Sunteți pe pagina 1din 24

1. Economie Mondial.

1. Transnaionalitate i integrare in economia mondial.


2. Locul si rolul societailor transnaionale n economia mondial.
3. Managementul societailor transnaionale.
4. Mobilitatea factorilor de producie pe plan mondial.
. Mecanisme de formare a preurilor pe piaa mondial.
!. Tendine n strategiile i politicile economice naionale.
". #entre de putere n economia mondial. $ealitai i perspecti%e.
&. 'rupari i regrupari de fore pe plan subregional( regional i internaional.
). Tendine de delocali*are industrial pe plan mondial.
1+. ,gricultura - sector %ital al economiei mondiale.
11. .olitici monetare i bugetare pe plan mondial.
12. /mplicaiile prabuirii sistemului comunist din Europa asupra ec0ilibrului
economic mondial.
13. /mplicaiile tran*iiei la economia de pia a rilor din #entrul si Estul Europei
asupra economiei mondiale.
14. 1ondul Monetar /nternaional i rolul sau in economia mondial
1. .roblemele globale i implicatiile lor asupra de*%oltrii economiei mondiale.
1!. 2olarul 34, i rolul sau in economia mondial.
1". Economiile 34, i 5aponiei. ,%anta6e comparati%e.
1&. 1actorii e7terni ai de*%oltarii si posibilitaile de ieire a Moldo%ei din cri*a
economic.
1). $olul economic al 894.
2+. ,sistenta financiara e7tern.
21. #ri*a datoriei e7terne. 3oluii de ieire din cri*.
22. $estructurari necesare n cadrul instituional al economiei mondiale.
23. .erspecti%e ale cooperarii economice n ba*inul Mrii 9egre i cel 2anubian.
24. :tiina i te0nologia n procesul de*%oltarii durabile.
2. #ri*a ecologica mondial i de*%oltarea durabil.
2!. .iaa mondial a muncii.
2". /mpactul de*ec0ilibrelor balanelor de plai e7terne asupra economiei mondiale.
2&. 3istemul Monetar European. .erspecti%ele i implicaiile introducerii monedei
europene unice.
2). 3trategia aderarii Moldo%ei la 4niunea Europeana.
3+. Tran*iia la economia de pia a fostelor rii comuniste din Europa. ,nali*a
comparati%.
31. .erspecti%ele 8.E# n economia mondial.
32. .erspecti%ele *onei de cooperare economica din ,sia i .acific i implicaiile
asupra economiei mondiale.
33. /niiati%a #entral - Europeana. Locul ei n cooperarea internaional.
34. 4niunea European i cooperarea in ba*inul mediteranean.
3. .rincipiul subsidiaritaii n relaiile economice internaionale.
3!. $. .. #0ina n economia mondiala.
3". #.3./. - .robleme actuaie i de perspecti% pe plan economic.
3&. $epublica Moldo%a i perspecti%ele integrrii ei n economia mondial.
II. Comer internaional si politici comerciale .
3). $elaiile comerciale i de cooperare economic ale Moldo%ei cu ara ;rile<...n
perioada....;la alegere<. 3tudiu de ca*.
4+. #omerul e7terior i politica comercial a .rincipatelor $omane n a doua
6umtate a secolului al =/=-lea.
41. #omerul e7terior i politica comercial a Moldo%ei n perioada 1)+1-1)1&.
42. #omerul e7terior i politica comerciala a Moldo%ei n perioada dintre cele doua
ra*boaie mondiale.
43. #omerul e7terior i politica comerciala a Moldo%ei n perioada 1))2-2+++.
44. #omerul e7terior i politica comercial a Moldo%ei n perioada trecerii la
economia de pia.
4. #,E$ > ul.
4!. Efectele desfiinrii #,E$ asupra economiilor naionale ale rilor membre.
3tudiu de ca*.
4". .articiparea Moldo%ei la 8rgani*aia Mondial a #omerului.
4&. ,socierea Moldo%ei la #omunitile Europene i perspecti%ele aderrii la
4niunea European.
+. $elaiile economice dintre $om?nia i Moldo%a dup anul 1))+.
1. @onele libere n Moldo%a n secolele =/= si ==.....;la alegere<. 3tudiu de ca*.
2. #omerul e7terior i politica comerciala a rii ;rilor<... perioada ...;la alegere<.
3tudiu de ca*.
3. #omerul e7terior i politica comercial a $epublicii .opulare #0ine*e n
perioada 1))+-1))&.
4. $olul ',TT( respecti% 8M# n liberali*area comerului internaional.
. 8rgani*atia Mondiala a #omertului - pre*ent i perspecti%e.
!. Tendine de regionali*are i A sau globali*are in procesul liberali*arii comerciale
internaionale.
". ,ctualitatea luptei pentru piee intre cei trei poli de putereB 4E( 34,( 5aponia.
&. #omerul internaional cu produse de ba*a in perioada postbelica ;tratare global
i pe subgrupe - la alegere<.
). #omerul internaional cu produse manufacturate n perioada postbelic ;tratare
globala i pe subgrupe - la alegere<.
!+. 3istemul 'lobal de .referine #omerciale ;3'.#< si incidentele sale asupra
comerului statelor semnatare ale acordului.
