Sunteți pe pagina 1din 11

n m s u r a n c a r e acestea pot activa att Serpenti na

Solar ct i cea Lunar ncoloanele vertebrale.Prin


clarvedere se poate vedea aici un canal central ce
mergesus pe col oana vertebral , iar l a stnga este
Circuitul Lunar i arl a dreapta un Ci rcui t Sol ar, numi te
Ida i Pingala de yoghini i yoghine.lchimiile lui !orus
conduc la activarea acestor dou circuite dectre cmpuri
magnetice ce sunt asemntoare
erpilor." a r p e l e L u n a r d e p e p a r t e a s t n g e s
t e n e g r u c a s mo a l a , c u l o a r e a # o i d u l u i $ p e n t
r u c n t r % a d e v r , e s t e n t r u p a r e a # o i d u l u i
n s u i i p s t r e a & p o t e n ' i a l u l C r e a ' i e i
t u t u r o r lucrurilor.Serpentina Solar este aurie.(n Ini 'i at
determi n aceste )ou Serpenti ne s urce n sus.
Pem s u r c e e l e u r c n s u s e l e s t r
p u n g c h a * r e l e i s e ncruciea& una cu
cealalt. +n lchimia lui !orus, aceste )ouSerpentine se
ncruciea& una cu cealalt prin cea de%a cincea pecete
,cha*ra-, a gtului, i prin toate cele dedesubt..l e st au
apoi una n / a' a cel ei l al t e, n &ona unde est e
gl andap i n e a l s a u c e n t r u l c a p u l u i . i c i , u n
p o t i r e s t e v i & u a l i & a t c u glanda pineal la partea de
0os a potirului
nsui. c e s t e ) o u S e r p e n t i n e s u n t v i i 1 e
l e n u s u n t s t a t i c e c i v i b r e a & i s c n t e
i a & i s e o n d u l e a & c u e n e r g i a 1 i & v
r c o l i r e a c o r p u r i l o r l o r n 2 a a c t i v e a
& o c r e t e r e a poten'ialului magnetic.Sunt
pr act i ci speci / i ce, pe car e vi l e voi mpr t i mai
t r & i u, dar a vrea s vorbesc n acest moment despre
practica cel orPatru Serpentine.
Cnd I sus i eu am / cut dr agost e, dup cum
spune' i voi ,
noi a m d e t e r mi n a t S e r p e n t i n e l e n o a s t r e s u r c e
p e c o l o a n e l e noast r e ver t ebr al e, pr i n )0 ed% ul
nost r u. m / cut acest
l ucr us i mu l t a n i n mo me n t u l o r g a s mu l u i r e
c i p r o c n c r c t u r a eliberat din prima cha*r n &ona
pelvian a corpurilor noastrea /ost trimis sus, n 3ron,
care se a/l n partea superioar acapului 1 stimulnd
centrii cei mai nal'i ai creierului.+ n acel ai t i mp, n
t i mpul acest ui moment al e4t a& ul ui se4ual noi am
pl asat cont i i n' a noast r compl et n cor pur i l e
noast r e2a, pentru c, 2a este ntrit de e4ta&. Stril e
e4tatice hrnesci nt r esc cor pul 2a i , dup cum
am spus mai devr eme, cu/iecare ntrire 2a devine mai
magnetic, atrgnd Ini'iatul spreceea ce el sau ea i
dorete.5agi a Se4ual a l ui I si s ar e de% a / ace cu
abi l i t at ea i nt er n
a/ i i n ' e i / e mi n i n e d e a u t i l i & a e n e r g i i l e ma g
n e t i c e p e n t r u a deschide nivele mai adnci ale
contiin'ei prin actul de predarea energiilor se4uale cilor
ce sunt deschise.Cnd o / emei e est e pr o/ und
ndr gost i t i pr e' ui t , cum am/ost eu de Isus, ceva
las s mearg la cel mai adnc nivel al eii n momentul
orgasmului este o cutremurare incontrolabil
cea r e l o c . ) a c e a s e s i m t e n s i g u r a n
' i p e r m i t e a c e s t cutremur, acest tremur s
o poarte, e4ist un vorte4 magneti cgro&av ce deschide
centrul ce se a/l n uterul ei
)oi Ini 'i a'i anga0 a'i n 5agi a Se4ual a l ui Isi s se pot
ntri pee i n i i i s %
i e 4 p a n s i o n e & e r a p i d c o n t i i n ' a p r i n p u t e r e a
+ n pr act i ci l e avansat e al e 5agi ei Se4ual e a l ui
I si s, br bat ul I ni ' i at det er mi n
amndou Ser pent i ne al e sal e s ur ce pr i ncorpul
2a al /emeii Ini'iate iar /emeia
determi n Serpenti nelesal e s ur ce pr i n cor pul 2a
al br bat ul ui . Put er ea e4pl o& i v a acestei practici
este asemenea energiei el iberate de o bombat omi c.
