Sunteți pe pagina 1din 34

ORDONAN

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014


n temeiul art.108 din Constituia Romniei, republicat, al art.1 pct. I. poz.1 din
Legea nr. 11!"01# pri$ind abilitarea %u$ernului de a emite ordonane &i al art. ' alin. (#),
art.* alin. (") &i art. alin. (") ale Capitolului III, lit. + din ,ne-a II la Legea.cadru nr.
"8#!"010 pri$ind salarizarea unitar a personalului pltit din /onduri publice, cu
modi/icrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt! pre"enta ordonan#!$
%A&'(O)*) '
0ispoziii generale

Art$1$ 1 2ugetul de stat pe anul "01#, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul
"01#, nr.3'4!"013, publicat 5n 6onitorul 7/icial al Romniei, 8artea I, nr.80' &i nr.80'
bis din 1 decembrie "013, se modi/ic &i se completeaz potri$it pre$ederilor prezentei
ordonane.
Art$2$ 1 (1) In/luenele asupra $eniturilor bugetului de stat pe anul "01#, detaliate
pe capitole &i subcapitole, sunt pre$zute 5n ane-a nr.1.
(") 0etalierea in/luenelor asupra c9eltuielilor bugetare pe anul "01# pe titluri de
c9eltuieli &i pe ordonatori principali de credite este pre$zut 5n ane-a nr.".
(3) 2ugetul de stat pe anul "01# se diminueaz la $enituri cu suma de 3*',8
milioane lei, iar la c9eltuieli se ma:oreaz cu suma de '1*," milioane lei, iar de/icitul se
ma:oreaz cu suma de 83,0 milioane lei.
%A&'(O)*) ''
0ispoziii re/eritoare la bugetul de stat
Art$+$ 1 (1) n bugetul ;ecretariatului %eneral al %u$ernului este cuprins la
capitolul '1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terne= suma de "."3 mii lei, din care> suma
de mii lei la titlul 10 ?C9eltuieli de personal= &i suma de ".1# mii lei la titlul "0 <2unuri
&i ser$icii=.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i utilizat e-clusi$ pentru acoperirea c9eltuielilor
generate de acti$itile speci/ice Institutului @aional pentru ;tatistic pentru organizarea
&i des/&urarea alegerilor pentru 8re&edintele Romniei din anul "01#.
(3) n bugetul ;ecretariatului %eneral al %u$ernului pe anul "01#, la capitolul
'1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terneA, titlul '' <,lte trans/eruriA, alineatul ''.01.1"
<In$estiii ale agenilor economici cu capital de statA este cuprins &i suma de '.000 mii
lei, care $a /i utilizat e-clusi$ de ctre Regia ,utonom de ,dministrare a 8atrimoniului
8rotocolului de ;tat, pentru /inanarea lucrrilor necesare pentru /uncionarea
corespunztoare a prii din imobilul <8alatul 8arlamentului= care urmeaz a /i dat 5n
/olosin gratuit, cu destinaia de sediu, ctre nalta Curte de Casaie &i Bustiie.
Art$4$ 1 (1) n bugetul 6inisterului ,/acerilor +-terne este cuprins la capitolul
'1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terne= suma de #."*0 mii lei, din care> suma de 4'0
mii lei la titlul 10 <C9eltuieli de personal=, suma de 3.'00 mii lei la titlul "0 <2unuri &i
ser$icii= &i suma de 1"0 mii lei la titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i utilizat e-clusi$ pentru acoperirea c9eltuielilor
generate de acti$itile speci/ice 6inisterului ,/acerilor +-terne pentru organizarea &i
des/&urarea alegerilor pentru 8re&edintele Romniei din anul "01#.
Art$,$ 1 (1) ;e autorizeaz 6inisterului 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei
8ublice s introduc 5n structura bugetului propriu modi/icrile corespunztoare ce
decurg din aplicarea art. CDIII din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr. 8!"01# pentru
modi/icarea &i completarea unor acte normati$e &i alte msuri /iscal.bugetare, la termenul
"

stabilit la art. CCC din aceea&i ordonan de urgen, precum &i s introduc ane-ele la
acesta.
(") n termen de ' zile dup introducerea modi/icrilor pre$zute la alin. (1) se
autorizeaz 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice s detalieze
c9eltuielile ,geniei @aionale de Cadastru &i 8ublicitate Imobiliar pe surse de /inanare,
con/orm precizrilor emise de 6inisterul Einanelor 8ublice la solicitarea ordonatorului
principal de credite &i s le comunice 6inisterului Einanelor 8ublice.
(3) n anul "01#, pentru 8rogramul naional de cadastru &i carte /unciar se pot
e/ectua anga:amente &i pli 5n limita sumei de 1#3.000 mii lei din $eniturile proprii
constituite potri$it art. alin. (") din Legea cadastrului &i a publicitii imobiliare nr.
*!14, republicat 5n 6onitorul 7/icial al Romniei, 8artea I, nr. 83 din * /ebruarie "013,
cu modi/icrile &i completrile ulterioare.
Art$-$ 1 (1) 0in sumele aprobate 5n bugetul 6inisterului 0ez$oltrii Regionale &i
,dministraiei 8ublice pe anul "01# la capitolul 80.01 <,ciuni generale economice,
comerciale &i de munc=, titlul '' <,lte trans/eruri= suma de ".'4" mii lei se $ireaz
6inisterului Einanelor 8ublice, 5n con/ormitate cu pre$ederile art. ' alin.(3
"
) din
7rdonana de urgen a %u$ernului nr. 43!1 cu pri$ire la gestionarea /ondurilor
nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea +uropean, precum &i a
/ondurilor de co/inanare a/erente acestora, aprobat prin Legea nr.""!"000 cu
modi/icrile &i completrile ulterioare, 5n $ederea acoperirii sumelor utilizate de ctre
6inisterul Einanelor 8ublice, ca urmare a plii @otei de debit a Comisiei +uropene nr.
3"#1308*10 din data de 04 august "013 &i @otei de debit a Comisiei +uropene nr.
3"#1313*8' din data de "" noiembrie "013.
(") 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice $ireaz suma de
".'4" mii lei 5n contul R7#0FR+G'#010300CCCCC <0isponibil de la bugetul de stat
reprezentnd pre/inanri &i /onduri 5n cazul indisponibilitii temporare a/erente
instrumentelor structurale=, desc9is la Frezoreria 7perati$ Central, 5n termen de 1' zile
lucrtoare de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane.
(3) ;uma de ".'4" mii lei $irat de ctre 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i
,dministraiei 8ublice se utilizeaz pentru continuarea /inanrii proiectelor 5n cazul
indisponibilitii temporare a /ondurilor din instrumente structurale &i de coeziune.
Art$.$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice
s ma:oreze cu suma de "30.000 mii lei creditele de anga:ament a/erente programului
bugetar cod 1"8# <8rogramul @aional de 0ez$oltare Local=, 5n ane-a nr. 3!1'!"* <Ei&a
3

programului=, la capitolul *0.01 <Locuine, ser$icii &i dez$oltare public= titlul '1
<Frans/eruri 5ntre uniti ale administraiei publice=.
Art$/$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice
s introduc 5n ane-a nr.3!1'!"* <Ei&a programului=, programul bugetar <Comple-uri
sporti$e= cu credite de anga:ament &i credite bugetare 5n sum de 1'.'00 mii lei la
capitolul *0.01 <Locuine, ser$icii &i dez$oltare public= titlul '' <,lte trans/eruri=, prin
diminuarea corespunztoare a creditelor de anga:ament &i bugetare a/erente programului
bugetar cod '# <Construcii sli de sport= la capitolul *0.01 <Locuine, ser$icii &i
dez$oltare public= titlul '' <,lte trans/eruri=.
Art$0$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice,
5n ane-a nr. 3!1'!" <Ei&a obiecti$ului! proiectului! categoriei de in$estiii=, la capitolul
*0.01 <Locuine, ser$icii &i dez$oltare public=, articolul *1.01 <,cti$e /i-e=, alineatul
*1.01.01 <Construcii=, s e/ectueze modi/icri 5n coloana <C9eltuieli e/ectuate pn la
31.1"."01"=, la /i&a cod obiecti$ 1" <8rogram Construcii locuine pentru tineri destinate
5nc9irierii . ,=.
Art$10$ 1 (1) ;e autorizeaz 6inisterul Einanelor 8ublice s introduc 5n ane-a
nr. 3!14!"3 <Ei&a 8roiectului /inanat ! propus la /inanare 5n cadrul programelor a/erente
8oliticii de Coeziune a H. +., 8oliticii ,gricole Comune &i de 8escuit &i a altor /aciliti &i
instrumente postaderareA, urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul 1"1" <Implementarea
politicii de securitate IF 5n conte-tul Codului Damal 6odernizat +uropean= cu suma de
'"8 mii lei la alineatul '4.0".01 <Einanare naional=, cu suma de ".# mii lei la
alineatul '4.0".0" <Einanare e-tern nerambursabil= &i cu suma de 1.0"1 mii lei la
alineatul '4.0".03 <C9eltuieli neeligibile=I
b) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "*'' <7 comunicare mai
bun.soluia problematicii /iscale= cu suma de #1 mii lei la alineatul '4.0".01 <Einanare
naional=, cu suma de "3" mii lei la alineatul '4.0".0" <Einanare e-tern
nerambursabil= &i cu suma de 4# mii lei la alineatul '4.0".03 <C9eltuieli neeligibile=I
c) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "*'4 <mbuntirea
capacitii instituionale a 6E8 de a elabora politica /iscal &i ne/iscal= cu suma de 1 mie
lei la alineatul '4.0".01 <Einanare naional=, cu suma de ' mii lei la alineatul '4.0".0"
<Einanare e-tern nerambursabil= &i cu suma de 1 mie lei la alineatul '4.0".03
<C9eltuieli neeligibile=I
#

d) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "*40 <mbuntirea
procesului de administrare a datoriei publice= cu suma de ' mii lei la alineatul '4.0".01
<Einanare naional=, cu suma de " mii lei la alineatul '4.0".0" <Einanare e-tern
nerambursabil= &i cu suma de mii lei la alineatul '4.0".03 <C9eltuieli neeligibile=I
e) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "*41 <mbuntirea
mecanismelor &i instrumentelor 5n domeniul resurselor umane 5n $ederea 5ntrirea
capacitii instituionale a 6inisterului Einanelor 8ublice= cu suma de 1 mie lei la
alineatul '4.0".01 <Einanare naional=, cu suma de 8 mii lei la alineatul '4.0".0"
<Einanare e-tern nerambursabil= &i cu suma de 1 mie lei la alineatul '4.0".03
<C9eltuieli neeligibile=I
/) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "*4" <mbuntirea
proceselor de acti$itate ale ,geniei @aionale de ,dministrare Eiscal= cu suma de 3" mii
lei la alineatul '4.0".01 <Einanare naional=, cu suma de 183 mii lei la alineatul '4.0".0"
<Einanare e-tern nerambursabil= &i cu suma de 34 mii lei la alineatul '4.0".03
<C9eltuieli neeligibile=.
(") ;e autorizeaz 6inisterul Einanelor 8ublice 5n ane-a nr.3!14!"1 <Ei&a
8roiectului cu /inanare din /onduri e-terne nerambursabile de preaderare, ali donatori &i
din alte /aciliti postaderareA, la sursa 08 <Eonduri e-terne nerambursabile=, s
suplimenteze creditele de anga:ament cu suma de 3.033 mii lei, la proiectul "*'8
<mbuntirea cooperrii trans/rontaliere 5ntre Republica 6oldo$a &i Romnia pri$ind
produsele petroliere &i alimentare=.
Art$11$ 1 (1) n bugetul 6inisterului Bustiiei este cuprins &i suma de 1#.8"' mii
lei, la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naional=, titlul 10 <C9eltuieli de
personal=, care $a /i utilizat e-clusi$ pentru ac9itarea contribuiilor sociale obligatorii &i a
impozitului pe $enit, stabilite potri$it legislaiei 5n $igoare, a/erente drepturilor salariale
nete e-ecutate silit din conturile de $enituri proprii ale 6inisterului Bustiiei, 5n baza unor
titluri e-ecutorii a$nd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul
:ustiiei.
(") ;umele pre$zute la alin. (1) se $ireaz de ctre 6inisterul Bustiiei la bugetul
general consolidat, potri$it legislaiei 5n $igoare, 5n termen de 1' zile de la intrarea 5n
$igoare a prezentei ordonane.
(3) ;e autorizeaz 6inisterul Bustiiei ca 5n ane-a nr. 3!1*!0" <2ugetul pe capitole,
subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01# . "01* .
sumele alocate din bugetul de statA, la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran
naionalA, titlul '4 <8roiecte cu /inanare din /onduri e-terne nerambursabile (E+@)
'