!1. #ea de a /=-a 3esiune a 49#T,2-ului si implicaiile acesteia in condiiile crerii
8rgani*aiei Mondiale a #omerului.
!2. #omple7ele militaro-industriale din 34,( 1ederatia $usa i #0ina i incidentele
acestora asupra comerului internaional cu produse militare.
!3. .rogramul .C,$ED incidente asupra reformelor economice din arile beneficiare
de asistena financiar. 3tudiu de ca*. ,nali*a comparati%.
!4. Teorii contemporane asupra comerului internaional ;la alegere<.
!. #ontribuia lui Mi0ail Manoilescu la teoria comerului internaional.
III. Tranzacii internaionale.
!!. Ealana de pli e7terne a Moldo%eiD Mecanisme de ec0ilibrare.
!". $egimul %amal. /nfluena sa asupra tran*aciilor internaionale ale firmelor
rom?neti.
!&. $egimul in%estiiilor strine n Moldo%a. #adrul instituional i legislati%.
!). #obstituirea i funcionarea unei societi cu capital strin n Moldo%a. ;3tudii de
ca*<.
"+. $egimul %alutar n Moldo%a i influena sa asupra tran*aciilor internaionale ale
firmei.
"1. #ursul de sc0imb al leuluiB e%oluie( factori determinaniD influena asupra
tran*aciilor internaionale.
"2. .iaa %alutar n Moldo%a. .re*ent si perspecti%e.
"3. E7portul directB o anali* critic. ;3tudiu de ca*<.
"4. E7portul indirectB o anali* critic. ;3tudiul de ca*<.
". 8rgani*area i funcionarea firmei productoare cu acti%itatea de comer e7terior.
;3tudiu de ca*<.
"!. 8rgani*area i funcionarea firmei de comer e7terior. ;3tudii de ca*<.
"". 3istemui informaional in cadrul firmei de comer e7terior. ;3tudiu de ca*<.
"&. $olul ser%iciilor operati%e in firma de comer e7terior.
"). 3pecialistul in comer e7terior-formare( calificare( funcii.
&+. 2erularea unui contract de e7port. ;3tudiu de ca*<.
&1. 2erularea unui contract de import. ;3tudiu de ca*<.
&2. E7portul de instalaii comple7eB specificul negocierii( contractarii si derularii
internaionale.
&3. $olul contractelor tip in tran*aciile internaionale.
&4. Te0nici de fundamentare a preului in contractul e7tern.
&. /9#8TE$M3 si $,1T2 - anali*a comparati%a.
&!. $iscul de pre. #lau*e contractuale de acoperire a riscului ;,plicaii<.
&". $iscul %alutar. #lau*e contractuale de acoperire a riscului ;,plicaii<
&&. .laile internaionale prin acrediti% documentar.Te0nica(a%anta6e(cerinte
;,plicaii<
&). /ncasso-ul documentar in practica firmelor cu acti%itate de comer e7terior.
;,plicaii<
)+. Te0nica operaunilor de barterAcliring. ;3tudii de ca*<.
)1. Te0nica operaiunilor paralele. ;3tudii de ca*<.
)2. .roducia in lo0n in practica firmelor din Moldo%a.
)3. Te0nica operaiunilor de ree7port. ;3tudii de ca*<.
)4. .erspecti%ele operaiunilor de sFitc0 in comerul e7terior.
). Te0nici internaionale de transfer de te0nologie ;licenierea( fransi*area(
transferul de cunostinte nebre%etate<.
)!. 1orme de distributie practicate de firmele straine pe piaa din Moldo%a.
)". Te0nica licitaiilor de %an*are ;e7port<. 3tudiu de ca*.
)&. Te0nica licitaiilor de import ;3tudii de ca*<.
)). $olul burselor de mrfuri in comerul internaional.
1++. 8peratiuni de acoperire a riscului de pre pe pieele la termen ;futures< 0edging
de %?n*areAcumparare.
1+1. Te0nica operaiunilor cu opiuni. $ol in acoperirea riscului de preA%alutar
;,plicaii<.
1+2. Te0nici de finanare a e7porturilor .;3tudii de ca*<.
IV. Management si negociere internaional.
1+3. 3isteme de management pe plan internaional.
1+4. 3trategia de internationali*are a firmeiB modaliti de fundamentare.
1+. 3trategia implantarii in strainatate ;studiu de ca*<.
1+!. 1orme noi de internaionali*areB a f01mei aliante si cooperari ;3tudii de ca*<
1+". Modalitati de organi*are a afacerilor internationaleB structuri internationale A
globale.;3tudii de ca*<.
1+&. Managerul internaionalB statul profesional.
1+). Moti%area si controlul in managemntul internaional.
11+. Etica in afracerile internaionaleB principii si practica.
111. Te0nici de planificare in managementul internaionalD planul de afaceri.
112. Metode de fundamentare a deci*iilor in afacerile internaionale ;,plicaii<.
113. #omunicarea in conte7t intercultural ;3tudiu de ca*<.
114. 3trategia comunicarii in afacerile internaionaleB comunicarea internaAe7terna.
11. 1actori promotori si bariere in comunicarea internaionala.
11!. /mpactul culturii corporaiei asupra mediului e7tern.
11". Managementul negocierii internaionaleBplanificare( implementare( e%aluare.
