Sunteți pe pagina 1din 2

Pag.

1/2
Expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie reparatii platforma manipulare-depozitare marfuri
In incinta fabricii Dacia-Renault Mioveni
S. C. TRANSPROIECT 2001 S.A.

1

MEMORIU TEHNIC
Structuri rutiere
1 GENERALITATI
Prezentul proiect cuprinde lucrarile de refacere a platformei de manipulare-depozitare marfuri din incinta
fabricii Dacia-Renault de la Mioveni.

La baza proiectului de specialitate au stat:
- Studiul geotehnic realizat in iunie 2014-06-25
- Expertiza tehnica realizata in iunie 2014

2 SITUATA EXISTENTA
Pe platforma de manipulare depozitare marfuri de la fabrica din Mioveni au aparut o serie de degradari
majore ale sistemului rutier. Aceasta suprafata fiind destinata circulatiei autovehiculelor de mare tonaj, a
beneficiat sistematic de reparatii locale, reparatii care in anumite situatii au inrautatit si mai mult starea de
degradare.
In urma deplasarii in teren s-a constatat ca dalele de beton de ciment sufera de fracturi in toata masa lor,
observandu-se totodata si grosimea lor neuniforma care este cuprinsa intre de 23 30 cm. Tot din observatii
vizuale s-a constatat si natura agregatului de balastiera din componenta betonului de ciment.
Din studiul geotehnic rezulta urmatoarea stratificatie:
- dala de beton de ciment 23 30 cm
- strat de fundatie de balast de grosime medie 30 cm in zonele studiate fiind spalat de ape
- praf argilos cenusiu, plastic consistent cu miros de mal intre 0.60 0.90 m
- argila prafoasa cafenie-cenusie, plastic consistenta intre 0.90 2.00 m - 2.70 m
- pietris mic, mediu cu nisip intre 2.00 2.70 m si 3.60 3.80 m
- nisip mare cafeniu indesat cu pietris mic si rar bolovanis in liant prafos argilos pana la 6.00 m.
Pana la adancimea de 6.00 m nu a fost interceptata apa subterana.
O explicatie a spalarii fundatiei de balast ar fi o posibila defectiune a conductei de ape pluviale ce leaga
unul din caminele existente in platforma de canalul pluvial colector amplasat la limita dinspre calea ferata.
Factorul decisiv al degradarilor existente pe platforma de beton este dimensionarea necorespunzatoare a
sistemului rutier, inclusiv a reparatiilor ulterioare executate cu materiale si agregate folosite la betoanele de
constructii civile si a lipsei totale a rosturilor de dilatatie. In plus reparatiile ce s-au executat ulterior nu au
respectat caroiajul initial al rosturilor, ajungand la dale de lungime 15.00 m

3 SOLUTIA PROIECTATA
Avand in vedere situatia dezastruoasa a platformei de manevre si depozitare se impune o schimbare
radicala a modului de abordare a viitoarelor reparatii.
In acest sens se vor lua in calcul datele exacte ale autovehiculului de manevra, un reachstacker
SMV 4531 TB5, care are urmatoarele caracteristici:
- greutate proprie 71,80 t
- greutate maxima incarcata 102,200 t
- presiunea in pneuri 1 Mpa
In deplin consens cu recomandarile studiului geotehnic si a expertizei tehnice, solutia adoptata pentru
refacerea platformei este de dezafectare si refacere totala pe intreaga suprafata, modulata pe tronsoane de
cca. 240 mp. Aceasta suprafata este declarata de beneficiar ca fiind disponibila pe un termen limitat durata
reparatiilor.
In vederea realizarii corespunzatoare a patului drumului se impune excavarea materialului prafos argilos
pana la adancimea de 1.50 1.60 m, realizarea unui blocaj cu refuz de ciur (63-200 mm) peste care se
fundeaza viitorul sistem rutier:

43 cm beton de ciment BcR4.5
Folie polietilena
2 cm nisip
25 cm balast stabilizat cu ciment
40 cm piatra sparta
50 cm perna de balast
Cca. 40 cm blocaj refuz de ciur 63 200 mm
Sapaturile se vor realiza numai cu sprijiniri avand in vedere adancimea la care se vor face excavatiile.

