Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ NAPOCA

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE


FACULTATEA DE INGINERIE
MASTERAT
Programul de ere!are "!##$%#&#'
(1) Programul de cercetare tiinific are o durat de 1 semestru
(2) Cercetarea tiinific se bazeaz pe metode cantitative i calitative, agreate de comunitatea tiinific
din aria curicular a absolventului.
Pro#e!ul de ere!are "!##$%#&#'
() Da!e *er+o$ale ale !#!ularulu# de *rogram
,) Da!e re&er#!oare la &orma de #$-a!ama$! *e are o urmea.a +!ude$!ul
/) T#!lul *rogramulu# de ere!are +!##$!#&#a0 SISTEME INDUSTRIALE 1I INGINERIE
MECANIC
(!a" 2## caractere)
/)() Terme$# 2e#e0 3Ma4 5 !erme$#6
$ntroducei un singur termen pe c%mp cu minima e"plicaie pentru fiecare cuv%nt .
7) Dura!a *ro#e!ulu# 3+eme+!re60
& 1 &
1.1. 'ume (rdelean
1.2. Prenume CoConstantin )lorin
1.*. (n natere 1+,+
1.-. (nul absolvirii universitii 2#12
1... (dresa /om%nia, !aramure , 0aia !are, 1tr. 2i3a, nr. *.
1.4. 5elefon #6-+2--,+1
1.6. )a" &
1.,. 7&!ail (rdelean8constantin8f9:a;oo.com
2.1. )orma de <nvm%nt !aster
2.2. =enumirea specializrii pe care o
urmeaz masterandul
Proiectarea !a inilor i ec;ipamentelor
Proiectarea asistat a unui dispozitiv de retezat din interior furtunuri pentru industria auto
1 1 )>/5?', furtunuri, 5ub fle"ibil confecionat din material te"til, cauciuc, material
gazelor sau al lic;idelor.
2
!otor arbore tubular 2armonic =rive
* @am sec ionare
-
Cilindru pneumatic liniar
. urub cu bile
1
5) Re.uma!ul *ro#e!ulu# de ere!are +!##$!#&#a
8) Pre.e$!area *ro#e!ulu# de ere!are +!##$!#&#a0

(2#&2. pagini)
1. 57!( (@7(1A P7'5/> P/B$7C5>@ =7 C7/C75(/7 C5$$'D$)$CA
Pro#e!area a+#+!a!' a u$u# d#+*o.#!#- de re!e.a! d#$ #$!er#or &ur!u$ur# *e$!ru #$du+!r#a au!o
2. 15(=$>@ (C5>(@ (@ C>'B(157/$$ $' =B!7'$> P7 P@(' '(5$B'(@ 1$ $'57/'(5$B'(@,
/(PB/5(5 @( C7@7 !($ /7C7'57 /7)7/$'57 =$' @$57/(5>/( =7 1P7C$(@$5(57
1.1. S!ad#ul a!ual al #$du+!r#e# au!o "# #$du+!r#e# &ur$#.oare
$ndustria auto a fost dintotdeauna una dintre cele mai active industrii, at<t din punct de vedere al progresului
te;nologic, c%t i din punct de vedere al produc iei efective. Enc de la <nceput, aceasta a cunoscut o e"pansiune
continu, fiind <n legtur direct cu progresul i nevoia acesteia <n aproape toate celelalte ramuri industriale.
1.2. S!ad#ul a!ual al *ro#e!'r## a+#+!a!e
Prin Proiectarea asistat de calculator sau C(= (din englez de la Computer&aided =esign) se <neleg acele
unelte, aplicaii, programe de calculator care pot asista inginerii, ar;itecii, geodezitii <n activitatea lor de
proiectare.
(parute initial <n industrii ca si cea aeronautica sau a automobilului, aplicatiile de
proiectare asistat sunt folosite astazi pentru proiectare <n toate domeniile.
=omeniile de utilizare sunt ar;itectur, construcii, drumuri i poduri, industria aeronautic, industria de
automobile, electronic i electrote;nic, design $ndustrial, inginerie !ecanic.
& 2 &
@ucrarea de fa reprezint un studiu aprofundat asupra procesului de proiectare asistate a
unui dispozitiv de retezat furtunuri utilizat <n industria auto.
Bbiectivul acestei lucrri este identificarea i analiza pie ei dispozitivelor de retezat
furtunuri, corelarea datelor ob inute cu cerinele impuse, utiliz%nd un program de proiectare asistat,
<n condi ii de eficien i eficacitate.
En primul capitol s&a fcut o prezentare a situaiei actuale mondiale, europene, c%t i la
nivelul /om%niei a industriei auto i a industriei furnizoare. En cadrul aceluiai capitol este reliefat i
starea actual a programrii asistate, c%t i o descriere a programului utilizat (C(5$( F. /1+).
(l doilea capitol <nglobeaz o prezentare a firmei Continental, al crui obiect de activitate
este producerea, prelucrarea i furnizarea de furtunuri. 5ot <n cadrul aceluiai capitol sunt descrise i
funciile cumulative pe care dispozitivul de tiere trebuie s le <ndeplineasc <n vederea unei
funcionri adecvate.
En capitolul numrul trei a fost realizat prezentarea a trei variante constructive a
dispozitivului. =e asemenea, s&a ales i una din variante pe care am prezentat&o ulterior <n cadrul
temei.
Capitolul al patrulea aduce descrierea variantei alese, proiectarea i ansamblarea pieselor,
subansamblelor i ansamblelor pentru variant aleas ulterior.
Capitolul cinci prezint analiza te;nologiei de fabrica ie a unei piese realiz%ndu&se studiul i
calculul regimurilor i adaosurilor de a c;iere, itinerariul te;nologic.
Capitolul ase ilustreaz planurile de operaii.
Capitolul apte reliefeaz calculele efectuate i necesare pentru normarea te;nic a piese
analizate, iar capitolul opt prezint stabilirea costurilor i a pre ului de vanzare.
En capitolul nou sunt prezentate norme de securitate <n munc, iar <n ultimele 2 capitole au
fost relatate concluzii, contribu ii personale i posibilit i de dezvoltri ulterioare.
1.3. CATIA 9 *re.e$!are ge$eral'
C(5$( G Computer (ided 5;ree =imensional $nteractive (pplication este o suit softHare comercial
multiplatform C(=IC(!IC(7 dezvoltat de compania francez =assault 1:stemes i comercializat <n <ntrega
lume de $0!. 1cris <n limba3ul de programare CJJ, C(5$( este temelia suitei softHare a =assault 1:stemes.
2. DESCRIEREA DISPO:ITIVULUI
2.1. CONTINENAL 9 *re.e$!are ge$eral'
Cu o cifr de afaceri de *#,. miliarde de euro <n 2#11, Continental se numr printre cei mai importani
furnizori pentru industria auto la nivel mondial. Cu produsele sale din =omeniul sistemelor de fr%nare, al sistemelor
i componentelor de propulsie i de rulare, instrumentare, soluii infotainment, sisteme electronice pentru
autove;icule, anvelope i produse te;nice din elastomeri, Continental <i aduce contribuia la sigurana <n trafic i la
protecia climei. En plus, Continental este un partener competent <n comunicarea auto interconectat. En prezent
Continental are apro"imativ 14- ### de anga3ai <n -4 de ri.
2.2. Fur!u$ur# 9 *re.e$!are ge$eral
)>/5?', furtunuri, s. n. 5ub fle"ibil confecionat din material te"til, cauciuc, material plastic etc., care
servete la transportul, pe distan mic, al gazelor sau al lic;idelor. G =in tc. ;ortum. K21L
)orma i designul furtunului sunt bazate pe o combinaie <ntre domeniul de plicare i performan. )actori
comuni sunt mrimea, evaluarea presiunii, gretate lungime, drepte sau curbe i compatibilitate c;imic.
)urtunurile sunt realizate din unul sau mai multe materiale diferite. Cele mai uzuale materiale aplicate sunt n:lon,
poliuretan, polietilen, PFC, cauciuc sintetic sau natural. (legerea acestora este bazat pe mediul de folosire a
furtunurilor i a presiunii necesitate. En ultimii ani, furtunutile sunt deasemenea fabricate din clase speciale de
polietilena (@=P7 i <n special @@=P7). (lte materiale includ P5)7 (teflon), oel ino"idabil i alte metale.
2.3. De+r#erea *r#$#*#ulu# de &u$%#o$are a d#+*o.#!#-ulu# de !'#ere
>tilizarea unui motor arbore tubular a firmei 2armonic =rive