mpl i t udi nea masi v a val ur i l or cmpul ui
magnet i cp o t n t r i c o r p u l 2 a d i n c o l o d e o
r i c e i m a g i n a ' i e s a u s % l distrug, dac nu este
tratat cum trebuie
Isus sim'ea presiunea Su/letului su Celestial dar este un
lucruc i u d a t s / i u n I n i ' i a t . P e n t r u c e l
e s t e o m c u t o t c e e a c e decurge din aceasta 1 iar el
este din ce n ce mai mult conectatla, i o parte a Su/letului
su Celestial..ste 6a, Su/letul Celestial, ce este vocea lui
)umne&eu
vorbind.I n i ' i a t u l n a l t a c ' i o n e a & c a u n r e / l e
4 d i n p a r t e a g u r i i l u i )umne&eu, dar tocmai
pentru c Su/letul Celestial este clar nu nseamn c
omul este neaprat la /el
Pri mul di ntre acestea se re/er l a n'elegerea c n
momentulorgasmul ui , cmpuri le magneti ce sunt
generate. +ntr% adevr,aceste cmpuri sunt create pri n
ceea ce voi numi'i preambul 1stimularea sim'urilor prin
atingere. ceast stimulare
sen&itiv n c e p e p r o c e s u l c o n s t r u i r i i c mp u r i l
o r ma g n e t i c e i e s t e crucial pentru practica
alchimic a Se4ului 5agic
n i ' i a ' i i a n t r e n a ' i n a l c h i mi e / o l o s e s c e n e r g i a
s e 4 u a l d e asemenea pent r u a cr ea cmpur i
magnet i ce compl e4e 1
dar a c e s t e c mp u r i n u d e v i n o n o u / i i n ' , u
n c o p i l $ e l e d e v i n ncorporate n corpuri le 2a ale
cel or doi Ini 'i a'i, ntri ndu% l e i e l e v n d u %
l e . c e s t a e s t e p r i mu l p u n c t e s e n ' i a l c e t r
e b u i e n'eles. 3otul se nvrte n 0urul acestui punct
ar ci na I ni ' i at ul ui n acest si st em n car e I sus i
eu am / ost antrena'i este s ntreasc corpul 2a
dincolo de li mi ta /ormei /i&ice a lu 2hat
+ n ant r enar ea at t n Se4ul 5agi c al l ui I si s ct i
l cmi i l e l ui !or us, I ni ' i a' i i vor / i ant r ena' i n
e4er ci ' i i l e de ba& al e
cel or )ou Serpentine.+ n aceast pr act i c, I ni ' i at ul si
ngur gener ea& ener gi e pr i np u t e r e a l u i 7 a s a
u / o c u l i n t e r n , p e n t r u a c r e a c m p u r i
magnet i ce compl e4e n pr opr i ul cor p % i apoi
pent r u a aduceacestea n 2a. vr ea s mpr t esc
aceast met od. .st e i ni ma pr act i ci i att pentru cei
care vor s lucre&e singuri ct i pentru cei carevor s
lucre&e n parteneriat.Practica /undamental cere s stea
ae&at drept, respirnd ntr%un mod ritmic, calm.poi
Ini'iatul devine contient de ba&a coloanei sale vertebralei
pe respira'ii trage Serpenti na 8eagr urcnd de l a
stnga i Serpentina urie de la dreapta, sus pe coloana
vertebral.C u m c e l e ) o u S e r p e n t i n e i n t r
n / i e c a r e c h a * r a , e l e t r aver sea& cha*r a,
/ cndu% i dr umul l or sus spr e cor oan. )ar n
aceast practic, cele )ou Serpentine sunt aduse sus
ncentrul capului n prea0ma glandei pineale.

