Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA PETROLGAZE PLOIETI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


Specializarea MANAGEMENTUL SECTORULUI PU!LIC
PROIECT LA FINANTE PU!LICE SI !UGET
TEMA
ANALIZA E"ECUTIEI !UGETARE LA O INSTITUTIE PU!LICA
Masterand:
ANTON ALEXANDRA
FILOFTEIA
Anul I, Grupa 11, MSP
Preze#$area Pri%ariei M&#icipi&l&i Caracal
Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala

Primaria Muniipiului !araal este " institutie pu#lia u ati$itate permanenta,
%"rmata din primar ,$ieprimari ,seretar si pers"nalul din su#"rdinea ierar&ia a
primarului'
(nul dintre "mpartimentele struturii "r)ani*at"rie a Primariei Muniipiului !araal,
este Diretia #u)et'
Direc$ia '&(e$ are a "#iet de ati$itate ""rd"narea, in "nditiile le)ii, a
ati$itatil"r de ela#"rare a #u)etului l"al si asi)urarea derularii in #une "nditii a
e+eutiei #u)etare, preum si indeplinirea, in "n%"rmitate u pre$ederile atel"r
n"rmati$e in $i)"are, a atri#utiil"r e re$in "r)anel"r de speialitate ale aut"ritatil"r
l"ale in le)atura u int"mirea si e+eutia #u)etului l"al, "nstituirea si utili*area
%"nduril"r pu#lie'
Diretia ,u)et este un "mpartiment de speialitate si are relatii de "la#"rare u
Ministerul Finantel"r Pu#lie si Ministerul Administratiei si Internel"r, u elelalte
"mpartimente din adrul Primariei !araal si u alte aut"ritati si institutii'
Din punt de $edere al struturii "r)ani*at"rie, Diretia ,u)et este impartita in
mai multe "mpartimente, enumerate mai -"s impreuna u prinipalele l"r atri#utii'
Atri#utii ale "mpartimentului ,u)et.e+eutie:
primeste si $eri%ia indiat"rii de %undamentare a pr"ietel"r de #u)et pre*entate de
unitatile #ene%iiare de redite/
anual, si "ri de ate "ri au l" "retii si reti%iari de #u)et, int"meste pr"ietul
#u)etului l"al si al ati$itatil"r e+tra#u)etare, atat pentru ati$itatea pr"prie at si pentru
institutiile pu#lie din su#"rdinea !"nsiliului L"al !araal, pe #a*a datel"r pre*entate
de aestea si a indiat"ril"r %i*ii si $al"rii e+istenti/
anual, si dupa reti%iarile si "retiile e%etuate la #u)etul muniipal 0 daa au l"
m"di%iari. transmite #u)etul apr"#at %iearei unitati #ene%iiare de redit/
int"meste detalierile la #u)et pentru apit"lele #u)etare/
lunar primeste "nturile de e+eutie ale unitatil"r, le $eri%ia, le anali*ea*a si int"meste
e+eutia pe "rd"nat"ri in $ederea inadrarii in pre$ederea #u)etara/
trimestrial, pana la data de 12 ale lunii urmat"are in&eierii trimestrului, primeste darile
de seama trimestriale ale unitatil"r de su#"rd"nare l"ala/
trimestial, pana la data de 12 ale lunii urmat"are int"meste ane+a 11 si ane+a 12 la
darea de seama "nta#ila/
$eri%ia e+istenta rap"artel"r e ins"tes "nturile de e+eutie #u)etara ale unitatil"r de
su#"rd"nare l"ala/
int"meste "ntul de in&idere a e+eritiului %inaniar.#u)etar pentru a %i supus apr"#arii/
int"meste *ilni situatia denumita la *i a $enituril"r inasate si a platil"r e%etuate
preum si situatia 3limita de redit4 neesara la tre*"reria muniipiului !araal'
int"meste pr"t""ale pentru di%erite atiuni pri$ind ati$itatea sp"rti$ si de tineret
preum si pentru ulte reli)i"ase preum si "n$entii in&eiate u a)entii e"n"mii
pr"duat"ri si distri#uit"ri de ener)ie termia/
lunar, si "ri de ate "ri este ne$"ie, primeste ererile de alimentare a "nturil"r de la
unitatile de su#"rd"nare l"ala, anali*ea*a strutura aest"ra si pr"pune alimentarea
"nturil"r in %untie de pre$ederea #u)etara'
redatea*a, "ri de ate "ri este ne$"ie, pr"iete de &"tarari u a$i*ul "mpartimentului
-uridi, e+puneri de m"ti$e preum si rap"arte ale diretiei/
int"meste *ilni disp"*itii #u)etare si "rdine de plata pentru platile e se e%etuea*a
atre "rd"nat"rii tertiari/
pr"pune des&iderea si retra)erea de redite si int"meste d"umentatia neesara in aest
sens/
partiipa la atiuni de in$entariere a mi-l"ael"r %i+e, materiale, "#ietel"r de in$entar,
mi-l"ael"r #anesti "ri de ate "ri este ne$"ie/
reali*ea*a *ilni punta-ul la $enituri si &eltuieli intre situatia la *i reali*ata de #ir"ul
#u)et si e+eutia tre*"reriei muniipiului !araal si se "n%runta u e+trasele de "nt
pentru urmat"arele ate)"rii de &eltuieli/
51 3Aut"ritati e+euti$e4
56 3In$atamant4
57 3Sanatate4
58 3!ultura, reli)ie, sp"rt4
92 3Asistenta s"iala, al"atii, pensii, a-ut"are si indemni*atii4
9: 3G"sp"darie "munala si l"uinte4
61 3Ordine pu#lia si si)uranta nati"nala4
77 3D"#an*i a%erente dat"riei pu#lie l"ale si alte &eltuieli4
82 3Ram#ursari de imprumuturi4
int"meste n"tele -usti%iati$e pri$ind s"liitarea de su#$entii de la #u)etul de stat pentru
pr"tetia s"iala, s"liitarea de sume din "te din imp"*itul pe $enitul )l"#al, din "ta de
19; de e&ili#rare/
ela#"rea*a si redatea*a "resp"ndenta spei%ia reparti*ata "mpartimentului'
Atri#utii ale "mpartimentului %inaniar."nta#il:
e%etuea*a inasari si plati in numerar pentru pers"ane %i*ie si -uridie pe #a*a de
d"umente le)al int"mite/
e%etuea*a *ilni "ntr"lul "peratiunil"r de asa/
urmareste si raspunde de e+eutia #u)etara din %a*a de an)a-are a &eltuielil"r si pana la
e+eutie, "n%"rm pre$ederil"r re%erit"are la an)a-are, li&idare, "rd"nantare si plata/
int"mirea statel"r de plata pentru salariati si "nsilieri l"ali, pe #a*a p"nta-el"r de
pre*enta si a re%eratel"r de "re suplimentare si a alt"r drepturi salariale, in "n%"rmitate
