Sunteți pe pagina 1din 15

CREDITUL BANCAR ABORDARE GENERALA

ANALIZA GENERALA A CREDITULUI


A. INTRODUCERE:
CE ESTE CREDITUL?
Creditul este datoria reala sau potentiala:

- reala - cand deitorul !oloseste creditul" de e#e$plu"
pentru a !ace plati sau pentru a reesalona platile pe care"
alt!el" ar treui sa le !aca%
- potentiala cand s&a aproat un credit" dar deitorul
inca nu l&a !olosit'
Creditul poate lua $ai $ulte !or$e" de e#e$plu:
- Obligatiuni;
- I$pru$utul contra ee!te de !o"ert sau bilete la ordin;
- Linii de !redit;
- I"pru"uturi de la ban!a;
- De#!operit de !ont;
- Ree#alonarea platilor.
Creditul este acordat de anca" in calitate de !reditor si este incasat de debitor$
care poate !i o societate co$erciala sau persoana !i(ica'
Nota: In !ele !e ur"ea%a$ &o" aborda te"ati!a pre%entului reerat$ raportandu-ne la
debitor !a la o #o!ietate !o"er!iala$ pentru a putea trata in "od "ai general
a#pe!te legate de "odul de anali%a al do#arului de !reditare.
CE ESTE ANALI)A CREDITULUI?
Scopul anali(ei creditului este repre(entat de e*itarea pierderilor din pro!it"
sau in a!aceri din cau(a datoriilor nerecuperaile" adica din cau(a acordarii de
credite unor clienti care nu ra$ursea(a datoria" sau din cau(a neacordarii de credite
unor clienti potentiali uni'
In opinia oa$enilor de stiinta care s&au ocupat de&a lun+ul anilor de studiul
!eno$enului creditarii" intrarile esentiale la care este indicat sa se +andeasca
analistul de credite sunt:
,'Doreste anca $ea sa !aca a!aceri cu acest solicitant de credit?
Aceasta intreare tri$ite la o apreciere a caracterului si a reputatiei respecti*ului
solicitant '
-'Treuie ca anca $ea sa !aca a!aceri cu acest solicitant?
Aceasta necesita o e*aluare a calitatilor sale ca o$ de a!aceri sau de $ana+er'
.'Cat de $are sa !ie creditul de care are ne*oie solicitantul /si nu cat ar dori el0?
Aceasta necesita o e*aluare a scopului si $odului de utili(are a creditului'
1'2oate societatea co$erciala sa ra$urse(e i$pru$utul?
Aceasta necesita o e*aluare a !lu#ului de nu$erar *iitor al societatii co$erciale"
precu$ si a riscului creditului'
3'Ca ulti$a posiilitate"din ce alte surse poate !i ra$ursat creditul" in ca(ul in care
societatea co$erciala nu *a putea sa !aca acest lucru?
Aceasta necesita o e*aluare a +arantiei'
Datorita ni*elului inalt al indatorarii raportate la capitalul ancii"
constituirea creditului nu ad$ite erori' Intre+ul personal din siste$ul de +estionare a
creditelor si $ai ales analistii de credite treuie sa actione(e con!or$ celor $ai inalte
standarde'
Daca deprinderile pro!esionale si te4nicile nu au la a(a o cultura
serioasa pri*ind creditele" nu *or putea !i e*itate" in ca(ul luarii deci(iei de creditare"
capcanele oisnuite'
O anca poate de*eni rapid nepro!itaila sau c4iar insol*aila" ca
ur$are a unor deci(ii necorespun(atoare pri*ind creditele" care au ca re(ultat acti*e
neper!or$ante'
Siste$ul de +estionare al creditelor pune accentul pe anali(a
pro!esionala a cererilor pentru credite si deter$inarea sol*ailitatii'
'. (OL)A'ILITATEA
Anali(a sol*ailitatii are trei !unctii i$portante:
- sa contriuie la de(*oltarea intreprinderii prin +asirea
unor clienti sol*aili%
- sa e*alue(e cererile pentru noi credite%
- sa a5ute deitorii e#istenti sa isi $entina sau sa isi
i$unatateasca sol*ailitatea'