p o i I n i ' i a t u l , / o l o s i n d p u t e r e a r e s p i r a ' i e i , t r i
mi t e e n e r g i a i nspi ra'i il or n Serpenti ne i apoi cu
e4pira'ii le trimite energiarespira'iei mai adnc n
corpurile serpentinelor, determinndu%le s devin 9vii:, ca
s vorbim aa.+ n c e l e d i n u r m e l e s e v o r
r s u c i s a u mi c a p r i n p u t e r e a respira'iei i
inten'ia Ini'iatului.La acest punct, un cal iciu este
i magi nat n i nteriorul capul ui cucele dou serpenti ne
stnd /a' n /a' la bu&, glanda pi neal odihnindu%se la
ba&a
caliciului.( r m t o a r e a / a & t r a g e e n e r g i a l u i 7
a n s u s . I n i ' i a t u l i i magi nea& o mi nge vi e
de / oc, asemnt oar e cu soar el e, n pl e4ul sol ar
i cu /iecare e4pi ra'i e Ini 'i atul repet n tcere
saui n t o n e a & s u n e t u l 7a . c e s t a c a u & e a & l u mi
n a , / o c u l l u i 7a interior s /ie activat i spontan el
ncepe s se mite n sus.Cum aceast l umi n i
cl dur se mi c n sus ea t r ece
pr i nc e n t r u l C a l i c i u l u i p r i n t r e c e l e ) o u S e r
p e n t i n e , s u s s p r e c o r o a n a c a p u l u i . ) e a i c i ,
c e l ma i r e ma r c a b i l / e n o me n s e ntmpl.)in
partea stng a coroanei o energie coboar ce se
aseamncu l i chi dul pr i n nat ur a sa. cest l i chi d
est e numi t Ser pent i naPi ct ur i l or 7oi i . )i n par t ea
dr eapt a cor oanei un al t l i chi d asemntor energiei
se mic 0 os n Cal iciu,
numit Serpenti naP i c t u r i l o r l b e . . s t e c l d u r a
i l u mi n a 7 a % u l u i i n t e r n c e determin coroana s
secrete aceste substan'e.Serpenti na Pi cturi lor 7oi i are
l egtur cu mama biologi c
aI n i ' i a t u l u i . S e r p e n t i n a P i c t u r i l o r l b e s e
r e / e r l a t a t l I n i ' i a t u l u i . P e m s u r c e c e l e
d o u s e a me s t e c ma i mu l t e l u c r u r i s e p o t
n t mp l a . Po a t e / i s e n & a ' i a u n u i g u s t d u l c e
n spatele gtului 1 ceea ce yoghinii i yoghinele numesc
mrita 1
d a r c e e a c e n o i n C u l t u l l u i I s i s n u mi m p
e l e ; n i t o a r e , pentru c ele par s vin de la i&vorul
din cap.Cteodat aceasta este prima pre&entare$ i
dac un Ini'iat seconcent r ea& pe sen& a' i a pel or
;ni t oar e, un / el de e4t a& sosete. Cteodat
Ini'iatul simte lumi n n capul l ui . )i n nou, d a c e l s e
c o n c e n t r e a & p e a c e a s t l u mi n , u n / e l d e
e 4 t a & sosete.Cteodat pe msur ce cele
dou serpentine ,7oie i lb-
sea m e s t e c , a p a r e u n e 4 t a & s p o n t a n . c e
s t e 4 t a & , n u a r e

i mportan' ce%l cau&ea&, este cruci al pentru al chimie.
Pentruc e4ta&ul este mncarea i alimenta'ia pentru
corpul
2a.. 4 i s t o t e n d i n ' p e n t r u a c e s t e 4 t a & s r m
n n c e n t r e l e superioare, din moment ce aici este
locul unde el a luat natereprin aceast practic. )ar n
aceast metod, pe prima sosire
ae 4 t a & u l u i , I n i ' i a t u l t r e b u i e s % i mu t e
c o n t i e n ' a s a s p r e ntregul corp 2a. ceasta
determi n e4ta&ul s se mprtie n ntregul corp
/i &i c, 2hat i este apoi absorbit de 2a, ntrindu% l i
revitali&ndu%l.ceasta este practica de ba&,
/undamental.Pentru cei care se a/l n parteneriat
practicnd se4ul 5agic
al l u i I s i s , s t a r e a e 4 t a t i c s o s e t e n a t u r a l .