u pre$ederile le)ale/
alulul drepturil"r #anesti a%erente "nediil"r de "di&na si a "nediil"r de #"ala pentru
salariati, "ri de ate "ri este ne$"ie/
$eri%iarea e+istentei $i*ei de "ntr"l %inaniar.pre$enti$ pe t"ate d"umentele are stau
la #a*a an)a-arii platil"r de atre institutie, preum si a alt"r d"umente are neesita
aeasta $i*a/
int"mirea si predarea de"ntului pri$ind ta+a pe $al"area adau)ata in #a*a d"umentel"r
le)ale, "n%"rm le)ii, are re)lementea*a aeasta ta+a, $irarea ei atre #u)et la termenul
sta#ilit de le)e/
int"meste si inre)istrea*a in e$identa "nta#ila t"ate n"tele "nta#ile in $ederea
int"mirii #alantei de $eri%iare lunare/
int"mirea "rdinel"r de plata pentru e%etuarea de plati atre %urni*"ri/
partiiparea la atiuni de in$entariere a mi-"ael"r %i+e, materialel"r, "#ietel"r de
in$entar si a mi-l"ael"r #anesti "ri de ate "ri este ne$"ie'
Primaria Muniipiului !araal , a institutie pu#lia,are a "#iet de ati$itate:
Dreptul si apaitatea e%eti$a de a re*"l$a si )esti"na in nume pr"priu si su#
resp"nsa#ilitatea l"r " parte imp"rtanta a tre#uril"r pu#lie ,in interesul "leti$itatii
l"ale pe are " repre*inta/
Au initiati$a si &"taras ,u respetarea le)ii,in pr"#leme de interes l"al,u e+eptia
el"r are sunt date prin le)e in "mpetenta alt"r aut"ritati pu#lie 'In aest sens
,institutia pu#lia are urmat"rele resp"nsa#ilitati:
Respetarea drepturil"r si li#ertatil"r %undamentale ale etatenil"r/
Or)ani*area si de*$"ltarea l"alitatii:e"n"mi".s"iala,ur#anistia si de amena-are a
terit"riului ,pr"tetia mediului/
Gestiunea %inaniara si patrim"niala in #a*a prinipiil"r de aut"n"mie l"ala ,"n%"rm
le)ii/
Ser$iii pu#lie l"ala/
Asistenta ,a-ut"r s"ial si pr"tetie a drepturil"r "pilului/
Li#era initiati$a si "nurenta l"iala asi)urand li#ertatea "mertului/
Funti"narea institutiil"r de in$atamant ,sanitare ,ultura ,tineret si sp"rt,p"tri$it le)ii/
Or)ani*area interna a Primariei/
Asi)urarea "rdinii pu#lie/
Asi)urarea des%asurarii ati$itatil"r stiinti%ie,ulturale ,artistie,sp"rti$e si de a)rement/
Pre$enirea si limitarea urmaril"r alamitatil"r ,atastr"%el"r ,inendiil"r ,epidemiil"r sau
epi*"tiil"r/
Alte d"menii "respun*at"are ne$"il"r "leti$itatii l"ale a%late in s%era de "mpetenta a
aut"ritatil"r administratiei pu#lie l"ale ,in "n%"rmitate le)ea 115<1221 si u alte
pre$ederi le)islati$e in $i)"are'
Baza legala de infiintare
Primaria Muniipiului !araal %unti"nea*a in #a*a Le)ii administratiei pu#lie
l"ale nr' 115<1: aprilie 1221 pu#liata in M"nit"rul O%iial al R"maniei nr' 12= din 1:
aprilie 1221 si a m"di%iaril"r aduse arti"lului 12:, alin >1? prin Le)ea 119 <1: aprilie
1221 pu#liata in M"nit"rul O%iial nr' 177<18 aprilie 1221'
Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
Primarul, @ieprimarul, Seretarul muniipiului !araal, impreuna u aparatul
pr"priu de speialitate "nstituie " strutura %unti"nala u ati$itate permanenta,
denumita Primaria Muniipiului !araal are adue la indeplinire &"tararile !"nsiliului
l"al si disp"*iiile Primarului s"luti"nand pr"#lemele urente ale "leti$itatii l"ale'
Primarul este se%ul administratiei pu#lie l"ale a muniipiului !araal si al aparatului
pr"priu de speialitate, pe are il "ndue si "ntr"lea*a, "n%"rm:
. Le)ii AdministraAiei Pu#lie L"ale, nr' 115<1221>art'99 alin'1?
Re)ulamentului adru de "r)ani*are Bi %unAi"nare apr"#at prin O'G' nr' :5<1221 >pentru
apr"#area Re)ulamentului !adru de Or)ani*are Bi FunAi"nare a !"nsiliil"r L"ale?
Le)ii 96:<1221, u respetarea pre$ederil"r Le)ii 51<122:'
Le)ii 191<122: pri$ind unele masuri pentru asi)urarea transparentei in e+eritarea
demnitatil"r pu#lie, a %untiil"r pu#lie si in mediul de a%aeri, pre$enirea si
santi"narea "ruptiei
Le)ea nr' 177<1888, pri$ind Statutul FunAi"naril"r Pu#lii
C"tDrErea nr' 1128<122: pri$ind "r)ani*area Bi de*$"ltarea arierei %unAi"naril"r pu#lii
C"tDrErea nr' 1112<122: pri$ind "r)ani*area Bi %unAi"narea "misiil"r de disiplinD Bi a
"misiil"r paritare din adrul aut"ritDAil"r Bi instituAiil"r pu#lie
A)pec$e le(a$e *e ac$i+i$a$ea *e ,i#a#$are i# i#)$i$&$ia a#aliza$a
Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
O#ieti$ul %undamental al mana)ementului %inaniar."nta#il este sta#ilirea
permanentD a pri"ritDAil"r Bi &eltuirea u ma+imD e%iienAD a #anului pu#li'
Pentru reali*area studiil"r de dia)n"stiare se re"mandD luarea Fn "nsiderare a
in%"rmaAiil"r re%erit"are la situaAia e"n"mi" %inaniarD a institutiei pu#lie Fn dinamiD,
respeti$ pe un inter$al de timp de minimum 1 ani, Fn $ederea %"rmulDrii un"r "nlu*ii
pertinente su# %"rma puntel"r %"rte, puntel"r sla#e Bi a re"mandDril"r'
,u)etul L"al este alimentat prin Diretia Generala a Finantel"r Pu#lie si su#unitatile
primariei, din imp"*ite si ta+e l"ale
Ast%el $eniturile primariei au urmat"arele surse de "nstituire
.Sume reparti*ate de la #u)etul de stat .69;
.@enituri %isale .1:;
.@arsaminte de la institutiile pu#lie .6;
.@enituri di$erse .1,7;
.@enituri din "peratiuni de apital .7,5;
F"rmarea $enituril"r se %ae, p"tri$it le)ii, prin "ntri#utia as"iatiil"r u s"p lurati$e,
a pers"anel"r %i*ie sau -uridie, &iar daa ele nu des%as"ara ati$itate u un ast%el de
s"p'
O#li)atiile "ntri#ua#ilil"r sunt sta#ilite prin le)i spei%ie'>le)ea imp"*itului pe
pr"%it, le)ea pri$ind ta+a pe $al"area adau)ata, le)ea imp"*itel"r si ta+el"r l"ale?
