Sunteți pe pagina 1din 150

REGULAMENTUL (UE) NR.

1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 177,
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele
naionale,
avnd n vedere avizele Comitetului Economic i Social Euro
pean (
1
),
avnd n vedere avizele Comitetului Regiunilor (
2
),
avnd n vedere avizele Curii de Conturi (
3
),
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
ntruct:
(1) Articolul 174 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene (TFUE) prevede c, n vederea consolidrii
coeziunii economice, sociale i teritoriale, Uniunea
urmrete reducerea decalajelor dintre nivelurile de
dezvoltare a diferitelor regiuni i a rmnerii n urm a
regiunilor sau insulelor defavorizate, precum i c se
acord o atenie deosebit zonelor rurale, zonelor
afectate de tranziia industrial, i regiunilor afectate de
un handicap natural i demografic grav i permanent.
Articolul 175 din TFUE prevede c Uniunea trebuie s
susin realizarea acestor obiective prin aciunea pe care
o ntreprinde prin intermediul Fondului European de
Orientare i Garantare Agricol, seciunea Orientare, al
Fondului social european, al Fondului european de
dezvoltare regional, al Bncii Europene de Investiii i
al altor instrumente.
(2) Pentru a mbunti coordonarea i a armoniza imple
mentarea fondurilor care furnizeaz contribuii n temeiul
politicii de coeziune, i anume Fondul european de
dezvoltare regional (FEDR), Fondul social european
(FSE) i Fondul de coeziune, cu implementarea fondului
pentru dezvoltarea rural, i anume Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), i cu cea a
fondului pentru sectorul maritim i al pescuitului, i
anume msurile finanate n cadrul gestiunii partajate
prevzut in Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime (FEPAM), ar trebui s fie stabilite dispoziii
comune pentru toate aceste fonduri (denumite n
continuare fondurile structurale i de investiii
europene fondurile ESI). n plus, prezentul regulament
conine dispoziii generale care se aplic pentru FEDR,
FSE i Fondul de coeziune, dar nu se aplic FEADR i
FEPAM, precum i dispoziii generale aplicabile pentru
FEDR, FSE, Fondul de coeziune i FEPAM, dar care nu
se aplic pentru FEADR. Avnd n vedere particularitile
fiecrui fond ESI, este necesar ca norme specifice apli
cabile fiecrui fond ESI i obiectivului de cooperare teri
torial european n cadrul FEDR s fie specificate n
regulamente separate.
(3) n conformitate cu concluziile Consiliului European din
17 iunie 2010, n cadrul cruia a fost adoptat Strategia
Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favo
rabil incluziunii, este necesar ca Uniunea i statele
membre s realizeze o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii, promovnd n acelai timp
dezvoltarea armonioas a Uniunii i reducerea decalajelor
regionale. Fondurile ESI ar trebui s joace un rol
important n realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii
pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii.
(4) n ceea ce privete politica agricol comun (PAC), s-a
obinut deja o sinergie semnificativ prin armonizarea i
alinierea normelor privind gestiunea i controlul pentru
primul pilon (Fondul European de Garantare Agricol -
FEGA) i pentru al doilea pilon (FEADR) al PAC. Prin
urmare, este necesar s se menin legtura puternic
dintre FEGA i FEADR i s se pstreze structurile deja
existente n statele membre.
(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui s beneficieze de msuri
specifice i de o finanare suplimentar pentru a se
compensa situaia lor structural, social i economic,
mpreun cu handicapurile provocate de factorii
menionai la articolul 349 din TFUE.
(6) Regiunile nordice slab populate ar trebui s beneficieze
de msuri specifice i de o finanare suplimentar pentru
a compensa situaia lor puternic defavorabil, inclusiv din
punct de vedere natural sau demografic, menionat la
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din
1994.
RO
L 347/320 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) JO C 191, 29.6.2012, p. 30, JO C 44, 15.2.2013, p. 76 i JO C 271,
19.9.2013, p. 101.
(
2
) JO C 225, 27.7.2012, p. 58 i JO C 17, 19.1.2013, p. 56.
(
3
) JO C 47, 17.2.2011, p. 1, JO C 13, 16.1.2013, p. 1 i JO C 267,
17.9.2013, p. 1.
(7) Pentru a asigura interpretarea corect i coerent a
dispoziiilor i pentru a contribui la securitatea juridic
pentru statele membre i a beneficiari, este necesar
definirea anumitor termeni care sunt utilizai n
prezentul regulament.
(8) Atunci cnd se stabilete un termen pentru adoptarea sau
modificarea de ctre Comisie a unei decizii, n confor
mitate cu prezentul regulament, termenul pentru
adoptarea sau modificarea unei astfel de decizii nu ar
trebui s includ perioada care ncepe la data la care
Comisia i-a transmis observaiile ctre statul membru
i care dureaz pn cnd statul membru rspunde la
observaiile respective.
(9) Prezentul regulament este organizat n cinci pri: prima
parte stabilete obiectul i definiiile, a doua parte conine
normele aplicabile tuturor fondurilor ESI, a treia parte
include dispoziii care se aplic numai FEDR, FSE i
Fondul de coeziune (denumite n continuare fondurile),
a patra parte conine dispoziii aplicabile doar fondurilor
i FEPAM, iar a cincea include dispoziiile finale. Pentru a
asigura consecvena n interpretare ntre diversele pri
ale prezentului regulament i ntre prezentul regulament
i regulamentele specifice fondurilor, este important s se
precizeze clar relaiile dintre ele. n plus, anumite norme
specifice stabilite n regulamentele specifice fondurilor
pot fi complementare dispoziiilor din prezentul regu
lament, dar ar trebui sa deroge de la dispoziiile cores
punztoare din prezentul regulament doar dac
derogarea n cauz este prevzut n mod expres n
prezentul regulament.
(10) n temeiul articolului 317 din TFUE i n contextul
gestiunii partajate, ar trebui stabilite condiii care s
permit Comisiei s i exercite competenele de
executare a bugetului Uniunii i s se precizeze respon
sabilitile legate de cooperarea cu statele membre.
Aplicarea acestor condiii ar putea s permit Comisiei
s se asigure c fondurile ESI sunt utilizate de ctre
statele membre n mod legal i constant i n confor
mitate cu principiul bunei gestiuni financiare, n sensul
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parla
mentului European i al Consiliului (
1
) (Regulamentul
financiar). Statele membre, la nivelul teritorial corespun
ztor, n conformitate cu cadrul lor instituional, juridic i
financiar i organismele desemnate de ele n acest sens ar
trebui s fie responsabile pentru pregtirea i imple
mentarea programelor. Aceste condiii ar trebui, de
asemenea, s garanteze c se acord atenie necesitii
de a asigura complementaritatea i coerena interveniei
relevante a Uniunii, de a respecta principiul
proporionalitii i de a lua n considerare scopul
general de a reduce sarcina administrativ.
(11) Pentru acordul de parteneriat i, respectiv, pentru fiecare
program, fiecare stat membru ar trebui s organizeze un
parteneriat cu reprezentanii autoritilor regionale,
locale, urbane competente i ai altor autoriti publice,
cu partenerii economici i sociali i cu alte organisme
relevante care reprezint societatea civil, inclusiv
partenerii n domeniul proteciei mediului, organizaiile
neguvernamentale i organismele responsabile pentru
promovarea incluziunii sociale, a egalitii ntre femei i
brbai i a nediscriminrii, inclusiv, dup caz, cu orga
nizaii-umbrel ale acestor autoriti i organisme.
Scopul acestor parteneriate este asigurarea respectrii
principiului guvernanei pe mai multe niveluri i a prin
cipiilor subsidiaritii i proporionalitii i a caracteris
ticilor specifice diferitelor cadre instituionale i legale ale
statelor membre, precum i asigurarea asumrii inter
veniilor programate de ctre prile interesate i valori
ficarea experienei i know-how-ului actorilor relevani.
Statele membre ar trebui s identifice cei mai relevani
parteneri reprezentativi. Printre acetia ar trebui s se
numere instituiile, organizaiile i grupurile care au capa
citatea de a influena pregtirea sau care ar putea fi
afectate de pregtirea i implementarea programelor. n
acest context, statele membre ar trebui, de asemenea, s
aib posibilitatea de a identifica, dup caz, ca parteneri
relevani, organizaii-umbrel care sunt asociaii,
federaii sau confederaii ale unor autoriti regionale,
locale i urbane relevante sau alte organisme, n confor
mitate cu dreptul i practicile naionale aplicabile.
Comisia ar trebui mputernicit s adopte un act delegat
care s prevad un cod european de conduit privind
parteneriatul pentru a sprijini i facilita organizarea, de
ctre statele membre, a parteneriatului, n scopul de a
garanta implicarea partenerilor relevani n pregtirea,
implementarea, monitorizarea i evaluarea acordurilor
de parteneriat i a programelor, n mod consecvent.
Acest act delegat adoptat nu ar trebui interpretat, n
nicio situaie i n niciun fel, astfel nct s produc un
efect retroactiv i nici nu ar trebui s constituie baza
pentru stabilirea unor nereguli care s conduc la
corecii financiare. Actul delegat adoptat nu ar trebui s
prevad o data de aplicare anterioara datei adoptrii sale.
Actul delegat adoptat ar trebui s permit statelor
membre s decid care sunt modalitile detaliate cele
mai adecvate pentru implementarea parteneriatului n
conformitate cu cadrul lor juridic i instituional,
precum i cu competenele lor naionale i regionale,
cu condiia ca obiectivele acestuia, astfel cum sunt
prevzute n prezentul regulament, s fie ndeplinite.
(12) Activitile fondurilor ESI i operaiunile pe care acestea
le sprijin ar trebui s fie conforme cu dreptul Uniunii
aplicabil i cu dreptul naional aferent care pune n
aplicare n mod direct sau indirect prezentul regulament
i normele specifice fondurilor.
(13) n contextul efortului su de mrire a coeziunii
economice, teritoriale i sociale, Uniunea ar trebui, n
toate etapele de implementare a fondurilor ESI, s urm
reasc eliminarea inegalitilor i promovarea egalitii
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/321
(
1
) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a
Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
(JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
dintre femei i brbai, integrarea aspectelor legate de gen
i combaterea discriminrii pe criterii de sex, origine
etnic sau rasial, religie sau credin, handicap, vrst
sau orientare sexual, n conformitate cu articolul 2 din
Tratatul privind Uniunea European (TUE), articolul 10
din TFUE i articolul 21 din Carta drepturilor funda
mentale a Uniunii Europene, innd seama n special de
accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, precum i
articolul 5 alineatul (2) din Carta drepturilor funda
mentale care prevede c nimeni nu poate fi constrns
s efectueze o munc forat sau obligatorie.
(14) Obiectivele fondurilor ESI ar trebui s fie urmrite n
cadrul dezvoltrii durabile i al promovrii de ctre
Uniune a obiectivului de conservare, protecie i mbun
tire a calitii mediului, n conformitate cu articolul 11
i cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, avnd n
vedere principiul poluatorul pltete. n acest scop,
statele membre ar trebui s furnizeze informaii cu
privire la sprijinul acordat obiectivelor legate de schim
brile climatice, n conformitate cu intenia de a aloca cel
puin 20 % din bugetul Uniunii acestor obiective,
utiliznd o metodologie bazat pe categoriile de inter
venie, domeniile de interes sau pe msuri adoptate de
Comisie prin intermediul unui act de punere n aplicare
care s reflecte principiul proporionalitii.
(15) Pentru a contribui la strategia Uniunii pentru o cretere
inteligent, durabil i favorabil incluziunii i la
misiunile specifice fondului n temeiul obiectivelor
bazate pe tratate, inclusiv coeziunea economic, social
i teritorial, fondurile ESI ar trebui s i direcioneze
sprijinul ctre un numr limitat de obiective tematice
comune. Domeniul de aplicare precis al fondurilor ESI
ar trebui stabilit n norme specifice fondurilor. Ar trebui
s fie posibil limitarea domeniului de aplicare numai la
unele dintre obiectivele tematice definite n prezentul
regulament
(16) Pentru a optimiza contribuia din partea fondurilor ESI i
pentru a elabora principii directoare strategice care s
faciliteze procesul de programare la nivelul statelor
membre i la nivel regional, ar trebui s fie instituit un
cadru strategic comun (CSC). CSC ar trebui s faciliteze
coordonarea sectorial i teritorial a interveniei Uniunii
n temeiul fondurilor ESI i coordonarea cu celelalte
politici i instrumente relevante ale Uniunii, n
concordan cu intele i obiectivele strategiei Uniunii
pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii, innd seama de provocrile teritoriale cheie ale
diferitelor tipuri de teritorii.
(17) CSC ar trebui s stabileasc modul n care fondurile ESI
vor contribui la strategia Uniunii pentru o cretere inte
ligent, durabil i favorabil incluziunii, la msurile de
promovare a utilizrii integrate a fondurilor ESI, la
msurile de coordonarea ntre fondurile ESI i alte
politici i instrumente relevante ale Uniunii, la principiile
orizontale i la obiectivele politice transversale pentru
implementarea fondurilor ESI, la msurile pentru
abordarea provocrilor teritoriale cheie i domeniile de
interes pentru, activitile de cooperare din cadrul
fondurilor ESI.
(18) Statele membre i regiunile se confrunt tot mai des cu
provocri legate de impactul globalizrii, de preocuprile
din domeniul mediului i al energiei, de mbtrnirea
populaiei i schimbrile demografice, de transformrile
tehnologice i cerinele n materie de inovare, precum i
de inegalitile sociale. Din cauza caracterului complex i
corelat al acestor provocri, fondurile ESI ar trebui s
sprijine soluii integrate, multisectoriale i multidimen
sionale. n acest context i pentru a spori eficacitatea i
eficiena politicilor, ar trebui s fie posibil combinarea
fondurilor ESI n pachete integrate adaptate pentru a
rspunde nevoilor teritoriale specifice.
(19) Se ateapt ca scderea populaiei active, combinat cu
creterea proporiei de pensionari, precum i problemele
asociate cu dispersia populaiei s continue s exercite
presiuni, printre altele asupra structurilor educaionale i
de asisten social ale statelor membre i, prin urmare,
asupra competitivitii economice a Uniunii. Adaptarea la
astfel de schimbri demografice constituie una dintre
provocrile eseniale cu care se vor confrunta statele
membre i regiunile n urmtorii ani i, ca atare, ar
trebui s se acorde o atenie deosebit de mare regiunilor
celor mai afectate de schimbrile demografice.
(20) Pe baza CSC, fiecare stat membru ar trebui s preg
teasc, n cooperare cu partenerii si i n dialog cu
Comisia, un acord de parteneriat. Acordul de parteneriat
ar trebui s transpun elementele prevzute de CSC n
contextul naional i s prevad angajamente ferme
privind ndeplinirea obiectivelor Uniunii prin
programarea fondurilor ESI. Acordul de parteneriat ar
trebui s prevad dispoziii pentru a asigura alinierea cu
Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii, precum i cu misiunile specifice
fondurilor n conformitate cu obiectivele lor bazate pe
tratate, dispoziii pentru a asigura o implementare eficace
i eficient a fondurilor ESI i dispoziii privind aplicarea
principiului parteneriatului i a unei abordri integrate a
dezvoltrii teritoriale. Ar trebui s se fac o distincie
ntre elementele eseniale ale acordului de parteneriat
care sunt supuse deciziei Comisiei i alte elemente care
nu sunt supuse deciziei Comisiei i care pot fi modificate
de statele membre. Este necesar s se aib n vedere
msuri specifice pentru prezentarea i adoptarea
acordului de parteneriat i a programelor n cazul n
care s-ar amna sau s-ar preconiza amnarea intrrii n
vigoare a unuia sau mai multor regulamente specifice
fondurilor. Acest lucru implic adoptarea unor dispoziii
care s permit prezentarea i adoptarea acordului de
parteneriat chiar i n absena anumitor elemente n
legtur cu un fond sau cu fondurile ESI afectate de
ntrziere i prezentarea ulterioar a unui acord de parte
neriat revizuit dup intrarea n vigoare a regulamentului
sau a regulamentelor specifice fondurilor afectate de
ntrzieri. Deoarece programele cofinanate de un fond
RO
L 347/322 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ESI afectat de ntrzieri ar trebui depuse i adoptate, n
acest caz, doar dup intrarea n vigoare a regulamentului
specific fondului n cauz, ar trebui prevzute termene
adecvate pentru depunerea programelor afectate.
(21) Statele membre ar trebui s-i concentreze sprijinul
pentru a asigura o contribuie semnificativ la obiectivele
Uniunii, n conformitate cu necesitile lor specifice de
dezvoltare la nivel naional i regional. Ar trebui definite
condiionaliti ex ante, precum i un set concis i
exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea lor,
pentru a garanta existena condiiilor prealabile necesare
pentru utilizarea eficace i eficient a sprijinului Uniunii.
n acest sens, ar trebui aplicat o condiionalitate ex ante
pentru o prioritate a unui anumit program numai atunci
cnd are o legtur veritabil i direct cu realizarea
eficace i eficient a unui obiectiv specific al unei prio
riti de investiii sau al unei prioriti a Uniunii precum
i un impact direct asupra realizrii obiectivului n cauz,
dat fiind c nu toate obiectivele specifice sunt n mod
necesar corelate cu o condiionalitate ex ante prevzut
n normele specifice fondurilor. Analiza aplicabilitii
unei condiionaliti ex ante ar trebui s in seama de
principiul proporionalitii fa de nivelul sprijinului
alocat, dac este cazul. ndeplinirea condiionalitii ex
ante aplicabile ar trebui s fie evaluat de statele
membre atunci cnd pregtesc programele i, dup caz,
acordul de parteneriat. Comisia ar trebui s evalueze
coerena i caracterul adecvat al informaiilor furnizate
de ctre statul membru. n cazul n care o
condiionalitate ex ante aplicabil nu este ndeplinit n
termenul stabilit, Comisia ar trebui s aib competena de
a suspenda plile intermediare pentru prioritile
relevante ale programului, n condiii clar definite.
(22) n 2019, Comisia ar trebui s realizeze, n cooperare cu
statele membre, o examinare a performanelor pe baza
unui cadru de performan. Cadrul de performan ar
trebui definit pentru fiecare program, pentru a moni
toriza progresele n direcia atingerii obiectivelor i
intelor stabilite pentru fiecare prioritate n cursul
perioadei de programare 2014 - 2020 (perioada de
programare). Pentru a se asigura c bugetul Uniunii nu
este risipit sau folosit n mod ineficient, atunci cnd
exist dovezi c o prioritate nu ndeplinete nici pe
departe obiectivele de etap referitoare doar la indicatorii
financiari, indicatorii de realizare i etapele principale ale
implementrii stabilite n cadrul de performan, din
cauza unor deficiene de implementare clar identificate,
pe care Comisia le-a comunicat n prealabil, iar statul
membru nu a ntreprins msurile corective necesare,
Comisia ar trebui s poat suspenda plile pentru
program sau, la sfritul perioadei de programare, s
poat aplica corecii financiare. La aplicarea coreciilor
financiare ar trebui s se ia n considerare, cu respectarea
principiului proporionalitii, nivelul de absorbie i
factorii externi care au contribuit la nendeplinirea obiec
tivelor. Coreciile financiare nu ar trebui s se aplice
atunci cnd intele nu sunt atinse din cauza impactului
socioeconomic sau a factorilor de mediu, a unor
schimbri semnificative de ordin economic sau de
mediu survenite ntr-un stat membru sau din motive de
for major care afecteaz grav realizarea respectivelor
prioriti. Indicatorii de rezultat nu ar trebui s fie luai n
considerare n scopul suspendrilor sau al coreciilor
financiare.
(23) Pentru a facilita concentrarea pe performane i pe
atingerea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
pentru fiecare stat membru ar trebui s se constituie o
rezerv pentru performan, constnd n 6 % din totalul
alocrilor pentru obiectivul investiii pentru cretere i
locuri de munc, precum i pentru FEADR, i pentru
msurile finanate n cadrul gestiunii partajate n confor
mitate cu un viitor act juridic al Uniunii privind stabilirea
condiiilor pentru sprijinul financiar pentru politica
pentru afaceri maritime i pescuit pentru perioada de
programare 2014-2020 (Regulamentul privind
FEPAM). Avnd n vedere diversitatea i caracterul lor
plurinaional, nu ar trebui s existe o rezerv de
performan pentru programele din cadrul obiectivului
de cooperare teritorial european. Resursele alocate
Iniiativei privind ocuparea forei de munc n rndul
tinerilor (YEI), n sensul definiiei din programul
operaional n conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliu
lui) (
1
) (Regulamentul privind FSE); asistenei tehnice la
iniiativa Comisiei; transferurilor de la pilonul 1 al PAC
ctre FEADR n temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (
2
); transferurilor ctre FEADR n temeiul dispoziiilor
privind ajustarea voluntar a plilor directe in 2013 si
privind transferul ctre FEADR prevzute in Regula
mentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (
3
) pentru anii
calendaristici 2013 i 2014; transferurilor din Fondul
de coeziune ctre Mecanismul pentru Interconectarea
Europei; transferurilor din Fondul de ajutor european
pentru cele mai defavorizate persoane, astfel cum este
definit ntr-un viitor act juridic al Uniunii i aciunilor
inovatoare pentru dezvoltarea urban durabil n confor
mitate cu articolul 92 alineatul (8) ar trebui s fie excluse
la calcularea rezervei de performan.
(24) Este necesar s se consolideze legtura dintre politica de
coeziune i guvernana economic a Uniunii pentru a
garanta c eficacitatea cheltuielilor n temeiul fondurilor
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/323
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 (A se vedea
pagina 470 din prezentul Jurnal Oficial).
(
2
) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind
plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul
politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009
al Consiliului (A se vedea pagina 608 din prezentul Jurnal Oficial)
(
3
) Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009
de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct
pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune i de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regu
lamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE)
nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.
ESI este susinut de politici economice solide i c
fondurile ESI pot, dac este necesar, s fie redirecionate
pentru abordarea problemelor economice cu care se
confrunt un stat membru. n cadrul primei componente
de msuri de corelare a eficacitii fondurilor ESI cu buna
guvernan economic, Comisia ar trebui s fie n msur
s solicite introducerea unor modificri ale acordului de
parteneriat i ale programelor pentru a sprijini punerea n
aplicare a recomandrilor relevante ale Consiliului sau
pentru a maximiza impactul fondurilor ESI disponibile
asupra creterii i competitivitii n statele membre
care beneficiaz de o asisten financiar relevant.
Reprogramarea ar trebui s fie folosit numai n
cazurile n care aceasta ar putea ntr-adevr s influeneze
n mod direct corectarea aspectelor problematice identi
ficate n recomandrile relevante ale Consiliului n cadrul
mecanismelor de guvernan economic, cu scopul de a
evita reprogramarea frecvent, care ar submina previzibi
litatea gestionrii fondurilor. n cadrul celei de a doua
componente de msuri care leag fondurile ESI de o
guvernan economica sntoas, n cazul n care un
stat membru nu reuete s ia msuri eficace n
contextul procesului de guvernan economic, Comisia
ar trebui s propun Consiliului s suspende parial sau
total angajamentele sau plile pentru programele statului
membru respectiv. Este necesar s se stabileasc
proceduri diferite pentru suspendarea angajamentelor i
a plilor. Cu toate acestea, n ambele cazuri, atunci cnd
prezint o propunere de suspendare, Comisia ar trebui s
in seama de toate informaiile relevante i s acorde
atenia cuvenit oricror elemente aprute pe baza
dialogului structurat cu Parlamentul European i
oricror opinii exprimate n cadrul acestui dialog.
Domeniul de aplicare i nivelul unei suspendri ar trebui
s fie proporionale i eficace i ar trebui s respecte
egalitatea de tratament ntre statele membre. n plus,
suspendarea ar trebui s in seama de circumstanele
economice i sociale ale statului membru n cauz,
precum i de posibilul impact economic global asupra
unui stat membru care rezult n urma aplicrii diferitelor
etape ale procedurii de deficit excesiv i ale procedurii de
dezechilibru excesiv.
(25) n temeiul Protocolului nr. 15 privind unele dispoziii
referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei
de Nord, anexat la TUE i la TFUE, anumite dispoziii
privind deficitul excesiv i procedurile aferente nu se
aplic Regatului Unit. Prin urmare, dispoziiile privind
suspendarea total sau parial a angajamentelor sau
plilor nu ar trebui s se aplice Regatului Unit.
(26) Avnd n vedere importana crucial a principiului cofi
nanrii pentru utilizarea fondurilor ESI astfel nct s se
asigure asumarea politicilor pe teren, i n conformitate
cu aplicarea proporional a suspendrilor, orice decizie
de suspendare n cadrul celei de-a doua componente de
masuri care leag fondurile ESI de o guvernanta
economica sntoas ar trebui luat innd seama de
cerinele specifice aplicabile statului membru n cauz
pentru asigurarea cofinanrii pentru programele
finanate din fondurile ESI. Suspendrile sunt ncetate,
iar fondurile sunt puse din nou la dispoziia statului
membru n cauz de ndat ce acesta ia msurile
necesare.
(27) Fondurile ESI ar trebui s fie implementate prin
programe care s vizeze perioada de programare n
conformitate cu acordul de parteneriat. Programele ar
trebui s fie ntocmite de statele membre pe baza unor
proceduri transparente i n conformitate cu cadrul lor
instituional i juridic. Statele membre i Comisia ar
trebui s coopereze pentru a asigura coordonarea i
coerena modalitilor de programare pentru fondurile
ESI. Deoarece coninutul programelor este corelat ndea
proape cu cel al acordului de parteneriat, programele ar
trebui s fie prezentate n termen de trei luni de la
prezentarea acordului de parteneriat. Pentru prezentarea
programelor din cadrul obiectivului de cooperare teri
torial european ar trebui prevzut un termen de nou
luni de la data intrrii n vigoare a prezentului regu
lament, pentru a se ine seama de caracterul plurinaional
al programelor respective. n special, ar trebui s se fac
diferena ntre elementele de baz ale acordului de parte
neriat i ale programelor care ar trebui s fac obiectul
unei decizii a Comisiei i alte elemente care nu fac
obiectul deciziei Comisiei i care pot fi modificate sub
rspunderea statului membru. Programarea ar trebui s
asigure coerena cu CSC i cu acordul de parteneriat,
coordonarea dintre fondurile ESI, precum i cu celelalte
instrumente de finanare existente i contribuia Bncii
Europene de Investiii, dac este cazul.
(28) n vederea asigurrii coerenei ntre programe sprijinite de
diferite fonduri ESI, n special n contextul asigurrii unei
contribuii la strategia Uniunii pentru o cretere inteli
gent, durabil i favorabil incluziunii, este necesar s
se stabileasc cerine minime comune n ceea ce privete
coninutul programelor, care pot fi completate prin
norme specifice fondurilor pentru a ine seama de
natura specific a fiecrui fond ESI.
(29) Este necesar s se stabileasc proceduri clare pentru
evaluarea, adoptarea i modificarea programelor de
ctre Comisie. Pentru a asigura coerena ntre acordul
de parteneriat i programe, ar trebui s se specifice
faptul c programele, cu excepia programelor din
cadrul obiectivului de cooperare teritorial european,
nu pot fi aprobate nainte de adoptarea de ctre
Comisie a unei decizii de aprobare a acordului de parte
neriat. Pentru a reduce sarcina administrativ pentru
statele membre, orice aprobare a unei modificri a
anumitor pri a unui program de ctre Comisie ar
trebui s duc automat la o modificare a prilor
relevante ale acordului de parteneriat. n plus, mobi
lizarea imediat a resurselor alocate YEI ar trebui s fie,
de asemenea, garantat prin stabilirea unor norme
speciale privind procedura de prezentare i aprobare a
programelor operaionale dedicate YEI menionate n
Regulamentul privind FSE.
RO
L 347/324 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(30) Pentru a optimiza valoarea adugat a investiiilor
finanate integral sau parial din bugetul Uniunii n
domeniul cercetrii i al inovrii, ar trebui create
sinergii n special ntre funcionarea fondurilor ESI i
cea a programului Orizont 2020, instituit prin Regula
mentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului (
1
), respectndu-se totodat obiectivele
specifice ale acestora. Printre mecanismele-cheie
destinate obinerii acestor sinergii ar trebui s se
numere recunoaterea ratelor forfetare aplicabile
costurilor eligibile din Orizont 2020 pentru operaiuni
i beneficiari similari, precum i posibilitatea de a
combina n aceeai operaiune finanrile provenite de
la diferite instrumente ale Uniunii, inclusiv fondurile
ESI i Orizont 2020, evitnd totodat dubla finanare.
Pentru a consolida capacitile n domeniul cercetrii i
inovrii ale actorilor naionali i regionali i pentru a
atinge obiectivul de a crea o cale ctre excelen n
regiunile mai puin dezvoltate i n statele membre i
regiunile cu un nivel insuficient de cercetare, dezvoltare
i inovare (CDI), ar trebui instituite sinergii strnse ntre
fondurile ESI i Orizont 2020 n cadrul tuturor priori
tilor relevante ale programului.
(31) Coeziunea teritorial a fost adugat alturi de obiectivele
privind coeziunea economic i social din TFUE, i este
necesar s se abordeze rolul oraelor, delimitrile
geografice funcionale i zonele subregionale care se
confrunt cu probleme geografice sau demografice
specifice. n acest scop, i pentru a mobiliza mai bine
potenialul la nivel local, este necesar s se consolideze i
s se faciliteze dezvoltarea local plasat sub responsabi
litatea comunitii prin stabilirea unor norme comune i
asigurarea unei coordonri strnse ntre toate fondurile
ESI relevante. Dezvoltarea local plasat sub responsabi
litatea comunitii ar trebui s in seama de nevoile i
potenialul de la nivel local, precum i de caracteristicile
socioculturale relevante. Responsabilitatea pentru
elaborarea i implementarea strategiilor de dezvoltare
local plasate sub responsabilitatea comunitii ar trebui
s revin grupurilor de aciune local care reprezint
interesele comunitii, acesta constituind un principiu
esenial. Modalitile detaliate privind definirea suprafeei
i a populaiei care fac obiectul strategiilor de dezvoltare
local plasat sub responsabilitatea comunitii ar trebui
s fie stabilite n programele relevante n conformitate cu
normele specifice fondurilor.
(32) Pentru a facilita o abordare fezabil a integrrii
dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii
n procesul de programare, dezvoltarea local poate s se
fac n cadrul unui obiectiv tematic unic care s urm
reasc fie promovarea incluziunii sociale i combaterea
srciei, fie promovarea ocuprii i mobilitii forei de
munc, n ciuda faptului c aciunile finanate ca parte a
dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii
ar putea contribui la toate celelalte obiective tematice.
(33) Dac o strategie de dezvoltare urban sau teritorial
necesit o abordare integrat pentru c implic investiii
n cadrul mai multor axe prioritare aferente unuia sau
mai multor programe operaionale, ar trebui s fie
posibil ca aciunile sprijinite de fonduri, care pot fi
completate cu sprijin financiar din partea FEADR sau
FEPAM, s se desfoare sub forma unei investiii teri
toriale integrate ntr-un program operaional sau n
programe operaionale.
(34) Instrumentele financiare sunt tot mai importante ca
urmare a efectului lor de prghie asupra fondurilor ESI,
a capacitii lor de a combina diferite forme de resurse
publice i private pentru a sprijini obiectivele n materie
de politici publice, precum i a faptului c formele de
finanare rennoibile mresc viabilitatea pe termen lung a
acestei asistene.
(35) Instrumentele financiare sprijinite de fondurile ESI ar
trebui s fie utilizate pentru a rspunde anumitor nevoi
ale pieei ntr-o manier eficient din punct de vedere al
costurilor, n conformitate cu obiectivele programelor, i
nu ar trebui s exclud finanarea privat. Prin urmare,
decizia de a finana msurile de sprijin prin intermediul
instrumentelor financiare ar trebui s fie luat pe baza
unei evaluri ex ante prin care s-au stabilit probe privind
deficienele pieei sau situaiile de investiii sub nivelul
optim, precum i nivelul estimat i proporiile necesi
tilor de investiii publice. Elementele eseniale ale
evalurilor ex ante ar trebui definite n mod clar n
prezentul regulament. Avnd n vedere caracterul
detaliat al evalurii ex-ante, ar trebui s se prevad posi
bilitatea ca realizarea evalurii ex-ante s fie efectuat n
etape, precum i revizuirea i actualizarea evalurii ex-
ante pe parcursul implementrii.
(36) Instrumentele financiare ar trebui concepute i imple
mentate astfel nct s promoveze participarea
substanial a investitorilor din sectorul privat i a insti
tuiilor financiare pe o baz adecvat n ceea ce privete
partajarea riscurilor. Pentru a fi suficient de atractive
pentru sectorul privat, este esenial ca instrumentele
financiare s fie concepute i implementate n mod
flexibil. Prin urmare, autoritile de management ar
trebui s decid cu privire la cele mai adecvate forme
de implementare a instrumentelor financiare, pentru a
aborda nevoile specifice ale regiunilor int, n confor
mitate cu obiectivele programului relevant, rezultatele
evalurii ex ante i normele aplicabile n materie de
ajutoare de stat. n cazurile n care este aplicabil o
astfel de msur, aceast flexibilitate ar trebui s
prevad i posibilitatea de a se reutiliza parial resursele
restituite de-a lungul perioadei de eligibilitate, pentru a se
prevedea remunerarea preferenial a investitorilor privai
sau a investitorilor publici care funcioneaz dup prin
cipiul economiei de pia. O astfel de remunerare parial
ar trebui s in seama de standardele de pia i s
garanteze c orice ajutor de stat respect legislaia
Uniunii i legislaia naional aplicabile i este limitat la
valoarea minim necesar pentru a compensa lipsa capi
talului privat disponibil, lund n considerare
disfuncionalitile pieei sau situaiile de investiii sub
nivelul optim.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/325
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului de 11 decembrie 2013 instituire a Programului-cadru
pentru cercetare i inovare Orizont 2020 (2014 - 2020) i de
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (A se vedea pagina 104 din
prezentul Jurnal Oficial).
(37) Pentru a lua n considerare caracterul rambursabil al spri
jinului acordat prin intermediul instrumentelor financiare
i pentru a se asigura alinierea la practicile de pe pia,
sprijinul din fondurile ESI acordat destinatarilor finali sub
form de investiii de capitaluri proprii sau de cvasicapi
taluri, mprumuturi sau garanii sau alte instrumente de
partajare a riscurilor ar trebui s poat acoperi n
ntregime investiiile efectuate de destinatarii finali, fr
a diferenia costurile legate de TVA. n consecin, modul
de luare n considerare a TVA la nivelul destinatarului
final ar trebui s fie relevant pentru determinarea eligibi
litii cheltuielilor aferente subveniilor numai n cazurile
n care instrumentele financiare sunt combinate cu
granturi.
(38) Atunci cnd anumite pri ale unei investiii nu genereaz
rezultate financiare directe, ar putea fi justificat
combinarea instrumentelor financiare cu acordarea de
granturi, n msura n care aceste lucru este permis de
normele aplicabile privind ajutorul de stat, pentru ca
programele s fie sustenabile din punct de vedere
economic. Ar trebui adoptate condiii specifice care s
evite dubla finanare n astfel de cazuri.
(39) Pentru a se asigura c resursele alocate instrumentelor
financiare n favoarea IMM-urilor ating o mas critic
eficace i eficient de noi finanri prin ndatorare
pentru IMM-uri, ar trebui sa fie posibila utilizarea
acelor resurse pe ntregul teritoriu al statului membru
n cauz fr a se ine seama de categoriile de regiuni
de pe acest teritoriu. Cu toate acestea, ar trebui s existe
si posibilitatea negocierii acordului de finanare dintre
statul membru i BEI pentru a permite o restituire
proporional unei regiuni sau unui grup de regiuni din
acelai stat membru, ca parte a unui singur program
naional specific pentru fiecare contribuie din FEDR i
FEADR.
(40) Contribuiile statelor membre la garania neplafonata
comuna si la instrumentele financiare de securitizare in
favoarea IMM-urilor ar trebui defalcate pe 2014, 2015 i
2016, iar sumele pe care statele membre trebuie s le
plteasc BEI ar trebui programate n consecin n
acordul de finanare, n conformitate cu practica
bancar standard i cu scopul de a distribui efectele
asupra creditelor de plat n fiecare exerciiu financiar.
(41) n cazul tranzaciilor de titlurizare, ar trebui s se asigure
faptul c, la nchiderea programului, cel puin suma ce
corespunde contribuiei Uniunii a fost utilizat pentru
obiectivul de a sprijini IMM-urile, n conformitate cu
principiile referitoare la instrumentele financiare stabilite
n Regulamentul financiar.
(42) Autoritile de management ar trebui s dispun de flexi
bilitatea necesar pentru a contribui cu resurse din
programe la instrumentele financiare instituite la nivelul
Uniunii i gestionate, n mod direct sau indirect, de ctre
Comisie sau la instrumentele create la nivel naional,
regional, transnaional sau transfrontalier i gestionate
de autoritatea de management sau sub responsabilitatea
acesteia. Autoritile de management ar trebui, de
asemenea, s aib posibilitatea de a implementa instru
mentele financiare n mod direct, prin intermediul unor
fonduri existente sau nou create sau prin fonduri ale
unor fonduri.
(43) Pentru a se asigura dispoziii de control proporionate i
a se garanta valoarea adugat a instrumentelor finan
ciare, destinatarii finali vizai nu ar trebui s fie
descurajai de existena unei sarcini administrative
excesive. Organismele responsabile de auditarea
programelor ar trebui, n primul rnd, s efectueze
audituri la nivelul autoritilor de management i al orga
nismelor de implementare a instrumentelor financiare,
inclusiv fondurile de fonduri. Pot exista ns cazuri
specifice n care documentele necesare pentru finalizarea
unor astfel de audituri nu sunt disponibile la nivelul
autoritilor de management sau la nivelul organismelor
de implementare a instrumentelor financiare sau n cazul
n care aceste documente nu constituie o eviden exact
a sprijinului oferit. Prin urmare, n astfel de cazuri
specifice, este necesar stabilirea anumitor dispoziii
care s permit de asemenea efectuarea de audituri i la
nivelul destinatarilor finali.
(44) Cuantumul resurselor transferate n orice moment de la
fondurile ESI ctre instrumentele financiare ar trebui s
corespund cuantumului necesar efecturii investiiilor
planificate i plilor ctre beneficiarii finali, incluznd
costurile i comisioanele de gestionare. n consecin,
cererile de pli intermediare ar trebui onorate treptat.
Suma care trebuie pltit sub form de plat intermediar
ar trebui s fac obiectul unui plafon maxim de 25 % din
suma total a contribuiilor din program angajate pentru
instrumentul financiar n temeiul acordului de finanare
relevant, plile intermediare ulterioare fiind condiionate
de utilizarea pentru cheltuieli eligibile a unui procentaj
minim din sumele efective incluse n cererile anterioare.
(45) Este necesar stabilirea de norme specifice privind sumele
care urmeaz a fi acceptate drept cheltuieli eligibile la
nchiderea unui program, pentru a se asigura c
sumele, inclusiv costurile i comisioanele de gestionare
pltite din fondurile ESI ctre instrumentele financiare,
sunt utilizate efectiv pentru investiii ctre beneficiarii
finali. Normele ar trebui s fie suficient de flexibile
pentru a permite sprijinirea de instrumente bazate pe
participaii n beneficiul ntreprinderilor vizate i, prin
urmare, ar trebui s in seama de anumite caracteristici
specifice acestor instrumente bazate pe participaii pentru
ntreprinderi, cum ar fi practicile de pia n legtur cu
furnizarea de finanare ulterioar n domeniul fondurilor
de capital de risc. Sub rezerva condiiilor prevzute n
prezentul regulament, ntreprinderile vizate ar trebui s
poat beneficia n continuare de sprijinul din Fondurile
ESI pentru astfel de instrumente dup terminarea
perioadei de eligibilitate.
RO
L 347/326 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(46) n plus, este necesar s se prevad norme specifice
privind reutilizarea resurselor puse la dispoziie din
fondurile ESI pn la ncheierea perioadei de eligibilitate
i norme suplimentare privind utilizarea resurselor
rmase dup expirarea perioadei de eligibilitate.
(47) n general, sprijinul din fondurile ESI nu ar trebui utilizat
pentru finanarea investiiilor care au fost ncheiate n
mod fizic sau implementate integral la data deciziei de
a investi. Totui, n cazul investiiilor n infrastructuri care
au drept obiectiv sprijinirea dezvoltrii urbane sau a
reabilitrii urbane ori n cazul investiiilor n infras
tructuri similare care au drept obiectiv diversificarea acti
vitilor de alte tipuri dect cele agricole desfurate n
mediul rural, ar putea fi necesar un anumit cuantum de
sprijin pentru reorganizarea unui portofoliu de creane n
raport cu infrastructuri care fac parte dintr-o nou
investiie. n astfel de cazuri, ar trebui s fie posibil
utilizarea sprijinului din fondurile ESI pentru reorga
nizarea unui portofoliu de creane n limitele unui
plafon de maximum 20 % din cuantumul total al contri
buiei la program din partea instrumentului financiar n
favoarea investiiei.
(48) Statele membre ar trebui s monitorizeze programele
pentru a evalua implementarea lor i progresele nre
gistrate n direcia realizrii obiectivelor programului. n
acest scop, statele membre ar trebui s instituie comitete
de monitorizare, n conformitate cu propriile cadre insti
tuionale, legale i financiare, i s se defineasc structura
i funciile acestora n ceea ce privete fondurile ESI.
Avnd n vedere caracterul specific al programelor din
cadrul obiectivului de cooperare teritorial european,
ar trebui s fie stabilite norme specifice pentru comitele
de monitorizare pentru respectivele programe. Ar putea fi
instituite comitete de monitorizare comune pentru a
facilita coordonarea ntre fondurile ESI. Pentru asigurarea
eficacitii, un comitet de monitorizare ar trebui s aib
competena de a adresa observaii autoritilor de mana
gement n ceea ce privete implementarea i evaluarea
programului, inclusiv aciunile legate de reducerea
sarcinii administrative pentru beneficiari i ar trebui s
monitorizeze aciunile adoptate ca urmare a observaiilor
sale.
(49) Este necesar alinierea modalitilor de monitorizare i
raportare pentru fondurile ESI pentru a simplifica moda
litile de gestiune la toate nivelurile. Este important s se
asigure cerine de raportare proporionale, dar i dispo
nibilitatea unor informaii cuprinztoare privind
progresele nregistrate n punctele-cheie de reexaminare.
Prin urmare, este necesar ca cerinele privind raportarea
s reflecte necesitile n materie de informaii din
anumii ani i s fie aliniate cu programarea examinrii
performanelor.
(50) n vederea monitorizrii evoluiei programelor, ar trebui
s aib loc o reuniune anual de examinare ntre fiecare
stat membru i Comisie. Statul membru i Comisia ar
trebui s aib posibilitatea de a renuna la organizarea
reuniunii n ali ani dect 2017 i 2019, pentru a evita o
sarcin administrativ inutil.
(51) Pentru a permite Comisiei s monitorizeze progresele
realizate n vederea ndeplinirii obiectivelor Uniunii,
precum i a misiunilor specifice fondurilor, conform
obiectivelor lor bazate pe tratate, statele membre ar
trebui s prezinte rapoarte de progres n ceea ce
privete punerea n aplicare a acordurilor lor de parte
neriat. Pe baza acestor rapoarte, Comisia ar trebui s
pregteasc un raport strategic de progres, n 2017 i
n 2019. Pentru a asigura dezbateri politice strategice
periodice referitoare la contribuia fondurilor ESI la
realizarea strategiei Uniunii privind creterea inteligent,
durabil i favorabil incluziunii i pentru a mbunti
calitatea cheltuielilor i eficacitatea politicii n confor
mitate cu semestrul european, rapoartele strategice ar
trebui s fie discutate n Consiliu. Pe baza acestor
dezbateri, Consiliul ar trebui s aib posibilitatea de a
aduce o contribuie la evaluarea care are loc la
reuniunea de primvar a Consiliului European cu
privire la rolul tuturor politicilor i instrumentelor
Uniunii n generarea unei creteri economice durabile
care creeaz locuri de munc n ntreaga Uniune.
(52) Este necesar s se evalueze eficacitatea, eficiena i
impactul asistenei din fondurile ESI, pentru a mbunti
calitatea elaborrii i a implementrii a programelor i
pentru a determina impactul programelor n ceea ce
privete intele strategiei Uniunii pentru o cretere inteli
gent, durabil i favorabil incluziunii, precum i, avnd
n vedere dimensiunea programului n raport cu produsul
intern brut (PIB) i cu intele legate de omaj din zona
vizat de program, dup caz. Ar trebui precizate respon
sabilitile statelor membre i ale Comisiei n acest sens.
(53) Pentru a mbunti calitatea elaborrii fiecrui program
i pentru a verifica dac obiectivele i intele sale pot fi
atinse, ar trebui efectuat o evaluare ex ante a fiecrui
program.
(54) Ar trebui elaborat un plan de evaluare de ctre auto
ritatea de management sau statul membru. Ar trebui ca
planul de evaluare s poat viza mai multe programe. n
timpul perioadei de programare, autoritile de mana
gement ar trebui s se asigure de efectuarea unor
evaluri pentru a examina eficacitatea, eficiena i
impactul unui program. Ar trebui s se informeze
comitetul de monitorizare i Comisia n legtur cu
rezultatele evalurilor, pentru a facilita deciziile n
materie de gestionare.
(55) Ar trebui s desfoare evaluri ex post pentru a examina
eficacitatea i eficiena fondurilor ESI i impactul lor
asupra obiectivelor generale ale fondurilor ESI i ale stra
tegiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii, inndu-se seama de obiectivele
stabilite pentru aceast strategie a Uniunii. Comisia ar
trebui s elaboreze, pentru fiecare dintre fondurile ESI,
un raport de sintez n care s fie prezentate pe scurt
principalele concluzii ale evalurilor ex post.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/327
(56) Ar trebui s se specifice tipurile de aciuni care pot fi
adoptate la iniiativa Comisiei i a statelor membre ca
asisten tehnic din fondurile ESI.
(57) Pentru a asigura o utilizare eficient a resurselor Uniunii
i pentru a evita finanarea excesiv a operaiunilor gene
ratoare de venituri nete ulterior finalizrii lor, ar trebui
utilizate diferite metode de stabilire a veniturilor nete
generate de astfel de operaiuni, inclusiv o abordare
simplificat bazat pe sume forfetare pentru sectoare
sau subsectoare. Sumele forfetare ar trebui s se bazeze
pe datele istorice aflate la dispoziia Comisiei, pe
potenialul de recuperare a costurilor i pe principiul
poluatorul pltete, dup caz. Ar trebui s se prevad,
de asemenea, extinderea sumelor forfetare la sectoare noi,
introducerea unor subsectoare sau revizuirea sumelor
pentru operaiuni viitoare atunci cnd date noi devin
disponibile prin intermediul unui act delegat. Utilizarea
sumelor forfetare ar putea fi adecvat n special n cazul
operaiunilor din domeniile tehnologiilor informaiei i
comunicaiilor (TIC), al CDI i al eficienei energetice.
n plus, pentru a se asigura aplicarea principiului
proporionalitii i a se ine seama de alte dispoziii de
reglementare sau contractuale care ar putea s se aplice,
este necesar s se stabileasc derogrile de la aceste
norme.
(58) Este important s se asigure o abordare proporionat i
s evite verificarea repetat a necesitilor de finanare n
cazul operaiunilor care genereaz venituri nete dup
finalizare i care sunt supuse, de asemenea, normelor
privind ajutoarele de stat, avnd n vedere c normele
n cauz stabilesc i ele limite pentru sprijinul care
poate fi acordat. Prin urmare, normele privind calcularea
veniturilor nete nu ar trebui s se aplice n cazurile n
care este vorba de un ajutor de minimis, de ajutoare de
stat acordate unor IMM-uri care sunt supuse unei limite
privind intensitatea sau cuantumul ajutorului sau de
ajutoare de stat compatibile acordate unor ntreprinderi
mari i n care s-a fcut o evaluare individual a necesi
tilor de finanare n conformitate cu normele aplicabile
privind ajutoarele de stat. Cu toate acestea, fiecare stat
membru ar trebui s aib posibilitatea s aplice metodele
de calculare a veniturilor nete n cazurile prevzute de
dispoziiile de drept intern.
(59) Parteneriatele public-privat (PPP) pot constitui mijloace
eficace de implementare a unor operaiuni care asigur
ndeplinirea unor obiective n materie de politici publice
prin faptul c grupeaz diferite forme de resurse publice
i private. Pentru a facilita utilizarea fondurilor ESI n
vederea finanrii de operaiuni structurate sub form
de PPP, prezentul regulament ar trebui s in seama
de anumite caracteristici specifice ale PPP-urilor prin
adaptarea unora dintre dispoziiile comune ale fondurilor
ESI.
(60) Ar trebui s se specifice datele iniiale i finale de eligi
bilitate a cheltuielilor, astfel nct s existe o norm
uniform i echitabil aplicabil utilizrii fondurilor ESI
n ntreaga Uniune. Pentru a se facilita execuia progra
melor, ar trebui s se specifice faptul c data ncepnd cu
care cheltuielile devin eligibile poate fi o dat anterioar
datei de 1 ianuarie 2014, n cazul n care statul membru
n cauz prezint un program naintea acestei date. Lund
n considerare nevoia urgent de a mobiliza resursele
alocate YEI, pentru a sprijini aplicarea imediat a
acesteia, n mod excepional, data ncepnd cu care chel
tuielile devin eligibile pentru aceast iniiativ ar trebui s
fie 1 septembrie 2013.Pentru a asigura o utilizare
eficient a fondurilor ESI i pentru a reduce riscul
pentru bugetul Uniunii, este necesar s se instituie
restricii privind contribuiile pentru operaiunile fina
lizate.
(61) n conformitate cu principiul subsidiaritii i sub rezerva
anumitor excepii prevzute de Regulamentul (UE)
nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliu
lui (
1
), de regulamentul privind FSE, de Regulamentul
(UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului (
2
), de Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului (
3
), de Regula
mentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului (
4
) i de regulamentul privind FEPAM
statele membre ar trebui s adopte norme la nivel
naional privind eligibilitatea cheltuielilor.
(62) n vederea simplificrii utilizrii fondurilor ESI i a
reducerii riscului de eroare, concomitent cu asigurarea
unei diferenieri atunci cnd este necesar pentru a
reflecta elementele specifice politicilor, se recomand s
se defineasc formele de contribuie, condiiile armo
nizate de rambursare a granturilor i a asistenei rambur
sabile, finanrile prin sume forfetare, normele specifice
de eligibilitate pentru granturi i asisten rambursabil i
condiiile specifice privind eligibilitatea operaiunilor, n
funcie de zon.
(63) Ar trebui s fie posibil s se acorde sprijin din fondurile
ESI sub form de granturi, premii, asisten rambursabil
sau instrumente financiare ori o combinaie ntre acestea,
astfel nct organismele responsabile s poat alege cea
mai adecvat form de sprijin pentru a rspunde nevoilor
identificate.
RO
L 347/328 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (A se
vedea pagina 289 din prezentul Jurnal Oficial).
(
2
) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (A se vedea pagina
281 din prezentul Jurnal Oficial).
(
3
) Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziii specifice
pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare
regional pentru obiectivul de cooperare teritorial european (A
se vedea pagina 259 din prezentul Jurnal Oficial).
(
4
) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului (FEADR) (A se vedea pagina 487 din
prezentul Jurnal Oficial).
(64) Pentru a garanta eficacitatea, corectitudinea i impactul
durabil al interveniilor din partea fondurilor ESI, ar
trebui instituite dispoziii care s garanteze c investiiile
n ntreprinderi i infrastructur sunt de durat i s se
previn utilizarea fondurilor ESI pentru avantaje necu
venite. Experiena a artat c o perioad de cinci ani
reprezint o perioad minim adecvat care se poate
aplica, cu excepia cazurilor n care normele privind
ajutoarele de stat prevd o perioad diferit. Cu toate
acestea, n conformitate cu principiul proporionalitii,
ar putea fi justificat o perioad mai scurt, de trei ani,
atunci cnd investiia vizeaz meninerea unor investiii
sau a unor locuri de munc create de IMM-uri. n cazul
unei operaiuni care const n investiii n infrastructur
sau n producie i care nu are ca beneficiar un IMM, o
astfel de operaiune ar trebui s ramburseze contribuia
din fondurile ESI dac, n termen de 10 ani de la efec
tuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de
producie n cauz este delocalizat n afara Uniunii.
Este adecvat s se exclud aciunile sprijinite de FSE i
cele care nu implic investiii productive sau investii n
infrastructur de la cerina general privind caracterul
durabil, cu excepia cazurilor n care aceste cerine sunt
derivate din normele aplicabile privind ajutoarele de stat,
i s se exclud contribuiile la sau din instrumentele
financiare. Sumele pltite nejustificat ar trebui s fie recu
perate i ar trebui s fac obiectul procedurilor aplicabile
neregulilor.
(65) Statele membre ar trebui s adopte msuri adecvate
pentru a garanta realizarea i funcionarea corect a
sistemelor lor de gestiune i control, pentru a oferi
asigurare n ceea ce privete utilizarea conform legislaiei
i reglementar a fondurilor ESI. Ar trebui s se specifice
obligaiile statelor membre n ceea ce privete sistemele
de gestiune i control, precum i de prevenire, detectare
i corectare a neregulilor i a nclcrilor dreptului
Uniunii.
(66) n conformitate cu principiul gestiunii partajate, statele
membre i Comisia ar trebui s rspund de manage
mentul i controlul programelor. Aplicarea i controlul
operaiunilor din cadrul programelor ar trebui s revin
n principal statelor membre, prin sistemele lor de
gestiune i control. Pentru a consolida eficiena
controlului asupra seleciei i realizrii operaiunilor i a
funcionrii sistemului de gestiune i control, ar trebui
specificate funciile autoritii de management.
(67) Statele membre ar trebui s ndeplineasc obligaiile de
gestiune, de control i de audit i s i asume responsa
bilitile aferente astfel cum sunt prevzute de normele
privind gestiunea partajat stabilite n prezentul regu
lament, n Regulamentul financiar i n normele
specifice fondurilor. Statele membre ar trebui s se
asigure, n conformitate cu condiiile prevzute n
prezentul regulament, c s-au luat msuri eficace pentru
examinarea reclamaiilor privind fondurile ESI. n confor
mitate cu principiul subsidiaritii, la cererea Comisiei,
statele membre ar trebui s examineze reclamaiile
depuse la Comisie care se ncadreaz n sfera de
aciune a mecanismelor lor i s informeze Comisia cu
privire la rezultatele examinrilor la cerere.
(68) Ar trebui s fie stabilite competenele i responsabilitile
Comisiei n ceea ce privete verificarea funcionrii
eficiente a sistemelor de gestiune i control, precum i
n ceea ce privete solicitarea ntreprinderii de aciuni de
ctre statele membre. De asemenea, Comisia ar trebui s
aib competena de a efectua audituri la faa locului i
controale viznd aspecte legate de buna gestiune finan
ciar, pentru a avea capacitatea s formuleze concluzii
privind performana fondurilor ESI.
(69) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui asumate o
dat pe an. Pentru a asigura o gestiune eficace a progra
melor, este necesar s se stabileasc norme comune
pentru prefinanare, cererile de pli intermediare i
soldul final, fr a aduce atingere normelor specifice
pentru fiecare dintre fondurile ESI.
(70) Plata de prefinanare la nceputul programelor garanteaz
c un stat membru are mijloacele necesare pentru a oferi
sprijin beneficiarilor nc de la nceputul implementrii
programului, astfel nct respectivii beneficiari s
primeasc avansuri atunci cnd acestea sunt necesare
pentru realizarea investiiilor planificate, iar rambursrile
s fie efectuate rapid dup depunerea cererilor de plat.
Prin urmare, ar trebui stabilite dispoziii privind sumele
iniiale de prefinanare din fondurile ESI. Prefinanarea
iniial ar trebui lichidat n totalitate la nchiderea
programului.
(71) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui
s se prevad msuri limitate n timp i care s permit
ordonatorului delegat s ntrerup plile n cazul n care
exist probe clare care sugereaz o deficien semnifi
cativ care afecteaz buna funcionare a sistemelor de
gestiune i control, probe privind nereguli legate de o
cerere de plat sau nu au fost prezentate documente
necesare pentru examinarea i acceptarea conturilor.
Durata ntreruperii ar trebui s fie de maximum ase
luni, cu o posibil prelungire a perioadei respective
pn la nou luni cu acordul statului membru, pentru
a permite soluionarea cauzelor ntreruperii i a evita
astfel aplicarea de suspendri.
(72) Pentru a proteja bugetul Uniunii, este posibil ca Comisia
s fie nevoit s aplice corecii financiare. Pentru a
asigura securitatea juridic pentru statele membre, este
important s se defineasc circumstanele n care neres
pectarea dreptului Uniunii i a legislaiei naionale care
vizeaz aplicarea acestuia poate determina corecii
financiare din partea Comisiei. Pentru a se asigura c
eventualele rectificri financiare pe care Comisia le
impune statelor membre sunt legate de protecia inte
reselor financiare ale Uniunii, acestea ar trebui s se
limiteze la cazurile n care nclcarea dreptului Uniunii
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/329
aplicabil sau a legislaiei naionale care vizeaz aplicarea
dreptului relevant al Uniunii privete eligibilitatea, regu
laritatea, gestiunea sau controlul operaiunilor i cheltu
ielilor corespunztoare declarate Comisiei. Pentru a
garanta proporionalitatea, este important ca, atunci
cnd decide asupra unei corecii financiare, Comisia s
ia n considerare natura i gravitatea nclcrii i impli
caiile financiare aferente pentru bugetul Uniunii.
(73) Pentru a ncuraja disciplina financiar, ar trebui definite
modalitile de dezangajare pentru oricare parte a anga
jamentului bugetar pentru un program, n special dac o
sum poate fi exclus din dezangajare, ndeosebi atunci
cnd ntrzierile n implementare rezult din circum
stane independente de partea n cauz, excepionale
sau neprevzute i ale cror consecine nu pot fi evitate
n ciuda eforturilor fcute sau n situaii n care s-a depus
o cerere de plat dar pentru care termenul de plata a fost
ntrerupt sau plata a fost suspendat.
(74) Procedura de dezangajare constituie, de asemenea, o
component necesar a mecanismului de alocare a
rezervei de performan, iar n astfel de cazuri ar trebui
s fie posibil s se reconstituie creditele n vederea
angajrii ulterioare a acestora n cadrul altor programe
i prioriti. De asemenea, n cazul implementrii
anumitor instrumente financiare specifice n favoarea
IMM-urilor, dac dezangajrile au fost provocate de ntre
ruperea participrii unui stat membru n cadrul acestor
instrumente financiare, ar trebui s se prevad reconsti
tuirea ulterioar a creditelor n vederea angajrii acestora
n cadrul altor programe. Avnd n vedere c va fi
necesar introducerea unor dispoziii suplimentare n
cuprinsul Regulamentului financiar, pentru a permite o
astfel de reconstituire a creditelor, aceste proceduri ar
trebui s devin aplicabile numai dup intrarea n
vigoare a modificrii respective aduse Regulamentului
financiar.
(75) Sunt necesare dispoziii generale suplimentare n legtur
cu funcionarea specific a fondurilor. n special, pentru a
spori valoarea lor adugat i pentru a susine contribuia
lor la prioritile strategiei Uniunii pentru o cretere inte
ligent, durabil i favorabil incluziunii i pentru
misiunile specifice fondurilor n temeiul obiectivelor
prevzute n tratat, funcionarea fondurilor ar trebui
simplificat i concentrat asupra obiectivului investiii
pentru cretere i locuri de munc i a obiectivului
cooperare teritorial european.
(76) Dispoziii suplimentare privind funcionarea specific a
FEADR i a FEPAM sunt prevzute n legislaia specific
sectoarelor relevante.
(77) Promovarea obiectivelor de coeziune economic, social
i teritorial, prevzute n TFUE, presupune c obiectivul
investiii pentru cretere economic i ocuparea forei de
munc ar trebui s includ toate regiunile. Pentru a oferi
o asisten echilibrat i nuanat i pentru a reflecta
nivelul de dezvoltare economic i social, resursele
pentru acest obiectiv ar trebui alocate din FEDR i FSE
ntre regiunile mai puin dezvoltate, regiunile de tranziie
i regiunile mai dezvoltate n funcie de PIB-ul pe cap de
locuitor raportat la media UE-27. Pentru a garanta
caracterul durabil pe termen lung al investiiilor din
fondurile structurale, pentru a consolida dezvoltarea nre
gistrat i a stimula creterea economic i coeziunea
social a regiunilor Uniunii, regiunile ale cror PIB pe
cap de locuitor pentru perioada de programare 2007 -
2013 era mai mic de 75 % din media UE-25 pentru
perioada de referin dar al cror PIB pe cap de
locuitor a devenit mai mare de 75 % din media UE-27
ar trebui s primeasc cel puin 60 % din alocarea lor
anual orientativ medie pentru 2007 - 2013. Alocarea
total din FEDR, FSE i Fondul de coeziune pentru un
stat membru ar trebui s corespund unui procent de cel
puin 55 % din alocarea total individual a acestuia
pentru perioada 2007 - 2013. Statele membre al cror
venit naional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic
de 90 % din cel al mediei Uniunii ar trebui s beneficieze
de asisten pentru obiectivul investiii pentru cretere
economic i ocuparea forei de munc din Fondul de
coeziune.
(78) Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor
i zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. n
acest scop, identificarea regiunilor i a zonelor la nivelul
Uniunii ar trebui s se bazeze pe sistemul comun de
clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE)
nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (
1
), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al
Comisiei (
2
).
(79) n scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru
fonduri, Comisia ar trebui s stabileasc, prin acte de
punere n aplicare, defalcarea anual orientativ a
creditelor de angajament disponibile n conformitate cu
o metod obiectiv i transparent, n vederea orientrii
ctre regiunile a cror dezvoltare a rmas n urm,
inclusiv cele care primesc sprijin tranzitoriu. Pentru a
ine seama de situaia extrem de dificil a statelor
membre care sufer din cauza crizei i n conformitate
cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al
Consiliului (
3
), Comisia ar trebui s reanalizeze alocrile
tuturor statelor membre n 2016 pe baza celor mai
recente statistici disponibile n acel moment i, n cazul
n care exist o divergen cumulat de peste +/- 5 %, s
le reajusteze. Ajustrile necesare ar trebui s fie distribuite
n pri egale pe parcursul perioadei 2017 - 2020.
RO
L 347/330 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al
Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator
comun al unitilor teritoriale de statistic (NUTS) (JO L 154,
21.6.2003, p. 1).
(
2
) Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al Comisiei din 1 februarie 2007
de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al
Parlamentului European i al Consiliului privind instituirea unei
nomenclaturi comune a unitilor teritoriale de statistic (NUTS)
(JO L 39, 10.2.2007, p. 1).
(
3
) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din
2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014 - 2020 (A se vedea pagina 884 din
prezentul Jurnal Oficial)
(80) Pentru a ncuraja accelerarea necesar a dezvoltrii infras
tructurii n transport i energie, precum i a TIC n
Uniune, se recomand crearea unui Mecanism pentru
Interconectarea Europei (MIE), n conformitate cu Regu
lamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European
i al Consiliului (
1
). Ar trebui s se acorde sprijin din
Fondul de coeziune pentru proiectele de realizare a
reelelor de baz sau pentru proiectele i activitile
orizontale identificate n partea I din anexa la respectivul
regulament.
(81) Alocarea de credite anuale din fonduri ctre un stat
membru ar trebui limitate la un plafon care urmeaz s
fie stabilit n funcie de PIB-ul respectivului stat membru.
(82) Este necesar stabilirea limitelor resurselor pentru
obiectivul investiii pentru cretere economic i
ocuparea forei de munc i adoptarea de criterii
obiective de alocare ctre regiuni i state membre.
Statele membre ar trebui s concentreze sprijinul,
pentru a asigura c sunt direcionate suficiente investiii
ctre ocuparea forei de munc n rndul tinerilor, mobi
litatea forei de munc, cunoatere, incluziunea social i
combaterea srciei, garantnd astfel c cota din FSE, ca
procentaj din resursele totale combinate disponibile
pentru fondurile structurale i Fondul de coeziune la
nivelul Uniunii, exceptnd sprijinul acordat din Fondul
de coeziune pentru infrastructura de transport n cadrul
MIE i sprijinul din fondurile structurale pentru ajutorul
destinat persoanelor celor mai defavorizate, nu este mai
mic de 23,1 % n statele membre.
(83) Avnd n vedere prioritatea urgent de a aborda omajul
n rndul tinerilor n cele mai afectate regiuni ale Uniunii,
precum i n Uniune n integralitatea sa, se instituie o
YEI, creat i finanat printr-o alocare specific i prin
investiii orientate din FSE, care s se adauge la susinerea
deja considerabil acordat prin intermediul fondurilor
ESI i s o consolideze. YEI ar trebui s aib ca scop
sprijinirea tinerilor, n special pe cei fr loc de munc,
educaie sau formare care locuiesc n regiunile eligibile.
YEI ar trebui s fie implementat ca parte a obiectivului
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc.
(84) n plus, n conformitate cu obiectivul principal privind
reducerea srciei, este necesar reorientarea Fondului de
ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate
pentru a promova incluziunea social. Ar trebui nfiinat
un mecanism care s transfere resurse ctre acest
instrument din alocrile destinate fiecrui stat membru
din fondurile structurale.
(85) Avnd n vedere circumstanele economice actuale,
nivelul maxim al transferurilor (plafon) din fonduri
ctre fiecare stat membru nu ar trebui s dea natere la
alocri pe stat membru mai mari de 110 % din nivelul
lor n termeni reali pentru perioada de programare
2007 - 2013.
(86) Pentru a asigura alocarea adecvat ctre fiecare categorie
de regiuni, resursele din fonduri nu ar trebui s fie trans
ferate ntre regiunile mai puin dezvoltate, regiunile de
tranziie i regiunile mai dezvoltate, cu excepia cazurilor
justificate n mod corespunztor, legate de ndeplinirea a
unuia sau mai multor obiective tematice. Aceste trans
feruri nu ar trebui s implice mai mult de 3 % din
creditele totale pentru respectiva categorie de regiune.
(87) Pentru a asigura un impact economic real, contribuia din
partea fondurilor nu ar trebui s se substituie cheltuielilor
structurale publice sau echivalente ale statelor membre n
temeiul prezentului regulament. n plus, pentru a se
asigura c sprijinul din partea fondurilor ia n considerare
contextul economic general, nivelul cheltuielilor publice
ar trebui s fie stabilit n funcie de condiiile macroeco
nomice generale n care se acord finanarea, pe baza
indicatorilor prevzui de programele de stabilitate i de
convergen prezentate anual de ctre statele membre n
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 al
Consiliului (
2
). Verificarea de ctre Comisie a principiului
adiionalitii ar trebui s se concentreze asupra statelor
membre n care regiunile mai puin dezvoltate acoper
cel puin 15 % din populaie, din cauza nivelului
resurselor financiare alocate acestora.
(88) Este necesar stabilirea unor dispoziii suplimentare
privind programarea, gestiunea, monitorizarea i
controlul programelor operaionale care beneficiaz de
contribuii din fonduri, n scopul de a consolida
orientarea ctre rezultate. n special, este necesar s se
stabileasc cerine detaliate pentru coninutul
programelor operaionale. Acest lucru ar trebui s faci
liteze prezentarea unei logici de intervenie consecvente
pentru a aborda necesitile de dezvoltare identificate, a
stabili cadrul pentru evaluarea performanelor i pentru a
sprijini implementarea eficace i eficient a fondurilor. Ca
principiu general, o ax prioritar ar trebui s cuprind
un obiectiv tematic, un fond i o categorie de regiuni.
Dup caz i pentru a spori eficacitatea n cadrul unei
abordri integrate coerente din punct de vedere tematic,
ar trebui ca o ax prioritar s poat viza mai multe
categorii de regiuni i s poat combina una sau mai
multe prioriti de investiii complementare din FEDR,
FSE i Fondul de coeziune n cadrul unuia sau al mai
multor obiective tematice.
(89) n cazul n care un stat membru pregtete maxim un
program operaional pentru fiecare fond, astfel nct i
programele, i acordul de parteneriat sunt pregtite la
nivel naional, ar trebui prevzute dispoziii specifice
pentru a asigura complementaritatea unor astfel de docu
mente.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/331
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului
pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 913/2010 i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 680/2007 i (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
(
2
) Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997
privind consolidarea supravegherii poziiilor bugetare i suprave
gherea i coordonarea politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997,
p. 1).
(90) Pentru a reconcilia necesitatea unor programe
operaionale concise care s prevad angajamente clare
din partea statelor membre cu necesitatea asigurrii flexi
bilitii de ajustare la circumstanele n schimbare, ar
trebui s se fac o distincie ntre elementele eseniale
ale programului operaional care sunt supuse deciziei
Comisiei i alte elemente care nu sunt supuse deciziei
Comisiei i care pot fi modificate de statele membre. n
consecin, ar trebui s se prevad proceduri care s
permit modificarea acestor elemente neeseniale fr o
decizie a Comisiei.
(91) n vederea mbuntirii complementaritii i simpli
ficrii executrii, ar trebui s fie posibil s se combine
sprijinul din Fondul de coeziune i din FEDR cu sprijinul
din FSE n cadrul programelor operaionale comune n
temeiul obiectivului Investiii pentru cretere i locuri de
munc.
(92) Proiectele majore reprezint o parte substanial din chel
tuielile Uniunii i au frecvent o importan strategic n
ceea ce privete realizarea strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii.
Prin urmare, este justificat ca operaiunile care depesc
anumite praguri s continue s fac obiectul unor
proceduri de aprobare specifice n temeiul prezentului
regulament. Pragul ar trebui instituit n legtur cu
costul eligibil total dup luarea n considerare a veni
turilor nete preconizate, cu un prag mai ridicat pentru
proiectele din domeniul transporturilor din cauza
mrimii de obicei mai mari a investiiilor din respectivul
sector. Pentru a se asigura claritatea, este oportun s se
precizeze coninutul cererii pentru un proiect major n
acest scop. Cererea ar trebui s conin informaiile
necesare pentru a da asigurri c contribuia financiar
din fonduri nu va conduce la o pierdere semnificativ de
locuri de munc n amplasamente existente din Uniune.
(93) Pentru a se promova pregtirea i implementarea unor
proiecte majore pe o baz economic i tehnic solid i
pentru a se ncuraja utilizarea recomandrilor experilor
ntr-o faz incipient, n cazul n care experi inde
pendeni sprijinii de Comisie prin asisten tehnic sau,
n acord cu Comisia, de ali experi independeni sunt n
msur s ofere indicaii clare privind fezabilitatea i
viabilitatea economic a proiectului major, ar trebui
simplificat procedura de aprobare de ctre Comisie.
Comisia ar trebui s fie n msur s refuze aprobarea
contribuiei financiare doar n cazul n care constat o
deficien semnificativ la nivelul analizei independente a
calitii.
(94) n cazurile n care nu s-a efectuat o analiz independent
a calitii unui proiect major, statul membru ar trebui s
transmit toate informaiile necesare, iar Comisia ar
trebui s evalueze proiectul major cu scopul de a stabili
dac este justificat contribuia financiar solicitat.
(95) Din motive de asigurare a continuitii implementrii,
pentru a evita o sarcin administrativ inutil i pentru
a asigura alinierea cu decizia Comisiei privind orientrile
referitoare la nchiderea perioadei de programare 2007 -
2013, se stabilesc dispoziii de etapizare pentru proiectele
majore aprobate n cadrul Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului (
1
) a cror perioad de
implementare se preconizeaz c va depi perioada de
programare reglementat de prezentul regulament. Sub
rezerva anumitor condiii, ar trebui s existe o
procedur accelerat pentru notificarea i aprobarea
unei a doua etape sau a unei etape ulterioare a unui
proiect major a crui etap anterioar sau ale crui
etape anterioare au fost aprobate de Comisie n cadrul
perioadei de programare 2007 - 2013. Fiecare etap a
operaiunii etapizate, care urmrete acelai obiectiv
general, ar trebui s fie implementat n conformitate
cu normele perioadei de programare relevante.
(96) Pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a
implementa o parte a unui program operaional
utiliznd o abordare bazat pe rezultate, este util s se
prevad un plan de aciune comun care s cuprind un
proiect sau un grup de proiecte de realizat de ctre un
beneficiar pentru a contribui la obiectivele programului
operaional. Pentru a simplifica i consolida orientarea
ctre rezultate a fondurilor, gestionarea planului de
aciune comun ar trebui s se bazeze exclusiv pe
obiective de etap, realizri i rezultate stabilite de
comun acord, astfel cum este definit n decizia
Comisiei de adoptare a planului de aciune comun.
Controlul i auditul unui plan de aciune comun ar
trebui s fie, de asemenea, limitate la ntrebarea dac i
ndeplinete obiectivele de etap, realizrile i rezultatele.
Prin urmare, este necesar s se stabileasc dispoziii
privind elaborarea sa, coninutul, adoptarea, gestiunea i
controlul financiar al planurilor de aciune comune.
(97) Este necesar adoptarea unor norme specifice n legtur
cu funciile comitetului de monitorizare i rapoartele
anuale privind implementarea programelor operaionale
sprijinite de fonduri. Dispoziii suplimentare privind
funcionarea specific a FEADR sunt prevzute n legi
slaia specific sectoarelor relevante.
(98) Pentru a asigura disponibilitatea informaiilor eseniale i
actualizate privind implementarea programelor, este
necesar ca statele membre s furnizeze Comisiei datele-
cheie n mod regulat. Pentru a evita impunerea unei
sarcini administrative suplimentare asupra statelor
membre, acest lucru ar trebui s se limiteze la datele
colectate n mod continuu, iar transmisia ar trebui
efectuat prin schimb electronic de date.
RO
L 347/332 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006
de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European
de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999
(JO L 210, 31.7.2006, p. 25).
(99) Pentru a consolida monitorizarea progreselor nregistrate
cu privire la implementarea fondurilor i pentru a facilita
gestiunea financiar, este necesar s se asigure disponibi
litatea din timp a unor date financiare de baz privind
progresele nregistrate n implementare.
(100) n conformitate cu articolul 175 din TFUE, Comisia
urmeaz s prezinte, o dat la trei ani, Parlamentului
European, Consiliului, Comitetului Economic i Social
European i Comitetului Regiunilor rapoarte privind
coeziunea, n legtur cu progresele nregistrate n ceea
ce privete coeziunea economic, social i teritorial a
Uniunii. Este necesar s se formuleze dispoziii cu privire
la coninutul raportului menionat.
(101) Este important ca realizrile fondurilor Uniunii s fie
aduse n atenia publicului larg i s organizeze
campanii de sensibilizare cu privire la obiectivele
politicii de coeziune. Cetenii ar trebui s aib dreptul
s cunoasc modul n care sunt investite resursele
financiare ale Uniunii. Responsabilitatea privind comu
nicarea informaiilor corespunztoare ctre public ar
trebui s revin att autoritilor de management, ct i
beneficiarilor, precum i instituiilor i organismelor
consultative ale Uniunii. Pentru a mbunti eficiena
comunicrii ctre public i pentru a asigura o sinergie
mai ampl i mai puternic ntre activitile de comu
nicare ntreprinse la iniiativa Comisiei, resursele alocate
aciunilor de comunicare n temeiul prezentului regu
lament ar trebui s contribuie, de asemenea, la acoperirea
comunicrii instituionale a prioritilor politice ale
Uniunii, n msura n care acestea sunt legate de obiec
tivele generale ale prezentului regulament.
(102) n vederea consolidrii accesibilitii i transparenei
informaiilor privind oportunitile de finanare i bene
ficiarii proiectelor, n fiecare stat membru ar trebui s fie
disponibil un site sau portal unic coninnd informaii
privind toate programele operaionale, inclusiv listele de
operaiuni susinute n cadrul fiecrui program
operaional.
(103) n vederea asigurrii unei difuzri la scar larg a infor
maiilor privind realizrile fondurilor i contribuia
Uniunii la aceste realizri, precum i a informrii
potenialilor beneficiari n privina oportunitilor de
finanare, prezentul regulament ar trebui s defineasc,
innd seama de dimensiunea programelor operaionale
n conformitate cu principiul proporionalitii, norme
detaliate privind msurile de informare i comunicare,
precum i anumite caracteristici tehnice ale unor astfel
de msuri.
(104) Pentru a asigura concentrarea alocrii pentru fiecare fond
asupra strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii i a misiunilor specifice
fondului n conformitate cu obiectivele lor bazate pe
tratate, este necesar s se stabileasc plafoane pentru
alocarea destinat asistenei tehnice a statului membru.
Este, de asemenea, necesar s se asigure faptul c, prin
cadrul juridic pentru programarea asistenei tehnice, se
faciliteaz crearea unor mecanisme de implementare
simplificate, n contextul n care statele membre imple
menteaz mai multe fonduri n paralel i ar trebui ca
acest cadru s poat viza mai multe categorii de regiuni.
(105) Ar trebui s se determine elementele care permit
modularea ratei de cofinanare din fonduri pentru axele
prioritare, n special pentru a se consolida efectul de
prghie al resurselor Uniunii. Este, de asemenea, necesar
s se stabileasc rate maxime de cofinanare pentru
fiecare categorie de regiune, pentru a garanta respectarea
principiului cofinanrii printr-un nivel adecvat al contri
buiilor naionale publice sau private.
(106) Este necesar ca statele membre s desemneze o autoritate
de management, o autoritate de certificare i o autoritate
de audit independent din punct de vedere funcional
pentru fiecare program operaional. Pentru a oferi flexi
bilitate statelor membre n ceea ce privete instituirea
sistemelor de control, este adecvat s se prevad posibi
litatea ca funciile autoritii de certificare s fie nde
plinite de autoritatea de management. Ar trebui, de
asemenea, s se permit ca statele membre s poat
desemna organisme intermediare care s efectueze
anumite sarcini ale autoritii de management sau ale
autoritii de certificare. Statele membre ar trebui n
acest caz s precizeze responsabilitile i funciile orga
nismelor respective.