Poziionarea compact a elementelor mecanice <n arborele motor
1ecionarea tubului cu o lam printr&o micare de rotaie special din interior spre e"terior
& * &
$nstrumentul tietor este limitat mecanic de un cilindru pneumatic liniar
!icarea liniar este transformat <n micare de rotaie, lama se pliaza pe unealta de tiere la o distan
corespunztoare
Fiteza se modific automat <n funcie de diametrul de tiere
Fitez de tiere constant
!anual de operare pentru siguran
3. VARIANTE CONSTRUCTIVE 1I ALEGEREA VARIANTEI OPTIME
En alegerea variantei contructive optime s&a avut <n vedere <n primul r%nd un principiu de func ionare modern
i productiv <mpreun cu o siguran <n funcionare a dispozitivul c%t mai eficient. (m urmrit de asemenea
raportul costuri de producieIproductivitate, rezistena <n timp a componentelor, ergonomia, funcionalitatea i un
design general c%t mai compact.
3.1. Var#a$!e o$+!ru!#-e *e$!ru d#+*o.#!#-ul de re!e.a! &ur!u$ur#
3.1.1. D#+*o.#!#- de re!ea.a! &ur!u$ur# d#$ e4!er#or
1e poate comanda la 12F & 22#F & -##F
7ste recomandat pentru utila3ele de de sertizat, dar nu satisface <n totalitate capacitatea acestor utila3e
!otor 2,2 MH & 2*#I-##F
=imensiune disc de tiere N 2.# mm cu disc zimat
=imensiunea ma"im e"terioar de tiat N .# mm
5uraiaI/otation speed *### rotIminIrpm
(spirator praf opional
Oreutate -* Pg
=imensiunile -,. Q 4*# Q *,# mm
& - &
(F('5(R7
& Construcie simpl
& Pri componente ieftine
& >urin <n utilizare
& Cost de producie i e"ploatare mic
& =imensiuni reduse
=7S(F('5(R7
& Prezenta prafului, fumului i ,,ac;ilorT <n timpul procesului de prelucrare
& )i"are i reinere manual, de ctre operator
& @ipsa elemetelor protectoare
& Bperare manual a intrumentului tietor
3.1.2. D#+*o.#!#- de re!ea.a! &ur!u$ur# +em#au!oma!
(cionarea utila3ului se efctueaz cu pedal iar <n timpul tierii se produce foarte puin fum.
!ain de tiat furtune nepoluant
!otor * MH& 2*#I-##F
(spirator de fum conectat la 22#F
=imensiune disc de tiereI N *##mm (standard)
=imensiunea ma"im e"terioar de tiat N +. mm
5uraia *### rotImin
& . &
(F('5(R7
& 7"istena elementelor de protecie
& 7"istena unui aspirator propriu de fum i praf
& >urin <n utilizare
& (cionare automat a instrumentului de tiere
=7S(F('5(R7
& Prezenta prafului, fumului i ,,ac;ilorT <n timpul procesului de prelucrare
& =imensiuni mari
& Construcie dificil
& Costuri proiectare i <ntreinere ridicate
& =esign <nvec;it
3.1.3. D#+*o.#!#- de re!ea.a! &ur!u$ur# d#$ #$!er#or
(cionarea dispozitivului se efctueaz prin apsarea unui buton de 15(/5
!ain de tiat furtune nepoluant
En timpul tierii nu se produce fum sau ac;ii
!otor
- Fiteza se modific automat in funcie de diametrul de tiat
- (rborele tubular de la 1, mm la -. mm
& 4 &
- 1istemul bun de control c;iar i la vitez redus
- =esign compact
- /igiditate mare la torsiune i capacitate mare
- Protecie complet la coroziune
- !onitorizare a temperaturii prin senzorul de temperatur
=imensiunea ma"im e"terioar de tiat N +. mm
Oreutate *# Pg
(F('5(R7
- =esign compact
- =imensiuni i greutate reduse
- >urin <n utilizare
- >tilizarea dispozitivului de ctre personal cu o calificare minim
- /isc sczut de accidentare a operatorului
- 7liminarea uoar a deeurilor
- =urat lung de via a componentelor dispozitivului
- Entreinere cu costuri minime
- /eglarea mrimii diametrului fr a modifica scula tietoare
- @ipsa prafului i a fumului rezultat <n urma tierii
- (cionare automat a instrumentului de tiere
=7S(F('5(R7
- Componentele principale relativ scumpe
- Costuri ridicate de proiectare
/),) Alegerea -ar#a$!e# o$+!ru!#-e
Ca variant constructiv optim am ales varianta a treia i anume =ispozitivul de retezat furtunuri din
interior.
(m ales aceast variant datorit avanta3elor multiple pe care le prezint fa de celelalte opiuni, at%t din
& 6 &
punct de vedere economic c%t i din punct de vedere mecanic.
=ispozitivul prezint un mecanism simplu, care nu necesit o ansamblare sau reglri special. En ciuda
acestui fapt, dispozitivul poate atinge precizii i caliti ale prelucrrilor ridicate <n utilizarea acestuia. Printr&o
<ntreinere uoar, a pieselor standard procurate din comer i a unei durabiliti ridicate se reduc costurile de
funcionare a dispozitivului.