postaderareA, s suplimenteze articolul '4.34 <Frans/eruri reprezentnd co/inanarea
public 5n cadrul mecanismului /inanciar nor$egian, pentru promotorii de
proiect!bene/iciarii instituii publice= cu suma de #00 mii lei, prin diminuarea
corespunztoare a alineatului '4."'.0" AEinanarea e-tern nerambursabilA.
(#) In/luena 5n sum de '.3"" mii lei pre$zut 5n ane-a nr. " pentru 6inisterul
Bustiiei la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naionalA, titlul *1 <,cti$e
ne/inanciareA, se utilizeaz de ctre 7/iciul @aional al Registrului Comerului pentru
ac9iziionarea de licene so/tJare 5n $ederea transmiterii datelor de interes din sistemul
e.%u$ernare implementat 5n cadrul proiectului <;er$icii on.line (de e.gu$ernare), o/erite
de 7/iciul @aional al Registrului Comerului pentru comunitatea de a/aceri prin
intermediul unui portal dedicat=.
(') ;e autorizeaz 6inisterul Bustiiei s introduc 5n ane-a nr. 3!1*!13 A2ugetul
pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01#.
"01* . sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri propriiA, la partea de
$enituri, urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze la capitolul 30.10 <Denituri din proprietateA, subcapitolul
30.10.0' <Denituri din concesiuni &i 5nc9irieri= cu suma de "14 mii leiI
b) s suplimenteze la capitolul 33.10 <Denituri din prestri de ser$icii &i alte
acti$iti= cu suma de ".0'0 mii lei, din care> suma de 1*3 mii lei la subcapitolul 33.10.0'
<Fa-e &i alte $enituri 5n 5n$mnt= &i suma de 1.8** mii lei la subcapitolul 33.10.'0 <,lte
$enituri din prestri ser$icii &i alte acti$iti=.
Art$12$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul ,prrii @aionale s introduc 5n ane-a nr.
3!18!13 <2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i
alineate pe anii "01#."01* . sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri
propriiA, la partea de $enituri, urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze la capitolul 33.10 <Denituri din prestri de ser$icii &i alte
acti$itiA, cu suma de 11.84 mii lei, din care> s suplimenteze la subcapitolul 33.10.0'
<Fa-e &i alte $enituri 5n 5n$mntA cu suma de '.884 mii lei, s suplimenteze la
subcapitolul 33.10.08 <Denituri din prestri ser$icii= cu suma de 4.#00 mii lei &i s
diminueze la subcapitolul 33.10."0 <Denituri din cercetareA cu suma de #1* mii leiI
b) s diminueze la capitolul 3.10 <Denituri din $alori/icarea unor bunuriA,
subcapitolul 3.10.01 <Denituri din $alori/icarea unor bunuri ale instituiilor publiceA cu
suma de 11.84 mii lei.
4

Art$1+$ 1 (1) ;e autorizeaz 6inisterul ,prrii @aionale s 5nc9eie, 5n limita a
400.000 mii lei, contracte pentru lucrri de mentenan &i reparaii la te9nica de lupt a
,rmatei Romne.
(") 8entru aplicarea alin. (1) se autorizeaz 6inisterul ,prrii @aionale s
ma:oreze 5n mod corespunztor creditele de anga:ament 5n ane-a nr. 3!18!"* <Ei&a
programului= &i ane-a nr. 3!18!" <Ei&a obiecti$ului!proiectului!categoriei de in$estiii=.
Art$14$ 1 (1) n bugetul 6inisterului ,/acerilor Interne este cuprins suma de
144.**8 mii lei, din care>
a) suma de 11.*"0 mii lei la capitolul '1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terne=,
din care> suma de '.000 mii lei la titlul 10 <C9eltuieli de personal=, suma de "3.'00 mii
lei la titlul "0 <2unuri &i ser$icii= &i suma de 1.""0 mii lei la titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=I
b) suma de #*.0'8 mii lei la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naional=,
din care> suma de 1.## mii lei la titlul 10 <C9eltuieli de personal=, suma de #'.1** mii lei
la titlul "0 <2unuri &i ser$icii= &i suma de #3" mii lei la titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i utilizat e-clusi$ pentru acoperirea c9eltuielilor
generate de acti$itile speci/ice 6inisterului ,/acerilor Interne pentru organizarea &i
des/&urarea alegerilor pentru 8re&edintele Romniei din anul "01#.
(3) ;e autorizeaz 6inisterul ,/acerilor Interne s introduc 5n ane-a nr. 3!1!13
<2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii
"01#."01* . sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri proprii=, la
partea de $enituri, urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze la capitolul 1".10 <,lte impozite &i ta-e generale pe bunuri &i
ser$icii=, subcapitolul 1".10.'0 <,lte impozite &i ta-e generale pe ci/ra de a/aceri, $nzri
&i $aloare adugat= cu suma de "'.400 mii leiI
b) s suplimenteze la capitolul 31.10 <Denituri din dobnzi=, subcapitolul 31.10.03
<,lte $enituri din dobnzi= cu suma de '.'00 mii leiI
c) s suplimenteze la capitolul 3.10 <Denituri din $alori/icarea unor bunuri=,
subcapitolul 3.10.0" <Denituri din $alori/icarea stocurilor de rezer$e de stat &i de
mobilizare= cu suma de 1*.1' mii leiI
d) s suplimenteze la capitolul 33.10 <Denituri din prestri ser$icii &i alte acti$iti=,
subcapitolul 33.10.0' <Fa-e &i alte $enituri 5n 5n$mnt= cu suma de '# mii leiI
e) s diminueze la capitolul 33.10 <Denituri din prestri ser$icii &i alte acti$iti=,
subcapitolul 33.10.08 <Denituri din prestri ser$icii= cu suma de '# mii lei.
*

Art$1,$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 6uncii, Eamiliei, 8roteciei ;ociale &i
8ersoanelor Drstnice, 5n ane-a nr. 3!"0!0" <2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e,
titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01# . "01* . sumele alocate din bugetul de
statA, la capitolul 48.01 <,sigurri &i asisten socialA, titlul '1 <Frans/eruri 5ntre uniti
ale administraiei publiceA, s ma:oreze alineatul '1.01."4 <Frans/eruri pri$ind contribuia
de asigurri sociale de sntate pentru persoanele a/late 5n concediu pentru cre&terea
copiluluiA cu suma de ".00 mii lei &i s diminueze alineatul '1.01.31 <Frans/eruri pri$ind
contribuia de sntate pentru persoanele bene/iciare de a:utor socialA cu suma de ".00
mii lei.
Art$1-$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 6uncii, Eamiliei, 8roteciei ;ociale &i
8ersoanelor Drstnice s ma:oreze creditele de anga:ament 5n ane-a nr. 3!"0!"3 <Ei&a
8roiectului /inanat ! propus la /inanare 5n cadrul programelor a/erente 8oliticii de
Coeziune a H. +., 8oliticii ,gricole Comune &i de 8escuit &i a altor /aciliti &i instrumente
postaderareA la proiectul #'*# <I@+RR+% IDC 1088R# Fe9nici pentru cre&terea gradului
de sinergie &i durabilitate 5n rndul 5ntreprinderilor= cu suma de 3.30' mii lei la alineatul
'4.01.03 <C9eltuieli neeligibile=.
Art$1.$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul Fineretului &i ;portului s ma:oreze 5n ane-a
nr. 3!"1!13 <2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i
alineate pe anii "01# 1 "01* . sume alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri
propriiA $eniturile proprii cu suma de 13.300 mii lei la capitolul 1#.10 <,ccize.=
Art$1/$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii Rurale s introduc
modi/icri 5n $olumul &i structura trans/erurilor de la bugetul de stat ctre bugetele locale
pentru /inanarea camerelor agricole :udeene cuprinse 5n ane-a nr. 3!""!0"a <Frans/eruri
din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru /inanarea camerelor agricole :udeene pe
anul "01#=.
Art$10$ 1 (1) 0in suma pre$zut 5n bugetul 6inisterului ,griculturii &i 0ez$oltrii
Rurale la capitolul 83.01 <,gricultur, sil$icultur, piscicultur &i $ntoare=, titlul '1
<Frans/eruri 5ntre uniti ale administraiei publice=, articolul '1.01 <Frans/eruri curente=,
alineatul '1.01.01 <Frans/eruri ctre instituii publice=, suma de "3.84' mii lei se
repartizeaz ,geniei @aionale de mbuntiri Eunciare 5n $ederea ac9itrii de ctre
aceasta a obligaiilor restante ctre bugetul general consolidat.
8

