Sunteți pe pagina 1din 2

EFICIEN ,

EFICACITATE I
ECONOMICITATE
N ACTIVITATEA
DE AUDIT PUBLIC
INTERN
PRIN
COOPERAREA
COMUNELOR DIN
ROMNIA
La nivelul Ministerului Finan elor Publice, prin Unitatea Central de Armonizare pentru
Auditul Public Intern - UCAAPI, n parteneriat cu ministerele finan elor din Fran a i Austria, se
desf oar un proiect finanat din fonduri europene, menit s contribuie la reforma
administra iei publice locale! Acest proiect este o noutate absolut n abordarea problemelor
care e"ist la nivelul administra iei publice locale at#t n ceea ce prive te solu ia propus de
ns i or$anul de specialitate al administra iei publice centrale, Ministerul Finan elor Publice,
c#t i n ceea ce prive te beneficiile pe care comunele le au prin participarea n
implementarea acestui proiect ambi ios, Asocia ia Comunelor din %om#nia asum#ndu- i un rol
deosebit de important!
Proiectul de t&innin$, 'Consolidarea capacit ii de audit intern prin dezvoltarea
procesului de asociere a entit ilor publice mici i a sistemului de atestare a auditorilor interni (,
propune, dup cum titlul precizeaz, cooperarea unui anumit numr de comune, benefic fiind
de la cel pu in cinci, p#n la numrul total al comunelor din )ude ul respectiv, dat fiind
prevederea 'compartiment de audit public intern, avnd n vedere economicitatea, eficacitatea
i eficien a acestei activit i, cu un numr de cel pu in trei posturi, dar mai mic dect trei
ptrimi din numrul comunelor semnatare(, prin semnarea AC*%+ULUI +, C**P,%A%,
privind or$anizarea -i e"ercitarea activit ii de audit public intern, nsu it prin .otr#re a
consiliilor locale interesate! /e tie foarte bine c la nivelul comunelor, n structura func ional,
nu e"ist structura de audit intern sau nu e"ista personal an$a)at acestei activit i fiind dificil
sa i se acorde aten ia care i se cuvine, n ciuda importan ei sale ma)ore! Auditul public intern
d asi$urri asupra faptului c activit ile desf urate de o entitate public sunt
corespunztoare i bine implementate, acord spri)in n cazul auditului e"tern, cum ar fi cel
efectuat de Curtea de Conturi, contribuie la cre terea calit ii serviciilor publice, ofer
e"pertiz-analiz i consiliere entit ii publice auditate etc!
Un rol esen ial n implementarea acestui proiect l au pre edin ii filialelor )ude ene ale
Asocia iei Comunelor din %om#nia, cu personalitate )uridic, n acest conte"t cele 01 de filiale
)ude ene put#nd avea calitatea de entitate or$anizatoare a auditului public intern pentru
comunele semnatare ale AC*%+ULUI +, C**P,%A%, i de an$a)ator al auditorilor interni!
Prile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicrii acordului -i se obli$ s
ac ioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma2
a3 meninerii autonomiei )uridice, decizionale -i financiare a fiecrei comune semnatare4
b3 mbinrii n mod ec.itabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile ntre
comunele semnatare4
c3 irevocabilitii pe cale unilateral a prezentului acord4
d3 respectrii reciproce a confidenialitii n desf urarea activitilor de audit public
intern -i raportarea rezultatelor acestora4
e3 respectrii cadrului le$al, metodolo$ic -i procedural, specific activitii de audit public
intern!
%aportul de audit public intern, este comunicat -i pus la dispoziia e"clusiv a primarului
comunei unde a fost realizat misiunea de audit public intern!
C.eltuielile realizate cu nfiinarea, or$anizarea -i funcionarea compartimentului de audit
public intern se deconteaz n baza unor cote-pr i stabilite de comun acord de ctre prile
semnatare ale AC*%+ULUI +, C**P,%A%,, n urma determinrii unui cost mediu lunar!
AC*%+UL +, C**P,%A%, se nc.eie pe o durat nedeterminat -i intr n vi$oare de
la data semnrii lui de ctre reprezentanii le$ali ai prilor semnatare, iar calitatea unei
comune de parte poate nceta, n baza .otr#rii consiliului local adoptat n acest sens, numai
dup e"pirarea unei perioade de trei ani de la data de nt#i ianuarie a anului urmtor celui n
care comunic filialei )ude ene a Asocia iei Comunelor din %om#nia .otr#rea respectiv!
Informaiile, datele -i documentele utilizate de auditorii interni n cadrul desf-urrii
misiunilor de audit public intern sunt confideniale, conform prevederilor normelor specifice i
Codului privind conduita auditorului intern!
5n concluzie, men ionez faptul c pre edin ii unor filiale )ude ene ale Asocia iei
Comunelor din %om#nia lucreaz de)a la implementarea acestui proiect deosebit de
interesant, n acest scop or$aniz#ndu-se o serie de nt#lniri de lucru mpreun cu responsabilii
proiectului din cadrul Unit ii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, respectiv2
Tudoran TIBERIU, directorul $eneral, Nicolae CRIU, ef serviciu, precum i Camil B!"IN,
ura C!#N i $i%ia B&E, auditori interni i cu consilierul rezident de t&innin$ francez
'erve $$I( din partea Comisiei ,uropene! Cu to ii au n eles c printre rezultatele acestui
proiect se numr2 scderea costurilor n administra ia public local, reducerea personalului
din administra ia public local, se vine astfel n nt#mpinarea unui deziderat $uvernamental,
cel al reducerii numrului de personal bu$etar i, implicit, al c.eltuielilor bu$etare, situa ia
auditorului intern care va fi mai motivat s- i e"ercite activitatea, ntruc#t va intra sub inciden a
unui raport de munc i nu a unui raport de serviciu, salariul lui fiind stabilit prin ne$ocierea cu
an$a)atorul etc!
5n continuarea acestei succinte prezentri, voi face cunoscute documentele necesare
or$anizrii i func ionrii compartimentelor de audit public intern de la nivelul filialelor )ude ene
ale Asocia iei Comunelor din %om#nia care, de altfel, pot fi consultate i la adresa2
&&&!acor!ro!

in s mul umesc i pe aceast cale tuturor celor care au acordat i acord spri)in
proiectelor ce vin s dezvolte capacitatea administrativ a comunelor din %om#nia, precum i
primarilor acestora!

Elis-Bianca ENESCU,
+I%,C6*%UL 7,8,%AL A+9U8C6 care asi$ur conducerea +,PA%6AM,86ULUI
P%*7%AM, I A%M*8I:A%, L,7I/LA6I;< la nivelul Asocia iei Comunelor din %om#nia