11&. 8rgani*area si desfasurarea tratati%elor internaionale.
11). Metode de fundamentare a strategiei si tactici de negociere.
12+. Tactici si stratageme in negocierea internaional.
121. ,rgumentarea in negocierile internaionale.
122. Te0nici de finali*are a negocierilor internaionale.
123. 3tiluri de negociere pe plan modial ;american( 6apone*( german( britanic etc.<.
124. Teoria 6ocurilor si negocierea internaional.
12. 9egocierea distributi%a si negocierea integrati%a in conte7t internaional.
V. Cooperare economic internaional.
12!. 9oi conditii si orientari in cooperarea economica internaional a Moldo%ei n
conte7tul tran*iiei la economia de pia.
12". 1ormula moldo%eneasc de cooperare industriala ;in una din %arianteleB
partenerul din Moldo%a furni*or de credit( sau partener beneficiar de credit<.
3tudiu de ca*.
12&. #oproducia ;organica sau prin program comun de producie< ntre intreprinderi
amplasate in ri diferite. 3tudiu de ca*.
12). 3ubproducia ;de capacitate sau de specialitate<D mecanism( a%anta6e( limite.
3tudiu de ca*.
13+. .roducia sub licenta-forma a cooperarii te0nico-stiintifice internaionale.
131. .rograme comune de cercetare-de*%oltare in Europa 8ccidentala. $aiuni
pri%ind participarea Moldo%ei la astfel de programe.
132. #ooperarea in domeniul sc0imbului internaional de informaii te0nico-
stiintifice. 9ecesitatea antrenrii Moldo%ei la acest sc0imb.
133. Eanca rni7t form a cooperarii internaionale -bancare si de credit. ,nali*a pe
e7emplul unei bnci mi7te cu participare moldo%eneasc.
134. #onstituirea de societai mi7te cu sediul in Moldo%a.
13. $olul cooperarii economice internaionale in restructurarea si rete0nologi*area
industriuei din Moldo%a.
13!. $olul cooperarii economice internaionale in apro%i*ionarea economiei
naionale cu energie si materii prime deficitare.
13". #ooperarea economic internaional - mi6loc de patrundere a mrfurilor
moldo%eneti pe noi piee.
13&. #ooperarea economic a Moldo%ei cu ri din 4niunea Europeana ;la alegereB
,nglia( 1rana( /talia<.
13). #ooperarea economic a Moldo%ei cu 3tatele 4nite ale ,mericii.
14+. #ooperarea economic a Moldo%ei cu Eelarusi.
141. #ooperarea economic a Moldo%ei cu #0ina.
142. #ooperarea economic a Moldo%ei cu 1ederatia $us sau 4craina.
143. #ooperarea economic a Moldo%ei cu rile din Europa #entrala si de Est ;cu
una din urmatoareleB Eulgaria( #e0ia( .olonia( lugosla%ia( 4ngaria<.
144. #ooperarea economic a Moldo%ei cu rile asiatice din #omunitatea 3tatelor
/ndependenle.
14. #ooperarea economic a Moldo%ei cu /sraelul.
14!. #ooperarea economic a Moldo%ei cu rile arabe ;in general sau cu una din
ri<.
14". #ooperarea economic a Moldo%ei cu rile in curs de de*%oltare din ,frica(
,merica Latina si ,sia ;la alegere cu una din tari<
14&. #ooperarea economic a Moldo%ei cu ... ;o ar la alegere<. ;3tudiu de ca*<.
VI. Transporturi i expediii internaionale.
14). 3istemul transporturilor in perioada de tran*iie la economia de pia n
Moldo%a.
1+. $acordarea sistemului de transporturi al Moldo%ei la cel european.
11. 1orme si metode de pri%ati*are in transporturile si e7pediiile internaionale.
12. #onducerea( organi*area si derularea transporturilor auto de marfuri. 2irecii de
aciune pentru creterea eficienei economice .
13. #onducerea(organi*area si derularea transporturilor maritime de marfuri.#ai de
cretere a eficienei economice.
14. #onducerea(organi*area si derularea transporturilor flu%iale de marfuri.#i de
cretere a eficienei economice.
1. #onducerea(organi*area i derularea transporturilor aeriene de mrfuri.#i de
crestere a eficienei economice.
1!. #onducerea( organi*area i derularea transporturilor la ntreprinderea ...;la
alegere<...3tudiu de ca*.
1". Te0nologii moderne in transportul marfurilor
;paleti*are.pac0eti*are(containeri*are<.2irecii de aciune pentru e7tinderea
utili*rii acestora in transporturile din Moldo%a.
1&. Tendine in de*%oltarea flotei si construciilor na%ale pe plan mondial.
1). Tendine in de*%oltarea porturilor pe plan mondial si impactul acestora in
comerul internaional.
1!+. .iaa internaional a na%elor. Tendine si perspecti%e de e%oluie.
1!1. 1ormarea si miscarea preurilor in transporturile interne si internaionale. 1orme
de manifestare a preurilor si factori de determinare.
1!2. Managementul transporturilor pe calea ferata.
1!3. Managementul transporturilor auto.
1!4. Managementul transporturilor aeriene.
1!. Managementul transportului maritim.
1!!. Managementul transportului flu%ial.
1!". Managementul e7pediiilor internaionale de mrfuri.