(") ;uma pre$zute la alin. (1) se $ireaz de ctre ,genia @aional de
mbuntiri Eunciare la bugetul general consolidat, potri$it legislaiei 5n $igoare, 5n
termen de 1' zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane.
Art$20$ 1 (1) 0in sumele aprobate 5n bugetul 6inisterului ,griculturii &i 0ez$oltrii
Rurale la capitolul 83.01 <,gricultur, sil$icultur, piscicultur &i $ntoare=, titlul '' <,lte
trans/eruri=, suma de 14.'4" mii lei se $ireaz 6inisterului Einanelor 8ublice, 5n
con/ormitate cu pre$ederile art. ' alin. (3
"
) din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr.
43!1, aprobat prin Legea nr.""!"000, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, 5n
$ederea acoperirii sumelor utilizate de ctre 6inisterul Einanelor 8ublice ca urmare a
0eciziei Comisiei +uropene nr. 8.018!"011 de e-cludere de la /inanarea comunitar a
anumitor c9eltuieli e/ectuate de Romnia 5n cadrul programului de spri:in de preaderare
pentru agricultur &i dez$oltare rural ;,8,R0.
(") 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii Rurale $ireaz suma de 14.'4" mii lei 5n
contul R7#0FR+G'#010300CCCCC <0isponibil de la bugetul de stat reprezentnd
pre/inanri &i /onduri 5n cazul indisponibilitii temporare a/erente instrumentelor
structurale=, desc9is la Frezoreria 7perati$ Central &i gestionat de ,utoritatea de
Certi/icare &i 8lat, 5n termen de ma-im 1' zile lucrtoare de la intrarea 5n $igoare a
prezentei ordonane.
(3) ;uma de 14.'4" mii lei $irat de ctre 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii
Rurale se utilizeaz pentru continuarea /inanrii proiectelor 5n cazul indisponibilitii
temporare a /ondurilor din instrumente structurale &i de coeziune.
Art$21$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii Rurale s introduc
5n ane-a nr. 3!""!"3 <Ei&a 8roiectului /inanat ! propus la /inanare 5n cadrul programelor
a/erente 8oliticii de Coeziune a H. +., 8oliticii ,gricole Comune &i de 8escuit &i a altor
/aciliti &i instrumente postaderareA urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul '4# <6suri a/erente
8lanului @aional de 0ez$oltare Rural "01#."0"0= cu suma de 3'0.000 mii lei la
alineatul '4.0#.01 <Einanare naional=I
b) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul ### <In$estiii producti$e
5n ac$acultur= cu suma de 3'.000 mii lei la alineatul '4.0'.01 <Einanare naional=I
c) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul ##' <6suri de ac$a
mediu= cu suma de 38 mii lei la alineatul '4.0'.01 <Einanare naional=I
d) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul #'0 <,ciuni colecti$e= cu
suma de 40* mii lei la alineatul '4.0'.01 <Einanare naional=I


e) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul "34 <0ez$oltarea
durabil a zonelor pescre&ti= cu suma de #1."'0 mii lei la alineatul '4.0'.01 <Einanare
naional=I
/) s suplimenteze creditele de anga:ament la proiectul #'8 <,sisten te9nic= cu
suma de 1'.10' mii lei la alineatul '4.0'.01 <Einanare naional=.
Art$22$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii Rurale 5n ane-a nr.
3!""!"* <Ei&a programului= s ma:oreze creditele de anga:ament la programul 4#3
<;istem integrat pentru dez$oltarea durabil a agriculturii= a/erente capitolului 83.08
<,gricultura, sil$icultur, piscicultur &i $ntoare=, titlul '4 <8roiecte cu /inanare din
/onduri e-terne nerambursabile (E+@) postaderare=, cu suma de "**.000 mii lei a/erente
Eondului +uropean pentru 8escuit (E+8).
Art$2+$ 1 Creditele bugetare desc9ise &i e-ecuia bugetar a/erent c9eltuielilor
e/ectuate 5n perioada "8 aprilie 1 30 iunie "01# de 6inisterul ,griculturii &i 0ez$oltrii
Rurale pentru ,genia 0omeniilor ;tatului, se trans/er de la 6inisterul ,griculturii &i
0ez$oltrii Rurale la ;ecretariatul %eneral al %u$ernului pe baza protocolului de
predare.preluare 5nc9eiat 5n termen de 1' zile de la data intrrii 5n $igoare a prezentei
ordonane &i a precizrilor emise de 6inisterul Einanelor 8ublice la solicitarea
ordonatorilor principali de credite.
Art$24$ 1 (1) n termen de 10 zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane,
suma de 3'.000 mii lei pro$enit din $eniturile obinute din $nzarea certi/icatelor de
gaze cu e/ect de ser, $irat 5n anul "01# la o poziie distinct de $enituri ale bugetului
de stat pe numele 6inisterului 6ediului &i ;c9imbrilor Climatice, se $ireaz de ctre
acesta la bugetul de stat.
(") 0up $irarea sumei pre$zute la alin. (1) 5n contul de $enituri ale bugetului de
stat se autorizeaz 6inisterul Einanelor 8ublice, la propunerea 6inisterului 6ediului &i
;c9imbrilor Climatice, s ma:oreze att $eniturile, ct &i c9eltuielile bugetului de stat,
precum &i bugetul 6inisterului 6ediului &i ;c9imbrilor Climatice pentru 0epartamentul
pentru ,pe, 8duri &i 8iscicultur pe anul "01# la capitolul 83.01 <,gricultur, sil$icultur,
piscicultur &i $ntoare=, titlul '' <,lte trans/eruri=, articolul ''.01 <Frans/eruri interne=,
alineatul ''.01.'' <Frans/eruri pentru /inanarea lucrrilor de 5mpdurire=.
(3) ;uma neutilizat la s/r&itul anului "01# 5&i pstreaz destinaia pre$zut la
art. 1' alin. (') din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr. 11'!"011 pri$ind stabilirea
cadrului instituional &i autorizarea %u$ernului, prin 6inisterul Einanelor 8ublice, de a
10

scoate la licitaie certi/icatele de emisii de gaze cu e/ect de ser atribuite Romniei la
ni$elul Hniunii +uropene, aprobat prin Legea nr. 143!"01", cu modi/icrile &i
completrile ulterioare.
Art$2,$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul 6ediului &i ;c9imbrilor Climatice s e/ectueze
5n bugetul /ondurilor e-terne nerambursabile, 5n ane-a nr. 3!"3!"' <Ei&a /inanrii
programelor a/erente 8oliticii de Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor
Comune ,gricol &i de 8escuit, altor programe /inanate din /onduri e-terne
nerambursabile postaderare, precum &i a altor /aciliti &i instrumente postaderare=,
urmtoarele modi/icri>
a) s suplimenteze creditele de anga:ament pe anul "01# cu suma de ".08* mii
lei la <6ecanism /inanciar ;++=, cod 0101 <Einanare din E+@ postaderare=I
b) s introduc un nou program 5n cadrul 8oliticii 0', respecti$ <6ecanism
Einanciar ;++ 1 ,E6=, a$nd pre$zute la cod 0101 <Einanare din E+@ postaderare=
suma de 3*.'88 mii lei credite de anga:ament &i suma de 1'.81* mii lei credite bugetare.
Art$2-$ 1 (1) n termen de 1' zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane
6inisterul Fransporturilor 5n calitate de autoritate de management pentru 87; Fransport
are obligaia s modi/ice creditele de anga:ament &i creditele bugetare a/erente anilor
anteriori precum &i $aloarea total a programului, 5n ane-a nr. 3!"#!"' <Ei&a /inanrii
programelor a/erente 8oliticii de Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor
Comune ,gricol &i de 8escuit, altor programe /inanate din /onduri e-terne
nerambursabile postaderare, precum &i a altor /aciliti &i instrumente postaderare=, cu
5ncadrarea 5n $aloarea total a programului &i cu respectarea pre$ederilor art.13 alin.(1)
din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr.4#!"00 pri$ind gestionarea /inanciar a
instrumentelor structurale &i utilizarea acestora pentru obiecti$ul con$ergen, aprobat
cu modi/icri prin Legea nr. 34"!"00, cu modi/icrile &i completrile ulterioare.
(") n termen de 30 zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane 6inisterul
Fransporturilor, 5n calitate de autoritate de management, are obligaia s modi/ice
contractele de /inanare 5nc9eiate cu bene/iciarii 87; Fransport, la ni$elul contractelor de
e-ecuie lucrri 5nc9eiate precum &i a contractelor 5n curs de ac9iziie 5n derulare la data
intrrii 5n $igoare a prezentei ordonane, /r a dep&i $aloarea total pre$zut 5n ane-a
nr. 3!"#!"' <Ei&a /inanrii programelor a/erente 8oliticii de Coeziune a H+, a programelor
a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit, altor programe /inanate din /onduri
e-terne nerambursabile postaderare, precum &i a altor /aciliti &i instrumente
postaderare=.
11

(3) 8entru punerea 5n aplicare a alin.(") 5n termen de 40 de zile de la intrarea 5n
$igoare a prezentei ordonane ;ecretariatul %eneral al %u$ernului prin 0epartamentul
pentru 8roiecte de In/rastructur, In$estiii ;trine, 8arteneriat 8ublic.8ri$at &i
8romo$area +-porturilor &i respecti$ 6inisterul Fransporturilor au obligaia s modi/ice
$aloarea total a proiectelor /inanate din /onduri e-terne nerambursabile postaderare din
cadrul 87; Fransport pre$zute 5n ane-a nr.3!13!"3 <Ei&a proiectului /inanat!propus la
/inanare 5n cadrul programelor a/erente 8oliticii de Coeziune a H+, a programelor
a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit &i altor /aciliti &i instrumente
postaderare= la bugetul ;ecretariatului %eneral al %u$ernului &i ane-a nr.3!"#!"3 <Ei&a
proiectului /inanat!propus la /inanare 5n cadrul programelor a/erente 8oliticii de
Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit &i altor
/aciliti &i instrumente postaderare= la bugetul 6inisterului Fransporturilor.
(#) 8entru punerea 5n aplicare a pre$ederilor alin. (3) 6inisterul Fransporturilor &i
;ecretariatul %eneral al %u$ernului prin 0epartamentul pentru 8roiecte de
In/rastructur, In$estiii ;trine, 8arteneriat 8ublic.8ri$at &i 8romo$area +-porturilor
poate s modi/ice creditele de anga:ament &i creditele bugetare a/erente anilor anteriori
precum &i $aloarea total a proiectelor, inclusi$ cu coreciile /inanciare &i in/luenele
determinate de modi/icarea ratei de co/inanare a Hniunii +uropene.
(') ;e autorizeaz 6inisterul Fransporturilor &i ;ecretariatul %eneral al %u$ernului
prin 0epartamentul pentru 8roiecte de In/rastructur, In$estiii ;trine, 8arteneriat 8ublic.
8ri$at &i 8romo$area +-porturilor s detalieze in/luenele pre$zute la alin. (3) &i (#)
inclusi$ 5n ane-a nr. 3!13!" <Ei&a obiecti$ului!proiectului!categoriei de in$estiii= la
bugetul ;ecretariatului %eneral al %u$ernului respecti$ 5n ane-a nr. 3!"#!" <Ei&a
obiecti$ului!proiectului!categoriei de in$estiii= la bugetul 6inisterului Fransporturilor.
(4) 6inisterul Fransporturilor &i ;ecretariatul %eneral al %u$ernului prin
0epartamentul pentru 8roiecte de In/rastructur, In$estiii ;trine, 8arteneriat 8ublic.
8ri$at &i 8romo$area +-porturilor comunic 6inisterului Einanelor 8ublice, concomitent
cu transmiterea ane-elor la bugetul acestora, modi/icrile ce decurg din aplicarea
pre$ederilor alin. (1) 1 (').
Art$2.$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul Fransporturilor 5n ane-a nr. 3!"#!13 <2ugetul
pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01#.
"01* 1 sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri proprii= s diminueze
$eniturile proprii cu suma de #.*34 mii lei la capitolul 34.10 <0i$erse $enituri=,
subcapitolul 34.10.'0 <,lte $enituri= .
1"