Anali(a siste$atica si oiecti*a a sol*ailitatii are trei ele$ente
principale:
,'6olosirea unor concepte contaile oiecti*e si intelese de cat $ai $ulti oa$eni"
pentru:
- a eli$ina riscurile e#cesi*e si necuanti!icate care il
a!ectea(a pe creditor%
- a staili conditii de creditare realiste pe a(a !lu#ului de
lic4iditati actual%
- a e*alua si a intele+e care este sol*ailitatea clientului%
- a per$ite creditorului sa staileasca ter$ene pentru
credite pe a(a e*aluarii riscurilor la (i'
-'O anali(a !inanciara co$pre4ensi*a care cuprinde:
- anali(a per!or$antelor !inanciare" a indatorarii si
alic4iditatilor clientului%
- identi!icarea si interpretarea tendintelor !inanciare ale
intreprinderii clientului%
- un raport realist intre *aloarea creditului si !lu#ul de
lic4iditati al clientului%
- structurarea !acilitatilor de creditare pentru a reali(a o
corelare intre necesitatile intreprinderii clientului si
intrarile si iesirile de lic4iditati'
.'6olosirea te4nicilor consacrate pentru identi!icarea si e*aluarea riscurilor" precu$
si pentru e*aluarea si or+ani(area !acilitatilor de creditare" si anu$e:
- o !or$a co$una de or+ani(are a siste$ului de in!or$atii
!inanciare pentru a !ace anali(a $ai usoara%
- o anali(a standard a indicatorilor !inanciari si a
tendintelor%
- un siste$ de corelare directa a *alorii si ater$enelor
creditelor cu ne*oile actuale ale clientului si proiectiile
!lu#ului de lic4iditati%
- o structura pentru credite care sa prote5e(e anca
i$potri*a riscurilor principale si care sa staileasca o
corelatie intre intrarile si iesirile posiile de lic4iditati'
C. *OI DE CALCUL: UTILIZARE$ ELE+ENTE$ CERINTE
6oile de calcul !inanciare sunt instru$ente !olosite de analistii de creite
pentru a e*alua sol*ailitatea si pentru a staili !acilitatile de creditare' Ele per$it
analistului de credite sa anali(e(e !lu#urile *iitoare de nu$erar dupa criterii
uni!or$e si sa identi!ice in!or$atiile si indicatorii critici'
2rincipalele cinci co$ponente ale !oilor de calcul standard pentru anali(a
creditelor sunt:
,' situatia pro!iturilor si pierderilor dintr&o perioada data%
-' ilantul" care indica acti*ele" pasi*ele si *aloarea neta la o data anu$e%
.' situatia !lu#ului de nu$erar%
1' corelarea acti*ului net cu i$oili(arile corporale si !inanciare%
3' !ise cu principalii indicatori !inanciari'
6oile de calcul se a(ea(a pe date si in!or$atii !urni(ate de client"
iar proiectiile !inanciare ale acestuia *or acoperi circa trei ani si *or cuprinde
ur$atoarele:
,' situatia pro!iturilor si pierderilor%
-' ilantul%
.' situatia !lu#ului de nu$erar%
1' conturile sau notele !inanciare rele*ante pentru acti*itatea !ir$ei'
Co$pletarea unei !oi de calcul presupune parcur+erea ur$atoarelor etape:
,.O'TINEREA DATELOR DE LA CLIENT

-.)ERI*ICAREA DATELOR.