(107) Pentru a ine cont de organizarea specific a sistemelor
de gestiune i control pentru fonduri i FEPAM i de
necesitatea de a asigura o abordare proporional, ar
trebui stabilite dispoziii specifice n ceea ce privete
desemnarea autoritii de management i a autoritii
de certificare. Pentru a se evita o sarcin administrativ
inutil, verificarea ex ante a conformitii cu criteriile de
desemnare indicate n prezentul regulament ar trebui s
se limiteze la autoritatea de management i de certificare
i, n anumite condiii stabilite n prezentul regulament,
nu ar trebui s fie necesar nicio activitate de audit supli
mentar dac sistemul este, n esen, acelai ca n
perioada de programare 200 - 2013. Nu ar trebui s
existe cerine pentru aprobarea desemnrii de ctre
Comisie. Totui, pentru a consolida securitatea juridic,
statele membre ar trebui s aib opiunea de a prezenta
Comisiei documente privind desemnarea, n anumite
condiii stabilite n prezentul regulament. Monitorizarea
conformitii cu criteriile de desemnare, realizat prin
msuri de audit i de control, ar trebui s conduc, n
cazul n care se constat nerespectarea criteriilor, la
msuri de remediere i, eventual, la ncetarea desemnrii.
(108) Autoritatea de management are principala responsabi
litate pentru implementarea eficace i eficient a
fondurilor i a FEPAM i, prin urmare, deine un
numr substanial de funcii legate de gestionarea i
monitorizarea programului, de gestiunea i de controalele
financiare, precum i de selectarea proiectelor. n
consecin, este necesar s se stabileasc responsabilitile
i funciile autoritii de management.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/333
(109) Autoritatea de certificare ar trebui s ntocmeasc i s
prezinte Comisiei cererile de plat. Ea ar trebui s ntoc
measc conturile, atestnd integralitatea, acurateea i
veridicitatea acestora i faptul c cheltuielile nscrise n
conturi sunt n conformitate cu normele Uniunii i
naionale aplicabile. Este necesar s se stabileasc respon
sabilitile i funciile autoritii de certificare.
(110) Autoritatea de audit ar trebui s se asigure c se efec
tueaz audituri ale sistemelor de gestiune i control pe un
eantion adecvat de operaiuni i pe conturi. Este necesar
s se stabileasc responsabilitile i funciile autoritii de
audit. Auditurile cheltuielilor declarate ar trebui efectuate
asupra unui eantion reprezentativ de operaiuni pentru a
permite extrapolarea rezultatelor. Ca regul general, ar
trebui utilizat o metod de eantionare statistic pentru
a obine un eantion reprezentativ fiabil. Cu toate acestea,
autoritile de audit ar trebui s poat utiliza, n circum
stane justificate corespunztor, o metod de eantionare
nestatistic, cu condiia s fie respectate condiiile
prevzute n prezentul regulament.
(111) Fr a aduce atingere competenelor Comisiei n materie
de control financiar, ar trebui s se consolideze
cooperarea ntre statele membre i Comisie n acest
domeniu i s se precizeze criteriile care permit
Comisiei s determine, n cadrul strategiei sale de
control al sistemelor naionale, nivelul de asigurare pe
care ar trebui s l obin de la organismele naionale
de audit.
(112) n completarea regulilor comune privind gestiunea
financiar pentru fondurile ESI, ar trebui stabilite
dispoziii suplimentare pentru fonduri i FEPAM. n
special, pentru a garanta o asigurare rezonabil pentru
Comisie nainte de acceptarea conturilor, cererile de pli
intermediare ar trebui s fie rambursate la o rat de 90 %
din suma rezultat prin aplicarea ratei de cofinanare
pentru fiecare prioritate, astfel cum s-a stabilit n
decizia de adoptare a programului operaional, la cheltu
ielile eligibile pentru prioritate. Sumele restante datorate
ar trebui s fie pltite statelor membre dup acceptarea
conturilor, cu condiia ca Comisia s fie n msur c
concluzioneze c conturile sunt complete, exacte i
corecte.
(113) Beneficiarii ar trebui s primeasc sprijinul integral n
termen de 90 de zile de la data la care au depus
cererea de plat, sub rezerva disponibilitii fondurilor
din prefinanarea iniial i anual i plile intermediare.
Autoritatea de management ar trebui s poat ntrerupe
termenul dac documentele justificative sunt incomplete
sau dac exist dovezi ale unor nereguli care necesit
investigaii suplimentare. Prefinanarea iniial i anual
ar trebui asigurate astfel nct statele membre s
dispun de mijloace suficiente pentru implementarea
programelor n temeiul unor astfel de modaliti. Prefi
nanarea anual ar trebui lichidat n fiecare an la
momentul acceptrii conturilor.
(114) Pentru a reduce riscurile de declarare a unor cheltuieli
neconforme, ar trebui s fie posibil ca o autoritate de
certificare, fr s fie necesare justificri suplimentare,
s includ sumele care trebuie s fac obiectul unor veri
ficri suplimentare ntr-o cerere de plat intermediar
dup exerciiul contabil n care acestea au fost nregistrate
n sistemul su contabil.
(115) Pentru a asigura aplicarea corespunztoare a normelor
generale privind dezangajarea, normele stabilite pentru
fonduri i FEPAM ar trebui s prezinte detaliat modul
de stabilire a termenelor-limit pentru dezangajare.
(116) Pentru a aplica cerinele Regulamentului financiar n
cadrul gestiunii financiare a fondurilor i a FEPAM, este
necesar s se instituie proceduri pentru pregtirea,
examinarea i acceptarea conturilor care s asigure un
temei clar pentru aceste modaliti i s le confere secu
ritate juridic. n plus, pentru a putea s i ndeplineasc
n mod adecvat responsabilitile, statele membre ar
trebui s aib posibilitatea de a exclude sumele care fac
obiectul unor evaluri n curs privind legalitatea i regu
laritatea lor.
(117) Pentru a reduce sarcina administrativ pentru beneficiari,
ar trebui stabilite termene-limit specifice n care autori
tile de management s fie obligate s asigure disponi
bilitatea documentelor pentru operaiuni dup
prezentarea cheltuielilor sau finalizarea unei operaiuni.
n conformitate cu principiul proporionalitii, perioada
de pstrare a documentelor ar trebui s difere n funcie
de cuantumul total al cheltuielilor eligibile ale unei
operaiuni.
(118) ntruct procesul de verificare i acceptare a conturilor se
realizeaz anual, ar trebui simplificat semnificativ
procedura de nchidere. nchiderea final a programului
ar putea astfel s se bazeze doar pe documente referitoare
la ultimul exerciiu contabil i pe raportul final de imple
mentare sau pe cel mai recent raport anual de imple
mentare, fr a fi necesar prezentarea altor documente.
(119) n scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii i
de a oferi mijloacele de a asigura implementarea efectiv
a programelor, ar trebui stabilite dispoziii care s
permit suspendarea de ctre Comisie a plilor la nivel
de prioriti sau de programe operaionale.
(120) Pentru a asigura securitatea juridic pentru statele
membre, este recomandabil s se stabileasc modalitile
i procedurile specifice pentru coreciile financiare de
ctre statele membre i de ctre Comisie, n ceea ce
privete fondurile i FEPAM, respectndu-se principiul
proporionalitii.
RO
L 347/334 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(121) Este necesar s se stabileasc un cadru juridic care s
prevad sisteme de gestiune i control solide la nivel
naional i regional i o mprire adecvat a rolurilor
i responsabilitilor n contextul gestiunii partajate. Prin
urmare, rolul Comisiei ar trebui specificat i clarificat i ar
trebui instituite norme proporionale privind aplicarea de
corecii financiare de ctre Comisie.
(122) Frecvena auditurilor operaiunilor ar trebui s fie
proporional cu nivelul contribuiei Uniunii din
fonduri i din FEPAM. n special, numrul auditurilor
efectuate ar trebui s fie redus n cazul n care totalul
cheltuielilor eligibile pentru o operaiune nu depete
200 000 EUR pentru FEDR i pentru Fondul de
Coeziune, 150 000 EUR pentru FSE i 100 000 EUR
pentru FEPAM. Cu toate acestea, ar trebui s fie
posibil efectuarea de audituri oricnd exist indicii
privind o neregul sau o fraud sau, n urma nchiderii
unei operaiuni finalizate, n cadrul unui eantion de
audit. Comisia ar trebui s poat examina pista de
audit a autoritii de audit sau s ia parte la auditurile
la faa locului realizate de autoritatea de audit. Atunci
cnd nu obine asigurrile necesare privind funcionarea
eficace a autoritii de audit prin aceste mijloace, Comisia
ar trebui s poat repeta activitatea de audit n cazurile n
care acest lucru este conform cu standardele de audit
acceptate la nivel internaional. Pentru ca nivelul
auditrii de ctre Comisie s fie proporional cu riscul,
Comisia ar trebui s-i poat reduce activitatea de audit n
ceea ce privete programele operaionale n cazul crora
nu exist deficiene semnificative sau dac autoritatea de
audit este fiabil. Pentru a reduce sarcina administrativ
asupra beneficiarilor, ar trebui introduse norme specifice
pentru a reduce riscul suprapunerii ntre audituri ale
acelorai operaiuni efectuate de diferite instituii, i
anume de Curtea de Conturi European, de Comisie i
de autoritatea de audit.
(123) Pentru a completa i a modifica anumite elemente
neeseniale din prezentul regulament, competena de a
adopta acte n conformitate cu articolul 290 din TFUE
ar trebui s fie delegat Comisiei n ceea ce privete un
cod de conduit european privind parteneriatul, comple
trile i modificrile aduse seciunilor 4 i 7 din CSC,
criteriile de determinare a nivelului coreciei financiare
care trebuie aplicat, normele specifice privind
achiziionarea de terenuri i combinarea de asisten
tehnic cu instrumente financiare, rolul, rspunderea i
responsabilitile organismelor care implementeaz
instrumentele financiare, gestiunea i controlul instru
mentelor financiare, retragerea plilor ctre instru
mentele financiare, i adaptrile efectuate n consecin
la cererile de plat, instituirea unui sistem de capitalizare
a ratelor anuale pentru instrumentele financiare, normele
specifice de determinare a criteriilor de stabilire a
costurilor i a comisioanelor de gestionare pe baza
performanelor i pragurilor aplicabile, precum i
norme privind rambursarea costurilor i a comisioanelor
de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe
participaii i microcredite, ajustarea ratei forfetare pentru
operaiunile generatoare de venituri nete in anumite
sectoare, precum i stabilirea unei taxe forfetare pentru
anumite sectoare sau subsectoare in domeniile TIC,
cercetare,
dezvoltare si inovare si eficienta energetica si adugarea
de sectoare sau subsectoare, metodologia de calcul a
valorii actuale a venitului net actualizat pentru
operaiunile generatoare de venituri, norme suplimentare
privind nlocuirea unui beneficiar in cadrul operaiunilor
PPP, cerinele minime pentru a fi inclus in acordurile PPP
care sunt necesare pentru aplicarea unei derogri privind
eligibilitatea cheltuielilor, definirea ratei forfetare aplicate
costurilor indirecte aferente granturilor pe baza
metodelor existente i a ratelor corespunztoare apli
cabile n cadrul politicilor Uniunii, metodologia care
trebuie utilizat n efectuarea analizei calitii unui
proiect major, criteriile de stabilire a neregulilor care
trebuie raportate, datele care trebuie furnizate i condiiile
i procedurile care trebuie aplicate pentru a stabili daca
sumele care sunt de nerecuperat se ramburseaz in baza
responsabilitii statelor membre, datele care trebuie nre
gistrate i stocate sub forma electronica n cadrul
sistemului de monitorizare stabilit de autoritile de
gestionare, cerinele minime privind pistele de audit,
sfera de aplicare i coninutul auditurilor i metodologia
pentru eantionare, utilizarea datelor colectate cu ocazia
auditurilor, criterii pentru identificarea deficienelor
semnificative n funcionarea eficace a sistemelor de
gestiune i control, pentru stabilirea nivelului de
corecie financiar care trebuie aplicat i pentru
aplicarea coreciilor financiare forfetare sau extrapolate.
Este deosebit de important ca, n timpul lucrrilor preg
titoare, Comisia s organizeze consultri adecvate,
inclusiv la nivel de experi. Atunci cnd pregtete i
elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui s asigure o
transmitere simultan, n timp util i adecvat a docu
mentelor relevante ctre Parlamentul European i
Consiliu.
(124) n ceea ce privete toate fondurile ESI, Comisia ar trebui
s fie mputernicit s adopte, prin acte de punere n
aplicare, decizii de aprobare a elementelor acordurilor
de parteneriat si a modificrilor acordurilor de parte
neriat, decizii de aprobare a elementelor din acordul de
parteneriat revizuit, decizii privind programele si priori
tile care si-au atins obiectivele de etapa si pot beneficia
de alocarea rezervei de performan, decizii privind modi
ficarea programelor ca urmare a aciunilor corective
privind transferul alocaiilor financiare ctre alte
programe, decizii privind planurile anuale de aciune
care urmeaz s fie finanate din asistena tehnic la
iniiativa Comisiei i, n cazul dezangajrii, decizii de
modificare a deciziilor de adoptare a programelor; i n
privina FEDR, FSE i Fondul de coeziune, decizii de
identificare a regiunilor i statelor membre care nde
plinesc criteriile investiiilor pentru cretere i locuri de
munc, decizii de stabilire a defalcrii anuale a creditelor
de angajament ctre statele membre, decizii de stabilire a
sumei de transferat din alocarea Fondului de coeziune a
fiecrui stat membru ctre MIE, decizii de stabilire a
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/335
sumei de transferat din alocarea din fondurile structurale
a fiecrui stat membru pentru ajutorul alimentar pentru
persoanele cele mai defavorizate, decizii de acceptare a
transferurilor de pri de credite pentru obiectivul de
cooperare teritoriala europeana ctre obiectivul de
investiii pentru cretere si locuri de munca, decizii
privind efectuarea sau nu a unei corecii financiare n
cazul
nerespectrii principiului adiionalitii, decizii de
adoptare i modificare a programelor operaionale,
decizii de refuz a contribuiei financiare pentru un
proiect major, decizii privind aprobarea unei contribuii
financiare la un proiect major selecionat si prelungirea
termenului pentru realizarea condiiei legate de aprobarea
proiectelor majore i decizii privind planuri de aciune
comune; si n privina FEDR, FSE, Fondului de coeziune
i FEPAM, decizii privind neacceptarea conturilor i
privind suma exigibil n cazul n care conturile nu
sunt acceptate, decizii de suspendare a plilor inter
mediare i decizii privind coreciile financiare.
(125) Pentru a asigura condiii uniforme de punere n aplicare a
prezentului regulament, competenele de punere n
aplicare ar trebui conferite Comisiei cu privire la,
modelul care se utilizeaz atunci cnd este transmis
raportul de progres, modelul de program operaional
pentru fonduri, metodologia care se utilizeaz la efec
tuarea analizei cost-beneficii a proiectelor majore,
formatul pentru informaiile privind proiectele majore,
modelul planului de aciune comun, modelul rapoartelor
de implementare anuale i finale, frecventa raportrii
neregulilor si formatul care se utilizeaz pentru raportare,
modelul pentru declaraia de gestiune i modelele pentru
strategia de audit, avizul i raportul anual de control.
Respectivele competene ar trebui s fie exercitate n
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European i al Consiliului (
1
).
(126) Pentru a asigura participarea i implicarea adecvat a
statelor membre atunci cnd Comisia i exercit compe
tenele de executare n vederea punerii n aplicare a
prezentului regulament n anumite domenii de politic
deosebit de sensibile legate de fondurile ESI i pentru a
consolida rolul statelor membre n adoptarea de condiii
uniforme n acest sens sau a altor msuri de executare cu
implicaii semnificative sau cu un impact potenial semni
ficativ asupra economiei naionale, a bugetului naional
ori a bunei funcionri a administraiei publice din statele
membre, actele de punere n aplicare referitoare la meto
dologia de furnizare a informaiilor privind sprijinul
pentru obiectivele n materie de schimbri climatice,
msurile detaliate pentru a asigura o abordare
consecvent n ceea ce privete stabilirea obiectivelor de
etap i a intelor din cadrul de performan pentru
fiecare prioritate i evaluarea atingerii obiectivelor de
etap i a intelor, clauze si condiii standard pentru
monitorizarea instrumentelor financiare, acordurile
detaliate pentru transferul si gestionarea contribuiilor la
program gestionate de organismele care implementeaz
instrumentele financiare, un model de acord de finanare
privind instrumentele financiare comune de garantare i
titlurizare neplafonate destinate IMM-urilor, modelele de
utilizat atunci cnd se furnizeaz informaii suplimentare
privind instrumentele financiare in cadrul cererilor de
pli ctre Comisie si atunci cnd se raporteaz cu
privire la instrumentele financiare Comisiei, clauzele si
condiiile pentru sistemul electronic de schimb de date
aferent sistemului de gestiune si control, nomenclatura pe
baza creia se pot defini categorii de intervenii pentru
axa prioritar n programele operaionale, formatul de
notificare a unui proiect major selectat, caracteristicile
tehnice ale masurilor de informare si comunicare
pentru operare si instruciunile pentru crearea emblemei
si pentru definirea culorilor sale standard, modelul de
utilizat atunci cnd se transmit date financiare Comisiei
in scopuri de monitorizare, dispoziii detaliate privind
schimbul de informaii intre beneficiari si autoritile de
management, autoritile de certificare, autoritile de
audit si organismele intermediare, modelul de raport si
de aviz al organismului independent de audit si descrierea
funciilor si procedurilor in vigoare pentru autoritile de
management si, dup caz, pentru autoritile de certi
ficare, specificaiile tehnice pentru sistemul de gestiune
i control, modelul de cereri de pli si modelul pentru
conturi ar trebui adoptate n conformitate cu procedura
de examinare prevzut la articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. 182/2011.
(127) Adoptarea anumitor acte de punere n aplicare n confor
mitate cu procedura de examinare prevzut la articolul 5
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 ar putea avea un
impact i implicaii att de importante pentru statele
membre nct se justific o excepie de la regula
general. Conform acestei excepii, n cazurile n care
comitetul nu emite un aviz, Comisia nu ar trebui s
adopte proiectul de act de punere n aplicare. Respec
tivele acte de punere n aplicare vizeaz stabilirea meto
dologiei pentru furnizarea de informaii privind sprijinul
pentru obiectivele din domeniul schimbrilor climatice,
determinarea metodologiei pentru obiectivele de etap
din cadrul de performan, stabilirea clauzelor i
condiiilor standard pentru instrumentele financiare,
stabilirea modalitilor detaliate de transfer i gestionare
a contribuiilor la programe pentru anumite instrumente
RO
L 347/336 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i princi
piilor generale privind mecanismele de control de ctre statele
membre al exercitrii competenelor de executare de ctre Comisie
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
financiare; adoptarea modelului pentru acordul de
finanare privind instrumentele financiare comune de
garantare neplafonat i titlurizare n favoarea IMM-
urilor, stabilirea modelelor care trebuie utilizate pentru
rapoartele prezentate Comisiei privind instrumentele
financiare, stabilirea nomenclaturii pe baza creia se pot
defini categorii de intervenii pentru axa prioritar n
programele operaionale; privind caracteristicile tehnice
ale msurilor de informare i comunicare referitoare la
operaiune i instruciunile pentru crearea logo-ului i
definirea culorilor standard;, stabilirea specificaiilor
tehnice pentru nregistrarea i stocarea datelor n
legtur cu sistemul de gestiune i control. Prin urmare,
acestor acte de punere n aplicare ar trebui s li se aplice
articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regula
mentul (UE) nr. 182/2011.
(128) Deoarece prezentul regulament nlocuiete Regulamentul
(CE) nr. 1083/2006, regulamentul n cauz ar trebui
abrogat. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar
trebui s afecteze continuarea sau modificarea proiectelor
n cauz, pn la nchiderea acestora, sau a asistenei
aprobate de ctre Comisie n temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 sau a oricror alte dispoziii legi
slative aplicabile asistenei respective la 31 decembrie
2013. Prin urmare, cererile prezentate sau aprobate n
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 ar trebui s
rmn valabile. De asemenea, ar trebui s se stabileasc
norme tranzitorii speciale prin derogare de la articolul 59
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 n ceea ce privete situaiile n care o
autoritate de management poate s exercite funciile
autoritii de certificare pentru programele operaionale,
implementate n condiiile cadrului legislativ anterior, n
scopul evalurii Comisiei n conformitate cu articolul 73
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 atunci
cnd se aplic articolul 123 alineatul (5) din prezentul
regulament i privind procedura de aprobare a
proiectelor majore n temeiul articolului 102 alineatul
(1) litera (a) din prezentul regulament.
(129) ntruct obiectivul prezentului regulament, i anume
consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale,
nu poate fi realizat n mod satisfctor de statele
membre, innd seama de amploarea decalajelor dintre
nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de
rmnerea n urm a regiunilor celor mai defavorizate
i de mijloacele financiare limitate de care dispun
statele membre i regiunile, dar, poate fi realizat mai
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri,
n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum
este prevzut la articolul 5 din TUE. n conformitate cu
principiul proporionalitii, prevzut la articolul
respectiv, prezentul regulament nu depete ceea ce
este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(130) Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a msurilor
prevzute de prezentul regulament, acesta ar trebui s
intre n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
PARTEA NTI
OBIECT I DEFINIII
Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilete norme comune aplicabile
Fondului european de dezvoltare regional (FEDR), Fondului
social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i Fondului
european pentru pescuit i afaceri maritime (FEPAM), care
funcioneaz n temeiul unui cadru comun (fondurile struc
turale i de investiii europene fondurile ESI). De
asemenea, prezentul regulament stabilete dispoziiile necesare
pentru asigurarea eficacitii fondurilor ESI i coordonarea ntre
acestea i cu alte instrumente ale Uniunii. Normele comune
aplicabile fondurilor ESI sunt stabilite n partea a doua.
Partea a treia stabilete normele generale privind FEDR, FSE
(denumite mpreun fondurile structurale) i Fondul de
coeziune privind sarcinile, obiectivele prioritare i organizarea
fondurilor structurale i a Fondului de coeziune (fondurile),
criteriile pe care trebuie s le ndeplineasc statele membre i
regiunile astfel nct s fie eligibile pentru contribuie din partea
fondurilor, resursele financiare disponibile i criteriile pentru
alocarea lor.
Partea a patra stabilete normele generale aplicabile fondurilor i
FEPAM n ceea ce privete gestionarea i controlul, gestiunea
financiar, conturile i coreciile financiare.
Normele prevzute n prezentul regulament se aplic fr a
aduce atingere dispoziiilor prevzute n Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (
1
)
i a dispoziiilor specifice stabilite n urmtoarele regulamente
(reglementrile specifice fondurilor n conformitate cu al
cincilea alineat de la prezentul articol:
1. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 (Regulamentul privind
FEDR);
2. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 (Regulamentul privind
FSE);
3. Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 (Regulamentul privind
FC);
4. Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 (Regulamentul privind
CTE);
5. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (Regulamentul privind
FEADR), precum i
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/337
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i
monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regula
mentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE)
nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului (A se vedea pagina 549 din prezentul Jurnal Oficial).
6. un act juridic viitor al Uniunii de stabilire a condiiilor
pentru sprijinul financiar pentru politica n domeniul
afacerilor maritime i al pescuitului pentru perioada de
programare 2014 - 2020 (Regulamentul privind FEPAM).
Partea a doua din prezentul regulament se aplic tuturor
fondurilor ESI, cu excepia cazurilor n care prevede derogri
n mod explicit. Partea a treia i partea a patra din prezentul
regulament stabilesc dispoziii complementare celor din partea a
doua pentru fonduri i, respectiv, pentru fonduri i FEPAM i
poate permite n mod explicit derogri de la regulamentele
specifice fondurilor n cauz. Regulamentele specifice fondurilor
pot stabili norme complementare prii a doua din prezentul
regulament pentru fondurile ESI, prii a treia din prezentul
regulament pentru fonduri i prii a patra din prezentul regu
lament pentru fonduri i FEPAM. Normele complementare din
regulamentele specifice fondurilor nu contravin prilor a doua,
a treia i a patra din prezentul regulament. n cazul unor dubii
privind aplicarea acestor dispoziii, partea a doua a prezentului
regulament prevaleaz asupra normelor specifice fondurilor, iar
prile a doua, a treia i a patra din prezentul regulament
prevaleaz asupra regulamentelor specifice fondurilor.
Articolul 2
Definiii
n sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii:
1. Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii nseamn intele i obiectivele
comune care orienteaz aciunea statelor membre i a
Uniunii stabilite n concluziile adoptate de Consiliul
European de la 17 iunie 2010 ca anexa I (Noua strategie
european pentru cretere economic i ocuparea forei de
munc, intele principale ale UE), n Recomandarea
Consiliului din 13 iulie 2010 (
1
) i n Decizia 2010/707/UE
a Consiliului (
2
), precum i orice revizuire a acestor inte i
obiective comune;
2. un cadru politic strategic nseamn un document sau un
set de documente stabilite la nivel naional sau regional
care definesc un numr limitat de prioriti coerente
stabilite pe baz de dovezi i un termen de implementare
a prioritilor respective i care pot include un mecanism de
monitorizare;
3. strategie de specializare inteligent nseamn strategii
naionale sau regionale n domeniul inovrii care stabilesc
prioriti n scopul de a crea un avantaj competitiv prin
dezvoltarea punctelor tari proprii cercetrii i inovrii i
prin corelarea acestora cu nevoile ntreprinderilor n
vederea abordrii coerente a oportunitilor emergente i
a evoluiilor pieei, evitnd suprapunerea i fragmentarea
eforturilor; o astfel de strategie de specializare inteligent
poate lua forma unui cadru politic strategic n domeniul
cercetrii i inovrii (C&I) la nivel naional sau regional sau
poate fi inclus ntr-un astfel de cadru;
4. norme specifice fondurilor nseamn dispoziiile stabilite
n sau prevzute n temeiul prii a treia sau a patra din
prezentul regulament sau ntr-un regulament care regle
menteaz unul sau mai multe fonduri ESI menionate sau
enumerate la articolul 1 al patrulea paragraf;
5. programare nseamn procesul de organizare, de luare a
deciziilor i de alocare a resurselor financiare n mai multe
etape, cu implicarea partenerilor n conformitate cu
articolul 5, care vizeaz punerea n aplicare, pe o baz
multianual, a aciunii comune a Uniunii i a statelor
membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii
pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii;
6. program nseamn un program operaional astfel cum
este menionat n partea a treia sau n partea a patra din
prezentul regulament i n regulamentul FEPAM i un
program de dezvoltare rural astfel cum este menionat
n Regulamentul privind FEADR;
(7) zona vizat de program nseamn o zon geografic
acoperit de un program specific, sau n cazul unui
program care acoper mai multe categorii de regiuni,
zona geografic corespunztoare fiecrei categorii de
regiuni separate;
8. prioritate n prile a doua i a patra din prezentul regu
lament nseamn axa prioritar menionat n partea a
treia din prezentul regulament pentru FEDR, FSE i
Fondul de coeziune, i prioritatea Uniunii menionat n
regulamentul FEPAM i n Regulamentul privind FEADR;
9. operaiune nseamn un proiect, un contract, o aciune
sau un grup de proiecte selectate de autoritile de mana
gement ale programelor n cauz sau sub responsabilitatea
acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prio
riti sau unor prioriti aferente; n contextul instru
mentelor financiare, o operaiune este constituit de contri
buiile financiare dintr-un program la instrumentele
financiare i la sprijinul financiar ulterior oferit de respec
tivele instrumente financiare;
10. beneficiar nseamn un organism public sau privat i,
exclusiv n scopul regulamentului privind FEADR i al regu
lamentului FEPAM, o persoan fizic responsabil pentru
iniierea sau care iniiaz i implementeaz operaiunile; i
n contextul sistemelor de ajutor de stat, conform definiiei
de la punctul 13 din prezentul articol, organismul care
primete ajutorul; i n contextul instrumentelor financiare
de la partea a doua titlul IV din prezentul regulament,
nseamn organismul care implementeaz instrumentul
financiar sau fondul de fonduri, dup caz;
11. instrumente financiare: nseamn instrumentele financiare,
astfel cum sunt definite n Regulamentul financiar, cu
excepia cazurilor n care prezentul regulament prevede
altfel;
RO
L 347/338 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientrile
generale pentru politicile economice ale statelor membre i ale
Uniunii (JO L 191, 23.7.2010, p. 28).
(
2
) Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind
orientrile pentru politicile de ocupare a forei de munc ale statelor
membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
12. destinatar final nseamn orice persoan fizic sau juridic
ce beneficiaz de sprijin financiar de la un instrument
financiar;
13. ajutor de stat nseamn ajutorul care intr sub incidena
articolului 107 alineatul (1) din TFUE care, n scopul
prezentului regulament, se consider c include i ajutorul
de minimis n sensul Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 al
Comisiei (
1
), al Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al
Comisiei (
2
) i al Regulamentului (CE) nr. 875/2007 al
Comisiei (
3
);
14. operaiune finalizat nseamn o operaiune care a fost
ncheiat n mod fizic sau implementat integral i pentru
care toate plile aferente au fost efectuate de beneficiari, iar
contribuia public relevant a fost pltit beneficiarilor;
15. cheltuial public nseamn orice contribuie public la
finanarea unor operaiuni, care provine de la bugetul auto
ritilor naionale, regionale sau locale, bugetul Uniunii
alocat fondurilor ESI, bugetul unor organisme de drept
public sau bugetul unor asociaii de autoriti publice sau
organisme de drept public i, pentru calcularea ratei de
cofinanare pentru programele FSE sau prioriti, poate
include orice resurse financiare la care contribuie n mod
colectiv angajatorii i lucrtorii;
16. organism de drept public nseamn orice organism
guvernat de dreptul public n sensul articolului 1 punctul
9 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (
4
) i orice grupare european de cooperare teri
torial (GECT) nfiinat n conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului (
5
), indiferent dac n raport cu dispoziiile
naionale de punere n aplicare relevante GECT este
considerat un organism de drept public sau de drept privat;
17. document nseamn un suport de hrtie sau electronic
care conine informaii relevante n contextul prezentului
regulament;
18. organism intermediar nseamn orice organism public sau
privat care acioneaz sub responsabilitatea unei autoriti
de management sau de certificare sau care ndeplinete
sarcini n numele unei astfel de autoriti n raport cu
operaiunile implementate de beneficiari;
19. strategie de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii nseamn un set coerent de operaiuni cu
scopul de a rspunde obiectivelor i nevoilor locale i
care contribuie la ndeplinirea strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i care
este conceput i realizat de un grup de aciune local;
20. acord de parteneriat nseamn un document pregtit de
un stat membru cu implicarea partenerilor, n conformitate
cu abordarea bazat pe guvernana pe mai multe niveluri,
care stabilete strategia, prioritile i modalitile statului
membru n ceea ce privete utilizarea fondurilor ESI ntr-
un mod efectiv i eficient, astfel nct s urmeze strategia
Uniunii privind creterea inteligent, durabil i favorabil
incluziunii; acordul de parteneriat este aprobat de Comisie
n urma unei evaluri i a unui dialog cu statul membru n
cauz;
21. categorie de regiuni nseamn clasificarea regiunilor ca
regiuni mai puin dezvoltate, regiuni de tranziie sau
regiuni mai dezvoltate, n conformitate cu articolul 90
alineatul (2);
22. cerere de plat nseamn o cerere de plat sau o declaraie
de cheltuieli prezentat de statul membru Comisiei;
23. BEI nseamn Banca European de Investiii, Fondul
European de Investiii sau oricare filial a Bncii Europene
de Investiii;
24. parteneriatele public-privat (PPP) nseamn forme de
cooperare ntre organismele publice i sectorul privat care
urmresc s mbunteasc realizarea investiiilor n
proiecte de infrastructur sau n alte tipuri de operaiuni
care furnizeaz servicii publice prin partajarea riscurilor,
prin punerea n comun a cunotinelor specializate din
sectorul privat sau prin surse de capital suplimentare;
25. operaiune PPP nseamn o operaiune care este pus n
aplicare sau urmeaz s fie pus n aplicare n cadrul unei
structuri de parteneriat public-privat:
26. cont de garanie nseamn un cont bancar reglementat de
un acord scris ntre autoritatea de management sau un
organism intermediar i organismul care implementeaz
instrumentul financiar sau, n cazul unei operaiuni PPP,
un acord scris ntre organismul de drept public beneficiar
i partenerul privat aprobat de autoritatea de management
(sau un organism intermediar) deschis special pentru a
menine fonduri care s fie pltite dup perioada de eligi
bilitate, exclusiv n scopurile prevzute la articolul 42
alineatul (1), articolul 42 alineatul (2), articolul 42
alineatul (3) i articolul 64, sau un cont bancar nfiinat
n condiii care ofer garanii echivalente pentru plile
din fonduri;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/339
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie
2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat ajutoarelor
de minimis (JO L 379, 28.12.2006, p. 5).
(
2
) Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie
2007 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis n sectorul produciei de produse agricole
(JO L 337, 21.12.2007, p. 35).
(
3
) Regulamentul (CE) nr. 875/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007
privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE n cazul
ajutorului de minimis n sectorul pescuitului i de modificare a Regu
lamentului (CE) nr. 1860/2004 (JO L 193, 25.7.2007, p. 6).
(
4
) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii
(JO L 134, 30.4.2004, p. 114).
(
5
) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare european de
cooperare teritorial (GECT); (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).
27. fond de fonduri nseamn un fond instituit n scopul de a
acorda sprijin, din partea unui program sau a unor
programe, mai multor instrumente financiare. Atunci
cnd instrumentele financiare sunt implementate printr-un
fond de fonduri, organismul care implementeaz fondul de
fonduri este considerat a fi singurul beneficiar n sensul
alineatului (10) al prezentului articol;
28. IMM nseamn o microntreprindere sau o ntreprindere
mic sau mijlocie, conform definiiei din Recomandarea
2003/361/CE a Comisiei (
1
);
29. exerciiu contabil nseamn, n sensul prii a treia i al
prii a patra, perioada de la 1 iulie pn la 30 iunie, cu
excepia primului exerciiu contabil al perioadei de
programare, pentru care nseamn perioada de la
nceputul datei de eligibilitate a cheltuielilor pn la
30 iunie 2015. Ultimul exerciiu contabil se desfoar
ntre 1 iulie 2023 i 30 iunie 2024;
30. exerciiu financiar nseamn, n sensul prii a treia i al
prii a patra, perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie;
31. strategie macroregional nseamn un cadru integrat
aprobat de Consiliul European, care poate fi sprijinit de
fondurile ESI, printre altele, pentru a aborda provocri
comune cu care se confrunt o zon geografic definit
care afecteaz state membre i ri tere situate n aceeai
zon geografic, care beneficiaz astfel de o cooperare
consolidat ce contribuie la realizarea coeziunii economice,
sociale i teritoriale;
32. strategie pentru bazinul maritim nseamn un cadru
structurat de cooperare cu privire la o anumit zon
geografic, dezvoltat de instituiile Uniunii, statele
membre, regiunile acestora i, dup caz, rile tere care
mpart acelai bazin maritim; strategia pentru bazinul
maritim ine cont de particularitile geografice, climatice,
economice i politice ale bazinului maritim;
33. condiionalitate ex ante aplicabil nseamn un factor
critic concret predefinit cu exactitate, care reprezint o
condiie prealabil i are o legtur direct i real i un
impact direct asupra ndeplinirii eficace i eficiente a obiec
tivului specific al unei prioriti de investiii sau al unei
prioriti a Uniunii;
34. obiectivul specific nseamn rezultatul la care contribuie o
prioritate de investiii sau o prioritate a Uniunii ntr-un
context naional sau regional specific prin aciuni sau
msuri luate n cadrul unei astfel de prioriti;
35. recomandri relevante specifice fiecrei ri adoptate n
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE i
recomandri relevante ale Consiliului adoptate n confor
mitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE nseamn
recomandri privind dificultile structurale care este
oportun s fie abordate prin intermediul unor investiii
multianuale care se nscriu n mod direct n domeniul de
aplicare al fondurilor ESI, astfel cum se prevede n regle
mentrile specifice fondurilor;
36. neregul nseamn orice nclcare a dreptului Uniunii sau
a dreptului naional n legtur cu aplicarea sa care rezult
dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic
implicat n implementarea fondurilor ESI, care are sau ar
putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului
Uniunii prin imputarea unei cheltuieli necorespunztoare
bugetului Uniunii;
37. operator economic nseamn orice persoan fizic sau
juridic sau o alt entitate care particip la implementarea
asistenei din fondurile ESI, cu excepia unui stat membru
care i exercit prerogativele n calitate de autoritate
public;
38. neregul sistemic nseamn orice neregul, care poate
avea o natur recurent, cu o probabilitate ridicat de
apariie n tipuri de operaiuni similare, care decurge
dintr-o deficien semnificativ n funcionarea eficace a
sistemelor de gestiune i control, inclusiv din neinstituirea
unor proceduri adecvate n conformitate cu prezentul regu
lament i cu normele specifice fondurilor;
39. deficien semnificativ n funcionarea eficace a sistemului
de gestiune i control nseamn, n sensul aplicrii
fondurilor i a FEPAM n cadrul prii a patra, o deficien
pentru care sunt necesare mbuntiri semnificative ale
sistemului, care expune fondurile i FEPAM la riscuri
ridicate de nereguli i a cror existen este incompatibil
cu o opinie de audit fr rezerve referitoare la funcionarea
sistemului de gestiune i control.
Articolul 3
Calcularea termenelor pentru deciziile Comisiei
Atunci cnd, n conformitate cu articolul 16 alineatele (2) i (3),
articolul 29 alineatul (3), articolul 30 alineatele (2) i (3),
articolul 102 alineatul (2), articolul 107 alineatul (2) i
articolul 108 alineatul (3), se stabilete un termen pentru
adoptarea sau modificarea de ctre Comisie a unei decizii,
prin intermediul unui act de punere n aplicare, termenul
respectiv nu include perioada care ncepe n ziua urmtoare
datei la care Comisia transmite observaiile sale ctre statul
membru i se ncheie la data la care statul membru a
rspunde la observaii.
RO
L 347/340 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea micron
treprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii (JO L 124,
20.5.2003, p. 36).
PARTEA A DOUA
DISPOZIII COMUNE APLICABILE FONDURILOR ESI
TITLUL I
PRINCIPII PRIVIND CONTRIBUIA UNIUNII LA FONDURILE
ESI
Articolul 4
Principii generale
(1) Fondurile ESI ofer sprijin, prin programe multianuale,
venind n completarea interveniilor de la nivel naional,
regional i local, pentru a ndeplini strategia Uniunii pentru
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, precum
i prin misiuni specifice fondurilor, n conformitate cu obiec
tivele lor stabilite prin tratate, inclusiv coeziunea economic,
social i teritorial, innd seama de Orientrile integrate
privind Europa 2020 relevante i de recomandrile specifice
relevante adresate fiecrei ri i adoptate n conformitate cu
articolul 121 alineatul (2) din TFUE, precum i de recomandrile
relevante ale Consiliului adoptate n conformitate cu
articolul 148 alineatul (4) din TFUE i, acolo unde este cazul,
la nivel naional, cu programul naional de reform.
(2) innd cont de contextul specific al fiecrui stat membru,
Comisia i statele membre se asigur c sprijinul din partea
fondurilor ESI este consecvent cu politicile relevante, cu prin
cipiile orizontale menionate la articolele 5, 7 i 8 i cu priori
tile Uniunii i c acesta este complementar altor instrumente
ale Uniunii.
(3) Sprijinul din partea fondurilor ESI este aplicat n strns
cooperare ntre Comisie i statele membre, n conformitate cu
principiului subsidiaritii.
(4) Statele membre, la nivelul teritorial corespunztor, n
conformitate cu cadrul lor instituional, juridic i financiar, i
organismele desemnate de ele n acest scop sunt responsabile
pentru pregtirea i implementarea programelor i ndeplinirea
sarcinilor care le revin, n parteneriat cu partenerii relevani
menionai la articolul 5, n conformitate cu prezentul regu
lament i cu normele specifice fondurilor.
(5) Msurile pentru implementarea i utilizarea fondurilor
ESI, i n special resursele financiare i administrative necesare
pentru pregtirea i implementarea de programe, n ceea ce
privete monitorizarea, raportarea, evaluarea, gestiunea i
controlul respect principiul proporionalitii, avnd n vedere
nivelul contribuiei alocate i in seama de obiectivul general de
reducere a sarcinii administrative pentru organismele implicate
n managementul i controlul programelor.
(6) n conformitate cu responsabilitile lor, Comisia i statele
membre asigur coordonarea dintre fondurile ESI, precum i
dintre fondurile ESI i alte politici, strategii i instrumente
relevante ale Uniunii, inclusiv cele din cadrul aciunii externe
a Uniunii.
(7) Partea din bugetul Uniunii alocat fondurilor ESI este
executat n cadrul gestiunii partajate ntre statele membre i
Comisie, n conformitate cu articolul 59 din Regulamentul
financiar, cu excepia cuantumului sprijinului din Fondul de
coeziune transferat ctre MIE menionat la articolul 92
alineatul (6) din prezentul regulament, a aciunilor inovatoare
la iniiativa Comisiei n conformitate cu articolul 8 din Regula
mentul privind FEDR, a asistenei tehnice la iniiativa Comisiei i
sprijinul pentru gestiune direct n conformitate cu regula
mentul FEPAM.
(8) Comisia i statele membre respect principiul bunei
gestiuni financiare n conformitate cu articolul 30 din Regula
mentul financiar.
(9) Comisia i statele membre asigur eficacitatea fondurilor
ESI n cursul pregtirii i implementrii, n legtur cu monito
rizarea, raportarea i evaluarea.
(10) Comisia i statele membre i ndeplinesc rolurile care le
revin n legtur cu fondurile ESI, urmrind reducerea sarcinii
administrative a beneficiarilor.
Articolul 5
Parteneriat i guvernan pe mai multe niveluri
(1) Pentru acordul de parteneriat i pentru fiecare program,
fiecare stat membru ncheie un parteneriat cu autoritile
regionale i locale competente, n conformitate cu cadrul su
instituional i juridic. Parteneriatul include i partenerii
urmtori:
(a) autoriti urbane i alte autoriti publice competente;
(b) parteneri economici i sociali; i
(c) organisme relevante care reprezint societatea civil, inclusiv
parteneri n domeniul proteciei mediului, organizaii negu
vernamentale i organisme nsrcinate cu promovarea inte
grrii sociale, egalitii de gen i nediscriminrii.
(2) n conformitate cu abordarea bazat pe guvernana pe
mai multe niveluri, partenerii menionai la alineatul (1) sunt
implicai de ctre statele membre n pregtirea acordurilor de
parteneriat i a rapoartelor de progres privind progresele nre
gistrate pe toat durata pregtirii i implementrii programelor,
inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare pentru
programe, n conformitate cu articolul 48.
(3) Comisia este mputernicit s adopte un act delegat n
conformitate cu articolul 149 pentru a oferi un cod european
de conduit privind parteneriatul (codul de conduit), n
scopul sprijinirii i al facilitrii activitii desfurate de statele
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/341
membre pentru organizarea parteneriatului n conformitate cu
alineatele (1) i (2) de la prezentul articol. Codul de conduit
stabilete cadrul n care statele membre urmresc implementarea
parteneriatului, n conformitate cu cadrul lor instituional i
juridic, precum i cu competenele lor naionale i regionale.
Codul de conduit, respectnd pe deplin principiile subsidia
ritii i proporionalitii, stabilete urmtoarele elemente:
(a) principiile de baz privind procedurile transparente de
urmat n vederea identificrii partenerilor relevani,
inclusiv, dac este cazul, organizaiile lor umbrel, cu
scopul de a ajuta statele membre la desemnarea celor mai
reprezentativi parteneri relevani, n conformitate cu cadrul
lor instituional i juridic;
(b) principiile de baz i bunele practici privind implicarea dife
ritelor categorii de parteneri relevani n pregtirea acor
durilor de parteneriat i a programelor, stabilite la
alineatul (1), informaiile ce trebuie oferite cu privire la
implicarea lor, precum i n diferitele etape ale implemen
trii;
(c) bunele practici privind formularea normelor referitoare la
apartenena la comitetele de monitorizare i la procedurile
interne ale acestora, care trebuie decise, dup cum este
cazul, de statele membre sau de comitetele de monitorizare
a programelor n conformitate cu prevederile pertinente ale
prezentului regulament i cu normele specifice fondurilor;
(d) principalele obiective i bunele practici n cazurile n care
autoritatea de management implic partenerii relevani n
pregtirea cererilor de propuneri i, n special, bunele
practici pentru evitarea conflictelor poteniale de interese
n cazurile n care exist posibilitatea ca partenerii
relevani s fie i beneficiari poteniali i pentru implicarea
partenerilor relevani n pregtirea rapoartelor de progres i
n legtur cu monitorizarea i evaluarea programelor n
conformitate cu dispoziiile relevante din prezentul regu
lament i cu normele specifice fondurilor;
(e) domeniile, temele i bunele practici orientative privind
modul n care autoritile competente din statele membre
pot utiliza fondurile ESI, inclusiv asistena tehnic pentru
consolidarea capacitii instituionale a partenerilor
relevani n conformitate cu dispoziiile pertinente din
prezentul regulament i cu normele specifice fondurilor;
(f) rolul Comisiei n diseminarea bunelor practici;
(g) principiile de baz i bunele practici apte s sprijine statele
membre n ceea ce privete evaluarea implementrii parte
neriatelor i a valorii adugate.
Prevederile codului de conduit nu contrazic, n niciun fel,
dispoziiile pertinente din prezentul regulament sau normele
specifice fondurilor.
(4) Comisia notific pn la 18 aprilie 2014 concomitent
Parlamentului European i Consiliului actul delegat menionat
la alineatul (3) de la prezentul articol, referitor la codul
european de conduit privind parteneriatul,. Actul delegat
respectiv nu poate specifica o dat de aplicare anterioar datei
la care a fost adoptat.
(5) O nclcare a oricreia dintre obligaiile impuse statelor
membre fie prin acest articol, fie printr-un act delegat adoptat n
temeiul alineatului (3) din prezentul articol nu poate constitui o
neregul care s conduc la o corecie financiar n temeiul
articolului 85.
(6) Cel puin o dat pe an, pentru fiecare fond ESI, Comisia
consult organizaiile care reprezint partenerii la nivelul
Uniunii n ceea ce privete executarea contribuiei din partea
fondului ESI respectiv i raporteaz Parlamentului European i
Consiliului cu privire la rezultate.
Articolul 6
Conformitatea cu dreptul Uniunii i legislaia naional
Operaiunile sprijinite de fondurile ESI sunt conforme cu
dreptul Uniunii i cu legislaia naional care vizeaz punerea
sa n aplicare (dreptul aplicabil al Uniunii i legislaia naional
aplicabil).
Articolul 7
Promovarea egalitii ntre brbai i femei i
nediscriminarea
Statele membre i Comisia asigur luarea n considerare i
promovarea egalitii dintre brbai i femei i a integrrii
perspectivei egalitii de gen pe toat durata pregtirii i imple
mentrii a programelor, inclusiv n ceea ce privete monitori
zarea, raportarea i evaluarea.
Statele membre i Comisia iau msurile necesare pentru a
preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasial sau
etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst sau orientare
sexual n timpul pregtirii i implementrii programelor. Pe
toat durata pregtirii i implementrii programelor se va ine
seama n special de accesibilitatea pentru persoanele cu
handicap.
Articolul 8
Dezvoltarea durabil
Obiectivele fondurilor ESI sunt urmrite n concordan cu prin
cipiul dezvoltrii durabile i al promovrii de ctre Uniune a
obiectivului de conservare, protecie i mbuntire a calitii
mediului, n conformitate cu articolul 11 i cu articolul 191
alineatul (1) din TFUE, avnd n vedere principiul poluatorul
pltete.
RO
L 347/342 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Statele membre i Comisia se asigur c cerinele privind
protecia mediului, utilizarea eficient a resurselor, atenuarea i
adaptarea la schimbrile climatice, biodiversitatea, rezistena n
faa dezastrelor i prevenirea i gestionarea riscurilor sunt luate
n considerare n cursul pregtirii i punerii n aplicare a acor
durilor de parteneriat i programelor. Statele membre furnizeaz
informaii privind sprijinul pentru obiectivele n materie de
schimbri climatice, utiliznd metodologia bazat pe categoriile
de intervenii, domenii de interes sau msuri, dup cum este
cazul pentru fiecare fond ESI. Aceast metodologie const n
atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat n cadrul
fondurilor ESI la un nivel ce reflect msura n care sprijinul
n cauz contribuie la obiectivele legate de schimbrile climatice.
Ponderea specific atribuit se difereniaz n funcie de
contribuia semnificativ sau moderat pe care sprijinul o
aduce la obiectivele privind schimbrile climatice. Atunci cnd
sprijinul nu contribuie deloc sau are o contribuie nesemnifi
cativ la aceste obiective, se atribuie ponderea zero. n cazul
FEDR, FSE i Fondul de coeziune, ponderile se coreleaz cu
categoriile de intervenii stabilite n nomenclatura adoptat de
Comisie. n cadrul FEADR, ponderile se coreleaz cu domeniile
de interes stabilite n Regulamentul privind FEADR, iar n cazul
FEPAM, cu msurile stabilite n Regulamentul privind FEPAM.
Comisia stabilete condiii uniforme pentru fiecare dintre
fondurile ESI pentru aplicarea metodologiei menionate la al
doilea paragraf prin intermediul unui act de punere n
aplicare. Actul de punere n aplicare respectiv se adopt n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 150 alineatul (3).
TITLUL II
ABORDAREA STRATEGIC
CAPITOLUL I
Obiective tematice ale fondurilor ESI i ale cadrului strategic
comun
Articolul 9
Obiective tematice
Pentru a contribui la strategia Uniunii pentru o cretere inteli
gent, durabil i favorabil incluziunii precum i la misiunile
specifice fondului n temeiul obiectivelor bazate pe tratate,
inclusiv coeziunea economic, social i teritorial, fiecare
fond ESI sprijin urmtoarele obiective tematice:
1. consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii;
2. mbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii
TIC;
3. mbuntirea competitivitii IMM-urilor, a sectorului
agricol (n cazul FEADR) i a sectorului pescuitului i acva
culturii (pentru FEPAM);
4. sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de
dioxid de carbon n toate sectoarele;
5. promovarea adaptrii la schimbrile climatice, a prevenirii
i a gestionrii riscurilor;
6. conservarea i protecia mediului i promovarea utilizrii
eficiente a resurselor;
7. promovarea sistemelor de transport durabile i eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor reelelor majore;
8. promovarea sustenabilitii i calitii locurilor de munc i
sprijinirea mobilitii forei de munc;
9. promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a
oricrei forme de discriminare;
10. investiiile n educaie, formare i formare profesional
pentru competene i nvare pe tot parcursul vieii;
11. consolidarea capacitii instituionale a autoritilor publice
i a prilor interesate i o administraie public eficient.
Obiectivele tematice sunt transpuse n prioriti specifice pentru
fiecare dintre fondurile ESI i sunt stabilite n normele specifice
fondurilor.
Articolul 10
Cadrul strategic comun
(1) Pentru a promova dezvoltarea armonioas, echilibrat i
durabil a Uniunii, se instituie un cadru strategic comun (CSC),
n conformitate cu anexa I la prezentul regulament. CSC
stabilete principii directoare strategice pentru facilitarea
procesului de programare i a coordonrii sectoriale i teritoriale
a interveniei Uniunii n temeiul fondurilor ESI i cu celelalte
politici i instrumente relevante ale Uniunii n conformitate cu
intele i obiectivele strategiei Uniunii pentru o cretere inteli
gent, durabil i favorabil incluziunii, innd cont de provo
crile teritoriale cheie ale diferitelor tipuri de teritorii.
(2) Principiile directoare strategice, conform celor stabilite n
CSC, se stabilesc n concordan cu scopul i n cadrul sferei de
aplicare a sprijinului oferit de fiecare fond ESI i n conformitate
cu normele care reglementeaz funcionarea fiecrui fond ESI,
astfel cum sunt definite n prezentul regulament, i al normelor
specifice fondurilor. CSC nu impune statelor membre obligaii
suplimentare fa de cele stabilite n cadrul politicilor sectoriale
relevante ale Uniunii.
(3) CSC faciliteaz preparativele n vederea acordului de
parteneriat i a programelor n conformitate cu principiile
proporionalitii i subsidiaritii i innd cont de compe
tenele naionale i regionale pentru a se decide n privina
politicii specifice i adecvate i a msurilor de coordonare.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/343
Articolul 11
Coninut
CSC stabilete:
(a) mecanisme pentru asigurarea contribuiei fondurilor ESI la
strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii i la coerena i consecvena
programrii fondurilor ESI n raport cu recomandrile
relevante specifice fiecrei ri adoptate n conformitate cu
articolul 121 alineatul (2) din TFUE i cu recomandrile
relevante ale Consiliului adoptate n conformitate cu
articolul 148 alineatul (4) din TFUE i, atunci cnd este
cazul la nivel naional, cu programul naional de reform;
(b) modaliti de promovare a utilizrii integrate a fondurilor
ESI;
(c) modaliti de coordonare a fondurilor ESI cu alte politici i
instrumente relevante ale Uniunii, inclusiv instrumentele
externe pentru cooperare;
(d) principii orizontale menionate la articolele 5, 7 i 8 i
obiective de politic transversale pentru implementarea
fondurilor ESI;
(e) dispoziii pentru abordarea provocrilor cheie la nivel teri
torial pentru zonele urbane, rurale, de coast i de pescuit,
provocrilor demografice ale regiunilor sau necesitile
specifice ale zonelor geografice care sufer de pe urma
unor handicapuri naturale sau demografice grave i perma
nente, menionate la articolul 174 din TFUE, precum i a
provocrilor specifice regiunilor ultraperiferice n sensul arti
colului 349 din TFUE;
(f) domeniile prioritare pentru activitile de cooperare din
cadrul fondurilor ESI, dup caz, avnd n vedere strategiile
macro-regionale i strategiile privind bazinele maritime.
Articolul 12
Reexaminare
Dac intervin modificri majore ale situaiei sociale i
economice din Uniune sau se efectueaz modificri ale strategiei
Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii, Comisia poate prezenta o propunere de reexaminare a
CSC sau Parlamentul European ori Consiliul, acionnd n
conformitate cu articolele 225 sau, respectiv, 241 din TFUE, i
pot cere Comisiei s prezinte o astfel de propunere.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 149, pentru a completa sau modifica
seciunile 4 i 7 din anexa I, acolo unde este necesar pentru a
ine seama de modificrile suferite de politicile sau instru
mentele Uniunii menionate n seciunea 4 sau de modificrile
survenite n activitile de cooperare menionate n seciunea 7
sau pentru a ine seama de introducerea unor noi politici,
instrumente sau activiti de cooperare ale Uniunii.
Articolul 13
Orientri pentru beneficiari
(1) Comisia elaboreaz orientri privind modalitile efective
de acces i utilizare a fondurilor ESI i modalitile de exploatare
a complementaritii cu alte instrumente ale politicilor relevante
ale Uniunii.
(2) Orientrile se elaboreaz pn la 30 iunie 2014 i ofer,
pentru fiecare obiectiv tematic, o imagine de ansamblu asupra
instrumentelor pertinente disponibile la nivelul Uniunii, cu surse
detaliate de informaii, cu exemple de bune practici de
combinare a instrumentelor de finanare disponibile n cadrul
domeniilor de politic i ntre acestea, cu descrierea autoritilor
relevante i a organismelor implicate n gestionarea fiecrui
instrument, cu o list de verificare destinat beneficiarilor
poteniali pentru a-i ajuta s identifice cele mai adecvate surse
de finanare.
(3) Orientrile se pun la dispoziia publicului pe site-urile
direciilor generale pertinente ale Comisiei. Comisia i autori
tile de management, acionnd n conformitate cu normele
specifice fondurilor i n colaborare cu Comitetul Regiunilor,
asigur difuzarea orientrilor n rndul potenialilor beneficiari.
CAPITOLUL II
Acordul de parteneriat
Articolul 14
Pregtirea acordului de parteneriat
(1) Fiecare stat membru pregtete un acord de parteneriat
pentru perioada cuprins ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie
2020.
(2) Acordul de parteneriat este elaborat de statele membre n
cooperare cu partenerii menionai la articolul 5. Acordul de
parteneriat este elaborat n dialog cu Comisia. Statele membre
redacteaz acordul de parteneriat pe baza unor proceduri trans
parente n raport cu publicul i n concordan cu cadrul lor
instituional i juridic.
(3) Acordul de parteneriat acoper toate contribuiile
fondurilor ESI n statul membru n cauz.
(4) Fiecare stat membru transmite acordul su de parteneriat
Comisiei pn la 22 aprilie 2014
(5) Atunci cnd unul sau mai multe regulamente specifice nu
intr n vigoare sau se preconizeaz c nu va(vor) intra n
vigoare pn la 22 februarie 2014, acordul de parteneriat
prezentat de un statul membru menionat la alineatul (4) nu
este necesar s conin elementele specificate la articolul 15
alineatul (1) litera (a) punctele (ii), (iii), (iv) i (v) pentru
fondul ESI afectat de intrarea n vigoare cu ntrziere sau de
ntrzierea preconizat a respectivului regulamentul specific
unui fond.
RO
L 347/344 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Articolul 15
Coninutul acordului de parteneriat
(1) Acordul de parteneriat prevede:
(a) proceduri de asigurare a alinierii cu strategia Uniunii pentru
o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
precum i cu misiunile specifice fondurilor n conformitate
cu obiectivele lor bazate pe tratat, printre care coeziunea
economic, social i teritorial, inclusiv:
(i) o analiz a decalajelor, nevoilor de dezvoltare i
potenialelor de cretere cu raportare la obiectivele
tematice i la provocrile teritoriale i innd cont de
programul naional de reform, dup caz, i de reco
mandrile specifice relevante adresate fiecrei ri,
adoptate n conformitate cu articolul 121 alineatul
(2) din TFUE i de recomandrile relevante ale
Consiliului adoptate n conformitate cu articolul 148
alineatul (4) din TFUE;
(ii) un rezumat al evalurilor ex ante ale programelor sau al
principalelor constatri ale evalurii ex ante a acordului
de parteneriat atunci cnd evaluarea ex ante a acordului
de parteneriat este realizata de statul membru din
proprie iniiativ;
(iii) obiective tematice selectate, i, pentru fiecare dintre
obiectivele tematice selectate, un rezumat al princi
palelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre
fondurile ESI;
(iv) alocarea orientativ a contribuiei Uniunii la nivel
naional, n funcie de obiective tematice, pentru
fiecare dintre fondurile ESI, precum i suma total indi
cativ avut n vedere pentru obiectivele privind schim
brile climatice;
(v) aplicarea principiilor orizontale menionate la articolele
5, 7 i 8 i a obiectivelor de politic pentru imple
mentarea fondurilor ESI;
(vi) lista programelor din cadrul FEDR, FSE i Fondului de
coeziune, cu excepia celor din cadrul obiectivului de
cooperare teritorial european, precum i a
programelor FEADR i FEPAM, cu alocrile anuale
orientative pentru fiecare fond ESI;
(vii) informaii privind alocarea n ceea ce privete
cuantumul rezervei de performan, defalcat pe fond
ESI i, dac este cazul, pe categorii de regiuni,
precum i privind resursele excluse n scopul calculrii
rezervei de performan n temeiul articolului 20;
(b) modaliti de asigurare a unei aplicri efective a fondurilor
ESI, inclusiv:
(i) modalitile, n concordan cu cadrul instituional al
statelor membre, care asigur coordonarea ntre
fondurile ESI i alte instrumente de finanare ale
Uniunii i naionale, precum i cu BEI;
(ii) informaiile necesare pentru verificarea ex ante a
respectrii normelor privind adiionalitatea astfel cum
sunt definite n partea a treia;
(iii) un rezumat al evalurii ndeplinirii condiionalitii ex
ante aplicabile n conformitate cu articolul 19 i anexa
XI la nivel naional i, n cazurile n care condiiile ex
ante nu sunt ndeplinite, a aciunilor de ntreprins, orga
nismele responsabile, precum i calendarul pentru
implementarea respectivelor aciuni;
(iv) metodologia i mecanismele de asigurare a consecvenei
n ceea ce privete funcionarea cadrului de performan
n conformitate cu articolul 21;
(v) o evaluare a necesitii consolidrii capacitii adminis
trative a autoritilor implicate n gestionarea i
controlul programelor i, dac este cazul, a beneficia
rilor, precum i un rezumat al aciunilor de ntreprins n
acest scop, dac acesta este necesar;
(vi) un rezumat al aciunilor planificate n programe,
inclusiv un calendar orientativ pentru realizarea unei
reduceri a sarcinii administrative pentru beneficiari;
(c) modalitile principiului parteneriatului, astfel cum se
menioneaz la articolul 5;
(d) o list orientativ a partenerilor menionai la articolul 5 i
un rezumat al aciunilor ntreprinse pentru a-i implica n
conformitate cu articolul 5 i rolul acestora n pregtirea
acordului de parteneriat i a raportului de progres, astfel
cum este menionat la articolul 52.
(2) Acordul de parteneriat indic i:
(a) o abordare integrat a dezvoltrii teritoriale susinut din
fondurile ESI sau un rezumat al abordrilor integrate ale
dezvoltrii teritoriale pe baza coninutului programelor,
stabilind:
(i) modalitile de asigurare a unei abordri integrate
privind utilizarea fondurilor ESI pentru dezvoltarea teri
torial a unor zone subregionale specifice, n special
modalitile de punere n aplicare a articolelor 32 i
33 i 36 nsoite de principiile de identificare a
zonelor urbane n care urmeaz s fie implementate
aciuni integrate n favoarea dezvoltrii urbane suste
nabile;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/345
(ii) principalele domenii prioritare n materie de cooperare
n cadrul fondurilor ESI, innd seama, dup caz, de
strategiile macroregionale i de strategiile privind
bazinele maritime;
(iii) acolo unde este cazul, o abordare integrat a nevoilor
specifice ale zonelor geografice cel mai grav afectate de
srcie sau ale grupurilor int supuse celui mai ridicat
risc de discriminare sau de excludere social, acordndu-
se o deosebit atenie comunitilor marginalizate,
persoanelor cu handicap, persoanelor aflate n omaj
pe termen lung i tineretului care nu este ncadrat
profesional i nu urmeaz niciun program educaional
sau de formare;
(iv) acolo unde este cazul, o abordare integrat a provo
crilor demografice ale regiunilor sau a necesitilor
specifice ale zonelor geografice care sufer de pe
urma unor handicapuri naturale sau demografice grave
i permanente, astfel cum sunt menionate la
articolul 174 din TFUE;
(b) modaliti de asigurare a unei implementri eficiente a
fondurilor ESI, inclusiv o evaluare a sistemelor existente
pentru schimbul electronic de date i un rezumat al
aciunilor planificate pentru a permite n mod treptat
tuturor schimburilor de informaii dintre beneficiari i auto
ritile responsabile de managementul i controlul
programelor s se desfoare prin schimb electronic de date.
Articolul 16
Adoptarea i modificarea acordului de parteneriat
(1) Comisia evalueaz conformitatea acordului de parteneriat
cu prezentul regulament, innd seama de programul naional
de reform, dup caz, de recomandrile relevante specifice
adresate fiecrei ri, adoptate n conformitate cu articolul 121
alineatul (2) din TFUE, i de recomandrile relevante ale
Consiliului adoptate n conformitate cu articolul 148 alineatul
(4) din TFUE, precum i de evalurile ex-ante ale programelor, i
formuleaz observaii n termen de trei luni de la data trans
miterii, de ctre statul membru, a acordului su de parteneriat.
Statul membru n cauz furnizeaz toate informaiile supli
mentare necesare i, dup caz, revizuiete acordul de parteneriat.
(2) Comisia adopt o decizie, prin intermediul unor acte de
punere n aplicare, de aprobare a elementelor acordului de
parteneriat care intr sub incidena articolului 15 alineatul (1)
i a articolului 15 alineatul (2), n cazul n care un stat membru
a utilizat dispoziiile de la articolul 96 alineatul (8), pentru
elementele care necesit o decizie a Comisiei n temeiul arti
colului 96 alineatul (10), n termen de maximum patru luni de
la data depunerii de ctre statul membru a acordului su de
parteneriat, cu condiia ca orice observaii formulate de
Comisie s fi fost luate n considerare n mod corespunztor.
Acordul de parteneriat intr n vigoare cel mai devreme la
1 ianuarie 2014.
(3) Comisia pregtete un raport privind rezultatul nego
cierilor referitoare la acordurile de parteneriat i la programe,
incluznd o prezentare de ansamblu a aspectelor cheie pentru
fiecare stat membru, pn la 31 decembrie 2015. Respectivul
raport este naintat concomitent Parlamentului European,
Consiliului, Comitetului Economic i Social European i Comi
tetului Regiunilor.
(4) n cazul n care un stat membru propune o modificare a
elementelor din acordul de parteneriat vizate de decizia Comisiei
menionat la alineatul (2), Comisia realizeaz o evaluare n
conformitate cu alineatul (1) i, dup caz, adopt o decizie,
prin intermediul unor acte de punere n aplicare, de aprobare
a modificrii n termen de trei luni de la data transmiterii
propunerii de modificare de ctre statul membru.
(5) n cazul n care un stat membru modific elemente din
acordul de parteneriat care nu sunt vizate de decizia Comisiei
menionat la alineatul (2), statul membru aduce acest lucru la
cunotina Comisiei n termen de o lun de la data deciziei de a
opera modificarea.
Articolul 17
Adoptarea unui acord de parteneriat revizuit n cazul
intrrii n vigoare cu ntrziere a unui regulament specific
unui fond
(1) Atunci cnd se aplic articolul 14 alineatul (5), fiecare stat
membru prezint Comisiei un acord de parteneriat revizuit care
s includ elementele lips din acordul de parteneriat pentru
fondul ESI n cauz, n termen de dou luni de la data intrrii
n vigoare a regulamentului specific fondului care a suferit ntr
zieri.
(2) Comisia evalueaz coerena dintre acordul de parteneriat
revizuit i prezentul regulament n conformitate cu articolul 16
alineatul (1) i adopt o decizie, prin acte delegate, prin care
aprob acordul de parteneriat n conformitate cu articolul 16
alineatul (2).
CAPITOLUL III
Concentrarea tematic, condiionaliti ex ante i examinarea
performanelor
Articolul 18
Concentrarea tematic
n conformitate cu normele specifice fondurilor, statele membre
i concentreaz sprijinul asupra interveniilor care genereaz cel
mai ridicat nivel de valoare adugat n ceea ce privete strategia
Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii, innd seama de provocrile teritoriale cheie pentru
diversele tipuri de teritorii, n concordan cu CSC, provocrile
identificate n programele naionale de reform, acolo unde este
cazul, i n recomandrile specifice relevante adresate fiecrei ri
n temeiul articolului 121 alineatul (2) din TFUE i n recoman
drile relevante ale Consiliului adoptate n temeiul articolului
148 alineatul (4) din TFUE. Dispoziiile privind concentrarea
tematic n temeiul normelor specifice fondurilor nu se aplic
asistenei tehnice.
RO
L 347/346 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Articolul 19
Condiionaliti ex ante
(1) Statele membre evalueaz n conformitate cu cadrul lor
instituional i juridic i n contextul pregtirii programelor i,
dup caz, a acordului de parteneriat, dac condiionalitile ex
ante prevzute n normele specifice fondurilor corespunztoare
i condiionalizile ex ante generale prevzute n anexa XI
partea II sunt aplicabile obiectivelor specifice urmrite n
cadrul prioritilor programelor lor i dac sunt ndeplinite
condiionalitile ex ante aplicabile.
Condiionalitile ex ante se aplic numai n msura i cu
condiia respectrii definiiei prevzute la articolul 2 punctul
33 referitor la obiectivele specifice urmrite n cadrul priori
tilor programului. Evaluarea aplicabilitii, fr a aduce
atingere definiiei prevzute la articolul 2 punctul 33, ine
seama de principiul proporionalitii n conformitate cu
articolul 4 alineatul (5), avnd n vedere nivelul contribuiei
alocate, dup caz. Evaluarea ndeplinirii se limiteaz la criteriile
prevzute n normele specifice fondurilor, precum i n anexa XI
partea II.
(2) Acordul de parteneriat cuprinde un rezumat al evalurii
ndeplinirii condiionalitilor ex ante aplicabile la nivel naional
i pentru cele care, in temeiul evalurii menionate la alineatul
(1), nu sunt ndeplinite la data transmiterii acordului de parte
neriat, aciunile care urmeaz s fie realizate, organismele
responsabile i calendarul de implementare a aciunilor n
cauz. Fiecare program stabilete care dintre condiionalitile
ex ante prevzute n normele relevante specifice fondurilor i
care dintre condiionalitile generale ex ante prevzute la anexa
XI partea II sunt aplicabile n cazul su i care dintre acestea,
conform evalurii menionate la alineatul (1), sunt ndeplinite la
data transmiterii acordului i a programelor de parteneriat. n
cazul n care nu se ndeplinesc condiionalitile ex ante apli
cabile, programul cuprinde o descriere a aciunilor care urmeaz
s fie realizate, n care se indic organismele responsabile i se
expune calendarul de implementare a aciunilor n cauz. Statele
membre ndeplinesc respectivele condiionaliti ex ante pn la
31 decembrie 2016, cel trziu, i raporteaz cu privire la nde
plinirea lor cel trziu n raportul anual de implementare din
2017 n conformitate cu articolul 50 alineatul (4) sau n
raportul de progres din 2017, n conformitate cu articolul 52
alineatul (2) litera (c).
(3) Comisia evalueaz coerena i adecvarea informaiilor
furnizate de statele membre n ceea ce privete aplicabilitatea
condiionalitilor ex ante i ndeplinirea condiionalitilor ex
ante aplicabile n cadrul evalurii programelor i, dup caz, a
acordului de parteneriat.
n conformitate cu articolul 4 alineatul (5), aceast evaluare a
aplicabilitii efectuat de ctre Comisie ine seama de principiul
proporionalitii avnd n vedere nivelul contribuiei alocate,
dup caz. Evaluarea efectuat de ctre Comisie privind nde
plinirea se limiteaz la criteriile enunate n normele specifice
fondurilor, precum i n anexa XI partea II, i respect compe
tenele naionale i regionale de decizie privind msurile politice
specifice i adecvate, inclusiv privind coninutul strategiilor.
(4) n cazul unui dezacord ntre Comisie i un stat membru
privind aplicabilitatea unei condiionaliti ex ante la obiectivul
specific al prioritilor unui program sau la ndeplinirea acestuia,
Comisia demonstreaz att aplicabilitatea n conformitate cu
definiia de la articolul 2 punctul 33, ct i nendeplinirea
condiionalitii ex ante.
(5) Comisia poate decide, atunci cnd adopt un program, s
suspende integral sau parial plile intermediare pentru prio
ritatea relevant a programului respectiv, n ateptarea finalizrii
aciunilor menionate la alineatul (2) dac este necesar s se
evite aducerea de prejudicii grave eficacitii i eficienei nde
plinirii obiectivelor specifice ale prioritii n cauz. Nefina
lizarea unor aciuni menite s duc la realizarea unei
condiionaliti ex ante aplicabile, care nu a fost ndeplinit la
data depunerii acordului de parteneriat i a programelor
respective, pn la termenul prevzut la alineatul (2), constituie
un motiv de suspendare a plilor intermediare de ctre Comisie
pentru prioritile programului n cauz care sunt afectate. n
ambele cazuri, domeniul de aplicare suspendrii este
proporional cu msurile care trebuie luate i cu fondurile
expuse riscului.
(6) Alineatul (5) nu se aplic n cazul unui acord ntre
Comisie i statul membru privind inaplicabilitatea unei
condiionaliti ex ante sau privind faptul c o condiionalitate
ex ante aplicabil a fost ndeplinit, astfel cum se precizeaz n
aprobarea programului i a acordului de parteneriat sau n
absena observaiilor Comisiei n termen de 60 de zile de la
prezentarea raportului relevant prevzut la alineatul (2).
(7) Comisia ridic fr ntrziere suspendarea plilor inter
mediare pentru o prioritate dac un stat membru a desfurat
aciuni referitoare la ndeplinirea condiionalitii ex ante apli
cabile programului n cauz i care nu fuseser ndeplinite la
momentul lurii deciziei de suspendare de ctre Comisie. De
asemenea, Comisia ridic fr ntrziere suspendarea dac, n
urma modificrii programului legat de prioritatea n cauz,
condiionalitatea ex ante respectiv nu mai este aplicabil.
(8) Alineatele (1) - (7) nu se aplic programelor din cadrul
obiectivului de cooperare teritorial european.
Articolul 20
Rezerva de performan
6 % din resursele alocate FEDR, FSE i Fondului de coeziune n
cadrul obiectivului Investiii pentru cretere i locuri de munc
menionate la articolul 89 alineatul (2) litera (a) din prezentul
regulament, precum i FEADR i msurile finanate n cadrul
gestiunii partajate din Regulamentul privind FEPAM, constituie o
rezerv de performan care se stabilete n cadrul acordului de
parteneriat i al programelor i se aloc unor prioriti specifice
n conformitate cu articolul 22 din prezentul regulament.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/347
Urmtoarele resurse sunt excluse de la calcularea rezervei de
performan:
(a) resursele alocate iniiativei YEI, astfel cum sunt definite n
programul operaional n conformitate cu articolul 18 din
Regulamentul privind FSE;
(b) resursele alocate asistenei tehnice la iniiativa Comisiei,
(c) resursele transferate de la pilonul 1 al PAC ctre FEADR n
temeiul articolului 7 alineatul (2) i al articolului 14
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
(d) transferurile ctre FEADR n temeiul articolelor 10b, 136 i
136b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
pentru anii calendaristici 2013 i, respectiv, 2014,
(e) resursele transferate din Fondul de coeziune MIE n confor
mitate cu articolul 92 alineatul (6) din prezentul regulament;
(f) resursele transferate ctre Fondul de ajutor european pentru
cele mai defavorizate persoane n conformitate cu
articolul 92 alineatul (7) din prezentul regulament;
(g) resursele alocate pentru aciuni inovatoare n domeniul
dezvoltrii urbane durabile n conformitate cu articolul 92
alineatul (8) din prezentul regulament.
Articolul 21
Examinarea performanelor
(1) Comisia, n cooperare cu statele membre, examineaz
performanele programelor n fiecare stat membru n 2019
(examinarea performanelor), fcndu-se trimitere la cadrul
de performan stabilit n programele respective. Metoda de
stabilire a cadrului de performan este prezentat n anexa II.
(2) Examinarea se refer la ndeplinirea obiectivelor de etap
ale programelor la nivelul prioritilor, pe baza informaiilor i
evalurilor prezentate n raportul anual de implementare
prezentat de statele membre n 2019.
Articolul 22
Aplicarea cadrului de performan
(1) Rezerva de performan reprezint ntre 5 i 7 % din
alocarea pentru fiecare prioritate dintr-un program, cu
excepia prioritilor care vizeaz asistena tehnic i
programelor dedicate instrumentelor financiare n conformitate
cu articolul 39. Cuantumul total al rezervei de performan
alocat pentru fiecare fond ESI i categorie de regiune este de
6 %. Cuantumul corespunztor rezervei de performan se
menioneaz n programe defalcat pe prioriti i, dac este
cazul, pe fond ESI i categorii de regiuni.
(2) Pe baza examinrii performanei, Comisia adopt, prin
intermediul unor acte de punere n aplicare i n termen de
dou luni de la primirea rapoartelor anuale de implementare
pentru 2019, o decizie care stabilete, pentru fiecare fond ESI
i fiecare stat membru, programele i prioritile care i-au atins
obiectivele de etap, prezentnd informaiile defalcate pe
fonduri ESI i pe categorii de regiuni ori de cte ori o prioritate
acoper mai multe fonduri ESI sau categorii de regiuni.
(3) Rezerva de performan se aloc doar programelor i
prioritilor care i-au ndeplinit obiectivele de etap.
Cuantumul rezervei de performan stabilit pentru fiecare
dintre prioritile care i-au ndeplinit obiectivele de etap se
consider definitiv alocat pe baza deciziei Comisiei menionate
la alineatul (2).
(4) n cazul prioritilor care nu i-au ndeplinit obiectivele
de etap, statele membre propun realocarea cuantumului cores
punztor rezervei de performan prioritilor enumerate n
decizia Comisiei menionat la alineatul (2), precum i alte
modificri ale programului ce decurg din realocarea rezervei
de performan, n termen de trei luni de la adoptarea deciziei
menionate la alineatul (2).
Comisia aprob modificarea programelor n cauz, n confor
mitate cu articolul 30 alineatele (3) i (4). Dac un stat membru
nu transmite informaiile n conformitate cu articolul 50
alineatele (5) i (6), rezerva de performan pentru programele
sau prioritile n cauz nu se aloc programelor sau priori
tilor n cauz.
(5) Propunerile statelor membre de realocare a rezervei de
performan sunt consecvente cu cerinele de concentrare
tematic i alocrile minime prevzute n prezentul regulament
i normele specifice fondurilor. Prin derogare, dac una sau mai
multe prioriti legate de cerinele de concentrare tematic sau
alocrile minime nu i-au ndeplinit obiectivele de etap, statele
membre pot propune o realocare a rezervei care nu respect
cerinele menionate i alocrile minime.