Art$2/$ 1 (1) Rambursarea 5mprumutului acordat 5n temeiul art. CCII din 7rdonana
de urgen a %u$ernului nr.8!"01# pentru modi/icarea unor acte normati$e &i alte msuri
/iscal.bugetare, 5n sum de '#3.000 mii lei, se asigur de ;ocietatea @aional de
Fransport Eero$iar de Cltori <C.E.R. CltoriA . ;.,, din sume primite de la bugetul de
stat, prin bugetul 6inisterului Fransporturilor, dup cum urmeaz>
a) de la capitolul 8#.01 ?Fransporturi=, titlul *" <,cti$e /inanciareA, articolul *".01
<,cti$e /inanciare= alineatul *".01.01 <8articipare la capitalul social al societilor
comerciale= suma de 3"*." mii leiI
b) de la capitolul 48.01 <,sigurri &i asisten social= titlul '* <,sisten social=
articolul '*.0" <,:utoare sociale= alineatul '*.0".0" <,:utoare sociale 5n natur= suma de
"1'.*01 mii lei.
(3) Cu sumele pre$zute la alin. (1) lit. a) se ma:oreaz contribuia statului la
capitalul social al ;ocietatea @aional de Fransport Eero$iar de Cltori <C.E.R. CltoriA
. ;.,.
Art$20$ . 0in bugetul 6inisterului +ducaiei @aionale, la capitolul 4'.01
<n$mntA, titlul *1 <,cti$e ne/inanciareA, pot /i utilizate, pentru unitile de 5n$mnt
preuni$ersitar de stat, sume pentru ac9itarea 9otrrilor :udectore&ti de/initi$e &i
ire$ocabile a/erente unor lucrri de in$estiii ct &i a unor arierate 5nregistrate de aceste
uniti la obiecti$e de in$estiii, consolidri, reabilitri, reparaii capitale.
Art$+0$ . ;e autorizeaz 6inisterul ;ntii s ma:oreze 5n ane-a nr. 3!"4!13
<2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii
"01# 1 "01* . sume alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri proprii=
$eniturile proprii cu suma de 18".800 mii lei la capitolul 1#.10 <,ccize=.
Art$+1$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul ;ntii s ma:oreze creditele de anga:ament
5n ane-a nr. 3!"4!"3 <Ei&a 8roiectului /inanat ! propus la /inanare 5n cadrul programelor
a/erente 8oliticii de Coeziune a H. +., 8oliticii ,gricole Comune &i de 8escuit &i a altor
/aciliti &i instrumente postaderareA la proiectul #'08 <@eutralizarea de&eurilor medicale
periculoase rezultate din acti$itatea spitaliceasc= cu suma de 101.*"* mii lei la alineatul
'4.01.03 <C9eltuieli neeligibile=.
Art$+2$ . (1) ;e autorizeaz 6inisterul 8ublic s e/ectueze redistribuiri de credite
bugetare 5n cadrul bugetului aprobat pe anul "01#, la capitolul 41.01 <7rdine public &i
siguran naional=, 5ntre ordonatorii secundari de credite, cu 5ncadrarea 5n sumele
aprobate pe /iecare titlu de c9eltuieli.
13

(") In/luena 5n sum de 1.000 mii lei pre$zut 5n ane-a nr. " pentru 6inisterul
8ublic la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naionalA, titlul 10 <C9eltuieli de
personalA se repartizeaz 0ireciei @aionale ,nticorupie pentru ocuparea a '0 de
posturi $acante.
(3) 0in in/luena 5n sum de 4.000 mii lei pre$zut 5n ane-a nr. " pentru 6inisterul
8ublic la capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naionalA, titlul "0 <2unuri &i
ser$iciiA, suma de 1.1'0 mii lei se repartizeaz 0ireciei @aionale ,nticorupie &i suma de
".000 mii lei se repartizeaz 0ireciei de In$estigare a In/raciunilor de Criminalitate
7rganizat &i Ferorism, pentru /inanarea c9eltuielilor cu bunurile &i ser$iciile.
Art$++$ . ;e autorizeaz ,genia @aional de Integritate s introduc 5n ane-a nr.
3!30!" <Ei&a obiecti$ului! proiectului! categoriei de in$estiii=, la capitolul '1.01 <,utoriti
publice &i aciuni e-terne=, /i&a cod obiecti$ 3 <C9eltuieli pentru elaborarea studiilor de
pre/ezabilitate, /ezabilitate &i alte studii=, alineatul *1.01.01 <Construcii= cu suma de #8
mii lei, asigurat prin $irare de la titlul "0 <2unuri &i ser$icii=.
Art$+4$ 1 (1) ;e autorizeaz ;er$iciul Romn de In/ormaii s suplimenteze
$eniturile proprii 5n ane-a nr. 3!31!13 <2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri
de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01#."01* . sumele alocate pentru acti$iti
/inanate integral din $enituri proprii=, la capitolul 33.10 <Denituri din prestri de ser$icii &i
alte acti$iti=, subcapitolul 33.10.0' <Fa-e &i alte $enituri 5n 5n$mnt= cu suma de
1.048 mii lei.
(") ;e autorizeaz ;er$iciul Romn de In/ormaii s suplimenteze creditele de
anga:ament 5n ane-a nr. 3!31!"3 <Ei&a proiectului /inanat!propus la /inanare 5n cadrul
programelor a/erente 8oliticii de Coeziune a H+, 8oliticilor ,gricole Comune &i de 8escuit
&i a altor /aciliti &i instrumente postaderare=, proiectul <;istem naional de protecie a
in/rastructurilor IFKC de interes naional 5mpotri$a ameninrilor pro$enite din spaiul
cibernetic= cu suma de 1".38 mii lei.
Art$+,$ 1 (1) n bugetul ;er$iciului de In/ormaii +-terne pe anul "01# se introduce
ane-a nr. 3!3"!13 <2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole
&i alineate pe anii "01#."01* . sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din
$enituri proprii= care la partea de $enituri are pre$zut suma de ".'00 mii lei, la capitolul
33.10 <Denituri din prestri ser$icii &i alte acti$iti=, subcapitolul 33.10."1 <Denituri din
contractele 5nc9eiate cu casele de asigurri sociale de sntateA.
1#

(") C9eltuielile din $eniturile proprii pre$zute la alin. (1) pe titluri de c9eltuieli sunt
pre$zute 5n ane-a nr. ".
Art$+-$ 1 (1) n bugetul ;er$iciului de Felecomunicaii ;peciale este cuprins la
capitolul 41.01 <7rdine public &i siguran naional= suma de *.*3' mii lei, din care>
suma de #.#' mii lei la titlul "0 <2unuri &i ser$icii= &i suma de 3."#0 mii lei la titlul *1
<,cti$e ne/inanciare=.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i utilizat e-clusi$ pentru acoperirea c9eltuielilor
generate de acti$itile speci/ice ;er$iciului de Felecomunicaii ;peciale pentru
organizarea &i des/&urarea alegerilor pentru 8re&edintele Romniei din anul "01#.
Art$+.$ 1 (1) ;e autorizeaz 6inisterul +conomiei prin 0epartamentul pentru
ntreprinderi 6ici &i 6i:locii, 6ediu de ,/aceri &i Furism s 5nc9eie anga:amente legale 5n
anul "01# 5n limita sumei de "'0.000 mii lei a/erente a:utoarelor de minimis pentru
in$estiiile realizate de 5ntreprinderile mici &i mi:locii acordate 5n baza Lotrrii %u$ernului
nr."*#!"013 pri$ind acordarea a:utoarelor de minimis pentru in$estiiile realizate de
5ntreprinderile mici &i mi:locii, cu modi/icrile ulterioare.
(") n bugetul 6inisterului +conomiei prin bugetul 0epartamentului pentru
ntreprinderi 6ici &i 6i:locii, 6ediu de ,/aceri &i Furism la capitolul 80.01 <,ciuni
generale, economice &i de muncA, titlul '' <,lte trans/eruriA, este cuprins suma de
100.000 mii lei, sum 5n limita creia se pot e/ectua pli a/erente anga:amentelor legale
5nc9eiate potri$it alin.(1) pentru a:utoarele de minimis pentru in$estiiile realizate de
5ntreprinderile mici &i mi:locii acordate 5n baza Lotrrii %u$ernului nr. "*#!"013 pri$ind
acordarea a:utoarelor de minimis pentru in$estiiile realizate de 5ntreprinderile mici &i
mi:locii, cu modi/icrile ulterioare.
Art$+/$ . ;e autorizeaz 6inisterul +conomiei s detalieze in/luenele pre$zute
de prezenta ordonan &i s e/ectueze redistribuiri de credite bugetare 5n cadrul
bugetului aprobat pe anul "01# 5ntre bugetele departamentelor 5n/iinate 5n baza
7rdonanei de urgen a %u$ernului nr.4!"01" pri$ind stabilirea unor msuri de
reorganizare 5n cadrul administraiei publice centrale &i pentru modi/icarea unor acte
normati$e, aprobat prin Legea nr.*1!"013, cu modi/icrile &i completrile ulterioare.
Art$+0$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul +conomiei 5n ane-a nr. 3!3'!13 <2ugetul pe
capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alineate pe anii "01# .
"01* . sumele alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri propriiA s ma:oreze
1'

$eniturile proprii cu suma de *"4.0"0 mii lei la capitolul 30.10 <Denituri din proprietate=
subcapitolul 30.10.11 <Denituri din $nzarea certi/icatelor de emisii de gaze cu e/ecte de
ser=.
Art$40$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul +conomiei 5n ane-a nr. 3!3'!"* <Ei&a
programului= s diminueze cu suma de 3.400 mii lei creditele bugetare &i creditele de
anga:ament a/erente programului bugetar cod 4#0 <8lanul sectorial 5n domeniul
cercetrii.dez$oltrii din industrie= la capitolul 84.01 <Cercetare dez$oltare 5n domeniul
economic= titlul '' <,lte trans/eruri= &i s ma:oreze corespunztor creditele bugetare &i
creditele de anga:ament a/erente programului bugetar cod '** <8rogram strategic de
asigurare a suportului te9nic naional pentru energetica nucleara= la capitolul 84.01
<Cercetare dez$oltare 5n domeniul economic=, titlul '' <,lte trans/eruri=.
Art$41$ 1 ;e autorizeaz ,cademia Romn s ma:oreze 5n ane-a nr. 3!3*!13
<2ugetul pe capitole, subcapitole, paragra/e, titluri de c9eltuieli, articole &i alienate pe anii
"01#."01* . sume alocate pentru acti$iti /inanate integral din $enituri proprii= $eniturile
proprii cu suma de 11.#00 mii lei la capitolul 33.10 <Denituri din prestri ser$icii &i alte
acti$iti=, din care la subcapitolul 33.10.08 <Denituri din prestri ser$icii= cu suma de
11.000 mii lei &i la subcapitolul 33.10.'0 <,lte $enituri din prestri ser$icii &i alte acti$iti=
cu suma de #00 mii lei.
Art$42$ 1 ;e autorizeaz ,utoritatea @aional ;anitar Deterinar &i pentru
;igurana ,limentelor s e/ectueze $irri de credite bugetare, 5ntre toate titlurile de
c9eltuieli precum &i 5n ane-ele la bugetul acesteia, cu 5ncadrarea 5n ni$elul total al
creditelor bugetare aprobate pentru anul "01#.
Art$4+$ 1 ;e autorizeaz ,genia @aional de 8res ,%+R8R+; s introduc 5n
ane-a nr. 3!#3!1' <;inteza bugetelor instituiilor publice /inanate parial din $enituri
proprii pe anii "01#."01*= urmtoarele modi/icri>
a) la $enituri, s suplimenteze cu suma de "'0 mii lei capitolul 33.10 <Denituri din
prestri de ser$icii &i alte acti$iti=, subcapitolul 33.10.08 <Denituri din prestri ser$icii=I
b) la c9eltuieli, s suplimenteze cu suma de "'0 mii lei capitolul 4*.10 <Cultur,
recreere &i religie=, dup cum urmeaz> s suplimenteze cu suma de "#3 mii lei titlul "0
<2unuri &i ser$icii= &i cu suma de ""' mii lei titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=, precum &i s
diminueze cu suma de "00 mii lei titlul 10 <C9eltuieli de personal= &i s diminueze cu
suma de 18 mii lei titlul '' <,lte trans/eruri=.
14

Art$44$ 1 ;e autorizeaz ;ocietatea Romn de Fele$iziune s e/ectueze $irri de
credite 5n ane-a nr. 3!#4!0"a <2ugetul pe capitole, subcapitole, titluri de c9eltuieli,
articole &i alineate pe anul "01# . destinaia sumelor!c9eltuielilor alocate de la bugetul de
stat=, 5n cadrul titlului "0 <2unuri &i ser$icii=.
Art$4,$ 1 (1) n bugetul ,utoritii +lectorale 8ermanente este cuprins la capitolul
'1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terne= suma de 10.4# mii lei, din care> suma de 813
mii lei la titlul 10 <C9eltuieli de personal=, suma de 1.881 mii lei la titlul "0 <2unuri &i
ser$icii= &i suma de 8.000 mii lei la titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i utilizat e-clusi$ pentru acoperirea c9eltuielilor
generate de acti$itile speci/ice ,utoritii +lectorale 8ermanente pentru organizarea &i
des/&urarea alegerilor pentru 8re&edintele Romniei din anul "01#.
(3) ;e autorizeaz ,utoritatea +lectoral 8ermanent 5n ane-a nr. 3!#8!" <Ei&a
obiecti$ului!proiectului!categoriei de in$estiii=, la capitolul '1.01 <,utoriti publice &i
aciuni e-terneA, s ma:oreze creditele de anga:ament cu suma de 3.#00 mii lei la /i&a cod
obiecti$ ' <,lte c9eltuieli asimilate in$estiiilorA, alineatul *1.01.30 <,lte acti$e /i-eA.