/.INTRODUCEREA DATELOR IN *OAIA DE CALCUL A


CREDITORULUI

0.CORELAREA ACTI)ULUI NET CU I+O'ILIZARILE


*INANCIARE

1.)ERI*ICARI LA *ATA LOCULUI (I CLARI*ICAREA


NECONCORDANTELOR

2.)ERI*ICAREA C3ELTUIELILOR DE IN)E(TITIE

4.CALCULAREA 5RINCI5ALILOR INDICATORI *INANCIARI

6.*INALIZAREA ANALIZEI *LU7ULUI DE NU+ERAR

. Certitudinea ca situatia pro!iturilor si a pierderilor pre(entata de client acopera e#ercitii
!inanciare cu o durata e+ala si ca acestea se inc4eie la datele pre*a(ute pentru ilanturi'
D. INDICATORII *INANCIARI
Indicatorii !inanciari sunt instru$ente utile pentru co$pararea
per!or$antelor !ir$elor concurente din cadrul aceleiasi industrii'Acesti indicatori
a5uta analistii de credite sa aprecie(e sol*ailitatea clientului'
Cei patru indicatori esentiali in deter$inarea +radului de sol*ailitate
al unui potential client sunt:
- ,.RENTA'ILITATE;
- -.E*ICIENTA;
- /.INDATORARE;
- 0.LIC3IDITATE.
Cele patru tipuri esentiale de indicatori enu$erati $ai sus reunesc in
acelasi cadru !inanciar $asura in care o societate a reali(at *an(ari ce depasesc
costul acti*itatii respecti*e" e!icienta unei societati co$erciale in ad$inistrarea
resurselor si a acti*itatilor sale" $asura in care !ondurile !olosite de o societate
co$erciala pro*in de la creditori si nu de la proprietarii sai /indatorarea repre(inta un
indicator principal al capacitatii societatii co$erciale de a !ace !ata unor situatii
di!icile si de a asori pierderile0" lic4iditatile si alte acti*e de care dispune o
societate co$erciala pentru indeplinirea oli+atiilor sale" inclusi* plata doan(ii si a
creantei'
De re$arcat este !aptul ca indicatorii !inanciari sunt e#tre$ de
i$portanti pentru anali(a e!icienta a cresitelor' In acest conte#t nu treuie sa uita$
ca indicatorii sunt si+uri nu$ai daca situatiile !inanciare din care sunt preluati sunt
si+ure' In acelasi ti$p" indicatorii sunt !oarte utili daca sunt luati in considerare in
ansa$lul lor si nu i(olat" precu$ si indicatorii supli$entari din cadrul !iecarei
7!a$ilii8 $ai sus $entionate'
6olosirea unui sin+ur indicator" i(olat de ceilalti" poate duce la erori%
Indicatorii $ultipli a5uta" in $od nor$al" la identi!icarea tendintelor" care sunt !actori
i$portanti pentru deter$inarea sol*ailitatii'
RENTA'ILITATEA 8 Repre(inta $asura in care o societate
co$erciala reali(ea(a *an(ari care depasesc costul acti*itatilor'
E*ICIENTA Repre(inta e!icacitatea unei societati co$erciale in
ceea ce pri*este ad$inistrarea resurselor si conducerea acti*itatilor'
INDATORAREA Repre(inta $asura in care !ondurile !olosite de o
societate co$erciala sunt asi+urate de creditori si nu de proprietari'
LIC3IDITAEA Repre(inta nu$erarul si alte acti*e la dispo(itia
societatii co$erciale pentru a&si indeplini oli+atiile" iclusi* plata doan(ii pentru
i$pru$uturile acordate de creditori'
E. ANALIZA *LU7ULUI DE LIC3IDITATI
6lu#ul de lic4idati al unei !ir$e indica rula5ul nu$erarului in a$onte
si in a*al pe o perioada data' Nu$erarul include acti*ele 7aproape de*enite
lic4idati8" asa cu$ sunt conturile de depo(it curente sau pe ter$en scurt' Balanta
!lu#ului de lic4iditati pentru perioada respecti*a se adau+a sau se scade de la po(itia
nu$erarului la s!arsitul periodei de raportare anterioare'
Anali(a !lu#ului de lic4iditati este un instru$ent *ital pentru
*eri!icarea re(ultatelor otinute prin anali(a indicatorilor !inanciari principali% in
acelasi ti$p ne o!era o perspecti*a di!erita de situatia *eniturilor" care in $od nor$al
indica acu$ularile de *enituri si9sau c4eltuieli" precu$ si stailirea $odului de