(6) Atunci cnd, n urma examinrii performanei pentru o
prioritate, apar dovezi c a euat n mod grav atingerea obiec
tivelor de etap referitoare la acea prioritate privind exclusiv
indicatorii financiari, indicatorii de realizare i etapele principale
de realizarea stabilite n cadrul de performan i c aceast
situaie a fost cauzat de deficiene de implementare clar iden
tificate, pe care Comisia le-a comunicat n prealabil n temeiul
articolului 50 alineatul (8) n urma unor consultri strnse cu
statul membru vizat, iar statul membru nu a ntreprins aciunea
corectiv necesar pentru a aborda aceste deficiene, Comisia
poate suspenda integral sau parial o plat intermediar a prio
ritii unui program n conformitate cu procedura stabilit de
normele specifice fondurilor, nu mai devreme de cinci luni de la
respectiva comunicare.
RO
L 347/348 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Comisia ridic fr ntrziere suspendarea plilor intermediare
atunci cnd statul membru ntreprinde aciunea corectiv
necesar. Atunci cnd aciunea corectiv privete transferul
alocrilor financiare ctre alte programe sau prioriti care i-
au ndeplinit obiectivele de etap, Comisia aprob, printr-un act
de punere n aplicare, modificarea necesar a programelor vizate
n conformitate cu articolul 30 alineatul (2). Prin derogare de la
articolul 30 alineatul (2), ntr-un astfel de caz, Comisia hotrte
n ceea ce privete modificarea n termen de cel mult dou luni
de la prezentarea cererii de modificare a statului membru.
(7) n cazul n care Comisia, pe baza examinrii raportului
final privind implementarea programului, stabilete c a existat
o nendeplinire grav a intelor referitoare numai la indicatorii
financiari, indicatorii de realizare i etapele principale de imple
mentare stabilite n cadrul de performan din cauza unor defi
ciene de implementare clar identificate, pe care Comisia le-a
comunicat n prealabil n temeiul articolului 50 alineatul (8) n
urma unor consultri strnse cu statul membru vizat, iar statul
membru nu a ntreprins aciunea corectiv necesar pentru a
aborda aceste deficiene, Comisia poate impune, fr a aduce
atingere articolului 85, corecii financiare n legtur cu priori
tile n cauz, n conformitate cu normele specifice fondurilor.
Atunci cnd aplic corecii financiare, Comisia ia n considerare,
cu respectarea principiului proporionalitii, nivelul de
absorbie i factorii externi care au contribuit la nendeplinirea
respectiv.
Coreciile financiare nu se aplic atunci cnd intele nu sunt
atinse din cauza impactului socio-economic sau a factorilor de
mediu, a unor schimbri semnificative de ordin economic sau
ambiental survenite n statul membru n cauz sau din motive
de for major care afecteaz grav implementarea respectivelor
prioriti.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 149 cu scopul de a stabili norme detaliate
privind criteriile de determinare a nivelului coreciei financiare
care trebuie aplicat.
Comisia adopt acte de punere n aplicare prin care stabilete
modalitile detaliate pentru a asigura o abordare consecvent n
ceea ce privete stabilirea obiectivelor de etap i a intelor din
cadrul de performan pentru fiecare prioritate i evaluarea
atingerii obiectivelor de etap i a intelor. Respectivele acte
de punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura
de examinare menionat la articolul 150 alineatul (3).
CAPITOLUL IV
Msuri viznd buna guvernan economic
Articolul 23
Msuri de corelare ntre eficacitatea fondurilor ESI i buna
guvernan economic
(1) Comisia poate solicita unui stat membru s i revizuiasc
acordul de parteneriat i programele relevante i s propun
modificri la acestea, dac acest lucru este necesar pentru a
sprijini punerea n aplicare a recomandrilor relevante ale
Consiliului sau pentru a maximiza impactul fondurilor ESI
asupra creterii i competitivitii n statele membre care bene
ficiaz de asisten financiar.
O astfel de solicitare poate fi fcut din urmtoarele motive:
(a) pentru a sprijini punerea n aplicare a unei recomandri
relevante adresat fiecrei ri i adoptat n conformitate
cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE i a unei reco
mandri relevante a Consiliului adoptat n conformitate
cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresat statului
membru n cauz:
(b) pentru a sprijiniri punerea n aplicare a recomandrilor
relevante ale Consiliului, adresate statului membru n
cauz i adoptate n conformitate cu articolul 7 alineatul
(2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1176/2011 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (
1
), cu condiia ca aceste modificri s fie considerate
necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice;
sau
(c) pentru a maximiza impactul fondurilor ESI disponibile
asupra creterii i competitivitii, dac un stat membru
ndeplinete una dintre urmtoarele condiii:
(i) asistena financiar a Uniunii i este furnizat n temeiul
Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului (
2
);
(ii) asistena financiar i este furnizat n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (
3
);
(iii) beneficiaz de o asisten financiar care declaneaz
programul de ajustare macroeconomic n conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (
4
) sau care declaneaz o
decizie a Consiliului n conformitate cu articolul 136
alineatul (1) din TFUE.
n sensul literei (b) a celui de-al doilea paragraf, fiecare dintre
condiiile respective este considerat ndeplinit dac asistena n
cauz este acordat statului membru nainte sau dup
21 decembrie 2013 i i este n continuare disponibil.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/349
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea i corectarea
dezechilibrelor macroeconomice, cu condiia ca aceste modificri s
fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeco
nomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).
(
2
) Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010
instituire a unui mecanism european de stabilizare financiar
(JO L 118, 12.5.2010, p. 1).
(
3
) Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului in 18 februarie 2002
de nfiinare a unui mecanism de asisten financiar pe termen
mediu pentru balanele de pli ale statelor membre (JO L 53,
23.2.2002, p. 1).
(
4
) Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii
economice i bugetare a statelor membre din zona euro care
ntmpin sau care sunt ameninate de dificulti grave n ceea ce
privete stabilitatea lor financiar (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).
(2) Orice solicitare adresat de Comisie statelor membre n
conformitate cu alineatul (1) este justificat, cu trimitere la
necesitatea de a sprijini punerea n aplicare a recomandrilor
relevante sau de a maximiza impactul fondurilor ESI asupra
creterii i competitivitii, dup caz, i indic programele i
prioritile pe care Comisia le consider vizate i natura modi
ficrilor preconizate. Astfel de solicitri nu sunt adresate nainte
de 2015 sau dup 2019 i nu vizeaz aceleai programe n doi
ani consecutivi.
(3) Statul membru rspunde la solicitarea menionat la
alineatul (1) n termen de dou luni de la primirea acesteia,
menionnd modificrile la acordul de parteneriat i programe
pe care le consider necesare i motivele acestor modificri,
identificnd programele vizate i prezentnd natura modifi
crilor propuse i efectele lor preconizate asupra punerii n
aplicare a recomandrilor i asupra utilizrii fondurilor ESI.
Dac este cazul, Comisia face observaii n termen de o lun
de la primirea rspunsului.
(4) Statul membru depune propunerea de modificare a
acordului de parteneriat i a programelor relevante n termen
de dou luni de la trimiterea rspunsului menionat la alineatul
(3).
(5) n cazul n care Comisia nu a formulat observaii sau este
pe deplin satisfcut c observaiile sale au fost luate n
considerare n mod corespunztor, Comisia adopt o decizie
de aprobare a modificrilor la acordul de parteneriat i la
programele relevante, fr ntrzieri nejustificate, n orice caz
nu mai trziu de trei luni dup depunerea lor de ctre statul
membru n conformitate cu alineatul (3).
(6) Dac statul membru nu ia msuri eficace ca rspuns la
solicitarea ce i este adresat n conformitate cu alineatul (1) n
termenele prevzute la alineatele (3) i (4), Comisia poate s
propun Consiliului, prin acte de punere n aplicare i n
termen de trei luni de la formularea observaiilor prevzute la
alineatul (3) sau dup depunerea propunerii statului membru
prevzut la alineatul (4), suspendarea parial sau integral a
plilor pentru programele sau prioritile n cauz. n
propunerea sa, Comisia prezint motivele care se bazeaz
concluzia sa conform creia statul membru nu a luat msuri
eficace. La elaborarea propunerii sale, Comisia ine seama de
toate informaiile relevante i acord atenia cuvenit oricror
elemente care reies din dialogul structurat prevzut la alineatul
(15), precum i oricror opinii exprimate n cadrul dialogului n
cauz.
Consiliul decide asupra propunerii respective prin intermediul
unor acte de punere n aplicare. Actul de punere n aplicare se
aplic doar pentru cererile de plat depuse dup data adoptrii
actului de punere in aplicare respectiv.
(7) Domeniul de aplicare i nivelul suspendrii plilor
impuse n conformitate cu alineatul (5) sunt proporionale i
eficace, asigurnd egalitatea de tratament ntre statele membre,
n special n ceea ce privete impactul suspendrii asupra
economiei statului membru vizat. Programele care urmeaz s
fac obiectul suspendrii se determin pe baza nevoilor identi
ficate n solicitarea menionat la alineatele (1) i (2).
Suspendarea plilor nu depete 50 % din plile pentru fiecare
dintre programele vizate. Decizia poate prevedea creterea
nivelului suspendrii pn la 100 % din pli dac statul
membru nu ia msuri eficace ca rspuns la o solicitare
primit n conformitate cu alineatul (1) n termen de trei luni
de la suspendarea plilor menionat la alineatul (6).
(8) n cazul n care statul membru a propus amendamente la
acordul de parteneriat i la programele relevante la solicitarea
Comisiei, Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei, decide
ridicarea suspendrii plilor.
(9) Comisia prezint Consiliului o propunere de suspendare
parial sau integral a angajamentelor sau a plilor pentru
programele unui stat membru dac:
(a) Consiliul decide, n conformitate cu articolul 126 alineatul
(8) sau cu articolul 126 alineatul (11) din TFUE, c statul
membru n cauz nu a ntreprins aciuni eficace pentru
corectarea deficitului su excesiv;
(b) Consiliul adopt dou recomandri succesive n cadrul
aceleiai proceduri de dezechilibru, n conformitate cu
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 1176/2011, pe motiv c statul membru a transmis un
plan de aciuni corective nesatisfctor.
(c) Consiliul adopt dou decizii succesive n cadrul aceleiai
proceduri de dezechilibru n conformitate cu articolul 10
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prin
care constat un caz de nerespectare de ctre statul
membru pe motiv c acesta nu a ntreprins aciunile
corective recomandate;
(d) Comisia concluzioneaz c statul membru nu a luat msuri
de implementare a programului de ajustare menionat n
Regulamentul (UE) nr. 407/2010 sau n Regulamentul (CE)
nr. 332/2002 i, prin urmare, decide s nu autorizeze plata
asistenei financiare acordate statului membru respectiv;
(e) Consiliul decide c un stat membru nu respect programul
de ajustare macroeconomic menionat la articolul 7 din
Regulamentul (UE) nr. 472/2013 sau msurile solicitate
printr-o decizie a Consiliului adoptat n conformitate cu
articolul 136 alineatul (1) din TFUE.
La elaborarea propunerii sale, Comisia respect dispoziiile de la
alineatul (1), innd seama de toate informaiile relevante n
acest sens, i acord atenia cuvenit oricror elemente care
reies din dialogul structurat prevzut la alineatul (15), precum
i oricror opinii exprimate n cadrul dialogului n cauz.
RO
L 347/350 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Se acord prioritate suspendrii angajamentelor; plile se
suspendat numai n cazul n care se urmrete adoptarea
unor msuri imediate i n caz de neconformitate semnificativ.
Suspendarea plilor se aplic cererilor de plat depuse pentru
programele n cauz dup data deciziei de suspendare.
(10) O propunere a Comisiei privind suspendarea angaja
mentelor n conformitate cu alineatul (9) se consider
adoptat de Consiliu cu excepia cazului n care Consiliul
decide, printr-un act de punere n aplicare, s resping
propunerea n cauz cu majoritate calificat n termen de o
lun de la depunerea ei de ctre Comisie. Suspendarea angaja
mentelor se aplic angajamentelor din fondurile ESI pentru
statul membru n cauz ncepnd cu 1 ianuarie a anului care
urmeaz deciziei de suspendare.
Consiliul adopt decizia, printr-un act de punere n aplicare, pe
baza propunerii Comisiei privind suspendarea plilor
menionate la alineatul (9).
(11) Domeniul de aplicare i nivelul suspendrii angaja
mentelor sau plilor impuse n conformitate cu alineatul (10)
sunt proporionale, asigur egalitatea de tratament ntre statele
membre i in cont de circumstanele economice i sociale n
care se afl statul membru n cauz, n special de nivelul
omajului din statul membru n cauz comparativ cu media la
nivelul Uniunii i de impactul suspendrii asupra economiei
statului membru n cauz. Impactul suspendrii asupra
programelor de importan critic pentru corectarea condiiilor
economice sau sociale nefavorabile este un factor specific care
se ia n seam.
Dispoziiile detaliate pentru determinarea domeniului de aplicare
i a nivelului suspendrilor sunt prevzute n anexa III.
Suspendarea angajamentelor se face pn la cel mai mic dintre
urmtoarele dou praguri:
(a) maximum 50 % din angajamentele aferente fondurilor ESI
pentru urmtorul exerciiu financiar la primul caz de neres
pectare a procedurii de deficit excesiv conform alineatului
(9) primul paragraf litera (a) i maximum 25 % din angaja
mentele aferente fondurilor ESI pentru urmtorul exerciiu
financiar n primul caz de nerespectare a planului de aciuni
corective din cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv
conform alineatului (9) primul paragraf litera (b) sau de
nerespectare a aciunilor corective recomandate n cadrul
unei proceduri de dezechilibru excesiv conform alineatului
(9) primul paragraf litera (c).
Nivelul suspendrii crete treptat pn la maximum 100 %
din angajamentele aferente fondurilor ESI pentru urmtorul
exerciiu financiar n cazul unei proceduri de deficit excesiv
i pn la 50 % din angajamentele aferente fondurilor ESI
pentru urmtorul exerciiu financiar n cazul unei proceduri
de dezechilibru excesiv, n funcie de gravitatea nerespectrii;
(b) maximum 0,5 % din PIB-ul nominal pentru primul caz de
nerespectare a unei proceduri de deficit excesiv conform
alineatului (9) primul paragraf litera (a) i maximum
0,25 % din PIB-ul nominal pentru primul caz de neres
pectare a planului de aciuni corective din cadrul unei
proceduri de dezechilibru excesiv conform alineatului (9)
primul paragraf litera (b) sau de nerespectare a aciunilor
corective recomandate n cadrul unei proceduri de deze
chilibru excesiv conform alineatului (9) primul paragraf
litera (c).
Dac nerespectarea aciunilor corective menionat la
alineatul (9) primul paragraf literele (a), (b) i (c) persist,
procentajul acestei plafonri fa de PIB se majoreaz treptat
pn la:
maximum 1 % din PIB-ul nominal pentru nerespectarea
persistent a unei proceduri de deficit excesiv n confor
mitate cu alineatul (9) primul paragraf litera (a) i
maximum 0,5 % din PIB-ul nominal pentru neres
pectarea persistent a unei proceduri de dezechilibru
excesiv conform alineatului (9) primul paragraf litera
(b) sau (c), n funcie de gravitatea nerespectrii;
(c) maximum 50 % din angajamentele aferente fondurilor ESI
pentru urmtorul exerciiu financiar sau maximum 0,5 %
din PIB-ul nominal pentru primul caz de nerespectare
conform alineatul (9) primul paragraf literele (d) i (e).
La determinarea nivelului suspendrii i pentru a alege
suspendarea angajamentelor sau a plilor, se ine seama
de etapa n care se afl programul, n special de perioada
rmas pentru utilizarea fondurilor dup rebugetarea anga
jamentelor suspendate.
(12) Fr a aduce atingere normelor privind dezangajrile
prevzute la articolele 86 - 88, Comisia ridic fr ntrziere
suspendarea angajamentelor dac:
(a) procedura privind deficitul excesiv este suspendat n
conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE)
nr. 1467/97 al Consiliului (
1
) sau Consiliul a decis n confor
mitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE s abroge
decizia privind existena unui deficit excesiv;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/351
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997
privind accelerarea i clarificarea aplicrii procedurii de deficit
excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).
(b) Consiliul a aprobat planul de aciune corectiv prezentat de
statul membru n cauz n conformitate cu articolul 8
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011,
procedura de dezechilibru excesiv este suspendat n confor
mitate cu articolul 10 alineatul (5) din regulamentul
menionat anterior sau Consiliul a nchis procedura de deze
chilibru excesiv n conformitate cu articolul 11 din regula
mentul menionat anterior;
(c) Comisia a concluzionat c statul membru n cauz a luat
msuri adecvate pentru aplicarea programului de ajustare
menionat la articolul 7 din Regulamentul (UE)
nr. 472/2013 sau msurile solicitate printr-o decizie a
Consiliului adoptat n conformitate cu articolul 136
alineatul (1) din TFUE.
Atunci cnd ridic suspendarea angajamentelor Comisia
renscrie n buget angajamentele suspendate n conformitate
cu articolul 8 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013
al Consiliului.
Consiliul adopt decizia de ridicare a suspendrii plilor la
propunerea Comisiei dac sunt ndeplinite condiiile aplicabile
prevzute la primul paragraf literele (a), (b) i (c).
(13) Alineatele (6) - (12) nu se aplic Regatului Unit n
msura n care suspendarea angajamentelor sau plilor are
legtur cu aspecte menionate la alineatul (1) al doilea
paragraf literele (a), (b) si (c) punctul (iii) sau la alineatul (9)
primul paragraf literele (a), (b) sau (d).
(14) Prezentul articol nu se aplic programelor din cadrul
obiectivului Cooperarea teritorial european.
(15) Comisia informeaz Parlamentul European cu privire la
punerea in aplicare a prezentului articol. n special, Comisia
informeaz imediat Parlamentul European atunci cnd una
dintre condiiile prevzute la alineatul (6) sau la alineatul (9)
primul paragraf literele (a) - (e) este ndeplinit pentru un stat
membru, dnd detalii despre fondurile ESI i programele care ar
putea face obiectul unei suspendri a angajamentelor sau a
plilor.
Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog
structurat privind aplicarea prezentului articol, innd seama
n special de informaiile transmise n conformitate cu primul
paragraf.
Comisia transmite propunerea de suspendare a angajamentelor
sau plilor sau propunerea de ridicare a suspendrii Parla
mentului European i Consiliului imediat dup adoptarea sa.
Parlamentul European poate invita Comisia s explice motivele
care stau la baza propunerii sale.
(16) n 2017, Comisia analizeaz aplicarea prezentului
articol. n acest sens, Comisia elaboreaz un raport pe care l
transmite Parlamentului European i Consiliului, nsoit, dac
este necesar, de o propunere legislativ.
(17) Dac intervin modificri majore ale situaiei sociale i
economice din Uniune, Comisia poate prezenta o propunere de
reexaminare a punerii n aplicare a prezentului articol sau Parla
mentul European ori Consiliul, acionnd n conformitate cu
articolele 225 sau, respectiv, 241 din TFUE, i poate cere
Comisiei s prezinte o astfel de propunere.
Articolul 24
Mrirea cuantumului plilor pentru un stat membru avnd
probleme bugetare temporare
(1) La cererea unui stat membru, plile intermediare pot fi
mrite cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanare apli
cabil fiecrei prioriti pentru FEDR, FSE i Fondul de coeziune
sau fiecrei msuri pentru FEADR i FEPAM. n cazul n care un
stat membru ndeplinete una dintre urmtoarele condiii dup
21 decembrie 2013, rata de cofinanare mrit, care nu poate
depi 100 %, se aplic cererilor sale de plat transmise pentru
perioada de pn la 30 iunie 2016:
(a) dac statul membru n cauz beneficiaz de un mprumut
din partea Uniunii, n temeiul Regulamentului (UE)
nr. 407/2010;
(b) dac statul membru n cauz beneficiaz de asisten
financiar pe termen mediu n conformitate cu Regula
mentul (CE) nr. 332/2002, cu condiia implementrii unui
program de ajustare macroeconomic;
(c) dac asistena financiar se pune la dispoziia statului
membru n cauz, condiionat de implementarea unui
program de ajustare macroeconomic, astfel cum se
specific n Regulamentul (UE) nr. 472/.
Prezentul alineat nu se aplic programelor n temeiul regula
mentului CTE.
(2) Fr a aduce atingere alineatului (1), contribuia Uniunii
prin plile intermediare i prin plata soldului final nu poate
depi sprijinul public sau suma maxim a contribuiei din
partea fondurilor ESI pentru fiecare prioritate n cazul FEDR,
FSE i Fondului de coeziune sau pentru fiecare msur n
cazul FEADR i FEPAM, astfel cum se prevede n decizia
Comisiei de aprobare a programului.
(3) Comisia examineaz aplicarea alineatelor (1) i (2) i
prezint Parlamentului European i Consiliului un raport
cuprinznd evaluarea sa i, dac este necesar, o propunere legi
slativ n acest sens pn la 30 iunie 2016.
RO
L 347/352 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Articolul 25
Gestionarea asistenei tehnice pentru statele membre care
se confrunt cu dificulti bugetare temporare
(1) La solicitarea unui stat membru care se confrunt cu
dificulti bugetare temporare i care ndeplinete condiiile
prevzute la articolul 24 alineatul (1), o parte din resursele
prevzute la articolul 59 i programate n conformitate cu
normele specifice fondurilor pot fi transferate, cu acordul
Comisiei, ctre asistena tehnic la iniiativa Comisiei pentru
implementarea msurilor n legtur cu statul membru n
cauz n conformitate cu articolul 58 alineatul (1) al treilea
paragraf litera (k) prin gestiune direct sau indirect.
(2) Resursele menionate la alineatul (1) vin n completarea
sumelor prevzute n conformitate cu plafoanele stabilite n
normele specifice fondurilor pentru asistena tehnic la iniiativa
Comisiei. n cazul n care un plafon privind asistena tehnic la
iniiativa statelor membre este stabilit n normele specifice
fondurilor, suma care urmeaz s fie transferat este inclus la
calcularea respectrii plafonului respectiv.
(3) Un stat membru solicit transferul menionat la alineatul
(2) pentru un an calendaristic n care ndeplinete condiiile
prevzute la articolul 24 alineatul (1) pn la data de 31
ianuarie a anului n care urmeaz s se efectueze un transfer.
Cererea este nsoit de o propunere de modificare a
programului sau a programelor din care se va efectua transferul
respectiv. Se aduc modificri corespunztoare acordului de
parteneriat, n conformitate cu articolul 30 alineatul (2), care
stabilesc suma total transferat Comisiei n fiecare an.
n cazul n care un stat membru ndeplinete condiiile
prevzute la articolul 24 alineatul (1) la 1 ianuarie 2014,
acesta poate transmite cererea pentru anul respectiv n acelai
timp cu transmiterea acordului su de parteneriat, care stabilete
suma ce urmeaz s fie transferat pentru asistena tehnic la
iniiativa Comisiei.
TITLUL III
PROGRAMARE
CAPITOLUL I
Dispoziii generale privind fondurile ESI
Articolul 26
Pregtirea programelor
(1) Fondurile ESI sunt implementate prin intermediul progra
melor, n conformitate cu acordul de parteneriat. Fiecare
program acoper perioada cuprins ntre 1 ianuarie 2014 i
31 decembrie 2020.
(2) Programele sunt ntocmite de statele membre sau de ctre
orice autoritate desemnat de acestea, n cooperare cu partenerii
menionai la articolul 5. Statele membre elaboreaz programele
bazate pe proceduri transparente n raport cu publicul, n
conformitate cu cadrul lor instituional i juridic.
(3) Statele membre i Comisia coopereaz pentru a asigura
coordonarea eficace n cadrul pregtirii i implementrii
programelor pentru fondurile ESI, inclusiv, acolo unde este
cazul, programele multifonduri pentru fonduri, innd seama
de principiul proporionalitii.
(4) Programele sunt transmise Comisiei de statele membre n
termen de trei luni de la prezentarea acordului de parteneriat.
Programele de cooperare teritorial european sunt transmise
pn la 22 septembrie 2014. Toate programele sunt nsoite
de evaluri ex ante, astfel cum se prevede la articolul 55.
(5) n cazul n care unul sau mai multe regulamente specifice
fondurilor ESI intr n vigoare ntre 22 februarie 2014 i
22 iunie 2014, programul sau programele sprijinite de fondul
ESI afectat de intrarea n vigoare cu ntrziere a regulamentului
specific fondului se depun n termen de trei luni de la
depunerea acordului de parteneriat revizuit menionat la
articolul 17 alineatul (1).
(6) n cazul n care unul sau mai multe regulamente specifice
fondurilor ESI intr n vigoare dup 22 iunie 2014, programul
sau programele sprijinite de fondul ESI afectat de intrarea n
vigoare cu ntrziere a regulamentului specific fondului se
depun n termen de trei luni de la intrarea n vigoare a regula
mentului specific fondului care a suferit ntrzieri.
Articolul 27
Coninutul programelor
(1) Fiecare program stabilete o strategie pentru contribuia
programului la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii n concordan cu prezentul
regulament, normele specifice fondurilor i cu coninutul
acordului de parteneriat.
Fiecare program include msuri luate pentru a asigura imple
mentarea eficace, eficient i coordonat a fondurilor ESI i a
aciunilor n vederea reducerii sarcinii administrative ale benefi
ciarilor.
(2) Fiecare program definete prioritile stabilind obiective
specifice, creditele bugetare aferente contribuiei din partea
fondurilor ESI i cofinanarea naional corespunztoare,
inclusiv sumele aferente rezervei de performan, care poate fi
public sau privat, n conformitate cu normele specifice fondu
rilor.
(3) Atunci cnd statele membre i regiunile particip la
strategii macro-regionale sau la strategii aferente bazinelor
maritime, programul pertinent stabilete contribuia inter
veniilor planificate la aceste strategii, n funcie de nevoile
zonei acoperite de program astfel cum este identificat de
statul membru.
(4) Fiecare prioritate stabilete indicatori i inte corespunz
toare, exprimai n termeni calitativi sau cantitativi, n confor
mitate cu normele specifice fondurilor, pentru a evalua
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/353
progresul nregistrat n implementarea programului n vederea
atingerii obiectivelor ca baz pentru monitorizarea, evaluarea i
examinarea performanelor. Printre respectivii indicatori se
numr:
(a) indicatori financiari referitori la cheltuielile alocate;
(b) indicatori de realizare referitori la operaiunile care primesc
contribuii;
(c) indicatori de rezultat referitori la prioritatea n cauz.
Pentru fiecare fond ESI, normele specifice fondurilor stabilesc
indicatori comuni i pot formula prevederi n legtur cu indi
catori specifici fiecrui program.
(5) Fiecare program, cu excepia celor care acoper numai
asistena tehnic, include o descriere a aciunilor de ntreprins,
n conformitate cu normele specifice fondurilor, lund n
considerare principiile enunate la articolele 5, 7 i 8.
(6) Fiecare program, cu excepia celor n cazul crora
asistena tehnic este efectuat n cadrul unui program
specific, stabilete suma orientativ a contribuiei care se va
utiliza pentru obiectivele n materie de schimbri climatice, pe
baza metodologiei menionate la articolul 8.
(7) Statele membre elaboreaz proiectul de program n
conformitate cu normele specifice fondurilor.
Articolul 28
Dispoziii specifice privind coninutul programelor
dedicate instrumentelor comune pentru garanii
neplafonate i titlurizri prin care se asigur o asisten
de capital implementate de BEI
(1) Prin derogare de la articolul 27, programele dedicate
menionate la articolul 39 alineatul (4) primul paragraf litera
(b) includ:
(a) elementele prevzute la articolul 27 alineatul (1) primul
paragraf i alineatele (2), (3) i (4) din acel articol n ceea
ce privete principiile stabilite la articolul 5;
(b) identificarea organismelor menionate la articolele 125, 126
i 127 din prezentul regulament i la articolul65 alineatul
(2) din Regulamentul privind FEADR ca fiind relevante
pentru fondul n cauz;
(c) pentru fiecare condiionalitate ex ante stabilit n confor
mitate cu articolul 19 i cu anexa XI i aplicabil progra
mului, o evaluare a ndeplinirii condiionalitii ex ante la
data depunerii acordului de parteneriat i a programului, iar
n cazurile n care condiionalitatea ex ante nu este nde
plinit, o descriere a aciunilor prevzute pentru ndeplinirea
condiionalitii ex ante n cauz, indicnd organismele
responsabile i un calendar pentru realizarea acestor
aciuni, n conformitate cu rezumatul prezentat n acordul
de parteneriat.
(2) Prin derogare de la articolul 55, evaluarea ex ante
menionat la articolul 39 alineatul (4) primul paragraf litera
(a) este considerat ca fiind evaluarea ex ante a respectivelor
programe.
(3) n sensul programelor menionate la articolul 39 alineatul
(4) primul paragraf litera (b) din prezentul regulament,
articolul 6 alineatul (2) i articolul 59 alineatele (5) i (6) din
Regulamentul privind FEADR nu se aplic. Pe lng elementele
menionate la alineatul (1) din prezentul articol, numai
dispoziiile prevzute la articolul 8 alineatul (1) litera (c)
punctul (i), litera (f), litera (h), litera (i) si litera (m) punctele
(i) - iii) din Regulamentul privind FEADR se aplic n cazul
programelor din cadrul FEADR.
Articolul 29
Procedura de adoptare a programelor
(1) Comisia evalueaz coerena programelor n raport cu
prezentul regulament i cu normele specifice fondurilor,
contribuia efectiv a acestora la obiectivele tematice selectate
i la prioritile Uniunii specifice fiecrui fond ESI, precum i
coerena cu acordul de parteneriat, innd cont de recoman
drile relevante specifice adresate fiecrei ri, adoptate n
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, i de
recomandrile pertinente ale Consiliului, adoptate n confor
mitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, precum i de
evaluarea ex ante. Evaluarea abordeaz, n special, gradul de
adecvare a strategiei programului, obiectivele corespunztoare,
indicatorii, intele i alocarea resurselor bugetare.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia nu trebuie s
evalueze coerena programelor operaionale dedicate YEI
menionate la articolul 18 al doilea paragraf litera (a) din Regu
lamentul privind FSE i a programelor operaionale dedicate
menionate la articolul 39 alineatul (4) primul paragraf litera
(b) din prezentul regulament cu acordul de parteneriat, n cazul
n care statul membru nu i prezint acordul de parteneriat la
data depunerii respectivelor programe dedicate.
(3) Comisia formuleaz observaii n termen de trei luni de la
data prezentrii programului. Statul membru furnizeaz
Comisiei toate informaiile suplimentare necesare i, dup caz,
revizuiete programul propus.
(4) n conformitate cu normele specifice fiecrui fond,
Comisia aprob fiecare program n termen de ase luni de la
transmiterea acestuia de ctre statul membru n cauz, cu
condiia ca orice observaii formulate de Comisie s fi fost
luate n considerare n mod corespunztor, dar nu nainte de
1 ianuarie 2014 sau de adoptarea de ctre Comisie a unei
decizii de aprobare a acordului de parteneriat.
RO
L 347/354 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Prin derogare de la cerinele menionate n primul paragraf,
programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorial
european pot fi aprobate de Comisie nainte de adoptarea
deciziei de aprobare a acordului de parteneriat, iar programele
operaionale dedicate YEI menionate la articolul 18 al doilea
paragraf litera (a) din Regulamentul privind FES i programele
dedicate menionate la articolul 39 alineatul (4) primul paragraf
litera (b) din prezentul regulament pot fi aprobate de Comisie
nainte de depunerea acordului de parteneriat.
Articolul 30
Modificarea programelor
(1) Cererile de modificare a programelor transmise de un stat
membru sunt justificate n mod corespunztor i prezint, n
special, impactul preconizat al modificrilor aduse programului
asupra realizrii strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii i a obiectivelor specifice
definite n program, avnd n vedere prezentul regulament i
normele specifice fondurilor, principiile orizontale, menionate
la articolele 5, 7 i 8, precum i acordul de parteneriat. Cererile
sunt nsoite de programul revizuit.
(2) Comisia evalueaz informaiile furnizate n conformitate
cu alineatul (1), innd cont de justificarea oferit de statul
membru. Comisia poate face observaii n termen de o lun
de la transmiterea programului revizuit i statul membru
furnizeaz Comisiei toate informaiile suplimentare necesare.
n conformitate cu normele specifice fondurilor, Comisia
aprob cererile de modificare a unui program ct mai curnd
posibil, dar n termen de cel mult trei luni de la transmiterea
acestora de ctre statul membru, cu condiia ca orice observaii
fcute de Comisie s fi fost luate n considerare n mod cores
punztor.
Atunci cnd modificarea unui program afecteaz informaiile
furnizate n acordul de parteneriat n conformitate cu
articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctele (iii), (iv) i (vi),
aprobarea modificrii programului de ctre Comisie constituie
n acelai timp o aprobare a revizuirii necesare a informaiilor
din acordul de parteneriat.
(3) Prin derogare de la dispoziiile alineatului (2), n cazul n
care cererea de modificare este transmis Comisiei cu scopul de
a realoca rezerva de performan n urma examinrii perfor
manei, Comisia face observaii numai n situaiile n care
consider c alocarea propus nu este n conformitate cu
normele aplicabile, nu corespunde nevoilor de dezvoltare ale
statului membru sau ale regiunii n cauz sau implic un risc
semnificativ ca obiectivele i intele stabilite n propunere s nu
poat fi ndeplinite. Comisia aprob o cerere de modificare a
unui program ct mai curnd posibil i n termen de cel mult
dou luni de la transmiterea acestei cereri de ctre statul
membru, cu condiia ca orice observaii fcute de Comisie s
fi fost luate n considerare n mod corespunztor. Aprobarea
unei modificri a programului de ctre Comisie constituie, n
acelai timp, o aprobare a revizuirii, n consecin, a infor
maiilor din acordul de parteneriat.
(4) Prin derogare de la alineatul (2), se pot stabili prin Regu
lamentul privind FEPAM proceduri specifice pentru modificarea
programelor operaionale.
Articolul 31
Participarea BEI
(1) BEI poate, la cererea statelor membre, s participe la
pregtirea acordului de parteneriat, precum i la activitile
legate de pregtirea operaiunilor, n special pentru proiectele
majore, instrumentele financiare i PPP.
(2) Comisia poate s consulte BEI naintea adoptrii
acordului de parteneriat sau a programelor.
(3) Comisia poate s invite BEI s analizeze calitatea tehnic,
sustenabilitatea economic i financiar i viabilitatea proiectelor
majore i s ofere asisten n ceea ce privete instrumentele
financiare care urmeaz a fi aplicate sau elaborate.
(4) La aplicarea dispoziiilor prezentului regulament, Comisia
poate s acorde granturi sau contracte de servicii BEI, acoperind
iniiative implementate pe o baz multianual. Angajarea contri
buiilor din bugetul Uniunii pentru astfel de granturi sau
contracte de servicii se efectueaz anual.
CAPITOLUL II
Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii
Articolul 32
Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii
(1) Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comu
nitii beneficiaz de sprijin FEADR, fiind n acest context
denumit dezvoltare local LEADER, i poate beneficia de
sprijin prin FEDR, FSE sau FEPAM. n sensul prezentului
capitol, respectivele fonduri sunt denumite n continuare fon
durile ESI n cauz.
(2) Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comuni
tii:
(a) se axeaz pe anumite zone subregionale;
(b) este plasat sub responsabilitatea grupurilor de aciune
local formate din reprezentani ai intereselor socioeco
nomice locale ale sectoarelor public i privat i n cadrul
crora, la nivel decizional, nici autoritile publice, astfel
cum sunt definite conform normelor naionale, nici un
singur grup de interese nu deine mai mult de 49 % din
drepturile de vot;
(c) este realizat prin strategii de dezvoltare local pe zone
integrate i multisectoriale;
(d) este elaborat innd cont de necesitile i potenialul local
i include caracteristici inovatoare n context local, cola
borare n reea i, dup caz, cooperare.
(3) Contribuia fondurilor ESI n cauz la dezvoltarea local
plasat sub responsabilitatea comunitii este consecvent i
coordonat ntre fondurile ESI n cauz. Acest lucru se asigur
n special prin coordonarea activitilor de consolidare a capa
citilor, de selecie, de aprobare i de finanare a strategiilor de
dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii i a
grupurilor de aciune local.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/355
(4) n cazul n care comitetul responsabil cu selecionarea
strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii prevzut la articolul 33 alineatul (3) hotrte c
implementarea strategiei de dezvoltare local plasate sub
responsabilitatea comunitii selecionate necesit contribuii
din partea mai multor fonduri, acesta poate desemna, n confor
mitate cu normele i procedurile naionale, un fond principal
care s suporte toate costurile de funcionare i animare,
prevzute la articolul 35 alineatul (1) literele (d) i (e), pentru
strategia de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii.
(5) Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comu
nitii susinut din fondurile ESI n cauz se realizeaz n
cadrul uneia sau mai multor prioriti ale programului sau
programelor relevante, n conformitate cu normele specifice
fondurilor ESI n cauz.
Articolul 33
Strategiile de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii
(1) O strategie de dezvoltare local plasat sub responsabi
litatea comunitii conine cel puin urmtoarele elemente:
(a) definirea zonei i a populaiei care fac obiectul strategiei;
(b) analiza necesitilor de dezvoltare i a potenialului zonei,
inclusiv o analiz a punctelor tari, a punctelor slabe, a
oportunitilor i a ameninrilor;
(c) o descriere a strategiei i a obiectivelor acesteia, o descriere a
caracterului integrat i inovator al strategiei i o ierarhie a
obiectivelor, inclusiv inte msurabile pentru realizri i
rezultate. n legtur cu rezultatele, intele pot fi exprimate
n termeni cantitativi sau calitativi. Strategia este coerent cu
programele relevante ale tuturor fondurilor ESI n cauz
implicate;
(d) o descriere a procesului de implicare a comunitii n
elaborarea strategiei;
(e) un plan de aciune care s demonstreze modul n care
obiectivele sunt transpuse n aciuni;
(f) o descriere a procedurilor de gestionare i monitorizare a
strategiei, prin care se demonstreaz capacitatea grupului de
aciune local de implementare a strategiei, nsoit de o
descriere a procedurilor specifice de evaluare;
(g) planul financiar al strategiei, inclusiv alocarea planificat din
fiecare fond ESI n cauz.
(2) Statele membre stabilesc criterii pentru selecia strategiilor
de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii.
(3) Strategiile de dezvoltare local plasate sub responsabi
litatea comunitii sunt alese de un comitet constituit n acest
scop de ctre autoritatea sau autoritile de management
responsabile i sunt aprobate de autoritatea sau autoritile de
management responsabile.
(4) Prima rund de selectare a strategiilor de dezvoltare local
plasate sub responsabilitatea comunitii se finalizeaz n termen
de doi ani de la data aprobrii acordului de parteneriat. Dup
aceast dat, statele membre pot selecta strategii suplimentare
de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii,
dar nu ulterior datei de 31 decembrie 2017.
(5) Decizia de aprobare a unei strategii de dezvoltare local
plasat sub responsabilitatea comunitii stabilete alocrile
pentru fiecare fond ESI n cauz. Decizia stabilete, de
asemenea, responsabilitile n materie de gestionare i
sarcinile de control n condiiile programului sau programelor
n raport cu strategia de dezvoltare local plasat sub respon
sabilitatea comunitii.
(6) Populaia zonei la care se face referire la alineatul (1)
litera (a) nu poate fi mai mic de 10 000 de locuitori i nu
poate depi 150 000 de locuitori. Cu toate acestea, n cazuri
justificate n mod corespunztor i pe baza unei propuneri a
unui stat membru, Comisia poate adopta sau modifica aceste
limite de populaie n decizia sa luat n temeiul articolului 15
alineatele (2) sau (3), de aprobare sau, respectiv, de modificare a
acordului de parteneriat n cazul statului membru respectiv,
pentru a lua n consideraie zonele slab sau dens populate sau
pentru a asigura coerena teritorial a zonelor acoperite de stra
tegiile de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comu
nitii.
Articolul 34
Grupuri de aciune local
(1) Grupurile de aciune local elaboreaz i implementeaz
strategiile de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii.
Statele membre definesc rolurile respective ale grupului de
aciune local i autoritile responsabile pentru implementarea
programelor relevante, cu privire la toate sarcinile de imple
mentare legate de strategia de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii.
(2) Autoritatea sau autoritile de management responsabile
se asigur c grupurile de aciune local fie aleg un partener din
cadrul grupului n calitate de partener principal pentru aspectele
administrative i financiare, fie se reunesc n cadrul unei
structuri comune legal constituite.
(3) Sarcinile grupurilor de aciune local sunt urmtoarele:
(a) consolidarea capacitii actorilor locali de a dezvolta i
implementa operaiunile, inclusiv promovarea capacitilor
lor de management al proiectelor;
(b) conceperea unei proceduri de selecie nediscriminatorii i
transparente i a unor criterii obiective n ceea ce privete
selectarea operaiunilor, care s evite conflictele de interese,
care garanteaz c cel puin 50 % din voturile privind
deciziile de selecie sunt exprimate de parteneri care nu au
statutul de autoriti publice i permite selecia prin
procedur scris;
RO
L 347/356 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(c) asigurarea, cu ocazia selecionrii operaiunilor, a coerenei
cu strategia de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii, prin acordarea de prioritate operaiunilor n
funcie de contribuia adus la atingerea obiectivelor i
intelor strategiei;
(d) pregtirea i publicarea de cereri de propuneri sau a unei
proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv
definirea criteriilor de selecie;
(e) primirea i evaluarea cererilor de contribuii;
(f) selectarea operaiunilor i stabilirea cuantumului contribuiei
i, dup caz, prezentarea propunerilor ctre organismul
responsabil pentru verificarea final a eligibilitii nainte
de aprobare;
(g) monitorizarea implementrii strategiei de dezvoltare local
plasate sub responsabilitatea comunitii i a operaiunilor
sprijinite i efectuarea de activiti specifice de evaluare n
legtur cu strategia respectiv.
(4) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la alineatul (3) litera
(b), grupul de aciune local poate avea statut de beneficiar i
poate implementa operaiuni n conformitate cu strategia de
dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
(5) n cazul activitilor de cooperare ale grupurilor de
aciune local, menionate la articolul 35 alineatul (1) litera
(c), sarcinile stabilite la alineatul (3) litera (f) de la prezentul
articol pot fi efectuate de autoritatea de management respon
sabil.
Articolul 35
Sprijin din partea fondurilor ESI pentru dezvoltarea local
plasat sub responsabilitatea comunitii
(1) Sprijinul din fondurile ESI n cauz pentru dezvoltarea
local plasat sub responsabilitatea comunitii acoper:
(a) costurile activitilor de sprijin pregtitoare constnd din
edificarea capacitilor, formare profesional i participare
la reele n vederea elaborrii i implementrii unei
strategii de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii.
Aceste costuri pot s includ unul sau mai multe dintre
urmtoarele elemente:
(i) aciuni de formare pentru prile interesate locale;
(ii) studii asupra zonei n cauz;
(iii) costuri aferente proiectrii strategiei de dezvoltare local
plasate sub responsabilitatea comunitii, inclusiv
costuri de consultan i costuri aferente aciunilor
legate de consultarea prilor interesate n scopul
pregtirii strategiei;
(iv) costurile administrative (de funcionare i de personal)
ale unei organizaii care solicit sprijin pregtitor n
cursul etapei de pregtire;
(v) sprijin pentru proiectele-pilot mici.
Un astfel de sprijin pregtitor este eligibil indiferent dac
strategia de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii conceput de grupul de aciune local care bene
ficiaz de sprijin este sau nu selectat pentru finanare de
ctre comitetul de selecie instituit n conformitate cu
articolul 33 alineatul (3).
(b) implementarea operaiunilor din cadrul strategiei de
dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii;
(c) pregtirea i implementarea activitilor de cooperare ale
grupului de aciune local;
(d) costuri de funcionare legate de gestionarea implementrii
strategiei de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii, constnd n costuri curente, costuri de personal
i de formare, costuri privind relaiile publice, costuri de
natur financiar, precum i costurile legate de activitile
de monitorizare i de evaluare a strategiei respective, astfel
cum sunt menionate la articolul 34 alineatul (3) litera (g);
(e) animarea strategiei de dezvoltare local plasate sub respon
sabilitatea comunitii, pentru a facilita comunicarea ntre
prile interesate, n vederea furnizrii de informaii i a
promovrii strategiei, precum i pentru a sprijini potenialii
beneficiari n vederea dezvoltrii operaiunilor i a pregtirii
cererilor.
(2) Sprijinul pentru costurile de funcionare i pentru
animarea strategiei, astfel cum sunt prevzute la alineatul (1)
literele (d) i (e) nu poate depi 25 % din cheltuielile publice
totale efectuate n cadrul strategiei de dezvoltare local plasate
sub responsabilitatea comunitii.
CAPITOLUL III
Dezvoltarea teritorial
Articolul 36
Investiia teritorial integrat
(1) n cazul n care o strategie de dezvoltare urban sau o
alt strategie teritorial ori un pact teritorial, menionate la
articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul privind FSE,
necesit o abordare integrat care implic investiii din FSE,
FEDR sau Fondul de coeziune n mai multe axe prioritare din
unul sau mai multe programe operaionale, aciunile relevante
pot fi desfurate ca o investiie teritorial integrat (ITI).
Aciunile desfurate ca o ITI pot fi completate cu sprijin
financiar acordat din FEADR sau din FEPAM.
(2) n cazul n care o investiie teritorial integrat este spri
jinit din FSE, FEDR sau Fondul de coeziune, programul
operaional (programele operaionale) relevant(e) descrie
(descriu) abordarea n materie de utilizare a instrumentului ITI
i alocrile financiare orientative din fiecare ax prioritar, n
conformitate cu normele specifice fiecrui fond.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/357
n cazul n care o investiie teritorial integrat este completat
cu sprijin financiar din FEADR sau FEPAM, alocarea financiar
orientativ i msurile vizate se specific n programul (pro
gramele) relevant(e), n conformitate cu normele specifice
fiecrui fond.
(3) Statul membru sau autoritatea de management poate
desemna unul sau mai multe organisme intermediare, inclusiv
autoriti locale, organisme de dezvoltare regional sau orga
nizaii neguvernamentale, care s gestioneze i s implementeze
o ITI n conformitate cu normele specifice fiecrui fond.
(4) Statul membru sau autoritile de management relevante
se asigur c sistemul de monitorizare pentru program (e)
prevede identificarea operaiunilor i a realizrilor unei prioriti
care contribuie la o ITI.
TITLUL IV
INSTRUMENTE FINANCIARE
Articolul 37
Instrumente financiare
(1) Fondurile ESI pot fi utilizate pentru a sprijini instru
mentele financiare din cadrul unui program, inclusiv atunci
cnd sunt organizate prin fonduri ale fondurilor, pentru a
contribui la ndeplinirea obiectivelor specifice prevzute n
cadrul unei prioriti.
Instrumentele financiare sunt implementate pentru a sprijini
investiii cu privire la care se preconizeaz c sunt viabile din
punct de vedere financiar i nu atrag finanare suficient din
sursele pieei. Atunci cnd aplic prezentul titlu, autoritile de
management, organismele care implementeaz fondurile de
fonduri i organismele care implementeaz instrumente
financiare se conformeaz legislaiei aplicabile, n special cu
privire la ajutorul de stat i achiziiile publice.
(2) Sprijinul instrumentelor financiare se face pe baza unei
evaluri ex ante prin care s-au stabilit probe privind deficienele
pieei sau situaiile de investiii sub nivelul optim, precum i
nivelul estimat i proporiile necesitilor de investiii publice,
inclusiv tipurile de instrumente financiare care urmeaz a fi
sprijinite. O astfel de evaluare ex ante include:
(a) o analiz a deficienelor pieei, a situaiilor de investiii sub
nivelul optim i a necesitilor de investiii pentru domeniile
de aciune i obiectivele tematice sau prioritile de investiii
care urmeaz a fi abordate pentru a contribui la atingerea
obiectivelor specifice stabilite n cadrul unei prioriti i care
urmeaz a fi sprijinite prin instrumente financiare.
Respectiva analiz se bazeaz pe metodologia disponibil
referitoare la bunele practici;
(b) o evaluare a valorii adugate a instrumentelor financiare
care sunt luate n considerare pentru sprijin prin fondurile
ESI, consecvena n raport cu alte forme de intervenie
public care se adreseaz aceleiai piee, posibile implicaii
privind ajutoarele de stat, proporionalitatea interveniei i a
msurilor preconizate pentru a minimiza denaturarea pieei;
(c) o estimare a resurselor publice i private suplimentare care
ar putea fi aduse de instrumentul financiar pn la nivelul
destinatarului final (efectul de prghie preconizat), inclusiv,
dup caz, o evaluare a nevoii de remunerare preferenial i
a nivelului acesteia pentru a atrage resurse de contrapartid
de la investitorii privai i/sau o descriere a mecanismelor
care vor fi utilizate pentru a stabili necesitatea unei astfel de
remunerri prefereniale i gradul acesteia, precum un
proces de evaluare competitiv sau suficient de independent;
(d) o evaluare a nvmintelor desprinse din instrumentele
similare i evalurile ex ante desfurate de statul membru
n trecut i modul n care astfel de nvminte vor fi
aplicate n viitor;
(e) strategia de investiii propus, inclusiv examinarea opiunilor
pentru modalitile de implementare n sensul articolului 38,
produsele financiare care urmeaz a fi oferite, destinatarii
finali avui n vedere i combinaia preconizat cu sprijinul
pentru grant, dup caz;
(f) o specificare a rezultatelor scontate i a modului n care se
preconizeaz c instrumentul financiar vizat va contribui la
realizarea obiectivelor specifice stabilite n cadrul prioritii
relevante, inclusiv a indicatorilor pentru respectiva contri
buie;
(g) prevederi care s permit revizuirea i actualizarea evalurii
ex ante, dup cum este necesar, n timpul implementrii
oricrui instrument financiar implementat pe baza unei
astfel de evaluri, n cazul n care, n cursul fazei de imple
mentare, autoritatea de management consider c evaluarea
ex ante nu mai poate reprezenta n mod fidel condiiile
pieei existente la momentul implementrii.
(3) Evaluarea ex ante menionat la alineatul (2) poate fi
efectuat pe etape. Oricum, evaluarea este finalizat nainte ca
autoritatea de management s decid s aduc contribuii din
program la un instrument financiar.
Rezumatul constatrilor i concluziilor evalurilor ex ante cu
privire la instrumentele financiare se public n termen de trei
luni de la data de finalizare a acestora.
Evaluarea ex ante se transmite comitetului de monitorizare n
scopuri de informare n conformitate cu normele specifice
fondurilor.
(4) n cazul n care instrumentele financiare sprijin
finanarea unor ntreprinderi, inclusiv a unor IMM-uri,
sprijinul vizeaz nfiinarea de noi ntreprinderi, capitalul de
debut, i anume, capitalul iniial i capitalul de pornire,
capitalul de extindere, capitalul pentru consolidarea activitilor
generale ale unei ntreprinderi, sau realizarea unor noi proiecte,
ptrunderea pe noi piee sau realizarea de noi evoluii de ctre
RO
L 347/358 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ntreprinderile existente, fr a aduce atingere normelor Uniunii
aplicabile n domeniul ajutoarelor de stat i n conformitate cu
normele specifice fondurilor. Sprijinul respectiv poate include
investiii n activele corporale sau necorporale, precum i fond
de rulment n limitele normelor Uniunii aplicabile n domeniul
ajutoarelor de stat, n vederea stimulrii sectorului privat ca
furnizor de finanare pentru ntreprinderi. Acesta poate
include, de asemenea, costurile transferului drepturilor de
proprietate n ntreprinderi, cu condiia ca acest tip de transfer
s aib loc ntre investitori independeni.
(5) Investiiile care urmeaz s fie sprijinite prin instrumente
financiare nu sunt ncheiate n mod fizic sau implementate
integral la data deciziei de a investi.
(6) n cazul n care instrumentele financiare ofer sprijin
beneficiarilor finali n ceea ce privete investiiile n infras
tructur care au drept obiectiv sprijinirea dezvoltrii urbane
sau a reabilitrii urbane ori investiiile n infrastructur
similare care au drept obiectiv diversificarea activitilor
diferite de cele agricole desfurate n mediul rural, un astfel
de sprijin poate include suma necesar pentru reorganizarea
unui portofoliu de creane n raport cu infrastructuri care fac
parte din noua investiie, n limitele unui plafon de maximum
20 % din cuantumul total al contribuiei la program din partea
instrumentului financiar n favoarea investiiei.
(7) Instrumentele financiare pot fi combinate cu granturi,
subvenionarea dobnzii i contribuii la comisioanele de
garantare. Atunci cnd sprijinul din fonduri ESI este furnizat
prin instrumente financiare i este combinat ntr-o singur
operaiune, cu alte forme de sprijin direct legate de instru
mentele financiare care vizeaz aceiai destinatari finali,
inclusiv asistena tehnic, subveniile pentru dobnzi i pentru
comisioanele de garantare, dispoziiile aplicabile instrumentelor
financiare se aplic tuturor formelor de sprijin din cadrul
respectivei operaiuni. n astfel de cazuri, se respect normele
Uniunii aplicabile n domeniul ajutoarelor de stat i se pstreaz
evidene contabile separate pentru fiecare form de sprijin.
(8) Destinatarii finali sprijinii printr-un instrument financiar
al unui fond ESI pot primi, de asemenea, asisten dintr-o alt
prioritate sau dintr-un alt program al fondurilor ESI sau dintr-
un alt instrument sprijinit de bugetul Uniunii n conformitate cu
normele Uniunii aplicabile privind ajutoarele de stat. n acest
caz, se pstreaz evidene contabile separate pentru fiecare surs
de asisten, iar sprijinul prin intermediul unui instrument
financiar al unui fond ESI face parte dintr-o operaiune cu
cheltuieli eligibile distincte fa de alte surse de asisten.
(9) Combinarea de sprijin furnizat prin granturi i
instrumente financiare, astfel cum se menioneaz la alineatele
(7) i (8), sub rezerva normelor Uniunii aplicabile n domeniul
ajutoarelor de stat, poate acoperi aceleai elemente de cheltuieli,
cu condiia ca suma tuturor formelor de sprijin combinate s nu
depeasc suma total a cheltuielilor vizate. Granturile nu se
utilizeaz pentru a rambursa sprijinul primit de la instrumentele
financiare. Instrumentele financiare nu se utilizeaz pentru a
prefinana granturi.
(10) Contribuiile n natur nu reprezint cheltuieli eligibile
n cazul instrumentelor financiare, cu excepia contribuiilor sub
forma unor terenuri sau bunuri imobiliare n cazul investiiilor
destinate sprijinirii dezvoltrii rurale, a dezvoltrii sau reabilitrii
urbane, unde terenurile sau bunurile imobiliare fac parte din
investiie. Astfel de contribuii sub forma unor terenuri sau
imobile sunt eligibile numai dac sunt ndeplinite condiiile de
la articolul 69 alineatul (1).
(11) TVA-ul nu constituie o cheltuial eligibil a unei
operaiuni, cu excepia cazului n care TVA-ul nu se poate
recupera n temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul. Trata
mentul aplicat TVA-ului la nivelul investiiilor efectuate de
destinatarii finali nu este luat n considerare n vederea stabilirii
eligibilitii cheltuielilor din cadrul instrumentului financiar. Cu
toate acestea, n cazul n care instrumentele financiare sunt
combinate cu granturi de la alineatele (7) i (8) din prezentul
articol, dispoziiile articolului 69 alineatul (3) se aplic grantului.
(12) n scopul aplicrii prezentului articol, normele aplicabile
ale Uniunii n domeniul ajutoarelor de stat sunt cele n vigoare
la momentul n care autoritatea de management sau organismul
care implementeaz fondul de fonduri angajeaz pe cale
contractual contribuii de program pentru un instrument
financiar sau atunci cnd instrumentul financiar angajeaz pe
cale contractual contribuii de program pentru destinatari
finali, dup caz.
(13) Comisia este mputernicit s adopte, n conformitate cu
articolul 149, acte delegate care s stabileasc norme specifice
suplimentare privind achiziionarea de terenuri i combinarea de
asisten tehnic cu instrumente financiare.
Articolul 38
Implementarea instrumentelor financiare
(1) Atunci cnd aplic articolul 37, autoritile de mana
gement pot oferi o contribuie financiar pentru urmtoarele
instrumente financiare:
(a) instrumentele financiare instituite la nivelul Uniunii,
gestionate direct sau indirect de Comisie;
(b) instrumentele financiare instituite la nivel naional, trans
naional, regional sau transfrontalier, gestionate de auto
ritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia.
(2) Contribuiile fondurilor ESI la instrumentele financiare
prevzute la alineatul (1) litera (a) se introduc n conturi
separate i sunt utilizate, n acord cu obiectivele fondurilor
ESI respective, n scopul de a sprijini aciuni i destinatari
finali n concordan cu programul sau programele din care
sunt efectuate aceste contribuii.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/359
Contribuiile la instrumentele financiare la care se face referire la
primul paragraf fac obiectul dispoziiilor prezentului regu
lament, n lipsa unor exceptri prevzute explicit.
Al doilea paragraf nu aduce atingere normelor care regle
menteaz instituirea i funcionarea instrumentelor financiare
n condiiile Regulamentului financiar, cu excepia cazului n
care respectivele norme intr n conflict cu normele prezentului
regulament, caz n care prevaleaz prezentul regulament.
(3) Pentru instrumentele financiare prevzute la alineatul (1)
litera (b), autoritatea de management poate oferi o contribuie
financiar pentru urmtoarele instrumente financiare:
(a) instrumente financiare care respect clauzele i condiiile
standard stabilite de Comisie n conformitate cu al doilea
paragraf al acestui alineat;
(b) instrumentele financiare deja existente sau nou create care
sunt concepute special n vederea atingerii obiectivelor
specifice instituite n cadrul prioritii relevante.
Comisia adopt acte de punere n aplicare privind clauzele i
condiiile standard pe care trebuie s le respecte instrumentele
financiare menionate la primul paragraf litera (a). Respectivele
acte de punere n aplicare se adopt n conformitate
cu procedura de examinare menionat la articolul 150
alineatul (3).
(4) n cazul n care sprijin instrumente financiare
menionate la alineatul (1) litera (b), autoritatea de management
poate:
(a) s investeasc n capitalul entitilor juridice existente sau
nou create, inclusiv cele finanate din alte fonduri ESI,
dedicate implementrii instrumentelor financiare n confor
mitate cu obiectivele fondurilor ESI respective, care vor
ndeplini sarcini de implementare; sprijinul pentru astfel de
entiti este limitat la sumele necesare pentru a implementa
noile investiii n conformitate cu articolul 37 i ntr-o
manier care sa fie conform cu obiectivele prezentului
regulament;
(b) s ncredineze sarcinile de implementare:
(i) BEI;
(ii) instituiilor financiare internaionale n care un stat
membru este acionar sau instituiilor financiare cu
sediul ntr-un stat membru, care vizeaz realizarea inte
reselor publice sub controlul unei autoriti publice;
(iii) unui organism reglementat de dreptul public sau privat;
sau
(c) s ndeplineasc sarcinile de implementare n mod direct, n
cazul instrumentelor financiare constnd numai n
mprumuturi sau garanii. n cazul respectiv autoritatea de
management este considerat beneficiarul astfel cum este
definit n articolul 2 punctul 10.
Atunci cnd implementeaz instrumentul financiar, organismele
menionate la primul paragraf literele (a), (b) i (c) asigur
conformitatea cu legislaia aplicabil, inclusiv cu normele
privind fondurile ESI, ajutorul de stat, achiziiile publice i stan
dardele relevante i legislaia aplicabil referitoare la prevenirea
splrii banilor, la combaterea terorismului i combaterea
fraudei. Respectivele organisme nu se nfiineaz i nu menin
relaii de afaceri cu entiti nregistrate pe teritorii ale cror
jurisdicii nu coopereaz cu Uniunea n ceea ce privete
aplicarea standardelor fiscale recunoscute la nivel internaional
i transpun aceste cerine n contractele cu intermediarii
financiari selectai.
Comisia este mputernicit s adopte, n conformitate cu
articolul 149, acte delegate de stabilire a unor norme specifice
suplimentare privind rolul, rspunderea i responsabilitile
organismelor care implementeaz instrumentele financiare,
criteriile de selecie aferente i produsele care ar putea fi
furnizate prin intermediul instrumentelor financiare, n confor
mitate cu articolul 37. Pn la 22 aprilie 2014, Comisia notific
simultan Parlamentului European i Consiliului respectivele acte
delegate.
(5) Atunci cnd implementeaz fonduri ale fondurilor, orga
nismele menionate la alineatul (4) primul paragraf literele (a) i
(b) pot ncredina la rndul lor o parte din sarcinile de imple
mentare unor intermediari financiari, cu condiia ca aceste
entiti s garanteze, sub propria rspundere, c intermediarii
financiari ndeplinesc criteriile prevzute la articolul 140
alineatele (1), (2) i (4) din Regulamentul financiar. Intermediarii
financiari sunt selecionai pe baza unor proceduri deschise,
transparente, proporionale i nediscriminatorii, evitndu-se
conflictele de interese.
(6) Organismele menionate la alineatul (4) primul paragraf
litera (b) crora le-au fost ncredinate sarcini de implementare
deschid conturi fiduciare n nume propriu i n numele auto
ritii de management sau nfiineaz instrumentul financiar ca
entitate separat de finanare n cadrul unei instituii financiare.
n cazul unei entiti separate de finanare, se face o distincie
contabil ntre resursele din programe investite n instrumentul
financiar i celelalte resurse disponibile n instituia financiar.
Activele deinute n conturi fiduciare i astfel de entiti de
finanare sunt administrate n conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare, respect normele prudeniale corespun
ztoare i dispun de lichiditi adecvate.
(7) Atunci cnd un instrument financiar este implementat n
temeiul alineatului (4) primul paragraf literele (a) i (b), sub
rezerva structurii de implementare a instrumentului financiar,
clauzele i condiiile pentru contribuiile din programe la
instrumente financiare se stabilesc n acordurile de finanare n
conformitate cu anexa III la urmtoarele niveluri:
(a) dup caz, ntre reprezentanii mandatai corespunztor ai
autoritii de management i organismul care imple
menteaz fondul de fonduri i
RO
L 347/360 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(b) ntre reprezentanii mandatai corespunztor ai autoritii de
management sau, dac este cazul, organismul care imple
menteaz fondul de fonduri i organismul care imple
menteaz instrumentul financiar.
(8) Pentru instrumentele financiare implementate n temeiul
alineatului (4) primul paragraf litera (c), clauzele i condiiile
pentru contribuiile din programe la instrumente financiare se
stabilesc ntr-un document de strategie elaborat n conformitate
cu anexa IV, care urmeaz a fi analizat de comitetul de moni
torizare.
(9) Contribuiile publice i private de la nivel naional,
inclusiv, dac este cazul, contribuiile n natur menionate la
articolul 37 alineatul (10), pot fi furnizate la nivelul fondului de
fonduri, la nivelul instrumentului financiar sau la nivelul
destinatarilor finali, n conformitate cu normele specifice fondu
rilor.
(10) Comisia adopt acte de punere n aplicare care stabilesc
condiii uniforme privind modalitile detaliate de transfer i
gestionare a contribuiilor din programe de ctre organismele
menionate la alineatul (4) primul paragraf. Respectivele acte de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 150 alineatul (3).
Articolul 39
Contribuia FEDR i FEADR la instrumentele financiare
comune de garantare i titlurizare neplafonate, destinate
IMM-urilor i implementate de BEI
(1) n sensul prezentului articol, finanare prin ndatorare
nseamn mprumuturi, leasing sau garanii.
(2) Statele membre pot recurge la FEDR i FEADR pentru a
realiza o contribuie financiar la instrumentele financiare
menionate la articolul 38 alineatul (1) litera (a) din prezentul
regulament, care sunt gestionate n mod indirect de Comisie,
sarcinile de implementare fiind ncredinate BEI n temeiul arti
colului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) i al articolului 139
alineatul (4) din Regulamentul financiar, n ceea ce privete
urmtoarele activiti:
(a) garanii neplafonate prin care se asigur o asisten de
capital intermediarilor financiari pentru noile portofolii de
finanare prin ndatorare a IMM-urilor eligibile n confor
mitate cu articolul 37 alineatul (4) din prezentul regulament;
(b) titlurizarea, n sensul definiiei de la articolul 4 alineatul (1)
punctul (61) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parla
mentului European si al Consiliului (
1
), a oricruia dintre
urmtoarele elemente:
(i) portofolii existente de finanare prin ndatorare a IMM-
urilor i a altor ntreprinderi cu mai puin de 500 de
salariai;
(ii) noi portofolii de finanare prin ndatorare a IMM-urilor.
Contribuia financiar menionat in prezentul alineat primul
paragraf literele (a) i (b) contribuie la tranele subordonat
i/sau mezanin ale portofoliilor menionate la literele n cauz,
cu condiia ca intermediarul financiar respectiv s rein o cot
suficient a riscului legat de aceste portofolii, care s fie cel
puin egal cu cerina de reinere a riscului prevzut n
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliu
lui (
2
) i n Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru a se asigura
alinierea adecvat a intereselor. n cazul unei titlurizri n
temeiul prezentului alineat primul paragraf litera (b), interme
diarul financiar are obligaia s acorde noi finanri prin nda
torare IMM-urilor eligibile n conformitate cu articolul 37
alineatul (4) din prezentul regulament.
Fiecare stat membru care dorete s recurg la astfel de
instrumente financiare contribuie cu o sum proporional cu
necesitile de finanare ale IMM-urilor din statul membru n
cauz i cu cererea estimat de finanare prin ndatorare a
IMM-urilor, innd seama de evaluarea ex ante menionat la
alineatul (4) primul paragraf litera (a), care nu este, n niciun
caz, mai mare de 7 % din suma alocat din fondurile FEDR i
FEADR statului membru n cauz. Contribuia agregat din
FEDR i FEADR a tuturor statelor membre participante este
supus unui plafon global de 8 500 000 000 EUR (la preurile
din 2011).
n cazul n care, dup consultarea BEI, Comisia consider c
valoarea total a contribuiei minime la instrument, care
reprezint suma contribuiilor tuturor statelor membre partici
pante, nu este suficient avnd n vedere masa critic minim
stabilit n evaluarea ex ante menionat la alineatul (4) primul
paragraf litera (a), implementarea instrumentului financiar se
anuleaz, iar contribuiile sunt returnate statelor membre.
n cazul n care un stat membru i BEI nu ajung la un acord n
ceea ce privete condiiile acordului de finanare menionat la
alineatul (4) primul paragraf litera (c) din prezentul articol, statul
membru n cauz prezint o cerere de modificare a programului
menionat la alineatul (4) primul paragraf litera (b) i realoc
contribuia altor programe i prioriti n conformitate cu
cerinele de concentrare tematic.
n cazul n care sunt satisfcute condiiile pentru a se pune
capt contribuiei statului membru la instrument stabilite n
acordul de finanare ncheiat ntre statul membru n cauz i
BEI conform alineatului (4) primul paragraf litera (c), statul
membru n cauz prezint o cerere de modificare a programului
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/361
(
1
) Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru
instituiile de credit i societile de investiii i de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(
2
) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din
26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituiilor de credit
i supravegherea prudenial a instituiilor de credit i a firmelor de
investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i de abrogare a
Directivelor 2006/48/CE i 2006/49/CE (JO L 176, 26.6.2013,
p. 338).
menionat la alineatul (4) primul paragraf litera (b) i realoc
restul contribuiei altor programe i prioriti n conformitate cu
cerinele de concentrare tematic.
n cazul n care se pune capt participrii unui stat membru la
instrumentul financiar, programul poate fi modificat, iar anga
jamentele bugetare neutilizate sunt dezangajate i pot fi repro
gramate pentru alte programe i prioriti n conformitate cu
cerinele de concentrare tematic. Creditele sunt puse din nou la
dispoziie n acest scop.
(3) IMM-urile care beneficiaz de noi finanri prin ndatorare
ca rezultat al constituirii unui nou portofoliu de ctre interme
diarul financiar n contextul instrumentului financiar menionat
la alineatul (2) sunt considerate destinatari finali ai contribuiei
din FEDR i FEADR la instrumentul financiar n cauz.
(4) Contribuia financiar menionat la alineatul (2) respect
urmtoarele condiii:
(a) prin derogare de la articolul 37 alineatul (2), aceasta se
bazeaz pe o evaluare ex ante efectuat la nivelul Uniunii
de ctre BEI i Comisie.
Pe baza surselor de date disponibile cu privire la finanarea
prin ndatorare a bncilor i la IMM-uri, evaluarea ex ante va
viza, printre altele, o analiz a nevoilor de finanare ale
IMM-urilor la nivelul Uniunii, condiiile i nevoile de
finanare a IMM-urilor, precum i o indicaie privind
decalajul n finanarea IMM-urilor din fiecare stat membru,
un profil al situaiei economice i financiare a sectorului
IMM-urilor la nivel de stat membru, masa critic minim
a contribuiilor agregate, un interval pentru volumul total
estimat al creditelor generate pe baza acestor contribuii i
valoarea adugat;
(b) este acordat de fiecare stat membru participant n cadrul
unui program naional specific pentru fiecare contribuie
financiar de la FEDR i FEADR care sprijin obiectivul
tematic stabilit la articolul 9 primul paragraf alineatul (3);
(c) se supune condiiilor stabilite ntr-un acord de finanare
ncheiat ntre fiecare stat membru participant i BEI, care
vizeaz, printre altele, urmtoarele aspecte:
(i) sarcinile i obligaiile BEI, inclusive remunerarea;
(ii) nivelul minim al efectului de prghie care trebuie atins
la etape clar stabilite n cursul perioadei de eligibilitate
menionate la articolul 65 alineatul (2);
(iii) condiiile pentru noile finanri prin ndatorare;
(iv) dispoziii privind activitile neeligibile i criteriile de
excludere;
(v) calendarul plilor;
(vi) penalitile n cazul nendeplinirii obligaiilor de ctre
intermediarii financiari;
(vii) selectarea intermediarilor financiari;
(viii) monitorizarea, raportarea i evaluarea;
(ix) vizibilitatea;
(x) condiiile pentru rezilierea acordului.
n scopul implementrii instrumentului, BEI ncheie
contracte cu intermediari financiari selectai;
(d) n cazul n care acordul de finanare menionat la litera (c)
nu este ncheiat n termen de ase luni de la adoptarea
programului menionat la litera (b), statul membru
respectiv are dreptul s realoce contribuia n cauz altor
programe i prioriti n conformitate cu cerinele de
concentrare tematic.
n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt un act de punere
n aplicare de stabilire a modelului de acord de finanare
menionat la primul paragraf litera (c). Actul de punere n
aplicare respectiv se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 150 alineatul (3).
(5) n etapele stabilite n acordul de finanare menionat la
alineatul (4) primul paragraf litera (c), fiecare stat membru parti
cipant realizeaz un nivel minim al efectului de prghie, care
reprezint raportul dintre noua finanare prin ndatorare
acordat IMM-urilor eligibile de ctre intermediarii financiari i
contribuia corespunztoare din partea FEDR i FEADR din
statul membru respectiv la instrumentele financiare. Nivelul
minim al efectului de levier poate varia ntre diversele state
membre participante.
n cazul n care nu realizeaz nivelul minim al efectului de
prghie stabilit n acordul de finanare menionat la alineatul
(4) primul paragraf litera (c), intermediarul financiar este obligat,
prin dispoziii contractuale, s plteasc penaliti statului
membru participant, n conformitate cu condiiile stabilite n
acordul de finanare.
Nerealizarea de ctre intermediarul financiar a nivelului minim
al efectului de prghie stabilit n acordul de finanare nu
afecteaz nici garaniile emise, nici tranzaciile de titlurizare
corespunztoare.
(6) Prin derogare de la articolul 38 alineatul (2) primul
paragraf, contribuiile financiare menionate la alineatul (2) din
prezentul articol pot fi plasate n conturi separate corespun
ztoare diferitelor state membre sau, n cazul n care dou
sau mai multe state membre participante i dau acordul n
acest sens, ntr-un cont unic pentru toate statele membre n
cauz, care este folosit n conformitate cu obiectivele specifice
ale programelor de la care provin contribuiile.
RO
L 347/362 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(7) n ceea ce privete contribuiile financiare menionate la
alineatul (2) din prezentul articol, prin derogare de la
articolul 41 alineatele (1) i (2), statul membru n cauz
solicit plata din partea Comisiei n baza cuantumului integral
care trebuie pltit de statul membru ctre BEI n conformitate
cu calendarul stabilit n acordul de finanare menionat la
alineatul (4) primul paragraf litera (c) din prezentul articol.
Aceste solicitri de plat se bazeaz pe sumele solicitate de
BEI considerate necesare pentru acoperirea angajamentelor
aferente contractelor de garantare sau operaiunilor de titlurizare
care trebuie finalizate n urmtoarele trei luni. Statele membre
efectueaz plile ctre BEI fr ntrziere i, n orice caz, nainte
ca BEI s i asume angajamente.
(8) La nchiderea programului, cheltuielile eligibile sunt repre
zentate de cuantumul total al contribuiilor din program pltite
efectiv ctre instrumentul financiar, corespunznd urmtoarelor:
(a) pentru activitile menionate la alineatul (2) primul paragraf
litera (a) din prezentul articol, resurselor menionate la
articolul 42 alineatul (3) primul paragraf litera (b);
(b) pentru activitile menionate la prezentul articol alineatul
(2) primul paragraf litera (b), cuantumului agregat al noii
finanri prin ndatorare rezultate din tranzacii de titlu
rizare, pltite direct sau indirect IMM-urilor eligibile n
perioada de eligibilitate prevzut la articolul 65 alineatul
(2).
(9) n sensul articolelor 44 i 45, garaniile nesolicitate i
sumele recuperate n legtur cu garaniile neplafonate i,
respectiv, operaiunile de titlurizare se consider resurse
restituite instrumentelor financiare. La nchiderea instrumentelor
financiare, ncasrile nete obinute n urma lichidrii, dup
deducerea costurilor, comisioanelor i a plilor datorate credi
torilor care sunt prioritare fa de sumele contribuite de FEDR i
FEADR, se restituie statelor membre respective proporional cu
contribuiile lor la instrumentul financiar respectiv.
(10) Raportul menionat la articolul 46 alineatul (1) conine
urmtoarele elemente suplimentare:
(a) sprijinul total acordat de ctre FEDR i FEADR instru
mentului financiar n legtur cu garaniile neplafonate sau
operaiunile de titlurizare, n funcie de program i de prio
ritate sau msur;
(b) progresele realizate n crearea de noi finanri prin nda
torare pentru IMM-urile eligibile, n conformitate cu
articolul 37 alineatul (4).
(11) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la articolul 93
alineatul (1), resursele alocate instrumentelor n temeiul
alineatului (1) de la prezentul articol pot fi folosite pentru a
acorda noi finanri prin ndatorare IMM-urilor pe ntreg teri
toriul statului membru respectiv, indiferent de categoria regiunii,
cu excepia cazului n care acordul de finanare menionat la
alineatul (4) primul paragraf litera (c) prevede dispoziii
contrare.
(12) Articolul 70 nu se aplic programelor create pentru
implementarea instrumentelor financiare menionate la
prezentul articol.
Articolul 40
Gestionarea i controlul instrumentelor financiare
(1) Organismele desemnate n conformitate cu articolul 124
din prezentul regulament pentru FEDR, Fondul de coeziune,
FSE, FEPAM i n conformitate cu articolul 65 din Regulamentul
privind FEADR pentru FEADR nu efectueaz verificri la faa
locului ale unor operaiuni ce cuprind instrumente financiare
implementate n temeiul articolului 38 alineatul (1) litera (a).
Respectivele organisme desemnate primesc periodic rapoarte
de control de la organismele nsrcinate cu implementarea
respectivelor instrumente financiare.
(2) Organismele responsabile cu auditarea programelor nu
trebuie s efectueze audituri ale unor operaiuni ce cuprind
instrumente financiare implementate n temeiul articolului 38
alineatul (1) litera (a) i ale sistemelor de gestiune i control
referitoare la respectivele instrumente financiare. Ele primesc
periodic rapoarte de control de la auditorii desemnai n acor
durile de instituire a respectivelor instrumente financiare.
(3) Organismele responsabile de auditarea programelor pot
efectua audituri la nivelul destinatarilor finali numai atunci
cnd survin una sau mai multe dintre urmtoarele situaii:
(a) nu sunt disponibile, la nivelul autoritii de management ori
la nivelul organismelor care implementeaz instrumente
financiare, documente justificative care demonstreaz c s-
a acordat sprijin din instrumentul financiar destinatarilor
finali i c acesta a fost folosit n scopul preconizat n
conformitate cu legislaia aplicabil;
(b) exist dovezi conform crora documentele disponibile la
nivelul autoritii de management sau la nivelul orga
nismelor care implementeaz instrumente financiare nu
reprezint o imagine adevrat i exact a sprijinului
acordat.
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149 privind msurile luate pentru
gestiunea i controlul instrumentelor financiare menionate la
articolul 38 alineatul (1) litera (b), inclusiv controalele care
trebuie efectuate de autoritile de management i de audit,
dispoziiile referitoare la pstrarea documentelor justificative,
elementele care trebuie demonstrate de documentele justifi
cative, precum i dispoziiile referitoare la management,
control i audit. Pn la 22 aprilie 2014 Comisia notific
simultan Parlamentului European i Consiliului actele delegate
respective.