Art$4-$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul Eondurilor +uropene s suplimenteze
creditele de anga:ament 5n ane-a nr. 3!'#!"' <Ei&a /inanrii programelor a/erente 8oliticii
de Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit, altor
programe /inanate din /onduri e-terne nerambursabile postaderare, precum &i a altor
/aciliti &i instrumente postaderare=, dup cum urmeaz>
a) cu suma de 34.80# mii lei pentru <6ecanismul /inanciar ;++= . 8rogramul
<6onitorizarea mediului &i plani/icare &i control integrat= (R7 03), cod 0101 <Einanarea
din E+@ postaderare=I
b) cu suma de 10.8'* mii lei pentru <6ecanismul /inanciar @or$egian= 1 8rogramul
<Consolidarea capacitii &i cooperarea instituional 5ntre instituiile publice, autoritile
locale &i regionale din Romnia &i cele din @or$egia= (R7 18), cod 0101 <Einanarea din
E+@ postaderare=I
c) cu suma de '.'4" mii lei pentru <Eondul naional pentru relaii bilaterale a/erent
mecanismelor /inanciare ;++= (R7 01), cod 0101 <Einanarea din E+@ postaderare=.

Art$4.$ 1 (1) 0in sumele aprobate 5n bugetul 6inisterului Eondurilor +uropene pe
anul "01# la capitolul '1.01 <,utoriti publice &i aciuni e-terne=, titlul '' <,lte
trans/eruri=, suma de 1* mii lei se $ireaz 6inisterului Einanelor 8ublice, 5n
1*

con/ormitate cu pre$ederile art. ' alin.(3
"
) din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr.
43!1, aprobat prin Legea nr. ""!"000, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, 5n
$ederea acoperirii sumelor utilizate de ctre 6inisterul Einanelor 8ublice ca urmare a
plii @otei de debit nr. 3"#1313*'0 din data de "" noiembrie "013.
(") 6inisterul Eondurilor +uropene $ireaz suma de 1* mii lei 5n contul R7
#0FR+G'#010300CCCCC ?0isponibil de la bugetul de stat reprezentnd pre/inanri
&i /onduri 5n cazul indisponibilitii temporare a/erente instrumentelor structurale=, desc9is
la Frezoreria 7perati$ Central, 5n termen de 1' zile lucrtoare de la intrarea 5n $igoare
a prezentului act normati$.
(3) ;uma de 1* mii lei $irat de ctre 6inisterul Eondurilor +uropene se
utilizeaz pentru continuarea /inanrii proiectelor 5n cazul indisponibilitii temporare a
/ondurilor din instrumente structurale &i de coeziune.
Art$4/$ 1 ;e autorizeaz ,utoritatea @aional pentru Restituirea 8roprietilor s
emit 5n anul "01# titluri de plat potri$it pre$ederilor art. #1 din Legea nr. 14'!"013
pri$ind msurile pentru /inalizarea procesului de restituire, 5n natur sau prin ec9i$alent,
a imobilelor preluate 5n mod abuzi$ 5n perioada regimului comunist 5n Romnia, cu
modi/icrile &i completrile ulterioare, 5n cuantum total de '**.000 mii lei.
Art$40$ 1 n bugetul 6inisterului Einanelor 8ublice 1 ,ciuni %enerale, la capitolul
'#.01 <,lte ser$icii publice generale= titlul '' <,lte trans/eruri= alineatul ''.01.1# <Eondul
@aional de 8readerare= este cuprins &i suma de 48.38 mii lei pentru asigurarea
sumelor necesare unitilor administrati$e 1 teritoriale pentru plata ta-ei pe $aloarea
adugat a/erent ac9iziiilor din /onduri publice 5n cadrul proiectelor I;8, 5n sectorul de
ap la preluarea de la operatori a in$estiiilor realizate ulterior transmiterii cererilor /inale
de /onduri la Comisia +uropean 5n con/ormitate cu memorandumurile de /inanare I;8,
aprobate 5n perioada "000."003, precum &i ta-a pe $aloarea adugat restant con/orm
7rdonanei de urgen a %u$ernului nr. 13'!"00* pri$ind alocarea de la bugetul de stat a
/ondurilor necesare pentru continuarea &i /inalizarea msurilor e-.I;8,, aprobat prin
Legea nr.18*!"008, cu modi/icrile &i completrile ulterioare &i a 7rdonanei de urgen a
%u$ernului nr.43!1, aprobat prin Legea nr.""!"000, cu modi/icrile &i completrile
ulterioare.
Art$,0$ 1 ;e autorizeaz 6inisterul Einanelor 8ublice 1 ,ciuni %enerale s
introduc 5n ane-a nr.3!4'!"* <Ei&a 8rogramului=, 8rogramul <+$aluarea riscului de ar=,
capitolul ''.01 <Franzacii pri$ind datoria public &i 5mprumuturi=, titlul "0 <2unuri &i
18

ser$icii=, articolul "0."# <Comisioane &i alte costuri a/erente 5mprumuturilor=, alineatul
"0."#.03 <;tabilirea riscului de ar= cu credite de anga:ament 5n sum total de '.'00
mii lei 5n anul "01#.
Art$,1$ 1 n bugetul 6inisterul Einanelor 8ublice . ,ciuni %enerale aprobat pe
anul "01#, 5n ane-a nr. 3!4'!"* <Ei&a 8rogramuluiA, la 8rogramul <,:utoare de stat pentru
/inanarea proiectelor pentru in$estiiiA, cod *"1, la seciunea 0+;CRI+R+, sintagma
<8rezentul program cumuleaz cele &ase sc9eme de a:utor de stat instituite prin L.%. nr.
1.14#!"00*, L.%. nr. 1.14'!"00*, L.%. nr. *'3!"008, L.%. nr. 1.480!"008, 7.H.%. nr.
10!"008 &i L.%. nr. **!"01"A se 5nlocuie&te cu <8rezentul program cumuleaz cele opt
sc9eme de a:utor de stat instituite prin L.%. nr. 1.14#!"00*, L.%. nr. 1.14'!"00*, L.%. nr.
1.480!"008, L.%. nr. *'3!"008, 7.H.%. nr. 10!"008, L.%. nr. **!"01", L.%.
nr.33"!"01# &i L.%. nr. '3*!"01#A.
%A&'(O)*) '''
0ispoziii re/eritoare la bugetele locale
Art$,2$ . ;umele de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru /inanarea
c9eltuielilor descentralizate la ni$elul :udeelor pe anul "01# se ma:oreaz cu suma de
.0 mii lei &i se aloc pe :udee potri$it ane-ei nr.3 pentru /inanarea c9eltuielilor
determinate de plata sumelor pre$zute prin 9otrri :udectore&ti a$nd ca obiect
acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite 5n /a$oarea personalului din unitile
de 5n$mnt special &i din centrele :udeene de resurse &i asisten educaional, 5n
cuantumul pre$zut prin 7rdonana de urgen a %u$ernului nr. *1!"00 pri$ind plata
unor sume pre$zute 5n titluri e-ecutorii a$nd ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, aprobat cu modi/icri prin Legea nr. "30!"011, cu
modi/icrile &i completrile ulterioare, prin 7rdonana %u$ernului nr. 1*!"01" pri$ind
reglementarea unor msuri /iscal.bugetare, aprobat cu modi/icri prin Legea
nr."80!"013, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, precum &i prin 7rdonana de
urgen a %u$ernului nr. "!"01" pri$ind luarea unor msuri 5n domeniul 5n$mntului
1

&i cercetrii, precum &i 5n ceea ce pri$e&te plata sumelor pre$zute 5n 9otrri
:udectore&ti de$enite e-ecutorii 5n perioada 1 ianuarie . 31 decembrie "013, cu
modi/icrile &i completrile ulterioare.

Art$,+$ . ;umele de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru /inanarea
c9eltuielilor descentralizate la ni$elul comunelor, ora&elor, municipiilor, sectoarelor &i
municipiului 2ucure&ti, pe anul "01#, se ma:oreaz cu suma de 1#0.01 mii lei &i se
aloc pe :udee &i municipiul 2ucure&ti potri$it ane-ei nr.#, pentru /inanarea c9eltuielilor
determinate de plata sumelor pre$zute prin 9otrri :udectore&ti a$nd ca obiect
acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite 5n /a$oarea personalului din unitile
de 5n$mnt preuni$ersitar de stat, 5n cuantumul pre$zut prin 7rdonana de urgen a
%u$ernului nr. *1!"00, aprobat cu modi/icri prin Legea nr. "30!"011, cu modi/icrile &i
completrile ulterioare, prin 7rdonana %u$ernului nr. 1*!"01", aprobat cu modi/icri
prin Legea nr."80!"013, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, precum &i prin
7rdonana de urgen a %u$ernului nr. "!"01", cu modi/icrile &i completrile ulterioare.
Art$,4$ 1 (1) ;umele de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru ec9ilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, ora&elor, municipiilor &i :udeelor pe anul "01# se
ma:oreaz cu suma de 404.##3 mii lei &i se aloc ast/el>
a) suma de 4.##3 mii lei se aloc :udeului ;ucea$a, potri$it pre$ederilor art.CII
alin. (1) lit. c) din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr. 11#!"00 pri$ind unele msuri
/inanciar.bugetare, aprobat prin Legea nr."#0!"011, pentru ac9itarea debitelor restante
reprezentnd rate de capital &i dobnzi a/erente 5mprumutului e-tern, contractat pentru
realizarea 8rogramului AHtiliti &i mediu la standarde europene 5n :udeul ;ucea$aA,
ast/el> municipiului Cmpulung 6oldo$enesc suma de "."3" mii lei, municipiului Datra
0ornei suma de 1.*0' mii lei, ora&ului %ura Lumorului suma de ".08* mii lei &i ora&ului
;iret suma de #1 mii leiI
b) 400.000 mii lei se aloc, pe :udee &i municipiul 2ucure&ti, 5n scopul ac9itrii
plilor restante 5nregistrate 5n contabilitatea unitilor!subdi$iziunilor administrati$.
teritoriale, inclusi$ a instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local &i a
spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale la data de 30 iunie
"01#, rezultate din relaii cu>
b1) /urnizorii de bunuri, ser$icii &i lucrri, inclusi$ cei care presteaz ser$iciul
public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizatI
b") bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor
speciale.
"0