4. PROIECTAREA VARIANTEI OPTIME
En realizarea acestui dispozitiv s&a urmrit
/educerea deeurilor de tiere
Embuntirea marginii tiate
Posibilitate de sc;imbare c%t mai eficient a semifabricatului
>rmrirea unei construcii c%t mai simpl cu c%t mai puine piese
Posibilitate de adaptare a dispozitivului la un sistem robotizat
Prelucrarea de semifabricate cu diametrul cuprins <ntre N *4 G ,# mm
(sigurarea unei sigurane <n funcionare
)olosirea a c%t mai multe elemente standardizate
Principiul de funcionare al acestui dispozitiv const <n
)urtunul (1) este introdus pe Empingtor (2) p%n la dimensiunea prestabilit
!otorul arbore tubular (*) angreneaz !anonul de conducere (-)
Cilindrul pneumatic liniar (.) limiteaz aciunea ("ului de transmisie (4), astfel la acionarea cilindrului
& , &
(.) se cupleaz Curubul cu bile (6) cu ("ul de transmisie (4)
!icarea liniar este transformat <n micare de rotaie
("ului de transmisie (4) angreneaz /oata dinat cu a" ;e"agonal (,)
/oata dinat cu a" ;e"agonal (,) angreneaz /oata dinat cu loca ;e"agonal (+) cuplat pe ("ul 2 (1#)
/oata dinat cu a" ;e"agonal 2 (11) cuplat la randul ei pe ("ul 2 (1#) angreneaz /oata dinat cu loca
cilindric (12) poziionat prin ("ul * (1*)
/oata dinat cu loca cilindric (12) angreneaz /oata dinat cu loca ;e"agonal (1-) cuplat pe ("ul 1
(1.)
("l 1(1.) se cupleaz cu (nsamblul de reinere cuit (14)
(nsamblul de reinere cuit (14) e"ecund o micare de rotaie <n 3urul a"ei ("ului 1 (1.) realizeaz tierea
din interior a furtunului
4.1.
Pro#e!area
d#+*o.#!#-ulu# de re!e.a! &ur!u$ur#
Proiectarea dispozitivului a fost realizat cu a3utorul programului de proiectare asistat Catia F. /1+,
utiliznd bara de instrumente 1Petc;&0ased )eatures. (ceast bar conine instrumentele de modelare Pads (Pad,
=raft )illeted Pad i !ulti&Pad), PocPets (PoPet, =raft )illeted PocPet i !ulti&PocPet), 1;aft, Oroove, 2ole, /ib,
1lot, 1tiffener, @oft (numit i !ulti&sections 1olid) i /emoved @oft (numit i /emoved !ulti&sections 1olid). 0ara
este accesibil din meniul $nsert G 1Petc;&0ased )eatures sau <n format e"tins, c%t i <n format compact.
1&a <nceput prin modelarea *= a fiecarei piese <n parte, e"cept%nd piesele standard, care pot fi ac;iziionate
din comer. 1&a <ncercat proiectarea pieselor g%ndind te;nologic prelucrarea acestora.
5. TEHNOLOGIA DE FABRICA IE A UNEI PIESE DIN DSPOZITIV
5.1. Tehnolo!" #e $%el&'%"%e $!e(e! #e )!$ "%*o%e+ A,-2
& + &
En cadrul proceselor te;nologice de prelucrare mecanic trebuie s se respecte dou principii de baz
principiul te;nologic i principiul economic.
Conform principiului te;nic, procesul te;nologic trebuie s asigure respectarea tuturor condii ilor privitoare
la precizia dimensiunilor, a formei geometrice si a pozi iilor reciproce a suprafe elor, calitatea suprafe elor, etc.,
deci s respecte condii ile te;nice prevzute <n desenele de e"ecu ie a pieselor.
En conformitate cu principiul economic, e"ecu ia pieselor trebuie s se realizeze cu c;eltuieli minime de
munc, energie, materiale, adic piesele s se ob in la un cost minim de volum de munc minim.
/espectarea condii ilor te;nice prescrise i a condi iei de economicitate a fabrica iei reprezint, de obicei,
factori decisivi pentru proiectarea unui proces te;nologic optim. En cazul mai multor variante de procese
te;nologice pentru aceea i piesa, care asigur in egala msura condi iile te;nice, se alege varianta caracterizat
printr&un cost minim. 5otodat procesul te;nologic proiectat trebuie sa permit obtinerea unei productivit i c%t mai
ridicate, <n vederea <ndeplinirii programului de produc ie impus.
Piesa se e"ecuta din oel ino"idabil Q.Cr'i1,&1#, descriere, compozi ie c;imic i compozi ie mecanic
<n 5ab...1.a. respective 5ab...1.b.
5ab...1.a. K2*L
& 1# &
5ab...1.b.K 2-L
=atorit proprietilor avanta3oase, oelurile ino"idabile sunt utilizate <n domenii din ce <n ce mai variate.
7le pot fi <nt%lnite <n industria c;imic, alimentar, construcii civile, dar prezint un interes cresc%nd i <n industria
construciilor de maini i de uz casnic. En zilele noastre aspectul estetic, precum i creterea importanei proteciei
mediului <ncon3urtor desc;id noi perspective de utilizare a oelurilor ino"idabile.
5.1.1. .n)o'/!%e" !)!ne%"%!&l&! )ehnolo!' #e $%el&'%"%e " $!e(e!
1. =ebitare din bar laminat la rece din material dimensiunile N6"*# mm
2. 1trun3ire e"terioara N."26.- mm
2.1 1trun3ire e"terioar de finisare N."1.., mm
2.2 1trun3ire e"terioara N - "6,- mm
2.* 1trun3ire e"terioar de finisare i teire N-"6,- mm
2.*1trun3ire canal mmN*.2"#,4 mm
2.-/etezare la dimensiune @ U 26,- mm
*.)rezare ;e"agon @-,2 mm
-. /ectificare N."1.., mm
-.1/ectificareN-"6.- mm
.. (3ustare raz #,1V
4.5eire capat st%nga
6. C.5.C
En <ntocmirea itinerariului te;nologic s&a avut <n vedere un numr c%t mai mic de opera ii, s se poat
efectua c%t mai multe opera ii dintr&o singur prindere, fapt ce va duce la cre terea preciziei de prelucrare i evitarea
erorilor de prindere, c%t i reducerea timpului de baz caracteristic produc iei, toate acestea duc%nd la un pre al
piesei final mai redus.
5.1.2. C"l'&l&l "#"o(&%!lo% #e $%el&'%"%e
@a calculul analitic al adaosurilor de prelucrare se consider ca mrimea adaosului intermediar pentru
operaia (faza) considerat trebuie s fie suficient pentru a putea fi <nlturate toate abaterile (fazei) precedente de
prelucrare mecanic sau de tratament ter&mic, precum i pentru compensarea erorii de instalere aprut la operaie
(faza) conside&rat. (daosul de prelucrare intermediar minim, pentru prelucrarea prin metoda obinerii automate a
preciziei dimensiunilor se calculeaz cu relaiile urmtoare
a) pentru adaosuri simetrice (pe diametru) la suprafeele e"terioare si interioare de revoluie
2 min pc
(
U2( p zp
1 / +
) J 2
2
c
2
p
+
b) pentru adaosuri simetrice (bilaterale) la suprafeele plane opuse, prelucrate simultan
2
min pc
(
U2(
p zp
1 / +
) J 2(
2 2
p '
+
)
c) pentru adaosuri asimetrice (unilaterale) la suprafeele plane opuse prelucrate succesiv sau pentru o singura
suprafaa plana
2 min pc
(
U p zp
1 / +
J $

