Sunteți pe pagina 1din 2

COMITETUL DE PARINI

AN SCOLAR 2009-2010

PRESEDINTE NERTAN EUGEN DAN


VICEPRESEDINTE SANDOR AURORA
CENZOR TALOS DELIA
SECRETAR SOITARIU SANDA

COMITETUL DE PARINTI AL COLII GIMNAZIALE CORNELIU COPOSU ZALU


Componenta si Reprezentativitatea
Contributiile la Fondul Comitetului de Parinti
Gestiunea si Controlul Fondului Comitetului de Parinti
Deciziile
Voluntariat
Activitati si actiuni finantate din Fondul Comitetului de Parinti
Misiunea noastra:
sa ajutam scoala repede si bine, cu economisirea timpului si banilor parintilor, in
beneficiul copiilor nostri.
sa contribuim la cresterea prestigiului scolii prin propriile actiuni.
Componenta si Reprezentativitatea
membri ai Comitetului de Parinti pot fi numai parinti (sau sustinatori legali) ai
copiilor care sunt elevi in Scoala Gimnaziala Corneliu Coposu pe perioada
mandatului
fiecare clasa din scoala este reprezentat de un parinte in Comitet;
functia executiva este asigurata de Presedintele Comitetului de Parinti, ales pentru
un mandat de doi ani.
Contributiile la Fondul Comitetului de Parinti
sunt benevole;
cuantumul este stabilit si aprobat in prima sedinta a parintilor care are loc la fiecare
inceput de an scolar;
colectarea si gestiunea fondului este realizata de Trezorier, ales pentru un mandat
de doi ani
colectarea contributiilor se face semestrial, la inceputul fiecarui semestru;
Gestiunea si Controlul Fondului Comitetului de Parinti
gestiunea se face pe baza de buget aprobat in prima Sedinta a parintilor care are
loc la fiecare inceput de an scolar;
controlul este realizat de doi Cenzori, alesi pentru un mandat de doi ani;
Eligibilitatea Activitatilor Finantate
orice activitate finantata din fondul Comitetului de Parinti trebuie sa fie in folosul
copiilor;
finantarea se acorda la solicitarea directorul scolii sau pe baza unui referat de
necesitate vizat de acesta;

proiectele deja finantate care necesita completare de fonduri sunt prioritar


sustinute de parinti (principiul aditionalitatii);
Deciziile
deciziile sunt luate de regula de Presedinte;
deciziile sunt luate de regula cu acordul prealabil al conducerii scolii;
Presedintele Comitetului de Parinti al Scoalii Gimnaziale Corneliu Coposu se
limiteaza numai la un rol consultativ in deciziile cu caracter didactic si de
organizare a procesului de invatamnt;
Presedintele poate convoca Sedinta Comitetului de Parinti sau Sedinta Parintilor
pentru luarea unor decizii care nu au acordul directorului scolii.
Voluntariat
activitatea in cadrul Comitetului de parinti este voluntara si nu este retribuita sau
recompensata material in nici un fel.
Activitati si actiuni finantate din Fondul Comitetului de Parinti
paza si protectia elevilor si a scolii
consumabile pentru curatenie si igienizare
dotari pentru clase, laboratoare si sala de sport respectnd principiul aditivitatii
suplimentarea premiilor acordate la sfrsit de an pentru rezultate la invatatura si
pentru olimpici.
contributii la organizarea unor vizite in scoala a unor delegatii din strainatate
promovare imagine scolii, pliante, brosuri promotionale, site internet.
consumabile pentru administrare admitere in scoala, administrare examen de
testare si documente de absolvire.
evenimente scolare si extrascolare.
proiecte propuse de elevi si profesori.