(") n 5nelesul prezentei ordonane, plile restante 5nregistrate 5n contabilitatea
instituiilor publice /inanate parial din bugetul local &i a spitalelor publice din reeaua
autoritilor administraiei publice locale sunt numai plile restante a/erente c9eltuielilor
care pot /i /inanate din bugetele locale.
(3) 8rin derogare de la pre$ederile art. 33 alin. (") din Legea nr. "*3!"004, cu
modi/icrile &i completrile ulterioare, repartizarea pe :udee &i municipiul 2ucure&ti a
sumelor alocate 5n condiiile alin.(1), lit.b) se /ace 5n scopul ac9itrii plilor restante, la
data de 30 iunie "01#, 5nregistrate 5n contabilitatea unitilor!subdi$iziunilor administrati$.
teritoriale, instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local &i spitalelor
publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale, reprezentnd>
a) obligaii de plat rezultate din relaiile cu /urnizorii de bunuri, ser$icii &i lucrriI
b) sume neac9itate de unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale /urnizorilor
care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n
sistem centralizat pe baza deconturilor :usti/icati$e, 5nregistrate la data de 30 iunie "01#,
pentru acoperirea di/erenei dintre preul reglementat al energiei termice li$rate populaiei
&i preul de /acturare al energiei termice li$rate populaiei, diminuate cu plile e/ectuate
la data cereriiI
c) obligaii de plat /a de bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau
bugetele /ondurilor speciale.
(#) ;uma repartizat potri$it alin.(1), lit.b) $a /i utilizat e-clusi$ pentru>
a) stingerea obligaiilor /iscale restante, la data de 30 iunie "01#, ctre bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor speciale ale /urnizorilor
de bunuri, ser$icii &i lucrri ai unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale &i
instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local &i spitalelor publice din
reeaua autoritilor administraiei publice localeI
b) stingerea obligaiilor /iscale restante, la data de 30 iunie "01#, ctre bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor speciale, ale /urnizorilor
care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n
sistem centralizatI
c) stingerea obligaiilor /iscale restante, la data de 30 iunie "01#, ctre bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor speciale, ale /urnizorilor
de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de 5ncasat sume restante de la /urnizorii care
presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n
sistem centralizatI
d) stingerea obligaiilor /iscale restante, la data de 30 iunie "01#, ctre bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor speciale ale
"1

unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale &i ale instituiilor publice /inanate integral
sau parial din bugetul local &i spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei
publice locale.
(') n scopul alocrii sumelor 5n condiiile alin.(1), lit.b) unitile!subdi$iziunile
administrati$.teritoriale pot depune, pn la data de 31 octombrie "01#, la direciile
generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale /inanelor publice,
cereri scrise 5nsoite de urmtoarele documente>
a) situaia obligaiilor de plat ctre /urnizorii de bunuri, ser$icii &i lucrri &i!sau
ctre /urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a
energiei termice 5n sistem centralizat, pre$zui la alin. (#) lit. a), b) &i c), dup cazI
b) certi/icatele de atestare /iscal ale unitilor!subdi$iziunilor administrati$.
teritoriale!instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local!spitalelor
publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale!/urnizorilor de bunuri, ser$icii
&i lucrri!/urnizorilor care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a
energiei termice 5n sistem centralizat!/urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de
5ncasat sume restante de la /urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere,
transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat, pre$zui la alin. (#), dup
caz, emise de organele /iscaleI
c) acorduri 5nc9eiate 5ntre unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale &i
/urnizorii de bunuri, ser$icii sau lucrri!/urnizorii care presteaz ser$iciul public de
producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat ai unitilor
administrati$.teritoriale!instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local &i
a spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale, pentru stingerea
obligaiilor /iscale pre$zute la alin. (#) lit. a) &i b), precum &i acorduri 5nc9eiate 5ntre
uniti!subdi$iziuni administrati$.teritoriale, /urnizorii care presteaz ser$iciul public de
producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat &i /urnizorii
crora ace&tia le datoreaz sume, pentru stingerea obligaiilor /iscale pre$zute la alin.
(#) lit. c), denumite 5n continuare acorduri, corelate cu datele 5nscrise 5n certi/icatele de
atestare /iscal pre$zute la lit. b). 8rin aceste acorduri /urnizorii de bunuri, ser$icii &i
lucrri!/urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a
energiei termice 5n sistem centralizat!/urnizorii de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de
5ncasat sume restante de la /urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere,
transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat con/irm /aptul c sunt de
acord cu stingerea obligaiilor /iscale potri$it pre$ederilor prezentului articolI
d) cerere pri$ind introducerea unui control de tip pre$enti$, organizat &i e-ercitat
de 6inisterul Einanelor 8ublice, prin structurile descentralizate, asupra operaiunilor
""

ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale e/ectuate 5n $ederea utilizrii
sumelor 5n condiiile alin.(1), lit.b) aprobate prin ordin al ministrului /inanelor publice.
(4) 0ireciile generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale
/inanelor publice, analizeaz cererile 5n termen de ma-imum dou zile lucrtoare de la
depunerea acestora, din punctul de $edere al respectrii pre$ederilor prezentului articol.
Gilnic, pentru cererile care se 5ncadreaz 5n pre$ederile prezentului articol, direciile
generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale /inanelor publice
5ntocmesc o situaie centralizatoare care conine suma necesar a /i repartizat
unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale.
(*) n prima zi lucrtoare de la 5ntocmirea situaiei centralizatoare, direciile
generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale /inanelor publice
transmit o cerere 6inisterului Einanelor 8ublice prin care solicit repartizarea sumelor
de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale pe anul
"01#, corespunztoare sumei totale care /ace obiectul situaiei centralizatoare. ;uma din
cerere se diminueaz cu e$entualele sume solicitate prin cereri anterioare &i ne$irate 5n
contul unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale potri$it alin. (14).
(8) 6inisterul Einanelor 8ublice 5nregistreaz cererile 5n ordinea primirii acestora
&i repartizeaz sumele solicitate, pe /iecare :ude!municipiul 2ucure&ti, 5n termen de
ma-imum trei zile lucrtoare de la primirea acestora, 5n limita sumei pre$zute la alin.(1),
lit.b).
() 6inisterul Einanelor 8ublice este autorizat s introduc modi/icrile ce decurg
din aplicarea pre$ederilor alin. (8) 5n $olumul &i 5n structura bugetului de stat pe anul
"01#, pe care le comunic direciilor generale regionale ale /inanelor
publice!administraiilor :udeene ale /inanelor publice.
(10) 6inisterul Einanelor 8ublice restituie cu adres, direciilor generale regionale
ale /inanelor publice!administraiilor :udeene ale /inanelor publice, cererile pre$zute la
alin. (8) pentru care nu mai e-ist sume de repartizat, din sumele pre$zute la alin.(1),
lit.b).
(11) Certi/icatele de atestare /iscal ale unitilor!subdi$iziunilor administrati$.
teritoriale!instituiilor publice /inanate integral sau parial din bugetul local!spitalelor
publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale!/urnizorilor de bunuri, ser$icii
&i lucrri!/urnizorilor care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a
energiei termice 5n sistem centralizat!/urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de
5ncasat sume restante de la /urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere,
transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat, se solicit organelor /iscale
de ctre unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale, se elibereaz 5n termen de
"3

ma-imum dou zile lucrtoare de la primirea solicitrii, /r a /i percepute ta-e de
eliberare, pe baza datelor e-istente 5n e$idena pe pltitor a organului /iscal competent, &i
cuprind creanele /iscale e-igibile, e-istente 5n sold la data de 30 iunie "01# &i neac9itate
pn la data eliberrii acestora.
(1") ;umele destinate ac9itrii obligaiilor de plat restante care /ac obiectul
cererilor scrise pre$zute la alin. (') nu pot /i mai mari dect obligaiile de plat &i
obligaiile /iscale restante pre$zute la alin. (#) pentru stingerea crora se utilizeaz
rezultatele din certi/icatele de atestare /iscal.
(13) 0ireciile generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale
/inanelor publice au obligaia de a repartiza sumele de/alcate din ta-a pe $aloarea
adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale pe anul "01# comunicate de 6inisterul
Einanelor 8ublice, pe uniti!subdi$iziuni administrati$.teritoriale, 5n termen de o zi
lucrtoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe uniti!subuniti administrati$.
teritoriale se /ace prin derogare de la pre$ederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. "*3!"004,
cu modi/icrile &i completrile ulterioare, prin decizie a directorilor e-ecuti$i ai direciilor
generale regionale ale /inanelor publice!&e/ilor administraiilor :udeene ale /inanelor
publice. ;umele ce se repartizeaz unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale sunt
cele 5nscrise 5n cererile pentru care 6inisterul Einanelor 8ublice a repartizat sume
potri$it alin. (8).
(1#) n termen de 3 zile lucrtoare de la comunicarea sumelor de ctre direciile
generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale /inanelor publice,
unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale, inclusi$ instituiile din subordine, dup
caz, au obligaia de a prezenta unitilor Frezoreriei ;tatului la care acestea 5&i au
conturile desc9ise urmtoarele documente>
a) bugetele locale ma:orate cu sumele repartizate, 5n condiiile art. 8" din Legea nr.
"*3!"004, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, sau recti/icate, dup caz, pentru
instituiile publice /inanate integral sau parial din bugetul local!spitalele publice din
reeaua autoritilor administraiei publice locale, dup cazI
b) cererile pentru desc9iderea de credite bugetare &i dispoziiile bugetare de
repartizare a creditelor bugetare, a/erente c9eltuielilor bugetare pri$ind stingerea
obligaiilor /iscale pre$zute la alin. (#)I
c) ordinele de plat prin care unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale
$ireaz sumele aprobate 5n conturile de $enituri ale instituiilor publice /inanate parial
din bugetul local!spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice localeI
d) ordinele de plat prin care unitile!subdi$iziunile administrati$.
teritoriale!instituiile publice /inanate integral sau parial din bugetul local!spitalele
"#

publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale ac9it la bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat ori bugetele /ondurilor speciale obligaiile /iscale
aparinnd /urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri!/urnizorilor care presteaz ser$iciul
public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem
centralizat!/urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de 5ncasat sume restante de la
/urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei
termice 5n sistem centralizat sau propriile obligaii /iscale, dup caz.
(1') Dirarea 5n contul bugetelor locale a sumelor de/alcate din ta-a pe $aloarea
adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale, repartizate potri$it pre$ederilor prezentului
articol, se e/ectueaz de ctre unitile Frezoreriei ;tatului 5n urmtoarele condiii>
a) e-istena bugetelor locale ma:orate sau recti/icate, inclusi$ a bugetelor
recti/icate ale instituiilor publice /inanate integral ori parial din bugetul local &i ale
spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale, dup caz, cu
sumele repartizate potri$it alin. (13)I
b) e-istena desc9iderilor de credite bugetare disponibile cel puin la ni$elul
ordinelor de plat prezentateI
c) sumele 5nscrise 5n ordinele de plat, prezentate potri$it alin. (1#), sunt 5n limita
sumelor 5nscrise 5n acordurile 5nc9eiate &i a sumelor reprezentnd pli restante pe care
unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale!instituiile publice /inanate integral sau
parial din bugetul local!spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei publice
locale le datoreaz bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor
/ondurilor specialeI
d) sumele sunt utilizate con/orm destinaiei pentru care au /ost alocate de ctre
direciile generale regionale ale /inanelor publice!administraiile :udeene ale /inanelor
publiceI
e) sumele din certi/icatele de atestare /iscal care au stat la baza suplimentrii
sumelor de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale
sunt recon/irmate de organele /iscale. n acest scop, la data primirii documentelor de
plat, prezentate de unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale, unitile Frezoreriei
;tatului $or solicita organelor /iscale competente actualizarea sumelor din certi/icatele de
atestare /iscal care au stat la baza suplimentrii sumelor de/alcate din ta-a pe $aloarea
adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale, acestea a$nd obligaia de a
actualiza!con/irma sumele respecti$e 5n cadrul aceleia&i zile. n cazul 5n care sumele care
/ac obiectul documentelor de plat, prezentate de unitile!subdi$iziunile administrati$.
teritoriale, sunt mai mari dect cele cuprinse 5n certi/icatele de atestare /iscal
"'