Le)ea #u)etului ad"ptata anual menti"nea*a in detaliu #a*a le)al e %undamentea*a
$eniturile inluse in #u)et in anul respeti$e' In $eniturile #u)etului %i)urea*a atat
$enituri %isale, at si $enituri ne%isale'
(tili*area $enituril"r, respeti$e e%etuarea &eltuielil"r, se #a*ea*a pe n"rme de
&eltuieli si pe pr"eduri de &eltuiala' (tili*area $enituril"r si e%etuarea &eltuielil"r
presupun in$entarierea ne$"il"r, uanti%iarea l"r, ierar&i*area, esal"narea in timp'
Primaria "%era ser$iii si pr"due #unuri pu#lie are se distri#uie, de re)ula, Fn
m"d )ratuit, urmarind satis%aerea la un ni$el ma+im p"si#il a erintel"r "nsumat"ril"r,
sau la preturi aesi#ile "nsumat"ril"r'
,unurile pu#lie "respund Fn m"d diret erintel"r starii de "ptim s"ial'
Pr"duerea de #unuri pu#lie este, de re)ula, "#ietul de ati$itate al unei institutii
pu#lie'
De aeea, %iind le)ate din punt de $edere %inaniar de #u)etul pu#li, institutiile pu#lie
sunt "r)ani*ate dupa prinipiul 3n"npr"%it4'
Pentru pr"duerea de #unuri Fn a%ara el"r are de%ines "#ietul de ati$itate si pentru
are primes %inantare #u)etara, institutiile respeti$e p"t sta#ili preturi, tari%e, dei
Fnasea*a $enituri denumite $enituri e+tra#u)etare sau $enituri pr"prii, dar are nu
"ndu la "#tinerea de pr"%it'
!u alte u$inte, " institutie pu#lia nu p"ate sa "#tina pr"%it, iar daa "#tine, aesta
tre#uie &eltuit Fn s"puri in$estiti"nale Fn %ieare an %inaniar'
Pentru reali*area studiil"r de dia)n"stiare se re"mandD luarea Fn "nsiderare a
in%"rmaAiil"r re%erit"are la situaAia e"n"mi" %inaniarD a institutiei pu#lie Fn dinamiD,
respeti$ pe un inter$al de timp de minimum 1 ani, Fn $ederea %"rmulDrii un"r "nlu*ii
pertinente su# %"rma puntel"r %"rte, puntel"r sla#e Bi a re"mandDril"r'
In "ntinuare sunt pre*entate ni$elul si strutura $enituril"r si &eltuielil"r
institutiei "n%"rm #u)etel"r anil"r 1226 si 1227:
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2007
- VENITURI -
Denumirea indicatri!r Pre"ederi initia!e 2007
Pre"ederi
de#initi"e 2007
Inca$ari rea!i%ate
2007
TOTAL VENITURI (1+2+3) 20&'7(7'(&) 22*'(++'+,2 *-+'*2('-)&
I.VENITURI PROPRII -TOTAL (1-
A.1+2-c)
)*'*,+'000 ,+'&7('*0, )('02)'7(&
1. VENITURI CURENTE (A+B)
20+'(2('(&) 20+'++2'(*& *7-'((('*22
A. VENITURI FISCALE
(A1.+ A2.+ A3. +A4.)
*-)'&-7'(&) *&+'((,'&77 *70'(&2'2+2
A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT
SI CASTIGURI DIN CAPITAL
(A1.1+A1.2)
-,'(+&'(&) +&'-2&',+& +&'-0)'-&0
A.1.1 IMPOZIT PE VENIT,
PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE (a+b+c)
9,2!",#"$ !",""1,91% !","!",2#2
(a) Impozit pe profit 200,000 0 0
-Impozit pe profit de laagentii
economici
200,000 0 0
(b) Impozit pe venit 0 1,958,654 1,958,654
- Impozit pe venit tranfer
proprietate imobiliara
0 1,958,654 1,958,654
(c) !ote i "me defalcate din
impozit"l pe venit
96,058,#84 56,92#,256 56,899,5$8
- !ote defalcate din impozit"l pe
venit
95,$59,#84 56,#5#,256 56,#5#,256
- %"me alocate de conili"l
&"detean pentr" ec'ilibrarea
b"getelor locale
299,000 5$0,000 546,#22
A.1.2 ALTE IMPOZITE PE
VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL
1%%,%%% $,&$" $,&$"
(lte impozite pe venit, profit i
catig"ri din capital de la peroane
fizice
100,000 46,$48 46,$48
- (lte impozite pe venit, profit i
catig"ri din capital
100,000 46,$48 46,$48
A 2. IMPOZITE SI TAXE PE
PROPRIETATE (A. 2.1)
24,7, 3,37,!2 21,734,2"3
A. 2.1 IMPOZITE SI TA'E PE
PROPRIETATE
2$,&%%,%%% #%,%#&,92% 21,&#$,2!#
- Impozit pe cladiri 1$,800,000 24,###,199 1$,99$,28$
- Impozit pe teren 2,500,000 4,215,#55 2,#99,890
- )a*e &"diciare de timbr", ta*e de
timbr" pentr" activitatea notariala i
alte ta*e de timbr"
4,000,000 1,052,226 1,049,189
- (lte impozite i ta*e pe proprietate
400,000 4#$,140 28$,88$


A 3. IMPOZITE SI TAXE PE
BUNURI SI SERVICII
(A3.1+A3.2+A3.3)
73,"3!, !#,7",$# $!,4$4,3!#
A 3.1 SUME DEFALCATE DIN
TA'A PE VALOAREA ADAUGATA
9,1%%,%%% ",&1$,%%% "#,#!$,$#2
%"me defalcate din ta*a pe
valoarea ada"gata pentr"
finantarea c'elt"ielilor
decentralizate la nivel"l &"detelor
din care+
68,69$,000 68,$$9,000 65,419,4#2
- c'elt"ieli de peronal din
intit"tiile de invatamant
pre"niveritar de tat , b"re,
obiecte de inventar colare
61,#6#,000 61,#6#,000 58,545,2#0
- drept"rile aitentilor peronali
ai peroanelor c" 'andicap ,a&"tor
ocial i incalzirea loc"intei c"
lemne, carb"ni i comb"tibil
petrolier , ervicii com"nitare de
evidenta a peroanelor , cree
$,##4,000 $,416,000 6,8$4,202
%"me defalcate din )-( pentr"
rete'nologizare, modernizare,
iteme centralizate de prod"cere
i ditrib"tie energie termica
0 1$,000,000 1$,000,000
- %"me defalcate din ta*a pe
valoarea ada"gata pentr"
ec'ilibrarea b"getelor locale
40#,000 9#5,000 9#5,000
A 3.2 TA'E PE SERVICII
SPECIFICE ",%%% 1$1,&! 1$1,&!