J
c

& 11 &
zp
R
& inaltimea neregularitatilor profilului W rezultata la operataIfaza precedenta X
p
1
& ad%ncimea stratului superficial defect , format la operaia faza precedenta X
$

& abaterile spaiale ale suprafeei de prelucrat fata de bazele te;nologice ale piesei, ramase dup efectuarea
operaieiIfazei precedente X
min pc
(

& este adaosul de prelucrare minim pentru operaiaIfaza curenta considerat pe o parte
( pe o raza sau pe o singura fata plana ) X
2 min pc
(
& este adaosul de prelucrare minim pentru operaiaIfaza curent considerat pe diametru sau pe doua


fete plane opuse, prelucrate simultan X
i
& eroarea de instalare a suprafeei de prelucrat (iniiale) la operaiaIfaza curent
5.1.2.1. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"%e $e (&$%"0"1" '!l!n#%!'2 e,)e%!o"%" 35
Re!#&#are
5
P
U16# KYmL
2
P
U 2. KYmL
1
P
U # KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
l
c
U 1.., mm
]
c
U #,#1 KYmL
\
centrare
U# KYmL
\
c
U#
Z
p
U #,#1^ 1.,,
Z
p
U#,1.,
2 2( ) 2
$
A' T$ H$ S$ = + + +
2 16# 2^2. 2^#,1., 22#, *14 A' = + + =
KYmL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U .KmmLJ 22#,*14KYmL U.,22# KmmL
5.1.2.2. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"l&'%"%e+()%&n4!%e e,)e%!o"%2 #e 0!n!("%e35
5
P
U *-# KYmL
2
P
U .# KYmL
1
P
U .# KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
l
c
U 1.,, mm
]
c
U #,##2 KYmL
\
centrare
U2# KYmL
\
c
U#
Z
p
U #.+4^ \
centrare
J#.-^]
c
^l
c
KYmL
Z
p
U#.+4^2#J#.-^#.##2^1.,,U#,41+KYmL
2 2( ) 2
$
A' T$ H$ S$ = + + +
KYmL
2 U#,.-KmmL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U . J #,.- U .,.- KmmL
1e rotun3ete la .,4mm
5.1.2.3. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"%e $en)%& (&$%"0"1" '!l!n#%!'2 e,)e%!o"%2 35+
& prelucrarea anterioar a fost laminarea
& 12 &
5
p
U+## KYmL
2
p
U 1.# KYmL
1
p
U 1.# KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
Z
p
U#,#.-KYmL
l
c
U 26,- mm
]
c
U 2 KYmL
\
c
U #
\
centrare
U 22. KYmL

2 2
2 2( ) 2
$ '
A' T$ H$ S$ = + + + +
2(
c
U 1.#1 KYmL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U . mm J 1.#1KYmLU 6,24 KmmL
1e allege din 1.5.(.1.
- semifabricat de tip bar av%nd diametrul de N6
5.1.2.4. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"%e $e (&$%"0"1" '!l!n#%!'2 e,)e%!o"%" 34
Re!#&#are
5
P
U16# KYmL
2
P
U 2. KYmL
1
P
U # KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
l
c
U 6.- mm
]
c
U #,#1 KYmL
\
centrare
U# KYmL
\
c
U#
Z
p
U #,#1^ 6.-
Z
p
U#,#6-
2 2( ) 2
$
A' T$ H$ S$ = + + +
2 16# 2^2. 2^#, #6- 22#,1-, A' = + + = KYmL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U -KmmLJ 22#,1-#KYmL U-,22#KmmL
5.1.2.5. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"%e+()%&n4!%e #e 0!n!("%e 34
Prelucrarea anterioar a fost strun3irea de degroare
5
P
U *-# KYmL
2
P
U .# KYmL
1
P
U .# KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
l
c
U 6,- mm
]
c
U #,##2 KYmL
\
centrare
U2# KYmL
\
c
U#
Z
p
U #.+4^ \
centrare
J#.-^]
c
^l
c
KYmL
Z
p
U#.+4^2#J#.-^#.##2^6,-U#,#11KYmL
2 2( ) 2
$
A' T$ H$ S$ = + + +
KYmL
2 U.-#,#K`mL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U - J #,.- U -,.- KmmL
& 1* &
5.1.2.5. C"l'&l&l "#"o(&l&! #e $%el&'%"%e $en)%& (&$%"0"1" '!l!n#%!'2 e,)e%!o"%2 34+
&prelucrarea anterioar a fost strun3irea de degroare
5
p
U*-# KYmL
2
p
U .# KYmL
1
p
U .# KYmL
l
c
U 6,- mm
]
c
U 1,. KYmL
\
c
U #
\
centrare
U *2. KYmL
Z
p
U
2 2
C C centr
([ l ) \ + g
Z
p
U#,#11KYmL