VII. Asigurri si reasigurri internaionale.
1!&. ,sigurarea mrfurilor pe parcursul transporturilor auto( aeriene( maritime(
flu%iale.
1!). #ontractul de asigurare in conte7tul legislaiei actuale din Moldo%a.
1"+. $eglementarea asigurrilor si reasigurrilor in 4E.
1"1. 3upra%eg0erea asigurrilor in 4E.
1"2. ,sigurrile de transport auto in condiiile economiei de pia.
1"3. 1orme si metode de reasigurare in economia de pia.
1"4. ,sigurarea maritim. .ractici internaionale.
1". #ontractul de asigurare maritim ;casco si cargo<.
1"!. ,sigurarea riscurilor financiare si politice.
1"". .iaa internaional a asigurrilor si reasigurrilor.
1"&. .iaa londone* a asigurrilor si reasigurrilor.
1"). .ractici si reglementri naionale si internaionale in domeniul asigurarilor i
reasigurarilor. ,nali*a comparati%.
1&+. ,sigurarea cargo pe parcursul transportului si depo*itrii.
1&1. ,sigurrile de a%iaie ;cargo si casco<.
1&2. ,sigurarea riscurilor atomice. .ool-uri de asigurare si reasigurare.
1&3. ,sigurarea de proprietate. Tipuri de polie.
1&4. .iaa din Moldo%a a asigurrilor.
1&. .iaa a asigurrilor maritime.
1&!. .iaa din Moldo%a a asigurrilor de a%iaie.
1&". .iata din Moldo%a a asigurrilor de proprietate.
1&&. .iaa din Moldo%a a asigurrilor auto.
1&). ,sigurarea creditelor de e7port. .ractica societilor din Moldo%a.
1)+. ,sigurarea riscurilor de catastrof. .ractica....... ;unei ri la alegere<. 3tudiu de
ca*.
VIII. Finane internaionale.
1)1. .iata internaionala a aciunior si importana acesteia pentru atragerea
capitalului strin. 3tudiu de ca*.
1)2. Emisiunile de titluri din categoria obligaiunilorD rolul lor in mobili*area
resurselor financiare. 3tudiu de ca*.
1)3. /nstrumentele pieelor monetare - mi6loc de stimulare a economisirii interne.
1)4. .iaa imobiliaraD principalele circuite de finanare.
1). Eurocredite si emisiuni pe termen scurt( mediu si lung.
1)!. /ndustria bancara globala ;gestiunea portofoliilor de acti%e financiare<.
1)". Eancile internaionale si finantarea proiectelor de in%estiii.
1)&. $iscul de sc0imb - instrumente si te0nici de acoperire.
1)). $iscul de capital - instrumentele de acoperire ;contractele la termen asupra
dob?n*ilor<.
2++. /ngineria financiara ba*at pe te0nici opionale ;opiuni din prima i a doua
generaie<.
2+1. 8peratiunile sFap. Tipologie( caracteristici( riscurile aferente.
2+2. .olitica monetaraB obiecti%e si instrumente.
2+3. /mplicaiile introducerii monedei unice asupra pieelor de capital.
2+4. Ec0ilibrul balantei de pli( abordari teoretice cu pri%ire la a6ustare.
2+. /mpo*itarea capitaiului si reforma fiscal.
2+!. Managementul datoriei publice e7terne.
IX. Marketing internaional.
2+". 3egmentarea pietei e7terne pentru produsul........;la alegere<.
2+&. .rogram de lansare a unui produs.......pe piaa......;la alegere<.
3tudiu de ca*.
2+). .rogram de distribuie a produsuluiG pe pia...;la alegere<. 3tudiu de ca*.
21+. .rogram de marHeting pentru promo%area la e7port a produsului...;la alegere<.
-3tudiu de ca*.
211. .rogram de de*%oltare a e7portului de......;produs la alegere<.
3tudiu de ca*.
212. .rogram promoional de e7port.........;produs la alegere<. 3tudiu de ca*.
213. 3trategia preului la e7portul de......;produs la alegere<. 3tudiu de ca*.
214. .iaa internaional a produsului........Locul Moldo%ei pe pia
internaional a produsului respecti%. 3tudiu de ca*.
21. 3electarea pieei...pentru produsul... 3tudiu de ca*.
21!. 2istribuia internaional a produselor si ser%iciilor pe piaa europeana.
21". MarHeting directB e7perienta rilor din #EE.
21&. Te0nici de anali*a cantitati% in marHetingul internaional.
21). 3trategia preului internaional ; studiu de ca*<.
22+. 3trategii de penetrare pe pieele internaionale.
221. 3trategia internaionala si selectarea pieelor e7terne.
X. conomia si politica turismului internaional si ser!icii internaionale.
222. /nternaionali*area ser%iciilorD de*bateri de idei pri%ind rolul acesteia in
economia mondial.
223. Tran*aciile internaionale cu ser%icii artistice ;30oF business( ser%icii turistice(
ser%icii bancare( ser%icii de asigurari( ser%icii audio%i*uale( ser%icii comerciale<
promo%are( publicitate( distribuie.
224. $olul societilor multinaionale pe piaa mondial a ser%iciilor particulare
pentru turism( transporturi ;aeriene( rutiere<( asigurari publicitate( constructii(
ser%icii bancare - ;tema la alegere<.
