Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACTUL DE MAGAZINAJ

A. DEFINIIE
Contractul de magazinaj este contractul prin care o parte (depozitarul) se oblig s
pstreze n magazie bunurile ncredin!ate de cealalt parte (deponent) "i s le restituie n
natur.
#. $%&'&$(%I
Contractul de magazinaj este un contract consensual) sinalagmatic) cu titlu oneros)
generator de crean!) cu e*ecutare succesi+) nenumit) principal.
C. C,A(-E '.ECIA,E
Contractul de magazinaj) n opinia noastr) trebuie s cuprind urmtoarele clauze/
pr!i) obiect) durat) obliga!ii pr!i) tari0 "i modalit!i de plat) asigurare) clauza penal)
rezilierea) 0or!a major) arbitraj) cesionarea contractului) intrarea n +igoare) dispozi!ii 0inale)
nc1eierea.
D. CA%AC$E%I'$ICI A,E C2N$%AC$(,(I
Contractul de magazinaj se aseamn) cu contractul de depozit +oluntar.
Depozitarul mr0urilor poate emite un titlu reprezentati+ al mr0urilor) nominati+) la
ordin sau la purttor) ce +a cuprinde locul "i data emisiunii) numele "i adresa depozitarului)
determinarea mr0ii (cantitatea) calitatea "i semnele care o indi+idualizeaz)) sumele "i
c1eltuielile ce trebuie pltite sau care au 0ost pltite cu anticipa!ie) stipula!iunile pr!ilor cu
pri+ire la pstrarea mr0urilor) numrul de e*emplare n care a 0ost emis titlul) acelea"i
indica!ii urm3nd a 0i men!ionate "i pe talonul din registrul depozitarului.
$itlul poate 0i emis pe numele deponentului sau al unui ter! desemnat de acesta "i) dac
a 0ost emis n mai multe e*emplare) 0iecare dintre acestea poate 0i transmis separat prin gir.
Dac unul din e*emplarele titlului este destinat s 0ie dat n gaj) el trebuie indicat ca
atare (4arant)) 0c3ndu5se men!iunea despre aceasta "i pe celelalte e*emplare.
Dac s5a constituit n gaj) 4arantul este emis creditorului) men!ion3ndu5se pe el "i pe
talonul din registru datoria garantat "i scaden!a ei.
Depozitarul nu poate elibera mr0urile dec3t creditorului legitimat cu titlu
reprezentati+ al acestora) iar dac mar0a a 0ost depozitat "i n interesul unui ter!) care a
comunicat adeziunea sa) depozitarul nu se poate elibera restituind mar0a deponentului 0r
consim!m3ntul ter!ului.
.osesorul titlului reprezent3nd mar0a nu poate pretinde ca aceasta s5i 0ie predat) c3t
timp creditorul posesor al 4arantului nu a 0ost pltit) a0ar de cazul c3nd a consemnat) n
m3inile depozitarului) suma garantat cu 4arantul "i dob3nzile p3n la scaden!.
.osesorul 4arantului a crui crean! nu a 0ost satis0cut la scaden!) dup dresarea
protestului) poate proceda la +3nzarea bunurilor.