P e n t r u a c e i c a r e practic individual, e4ta&ul trebuie
auto%generat.Cu t oat e acest ea, ambel e pr act i ci , cer
ca I ni ' i at ul s devi nconti ent n timpul momentel or
de e4ta& ast/el nct corpul 2as poat l ua par t e l a
bog' i e , comoar - , cmpur i magnet i ce create de
asemenea beatitudine.
+ntr% un sens /oarte real, brbatul Ini 'i at n/runt
cel e mai mari p r o v o c r i n p r a c t i c a r e a S e 4 u l u i
5a g i c a l l u i I s i s , p e n t r u
c a c e a s t a c e r e , d u p c t e s % a r p r e a , s
me a r g mp o t r i v a p r o p r i e i n a t u r i . P r i n n a t u r ,
b r b a t u l e s t e e l e c t r i c d i n t r % u n punct de vedere
alchimic, n timp ce /emeia este magnetic..ste n natura
electri ci t'i i s se mite i s ac'i one&e n timpce n
natura magneticului este s umple, s
mbr'ie&e.+ n p r a c t i c , c o n c e n t r a r e a d e v i n e n t
r i r e a c o r p u l u i 2a p r i n incorporarea cmpuril or
magneti ce eli berate prin actul se4ual . Imediat dup
orgasm, cmpurile magnetice generate de /emeiaIni'iat
conti nu spi ralat i circular. cesta este ti mpul
pentruodihn i a /i cu energia magnetic, dar prin natura
lor brba'iitind s se scoale i s /ac ceva sau s mearg
la culcare
(n alt motiv pentru care termenul magic este /olosit este
acelac sunt met ode, odat ce 2a est e nt r i t , pe
car e I ni ' i at ul l epoate /olosi pentru a a/ecta
reali tatea n moduri /oarte di recteprin metode ce par
magice. Lua'i, de e4emplu, inima de ba&
ces e p r a c t i c n c h i mi i l e l u i !o r u s 1 r i d i c a r e
a S e r p e n t i n e l o r 8egr e i ur i i sus pe col oana ver t
ebr al , cr ear ea Cal i ci ul ui , a c t i v a r e a / o c u l u i i n t e r
n a l l u i 7a i n t l n i r e a S e r p e n t i n e l o r Pi ct ur i l o
r 7oi i i l be 1 t oat e sunt act e de magi e, act e
al ei nten'i ei i voin'ei att personal e ct i spirituale.
)e aceea sere/er ca la magic.+ntorcndu%ne la parado4ul
n/runtat de brbatul Ini'iat, gsimc nat ur a sa l ucr ea&
mpot r i va l ui nt r % o anumi t msur n aceste
practici, n mod deosebi t Se4ul 5agi c. Pentru c,
odatce 2a% ul unui I ni ' i at br bat est e ncr cat , el ,
pr i n nat ur a
sa, v r e a s a c ' i o n e & e , s / a c c e v a . + n
s d a c , e l s e p o a t e di scipli na, antrena el
nsui s conti nue s stea ae&at
alturi d e I u b i t a s a , e l s e p o a t e a d p o s t i e
l n s u i n c m p u r i l e ma g n e t i c e b o g a t e c r e a
t e p r i n i u b i r e a l o r , s e 4 u l l o r i s % i ntreasc
2a%ul ntr%o mai mare msur.
S<LI37
+ n p r a c t i c a d e i n i ' i e r e a c i i s o l i t a r e , S e r p
e n t i n a d e u r a Soarelui ntlnete Serpentina 8eagr
a Lunii n centrul
capului, i c mp u r i l e ma g n e t i c e c r e a t e d e a me s t
e c u l l o r i r e a c ' i i l e ener get i ce cr eat e de
i nt er sec' i i l e l or pr i n cha*r e, cr eea&
pe!orus.s t / e l , i n d i / e r e n t d a c e s t e / c u t s i n g
u r s a u mp r e u n c u al tcineva nu are importan'
propriu &is, dar ceea ce trebuie sse ntmple n
ambel e este la /el. Soarele i Luna trebuie s
/i e n b a l a n ' i , a p o i , i l u mi n a r e a , c e e a c e
n u mi m ! o r u s , s e 7 . L I = . =