(5) Organismele care implementeaz instrumente financiare
sunt responsabile de disponibilitatea documentelor justificative
i nu impun destinatarilor finali cerine de inere a evidenei care
depesc cadrul necesar ce le permite s i ndeplineasc
respectiva responsabilitate.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/363
Articolul 41
Cereri de plat inclusiv cheltuielile pentru instrumente
financiare
(1) n ceea ce privete instrumentele financiare menionate la
articolul 38 alineatul (1) litera (a) i instrumentele financiare
menionate la articolul 38 alineatul (1) litera (b) implementate
n conformitate cu articolul 38 alineatul (4) literele (a) i (b),
cererile ealonate de pli intermediare se depun pentru
contribuii din programe pltite instrumentului financiar n
cursul perioadei de eligibilitate prevzute la articolul 65
alineatul (2) (perioada de eligibilitate) n conformitate cu urm
toarele condiii:
(a) suma contribuiei din program pltit instrumentului
financiar inclus n fiecare cerere de plat intermediar
transmis n cursul perioadei de eligibilitate nu depete
25 % din suma total a contribuiilor din program
angajate pentru instrumentul financiar n temeiul acordului
de finanare relevant, corespunznd cheltuielilor n nelesul
articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) care se
preconizeaz c vor fi pltite n cursul perioadei de eligibi
litate. Cererile de plat intermediar transmise dup perioada
de eligibilitate includ suma total a cheltuielilor eligibile n
nelesul articolului 42;
(b) fiecare cerere de plat intermediar menionat la prezentul
alineat litera (a) poate include pn la 25 % din suma total
a cofinanrii naionale, astfel cum se menioneaz la
articolul 38 alineatul (9), cu privire la care se preconizeaz
c urmeaz a fi pltit instrumentului financiar, sau la
nivelul destinatarilor finali pentru cheltuieli n nelesul arti
colului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d), n cursul
perioadei de eligibilitate;
(c) cererile ulterioare de plat intermediar transmise n cursul
perioadei de eligibilitate se fac exclusiv:
(i) pentru cea de a doua cerere de plat intermediar, atunci
cnd cel puin 60 % din suma inclus n prima cerere de
plat intermediar s-a cheltuit sub form de cheltuieli
eligibile n nelesul articolului 42 alineatul (1) literele
(a), (b) i (d);
(ii) pentru cea de a treia cerere de plat intermediar,
precum i pentru urmtoarele, atunci cnd cel puin
85 % din sumele incluse n cererile anterioare de plat
intermediar s-au cheltuit sub form de cheltuieli
eligibile n nelesul articolului 42 alineatul (1) literele
(a), (b) i (d);
(d) fiecare cerere de plat intermediar care include cheltuieli
referitoare la instrumente financiare prezint separat suma
total a contribuiei pltite instrumentului financiar din
program i sumele pltite sub form de cheltuieli eligibile
n nelesul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d).
La momentul nchiderii programului, cererea de plat a
soldului final include suma total a cheltuielilor eligibile,
astfel cum se menioneaz la articolul 42.
(2) n ceea ce privete instrumentele financiare menionate la
articolul 38 alineatul (1) litera (b) implementate n conformitate
cu articolul 38 alineatul (4) litera (c), cererile de plat inter
mediar i plata soldului final includ suma total a plilor
efectuate de autoritatea de management pentru investiii n
destinatarii finali, astfel cum se menioneaz la articolul 42
alineatul (1) literele (a) i (b).
(3) Comisia este mputernicit s adopte, acte delegate n
conformitate cu articolul 149, normele referitoare la retragerea
plilor ctre instrumentele financiare i la adaptrile efectuate n
consecin la cererile de plat.
(4) Comisia, pentru a asigura condiii uniforme pentru
punerea n aplicare a prezentului articol, adopt acte de
punere n aplicare prin care stabilete modelele de utilizat n
cazul prezentrii ctre Comisie, mpreun cu cererile de plat, a
unor informaii suplimentare privind instrumentele financiare.
Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n confor
mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 150
alineatul (3),
Articolul 42
Cheltuielile eligibile la nchidere
(1) La nchiderea programului, cheltuielile eligibile ale instru
mentului financiar sunt reprezentate de suma total a contri
buiilor din program pltit efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, de instrumentul financiar n perioada de eligibilitate,
corespunznd urmtoarelor:
(a) pli ctre destinatarii finali i, n cazurile menionate la
articolul 37 alineatul (7), pli n beneficiul destinatarilor
finali;
(b) resurse angajate pentru contracte de garantare, indiferent
dac sunt datorate sau deja scadente, n vederea onorrii
posibilelor solicitri ale garaniei pentru acoperirea pierde
rilor, calculate pe baza unei evaluri prudente ex ante,
acoperind un numr mare de noi mprumuturi subiacente
sau alte instrumente de risc pentru noi investiii n
destinatarii finali;
(c) subvenii ale dobnzii sau contribuii la comisioanele de
garantare capitalizate, datorate pentru o perioad de cel
mult 10 ani dup perioada de eligibilitate, utilizate n
combinaie cu instrumente financiare, pltite ntr-un cont
de garanie creat special n acest scop, pentru rambursarea
efectiv dup perioada de eligibilitate, dar n ceea ce privete
mprumuturi sau instrumente purttoare de risc rambursate
pentru investiii n destinatari finali n perioada de eligibi
litate;
(d) rambursarea costurilor de gestionare suportate sau a plii
onorariilor de gestionare aferente instrumentului financiar.
RO
L 347/364 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 149 pentru a stabili normele specifice cu
privire la nfiinarea unui sistem de capitalizare a tranelor
anuale pentru subveniile pentru dobnzi sau contribuiile la
comisioanele de garantare menionate la primul paragraf litera
(c).
(2) n ceea ce privete instrumentele bazate pe participaii i
microcreditele, costurile sau comisioanele de gestionare capita
lizate care trebuie pltite pentru o perioad de maximum ase
ani de la expirarea perioadei de eligibilitate, n ceea ce privete
investiiile n destinatari finali care au avut loc n respectiva
perioad de eligibilitate i care nu pot fi acoperite de dispoziiile
articolelor 344 sau 45, pot fi considerate cheltuieli eligibile dac
sunt vrsate ntr-un cont de garanie creat special n acest scop.
(3) n cazul instrumentelor bazate pe participaii care vizeaz
ntreprinderile menionate la articolul 37 alineatul (4), al cror
acord de finanare menionat la articolul 38 alineatul (7) litera
(b) a fost semnat nainte de 31 decembrie 2017 i care au
investit, ctre finele perioadei de eligibilitate, cel puin 55 %
din resursele programului angajate n cadrul acordului de
finanare corespunztor, un cuantum limitat de pli destinate
investiiilor n destinatari finali, care trebuie efectuate n cursul
unei perioade de cel mult patru ani de la sfritul perioadei de
eligibilitate, pot fi considerate cheltuieli eligibile dac sunt
vrsate ntr-un cont de garanie creat special n acest scop, cu
condiia respectrii normelor privind ajutoarele de stat i a
tuturor condiiilor prevzute mai jos.
Suma vrsat n contul de garanie:
(a) se folosete exclusiv pentru investiii ulterioare n destinatarii
finali care au beneficiat de investiii iniiale sub form de
participaii de la instrumentul financiar n cadrul perioadei
de eligibilitate, care nu au fost nc pltite parial sau
integral;
(b) se folosete exclusiv pentru investiii ulterioare care trebuie
efectuate n conformitate cu standardele pieei i acordurile
contractuale bazate pe standardele pieei i este limitat la
minimul necesar pentru a stimula investiiile i din partea
sectorului privat, asigurndu-se, n acelai timp,
continuitatea finanrii pentru ntreprinderile vizate astfel
nct att investitorii publici, ct i cei privai s poat
beneficia de investiii;
(c) nu depete 20 % din cheltuielile eligibile ale instru
mentului bazat pe participaii menionat la alineatul (1)
primul paragraf litera (a) din care se deduc limita maxim
a resurselor de capital i ctigurile reatribuite respectivului
instrument bazat pe participaii n cursul perioadei de eligi
bilitate.
Toate sumele vrsate n contul de garanie care nu sunt utilizate
pentru investiii n destinatarii finali pltite n cursul perioadei
menionate la primul paragraf se utilizeaz n conformitate cu
articolul 45.
(4) Cheltuielile eligibile dezvluite n conformitate cu
alineatele (1) i (2) nu depesc suma dintre:
(a) valoarea total a contribuiei pltite din fondurile ESI n
sensul alineatelor (1) i (2); i
(b) cofinanarea naional corespunztoare.
(5) Costurile i comisioanele de gestionare menionate la
alineatul (1) primul paragraf litera (d) i la alineatul (2) din
prezentul articol pot fi percepute de ctre organismul de
punere n aplicare a fondului de fonduri sau de ctre orga
nismele care pun n aplicare instrumentele financiare n
temeiul articolului 38 alineatul (4) literele (a) i (b) i nu
depesc pragurile specificate n actul delegat menionat la
alineatul (6) din prezentul articol. ntruct costurile de
gestionare includ elemente de cost direct sau indirect
rambursate pe baza dovezilor cheltuielilor, comisioanele de
gestionare reprezint un pre convenit pentru serviciile
prestate i care se stabilesc printr-un proces competitiv pe
pia, dac este cazul. Costurile i comisioanele de gestionare
se bazeaz pe o metodologie de calcul bazat pe performan.
Costurile i comisioanele de gestionare pot include comisioane
de intermediere. Atunci cnd comisioanele de intermediere sau
orice parte din acestea este perceput de la destinatarii finali,
aceasta nu se declar ca fiind o cheltuial eligibil.
Costurile i comisioanele de gestionare, inclusiv cele suportate
pentru lucrrile pregtitoare legate de instrumentul financiar
nainte de semnarea acordului de finanare corespunztor sunt
eligibile de la data semnrii acordului de finanare corespun
ztor.
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149, care stabilesc normele specifice
de determinare a criteriilor de stabilire a costurilor i a comi
sioanelor de gestionare pe baza performanelor i pragurilor
aplicabile, precum i norme privind rambursarea costurilor i
a comisioanelor de gestionare capitalizate pentru instrumentele
bazate pe participaii i microcredite.
Articolul 43
Dobnzi i alte ctiguri generate de contribuiile din
partea fondurilor ESI pentru instrumentele financiare
(1) Contribuiile din partea fondurilor ESI pltite instru
mentelor financiare se plaseaz n conturi deschise la instituii
financiare din statele membre i se investesc cu titlu temporar,
n conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.
(2) Dobnzile i celelalte ctiguri care pot fi atribuite contri
buiei din partea fondurilor ESI pltite instrumentelor financiare
se utilizeaz n aceleai scopuri, inclusiv pentru rambursarea
costurilor de gestionare suportate sau pentru plata comi
sioanelor de gestionare a instrumentului financiar, n confor
mitate cu articolul 42 primul paragraf alineatul (1) litera (d),
precum i pentru cheltuielile pltite n conformitate cu
articolul 42 alineatul (2), ca sumele pltite iniial din fondurile
ESI fie n cadrul aceluiai instrument financiar, fie n urma
lichidrii instrumentului financiar, n alte instrumente financiare
sau forme de contribuie, n conformitate cu obiectivele
specifice stabilite n cadrul unei prioriti, pn la sfritul
perioadei de eligibilitate.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/365
(3) Autoritatea de management se asigur c se pstreaz
evidene adecvate privind utilizarea dobnzilor i a altor
ctiguri.
Articolul 44
Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuiei din
partea fondurilor ESI pn la sfritul perioadei de
eligibilitate
(1) Resursele restituite instrumentelor financiare din investiii
sau din disponibilizri ale resurselor angajate pentru contracte
de garanie, inclusiv rambursrile i ctigurile de capital i alte
venituri sau profituri, precum dobnzi, comisioane de garantare,
dividende, ctiguri din capital sau orice alte venituri generate de
investiii, care pot fi atribuite contribuiei din partea fondurilor
ESI, se utilizeaz din nou n urmtoarele scopuri, n limita
sumelor necesare i n ordinea convenit n acordurile de
finanare relevante:
(a) alte investiii prin aceleai sau alte instrumente financiare, n
conformitate cu obiectivele specifice stabilite n cadrul unei
prioriti;
(b) dup caz, remunerarea preferenial a investitorilor privai
sau a investitorilor publici care funcioneaz dup principiul
economiei de pia, care furnizeaz resurse de contrapartid
corespunztoare contribuiei din partea fondurilor ESI
pentru instrumentul financiar sau care coinvestesc la
nivelul destinatarilor finali;
(c) dup caz, rambursarea costurilor de gestionare suportate i
plata onorariilor de gestionare aferente instrumentului
financiar.
Necesitatea i nivelul de remunerare preferenial n temeiul
primului paragraf litera (b) se specific n evaluarea ex ante.
Remunerarea preferenial nu depete ceea ce este necesar
pentru a crea stimulente pentru a atrage resurse de contra
partid private i nu compenseaz n exces investitorii privai
sau investitorii publici care funcioneaz dup principiul
economiei de pia. Alinierea intereselor este asigurat printr-o
partajare adecvat a riscului i profitului i are loc pe baze
comerciale normale i s fie compatibil cu normele Uniunii
privind ajutoarele de stat.
(2) Autoritatea de management se asigur c se pstreaz
evidene adecvate privind utilizarea resurselor menionate la
alineatul (1).
Articolul 45
Utilizarea resurselor dup sfritul perioadei de eligibilitate
Statele membre adopt msurile necesare pentru a asigura c
resursele rambursate instrumentelor financiare, inclusiv rambur
srile i ctigurile de capital, precum i alte ctiguri sau
profituri generate n cursul unei perioade de cel puin opt ani
de la sfritul perioadei de eligibilitate care pot fi atribuite
contribuiei din partea fondurilor ESI pentru instrumentele
financiare n conformitate cu articolul 37, sunt utilizate n
conformitate cu obiectivele programului sau programelor, fie
n cadrul aceluiai instrument financiar, fie, n urma ieirii
respectivelor resurse din instrumentul financiar, n alte
instrumente financiare, cu condiia ca n ambele cazuri o
evaluare a condiiilor de pia s demonstreze necesitatea
continu a unor astfel de investiii sau a altor forme de contri
buie.
Articolul 46
Raport privind implementarea instrumentelor financiare
(1) Autoritatea de management trimite Comisiei un raport
specific care acoper operaiunile ce cuprind instrumente finan
ciare, sub forma unei anexe la raportul anual de implementare
menionat la articolul 44.
(2) Raportul specific menionat la alineatul (1) include,
pentru fiecare instrument financiar, urmtoarele informaii:
(a) identificarea programului i a prioritii sau msurii n
cadrul crora se furnizeaz contribuia din partea fondurilor
ESI;
(b) descrierea instrumentului financiar i a msurilor de imple
mentare;
(c) identificarea organismelor care implementeaz instrumentele
financiare i a organismelor care implementeaz fondurile
de fonduri, dac este cazul, astfel cum se menioneaz la
articolul 38 alineatul (1) litera (a) i la articolul 38 alineatul
(4) literele (a), (b) i (c), precum i a intermediarilor
financiari menionai la articolul 38 alineatul (6);
(d) suma total a contribuiilor programului pe prioritate sau
msur pltit instrumentului financiar;
(e) suma total a contribuiei pltite destinatarilor finali sau n
beneficiul destinatarilor finali sau angajate n contractele de
garantare de instrumentul financiar pentru investiii la
nivelul destinatarilor finali, precum i costurile de gestionare
suportate sau comisioanele de gestionare pltite, pe program
i pe prioritate sau msur;
(f) performana instrumentului financiar, inclusiv progresul
nregistrat n nfiinarea sa i n selectarea organismelor de
implementare a instrumentului financiar, incluznd orga
nismul de implementare a fondului de fonduri;
(g) dobnzile i alte ctiguri generate de contribuia fondurilor
ESI la instrumentul financiar i resursele programului
returnate instrumentelor financiare din investiii, astfel
cum se menioneaz la articolele 43 i 44;
(h) progresele nregistrate n obinerea efectului multiplicator al
investiiilor realizate de instrumentul financiar i valoarea
investiiilor i participrilor;
RO
L 347/366 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(i) valoarea investiiilor de capital, n ceea ce privete anii ante
riori;
(j) contribuia instrumentului financiar la ndeplinirea indica
torilor prioritii sau msurii n cauz.
Informaiile de la primul paragraf literele (h) i (j) pot fi incluse
numai n anexa la rapoartele anuale de implementare transmise
n 2017 i 2019, precum i n raportul final de implementare.
Obligaiile de raportare stabilite la primul paragraf literele (a) -
(j), nu se aplic la nivelul destinatarilor finali.
(3) n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru
punerea n aplicare a prezentului articol, Comisia adopt, acte
de punere n aplicare de stabilire a modelelor care trebuie
utilizate pentru rapoartele prezentate Comisiei privind instru
mentele financiare. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 150 alineatul (3).
(4) n fiecare an, ncepnd din 2016, n termen de ase luni
de la termenul-limit de depunere a rapoartelor anuale de
implementare menionate la articolul 111 alineatul (1) pentru
FEDR, FSE i FC, la articolul 75 din Regulamentul privind
FEADR pentru FEADR i n dispoziiile aplicabile din normele
specifice fondurilor pentru FEPAM, Comisia furnizeaz rezumate
ale datelor privind progresul nregistrat n finanarea i n imple
mentarea instrumentelor financiare, transmise de autoritile de
management n conformitate cu prezentul articol. Respectivele
rezumate sunt transmise Parlamentului European i Consiliului
i sunt puse la dispoziia publicului.
TITLUL V
MONITORIZAREA I EVALUAREA
CAPITOLUL I
Monitorizarea
S e c i u n e a I
M o n i t o r i z a r e a p r o g r a m e l o r
Articolul 47
Comitetul de monitorizare
(1) n termen de trei luni de la data notificrii statului
membru privind decizia Comisiei de adoptare a unui program,
acesta instituie, n conformitate cu propriul cadru instituional,
juridic i financiar, un comitet de monitorizare a implementrii
programului, n acord cu autoritatea de management (comitetul
de monitorizare).
Un stat membru poate institui un singur comitet de monito
rizare care s acopere mai multe programe cofinanate din
fondurile ESI.
(2) Fiecare comitet de monitorizare stabilete i adopt
propriul regulament de procedur n conformitate cu cadrul
instituional, juridic i financiar al statului membru n cauz.
(3) Comitetul de monitorizare a unui program n cadrul
obiectivului de cooperare teritorial european este instituit de
statele membre care particip la un program de cooperare i de
rile tere, atunci cnd acestea accept invitaia de a participa la
programul de cooperare, n acord cu autoritatea de mana
gement, n termen de trei luni de la data notificrii statelor
membre cu privire la decizia de adoptare a programului de
cooperare. Comitetul de monitorizare respectiv i elaboreaz
i i adopt regulamentul de procedur.
Articolul 48
Compoziia comitetului de monitorizare
(1) Componena comitetului de monitorizare este decis de
statul membru, cu condiia ca comitetul de monitorizare s fie
compus din reprezentani ai autoritilor competente ale statului
membru i ai organismelor intermediare i din reprezentani ai
partenerilor menionai la articolul 5. Reprezentanii partenerilor
sunt delegai s participe la comitetul de monitorizare de ctre
respectivii parteneri pe baza unor proceduri transparente.
Fiecare membru al comitetului de monitorizare poate avea
drept de vot.
Componena comitetului de monitorizare a unui program
aferent obiectivului de cooperare teritorial european este
convenit de statele membre care particip la program i
rile tere, atunci cnd acestea au acceptat invitaia de a
participa la programul de cooperare. n componena comitetului
de monitorizare intr reprezentani relevani ai statelor membre
i ai oricrei alte ri tere. Comitetul de monitorizare poate
include reprezentani ai GECT care s ntreprind activiti
legate de program, n zona acoperit de program.
(2) Lista membrilor comitetului de monitorizare se public.
(3) Comisia particip la lucrrile comitetului de monitorizare
cu titlu consultativ.
(4) Atunci cnd contribuie la un program, BEI poate
participa la lucrrile comitetului de monitorizare n calitate de
consultant.
(5) Comitetul de monitorizare este prezidat de un repre
zentant al statului membru sau al autoritii de management.
Articolul 49
Funciile comitetului de monitorizare
(1) Comitetul de monitorizare se reunete cel puin o dat pe
an i examineaz implementarea programului i progresele nre
gistrate n ndeplinirea obiectivelor acestuia. n acest scop,
comitetul ia n considerare datele financiare, indicatorii
comuni i specifici fiecrui program, inclusiv modificrile
valorice cu privire la indicatorii de rezultat i progresele n
vederea atingerii valorilor int cuantificate i a obiectivelor de
etap definite n cadrul de performan menionat la articolul 21
alineatul (1) i, dac este cazul, rezultatele analizelor calitative.
(2) Comitetul de monitorizare examineaz toate aspectele
care afecteaz evoluia programului, inclusiv concluziile exami
nrilor performanei.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/367
(3) Comitetul de monitorizare este consultat i, dac
consider c este cazul, emite un aviz cu privire la orice modi
ficare a programului propus de autoritatea de management.
(4) Comitetul de monitorizare poate adresa observaii auto
ritii de management n ceea ce privete implementarea i
evaluarea programului, incluznd aciuni legate de reducerea
sarcinii administrative pentru beneficiari. Comitetul de monito
rizare monitorizeaz aciunile ntreprinse ca urmare a obser
vaiilor sale.
Articolul 50
Rapoartele de implementare
(1) Din 2016 pn n 2023 inclusiv, fiecare stat membru
prezint Comisiei un raport anual privind implementarea
programului n exerciiul financiar precedent. Fiecare stat
membru prezint Comisiei un raport final privind imple
mentarea programului pentru FEDR, FSE i Fondul de
coeziune i un raport anual de implementare pentru FEADR
i FEPAM pn la termenul stabilit n regulamentele specifice
fondurilor.
(2) Rapoartele de implementare anuale prezint informaii
cheie privind punerea n aplicare a programului i a prioritilor
acestuia, prin referire la datele financiare, indicatorii comuni i
indicatorii specifici programelor, valorile-int cuantificate,
inclusiv, dac este cazul, modificrile valorice ale indicatorilor
de rezultat i, ncepnd cu raportul anual de implementare care
trebuie prezentat n 2017, ale obiectivelor de etap definite n
cadrul de performan. Datele transmise se refer la valori ale
indicatorilor pentru operaiunile puse pe deplin n aplicare i, de
asemenea, atunci cnd este posibil, n funcie de stadiul imple
mentrii, pentru operaiunile selectate. Ele precizeaz, de
asemenea, o sintez a constatrilor tuturor evalurilor
programului care au devenit disponibile n cursul exerciiului
financiar precedent, orice probleme care afecteaz evoluia
programului, precum i msurile luate. Raportul anual de imple
mentare care trebuie prezentat n 2016 poate descrie, de
asemenea, dac este cazul, aciunile desfurate pentru nde
plinirea condiionalitii ex ante.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), normele specifice privind
datele care trebuie transmise pentru FSE pot fi stabilite n Regu
lamentul privind FSE.
(4) Raportul anual de implementare care trebuie prezentat n
2017 stabilete i evalueaz informaiile menionate la alineatul
(2) i progresele realizate n vederea atingerii obiectivelor
programului, inclusiv contribuia fondurilor ESI la schimbarea
valoric a indicatorilor de rezultat, dac exist date disponibile
din evaluri relevante. Raportul anual de implementare prezint
aciunile ntreprinse pentru condiionalitile ex ante nende
plinite la momentul adoptrii programelor. Acesta evalueaz,
de asemenea, implementarea aciunilor pentru a se ine seama
de principiile enunate la articolele 7 i 8, rolul partenerilor
menionai la articolul 5 n ceea ce privete implementarea
programului i prezint informaii privind sprijinul utilizat
pentru atingerea obiectivelor n materie de schimbri climatice.
(5) Raportul anual de implementare care trebuie prezentat n
2019 i raportul final de implementare pentru fondurile ESI
includ, pe lng informaiile i evaluarea menionate la alineatele
(2) i (3), informaii i evaluri privind progresele nregistrate n
atingerea obiectivelor programului i contribuia acestuia la
ndeplinirea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii.
(6) Pentru a fi considerate admisibile, rapoartele anuale de
implementare menionate la alineatele (1) - (4) cuprind toate
informaiile menionate la alineatele respective i n normele
specifice fondurilor.
Dac raportul de implementare anual nu este admisibil, Comisia
informeaz statul membru n termen de 15 zile lucrtoare de la
data primirii acestuia; n caz contrar, acesta se consider admi
sibil.
(7) Comisia examineaz rapoartele de implementare anuale i
finale i transmite statului membru observaiile sale n termen
de dou luni de la primirea raportului de implementare anual i
n termen de cinci luni de la primirea raportului de imple
mentare final. n cazul n care Comisia nu prezint observaii
n aceste termene, raportul este considerat ca fiind acceptat.
(8) Comisia poate adresa observaii autoritii de mana
gement privind chestiuni care afecteaz n mod semnificativ
implementarea programului. n cazul n care se fac astfel de
observaii, autoritatea de management furnizeaz toate infor
maiile necesare cu privire la aceste observaii i, dup caz,
informeaz Comisia n termen de trei luni n legtur cu
msurile luate.
(9) Se pun la dispoziia publicului rapoartele de imple
mentare anuale i finale, precum i un rezumat pentru
ceteni al coninutului acestora.
Articolul 51
Reuniunea anual de reexaminare
(1) ncepnd din 2016 si pn n 2022, inclusiv, se orga
nizeaz o reuniune anual ntre Comisie i fiecare stat membru,
pentru analizarea performanelor fiecrui program, innd
seama de raportul de implementare anual i de observaiile i
recomandrile Comisiei, dup caz.
(2) Reuniunea anual de reexaminare poate viza mai multe
programe. n 2017 i 2019, reuniunea anual de reexaminare
vizeaz toate programele din statul membru i ia n considerare,
de asemenea, rapoartele de progres prezentate de statul membru
n conformitate cu articolul 52 n anii respectivi.
(3) Prin derogare de la articolul (1), statul membru i Comisia
pot conveni s organizeze o reuniune de anual de reexaminare
pentru un program pentru anii diferii de 2017 i 2019.
(4) Reuniunea anual de reexaminare este prezidat de
Comisie sau, dac statul membru solicit acest lucru, este copre
zidat de statul membru i de Comisie.
RO
L 347/368 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(5) Statul membru se asigur c, n urma reuniunii anuale de
reexaminare, observaiile Comisiei referitoare la chestiunile care
afecteaz n mod semnificativ implementarea programului sunt
luate n considerare n mod corespunztor i, dac este cazul,
informeaz Comisia n termen de trei luni cu privire la msurile
luate.
S e c i u n e a I I
P r o g r e s u l s t r a t e g i c
Articolul 52
Raportul de progres
(1) Statul membru transmite Comisiei pn la datele de
31 august 2017 i 31 august 2019 un raport de progres nre
gistrate n legtur cu punerea n aplicare a acordului de parte
neriat pn la 31 decembrie 2016 i, respectiv, pn la
31 decembrie 2018.
(2) Raportul de progres nregistrate conine informaii i o
evaluare cu privire la:
(a) modificarea necesitilor de dezvoltare din statul membru
dup adoptarea acordului de parteneriat;
(b) progresele nregistrate ctre realizarea strategiei Uniunii
pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii, precum i a misiunilor specifice fondurilor
menionate la articolul 4 alineatul (1), prin contribuia
fondurilor ESI la obiectivele tematice selectate i, n
special, n ceea ce privete obiectivele de etap stabilite
pentru fiecare program n cadrul de performan i contri
buiile utilizate pentru obiectivele legate de schimbrile
climatice;
(c) dac aciunile ntreprinse pentru a ndeplini
condiionalitile ex ante aplicabile stabilite n acordul de
parteneriat nendeplinite la data adoptrii acordului de
parteneriat au fost implementate n conformitate cu
calendarul stabilit. Acest punct se aplic numai n cazul
raportului de progres nregistrate care se transmite n 2017;
(d) implementarea mecanismelor de asigurare a coordonrii
ntre fondurile ESI i alte instrumente de finanare ale
Uniunii i naionale i cu BEI;
(e) implementarea abordrii integrate a dezvoltrii teritoriale
sau un rezumat al implementrii abordrilor integrate pe
baza programelor, inclusiv progresele nregistrate ctre
realizarea domeniilor prioritare stabilite pentru cooperare;
(f) dup caz, aciunile ntreprinse pentru consolidarea capa
citii autoritilor din statele membre i a beneficiarilor n
privina administrrii i utilizrii fondurilor ESI;
(g) aciunile ntreprinse i progresele realizate n vederea
reducerii sarcinii administrative pentru beneficiari;
(h) rolul partenerilor menionai la articolul 5 n punerea n
aplicare a acordului de parteneriat;
(i) un rezumat al aciunilor ntreprinse n legtur cu aplicarea
principiilor orizontale menionate la articolele 5, 7 i 8,
precum i obiectivele de politic transversale pentru imple
mentarea fondurilor ESI.
(3) n cazul n care Comisia determin, n termen de dou
luni de la data transmiterii raportului de progres, c informaiile
prezentate sunt incomplete sau neclare ntr-un mod care
afecteaz semnificativ calitatea i fiabilitatea evalurii n cauz,
aceasta poate solicita informaii suplimentare din partea statului
membru, cu condiia ca respectiva solicitare s nu cauzeze
ntrzieri nejustificate i ca Comisia s ofere motive pentru a
justifica presupusa lips de calitate i de fiabilitate,. Statul
membru furnizeaz Comisiei informaiile solicitate n termen
de trei luni i, dup caz, revizuiete n mod corespunztor
raportul de progres.
(4) n vederea asigurrii unor condiii uniforme privind
punerea n aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte
de punere n aplicare de stabilire a modelului de utilizat la
prezentarea raportului de progres. Respectivele acte de punere
n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de consultare
menionat la articolul 150 alineatul (2).
Articolul 53
Rapoartele Comisiei i dezbaterile privind fondurile ESI
(1) Cu ncepere din 2016, Comisia transmite anual Parla
mentului European, Consiliului, Comitetului Economic i
Social European i Comitetului Regiunilor un raport de
sintez referitor la programele care in de fondurile ESI bazat
pe rapoartele de implementare anuale prezentate de statele
membre n conformitate cu articolul 50, precum i o sintez
a rezultatelor evalurilor disponibile ale programelor. n 2017 i
2019, raportul de sintez va face parte din raportul strategic
menionat la alineatul (2).
(2) n 2017 i 2019, Comisia elaboreaz un raport strategic
care reprezint rezumatul rapoartelor de progres prezentate de
statele membre, pe care l prezint, pn la 31 decembrie 2017
i, respectiv, 31 decembrie 2019, Parlamentului European,
Consiliului, Comitetului Economic i Social European i Comi
tetului Regiunilor, iar respectivele instituii vor fi invitate s
organizeze o dezbatere pe marginea acestui raport.
(3) Consiliul dezbate raportul strategic n special cu privire la
contribuia fondurilor ESI la realizarea strategiei Uniunii pentru
o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i este
invitat s-i prezinte opinia n cadrul reuniunii de primvar a
Consiliului European.
(4) Cu ncepere din 2018, Comisia va include, din doi n doi
ani, n raportul su anual de progres prezentat reuniunii de
primvar a Consiliului European, o seciune rezumnd cele
mai recente rapoarte menionate la alineatele (1) i (2), n
special cu privire la contribuia fondurilor ESI la progresele
realizate n implementarea strategiei Uniunii pentru o cretere
inteligent, durabil i favorabil incluziunii.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/369
CAPITOLUL II
Evaluarea
Articolul 54
Dispoziii generale
(1) Evalurile se efectueaz pentru mbuntirea calitii
elaborrii i implementrii programelor, precum i n vederea
aprecierii eficacitii, eficienei i impactului acestora. Impactul
programelor se evalueaz n lumina misiunii fiecrui fond ESI,
n raport cu intele din cadrul strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, precum
i, avnd n vedere amploarea programului, n raport cu PIB-
ul i omajul din zona vizat de program, dup caz.
(2) Statele membre pun la dispoziie resursele necesare
pentru efectuarea evalurilor i asigur instituirea de proceduri
pentru generarea i colectarea datelor necesare pentru evaluri,
inclusiv a datelor privind indicatorii comuni i, dup caz,
specifici ai programelor.
(3) Evalurile sunt efectuate de ctre experi interni sau
externi independeni din punct de vedere funcional de autori
tile responsabile pentru implementarea programului. Imediat
dup intrarea n vigoare a prezentului regulament, Comisia ofer
orientri privind modul de a realiza evalurile.
(4) Toate evalurile se pun la dispoziia publicului.
Articolul 55
Evaluarea ex ante
(1) Statele membre efectueaz evaluri ex ante n vederea
creterii calitii elaborrii fiecrui program.
(2) Evalurile ex ante se efectueaz sub responsabilitatea
autoritii nsrcinate cu pregtirea programelor. Evalurile se
transmit Comisiei mpreun cu un rezumat, concomitent cu
programul. Normele specifice fondurilor pot stabili pragurile
sub care evaluarea ex ante poate fi combinat cu evaluarea
pentru alt program.
(3) Evalurile ex ante analizeaz:
(a) contribuia la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii, avnd n vedere obiec
tivele i prioritile tematice selectate, lund n considerare
nevoile naionale i regionale i potenialul de dezvoltare,
precum i nvmintele desprinse din perioadele de
programare anterioare;
(b) coerena intern a programului sau activitii propuse i
relaia sa cu alte instrumente relevante;
(c) coerena alocrii resurselor bugetare cu obiectivele progra
mului;
(d) coerena dintre obiectivele tematice selectate, prioritile i
obiectivele corespunztoare ale programelor i CSC, acordul
de parteneriat i recomandrile specifice corespunztoare
adresate fiecrei ri adoptate n conformitate cu
articolul 121 alineatul (2) din TFUE i, dac este cazul la
nivel naional, programul naional de reform;
(e) relevana i claritatea indicatorilor propui ai programelor;
(f) modul n care realizrile estimate vor contribui la rezultate;
(g) caracterul realist al valorilor-int cuantificate ale indicato
rilor, avnd n vedere sprijinul preconizat din partea
fondurilor ESI;
(h) motivarea formei de sprijin propuse;
(i) adecvarea resurselor umane i a capacitii administrative
pentru gestionarea programului;
(j) adecvarea procedurilor de monitorizare a programului i de
colectare a datelor necesare pentru realizarea evalurilor;
(k) adecvarea obiectivelor de etap selectate pentru cadrul de
performan;
(l) adecvarea msurilor planificate pentru a promova egalitatea
de anse ntre femei i brbai i a preveni orice discri
minare, n special n ceea ce privete accesul pentru
persoanele cu handicap;
(m) adecvarea msurilor planificate pentru promovarea
dezvoltrii durabile;
(n) msuri planificate pentru reducerea sarcinii administrative
pentru beneficiari.
(4) Evalurile ex ante includ, dup caz, cerinele privind
evaluarea strategic de mediu stabilite n Directiva 2001/42/CE
a Parlamentului European i a Consiliului (
1
), innd seama de
nevoile de atenuare a efectelor schimbrilor climatice.
Articolul 56
Evaluarea n timpul perioadei de programare
(1) Autoritatea de management sau statul membru
elaboreaz un plan de evaluare care poate include mai multe
programe. Acesta se transmite n conformitate cu normele
specifice fondurilor.
(2) Statele membre se asigur c sunt disponibile capaciti
de evaluare corespunztoare.
RO
L 347/370 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i
programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
(3) n timpul perioadei de programare, autoritatea de mana
gement asigur efectuarea evalurilor, inclusiv a evalurilor
privind eficacitatea, eficiena i impactul fiecrui program, pe
baza planului de evaluare, precum i faptul c fiecare evaluare
este supus aplicrii de msuri ulterioare corespunztoare n
conformitate cu normele specifice fondurilor. Cel puin o dat
pe durata perioadei de programare, o evaluare analizeaz modul
n care contribuiile din partea fondurilor ESI au contribuit la
obiectivele fiecrei prioriti. Toate evalurile sunt examinate de
comitetul de monitorizare i trimise Comisiei.
(4) Comisia poate efectua, din proprie iniiativ, evaluri ale
programelor. Comisia informeaz autoritatea de management,
iar rezultatele sunt trimise autoritii de management i
prezentate comitetului de monitorizare n cauz.
(5) Alineatele (1), (2) i (3) din prezentul articol nu se aplic
programelor dedicate menionate la articolul 39 alineatul (4)
primul paragraf litera (b).
Articolul 57
Evaluarea ex post
(1) Evalurile ex post sunt efectuate de Comisie sau de statele
membre n strns cooperare cu Comisia. Evalurile ex post
analizeaz eficacitatea i eficiena fondurilor ESI i contribuia
acestora la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii, innd seama de obiectivele
stabilite n strategia respectiv a Uniunii i n conformitate cu
cerinele specifice stabilite n normele specifice fondurilor.
(2) Evalurile ex post se finalizeaz pn la 31 decembrie
2024.
(3) Evalurile ex post ale programelor dedicate menionate la
articolul 39 alineatul (4) primul paragraf litera (b) se efectueaz
de ctre Comisie i se finalizeaz pn la 31 decembrie 2019.
(4) Pn la 31 decembrie 2025, Comisia pregtete, pentru
fiecare fond ESI, un raport de sintez n care sunt prezentate pe
scurt principalele concluzii ale evalurilor ex post.
TITLUL VI
ASISTENA TEHNIC
Articolul 58
Asisten tehnic la iniiativa Comisiei
(1) La iniiativa Comisiei, fondurile ESI pot contribui la
asistena de pregtire, de monitorizare, administrativ i
tehnic, precum i la msurile de evaluare, audit i control
necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament.
Msurile menionate la primul paragraf pot fi implementate fie
direct de ctre Comisie, fie indirect, de ctre alte entiti i
persoane dect statele membre, n conformitate cu articolul 60
din Regulamentul financiar.
Msurile menionate la primul paragraf pot include, n special:
(a) asisten pentru elaborarea i evaluarea proiectelor, inclusiv
cu BEI;
(b) sprijin pentru consolidare instituional i consolidarea capa
citii administrative, pentru gestionarea eficace a fondurilor
ESI;
(c) studii legate de rapoartele Comisiei privind fondurile ESI i
raportul privind coeziunea;
(d) msurile legate de analiza, gestionarea, monitorizarea,
schimbul de informaii i implementarea fondurilor ESI,
precum i msuri referitoare la implementarea sistemelor
de control, asisten tehnic i administrativ;
(e) evaluri, rapoarte ale experilor, statistici i studii, inclusiv
cele cu caracter general, privind funcionarea curent i
viitoare a fondurilor ESI, care pot s fie efectuate, dup
caz, de ctre BEI;
(f) aciuni de difuzare a informaiilor, reele de sprijin, efec
tuarea unor activiti de comunicare, de sensibilizare, de
promovare a cooperrii i de schimb de experien,
inclusiv cu ri tere.
(g) instalarea, funcionarea i interconectarea sistemelor infor
matice de gestionare, monitorizare, audit, control i
evaluare;
(h) aciuni viznd mbuntirea metodelor de evaluare i a
schimbului de informaii privind practicile de evaluare;
(i) aciuni legate de activitatea de audit;
(j) consolidarea capacitii naionale i regionale n ceea ce
privete planificarea investiiilor, evaluarea necesitilor,
pregtirea, elaborarea i implementarea instrumentelor
financiare, a planurilor de aciune comune i a proiectelor
majore, inclusiv iniiativele comune cu BEI;
(k) difuzarea bunelor practici pentru a ajuta statele membre s
consolideze capacitatea partenerilor corespunztori
menionai la articolul 5 i a organizaiilor-umbrel ale
acestora;
(l) msuri pentru identificarea, prioritizarea i aplicarea
reformelor structurale i administrative ca reacie la dificul
tile economice i sociale din statele membre care nde
plinesc condiiile prevzute la articolul 24 alineatul (1).
Pentru a mbunti eficiena comunicrii ctre public i pentru
a asigura o sinergie mai ampl i mai puternic ntre activitile
de comunicare ntreprinse la iniiativa Comisiei, resursele alocate
aciunilor de comunicare n temeiul prezentului regulament
contribuie, de asemenea, la comunicarea instituional a priori
tilor politice ale Uniunii, n msura n care acestea sunt legate
de obiectivele generale ale prezentului regulament.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/371
(2) Atunci cnd are n vedere o contribuie din partea
fondurilor ESI, Comisia i stabilete n fiecare an, prin acte de
punere n aplicare, planurile privind tipul de aciuni legate de
msurile enumerate la alineatul (1).
Articolul 59
Asistena tehnic la iniiativa statelor membre
(1) La iniiativa unui stat membru, fondurile ESI pot s
sprijine aciuni de pregtire, gestionare, monitorizare, evaluare,
informare i comunicare, colaborare n reea, soluionare a recla
maiilor, control i audit. Fondurile ESI pot fi utilizate de statul
membru pentru a sprijini aciuni de reducere a sarcinii adminis
trative pentru beneficiari, inclusiv sisteme de schimb electronic
de date i aciuni de consolidare a capacitii autoritilor i
beneficiarilor din statele membre de a administra i utiliza
aceste fonduri. Fondurile ESI pot fi de asemenea utilizate
pentru a susine aciuni pentru consolidarea capacitii parte
nerilor corespunztori, n conformitate cu articolul 5 alineatul
(3) litera (e), i pentru a susine schimburi de bune practici ntre
aceti parteneri. Aciunile menionate n prezentul paragraf se
pot referi la perioadele de programare precedente i ulterioare.
(2) Normele specifice fondurilor pot aduga sau exclude
aciuni care pot fi finanate prin asistena tehnic din fiecare
fond ESI.
TITLUL VII
CONTRIBUIA FINANCIAR DIN PARTEA FONDURILOR ESI
CAPITOLUL I
Contribuia din partea fondurilor ESI
Articolul 60
Determinarea ratelor de cofinanare
(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui program stabilete
rata sau ratele de cofinanare i suma maxim a contribuiei din
partea fondurilor ESI n concordan cu normele specifice
fondurilor.
(2) Msurile de asisten tehnic aplicate la iniiativa sau n
numele Comisiei se pot finana n procent de 100 %.
Articolul 61
Operaiuni generatoare de venituri nete ulterior finalizrii
lor
(1) Prezentul articol se aplic operaiunilor care genereaz
venituri nete ulterior finalizrii lor. n sensul prezentului
articol, venituri nete nseamn intrrile de numerar pltite
direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul
operaiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori
pentru utilizarea infrastructurii, vnzarea sau nchirierea de
terenuri sau cldiri ori plile pentru servicii, minus eventualele
costuri de funcionare i de nlocuire a echipamentelor cu durat
scurt de via, suportate pe parcursul perioadei corespunz
toare. Economiile la costurile de funcionare generate de
operaiunea n cauz se trateaz drept venituri nete cu
excepia cazului n care sunt compensate de o reducere egal
a subveniilor de funcionare.
n cazul n care costul de investiie nu este integral eligibil
pentru cofinanare, veniturile nete menionate la primul
paragraf sunt alocate n mod proporional prilor eligibile i
celor neeligibile din costul de investiie.
(2) Cheltuielile eligibile ale operaiunii care urmeaz a fi cofi
nanat din resursele fondurilor ESI se reduc n prealabil n
funcie de potenialul operaiunii de a genera venituri nete pe
parcursul unei perioade de referin specifice care acoper att
implementarea operaiunii, ct i perioada ulterioar finalizrii
acesteia.
(3) Veniturile nete poteniale ale operaiunii se determin n
prealabil utiliznd una dintre urmtoarele metode selectate de
autoritatea de management pentru un sector, un subsector sau
un tip de operaiune:
(a) aplicarea unui procent forfetar din veniturile nete pentru
sectorul sau subsectorul aplicabil operaiunii, astfel cum
este definit n anexa V sau n oricare dintre actele delegate
menionate n al doilea, al treilea i al patrulea paragraf;
(b) calcularea veniturilor nete actualizate ale operaiunii, innd
seama de perioada de referin adecvat pentru sectorul sau
subsectorul aplicabil operaiunii, de rentabilitatea ateptat
n mod normal de la categoria de investiii n cauz, de
aplicarea principiului poluatorul pltete i, dup caz, de
consideraii de echitate legate de prosperitatea relativ a
statului membru sau a regiunii n cauz.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 142, n cazurile justificate n mod corespun
ztor, n vederea modificrii anexei V prin ajustarea ratelor
forfetare stabilite n aceasta, innd seama de date istorice, de
potenialul de recuperare a costurilor, precum i de principiul
poluatorul pltete, dac este cazul.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 142 de stabilire a ratelor forfetare pentru
sectoare sau subsectoare din domeniul TIC, al CDI i al eficienei
energetice. Comisia notific Parlamentului European i
Consiliului actele delegate pn la 30 iunie 2015.
n plus, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149, n cazurile justificate n mod
corespunztor, privind adugarea de sectoare sau subsectoare,
inclusiv subsectoare ale sectoarelor din anexa V, care intr sub
incidena obiectivelor tematice definite la articolul 9 primul
paragraf i care sunt finanate din fondurile ESI.
Atunci cnd se aplic metoda menionat la primul paragraf
litera (a), toate veniturile nete generate n cursul implementrii
operaiunii i dup finalizarea acesteia se consider a fi luate n
calcul prin aplicarea ratei forfetare i, prin urmare, nu sunt
deduse ulterior din cheltuielile eligibile ale operaiunii;
RO
L 347/372 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
n cazul n care o rat forfetar pentru un nou sector sau
subsector a fost stabilit prin adoptarea unui act delegat n
conformitate cu al treilea i al patrulea paragraf, o autoritate
de management poate alege s aplice metoda prevzut la
primul paragraf litera (a) pentru noile operaiuni legate de
sectorul sau subsectorul n cauz.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate, n confor
mitate cu articolul 149, de stabilire a metodelor menionate la
primul paragraf litera (b). Atunci cnd se aplic aceast metod,
veniturile nete generate n cursul implementrii operaiunii,
rezultate din surse de venituri care nu au fost luate n
considerare n momentul determinrii veniturilor nete poteniale
ale operaiunii, sunt deduse din cheltuielile eligibile ale
operaiunii cel trziu n momentul prezentrii de ctre bene
ficiar a cererii finale de plat.
(4) Metoda prin care se deduc veniturile nete din cheltuielile
operaiunii incluse n cererea de plat depus la Comisie se
stabilete n conformitate cu normele naionale.
(5) Ca alternativ la aplicarea metodelor prevzute la
alineatul (3), rata maxim de cofinanare menionat la
articolul 60 alineatul (1) poate fi redus, la cererea unui stat
membru, n momentul adoptrii unui program corespunztor
unei prioriti sau msuri n cadrul creia toate operaiunile care
urmeaz s fie sprijinite n temeiul respectivei prioriti sau
msuri ar putea aplica o rat forfetar uniform, n conformitate
cu alineatul (3) primul paragraf litera (a). Reducerea nu este mai
mic dect suma calculat prin nmulirea ratei maxime de
cofinanare a Uniunii, aplicabil n temeiul normelor specifice
fondurilor, cu rata forfetar corespunztoare prevzut la
alineatul (3) primul paragraf litera (a).
Atunci cnd se aplic metoda menionat la primul paragraf, se
consider c toate veniturile nete generate n cursul imple
mentrii operaiunii i dup finalizarea acesteia sunt luate n
calcul prin aplicarea ratei de cofinanare reduse i, prin
urmare, nu sunt deduse ulterior din cheltuielile eligibile ale
operaiunilor.
(6) Dac nu este posibil din punct de vedere obiectiv s se
stabileasc n prealabil veniturile pe baza oricreia dintre
metodele prevzute la alineatul (3) sau (5), veniturile nete
generate n termen de trei ani de la finalizarea unei operaiuni
sau pn la termenul de trimitere a documentelor pentru
nchiderea programului stabilita in normele specifice fondului,
oricare dintre aceste date este mai apropiat, se deduc din chel
tuielile declarate Comisiei.
(7) Alineatele (1) - (6) nu se aplic:
(a) operaiunilor sau prilor de operaiuni finanate exclusiv
din FSE;
(b) operaiunilor al cror cost total eligibil nainte de aplicarea
alineatelor (1) - (6) nu depete 1 000 000 EUR;
(c) asistenei rambursabile care face obiectul obligaiei de
rambursare integral i premiilor;
(d) asistenei tehnice;
(e) finanrii pentru instrumente financiare sau din partea lor;
(f) operaiunilor n cazul crora finanarea public ia forma
sumelor forfetare sau a costurilor unitare conform
baremului standard;
(g) operaiunilor implementate n cadrul unui plan de aciune
comun;
(h) operaiunilor n cazul crora sumele sau ratele finanrii
sunt definite n anexa II la Regulamentul privind FEADR.
Fr a aduce atingere prezentului alineat primul paragraf litera
(b), n cazul n care un stat membru aplic alineatul (5), el poate
include n prioritatea sau msura corespunztoare operaiunile
ale cror costuri totale eligibile nainte de aplicarea alineatelor
(1) - (6) nu depesc 1 000 000 EUR.
(8) n plus, alineatele (1) - (6) nu se aplic operaiunilor
pentru care finanarea acordat prin program constituie:
(a) ajutor de minimis;
(b) ajutor de stat compatibil acordat IMM-urilor, n cazul n
care este limitat intensitatea sau cuantumul ajutorului de
stat;
(c) ajutor de stat compatibil, n cazul n care a fost efectuat o
verificare individual a necesitilor de finanare n confor
mitate cu normele aplicabile ajutorului de stat.
Fr a aduce atingere primului paragraf, o autoritate de mana
gement poate aplica alineatele (1) - (6) operaiunilor care se afl
sub incidena prezentului alineat primul paragraf literele (a) - (c),
n cazul n care normele de la nivel naional prevd acest lucru.
CAPITOLUL II
Norme speciale privind contribuia fondurilor ESI la PPP
Articolul 62
PPP
Fondurile ESI pot fi folosite pentru a sprijini operaiuni PPP.
Aceste operaiuni PPP respect legislaia aplicabil, n special
n ceea ce privete ajutorul de stat i achiziiile publice.
Articolul 63
Beneficiarii operaiunilor PPP
(1) n legtur cu o operaiune PPP i prin derogare de la
articolul 2 punctul (10), un beneficiar poate fi:
(a) fie organismul de drept public care iniiaz operaiunea,
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/373
(b) fie un organism reglementat de dreptul privat al unui stat
membru (partenerul privat) selectat sau care urmeaz s fie
selectat pentru implementarea operaiunii.
(2) Organismul de drept public care iniiaz operaiunea PPP
poate propune ca partenerul privat care urmeaz a fi selectat
dup aprobarea operaiunii s fie beneficiarul finanrii acordate
din fondurile ESI. n acest caz, pentru ca decizia de aprobare s
poat fi luat, autoritatea de management se asigur c
partenerul privat selectat ndeplinete i i asum toate obli
gaiile corespunztoare care revin unui beneficiar n temeiul
prezentului regulament.
(3) Partenerul privat selectat pentru a implementa
operaiunea poate fi nlocuit n calitatea sa de beneficiar n
timpul implementrii atunci cnd acest lucru se impune n
conformitate cu clauzele i condiiile PPP sau ale acordului de
finanare ncheiat ntre partenerul privat i instituia financiar
care cofinaneaz operaiunea. n acest caz, partenerul privat sau
organismul de drept public de nlocuire devine beneficiar cu
condiia ca autoritatea de management s aib certitudinea c
partenerul de nlocuire ndeplinete i i asum toate obligaiile
corespunztoare care revin unui beneficiar n temeiul
prezentului regulament.
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149, prin care se stabilesc norme
suplimentare privind nlocuirea unui beneficiar i i privind
responsabilitile aferente.
(5) nlocuirea unui beneficiar nu este considerat drept o
modificare a proprietii n sensul articolului 71 alineatul (1)
litera (b) dac respect condiiile aplicabile prevzute la
alineatul (3) don prezentul articol i n actul delegat adoptat
n temeiul alineatului (4) din prezentul articol.
Articolul 64
Finanarea pentru operaiunile PPP
(1) n cazul unei operaiuni PPP al crei beneficiar este un
organism de drept public, cheltuielile din cadrul unei operaiuni
PPP care au fost suportate i achitate de partenerul privat pot fi
considerate, prin derogare de la articolul 65 alineatul (2), ca
fiind suportate i achitate de un beneficiar i pot fi incluse
ntr-o cerere de plat adresat Comisiei, dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
(a) beneficiarul a ncheiat un acord PPP cu un partener privat;
(b) autoritatea de management a verificat c cheltuielile
declarate de beneficiar au fost pltite de partenerul privat
i c operaiunea respect legislaia Uniunii i legislaia
naional aplicabile, programul, precum i condiiile pentru
finanarea operaiunii.
(2) Plile ctre beneficiari efectuate cu privire la cheltuielile
incluse ntr-o cerere de plat n conformitate cu alineatul (1)
sunt vrsate ntr-un cont de garanie creat n acest scop n
numele beneficiarului.
(3) Fondurile vrsate n contul de garanie menionat la
alineatul (2) se utilizeaz pentru pli n conformitate cu
acordul PPP, inclusiv pentru plile care trebuie efectuate n
cazul rezilierii acordului PPP.
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149 de stabilire a cerinelor minime
care trebuie incluse n acordurile PPP i care sunt necesare
pentru aplicarea derogrii stabilite la alineatul (1) din
prezentul articol, inclusiv a dispoziiilor referitoare la rezilierea
acordului PPP, i pentru asigurarea unei documentaii adecvate
pentru audit.
CAPITOLUL III
Eligibilitatea cheltuielilor i caracterul durabil
Articolul 65
Eligibilitatea
(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilete pe baza normelor
naionale, cu excepia cazului n care exist norme specifice n
cadrul sau n temeiul prezentului regulament sau n normele
specifice fondurilor.
(2) Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuie din partea
fondurilor ESI dac au fost suportate de un beneficiar i pltite
ntre data transmiterii programului ctre Comisie sau data de
1 ianuarie 2014, oricare dintre aceste date este mai apropiat, i
31 decembrie 2023. n plus, cheltuielile sunt eligibile pentru
contribuii din FEADR numai dac ajutorul relevant este pltit
efectiv de ctre agenia de pli n perioada 1 ianuarie 2014 -
31 decembrie 2023.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), cheltuielile din cadrul
YEI sunt eligibile de la 1 septembrie 2013.
(4) n cazul costurilor rambursate n temeiul articolului 67
alineatul (1) primul paragraf literele (b) i (c), aciunile care
constituie baza de rambursare se desfoar ntre 1 ianuarie
2014 i 31 decembrie 2023.
(5) Prin derogare de la alineatul (4), data iniial pentru
costurile rambursate n temeiul articolului 67 alineatul (1)
primul paragraf literele (b) i (c) pentru aciuni din cadrul YEI
este 1 septembrie 2013.
(6) Operaiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea
fondurilor ESI dac au fost ncheiate n mod fizic sau imple
mentate integral nainte de depunerea de ctre beneficiar a
cererii de finanare n cadrul programului la autoritatea de
management, indiferent dac toate plile aferente au fost
efectuate de ctre beneficiar.
(7) Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind
eligibilitatea asistenei tehnice la iniiativa Comisiei, astfel cum
sunt stabilite la articolul 58.
(8) Prezentul alineat se aplic operaiunilor care genereaz
venituri nete n cursul implementrii lor i crora nu li se
aplic dispoziiile articolului 61 alineatele (1) - (6).
RO
L 347/374 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Cheltuielile eligibile ale operaiunii care urmeaz s fie cofi
nanat din fondurile ESI se reduc cu veniturile nete care nu
sunt luate n calcul n momentul aprobrii operaiunii i care
sunt generate n mod direct numai n cursul implementrii
acesteia, cel trziu n momentul prezentrii de ctre beneficiar
a cererii finale de plat. n cazul n care nu toate costurile sunt
eligibile pentru cofinanare, veniturile nete sunt alocate n mod
proporional prilor eligibile i celor neeligibile din costul
respectiv.
Prezentul alineat nu se aplic:
(a) asistenei tehnice;
(b) instrumentelor financiare;
(c) asistenei rambursabile care face obiectul obligaiei de
rambursare integral;
(d) premiilor;
(e) operaiunilor care fac obiectul normelor privind ajutorul de
stat;
(f) operaiunilor n cazul crora finanarea public ia forma
unor sume forfetare sau a unor costuri unitare standard,
cu condiia ca veniturile nete s fie luate n considerare ex
ante;
(g) operaiunilor implementate n cadrul unui plan de aciune
comun, cu condiia ca veniturile nete s fie luate n
considerare ex ante;
(h) operaiunilor n cazul crora sumele sau ratele finanrii
sunt definite n anexa 1 la Regulamentul privind FEADR,
sau
(i) operaiunilor n cazul crora costul total eligibil nu
depete 50 000 EUR.
n sensul prezentului articol i al articolului 61, eventualele pli
primite de beneficiar n baza unor penaliti contractuale ca
urmare a unei nclcri a contractului ncheiat ntre beneficiar
i o parte ter sau ca urmare a retragerii ofertei unei pri tere
selectate n cadrul unei proceduri de achiziii publice (depozit)
nu sunt considerate venituri i nu sunt deduse din cheltuielile
eligibile ale operaiunii.
(9) Cheltuielile care devin eligibile n urma modificrii
programului sunt eligibile numai de la data transmiterii ctre
Comisie a cererii de modificare sau, n cazul aplicrii articolului
96 alineatul (11), de la data intrrii n vigoare a deciziei de
modificare a programului.
Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot deroga de la
primul paragraf.
(10) Prin derogare de la alineatul (9), se pot stabili prin
Regulamentul privind FEPAM proceduri specifice privind data
nceperii perioadei de eligibilitate.
(11) O operaiune poate beneficia de contribuii din partea
unuia sau mai multor fonduri ESI sau din partea unuia sau mai
multor programe i din partea altor instrumente ale Uniunii cu
condiia ca pentru cheltuielile incluse ntr-o cerere de
rambursare de la unul dintre fondurile ESI s nu se beneficieze
de contribuii din partea altui fond sau instrument al Uniunii i
s nu se beneficieze de contribuii din partea aceluiai fond n
cadrul unui alt program.
Articolul 66
Forme de sprijin
Fondurile ESI sunt utilizate pentru a furniza sprijin sub form
de granturi, premii, asisten rambursabil, instrumente
financiare sau o combinaie ntre acestea.
n cazul asistenei rambursabile, sprijinul rambursat orga
nismului care l-a oferit sau altei autoriti competente din
statul membru se contabilizeaz separat sau este separat prin
coduri contabile i se reutilizeaz n acelai scop sau n confor
mitate cu obiectivele programului.
Articolul 67
Tipuri de granturi i de asisten rambursabil
(1) Granturile i asistena rambursabil pot lua oricare din
urmtoarele forme:
(a) rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv
mpreun cu, dup caz, contribuii n natur i cheltuieli
de amortizare;
(b) bareme standard pentru costurile unitare;
(c) sume forfetare care nu depesc 100 000 EUR din
contribuia public;
(d) finanare forfetar, stabilit prin aplicarea unui procentaj la
una sau mai multe categorii definite de costuri.
Normele specifice fondurilor pot limita formele granturilor i
metodele de calcul aplicabile anumitor operaiuni.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), se pot stabili prin Regu
lamentul privind FEPAM forme suplimentare de granturi i alte
metode de calcul.
(3) Opiunile menionate la alineatul (1) pot fi combinate
doar atunci cnd fiecare acoper o categorie diferit de costuri
sau atunci cnd sunt utilizate pentru proiecte diferite care fac
parte dintr-o operaiune sau n una din etapele succesive ale
unei operaiuni.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/375
(4) Dac o operaiune sau un proiect care formeaz o parte a
unei operaiuni este implementat exclusiv prin achiziii publice
de lucrri, de bunuri sau de servicii, se aplic numai alineatul (1)
primul paragraf litera (a). Dac achiziia public n cadrul unei
operaiuni sau al unui proiect care face parte dintr-o operaiune
este limitat la anumite categorii de costuri, toate opiunile
menionate la alineatul (1) pot fi aplicate.
(5) Sumele menionate la alineatul (1) primul paragraf literele
(b), (c) i (d) se stabilesc ntr-unul din urmtoarele moduri:
(a) o metod de calcul just, echitabil i verificabil, bazat pe:
(i) date statistice sau alte informaii obiective; sau
(ii) date istorice verificate privind beneficiarii individuali;
sau
(iii) aplicarea practicilor uzuale ale beneficiarilor individuali
de contabilizare a costurilor;
(b) n conformitate cu normele de aplicare a baremelor cores
punztoare de costuri unitare, sume forfetare i rate fixe
aplicabile n cadrul politicilor Uniunii pentru un tip
similar de operaiune i beneficiari;
(c) n conformitate cu normele de aplicare a baremelor cores
punztoare de costuri unitare, sume forfetare i rate fixe
aplicate n cadrul sistemelor de granturi finanate integral
de statul membru n cauz pentru un tip similar de
operaiune i de beneficiar;
(d) rate stabilite prin prezentul regulament sau de normele
specifice fondurilor;
(e) metode specifice de determinare a sumelor stabilite n
conformitate cu normele specifice fondurilor.
(6) Documentul care prevede condiiile privind contribuia
pentru fiecare operaiune stabilete metoda care trebuie
aplicat pentru a determina costurile de funcionare i condiiile
pentru plata grantului.
Articolul 68
Finanare forfetar pentru costuri indirecte i costuri cu
personalul privind granturile i asistena rambursabil
(1) Dac punerea implementarea unei operaiuni genereaz
costuri indirecte, acestea pot fi calculate ca sum forfetar n
unul din urmtoarele moduri:
(a) o rat fix de pn la 25 % din costurile directe eligibile, cu
condiia ca rata s fie calculat pe baza unei metode de
calcul juste, echitabile i verificabile sau a unei metode
aplicate n cadrul sistemelor de granturi finanate n
ntregime de statul membru pentru un tip similar de
operaiune i de beneficiar;
(b) o rat forfetar de maxim 15 % din costurile cu personalul
eligibile directe, fr ca statul membru s fie obligat s fac
un calcul n vederea determinrii ratei aplicabile;
(c) o rat forfetar aplicat costurilor directe eligibile bazat pe
metodele existente i ratele corespunztoare, aplicabil n
cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operaiune
i de beneficiar.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 149 privind definirea ratei fixe i a metodelor
aferente menionate la prezentul alineat primul paragraf litera
(c).
(2) Pentru a se determina costurile cu personalul legate de
implementarea unei operaiuni, remuneraia pe or aplicabil
poate fi calculat prin mprirea celor mai recente costuri
brute documentate pentru un an n legtur cu angajarea de
personal la 1 720 de ore.
Articolul 69
Norme specifice de eligibilitate pentru granturi i pentru
asistena rambursabil
(1) Contribuiile n natur sub forma prestrii de lucrri,
furnizrii de bunuri, servicii, terenuri i imobile pentru care
nu au fost efectuate pli n numerar justificate de facturi sau
documente cu valoare justificativ echivalent pot constitui chel
tuieli eligibile cu condiia ca astfel s prevad normele de eligi
bilitate ale fondurilor ESI i ale programului i s fie ndeplinite
urmtoarele criterii:
(a) contribuia public destinat unei operaiuni care include
contribuii n natur nu depete valoarea total a cheltu
ielilor eligibile, cu excepia contribuiilor n natur, la
ncheierea operaiunii;
(b) valoarea atribuit contribuiilor n natur nu depete
costurile n general acceptate pe piaa n cauz;
(c) valoarea i aplicarea contribuiei poate face obiectul unei
evaluri i al unei verificri independente;
(d) n cazul furnizrii de terenuri sau imobile, se poate face o
plat n numerar n vederea unui contract de nchiriere la o
valoare nominal pe an care s nu depeasc o unitate
monetar a statului membru respectiv;
(e) n cazul contribuiilor n natur sub form de munc nere
munerat, valoarea muncii este determinat lund n
considerare timpul consacrat verificat i rata remuneraiei
pentru o munc echivalent.
Valoarea terenului sau a bunului imobiliar menionate la
prezentul alineat primul paragraf litera (d) se certific de un
expert independent calificat sau de un organism oficial
autorizat n mod corespunztor i nu depete limita
prevzut la alineatul (3) litera (b).
RO
L 347/376 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) Costurile de amortizare pot fi considerate eligibile dac
urmtoarele condiii sunt ndeplinite:
(a) normele de eligibilitate ale programului permit acest lucru;
(b) valoarea cheltuielilor este dovedit corespunztor prin
documente justificative cu valoare probatorie echivalent
facturilor n cazul rambursrii sub forma menionat la
articolul 67 alineatul (1) primul paragraf litera (a);
(c) costurile se raporteaz exclusiv la perioada de sprijin pentru
operaiune;
(d) granturile publice nu au contribuit la achiziionarea activelor
amortizate.
(3) Urmtoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuie
din partea fondurilor ESI i din suma de sprijin transferat de la
Fondul de coeziune la MIE astfel cum se prevede la articolul 92
alineatul (6):
(a) dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi
acordate sub forma unei subvenii pentru dobnd sau a
unei subvenii pentru comisioanele de garantare;
(b) achiziionarea de terenuri neconstruite i de terenuri
construite cu o sum mai mare de 10 % din cheltuielile
totale eligibile ale operaiunii n cauz. n cazul siturilor
abandonate i al siturilor utilizate anterior pentru activiti
industriale care conin cldiri, aceast limit se majoreaz la
15 %. n cazuri excepionale i justificate corespunztor,
aceast limit poate fi majorat peste procentajele respective
indicate mai sus pentru operaiunile privind protecia
mediului;
(c) taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care
aceasta nu se poate recupera n temeiul legislaiei
naionale privind TVA-ul.
Articolul 70
Eligibilitatea operaiunilor n funcie de localizare
(1) Operaiunile care primesc contribuii din fondurile ESI,
sub rezerva derogrilor menionate la alineatele (2) i (3) i a
normelor specifice fondurilor, sunt situate n zona vizat de
program.
(2) Autoritatea de management poate accepta ca o
operaiune s fie implementat n afara zonei vizate de
program, dar pe teritoriul Uniunii, cu condiia ca toate condiiile
de mai jos s fie ndeplinite:
(a) operaiunea se realizeaz n beneficiul zonei vizate de
program;
(b) suma total alocat n cadrul programului pentru
operaiunile situate n afara zonei vizate de program nu
depete 15 % din contribuia din FEDR, Fondul de
coeziune i FEPAM la nivelul prioritii sau 5 % din
contribuia din FEADR la nivelul programului;
(c) comitetul de monitorizare a aprobat operaiunea sau tipurile
de operaiuni n cauz;
(d) obligaiile autoritilor pentru program n ceea ce privete
gestiunea, controlul i auditul operaiunii sunt ndeplinite de
autoritile responsabile pentru programul n cadrul cruia
operaiunea respectiv beneficiaz de contribuii, sau ncheie
acorduri cu autoritile din zona n care operaiunea este
implementat.
(3) Pentru operaiunile privind asistena tehnic sau activi
tile promoionale, cheltuielile pot fi suportate n afara
Uniunii, cu condiia ndeplinirii condiiilor prevzute n
alineatul (2) litera (a) i a respectrii obligaiilor n ceea ce
privete gestiunea, controlul i auditul operaiunii.
(4) Alineatele (1) - (3) nu se aplic programelor din cadrul
obiectivului de cooperare teritorial european, iar alineatele (2)
i (3) nu se aplic operaiunilor sprijinite de FSE.
Articolul 71
Caracterul durabil al operaiunilor
(1) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infras
tructur sau producie, contribuia din partea fondurilor ESI se
ramburseaz dac, n termen de cinci ani de la efectuarea plii
finale ctre beneficiar sau n termenul prevzut de normele
privind ajutorul de stat, dup caz, face obiectul uneia dintre
urmtoarele:
(a) ncetarea sau delocalizarea unei activiti productive n afara
zonei vizate de program;
(b) o modificare a proprietii asupra unui element de infras
tructur care d un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau
unui organism public;
(c) o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele
sau condiiile de realizare i care ar determina subminarea
obiectivelor iniiale ale acesteia.
Sumele pltite n mod necuvenit pentru operaiune sunt recu
perate de statul membru proporional cu perioada pentru care
cerinele nu au fost ndeplinite.
Statele membre pot reduce la trei ani perioada limit stabilit la
primul paragraf n situaii care vizeaz meninerea investiiilor
sau a locurilor de munc create de IMM-uri.
(2) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infras
tructur sau producie, contribuia din partea fondurilor ESI se
ramburseaz dac, n termen de 10 ani de la efectuarea plii
finale ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este
delocalizat n afara Uniunii, cu excepia situaiei n care bene
ficiarul este un IMM. n cazul n care contribuia din partea
fondurilor ESI ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10
ani se nlocuiete cu termenul-limit aplicabil conform
normelor privind ajutorul de stat.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/377
(3) n cazul operaiunilor sprijinite de FSE i al operaiunilor
sprijinite de alte fonduri ESI care nu constau n investiii n
infrastructur sau producie, contribuia din partea fondului se
ramburseaz numai dac operaiunile fac obiectul unei obligaii
de meninere a investiiei n temeiul normelor aplicabile privind
ajutorul de stat i are loc o ncetare sau delocalizare a activitii
de producie n termenul prevzut de respectivele norme.
(4) Alineatele (1), (2) i (3) nu sunt aplicabile contribuiilor
ctre sau din partea instrumentelor financiare sau oricror
operaiuni a cror activitate de producie nceteaz ca urmare
a unui faliment nefraudulos.
(5) Alineatele (1), (2) i (3) nu se aplic persoanelor fizice
care beneficiaz de sprijin pentru investiii i, dup finalizarea
operaiunii de investiii, devin eligibile i beneficiaz de sprijin n
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parla
mentului European i al Consiliului, dac investiiile n cauz
sunt legate n mod direct de tipul de activitate identificat ca
fiind eligibil pentru sprijin din partea Fondului european de
ajustare la globalizare.
TITLUL VIII
GESTIUNE I CONTROL
CAPITOLUL I
Sistemele de gestiune i control
Articolul 72
Principiile generale ale sistemelor de gestiune i control
n conformitate cu articolul 4 alineatul (8), sistemele de gestiune
i control constau n:
(a) descrierea funciilor fiecruia dintre organismele implicate n
domeniul gestiunii i controlului, repartizarea funciilor n
interiorul fiecrui organism;
(b) respectarea principiului separrii funciilor ntre aceste
organisme i n interiorul fiecruia dintre ele;
(c) proceduri pentru a garanta corectitudinea i regularitatea
cheltuielilor declarate;
(d) sisteme informatice de contabilitate, de stocare i trans
mitere a datelor financiare i a datelor privind indicatorii,
de monitorizare i de raportate;
(e) sisteme de raportare i monitorizare, n cazul n care orga
nismul responsabil ncredineaz ndeplinirea sarcinilor unui
alt organism;
(f) dispoziii privind auditul funcionrii sistemelor de gestiune
i control;
(g) sisteme i proceduri care garanteaz o pist de audit
adecvat;
(h) prevenirea, detectarea i corectarea neregulilor, inclusiv a
fraudei, i recuperarea sumelor pltite necuvenit, mpreun
cu dobnzile de ntrziere.
Articolul 73
Responsabilitile n cadrul gestiunii partajate
n conformitate cu principiul gestiunii partajate, statele membre
i Comisia rspund de gestiunea i controlul programelor n
funcie de responsabilitile lor respective prevzute n
prezentul regulament i n normele specifice fondurilor.
Articolul 74
Responsabilitile statelor membre
(1) Statele membre ndeplinesc sarcinile de gestiune, de
control i de audit i i asum responsabilitile aferente, care
sunt stabilite de normele privind gestiunea partajat prevzute
n Regulamentul financiar i normele specifice fondurilor.
(2) Statele membre asigur configurarea sistemelor lor de
gestiune i control pentru programe n conformitate cu
normele specifice fondurilor i funcionarea eficace a acestor
sisteme.
(3) Statele membre asigur existena unor msuri eficace
pentru examinarea reclamaiilor privind fondurile ESI. Sfera de
aciune, normele i procedurile referitoare la aceste mecanisme
in de responsabilitatea statelor membre, n conformitate cu
cadrul lor instituional i juridic. La cererea Comisiei, statele
membre examineaz reclamaiile depuse la Comisie care se nca
dreaz n sfera de aciune a mecanismelor lor. Statele membre
informeaz Comisia, la cerere, cu privire la rezultatele exami
nrilor respective.
(4) Toate schimburile oficiale de informaii ntre statul
membru i Comisie sunt efectuate utiliznd un sistem de
schimb electronic de date. Comisia adopt acte de punere
n aplicare de stabilire a clauzelor i condiiilor pe care
respectivul sistem de schimb electronic de date trebuie s le
respecte. Actele de punere n aplicare respective se adopt n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 150 alineatul (3).
CAPITOLUL II
Competenele i responsabilitile Comisiei
Articolul 75
Competenele i responsabilitile Comisiei
(1) Comisia verific, pe baza informaiilor disponibile, innd
seama inclusiv de informaiile privind desemnarea organismelor
responsabile de gestiune i control, documentele furnizate n
fiecare an, n temeiul articolului 59 alineatul (5) din Regula
mentul financiar, de ctre organismele desemnate respective,
rapoartele de control, rapoartele de implementare anuale i
auditurile realizate de organismele naionale i ale Uniunii,
dac statele membre au instituit sisteme de gestiune i control
care respect prezentul regulament i normele specifice
fondurilor i dac aceste sisteme funcioneaz n mod eficace
pe durata implementrii programelor.
RO
L 347/378 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) Funcionarii sau reprezentanii autorizai ai Comisiei pot
efectua audituri la faa locului sau controale dup un preaviz de
cel puin 12 zile lucrtoare adresat autoritii naionale compe
tente, cu excepia cazurilor de urgen. Comisia respect prin
cipiul proporionalitii, avnd n vedere necesitatea de a evita
repetarea inutil a auditurilor sau a controalelor realizate de
ctre statele membre, nivelul de risc pentru bugetul Uniunii i
necesitatea de a reduce sarcina administrativ pentru beneficiari,
n conformitate cu normele specifice fondului. Aceste audituri
sau controale pot include, n special, verificarea funcionrii
eficace a sistemelor de gestiune i control n cadrul unui
program sau unei pri a acestuia, precum i evaluarea bunei
gestiuni financiare a operaiunilor din cadrul programelor.
Funcionarii statului membru sau reprezentanii autorizai ai
acestuia pot s participe la aceste audituri sau controale.
Funcionarii Comisiei sau reprezentanii autorizai ai acesteia,
abilitai n mod corespunztor pentru a efectua audituri sau
controale la faa locului, au acces la toate dosarele, documentele
i metadatele necesare, indiferent de suportul de stocare al
acestora, care au legtur cu cheltuielile sprijinite de fondurile
ESI sau cu sistemele de gestiune i control. Statele membre
furnizeaz Comisiei copii ale unor astfel de dosare,
documente i metadate, la cerere.
Competenele prevzute la prezentul alineat nu afecteaz
aplicarea dispoziiilor naionale care rezerv anumite acte
agenilor specific desemnai de legislaia naional. Funcionarii
Comisiei sau reprezentanii si autorizai nu particip, printre
altele, la vizite la domiciliu sau la interogarea oficial a
persoanelor n temeiul legislaiei naionale. Cu toate acestea,
aceti funcionari i reprezentani au acces la informaiile
obinute n acest mod, fr a aduce atingere competenelor
instanelor judectoreti naionale i respectnd pe deplin drep
turile fundamentale ale subiecilor juridici n cauz.
(3) Comisia poate cere unui stat membru s ntreprind
aciunile necesare pentru a garanta buna funcionare a
sistemelor sale de gestiune i control sau s verifice corecti
tudinea cheltuielilor n conformitate cu normele specifice fondu
rilor.
TITLUL IX
GESTIUNEA FINANCIAR, EXAMINAREA I ACCEPTAREA
CONTURILOR I CORECIILE FINANCIARE, DEZANGAJAREA
CAPITOLUL I
Gestiunea financiar
Articolul 76
Angajamentele bugetare
Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program sunt
realizate n trane anuale pentru fiecare fond pe parcursul
perioadei cuprinse ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie
2020. Angajamentele bugetare care corespund rezervei de
performan pentru fiecare program se realizeaz separat, din
restul fondurilor alocate programului.
Decizia Comisiei de adoptare a unui program constituie o
decizie de finanare n sensul articolului 84 din Regulamentul
financiar i, odat notificat ctre statul membru respectiv,
constituie un angajament juridic n sensul regulamentului
menionat.
Pentru fiecare program, angajamentele bugetare pentru prima
rat urmeaz adoptrii programului de ctre Comisie.
Angajamentele bugetare pentru ratele ulterioare vor fi realizate
de Comisie naintea datei de 1 mai a fiecrui an, pe baza
deciziei menionate la al doilea paragraf, din prezentul articol
cu excepia cazurilor n care se aplic articolul 16 din Regula
mentul financiar.
n urma aplicrii cadrului de performan n conformitate cu
articolul 22, n cazul prioritilor care nu i-au ndeplinit obiec
tivele de etap, Comisia dezangajeaz, dup caz, creditele cores
punztoare angajate n cadrul programelor n cauz ca parte a
rezervei de performan i le pun la dispoziie, din nou, pentru
programele ale cror fonduri au fost majorate ca urmare a unei
modificri aprobate de Comisie n conformitate cu articolul 22
alineatul (5).
Articolul 77
Norme comune n materie de pli
(1) Plile efectuate de Comisie reprezentnd contribuii din
fondurile ESI pentru fiecare program se realizeaz n confor
mitate cu creditele bugetare i sub rezerva fondurilor dispo
nibile. Fiecare plat se atribuie angajamentului bugetar deschis
cel mai devreme al fondului n cauz.
(2) Plile aferente angajamentelor bugetare care corespund
rezervei de performan nu se efectueaz nainte de alocarea
definitiv a rezervei de performan, n conformitate cu
articolul 22 alineatele (3) i (4).
(3) Plile se efectueaz sub form de prefinanare, pli inter
mediare i plata soldului final.
(4) Pentru formele de sprijin n temeiul articolului 67
alineatul (1) primul paragraf literele (b), (c) i (d) i al articolelor
68 i 69, costurile calculate pe baza normelor aplicabile se
consider cheltuieli eligibile.
Articolul 78
Norme comune pentru calculul plilor intermediare i
plata soldului final
Reglementrile specifice fondurilor prevd norme pentru
calculul sumei rambursate cu titlu de pli intermediare i al
soldului final. Aceast sum va fi o funcie specific a ratei de
cofinanare aplicabile cheltuielilor eligibile.