2 2
2 2( ) 2
$ '
A' T$ H$ S$ = + + + +
2(
c
U .-2 KYmL
d
p ma"
U d
c ma"
J 2_(
c nom
U - mm J 1.#1KYmLU 6,24 KmmL
5.1.2.6. S)%&n4!%e" '"n"l"l&l&! 3372,875 #!n '"$2)&l #!n #%e"$)" G se face cu un cuit profilat care are dimensiunile
canalului.
5.1.2.9. F%e:"%e" :one! 'en)%"l he,"on"le " $!e(e! 9 se va e"ecuta prin frezarea direct la cot ,adaosul de
prelucrare se <ndeprteaz prin o singur trecere.
5.1.3. C"l'&l&l %e!/&l&! #e ";'h!e%e
/egimul de ac;iere este factorul principal care determin mrimea normei de timp i influeneaz <n mod
direct productivitatea i costurile prelucrrii.
/egimurile de ac;iere care satisfac simultan toate criteriile de optimizare sau c;iar numai doua criterii
(e"emplu cost minim i precizie de prelucrare impusa), de obicei, nu coincid <ntre ele. =e aceea, este indicat sa se
pun problema unui regim de ac;iere pentru care numai un criteriu de optimizare are valoare e"trem (minim sau
ma"im), iar celelalte criterii s nu ias din anumite limite.
@a degroare, valoarea avansului este limitat de rezistena celui mai slab element din sistemul te;nologic
(scul, pies de prelucrat, mecanism de avansuri), iar la finisare avansul se determin <n funcie de precizia i
rugozitatea prescris pentru suprafa.
Practic se alege orientativ avansul <n funcie de ad%ncimea de ac;iere i de diametrul suprafeei de prelucrat,
apoi valoarea avansului se verific <n funcie de factorii limitativi menionai. =up aceasta, se adopt o valoare a
avansului e"istent <n gama de avansuri a mainii&unelte.
5.1.3.1. S)"*!l!%e" $"%"/e)%!lo% #e ";'h!e%e $en)%& o$e%"1!"2 ()%&n4!%e #e #e%o;"%e35
Pentru strun3irea e"terioara de degrosare s&au folosit scule de la firma 1andviP Coromant, iar calculul
parametrilor de a c;iere s&au calculat cu programul pus la dispozitie de catre firma 1andviP
& 1- &

Pentru aceasta faz s&a folosit un cu it cu codul C'!O 12 #- 12&a) 1.1. i urmatoarele caracteristici
1&a ales plcua cu codul C'!O 12 #- 12&a) 1.1. cu urmtoarele caracteristici
=in calcul cu calculatorul de regim de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
& 1. &
5.1.3.2. S)%&n4!%e e,)e%!o"%" #e 0!n!("%e

Pentru strun3irea de finisare e"terioar se vor folosi scule asemntoare strun3irii de degro are

Pentru aceast faz s&a ales un cuit de la firma 1andviP cu urmatoarele caracteristici i codul C*&==R'/&
22#-.&11.
& 14 &
1&a ales placu a cu codul ='!O 11 #- #-&P) 1.1. i urmtoarele caracteristici
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
5.1.3.3. S)%&n4!%e" #e #e%o("%e 4

Pentru aceasta faz a fost folosit un cu it cu codul C'!O 12 #- 12&a) 1.1. i urmatoarele caracteristici
& 16 &
1&a ales plcua cu codul C'!O 12 #- 12&a) 1.1. cu urmtoarele caracteristici
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
& 1, &
5.1.3.4. S)%&n4!%e #e 0!n!("%e 4
Pentru strun3irea de finisare e"terioara vom folosi tot asemanator strun3irilor de degrosare
Pentru aceasta faz a fost ales un cuit de la firma 1andviP cu urmatoarele caracteristici i codul C*&
==R'/&22#-.&11.
( fost aleas placu a cu codul ='!O 11 #- #-&P) 1.1. i urmtoarele caracteristici
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
& 1+ &
5.1.3.5. S)%&n4!%e" $%o0!l")2
( fost realizat cu un cuit profilat cu codul /)1.#.2*&*2--!&#*16C
1&a ales un cuit profilat cu codul b1&1!(@@#4#,*Q2P
& 2# &
( fost aleas o plcu cu codul !(C@ * #6#&@ 1#2.
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
5.1.3.5. Re)e:"%e" l" #!/en(!&n!
1&a fcut cu a3utorul cuitului de retezat cu codul C*&/)12*71.&22#..0
& 21 &
Pentru retezare s&a ales plcua cu codul '12*=2&#1.#&###2&C! 11#.
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
& 22 &
5.1.3.6. F%e:"%e" he,"on"l2
)rezarea pri ;e"agonale a arborelui se va e"ecuta pe un centru de prelucrare din cauza dificulti obineri
formei ,cu a3utorul unei freze cilindro frontale piesa nu are o precizie prea ridicat i se poate obine prin frezare de
degroare cu codul /*+#&#14C*&11@#.#
Pentru freza de degroare s&au ales plcue cu codul/*+#&11 5* #27&P! 1#
=in calcul cu calculatorul regimului de ac;iere pus la dispoziie on line de ctre firma 1andHiP rezult
urmtoarele
& 2* &
5.1.3.9. Re!/&l #e ";'h!e%e l" %e')!0!'"%e
Prelucrarea cu abrazivi se refer la prelucrarea cu abrazivi legai <n discuri sau bare abrasive i abrazivi
liberi.
En cazul prelucrrii cu discuri abrazive se <nscriu rectificarea rotund e"terioar,rectificarea rotund
interioar ,rectificarea suprafeelor plane, rectificarearoilor dinate,rectificarea filetelor, rectificarea canelurilor.
=imensiunile pietrei de rectificat sunt 12."14"1*mm
1pecificaie ,(A8;M<V (7lectrocorund cu liant ceramic) Producator
$0( 1erbia
Re!#&#area=5
'umrul de treceri la rectificarea rotund e"terioar se calc cu relaia
ma" $
A
&adaosul de prelucrare ma"im (pe raz)calculate pentru rectificare
t&ad%ncimea de rectificare
ma" $
A
!
)
= K*, pag.*#,, 22.1L
iU1
S!a>#l#rea a-a$+ur#lor
l
S &avansul longitudinal
)
S &avans de ptrundere
l
S Uc^0 K*, pag.*#,, 22.2L
c&avansul longitudinal <n fraciuni din limea pietrei de rectificat
0&limea pietrei de rectificat
cU#,4 0U14
l
S U+,4 mmIrot
& 2- &
- avansul de ptrundere 1t se obine tabelar
)
S U#,#22mmIcurs K*, pag.*#+, tab.22.*L
- viteza de avans se alege i ea tabelar
FaU1.mImin K*, pag.*#+, tab.22.1L
S!a>#l#rea -#!e.e# de a"2#ere "# a -#!e.e# de ro!a%#e a *#e+e#
&viteza de ac;iere a piesei se alege tabelar
FaU2,mIs K*, pag.*1*, tab.22.+L
V#!e.a de ro!a%#e a *#e+e# +e alulea.' u rela%#a
#,*
#,.^ ^
#, 2^
^
)
$ <) S
#
V =
T