- Impozit pe pectacole 68,000 18,254 18,254
- (lte ta*e i ervicii pecifice 0 12#,502 12#,502
A. 3.3 TA'E PE UTILIZAREA
(UNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII (UNURILOR SAU PE
DESFASURAREA DE ACTIVITATI
$,#&1,%%% 9,219,##% !,9"",2%"
- )a*e a"pra mi&loacelor de
tranport
#,#21,000 6,$$2,604 #,$00,$$#
- )a*e i tarife pentr" eliberarea de
licente i a"torizatii de f"nctionare
1,000,000 2,#69,466 2,28#,20$
- (lte ta*e pe "tilizarea b"n"rilor,
a"torizarea "tilizarii b"n"rilor a"
pe defa"rare de activitati
50,000 $$,260 4,228
A 4. ALTE IMPOZITE SI TAXE
FISCALE
3, 2!",213 2"$,#23
(lte impozite i ta*e ficale #00,000 295,21# 258,62#
- (lte impozite i ta*e #00,000 295,21# 258,62#
B. VENITURI NE/I0CALE 1B * 2 B23 1,42#, 2,21",441 $,!",$7
B 1. VENITURI DIN
PROPRIETATE
3,1, 3,4"!,#1" 2,34",4$
V)*+,-.+ /+* 0.10.+),a,) #,001,000 #,459,615 2,#45,048
- -araminte din profit"l net al
regiilor a"tonome de "b
a"toritatea coniliilor locale
1,000 2,540 2,540
- .etit"iri de fond"ri din finantarea
b"getara a anilor precedenti
#00,000 1$5,#64 141,555
- -enit"ri din concei"ni i inc'irieri
1,$00,000 2,966,605 1,885,84$
- -enit"ri din dividende 500,000 #08,912 #08,912
- (lte venit"ri din proprietate 500,000 6,194 6,194


B 2. VANZARI DE BUNURI SI
SERVICII (B2.1+B 2.2+B
2.3+B 2.4+B 2.")
7,42", 1#,7"",$2# #,#",$22
B 2.1 VENITURI DIN
PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
2,&2!,%%% 2,&$%,""$ 2,"%,1"#
- -enit"ri din pretari ervicii 2,#00,000 1,8#8,#86 1,8#8,#86
- !ontrib"tia partilor a"
"tinatorilor legali pentr"
intretinerea copiilor in cree
50,000 #$,64$ #$,64$
- !ontrib"tia peroanelor
beneficiare ale cantinelor de a&"tor
ocial
15,000 15,606 15,606
- -enit"ri din rec"perarea
c'elt"ielilor de &"decata
60,000 601,448 540,$4$
- (lte venit"ri din pretari ervicii #00,000 24$,$9$ 24$,$9$
B 2.2 VENITURI DIN TA'E
ADMINISTRATIVE, ELI(ERARI
PERMISE
#,%%%,%%% 1,"22,91 1,"%9,&&
- )a*e e*tra&"diciare de timbr" 1,000,000 1,554,9$4 1,548,85$
- (lte venit"ri din ta*e
adminitrative, eliberari permie
2,000,000 26$,$1$ 260,910
B 2.3 AMENZI, PENALITATI SI
CONFISCARI
1,!%%,%%% 11,9"9,2! 1,912,"&&
- -enit"ri din amenzi i alte
ancti"ni aplicate potrivit
dipozitiilor legale
1,200,000 5,1#5,058 1,500,$49
/enalitati pentr" nedep"nerea a"
dep"nerea c" intarziere a
declaratiei de impozite i ta*e0
100,000 #0,500 16,#82
- (lte amenzi, penalitati i conficari 200,000 6,82#,698 #95,$46
B 2.4 DIVERSE VENITURI 2%%,%%% 2%%,99! 2%%,99!
- (lte venit"ri 200,000 200,995 200,995
B 2." TRANSFERURI
VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SU(VENTIILE
% 2,%%% 2,%%%
- 1onatii i ponorizari 0 2,000 2,000
2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1)
1,, 3,!"$,44 3,!4",#2#
2.1 VENITURI DIN
VALORIFICAREA (UNURILOR
1,%%%,%%% #,9!",%$$ #,9$!,2
- -enit"ri din valorificarea "nor
b"n"ri ale intit"tiilor p"blice
500,000 #,68#,6#6 #,6$1,218
- -enit"ri din vanzarea loc"intelor
contr"ite din fond"rile tat"l"i
100,000 0 0
- -enit"ri din vanzarea "nor b"n"ri
apartinand domeni"l"i privat al
tat"l"i
400,000 2$4,408 2$4,408
3. SUBVENTII DE LA ALTE
BUGETE, /+* ca.)2
2,414, 11,$4",2 11,$4",2
%"bventii acordate pentr"
reabilitarea termica a cladirilor de
loc"it
0 56,086 56,086
%"bventii pentr" finantarea "nor
c'elt"ieli de capital ale "nitatilor de
invatamant pre"niveritar
0 2,925,80# 2,925,80#
%"bventii acordate pentr"
finantarea l"crarilor de cadatr"
imobiliar
0 51,420 51,420
%"bventii pentr" compenarea
creterii de pret"ri neprevizionate la
comb"tibili
2,414,000 $,814,000 $,814,000
%pri&in financiar la contit"irea
familiei
0 616,#92 616,#92
%"bventii pentr" acordarea
a&"tor"l"i pentr" incalzirea loc"intei
c" lemne, carb"ni a" comb"tibil
petrolier
0 2#0,149 2#0,149
%"bventii pentr" acordarea
tr"o"l"i pentr" no"-nac"ti
0 151,#50 151,#50
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 200&
- VENITURI -
Denumirea indicatri!r
Pre"ederi
initia!e 200&
Pre"ederi
de#initi"e
200&
Inca$ari
rea!i%ate 200&


TOTAL VENITURI (1+2+3) 27*.,+*.000 27*.-&-.000 2(7.&().77*
I. VENITURI PROPRII - TOTAL (1-A #.1+2-c) 77.+++.000 &(.2+).)*& +(.)(2.7&-
1. VENITURI CURENTE (A+B) 2,(.+0*.000 2)).*(2.+*) 20-.--7.2(+
A. VENITURI FISCALE (A1.+ A2.+ A3.+
A4.)