structurare a i$pru$uturilor acordate societatilor co$erciale'
Anali(a !lu#ului de lic4iditati este sin+urul instru$ent pentru
proiectia intrarilor si iesirilor actuale de !onduri si ast!el" a capacitatii !ir$ei de a se
ac4ita de datorii'
Calculul !lu#ului de lic4iditati se reali(ea(a prin doua $etode:
,'& :etoda directa asi+ura o anali(a $ai detaliata a !lu#ului de lic4iditati si
pre(inta casti+urile sau pierderile e#traordinare%
-'& :etoda indirecta $ai si$pla" dar nu su!icient de a$anuntita'
5IRA+IDA *LU7ULUI DE LIC3IDITATI
Lic4iditati din *an(ari
:inus
Costul unurilor *andute
E+al cu
:ar5a ruta a lic4iditatilor
:inus
C4eltuieli de e#lpoatare in nu$erar
E+al cu
Lic4iditati din e#ploatare
2lus
Alte *enituri in nu$erar
:inus
I$po(ite pe *enit
E+al cu
Lic4iditati nete din e#ploatare
:inus
Alte iesiri !inanciare
E+al cu
Intrari sau iesiri nete de lic4iditati
:inus
A$orti(area datoriei pe ter$en lun+
E+al cu
Intrari sau iesiri nete dupa a$orti(area datoriei
:inus
C4eltuieli nete de capital
E+al cu
E#cedent sau necesar de lic4iditati'
*. ANALIZA (OL)A'ILITATII
Nu pute$ lua o deci(ie pertinenta in le+atura cu creditele" !ara a a*ea
date si+ure pri*ind toate aspectele i$portante ale cererii pentru credite' Treuie spus
solicititantului de credite ca isi poate sustine cau(a in $od corespun(ator prin
o!erirea unor in!or$atii e#acte si cuprin(atoare" $ai ales despre acti*itatea
econo$ica a solicitantului'
Unii creditori cer solicitantului sa co$plete(e propriile lor !or$ulare&
tip de cerere pentru credite:
&indi!erent de !or$a in care sunt trans$ise datele" analistul de credite
treuie sa discute acest lucru cu un repre(entant autori(at al societatii co$erciale%
&discutiile o!era posiilitatea clari!icarii datelor incerte si a otinerii
datelor de a(a pentru cererea de credite%
&cel care !ace in*esti+atiile treuie sa pre(inte solicitantului procedura
de anali(a a creditelor !olosita de creditor si sa indice acestuia ti$pul necesar pentru
parcur+erea ei'
Datele treuie sa !ie:
&su!iciente pentru a o!eri o i$a+ine clara a per!or$antelor !inanciare
si a starii !inanciare a solicitantului%
&co$pre4ensi*e" datele partiale pot duce la erori%
&oneste si !ara +reseli% daca este posiil" cererea *a !i insotita de
e*idente e#perti(ate contail%
&destul de recente pentru a indica punctele !orte si slae ale
solicitantului in pre(ent'
Cule+erea de date este uneori di!icila'
S&ar putea ca standardele contaile locale sa nu *ina in spri5inul unei
anali(e detaliate a starii !inanciare a solicitantului'
2er!or$antele conducerii ar putea !i a!ectate de e#ercitarea unor
presiuni politice si co$erciale nedetectaile la pri$a *edere%
&de e#e$plu" in (one caracteri(ate prin cronici(area lipsurilor in
apro*i(ionare 7$ana+erii uni8 au cautat in $od constant sa $entina stocuri $ari'
Acoperirea +arantiei o!erite de solicitant ar putea !i +reu de apreciat%
&ar putea !i o prole$a deter$inarea *alorii sale reale sau stailirea
cu certitudine daca re*endicarea dreptului de proprietate de catre client este *alaila'
In unele (one ar putea !i +reu sau i$posiil de otinut date istorice
e#acte si rele*ante'
Oricare ar !i prole$ele" creditorii nu pot sa aprecie(e sol*ailitatea"
daca lipsesc date esentiale'
Atitudinea cooperanta a solicitantului in aceasta !a(a o!era pri$ele
ele$ente in ceea ce pri*este calitatea sa ca deitor'
DATE DE 'AZA
Anali(a nu este posiila !ara date'
:ai 5os *o$ arata datele necesare si identi!icarea surselor de date'
2atru +rupe de date !or$ea(a a(a anali(ei sol*ailitatii:

, ,.Calitatea !ondu!erii:
- co$petenta" inte+ritatea si reputatia persoanelor care
conduc intreprinderea care solicita credite% punctele
slae ale acestei !unda$entari pot a!ecta nu nu$ai
capacitatea solicitantului de a ra$ursa un i$pru$ut" ci
si perspecti*ele creditorului de a incasa +arantia%
-.Dina"i!a indu#triei:
- $ediul in care e*oluea(a industria careia apartine
solicitantului" precu$ si co$petiti*itatea solicitantului in
cadrul acestei industrii% o industrie cu prole$e poate
crea di!icultati so%icitantului" c4iar daca in pre(ent este
prosper si $ai ales daca co$petiti*itatea sa este de5a
slaa%
/.(tarea inan!iara:
& capacitatea solicitantului de a plati datoria prin:
&crearea unor lic4iditati su!iciente si9sau
&recur+erea la resursele e#istente pentru a
otine lic4iditati'
&capacitatea clientului de a plati doanda este
re!lectata de lic4iditate rentailitate%
0.Garantia:
- *aloarea neta de lic4idare a +arantiei deitorului si in ce
$asura aceasta se a!la su controlul creditorului%
perspecti*ele reduse de incasare a +arantiei insea$na ca
anca *a a*ea prole$e cu con*ertirea +arantiei in
nu$erar pentru a inasa *aloarea datoriei'
2erspecti*ele reduse de incasare a +arrantiei insean$a ca anca *a a*ea
prole$e cu con*ertirea +arantiei in nu$erar pentru a incasa *aloarea datoriei'
E)ALUAREA RI(CURILOR
2rocesul pre(entat" rareori asi+ura toate in!or$atiile de care are ne*oie
analistul si *a pune la dispo(itie cele $ai une si $ai co$plete date' Acesta este
$aterialul cu care lucrea(a analistul pentru a !or$ula reco$andarea de acordare a
creditului'
Unele !ir$e $ai pri$esc cotari ale creditelor de la a+entii de e*aluare
a creditelor'
NECE(ARUL DE CREDITE
Constatarea analistului ca solicitantul este sol*ail insea$na ca" in
principiu" creditorul este +ata sa accepte ca societatea co$erciala sa&I de*ina client'
Cat de $are *a !i creditul si care sunt ter$enii de acordare sunt doua c4estiuni care
depind de su$a necesara clientului si de capacitatea acestuia de a plati datoria'
2roiectiile !lu#ului de lic4iditati o!era in!or$atii pentru a$ele'
CAT DE +ARE (A *IE CREDITUL9
Analistul a e*aluat sol*ailitatea solicitantului'
&societatea co$erciala are o cotatie acceptaila a riscurilor la !unda$entarea
sol*ailitatii'
Scenariile pentru proiectii contin cea $ai una anticipatie a $o$entului
pentru sc4i$arile care au loc in cadrul societatii co$erciale'
&intrari de lic4iditati din toate sursele:
&e#ploatare:
&$odi!icari ale CA" C2" in*entarului%
&*an(ari de acti*e care nu sunt necesare pentru e#ploatare%
&alte intrari e#traordinare%
&liniile de credite e#istente%
&capital nou din partea actionarilor'
&iesiri de lic4iditati:
&e#ploatare%
&$odi!icari ale CA" C2" in*entarului%
&ra$ursarea datoriei e#istente%
&in*estitii in noi acti*e%
&alte iesiri e#traordinare%
&alte iesiri de !onduri'
Discutiile pri*ind proiectiile cu conducerea societatii co$erciale au per$is
analistului sa aprecie(e capacitatea conducerii de a reactiona in situatii de instailitate si sa
pre+ateasca scenariul cel $ai proail'
La s!arsitul acestui proces" analistul de credite si clientul cad de acord asupra
necesarului de credite pentru solicitant'
De oicei se a!la aproape de punctul $a#i$ al penuriei de lic4iditati din
perioada a*uta in *edere pentru proiectie'
TER+ENI DE ACORDARE A CREDITULUI
Dupa stailirea su$ei necesare" analistul de credite reco$anda structura
creditului" adica 7para$etrii8 sau ter$enii pe a(a carora *a !i acordat creditul'
Structura creditului contine sapte ele$ente:
,'& su$a%
-'& pro+ra$ul de ra$ursare%
.'& pre(entarea de rapoarte%
1'& +arantia%
3'& docu$entatia%