= = ...,4mImin K*, pag.*1*, 22.*L
<)
= coefficient de corecie <n funcie de durabilitatea discului abraziv(tabelar)
5&durabilitatea discului(tabelar)
#, 4
<)
= = 5U.
S!a>#l#rea &or%e# *r#$#*ale de a"2#ere
#,6 #,6 #,4
^ ^ ^ 6, ,.,
: 0 $ l
F C V S ) = = K*, pag.*1*, 22.6L
0
C
&coeficient de corecie al forei care depinde de natura materialului(recomandat)
S!a>#l#rea *u!er#
#,6 #,6 #,6 #,2. ,2.
#,1.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1, **6
o
$ l ) n) n*
N V S S # B = = = = PH K*, pag.*1*, 22.,L
n)
= &coeficient de corecie <n funcie de duritatea discului
n*
= &coeficeint de corecie <n funcie de limea discului abraziv
=atorit faptului c dimensiunile de rectificat sunt apropiate la rectificarea de N- trebuie calculate numai viteza de
rotaie a piesei i puterea
#,*
#,.^ ^
#, 2^
^
)
$ <) S
#
V =
T

= = .2#4mImin
#,6 #,6 #,6 #,2. ,2.
#,1.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1, *#2
o
$ l ) n) n*
N V S S # B = = = = PH
5.1.3.>. A4&()"%e %":2 #e 8.1
(3ustarea razei se face pe un centru de prelucrare utiliz%nd o frez cu codul /21..*&#-###0C#1O 142#
& 2. &
@a aceast frez se folosete partea de prindere cu codul *+*.CO&12 #4 #-
5.1.3.18. Te;!%e '"$2) ()?n"
& 24 &
5. NOR@AREA TEHNICA
'orma de timp se calculeaz cu relaia
ir
5
dl
5
op
5
n
pi
5
5
' + + + = KminIbucL K*, pag.**, rel. 2.14L
pi
5
& timpul de pregtire <nc;eiereX
n G numrul de piese din lotX
op
5
& timpul operativ i este egal cu suma intre timpul de baz i timpul a3uttorX
dl
5
& timpul de deservire a locului de muncX
ir
5 & timpul de <ntreruperi reglementateX
1# n = Kpiese IlunL
a6 Calulul $orme# de !#m* *e$!ru o*era%#a (0 +!ru$?#re e4!eroar'
ir
5
dl
5
op
5
n
pi
5
5
' + + + = KminIbucL K*, pag.**, rel. 2.14L
5
pi
U1.J*U1, KminL
- timpul de primire a sarcinii de producie i studierea documentaiei G1. KminL,
K*, pag.1+*, tab...4.L
- timpul pentru montarea i demontarea dispozitivelor de prindere a piesei, universal G* KminL K*, pag.1+*,
tab...4.L
5
op
U(t
b1
Jt
b2
Jt
b*
Jt
b-
J
. *
)
J
4 *
)
J
6 *
)
J
, *
)
J
+ *
)
J
1# *
)
)J(t
a1
Jt
a2
Jt
a*
Jt
a-
)Ut
b
Jt
a
KminL
& 26 &
1 *
)
&timp de baza pt. faza 1 , strun3ire e"terioara N."26.- mm

n (
l
*
)
)
)

+ +
=
) 16 ... . , # (
1

lU26,- KmmL
tU1 KmmL
U
#
+.
sU#,2 KmmIrotL
nU-## KrotIminL
KminL
2 *
)
&timp de baza pt. faza 2 , 1trun3ire e"terioar de finisare i teire
N-"6,-mm X

n (
l
*
)
)
)

+ +
=
) 16 ... . , # (
2

KminL Krel. ..12,pag.11+ ,*L
lU6,- KmmL Glungimea de lucruX
tU1 KmmL Gad%ncimea de prelucrareX
+* =
o
&ung;iul de atac principalX
sU#,- KmmIrotL GavansulX
nU1### KrotIminL Gturaia arborelui principal.
KminL
* *
)
& timpul de baz la faza * 1trun3ire e"terioara N - "6,-mm.
Conform algoritmului de calcul 1andviP Coromant
* *
)
U#,##1 KminL
- *
)
&timpul de baza pt. strun3ire e"terioar de finisare i teire N-"6,-mm . Conform algoritmului de calcul
1andviP Coromant
- *
)
U #,##1 KminL
. *
)
U#,#. KminL& *1trun3ire canal mmN*.2"#,4mm
4 *
) & timpul de baza pt. timpul de baza pt. /etezare la dimensiune @26,-X
(#,....16)
4
)
)
l
* ( n
)

+ +

=
lU26,- KmmL
tU26,- KmmL
sU#,2 KmmIrotL
nU-## KrotIminL
26.-
+#
26.- .
4 #,2 -##
#.-
)
*
)
+ +