Articolul 79
Cereri de plat
(1) Procedura specific i informaiile care trebuie furnizate n
cererile de plat cu privire la fiecare fond ESI sunt stabilite de
normele specifice fondurilor.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/379
(2) Cererea de plat care se transmite Comisiei conine toate
informaiile necesare Comisiei pentru a ntocmi situaii contabile
n conformitate cu articolul 68 alineatul (3) din Regulamentul
financiar.
Articolul 80
Folosirea monedei euro
Sumele din programele prezentate de statele membre, previ
ziunile de cheltuieli, declaraiile de cheltuieli, cererile de plat,
conturile i cheltuielile menionate n rapoartele de imple
mentare anuale i finale sunt exprimate n euro.
Articolul 81
Plata prefinanrilor iniiale
(1) n urma deciziei Comisiei de adoptare a unui program,
Comisia pltete o sum de prefinanare iniial pentru ntreaga
perioad de programare. Suma prefinanrii iniiale este pltit
n trane n funcie de necesitile bugetare. Nivelul cores
punztor tranelor este definit de normele specifice fondurilor.
(2) Prefinanarea iniial se utilizeaz numai pentru plile
ctre beneficiari n cadrul implementrii programului. Ea se
pune la dispoziie fr ntrziere organismului responsabil n
acest sens.
Articolul 82
Verificarea i nchiderea conturilor aferente prefinanrii
iniiale
Sumele pltite cu titlu de prefinanare sunt verificate i nchise
integral n conturile Comisiei cel trziu la momentul ncheierii
programului.
Articolul 83
ntreruperea termenului de plat
(1) Termenul de plat pentru o cerere de plat intermediar
poate fi ntrerupt de ctre ordonatorul de credite delegat, n
sensul Regulamentului financiar, pentru o perioad maxim de
ase luni, n urmtoarele cazuri:
(a) n urma unor informaii furnizate de un organism de audit
naional sau al Uniunii, exist dovezi clare care indic o
deficien semnificativ n funcionarea sistemului de
gestiune i control;
(b) ordonatorul de credite delegat trebuie s efectueze verificri
suplimentare n urma informaiilor care ajung la cunotina
sa i care i semnaleaz c cheltuielile indicate ntr-o cerere
de plat sunt legate de o neregul avnd consecine
financiare grave;
(c) nu a fost prezentat unul dintre documentele prevzute la
articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar.
Statul membru poate accepta prelungirea perioadei de ntre
rupere cu nc trei luni.
Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot stabili o baz
suplimentar pentru ntreruperea plilor legat de neconfor
mitatea cu normele aplicabile n temeiul politicii comune n
domeniul pescuitului, care trebuie s fie proporional, avnd
n vedere natura, gravitatea, durata i recurena neconformitii.
(2) Ordonatorul de credite delegat limiteaz perioada de
ntrerupere la o parte din cheltuielile acoperite de cererea de
plat afectat de elementele menionate la alineatul (1) primul
paragraf, cu excepia cazului n care este imposibil s se iden
tifice partea din cheltuieli care este afectat. Ordonatorul de
credite delegat informeaz de ndat, n scris, statul membru
i autoritatea de management n legtur cu motivul ntreruperii
i i invit s remedieze situaia. Ordonatorul de credite delegat
pune capt ntreruperii imediat ce au fost luate msurile
necesare.
CAPITOLUL II
Examinarea i acceptarea conturilor
Articolul 84
Termenul-limit pentru examinarea i acceptarea conturilor
de ctre Comisie
Pn la data de 31 mai a anului urmtor sfritului perioadei
contabile, Comisia aplic, n conformitate cu articolul 59
alineatul (6) din Regulamentul financiar, proceduri pentru
examinarea i acceptarea conturilor i informeaz statul
membru vizat dac accept sau nu conturile ca fiind
complete, exacte i corecte, n conformitate cu normele
specifice fondurilor.
CAPITOLUL III
Coreciile financiare
Articolul 85
Corecii financiare realizate de Comisie
(1) Comisia realizeaz corecii financiare prin anularea total
sau parial a contribuiei Uniunii la un program i prin efec
tuarea recuperrilor de la statele membre pentru a exclude de la
finanarea de ctre Uniune a cheltuielilor care nu respect legi
slaia aplicabil.
(2) O nclcare a legislaiei aplicabile determin o corecie
financiar numai pentru cheltuielile care au fost declarate
Comisiei i n cazul n care este ndeplinit una dintre urm
toarele condiii:
(a) nclcarea a afectat selectarea de ctre organismul
responsabil a operaiunii pentru sprijin din partea fondurilor
ESI sau, n cazurile n care, din cauza naturii nclcrii, nu
este posibil s se stabileasc aceast impact, exist riscul
justificat ca nclcarea s fi avut un astfel de efect;
(b) nclcarea a afectat cuantumul cheltuielilor declarate n
vederea rambursrii din bugetul Uniunii sau, n cazurile n
care, din cauza naturii nclcrii, nu este posibil s se stabi
leasc impactul su financiar, dar exist riscul justificat ca
nclcarea s fi avut un astfel de efect.
RO
L 347/380 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(3) Atunci cnd ia o decizie cu privire la o corecie financiar
n temeiul alineatului (1), Comisia respect principiul
proporionalitii, innd seama de natura i de gravitatea
nclcrii legislaiei aplicabile i de implicaiile financiare ale
acesteia pentru bugetul Uniunii. Comisia informeaz sistematic
Parlamentul European cu privire la deciziile luate privind
aplicarea de corecii financiare.
(4) Criteriile i procedurile privind aplicarea coreciilor
financiare sunt prevzute de normele specifice fondurilor.
CAPITOLUL IV
Dezangajarea
Articolul 86
Principii
(1) Toate programele sunt prezentate n vederea unei
proceduri de dezangajare stabilite pe baza faptului c sumele
legate de un angajament care nu sunt acoperite de prefinanare
sau de o cerere de plat pe o perioad definit, inclusiv orice
cerere de plat care este supus, integral sau parial, unei ntre
ruperi a termenului de plat sau unei suspendri, sunt dezan
gajate.
(2) Angajamentul legat de ultimul an al perioadei se dezan
gajeaz n conformitate cu regulile care trebuie respectate pentru
nchiderea programelor.
(3) Normele specifice fondurilor precizeaz domeniul precis
de aplicare al normei privind dezangajarea pentru fiecare fond
ESI.
(4) Partea de angajamente nc deschise se dezangajeaz n
cazul n care oricare dintre documentele necesare pentru
nchidere nu a fost prezentat Comisiei pn la termenul
stabilit n normele specifice fondurilor.
(5) Angajamentelor bugetare care corespund rezervei de
performan li se poate aplica doar procedura de dezangajare
prevzut la alineatul (4).
Articolul 87
Exceptare de la dezangajare
(1) Suma care face obiectul dezangajrii se reduce cu sumele
echivalente acelei pri a angajamentului bugetar pentru care:
(a) operaiunile sunt suspendate printr-o procedur juridic sau
o cale de atac administrativ cu efect de suspendare; sau
(b) nu a fost posibil s se fac o cerere de plat din motive de
for major care afecteaz n mod grav implementarea
integral sau parial a programului.
Autoritile naionale care invoc fora major n temeiul
primului paragraf litera (b) demonstreaz consecinele directe
ale acesteia asupra aplicrii pariale sau integrale a programului.
n sensul literelor (a) i (b) de la primul paragraf, reducerea
poate fi cerut o dat, n cazul n care suspendarea sau fora
major a durat pn la un an, sau de un numr de ori cores
punztor duratei forei majore, sau de un numr de ori egal cu
numrul de ani dintre data deciziei legale sau administrative care
a suspendat aplicarea operaiunii i data deciziei legale sau admi
nistrative definitive.
(2) Pn la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei
informaii privind excepiile menionate la alineatul (1) primul
paragraf literele (a) i (b), pentru suma de declarat pn la
sfritul anului precedent.
Articolul 88
Procedur
(1) Comisia informeaz n timp util statul membru i auto
ritatea de management ori de cte ori exist un risc de aplicare a
regulii dezangajrii prevzute la articolul 86.
2. Pe baza informaiilor primite pn la 31 ianuarie, Comisia
informeaz statul membru i autoritatea de management n
legtur cu cuantumul dezangajrii care rezult din informaiile
pe care le deine.
(3) Statul membru dispune de un termen de dou luni
pentru a-i da acordul privind suma care urmeaz s se dezan
gajeze sau pentru a-i prezenta observaiile.
(4) Statul membru transmite Comisiei, pn la 30 iunie, un
plan de finanare revizuit care reflect suma redus a sprijinului
pentru una sau mai multe prioriti ale programului n cursul
exerciiului financiar n cauz, innd seama de alocarea n
funcie de fond sau de categoria regiunii, atunci cnd este
cazul. n lipsa acestui plan, Comisia revizuiete planul de
finanare n sensul reducerii contribuiei din partea fondurilor
ESI pentru exerciiul financiar n cauz. Aceast reducere se
aloc fiecrei prioriti n mod proporional.
(5) Comisia modific decizia de adoptare a programului, prin
acte de punere n aplicare, cel trziu pn la 30 septembrie.
PARTEA A TREIA
DISPOZIII GENERALE APLICABILE FEDR, FSE I
FONDUL DE COEZIUNE
TITLUL I
OBIECTIVE I CADRUL FINANCIAR
CAPITOLUL I
Misiune, obiective i acoperirea geografic a contribuiilor
Articolul 89
Misiune i obiective
(1) Fondurile contribuie la dezvoltarea i continuarea
aciunilor Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii sale
economice, sociale i teritoriale, n conformitate cu articolul 174
din TFUE.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/381
Aciunile sprijinite de fonduri contribuie, de asemenea, la
realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii.
(2) Pentru misiunea menionat la alineatul (1), se urmresc
urmtoarele obiective:
(a) investiii pentru cretere i locuri de munc n statele
membre i regiuni, care beneficiaz de contribuii din
toate fondurile; i
(b) cooperare teritorial european, care beneficiaz de
contribuii din FEDR.
Articolul 90
Investiii pentru cretere i locuri de munc
(1) Fondurile structurale sprijin obiectivul privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc n toate regiunile
corespunztoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al
unitilor teritoriale de statistic (regiuni de nivelul NUTS 2),
instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 105/2007.
(2) Resursele pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc sunt repartizate ntre
urmtoarele trei categorii de regiuni de nivelul NUTS 2:
(a) regiuni mai puin dezvoltate, al cror PIB pe cap de locuitor
este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;
(b) regiuni de tranziie, al cror PIB pe cap de locuitor este ntre
75 % i 90 % din PIB-ul mediu al UE-27;
(c) regiuni mai dezvoltate, al cror PIB pe cap de locuitor este
mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27.
Clasificarea regiunilor n cadrul uneia dintre cele trei categorii de
regiuni este stabilit n funcie de raportul dintre PIB-ul pe cap
de locuitor pentru fiecare regiune, msurat n funcie de
paritatea puterii de cumprare (PPC) i calculat pe baza
datelor aferente perioadei 2007 - 2009 din Uniune, i PIB-ul
mediu al UE-27 pentru aceeai perioad de referin.
(3) Fondul de coeziune sprijin statele membre n cauz al
cror VNB pe cap de locuitor, msurat n PPC i calculat pe
baza datelor aferente perioadei 20082010 din Uniune, este
mai mic de 90 % din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din
UE-27 pentru aceeai perioad de referin.
Statele membre eligibile pentru finanare din Fondul de
coeziune n 2013, dar al cror VNB nominal pe cap de
locuitor depete 90 % din VNB-ul mediu pe cap de locuitor
din UE-27, calculat n conformitate cu primul paragraf, bene
ficiaz de sprijin din Fondul de coeziune pe o baz tranzitorie i
specific.
(4) Imediat dup intrarea n vigoare a prezentului regu
lament, Comisia adopt, printr-un act de punere n aplicare, o
decizie prin care stabilete lista regiunilor care ndeplinesc
criteriile celor trei categorii de regiuni de la alineatul (2) i a
statelor membre care ndeplinesc criteriile de la alineatul (3).
Lista respectiv este valabil de la 1 ianuarie 2014 pn la
31 decembrie 2020.
(5) n 2016, Comisia revizuiete eligibilitatea statelor
membre pentru a primi susinere din Fondul de coeziune pe
baza cifrelor referitoare la VNB-ul Uniunii pentru perioada 2012
- 2014 pentru UE-27. Statele membre al cror VNB nominal pe
cap de locuitor scade sub 90 % din VNB-ul mediu pe cap de
locuitor pentru UE-27 devin eligibile pentru a primi susinere
din Fondul de coeziune, iar statele membre care erau eligibile
pentru Fondul de coeziune i al cror VNB nominal pe cap de
locuitor depete 90 % devin neeligibile, beneficiind de
asisten din Fondul de coeziune pe o baz tranzitorie i
specific.
CAPITOLUL II
Cadrul financiar
Articolul 91
Resurse pentru coeziunea economic, social i teritorial
(1) Resursele pentru coeziunea economic, social i teri
torial disponibile pentru angajamentul bugetar corespunztor
perioadei 2014 - 2020 sunt de 325 145 694 739 EUR la
preurile din 2011, n conformitate cu repartizarea anual
stabilit n anexa VI, din care 322 145 694 739 EUR reprezint
resursele globale alocate pentru FEDR, FSE i Fondul de
coeziune i 3 000 000 000 EUR reprezint o alocare specific
pentru YEI. n scopul programrii i includerii ulterioare n
bugetul general al Uniunii, cuantumul resurselor pentru
coeziunea economic, social i teritorial se indexeaz cu 2 %
pe an.
(2) Comisia adopt o decizie, prin intermediul unor acte de
punere n aplicare, de stabilire a repartizrii anuale a resurselor
globale pentru fiecare stat membru n cadrul obiectivului
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc i a repartizrii anuale a resurselor din alocrile
specifice pentru YEI per stat membru, mpreun cu lista
regiunilor eligibile, n conformitate cu criteriile i metodologia
prevzute n anexele VII i, respectiv, VIII, fr a aduce atingere
alineatului (3) din prezentul articol sau articolului 92 alineatul
(8).
(3) La iniiativa Comisiei, 0,35 % din resursele globale se
aloc asistenei tehnice, dup ce se deduc sprijinul acordat
MIE menionat la articolul 92 alineatul (6) i ajutorul pentru
persoanele cele mai defavorizate menionat la articolul 92
alineatul (7).
Articolul 92
Resurse pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc i pentru obiectivul
privind cooperarea teritorial european
(1) Resursele pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc se ridic la 96,33 %
din resursele globale (i anume, un total de
313 197 435 409 EUR) i se aloc dup cum urmeaz:
(a) 52,45 % (i anume, un total de 164 279 015 916 EUR)
pentru regiunile mai puin dezvoltate;
RO
L 347/382 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(b) 10,24 % (i anume, un total de 32 084 931 311 EUR)
pentru regiunile de tranziie;
(c) 15,67 % (i anume, un total de 49 084 308 755 EUR)
pentru regiunile mai dezvoltate;
(d) 21,19 % (i anume, un total de 66 362 384 703 EUR)
pentru statele membre care beneficiaz de contribuii din
Fondul de coeziune;
(e) 0,44 % (i anume, un total de 1 386 794 724 EUR) ca
finanare suplimentar pentru regiunile ultraperiferice
menionate la articolul 349 din tratat i pentru regiunile
de nivelul NUTS 2 care ndeplinesc criteriile stabilite la
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din
1994.
(2) Pe lng sumele stabilite la articolul 91 i la alineatul (1)
de la prezentul articol, pentru anii 2014 i 2015 se pune la
dispoziie o sum suplimentar de 94 200 000 EUR, respectiv
de 92 400 000 EUR, aa cum se prevede n seciunea Ajustri
suplimentare din anexa VII. Sumele respective sunt identificate
n decizia Comisiei menionat la articolul 91 alineatul (2).
(3) n 2016, Comisia revizuiete, n cadrul ajustrii sale
tehnice pentru anul 2017, n conformitate cu articolele 4 i 5
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, totalul
fondurilor alocate n cadrul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc fiecrui stat
membru pentru perioada 2017 - 2020, aplicnd metoda de
alocare stabilit la punctele 1 - 16 din anexa VII pe baza
celor mai recente statistici disponibile i a comparaiei, pentru
statele membre supuse plafonrii, dintre PIB-ul naional cumulat
nregistrat pentru anii 2014 - 2015 i PIB-ul naional cumulat
pentru aceeai perioad estimat n 2012 n conformitate cu
punctul 10 din anexa VII. n cazul n care exist o divergen
cumulat de peste +/-5 % ntre alocrile revizuite i alocrile
totale, alocrile totale se ajusteaz n mod corespunztor. n
conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE, Euratom)
nr. 1311/2013 al Consiliului, ajustrile trebuie s fie distribuite
n mod egal pe parcursul anilor 2017 - 2020, iar plafoanele
corespunztoare din cadrul financiar se modific n consecin.
Efectul net total al ajustrilor, indiferent dac acestea sunt
pozitive sau negative, nu depete 4 000 000 000 EUR. Dup
ajustarea tehnic, Comisia adopt o decizie, prin intermediul
unor acte de punere n aplicare, care stabilete repartizarea
anual revizuit a resurselor globale pentru fiecare stat membru.
(4) Pentru a se asigura c sunt direcionate suficiente
investiii ctre ocuparea forei de munc n rndul tinerilor,
mobilitatea forei de munc, cunoatere, incluziunea social i
combaterea srciei, cota de resurse ale fondurilor structurale
disponibil pentru programarea programelor operaionale n
cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere
economic i locuri de munc, alocat de FSE n fiecare stat
membru, nu este mai mic dect cota din FSE corespunztoare
pentru respectivul stat membru, prevzut n programele
operaionale pentru obiectivul privind convergena, competiti
vitate regional i ocuparea forei de munc pentru perioada de
programare 2007 - 2013. La respectiva cot se adaug o sum
suplimentar pentru fiecare stat membru, stabilit n confor
mitate cu metoda prevzut n anexa IX, pentru a se asigura
c cota din FSE exprimat sub form de procente din totalul
resurselor combinate pentru fonduri la nivelul Uniunii,
excluznd finanarea din Fondul de coeziune pentru infras
tructura de transport din cadrul MIE, menionat la alineatul
(6), i finanarea din fondurile structurale pentru ajutorarea
celor mai defavorizate persoane menionate la alineatul (7),
din statele membre nu este mai mic de 23,1 %. n sensul
prezentului alineat, investiiile furnizate din FSE ctre YEI se
consider a fi parte a cotei din fondurile structurale alocate FSE.
(5) Resursele pentru YEI se ridic la 3 000 000 000 EUR din
alocarea specific pentru YEI i cel puin 3 000 000 000 EUR
din investiiile orientate ale FSE.
(6) Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care
urmeaz s fie transferat ctre MIE este de
10 000 000 000 EUR. Acesta este cheltuit pentru proiecte de
infrastructur de transport n conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1316/2013 exclusiv n statele membre eligibile
pentru finanare din Fondul de coeziune.
Comisia adopt, printr-un act de punere n aplicare, o decizie de
stabilire a sumei care urmeaz s fie transferat din suma
alocat fiecrui stat membru din Fondul de coeziune ctre
MIE, sum care este determinat n mod proporional pentru
ntreaga perioad. Alocarea din Fondul de coeziune pentru
fiecare stat membru se reduce n consecin.
Creditele anuale care corespund contribuiei din Fondul de
coeziune menionate la primul paragraf sunt nscrise n liniile
bugetare corespunztoare MIE ncepnd cu exerciiul bugetar
2014
Suma transferat din Fondul de coeziune ctre MIE, menionat
la primul paragraf, pentru a fi cheltuit exclusiv n statele
membre eligibile pentru finanare din Fondul de coeziune se
execut prin lansarea de cereri specifice pentru proiecte de
implementare a reelelor de baz sau pentru proiecte i activiti
orizontale identificate n partea I a anexei I la Regulamentul
(UE) nr. 1316/2013.
Normele aplicabile sectorului transporturilor n temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1316/2013 se aplic cererilor specifice
menionate la al patrulea paragraf. Pn la 31 decembrie
2016, selecia proiectelor eligibile pentru finanare respect
alocrile naionale din cadrul Fondului de coeziune. ncepnd
cu 1 ianuarie 2017, resursele transferate MIE care nu au fost
angajate pentru un proiect de infrastructur de transport sunt
puse la dispoziia tuturor statelor membre eligibile pentru
finanare din Fondul de coeziune, n vederea finanrii
proiectelor de infrastructur de transport n conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.
Pentru a sprijini statele membre eligibile pentru finanare din
Fondul de coeziune care pot ntmpina dificulti n conceperea
de proiecte cu o suficient maturitate, calitate, sau ambele, i
care aduc suficient valoare adugat pentru Uniune, se acord
o atenie special aciunilor de sprijinire a programelor destinate
consolidrii capacitii instituionale i a eficienei adminis
traiilor publice i a serviciilor publice legate de dezvoltarea i
implementarea proiectelor menionate n partea I din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013. Pentru a asigura cel mai
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/383
nalt nivel de absorbie a fondurilor transferate n toate statele
membre eligibile pentru finanare din Fondul de coeziune,
Comisia poate organiza cereri suplimentare.
(7) Contribuia din fondurile structurale pentru ajutorul
pentru persoanele cele mai defavorizate n temeiul obiectivului
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc
este de cel puin 2 500 000 000 EUR i poate fi majorat cu
pn la 1 000 000 000 EUR printr-un sprijin suplimentar
stabilit n mod voluntar de ctre statele membre.
Comisia adopt, printr-un act de punere n aplicare, o decizie de
stabilire a sumei care urmeaz s fie transferat din suma
alocat fiecrui stat membru din fondurile structurale pentru
ajutorul pentru persoanele cele mai defavorizate pentru
ntreaga perioad. Alocarea din fondurile structurale pentru
fiecare stat membru este redus n mod corespunztor, pe
baza unei reduceri proporionale n funcie de categoria regiu
nilor.
Creditele anuale care corespund contribuiei din fondurile struc
turale menionate la primul paragraf sunt nscrise n liniile
bugetare corespunztoare instrumentului de ajutor pentru
persoanele cele mai defavorizate pentru exerciiul bugetar 2014.
(8) 330 000 000 EUR din resursele fondurilor structurale
pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic
i locuri de munc se aloc aciunilor inovatoare gestionate
direct sau indirect de Comisie n domeniul dezvoltrii urbane
durabile.
(9) Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorial
european reprezint 2,75 % din resursele globale disponibile
pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada
2014 - 2020 (i anume, un total de 8 948 259 330 EUR).
(10) n sensul prezentului articol, al articolelor 18, 91, 93,
95, 99, 120, al anexei I i al anexei X la prezentul regulament,
precum i n sensul articolului 4 din Regulamentul privind
FEDR, al articolelor4 si al articolelor 16-23 din Regulamentul
privind FSE, al articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul
privind CTE, regiunea ultraperiferic Mayotte se consider o
regiune de nivelul NUTS 2 care se ncadreaz n categoria
regiunilor mai puin dezvoltate. n sensul articolului 3 alineatele
(1) i (2) din Regulamentul privind CTE, Mayotte i Saint Martin
se consider regiuni de nivelul NUTS 3.
Articolul 93
Netransferabilitatea resurselor ntre categoriile de regiuni
(1) Creditele totale alocate fiecrui stat membru n ceea ce
privete regiunile mai puin dezvoltate, regiunile de tranziie i
regiunile mai dezvoltate nu sunt transferabile ntre aceste
categorii de regiuni.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate accepta,
n circumstane justificate n mod corespunztor, legate de
implementarea unuia sau mai multor obiective tematice, o
propunere a unui stat membru cu ocazia transmiterii pentru
prima dat de ctre acesta a acordului de parteneriat sau, n
circumstane justificate n mod corespunztor, cu
ocazia alocrii rezervei de performan sau a unei revizuiri
semnificative a acordului de parteneriat s transfere pn la
3 % din creditul total pentru o categorie de regiuni ctre alte
categorii de regiuni.
Articolul 94
Netransferabilitatea resurselor ntre obiective
(1) Creditele totale alocate fiecrui stat membru n legtur
cu obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc i obiectivul de cooperare teritorial
european nu sunt transferabile ntre aceste categorii de
obiective.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate, pentru a
susine contribuia eficace a fondurilor la misiunile menionate
la articolul 89 alineatul (1), n circumstane justificate n mod
corespunztor i sub rezerva respectrii condiiei prevzute la
alineatul (3), s accepte, prin intermediul unui act de punere n
aplicare, o propunere a unui stat membru cu ocazia trans
miterii pentru prima dat de ctre acesta a acordului de parte
neriat s transfere o parte din creditele sale destinate obiec
tivului de cooperare teritorial european ctre obiectivul
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc.
(3) Ponderea obiectivului de cooperare teritorial european
n statul membru care prezint propunerea menionat la
alineatul (2) nu poate fi mai mic de 35 % din suma total
alocat statului membru respectiv n legtur cu obiectivul
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc i cu obiectivul de cooperare teritorial european i,
dup transfer, nu poate fi mai mic de 25 % din acel total.
Articolul 95
Adiionalitatea
(1) n sensul prezentului articol i al anexei X, se aplic
urmtoarele definiii:
1. formarea brut de capital fix nseamn toate achiziiile
productorilor rezideni, minus cedrile, de active fixe ntr-
o anumit perioad i anumite adaosuri la valoarea activelor
neproduse realizate n cadrul activitii productive a
unitilor productive sau instituionale, astfel cum este
definit n Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului (
1
);
2. active fixe nseamn toate activele corporale sau necor
porale produse ca realizri ale proceselor de producie, care
sunt la rndul lor utilizate n mod repetat sau continuu n
procesele de producie, pentru o perioad care depete un
an;
3. administraii publice nseamn totalitatea unitilor insti
tuionale care, pe lng ndeplinirea responsabilitilor
politice i a rolului lor de reglementare economic, produc
n principal servicii (posibil bunuri) necomerciale pentru
consumul individual sau colectiv i redistribuie veniturile i
avuia public;
4. cheltuieli structurale publice sau asimilabile nseamn
formarea brut de capital fix a administraiilor publice;
RO
L 347/384 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996
privind Sistemul European de conturi naionale i regionale din
Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).
(2) Contribuiile din partea fondurilor pentru obiectivul de
cretere i locuri de munc nu se substituie cheltuielilor struc
turale publice sau asimilabile efectuate de un stat membru.
(3) Statele membre menin pentru perioada 2014 - 2020 un
nivel mediu anual de cheltuieli structurale publice sau asimi
labile cel puin egal cu nivelul de referin stabilit n acordul
de parteneriat.
La stabilirea nivelului de referin menionat la primul paragraf,
Comisia i statele membre iau n considerare condiiile macroe
conomice generale i circumstanele specifice sau excepionale,
precum privatizrile sau un nivel excepional al cheltuielilor
structurale publice sau asimilabile ale unui stat membru n
perioada de programare 2007 - 2013 i evoluia altor indicatori
privind investiiile publice. De asemenea, ele iau n considerare
modificrile alocrilor naionale din fonduri n raport cu
perioada 2007 - 2013.
(4) Verificarea meninerii n aceast perioad a nivelului de
cheltuieli structurale publice sau asimilabile n temeiul obiec
tivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri
de munc se efectueaz exclusiv n statele membre n care
regiunile mai puin dezvoltate i regiunile de tranziie reprezint
cel puin 15 % din totalul populaiei.
n statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate i
regiunile de tranziie reprezint cel puin 65 % din populaia
total, verificarea se efectueaz la nivel naional.
n statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate i
regiunile de tranziie reprezint peste 15 % i sub 65 % din
populaia total, verificarea se efectueaz la nivel naional i
regional. n acest scop, statele membre pun la dispoziia
Comisiei informaii privind cheltuielile n regiunile mai puin
dezvoltate i regiunile de tranziie n fiecare etap a procesului
de verificare.
(5) Verificarea meninerii nivelului de cheltuieli structurale
publice sau asimilabile n temeiul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc se efectueaz n
momentul transmiterii acordului de parteneriat (verificarea ex
ante), n 2018 (verificarea intermediar) i n 2022 (veri
ficarea ex post).
Normele detaliate referitoare la verificarea adiionalitii sunt
stabilite la punctul 2 din anexa X.
(6) Dac, n urma verificrii ex post, Comisia stabilete c un
stat membru nu i-a meninut nivelul de referin al cheltuielilor
structurale publice sau asimilabile n temeiul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc stabilit
n acordul de parteneriat i astfel cum este prezentat n anexa X,
Comisia poate aplica o corecie financiar, corelat cu gravitatea
neconformitii, adoptnd o decizie prin intermediul unui act de
punere n aplicare. Atunci cnd decide dac s efectueze o
corecie financiar, Comisia ia n considerare dac situaia
economic a statului membru s-a modificat n mod semnificativ
n raport cu momentul verificrii intermediare. Normele
detaliate referitoare la ratele de corecie financiar sunt
stabilite la punctul 3 din anexa X.
(7) Alineatele (1) - (6) nu se aplic programelor din cadrul
obiectivului de cooperare teritorial european.
TITLUL II
PROGRAMARE
CAPITOLUL I
Dispoziii generale privind fondurile
Articolul 96
Coninutul, adoptarea i modificarea programelor
operaionale n cadrul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc
(1) Un program operaional const din axe prioritare. O ax
prioritar vizeaz un fond i o categorie de regiuni, exceptnd
cazul Fondului de coeziune, i corespunde, fr a aduce atingere
articolului 59, unui obiectiv tematic i cuprinde una sau mai
multe prioriti de investiii privind obiectivul tematic respectiv,
n conformitate cu normele specifice fondurilor. Dac este cazul
i pentru a-i spori impactul i eficacitatea printr-o abordare
coerent din punct de vedere tematic, o ax prioritar poate:
(a) s vizeze mai multe categorii de regiuni;
(b) s combine una sau mai multe prioriti de investiii
complementare din FEDR, Fondul de coeziune i FSE n
cadrul unui obiectiv tematic;
(c) s combine, n cazuri justificate corespunztor, una sau mai
multe prioriti de investiii complementare din diferite
obiective tematice pentru a-i asigura o contribuie maxim
axei prioritare respective;
(d) pentru FSE, s combine prioriti de investiii din diferite
obiective tematice prevzute la articolul 9 primul paragraf
punctele 8, 9, 10 i 11, pentru a facilita contribuia acestora
la alte axe prioritare i pentru a implementa inovarea social
i cooperarea transnaional.
Statele membre pot combina dou sau mai multe dintre
opiunile de la literele (a) - (d).
(2) Un program operaional contribuie la strategia Uniunii
pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii
i la realizarea coeziunii economice, sociale i teritoriale i stabi
lete:
(a) o justificare pentru alegerea obiectivelor tematice, a priori
tilor de investiii aferente i a alocrilor financiare, innd
seama de acordul de parteneriat, pe baza identificrii nece
sitilor regionale i, dup caz, naionale, inclusiv necesitatea
de abordare a dificultilor identificate n recomandrile
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/385
specifice corespunztoare adresate fiecrei ri, adoptate n
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE,
precum i recomandrile corespunztoare ale Consiliului
adoptate n conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din
TFUE, innd seama de evaluarea ex ante n conformitate cu
articolul 55;
(b) pentru fiecare ax prioritar n afar de asistena tehnic:
(i) prioritile de investiii i obiectivele specifice aferente;
(ii) pentru a consolida orientarea ctre rezultate a progra
mrii, rezultatele preconizate pentru fiecare obiectiv
specific i indicatorii de rezultat asociai, cu o valoare
de baz i o valoare-int, cuantificat dac este cazul,
n conformitate cu normele specifice fondurilor;
(iii) o descriere a tipurilor i a exemplelor de aciuni care
urmeaz a fi sprijinite n cadrul fiecrei prioriti de
investiii i contribuia lor preconizat la obiectivele
specifice menionate la punctul (i), inclusiv principiile
directoare pentru selectarea operaiunilor i, dup caz,
identificarea principalelor grupuri-int, a teritoriilor
specifice vizate, a tipurilor de beneficiari, utilizarea
planificat a instrumentelor financiare, i a proiectelor
majore;
(iv) indicatorii de realizare, inclusiv valoarea-int cuanti
ficat, care trebuie s contribuie la rezultate, n confor
mitate cu normele specifice fondurilor, pentru fiecare
prioritate de investiii;
(v) identificarea etapelor de implementare, a indicatorilor
financiari i de realizare, precum i, unde este cazul, a
indicatorilor de rezultat, care urmeaz s fie folosii ca
etape i obiective pentru cadrul de performan n
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) i cu anexa II;
(vi) categoriile aferente de intervenii bazate pe o nomen
clatur adoptat de Comisie, precum i o defalcare
orientativ a resurselor planificate;
(vii) dup caz, un rezumat al folosirii planificate a asistenei
tehnice, inclusiv, atunci cnd este necesar, msuri de
consolidare a capacitii administrative a autoritilor
care particip la gestionarea i controlul programelor
i a beneficiarilor,
(c) pentru fiecare ax prioritar privind asistena tehnic:
(i) obiectivele specifice;
(ii) rezultatele preconizate pentru fiecare obiectiv specific i,
atunci cnd coninutul aciunilor justific acest lucru n
mod obiectiv, indicatorii de rezultat asociai, cu o
valoare de baz i o valoare int, n conformitate cu
normele specifice fondurilor;
(iii) o descriere a aciunilor care urmeaz s fie sprijinite i
contribuia lor preconizat la obiectivele specifice
menionate la punctul (i);
(iv) indicatorii de realizare cu privire la care se preconizeaz
c contribuie la rezultate;
(v) categoriile aferente de intervenii bazate pe o nomen
clatur adoptat de Comisie, precum i o defalcare
orientativ a resurselor planificate.
Punctul (ii) nu se aplic n cazurile n care contribuia
Uniunii la axa prioritar sau la axele prioritare privind
asistena tehnic n cadrul unui program operaional nu
depete 15 000 000 EUR.
(d) un plan de finanare care cuprinde urmtoarele tabele:
(i) tabele care s specifice, pentru fiecare an, n confor
mitate cu articolele 60, 120 i 121, suma pachetului
financiar total prevzut pentru contribuia din fiecare
fond, identificnd sumele legate de rezerva pentru
performan;
(ii) tabele care s specifice, pentru ntreaga perioad de
programare, pentru programul operaional respectiv i
pentru fiecare ax prioritar, suma alocrii financiare
totale a contribuiei din partea fiecrui fond, precum i
suma aferent cofinanrii naionale, care s identifice
sumele legate de rezerva de performan. Pentru axele
prioritare care vizeaz mai multe categorii de regiuni,
tabelele specific suma alocrii financiare totale din
fonduri i cofinanarea naional pentru fiecare
categorie de regiuni.
Pentru axele prioritare care combin prioriti de
investiii din diferite obiective tematice, tabelul
specific suma alocrii financiare totale din fiecare
fond i cofinanarea naional pentru fiecare dintre
obiectivele tematice corespunztoare.
Atunci cnd cofinanarea naional este constituit din cofi
nanri publice i private, tabelul prezint defalcarea indi
cativ ntre componentele publice i private. Acesta prezint,
n scop informativ, participarea preconizat din partea BEI;
(e) o list a proiectelor principale a cror implementare este
planificat n timpul perioadei de programare.
Comisia adopt acte de punere n aplicare privind nomen
clatura menionat la primul paragraf litera (b) punctul (vi)
si litera (c) punctul (v). Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 150 alineatul (3).
RO
L 347/386 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(3) innd seama de coninutul i obiectivele acesteia, un
program operaional descrie, abordarea integrat a dezvoltrii
teritoriale, avndu-se n vedere acordul de parteneriat i
artnd modul n care respectivul program operaional
contribuie la ndeplinirea obiectivelor sale i a rezultatelor
preconizate ale sale, specificnd, dup caz, urmtoarele:
(a) abordarea utilizrii instrumentelor pentru dezvoltare local
plasat sub responsabilitatea comunitii i principiile de
identificare a zonelor n care acestea vor fi implementate;
(b) suma orientativ aferent sprijinului din partea FEDR pentru
aciuni integrate n favoarea dezvoltrii urbane durabile, care
urmeaz s fie implementate n conformitate cu articolul 7
alineatul (3) din Regulamentul privind FEADR i alocarea
orientativ a sprijinului din partea FSE pentru aciuni inte
grate;
(c) abordarea fa de utilizarea instrumentului ITI n alte cazuri
dect cele care fac obiectul literei (b) i alocrile financiare
orientative aferente acestor cazuri, din fiecare ax prioritar;
(d) acordurile pentru aciuni interregionale i transnaionale din
cadrul programelor operaionale, ai cror beneficiari se afl
n cel puin un alt stat membru;
(e) atunci cnd statele membre i regiunile particip la strategii
macroregionale i la strategii aferente bazinelor maritime, n
funcie de nevoile zonei vizate de program definite de statul
membru n cauz, contribuia interveniilor planificate n
cadrul programului la aceste strategii.
(4) n plus, n programul operaional se precizeaz urm
toarele:
(a) dup caz, identificarea faptului dac rspunde sau nu
nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate
de srcie sau nevoilor grupurilor int cele mai expuse
riscului de discriminare sau excludere social i prezentarea
modului n care realizeaz acest lucru, n special n cazul
comunitilor marginalizate i al persoanelor cu handicap i,
dup caz, contribuia la abordarea integrat stabilit n
acordul de parteneriat;
(b) dup caz, identificarea faptului dac rspunde provocrilor
demografice din regiuni sau nevoilor specifice ale zonelor
care sufer de handicapuri naturale sau demografice grave i
permanente, menionate la articolul 174 din TFUE, i
prezentarea modului n care realizeaz acest lucru, precum
i contribuia la abordarea integrat stabilit n acest sens n
acordul de parteneriat.
(5) Programul operaional identific:
(a) autoritatea de management, autoritatea de certificare, dup
caz, i autoritatea de audit;
(b) organismul ctre care trebuie fcute plile de ctre Comisie;
(c) aciunile ntreprinse cu scopul de a implica partenerii cores
punztori menionai la articolul 5 n elaborarea
programului operaional i rolul acestor parteneri n imple
mentarea, monitorizarea i evaluarea programului
operaional.
(6) Programul operaional stabilete i urmtoarele, avndu-se
n vedere coninutul acordului de parteneriat i innd seama de
cadrul instituional i legal al statelor membre:
(a) mecanisme pentru a asigura coordonarea dintre fonduri,
FEADR, FEPAM i alte instrumente de finanare ale
Uniunii i naionale, precum i cu BEI innd seama de
dispoziiile aplicabile din CSC;
(b) pentru fiecare condiionalitate ex ante stabilit n confor
mitate cu articolul 19 i cu anexa XI i aplicabil
programului operaional, o evaluare a faptului dac
condiionalitatea ex ante este ndeplinit la data depunerii
acordului de parteneriat i a programului operaional, iar n
cazurile n care condiionalitatea ex ante nu este ndeplinit,
o descriere a aciunilor prevzute pentru ndeplinirea
condiionalitii ex ante n cauz, organismele responsabile
i un calendar pentru ndeplinirea acestor aciuni, n confor
mitate cu rezumatul prezentat mpreun cu acordul de
parteneriat;
(c) un rezumat al sarcinii administrative pentru beneficiari i,
dac este cazul, aciunile planificate, nsoit de un calendar
orientativ, pentru reducerea sarcinii administrative.
(7) Fiecare program operaional, cu excepia celor n care se
desfoar asisten tehnic n cadrul unui program operaional
specific, sub rezerva evalurii justificate corespunztor de ctre
statul membru a pertinenei acestora pentru coninutul i obiec
tivele programelor operaionale, include o descriere a, include o
descriere a:
(a) msurilor specifice care trebuie s fie efectuate pentru a ine
seama de cerinele privind protecia mediului, eficiena
resurselor, atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la
acestea, rezistena n faa dezastrelor i prevenirea i
gestionarea riscurilor n selectarea operaiunilor;
(b) aciunilor specifice de promovare a anselor egale i de
prevenire a formelor de discriminare bazat pe sex, ras
sau origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst
sau orientare sexual n timpul pregtirii, elaborrii i imple
mentarea programului operaional i, n special, n ceea ce
privete accesul la finanare, lund n considerare nevoile
diferitelor grupuri-int expuse riscului de astfel de discri
minri i, n special, cerinele pentru a garanta accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap;
(c) contribuiei programului operaional la promovarea egalitii
ntre brbai i femei i, atunci cnd este cazul, a msurilor
menite s asigure integrarea perspectivei de gen la nivelul de
program operaional i de operaiune.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/387
Statele membre pot depune un aviz din partea organismelor
naionale de promovare a egalitii privind msurile menionate
la literele (b) i (c) de la primul paragraf odat cu propunerea
pentru un program operaional n cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc.
(8) n cazul n care un stat membru pregtete cel mult un
program operaional pentru fiecare fond, elementele
programului operaional care intr sub incidena alineatului
(2) primul paragraf litera (a), alineatului (3) literele (a), (c) i
(d), alineatului (4) i a alineatului (6) pot fi introduse doar n
cadrul dispoziiilor relevante din acordul de parteneriat.
(9) Programul operaional este pregtit n conformitate cu un
model. n vederea asigurrii unor condiii uniforme de punere n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt un act de punere
n aplicare de stabilire a respectivului model. Respectivul act de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
consultare, menionat la articolul 150 alineatul (2).
(10) Comisia adopt o decizie, prin intermediul actelor de
punere n aplicare, prin care aprob toate elementele
programului operaional (inclusiv orice modificri viitoare)
care intr sub incidena prezentului articol, cu excepia celor
care intr sub incidena alineatului (2) primul paragraf litera
(b) punctul (vi) si litera (c) punctul (v), a alineatelor (4) i (5),
a alineatului (6) literele (a) i (c) i a alineatului (7), care rmn
n responsabilitatea statelor membre.
(11) Autoritatea de management notific Comisiei orice
decizie de modificare a unor elemente din programul
operaional care nu sunt acoperite de decizia Comisiei
menionat la alineatul (10) n termen de o lun de la respectiva
decizie de modificare. n decizia de modificare se precizeaz
data intrrii sale n vigoare, care nu este anterioar datei adop
trii.
Articolul 97
Dispoziii specifice pentru programarea sprijinului pentru
instrumentele comune pentru garanii neplafonate i
securitizri n contextul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc
n conformitate cu articolul 28, programele operaionale
menionate la articolul 39 alineatul (4) primul paragraf litera
(b) includ numai elementele prevzute la articolul 96 alineatul
(2) primul paragraf litera (b) punctele (i), (ii) i (iv) i litera (d),
articolul 96 alineatul (5) i articolul 96 alineatul (6) litera (b).
Articolul 98
Contribuii comune din partea fondurilor n cadrul
obiectivului privind investiiile pentru cretere economic
i locuri de munc
(1) Fondurile pot oferi mpreun contribuii pentru
programele operaionale n cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc.
(2) FEDR i FSE pot finana, n mod complementar i n
limita a 10 % din finanarea din partea Uniunii, pentru fiecare
ax prioritar a unui program operaional, o parte dintr-o
operaiune pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru
contribuia din partea celuilalt fond, pe baza normelor de eligi
bilitate aplicate n cazul fondului respectiv, cu condiia ca astfel
de contribuii s fie necesare pentru implementarea satisf
ctoare a operaiunii i s fie direct legate de aceasta.
(3) Alineatele (1) i (2) nu se aplic programelor operaionale
din cadrul obiectivului privind cooperarea teritorial european.
Articolul 99
Gradul de acoperire geografic al programelor operaionale
n contextul obiectivului privind investiiile pentru cretere
economic i locuri de munc
Cu excepia cazului n care s-a convenit altfel ntre Comisie i
statul membru, programele operaionale pentru FEDR i FSE
sunt ntocmite la nivelul geografic adecvat, de nivel cel puin
NUTS 2, n conformitate cu cadrul instituional i juridic al
statului membru.
Programele operaionale care beneficiaz de contribuii din
Fondului de coeziune sunt ntocmite la nivel naional.
CAPITOLUL II
Proiecte majore
Articolul 100
Coninut
FEDR i Fondul de coeziune pot s finaneze, n cadrul unui
program operaional sau al unor programe operaionale care au
fcut obiectul unei decizii a Comisiei n temeiul articolului 96
alineatul (10) din prezentul regulament sau in temeiul arti
colului 8 alineatul (12) din regulamentul privind CTE, o
operaiune care include un ansamblu de lucrri, activiti sau
servicii, destinate s ndeplineasc prin ele nsele o funcie indi
vizibil cu caracter economic sau tehnic precis, care urmrete
obiective clar identificate i al crei cost total eligibil depete
50 000 000 EUR i, n cazul operaiunilor care contribuie la
obiectivul tematic prevzut la articolul 9 primul paragraf
punctul 7, al crei cost total eligibil depete 75 000 000 EUR
(denumit n continuare proiect major). Instrumentele
financiare nu sunt considerate a fi proiecte majore.
Articolul 101
Informaii necesare n vederea aprobrii unui proiect major
nainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de mana
gement se asigur c sunt disponibile urmtoarele informaii:
(a) informaii cu privire la organismul care va fi responsabil
pentru implementarea proiectului major i capacitatea sa;
(b) o descriere a investiiei i locul de plasare a acesteia;
(c) costul total i costul eligibil total, lund n considerare
cerinele stabilite la articolul 61;
(d) studiile de fezabilitate efectuate, inclusiv analiza opiunilor i
rezultatele;
RO
L 347/388 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(e) o analiz a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiz
economic i financiar, i o evaluare a riscurilor;
(f) o analiz a impactului asupra mediului, innd seama de
nevoile de adaptare la schimbrile climatice i de atenuare
a efectelor acestora i de rezistena n faa dezastrelor;
(g) o explicaie cu privire la modul n care proiectul major este
n concordan cu axele prioritare relevante ale programului
operaional sau ale programelor operaionale respective i
contribuia preconizat a acestora la realizarea obiectivelor
specifice prevzute de aceste axe prioritare i contribuia
preconizat la dezvoltarea socioeconomic;
(h) planul de finanare care s indice suma total planificat a
resurselor financiare i suma prevzut pentru contribuia
din partea fondurilor, a BEI, i toate celelalte surse de
finanare, mpreun cu indicatorii fizici i financiari pentru
monitorizarea evoluiei, innd seama de riscurile identi
ficate;
(i) un calendar de execuie a proiectului major i, n cazul n
care se preconizeaz c perioada de implementare va fi mai
mare dect perioada de programare, tranele pentru care se
cere o contribuie din partea fondurilor pe perioada de
programare.
Comisia adopt acte de punere n aplicare de stabilire a meto
dologiei care trebuie utilizat, pe baza celor mai bune practici
recunoscute, la efectuarea analizei costuri-beneficii prevzut la
primul paragraf litera (e). Respectivele acte de punere n aplicare
se adopt n conformitate cu procedura de consultare
menionat la articolul 150 alineatul (2).
La iniiativa unui stat membru, informaiile menionate la
literele (a) - (i) de la primul paragraf pot fi evaluate de experi
independeni care beneficiaz de asisten tehnic din partea
Comisiei sau, n acord cu Comisia, de ali experi independeni
(evaluarea privind calitatea). n alte cazuri, statul membru
transmite Comisiei informaiile prevzute la literele (a) - (i) de
la primul paragraf de ndat ce acestea sunt disponibile.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate, n confor
mitate cu articolul 149, de stabilire a metodologiei care trebuie
utilizat la efectuarea analizei calitii unui proiect major.
Comisia adopt acte de punere n aplicare de stabilire a
formatului pentru depunerea informaiilor prevzute la literele
(a) - (i) de la primul paragraf. Aceste acte de punere n aplicare
se adopt n conformitate cu procedura de consultare
menionat la articolul 150 alineatul (2).
Articolul 102
Decizia privind un proiect major
(1) n cazul n care un proiect major a fost evaluat pozitiv
ntr-o analiz a calitii de ctre experi independeni, pe baza
evalurii lor a informaiilor menionate la articolul 101 primul
paragraf, autoritatea de management poate continua cu selecia
proiectului major n conformitate cu articolul 125 alineatul (3).
Autoritatea de management notific Comisiei proiectul major
selecionat. Notificarea respectiv cuprinde urmtoarele
elemente:
(a) documentul menionat la articolul 125 alineatul (3) litera
(c), care prevede:
(i) organismul care urmeaz s fie responsabil de imple
mentarea proiectului major;
(ii) o descriere privind investiia i locul de plasare a
investiiei, calendarul i contribuia preconizat a
proiectului major la realizarea obiectivelor specifice
din cadrul axei sau axelor prioritare relevante;
(iii) costul total i costul eligibil total, lund n considerare
cerinele stabilite la articolul 61;
(iv) planul de finanare i indicatorii fizici i financiari
pentru monitorizarea evoluiei, innd seama de
riscurile identificate;
(b) analiza calitii efectuat de experi independeni,
cuprinznd indicaii clare privind fezabilitatea i viabilitatea
economic a proiectului major.
Contribuia financiar la proiectul major selecionat de statul
membru este considerat ca fiind aprobat de ctre Comisie
n lipsa unei decizii, prin intermediul unui act de implementare,
de refuzare a contribuiei financiare n termen de trei luni de la
data notificrii menionate n primul paragraf. Comisia refuz
contribuia financiar numai pe motiv c a constatat o defi
cien semnificativ la nivelul analizei independente a calitii.
Comisia adopt acte de punere n aplicare prin care stabilete
formatul n care trebuie transmis notificarea menionat n
primul paragraf. Actele de punere n aplicare respective se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 150 alineatul (3).
(2) n alte cazuri dect cele menionate la alineatul (1) al
acestui articol, Comisia evalueaz proiectul major pe baza infor
maiilor menionate la articolul 101 pentru a stabili dac
contribuia financiar solicitat pentru proiectul major
selecionat de ctre autoritatea de management n conformitate
cu articolul 125 alineatul (3) este justificat. Comisia adopt o
decizie privind aprobarea contribuiei financiare pentru proiectul
major selecionat, prin intermediul unui act de punere n
aplicare, cel trziu n termen de trei luni de la data transmiterii
informaiilor menionate la articolul 101.
(3) Aprobarea de ctre Comisie n temeiul alineatului (1) al
doilea paragraf i al alineatului (2) este condiionat de
ncheierea primului contract de lucrri sau, n cazul unor
operaiuni implementate n cadrul unor structuri de PPP, de
semnarea acordului de PPP ntre organismul public i orga
nismul privat n termen de trei ani de la data aprobrii. La
cererea motivat n mod corespunztor a statului membru, n
special n cazul ntrzierilor cauzate de proceduri administrative
i juridice legate de implementarea proiectelor majore, formulat
n perioada de trei ani, Comisia poate adopta o decizie, prin
intermediul unui act de punere n aplicare, cu privire la
prelungirea perioadei cu maximum doi ani.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/389
(4) n cazul n care Comisia nu aprob contribuia financiar
pentru proiectul major selecionat, aceasta i prezint motivele
refuzului n decizia sa.
(5) Proiectele majore notificate Comisiei n temeiul
alineatului (1) sau prezentate spre aprobare n temeiul
alineatului (2) sunt cuprinse n lista proiectelor majore dintr-
un program operaional.
(6) Cheltuielile legate de un proiect major pot fi incluse ntr-
o cerere de plat dup notificarea menionat la alineatul (1) sau
dup prezentarea spre aprobare menionat la alineatul (2).
Atunci cnd Comisia nu aprob un proiect major selecionat
de autoritatea de management, declaraia de cheltuieli n urma
adoptrii deciziei Comisiei este rectificat n consecin.
Articolul 103
Decizia cu privire la un proiect major care face obiectul
unei implementri etapizate
(1) Prin derogare de la articolul 101 alineatul (1) al treilea
paragraf i de la articolul 102 alineatele (1) i (2), procedurile
prevzute la alineatele (2), (3) i (4) ale prezentului articol se
aplic unei operaiuni care ndeplinete urmtoarele condiii:
(a) operaiunea const ntr-o a doua etap sau o etap ulte
rioar a unui proiect major din cadrul perioadei de
programare anterioare pentru care etapa sau etapele ante
rioare au fost aprobate de Comisie pn la 31 decembrie
2015, cel trziu, n temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006; sau, n cazul statelor membre care au
aderat la Uniune dup 1 ianuarie 2013, dar nu mai trziu
de 31 decembrie 2016;
(b) suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor
proiectului major depete nivelurile respective prevzute
la articolul 100;
(c) cererea privind proiectul major i evaluarea de ctre Comisie
n cadrul perioadei de programare anterioare a vizat toate
etapele planificate;
(d) nu exist modificri substaniale ale informaiilor
menionate la articolul 101 primul paragraf al prezentului
regulament pentru proiectul major, comparativ cu infor
maiile furnizate pentru cererea privind proiectul major
prezentat n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,
n special n ceea ce privete cheltuielile eligibile totale;
(e) etapa proiectului major care urmeaz s fie implementat n
cadrul perioadei de programare anterioare este sau va fi
pregtit pentru a fi utilizat n scopul avut n vedere al
acesteia, astfel cum se specific n decizia Comisiei, pn
la termenul de prezentare a documentelor de nchidere
pentru programul sau programele operaionale relevante.
(2) Autoritatea de management poate proceda la selectarea
proiectului major n conformitate cu articolul 125 alineatul (3)
i poate prezenta notificarea care conine toate elementele
prevzute la articolul 102 alineatul (1) primul paragraf litera (a)
mpreun cu confirmarea sa c a fost ndeplinit condiia
prevzut la alineatul (1) litera (d) din prezentul articol. Nu
este necesar o analiz a calitii efectuat de experi indepen
deni.
(3) Contribuia financiar la proiectul major selecionat de
autoritatea de management este considerat ca fiind aprobat
de ctre Comisie n lipsa unei decizii, prin intermediul unui act
de punere n aplicare, de refuzare a contribuiei financiare
pentru proiectul major n termen de trei luni de la data noti
ficrii menionate la alineatul (2). Comisia refuz contribuia
financiar numai n cazul n care au avut loc modificri
substaniale ale informaiilor menionate la alineatul (1) litera
(d) sau dac proiectul major nu este conform cu axa prioritar
relevant a programului sau a programelor operaionale vizate.
(4) Articolul 102 alineatele (3) - (6) se aplic deciziilor care
privesc un proiect major care face obiectul unei implementri
etapizate.
CAPITOLUL III
Planul de aciune comun
Articolul 104
Domeniul de aplicare
(1) Un plan de aciune comun este o operaiune a crei
amploare este definit i care este gestionat n funcie de reali
zrile i rezultatele pe care trebuie sa le obin. Acesta conine
un proiect sau un grup de proiecte care nu constau n
furnizarea de infrastructur sub responsabilitatea beneficiarului,
ca parte a programului sau programelor operaionale. Realizrile
i rezultatele unui plan de aciune comun se stabilesc de comun
acord ntre statul membru i Comisie i contribuie la obiectivele
specifice ale programelor operaionale i alctuiesc baza contri
buiei din partea fondurilor. Rezultatele se refer la efectele
directe ale planului de aciune comun. Beneficiarul unui plan
de aciune comun este un organism de drept public. Planurile de
aciune comune nu sunt considerate a fi proiecte majore.
(2) Cheltuielile publice alocate unui plan de aciune comun
sunt de cel puin 10 000 000 EUR sau 20 % din contribuia
public a programului sau programelor operaionale, n
funcie de care dintre aceste sume este mai mic. Pentru a
lansa un proiect-pilot, cheltuielile publice minime alocate unui
plan de aciune comun pentru fiecare program operaional pot
fi reduse la 5 000 000 EUR.
(3) Primul paragraf nu se aplic operaiunilor sprijinite n
cadrul YEI.
Articolul 105
Pregtirea planurilor de aciune comune
(1) Statul membru, autoritatea de management sau orice
organism desemnat de drept public poate depune o
propunere de plan de aciune comun, n acelai timp cu, sau
ulterior depunerii programelor operaionale n cauz.
Propunerea respectiv conine toate informaiile menionate la
articolul 106.
RO
L 347/390 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) Un plan de aciune comun acoper perioada cuprins
ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023. Realizrile i
rezultatele unui plan de aciune comun determin rambursarea
doar n cazul n care sunt obinute dup data deciziei de
aprobare a planului de aciune comun menionat la articolul 107
i nainte de sfritul perioadei stabilite de implementare definite
in decizia respectiva.
Articolul 106
Coninutul planurilor de aciune comune
Un plan de aciune comun cuprinde:
1. o analiz a necesitilor de dezvoltare i a obiectivelor care l
justific, innd cont de obiectivele programelor operaionale
i, dup caz, de recomandrile relevante specifice rii i de
orientrile generale ale politicilor economice ale statelor
membre i ale Uniunii, n conformitate cu articolul 121
alineatul (2) din TFUE, precum i de recomandrile
relevante ale Consiliului de care statele membre trebuie s
in seama n politicile lor de ocupare a forei de munc n
conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE;
2. cadrul care descrie relaia dintre obiectivele generale i
specifice din planul de aciune comun, obiectivele de etap
i intele privind realizrile i rezultatele, precum i proiectele
sau tipurile de proiecte avute n vedere;
3. indicatorii comuni i specifici utilizai pentru a monitoriza
realizrile i rezultatele, dac este cazul, pe axe prioritare;
4. informaii privind acoperirea geografic i grupurile int ale
acestuia;
5. perioada preconizat de implementare a acestuia;
6. o analiz a efectelor acestuia asupra promovrii egalitii
ntre brbai i femei i a prevenirii discriminrii;
7. o analiz a efectelor acestuia asupra promovrii dezvoltrii
durabile, dup caz;
8. dispoziiile de implementare a acestuia, inclusiv urmtoarele:
(a) denumirea beneficiarului responsabil cu implementarea
planului de aciune comun, oferindu-se garanii privind
competena acestuia n domeniul n cauz, precum i
privind capacitatea sa administrativ i de gestionare
financiar;
(b) modalitile privind coordonarea planului de aciune
comun, n conformitate cu articolul 108;
(c) modalitile de monitorizare i de evaluare a planului de
aciune comun, inclusiv modalitile de asigurare a cali
tii, a colectrii i stocrii datelor privind atingerea
obiectivelor de etap i obinerea realizrilor i rezulta
telor;
(d) msurile care asigur difuzarea informaiilor i comu
nicarea n legtur cu planul de aciune comun i cu
fondurile;
9. dispoziiile financiare ale acestuia, inclusiv urmtoarele:
(a) costurile aferente atingerii obiectivelor de etap i
obinerii realizrilor i rezultatelor menionate la
alineatul (2), pe baza metodelor prevzute la articolul 67
alineatul (5) din prezentul regulament i la articolul 14
din Regulamentul privind FSE;
(b) un calendar estimativ al plilor ctre beneficiar legate de
obiectivele de etap i de inte;
(c) planul de finanare, pe program operaional i axe prio
ritare, inclusiv suma total eligibil i suma obinut din
cheltuielile publice.
n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere n
aplicare de stabilire a formatului pentru modelul planului de
aciune comun. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat
la articolul 150 alineatul (2).
Articolul 107
Decizia privind planul de aciune comun
(1) Comisia evalueaz planul de aciune comun pe baza
informaiilor menionate la articolul 106 pentru a determina
dac se justific contribuia din partea fondurilor.
n cazul n care Comisia, n termen de dou luni de la
prezentarea unei propuneri de plan de aciune comun,
consider c acesta nu ndeplinete cerinele de evaluare
menionate la articolul 104, aceasta prezint observaii statului
membru. Statul membru furnizeaz Comisiei toate informaiile
suplimentare necesare solicitate i, dac este cazul, revizuiete n
consecin planul de aciune comun.
(2) Cu condiia ca toate observaiile s fi fost luate n
considerare n mod corespunztor, Comisia adopt o decizie,
prin intermediul unui act de punere n aplicare, de aprobare a
planului de aciune comun cel trziu la patru luni de la
prezentarea acestuia de ctre statul membru, dar nu nainte de
adoptarea programelor operaionale n cauz.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/391
(3) Decizia menionat la alineatul (2) menioneaz benefi
ciarul i obiectivele generale i specifice ale planului de aciune
comun, obiectivele de etap i intele privind realizrile i rezul
tatele, costurile realizrii respectivelor obiective de etap i inte
privind realizrile i rezultatele, precum i planul de finanare pe
program operaional i axe prioritare, inclusiv suma total
eligibil i cuantumul cheltuielilor publice, perioada de imple
mentare a planului de aciune comun i, dup caz, acoperirea
geografic i grupurile int ale planului de aciune comun.
(4) n cazul n care Comisia refuz, prin intermediul unui act
de punere n aplicare, s permit alocarea de contribuii din
fonduri pentru un plan de aciune comun, aceasta comunic
motivele refuzului statului membru n termenul prevzut la
alineatul (2).
Articolul 108
Comitetul director i modificarea planului de aciune
comun
(1) Statul membru sau autoritatea de management instituie
un comitet director al planului de aciune comun, distinct fa
de comitetul de monitorizare a programelor operaionale cores
punztoare. Comitetul director se ntrunete de cel puin dou
ori pe an i se subordoneaz autoritii de management. Auto
ritatea de management informeaz comitetul de monitorizare
corespunztor cu privire la rezultatele activitii efectuate de
comitetul director i la progresele realizate n ceea ce privete
implementarea planului de aciune comun n conformitate cu
articolul 110 alineatul (1) litera (e) i cu articolul 125 alineatul
(2) litera (a).
Compoziia comitetului director este stabilit de statul membru,
de comun acord cu autoritatea de management corespunz
toare, respectndu-se principiul parteneriatului.
Comisia poate participa la lucrrile comitetului director, cu titlu
consultativ.
(2) Comitetul director ndeplinete urmtoarele activiti:
(a) analizeaz progresele nregistrate ctre realizarea obiectivelor
de etap, obinerea realizrilor i rezultatelor prevzute n
planul de aciune comun;
(b) analizeaz i aprob orice propunere de modificare a
planului de aciune comun pentru a lua n considerare
orice chestiuni care afecteaz evoluia acestuia.
(3) Cererile de modificare a planurilor de aciune comune
prezentate de ctre un stat membru Comisiei sunt motivate n
mod corespunztor. Comisia evalueaz dac cererea de modi
ficare este justificat, innd seama de informaiile furnizate de
statul membru. Comisia poate face observaii i statul membru
furnizeaz Comisiei toate informaiile suplimentare necesare.
Comisia adopt o decizie, prin intermediul unui act de punere
n aplicare, cu privire la o cerere de modificare n termen de cel
mult trei luni de la prezentarea oficial a cererii de ctre statul
membru, cu condiia ca orice observaii fcute de Comisie s fi
fost luate n considerare n mod corespunztor. n cazul n care
este aprobat, modificarea intr n vigoare de la data la care a
fost luat decizia, cu excepia cazului n care se prevede altfel n
decizie.
Articolul 109
Gestiunea financiar i controlul planului de aciune comun
(1) Plile ctre beneficiarul unui plan de aciune comun sunt
tratate ca sume forfetare sau ca baremuri standard de costuri
unitare. Pragul stabilit pentru sumele forfetare la articolul 67
alineatul (1) primul paragraf litera (c) nu se aplic.
(2) Gestiunea financiar, controlul i auditul planului de
aciune comun au drept scop exclusiv de a verifica ndeplinirea
condiiilor de plat definite n decizia de aprobare a planului de
aciune comun.
(3) Beneficiarul unui plan de aciune comun i organismele
care acioneaz sub rspunderea acestuia pot aplica propriile
practici contabile n cazul costurilor operaiunilor de imple
mentare. Respectivele practici contabile i costurile suportate
efectiv de beneficiar nu fac obiectul auditului de ctre autoritatea
de audit sau de ctre Comisie.
TITLUL III
MONITORIZAREA, EVALUAREA, INFORMAREA I
COMUNICAREA
CAPITOLUL I
Monitorizare i evaluare
Articolul 110
Funciile comitetului de monitorizare
(1) Comitetul de monitorizare examineaz n special:
(a) orice probleme care afecteaz evoluia programului
operaional;
(b) progresele nregistrate n implementarea planului de
evaluare i n transpunerea n practic a constatrilor evalu
rilor;
(c) implementarea strategiei de comunicare;
(d) implementarea proiectelor majore;
(e) implementarea unor planuri de aciune comune;
(f) aciunile de promovare a egalitii de anse ntre femei i
brbai, a anselor egale i a nediscriminrii, inclusiv a acce
sibilitii pentru persoanele cu handicap;
(g) aciunile menite s promoveze dezvoltarea durabil;
(h) n cazul n care condiionalitile ex ante aplicabile nu sunt
ndeplinite la data depunerii acordului de parteneriat i a
programului operaional, progresele realizate n vederea
ndeplinirii condiionalitilor ex ante aplicabile;
(i) instrumentele financiare.
RO
L 347/392 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) Prin derogare de la articolul 49 alineatul (3), comitetul de
monitorizare examineaz i aprob:
(a) metodologia i criteriile folosite pentru selecia
operaiunilor;
(b) rapoartele de implementare anuale i finale;
(c) planul de evaluare pentru programul operaional i orice
modificare a planului, inclusiv dac oricare dintre acestea
face parte dintr-un plan comun de evaluare n temeiul arti
colului 114 alineatul (1);
(d) strategia de comunicare a programului operaional i orice
modificare a strategiei;
(e) orice propunere naintat de autoritatea de management
pentru orice fel de modificare a programului operaional.
Articolul 111
Rapoarte de implementare pentru obiectivul privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc
(1) Pn la 31 mai 2016 i pn la aceeai dat din fiecare
an ulterior, inclusiv n 2023, statul membru prezint Comisiei
un raport anual de implementare n conformitate cu articolul 50
alineatul (1). Raportul prezentat n 2016 se refer la anii
financiari 2014 i 2015, precum i la intervalul de timp
cuprins ntre data de validare a eligibilitii cheltuielilor i
31 decembrie 2013.
(2) Pentru rapoartele depuse n 2017 i 2019, termenul
menionat la alineatul (1) se stabilete la 30 iunie.
(3) Rapoartele anuale de implementare prezint informaii
privind:
(a) implementarea programului operaional n conformitate cu
articolul 44 alineatul (2);
(b) progresele nregistrate n pregtirea i implementarea
proiectelor majore i a planurilor de aciune comune.
(4) Rapoartele anuale de implementare prezentate n 2017 i
2019 stabilesc i evalueaz informaiile solicitate n temeiul
articolului 50 alineatele (4) i respectiv (5), informaiile
menionate la alineatul (3) din prezentul articol, precum i
urmtoarele informaii:
(a) progresele nregistrate n implementarea planului de
evaluare i a msurilor luate ca urmare a constatrilor
evalurilor;
(b) rezultatele msurilor de informare i de publicitate ale
fondurilor, efectuate n temeiul strategiei de comunicare;
(c) implicarea partenerilor n implementarea, monitorizarea i
evaluarea programului operaional.
Rapoartele anuale de implementare emise n 2017 i 2019 pot,
n funcie de coninutul i obiectivele programelor operaionale,
s stabileasc informaii i s evalueze urmtoarele:
(a) progresele nregistrate n implementarea abordrii integrate
a dezvoltrii teritoriale, inclusiv a dezvoltrii regiunilor care
se confrunt cu dificulti demografice i cu handicapuri
naturale sau permanente, a dezvoltrii urbane durabile i a
dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii n
cadrul programului operaional;
(b) progresele realizate n ceea ce privete implementarea
aciunilor menite s consolideze capacitatea autoritilor
statelor membre i a beneficiarilor de a administra i a
utiliza fondurile;
(c) progresele nregistrate n implementarea unor eventuale
aciuni transnaionale i interregionale;
(d) dup caz, contribuia strategiilor macroregionale i de bazin
maritim;
(e) aciunile specifice luate pentru a promova egalitatea ntre
brbai i femei i pentru a preveni discriminarea, n
special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap i
msurile implementate pentru a asigura integrarea dimen
siunii de gen n programul operaional i n operaiuni;
(f) aciunile efectuate n vederea promovrii dezvoltrii durabile
n conformitate cu articolul 8;
(g) progresele realizate n implementarea aciunilor din
domeniul inovrii sociale, dup caz;
(h) progresele realizate n implementarea unor msuri care s
rspund nevoilor specifice din zonele geografice cele mai
afectate de srcie sau ale grupurilor int expuse cel mai
mult riscului de discriminare sau excludere social, n special
n ceea ce privete comunitile marginalizate, persoanele cu
handicap, omerii de lung durat i tinerii care nu au un
loc de munc, inclusiv, dac este cazul, resursele financiare
utilizate.
Prin derogare de la primul i de la al doilea paragraf, i n
vederea asigurrii unei consecvene ntre acordul de parteneriat
i raportul de progres, statele membre care au cel mult un
program operaional pentru fiecare fond pot include infor
maiile referitoare la condiiile ex-ante menionate la articolul 50
alineatul (3), informaiile cerute la articolul 50 alineatul (4) i
informaiile menionate la literele (a), (b), (c) i (h) din al doilea
paragraf al prezentului alineat n raportul de progres n locul
rapoartelor anuale de implementare prezentate n 2017 i 2019
i, respectiv, al raportului final de implementare, fr a aduce
atingere articolului 110 alineatul (2) litera (b).
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/393
(5) n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru
punerea n aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte
de punere n aplicare de stabilire a modelelor pentru rapoartele
anuale i finale de punere n aplicare. Respectivele acte de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
consultare menionat la articolul 150 alineatul (2).
Articolul 112
Transmiterea datelor financiare
(1) Pn la 31 ianuarie, 31 iulie i respectiv 31 octombrie,
statul membru transmite n format electronic ctre Comisie, n
scopul monitorizrii, pentru fiecare program operaional i pe
axe prioritare:
(a) costurile publice eligibile i totale ale operaiunilor i
numrul operaiunilor selectate s beneficieze de contribuii;
(b) cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari ctre auto
ritatea de management.
(2) n plus, transmiterea efectuat pn la 31 ianuarie
conine datele menionate anterior, defalcate pe categorii de
intervenie. Aceast transmitere se consider a ndeplini cerina
de prezentare a datelor financiare prevzut la articolul 50
alineatul (2).
(3) O estimare a sumei pentru care statele membre preco
nizeaz s depun cererile de plat pentru exerciiul financiar n
curs i pentru cel urmtor nsoete transmiterea rapoartelor
care trebuie prezentate pn la 31 ianuarie i respectiv 31 iulie.
(4) Data limit pentru datele transmise n temeiul prezentului
articol este sfritul lunii anterioare lunii de depunere.
(5) n vederea asigurrii condiiilor uniforme pentru punerea
n aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere
n aplicare de stabilire a modelului de utilizat pentru prezentarea
ctre Comisie a datelor financiare n vederea monitorizrii.
Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n confor
mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 150
alineatul (3).
Articolul 113
Raportul privind coeziunea
Raportul Comisiei menionat la articolul 175 din TFUE
cuprinde:
(a) o eviden a progreselor realizate privind coeziunea
economic, social i teritorial, inclusiv situaia i evoluia
socio-economic a regiunilor, precum i integrarea priori
tilor Uniunii;
(b) un bilan al rolului fondurilor, al finanrii BEI i al altor
instrumente financiare, precum i efectul celorlalte politici al
Uniunii i politici naionale asupra progreselor nregistrate;
(c) dup caz, o meniune a viitoarelor msuri i politici de la
nivelul Uniunii necesare pentru consolidarea coeziunii
economice, sociale i teritoriale, precum i pentru realizarea
prioritilor Uniunii.
Articolul 114
Evaluarea
(1) Autoritatea de management sau statele membre
ntocmesc un plan de evaluare pentru unul sau mai multe
programe operaionale. Planul de evaluare este prezentat comi
tetului de monitorizare n termen de cel mult un an de la
adoptarea programului operaional.
(2) Pn la 31 decembrie 2022, autoritile de management
prezint Comisiei, pentru fiecare program operaional, un raport
care sintetizeaz constatrile evalurilor efectuate n timpul
perioadei de programare i principalele realizri i rezultate ale
programului operaional, incluznd observaii privind infor
maiile raportate.
(3) Comisia efectueaz evaluri ex post, n strns colaborare
cu statele membre i autoritile de management.
(4) Alineatele (1) i (2) din prezentul articol nu se aplic
programelor dedicate menionate la articolul 39 alineatul (4)
primul paragraf litera (b).
CAPITOLUL II
Informare i comunicare
Articolul 115
Informare i comunicare
(1) Statele membre i autoritile de management sunt
responsabile pentru:
(a) elaborarea strategiilor de comunicare;
(b) asigurarea nfiinrii unui site internet unic sau a unui portal
unic de internet care ofer informaii i acces la toate
programele operaionale din statul membru respectiv,
inclusiv informaii privind calendarele de implementare a
programelor i orice procese conexe de consultare a publi
cului;
(c) informarea potenialilor beneficiari despre oportuniti de
finanare n cadrul programelor operaionale;
(d) informarea cetenilor Uniunii cu privire la rolul i reali
zrile politicii de coeziune i al fondurilor prin aciuni de
informare i comunicare cu privire la rezultatele i impactul
acordurilor de parteneriat, ale programelor operaionale i
ale operaiunilor.
RO
L 347/394 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) n vederea asigurrii transparenei privind sprijinul
acordat de ctre fonduri, statele membre sau autoritile de
management menin o list de operaiuni, defalcat pe
programe operaionale i pe fonduri, sub form de foaie de
calcul cu date, care permite sortarea, cutarea, extragerea,
compararea i publicarea cu uurin a datelor pe internet, de
exemplu n format CSV sau XML. Lista de operaiuni este acce
sibil prin intermediul site-ului internet unic sau al portalului de
internet unic i include o enumerare i o scurt descriere a
tuturor programelor operaionale din statul membru respectiv.
Pentru a ncuraja utilizarea ulterioar a listei de operaiuni de
ctre sectorul privat, societatea civil sau administraia public
naional, site-ul poate indica in mod clar normele de autorizare
aplicabile n temeiul crora se public datele.
Lista de operaiuni este actualizat cel puin o dat la ase luni.
Informaiile minime care trebuie menionate n lista de
operaiuni sunt prevzute n anexa XII.
(3) Normele detaliate privind msurile de informare i comu
nicare adresate publicului i privind msurile de informare
adresate solicitanilor i beneficiarilor sunt stabilite n anexa XII.
(4) n vederea stabilirii unor condiii uniforme pentru
punerea n aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte
de punere n aplicare privind caracteristicile tehnice ale
msurilor de informare i comunicare referitoare la operaiune
i instruciunile pentru crearea logo-ului i definirea culorilor
standard. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 150 alineatul (3).
Articolul 116
Strategia de comunicare
(1) Statul membru sau autoritile de management ntocmesc
cte o strategie de comunicare pentru fiecare program
operaional. O strategie comun de comunicare poate fi
ntocmit pentru mai multe programe operaionale. Strategia
de comunicare ine seama de amploarea programului (progra
melor) operaional(e) vizat (e), n conformitate cu principiul
proporionalitii.
Strategia de comunicare cuprinde elementele prevzute n anexa
XII.
(2) Strategia de comunicare este naintat comitetului de
monitorizare spre aprobare n conformitate cu articolul 110
alineatul (2) litera (d) cel trziu la ase luni de la adoptarea
programului (programelor) operaional(e) vizat(e).
n cazul n care aceeai strategie de comunicare se ntocmete
pentru mai multe programe operaionale i vizeaz mai multe
comitete de monitorizare, statul membru n cauz poate
desemna un singur comitet de monitorizare care s rspund,
n consultare cu alte comitete de monitorizare relevante, de
aprobarea strategiei comune de comunicare i de aprobarea
eventualelor modificri ale acelei strategii.
Atunci cnd este necesar, statul membru sau autoritile de
management pot modifica strategia de comunicare pe
parcursul perioadei de programare. Autoritatea de management
nainteaz strategia de comunicare modificat comitetului de
monitorizare spre aprobare, n conformitate cu articolul 110
alineatul (2) litera (d).
(3) Prin derogare de la alineatul (2) al treilea paragraf, auto
ritatea de management informeaz, n conformitate cu
articolul 100 alineatul (1) litera (c), comitetul (comitetele) de
monitorizare responsabil(e) cel puin o dat pe an cu privire
la progresele nregistrate n implementarea strategiei de comu
nicare menionat la articolul 110 alineatul (1) litera (c) i la
analiza pe care a efectuat-o privind rezultatele, precum i cu
privire la activitile de informare i comunicare planificate,
care urmeaz s se desfoare n anul urmtor. Dac
consider necesar, comitetul de monitorizare emite un aviz cu
privire la activitile planificate pentru anul urmtor.
Articolul 117
Responsabilii cu informarea i comunicarea, precum i
reelele acestora
(1) Fiecare stat membru desemneaz un responsabil cu
informarea i comunicarea pentru a coordona aciunile de
informare i comunicare legate de unul sau mai multe
fonduri, inclusiv de programele pertinente din cadrul obiec
tivului de cooperare teritoriala europeana, i informeaz
Comisia n consecin.
(2) Responsabilul cu informarea i comunicarea rspunde de
coordonarea reelei naionale formate din reprezentani cu
comunicarea din partea fondurilor, n cazul n care exist o
astfel de reea, de crearea i ntreinerea site-ului internet sau
portalului de internet menionat n anexa XII i de prezentarea
unei priviri de ansamblu asupra msurilor de comunicare ntre
prinse la nivel de stat membru.
(3) Fiecare autoritate de management desemneaz o persoan
responsabil cu informarea i comunicarea la nivelul
programului operaional i informeaz Comisia n acest sens.
n cazul n care acest lucru este oportun, poate fi desemnat
aceeai persoan pentru mai multe programe operaionale.
(4) Comisia instituie reele la nivelul Uniunii formate din
membri desemnai de statele membre pentru a garanta
schimbul de informaii privind rezultatele obinute n urma
implementrii strategiilor de comunicare, schimbul de expe
rien cu privire la implementarea msurilor de informare i
de comunicare i schimbul de bune practici.