;'& pretul%
<'& clau(e'
:odi!icarea unuia dintre aceste ele$ente presupune" deseori" $odi!icarea
altuia sau a $ai $ultora:
&structura creditului re!lecta cota de risc a clientului" necesarul de credite"
rata doan(ilor pe piata si cresterile si di$inuarile !lu#ului anticipat de lic4iditati al
clientului%
&7intarirea8 unuia dintre aceste ele$ente poate !i co$pensata prin
7atenuarea8 altuia'
,.(U+A
Su$a este stailita prin proiectiile !acute de analist pentru necesarul de
credite si poate !i di!erita de su$a initiala a solicitantului'
De oicei" su$a *a acoperi necesarul de credite" inclusi* doanda pentru
datoria supli$entara'
2entru a reduce indatorarea" unui nou client I se poate o!eri $ai putin decat
su$a respecti*a si se *a cere sa reduca di*idendele pentru a co$pensa lipsa'
O parte din aceasta su$a ar putea repre(enta asa nu$ita 7!acilitate a
!ondurilor neelierate8 adica o su$a disponiila pentru c4eltuieli ulterioare'
In $od nor$al" creditorii incasea(a o ta#a pentru partea neutili(ata din linia
de credite" pe lan+a doanda pentru partea care a !ost c4eltuita'
De !apt" creditorul poate acorda o parte din su$a sau intrea+a su$a su
!or$a de 7linie de creditare8" o su$a aproata initial pentru i$pru$ut si care poate !i
!olosita sau nu de client'
-.5ROGRA+UL DE RA+'UR(ARE
2roiectiile !lu#ului de lic4iditati arata capacitatea deitorului de a ra$ursa
creditul'
In $od nor$al" creditorul nu treuie sa ceara o ra$ursare $ai rapida decat
per$ite !lu#ul de lic4iditati'
Dar nu este necesara o perioada lun+a de ra$ursare" daca acest lucru
per$ite creditorului sa acu$ule(e un e#cedent de lic4iditati'
2ro+ra$ul de ra$ursare treuie sa arate in ce scop *a !i !olosit creditul'
Ac4i(itionarea sau constituirea unui acti* !i# necesita" de oicei" o perioada
lun+a de ra$ursare'
Din punctul de *edere al creditorului" ra$ursarea in intre+i$e si la ti$p a
unui i$pru$ut este do*ada cea $ai si+ura ca aproarea i$pru$utului a !ost 5usti!icata'
/.5REZENTAREA DE RA5OARTE
Creditorii solicita din partea deitorilor rapoarte periodice pentru
supra*e+4erea situatiei" pentru si+uranta proprie'
2re(entarea de rapoarte !ace parte din acordul pentru credite" iar
nepre(entarea rapoartelor necesare la ti$p este considerata" in $od nor$al" ca o
nerespectare a conditiilor contractuale'
E#e$plu de rapoarte:
&trans$iterea la ti$p a situatiilor !inanciare /tri$estrial" !ara *eri!icare
contaila si anual" cu *eri!icare contaila0%
&rapoarte pro$pte pri*ind actiunile si e*eni$entele care ar putea a!ecta
per!or$antele creditorului stailite prin clau(ele acordului de creditare" cu$ ar !i
$entinerea sau reali(area unor indicatori de lic4iditate $ini$a sau de indatorare $a#i$a"
actiunile le+ale i$potri*a societatii co$erciale" incapacitatea de a atin+e oiecti*ele
speci!ice%
&rapoarte pro$pte pri*ind orice situatie care ar a!ecta datele de
!unda$entare a sol*ailitatii" pe a(a carora a !ost aproat creditul'
0.GARANTIA
Garantia este 7plasa de si+uranta8 a creditorului" in ca(ul in care deitorul
nu poate sa isi plateasca datoria in intre+i$e si la ti$p' Toate ele$entele date ca +arantie
treuie enu$erate" !ie ca acestea sunt acti*e controlate de cel care pri$este i$pru$utul" !ie
+arantii din partea unor terti' E#ista doua tipuri principale de +arantie:
a'&drept constituit le+al in !a*oarea creditorului pri*ind un acti* sau $ai
$ulte in posesia sau su controlul deitorului%
&o sarcina poate !i speci!ica" de e#e$plu" o ipoteca asupra unei cladiri sau
un sec4estru asupra unui utila5%
&sau poate !i +enerala" de e#e$plu" o sarcina *ariaila asupra acti*elor
curente ale deitorului'