= =
KminL
- timpul de baza pt. /etezare la dimensiune @26,- mm
*
)
Utb1Jtb2Jtb*Jtb-J
. *
)
J
4 *
)
U#,+4 KminL
- t
a1
U#,1 KminL Gtimp pentru prinderea i desprinderea piesei <n universal
(*, pag. 1+4, tab...4,)
- t
a2
U#,1J#,1J#,1J#,#.J#,#.J#,#.J#,#.J#,.J#,*J#,*J#,2U1,, KminL G sunt timpi
pentru sc;imbarea turaiei, sc;imbarea avansului, rotirea portcuitului, aezarea aprtorilor contra ac;iilor,
pornirea sau oprirea motorului electric, pornirea sau oprirea universalului, modificarea sensului avansului, montarea
i demontarea sculelor, centrare cuite, str%ngere cuite
K*, pag.2#2, tab...6*L
- t
a-
U#,22 KminL Gtimp pentru msurtori de control K*, pag.2#., tab...6,L
& 2, &
1
,#
26.- .
1 #,2 -##
#, -
)
*
)
+ +

= =
1
+*
6.- .
2 #,- 1###
#,14
)
*
)
+ +

= =
o
A+!&el !#m*ul a?u!'!or la o*era%#a ( de +!ru$?#re e+!e0
t
a
U t
a1
Jt
a2
UJt
a-
U#,1J1,,J#,22U2,12 KminL
5
op
U t
b
Jt
a
U*,#, KminL
5
dl
Ut
dt
Jt
do
KminL
t
dt
U2,.dt
b
U2,.*,*+4I1##U#,#,- KminL Gtimp de deservire te;nic K*, pag.2#6, tab...6+L
t
do
U1dt
b
U1*,*+4I1##U#,#** KminL G timp de deservire organizatoric K*, pag.2#6, tab...6+L
A+!&el !#m*ul de de+er-#re a loulu# de mu$' e+!e0
5
dl
U#,#,-J#,#**U#,116 KminL
5
ir
Ut
on
KminL
- t
on
U4d5
op
U46,,14I1##U#,-4, KminL Gtimp de odi;n i necesiti fiziologice
K*, pag.2#6, tab...,#L
5
ir
U#,-4, KminL
(stfel norma de timp este
1,
1#
*, #, #,116 #, -4, ., -4.
T
N = + + + = KminL
'orma de producie este
1 1
.,-4.
#,1,2
T
P N
N = = =
KbucIminL
>6 Calulul $orme# de !#m* *e$!ru o*era%#a , 3&re.are6
ir
5
dl
5
op
5
n
pi
5
5
' + + + = KminIbucL
(*, pag.**, rel. 2.14)
=
$!
T
1,J+U26 KminL
&timpul de primire si predare a documentaiei U+ KminL
&timpul pentru montarea i demontarea dispozitivelor de prindere a piesei universal
K*, pag. 2+-, tab.,.1L
o$
T
Ut
b
J t
a

2 1 * * *
) ) ) + =
1 *
)
&timp de baza pt. frezare

"lon :
<
l l l
n : (
L
*
)
2 1
1
+ +

= =
1
l U#,.= J (#,.e1)U#,., J 1U. KmmL&distanta de ptrundere
2
l U1e2 KmmL&distanta de depasire
lU-,2 KmmL
vU1## KmIminL&viteza de ac;iere
-.2 1 .
1 1##
#,1
*
)
+ +
= = KminL
5
b
U#,1"4U#,4 min
De!erm#$area !#m*#lor a?u!a!or#
. - * 2 1 " " " " " "
) ) ) ) ) ) + + + + =
1 "
)
U#,14 KminL&pentru prinderea si desprinderea piesei K*, pag.*1-, tab.,.*-L
2 "
)
U#,, KminL&pentru comanda mainii K*, pag.*2., tab.,.-*L
* "
)
U#,1. KminL&pentru msurri la luarea ac;iilor de proba K*, pag.*26, tab.,.-6L
- "
)
U#,#6 KminL Gpentru evacuarea ac;iilor K*, pag.**2, tab.-.,L
. "
)
U#,#+ KminL Gpentru msurtori de control K*, pag.***, tab.,.-+L