TITLUL IV
ASISTENA TEHNIC
Articolul 118
Asisten tehnic la iniiativa Comisiei
Fondurile, innd cont de deducerile realizate n conformitate cu
articolul 891 alineatul (3), pot sprijini asistena tehnic n
limitele unui plafon de 0,35 % din alocarea lor anual
respectiv.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/395
Articolul 119
Asistena tehnic a statelor membre
(1) Valoarea fondurilor alocate pentru asistena tehnic se
limiteaz la 4 % din cuantumul total al fondurilor alocate
pentru programele operaionale dintr-un stat membru pentru
fiecare categorie de regiune, dac este cazul, din cadrul obiec
tivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc.
Alocarea specific pentru YEI poate fi luat n considerare de
ctre statele membre n calculul limitei sumei totale a fondurilor
alocate pentru asisten tehnic n fiecare stat membru.
(2) Fiecare dintre fonduri poate finana operaiuni de
asisten tehnic eligibile n temeiul oricruia dintre celelalte
fonduri. Fr a aduce atingere alineatului (1), alocarea pentru
asisten tehnic din partea unui fond nu depete 10 % din
suma total alocat din acest fond pentru programele
operaionale dintr-un stat membru, pentru fiecare categorie de
regiune, dac este cazul, din cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc.
(3) Prin derogare de la articolul 70 alineatele (1) i (2),
operaiunile de asisten tehnic pot fi implementate n afara
zonei vizate de program, ns pe teritoriul Uniunii, cu condiia
ca operaiunile respective s fie destinate programului
operaional sau, n cazul unui program operaional de
asisten tehnic, s fie destinate celorlalte programe vizate.
(4) n cazul n care alocrile din fondurile structurale
menionate la alineatul (1) sunt utilizate pentru sprijinirea
operaiunilor de asisten tehnic legate de mai multe categorii
de regiuni, cheltuielile legate de operaiuni pot fi implementate
n cadrul unei axe prioritare, combinnd diferite categorii de
regiuni, i atribuite proporional, inndu-se seama de alocrile
pentru fiecare categorie de regiuni ca parte din alocrile totale n
folosul statului membru n cauz.
(5) Prin derogare de la alineatul (1), atunci cnd suma total
a fondurilor alocate unui stat membru n cadrul obiectivului
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc este nu depete 1 000 000 000 EUR, suma alocat
asistenei tehnice poate crete pn la 6 % din suma total
respectiv sau 50 000 000 EUR, n funcie de care dintre
aceste sume este mai mic.
(6) Asistena tehnic ia forma unei axe prioritare de tip
monofond, n cadrul unui program operaional sau al unui
program operaional specific ori ambele.
TITLUL V
CONTRIBUIA FINANCIAR DIN PARTEA FONDURILOR
Articolul 120
Determinarea ratelor de cofinanare
(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operaional
stabilete rata de cofinanare i cuantumul maxim al contribuiei
din partea fondurilor pentru fiecare ax prioritar. n cazul n
care o ax prioritar se refer la mai multe categorii de regiuni
sau la mai multe fonduri, decizia Comisiei stabilete, dac este
cazul, rata de cofinanare n funcie de categoria de regiuni i de
fond.
(2) Pentru fiecare ax prioritar, decizia Comisiei stabilete
dac rata de cofinanare pentru axa prioritar se va aplica la:
(a) cheltuielile eligibile totale, inclusiv cheltuielile publice i
private; sau
(b) cheltuielile publice eligibile.
(3) Rata de cofinanare la nivelul fiecrei axe prioritare i,
unde este cazul, n funcie de categoria regiunii i a fondului
a programelor operaionale n cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc nu
este mai mare de:
(a) 85 % pentru Fondul de coeziune;
(b) 85 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor
membre n care PIB-ul mediu pe cap de locuitor n
perioada 2007 - 2009 a fost sub 85 % din PIB-ul mediu
n UE-27 din aceeai perioad i pentru regiunile ultraperi
ferice, inclusiv alocrile suplimentare pentru regiunile ultra
periferice n conformitate cu articolul 92 alineatul (1) litera
(e) i articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind CTE;
(c) 80 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor
membre, altele dect cele menionate la litera (b) i pentru
toate regiunile al cror PIB pe cap de locuitor folosit ca
criteriu de eligibilitate n perioada de programare 2007 -
2013 a reprezentat sub 75 % din media UE-25, dar al
cror PIB pe cap de locuitor depete 75 % din PIB-ul
mediu al UE-27, precum i pentru regiunile definite la
articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1083/2006 care beneficiaz de sprijin tranzitoriu
pentru perioada de programare 2007 - 2013;
(d) 60 % pentru regiunile de tranziie, altele dect cele
menionate la litera (c);
(e) 50 % pentru regiunile mai dezvoltate, altele dect cele
menionate la litera (c).
Pe parcursul perioadei cuprinse ntre 1 ianuarie 2014 i
30 iunie 2017, rata de cofinanare la nivelul fiecrei axe prio
ritare pentru toate programele operaionale desfurate n Cipru
nu depete 85 %.
Comisia realizeaz o evaluare pentru a analiza dac meninerea
ratei de cofinanare menionat la al doilea paragraf se justific
i dup 30 iunie 2017 i, dac este cazul, prezint o propunere
legislativ nainte de 30 iunie 2016.
Rata de cofinanare la nivelul fiecrei axe prioritare a
programelor operaionale n cadrul obiectivului de cooperare
teritorial european nu depete 85 %.
RO
L 347/396 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Rata maxim de cofinanare de la primul paragraf literele (b),
(c), (d) i (e) se majoreaz pentru fiecare ax prioritar de imple
mentare a YEI i n cazurile n care o ax prioritar este dedicat
inovrii sociale sau cooperrii transnaionale sau unei
combinaii a acestora. Majorarea respectiva se determin
conform normelor specifice fondului.
(4) Rata de cofinanare a alocrii suplimentare n confor
mitate cu articolul 92 alineatul (1) litera (e) nu depete
50 % pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care ndeplinesc
criteriile stabilite n Protocolul nr. 6 la Actul de Aderare din
1994.
(5) Rata maxim de cofinanare n temeiul alineatului (3) la
nivelul unei axe prioritare se majoreaz cu zece puncte procen
tuale, n cazul n care o ax prioritar n ansamblu este imple
mentat prin intermediul instrumentelor financiare sau prin
dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
(6) Contribuia din fonduri pentru fiecare ax prioritar nu
poate fi mai mic de 20 % din cheltuielile publice eligibile.
(7) O ax prioritar separat, cu o rat de cofinanare de
pn la 100 %, poate fi stabilit n cadrul unui program
operaional pentru operaiunile efectuate prin intermediul
instrumentelor financiare nfiinate la nivelul Uniunii i
gestionate, n mod direct sau indirect, de ctre Comisie. n
cazul n care o ax prioritar separat este stabilit pentru
acest scop, contribuia financiar n cadrul acestei axe nu
poate fi executat prin niciun alt mijloc.
Articolul 121
Ajustarea ratelor de cofinanare
Rata de cofinanare din fonduri pentru o ax prioritar poate fi
ajustat pentru a se ine seama de:
1. importana axei prioritare pentru strategia Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, avnd
n vedere anumite lacune care trebuie abordate;
2. protecia i ameliorarea mediului, n special prin aplicarea
principiului precauiei, principiului msurilor preventive i a
principiului poluatorul pltete;
3. rata de mobilizare a fondurilor private;
4. gradul de acoperire a suprafeelor cu deficiene naturale sau
demografice grave i permanente, deficienele fiind definite
dup cum urmeaz:
(a) statele membre insulare eligibile pentru Fondul de
coeziune i celelalte insule, cu excepia celor n care se
situeaz capitala unui stat membru sau care au o legtur
permanent cu continentul;
(b) zonele de munte astfel cum sunt definite prin legislaia
intern a statului membru;
(c) zonele cu densitate slab (de exemplu, cu mai puin de
50 de locuitori pe km
2
) i foarte slab (mai puin de 8 de
locuitori pe km
2
) a populaiei;
(d) includerea regiunilor ultraperiferice, astfel cum sunt
definite la articolul 349 din TFUE.
PARTEA A PATRA
DISPOZIII GENERALE APLICABILE FONDURILOR I
FEPAM
TITLUL I
GESTIUNE I CONTROL
CAPITOLUL I
Sistemele de gestiune i control
Articolul 122
Responsabilitile statelor membre
(1) Statele membre se asigur c sistemele de gestiune i
control ale programelor operaionale sunt stabilite n confor
mitate cu articolele 72, 73 i 74.
(2) Statele membre au obligaia de a preveni, detecta i
corecta neregulile i recupereaz sumele pltite necuvenit,
mpreun cu dobnzile eventuale de ntrziere. Acestea
informeaz Comisia de neregulile care depesc 10 000 EUR
n contribuii din fonduri i o menin informat cu privire la
evoluia semnificativ a procedurilor administrative i juridice.
Statele membre nu informeaz Comisia de neregulile care
privesc urmtoarele cazuri:
(a) cazurile n care neregulile consist numai n neexecutarea, n
totalitate sau parial, a unei operaiuni care face parte din
cofinanarea programului operaional i care se datoreaz
falimentului beneficiarului;
(b) cazurile aduse n atenia autoritii de management sau a
autoritii de certificare de ctre beneficiar n mod voluntar
i nainte de constatarea efectuat de oricare dintre aceste
autoriti, indiferent dac a avut loc nainte sau dup plata
contribuiei publice;
(c) cazurile care sunt depistate i corectate de autoritatea de
management sau de autoritatea de certificare anterior
includerii cheltuielilor n cauz ntr-o declaraie de cheltuieli
transmis Comisiei.
n toate celelalte cazuri, n special n cele care preced un
faliment sau n cazurile de suspiciuni de fraud, neregulile
detectate i msurile de prevenire i de corecie aferente sunt
raportate Comisiei.
n cazul n care sumele pltite n mod necuvenit unui beneficiar
nu pot fi recuperate din cauza greelii sau neglijenei unui stat
membru, respectivul stat membru este responsabil de
rambursarea sumelor n cauz ctre bugetul Uniunii. Statele
membre pot decide s nu recupereze o sum pltit n mod
nejustificat dac suma care trebuie recuperat de la beneficiar nu
depete 250 EUR n contribuie din fonduri, fr dobnd.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/397
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 149 de stabilire a normelor detaliate supli
mentare privind criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie
raportate, a datelor care trebuie furnizate i privind condiiile i
procedurile care trebuie aplicate pentru a stabili dac sumele
care nu pot fi recuperate sunt rambursate de ctre statele
membre.
Comisia adopt acte de punere n aplicare care stabilesc
frecvena raportrilor neregulilor i formatul raportrilor de
utilizat. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n
conformitate cu procedura de consultare menionat la
articolul 150 alineatul (2).
(3) Statele membre se asigur ca, pn la 31 decembrie 2015
cel trziu, toate schimburile de informaii ntre beneficiari i o
autoritate de management, o autoritate de certificare, o auto
ritate de audit, precum i organismele intermediare s poat fi
efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de
date.
Sistemele menionate n primul paragraf faciliteaz interopera
bilitatea cu cadrele naionale i cel al Uniunii i permit benefi
ciarilor s prezinte ntr-o singur transmitere toate informaiile
la care se face referire la primul alineat.
Comisia adopt acte de punere n aplicare de stabilire a
normelor detaliate privind schimbul de informaii n temeiul
prezentului alineat. Actele de punere n aplicare respective se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 150 alineatul (3).
(4) Alineatul (3) nu se aplic FEPAM.
CAPITOLUL II
Autoritile de management i control
Articolul 123
Desemnarea autoritilor
(1) Fiecare stat membru desemneaz drept autoritate de
management, pentru fiecare program operaional, o autoritate
public naional, regional sau local sau un organism public
naional, regional sau local sau un organism privat. Aceeai
autoritate de management poate fi desemnat pentru mai
multe programe operaionale.
(2) Statele membre desemneaz drept autoritate de certi
ficare, pentru fiecare program operaional, o autoritate public
naional, regional sau local sau un organism public naional,
regional sau local, fr a aduce atingere alineatului (3). Aceeai
autoritate de certificare poate fi desemnat pentru mai multe
programe operaionale.
(3) Statul membru poate desemna pentru un program
operaional o autoritate de management, care este o autoritate
public sau un organism public, pentru a exercita, n plus,
funciile autoritii de certificare.
(4) Statele membre desemneaz drept autoritate de audit,
pentru fiecare program operaional, o autoritate public
naional, regional sau local sau un organism public
naional, regional sau local, independent() din punct de
vedere funcional de autoritatea de management i de
autoritatea de certificare. Aceeai autoritate de audit poate fi
desemnat pentru mai multe programe operaionale.
(5) Pentru fondurile care au legtur cu obiectivul privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
pentru FEPAM, cu condiia respectrii principiului separrii
funciilor, autoritatea de management, autoritatea de certificare,
dac este cazul, i autoritatea de audit pot face parte din acelai
organism sau autoritate public.
Cu toate acestea, atunci cnd cuantumul total al contribuiei din
partea fondurilor la un program operaional depete
250 000 000 EUR sau cuantumul total al contribuiei din
partea FEPAM depete 100 000 000 EUR, autoritatea de
audit poate face parte din acelai organism sau autoritate
public din care face parte autoritatea de management n
cazul n care, n conformitate cu dispoziiile aplicabile pentru
perioada de programare anterioar, Comisia a informat statele
membre, nainte de data adoptrii programului operaional
respectiv, c se poate baza n principal pe opinia sa de audit
sau n cazul n care Comisia are certitudinea, pe baza experienei
perioadei de programare precedente, c organizarea i respon
sabilitatea instituional a autoritii de audit ofer garanii
adecvate n ceea ce privete fiabilitatea i independena sa
funcional.
(6) Statul membru poate s desemneze unul sau mai multe
organisme intermediare pentru a desfura anumite sarcini ale
autoritii de management sau ale autoritii de certificare, sub
rspunderea autoritii respective. Acordurile corespunztoare
ntre autoritatea de management sau autoritatea de certificare
i organismele intermediare se nregistreaz oficial, n scris.
(7) Statul membru sau autoritatea de management poate
ncredina gestionarea unei pri a unui program operaional
unui organism intermediar prin ncheierea unui acord scris
ntre organismul intermediar i statul membru sau autoritatea
de management (acord global de grant). Organismul inter
mediar furnizeaz garanii de solvabilitate i de competen n
domeniul n cauz, precum i n materie de capacitate de
gestiune administrativ i financiar a acestuia.
(8) Statul membru poate desemna, la propria iniiativ, un
organism de coordonare a crui responsabilitate este de a
asigura legtura cu Comisia i de a-i transmite acesteia infor
maii, de a coordona activitile celorlalte organisme desemnate
relevante i de a promova aplicarea armonizat a dreptului
aplicabil.
(9) Statul membru stabilete n scris reguli care regle
menteaz relaiile sale cu autoritile de management, autori
tile de certificare i autoritile de audit, relaiile ntre aceste
autoriti, precum i relaiile dintre aceste autoriti i Comisie.
Articolul 124
Procedura de desemnare a autoritii de management i a
autoritii de certificare
(1) Statul membru informeaz Comisia cu privire la data i
forma desemnrii, care se efectueaz la un nivel corespunztor,
a autoritii de management i, dup caz, a autoritii de certi
ficare, nainte de transmiterea ctre Comisie a primei cereri de
plat intermediar.
RO
L 347/398 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(2) Desemnarea menionat la alineatul (1) se ntemeiaz pe
un raport i un aviz din partea unui organism de audit inde
pendent care evalueaz ndeplinirea de ctre autoriti a crite
riilor privind mediul de control intern, gestionarea riscurilor,
activitile de control i gestiune i monitorizarea prevzute n
anexa XIII. Organismul de audit independent este autoritatea de
audit sau un organism de drept public sau de drept privat care
dispune de capacitatea de audit necesar, fiind independent de
autoritatea de management i, dup caz, de autoritatea de certi
ficare, i care i desfoar activitatea innd seama de stan
dardele de audit recunoscute la nivel internaional. n cazul n
care organismul de audit independent concluzioneaz c partea
sistemului de gestiune i control referitoare la autoritatea de
management sau la autoritatea de certificare este, n esen,
identic cu cea din perioada de programare anterioar i c,
pe baza activitii de audit desfurate n conformitate cu
dispoziiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 i
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (
1
), exist
dovezi privind funcionarea eficace a acesteia n perioada
respectiv, acesta poate conchide c criteriile aplicabile sunt
ndeplinite, fr a desfura o activitate de audit suplimentar.
(3) Atunci cnd cuantumul total al contribuiei din partea
fondurilor pentru un program operaional depete
250 000 000 EUR din partea FEPAM pentru un program
operaional depete 100 000 000 EUR, Comisia poate
solicita, n termen de o lun de la notificarea desemnrii
menionate la alineatul (1), raportul i opinia organismului de
audit independent menionat la alineatul (2) i descrierea
funciilor i a procedurilor existente care vizeaz autoritatea
de management sau, dup caz, autoritatea de certificare.
Comisia ia decizia de a solicita sau nu documentele respective
pe baza evalurii riscurilor, innd seama de informaiile privind
modificrile semnificative cu privire la funciile i procedurile
autoritii de management sau, dup caz, ale autoritii de certi
ficare n comparaie cu cele n vigoare pentru perioada de
programare anterioar, precum i de dovezi relevante privind
funcionarea eficace a acestora.
Comisia poate formula observaii n termen de dou luni de la
primirea documentelor menionate n primul paragraf. Fr a
aduce atingere articolului 83, examinarea documentelor
respective nu ntrerupe tratarea cererilor de pli intermediare.
(4) Atunci cnd cuantumul total al contribuiei din partea
fondurilor pentru un program operaional depete
250 000 000 EUR sau din partea FEPAM pentru un program
operaional depete 100 000 000 EUR i exist modificri
importante ale funciilor i procedurilor autoritii de mana
gement sau, dup caz, ale autoritii de certificare n comparaie
cu cele n vigoare n perioada de programare anterioar, statul
membru poate s transmit Comisiei, din proprie iniiativ,
documentele menionate la alineatul (3) n termen de dou
luni de la notificarea desemnrii menionate la alineatul (1).
Comisia face observaii cu privire la documentele respective n
termen de trei luni de la primirea acestora.
(5) n cazul n care rezultatele auditului i ale controlului
arat c autoritatea desemnat nu mai ndeplinete criteriile
menionate la alineatul (2), statul membru stabilete, la un
nivel corespunztor, n funcie de gravitatea problemei, o
perioad de prob n cursul creia se adopt msurile de
remediere necesare.
n cazul n care autoritatea desemnat nu implementeaz n
perioada de prob stabilit de statul membru msurile de
remediere prevzute, statul membru decide, la un nivel cores
punztor, ncetarea calitii de autoritate desemnat a acesteia.
Statul membru informeaz Comisia fr ntrziere atunci cnd o
autoritate desemnat este supus unei perioade de prob,
oferind informaii cu privire la respectiva perioad de prob,
atunci cnd perioada de prob se ncheie n urma implementrii
msurilor de remediere, precum i atunci cnd nceteaz
calitatea de autoritate desemnat a unei autoriti. Notificarea
privind plasarea de ctre statul membru a unui organism
desemnat ntr-o perioad de prob, fr a aduce atingere
aplicrii articolului 83, nu ntrerupe tratarea cererilor de pli
intermediare.
(6) n cazul n care nceteaz calitatea de autoritate
desemnat a unei autoriti de management sau a unei autoriti
de certificare, statele membre desemneaz, conform procedurii
prevzute la alineatul (2), un nou organism care, n urma
desemnrii, preia funciile autoritii de management sau ale
autoritii de certificare i informeaz Comisia cu privire la
aceasta.
(7) Pentru a stabili condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere
n aplicare privind modelul pentru raportul i opinia orga
nismului de audit independent, precum i descrierea funciilor
i a procedurilor n vigoare care vizeaz autoritatea de mana
gement i, dup caz, autoritatea de certificare. Respectivele acte
de punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 150 alineatul (3).
Articolul 125
Funciile autoritii de management
(1) Autoritatea de management este responsabil de
gestionarea programului operaional n conformitate cu prin
cipiul bunei gestiuni financiare.
(2) n ceea ce privete gestionarea programului operaional,
autoritatea de management:
(a) sprijin activitatea comitetului de monitorizare menionat la
articolul 47 i i furnizeaz informaiile pe care le solicit
pentru ndeplinirea sarcinilor sale, n special datele privind
evoluia programului operaional n ceea ce privete
realizarea obiectivelor sale, date financiare i date referitoare
la indicatori i la obiectivele de etap;
(b) ntocmete i prezint Comisiei, dup aprobarea comitetului
de monitorizare, raportul anual i raportul final de imple
mentare menionate la articolul 50;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/399
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006
privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1)
(c) pune la dispoziia organismelor intermediare i a benefi
ciarilor informaii relevante pentru ndeplinirea sarcinilor
care le revin i implementarea operaiunilor, dup caz;
(d) instituie un sistem pentru a nregistra i stoca n format
electronic datele referitoare la fiecare operaiune care sunt
necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiar,
verificare i audit, inclusiv datele privind participanii la
operaiuni, dup caz;
(e) garanteaz c datele menionate la litera (d) sunt colectate,
nregistrate i stocate n sistemul menionat la litera (d) i c
datele privind indicatorii sunt defalcate n funcie de sex n
cazurile n care defalcarea este cerut n anexele I i II la
Regulamentul privind FSE.
(3) n ceea ce privete selectarea operaiunilor, autoritatea de
management:
(a) elaboreaz i, dup aprobare, aplic proceduri de selecie
adecvate i criterii care:
(i) asigur faptul c operaiunile contribuie la ndeplinirea
obiectivelor specifice i a rezultatelor din cadrul prio
ritii n cauz;
(ii) sunt nediscriminatorii i transparente;
(iii) iau n considerare principiile generale stabilite la arti
colele 7 i 8;
(b) garanteaz c o operaiune selectat intr n domeniul de
aplicare al fondului sau al fondurilor n cauz i poate fi
ncadrat ntr-o categorie de intervenie sau, n cazul
FEPAM, ntr-o msur identificat n prioritatea sau priori
tile programului operaional;
(c) garanteaz c beneficiarului i se ofer un document care
stabilete condiiile aplicabile contribuiilor pentru fiecare
operaiune, inclusiv cerinele specifice privind produsele
sau serviciile care urmeaz a fi furnizate n cadrul
operaiunii, planul de finanare i data limit de execuie;
(d) se asigur c beneficiarul are capacitatea administrativ,
financiar i operaional pentru a ndeplini condiiile
menionate la litera (c), nainte de aprobarea operaiunii;
(e) se asigur c, n cazul n care operaiunea a nceput nainte
de data de depunere a unei cereri pentru finanare ctre
autoritatea de management, legislaia aplicabil relevant
pentru operaiune a fost respectat;
(f) se asigur c operaiunile selectate pentru contribuii din
fonduri nu includ activiti care au fcut parte dintr-o
operaiune care a fcut sau ar fi trebuit s fac obiectul
unei proceduri de recuperare n conformitate cu articolul 71
n urma transferului unei activiti de producie n afara
zonei vizate de program;
(g) stabilete categoriile de intervenie sau, n cazul FEPAM,
msurile crora se atribuie cheltuielile unei operaiuni.
(4) n ceea ce privete gestiunea financiar i controlul
programului operaional, autoritatea de management:
(a) verific furnizarea de produse i de servicii cofinanate i
faptul c cheltuielile declarate de beneficiari au fost pltite,
precum i faptul c sunt n conformitate cu legislaia apli
cabil, cu programul operaional i cu condiiile de acordare
a contribuiilor pentru operaiunea n cauz;
(b) garanteaz c beneficiarii care particip la implementarea
operaiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile
suportate n mod real dispun fie de un sistem contabil
separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tran
zaciile referitoare la o operaiune;
(c) instituie msuri eficace i proporionale de combatere a
fraudelor, lund n considerare riscurile identificate;
(d) stabilete proceduri pentru a se asigura de pstrarea tuturor
documentelor privind cheltuielile i auditurile necesare
pentru a se garanta o pist de audit adecvat, n confor
mitate cu cerinele prevzute la articolul 72 litera (g);
(e) ntocmete declaraia de gestiune i rezumatul anual
menionate la articolul 59 alineatul (5) literele (a) i (b)
din Regulamentul financiar.
Prin derogare de la primul paragraf litera (a), Regulamentul
privind CTE poate stabili norme specifice pentru verificrile
aplicabile programelor de cooperare.
(5) Verificrile efectuate n temeiul alineatului (4) primul
paragraf litera (a) includ urmtoarele proceduri:
(a) verificri administrative referitoare la fiecare cerere de
rambursare efectuat de beneficiar;
(b) verificri la faa locului ale operaiunilor.
Frecvena i gradul de acoperire a verificrilor la faa locului
sunt proporionale cu suma contribuiei publice pentru o
operaiune i cu nivelul de risc identificat prin astfel de verificri
i prin audituri efectuate de ctre autoritatea de audit pentru
sistemul de gestiune i control, n ansamblu.
(6) Verificrile la faa locului ale operaiunilor individuale n
conformitate cu alineatul (5) primul paragraf litera (b) pot fi
realizate pe baza unui eantion.
(7) n cazul n care autoritatea de management este de
asemenea i beneficiar al programului operaional, modalitile
de verificare menionate la alineatul (4) primul paragraf litera (a)
trebuie s asigure separarea adecvat a funciilor.
RO
L 347/400 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate, n
conformitate cu articolul 149, de stabilire a normelor care
specific informaiile n raport cu datele care trebuie nregistrate
i stocate sub form electronic n cadrul sistemului de moni
torizare creat n temeiul alineatului (2) litera (d) din prezentul
articol.
Comisia adopt acte de punere n aplicare de stabilire a speci
ficaiilor tehnice ale sistemului creat n temeiul alineatului (2)
litera (d) din prezentul articol. Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 150 alineatul (3).
(9) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate, n
conformitate cu articolul 149, de stabilire a cerinelor minime
detaliate pentru pista de audit menionat la alineatul (4) primul
paragraf litera (d) din prezentul articol cu privire la evidenele
contabile care trebuie inute i la documentele justificative care
trebuie pstrate de autoritatea de certificare, de autoritatea de
management, de organismele intermediare i de beneficiari.
(10) Pentru a stabili condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere
n aplicare cu privire la modelul pentru declaraia de gestiune
prevzut la alineatul (4) primul paragraf litera (e) din prezentul
articol. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n
conformitate cu procedura de consultare menionat la
articolul 150 alineatul (2).
Articolul 126
Funciile autoritii de certificare
Autoritatea de certificare a unui program operaional este nsr
cinat, n special, cu:
(a) stabilirea i transmiterea cererilor de plat ctre Comisie,
precum i cu certificarea faptului c acestea provin din
sisteme contabile fiabile, se bazeaz pe documente justifi
cative verificabile i au fost supuse unor verificri efectuate
de autoritatea de management;
(b) ntocmirea conturilor menionate la articolul 59 alineatul (5)
litera (a) din Regulamentul financiar;
(c) atestarea caracterului complet, a exactitii i veridicitii
conturilor i a faptului c cheltuielile nscrise n conturi
sunt n conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil i au fost
suportate n legtur cu operaiuni selectate n vederea
finanrii n conformitate cu criteriile aplicabile programului
operaional i sunt n conformitate cu legislaia aplicabila;
(d) garantarea faptului c exist un sistem care nregistreaz i
stocheaz, n format electronic, evidenele contabile pentru
fiecare operaiune, i care conine toate datele necesare
pentru ntocmirea conturilor i a cererilor de plat,
inclusiv nregistrri ale sumelor care pot fi recuperate, ale
sumelor recuperate i ale sumelor retrase n urma anulrii
integrale sau pariale a contribuiei pentru o operaiune sau
pentru un program operaional;
(e) garantarea faptului c, pentru ntocmirea i prezentarea
cererilor de plat, a primit informaiile adecvate din partea
autoritii de management privind procedurile urmate i
verificrile efectuate cu privire la cheltuieli;
(f) luarea n considerare, la momentul stabilirii i depunerii
cererilor de plat, a rezultatelor tuturor auditurilor
desfurate de ctre sau sub responsabilitatea autoritii de
audit;
(g) inerea n format electronic a evidenelor contabile privind
cheltuielile declarate Comisiei i contribuia public aferent
pltit ctre beneficiari;
(h) inerea contabilitii sumelor care pot fi recuperate i a
sumelor retrase n urma anulrii integrale sau pariale a
contribuiei pentru o operaiune. Garantarea faptului c
sumele recuperate se vars la bugetul Uniunii, nainte de
ncheierea programului operaional, prin deducerea
acestora din declaraia de cheltuieli ulterioar.
Articolul 127
Funciile autoritii de audit
(1) Autoritatea de audit se asigur c se efectueaz audituri
ale bunei funcionri a sistemului de gestiune i control din
cadrul programului operaional i ale unui eantion adecvat de
operaiuni pe baza cheltuielilor declarate. Cheltuielile declarate
sunt auditate pe baza unui eantion reprezentativ i, ca regul
general, a metodelor de eantionare statistice.
Metoda de eantionare nestatistic poate fi utilizat n funcie de
aprecierea profesional a autoritii de audit, n cazuri justificate
n mod corespunztor, n conformitate cu standarde de audit
acceptate la nivel internaional i, n orice caz, atunci cnd
numrul operaiunilor pentru un exerciiu contabil este insu
ficient pentru a permite utilizarea unei metode statistice.
n astfel de cazuri, eantionul este suficient de mare pentru a
permite autoritii de audit s elaboreze un aviz de audit valabil
n conformitate cu articolul 59 alineatul (5) al doilea paragraf
din Regulamentul financiar.
Metoda de eantionare nestatistic acoper minimum 5 % dintre
operaiunile pentru care cheltuielile care au fost declarate
Comisiei pe parcursul unui exerciiu contabil i 10 % dintre
cheltuielile care au fost declarate Comisiei pe parcursul unui
exerciiu contabil.
(2) n cazul n care auditurile sunt efectuate de un alt
organism dect autoritatea de audit, autoritatea de audit se
asigur c acest organism dispune de independena funcional
necesar.
(3) Autoritatea de audit se asigur c lucrrile de audit
respect standardele de audit recunoscute la nivel internaional.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/401
(4) Autoritatea de audit stabilete, n termen de opt luni de la
data adoptrii unui program operaional, elaborarea unei
strategii de audit pentru efectuarea auditurilor. Strategia de
audit stabilete metodologia de audit, metoda de eantionare
pentru auditurile operaiunilor i planificarea auditurilor
pentru exerciiul contabil n curs i pentru cei doi ani
contabili ulteriori. Strategia de audit se actualizeaz n fiecare
an ncepnd din 2016 pn la 2024, inclusiv. n cazul n care
un sistem comun de gestiune i control se aplic la mai multe
programe operaionale, poate fi pregtit o strategie de audit
unic pentru programele operaionale n cauz. Autoritatea de
audit prezint Comisiei strategia de audit, la cerere.
(5) Autoritatea de audit elaboreaz:
(a) o opinie de audit n conformitate cu articolul 59 alineatul
(5) al doilea paragraf din Regulamentul financiar;
(b) un raport de control n care sunt precizate principalele
rezultate ale auditurilor desfurate n conformitate cu
alineatul (1), inclusiv rezultatele cu privire la deficienele
constatate n sistemele de gestiune i control i msurile
corective propuse i implementate.
n cazul n care un sistem comun de gestiune i control se
aplic la mai multe programe operaionale, informaiile
menionate la primul paragraf litera (b) pot fi reluate ntr-un
raport unic.
(6) Pentru a asigura condiii uniforme de punere n aplicare a
prezentului articol, Comisia adopt acte de punere n aplicare de
stabilire a modelelor pentru strategia de audit, opinia de audit i
raportul de control. Actele de punere n aplicare respective se
adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat
la articolul 150 alineatul (2).
(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149 pentru a preciza sfera de
aplicare i coninutul auditurilor operaiunilor i ale auditurilor
conturilor, precum i metoda de selecie a eantionului de
operaiuni menionat la alineatul (1) din prezentul articol.
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate, n
conformitate cu articolul 149, pentru a stabili norme detaliate
privind utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate
de funcionarii Comisiei sau de reprezentanii autorizai ai
acesteia.
CAPITOLUL III
Cooperarea cu autoritile de audit
Articolul 128
Cooperarea cu autoritile de audit
(1) Comisia coopereaz cu autoritile de audit n vederea
coordonrii planurilor i metodelor de audit ale acestora i a
permiterii unui schimb imediat cu autoritile respective de
rezultate ale auditurilor efectuate cu privire la sistemele de
gestiune i control.
(2) Pentru a facilita cooperarea respectiv n cazul n care un
stat membru desemneaz mai multe autoriti de audit, statul
membru n cauz poate s desemneze un organism de coor
donare.
(3) Comisia, autoritile de audit i orice organism de coor
donare se reunesc n mod regulat i, de regul, cel puin o dat
pe an, cu excepia cazului n care se convine altfel, pentru a
examina raportul anual de control, opinia de audit i strategia
de audit i pentru a face schimb de opinii cu privire la aspectele
referitoare la mbuntirea sistemelor de gestiune i control.
TITLUL II
GESTIUNEA FINANCIAR, PREGTIREA, EXAMINAREA,
ACCEPTAREA I NCHIDEREA CONTURILOR I CORECIILE
FINANCIARE
CAPITOLUL I
Gestiunea financiar
Articolul 129
Norme comune n materie de pli
Statul membru se asigur c, pn la data de ncheiere a
programului operaional, suma cheltuielilor publice pltite bene
ficiarilor este cel puin egal cu contribuia din partea fondurilor
acordat de Comisie statului membru.
Articolul 130
Norme comune n materie de calculare a plilor
intermediare i de plat a soldului final
(1) Comisia ramburseaz cu titlu de pli intermediare 90 %
din suma care rezult din aplicarea ratei de cofinanare pentru
fiecare prioritate, stabilit n decizia de adoptare a programului
operaional, la cheltuielile eligibile pentru prioritatea inclus n
cererea de plat. Comisia determin sumele restante de
rambursat sub form de pli intermediare sau care trebuie
recuperate n conformitate cu articolul 139.
(2) Contribuia din partea fondurilor sau din partea FEPAM la
o prioritate prin pli intermediare i plata soldului final nu
depete:
(a) cheltuielile publice eligibile indicate n cererea de plat
pentru prioritate; sau
(b) contribuia din partea fondurilor sau din partea FEPAM la
prioritatea prevzut n decizia Comisiei de aprobare a
programului operaional.
Articolul 131
Cererile de plat
(1) Cererile de plat includ, pentru fiecare prioritate:
(a) cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de bene
ficiari i pltite n cadrul implementrii operaiunilor, astfel
cum este nscris n sistemul contabil al autoritii de certi
ficare;
RO
L 347/402 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(b) cuantumul total al cheltuielilor publice suportate n imple
mentarea operaiunilor, astfel cum este nscris n sistemul
contabil al autoritii de certificare;
(2) Cheltuielile eligibile incluse ntr-o cerere de plat sunt
susinute prin facturi achitate sau documente contabile cu
valoare de dovad echivalent, cu excepia formelor de
asisten prevzute la articolul 67 alineatul (1) primul paragraf
literele (b), (c) i (d), articolul 68, articolul 69 alineatul (1) i
articolul 109 din prezentul regulament, precum i la articolul 14
din Regulamentul privind FSE. n cazul acestor forme de asis
ten, sumele incluse ntr-o cerere de plat sunt costurile
calculate pe baza aplicabil.
(3) n cazul schemelor de ajutor n temeiul articolului 107
din TFUE, contribuia public aferent cheltuielilor incluse ntr-o
cerere de plat va fi fost achitat beneficiarilor de ctre orga
nismul care acord ajutorul.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), n cazul ajutorului de
stat, cererea de plat poate include avansuri achitate benefi
ciarului de ctre organismul care acord ajutorul n urmtoarele
condiii cumulative:
(a) avansurile respective s fac obiectul unei garanii oferite de
o banc sau de alt instituie financiar stabilit n statul
membru sau s fie acoperite de o facilitate oferit ca
garanie de o entitate public sau de statul membru;
(b) avansurile respective s nu depeasc 40 % din valoarea
total a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar
pentru o anumit operaiune;
(c) avansurile respective s fie acoperite de cheltuielile achitate
de beneficiari n procesul de punere n practic a operaiunii
i sprijinite prin facturi achitate sau documente contabile cu
valoare justificativ echivalent n termen de cel mult trei
ani de la sfritul anului plii avansului sau cel trziu la
31 decembrie 2023, oricare dintre aceste date este mai
apropiat, n caz contrar urmtoarea cerere de plat fiind
corectat n consecin.
(5) Fiecare cerere de plat care include avansuri de tipul celor
menionate la alineatul (4) prezint separat suma total achitat
din programul operaional sub form de avans, suma care a fost
acoperit prin cheltuielile achitate de beneficiari n termen de
trei ani de la plata avansului, n conformitate cu alineatul (4)
litera (c), precum i suma care nu a fost acoperit prin cheltu
ielile achitate de beneficiari i pentru care nu s-a ncheiat nc
intervalul de trei ani.
(6) Pentru a stabili condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere
n aplicare de stabilire a modelului pentru cererile de plat.
Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n confor
mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 150
alineatul (3).
Articolul 132
Plile ctre beneficiari
(1) Sub rezerva disponibilitii fondurilor din prefinanarea
iniial i anual i plile intermediare, autoritatea de mana
gement s asigur c beneficiarul primete valoarea total a
cheltuielilor publice eligibile datorate n ntregime i cel trziu
la 90 de zile de la data depunerii cererii de plat de ctre
beneficiar.
Nu se procedeaz la niciun fel de deducere sau reinere i nici la
vreun fel de tax specific sau cu efect echivalent care ar reduce
sumele datorate beneficiarilor.
(2) Termenul de plat menionat la alineatul (1) poate fi
ntrerupt de autoritatea de management n oricare dintre urm
toarele cazuri justificate corespunztor:
(a) suma corespunztoare cererii de plat nu este scadent sau
nu au fost furnizate documentele justificative aferente,
inclusiv cele necesare pentru verificrile gestiunii prevzute
la articolul 125 alineatul (4) primul paragraf litera (a);
(b) a fost demarat o investigaie n legtur cu o posibil
neregul ce afecteaz cheltuielile n cauz.
Beneficiarul n cauz este informat n scris cu privire la ntre
rupere i motivele acesteia.
Articolul 133
Folosirea monedei euro
(1) Statele membre care nu au adoptat moneda euro la data
naintrii cererii de plat transform n euro sumele cheltuielilor
suportate n moned naional. Sumele respective se convertesc
n euro pe baza cursului de schimb contabil lunar al Comisiei
valabil pe parcursul lunii n care s-au nregistrat cheltuielile
respective n conturile autoritii de certificare a programului
operaional n cauz. Cursul de schimb se public pe cale elec
tronic de ctre Comisie n fiecare lun.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), Regulamentul privind
CTE poate stabili norme specifice privind momentul conversiei
n euro.
(3) Atunci cnd euro devine moneda unui stat membru,
procedura de conversie stabilit la alineatul (1) continu s se
aplice tuturor cheltuielilor nregistrate n contabilitate de ctre
autoritatea de certificare nainte de data intrrii n vigoare a
cursului de schimb fix dintre moneda naional i euro.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/403
Articolul 134
Plata prefinanrilor
(1) Suma prefinanrii iniiale este pltit n trane dup cum
urmeaz:
(a) n 2014: 1 % din cuantumul contribuiei din partea
fondurilor pentru ntreaga perioad de programare pentru
programul operaional sau 1,5 % din cuantumul contribuiei
din partea fondurilor i FEPAM pentru ntreaga perioad de
programare pentru programul operaional atunci cnd un
stat membru primete asisten financiar ncepnd cu
2010 n conformitate cu articolele 122 i 143 din TFUE
sau din partea Facilitii europene de stabilitate financiar
(FESF), ori primete asisten financiar la 31 decembrie
2013 n conformitate cu articolele 136 i 143 din TFUE;
(b) n 2015: 1 % din cuantumul contribuiei din partea
fondurilor pentru ntreaga perioad de programare pentru
programul operaional sau 1,5 % din cuantumul contribuiei
din partea fondurilor i FEPAM pentru ntreaga perioad de
programare pentru programul operaional atunci cnd un
stat membru primete asisten financiar ncepnd cu
2010 n conformitate cu articolele 122 i 143 din TFUE
sau din partea FESF, ori primete asisten financiar la
31 decembrie 2014 n conformitate cu articolele 136 i
143 din TFUE;
(c) n 2016: 1 % din cuantumul sprijinului din partea
fondurilor i din partea FEPAM pentru toat perioada de
programare pentru programul operaional.
n cazul n care un program este adoptat n 2015 sau mai
trziu, primele trane urmeaz a fi pltite n anul adoptrii.
(2) O sum anual de prefinanare se pltete nainte de data
de 1 iulie a anilor 2016 - 2023. Aceasta va reprezenta un
procent din cuantumul contribuiei din partea fondurilor i
din partea FEPAM pentru toat perioada de programare,
pentru programul operaional, dup cum urmeaz:
2016: 2 %
2017: 2,625 %
2018: 2,75 %
2019: 2,875 %
2020 - 2023: 3 %.
(3) Atunci cnd se calculeaz cuantumul prefinanrii iniiale
menionat la alineatul 1, cuantumul sprijinului pentru ntreaga
perioad de programare nu include sumele din rezerva de
performan care au fost alocate iniial programului operaional.
Atunci cnd se calculeaz cuantumul prefinanrii anuale
menionate la alineatul (2) pn n 2020 inclusiv, cuantumul
sprijinului pentru ntreaga perioad de programare nu include
sumele din rezerva de performan care au fost alocate iniial
programului operaional.
Articolul 135
Termenele limit de prezentare a cererilor de plat
intermediar i pentru plata acestora
(1) Autoritatea de certificare trimite periodic o cerere de plat
intermediar n conformitate cu articolul 131 alineatul (1), care
s acopere sumele nscrise n sistemul su contabil n exerciiul
contabil. Cu toate acestea, este posibil ca, atunci cnd consider
c este necesar, autoritatea de certificare s includ astfel de
sume n cererile de plat naintate n anii contabili ulteriori.
(2) Autoritatea de certificare depune cererea final pentru o
plat intermediar pn la data de 31 iulie consecutiv ncheierii
exerciiului contabil precedent i, n orice caz, nainte de
depunerea primei cereri de plat intermediar pentru
urmtorul exerciiu contabil.
(3) Prima cerere de plat intermediar nu se transmite
naintea notificrii Comisiei cu privire la desemnarea autori
tilor de management i de certificare n conformitate cu
articolul 124.
(4) Plile intermediare nu se efectueaz pentru un program
operaional dect n cazul n care raportul anual de imple
mentare nu a fost trimis Comisiei, n conformitate cu
normele specifice fondurilor.
(5) Sub rezerva disponibilitii fondurilor, Comisia efectueaz
plata intermediar n termen de cel mult 60 de zile de la data la
care o cerere de plat este nregistrat de Comisie.
Articolul 136
Dezangajarea
(1) Comisia dezangajeaz orice parte din suma aferent unui
program operaional, care nu a fost utilizat pentru prefi
nanarea iniial i anual i pentru pli intermediare pn la
data de 31 decembrie a celui de-al treilea exerciiu financiar care
urmeaz anului angajamentului bugetar n cadrul programului
operaional sau pentru care nicio cerere de plat redactat n
conformitate cu articolul 131 nu s-a transmis n conformitate
cu articolul 135.
(2) Partea de angajamente rmase deschise la 31 decembrie
2023 se dezangajeaz n cazul n care Comisia nu a primit
niciunul dintre documentele prevzute la articolul 141
alineatul (1) pn la termenul-limit stabilit la articolul 141
alineatul (1).
RO
L 347/404 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
CAPITOLUL II
Pregtirea, examinarea, i acceptarea conturilor, nchiderea
programelor operaionale i suspendarea plilor
S e c i u n e a I
P r e g t i r e a , e x a m i n a r e a i a c c e p t a r e a
c o n t u r i l o r
Articolul 137
Pregtirea conturilor
(1) Conturile menionate la articolul 59 alineatul (5) litera (a)
din Regulamentul financiar se prezint Comisiei pentru fiecare
program operaional. Conturile acoper exerciiul contabil i
includ la nivelul fiecrei axe prioritare i, dup caz, la nivelul
fiecrui fond i al fiecrei categorii de regiuni:
(a) cuantumul total al cheltuielilor eligibile care au fost nre
gistrate n sistemele contabile ale autoritii de certificare
care au fost incluse n cererile de plat adresate Comisiei
n conformitate cu articolul 131 i articolul 135 alineatul
(2) pn la data de 31 iulie care urmeaz sfritului
exerciiului contabil, suma total a cheltuielilor publice
corespondente efectuate n cursul implementrii
operaiunilor i suma total a plilor corespunztoare
efectuate ctre beneficiari n temeiul articolului 132
alineatul (1);
(b) sumele retrase i recuperate pe parcursul exerciiului
contabil, sumele care urmeaz a fi recuperate la sfritul
exerciiului contabil, sumele recuperate n temeiul articolului
71, precum i sumele nerecuperabile;
(c) cuantumurile prefinanrii pltite ctre instrumentele
financiare n temeiul articolului 41 alineatul (1) i avansurile
de ajutoare de stat menionate la articolul 131 alineatul (4);
(d) pentru fiecare prioritate, o reconciliere ntre cheltuielile
declarate n conformitate cu litera (a) i cheltuielile
declarate pentru acelai exerciiu contabil n cererile de
plat, nsoit de o explicaie a oricror diferene.
(2) n cazul n care cheltuielile incluse anterior ntr-o cerere
de plat intermediar pentru exerciiul contabil sunt excluse din
conturile sale de ctre un stat membru datorit unei evaluri n
curs de desfurare a legalitii i a regularitii respectivelor
cheltuieli, oricare din acele cheltuieli sau toate acele cheltuieli
care se dovedesc ulterior a fi legale i regulamentare pot fi
incluse ntr-o cerere de plat intermediar legat de anii
contabili ulteriori.
(3) Pentru a stabili condiii uniforme pentru punerea n
aplicare a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere
n aplicare pentru stabilirea modelului pentru conturi
menionat n prezentul articol. Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 150 alineatul (3).
Articolul 138
Transmiterea informaiilor
Pentru fiecare an ncepnd din 2016 pn n 2025 inclusiv,
statele membre prezint, n termenul stabilit la articolul 59
alineatul (5) din Regulamentul financiar, documentele
menionate n acel articol, i anume:
(a) conturile menionate la articolul 137 alineatul (1) din
prezentul regulament pentru exerciiul contabil precedent;
(b) declaraia de management i raportul anual de sintez
menionate la articolul 125 alineatul (4) primul paragraf
litera (e) din prezentul regulament pentru exerciiul
contabil precedent;
(c) opinia de audit i raportul de control menionate la
articolul 127 alineatul (5) primul paragraf literele (a) i (b)
din prezentul regulament pentru exerciiul contabil
precedent.
Articolul 139
Examinarea i acceptarea conturilor
(1) Comisia examineaz documentele prezentate de statul
membru n temeiul articolului 138. La cererea Comisiei, statul
membru ofer toate informaiile suplimentare necesare pentru a
permite Comisiei s stabileasc dac respectivele conturi sunt
complete, exacte i corecte, n termenul stabilit la articolul 84.
(2) Comisia accept conturile n cazul n care este n msur
s conchid c acestea sunt complete, exacte i corecte. Comisia
ajunge la o astfel de concluzie n situaia n care autoritatea de
audit a prezentat o opinie de audit fr rezerve cu privire la
integralitatea, exactitatea i veridicitatea conturilor, cu excepia
cazului n care Comisia are dovezi concrete ale faptului c
opinia de audit referitoare la conturi nu este fiabil.
(3) Comisia informeaz statul membru vizat n termenul
stabilit la articolul 84 dac este sau nu este n msur s
accepte conturile.
(4) Dac, din motive ce pot fi atribuite statelor membre,
Comisia nu este n msur s accepte conturile pn la
termenul stabilit la articolul 84, Comisia notific statelor
membre acest lucru, preciznd motivele n conformitate cu
alineatul (2) din prezentul articol i aciunile care trebuie ntre
prinse, precum i termenul de finalizare a acestora. La sfritul
termenului de finalizare a aciunilor n cauz, Comisia
informeaz statul membru dac este sau nu n msur s
accepte conturile.
(5) Chestiunile legate de legalitatea i de regularitatea tran
zaciilor subiacente privind cheltuielile nregistrate n conturi nu
se iau n considerare n vederea acceptrii conturilor de ctre
Comisie. Procedura de examinare i acceptare a conturilor nu
ntrerupe prelucrarea cererilor de pli intermediare i nu duce la
suspendarea plilor, fr a aduce atingere articolelor 83 i 142.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/405
(6) Pe baza conturilor acceptate, Comisia calculeaz suma
exigibil din partea fondurilor i a FEPAM pentru exerciiul
contabil i ajustrile care decurg de aici n raport cu plile
efectuate ctre statul membru respectiv. Comisia ia n
considerare:
(a) sumele nscrise n conturile prevzute la articolul 137
alineatul (1) litera (a) i la care se aplic rata de cofinanare
pentru fiecare ax prioritar;
(b) suma total a plilor efectuate de Comisie n timpul
exerciiului contabil n cauz, constnd din:
(i) suma de pli intermediare pltite de ctre Comisie n
conformitate cu articolul 130 alineatul (1) i cu
articolul 24; i
(ii) suma prefinanrii pltite anual n temeiul articolului
134 alineatul (2).
(7) Dup realizarea calculrii menionate la alineatul (6),
Comisia nchide prefinanarea anual respectiv i pltete even
tualele sume suplimentare datorate n termen de 30 de zile de la
acceptarea conturilor. n cazul n care exist o sum de
recuperat din partea statului membru, aceasta face obiectul
unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execut,
atunci cnd este posibil, prin compensare cu sumele datorate
statului membru n contul plilor ulterioare ctre acelai
program operaional. O astfel de recuperare nu constituie o
corecie financiar i nu reduce sprijinul acordat programului
operaional din partea fondurilor. Suma recuperat constituie
venituri alocate n conformitate cu articolul 177 alineatul (3)
din Regulamentul financiar.
(8) n cazul n care, dup aplicarea procedurii prevzute la
alineatul (4), Comisia nu este n msur s accepte conturile,
Comisia stabilete, pe baza informaiilor disponibile i n
conformitate cu alineatul (6), suma exigibil din partea
fondurilor pentru exerciiul contabil i informeaz statul
membru n cauz n acest sens. n cazul n care statul
membru notific Comisia cu privire la acordul su n termen
de dou luni de la transmiterea informaiilor din partea
Comisiei, se aplic alineatul (7). n lipsa acestui acord,
Comisia adopt o decizie, prin intermediul unor acte de
punere n aplicare, n care stabilete suma exigibil din partea
fondurilor pentru exerciiul contabil. O astfel de decizie nu
constituie o corecie financiar i nu reduce sprijinul acordat
programului operaional din partea fondurilor. Pe baza
deciziei respective, Comisia aplic ajustrile plilor efectuate
ctre statele membre n conformitate cu alineatul (7).
(9) Acceptarea conturilor de ctre Comisie sau decizia
Comisiei n temeiul alineatului (8) al prezentului articol
nu aduc atingere aplicrii de corecii n temeiul articolelor
144 i 145.
(10) Statul membru poate nlocui sumele afectate de nereguli
depistate dup depunerea conturilor, prin efectuarea de ajustri
corespunztoare n conturile aferente exerciiului contabil n
care se depisteaz neregula, fr a aduce atingere articolelor
144 i 145.
Articolul 140
Disponibilitatea documentelor
(1) Fr a aduce atingere normelor aplicabile n materie de
ajutoare de stat, autoritatea de management se asigur c toate
documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din
fonduri sau privind operaiunile pentru care cheltuielile totale
eligibile se cifreaz la mai puin de 1 000 000 EUR sunt puse la
dispoziia Comisiei i a Curii de Conturi Europene, la cerere, pe
o perioad de trei ani ncepnd cu data de 31 decembrie de
dup data depunerii conturilor n care sunt incluse cheltuielile
aferente operaiunii respective.
n cazul operaiunilor altele dect cele menionate la primul
paragraf, toate documentele justificative sunt puse la dispoziie
pe o perioad de doi ani ncepnd cu data de 31 decembrie de
dup data depunerii conturilor n care sunt incluse cheltuielile
finale aferente operaiunii ncheiate.
O autoritate de management poate decide s aplice n cazul
operaiunilor cu cheltuieli eligibile totale mai mici de
1 000 000 EUR regula menionat la al doilea paragraf.
Perioada menionat la primul paragraf se ntrerupe fie n cazul
unor proceduri judiciare, fie n urma unei cereri motivate
temeinic din partea Comisiei.
(2) Autoritatea de management informeaz beneficiarii
cu privire la data la care ncepe perioada menionat la
alineatul (1).
(3) Documentele se pstreaz fie ca originale, fie sub form
de copii conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate
de comun acord, inclusiv versiuni electronice ale documentelor
originale sau documente existente numai n versiune electronic.
(4) Documentele sunt pstrate ntr-o form care s permit
identificarea datelor pentru o perioad de timp care nu
depete durata necesar scopurilor pentru care au fost
colectate datele sau pentru care acestea sunt ulterior prelucrate.
(5) Procedura de certificare a conformitii cu documentul
original a documentelor stocate pe suporturi de date comun
acceptate este stabilit de autoritile naionale i urmrete s
garanteze faptul c versiunile deinute respect cerinele juridice
naionale i sunt fiabile pentru efectuarea controalelor de audit.
(6) Atunci cnd documentele exist exclusiv n form elec
tronic, sistemele electronice utilizate ndeplinesc standarde de
securitate acceptate care garanteaz faptul c documentele
deinute respect cerinele juridice naionale i sunt fiabile
pentru efectuarea controalelor de audit.
RO
L 347/406 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
S e c i u n e a I I
n c h e i e r e a p r o g r a m e l o r o p e r a i o n a l e
Articolul 141
Depunerea documentelor de ncheiere i plata soldului final
(1) n plus fa de documentele menionate la articolul 138,
pentru exerciiul contabil final de la 1 iulie 2013 la 30 iunie
2024, statele membre prezint un raport final de implementare
pentru programul operaional sau ultimul raport anual de
implementare pentru programul operaional sprijinit de FEPAM.
(2) Soldul final se pltete cel trziu la trei luni dup data
acceptrii conturilor din ultimul exerciiu contabil sau o lun
dup data de acceptare a raportului final de implementare, n
cazul n care aceast dat este ulterioar.
S e c i u n e a I I I
S u s p e n d a r e a p l i l o r
Articolul 142
Suspendarea plilor
(1) Toate sau o parte din plile intermediare la nivelul prio
ritilor sau al programelor operaionale pot fi suspendate de
ctre Comisie, dac sunt ndeplinite una sau mai multe dintre
urmtoarele condiii:
(a) exist o deficien semnificativ n funcionarea eficace a
sistemului de gestiune i control al programului operaional,
care pune n pericol contribuia Uniunii la programul
operaional i pentru care nu au fost luate msuri de
corecie;
(b) cheltuielile dintr-o declaraie de cheltuieli sunt legate de o
neregul care are consecine financiare grave i care nu a
fost corectat;
(c) statul membru nu a reuit s ia msurile necesare pentru
remedierea situaiei care a dat natere la o ntrerupere n
temeiul articolului 83;
(d) exist o deficien semnificativ n ceea ce privete calitatea
i fiabilitatea sistemului de monitorizare sau a datelor
privind indicatorii comuni i specifici;
(e) nu sunt ntreprinse msuri pentru ndeplinirea unei
condiionaliti ex ante sub rezerva condiiilor prevzute la
articolul 19;
(f) exist dovezi care rezult dintr-o analiz a performanei
pentru o prioritate c a euat n mod grav atingerea obiec
tivelor de etap referitoare la acea prioritate privind indi
catorii financiari, indicatorii de realizare i etapele principale
de implementare stabilite n cadrul de performan, sub
rezerva condiiilor prevzute la articolul 22.
Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot stabili temeiuri
specifice pentru suspendarea plilor, legate de nerespectarea
normelor aplicabile n cadrul politicii comune n domeniul
pescuitului, care trebuie s fie proporionale, avnd n vedere
natura, gravitatea, durata i recurena nerespectrii.
(2) Comisia poate decide, prin intermediul actelor de punere
n aplicare, s suspende unele sau toate plile intermediare,
dup ce a acordat statului membru posibilitatea de a-i
prezenta observaiile.
(3) Comisia nceteaz suspendarea plilor intermediare
pariale sau totale atunci cnd statul membru a luat msurile
necesare pentru a permite ncetarea suspendrii.
CAPITOLUL III
Coreciile financiare
S e c i u n e a I
C o r e c i i f i n a n c i a r e e f e c t u a t e d e s t a t e l e
m e m b r e
Articolul 143
Corecii financiare efectuate de statele membre
(1) Statele membre sunt n primul rnd responsabile pentru
investigarea neregulilor i pentru efectuarea coreciilor financiare
necesare, precum i pentru recuperarea creditelor. n cazul unei
nereguli sistemice, statul membru i extinde investigaiile la
toate operaiunile care ar putea fi afectate.
(2) Statele membre efectueaz coreciile financiare necesare
pentru neregulile individuale sau sistemice constatate n
operaiuni sau n programele operaionale. Coreciile financiare
constau n anularea total sau parial a contribuiei publice la
un program operaional sau la o operaiune. Statul membru ine
seama de natura i de gravitatea neregulilor i a pierderii
financiare care rezult pentru fonduri sau pentru FEPAM i
aplic o corecie proporional. Coreciile financiare sunt nre
gistrate n conturi de ctre autoritatea de management pentru
exerciiul contabil n care este decis anularea.
(3) Contribuia din partea fondurilor sau din partea FEPAM
anulat n conformitate cu alineatul (2) poate fi reutilizat de
ctre statul membru n programul operaional n cauz, sub
rezerva dispoziiilor de la alineatul (4).
(4) Contribuia anulat n conformitate cu alineatul (2) nu
poate fi reutilizat pentru o operaiune care face obiectul
coreciei i, n cazul n care este efectuat o corecie financiar
pentru o neregul sistemic, contribuia nu se poate utiliza
pentru nicio operaiune afectat de nereguli sistemice.
(5) Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot stabili
temeiuri specifice pentru corecii financiare realizate de statele
membre, legate de nerespectarea normelor aplicabile n temeiul
politicii comune n domeniul pescuitului, care trebuie s fie
proporionale, avnd n vedere natura, gravitatea, durata i
recurena nerespectrii.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/407
S e c i u n e a I I
C o r e c i i f i n a n c i a r e r e a l i z a t e d e c o m i s i e
Articolul 144
Criterii ale coreciilor financiare
(1) Comisia efectueaz coreciile financiare prin intermediul
actelor de punere n aplicare, prin anularea, integral sau
parial, a contribuiei UE la un program operaional n confor
mitate cu articolul 85, n cazul n care, dup efectuarea exami
nrilor necesare, ajunge la concluzia c:
(a) exist o deficien semnificativ n funcionarea eficace a
sistemului de gestiune i control al programului operaional,
aceasta punnd n pericol contribuia din partea Uniunii
care a fost deja acordat pentru programul operaional;
(b) un stat membru nu s-a achitat de obligaiile sale n temeiul
articolului 143 naintea deschiderii procedurii de corecie n
temeiul prezentului alineat;
(c) cheltuielile coninute ntr-o declaraie de cheltuieli prezint
nereguli i nu au fost corectate de statul membru nainte de
deschiderea procedurii de corecie n temeiul prezentului
alineat.
Comisia i ntemeiaz deciziile privind coreciile financiare pe
cazurile individuale de nereguli identificate i ine seama de
situaia n care o neregul este sistemic. n cazul n care nu
este posibil s se cuantifice cu exactitate valoarea cheltuielilor
care prezint nereguli i care au fost imputate fondurilor sau
FEPAM, Comisia aplic o corecie financiar forfetar sau extra
polat.
(2) Comisia, n cazul n care decide asupra unei corecii, n
conformitate cu alineatul (1), respect principiul
proporionalitii, innd seama de natura i de gravitatea nere
gulii, precum i de amploarea i de implicaiile financiare ale
deficienelor din sistemele de gestiune i control constatate n
cazul programului operaional.
(3) n cazul n care Comisia i ntemeiaz poziia pe rapoarte
efectuate de ali auditori dect cei ai serviciilor sale, aceasta trage
propriile sale concluzii n ceea ce privete consecinele finan
ciare, dup examinarea msurilor luate de statul membru n
cauz n conformitate cu articolul 143 alineatul (2), a notifi
crilor trimise n temeiul articolului 122 alineatul (3), precum i
a rspunsurilor din partea statului membru.
(4) n conformitate cu articolul 22 alineatul (7), n cazul n
care Comisia, pe baza examinrii raportului final de imple
mentare a programului operaional pentru fonduri sau ultimul
raport anual de implementare pentru FEPAM, stabilete existena
unui eec grav n atingerea intelor stabilite n cadrul de perfor
man, aceasta poate aplica unele corecii financiare n ceea ce
privete prioritile n cauz, prin intermediul actelor de punere
n aplicare.
(5) n cazul n care un stat membru nu i respect obligaiile
n temeiul articolului 95, Comisia poate s efectueze, n funcie
de gradul de nerespectare a obligaiilor respective, o corecie
financiar prin anularea total sau parial a contribuiei din
fondurile structurale n favoarea statului membru n cauz.
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 149 pentru stabilirea unor norme
detaliate privind criteriile pentru stabilirea deficienelor semnifi
cative n funcionarea eficace a sistemelor de gestiune i control,
inclusiv principalele tipuri de astfel de deficiene, criteriile de
determinare a nivelului coreciei financiare care trebuie
aplicat i criteriile de aplicare a unor corecii financiare
forfetare sau extrapolate.
(7) Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot stabili
temeiuri specifice pentru procedurile de corecie financiar
aplicate de Comisie legate de nerespectarea normelor aplicabile
n cadrul politicii comune n domeniul pescuitului, care trebuie
s fie proporionale, innd seama de natura, gravitatea, durata
i recurena nerespectrii.
Articolul 145
Procedur
(1) nainte de a lua o decizie privind o corecie financiar,
Comisia deschide procedura prin informarea statului membru
cu privire la concluziile sale provizorii, cernd statului membru
s-i prezinte observaiile n termen de dou luni.
(2) n cazul n care Comisia propune o corecie financiar pe
baza unei extrapolri sau a unei rate forfetare, statul membru
are posibilitatea s demonstreze, prin examinarea documentelor
n cauz, c nivelul real al neregulii este mai mic dect cel din
evaluarea Comisiei. De comun acord cu Comisia, statul membru
poate limita sfera de cuprindere a acestei examinri la o
proporie corespunztore sau la un eantion adecvat din
respectiva documentaie. Cu excepia cazurilor justificate cores
punztor, termenul acordat pentru aceast examinare nu
depete o perioad suplimentar de dou luni dup
termenul de dou luni menionat la alineatul (1).
(3) Comisia ia n considerare orice prob prezentat de statul
membru n termenele prevzute la alineatele (1) i (2).
(4) n cazul n care nu accept concluziile provizorii ale
Comisiei, statul membru este invitat de Comisie s participe la
o audiere cu scopul de a se garanta c toate informaiile i
observaiile relevante sunt disponibile i stau la baza conclu
ziilor Comisiei privind aplicarea coreciei financiare.
(5) n cazul unui acord, fr a aduce atingere alineatului (6)
din prezentul articol, statul membru poate reutiliza fondurile
respective n conformitate cu articolul 143 alineatul (3).
(6) n scopul aplicrii coreciilor financiare, Comisia ia o
decizie, prin acte de punere n aplicare, n termen de ase luni
de la data audierii sau de la data primirii informaiilor supli
mentare, n cazul n care statul membru este de acord s
prezinte astfel de informaii suplimentare n urma audierii.
Comisia ine cont de toate informaiile i observaiile prezentate
pe parcursul procedurii. n cazul n care nu are loc nicio
audiere, perioada de ase luni ncepe la dou luni dup data
trimiterii de ctre Comisie a scrisorii de invitaie la audiere.
RO
L 347/408 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(7) n cazul n care Comisia, n exercitarea responsabilitilor
ce i revin conform articolului 75, sau Curtea de Conturi
European detecteaz nereguli care demonstreaz existena
unei deficiene semnificative n funcionarea sistemelor de
gestiune i control, corecia financiar aferent reduce
contribuia din partea fondurilor la programul operaional.
Primul paragraf nu se aplic n cazul unei deficiene semnifi
cative n funcionarea eficace a unui sistem de gestiune i
control care, nainte de a fi detectat de Comisie sau de
Curtea de Conturi European:
(a) a fost identificat n declaraia de management, raportul
anual de control sau opinia de audit prezentat Comisiei
n conformitate cu articolul 59 alineatul (5) din Regula
mentul financiar sau n alte rapoarte de audit ale autoritii
de audit prezentate Comisiei i au fost luate msuri
adecvate; sau
(b) a fcut obiectul unor msuri adecvate de remediere aplicate
de statul membru.
Evaluarea deficienelor semnificative n funcionarea eficace a
unui sistem de gestiune i control se bazeaz pe legislaia apli
cabil n momentul n care au fost depuse declaraiile de mana
gement, rapoartele anuale de control i opiniile de audit rele
vante.
Atunci cnd decide asupra unei corecii financiare, Comisia:
(a) respect principiul proporionalitii, innd seama de natura
i gravitatea deficienei semnificative n funcionarea eficace
a unui sistem de gestiune i control i de implicaiile ei
pentru bugetul Uniunii;
(b) pentru aplicarea unei corecii forfetare sau extrapolate,
exclude cheltuielile neconforme detectate anterior de statul
membru care au fcut obiectul unor ajustri n conturi n
conformitate cu articolul 139 alineatul (10) i cheltuielile
supuse unei evaluri n curs privind legalitatea i regula
ritatea lor n conformitate cu articolul 137 alineatul (2);
(c) ine seama de coreciile forfetare sau extrapolate aplicate
cheltuielilor de statele membre pentru alte deficiene semni
ficative atunci cnd determin riscul rezidual pentru bugetul
Uniunii.
(8) Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot stabili
norme de procedur suplimentare pentru coreciile financiare
menionate n articolul 144 alineatul (7).
Articolul 146
Obligaiile statelor membre
Aplicarea unei corecii financiare de ctre Comisie nu aduce
atingere obligaiei statului membru respectiv de a trece la recu
perri, n temeiul articolului 143 alineatul (2) din prezentul
regulament i de a recupera ajutorul de stat n sensul articolului
107 alineatul (1) din TFUE i n conformitate cu articolul 14 din
Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (
1
).
Articolul 147
Rambursarea
(1) Orice sum care trebuie restituit ctre bugetul Uniunii
este pltit nainte de scadena indicat n ordinul de recuperare
ntocmit n conformitate cu articolul 73 din Regulamentul
financiar. Data scadenei este ultima zi a celei de-a doua luni
urmtoare lunii n care a fost emis ordinul.
(2) Orice ntrziere a rambursrii face obiectul plii unor
dobnzi de ntrziere, de la scaden pn la data rambursrii
efective. Rata acestor penaliti este cu un punct procentual i
jumtate mai mare dect rata aplicat de Banca Central
European principalelor sale operaiuni de refinanare n prima
zi lucrtoare din luna n care este cuprins data scadenei.
TITLUL III
CONTROLUL PROPORIONAL AL PROGRAMELOR
OPERAIONALE
Articolul 148
Controlul proporional al programelor operaionale
(1) Operaiunile pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu
depete 200 000 EUR pentru FEDR i Fondul de coeziune,
150 000 EUR pentru FSE sau 100 000 EUR pentru FEPAM nu
sunt supuse la mai mult de un audit efectuat de autoritatea de
audit sau de ctre Comisie nainte de prezentarea conturilor
pentru exerciiul contabil n care au fost nregistrate cheltuielile
finale ale operaiunii finalizate. Alte operaiuni nu sunt supuse la
mai mult de un audit pe exerciiu contabil de ctre autoritatea
de audit sau de ctre Comisie nainte de prezentarea conturilor
pentru exerciiul contabil n care au fost nregistrate cheltuielile
finale ale operaiunii finalizate. Operaiunile nu sunt supuse
niciunui audit efectuat de Comisie sau de autoritatea de audit
ntr-un anumit exerciiu dac n exerciiul respectiv s-a efectuat
deja un audit de ctre Curtea de Conturi European, cu condiia
ca rezultatele activitii de audit realizate de Curtea de Conturi
European cu privire la operaiunile respective s poat fi
utilizate de autoritatea de audit sau de Comisie pentru a-i
ndeplini sarcinile care le revin.
(2) Pentru programele operaionale pentru care opinia celui
mai recent audit indic faptul c nu exist deficiene semnifi
cative, Comisia poate conveni cu autoritatea de audit, n cadrul
reuniunii menionate la articolul 128 alineatul (3), c nivelul
activitii de audit necesare poate fi redus, astfel nct acesta
s fie proporional cu riscul determinat. n astfel de cazuri,
Comisia nu efectueaz propriile sale controale la faa locului
dect n cazul n care exist probe care sugereaz deficiene n
sistemul de gestiune i control care afecteaz cheltuielile
declarate Comisiei n exerciiul contabil pentru care conturile
au fost acceptate de Comisie.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/409
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
(JO L 83, 27.3.1999, p. 1).
(3) Pentru programele operaionale n cazul crora Comisia
ajunge la concluzia c se poate baza pe opinia autoritii de
audit, aceasta poate conveni cu autoritatea de audit s limiteze
auditurile Comisiei la faa locului la auditarea activitii auto
ritii de audit, cu excepia cazului n care exist dovezi ale unor
deficiene n activitatea autoritii de audit ntr-un exerciiu
contabil pentru care conturile au fost acceptate de Comisie.
(4) Fr a aduce atingere alineatului (1), autoritatea de audit
i Comisia pot efectua audituri ale operaiunilor n cazul n care
o evaluare a riscurilor sau un audit al Curii de Conturi
Europene detecteaz un anumit risc de nereguli sau de fraud,
n cazul existenei unor dovezi ale unor deficiene semnificative
n funcionarea eficace a sistemului de gestiune i control al
programului operaional n cauz i n perioada menionat la
articolul 140 alineatul (1). Pentru a evalua activitatea unei auto
riti de audit, Comisia poate verifica pista de audit a autoritii
de audit sau poate lua parte la auditurile la faa locului ale
autoritii de audit i poate efectua audituri ale operaiunilor
atunci cnd acest lucru este necesar, n conformitate cu stan
dardele de audit acceptate la nivel internaional, pentru a obine
asigurri cu privire la funcionarea eficace a autoritii de audit.
PARTEA A CINCEA
DELEGAREA DE COMPETENE, DISPOZIII DE PUNERE
N APLICARE I DISPOZIII TRANZITORII I FINALE
CAPITOLUL I
Delegarea de competene i dispoziii de punere n aplicare
Articolul 149
Exercitarea delegrii
(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit
Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol.
(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la
articolul 5 alineatul (3), articolul 12 al doilea paragraf,
articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf, articolul 37
alineatul (13), articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf,
articolul 40 alineatul (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42
alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 42 alineatul (6),
articolul 61 alineatul (3) al doilea, al treilea, al patrulea i al
aptelea paragraf, articolul 63 alineatul (4), articolul 64 alineatul
(4), articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 101 al
patrulea paragraf, articolul 122 alineatul (2) al cincilea paragraf,
articolul 125 alineatul (8) primul paragraf, articolul 125
alineatul (9), articolul 127 alineatele (7) i (8) i articolul 144
alineatul (6) se confer Comisiei de la 21 decembrie 2013 la
31 decembrie 2020.
(3) Delegarea de competene menionat la articolul 5
alineatul (3), articolul 12 al doilea paragraf, articolul 22
alineatul (7) al patrulea paragraf, articolul 37 alineatul (13),
articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf, articolul 40
alineatul (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul
(1) al doilea paragraf, articolul 42 alineatul (6), articolul 61
alineatul (3) al doilea, al treilea, al patrulea i al aptelea
paragraf, articolul 63 alineatul (4), articolul 64 alineatul (4),
articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 101 al
patrulea paragraf, articolul 122 alineatul (2) al cincilea
paragraf, articolul 125 alineatul (8) primul paragraf, articolul
125 alineatul (9), articolul 127 alineatele (7) i (8) i
articolul 144 alineatul (6) poate fi revocat oricnd de Parla
mentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune
capt delegrii de competene specificat n decizia respectiv.
Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii
acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat
ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere
actelor delegate care sunt deja n vigoare.
(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific
simultan Parlamentului European i Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat n temeiul la articolul 5 alineatul
(3), articolul 12 al doilea paragraf, articolul 22 alineatul (7) al
patrulea paragraf, articolul 37 alineatul (13), articolul 38
alineatul (4) al treilea paragraf, articolul 40 alineatul (4),
articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (1) al doilea
paragraf, articolul 42 alineatul (6), articolul 61 alineatul (3) al
doilea, al treilea, al patrulea i al aptelea paragraf, articolul 63
alineatul (4), articolul 64 alineatul (4), articolul 68 alineatul (1)
al doilea paragraf, articolul 101 al patrulea paragraf,
articolul 122 alineatul (2) al cincilea paragraf, articolul 125
alineatul (8) primul paragraf, articolul 125 alineatul (9),
articolul 127 alineatele (7) i (8) i articolul 144 alineatul (6)
intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul
European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n
termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul
European i Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii
termenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul au
informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Respectivul
termen se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.
Articolul 150
Procedura Comitetului
(1) La aplicarea prezentului regulament, a Regulamentului
privind FEDR, a Regulamentului privind CTE, a Regulamentului
privind FSE i a Regulamentului privind FC, Comisia este
asistat de Comitetul de coordonare pentru fondurile ESI.
Respectivul comitet este un comitet n sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011.
(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Atunci cnd comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adopt
proiectul de act de punere n aplicare n ceea ce privete compe
tenele de punere n aplicare menionate la articolul 8 al treilea
paragraf, articolul 22 alineatul (7) al cincilea paragraf,
articolul 38 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 38
alineatul (10), articolul 39 alineatul (4) al doilea paragraf,
articolul 46 alineatul (3), articolul 96 alineatul (2) al doilea
paragraf, articolul 115 alineatul (4) i la articolul 125
alineatul (8) al doilea paragraf i se aplic articolul 5 alineatul
(4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011
RO
L 347/410 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
CAPITOLUL II
Dispoziii tranzitorii i finale
Articolul 151
Reexaminare
Parlamentul European i Consiliul revizuiesc prezentul regu
lament pn la 31 decembrie 2020, n conformitate cu
articolul 177 din TFUE.
Articolul 152
Dispoziii tranzitorii
(1) Prezentul regulament nu afecteaz nici continuarea, nici
modificarea, inclusiv anularea integral sau parial, a asistenei
aprobate de Comisie n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 sau cu alte dispoziii legislative aplicabile
acestei asistene la 31 decembrie 2013. Regulamentul
respectiv sau o astfel de legislaie aplicabil, continu s se
aplice n mod corespunztor dup 31 decembrie 2013 asistenei
sau operaiunilor n cauz pn la finalizarea lor. n sensul
prezentului alineat, asistena include programele operaionale
i programele majore.
(2) Cererile de asisten care sunt prezentate sau aprobate n
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 rmn valabile.
(3) n cazul n care un anumit stat membru uzeaz de
opiunea prevzut la articolul 123 alineatul (3), acesta poate
nainta Comisiei o cerere, solicitnd ca autoritatea de mana
gement s ndeplineasc funciile unei autoriti de certificare,
prin derogare de la articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regu
lamentul (CE) nr. 1083/2006, n ceea ce privete programele
operaionale corespunztoare puse n practic n temeiul Regu
lamentului (CE) nr. 1083/2006. Cererea se nainteaz mpreun
cu o evaluare efectuat de autoritatea de audit. n cazul n care,
pe baza informaiilor puse la dispoziie de autoritatea de audit i
a propriilor sale audituri, Comisia este ncredinat de faptul c
sistemele de gestiune i control ale respectivelor programe
operaionale funcioneaz eficace i c funcionarea lor nu va
fi afectat de ndeplinirea de ctre autoritatea de management a
funciilor unei autoriti de certificare, aceasta informeaz statul
membru respectiv cu privire la acordul su n termen de dou
luni de la data primirii cererii.
Articolul 153
Abrogare
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 152, Regu
lamentul (CE) nr. 1083/2006 se abrog cu efect de la 1 ianuarie
2014.
(2) Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca
trimiteri la prezentul regulament i se citesc n conformitate
cu tabelul de coresponden din anexa XIV.
Articolul 154
Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolele 20 - 24, articolul 29 alineatul (3), articolul 38
alineatul (1) litera (a) i articolele 58, 60, 76 - 92, 118, 120,
121 i 129 - 147 se aplic de la 1 ianuarie 2014.
Articolul 39 alineatul (2) paragraful al aptelea teza a doua i
articolul 76 al cincilea paragraf se aplic de la data intrrii n
vigoare a modificrii Regulamentului financiar referitoare la
dezangajarea creditelor.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.
Pentru Parlamentul European
Preedintele
M. SCHULZ
Pentru Consiliu
Preedintele
R. ADIUS
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/411
ANEXA I
CADRUL STRATEGIC COMUN
1. INTRODUCERE
Pentru a promova dezvoltarea armonioas, echilibrat i durabil a Uniunii i a maximiza contribuia fondurilor ESI
la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, precum i misiunile specifice
fondurilor ESI, inclusiv coeziunea economic, social i teritorial, este necesar s se asigure c angajamentele politice
asumate n contextul Strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii sunt susinute
de investiii prin fondurile ESI i alte instrumente ale Uniunii. Prin urmare, n conformitate cu articolul 10 i cu
respectarea prioritilor i a obiectivelor prevzute n regulamentele specifice fondurilor, cadrul strategic comun (CSC)
ofer principii de orientare strategic pentru a realiza o abordare integrat a dezvoltrii utiliznd fondurile ESI
coordonate cu alte instrumente i politici ale Uniunii, n conformitate cu obiectivele strategice i cu obiectivele
principale ale Strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i, dup caz, cu
iniiativele emblematice, innd cont de principalele provocri teritoriale i de contextele naionale, regionale i
locale specifice.