'&+arantie din partea unui tert/7+arant80 in !a*oarea deitorului" adica
oli+atia le+ala din partea +arantului de a ac4ita datoria creditorului" daca deitorul nu se
ac4ita de datorie'
1.DOCU+ENTATIA
:a5oritatea creditelor au la a(a un acord sau $ai $ulte:
&acordul de aproare a creditelor /sau de i$pru$ut0 este principalul
docu$ent care contine toate ter$enele si conditiile acceptate de deitor sau de creditor%
&acordul pentru +arantie dintre +irant si creditor staileste +arantia le+ala
pentru oli+atia deitorului%
&poate e#ista un acord supli$entar sau $ai $ulte pri*ind c4estiunile
speci!ice" !ara de care creditul nu ar de*eni e!ecti*" de e#e$plu" un acord de +arantare a
unei licente !ara de care nu s&ar putea reali(a !lu#ul de lic4iditati din proiectii'
2.5RETUL
Costul unui credit consta din doanda si ta#e:
Doanda se plateste la inter*ale de ti$p stailite /de e#e$plu" lunar"
tri$estrial" anual0 la inc4eierea ilantului pentru restul de i$pru$ut din perioada pentru
care se plateste doanda'
&rata doan(ii este deseori e#pri$ata prin rata de a(a plus o pri$a de
risc'
E#ista $ai $ulte tipuri de ta#e' De e#e$plu:
&ta#a de an+a5are a creditului este deseori perceputa pentru partea
ne!olosita dintr&o linie de credit aproata /doanda se plateste pentru partea !olosita0%
&ta#a de e*aluare pentru a acoperi costul acti*itatii analistului de credite%
&ta#a de supra*e+4ere anuala" pentru a acoperi costul supra*e+4erii
creditului%
&un creditor care depune e!orturi pentru otinerea unui credit $are din
partea unor or+anis$e !inanciare" *a percepe o ta#a pentru tran(actii si9sau o ta#a
preli$inara pentru costul unor ase$enea acti*itati co$ple#e'
In +eneral" doanda acopera" in ca(ul creditorului" costurile le+ate de anii
destinati creditarii" riscul creditului si $ar5a de pro!it% ta#ele sunt o alta sursa de pro!it si
pot include su$ele destinate ra$ursarii costurilor creditorului'
De oicei creditorii nu calculea(a e#act costurile pentru e*aluarea si
aproarea unei anu$e cereri pentru credit" ci percep o su$a !i#a sau un procenta5 din
*aloarea creditului/sau a$andoua0'
4.CLAUZE (5ECIALE
:ulte acorduri pentru aproarea de credite i$pun deitorului anu$ite
oli+atii sau restrictii' Acestea reduc riscul pentru creditor' De e#e$plu:
&deitorul treuie sa respecte conditiile le+ate de lic4iditatea $ini$a" de
indicatorii pri*ind acoperirea doan(ii pentru i$pru$ut si9sau indatorarea $a#i$a" atat
ti$p cat $ai ra$ane o parte din credit%
&plata di*idendelor poate !i conditionata de *eri!icarea lic4iditatii sau
poate !i inter(isa atat ti$p cat $ai ra$ane o parte din credit%
&deitorul nu poate acorda drepturi pre!erentiale altor creditori sau nu are
dreptul sa an+a5e(e alte credite !ara acordul creditorului'
G. EDUCATIA IN DO+ENIUL CREDITELOR
Ter$enul de educatie in do$eniul creditelor cuprinde atat cadrul
ad$inistrati* si politic in care se iau 4otararile pri*ind creditele" cat si" la !el de i$portant"
cli$atul in care se iau ase$enea 4otarari" adica acea co$inatie speci!ica de inte+ritate"
$oti*atie" loialitate" atitudine !ata de clienti" traditie si de capacitate de anali(a" atat la ni*el
indi*idual" cat si la ni*elul institutiei !inanciare'
Orice institutie !inanciara se a(ea(a pe o educatie in do$eniul creditelor"
dar nu toate reusesc sa procede(e cu prudenta" cand acorda creditele'
2lani!icarea a!acerilor !ara o una educatie in do$eniul plani!icarii poate
a*ea ca re(ultat docu$ente nu$ite planuri" dar care sunt ine!iciente ca instru$ente de
$ana+e$ent' Ce*a si$ilar este a*ut in *edere si in ca(ul creditelor' In pa+inile precedente