2)7.-(*.000 2*&.22&.)0* *-&.-2(.&+-
A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL (A1.1+A1.2)
*0&.2(7.000 77.*-).,-+ 72.-00.+0)
A.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE (a+b+c)
1%".%"&.%%% &&.1"9.!&2 &2."9!.#"1
(a) Impozit pe profit 0 50$15 50$15
-Impozit pe profit de la agentii economici 0 50$15 50$15
(b) Impozit pe venit 0 661085$ 6610601
- Impozit pe venit tranfer proprietate imobiliara 0 661085$ 6610601
(c) !ote i "me defalcate din impozit"l pe venit 108008$0000 $605220000 $202280065
- !ote defalcate din impozit"l pe venit 1050$#80000 $401$#0000 $00099026$
- %"me alocate de conili"l &"detean pentr"
ec'ilibrarea b"getelor locale din care+
20#490000 20#490000 201280$98
-"me alocate de conili"l &"detean pentr"
ec'ilibrarea b"get"l"i local
1490000 1490000 1440160
-"me alocate de conili"l &"detean pentr" proiecte
infratr"ct"ra
202000000 202000000 1098406#8
A.1.2 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
1!%.%%% !.12# !.12#
(lte impozite pe venit, profit i catig"ri din capital de
la peroane fizice
1500000 5012# 5012#
- (lte impozite pe venit, profit i catig"ri din capital 1500000 5012# 5012#
A 2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (A.
2.1)
)).200.000 (+.7)).0)+ 2+.*,*.)&2
A. 2.1 IMPOZITE SI TA'E PE PROPRIETATE $$.2%%.%%% #!.&$$.%$! 2!.11.$"2
- Impozit pe cladiri #500000000 #004510959 2200$60$8$
- Impozit pe teren 50$000000 40#090646 20#420698
- )a*e &"diciare de timbr", ta*e de timbr" pentr"
activitatea notariala i alte ta*e de timbr"
#00000000 4540422 45#0406
- (lte impozite i ta*e pe proprietate 5000000 5280018 2880591


A 3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
(A3.1+A3.2+A3.3)
-+.0-).000 *0).-,+.0&- *00.+7+.&(&
A 3.1 SUME DEFALCATE DIN TA'A PE
VALOAREA ADAUGATA
"2."!9.%%% 9$.2"1.%%% 9$.2$2.##!
%"me defalcate din ta*a pe valoarea ada"gata
pentr" finantarea c'elt"ielilor decentralizate la
nivel"l &"detelor din care+
8109810000 88091#0000 8808$40##5
- c'elt"ieli de peronal din intit"tiile de invatamant
pre"niveritar de tat
$#01190000 800#160000 80028$0#90
- drept"rile aitentilor peronali ai peroanelor c"
'andicap, b"re, obiecte de inventar colare,
a&"tor ocial i incalzirea loc"intei c" lemne, carb"ni
i comb"tibil petrolier, ervicii com"nitare de
evidenta a peroanelor, cree
808620000 8059$0000 805860945
- %"me defalcate din ta*a pe valoarea ada"gata din
care +
8$80000 50#680000 50#680000
-"me defalcate din )-( pentr" ec'ilibrare 5520000 500420000 500420000
-"me defalcate din )-( pentr" proiecte #260000 #260000 #260000
A 3.2 TA'E PE SERVICII SPECIFICE 22%.%%% #$9.9"% #$9.9"%
- Impozit pe pectacole 200000 490$00 490$00
- (lte ta*e i ervicii pecifice 2000000 #000280 #000280
A. 3.3 TA'E PE UTILIZAREA (UNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII (UNURILOR SAU PE
DESFASURAREA DE ACTIVITATI
12.%1!.%%% 1%.##$.1%9 !.9"#.!2#
- )a*e a"pra mi&loacelor de tranport 805000000 80#650524 401$5015$
- )a*e i tarife pentr" eliberarea de licente i
a"torizatii de f"nctionare
#05000000 108880$56 1080$0114
- (lte ta*e pe "tilizarea b"n"rilor, a"torizarea "tilizarii
b"n"rilor a" pe defa"rare de activitati
150000 $90829 10252
A 4. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 4. 324."72 2$#.3"
(lte impozite i ta*e ficale 4000000 #2405$2 28600#5
- (lte impozite i ta*e 4000000 #2405$2 28600#5
B. VENITURI NE/I0CALE 1B * 2 B23
1"."7. 2".!4.113 11.73.37#
B 1. VENITURI DIN PROPRIETATE
3.!2. 3.!7!."$$ 2.!!.!"#
V)*+,-.+ /+* 0.10.+),a,) #.92%.%%% #.9&9.!"" 2.99%.9!