22. .iaa ser%iciior in economia rilor 4niunii Europene ;la alegere pe ser%icii<.
22!. .iaa mondiala a transporturilor aeriene de pasageri.
22". .erspecti%ele circulatiei turistice spre rile est-europene.
22&. .olitici comerciale pe piaa turismului din 4E( 34,( 5aponia ,sia de 3ud-Est etc.
;tema cadru<.
22). 3trategii de marHeting artistic si cultural. 3tudiu de ca*. ;.ia obiectelor de
art<.
23+. Modele sau scenarii de integrare a turismului in strategia de*%oltarii economico-
sociale. ;Tema cadru pentru o ar la alegere<.
231. 3trategii de marHeting la e7portul de ser%icii cu aplicaii n domeniileB
a< #omer cu %alori artisticeD
b< 3er%icii financiareD
c< 3er%icii turisticeD
d< 3er%icii bancareD
e< 3er%icii de transport de persoaneD
f< 3er%icii comercialeD
g< 3er%icii de consultanD
0< 3er%icii publiceD
i< 3er%icii imobiliareD
6< 3er%icii audio%i*uale.
232. /mpactul reglementarilor si legislaiior turistice asupra modelrii circulaiei
turistice internaionale.
233. $olul ',T3-st 8MT in de*%oltarea comertului in%i*ibil cu referire special
asupraB
a< transporturilor internaionaleD
b< telecomunicaiilor internaionaleD
c< ser%iciilor financiareD
d< ser%iciilor audio%i*uale( ;tema cadru - la alegere<.
234. .iata mondiala a ser%iciilor aeroportuare.
XI. Con"unctura internaional.
23. E%oluia de ansamblu a con6uncturii economice in rile de*%oltate in anii I)+D
Tendine actuale si de perspecti%a.
23!. #on6unctura economic a rilor din Europa #entrala si de Est ;e%oluia
principalilor indicatori economici( masuri de politica economic si perspecti%e
de de*%oltare<.
23". 3ituatia economic a rilor recent industriali*ate din ,sia de 3ud-Est( ,merica
LatinaD factori interni si e7terni care determina de*%oltarea acestor state.
23&. E%olutia preturilor internationale ale materiilor prime in anii I)+D impactul
modificrii acestora asupra comerului internaional.
23). E%oluii i tendine in industria construciilor de maini pe plan mondial in anii
)+.
24+. E%oluii i tendine si direcii de restructurare a industriei auto pe plan mondial.
241. Tendine pe piaa mondial a te0nicii de calcul.
242. E%oluia situaiei economice in spaiul e7-so%ieticD ;e%olutia principalilor
indicatori economici( msuri de politica economic etc.<.
243. E%oluii si tendine pe piaa internatonal a cerealelor.
244.Tendine actuale si de perspecti% pe piaa mondial a ieiului.
24. E%oluia de ansamblu a con6uncturii economice in rile membre ale 4niunii
Europene in anii I)+.
24!. E%oluia de ansamblu a economiei #0inei in anii I)+D ;e%oluia principalilor
indicatori economici( masuri de politic economic i perspecti%e de
de*%oltare<.
XII. Te#nici de $inanare si decontare internaional.
24". $olul sistemelor in de*t%oltarea economica modern. $eforma sistemului
financiar in Moldo%a.
24&. E%oluia sistemului monetar-financiar internaional asupra de*%oltrii
economiilor moderne.
24). Tipologia cursului de sc0imb in economiile desc0ise. E%oluia regimului
cursului de sc0imb n Moldo%a.
2+. 3istemul Monetar European i moneda unica european. .roblemele integrrii >
Moldo%ei n sistemul financiar al 4niunii Europene.
21. 2istribuia internaional a economisirilor si in%estiiilor. 3ectorul e7tern in
economiile moderne si finanarea internaionala a deficitului de resurse pentru
de*%oltare.
22. $olul 1ondului Monetar /nternaional in ec0ilibrarea balanei de pli.
.rogramele 1M/ de stabili*are economic si finanarea deficitului de cont
curent.
23. Tendine in finanarea internaionala a rilor n de*%oltare. .roblema datoriei
publice e7terne.
24. 1inantarea pentru de*%oltare acordat de Eanca /nternaional pentru
$econstrucie si 2e*%oltare ;E/$2<. .roiectele pentru Moldo%a.
2. .rogramele de a6ustare structurala ale Encii Mondiale in Moldo%a. ,nali*a
comparati%.
2!. $olul Encii Europene pentru $econstructie si 2e*%oltare ;EE$2< in spri6inirea
refacerii si de*%oltrii economice a rilor in tran*iie din Europa.
2". ,sistenta nerambursabila pentru susinerea reformelor in Europa #entrala i de
Est.
2&. Efectele .rogramului .C,$E Moldo%a. $e*ultate si perspecti%e.
2). 'lobali*area si liberali*area continu a pieelor financiare internaionale.
2!+. $eglementarea pieelor financiare internaionale. ,nali*a comparati%.
2!1. 1inanarea pri%at in rile in de*%oltare. 1enomenul con%ersiei datoriei publice
e7terne in in%estiii directe sau de portofoliu pri%ate.
2!2. 2e*%oltarea ser%iciilor financiare moderne. #entrele financiare internaionale.