actualizate, acestea se restituie unitilor!subdi$iziunilor administrati$.teritoriale pentru a
/i re/cute 5n termen de o zi lucrtoare de la restituire.
(14) ;umele de/alcate din ta-a pe $aloarea adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor
locale care se $ireaz 5n conturile bugetelor locale potri$it pre$ederilor alin. (1') $or /i
diminuate /a de cele aprobate prin decizie a conductorului entitii la care s.a depus
iniial cererea, att cu e$entualele obligaii /iscale ac9itate la bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat sau bugetele /ondurilor speciale dup data eliberrii
certi/icatelor de atestare /iscal care au stat la baza solicitrii sumelor de/alcate de ctre
unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale, ct &i cu sumele 5nscrise 5n documentele
de plat care nu 5ndeplinesc condiiile alin. (1#). Cu di/erena dintre sumele de/alcate din
ta-a pe $aloarea adugat pentru ec9ilibrarea bugetelor locale repartizate &i cele $irate
5n conturile acestora, unitile!subdi$iziunile administrati$.teritoriale 5&i diminueaz
bugetele locale, inclusi$ bugetele recti/icate ale instituiilor publice /inanate integral sau
parial din bugetul local!spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice
locale, dup caz, modi/icate potri$it alin. (1#) lit. a).
(1*) 8entru operaiunile care /ac obiectul ac9itrii obligaiilor pre$zute la alin. (3)
. (14), unitile Frezoreriei ;tatului elibereaz titularilor de cont e-trase de cont la care
$or ane-a copii ale documentelor de plat. Fitularii conturilor $or 5nregistra 5n
contabilitatea proprie stingerea obligaiilor /iscale restante &i a obligaiilor de plat
restante /a de /urnizorii de bunuri, ser$icii &i lucrri! /urnizorii care presteaz ser$iciul
public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem centralizat, dup
caz, &i $or transmite /urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri!/urnizorilor care presteaz
ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei termice 5n sistem
centralizat!/urnizorilor de bunuri, ser$icii &i lucrri care au de 5ncasat sume restante de la
/urnizorii care presteaz ser$iciul public de producere, transport &i distribuie a energiei
termice 5n sistem centralizat, ale cror obligaii /iscale au /ost stinse, copii ale e-traselor
de cont &i ale documentelor de plat care $or sta la baza 5nregistrrii 5n contabilitatea
acestora a stingerii creanelor de natur comercial &i a obligaiilor /iscale restante
a/erente operaiunilor respecti$e, potri$it reglementrilor contabile aplicabile.
(18) ;umele alocate potri$it pre$ederilor alin. (3) . (14) ale prezentului articol,
repartizate &i neutilizate pn la data de "8 noiembrie "01# se comunic 6inisterului
Einanelor 8ublice de ctre direciile generale regionale ale /inanelor
publice!administraiile :udeene ale /inanelor publice pn la data de 0' decembrie "01#,
5n $ederea retragerii lor.
(1) n aplicarea pre$ederilor alin.(3) . (1*), 5n termen de 1' zile de la intrarea 5n
$igoare a prezentei ordonane, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al
"4

ministrului delegat pentru buget, care se public 5n 6onitorul 7/icial al Romniei, 8artea
I.
%A&'(O)*) '2
0ispoziii re/eritoare la bugetul Eondului naional unic
de asigurri sociale de sntate
Art$,,$ . In/luenele asupra bugetului de $enituri &i c9eltuieli pe anul "01# al
Eondului naional unic de asigurri sociale de sntate sunt pre$zute 5n ane-a nr.'.
Art$,-$ 1 (1) ;e introduce 5n ane-a nr.10!01 <2ugetul /ondului naional unic de
asigurri sociale de sntate pe anii "01#."01*A la capitolul "1.0' <Contribuiile
asigurailorA, subcapitolul 03 <Contribuii de asigurri sociale de sntate datorate de
asigurai=, paragra/ul 0' <Contribuii de asigurri sociale de sntate restituiteA cu suma
de 10.'00 mii lei cu semnul minus.
(") ;uma pre$zut la alin.(1) se utilizeaz pentru restituirea di/erenelor
reprezentnd contribuii de asigurri sociale de sntate ne5ncasate de ctre titularii
drepturilor de pensii 5n perioada reglementat de 7rdonana de urgen a %u$ernului
nr.1*!"01" pri$ind stabilirea unor msuri de restituire a unor contribuii de asigurri
sociale de sntate, aprobat prin Legea nr.8*!"013.
Art$,.$ 1 (1) n bugetul Eondului naional unic de asigurri sociale de sntate, la
titlul '* <,sisten social=, este cuprins suma de #0.34 mii lei, care se aloc pentru
"*

plata indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc datorate Companiei
@aionale a Luilei ;.,.
(") ;uma pre$zut la alin. (1) $a /i $irat de Casa de asigurri de sntate
Lunedoara, 5n termen de 1' de zile calendaristice de la intrarea 5n $igoare a prezentei
ordonane a %u$ernului, 5ntr.un cont distinct desc9is la Frezoreria ;tatului pe numele
Companiei @aionale a Luilei ;.,.
(3) ;uma 5ncasat con/orm alin. (") se $ireaz la bugetul Eondului naional unic de
asigurri sociale de sntate de ctre Compania @aional a Luilei ;.,., 5n termen de cel
mult 1' zile lucrtoare de la 5ncasare, 5n $ederea acoperirii obligaiilor de plat restante
ctre acest buget.
%A&'(O)*) 2
0ispoziii /inale
Art$,/$ 1 ,rticolul 3# din Legea bugetului de stat pe anul "01#, nr. 3'4!"013,
publicat 5n 6onitorul 7/icial al Romniei, 8artea I, nr.80' &i 80' bis din 1 decembrie
"013, se abrog.
Art$,0$ 1 Contul '#.01.01.04 <0isponibil din /onduri e-terne nerambursabile
pentru /inanarea 8rogramului 7peraional ;ectorial Fransport=, desc9is la Frezoreria
7perati$ Central pe numele 6inisterului Einanelor 8ublice . ,utoritatea de Certi/icare
&i 8lat, se re5ntrege&te cu suma de 104.881.04,*4 lei din sumele rambursate 5n
conturile de $enituri ale bugetului de stat desc9ise pe codul de identi/icare /iscal al
6inisterului Fransporturilor, pe baz de re/erat 5ntocmit de ,utoritatea de 6anagement
pentru 8rogramul 7peraional ;ectorial Fransport, adresat ,cti$itii de Frezorerie &i
Contabilitate 8ublic a 6unicipiului 2ucure&ti.
"8

Art$-0$ 1 (1) ;uma de 301.810,40 lei rmas neutilizat 5n contul R7
83FR+G*00'04"CCC00084# <0isponibil din sume de la bugetul de stat pentru /inanare
proiecte 5n cazul indisponibilitii temporare de /onduri 8L,R+A se poate utiliza pentru
/inanarea proiectelor 5n cazul indisponibilitii temporare a /ondurilor din instrumente
structurale &i de coeziune.
(") ;uma menionat la alin.(1) se trans/er 5n contul R7
#0FR+G'#010300CCCCC <0isponibil de la bugetul de stat reprezentnd pre/inanri
&i /onduri 5n cazul indisponibilitii temporare a/erente instrumentelor structuraleA, desc9is
la Frezoreria 7perati$ Central &i gestionat de ,utoritatea de Certi/icare &i 8lat &i se
utilizeaz pentru continuarea /inanrii proiectelor 5n cazul indisponibilitii temporare a
/ondurilor din instrumente structurale &i de coeziune.
Art$-1$ 1 8rin derogare de la art.## alin.(#) din Legea nr.'00!"00" pri$ind
/inanele publice, cu modi/icrile &i completrile ulterioare, se autorizeaz 6inisterul
Bustiiei, 6inisterul ,prrii @aionale, 6inisterul ,/acerilor Interne &i ;er$iciul Romn de
In/ormaii s e/ectueze &i s aprobe $irri de credite bugetare &i!sau de credite de
anga:ament neutilizate de la <7biecti$ele!proiectele de in$estiii 5n continuare= &i
<7biecti$ele!proiectele de in$estiii noi= la poziia <,lte c9eltuieli de in$estiii=, cuprinse 5n
programul de in$estiii publice, ane- la bugetul acestora, 5n limita pre$ederilor bugetare
aprobate.
Art$-2$ 1 8rin derogare de la art.## alin.(#) din Legea nr.'00!"00", cu modi/icrile
&i completrile ulterioare, se autorizeaz 6inisterul ;ntii, 5n ane-a nr. 3!"4!" <Ei&a
obiecti$ului!proiectului!categoriei de in$estiiiA, la capitolul 44.01 <;ntateA, s
suplimenteze /i&a cod obiecti$ " <0otri independente=, titlul '1 <Frans/eruri 5ntre uniti
ale administraiei publiceA, alineatul '1.0".08 <,paratur medical &i ec9ipamente de
comunicaii 5n urgen= cu suma de .*81 mii lei, prin diminuarea corespunztoare a /i&ei
cod obiecti$ ""3 ARe/uncionalizare imobil ;pital Clinic de Hrgen cu 300 de paturi Ia&i,
5n curs de e-ecuie, pentru amena:area Institutului Regional de 7ncologie 300 paturi
Ia&iA, titlul *1 <,cti$e ne/inanciare=, alineatul *1.01.01 <Construcii=.
Art$-+$ 1 (1) n anul "01#, numrul de posturi pentru personalul clerical anga:at 5n
unitile cultelor recunoscute din Romnia, pentru care se asigur spri:in lunar la
salarizare, pre$zut la Capitolul III, lit. 0 din ,ne-a II la Legea.cadru nr. "8#!"010 pri$ind
salarizarea unitar a personalului pltit din /onduri publice, cu modi/icrile ulterioare, se
ma:oreaz cu 13 posturi, respecti$ de la 1'"3* posturi la 1'"'0 posturi, respecti$ la nr.
"