2. CONTRIBUIA FONDURILOR ESI LA STRATEGIA UNIUNII PENTRU O CRETERE INTELIGENT, DURABIL I
FAVORABIL INCLUZIUNII I COERENA CU GUVERNANA ECONOMIC A UNIUNII
1. Pentru a sprijini atingerea efectiv a obiectivului privind creterea inteligent, durabil i favorabil incluziunii n
acordurile de parteneriat i n programe, prezentul regulament identific unsprezece obiective tematice,
menionate la articolul 9 primul paragraf, care corespund prioritilor Strategiei Uniunii pentru o cretere
inteligent, durabil i favorabil incluziunii i care vor primi sprijin din fondurile ESI.
2. n conformitate cu obiectivele tematice prevzute la articolul 9 primul paragraf, pentru a asigura masa critic
necesar creterii i crerii de locuri de munc, statele membre concentreaz sprijinul n conformitate cu
articolul 18 din prezentul regulament i cu normele specifice fondurilor privind concentrarea tematic i
asigur eficacitatea cheltuielilor. Statele membre acord prioritate cheltuielilor favorabile creterii economice,
inclusiv cheltuielilor n materie de educaie, cercetare, inovare i eficien energetic i cheltuielilor pentru
facilitarea accesului IMM-urilor la finanare i pentru asigurarea durabilitii n materie de mediu, gestionarea
resurselor naturale i combaterea schimbrilor climatice, precum i pentru modernizarea administraiei publice.
Ele iau n considerare, de asemenea, meninerea sau consolidarea acoperirii i eficacitii serviciilor de ocupare a
forei de munc i a politicilor active privind piaa muncii pentru a combate omajul, cu accent asupra tinerilor,
precum i pentru a aborda consecinele sociale ale crizei i a promova incluziunea social.
3. Pentru a asigura consecvena cu prioritile stabilite n contextul semestrului european, n pregtirea acordurilor
lor de parteneriat, statele membre planific utilizarea fondurilor ESI innd seama de programele naionale de
reform, dup caz, i de cele mai recente recomandri specifice fiecrei ri adoptate n conformitate cu
articolul 121 alineatul (2) din TFUE i de recomandrile relevante ale Consiliului adoptate n conformitate cu
articolul 148 alineatul (4) din TFUE n conformitate cu rolurile i obligaiile lor respective. Atunci cnd este
necesar, statele membre iau, de asemenea, n considerare recomandrile relevante ale Consiliului bazate pe Pactul
de stabilitate i de cretere i pe programele de ajustare economic.
4. Pentru a stabili modul n care fondurile ESI pot contribui cu cea mai mare eficacitate la Strategia Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i pentru a ine cont de obiectivele tratatului, inclusiv de
coeziunea economic, social i teritorial, statele membre selecteaz obiectivele tematice pentru utilizarea plani
ficat a fondurilor ESI n contextele naionale, regionale i locale adecvate.
3. ABORDAREA INTEGRAT A FONDURILOR ESI I DISPOZIII PRIVIND UTILIZAREA LOR
3.1 Introducere
1. n temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (a), acordul de parteneriat indic o abordare integrat a dezvoltrii
teritoriale. Statele membre se asigur c selecia obiectivelor tematice i a investiiilor, precum i prioritile
Uniunii abordeaz necesitile de dezvoltare i provocrile teritoriale ntr-un mod integrat, n conformitate cu
analiza care figureaz n seciunea 6.4. Statele membre urmresc s valorifice la maximum posibilitile de a
asigura utilizarea coordonat i integrat a fondurilor ESI.
2. Statele membre i, dup caz, n conformitate cu articolul 4 alineatul (4), regiunile se asigur c interveniile
sprijinite prin fondurile ESI sunt complementare i sunt implementate ntr-un mod coordonat, pentru a crea
sinergii i a reduce costurile i sarcina administrativ pentru organismele de management i pentru beneficiari n
conformitate cu articolele 4, 15 i 27.
RO
L 347/412 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
3.2 Coordonare i complementaritate
1. Statele membre i autoritile de management responsabile de implementarea fondurilor ESI trebuie s conlucreze
strns la pregtirea, punerea n aplicare, monitorizarea i evaluarea acordului de parteneriat i a programelor. n
special, ele trebuie s se asigure c sunt ntreprinse urmtoarele aciuni:
(a) identificarea domeniilor de intervenie n care fondurile ESI pot fi combinate n mod complementar pentru
realizarea obiectivelor tematice stabilite n prezentul regulament;
(b) asigurarea, n conformitate cu articolul 4 alineatul (6), a existenei unor dispoziii privind coordonarea eficace
a fondurilor ESI pentru a spori impactul i eficacitatea fondurilor, inclusiv, dup caz, prin utilizarea de
programe finanate din mai multe fonduri;
(c) promovarea participrii autoritilor de management responsabile alte fonduri ESI i a ministerelor relevante
la dezvoltarea unor regimuri de sprijin menite s asigure coordonarea i sinergiile i s evite suprapunerile;
(d) stabilirea, dac este necesar, de comitete de monitorizare comune pentru programele de implementarea
fondurilor ESI i elaborarea altor msuri de gestionare i de control comune pentru a facilita coordonarea
ntre autoritile responsabile de implementarea fondurilor ESI;
(e) utilizarea unor soluii comune de e-guvernan, care s-i poat asista pe solicitani i beneficiari, i utilizarea la
maximum a ghieelor unice, inclusiv pentru consiliere privind oportunitile de sprijin disponibile prin
fiecare dintre fondurile ESI;
(f) stabilirea unor mecanisme de coordonare a activitilor de cooperare finanate prin FEDR i FSE cu investiii
sprijinite de programele legate de obiectivul investiii pentru cretere i locuri de munc;
(g) promovarea abordrilor comune ntre fondurile ESI n ceea ce privete orientrile privind desfurarea
operaiunilor, cererile de propuneri i procesele de selecie sau alte mecanisme de facilitare a accesului la
fonduri pentru proiecte integrate;
(h) ncurajarea cooperrii dintre autoritile de management ale diferitelor fonduri ESI n materie de monitorizare,
evaluare, gestionare, control i audit.
3.3 ncurajarea abordrilor integrate
1. Atunci cnd este cazul, statele membre combin fondurile ESI n pachete integrate la nivel local, regional sau
naional, care sunt concepute astfel nct s rspund unor provocri teritoriale specifice pentru a sprijini
realizarea obiectivelor stabilite n acordul de parteneriat i n programe. Acest lucru se poate realiza utiliznd
investiiile teritoriale integrate (ITI), operaiunile integrate, planurile de aciune comune i dezvoltarea local
plasat sub responsabilitatea comunitii.
2. n conformitate cu articolul 36, pentru a se ajunge la utilizarea integrat a obiectivelor tematice, finanrile din
diferite axe prioritare sau programe operaionale sprijinite prin FSE, FEDR i Fondul de coeziune se pot combina
n cadrul unei ITI. Aciunile desfurate n cadrul unei ITI pot fi completate cu sprijin financiar din FEADR sau,
respectiv, FEPAM
3. n conformitate cu dispoziiile relevante din normele specifice fondurilor, pentru a spori impactul i eficacitatea n
cadrul unei abordri integrate coerente din punct de vedere tematic, o ax prioritar poate viza mai multe
categorii de regiuni, poate combina una sau mai multe prioriti de investiii complementare din FEDR,
Fondul de coeziune i FSE ntr-un singur obiectiv tematic i, n cazuri justificate, poate combina una sau mai
multe prioriti de investiii complementare din cadrul unor obiective tematice diferite pentru a obine contribuia
maxim la axa prioritar respectiv.
4. Statele membre promoveaz, n conformitate cu cadrul lor instituional i juridic i cu articolul 32, dezvoltarea de
abordri locale i subregionale. Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii este implementat n
contextul unei abordri strategice pentru a se asigura c definirea necesitilor locale de la baz spre vrf ine
cont de prioritile stabilite la un nivel mai ridicat. Prin urmare, statele membre definesc abordarea dezvoltrii
locale plasate sub responsabilitatea comunitii luat de FEADR i, dup caz, pentru FEDR, FSE sau FEPAM n
temeiul articolului 15 alineatul (2) i indic n cadrul acordului de parteneriat principalele provocri care urmeaz
a fi abordate n acest mod, principalele obiective i prioriti pentru dezvoltarea local plasat sub responsabi
litatea comunitii, tipurile de teritorii care urmeaz s fie acoperite, rolul specific care urmeaz s fie atribuit
grupurilor de aciune local n ceea ce privete punerea n practic a unor strategii i rolul prevzut pentru FEADR
i, dup caz, pentru FEDR, FSE sau FEPAM n implementarea strategiilor de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii, n diferite tipuri de teritorii precum zone rurale, urbane i zone de coast
precum i mecanismele de coordonare corespunztoare.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/413
4. COORDONAREA I SINERGIILE DINTRE FONDURILE ESI I ALTE POLITICI I INSTRUMENTE ALE UNIUNII
Coordonarea de ctre statele membre prevzut de prezenta seciune se aplic n msura n care un stat membru
intenioneaz s utilizeze sprijinul din partea fondurilor ESI i a altor instrumente ale Uniunii n domeniul de politic
relevant. Programele Uniunii prezentate n prezenta seciune nu constituie o list exhaustiv.
4.1 Introducere
1. n conformitate cu responsabilitile lor respective, statele membre i Comisia iau n considerare impactul
politicilor Uniunii la nivel naional i regional, precum i asupra coeziunii sociale, economice i teritoriale, n
vederea promovrii sinergiilor i a coordonrii eficiente i a identificrii i promovrii celor mai adecvate mijloace
de a utiliza fondurile europene pentru a sprijini investiii locale, regionale i naionale. Statele membre asigur i
complementaritatea dintre politicile i instrumentele Uniunii i aciunile de la nivel naional, regional i local.
2. n conformitate cu articolul 4 alineatul (6) i cu responsabilitile lor respective, statele membre i Comisia asigur
coordonarea dintre fondurile ESI i alte instrumente relevante ale Uniunii la nivel european i la nivelul statelor
membre. Ele iau msurile necesare pentru a garanta, n fazele de programare i de implementare, coerena ntre
aciunile sprijinite de fondurile ESI i obiectivele altor politici ale Uniunii. n acest scop, ele urmresc s ia n
considerare urmtoarele aspecte:
(a) s sporeasc complementaritile i sinergiile dintre diferitele instrumente ale Uniunii la nivelul Uniunii i la
nivel naional i regional, att n faza de planificare, ct i n timpul implementrii;
(b) s optimizeze structurile existente i, dac este cazul, s instituie structuri noi care s faciliteze identificarea
strategic a prioritilor pentru diferitele instrumente i structuri de coordonare la nivelul Uniunii i la nivel
naional, care evit duplicarea eforturilor i s identifice domeniile n care este nevoie de un sprijin financiar
suplimentar;
(c) s utilizeze potenialul de combinare a sprijinului din instrumente diferite pentru a sprijini operaiunile
individuale i s lucreze ndeaproape cu autoritile responsabile de implementare la nivelul Uniunii i la
nivel naional pentru a oferi posibiliti de finanare coerente i raionalizate pentru beneficiari.
4.2 Coordonarea cu politica agricol comun i politica comun n domeniul pescuitului
1. FEADR face parte integrant din politica agricol comun i completeaz msurile n cadrul Fondului European de
Garantare Agricol, care ofer sprijin direct pentru agricultori i sprijin msurile de pia. Prin urmare, statele
membre gestioneaz aceste intervenii mpreun pentru a maximiza sinergiile i valoarea adugat a sprijinului
acordat de Uniune.
2. FEPAM vizeaz ndeplinirea obiectivelor politicii comune reformate n domeniul pescuitului i ale politicii
maritime integrate. Prin urmare, statele membre utilizeaz FEPAM pentru a sprijini eforturile de mbuntire a
colectrii de date i de consolidare a controlului, i se asigur c se caut, de asemenea, sinergii n sprijinul
prioritilor politicii maritime integrate, cum ar fi cunoaterea mediului marin, planificarea spaial maritim,
gestionarea integrat a zonelor de coast, supravegherea maritim integrat, protecia mediului marin i a
biodiversitii i adaptarea la efectele adverse ale schimbrilor climatice asupra zonelor de coast.
4.3 Orizont 2020 i alte programe ale Uniunii gestionate la nivel central n domeniile cercetrii i inovrii
1. Statele membre i Comisia in cont n mod corespunztor de consolidarea coordonrii, a sinergiilor i a comple
mentaritilor dintre fondurile ESI i Orizont 2020, programul pentru competitivitatea ntreprinderilor mici i
mijlocii (COSME) n concordan cu Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (
1
), i alte programe relevante de finanare ale Uniunii gestionate la nivel central, stabilind totodat o diviziune
clar a domeniilor de intervenie ntre acestea.
2. Statele membre elaboreaz strategii naionale i/sau regionale de specializare inteligent n conformitate cu
programul naional de reform, dup caz. Aceste strategii pot lua forma unui cadru strategic de politic,
naional sau regional, n materie de cercetare i dezvoltare (C&I) pentru specializare inteligent sau pot fi
incluse ntr-un astfel de cadru. Aceste strategii sunt elaborate prin implicarea autoritilor de gestionare
naionale sau regionale i a prilor interesate, cum ar fi universiti i alte instituii de nvmnt superior,
industrie i partenerii sociali n procesul de determinare antreprenorial. Autoritile direct vizate de Orizont 2020
sunt asociate ndeaproape la acest proces. Strategiile de specializare inteligent includ:
RO
L 347/414 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a Programului pentru
competitivitatea ntreprinderilor i ntreprinderilor mici i mijlocii (COSME) (2014 - 2020) i de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE.
(A se vedea pagina 33 din prezentul Jurnal Oficial).
(a) Aciuni n amonte pentru a pregti actorii regionali ai C&I s participe la Orizont 2020 (calea spre
excelen), care urmeaz s se elaboreze, dup caz, prin consolidarea capacitilor. Comunicarea i cooperarea
ntre punctele de contact naionale Orizont 2020 i autoritile de management al fondurilor ESI sunt
consolidate.
(b) Aciuni n aval pentru a oferi mijloacele de a exploata i difuza pe pia rezultatele C&I, care decurg din
Orizont 2020 i din programele precedente, cu o atenie deosebit pentru crearea unui mediu favorabil
inovrii pentru mediul de afaceri i industrie, inclusiv pentru IMM-uri, i n conformitate cu prioritile
identificate pentru teritorii n cadrul strategiei de specializare inteligent n cauz.
3. Statele membre ncurajeaz utilizarea dispoziiilor din prezentul regulament care permit combinarea fondurilor
ESI cu resursele prevzute pentru Orizont 2020 n programele relevante utilizate pentru a implementa anumite
pri din strategiile menionate la punctul (2). Un sprijin comun este acordat autoritilor naionale i regionale la
elaborarea i implementarea unor astfel de strategii, pentru a identifica posibilitile de finanare comun infras
tructurilor de C&I de interes european, a promova colaborarea internaional, sprijinul metodologic prin inter
mediul evalurilor inter pares, al schimbului de bune practici i al formrii profesionale transregionale.
4. Statele membre i, dup caz, n conformitate cu articolul 4 alineatul (4), regiunile iau n considerare urmtoarele
msuri suplimentare viznd deblocarea potenialului lor de excelen n domeniul C&I, n mod complementar i
creator de sinergii cu Orizont 2020, n special prin intermediul programelor comune de finanare. Msurile
respective trebuie s constea n:
(a) stabilirea de legturi ntre centrele de excelen din domeniul cercetrii i regiunile mai puin dezvoltate,
precum i statele membre i regiunile cu performane sczute n materie de cercetare, dezvoltare i inovare
(CDI) pentru a crea centre de excelen noi sau pentru a le moderniza pe cele existente din regiunile mai puin
dezvoltate, dar i din statele membre i regiunile cu performane sczute n materie de CDI;
(b) crearea de legturi n regiunile mai puin dezvoltate, precum i n statele membre i regiunile cu performane
sczute n materie de CDI ntre grupuri inovatoare cu excelen recunoscut;
(c) nfiinarea unor catedre SEC n vederea atragerii cadrelor universitare de renume, n special n regiunile mai
slab dezvoltate i n statele membre i regiunile cu performane sczute n materie de CDI;
(d) sprijinirea accesului la reele internaionale pentru cercettorii i inovatorii care nu sunt suficient implicai n
Spaiul european de cercetare (SEC) sau care se afl n regiuni mai puin dezvoltate sau n state membre i
regiuni cu performane sczute n materie de CDI;
(e) contribuia, dup caz, la parteneriatele europene pentru inovare;
(f) pregtirea instituiilor naionale i/sau a grupurilor de excelen pentru participarea la activitile Comuni
tilor cunoaterii i inovrii (CCI) ale Institutului European de Inovare i Tehnologie (EIT); i
(g) gzduirea programelor de nalt calitate pentru mobilitatea internaional a cercettorilor prin cofinanare din
partea programului de Aciuni Marie Sklodowska-Curie.
Statele membre depun eforturi pentru a utiliza, dup caz i n conformitate cu articolul 70, flexibilitatea de a
sprijini operaiuni n afara zonei vizate de program, cu un nivel de investiii suficient pentru a atinge o mas
critic, pentru a implementa msurile menionate la primul paragraf ntr-un mod ct mai eficace posibil.
4.4 Finanarea unor proiecte demonstrative n temeiul rezervei pentru noi intrai (NER) 300 (
1
)
Statele membre se asigur c finanarea din partea fondurilor ESI este coordonat cu sprijinul din partea programului
NER 300, care utilizeaz veniturile din scoaterea la licitaie a 300 de milioane de certificate constituind rezerva
destinat noilor intrai n sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/415
(
1
) Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor i msurilor pentru finanarea proiectelor demonstrative
comerciale care vizeaz captarea i stocarea geologic a CO
2
n condiii de siguran din punct de vedere al mediului, precum i a
proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare n domeniul energiei din surse regenerabile, n cadrul sistemului de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser n Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).
4.5 Programul pentru mediu i politici climatice (LIFE) (
1
) i acquis-ul n domeniul mediului
1. Printr-o concentrare tematic mai puternic i prin aplicarea principiului dezvoltrii durabile n conformitate cu
articolul 8, statele membre i Comisia ncearc s exploateze sinergiile cu instrumentele strategice ale Uniunii (att
instrumente financiare i nefinanciare) care susin atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la acestea,
protecia mediului i utilizarea eficient a resurselor.
2. Statele membre promoveaz i, dup caz i n conformitate cu articolul 4, garanteaz complementaritatea i
coordonarea cu programul LIFE, n special cu proiectele integrate n domeniile naturii, biodiversitii, apei,
deeurilor, aerului, atenurii schimbrilor climatice i adaptrii la schimbrile climatice. Aceast coordonare
este realizat prin msuri precum promovarea activitilor de finanare prin fondurile ESI care completeaz
proiectele integrate n cadrul programului LIFE, precum i prin promovarea utilizrii de soluii, metode i
abordri validate n cadrul programului LIFE, printre altele, inclusiv prin investiii n infrastructura verde,
eficiena energetic, ecoinovare, soluiile bazate pe ecosistem i adoptarea de tehnologii inovatoare asociate.
3. Planurile sectoriale relevante, programele sau strategiile (inclusiv cadrul de aciune prioritar, planul de gestionare
a districtului hidrografic, planul de gestionare a deeurilor, planul de atenuare sau strategia de adaptare) pot servi
drept cadru de coordonare atunci cnd este avut n vedere sprijin pentru domeniile respective.
4.6 ERASMUS (
2
)
1. Statele membre fac eforturi n vederea utilizrii fondurilor ESI pentru generalizarea instrumentelor i metodelor
elaborate i testate cu succes n cadrul programului Erasmus +, cu scopul de a maximiza impactul social i
economic al investiiilor n oameni i, printre altele, s stimuleze iniiativele tinerilor i aciunile cetenilor.
2. Statele membre promoveaz i garanteaz, n conformitate cu articolul 4, coordonarea efectiv ntre fondurile ESI
i cele ale programului Erasmus + la nivel naional, prin intermediul unei distincii clare a tipurilor de investiii i
a grupurilor-int sprijinite. Statele membre urmresc complementaritatea n ceea ce privete finanarea aciunilor
de mobilitate.
3. Coordonarea se realizeaz prin implementarea unor mecanisme adecvate de cooperare ntre autoritile de
management i ageniile naionale stabilite n cadrul programului Erasmus +, care pot favoriza o comunicare
transparent i uor accesibil cetenilor la nivelul Uniunii i la nivel naional i regional.
4.7 Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forei de munc i inovare social (EaSI) (
3
)
1. Statele membre promoveaz i garanteaz, n conformitate cu articolul 4 alineatul (6), o coordonare eficace ntre
programul Uniunii Europene pentru ocuparea forei de munc i inovare social (EaSI) i sprijinul acordat de
fondurile ESI n cadrul obiectivelor tematice legate de ocuparea forei de munc i de incluziunea social.
Coordonarea respectiv include coordonarea sprijinului acordat n temeiul axei EURES din EaSI aciunilor
menite s sporeasc mobilitatea transnaional a forei de munc susinute de FSE pentru a promova mobilitatea
geografic a lucrtorilor i a spori posibilitile de ocupare a forei de munc, precum i coordonarea ntre
sprijinul provenit din fondurile ESI pentru activitile independente, spiritul antreprenorial, crearea de ntreprinderi
i ntreprinderile sociale i sprijinul acordat din EaSI n cadrul axei microfinanare i antreprenoriat social.
2. Statele membre urmresc s dezvolte, la scar mai mare, cele mai de succes msuri elaborate n cadrul axei
evoluie din EaSI, n special pe planul inovrii sociale i al experimentrii politicilor sociale cu sprijinul FSE.
4.8 Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (
4
)
1. Pentru a maximiza valoarea adugat european n domeniile transporturilor, telecomunicaiilor i energiei, statele
membre i Comisia se asigur c interveniile prin FEDR i Fondul de coeziune sunt planificate n strns
colaborare cu sprijinul acordat prin MIE, astfel nct s se asigure complementaritatea, s se evite duplicarea
eforturilor i s se asigure caracterul optim al legturilor dintre diferitele tipuri de infrastructur att la nivel
RO
L 347/416 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unui program pentru mediu i politici
climatice (LIFE) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (A se vedea pagina 185 din prezentul Jurnal Oficial).
(
2
) Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a aciunii Erasmus
+: Programul Uniunii pentru educaie, formare, tineret i sport i de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE i
nr. 1298/2008/CE (A se vedea pagina 50 din prezentul Jurnal Oficial).
(
3
) Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind un program al Uniunii
Europene pentru ocuparea forei de munc i inovare social (EaSI) i de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui
instrument european de microfinanare Progress pentru ocuparea forei de munc i incluziune social (A se vedea pagina 238 din
prezentul Jurnal Oficial).
(
4
) Regulamentul (UE). nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului
pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007
i (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
local, regional i naional, ct i la nivelul Uniunii. Se asigur o eficien maxim a diferitelor instrumente de
finanare pentru proiectele cu relevan la nivelul Uniunii i pentru piaa intern, care genereaz cea mai mare
valoare adugat la nivel european i care promoveaz coeziunea social, economic i teritorial, n special acele
proiecte de implementare a reelelor prioritare de transport, de energie i de infrastructuri digitale, astfel cum au
fost identificate n cadrele politice respective privind reele trans-europeene, pentru a construi noi infrastructuri i
a moderniza substanial infrastructura existent.
2. n domeniul transporturilor, planificarea investiiilor se bazeaz pe cererea real i preconizat n materie de
transport i identific verigi lips i blocaje, lund n considerare, n cadrul unei abordri coerente, evoluia
legturilor transfrontaliere ale Uniunii i crend legturi ntre regiunile din cadrul unui stat membru. Investiiile
n conectivitatea regional la reeaua transeuropean de transport (TEN-T) global i la reeaua TEN-T central
garanteaz faptul c zonele urbane i rurale beneficiaz de oportunitile create de reelele majore.
3. Prioritizarea investiiilor care au un impact dincolo de teritoriul unui anumit stat membru, n special a celor care
fac parte din coridoarele reelei TEN-T central, este coordonat cu planificarea TEN-T i cu planurile de imple
mentare a coridoarelor reelei centrale, astfel nct investiiile efectuate de FEDR i Fondul de coeziune n ceea ce
privete infrastructura de transport s fie n deplin conformitate cu orientrile TEN-T.
4. Statele membre se concentreaz asupra formelor de transport i de mobilitate urban durabile, precum i asupra
investiiilor n domeniile care ofer cea mai mare valoare adugat european, innd cont de nevoia de a
mbunti calitatea, accesibilitatea i fiabilitatea serviciilor de transport pentru a promova transportul public.
Odat identificate, investiiile sunt clasificate pe prioriti n funcie de contribuia lor la mobilitate, la durabilitate,
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, i la spaiul european unic al transporturilor, n conformitate cu
viziunea stabilit n Cartea alb a Comisiei intitulat Foaie de parcurs pentru un spaiu european unic al trans
porturilor Ctre un sistem de transport competitiv i eficient din punct de vedere al resurselor, subliniind faptul
c n sectorul transporturilor este necesar o reducere semnificativ a emisiilor de gaze cu efect de ser.
Contribuia proiectelor la reelele europene sustenabile de transport de mrfuri prin dezvoltarea cilor navigabile
interne ar trebui promovat pe baza unei evaluri prealabile a impactului lor asupra mediului.
5. Fondurile ESI permit realizarea infrastructurilor locale i regionale i a legturilor lor la reelele prioritare din
Uniune n sectorul energiei i al telecomunicaiilor.
6. Statele membre i Comisia implementeaz mecanisme corespunztoare de coordonare i de asisten tehnic
pentru a asigura complementaritatea i planificarea eficient a msurilor n domeniul TIC n vederea utilizrii pe
deplin a diferitelor instrumente ale Uniunii (fonduri ESI, MIE, reele transeuropene, Orizont 2020) pentru
finanarea reelelor n band larg i a infrastructurilor serviciilor digitale. Alegerea celui mai adecvat instrument
de finanare ia n considerare potenialul generator de venituri al operaiunii i nivelul su de risc, pentru a asigura
utilizarea ct mai eficace a fondurilor publice. n cadrul evalurii cererilor de sprijin din partea fondurilor ESI,
fiecare stat membru ar trebui s ia n considerare evalurile operaiunilor legate de cele care au fost depuse pentru
MIE, dar care nu au fost selectate, fr a aduce atingere deciziei finale de selecie adoptate de autoritatea de
management.
4.9 Instrumentul de asisten pentru preaderare, Instrumentul european de vecintate i Fondul european de dezvoltare
1. Statele membre i Comisia urmresc, n conformitate cu responsabilitile lor, s mbunteasc coordonarea
ntre instrumentele externe i fondurile ESI pentru a mbunti eficacitatea n realizarea mai multor obiective
strategice ale Uniunii. Coordonarea i complementaritatea cu Fondul european de dezvoltare, Instrumentul de
asisten pentru preaderare i Instrumentul european de vecintate sunt deosebit de importante.
2. Pentru a sprijini o integrare teritorial mai profund, statele membre caut s valorifice sinergiile dintre activitile
de cooperare teritorial n cadrul politicii de coeziune i instrumentele europene de vecintate, n special n ceea
ce privete activitile de cooperare transfrontalier, innd cont de potenialul oferit de GECT.
5. PRINCIPIILE ORIZONTALE MENIONATE LA ARTICOLELE 5, 7 I 8 I OBIECTIVELE STRATEGICE
INTERSECTORIALE
5.1 Parteneriat i guvernan pe mai multe niveluri
1. n conformitate cu articolul 5, statele membre respect principiul de parteneriat i guvernan pe mai multe
niveluri pentru a facilita obinerea coeziunii sociale, economice i teritoriale i realizarea prioritilor Uniunii
privind o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii. Respectarea principiilor respective necesit o
aciune coordonat, n special ntre diferitele niveluri de guvernan, efectuat n conformitate cu principiile
subsidiaritii i proporionalitii i n parteneriat, inclusiv printr-o cooperare operaional i instituional, n
ceea ce privete pregtirea i punerea n aplicare a acordului de parteneriat i pregtirea i implementarea
programelor.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/417
2. Statele membre analizeaz necesitatea de a consolida capacitatea instituional a partenerilor pentru a dezvolta
potenialul acestora de a contribui la eficacitatea parteneriatului.
5.2 Dezvoltarea durabil
1. n toate etapele implementrii, statele membre i autoritile de management asigur integrarea dezvoltrii
durabile n fondurile ESI, cu respectarea principiului dezvoltrii durabile astfel cum este prevzut la articolul 3
alineatul (3) din TUE, precum i a obligaiei de a integra cerinele privind protecia mediului n conformitate cu
prevederile articolului 11 i cu principiul poluatorul pltete, astfel cum este prevzut la articolul 191 alineatul
(2) din TFUE.
Autoritile de management ntreprind aciuni de-a lungul ntregului ciclu de via al programului pentru a evita
sau a reduce efectele duntoare mediului i a asigura beneficii nete pe plan social, climatic i de mediu. Aciunile
care trebuie ntreprinse pot include urmtoarele:
(a) direcionarea investiiilor spre opiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizrii resurselor i cele
mai durabile;
(b) evitarea investiiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului i sprijinirea
aciunilor de atenuare a altor impacturi eventuale;
(c) adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opiuni de investiii asupra
ciclului de via;
(d) creterea utilizrii achiziiilor publice ecologice.
2. Statele membre in cont de potenialul de atenuare a schimbrilor climatice i de adaptare la acestea al investiiilor
realizate cu sprijinul fondurilor ESI, n conformitate cu articolul 8 i se asigur c acestea sunt rezistente la
impactul schimbrilor climatice i al dezastrelor naturale, cum ar fi riscurile sporite de inundaii, secete, valuri de
cldur, incendii de pdure i fenomene meteorologice extreme.
3. Investiiile sunt coerente cu ierarhizarea soluiilor de gestionare a apei, n conformitate cu Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (
1
) i pun accentul pe opiunile de gestionare a cererii. Soluiile de
aprovizionare alternative se iau n considerare doar n cazul n care potenialul de economisire a apei i de
cretere a eficienei a fost epuizat. Intervenia public n sectorul gestionrii deeurilor completeaz eforturile
depuse de sectorul privat, n special n ceea ce privete responsabilitatea productorilor. Investiiile ncurajeaz
abordrile inovatoare care promoveaz niveluri ridicate de reciclare. Investiiile sunt coerente cu ierarhia deeurilor
stabilit n Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului (
2
). Cheltuielile legate de biodiversitate
i de protejarea resurselor naturale sunt conforme cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului (
3
).
5.3 Promovarea egalitii ntre brbai i femei i nediscriminarea
1. n conformitate cu articolul 7, statele membre i Comisia urmresc obiectivul egalitii ntre brbai i femei i
adopt msuri adecvate pentru a preveni orice discriminare n cursul perioadei de pregtire, implementare,
monitorizare i evaluare a operaiunilor, n cadrul programelor cofinanate din fondurile ESI. n scopul realizrii
obiectivelor articolului 7, statele membre descriu aciunile care urmeaz a fi ntreprinse, n special n ceea ce
privete selectarea operaiunilor, stabilirea obiectivelor pentru intervenii, precum i modalitile de monitorizare
i de raportare. Dac este cazul, statele membre efectueaz, de asemenea, analize din punctul de vedere al egalitii
ntre femei i brbai. n particular, FSE sprijin aciuni specifice orientate n acest sens.
2. Statele membre asigur, n conformitate cu articolele 5 i 7, participarea organismelor relevante responsabile de
promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai i a nediscriminrii n parteneriat i asigur structuri adecvate
n conformitate cu practicile naionale care s ofere consiliere privind egalitatea ntre femei i brbai, nedis
criminare i accesibilitate, pentru a furniza expertiza necesar n pregtirea, monitorizarea i evaluarea fondurilor
ESI.
3. Autoritile de management efectueaz evaluri sau exerciii de autoevaluare, n coordonare cu comitetele de
monitorizare, punnd accent pe aplicarea principiului egalitii ntre femei i brbai.
RO
L 347/418 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(
1
) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic
comunitar n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
(
2
) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor
directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(
3
) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
4. Statele membre abordeaz n mod adecvat nevoile grupurilor defavorizate, pentru a le permite s se integreze mai
bine pe piaa forei de munc i a le facilita, astfel, participarea deplin la viaa social.
5.4 Accesibilitatea
1. Statele membre i Comisia, n conformitate cu articolul 7, adopt msurile necesare pentru a preveni orice
discriminare bazat pe handicap. Prin aciuni ntreprinse pe tot parcursul ciclului de via al programului,
autoritile de management se asigur c toate produsele, bunurile, serviciile i infrastructurile care sunt
deschise sau furnizate publicului i sunt cofinanate de fondurile ESI sunt accesibile tuturor cetenilor, inclusiv
celor cu handicap, n conformitate cu dreptul aplicabil, contribuind astfel la garantarea unui mediu fr obstacole
pentru persoanele cu handicap i persoanele n vrst. n special, se asigur accesibilitatea la mediul fizic, la
transporturi, la TIC pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu handicap.
Aciunile care trebui ntreprinse pot include orientarea investiiilor asupra garantrii accesului n cldirile existente
i la serviciile recunoscute.
5.5 Abordarea schimbrilor demografice
1. Provocrile rezultate din evoluia demografic, mai ales cele legate de reducerea populaiei active, de creterea
ponderii pensionarilor prin raportare la populaia total i de depopulare, sunt luate n considerare la toate
nivelurile. Statele membre utilizeaz fondurile ESI n conformitate cu strategiile naionale sau regionale relevante,
atunci cnd aceste strategii exist, pentru a aborda problemele demografice i pentru a genera cretere economic
ntr-o societate n curs de mbtrnire.
2. Statele membre utilizeaz fondurile ESI n conformitate cu strategiile naionale sau regionale relevante pentru a
facilita incluziunea tuturor categoriile de vrst, inclusiv printr-un acces mbuntit la educaie i la structurile de
asisten social, cu scopul de a consolida ofertele de locuri de munc pentru persoanele n vrst i pentru tineri,
i punnd accentul pe regiunile cu o rat ridicat a omajului n rndul tinerilor fa de rata medie a Uniunii.
Investiiile n infrastructurile de sntate trebuie s aib ca obiectiv asigurarea unei viei active lungi i sntoase
pentru toi cetenii Uniunii.
3. Pentru abordarea provocrilor din regiunile cele mai afectate de schimbrile demografice, statele membre iden
tific n mod special msuri pentru:
(a) susinerea relansrii demografice prin crearea unor condiii mai bune pentru familii i mbuntirea echili
brului dintre viaa profesional i viaa de familie;
(b) stimularea ocuprii forei de munc, creterea productivitii i a performanei economice prin investiii n
educaie, TIC i cercetare, precum i n inovare;
(c) axarea pe caracterul adecvat i calitatea educaiei, formrii i structurilor de asisten social, precum i, dup
caz, pe eficiena sistemelor de protecie social;
(d) promovarea furnizrii de asisten medical i de ngrijire pe termen lung rentabile, inclusiv a investiiilor n
servicii de sntate i ngrijire online i n infrastructur.
5.6 Atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la acestea
n conformitate cu articolul 8, atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la acestea i prevenirea riscurilor sunt
integrate n pregtirea i punerea n aplicare a acordurilor de parteneriat i n pregtirea i implementarea progra
melor.
6. DISPOZIII PRIVIND ABORDAREA PRINCIPALELOR PROVOCRI TERITORIALE
6.1 Statele membre in cont de caracteristicile geografice sau demografice i adopt msuri de abordare a provocrilor
teritoriale specifice pentru fiecare regiune n scopul de a debloca potenialul lor specific de dezvoltare, ajutndu-le,
prin aceasta, i s realizeze o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii n modul cel mai eficient.
6.2 Alegerea i combinarea obiectivelor tematice, precum i selectarea investiiilor corespunztoare i a prioritilor
Uniunii i obiectivele specifice stabilite reflect necesitile i potenialul de cretere inteligent, durabil i favorabil
incluziunii ale fiecrui stat membru i ale fiecrei regiuni.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/419
6.3 Prin urmare, la pregtirea acordurilor de parteneriat i a programelor, statele membre in cont de faptul c provo
crile sociale majore cu care se confrunt astzi Uniunea - globalizare, schimbri demografice, degradarea mediului,
migraie, schimbri climatice, utilizarea energiei, consecinele economice i sociale ale crizei - pot avea impacturi
diferite n diferite regiuni.
6.4 Pentru a asigura o abordare teritorial integrat a provocrilor teritoriale, statele membre se asigur c programele
finanate de fondurile ESI reflect diversitatea regiunilor europene n ceea ce privete caracteristicile legate de
ocuparea forei de munc i de piaa muncii, interdependenele dintre diferitele sectoare, modelele de navet,
mbtrnirea populaiei i schimbrile demografice, caracteristicile legate de cultur, relief i patrimoniu, vulnerabi
litatea la schimbrile climatice i impacturile acestora, constrngerile legate de utilizarea terenurilor i de resurse,
potenialul de utilizare mai sustenabil a resurselor naturale, inclusiv a celor regenerabile, structurile instituionale i
de guvernare, conectivitatea i accesibilitatea, precum i legturile dintre zonele rurale i cele urbane. Prin urmare, n
temeiul articolului 15 alineatul (1) litera (a), statele membre i regiunile parcurg urmtoarele etape pentru pregtirea
acordurilor de parteneriat i a programelor acestora:
(a) o analiz a caracteristicilor, a potenialului i a capacitii de dezvoltare ale statului membru sau ale regiunii, n
special n ceea ce privete principalele provocri identificate n Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii, n programele naionale de reform, dup caz, n recomandrile specifice pentru
fiecare ar adoptate n temeiul articolului 121 alineatul (2) din TFUE i n recomandrile relevante ale Consiliului
adoptate n conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE;
(b) o evaluare a principalelor provocri care trebuie abordate de regiune sau statul membru, identificarea strangu
lrilor traficului i a verigilor lips, lacunele de inovare, inclusiv lipsa capacitii de planificare i implementare,
care afecteaz perspectivele pe termen lung privind creterea i locurile de munc. Aceasta constituie baza pentru
identificarea posibilelor domenii i activiti pentru fixarea prioritilor, interveniilor i orientrilor strategice;
(c) o evaluare a coordonrii provocrilor intersectoriale, interjurisdicionale sau transfrontaliere, n special n
contextul strategiilor macroregionale i de bazin maritim;
(d) identificarea etapelor care permit mbuntirea coordonrii ntre diferitele niveluri teritoriale, innd cont de
scara i contextul teritoriale adecvate pentru elaborarea politicilor, precum i de cadrul instituional i juridic al
statelor membre, i a surselor de finanare, pentru a furniza o abordare integrat care s stabileasc o legtur
ntre Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i actorii regionali i locali.
6.5 Pentru a lua n considerare obiectivul coeziunii teritoriale, statele membre i regiunile se asigur n mod special c
abordarea general de a promova o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii n zonele n cauz:
(a) reflect rolul oraelor, al zonelor urbane i rurale, al zonelor de pescuit i al zonelor de coast, precum i al
zonelor care se confrunt cu handicapuri geografice sau demografice specifice;
(b) ine cont de provocrile specifice ale regiunilor ultraperiferice, ale regiunilor cele mai nordice cu densitate foarte
sczut a populaiei, precum i ale regiunilor insulare, transfrontaliere sau muntoase;
(c) ia n considerare legturile dintre zonele urbane i cele rurale n ceea ce privete accesul la infrastructuri i servicii
abordabile i de nalt calitate, precum i problemele din regiunile cu o concentraie ridicat de comuniti
marginalizate din punct de vedere social.
7. ACTIVITILE DE COOPERARE
7.1 Coordonare i complementaritate
1. Statele membre urmresc complementaritatea ntre activitile de cooperare i alte aciuni sprijinite de fondurile
ESI.
2. Statele membre se asigur c activitile de cooperare constituie o contribuie eficace la obiectivele strategiei
Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i c aceast cooperare este organizat n
sprijinul unor obiective strategice mai ample. n acest scop, statele membre i Comisia asigur, n conformitate cu
responsabilitile lor respective, complementaritatea i coordonarea cu alte programe sau instrumente finanate de
Uniune.
RO
L 347/420 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
3. Pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune, statele membre urmresc coordonarea i complementaritatea ntre
programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorial european i din cadrul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i locuri de munc, n special pentru a asigura o planificare coerent i a facilita
implementarea unor investiii la scar larg.
4. Dup caz, statele membre se asigur c obiectivele strategiilor macroregionale i privind bazinele maritime fac
parte din planificarea strategic global n cadrul acordurilor de parteneriat, n conformitate cu articolul 15
alineatul (2) din prezentul regulament i n cadrul programelor din regiunile i statele membre implicate, n
conformitate cu dispoziiile relevante ale normelor specifice fondurilor. De asemenea, statele membre ncearc s
se asigure c, n cazul instituirii unor strategii macroregionale i privind bazinele maritime, fondurile ESI sprijin
implementarea lor n conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament i cu dispoziiile
relevante ale normelor specifice fondurilor, precum i n conformitate cu necesitile din zona vizat de
program identificate de statele membre. Pentru a asigura o implementare eficient, se asigur, de asemenea, o
coordonare cu alte instrumente finanate de Uniune, precum i cu alte instrumente relevante.
5. Statele membre utilizeaz, dup caz, posibilitatea de a ntreprinde aciuni interregionale i transnaionale cu
beneficiarii aflai n cel puin un alt stat membru, n cadrul programelor operaionale legate de obiectivul
privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc, inclusiv n ceea ce privete implementarea
msurilor relevante de cercetare i inovare care rezult din strategiile lor de specializare inteligent.
6. Statele membre i regiunile utilizeaz n mod optim programele de cooperare teritorial pentru a depi obsta
colele din calea cooperrii dincolo de frontierele administrative, contribuind totodat la Strategia Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i consolidnd coeziunea economic, social i teritorial. n
acest context, ar trebui s se acorde o atenie special regiunilor care se afl sub incidena articolului 349 din
TFUE.
7.2 Cooperarea transfrontalier, transnaional i interregional n cadrul FEDR
1. Statele membre i regiunile urmresc s utilizeze cooperarea pentru a obine masa critic, printre altele, n
domeniul TIC i al cercetrii i inovrii i s promoveze, de asemenea, dezvoltarea de abordri comune de
specializare inteligent i de parteneriate ntre instituiile educaionale. Cooperarea interregional include, dup
caz, promovarea cooperrii i a schimburilor ntre grupuri inovatoare care desfoar activiti intense de
cercetare i a schimburilor ntre instituii de cercetare, innd cont de experiena Regiunilor cunoaterii i a
Potenialului de cercetare n regiunile de convergen i cele ultraperiferice din cadrul celui de Al aptelea
program-cadru pentru cercetare.
2. Statele membre i regiunile ncearc, n domeniile n cauz, s profite de cooperarea transfrontalier i trans
naional pentru:
(a) a asigura faptul c zonele care mprtesc elemente geografice importante (insule, lacuri, ruri, bazine
maritime sau lanuri muntoase) sprijin gestionarea i promovarea comun a resurselor lor naturale;
(b) a exploata economiile de scar care se pot obine, n special n ceea ce privete investiiile legate de utilizarea
n comun a serviciilor publice;
(c) a promova planificarea i dezvoltarea coerent a reelei de infrastructur transfrontalier, n special a leg
turilor transfrontaliere care lipsesc, i a modurilor de transport favorabile mediului i interoperabile n zone
geografice mai extinse;
(d) a obine o mas critic, n special n domeniul cercetrii i inovrii i al TIC, n educaie i n legtur cu
msuri de mbuntire a competitivitii IMM-urilor;
(e) a consolida serviciile transfrontaliere destinate pieei muncii pentru a stimula mobilitatea lucrtorilor peste
frontiere;
(f) a mbunti guvernana transfrontalier.
3. Statele membre i regiunile urmresc s utilizeze cooperarea interregional pentru a consolida eficacitatea politicii
de coeziune prin ncurajarea schimbului de experien ntre regiuni i orae cu scopul de a ameliora elaborarea i
implementarea programelor n cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc i al obiectivului de cooperarea teritorial european.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/421
7.3 Contribuia programelor principale la strategiile macroregionale i privind bazinele maritime
1. n conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament i cu dispoziiile
relevante ale normelor specifice fondurilor, statele membre urmresc s asigure mobilizarea cu succes a finanrii
din partea Uniunii pentru strategiile macroregionale i privind bazinele maritime, n conformitate cu necesitile
din zona vizat de program identificate de statele membre. Asigurarea mobilizrii cu succes a finanrii se poate
realiza, printre alte aciuni, prin stabilirea operaiunilor prioritare care rezult din strategiile macroregionale i
privind bazinele maritime, organiznd cereri specifice pentru ele sau acordnd prioritate acestor operaiuni n
procesul de selecie prin identificarea operaiunilor care pot fi finanate n comun din diferite programe.
2. Statele membre iau n considerare utilizarea programelor transnaionale relevante drept cadre de sprijin pentru
gama de politici i fonduri necesare pentru implementarea strategiilor macroregionale i privind bazinele
maritime.
3. Statele membre promoveaz, dup caz, utilizarea fondurilor ESI n contextul strategiilor macroregionale, pentru
crearea de coridoare de transport europene, inclusiv pentru sprijinirea modernizrii vmilor, prevenirea, pregtirea
i reacia la catastrofe naturale, gestionarea apei la nivelul bazinelor rurilor, infrastructura ecologic, cooperarea
maritim integrat transfrontalier i transsectorial, reelele de cercetare i inovare i TIC, precum i gestionarea
resurselor marine comune n bazinul maritim i protejarea biodiversitii marine.
7.4 Cooperarea transnaional n cadrul FSE
1. Statele membre urmresc s abordeze domeniile de politic identificate n recomandrile relevante ale Consiliului
pentru a profita reciproc la maximum de experiena tuturor.
2. Dup caz, statele membre selecteaz temele activitilor transnaionale i instituie mecanisme adecvate de imple
mentare, n conformitate cu necesitile lor specifice.
RO
L 347/422 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA II
METOD PENTRU STABILIREA CADRULUI DE PERFORMAN
1. Cadrul de performan const n obiectivele de etap stabilite pentru fiecare prioritate, cu excepia prioritilor dedicate
asistenei tehnice i programelor dedicate instrumentelor financiare n conformitate cu articolul 39, pentru 2018,
intele stabilite pentru 2023. Obiectivele de etap i intele sunt prezentate n conformitate cu formatul stabilit n
tabelul 1.
Tabelul 1: Format standard pentru cadrul de performan
Prioritatea
Indicatorul i, dac este cazul,
unitatea de msurare
Obiectivul de etap pentru
2018
inta pentru 2023
2. Obiectivele de etap sunt inte intermediare direct legate de realizarea obiectivului specific al unei prioriti, dac este
cazul, care exprim progresul care se intenioneaz s fie nregistrat pentru ndeplinirea intei stabilite pentru sfritul
perioadei. Obiectivele de etap stabilite pentru 2018 includ indicatori financiari, indicatori de realizare i, dac este
cazul, indicatori de rezultat, care sunt strns legai de interveniile de politic sprijinite. Indicatorii de rezultat nu sunt
luai n considerare n sensul articolului 22 alineatele (6) i (7). Obiectivele de etap pot fi, de asemenea, stabilite pentru
etapele principale de implementare.
3. Obiectivele de etap i intele sunt:
(a) realiste, realizabile, relevante, incluznd informaii eseniale privind evoluia unei prioriti;
(b) coerente cu natura i caracterul obiectivelor specifice ale prioritii;
(c) transparente, cu obiective care pot fi verificate n mod obiectiv, identificnd datele-surs i, atunci cnd este posibil,
punndu-le la dispoziia publicului;
(d) verificabile, fr a impune totui o sarcin administrativ disproporionat;
(e) consecvente n toate programele operaionale, dup caz.
4. intele pentru 2023 pentru o anumit prioritate se stabilesc innd seama de cuantumul rezervei de performan
pentru prioritatea respectiv.
5. n cazuri justificate corespunztor, precum o modificare semnificativ a condiiilor economice, de mediu sau privind
piaa muncii dintr-un stat membru sau dintr-o regiune, i n plus fa de modificrile rezultate din alocrile modificate
pentru o anumit prioritate, statul membru respectiv poate propune revizuirea obiectivelor de etap i a intelor n
conformitate cu articolul 30.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/423
ANEXA III
DISPOZIII PENTRU DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE I A NIVELULUI SUSPENDRII
ANGAJAMENTELOR SAU PLILOR N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 23 ALINEATUL (11)
1. DETERMINAREA NIVELULUI SUSPENDRII ANGAJAMENTELOR
Nivelul maxim al suspendrii aplicate unui stat membru se determin n prim instan innd seama de pragurile
prevzute la articolul 23 alineatul (11) al treilea paragraf literele (a) - (c). Nivelul respectiv se reduce dac sunt
ndeplinite una sau mai multe dintre urmtoarele condiii:
(a) dac rata omajului din statul membru din anul anterior evenimentului declanator prevzut la articolul 23
alineatul (9) depete rata medie din Uniune cu peste dou puncte procentuale, nivelul maxim al suspendrii
se reduce cu 15 %;
(b) dac rata omajului din statul membru din anul anterior evenimentului declanator prevzut la articolul 23
alineatul (9) depete rata medie din Uniune cu peste cinci puncte procentuale, nivelul maxim al suspendrii
se reduce cu 25 %;
(c) dac rata omajului din statul membru din anul anterior evenimentului declanator menionat la articolul 23
alineatul (9) depete rata medie din Uniune cu peste opt puncte procentuale, nivelul maxim al suspendrii se
reduce cu 50 %;
(d) dac proporia populaiei supus riscului de srcie i excluziune social din statul membru din anul anterior
evenimentului declanator menionat la articolul 23 alineatul (9) depete media din Uniune cu peste 10 puncte
procentuale, nivelul maxim al suspendrii se reduce cu 20 %;
(e) dac statul membru a nregistrat o contragere a PIB-ului real n doi sau mai muli ani consecutivi anteriori
evenimentului declanator menionat la articolul 23 alineatul (9), nivelul maxim al suspendrii se reduce cu 20 %;
(f) n cazul n care suspendarea vizeaz angajamente pentru 2018, 2019 sau 2020, se aplic o reducere nivelului
obinut prin aplicarea articolului 23 alineatul (11), dup cum urmeaz:
(i) pentru 2018, nivelul suspendrii se reduce cu 15 %;
(ii) pentru 2019, nivelul suspendrii se reduce cu 25 %;
(iii) pentru 2020, nivelul suspendrii se reduce cu 50 %.
Reducerea nivelului suspendrii ce rezult din aplicarea literelor (a) - (f) nu depete n total 50 %.
n cazul n care situaia prevzut la litera (b) sau (c) intervine simultan cu ambele litere (d) i (e), efectul suspendrii se
amn cu un an.
2. DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE AL SUSPENDRII ANGAJAMENTELE PE PROGRAME I PRIORITI
O suspendare a angajamentelor aplicat unui stat membru afecteaz n prim instan toate programele i prioritile.
Cu toate acestea, urmtoarele programe i prioriti sunt excluse din domeniul de aplicare al suspendrii:
(i) programele sau prioritile care sunt deja supuse unei decizii de suspendare adoptate n conformitate cu
articolul 23 alineatul (6);
(ii) programele i prioritile ale cror resurse urmeaz s fie majorate ca urmare a cererii de reprogramare adresate
Comisiei n conformitate cu articolul 23 alineatul (1) n anul evenimentului declanator prevzut la articolul 23
alineatul (9);
(iii) programele i prioritile ale cror resurse au fost majorate n cei doi ani anteriori evenimentului declanator
prevzut la articolul 23 alineatul (9) ca urmare a unei decizii adoptate n conformitate cu articolul 23 alineatul (5);
RO
L 347/424 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(iv) programele sau prioritile de importan critic pentru soluionarea unor condiii economice i sociale nefavo
rabile. Aceste programe sau prioriti includ programele sau prioritile care sprijin investiiile de importan
deosebit pentru Uniune legate de YEI. Programele sau prioritile pot fi considerate de importan deosebit
atunci cnd sprijin investiii legate de punerea n aplicare a recomandrilor adresate statelor membre n cauz n
cadrul semestrului european sau alte prioriti care susin reducerea srciei sau instrumentele financiare pentru
competitivitatea IMM-urilor.
3. DETERMINAREA NIVELULUI FINAL AL SUSPENDRII ANGAJAMENTELOR PENTRU PROGRAMELE CARE INTR
N DOMENIUL DE APLICARE AL SUSPENDRII
Excluderea unei prioriti dintr-un program se face prin reducerea angajamentelor programului proporional cu
alocarea ce revine prioritii respective.
Nivelul suspendrii care se aplic angajamentelor programelor este cel care este necesar pentru a se atinge nivelul
agregat al suspendrii determinat conform punctului 1.
4. DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE I A NIVELULUI SUSPENDRII PLILOR
Programele i prioritile menionate la punctul 2 subpunctele (i) - (iv) sunt excluse, de asemenea, din domeniul de
aplicare al suspendrii plilor.
Nivelul suspendrii care se aplic nu depete 50 % din plile programelor i prioritilor.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/425
ANEXA IV
IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE: ACORDURILE DE FINANARE
1. Atunci cnd un instrument financiar este implementat n temeiul articolului 38 alineatul (5) literele (a) i (b), acordul
de finanare include clauzele i condiiile pentru contribuiile programului la instrumentul financiar i include cel puin
urmtoarele elemente:
(a) strategia sau politica de investiii care include modalitile de implementare, produsele financiare care urmeaz a fi
oferite, destinatarii finali avui n vedere i combinaia preconizat cu sprijin prin intermediul unui grant (dup
caz);
(b) un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de
levier preconizat menionat la articolul 37 alineatul (2);
(c) rezultatele-int pe care se preconizeaz c le va obine instrumentul financiar pentru a contribui la obiectivele i
rezultatele specifice ale prioritii relevante;
(d) dispoziii pentru monitorizarea implementrii investiiilor i a fluxului ofertelor de investiii care includ raportarea
de ctre instrumentul financiar ctre fondul de fonduri i/sau autoritatea de management pentru a asigura
respectarea articolului 46;
(e) cerine de audit, precum cerine minime privind pstrarea documentaiei la nivelul instrumentului financiar (i la
nivelul fondului de fonduri, dup caz), i cerine referitoare la pstrarea de evidene contabile separate pentru
diferitele forme de sprijin, cu respectarea articolului 37 alineatele (7) i (8), dup caz, inclusiv dispoziii i cerine
referitoare la accesul la documente al autoritilor de audit ale statele membre, al auditorilor Comisiei i al Curii
de Conturi Europene pentru a asigura o pist de audit clar n conformitate cu articolul 34;
(f) cerine i proceduri de gestionare a contribuiei planificate furnizate de program n conformitate cu articolul 41 i
pentru previziunea fluxului ofertelor de investiii (deal flow), inclusiv cerine pentru conturile fiduciare/separate,
astfel cum se menioneaz la articolul 38 alineatul (8);
(g) cerine i proceduri pentru gestionarea dobnzii i a altor ctiguri generate n sensul articolului 43, inclusiv
operaiuni/investiii de trezorerie acceptabile, i rspunderea i responsabilitile prilor implicate;
(h) dispoziii referitoare la calculul i plata costurilor de gestionare suportate sau ale comisioanelor de gestionare ale
instrumentului financiar;
(i) dispoziii referitoare la reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuiei fondurilor ESI pn la sfritul
perioadei de eligibilitate cu respectarea articolului 44;
(j) dispoziii referitoare la utilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuiei fondurilor ESI dup sfritul perioadei
de eligibilitate cu respectarea articolului 45 i o politic de ieire din instrumentul financiar a contribuiei din
fondurile ESI;
(k) condiii pentru o posibil retragere total sau parial a contribuiilor din programe pentru instrumentele finan
ciare, inclusiv fondul de fonduri, dup caz;
(l) dispoziii pentru a garanta c organismele care implementeaz instrumentele financiare le gestioneaz n mod
independent i n conformitate cu standardele profesionale relevante i acioneaz n interesul exclusiv al prilor
care furnizeaz contribuii la instrumentul financiar;
(m) dispoziii privind lichidarea instrumentului financiar.
n plus, atunci cnd instrumentele financiare sunt organizate printr-un fond de fonduri, acordul de finanare dintre
autoritatea de management i organismul care implementeaz fondul de fonduri trebuie, de asemenea, s conin
dispoziii privind evaluarea i selectarea organismelor care implementeaz instrumentele financiare, inclusiv cereri de
exprimare a interesului sau proceduri de achiziii publice.
2. Documentele de strategie menionate la articolul 38 alineatul (8) pentru instrumentele financiare implementate n
temeiul articolului 38 alineatul (4) litera (c) includ cel puin urmtoarele elemente:
(a) strategia sau politica de investiii a instrumentului financiar, clauzele i condiiile generale ale produselor de tip
datorie preconizate, destinatarii avui n vedere i aciunile care urmeaz s fie sprijinite;
RO
L 347/426 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(b) un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de
levier preconizat menionat la articolul 37 alineatul (2);
(c) utilizarea i reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuiei fondurilor ESI n conformitate cu articolele 43,
44 i 45
(d) monitorizarea implementrii instrumentului financiar i raportarea n legtur cu acesta, pentru a asigura
respectarea articolului 46.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/427
ANEXA V
DEFINIREA RATELOR FORFETARE PENTRU PROIECTELE GENERATOARE DE VENITURI NETE
Sectorul Rate forfetare
1 RUTIER 30 %
2 FEROVIAR 20 %
3 TRANSPORT URBAN 20 %
4 AP 25 %
5 DEEURI SOLIDE 20 %
RO
L 347/428 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA VI
DISTRIBUIREA ANUAL A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU PERIOADA 2014-2020
Profil anual ajustat (inclusiv sumele suplimentare pentru YEI)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Preuri n
EUR, 2011
44 677 333 745 45 403 321 660 46 044 910 729 46 544 721 007 47 037 288 589 47 513 211 563 47 924 907 446 325 145 694 739
R
O

2
0
.
1
2
.
2
0
1
3

J
u
r
n
a
l
u
l

O
f
i
c
i
a
l

a
l

U
n
i
u
n
i
i

E
u
r
o
p
e
n
e

L

3
4
7
/
4
2
9
ANEXA VII
METODOLOGIA DE ALOCARE
Metoda de alocare pentru regiunile mai puin dezvoltate eligibile pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc, menionat la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (a)
1. Alocarea corespunztoare fiecrui stat membru reprezint suma alocrilor pentru fiecare dintre regiunile sale eligibile
de nivelul NUTS 2, calculate conform urmtoarelor etape:
(a) stabilirea unei sume absolute (n EUR) obinute prin nmulirea populaiei regiunii n cauz cu diferena dintre
PIB-ul pe cap de locuitor al regiunii respective, msurat n funcie de PPC, i PIB-ul mediu pe cap de locuitor al
UE-27 (n PPC);
(b) aplicarea unui procent la suma absolut menionat anterior pentru a determina pachetul financiar al regiunii n
cauz; procentul respectiv se moduleaz pentru a reflecta prosperitatea relativ, msurat n funcie de PPC,
comparativ cu media UE-27, a statului membru n care se situeaz regiunea eligibil, i anume:
(i) pentru regiunile din statele membre al cror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 82 % din media UE-27:
3,15 %;
(ii) pentru regiunile din statele membre al cror VNB pe cap de locuitor este situat ntre 82 % i 99 % din media
UE-27: 2,70 %;
(iii) pentru regiunile din statele membre al cror VNB pe cap de locuitor este mai mare de 99 % din media
UE-27: 1,65 %;
(c) la suma obinut n concordan cu litera (b) se adaug, dup caz, suma rezultat din acordarea unei prime de
1 300 EUR pe persoan fr loc de munc pe an, aplicat numrului de persoane fr loc de munc din regiunea
n cauz care depesc numrul celor care nu ar avea loc de munc dac s-ar aplica rata medie a omajului din
toate regiunile mai puin dezvoltate ale UE;
Metoda de alocare pentru regiunile aflate n tranziie eligibile pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc, menionat la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (b)
2. Alocarea corespunztoare fiecrui stat membru reprezint suma alocrilor pentru fiecare dintre regiunile sale eligibile
de nivelul NUTS 2, calculate conform urmtoarelor etape:
(a) stabilirea intensitii teoretice minime i maxime a ajutorului pentru fiecare regiune de tranziie eligibil. Nivelul
minim al sprijinului este determinat de intensitatea medie a ajutorului pe cap de locuitor pentru fiecare stat
membru nainte de aplicarea sistemului de siguran regional, alocat regiunilor mai dezvoltate ale statului
membru respectiv. n cazul n care statul membru nu mai are regiuni dezvoltate, nivelul minim al sprijinului
este determinat de intensitatea medie iniial a ajutorului pe cap de locuitor pentru toate regiunile mai dezvoltate,
i anume 19,80 EUR pe cap de locuitor pe an. Nivelul maxim al sprijinului se refer la o regiune teoretic al crei
PIB pe cap de locuitor se ridic la 75 % din media UE-27 i se calculeaz prin metoda definit la punctul 1 literele
(a) i (b) de mai sus. Din suma obinut prin aceast metod, se ia n considerare 40 %.
(b) calcularea alocrilor regionale iniiale, innd seama de PIB-ul regional pe cap de locuitor (n PPC), prin inter
polarea liniar a PIB-ului relativ al regiunii pe cap de locuitor n raport cu UE-27;
(c) la suma obinut n conformitate cu litera (b) se adaug, dup caz, suma rezultat din acordarea unei prime de
1 100 EUR pe persoan fr loc de munc pe an, aplicat numrului de persoane fr loc de munc din regiunea
n cauz care depesc numrul celor care nu ar avea loc de munc dac s-ar aplica rata medie a omajului din
toate regiunile mai puin dezvoltate ale UE;
Metoda de alocare pentru regiunile mai dezvoltate eligibile pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere
economic i locuri de munc, menionat la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (c)
3. Valoarea iniial total a pachetului financiar teoretic total se obine prin nmulirea unei intensiti anuale a
ajutorului pe cap de locuitor de 19,80 EUR cu populaia eligibil.
4. Partea fiecrui stat membru vizat este reprezentat de suma prilor fiecreia dintre regiunile sale eligibile de nivelul
NUTS 2, determinate pe baza urmtoarelor criterii, ponderate dup cum urmeaz:
(a) populaia regional total (pondere de 25 %);
RO
L 347/430 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
(b) numrul de omeri din regiunile de nivelul NUTS 2 cu o rat a omajului care depete media tuturor regiunilor
mai dezvoltate (pondere de 20 %);
(c) numrul de locuri de munc suplimentare necesare pentru a se atinge obiectivul Strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii referitor la rata regional a ocuprii forei de munc de 75 %
(pentru vrstele cuprinse ntre 20 i 64 de ani) (pondere de 20 %);
(d) valoarea cu care trebuie s creasc numrul persoanelor cu vrsta ntre 30 i 34 de ani care sunt absolveni de
nvmnt teriar pentru a se atinge obiectivul de 40 % al Strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil
i favorabil incluziunii (pondere de 12,5 %);
(e) valoarea cu care trebuie s scad numrul persoanelor care au prsit timpuriu sistemul de educaie i formare
profesional (cu vrsta ntre 18 i 24 de ani) pentru a se atinge obiectivul de 10 % al Strategiei Uniunii pentru o
cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii (pondere de 12,5 %);
(f) diferena dintre PIB-ul real al regiunii (msurat n PPC) i PIB-ul teoretic regional dac regiunea ar avea acelai PIB
pe cap de locuitor ca i cea mai prosper regiune de nivelul NUTS 2 (pondere 7,5 %);
(g) populaia regiunilor de nivelul NUTS 3 cu o densitate a populaiei sub 12,5 locuitori/km
2
(pondere de 2,5 %).
Metoda de alocare pentru statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune n temeiul articolului 90
alineatul (3)
5. Valoarea iniial total a pachetului financiar teoretic total se obine prin nmulirea unei intensiti medii anuale a
ajutorului pe cap de locuitor de 48 EUR cu populaia eligibil. Partea din acest pachet financiar teoretic alocat a
priori fiecrui stat membru eligibil corespunde unui procent bazat pe populaia, suprafaa i prosperitatea naional a
statului i se obine n conformitate cu urmtoarele etape:
(a) calcularea mediei aritmetice a prii populaiei i a celei a suprafeei statului membru respectiv n comparaie cu
populaia total i suprafaa total a tuturor statelor membre eligibile. n cazul n care, totui, partea populaiei
totale a unui stat membru depete partea suprafeei sale totale cu un factor de 5 sau mai mult, ceea ce
corespunde unei densiti extrem de mari a populaiei, se utilizeaz numai partea populaiei totale n aceast
etap;
(b) ajustarea procentelor astfel obinute cu un coeficient care reprezint o treime din procentul prin care VNB-ul pe
cap de locuitor (msurat n paritatea puterii de cumprare) al statului membru respectiv pentru perioada 2008 -
2010 depete media VNB-ului pe cap de locuitor din toate statele membre eligibile (medie egal cu 100 %) sau
este inferior acestei medii.
6. Pentru a se ine seama de nevoile importante ale statelor membre care au aderat la Uniunea European la 1 mai 2004
sau ulterior n ceea ce privete infrastructurile de transport i de mediu, partea lor din Fondul de coeziune se stabilete
la minimum o treime din pachetul financiar total dup plafonare conform dispoziiilor de la punctele 10 - 13 primit
n medie pe parcursul perioadei.
7. Creditele alocate din Fondul de coeziune pentru statele membre menionate articolului 90 alineatul (3) paragraful al
doilea scad treptat pe o perioad de apte ani. Acest sprijin de tranziie va fi n valoare de 48 EUR pe cap de locuitor
n 2014, aplicat la populaia total a statului membru. Sumele din anii urmtori vor fi exprimate ca procent din suma
definit pentru 2014, procentele fiind de 71 % n 2015, 42 % n 2016, 21 % n 2017, 17 % n 2018, 13 % n 2019
i 8 % n 2020.
Metoda de alocare pentru obiectivul de cooperare teritorial menionat la articolul 4 din Regulamentul privind
CTE
8. Alocarea pe stat membru a resurselor care acoper cooperarea transfrontalier i transnaional, inclusiv contribuia
din FEDR pentru Instrumentul european de vecintate i Instrumentul de asisten pentru preaderare se stabilete ca
suma ponderat a prii populaiei din regiunile de grani i partea populaiei totale din fiecare stat membru.
Ponderea este determinat de prile respective ale componentelor transfrontaliere i transnaionale. Prile compo
nentelor de cooperare transfrontalier i transnaional sunt de 77,9 %, respectiv 22,1 %.
Metoda de alocare pentru finanarea suplimentar pentru regiunile menionate la articolul 92 alineatul (1)
litera (e)
9. O alocare special suplimentar care corespunde unei intensiti a ajutorului de 30 EUR pe cap de locuitor va fi
acordat regiunilor de nivelul NUTS 2 ultraperiferice i regiunilor de nivelul NUTS 2 din nord cu o densitate mic a
populaiei. Alocarea respectiv va fi distribuit pe regiuni i pe state membre, proporional cu populaia total a
acestor regiuni.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/431
Nivelul maxim de transferuri din fondurile care sprijin coeziunea
10. Pentru a contribui la o concentrare corespunztoare a finanrii pentru coeziune asupra regiunilor i statelor membre
mai puin dezvoltate i la reducerea disparitilor dintre intensitatea medie a ajutorului pe cap de locuitor, nivelul
maxim al transferurilor (plafon) din fonduri ctre fiecare stat membru este de 2,35 % din PIB-ul statului membru.
Plafonul se va aplica pe o baz anual, sub rezerva ajustrilor necesare ca urmare a concentrrii la nceputul perioadei
a finanrii pentru YEI, i va reduce proporional, dac este cazul, toate transferurile (cu excepia celor pentru
regiunile mai dezvoltate i pentru obiectivul cooperarea teritorial european) ctre statul membru vizat, astfel
nct s se obin nivelul maxim al transferurilor. Pentru statele membre care au aderat la Uniune nainte de 2013 i
a cror cretere medie real a PIB-ului n perioada 2008-2010 a fost mai mic de -1 %, nivelul maxim al trans
ferurilor va fi de 2,59 %.
11. Plafoanele menionate la paragraful 10 de mai sus includ contribuiile de la FEDR pentru finanarea componentei
transfrontaliere din cadrul Instrumentului european de vecintate i al Instrumentului de asisten pentru preaderare.
Aceste plafoane nu includ creditele specifice de 3 000 000 000 de euro pentru YEI.
12. Calculele PIB-ului efectuate de Comisie se ntemeiaz pe statisticile publicate n mai 2012. Ratele de cretere naional
a PIB-ului prevzute de Comisie n mai 2012 pentru perioada 2014 - 2020 se aplic separat fiecrui stat membru.
13. Normele descrise la punctul 10 nu pot da natere la alocri per stat membru mai mari de 110 % din nivelul lor n
termeni reali pentru perioada de programare 2007 - 2013.
Dispoziii complementare
14. Pentru toate regiunile al cror PIB pe cap de locuitor (n PPC) folosit drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de
programare 2007 - 2013 i a fost mai mic de 75 % din media UE-25, dar al cror PIB pe cap de locuitor depete
75 % din media UE-27, nivelul minim al sprijinului pentru perioada 2014 - 2020 din cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc va corespunde n fiecare an cu 60 % din alocarea anual
orientativ medie anterioar n cadrul obiectivului de convergen, calculat de Comisie n cadrul financiar multianual
pentru perioada 2007 - 2013.
15. Nicio regiune de tranziie nu primete mai puin dect ar fi primit dac ar fi fost o regiune mai dezvoltat. Pentru a
determina nivelul acestei alocri minime, metoda de distribuie a creditelor pentru regiunile mai dezvoltate va fi
aplicat tuturor regiunilor care au un PIB pe cap de locuitor de cel puin 75 % din media UE-27.
16. Alocarea minim total din fonduri pentru un stat membru corespunde unui procent de 55 % din alocarea total
individual a acestuia pentru perioada 2007 - 2013. Ajustrile necesare pentru ndeplinirea acestei cerine se aplic
proporional alocrilor din fonduri, excluznd alocrile din cadrul obiectivului de cooperare teritorial european.
17. Pentru a combate efectele pe care criza economic din statele membre ale zonei euro le-a avut asupra nivelului lor de
prosperitate al acestor state i pentru a ncuraja creterea economic i crearea de locuri de munc n aceste state
membre, fondurile structurale vor prevedea urmtoarele alocri suplimentare:
(a) 1 375 000 000 EUR pentru regiunile mai dezvoltate din Grecia;
(b) 1 000 000 000 EUR pentru Portugalia, distribuit dup cum urmeaz: 450 000 000 EUR pentru regiunile mai
dezvoltate, din care 150 000 000 EUR pentru Madeira, 75 000 000 EUR pentru regiunile de tranziie i
475 000 000 EUR pentru regiunile cel mai puin dezvoltate;
(c) 100 000 000 EUR pentru regiunea Border, Midland and Western din Irlanda;
(d) 1 824 000 000 EUR pentru Spania, din care 500 000 000 EUR pentru Extremadura, 1 051 000 000 EUR pentru
regiunile n tranziie i 273 000 000 EUR pentru regiunile mai dezvoltate;
(e) 1 500 000 000 EUR pentru regiunile cel mai puin dezvoltate ale Italiei, din care 500 000 000 EUR pentru
zonele neurbane;
18. n vederea recunoaterii provocrilor reprezentate de situaia statelor membre insulare i de izolarea anumitor pri
ale Uniunii, Malta i Cipru primesc, dup aplicarea metodei de calculare menionate la punctul 16, un pachet
suplimentar de 200 000 000 EUR i, respectiv, 150 000 000 EUR n cadrul obiectivului investiii pentru cretere
i locuri de munc, distribuit dup cum urmeaz: o treime pentru Fondul de coeziune i dou treimi pentru
fondurile structurale.
Regiunilor spaniole Ceuta and Melilla le este alocat un pachet financiar total suplimentar de 50 000 000 EUR n
cadrul fondurilor structurale.
RO
L 347/432 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Regiunii ultraperiferice Mayotte i este alocat un pachet financiar total de 200 000 000 EUR n cadrul fondurilor
structurale.
19. Pentru a facilita adaptarea anumitor regiuni fie la schimbarea statutului lor de eligibilitate, fie la efectele pe termen
lung ale evoluiilor recente din economia lor, se efectueaz urmtoarele alocri suplimentare:
(a) pentru Belgia 133 000 000 EUR, din care 66 500 000 EUR pentru Limburg i 66 500 000 EUR pentru regiunile
de tranziie din Regiunea Valonia;
(b) pentru Germania 710 000 000 EUR, din care 510 000 000 EUR pentru fostele regiuni de convergen din
categoria regiunilor de tranziie i 200 000 000 EUR pentru regiunea Leipzig;
(c) fr a aduce atingere dispoziiilor de la punctul 10, regiunilor cel mai puin dezvoltate ale Ungariei li se va aloca
un pachet suplimentar de 1 560 000 000 EUR, regiunilor cel mai puin dezvoltate ale Republicii Cehe un pachet
suplimentar de 900 000 000 EUR i regiunilor cel mai puin dezvoltate ale Sloveniei un pachet suplimentar de
75 000 000 EUR din fondurile structurale.
20. Programului PEACE i se va aloca o sum total de 150 000 000 EUR, din care 106 500 000 EUR pentru Regatul
Unit i 43 500 000 EUR pentru Irlanda. Acest program va fi implementat sub forma unui program de cooperare
transfrontalier care implic Irlanda de Nord i Irlanda.
Ajustri suplimentare n conformitate cu articolul 92 alineatul (2)
21. n plus fa de sumele stabilite la articolele 91 i 92, Cipru va beneficia de credite suplimentare n valoare de
94 200 000 EUR n 2014 i de 92 400 000 EUR n 2015, care se vor aduga la creditele deja existente din fondurile
structurale.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/433
ANEXA VIII
METODOLOGIA PRIVIND ALOCAREA SPECIFIC PENTRU INIIATIVA PRIVIND OCUPAREA FOREI DE
MUNC N RNDUL TINERILOR MENIONAT LA ARTICOLUL 91
I. Repartizarea alocrii specifice pentru YEI este determinat n conformitate cu urmtoarele etape:
1. Se identific numrul de tineri omeri cu vrsta cuprins ntre 15 i 24 ani n regiunile de nivelul NUTS 2 eligibile,
astfel cum sunt definite la articolul 16 din Regulamentul privind FSE, i anume n regiunile de nivelul NUTS 2 care
au rate ale omajului n rndul tinerilor ntre 15 i 24 de ani de peste 25 % n 2012, i, n cazul statelor membre
n care rata omajului n rndul tinerilor a crescut cu peste 30 % n 2012, se iau n considerare regiunile care au
rate ale omajului n rndul tinerilor de peste 20 % n 2012 (regiuni eligibile).
2. Alocarea corespunztoare fiecrei regiuni eligibile se calculeaz pe baza raportului dintre numrul de tineri omeri
din regiunea eligibil i numrul total de tineri omeri menionai la punctul 1 din toate regiunile eligibile.
3. Alocarea corespunztoare fiecrui stat membru este suma alocrilor corespunztoare fiecrei dintre regiunile sale
eligibile.
II. Alocrile specifice pentru Iniiativa privind ocuparea forei de munc n rndul tinerilor nu sunt luate n considerare n
scopul aplicrii plafonrii normelor enunate n anexa VII n legtur cu alocarea resurselor globale.
III. n scopul stabilirii alocrilor specifice acordate n cadrul YEI pentru regiunea Mayotte, rata omajului n rndul
tinerilor i numrul de tineri omeri se determin pe baza celor mai recente date disponibile la nivel naional, n
cazul n care nu sunt disponibile date Eurostat pentru nivelul NUTS 2.
IV. Resursele alocate YEI pot fi revizuite n sens ascendent pentru perioada 2016 - 2020 n cadrul procedurii bugetare, n
conformitate cu articolul 14 din regulament Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013. Defalcarea pe stat membru
a resurselor suplimentare are loc urmnd aceleai etape ca i cele aplicate alocrii iniiale, dar se bazeaz pe cele mai
recente date anuale disponibile.
RO
L 347/434 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA IX
METODOLOGIA DE STABILIRE A COTEI MINIME DE FSE
Cota procentual suplimentar care trebuie adugat la cota resurselor fondurilor structurale menionat la articolul 94
alineatul (4) alocate FSE ntr-un stat membru care corespunde cotei statului membru respectiv pentru perioada de
programare 2007 - 2013 se stabilete dup cum urmeaz, pe baza ratelor de ocupare a forei de munc (pentru
persoanele cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani) a anului de referin 2012:
n cazul n care rata de ocupare a forei de munc este de 65 % sau inferioar, cota se majoreaz cu 1,7 puncte
procentuale;
n cazul n care rata de ocupare a forei de munc depete 65 %, dar nu este mai mare de 70 %, cota se majoreaz
cu 1,2 puncte procentuale.
n cazul n care rata de ocupare a forei de munc depete 70 %, dar nu este mai mare de 75 %, cota se majoreaz
cu 0,7 puncte procentuale.
n cazul n care rata de ocupare a forei de munc depete 75 %, nu este necesar nicio majorare.
Cota procentual total a unui stat membru dup adugare nu depete 52 % din resursele fondurilor structurale
menionate la articolul 92 alineatul (4).