3.1 Sistematizarea verticala
Prin solutia de sistematizare verticala se urmareste realizarea tronsoanelor reparate la cotele celor
adiacente existente.


Pag. 2/2
Expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie reparatii platforma manipulare-depozitare marfuri
In incinta fabricii Dacia-Renault Mioveni
S. C. TRANSPROIECT 2001 S.A.

2
Intr-o prima etapa se propune repararea primelor 4 siruri de dale adiacente caii ferate, pe o lungime de
221.00 m si pe o latime a dalei de 4.00 m, conform planului de situatie.
Rezulta suprafata de 221.00 x 4.00 x 4.00 = 3 536.00 mp, sau 25 de parcelei a cate 240 mp.
Distributia acestor parcele trebuie sa fie continua, sa se succeada in acelasi sens asigurand continuitatea
pernei de piatra sparta si a sistemului rutier.
Stabilirea esalonarii lucrarilor se va face cu acordul beneficiarului si al proiectantului de specialitate.
Avand in vedere lipsa elementelor topografice, se impune ca inainte de inceperea executiei sa fie facut
acest studiu in baza unei teme intocmita de inginerul de specialitate, in vederea realizarii declivitatilor
longitudinale si transversale optime si racordarea la gurile de scurgere existente.
Totodata este obligatorie verificarea si inlocuirea conductelor de canalizare in momentul decopertarii
suprafetei de reparat. Retelele de canalizare nu fac obiectul acestei documentatii.
In etapa a 2-a reparatiile se vor face respectand aceleasi principii, suprafata parcelelor de reparat urmand
a fi distribuita conform fluxurilor tehnologice comunicate de beneficiar. In studiul topografic care se va executa,
vor trebui ridicate cu exactitate suprafetele degradate pentru delimitarea cu si mai mare precizie a parcelelor de
reparat, tinind seama de spatiul limitat si de proximitatea constructiei.
Dala de beton de ciment se va executa cu rosturi conform planului de amenajare rosturi si a detaliului de
sistem rutier.

4 NIVELUL DE EXIGENTA AL LUCRARII

Conform prevederilor Legii 10/1995, Decretului 931/1990 , se va asigura un nivel calitativ corespunzator
criteriilor de performanta principale, dupa cum urmeaza :
- A4 rezistenta i stabilitate
- B2 siguranta in exploatare
- D igiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectia mediului.

Categoria de importanta a constructiei este C normala.


5 DISPOZITII FINALE
Pentru orice nepotrivire intre planul de situatie si realitatea din teren, constructorul va convoca
proiectantul pentru solutionarea operativa a acestora.
Prezentul proiect se refera strict la lucrarile de sistematizare verticala si drumuri (carosabil, incadrari),
celelalte lucrari de specialitate, inclusiv obtinerea avizelor necesare, facnd obiectul altor proiecte elaborate prin
grija sefului de proiect complex, care are obligatia sa puna la dispozitia constructorului de drumuri planul de
coordonare a retelelor.
Executia lucrarilor de sistematizare se va face in prezenta planului de coordonare si va incepe numai
dupa ce se va verifica daca au fost terminate toate lucrarile subterane (apa, canal, electrice, telefoane,
rezervoare, canale distante, etc.).
Beneficiarul, prin dirigintele lucrarii, va receptiona fiecare faza si va pastra documentele respective
pentru comisia de receptie, pentru fazele privind lucrarile ascunse, rezultatul probelor de laborator, receptia
facndu-se att pentru materialele puse in opera ct si pentru respectarea procesului tehnologic, a proiectului in
general, urmnd in acest sens capitolele privind receptia lucrarilor, din STAS-urile indicate in caietele de
sarcini.


INTOCMIT,
Sef proiect
ing. Daniela Draghici

S-ar putea să vă placă și