crt.1 . poziia <Cu studii superioare gradul II= de la 3."38 posturi la 3."'0 posturi, &i la
nr.crt." . poziia <Cu studii medii . gradul II= de la *83 posturi la *8# posturi, a/erent
/unciei clericale de preot.
(") n anul "01#, numrul de posturi pentru personalul clerical anga:at 5n unitile
cultelor recunoscute din Romnia, pentru care se asigur spri:in lunar la salarizare,
pre$zut la Capitolul III, lit. C din ,ne-a II la Legea.cadru nr. "8#!"010 , cu modi/icrile
ulterioare, se ma:oreaz cu 10 posturi, la nr.crt.3 . poziia <;ecretar Cancelaria
patriar9al, consilier epar9ial, secretar epar9ial, inspector epar9ial, e-ar9, protopop= de
la *1 posturi la *" posturi, a/erente /unciei de consilier epar9ial.
(3) n anul "01#, numrul contribuiilor pentru personalul neclerical trimis s
deser$easc a&ezmintele din strintate ale 2isericii 7rtodo-e Romne pre$zute la
art. , alin. (1) , lit.b) al Capitolului III, lit. + din ,ne-a II la Legea.cadru nr. "8#!"010, cu
modi/icrile ulterioare, se ma:oreaz cu " contribuii, respecti$ de la #0 la #" .
(#) n anul "01#, suma pre$zut 5n ,ne-a II la Legea.cadru nr. "8#!"010, cu
modi/icrile ulterioare, la art. ' din ;eciunea a ".a <,lte drepturi ale personalului clerical=
pentru spri:inirea a&ezmintelor religioase romne&ti din a/ara granielor,care des/&oar
acti$iti deosebite 5n $ederea meninerii identitii ling$istice, culturale &i religioase a
romnilor din a/ara granielor, se ma:oreaz de la "00.000 euro lunar la "01.400 euro
lunar.
Art$-4$ 1 (1) ;e autorizeaz ,genia @uclear &i pentru 0e&euri Radioacti$e s
$ireze sumele disponibile 5n soldul contului destinat deza/ectrii instalaiilor nucleare
&i!sau radiologice &i respecti$ din soldul contului destinat gospodririi de&eurilor
radioacti$e 5n contul de $enituri proprii al ,geniei @ucleare pentru 0e&euri Radioacti$e.
(") ;e autorizeaz 6inisterul +conomiei 5n ane-a nr$ 3!3'!1' ?;inteza bugetelor
instituiilor publice /inanate parial din $enituri proprii pe anii "01#."01*A s ma:oreze
$eniturile proprii, la dou poziii distincte, cu sumele $irate potri$it alin. (1).
Art$-,$ 1 (1) n termen de 30 de zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei
ordonane ordonatorii principali de credite cu rol de autoritatea de management, cu
e-cepia 6inisterului Fransporturilor 5n calitate de autoritate de management pentru 87;
Fransport, au obligaia s modi/ice creditele de anga:ament &i creditele bugetare a/erente
$alorii totale a programelor, 5n ane-a nr. 3!"' =Ei&a /inanrii programelor a/erente 8oliticii
de Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit, altor
programe /inanate din /onduri e-terne nerambursabile postaderare, precum &i a altor
/aciliti &i instrumente postaderare= corespunztoare la bugetul ordonatorului principal
30

de credite prin bugetul cruia se /inaneaz, cu respectarea pre$ederilor art.13 alin.(1)
din 7rdonana de urgen a %u$ernului nr.4#!"00 pri$ind gestionarea /inanciar a
instrumentelor structurale &i utilizarea acestora pentru obiecti$ul con$ergen aprobat
cu modi/icri prin Legea nr. 34"!"00, cu modi/icrile &i completrile ulterioare.
(") 7rdonatorii principali de credite cu rol de autoritatea de management, transmit
6inisterului Einanelor 8ublice ane-ele re/cute con/orm pre$ederilor alin. (1).
Art$--$ 1 (1) n termen de 30 de zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei
ordonane, pentru programele obiecti$ului ACooperare teritorial europeanA /inanate din
E+0R, I8, &i +@8I, 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice are obligaia
s modi/ice creditele de anga:ament &i creditele bugetare a/erente $alorii totale a
programelor, 5n ane-a nr.3!1'!"' <Ei&a /inanrii programelor a/erente 8oliticii de
Coeziune a H+, a programelor a/erente 8oliticilor Comune ,gricol &i de 8escuit, altor
programe /inanate din /onduri e-terne nerambursabile postaderare, precum &i a altor
/aciliti &i instrumente postaderare=, cu respectarea pre$ederilor art.18 din Legea nr.
10'!"011 pri$ind gestionarea &i utilizarea /ondurilor e-terne nerambursabile &i a
co/inanrii publice naionale, pentru obiecti$ul <Cooperare teritorial europeanA, cu
modi/icrile &i completrile ulterioare.
(") 6inisterul 0ez$oltrii Regionale &i ,dministraiei 8ublice transmite 6inisterului
Einanelor 8ublice ane-a re/cut con/orm pre$ederilor alin. (1).
Art$-.$ 1 8entru punerea 5n aplicare a pre$ederilor art. 4' alin. (1) &i art.44 alin.
(1) se autorizeaz ordonatorii principali de credite s modi/ice creditele de anga:ament
a/erente anilor anteriori, inclusi$ 5n ane-a nr. 3!"# <C9eltuieli din bugetul de stat necesare
susinerii derulrii proiectelor /inanate din E+@ postaderare 5n cadrul programelor
a/erente 8oliticii de Coeziune a H.+., 8oliticilor Comune ,gricola &i de 8escuit &i altor
/acilitai &i instrumente postaderare= la bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol
de autoritatea de management.
Art$-/$ 1 7rdonatori principali de credite cu rol de autoritatea de management au
obligaia asigurrii cu prioritate a co/inanrii naionale din sumele primite 5n cadrul
mecanismului top.up.
Art$-0$ 1 ;e autorizeaz ordonatorii principali de credite s introduc modi/icri 5n
$olumul &i structura bugetelor de $enituri &i c9eltuieli pe anul "01# ale instituiilor publice
subordonate /inanate parial din $enituri proprii, inclusi$ la &i de la c9eltuieli de personal,
proiecte cu /inanare e-tern nerambursabil (E+@) postaderare &i c9eltuieli de capital, &i
31

5ntre bugetele acestora, cu 5ncadrarea 5n pre$ederile aprobate la alineatul '1.01.01
AFrans/eruri ctre instituii publiceA.
Art$.0$ 1 (1) 7peratorii economici care aplic pre$ederile 7rdonanei %u$ernului
nr. "4!"013 pri$ind 5ntrirea disciplinei /inanciare la ni$elul unor operatori economici la
care statul sau unitile administrati$.teritoriale sunt acionari unici ori ma:oritari sau dein
direct ori indirect o participaie ma:oritar, aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea
nr.#*!"01#, pot pre$edea 5n bugetul de $enituri &i c9eltuieli pe anul "01#, cu respectarea
pre$ederilor art. alin. (3) din aceasta, ma:orarea c9eltuielilor de natur salarial peste
limitele pre$zute la art.#8 alin.(1) din Legea, nr.3'4!"013, ast/el>
a) cu sumele reprezentnd participarea salariailor la pro/it con/orm 7rdonana
%u$ernului nr. 4#!"001 pri$ind repartizarea pro/itului la societile naionale, companiile
naionale &i societile comerciale cu capital integral sau ma:oritar de stat, precum &i la
regiile autonome, aprobat cu modi/icri prin Legea nr.*4!"001, 5n condiiile 5n care 5n
c9eltuielile de natur salarial realizate 5n anul precedent nu au /ost 5nregistrate sume de
aceast naturI
b) cu sumele reprezentnd c9eltuielile de natur salarial corespunztoare
economiilor 5nregistrate, ca urmare a restrngerii!reducerii acti$itii 5n anul precedent, 5n
corelaie cu re5ntregirea acti$itii 5n anul "01#, la care se poate aplica ma:orarea
pre$zut la art. #8 alin.(1) din Legea nr.3'4!"013I
c) cu sumele reprezentnd c9eltuielile de natur salarial a/erente personalului
anga:at pe perioad determinat pentru asigurarea des/&urrii normale a acti$itii, 5n
condiii :usti/icate. ,ceste c9eltuieli $or /i e$ideniate distinct 5n bugetul de $enituri &i
c9eltuieli.
(") 8re$ederile alin. (1) se aplic de operatorii economici care pe tot parcursul
anului "01# nu programeaz &i nu 5nregistreaz pierderi &i pli restante.

Art$.1$ 1 ;umele reinute, 5n proporie de 10M, con/orm pre$ederilor art. "1 alin.
(') din Legea nr. '00!"00" pri$ind /inanele publice, cu modi/icrile &i completrile
ulterioare, nu se repartizeaz.

Art$.2$ 1 ;e autorizeaz ordonatorii principali de credite ca, 5ncepnd cu data
intrrii 5n $igoare a prezentei ordonane, 5n /uncie de situaiile speci/ice aprute, s
introduc, 5n cadrul capitolelor de c9eltuieli, subcapitole &i paragra/e noi, cu sume care
se asigur prin $irri, cu 5ncadrarea 5n suma total aprobat la capitolul de c9eltuieli
respecti$.
3"

Art$.+$ 1 ;e autorizeaz ordonatorii principali de credite s detalieze in/luenele
aprobate prin prezenta ordonan 5n bugetele lor &i 5n ane-ele la acestea pe anul "01#,
s e/ectueze $irri de credite bugetare &i s comunice 6inisterului Einanelor 8ublice, 5n
termen de ' zile de la intrarea 5n $igoare a prezentei ordonane, detalierea modi/icrilor
aprobate con/orm acesteia.

Art$.4$ 1 8rin derogare de la pre$ederile art.4 lit.b) &i art.18 alin.(#) din Legea
responsabilitii /iscal.bugetare nr.4!"010 cu modi/icrile &i completrile ulterioare &i ale
art.3 alin.(4) din Legea nr.3''!"013 pentru aprobarea pla/oanelor unor indicatori
speci/icai 5n cadrul /iscal.bugetar pe anul "01#, pla/onul soldului primar al bugetului
general consolidat este de 1 3.4'",1 milioane lei.
Art$.,$ 1 8rin derogare de la pre$ederile art.4 b) &i lit. c), art. alin.("), art.14 &i
art.18 alin.(#) din Legea nr.4!"010 cu modi/icrile &i completrile ulterioare &i ale art.3
alin.(#).(') &i alin.(*) din Legea nr.3''!"013>
a) pla/onul nominal al c9eltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul
de stat, bugetul centralizat al unitilor administrati$.teritoriale, bugetul Eondului naional
unic de asigurri sociale de sntate &i alte bugete componente ale bugetului general
consolidat pe anul "01#, precum &i pla/oanele nominale al soldurilor bugetului general
consolidat, bugetului de stat, precum &i soldul altor bugete componente ale bugetului
general consolidat se modi/ic potri$it pre$ederilor prezentei ordonaneI
b) pla/onul nominal al c9eltuielilor de personal din bugetul general consolidat se
ma:oreaz cu "'",' milioane lei, din care> bugetul de stat se ma:oreaz cu suma de
10",8 milioane lei, bugetul general centralizat al unitilor administrati$.teritoriale se
ma:oreaz cu suma de 1'0,0 milioane lei, iar cel al bugetului instituiilor!acti$itilor
/inanate integral &i!sau parial din $enituri proprii se diminueaz cu suma de 0,3 milioane
lei.

Art$.-$ 1 ,ne-ele nr.1. ' /ac parte integrant din prezenta ordonan.
33

&R'343'N'5(R*6
2ictor42iorel &onta
Contrasemneaz>
3inistrul finan#elor publice6 3inistrul delegat pentru buget6
'oana 3aria &etrescu )iviu 2oinea
2ucure&ti,
@r. NN.
3#