Pentru Croaia, cota resurselor din fondurile structurale, excluznd obiectivul de cooperare teritorial european, alocate
ctre FSE pentru perioada de programare 2007 - 2013 corespunde cotei medii a regiunilor de convergen ale statelor
membre care au aderat la Uniune la 1 ianuarie 2004 sau ulterior.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/435
ANEXA X
ADIIONALITATEA
1. CHELTUIELI STRUCTURALE PUBLICE SAU ASIMILABILE
n statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate reprezint cel puin 65 % din populaie, cifra utilizat pentru
determinarea cheltuielilor structurale publice sau asimilabile este cifra privind formarea brut de capital fix raportat
n programele de stabilitate i de convergen ntocmite de statele membre n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1466/97 al Consiliului n vederea prezentrii strategiilor lor bugetare pe termen mediu. Cifra care va fi utilizat
este cea raportat n contextul soldului bugetului general, al datoriilor de stat i al previziunilor bugetare ale
autoritilor publice, fiind prezentat ca procentaj din PIB.
n statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate reprezint peste 15 % i sub 65 % din populaie, cifra
utilizat pentru determinarea cheltuielilor structurale publice sau asimilabile este cifra total privind formarea brut
de capital fix n regiunile mai puin dezvoltate. Raportarea acestei cifre se face n acelai format ca i cel stabilit n
primul paragraf.
2. VERIFICAREA
Verificrile privind adiionalitatea n conformitate cu articolul 95 alineatul (5) sunt supuse urmtoarelor norme:
2.1 Verificarea ex ante
(a) Atunci cnd transmite un acord de parteneriat, un stat membru furnizeaz informaii privind profilul planificat al
cheltuielilor n formatul din tabelul 1 de mai jos.
Tabelul 1
Cheltuielile administraiei publice ca procent
din PIB
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
P51 X X X X X X X
(b) Statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate reprezint peste 15 % i sub 65 % din populaie furnizeaz,
n plus, informaii cu privire la profilul planificat al cheltuielilor din regiunile mai puin dezvoltate n formatul
din tabelul 2.
Tabelul 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Formarea brut de capital fix a adminis
traiei publice n regiunile mai puin
dezvoltate, ca procentaj din PIB X X X X X X X
(c) Statele membre pun la dispoziia Comisiei informaii privind principalii indicatori macroeconomici i prognozele
care stau la baza nivelului de cheltuieli structurale publice sau asimilabile.
(d) Statele membre n care regiunile mai puin dezvoltate reprezint peste 15 % i sub 65 % din populaie furnizeaz
Comisiei i informaii cu privire la metoda utilizat pentru estimarea formrii brute de capital fix n aceste
regiuni. n acest sens, statele membre utilizeaz datele privind investiiile publice la nivel regional, dac sunt
disponibile. n cazul n care aceste date nu sunt disponibile sau n alte cazuri justificate corespunztor, inclusiv
atunci cnd, pentru perioada 2014 - 2020, statul membru a modificat semnificativ mprirea regional n sensul
definiiei din Regulamentul (CE) nr. 1059/2013, formarea brut de capital fix poate fi estimat aplicnd indicatori
privind cheltuielile publice regionale sau populaia regional la datele privind investiiile publice la nivel naional.
(e) Odat ce exist un acord din partea Comisiei i a statului membru, tabelul 1 i, dup caz, tabelul 2, vor fi incluse
n acordul de parteneriat al statului membru n cauz ca nivel de referin al cheltuielilor structurale publice sau
asimilabile care trebuie s fie meninut n perioada 2014 2020.
RO
L 347/436 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
2.2 Verificarea intermediar
(a) La momentul verificrii intermediare, se consider c un stat membru a meninut nivelul cheltuielilor structurale
publice sau asimilabile dac media anual a cheltuielilor n perioada 2014 2017 este mai mare sau egal cu
nivelul de referin al cheltuielilor stabilit n acordul de parteneriat.
(b) n urma verificrii intermediare, Comisia poate revizui, dup consultarea statelor membre, nivelul de referin al
cheltuielilor structurale publice sau asimilabile din acordul de parteneriat dac situaia economic a statului
membru s-a modificat semnificativ fa de cea estimat la momentul adoptrii acordului de parteneriat.
2.3 Verificarea ex post
La momentul verificrii ex post, se consider c un stat membru a meninut nivelul cheltuielilor structurale publice
sau asimilabile dac media anual a cheltuielilor din perioada 2014 2020 este mai mare sau egal cu nivelul de
referin al cheltuielilor stabilit n acordul de parteneriat.
3. RATELE DE CORECIE FINANCIAR DUP VERIFICAREA EX POST
n cazul n care Comisia decide s realizeze o corecie financiar n conformitate cu articolul 95 alineatul (6), rata de
corecie financiar se obine scznd 3 % din diferena dintre nivelul de referin din acordul de parteneriat i nivelul
atins, exprimat ca procentaj din nivelul de referin, i apoi prin mprirea rezultatului la 10. Corecia financiar se
stabilete aplicnd aceast rat a coreciei financiare la contribuia fondurilor pentru statul membru n cauz n cazul
regiunilor mai puin dezvoltate i al regiunilor de tranziie, pentru ntreaga perioad de programare.
n cazul n care diferena ntre nivelul de referin din acordul de parteneriat i nivelul atins, exprimat ca procentaj
din nivelul de referin din acordul de parteneriat, reprezint 3 % sau mai puin, nu se efectueaz nicio corecie
financiar.
Corecia financiar nu depete 5 % din finanrile din partea fondurilor pentru statul membru n cauz pentru
regiunile mai puin dezvoltate pentru ansamblul perioadei de programare.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/437
ANEXA XI
Condiionaliti ex ante
PARTEA I: Condiii tematice ex ante
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
1. Consolidarea cercetrii,
dezvoltrii tehnologice i
inovrii
(inta C&D)
[menionate la articolul 9
primul paragraf punctul 1]
FEDR:
Toate prioritile de investiii din
cadrul obiectivului tematic nr. 1
1.1. Cercetare i inovare: Existena
unei strategii naionale sau regionale
de specializare inteligent, n confor
mitate cu programul naional de
reform, care s echilibreze cheltuielile
private cu cercetarea i inovarea i
care s fie conform cu caracteristicile
sistemelor naionale sau regionale
eficiente n domeniul cercetrii i al
inovrii.
Implementarea unei strategii
naionale sau regionale de specia
lizare inteligent care:
se bazeaz pe o analiz de iden
tificare a punctelor forte i a
punctelor slabe (analiz de tip
SWOT) sau pe o analiz
similar, cu scopul de a-i
concentra resursele asupra unui
numr limitat de prioriti n
materie de cercetare i inovare;
prezint msurile necesare
pentru a stimula investiiile
private n activitile de CDT;
conine un mecanism de moni
torizare.
A fost adoptat un cadru care
evideniaz resursele bugetare
disponibile pentru cercetare i
inovare.
FEDR:
Consolidarea cercetrii i inovrii
(C&I), a infrastructurii i a capaci
tilor de dezvoltare a excelenei n
domeniul C&I, precum i
promovarea centrelor de compe
ten, n special a celor de interes
european.
1.2 Infrastructura de cercetare i
inovare Existena unui plan multianual
pentru nscrierea n buget i priori
tizarea investiiilor.
A fost adoptat un plan multianual
pentru nscrierea n buget i priori
tizarea investiiilor legate de priori
tile Uniunii i, dac este cazul, de
Forumul pentru o strategie
european privind infrastructurile
n domeniul cercetrii - ESFRI.
2. Sporirea utilizrii i a
calitii i accesului la
tehnologiile informaiei i
comunicaiilor [inta n
domeniul benzii largi
(broadband)]
[menionate la articolul 9
alineatul (2)]
FEDR:
Dezvoltarea de produse i servicii
TIC, a comerului electronic i a
cererii de TIC.
Consolidarea aplicaiilor TIC
pentru e-guvernare, e-nvare, e-
incluziune, e-cultur i e-sntate.
2.1. Dezvoltarea digital: Un cadru
strategic de politic referitor la
dezvoltarea digital pentru stimularea
serviciilor bazate pe TIC publice i
private de bun calitate, accesibile i
interoperabile i pentru sporirea
utilizrii de ctre ceteni, inclusiv de
categoriile vulnerabile, precum i de
ntreprinderi i de administraiile
publice, inclusiv referitor la iniiativele
transfrontaliere.
Existena unui cadru strategic de
politic pentru dezvoltarea digital,
de exemplu, n cadrul strategiei
naionale sau regionale de specia
lizare inteligent care conine:
nscrierea n buget i priori
tizarea aciunilor prin inter
mediul unei analize de tip
SWOT sau unei analize
similare n conformitate cu
tabloul de bord al Agendei
digitale pentru Europa;
ar trebui s fi fost efectuat o
analiz a contribuiei de echi
librare a cererii i a ofertei de
TIC;
RO
L 347/438 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
indicatori de msurare a
evoluiei interveniilor n
domenii precum cel al alfabe
tizrii digitale, e-incluziunii, e-
accesibilitii i evoluia n e-
sntate, n limitele articolului
168 din TFUE, care sunt
aliniate la strategiile sectoriale
ale Uniunii, naionale sau
regionale existente i relevante;
evaluarea necesitilor n materie
de consolidare a construirii
capacitilor TIC.
FEDR:
Extinderea implementrii benzii
largi, introducerea de reele de
mare vitez i sprijinirea adoptrii
tehnologiilor emergente i a
reelelor pentru economia digital.
2.2. Infrastructura pentru reeaua de
generaie urmtoare (Next Generation
Network - NGN): Existena unor
planuri naionale sau regionale
privind NGN care s in seama de
aciunile regionale n vederea atingerii
intelor Uniunii n materie de acces
internet de mare vitez, care se
concentreaz asupra unor domenii n
care piaa nu reuete s ofere o
infrastructur deschis, la un cost
rezonabil i la un nivel al calitii n
conformitate cu normele UE n
materie de concuren i de ajutoare
de stat, i care s poat furniza
servicii accesibile grupurilor de
persoane vulnerabile.
Existena unui plan naional sau
regional de generaie urmtoare
care conine:
un plan de investiii n infras
tructur bazat pe o analiz
economic care ia n considerare
existena infrastructurilor private
i publice i a planurilor de
investiii;
modele de investiii durabile
care s conduc la intensificarea
concurenei i care asigur
accesul la infrastructur i
servicii deschise, convenabile,
de calitate i n pas cu
progresele viitoare;
msuri pentru a stimula
investiiile private.
3. mbuntirea competi
tivitii ntreprinderilor
mici i mijlocii (IMM-uri)
[menionate la articolul 9
primul paragraf punctul 3]
FEDR:
Promovarea spiritului antrepre
norial, n special prin facilitarea
exploatrii economice de noi idei
i prin stimularea crerii de firme
noi, inclusiv prin intermediul incu
batoarelor de afaceri
Sprijinirea capacitii IMM-urilor
de a se crete pe pieele regionale,
naionale i internaionale i de a
se implica n procesele de inovare.
3.1. Au fost efectuate aciuni specifice
pentru a sprijini promovarea spiritului
antreprenorial lund n considerare
Actul privind micile ntreprinderi
(Small Business Act - SBA).
Aciunile specifice sunt:
s-au adoptat msuri pentru a
reduce timpul i costurile
necesare pentru a crea o ntre
prindere, avnd n vedere obiec
tivele SBA;
s-au adoptat msuri pentru a
reduce timpul necesar pentru a
obine licenele i autorizaiile
pentru a iniia i desfura acti
vitatea specific a unei ntre
prinderi, avnd n vedere obiec
tivele SBA;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/439
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
s-a adoptat un mecanism de
monitorizare a implementrii
msurilor din SBA care au fost
aplicate i de evaluare a
impactului pe care legislaia l
are asupra IMM-urilor.
4. Sprijinirea tranziiei
ctre o economie cu
emisii sczute de dioxid
de carbon n toate
sectoarele
[menionate la articolul 9
primul paragraf punctul4]
FEDR+Fondul de coeziune:
Sprijinirea eficienei energetice, a
gestionrii inteligente a energiei i
a utilizrii energiei din surse rege
nerabile n infrastructurile publice,
inclusiv n cldirile publice i n
sectorul locuinelor.
4.1. Pentru construcia sau renovarea
cldirilor, s-au derulat aciuni de
promovare a eficienei n utilizarea
energiei de ctre utilizatorul final i
investiii eficiente din punctul de
vedere al costurilor n eficiena ener
getic.
Aciunile constau n:
msurile de asigurare a exis
tenei unor cerine minime
privind performana energetic
a cldirilor consecvente cu
articolul 3, articolul 4 i
articolul 5 din Directiva
2010/31/UE a Parlamentului
European i a Consiliului (
1
);
msurile necesare pentru insti
tuirea unui sistem de certificare
a performanei energetice a
cldirilor n conformitate cu
articolul 11 din Directiva
2010/31/UE;
msuri de asigurare a unei plani
ficri strategice privind eficiena
energetic n conformitate cu
articolul 3 din Directiva
2012/27/UE a Parlamentului
European i a Consiliului (
2
);
msuri n conformitate cu
articolul 13 din Directiva
2006/32/CE a Parlamentului
European i a Consiliului (
3
)
privind eficiena energetic la
utilizatorii finali i serviciile
energetice pentru a asigura
instalarea de contoare indi
viduale la clienii finali, n
msura n care este posibil din
punct de vedere tehnic,
rezonabil din punct de vedere
financiar i proporional n
raport cu potenialele economii
de energie.
FEDR + Fondul de coeziune:
Promovarea utilizrii cogenerrii
cu randament ridicat a energiei
termice i a energiei electrice, pe
baza cererii utile.
4.2. Au fost ntreprinse aciuni de
promovare a unei cogenerri cu
randament ridicat a energiei termice
i a energiei electrice.
Aciunile constau n:
Sprijinul pentru cogenerare se
bazeaz pe cererea de energie
termic util i pe economiile
de energie primar, n confor
mitate cu articolul 7 alineatul
(1) i articolul 9 alineatul (1)
literele (a) i (b) din Directiva
2004/8/CE, statele membre sau
organismele lor competente au
evaluat cadrul legislativ i
normativ existent, cu privire la
procedurile de autorizare sau
alte proceduri n vederea:
RO
L 347/440 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
(a) ncurajrii proiectrii de uniti
de cogenerare, n vederea satis
facerii cererilor de cldur util
justificate din punct de vedere
economic i a evitrii unui
volum mai mare de cldur
dect cldura util; i
(b) reducerii barierelor normative i
de alt tip care stau n calea
sporirii cogenerrii.
FEDR+Fondul de coeziune:
Promovarea produciei i a distri
buiei de energie obinut din
surse regenerabile.
4.3. Au fost ntreprinse aciuni de
promovare a produciei i distribuiei
de energie din surse regenerabile (
4
).
Scheme de sprijin transparente,
prioriti privind accesul la reea
sau accesul garantat i prioritate
pentru expediere, precum i norme
standardizate privind suportarea
separat i n comun a costurilor
adaptrilor tehnice care au fost
fcute publice, n conformitate cu
articolul 14 alineatul (1) i
articolul 16 alineatele (2) i (3) din
Directiva 2009/28/CE a Parla
mentului European i a Consiliu
lui (
4
).
Un stat membru a adoptat un plan
naional de aciune n domeniul
energiei regenerabile, n confor
mitate cu articolul 4 din Directiva
2009/28/CE.
5. Promovarea adaptrii la
schimbrile climatice i
prevenirea i gestiunea
riscurilor
(inta privind schimbrile
climatice) [prevzut la
articolul 9 primul paragraf
punctul 5]
FEDR+Fondul de coeziune:
Promovarea investiiilor destinate
abordrii unor riscuri specifice,
asigurarea rezistenei n faa dezas
trelor i dezvoltarea unor sisteme
de gestionare a dezastrelor.
5.1. Prevenirea i gestionarea riscu
rilor: Existena evalurilor naionale
sau regionale ale riscurilor pentru
gestionarea dezastrelor, lund n
considerare adaptarea la schimbrile
climatice
Efectuarea unei evaluri naionale
sau regionale a riscurilor care s
includ urmtoarele elemente:
o descriere a procesului, meto
dologiei, metodelor i datelor
nesensibile utilizate la evaluarea
riscurilor, precum i a criteriilor
bazate pe riscuri pentru priori
tizarea investiiilor;
o descriere a scenariilor de risc
unic i de riscuri multiple;
ine seama, dup caz, de stra
tegiile naionale de adaptare la
schimbrile climatice.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/441
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
6. Conservarea i
protejarea mediului i
promovarea eficientei
resurselor
[menionate la
articolul 9 primul
paragraf punctul 6]
FEDR+Fondul de coeziune:
Investiii n sectorul apei, pentru a
ndeplini cerinele acquis-ului de
mediu al Uniunii i pentru a
rspunde unor nevoi de investiii
identificate de statele membre,
care depesc aceste cerine.
6.1. Sectorul apei: Existena (a) a unei
politici tarifare privind apele care
prevede stimulente corespunztoare
pentru ca utilizatorii s utilizeze
eficient resursele de ap i (b) a unei
contribuii adecvate a diferitelor
utilizri ale apei pentru recuperarea
costurilor serviciilor legate de
utilizarea apei la o rat stabilit de
planul adoptat de gestionare a
bazinelor hidrografice pentru investiii
sprijinite prin diferite programe.
n sectoarele sprijinite prin FEDR i
Fondul de coeziune, un stat
membru asigur contribuia dife
ritelor utilizri ale apei la recu
perarea costurilor serviciilor de
utilizare a apei, pe sector, n confor
mitate cu articolul 9 alineatul (1)
prima liniu din Directiva
2000/60/CE, innd seama, dup
caz, de efectele sociale, de mediu
i economice ale recuperrii,
precum i de condiiile geografice
i climatice ale regiunii/regiunilor
afectate.
Adoptarea unui plan de gestionare a
bazinului hidrografic, pentru
districtul n care se situeaz un
bazin hidrografic, n conformitate
cu articolul 13 din Directiva
2000/60/CE.
FEDR+Fondul de coeziune:
Investiii n sectorul deeurilor,
pentru a ndeplini cerinele
acquis-ului de mediu al Uniunii i
pentru a rspunde unor nevoi de
investiii identificate de statele
membre care depesc aceste
cerine.
6.2. Sectorul deeurilor: Promovarea
unor investiii sustenabile din punct
de vedere economic i de mediu n
sectorul deeurilor, n special prin
elaborarea de planuri de gestionare a
deeurilor n conformitate cu Directiva
2008/98/CE privind deeurile i cu
ierarhia deeurilor.
n temeiul articolului 11 alineatul
(5) din Directiva 2008/98/CE, s-a
transmis Comisiei un raport de
implementare cu privire la
progresele nregistrate n atingerea
intelor de la articolul 11 din
Directiva 2008/98/CE.
Existena unuia sau mai multor
planuri de gestionare a deeurilor,
astfel cum se prevede la articolul 28
din Directiva 2008/98/CE.
Existena unor programe de
prevenire a acumulrii de deeuri,
n conformitate cu articolul 29 din
Directiva 2008/98/CE.
msurile necesare pentru a atinge
pn n 2020 obiectivele privind
pregtirea pentru reutilizare i
reciclare n conformitate cu
articolul 11 alineatul (2) din
Directiva 2008/98/CE.
RO
L 347/442 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
7. Promovarea sistemelor
de transport durabile i
eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor
reelelor majore
[menionate la articolul 9
primul paragraf punctul 7]
FEDR+Fondul de coeziune:
Sprijinirea unui spaiu european
unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiii n
reeaua transeuropean de
transport (TEN-T).
Dezvoltarea i reabilitarea unor
sisteme feroviare complete, de
nalt calitate i interoperabile i
promovarea msurilor de
reducere a zgomotului.
Dezvoltarea i mbuntirea
sistemelor de transport care
respect mediul, inclusiv a celor
cu zgomot redus, i care au
emisii reduse de carbon, inclusiv
a cilor navigabile interioare i a
sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legturilor multi
modale i infrastructurilor aero
portuare, cu scopul de a
promova mobilitatea durabil la
nivel regional i local.
FEDR:
Stimularea mobilitii regionale
prin conectarea nodurilor
secundare i teriare la infras
tructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
7.1. Transporturi: Existena unuia sau
mai multor planuri sau cadre cuprin
ztoare pentru investiii n trans
porturi, n conformitate cu cadrul
instituional al statelor membre
(inclusiv transportul public la nivel
local i regional), care s sprijine
dezvoltarea infrastructurii i s mbu
nteasc conectivitatea la reelele
globale i de baz TEN-T.
Existena unuia sau mai multor
planuri sau cadre cuprinztoare
pentru investiiile n transporturi
care ndeplinesc cerinele legale
pentru evaluarea strategic de
mediu i care prevd:
contribuia la zona de transport
unic la nivel european, n
conformitate cu articolul 10
din Regulamentul (UE) nr.
1315/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (
5
),
inclusiv prioritile pentru
investiii n:
reeaua TEN-T de baz i
reeaua global, n cazul n
care se preconizeaz investiii
din partea FEDR i a Fondului
de coeziune; i
conectivitatea secundar;
un flux realist i matur de
proiecte pentru care se preco
nizeaz sprijin din partea FEDR
i a Fondului de coeziune;
Msuri care s asigure capacitatea
unor organisme intermediare i
beneficiari de a asigura fluxul de
proiecte.
FEDR+Fondul de coeziune:
Sprijinirea unui spaiu european
unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiii n
reeaua transeuropean de
transport (TEN-T).
Dezvoltarea i reabilitarea unor
sisteme feroviare complete, de
nalt calitate i interoperabile i
promovarea msurilor de
reducere a zgomotului.
7.2. Transportul feroviar: Existena n
planurile sau cadrele cuprinztoare de
transport a unei seciuni explicite
privind dezvoltarea transportului
feroviar, n conformitate cu cadrul
instituional al statelor membre
(inclusiv privind transportul public la
nivel local i regional), care s sprijine
dezvoltarea infrastructurii i s mbu
nteasc conectivitatea la reelele
globale i de baz TEN-T. Investiiile
acoper activele mobile, interoperabi
litatea i consolidarea capacitilor.
Existena unei seciuni privind
dezvoltarea transportului feroviar
n planurile sau cadrelor de
transport prevzute anterior care
s ndeplineasc cerinele legale
pentru evaluarea strategic de
mediu i care s prevad un flux
realist i matur de proiecte
(inclusiv un calendar, un cadru
bugetar).
Msuri care s asigure capacitatea
unor organisme intermediare i
beneficiari de a asigura fluxul de
proiecte.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/443
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
Dezvoltarea i mbuntirea
sistemelor de transport care
respect mediul. inclusiv a celor
cu zgomot redus, i care au
emisii reduse de carbon, inclusiv
a cilor navigabile interioare i a
sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legturilor multi
modale i infrastructurilor aero
portuare, cu scopul de a
promova mobilitatea durabil la
nivel regional i local.
FEDR:
Stimularea mobilitii regionale
prin conectarea nodurilor
secundare i teriare la infras
tructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
FEDR+Fondul de coeziune:
Sprijinirea unui spaiu european
unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiii n TEN-
T.
Dezvoltarea i reabilitarea unor
sisteme feroviare complete, de
nalt calitate i interoperabile i
promovarea msurilor de
reducere a zgomotului.
Dezvoltarea i mbuntirea
sistemelor de transport care
respect mediul, inclusiv a celor
cu zgomot redus) i care au
emisii reduse de carbon, inclusiv
a cilor navigabile interioare i a
sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legturilor multi
modale i infrastructurilor aero
portuare, cu scopul de a
promova mobilitatea durabil la
nivel regional i local.
FEDR:
Stimularea mobilitii regionale
prin conectarea nodurilor
secundare i teriare la infras
tructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
7.3. Alte mijloace de transport,
inclusiv ci navigabile interioare i
transportul maritim, porturi, legturi
multimodale i infrastructuri aeropor
tuare: Existena n planul sau planurile
sau cadrul sau cadrele cuprinztoare
de transport a unei seciuni specifice
privind cile navigabile interioare i
transportul maritim, porturile, leg
turile multimodale i infrastructurile
aeroportuare, care contribuie la mbu
ntirea conectivitii la reelele
globale i de baz TEN-T i la
promovarea mobilitii regionale i
locale durabile.
Existena n planul sau planurile sau
cadrul sau cadrele de transport a
unei seciuni privind cile navigabile
interioare i transportul maritim,
porturile, legturile multimodale i
infrastructurile aeroportuare, care:
s ndeplineasc cerinele legale
aplicabile evalurilor strategice
de mediu;
s stabileasc un flux de
proiecte realiste i mature
(inclusiv un calendar i cadrul
bugetar).
Msuri care s asigure capacitatea
unor organisme intermediare i
beneficiari de a asigura fluxul de
proiecte.
FEDR:
mbuntirea eficienei energetice
i a securitii aprovizionrii prin
dezvoltarea unor sisteme inte
ligente de distribuie, stocare i
transport al energiei i prin inte
grarea descentralizrii produciei
de energie din surse regenerabile.
7.4 Dezvoltarea de sisteme inteligente
de distribuie, stocare i transport al
energiei electrice.
Existena unor planuri cuprinztoare
pentru investiii n infrastructura ener
getic inteligent i a unor msuri de
reglementare care s contribuie la
mbuntirea eficienei energetice i
a securitii aprovizionrii.
S-au adoptat planuri cuprinztoare
care descriu prioritile privind
infrastructura energetic naional
care sunt:
n conformitate cu articolul 22
din Directiva 2009/72/CE i
articolul 22 din Directiva
2009/73/CE, unde este cazul; i
RO
L 347/444 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
n conformitate cu planurile
relevante de investiii regionale
prevzute la articolul 12 i cu
planul de dezvoltare a reelei la
nivelul Uniunii pe o perioad de
zece ani, n conformitate cu
articolul 8 alineatul (3) litera
(b) din Regulamentul (CE)
Nr. 714/2009 al Parlamentului
European i al Consiliului (
6
) i
Regulamentul (CE)
Nr. 715/2009 al Parlamentului
European i al Consiliului (
7
) i
care s fie compatibile cu
articolul 3 alineatul (4) din
Regulamentul (UE)
nr. 347/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (
8
)
privind orientrile referitoare la
infrastructurile energetice trans
europene [TEN-E].
Aceste planuri conin:
un flux realist i matur de
proiecte pentru care se preco
nizeaz sprijin din partea FEDR;
msuri de atingere a obiectivelor
de coeziune social i
economic i protecie a
mediului nconjurtor, n
conformitate cu articolul 3
alineatul (10) din Directiva
2009/72/CE i articolul 3
alineatul (7) din Directiva
2009/73/CE;
msuri de optimizare a utilizrii
energiei electrice i de
promovare a eficienei ener
getice, n conformitate cu
articolul 3 alineatul (11) din
Directiva 2009/72/CE i
articolul 3 alineatul (8) din
Directiva 2009/73/CE.
8. Promovarea sustenabi
litii i calitii locurilor
de munc i sprijinirea
mobilitii forei de munc
(inta privind fora de
munc)
[menionate la articolul 9
primul paragraf punctul 8]
FSE:
Accesul la locuri de munc pentru
persoanele aflate n cutarea unui
loc de munc i pentru persoanele
inactive, inclusiv pentru omerii pe
termen lung i pentru persoanele
ndeprtate de piaa muncii,
inclusiv prin iniiative locale de
angajare i sprijin pentru mobi
litatea forei de munc.
8.1. Politicile active n domeniul
pieei forei de munc sunt
concepute i aplicate prin prisma
orientrilor privind ocuparea forei
de munc.
Serviciile de ocupare a forei de
munc au capacitatea de a furniza
i furnizeaz:
msuri personalizate, active i
preventive, n ceea ce privete
piaa muncii, ntr-un stadiu inci
pient, care sunt disponibile
pentru toate persoanele n
cutarea unui loc de munc,
axndu-se n acelai timp pe
persoanele cu cel mai mare risc
de excluziune social, inclusiv
pe persoanele din comunitile
marginalizate;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/445
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
informaii cuprinztoare i
transparente privind noile
locuri de munc vacante i
oportunitile de angajare,
innd seama de necesitile n
schimbare ale pieei muncii.
Serviciile de ocupare a forei de
munc au ncheiat acorduri de
cooperare oficiale i neoficiale cu
prile interesate relevante.
FSE:
Activiti independente, spirit
antreprenorial i deschiderea unei
afaceri, inclusiv a unor ntre
prinderi inovatoare, de dimensiuni
mici, mijlocii i micro.
FEDR:
Sprijinirea constituirii de incu
batoare de afaceri i sprijinirea
investiiilor n favoarea activitilor
independente, a microntreprin
derilor i a crerii de ntreprinderi.
8.2. Activiti independente, spirit
antreprenorial i deschiderea unei
afaceri: existena unui cadru strategic
de politic pentru ntreprinderile
nou-nfiinate favorabile incluziunii.
Existena unui cadru strategic de
politic pentru sprijinirea ntreprin
derilor nou-nfiinate favorabile
incluziunii, care cuprinde urm
toarele elemente:
msuri adoptate pentru a reduce
timpul i costurile necesare
pentru a crea o ntreprindere,
avnd n vedere obiectivele SBA;
msuri adoptate pentru a reduce
timpul necesar pentru a obine
licenele i autorizaiile pentru a
iniia i desfura activitatea
specific a unei ntreprinderi,
avnd n vedere obiectivele SBA;
aciuni care asigur legtura
ntre servicii adecvate de
dezvoltare a ntreprinderilor i
servicii financiare (accesul la
capital), inclusiv pentru grupuri
defavorizate, zone defavorizate,
sau ambele dac este nevoie.
FSE:
Modernizarea instituiilor pieei
muncii, precum serviciile publice
i private de ocupare a forei de
munc, i mbuntirea gradului
de satisfacere a nevoilor pieei
muncii, inclusiv prin msuri de
stimulare a mobilitii trans
naionale a lucrtorilor, precum i
prin programe de mobilitate i
printr-o mai bun cooperare ntre
instituii i prile interesate rele
vante.
FEDR:
investiii n infrastructurile
destinate serviciilor de ocupare a
forei de munc.
8.3. Instituiile pieei forei de munc
sunt modernizate i consolidate n
lumina Orientrilor privind ocuparea
forei de munc.
Reformele instituiilor pieei forei de
munc vor fi precedate de un cadru
strategic clar i o evaluare ex ante
care s includ i dimensiunea de gen.
Aciuni pentru reformarea servi
ciilor de ocupare a forei de
munc, care au ca scop de a le
conferi acestora capacitatea de a
furniza:
msuri personalizate, active i
preventive, n ceea ce privete
piaa muncii, ntr-un stadiu inci
pient, care sunt disponibile
pentru toate persoanele n
cutarea unui loc de munc,
axndu-se n acelai timp pe
persoanele cu cel mai mare risc
de excluziune social, inclusiv
pe persoanele din comunitile
marginalizate;
informaii cuprinztoare i
transparente privind noile
locuri de munc vacante i
oportunitile de angajare,
innd seama de necesitile n
schimbare ale pieei muncii.
RO
L 347/446 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
Reforma serviciilor de ocupare a
forei de munc va include crearea
de reele de cooperare oficial sau
informal cu prile interesate rele
vante.
FSE:
mbtrnire activ i n condiii
bune de sntate.
8.4. mbtrnire activ i n condiii
bune de sntate: Politicile de mb
trnire activ sunt concepute n
lumina Orientrilor privind ocuparea
forei de munc
Prile interesate relevante sunt
implicate n elaborarea i monito
rizarea strategiilor de mbtrnire
activ, n vederea pstrrii lucr
torilor n vrst pe piaa muncii i
a promovrii ocuprii profesionale a
acestora.
Un stat membru a instituit msuri
de promovare a mbtrnirii active.
FSE:
Adaptarea la schimbri a lucrto
rilor, ntreprinderilor i antrepre
norilor.
8.5. Adaptarea la schimbri a lucrto
rilor, ntreprinderilor i antrepreno
rilor: Existena unor politici care
vizeaz favorizarea anticiprii i
bunei gestionri a modificrilor i
restructurrilor.
Existena unor instrumente de spri
jinire a partenerilor sociali i a auto
ritilor publice n vederea
dezvoltrii i monitorizrii unor
metode proactive de schimbare i
restructurare, care cuprind msuri:
de promovare a anticiprii
schimbrilor;
de promovare a pregtirii i
gestionrii procesului de restruc
turare.
FSE:
Integrarea durabil pe piaa muncii
a tinerilor, n special a celor care
nu au un loc de munc, nu
urmeaz studii sau cursuri de
formare, inclusiv a tinerilor care
se confrunt cu riscul excluderii
sociale i a tinerilor din comuni
tile marginalizate, inclusiv prin
executarea garaniei pentru tineri.
8.6. Existena unui cadru politic
strategic pentru promovarea ocuprii
forei de munc n rndul tinerilor,
inclusiv prin executarea garaniei
pentru tineret.
Aceast condiionalitate ex ante se
aplic doar pentru aplicarea YEI.
Exist un cadru politic strategic
cuprinztor pentru promovarea
ocuprii forei de munc n rndul
tinerilor care:
se bazeaz pe dovezi care
msoar rezultatele pentru
tinerii care nu au un loc de
munc, nu urmeaz studii sau
nu particip la formare profe
sional i care constituie funda
mentul pentru elaborarea de
politici specifice i pentru moni
torizarea evoluiei;
identific autoritatea public
relevant responsabil de
gestionarea msurilor de
ocupare a forei de munc n
rndul tinerilor i de coor
donarea parteneriatelor la toate
nivelurile i n toate sectoarele;
implic toate prile interesate
care sunt relevante n
abordarea omajului n rndul
tinerilor;
permite o intervenie i activare
timpurie;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/447
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
cuprinde msuri de sprijin
pentru accesul la integrarea pe
piaa muncii, mbuntirea
competenelor, mobilitatea
forei de munc i integrarea
sustenabil pe piaa muncii a
tinerilor care nu au un loc de
munc, nu urmeaz studii sau
cursuri de formare.
9. Promovarea incluziunii
sociale, combaterea
srciei i a oricrei
discriminri
(inta privind
combaterea srciei)
[menionate la
articolul 9 primul
paragraf punctul 9]
FSE:
Incluziunea activ, inclusiv n
vederea promovrii egalitii de
anse, a participrii active i a
mbuntirii capacitii de
inserie profesional.
FEDR:
Investiii n infrastructurile sanitare
i sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naional,
regional i local, reducnd inegali
tile n ceea ce privete starea de
sntate, promovnd incluziunea
social prin mbuntirea
accesului la servicii sociale,
culturale i de recreere, precum i
trecerea de la serviciile insti
tuionale la serviciile prestate de
comunitate.
Oferirea de sprijin revitalizrii
fizice, economice i sociale a
comunitilor defavorizate din
regiunile urbane i rurale.
9.1. Existena i implementarea unui
cadru strategic de politic naional
pentru reducerea srciei care vizeaz
incluziunea activ a persoanelor
excluse de pe piaa muncii n lumina
Orientrilor privind ocuparea forei de
munc.
Existena unui cadru strategic de
politic naional pentru reducerea
srciei, care vizeaz incluziunea
activ i care:
constituie o baz justificativ
suficient pentru elaborarea
unor politici de reducere a
srciei i de monitorizare a
evoluiilor;
conine msuri de sprijinire a
atingerii intei privind srcia i
excluziunea social la nivel
naional (definit n Programul
Naional de Reform), care
include promovarea locurilor
de munc durabile i de
calitate pentru persoanele cele
mai expuse riscului de
excluziune social, inclusiv
pentru persoanele din comuni
tile marginalizate;
implic prile interesate
relevante n combaterea srciei;
n funcie de nevoile identificate,
include msuri pentru trecerea
de la ngrijirea instituional la
cea bazat pe comunitate.
La cerere i dac este justificat,
prile interesate relevante vor
primi asisten pentru prezentarea
de proiecte i pentru implementarea
i gestionarea proiectelor selectate.
RO
L 347/448 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
FSE:
Integrarea socio-economic a comuni
tilor marginalizate, cum ar fi romii.
FEDR:

Investiii n infrastructurile sanitare i
sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naional, regional i local,
reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate,
promovnd incluziunea social prin
accesul la serviciile sociale, culturale
i de recreere, precum i trecerea de
la serviciile instituionale la serviciile
prestate de comuniti.

Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizic, economic i social a comuni
tilor defavorizate din regiunile
urbane i rurale.

Investiii n educaie, formare i
formare profesionala pentru
competene i nvare pe tot
parcursul vieii prin dezvoltarea infras
tructurilor de educaie i de formare.
9.2. Existena unui cadru strategic de
politic naional privind incluziunea
romilor
Existena unei strategii de
incluziune a romilor care:
stabilete obiective naionale
realizabile pentru integrarea
romilor n scopul eliminrii
decalajului fa de restul popu
laiei. Aceste inte ar trebui s
vizeze cele patru obiective ale
UE de integrare a romilor
legate de accesul la educaie,
ocuparea unui loc de munc,
servicii medicale i locuine;
identific, acolo unde este cazul,
microregiunile defavorizate sau
cartierele segregate n care
comunitile triesc n condiiile
cele mai precare, folosind indi
catori socioeconomici i teri
toriali deja existeni (i anume
nivelul educaional foarte
sczut, omajul pe termen lung
etc.);
include metode puternice de
monitorizare pentru a evalua
impactul aciunilor de integrare
a romilor, precum i un
mecanism de revizuire pentru a
permite adaptarea strategiei;
este conceput, implementat i
monitorizat n strns
cooperare i n cadrul unui
dialog permanent cu organi
zaiile societii civile rom, cu
autoritile regionale i locale;
La cerere i dac este justificat,
prile interesate relevante vor
primi asisten pentru prezentarea
de proiecte i implementarea i
gestionarea proiectelor selectate.
FSE:
mbuntirea accesului la servicii
accesibile, durabile i de nalt
calitate, inclusiv asisten
medical i servicii sociale de
interes general.
9.3. Sntate: Existena unui cadru
strategic de politic naional sau
regional pentru sntate n limitele
articolului 168 din TFUE, care
asigur sustenabilitate din punct de
vedere economic.
Existena unui cadru strategic de
politic naional sau regional
pentru sntate care conine:
msuri coordonate pentru
mbuntirea accesului la
servicii de sntate;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/449
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
FEDR:
Investiii n infrastructurile sanitare
i sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naional,
regional i local, reducnd inegali
tile n ceea ce privete starea de
sntate, promovnd incluziunea
social prin mbuntirea
accesului la serviciile sociale,
culturale i de recreere, precum i
trecerea de la serviciile insti
tuionale la serviciile prestate de
comuniti.
msuri de stimulare a eficienei
n sectorul sntii, prin
aplicarea de modele de prestare
a serviciilor i infrastructur;
conine un sistem de monito
rizare i revizuire.
Un stat membru sau o regiune a
adoptat un cadru care specific
resursele bugetare disponibile esti
mative i o concentrare eficient
din punctul de vedere al costurilor
a resurselor asupra nevoilor stabilite
ca prioriti pentru sntate.
10. Investiii n educaie,
formare i formare profe
sional pentru competene
i nvare pe tot parcursul
vieii
(inta privind educaia)
[prevzut la articolul 9
primul paragraf punctul
10]
FSE:
reducerea i prevenirea aban
donului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la
nvmntul precolar, primar i
secundar de nalt calitate,
inclusiv la parcursuri de nvare
(formale, neformale i informale)
pentru reintegrarea n educaie i
formare.
FEDR:
Investiii n educaie, formare i
formare profesionala pentru
competene i nvare pe tot
parcursul vieii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaie i de
formare.
10.1. Abandonul colar timpuriu:
Existena unui cadru strategic de
politic pentru a reduce abandonul
colar timpuriu (AST) n limitele arti
colului 165 din TFUE.
Existena unui sistem pentru
colectarea i analizarea datelor i
informaiilor privind AST la nive
lurile relevante care:
constituie o baz justificativ
suficient pentru elaborarea
unor politici specifice i monito
rizarea evoluiilor.
Se instituie un cadru strategic de
politic privind AST care:
se bazeaz pe dovezi;
acoper sectoarele educaionale
relevante, inclusiv dezvoltarea
copiilor cu vrste fragede i
vizeaz n special grupurile
vulnerabile care sunt cel mai
expuse riscului de AST, inclusiv
persoanele din comunitile
marginalizate, i conine msuri
de prevenire, intervenie i
compensare;
implic toate sectoarele de
politic i prile interesate
relevante pentru combaterea
AST.
RO
L 347/450 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
FSE:
mbuntirea calitii i a
eficienei nvmntului teriar i
a celui echivalent i a accesului la
acestea n vederea creterii parti
ciprii i a nivelului de instruire,
n special pentru grupurile defavo
rizate.
FEDR:
Investiii n educaie, formare i
formare profesionala pentru
competene i nvare pe tot
parcursul vieii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaie i de
formare.
10.2. nvmntul superior: Existena
unui cadru strategic de politic
naional sau regional pentru
creterea nivelului de instruire pn
la forme de nvmnt superior,
sporirea calitii i eficienei n
limitele articolului 165 din TFUE.
Existena unui cadru strategic de
politic naional sau regional
pentru nvmntul superior care
include urmtoarele elemente:
atunci cnd este necesar, msuri
de cretere a participrii i a
nivelului de instruire care:
cresc participarea la
nvmntul superior n
rndul persoanelor cu
venituri mici i al altor
grupuri slab reprezentate,
acordnd o atenie
deosebit grupurilor defavo
rizate, inclusiv persoanelor
din comuniti margina
lizate;
reduc ratele de abandon/
sporesc ratele de absolvire;
msuri care ncurajeaz
coninutul inovator i
crearea de programe;
msuri de cretere a capacitii
de inserie profesional i a
spiritului antreprenorial care:
ncurajeaz dezvoltarea
competenelor transversale,
inclusiv spiritul antrepre
norial, n programele
relevante de nvmnt
superior;
reduc diferenele dintre
brbai i femei n ceea ce
privete opiunile de
nvmnt i profesionale.
FSE:
Consolidarea accesului egal la
nvarea pe tot parcursul vieii
pentru toate grupele de vrst n
cadre formale, neformale i
informale, actualizarea
cunotinelor, a competenelor i
a aptitudinilor forei de munc i
promovarea unor parcursuri de
nvare flexibile, inclusiv prin
orientarea profesional i
validarea competenelor dobndite.
10.3. nvarea pe tot parcursul vieii:
Existena unui cadru strategic de
politic naional i/sau regional
pentru nvarea pe tot parcursul
vieii n limitele articolului 165 din
TFUE.
Existena unui cadru strategic de
politic naional sau regional
pentru nvarea pe tot parcursul
vieii care conine msuri:
de sprijinire a serviciilor de
dezvoltare i conectare pentru
PV, inclusiv de implementare a
acestor servicii i de mbun
tire a competenelor (validare,
consiliere, educaie i formare),
precum i obinerea implicrii
prilor interesate relevante i
ncheierea de parteneriate cu
acestea;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/451
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
FEDR:
Investiii n educaie, formare i
formare profesionala pentru
competene i nvare pe tot
parcursul vieii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaie i de
formare.
pentru mbuntirea competenelor
diverselor grupuri int n care
acestea sunt identificate ca prioriti
n cadrele strategice de politic
naional sau regional (de
exemplu, ale tinerilor care urmeaz
cursuri de formare profesional, ale
adulilor, ale prinilor care reintr
pe piaa muncii, ale lucrtorilor
subcalificai i n vrst, ale
migranilor i ale altor grupuri
dezavantajate, n special ale
persoanelor cu handicap);
msuri pentru a spori accesul la PV
inclusiv prin eforturi de imple
mentare eficace a instrumentelor
care favorizeaz transparena (de
exemplu, Cadrul european al califi
crilor, Cadrul naional al calific
rilor, Sistemul european de credite
pentru educaie i formare profe
sional, Cadrul european de
referin pentru asigurarea calitii
n educaia i formarea profesio
nal);
msuri de sporire a relevanei
educaiei i formrii pentru piaa
muncii i de adaptare a acestora la
necesitile grupurilor int identi
ficate (de exemplu, tineri care
urmeaz cursuri de formare profe
sional, aduli, prini care reintr
pe piaa muncii, lucrtori subcali
ficai i n vrst, migrani i alte
grupuri dezavantajate, n special
persoane cu handicap).
FSE:
Sporirea relevanei pe piaa muncii
a sistemelor de educaie i
formare, facilitarea tranziiei de la
educaie la piaa muncii i
consolidarea sistemelor de
educaie i formare profesional,
precum i a calitii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a
competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt i
instituirea i dezvoltarea unor
sisteme de formare la locul de
munc, inclusiv a unor sisteme
de nvare dual i programe de
ucenicie.
10.4 Existena unui cadru strategic de
politic naional sau regional pentru
creterea calitii i eficienei
sistemelor de educaie i formare
profesional (EFP), n limitele arti
colului 165 din TFUE.
Existena unui cadru strategic de
politic naional sau regional
pentru creterea calitii i eficienei
sistemelor de educaie profesional,
n limitele articolului 165 din TFUE,
care include msuri pentru urm
toarele elemente:
RO
L 347/452 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
FEDR:
Investiii n educaie, formare i
formare profesionala pentru
competene i nvare pe tot
parcursul vieii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaie i de
formare.
mbuntirea relevanei pe piaa
muncii a sistemelor de EFP, n
strns colaborare cu prile
interesante relevante, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a
competenelor, adaptarea
programelor de nvmnt i
consolidarea dispoziiilor
privind formarea la locul de
munc, n diversele sale forme;
creterea calitii i a atracti
vitii EFP, inclusiv prin
elaborarea unei abordri
naionale pentru asigurarea
calitii EFP (de exemplu n
conformitate cu Cadrul
european de referin pentru
asigurarea calitii n educaia i
formarea profesional) i de
utilizare a instrumentelor de
asigurare a transparenei i de
recunoatere, cum ar fi
Sistemul european de credite
pentru educaie i formare
profesional (ECVET).
11. Consolidarea capacitii
instituionale a autori
tilor publice i a
prilor interesate i o
administraie public
eficient
[menionate la
articolul 9 primul
paragraf punctul 11]
FSE:
Investiii n capacitatea insti
tuional i n eficiena adminis
traiilor i a serviciilor publice la
nivel naional, regional i local n
perspectiva realizrii de reforme, a
unei mai bune reglementri i a
bunei guvernane.
FEDR:
Consolidarea capacitii insti
tuionale a autoritilor publice si
a prilor interesate i o adminis
traie public eficient prin aciuni
de consolidare a capacitii insti
tuionale i a eficienei adminis
traiilor i serviciilor publice
vizate de implementarea FEDR,
precum i prin sprijinirea
aciunilor din cadrul FSE de
consolidare a capacitii insti
tuionale i a eficienei adminis
traiei publice.
Existena unui cadru strategic de
politic pentru consolidarea
eficienei administrative a statelor
membre, inclusiv reforma adminis
traiei publice.
Existena sau procesul de imple
mentare a unui cadru strategic de
politic pentru consolidarea
eficienei administrative a autori
tilor publice ale statului membru
i a competenelor acestora n
urmtoarele aspecte:
o analiz i o planificare stra
tegic a aciunilor de reform
juridic, organizaional i/sau
procedural;
dezvoltarea unor sisteme de
management al calitii;
aciuni integrate de simplificare
i raionalizare a procedurilor
administrative;
elaborarea i implementarea
unor strategii i politici privind
resursele umane care s acopere
principalele decalaje identificate
n acest domeniu;
dezvoltarea de competene la
toate nivelurile ierarhiei profe
sionale din cadrul autoritilor
publice;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/453
Obiective tematice Prioriti de investiii Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
Fondul de coeziune:
Consolidarea capacitii insti
tuionale a autoritilor publice si
a prilor interesate i o adminis
traie public eficient prin aciuni
de consolidare a capacitii insti
tuionale i a eficienei adminis
traiilor i serviciilor publice
legate de implementarea Fondului
de coeziune.
dezvoltarea de proceduri i
instrumente de monitorizare i
evaluare.
(
1
) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a cldirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13).
(
2
) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiena energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i
2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
(
3
) Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiena energetic la utilizatorii finali i serviciile energetice i de abrogare a
Directivei 93/76/CEE a Consiliului (JO L 114, 27.4.2006, p. 64).
(
4
) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile, de modificare i ulterior
de abrogare a Directivelor 2001/77/CE i 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).
(
5
) Regulamentul (UE) Nr 1315/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din11 decembrie 2013 privind orientrile Uniunii pentru dezvoltarea reelei transeuropene
de transport i de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
(
6
) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reea pentru schimburile transfrontaliere de
energie electric i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (JO L 211, 14.8.2009, p. 15).
(
7
) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reelele pentru transportul gazelor naturale i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36).
(
8
) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene,
de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE i de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 i (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).
PARTEA II: Condiionaliti ex ante generale
Domeniul Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
1. Antidiscriminare Existena unei capaciti administrative pentru punerea n
aplicare i aplicarea legislaiei antidiscriminare a Uniunii
i a politicii n materie de fonduri ESI
Msuri n conformitate cu cadrul instituional i juridic
al statelor membre pentru implicarea organismelor
responsabile pentru promovarea unui tratament egal
pentru toate persoanele pe tot parcursul pregtirii i
realizrii programelor, inclusiv furnizarea de consiliere
privind egalitatea n activitile conexe fondurilor ESI;
Msuri pentru formarea personalului autoritilor
implicat n gestionarea i controlul fondurilor ESI n
domeniul legislaiei i politicilor antidiscriminare ale
UE.
2. Gen Existena unei capaciti administrative pentru punerea n
aplicare i aplicarea legislaiei Uniunii privind egalitatea
de gen i a politicii n materie de fonduri ESI
Msuri n conformitate cu cadrul instituional i juridic
al statelor membre pentru implicarea organismelor
responsabile pentru promovarea egalitii de gen pe
tot parcursul pregtirii i realizrii programelor,
inclusiv furnizarea de consiliere privind egalitatea de
gen n activitile conexe fondurilor ESI.
Msuri pentru formarea personalului autoritilor
implicat n gestionarea i controlul fondurilor ESI n
domeniul legislaiei i politicilor Uniunii n materie de
egalitate de gen i de integrare a dimensiunii de gen.
RO
L 347/454 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Domeniul Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
3. Invaliditate Existena capacitii administrative pentru punerea n
aplicare i aplicarea Conveniei Organizaiei Naiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap
(UNCRPD) n domeniul fondurilor ESI n conformitate
cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului (
1
).
Msuri n conformitate cu cadrul instituional i juridic
al statelor membre pentru consultarea i implicarea
organismelor responsabile pentru protecia drepturilor
persoanelor cu handicap sau a organizaiilor reprezen
tative ale persoanelor cu handicap sau a altor pri
interesante relevante pe tot parcursul pregtirii i
realizrii programelor.
Msuri pentru formarea personalului autoritilor
implicat n gestionarea i controlul fondurilor ESI n
domeniul legislaiei aplicabile a Uniunii i n domeniul
legislaiei i politicilor naionale privind persoanele cu
handicap, inclusiv n ceea ce privete aplicarea practic
a UNCRPD, reflectat n legislaia Uniunii i cea
naional, dup caz.
Msuri pentru asigurarea monitorizrii aplicrii arti
colului 9 din UNCRPD n legtur cu fondurile ESI
pe tot parcursul pregtirii i realizrii programelor.
4. Achiziiile publice Existena unor msuri de aplicare eficace a dreptului
Uniunii din domeniul achiziiilor publice n ceea ce
privete fondurile ESI.
Msuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii din
domeniul achiziiilor publice prin intermediul unor
mecanisme adecvate.
Msuri de asigurare a procedurilor transparente de
atribuire a contractelor;
Msuri de formare profesional i difuzare a infor
maiilor pentru personalul implicat n implementarea
fondurilor ESI;
Msuri de asigurare a capacitii administrative de
punere n aplicare i aplicare a normelor Uniunii din
domeniul achiziiilor publice.
5. Ajutoare de stat Existena unor msuri de aplicare eficace a normelor
Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat n ceea ce
privete fondurile ESI.
Msuri referitoare la aplicarea eficace a normelor
Uniunii privind ajutoarele de stat.
Msuri de formare profesional i difuzare a infor
maiilor pentru personalul implicat n implementarea
fondurilor ESI;
Msuri de asigurare a capacitii administrative de
punere n aplicare i aplicarea normelor Uniunii din
domeniul ajutoarelor de stat.
6. Legislaia de mediu privind
evaluarea impactului
asupra mediului (Environ
mental Impact Assessment
- EIA) i evaluarea stra
tegic de mediu (Strategic
Environmental Assessment
- SEA)
Existena unor msuri de aplicare eficace a legislaiei
Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA i SEA.
Msuri referitoare la aplicarea eficace a Directivei
2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliu
lui (
2
) (EIA) i a Directivei 2001/42/CE a Parlamentului
European i a Consiliului (
3
) (SEA).
Msuri de formare profesional i difuzare de
informaii pentru personalul care particip la punerea
n aplicare a directivelor privind EIA i SEA.
Msuri de asigurare a unei capaciti administrative
suficiente.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/455
Domeniul Condiionalitate ex ante Criterii de ndeplinire
7. Sistemele statistice i indi
catorii de rezultat
Existena unei baze statistice necesare pentru a efectua
evaluri ale eficacitii i impactului programelor.
Existena unui sistem de indicatori de rezultat necesari
pentru selectarea aciunilor care contribuie n modul cel
mai eficient la obinerea rezultatelor dorite, monitorizarea
progreselor nregistrate n obinerea rezultatelor i efec
tuarea evalurii impactului.
Existena unor msuri privind colectarea i agregarea
rapid a datelor statistice, cu urmtoarele elemente:
identificarea surselor i mecanismelor de asigurare a
validrii statistice;
msuri de publicare i de disponibilitate public a
datelor agregate;
Un sistem eficient de indicatori de rezultat care s
includ:
selectarea indicatorilor de rezultat pentru fiecare
program care s ofere informaii cu privire la
motivele pentru care au fost selectate aciunile
politice finanate prin program;
stabilirea de inte pentru aceti indicatori;
respectarea, pentru fiecare indicator, a cerinelor
urmtoare: robusteea i validarea statistic,
claritatea interpretrii normative, capacitatea de
reacie la politic, colectarea n timp util a datelor;
Proceduri pentru a se asigura c toate operaiunile
finanate prin program adopt un sistem eficace de
indicatori.
(
1
) Decizia 2009/26 a Consiliului privind ncheierea de ctre Comunitatea European a Conveniei Naiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23,
27.1.2010, p. 35).
(
2
) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
(
3
) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului
(JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
RO
L 347/456 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA XII
INFORMAREA I COMUNICAREA PRIVIND CONTRIBUIILE DIN PARTEA FONDURILOR
1. LISTA OPERAIUNILOR
Lista de operaiuni prevzut la articolul 115 alineatul (2) conine, n cel puin una dintre limbile oficiale ale statului
membru, urmtoarele cmpuri de date:
denumirea beneficiarului (numai persoane juridice; nu se vor numi persoane fizice);
titlul operaiunii;
rezumatul operaiunii;
data de ncepere a operaiunii;
data de finalizare a operaiunii (data prevzut pentru ncheierea fizic sau implementarea integral a operaiunii);
cheltuielile eligibile totale alocate operaiunii;
rata de cofinanare a Uniunii (pe ax prioritar);
codul potal al operaiunii; sau o alt informaie corespunztoare care s indice localizarea;
ara;
denumirea categoriei de intervenie pentru operaiune, n conformitate cu articolul 96 alineatul (2) primul
paragraf litera (b) punctul (vi);
data ultimei actualizri a listei de operaiuni.
Titlurile cmpurilor de date se indic, de asemenea, n cel puin una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii.
2. ACIUNI DE INFORMARE I COMUNICARE DESTINATE PUBLICULUI
Statul membru, autoritatea de management i beneficiarii iau msurile necesare de informare a publicului i de
comunicare privind operaiunile care beneficiaz de contribuii n cadrul unui program operaional, n conformitate
cu prezentul regulament.
2.1. Responsabilitile statului membru i ale autoritii de management
1. Statul membru i autoritatea de management se asigur de faptul c msurile de informare i comunicare sunt
implementate n conformitate cu strategia de comunicare i c acestea vizeaz cea mai cuprinztoare acoperire
mass-media posibil prin utilizarea diverselor forme i metode de comunicare la nivelul adecvat.
2. Statul membru sau autoritatea de management au responsabilitatea de a organiza cel puin urmtoarele msuri de
informare i comunicare:
(a) organizarea unei activiti majore de informare prin aducerea la cunotina publicului a lansrii programului
sau a programelor operaional(e), chiar nainte de aprobarea strategiilor de comunicare relevante;
(b) organizarea cte unei activiti majore de informare pe an, care promoveaz oportunitile de finanare i
strategiile urmrite i prezint realizrile programului sau programelor operaional(e), inclusiv, dac este
relevant, proiectele majore, planurile de aciune comune i alte exemple de proiecte;
(c) afiarea emblemei Uniunii la sediul fiecrei autoriti de management;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/457
(d) publicarea, pe cale electronic, a listei de operaiuni n conformitate cu seciunea 1 din prezenta anex;
(e) oferirea de exemple de operaiuni, pe tipuri de programe operaionale, pe site-ul internet unic sau pe site-ul
internet al programului operaional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic; exemplele
ar trebui s fie ntr-una din limbile oficiale de larg circulaie ale Uniunii, alta dect limba oficial (limbile
oficiale) a(le) statului membru n cauz;
(f) informaii actualizate cu privire la implementarea programului operaional, inclusiv, dup caz, principalele sale
realizri, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operaional care poate fi accesat prin
intermediul portalului internet unic.
3. Autoritatea de management implic, dup caz, n msurile de informare i comunicare, n conformitate cu legile
i practicile naionale, urmtoarele organisme:
(a) partenerii menionai la articolul 5;
(b) centrele de informare privind Europa i reprezentanele Comisiei i birourile de informare ale Parlamentului
European din statele membre;
(c) instituiile de nvmnt i cercetare.
Aceste organisme disemineaz la scar larg informaiile descrise la articolul 115 alineatul (1).
2.2. Responsabilitile beneficiarilor
1. Toate msurile de informare i comunicare furnizate de beneficiar confirm contribuia fondurilor pentru
operaiune prin afiarea:
(a) siglei Uniunii, n conformitate cu caracteristicile tehnice prevzute n actul de punere n aplicare adoptat de
Comisie n temeiul articolului 115 alineatul (4), precum i o trimitere la Uniune;
(b) o trimitere la fondul sau la fondurile din partea crora operaiunea a primit contribuii.
Atunci cnd o msur de informare sau de comunicare vizeaz o operaiune sau mai multe operaiuni cofinanate
de mai multe fonduri, trimiterea prevzut la litera (b) poate fi nlocuit cu trimiterea la fondurile ESI.
2. n cursul implementrii unei operaiuni, beneficiarul informeaz publicul larg cu privire la contribuia obinut
din partea fondurilor prin:
(a) afiarea pe site-ul internet al beneficiarului, n cazul n care exist un astfel de site internet, a unei scurte
descrieri a operaiunii, proporional cu nivelul sprijinului, inclusiv scopurile i rezultatele acesteia, evideniind
contribuia financiar din partea Uniunii;
(b) expunerea, n cazul operaiunilor care nu se ncadreaz la punctele 4 i 5, cel puin a unui afi cu informaii
despre proiect (dimensiunea minim A3), inclusiv despre contribuia financiar din partea Uniunii, ntr-un loc
uor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei cldiri.
3. Pentru aciunile susinute de FSE i, n cazuri adecvate, pentru operaiunile sprijinite de FEDR sau de Fondul de
coeziune, beneficiarul se asigur de faptul c cei care particip la o operaiune au fost informai cu privire la
aceast finanare.
Orice document referitor la implementarea unei anumite operaiuni care este utilizat pentru public sau partici
pani, inclusiv orice list de prezen sau orice alt certificat, include o declaraie cu privire la faptul c programul
operaional a fost cofinanat de fondul sau de fondurile n cauz.
4. n cursul implementrii unei operaiuni sprijinite de FEDR sau de Fondul de coeziune, beneficiarul expune, ntr-un
loc uor vizibil publicului, un panou temporar de o dimensiune semnificativ pentru fiecare operaiune care
const din finanarea infrastructurii sau a unor operaiuni de construcie pentru care contribuia public total
alocat operaiunii depete 500 000 EUR.
RO
L 347/458 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
5. n termen de cel mult trei luni de la finalizarea unei operaiuni, beneficiarul expune o plac sau un panou
permanent, de dimensiuni considerabile, ntr-un loc uor vizibil publicului pentru fiecare operaiune care nde
plinete urmtoarele criterii:
(a) contribuia public total alocat operaiunii depete 500 000 EUR;
(b) operaiunea const n achiziionarea unui obiect fizic sau n finanarea infrastructurii sau a unor operaiuni de
construcie.
Placa sau panoul menioneaz denumirea i obiectivul principal al operaiunii. Formatul su ndeplinete carac
teristicile tehnice stabilite de Comisie n conformitate cu articolul 115 alineatul (4).
3. ACIUNI DE INFORMARE A BENEFICIARILOR POTENIALI I A BENEFICIARILOR
3.1. Msuri de informare a beneficiarilor poteniali
1. Autoritatea de management se asigur, n conformitate cu strategia de comunicare, c strategia i obiectivele i
oportunitile de finanare ale programului operaional oferite n comun de Uniune i statul membru sunt
difuzate la scar larg ctre beneficiarii poteniali i toate prile interesate, nsoite de detalii privind contribuia
financiar oferit de fondurile n cauz.
2. Autoritatea de management se asigur c beneficiarii poteniali au acces la informaiile relevante, inclusiv la
informaii actualizate, dup caz, i, innd cont de accesibilitatea serviciilor de comunicare electronice sau de
alt tip pentru anumii beneficiari poteniali, cu privire la cel puin urmtoarele:
(a) oportunitile de finanare i lansarea cererilor de candidaturi;
(b) condiiile de eligibilitate a cheltuielilor care trebuie ndeplinite pentru a beneficia de o contribuie n cadrul
unui program operaional;
(c) o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanare i a termenelor aferente;
(d) criteriile de selecie a operaiunilor care urmeaz a beneficia de contribuii financiare;
(e) persoanele de contact de la nivel naional, regional sau local care pot furniza informaii privind programele
operaionale.
(f) responsabilitatea potenialilor beneficiari de a informa publicul cu privire la scopul operaiunii i la sprijinul
din partea fondurilor, acordat operaiunii, n conformitate cu punctul 2.2. Autoritatea de management poate
solicita potenialilor beneficiari s propun n textul candidaturii activiti de comunicare orientative,
proporionale cu dimensiunea operaiunii.
3.2. Msuri de informare a beneficiarilor
1. Autoritatea de management informeaz beneficiarii de faptul c acceptarea finanrii constituie o acceptare a
includerii lor pe lista de operaiuni publicat n conformitate cu articolul 115 alineatul (2).
2. Autoritatea de management furnizeaz, dup caz, informaii i instrumente de comunicare, inclusiv formulare n
format electronic, pentru a ajuta beneficiarii s i ndeplineasc obligaiile prevzute n seciunea 2.2.
4. ELEMENTE DIN STRATEGIA DE COMUNICARE
Strategia de comunicare ntocmit de ctre autoritatea de management i, dup caz, de ctre statul membru include
urmtoarele elemente:
(a) o descriere a abordrii n materie de comunicare, inclusiv a principalelor msuri de informare i comunicare care
urmeaz a fi luate de statele membre sau de autoritatea de management adresate beneficiarilor poteniali,
beneficiarilor, difuzorilor de informaii i publicului larg, n conformitate cu obiectivele prevzute la
articolul 115;
(b) o descriere a materialelor care vor fi puse la dispoziie n formate accesibile pentru persoanele cu handicap;
(c) o descriere a modului n care beneficiarii vor fi sprijinii n activitile lor de comunicare;
(d) bugetul orientativ pentru implementarea strategiei;
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/459
(e) o descriere a organismelor administrative, inclusiv a resurselor de personal, responsabile cu implementarea
msurilor de informare i comunicare;
(f) modalitile de realizare a aciunilor de informare i comunicare menionate n punctul 2, inclusiv site-ul
internet sau portalul internet la care pot fi accesate aceste date;
(g) o descriere a modului de evaluare a msurilor de informare i comunicare din perspectiva vizibilitii i
cunoaterii politicii, programelor operaionale, operaiunilor i rolului avut de fonduri i de Uniune;
(h) dup caz, o descriere a modului de utilizare a principalelor rezultate ale programului operaional anterior;
(i) o actualizare anual care s prezinte activitile de informare i comunicare ce urmeaz s fie realizate n anul
urmtor.
RO
L 347/460 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA XIII
CRITERII DE DESEMNARE PENTRU AUTORITATEA DE MANAGEMENT I AUTORITATEA DE
CERTIFICARE
1. MEDIUL DE CONTROL INTERN
(i) Existena unei structuri organizatorice care s acopere funciile autoritilor de management i de certificare i
alocarea funciilor n cadrul fiecreia dintre aceste autoriti, asigurnd respectarea principiului separrii funciilor,
dup caz
(ii) Cadru pentru a asigura, n cazul delegrii de sarcini ctre organisme intermediare, definirea responsabilitilor i
obligaiilor acestora, verificarea capacitilor acestora de a efectua sarcini delegate i existena procedurilor de
raportare
(iii) Proceduri de raportare i monitorizare a neregulilor i de recuperare a sumelor pltite n mod nejustificat
(iv) Plan de alocare a unor resurse umane corespunztoare care s dispun de competenele tehnice necesare, la diverse
niveluri i pentru diverse funcii din cadrul organizaiei
2. GESTIONAREA RISCURILOR
innd seama de principiul proporionalitii, un cadru pentru a asigura c se desfoar un exerciiu corespunztor de
gestionare a riscurilor atunci cnd este necesar i, n special, n cazul unor schimbri majore ale activitilor.
3. ACTIVITI DE GESTIUNE I CONTROL
A. Autoritatea de management
(i) Proceduri pentru solicitarea de granturi, evaluarea cererilor, selectarea pentru finanare, inclusiv instruciuni i
orientri care s asigure contribuia operaiunilor la realizarea obiectivelor i rezultatelor specifice ale prio
ritii relevante n conformitate cu dispoziiile articolului 125 alineatul (3) litera (a) punctul (i).
(ii) Proceduri pentru verificarea gestiunii, inclusiv verificri administrative n legtur cu fiecare solicitare de
rambursare din partea beneficiarilor i verificri la faa locului ale operaiunilor.
(iii) Proceduri pentru tratarea cererilor de rambursare din partea beneficiarilor i autorizarea plilor.
(iv) Proceduri pentru un sistem de colectare, nregistrare i stocare n format electronic a datelor cu privire la
fiecare operaiune, care s includ, dup caz, date cu privire la participani individuali i o defalcare a datelor
cu privire la indicatori pe baz de gen acolo unde este necesar, precum i de asigurare a conformitii
securitii sistemelor cu standardele recunoscute la nivel internaional.
(v) Proceduri instituite de autoritatea de management pentru a se asigura c beneficiarii dispun fie de un sistem
contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzaciile referitoare la o operaiune.
(vi) Proceduri pentru instituirea unor msuri eficace i proporionale de combatere a fraudelor.
(vii) Proceduri pentru asigurarea unei piste de audit i a unui sistem de arhivare corespunztoare.
(viii) Proceduri pentru elaborarea declaraiei de asigurare de gestiune, pentru a raporta cu privire la controalele
efectuate i la deficienele identificate, precum i pentru a elabora rezumatul anual al auditurilor i
controalelor finale.
(ix) Proceduri pentru a asigura punerea la dispoziia beneficiarului a unui document care s prezinte condiiile n
care se acord sprijin pentru fiecare operaiune.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/461
B. Autoritatea de certificare
(i) Proceduri pentru certificarea cererilor de pli intermediare adresate Comisiei.
(ii) Proceduri pentru ntocmirea conturilor i certificarea faptului c acestea sunt autentice, complete i exacte,
precum i a faptului c cheltuielile respect legislaia aplicabil la nivelul Uniunii i la nivel naional, innd
seama de rezultatele tuturor auditurilor.
(iii) Proceduri pentru asigurarea unei piste de audit corespunztoare prin inerea unor evidene contabile care
cuprind sumele care pot fi recuperate, sumele care au fost recuperate, precum i pe cele care au fost trase
pentru fiecare operaiune n format electronic.
(iv) Proceduri, dup caz, pentru a asigura c autoritatea de certificare primete informaii corespunztoare din
partea autoritii de management cu privire la verificrile efectuate i la rezultatele auditurilor efectuate de ctre
sau sub responsabilitatea autoritii de audit.
4. MONITORIZAREA
A. Autoritatea de management
(i) Proceduri pentru sprijinirea activitii comitetului de monitorizare.
(ii) Proceduri pentru elaborarea i transmiterea ctre Comisie a rapoartelor de implementare anuale i finale.
B. Autoritatea de certificare
Proceduri pentru ndeplinirea responsabilitilor autoritii de certificare n materie de monitorizare a rezultatelor
verificrilor de gestiune i a rezultatelor auditurilor efectuate de ctre sau sub responsabilitatea autoritii de audit
nainte de transmiterea cererilor de plat ctre Comisie.
RO
L 347/462 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
ANEXA XIV
TABEL DE CORESPONDEN
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Prezentul regulament
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolele 3 i 4 Articolul 89
Articolele 5, 6 i 8 Articolul 90
Articolul 7
Articolul 9 Articolele 4 i 6
Articolul 10 Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 11 Articolul 5
Articolul 12 Articolul 4 alineatul (4)
Articolul 13 Articolul 4 alineatul (5)
Articolul 14 Articolul 4 alineatele (7) i (8) i articolul 73
Articolul 15 Articolul 95
Articolul 16 Articolul 7
Articolul 17 Articolul 8
Articolul 18 Articolul 91
Articolele 19 - 21 Articolul 92
Articolul 22 Articolele 93 i 94
Articolul 23 Articolul 92 alineatul (6)
Articolul 24 Articolul 91alineatul (3)
Articolul 25 Articolele 10 i 11
Articolul 26 Articolul 12
Articolul 27 Articolul 15
Articolul 28 Articolele 14 i 16
Articolul 29 Articolul 52
Articolul 30 Articolul 53
Articolul 31 Articolul 113
Articolul 32 Articolele 26, 29 i articolul 96 alineatele (9) i (10)
Articolul 33 Articolul 30 i articolul 96 alineatul (11)
Articolul 34 Articolul 98
Articolul 35 Articolul 99
Articolul 36 Articolul 31
Articolul 37 Articolul 27 i articolul 96 alineatele (1) - (8)
Articolul 38
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/463
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Prezentul regulament
Articolul 39 Articolul 100
Articolul 40 Articolul 101
Articolul 41 Articolele 102 i 103
Articolul 42 Articolul 123 alineatul (7)
Articolul 43
Articolul 43a Articolul 67
Articolul 43b Articolul 67
Articolul 44 Articolele 37 - 46
Articolul 45 Articolele 58 i 118
Articolul 46 Articolele 59 i 119
Articolul 47 Articolul 54
Articolul 48 Articolul 55, articolul 56 alineatele (1) - (3), articolul 57 i
articolul 114 alineatele (1) i (2)
Articolul 49 Articolul 56 alineatul (4), articolul 57 i articolul 114
alineatul (3)
Articolul 50 Articolele 20 - 22
Articolul 51
Articolul 52 Articolul 121
Articolele 53 i 54 Articolele 60 i 120
Articolul 55 Articolul 61
Articolul 56 Articolele 65 - 70
Articolul 57 Articolul 71
Articolul 58 Articolul 73
Articolul 59 Articolul 123
Articolul 60 Articolul 125
Articolul 61 Articolul 126
Articolul 62 Articolul 127
Articolul 63 Articolul 47
Articolul 64 Articolul 48
Articolul 65 Articolul 110
Articolul 66 Articolul 49
Articolul 67 Articolele 50 i 111
Articolul 68 Articolele 51 i 112
Articolul 69 Articolele 115 - 117
Articolul 70 Articolele 74 i 122
Articolul 71 Articolul 124
Articolul 72 Articolul 75
RO
L 347/464 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Prezentul regulament
Articolul 73 Articolul 128
Articolul 74 Articolul 148
Articolul 75 Articolul 76
Articolul 76 Articolele 77 i 129
Articolul 77 Articolele 78 i 130
Articolele 78 i 78a Articolul 131
Articolul 79
Articolul 80 Articolul 132
Articolul 81 Articolele 80 i 133
Articolul 82 Articolele 81 i 134
Articolul 83
Articolul 84 Articolul 82
Articolele 85 - 87 Articolul 135
Articolul 88
Articolul 89 Articolul 141
Articolul 90 Articolul 140
Articolul 91 Articolul 83
Articolul 92 Articolul 142
Articolul 93 Articolele 86 i 136
Articolul 94
Articolul 95
Articolul 96 Articolul 87
Articolul 97 Articolul 88
Articolul 98 Articolul 143
Articolul 99 Articolele 85 i 144
Articolul 100 Articolul 145
Articolul 101 Articolul 146
Articolul 102 Articolul 147
Articolele 103 i 104 Articolul 150
Articolul 105 Articolul 152
Articolul 105a
Articolul 106 Articolul 151
Articolul 107 Articolul 153
Articolul 108 Articolul 154
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/465
Declaraie comun a Consiliului i a Comisiei cu privire la articolul 67
Consiliul i Comisia convin c articolul 67 alineatul (4), care exclude aplicarea costurilor simplificate
menionate la articolul 67 alineatul (1) literele (b)-(d) n cazurile n care o operaiune sau un proiect care
face parte dintr-o operaiune este pus n aplicare exclusiv prin proceduri de achiziii publice, nu aduce
atingere punerii n aplicare a unei operaiuni prin intermediul unor proceduri de achiziii publice care au
drept rezultat efectuarea plilor de ctre beneficiar contractantului pe baza unor costuri unitare predefinite.
Consiliul i Comisia convin c costurile determinate i pltite de beneficiar pe baza acestor costuri unitare
stabilite prin proceduri de achiziii publice constituie costuri reale suportate i pltite efectiv de ctre
beneficiar n temeiul articolului 67 alineatul (1) litera (a).
RO
L 347/466 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Declaraia comun a Parlamentului European, a Consiliului i a Comisiei privind revizuirea
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului n materie
de reconstituire a creditelor
Parlamentul European, Consiliul i Comisia sunt de acord s includ n revizuirea Regulamentului financiar,
viznd alinierea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului la
cadrul financiar multianual 2014-2020, i dispoziii necesare pentru aplicarea mecanismelor de alocare a
rezervei de performan i referitor la executarea instrumentelor financiare de la articolul 39 (Iniiativa IMM)
n temeiul Regulamentului de stabilire a dispoziiilor comune aplicabile fondurilor structurale i de investiii
europene (ESIF) privind reconstituirea de:
(i) credite angajate pentru programe referitor la rezerva de performan i care au trebuit s fie dezangajate
ca rezultat al faptului c prioritile din aceste programe nu au fost realizate; i
(ii) credite ce fuseser angajate pentru programe dedicate menionate la articolul 39 alineatul (4) litera (b) i
care au trebuit s fie dezangajate, ntruct participarea unui stat membru la instrumentul financiar a
trebuit ntrerupt.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/467
Declaraia comun a Parlamentului European, Consiliului i Comisiei privind articolul 1
n cazul n care se impun i alte derogri justificate de la regulile comune, pentru a se ine cont de
caracteristicile specifice ale FEPAM i FEADR, Parlamentul European, Consiliul i Comisia European se
angajeaz s permit astfel de derogri, aducnd cu diligena necesar modificrile care se impun regula
mentului de stabilire a dispoziiilor comune aplicabile fondurilor structurale i de investiii europene (ESIF).
RO
L 347/468 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013
Declaraia comun a Parlamentului European i a Consiliului privind excluderea oricror msuri
retroactive n ceea ce privete aplicarea articolului 5 alineatul (3)
Parlamentul European i Consiliul convin urmtoarele:
n ceea ce privete aplicarea articolelor 14 alineatul (2), 15 alineatul (1) litera (c) i 26 alineatul (2) din
Regulamentul de stabilire a dispoziiilor comune aplicabile fondurilor structurale i de investiii
europene, aciunile ntreprinse de statele membre pentru implicarea partenerilor menionai la articolul 5
alineatul (1) n pregtirea acordului de parteneriat i a programelor menionate la articolul 5 alineatul (2)
includ toate aciunile desfurate n mod concret de statele membre, indiferent de momentul n care
survin, precum i aciunile desfurate de acestea nainte de intrarea n vigoare a respectivului regulament
i nainte de data intrrii n vigoare a actului delegat pentru un cod de conduit european adoptat n
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din acelai regulament, n cursul etapelor pregtitoare ale unei
proceduri de programare a unui stat membru, cu condiia ndeplinirii obiectivelor principiului de
parteneriat stabilit n acest regulament. n acest context, statele membre, n conformitate cu compe
tenele lor naionale i regionale, vor decide cu privire att la coninutul acordului de parteneriat propus,
ct i al proiectelor de program propuse, n conformitate cu dispoziiile pertinente din respectivul
regulament i cu normele specifice fondului;
actul delegat de stabilire a unui cod de conduit european, adoptat n conformitate cu articolul 5
alineatul (3), nu va produce, n niciun caz, nici direct, nici indirect, efecte retroactive, n special cu
privire la procedura de aprobare a acordului de parteneriat i a programelor, deoarece legiuitorii UE nu
intenioneaz s-i confere Comisiei competena de a respinge aprobarea acordului de parteneriat i a
programelor numai i exclusiv pe baza vreunei neconformiti cu codul de conduit european adoptat n
conformitate cu articolul 5 alineatul (3);
Parlamentul European i Consiliul invit Comisia s le pun la dispoziie proiectul textului actului delegat
de adoptat n temeiul articolului 5 alineatul (3) ct mai curnd posibil, cel trziu la data la care Consiliul
adopt acordul politic cu privire la Regulamentul de stabilire a dispoziiilor comune aplicabile fondurilor
structurale i de investiii europene sau la data la care proiectul de raport referitor la regulamentul
respectiv este supus la vot n plenul Parlamentului European, n funcie de care dintre acestea este mai
apropiat.
RO
20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/469