Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA A IX-A. SINONIMIE. ANTONIMIE. PARONIMIE. OMONIMIE.

1. Realizaţi câte două propoziţii cu omonimele bancă, boboc, leu, mână, port, vară, ban, lamă, sol, tuşă, cer,
mare, pară, vină, vie, poartă, sare, car, acele, cântă, copii, haină, măsură, simţi, torturi, veselă.

2. Identificaţi deosebirile morfologice dintre omonimele: Iată cartea nouă! Ni s-a adresat nouă. A cumpărat nouă
caiete. Nu-mi place cum îl scrii pe o! Este o poveste cam lungă. Dă-mi o revistă, nu mai multe. Pe ea o iubeşte. Poate o
pleca mâine; o să afli tu. O, ce frumoasă este!

3. Completaţi spaţiile libere alegând dintre paronimele date pe cel corect, cerut de context: complemente-
complimente; enerva-inerva; fisă-fişă; investi-învesti; oral-orar; petrolier-petrolifer; pronume-prenume;
temporar-temporal:

Ştiu că îl cheamă Ionescu, dar.................nu i-l ştiu. Tatăl lui a lucrat.................în uzina noastră. Care
este................tău de activitate? Discuţia cu el m-a.....................foarte tare. În regiunea aceea s-au descoperit noi
zăcăminte..................... Bogdan va da mâine...............la română. Transmite-i sorei tale................. Ce fel
de......................este care? Daţi exemple de....................de loc şi de timp exprimate prin adverbe. El a fost...................cu
acest drept. Ce sumă ai......................în afacerea asta? Dă-mi, te rog, o.................de telefon!

4. Formulaţi propoziţii pentru a deosebi paronimele: evalua-evolua; minier-miner; aliniat-alineat; familiar-


familial; aluzie-iluzie; solitar-solidar; etic-epic; reflecţie-reflexie; numeral-numerar; atlas-atlaz.

5. Alegeţi antonimele din textele date:

a) „Cinstea nici nu se cumpără, nici nu se vinde”


b) „Mai bine cu înţeleptul la pagubă, decât cu prostul la câştig”
c) „Vreme trece, vreme vine/ Toate-s vechi şi nouă toate;/ Ce e rău şi ce e bine/ Tu te-ntreabă şi socoate.” (M.
Eminescu)
d) La baza citirii şi recitirii trebuie să puneţi un act de înţelegere critică. Destribuiţi astfel accentele, ridicaţi sau
coborâţi tonul, acceleraţi sau încetiniţi debitul, încât să mă faceţi nu numai să simt conţinutul emoţional al poeziei, dar
şi să înţeleg ce a voit poetul”. (T. Vianu)
e) Voiam să pleci, voiam să şi rămâi/ Ai ascultat de gândul cel dintâi/ Nu te oprise gândul fără glas/ De ce-ai plecat?
De ce-ai mai fi rămas?” (T. Arghezi)

6. Găsiţi antonimele cuvintelor: aproape, cinstit, devreme, înalt, tânăr, trist, victorie, a veni.

7. Obţineţi antonimele următoarelor cuvinte prin adăugarea de prefixe: acceptabil, egal, expresiv, indicat, a lipi,
ordine, politeţe, real, stabil.

8. Găsiţi câte un sinonim pentru cuvintele de mai jos: amănunt, belşug, călătorie, citeţ, făţarnic, folositor, mănos,
nesigur, a oglindi, părere, a pedepsi, prielnic, a şovăi.

9. Găsiţi echivalentul sinonimic pentru următoarele expresii: a da foc, a da în vileag, a face rost de ceva, a umbla
pe coclauri, a face din ţânţar armăsar, a o lăsa baltă, a-şi lua nasul la purtare, a da pe din două, a da de ştire,
când mi-oi vedea ceafa, a ajunge în sapă de lemn, a o lua la sănătoasa, în doi timpi şi trei mişcări, tras ca prin
inel, a-şi lua inima în dinţi, a-i sări cuiva ţandăra, a da frâu liber, a lua cu japca, a pune beţe în roate.