2!3. #aracteristicile i funcionarea pieelor monetare. .iaa monetar - %alutara n
Moldo%a.
2!4. #onsolidarea funciilor Eancii 9aionale a Moldo%ei in conte7tul adaptrii la
normele 4niunii Europene.
2!. ,cti%itatea internaional a bncilor comerciale din $om?nia.
2!!. ,pariia si de*%oltarea europieelor. .osibiliti( de finanare pe termen scurt
pentru economia Moldo%ei.
2!". Te0nica operaiunilor de sFap pe piaa euro%alutelor.
2!&. Efecte de comer si titlurile financiare pe pieele monetare internaionale. C?rtiile
comerciale si euronotele in practica finanrii intreprinderilor.
2!). /nstrumente de plat i credit in comerul internaional.
2"+. 1inanarea pe termen mediu prin mprumuturi sindicali*ate pe pieele
internaionale.
2"1. E7periena Moldo%ei pe pieele financiare internaionale. .re*entarea unui
studiu de ca*.
2"2. Te0nica finanrii e7portului de produse semifabricate i materii prime ;iei si
produse petroliere( produse siderurgice( cereale etc.<
2"3. 1inanarea pe termen lung a importurilor - e7porturilor de maini( utila6e i
ec0ipamente.
2"4. Trsturile finanrii proiectelor de in%estiii n infrastructura. .ractica
internaional.
2". .re*entarea unei propuneri de finantare prin E8T - build( operate( transfer - a
unui proiect din sectorul energetic sau transporturi.
2"!. .roprieatea pri%at n Moldo%a.
2"". 1ondurile cu capital de risc ;Jenture #apital< n rile de*%oltate i n rile n
tran*iie.
2"&. /n%estiiile n Moldo%a prin 1ondurile cu capital de risc ;Jenture #apital<
infiinate de instituiile financiare internaionale( publice si pri%ate.
2"). ,nali*a economica a intreprinderii pentru finanare. 2eterminarea ne%oilor
de capital si a elementelor care sustin finanarea. 3tudiu de ca*.
2&+. 1inanarea public i pri%at pe piaa internaional a obligaiunilor. Kendine
actuale pe piaa mondial si e%oluii n Moldo%a. Moldo%a pe piaa
obligaiunilor.
2&1. Emisiunea de obligaiuni pentru finanarea intreprinderilor. 3tudiu de ca*.
2&2. 3tudiu de ca* pentru emisiune internaional de certificate globale de depo*it
;'2$< i posibilitatile pentru intreprinderile din Moldo%a.
2&3. .regatirea unei intreprinderi pentru emisiune internaional de aciuni. Etape si
aciuni in ca*ul emitanilor.
2&4. ,nali*a comparati% a principalelor piee de aciuni strine. 'lobali*area
pieelor.
2&. + propunere de emisiune primar de aciuni( obiecti%e( etape( proceduri si
participani.
2&!. $olul bncilor de in%estiii pe piaa de capital. + propunere de reglementare.
2&". /nstituiile pieei de capital. + pre*entare comparati%.
2&&. .articiparea 1ondurilor de /n%estiii pe piaa internaional de capital. E7periena
mondial si reglementarea ior in Moldo%a.
2&). 1ondurile de in%estiii in economia Moldo%ei. Tran*actii pe piaa de capital si
in%estiii directe. 3tudiu de ca*.
2)+. E%oluia 1ondurilor Mutuale pe piaa de capital n Moldo%a. E7periena
internaional i condiiile locale.
2)1. 1ondurile de .ensii ca in%estitori insituionali. 3pre o reglementare a 1ondurilor
de .ensii n Moldo%a fosind e7periena internaional.
2)2. .o*iia pe piaa de capital a societiilor de asigurari.
2)3. 3ocietile nebancare de ser%icii financiare si rolul lor in stimularea acti%itii
economice.
2)4. 8 te0nica financiara tot mai des folosit in economia Moldo%ei.
2). Trasturile si a%anta6ele operaiunii de forfetare. 3tudiu de ca*.
2)!. #rtile de credit - instrumente de plat si credit in economiile moderne.
2)". 1inanarea importului de maini si utila6e prin Leasing. ,specte financiare si
fiscale.
2)&. 1actorii determinani ai in%estitiilor strine directe. ,tragerea in%estiiilor strine
n Moldo%a.
2)). 3ocietile multinaionale pe piaa internaional. 'lobali*area acti%itii
ntreprinderilor din Moldo%a.
3++. ,nali*a comparati% a in%estiilor strine directe si in%estiiilor de portofoliu.
,%anta6e si limitri pentru o economie in de*%oltare.
3+1. .olitica financiara si managementul finanrii internaionale.
XIII.%urse si piee internaionale de capital.
3+2. $olul bursei de %alori in economiile in tran*iie.E7periene naionale. 3tudiu de
ca*.
3+3. /nternaionali*area pieelor de capital.$olul marilor burseB 9eF
LorH(ToHMo(Londra etc. 3tudiu de ca*.
3+4. /n%estitorii instituionali si rolul lor pe piaa de capital. ,plicaiiB fondurile
mutuale( fondurile de pensii etc.
3+. $olul societilor de %alori mobiliare pe pieele internaionale de capital.
,plicaii.