- -araminte din profit"l net al regiilor a"tonome de
"b a"toritatea coniliilor locale
#0000 10690 10690
- .etit"iri de fond"ri din finantarea b"getara a anilor
precedenti
2000000 0 0
- -enit"ri din concei"ni i inc'irieri #02000000 209$0056$ 200250522
- -enit"ri din dividende 5000000 95508#0 95508#0
- (lte venit"ri din proprietate 1$0000 510501 $0914
B 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
(B2.1+B 2.2+B 2.3+B 2.4)
11.#". 21.!24."2" $.$2.42
B 2.1 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI
#.&&%.%%% $.2$2.$" $.1"#.9"
- -enit"ri din pretari ervicii 20$000000 #05120588 #05120588
- !ontrib"tia partilor a" "tinatorilor legali pentr"
intretinerea copiilor in cree
500000 4$066# 4$066#
- !ontrib"tia peroanelor beneficiare ale cantinelor
de a&"tor ocial
200000 220$5# 220$5#
- -enit"ri din rec"perarea c'elt"ielilor de &"decata
$000000 4#60441 #$$06$1
- (lte venit"ri din pretari ervicii #000000 22#002# 22#002#
B 2.2 VENITURI DIN TA'E ADMINISTRATIVE,
ELI(ERARI PERMISE
2.%%.%%% 1.&9&.12 1.&#9.!&2
- )a*e e*tra&"diciare de timbr" 20#000000 1066#020# 10654096$
- (lte venit"ri din ta*e adminitrative, eliberari
permie
#000000 1##0959 840605
B 2.3 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
!.%!%.%%% 1!.9".%% 1.9&2."!!
- -enit"ri din amenzi i alte ancti"ni aplicate potrivit
dipozitiilor legale
#08000000 604$$0#48 105580612
/enalitati pentr" nedep"nerea a" dep"nerea c"
intarziere a declaratiei de impozite i ta*e0
500000 55055$ 40002$
- (lte amenzi, penalitati i conficari 102000000 901650695 #$40216
B 2.4 DIVERSE VENITURI 2#%.%%% 1".29! 1".29!
- (lte venit"ri 2#00000 1860295 1860295
2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1) ".. !.!24.!4 !.!".!"4
2.1 VENITURI DIN VALORIFICAREA
(UNURILOR
!.%%%.%%% 9.92$.9%$ 9.9%!.9!$
- -enit"ri din valorificarea "nor b"n"ri ale intit"tiilor
p"blice
400000000 9062408$5 906050925
- -enit"ri din vanzarea "nor b"n"ri apartinand
domeni"l"i privat al tat"l"i
100000000 #000029 #000029
3. SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE, /+* ca.)2
3.1". 17.!31."$2 17.!31."$2
%"bventii pentr" rete'nologizarea centralelor termice 0 60$580200 60$580200
%"bventii pentr" finantarea "nor c'elt"ieli de capital
ale "nitatilor de invatamant pre"niveritar
#01500000 109610916 109610916
%"bventii pentr" invetitii p"blice finantate prin
2/rogram"l operational regional 200$-201#
0 620056 620056
%"bventii pentr" item"l informational imobiliar-
edilitar
0 $00000 $00000
%"bventii pentr" compenarea creterii
neprevizionate la pret"rile comb"tibililor pentr"
energia termica pentr" pop"latie
0 801040000 801040000
%"bventii pentr" acordarea pri&in"l"i la contit"irea
familiei
0 6110549 6110549
%"bventii pentr" acordarea a&"tor"l"i pentr"
incalzirea loc"intei
0 1690011 1690011
%"bventii pentr" acordarea tr"o"l"i pentr" no"-
nac"ti
0 1940850 1940850

Ni$elul $enituril"r #u)etului l"al pe anii 1226 si 1227 s.a sta#ilit in "n%"rmitate
u pre$ederile atel"r n"rmati$e in $i)"are a$andu.se in $edere &"tararile !"nsiliului
L"al, pri$ind imp"*itele si ta+ele l"ale, sumele "muniate de DGFP Olt si !"nsiliul
Gudetean, sumele de%alate din T@A pentru %inantarea in$atamantului, pentru %inantarea
&eltuielil"r u arater s"ial, pentru e&ili#rarea #u)etului l"al, u destinatie speiala,
etele parti din imp"*itul pe $enit "n%"rm Le)ii %inantel"r pu#lie l"ale'
Din datele pre*entate mai sus reiese a, &eltuielile u pers"nalul se inadrea*a in
pre$ederile de%initi$e ale #u)etului l"al, in strita "n"rdanta u $eniturile reali*ate,
inadrindu.ne in numarul de p"sturi sta#ilit prin "r)ani)rama apr"#ata de !"nsiliul l"al'
In aelasi timp, tre#uie prei*at a s.au a&itat t"ate $iramentele repre*entind atat
"#li)atiile an)a-atil"r at si ale an)a-at"rului, %ata de #u)etul de stat'
Modalitati de finantare a activitatii de desfasurate
M"dalitatile de %inantare a ati$itatii des%asurate sunt sta#ilite in #a*a Le)ii
nr'115<1221>Le)ea administratiei pu#lie l"ale?' P"tri$it aesteia, %inantele "rasel"r se
administrea*a in "nditiile pre$a*ute de le)e "n%"rm prinipiului aut"n"miei l"ale'
Aut"ritatile administratiei pu#lie l"ale au dreptul la resurse pr"prii, su%iiente,
pr"p"rti"nal u "mpetentele e le re$in p"tri$it le)ii, de are p"t dispune in m"d li#er'
!"nsiliul L"al al Muniipiului !araal asi)ura $eniturile "rasului prin sta#ilirea de
imp"*ite si ta+e l"ale preum si prin alte surse sta#ilite p"tri$it le)ii'
Prin re)ulamentul apr"#at de !"nsiliul L"al al Muniipiului !araal sunt
determinate "nditiile in are se p"t perepe ta+ele speiale si de apr"#are de atre
l"uit"rii interesati, preum si m"dul de reparti*are a aest"ra pe l"uit"r'
In$estitiile pu#lie reali*ate de aut"ritatile l"ale p"t %i %inantate in pr"p"rtii $aria#ile,
prin intermediul urmat"arel"r trei )&r)e *e ,i#a#$are
re*er$ele de tre*"rerie ale unei aut"ritati, respeti$ s"ldul p"*iti$ net al inasaril"r %ata de
&eltuieli are apare in "ntul urent'Aeasta $arianta nu este reun"suta de le)islatia
r"mana, aut"ritatile l"ale nea$and dreptul de dispunere asupra s"ldului p"*iti$ net'
su#$entiile de in$estitii, ast%el de su#$entii putand pri$i anumite pr"iete "n%"rm
riteriil"r de%inite'
imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte %"rme de redit'
Prinipalele ate)"rii de &eltuieli pu#lie in primarie inlud: atiuni e"n"mie si
ser$iii pu#lie>)enerale, "rdine pu#lia et?, atiuni s"ial.ulturale, et'
Prinipalele surse de %inantare pentru %inantarea &eltuielil"r s"ial.ulturale sunt:
%"nduri #u)etare, "ti*atii sau "ntri#utii pers"ane %i*ie sau -uridie, $enituri ale un"r
institutii s"ial.ulturale din pr"pria l"r ati$itate, %"nduri "r)ani*atii
nelurati$e>%undatii,"r)ani*atii ne)u$ernamentale,et?, surse e+terne din partea un"r
"r)ani*atii internati"nale, "r)anisme re)i"nale>(niunea Eur"peana?