este pre(entat procesul te4nic de anali(a a creditelor' Daca aceste calitati te4nice nu au la
a(a o educatie corespun(atoare in do$eniul creditelor" nici $acar cea $ai inalta
co$petenta te4nica nu asi+ura un un porto!oliu de i$pru$uturi'
O educatie corespun(atoare in do$eniul creditelor *a prote5a !inantatorii
i$potri*a ur$atoarelor surse $a5ore de prole$e:
&credit redirectionat%
&i$pru$uturi pentru aliati politici sau de a!aceri sau pentru deitori cu
prole$e" aproate la indicatia unei persoane care detine puterea%
&re(ol*area de la sine%
&deci(ii pri*ind creditele in!luentate de interese personale" inclusi* $ita%
&*anatoarea de pro!ituri%
&institutiile care culti*a a!aceri pe ter$en scurt sau care ur$aresc pro!itul
inainte de toate" risca sa co$pro$ita orice anali(a ri+uroasa a creditelor%
&principii elastice pentru credite%
&lipsa de ri+oare in ca(ul aplicarii principiilor stailite pentru credite poate
!ace o institutie *ulneraila la practicile nepro!esionale%
&in!or$atii inco$plete%
&o educatie pri*ind creditele care nu se a#ea(a pe in!or$atii corespun(atoare
sau care per$ite deitorului sa staileasca ce in!or$atii pot !i date crea(a prole$e%
&aplicare inconsec*enta%
&i$posiilitatea de a i$pune respectarea in intre+i$e a acordurilor pentru
credite poate duce la aplicarea lor necorespun(atoare%
&supra*e+4ere i$proprie%
&descoperirea tar(ie a prole$elor poate duce la deci(ii de cri(a%
&inco$petenta te4nica%
&o educatie corecta pri*ind creditele per$ite e*itarea recrutarii si a
pro$o*arii analistilor sla pre+atiti%
&e*aluarea necorespun(atoare a riscurilor%
&o educatie corespun(atoare pri*ind creditele *a per$ite !olosirea deplina si
le+ala a canalelor o!iciale si neo!iciale de in!or$are pri*ind riscurile potentiale%
&e#punerea la riscuri $ari%
&un se$n al unor re+uli ine!iciente sau al aplicarii ine!iciente a re+ulilor%
&i$pru$utul pe a(e concurentiale%
&concurenta cu alti !inantatori duce la intarirea po(itiei deitorului & aceasta
este ene!ica" atat ti$p cat sunt respectate re+ulile de a(a'
3. CONCLUZII
Raportandu&ne la cele de $ai sus" pute$ aprecia !aptul ca o cunoastere
a$anuntita a te4nicilor de a(a pentru anali(a cererii de credite si luarea unei deci(ii
pri*ind sol*ailitatea" ne *a atentiona in per$anenta ca procesul nu este co$plet pana cand
nu ne !or$a$ o parere si despre solicitant'
In acest conte#t pute$ *ori despre cinci !actori ce ar re(u$a i$a+inea de
ansa$lu asupra unui potential deitor:
,.CARACTERUL (I RE5UTATIA Reuseste deitorul sa se con!or$e(e
cerintelor pri*ind inte+ritatea si aptitudinile?
-.CALITATEA CONDUCERII Este aceasta capaila sa directione(e a!acerile
ast!el incat sa per$ita !ir$ei sa ra$urse(e i$pru$utul?
/.(CO5UL (I +ODUL DE UTILIZARE A CREDITULUI Sunt acestea doua
c4estiuni sensiile?
0.*LU7UL DE LIC3IDITATI Indica proiectiile !aptul ca !unctionarea !ir$ei *a
+enera su!iciente lic4iditati pentru a ra$ursa i$pru$utul in intre+i$e si la ti$p?
1.GARANTIA Situatia se poate inrautati: daca se inta$pla ast!el si !lu#ul de
lic4iditati nu per$ite ra$ursarea i$pru$utului" *a !i +arantia su!icienta si poate !i ea
incasata la ti$p si !ara prole$e?
NOTA:
. Toate aceste lucruri ne deter$ina sa aprecie$ ca procesul de creditare
este :OTORUL" iar educatia in do$eniul creditarii este CONDUCATORUL=
'I'LIOGRA*IE
,' 6inantele +enerale si !inantele !ir$ei autor: Tudorac4e D'
Editura S>l*i" Bucuresti" -???%
-' Ele$ente de te4nica si strate+ie ancara autor: Tudorac4e D'
Editura At4eneu$" Bucuresti" -??,%
.' :ana+e$ent autori: Nicolescu O' si @eroncu I'
Editura Econo$ica" Bucuresti" ,AAA%
1' Anali(a creditului autor: AndreB :urra>
Editura E#pert" Bucuresti" ,AAC'