3+!. 8rgani*area si funcionarea societilor de %alori mobiliare. 3tudiu de ca*.
3+". ,genii de bursB statut profesional( funcii.
3+&. 8ferta publica de %?n*areA cumparare. ,plicaii.
3+). Emisiunea de aciuni.,ciunile internaionale. 3tudiu de ca*.
31+. Emisiunea de obligaiuni.8bligaiunile internaionale. 3tudiu de ca*.
311. Mecanismul emisiunii si negocierii euroobligaiunilor. 3tudiu de ca*.
312. /ntroducerea aciunilor in bursB moti%aii( mecanisme.
313. 3isteme de tran*acii pe plan mondial. ,plicaii pe piaa americana( 6apone*a(
londone*a etc. 3tudiu de ca*.
314. Mecanismul tran*aciilor cas0. ,plicaii.
31. Tran*aciile futures pe instrumente financiar-%alutareBmecanism(importan.
,plicaii.
31!. Tran*aciile futures si cu opiuni pe titluri primare. ,plicaii.
31". Tran*aciile cu opiuni pe %alute. ,plicaii.
31&. Tran*aciile cu opiuni pe contracte futures. ,plicaii.
31). Tran*aciile prin programe pe calculatorB ;.rogramme trading<.
32+. 8ferta public de cumparare. $ol pe piaa internaional de capital. ,plicaii.
321. 3trategia si te0nica ac0i*iiilor si fu*iunilor de firme. 3tudiu de ca*.
322. Te0nicile de 0edging financiar pe pieele futures si cu opiuni. ,plicatii.
323. #ursul bursier - factor determinant.
324. ,nali*a fundamental pe piaa aciunilor internaionale. ,plicaii.
32. ,nali*a fundamental pe piaa obligaiunilor internaionale. ,plicaii.
32!. Metode de anali*a te0nic ;c0artista< la bursele de %alori. ,plicatii.
32". Metode de fundamentare a plasamentelor financiare internaionale ;,plicaii<.
32&. #adrul 6uridic si instituional al pieei de capital din Moldo%a.
32). Eursa de %alori din Mioldo%a. .re*ent i perspecti%e.
33+. .iaa e7trabursiera ;8T#< n Moldo%a( pre*ent si perspecti%e.
331. .iaa de capital si in%estiiile strine n Moldo%a.
332. .iaa de capital si marea pri%ati*are n Moldo%a.
333. 1ondurile de plasamant colecti% in economia de tran*iie ;fondurile desc0ise
Ainc0ise<.
334. /n%estiiile in %alori mobiliare cu %enit fi7A%ariabil. ,nali*a i management.
33. /ntermediari autori*ati pe piaa de capital din Moldo%a.
XIV.&zante diplomatice i de protocol 'n relaiile economice internaionale .
33!. $olul diplomaiei economice in perioada de tran*iie la economia de pia(
33". $olul diplomaiei in negocierea aderrii la noi instituii internaionale.
33&. $olul diplomaiei in negocierea de noi reglementri internaionale.
33). 9ecesitatea unor perfecionri si moderni*rii n structura si acti%itatea unui
organism internaional ;894( o instituie speciali*ata etc.<.3tudiu de ca*.
34+. 9egocierea unor credite cu 1M/. 3tudiu de ca*.
341. 9egocierea unor programe de asisten cu o instituie internaional ;Eanca
Mondiala( EE$2( .942 etc.<
342. .articulariti ale negocierilor intr-o comisie economica regionala 894
;#EEA894( #omisia Economica 894 pentru ,1$/#,(#omisia Economica 894
pentru ,merica Latina( #omisia Economica 894 pentru ,sia 8ccidentala sau
#omisia Economica 894 pentru ,sia si .acific<. 3tudiu de ca*.
343. $olul misiunilor speciale in %iaa economic internaional.
344. $olul diplomaiei parlamentare in de*%oltarea relaiilor economice
internaionale.
34. $olul int?lnirilor bi i multilaterale la ni%el nalt in de*%oltarea relaiilor
internaionale.
XV. Teorii i modele pri!ind relaiile economice internaionale .
34!. ,nali*a econometric a modificrilor structurii comerului e7terior al Moldo%ei
;la e7port( la import ( n perioada ...la alegere<. 3tudiu de ca*.
34". ,nali*a econometrica a relaiilor dintre cursul %alutar si raportul de sc0imb al
monedei unei ri ;grup de ri< - la alegere. 3tudiu de ca*.
34&. Elaborarea unui model econometric de sc0imburi pentru anali*a efectelor
asocierii si preaderrii Moldo%ei la 4E.
34). ,nali*a econometric a efectelor de creare i deturnare de comer ca urmare a
e7tinderii 4E.
3+. ,nali*a competiti%itatii la e7port a ramurilor industriei moldo%eneti n etapa
actual i n perspecti%.
31. ,nali*a econometrica a competiti%itii internaionale a economiilor naionale
;pe grupe de ri (continente etc.< -la alegere. 3tudiu de ca*.
32. ,nali*a coeficienilor de rele%are a a%anta6ului comparati% ;$#,<.
33. ,nali*a efectului elasticitii sc0imburilor comerciale asupra pieei de%i*elor.
34. ,nali*a relaiei dintre %enitul naional si balana de pli ;pe ri sau grupe de
ri< - la alegere. 3tudiu de ca*.
