Sunteți pe pagina 1din 1

Numr de nregistrare

__________________
CERERE
privind nscrierea la examenul pentru dobndirea calit ii de practician n insolven
Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________
domiciliat(a) n localitatea __________________________________ str. ___________________________ nr. _________
bl. _______ scara ____ apartament _______ jude/sector ________________________________, cod potal ___________
telefon _______________________________________________email___________________________________
carte de identitate seria __________ nr. _________________ eliberat de _____________________________ la data de
_____________.N.!________________________________________solicit s fiu nscris() pentru susinerea
e"amenului de dob#ndire a calitii de practician n insol$en, sesiunea______________________________________,
organi%at de &niunea Naional a !racticienilor n 'nsol$en din (om#nia (&N!'(), n conformitate cu pre$ederile ).&.*.
nr.+,/-.., i ale Statutului pri$ind organi%area i e"ercitarea profesiei de practician n insol$en ,
Declar urmtoarele/
am luat cunotin de pre$ederile art. -0 alin.(1) din )&* nr. +,/-.., i declar c la data pre%entei nu m aflu n
nici unul din ca%urile de nedemnitate pre$%ute de lege.
am luat la cunotin de tematica i bibliografia pentru e"amen.
am luat cunotin de regulile de e"amen cuprinse n e"trasul din Statut
am luat cunotin c accesul n sala de e"amen se $a face pe ba%a crii de identitate
am luat cunotin de pre$ederile art. 22 din )&* nr. +,/-.., i ale Statului referitoare la efectuarea stagiului
pentru obinerea definiti$atului n profesie.
Anexez prezentei urmtoarele documente care confirm condiiile impuse de art. -2 din )&* nr. +,/-.., i corespund
pre$ederilor art. 01300 din Statut/
- - fotografii tip paaport (o fotografie se lipete n careul foto al acestei cereri, cea de a doua se ataea% cererii cu
agraf)
- urriculum $itae (dactilografiat conform model)
- arte de identitate 4 copie
- 5iploma de licen sau absol$ire 4 copie legalizat
- ertificatul de ca%ier judiciar (cu dat recent) sau declaraie notarial pe proprie rspundere
- 6"tras carnet de munc/(e$isal 4 copie, sau adeverin pentru profesii fr carnet de munc
- 7de$erin 4 n original, pri$ind do$ada acti$itii practice economice sau juridice de cel puin 2 ani, pentru ca%urile n
care aceasta nu re%ult din datele nscrise n carnetul de munc
- 5ocumente care atest starea de compatibilitate conform art.-, din )&* nr. +,/-.., (copii dup documente care
s ateste calitatea de a$ocat, e"pert contabil, e$aluator, auditor financiar, arbitru, mediator, e"pert te8nic judiciar,
care lucrea% n interiorul profesiei lor, sau faptul c desfoar acti$it i sau ocup func ii didactice n
n$ m#ntul superior juridic sau economic
3 5o$ada ac8itrii ta"ei de nscriere la e"amenul de dob#ndire a calitii de practician n insol$en n cuantum de
1.-.. lei.
Data ______________ Semntura
Comisia de veriicare a documentelor (nume, prenume, semntur)
!reedintele filialei/ 999999999999999999999
Secretarul general/ 999999999999999999999
:embru al .N.. 999999999999999999999
5ata $erificrii/
(e%ultatul $erificrii/ (admis ! respins)
"#$#