Sunteți pe pagina 1din 1

Informaii referitoare la depunerea si redactarea lucrrii

metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I


Lucrarile de gradul I se vor depune la DPPD Filiala Sibiu
pana la 31 august 2011 in forma scrisa, legata tip carte si pe
CD, format PDF, conform prevederilor etodologiei
Formarii personalului didactic
Fiecare lucrare se va redacta cu !"#, la 1,$ r%nduri, m&rimea literelor de 12,
margini ' st%nga 3 cm, sus, (os, dreapta ' 2 cm)
"umerotarea capitolelor se face cu cifre romane)
Introducerea nu se numerotea*& ca +i capitol, conclu*iile se numerotea*&)
Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare)
Prima pagin a lucrrii va reproduce coperta, dar in loc de ,Lucrare metodico
stiintifica pentru acordarea gradului didactic I- se va scrie titlul lucrrii) tot aici
apare avi*ul coordonatorului .ve*i model mai sus/
0 doua pagin& contine Cuprinsul lucr&rii)
Bibliografia este elaborat& conform standardelor 0P0) I TREBUIE REPE!T"T"
Exemplu:
Stan, C1, .2001/, Teoria educaiei. Actualitate i perspective, 2ditura Presa
3niversitar& Clu(ean&, Clu(4"apoca
!oate referin5ele bibliografice din te6tul lucr&rii trebuie s& se reg&seasc& 7n
sec5iunea 8I8LI9:#0FI2)
Dac& 7n te6t se d& un citat, acesta va fi urmat de ."umele, ini5iala autorului, anul,
pagina/1
Dac& 7n te6t se fac referiri la ideile dintr4o lucrare, se va indica astfel; ."umele,
ini5iala autorului, anul/1