3. ,nali*a econometrica a relaiei dintre cursurile %alutare si paritile puterii de
cumparare ;pe ri sau grupe de ri< - la alegere.
3!. #ercetarea econometrica a efectelor politicii agricole comunitare asupra
comerului mondial cu produse agricole.
3". ,nali*a econometrica a relaiei dintre liberali*area comerului mondial cu bunuri
i ser%icii i in%estiiile strine directe.
3&. Modele econometrice de anali* a efectelor politicii fiscale in condiiile
mobilitii capitalului si cursurilor de sc0imb fle7ibile.
3). Modele de anali* a efectelor politicii monetare in condiiile mobilitii
capitalului si cursurilor de sc0imb fle7ibile.
3!+. Modele de anali* a integrrii monetare regionale.
3!1. @one monetare optime.
3!2. Modele de anali* a transmisiei internaionale a perturbrilor din economiile
naionale in condiiile cursurilor de sc0imb fle7ibile.
3!3. Modele econometrice pentru cercetarea interdependenelor din economia
mondial ;8#2E( E#.NC,$T89 etc.<.
3!4. Elaborarea unui model de anali* a riscului de curs %alutar si managementul
de%i*elor in cadrul firmei.
XVI. In!estiii internaionale.
3!. 2iferenieri metodologice pri%ind anali*a riscului de ara din perspecti%a
bncilor i a corporaiilor transnaionale.
3!!. 3tudiu comparati% pri%ind strategiile multinaionale si globale de e7pansiune a
firmei.
3!". Modaliti de e7pansiune inter-firma in ca*ul corporaiilor transnaionale.
3!&. Modalitati de e7pansiune inter-firma in ca*ul corporaiilor transnaionale.
3!). E%oluii in politica de restructurare corporatist.
3"+. 3tudiu pri%ind aspectele financiare ale restructurrii corporatiste.
3"1. 2eci*ia strategica de de*in%estire in corporaia transnaional.
3"2. .robleme ale estimarii fiu7urilor de numerar rele%ante pentru proiectele de
in%estiii strine directe.
3"3. 2eci*ia pri%ind costul si structura de capital in ca*ul corporaiilor
transnaionale. 3tudiu de ca*.
3"4. Managementul riscului politic in corporaia transnaional.
3". Managementul riscului %alutar in corporaia transnaional.
3"!. Managementului riscului de dob?nda in corporaia transnaional.
3"". 3tudiu pri%ind e%aluarea riscului economic ;operaional si financiar< in ca*ul
corporaiei transnaionale.
3"&. Teoria modern a portofoliului si rele%anta ei pentru managementul financiar
internaional.
3"). 2i%ersificarea internaional a portofoliului de in%estiii.
3&+. ,nali*a performanei in portofoliile internaionale.
3&1. 1inanarea internaional a capitaluiui propriu.
3&2. 1inanarea internaional a capitalului de mprumut.
3&3. E%aluarea riscului de ar n in%estiiile internaionale.
XVII. conomia comparat.
3&4. 'lobali*area pieelor financiare B factori( tendine( efecte( probleme.
3&. 2irecii ale integrrii pieelor de capital in 4niunea European.
3&!. 'u%ernarea societilor comerciale ;corporate go%ernance<B
e7periene naionale( probleme( tendine.
3&". #ri*a asiatica din /))"B factori determinaniD msuri naionale i internaionale
de cotracarare.
3&&. #omportamente in materie de economisire si in%estiii ;o anali* comparat<.
3&).,nali*a comparat a e%oluiei indicatorilor macroeconomici in aniiI)+.
3)+. 2istribuia %eniturilor i cresterea economic in lumina e7perienelor postbelice
; anali*a comparat<.
3)1. 8cuparea fortei de muncaB e7periente si comportarnenl nationale. 3tudiu de
ca*.
3)2. $olul pieelor libere i al statului prin prisma proceselor de regionali*are(
globali*are si descentrali*are.
3)3. 3ocietatea informaional - riscuri i anse pentru rile rmase in urm sub
raport economic.
3)4. 9ic0olas 'eorgescu - $oegen i contribuia sa la crearea unei noi paradigme
economice.
3). ,ng0el $ugina B o concepie unificatoare a colilor de g?ndire economic i
tiinelor sociale.
3)!. 3trategii de de*%oltare a ntreprinderiior mici si mi6locii in conte7tul globali*rii
economiei mondiale.
3)". 2e*%oltarea sectorului pri%at de ntreprinderi mici i mi6locii i
internaionali*area economiilor aflate in tran*iie.
3)&. 3trategii de e7port ale ntreprinderilor mici si mi6locii.
3)). 3ectorul e7tern in procesul tran*iiei spre economia de pia. + anali*
cantitati%.
4++. ,nali*a comparati% a mediului in%estiional si in%estiiilor strine directe in....
%ariante de concreti*are B Europa #entrala si de $srit. 3tudiu de ca*.
4+1. E%oluia con6unctui-ii si perspecti%ele economiei in rile... %ariante de
concreti*areB rile membre ale 4E( rile din #3/( rile din E#$( rile din 3EE(
rile din 9,1T, 3-E ,sia etc. 3tudiu de ca*.

S-ar putea să vă placă și