"
)
U#,14J#,,J#,1.J#,#6J#,#+U1,26 KminL
& 2+ &
o$
T
U#,+1J1,26U2,1, KminL
5
dl
Ut
dt
Jt
do
KminL
t
dt
U.,.dt
b
U.,.#,+1I1##U#,#. KminL Gtimp de deservire te;nic, K*, pag.**-, tab.,..#L
t
do
U1,2dt
b
U1,2#,+1I1##U1,#+ KminL timp de deservire organizatorica
(*, pag.**-, tab.,..#)
(stfel timpul de deservire a locului de munc este
5
dl
U#,#.J1,#+U1,1-
5
ir
Ut
on
KminL
=
on
)
-,.% o$
T
U-,.2,1,I1##U#,#+, KminL
!%
T
U#,#+, KminL
A+!&el $orma de !#m* e+!e0
26
1#
2,1, 1,1- #, #+, 4.11,
T
N = + + + = KminL
Norma de *rodu%#e e+!e0
1 1
4.11,
#,14
T
P N
N = = =
KbucIminL
*. $=7'5$)$C(/7( B0$7C5$F7@B/ =7 C7/C75(/7 P/BP>17 (. B0$7C5$F7 O7'7/(@7X 0.
B0$7C5$F7 1P7C$)$C7
Nr) DENUMIREA OBIECTIVULUI CERCETRII 3ua$!#&#a>#l@
m'+ura>#l@ real
+!6
OBSERVAAII
A) OBIECTIVE 1TIINAIFICE GENERALE
1. Contribuii teoretice
2.
*. Bptimizarea dispozitivului e"istent
B) OBIECTIVE 1TIINAIFICE SPECIFICE
1. Contribuii teoretice referitoare la modul de func ionare a
dispozitivului
2. Proiectarea i realizarea dispozitivului de tiere
*. 5e;nologia de tiere
-.
- !75B=B@BO$( =7 C7/C75(/7 P/BP>1A (7QP7/$!7'57, ('(@$S( =(57@B/, P/7F$S$>'7,
F(@$=(/7 75C.), $'C@>1$F )7S(0$@$5(57( C7/C75A/$$ (=$1PB'$0$@$5(57( =(57@B/ 75C.)X
.. 75(P$S(/7( C7/C75A/$$ C$ 7@(0B/A/$$ P/B$7C5>@>$
Nr) ETAPELE DE CERCETARE PROPUSE TERMEN
& *# &
1. =ocumentare bibliografic
2. /aport de Cercetare $. 5itlu 1tadiul actual asupra temei propuse.
*. /aport de Cercetare $$. 5itlu Contribuii teoretice referitoare la
dispozitivele de tiere
-. 7laborare lucrare de diplom. 5itlu Proiectarea asistat a unui
dispozitiv de retezat din interior furtunuri pentru industria auto
4. (/O>!7'57@7 ((5>>/$@7) P7/1B'(@7 P7'5/> (0B/=(/7( 57!7$ P/BP>17X
(ceast lucrare este menit s studieze =ispozitivul de retezat din interior furtunuri pentru industria auto,
s analizeze variantele sale constructive i s prezinte modul de proiectare a acestuia utiliz% ndu&se softHare&ul
C(5$( F. /1+. Prin proiectarea asistat a acestui dispozitiv se <mbunt esc factorii c;eie care contribuie la
creterea pieei mondiale i anume necesitatea de a reduce timpul de dezvoltare a produselor, raportul cost&
eficacitate, acces facil, fle"ibilitatea i implicit reducerea costurilor.
@ucrarea de fa analizeaz i testeaz modificrile pieselor dispozitivului realizat, cu a3utorull
programelor specializate fr a fi nevoie de realizarea lor propriu&zis. =up analize viitoare se poate constata dac
modificarea supus analizei este <n regula din punct de vedere te;nologic, dar i din punct de vedere economic.
6. 0$0@$BO/()$( 15>=$(5A C$ C7( $=7'5$)$C(5A @( =(5( P/7OA5$/$$
P/B$7C5>@>$
E4em*le
1. P$CB1, C., .a., Proiectarea te;nologiilor de prelucrare mecanic prin ac;iere, vol. $ i $$,
C;iinu, 7ditura >niversitas, 1++2
2. @B0B'5$> !. , 0azele elaborrii proceselor te;nologice de prelucrare prin ac;iere, 7ditura
>.'.0.!., 1++,
*. P$CB1, C., 'ormarea te;nic pentru prelucrri prin ac;iere, vol. $ i $$, 0ucureti, 7ditura
5e;nic, 1+6+
-. ^^^;ttpIIcoroguide.sandviP.coromat.com
.. ^^^;ttpIIHHH.Hall&street.ro
4. ^^^Curs G Proiectare asistat
6. ^^^;ttpIIro.HiPipedia.org
,. ^^^;ttpIIHHH.businessHire.com
+. ^^^;ttpIIHHH.agerpres.ro
1#. ^^^;ttpIIHHH.conti&online.com
11. ^^^;ttpIIHHH.de".roIfurtun
12. ^^^;ttpIIHHH.;emarom&c;iron.roI
1*. ^^^HHH.auto&bild.ro
1-. ^^^HHH.mediafa".roI
1.. ^^^HHH.acarom.ro
14. O2$B'7(, $., Proiectarea asistat <n C(5$( F., elemente teoretice i aplica ii, 0ucure ti, 7ditura
0ren, 2##6
16. O2$B'7(, $., !odule <n proiectarea asistat <n C(5$( F., cu aplica ii <n construc ia de ma ini,
0ucure ti, 7ditura 0ren, 2##-
1,. O2$B'7(, $., C(5$( F., (plica ii <n ingineria mecanic, 0ucure ti, 7ditura 0ren, 2##+
1+. ^^^HHH.*ds.com
& *1 &
2#. ^^^HHH.catia.ro
21. ^^^HHH.de".ro
22. ^^^;ttpIIHHH.splav.P;arPov.com
2*. ^^^;ttpIIHHH.uprucctr.com
2-. Coteiu /adu G Brgane de maini,Folumul 1, 7ditura $1B, 0aia !are ,1+++
2.. Coteiu /adu G Brgane de maini, Folumul 2, 7ditura /isoprint, Clu3 'apoca, 2##2
24. Colecie de 15(1&uri
26. Curs desen te;nic
2,. )ilip Fcrescu =aniela, )ilip Fcrescu )lorin G /ezistena materialelor. 7lemente de proiectare,
7ditura /isoprint&Clu3 'apoca, 2##*.
,. B0$7C5$F7@7 1$ (C5$F$5(5$@7 =7 C7/C75(/7 =$' C(=/>@ P/BO/(!>@>$
^ 1e completeaz pentru toi anii financiari pentru care s&a solicitat finanareaX
^ ^ (ctivitile de cercetare, corespunztoare obiectivelor tiinifice, delimiteaz fazeleIetapele atingerii
obiectivului. )iecrui obiectiv ii corespund mai multe activiti de realizareX fiecrei activiti <i
corespunde o valoare (nu se admit proiecte cu un singur obiectiv si o singura activitate). (ctivitile
manageriale si administrative delimiteaz fazeleIetapele atingerii obiectivului. )iecrui obiectiv <i
corespunde o valoareX
^ ^ ^ 1uma valorilor estimate pentru ansamblul activitilor unui an trebuie s corespund valoric si ca
structura bugetului semestrului respectiv.
5$5>@(/ =7 P/B$7C5,
'ume, prenume (rdelean, Constantin
1emnatura
& *2 &
Sem
B
() O>#e!#-e "!##$%#&#e
3De$um#rea o>#e!#-ulu#6
A!#-#!'%# a+o#a!e B B Valoarea
e+!#ma!' *e
a!#-#!'%#
3le# RON6 BBB
2
1. Cercetarea aspectelor
legate de tematica
programului de cercetare
1. Consultarea literaturii de specialitate
raportat la tema programului de
cercetare
#
2. (ctualizarea stadiului actual al
cunoaterii <n domeniul temei (<n raport
cu stadiul actual prezentat de3a <n cadrul
propunerii)
#
*. 7laborarea concluziilor privind
stadiul actual al cunoaterii <n domeniul
temei (sublinierea avanta3elor i
dezavanta3elor)
#
2.Publicarea rezultatelor 1. /edactarea unor lucrri tiinifice
#
*. Printarea proiectului i a desenelor 1##