!&eltuielile pu#lie pentru ultura au in $edere "r)ani*area, %unti"narea si intretinerea
institutiil"r ulturale'Aeste &eltuieli re%leta p"litia statului'
Prinipalele surse de %inantare sunt: %"ndurile #u)etare, d"natii, sp"ns"ri*ari'
!&eltuielile pu#lie pentru sanatate re%leta p"litia sanitara a statului' Finantarea se %ae
din: %"nduri al"ate din #u)et, "ti*atii de asi)urari de sanatate, a-ut"are e+terne>!ruea
R"sie Internati"nala, Or)ani*atia M"ndiala a Sanatatii?
!&eltuielile pu#lie pentru ser$iii pu#lie )enerale sunt %inantate din: #u)et, d"natii,
redite e+terne,et'
@eniturile inlud resursele %inaniare ale administratiei de stat, asi)uraril"r s"iale'
@eniturile primariei sunt asi)urate prin sta#ilirea de imp"*ite si ta+e l"ale preum si prin
alte surse sta#ilite p"tri$it le)ii'
@eniturile sunt struturate dupa "ntinut e"n"mi,ritmiitate inasari,pr"$enienta, ni$el
de re%erinta'
. $eniturile %isale sunt prele$ari u arater "#li)at"riu din
imp"*ite direte . sta#ilite pentru %ieare "ntri#ua#il,
indirete 0 sta#ilite pentru "nsumul de #unuri si ser$iii
Aeste imp"*ite sunt %"l"site la a"perirea &eltuieli"r statului, pentru reali*area un"r
"#ieti$e >altele deat ele %isale?
. $enituri ne%isale
. imprumuturi pu#lie pe termen mediu sau lun), su# %"rma "#li)atiunil"r de stat sa
redite preluate de la "r)anisme %inaniare internati"nale
. $enituri e+tra"rdinare la are se reur)e in situatii de"se#ite
In ma-"ritatea taril"r, aut"ritatile l"ale sunt li#ere sa.si alea)a pr"priile surse de
reditare' E+ista d"ua m"ti$e prinipale pentru are ea mai mare parte a taril"r aplia "
re)lementare strita a imprumuturil"r a"rdate aut"ritatil"r l"ale:
.pentru a limita resterea &eltuielil"r pu#lie
.pentru a e$ita supraindat"rarea aut"ritatil"r l"ale
T"tusi, in m"d %"rmal, aut"ritatile l"ale au p"si#ilitatea, daa ele " d"res, sa imprumute
de la "rie institutie' De asemenea, au dreptul de a emite in m"d diret titluri de
imprumut, ele reur) rare"ri la aeste met"de dat"rita "mpetentel"r e+trem de s"%istiate
in d"meniul %inantel"r pe are le implia un asemenea e+eritiu'
Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor Primariei Municipiului
Caracal analizate in ultimii doi ani
Ni$elul si strutura $enituril"r si &eltuielil"r Primariei Muniipiului !araal "n%"rm
#u)etel"r anil"r 1226 si 1227:
lu!urile proceselor de atragere a surselor e!terne
!apaitatea unui "raB de a atra)e in$estiAii strDine direte are sD ree*e n"i l"uri
de munD >3ISD4? este, din multe punte de $edere, testul suprem al "mpetiti$itDAii unei
anumite s"ietDAi' De "riunde ar pr"$eni p"tenAialul in$estit"r, din S(A, Eur"pa
"identalD sau Gap"nia, e$aluarea de Dtre in$estit"r a apaitDAii "raBului.andidat de
a"perire a neesitDAil"r $a a$ea la #a*D anumite pre"upDri "mune' Primul ni$el
dei*i"nal se $a "nentra asupra un"r pr"#leme e+istente la ni$el re)i"nal Bi naAi"nal, iar
limatul de in$estiAii e+istent la ni$el naAi"nal, are nu p"ate %i in%luenAat Fn m"d
su#stanAial de Dtre "munitDAile l"ale' !u t"ate aestea, "datD e s.a luat " &"tDrEre Fn
%a$"area unei anumite naAiuni, pre"uparea in$estit"rului se $a "nentra asupra "raBului
unde $a %i "nstruitD Fntreprinderea, entrul de distri#uAie sau "rie altD "nstruAie'
Fieare "ras isi d"reste sa atra)a at mai multe in$estitii straine'Din aest punt de
$edere, Muniipiul !araal este preintre ele n"r""ase,de"aree a reusit sa ia parte la
mai multe pr"iete de %inantare e+terna,in$estitii straine'
(nele dintre neesitDAile pri"ritare ale in$estit"ril"ri, are si stau la #a*a
dei*iil"r in$estit"ril"r, menAi"nDm urmDt"arele: %"rAa de munD eduatD Bi ali%iatD,
lDdiri Bi<sau alte l"aAii are "%erD ser$iii "mplete, %ailitDAi %isale Bi %inaniare,
limatul de a%aeri din "raBul respeti$, aBa um se re%letatD Fn atitudinea pr"%esi"nalD Bi
%le+i#ilD a "%iialitDAil"r pu#lie, preum Bi alitatea $ieAii pers"nalului din strDinDtate are
se $a muta Fn "raB'
OraBul !araal s.a d"$edit a %i " l"aAie "mpetiti$D pentru anumite in$estiAii
strDine direte, Fn speial pentru ati$itDAile din d"meniul te+til' F"rAa de munD este
relati$ ie%tinD, FnsD ali%iatD, Bi "nstituie un a$anta- "mparati$, a Bi atitudinea p"*iti$D
a administraAiei l"ale Fn eea e pri$eBte n"ile in$estiAii Bi disp"ni#ilitatea l"aAiil"r Bi
lDdiril"r e+istente' !u t"ate aestea, ni$elul relati$ ridiat al ta+el"r de a%aeri Bi lipsa
utilitDAil"r, Fn speial )a*ul natural pentru u* industrial, "nstituie t"t atEtea nea-unsuri
are tre#uie a#"rdate'
O#ieti$ele "n$enite u Grupul de Luru ISD Fn adrul FntElnirii din 7 %e#ruarie,
Fn m"mentul Fn are $"r %i implementate,$"r "ntri#ui la reBterea Bansel"r de sues ale
"raBului !araal' De*$"ltarea e"n"miD este, Fntr." mare mDsurD, " ati$itate de
marHetin) Bi "muniare imp"rtantD pentru dei*iile in$estiAi"nale la ni$el l"al, preum
Bi pentru in$estit"rii strDini'O#ieti$ele Pr")ramel"r,a#"rdea*D pr"#lema imp"rtanAei
limatului de a%aeri pr"ati$, are re*ultD din prestarea un"r ser$iii "meriale de Dtre
un Departament al PrimDriei )esti"nat Fn m"d pr"%esi"nal Bi #ine "r)ani*at, are sD se
#uure de respetul "munitDAii de a%aeri din !araal Bi al lideril"r p"litii' Se
e$identia*a de aemenea %aptul a se $a asi)ura D e+istD %"rAa de munD #ine instruitD Bi
ali%iatD neesarD pentru n"ile l"uri de munD e sunt reate de Dtre in$estit"rii l"ali
Bi strDini Fntr.un mediu e"n"mi a%lat Fn s&im#are rapidD'
Reali*area pr"ietel"r u in$estitii straine se reali*ea*a ast%el :
. se e$identia*a in primul rand neesitatea in$estirii intr.un anumit pr")ram
. se "nsulta *ilni sursele de in%"rmatii re%erit"are la pr")ramele de %inantare
. se desemnea*a " pers"ana resp"nsa#ila u int"mirea pr"punerii de %inantare
. se ale)e un )rup de "la#"rat"ri a sa tina le)atura u e$entualii parteneri de pr"iet
. se anali*ea*a suma ma+ima si suma minima are p"ate %i s"liitata
. se identi%ia termenul limita de depunere a pr"ietel"r de %inantare
. se depune pr"ietul la adresa anuntata de %inantat"r,inainte de data limita
. se anali*ea*a re*ultatul liitatiei ,"muniat de atre %inantat"r %iearui s"liitant in
parte'
. pentru pr"ietul asti)at"r,urmea*a implementarea prpriu.*isa a pr"ietului,prin
semnarea "ntratului de %inantare'
"urse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice
Pentru reali*area "ptiunil"r strate)ie ,Primaria Muniipiului !araal este %inantata
din urmat"arele surse:
. de !"mpania Nati"nala de Aut"stra*i si Drumuri Nati"nale ,uuresti /
.din surse ,EI si de la #u)etul l"al 0utilitatile $"r %i rea#ilitate din %"nduri de la #u)etul
l"al in $al"are de + RON/
. din surse e+terne,in$estitii straine
. %inantare Prin pr")rame asi)urate de ('E
#!emple de strategii ,politici,programe ,proiecte derulate si$sau in curs de
derulare institutia analizata
Titlul pr"ietului: Rea#ilitarea retelel"r de distri#utie apa p"ta#ila
.O#ieti$ spei%i: !resterea alitatii apei %urni*ate etatenil"r din muniipiul !araal
%ara a a%eta starea de sanatate a aest"ra'
.Re*ultate < Impat s"ial si<sau asupra mediului:
.im#unatatirea %unti"narii retelei prin sp"rirea diametrel"r si lun)imil"r de "ndute/
.aduerea retelei de distri#utie la ni$elul e+i)entel"r de si)uranta in e+pl"atare,
re*istenta si sta#ilitate la sarini/
resterea )radului de "n%"rt ur#an'
.L"atie: Lurarile a%erente "#ieti$ului au %"st e+eutate in intra$ilanul muniipiului
Ale+andria'
.Timp PIF: Durata e+eutiei luraril"r a %"st de 1= de luni'
.,u)etul : 6'922'222 RON
E%iienta:prin rea#ilitarea retelel"r, parametrii de alitate ai apei p"ta#ile distri#uite se
inadrea*a in n"rmele i)ieni".sanitare in $i)"are'
reduerea "sturil"r de pr"duere si distri#utie a apei'
Titlul pr"ietului: M"derni*are statie de epurare
.O#ieti$ spei%i: Asi)urarea parametril"r de alitate ai apei emisarului'
.Re*ultate estimate < Impat s"ial si<sau asupra mediului:
.resterea randamentului statiei de epurare/
.asi)urarea sanatatii pers"nalului are e+pl"atea*a instalatiile/
.resterea )radului de si)uranta in e+pl"atare'
.Situatia atuala: In pre*ent statia de epurare dispune de " s&ema te&n"l")ia
neper%"rmanta si su#dimensi"nata' Ast%el s.a reali*at un pr"iet pre$a*andu.se "
s&ema te&n"l")ia n"ua, u instalatii pentru epurarea mean".#i"l")ia si instalatii
de tratare a nam"lului'
.Situatia pr"pusa:M"derni*area statiei de epurare "nsta in lurari pre$a*ute pe iinia
apei?'
.L"atie: Statia de epurare este amplasata in sud.estul muniipiului !araal, la iesirea
spre "rasul !"ra#ia'
.Timp PIF: Durata pre"ni*ata pentru reali*area "#ieti$ului de in$estitii este de =1
luni
.,u)et estimat: 16'222'222 RON
Titlul pr"ietului: !"nt"ri*are apa p"ta#ila
.O#ieti$ spei%i: De*$"ltarea unui mana)ement e%iient al resursel"r de apa'
.Re*ultate estimate < Impat s"ial si<sau asupra mediului:
.determinarea "reta a antitatii de apa la "nsumat"r/
.resterea )radului de resp"nsa#ili*are a etatenil"r din muniipiul !aral u
pri$ire la "nsumul de apa/
.reduerea pierderil"r'
.Situatia atuala: !"nt"ri*area este reali*ata in pr"p"rtie de a 12 ; din
#ransamente'
Reali*area "nt"ri*arii la t"ate #l"urile de l"uinte >la ni$el de sara sau #l", %untie
de #ransament? si la restul )"sp"dariil"r indi$iduale'
.L"atie : In$estitia se $a reali*a pe terit"riul administrati$ al muniipiului
Ale+andria'
.Timp PIF: Durata e+eutiei luraril"r: peri"ada estimata este de :9 luni'
.,u)et estimat: 922'222 RON
Titlul pr"ietului: Rete&n"l")i*area puntel"r termie din *"na de sud > 11
punte termie?
.Situatie te&nia: Nu e+ista pr"iet te&ni de e+eutie
.Termen PIF: 1211
.,u)et: 5'522'222 RON
Titlul pr"ietului: Rea#ilitare Strand 3Stadi"n Muniipal4 >reamena-are si
a"perire #a*in in"t, terernuri sp"rt si a)rement, utilitati?
.Termen PIF: 12256.,u)et: 1'522'222 RON