Sunteți pe pagina 1din 23

MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC

CURS 2.
4.Expertiza tehnic a utilajului tehnologic...........................................................................39
5.Costul lucrrilor de montaj...................................................................................................40
6.Executarea structurilor tehnologice din metal n perioada de montaj a
utilajului tehnologic........................................................................................................................42
7.Particulariti de montaj a unor tipuri de utilaj tehnologic......................................47
4.Expertiza tehnic a utilajului tehnologic
Expertiza tehnic are ca scop examinarea i investigarea utilajului tehnologic mainilor
mecanismelor motoarelor ascensoarelor aparatelor macaralelor i altor maini !e ri!icat sarcini
precum i altor echipamente !in !otarea "ntreprin!erilor.
Expertiza tehni! a "ti#a$"#"i !in !otarea "ntreprin!erii const !in urmtoarele etape !e #az$
%. Expertiza se e&ectueaz "n #aza contractelor ce se "nregistreaz "ntr'un registru special.
(ncheierea contractului !e e&ectuare a expertizei !e o &irm specializat care are "n statul !e
personal inginer ) expert legitimat "n !omeniul expertizat *!e exemplu +epartamentul
Expertize Evaluare i ,erti&icare !in ca!rul ,amerei !e -n!ustrie i ,omer. a /.0.
111.cham#er.m! care este o organiza.ie nonguvernamental2. (n cazul "n care expertiza este
e&ectuat !e un grup !e exper.i unul !intre ace tia este numit responsa#il. ,heltuielile pentru
serviciile !e e&ectuare a expertizei sunt suportate !e #ene&iciar con&orm pre.ului contractual.
,ontractul tre#uie s cuprin! urmtoarea in&orma.ie$ !enumirea #ene&iciarului a!resa i
numrul !e tele&on !enumirea utilajelor sarcina expertizei cantitatea i locul !e amplasare
.ara'&urnizoare co!ul &iscal i co!ul 345 o#liga.iunile #ene&iciarului !ata semntura
con&irmat prin tampil. +ac "n!eplinirea sarcinii necesit aplicarea meto!ei !e testare
!istructiv *!es&acerea testri'cercetri !e la#orator etc.2 "n contract se in!ic consim.m6ntul
#ene&iciarului7
2. -n&ormarea grupului !e exper.i !espre rspun!erea penal pentru &alsi&icarea concluziilor i
!eciziilor luate con&orm ,o!ului penal al /.0.7
3. +ocumentele necesare pentru solu.ionarea sarcinii sta#ilite pentru expertiz expertul le
primete !e la #ene&iciar. Expertiza "ncepe cu stu!ierea !e ctre expert a !ocumentelor
prezentate. 8e !ocumentele prezentate expertul noteaz ' 9prezentat expertului9 con&irm prin
semntur i !at.
4. :a e&ectuarea expertizei tre#uie sa participe cel pu.in !oi reprezentan.i competen.i ai
#ene&iciarului7
;. -n cazul "n care expertului i'a &ost prezentat utilajul !eteriorat "n timpul transportrii expertul
este o#ligat s cear !e la #ene&iciar actul corespunztor *actul comercial etc.2 al organiza.iei
!e transport. +aca expertului i'a &ost prezentat actul comercial sau alt !ocument toat
in&orma.ia re&eritoare la !eteriorarea "ncrcturii sau alte !i&eren.e !intre !atele reale ale
mr&ii i !atele men.ionate "n !ocumentele !e "nso.ire a mr&ii se noteaz "n caietul !e lucru
cu "nregistrarea ei ulterioar "n raportul !e expertiz prin in!icarea numrului i a !atei
"ntocmirii actului comercial. +ac utilajul a &ost prezentat expertului &r actul comercial sau
alt !ocument expertiza se e&ectueaz "n #aza cererii "n scris a #ene&iciarului &apt ce se
con&irm !e ctre expert "n caietul !e lucru.
<. 8reluarea !in conta#ilitatea #ene&iciarului !e ctre grupul !e exper.i a !atelor re&eritoare la
utilajul expertizat$ !ata !rii "n exploatare pre.ul ini.ial uzura costul &inal al utilajului
precum i a surselor &inanciare alocate pentru repara.ia utilajelor pe perioa!a !e exploatare a
utilajelor7
7. Examinarea !etaliat a o#iectului !e ctre grupul !e exper.i !ota.i cu aparate i instrumente
necesare7
39
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
=. +eterminarea parametrilor &izico'tehnici ai utilajelor investigate "n con!i.ii !e la#orator *!up
caz2. (n #aza procesului'ver#al !e testri "n care sunt re&lectate rezultatele e&ecturii
"ncercrilor !e la#orator se "ntocmete raportul !e expertiza. 8rocesul'ver#al !e "ncercri
*testri2 este parte component a raportului !e expertiz. /e&uzul #ene&iciarului !e la
e&ectuarea "ncercrilor !e la#orator "n cazurile "n care expertul le consi!era necesare
constituie temei pentru anularea contractului.
9. +eterminarea !e ctre grupul !e exper.i ai strii tehnice reale a utilajului expertizat. Expertul
e&ectueaz controlul calit.ii mr&ii prezentate &c6n! "nsemnri "n caietul !e lucru re&eritor la
existen.a caracterul mrimile i locul un!e se a&l !e&ectele i !ac e posi#il cauzele
apari.iei lor7 !etermin pier!erea calit.ii "n procente cu excep.ia cazurilor c6n! sarcina
expertizei preve!e o alta or!ine. 8e utilajul re#utat care are !e&ecte i nu corespun!e
cerin.elor !ocumentelor normative i>sau con!i.iilor contractului expertul !e comun acor! cu
#ene&iciarul aplic tampila personal.
%0. (n timpul controlului strii tehnice a pr.ilor sau no!urilor mainilor i utilajelor !es&acerea
pieselor ce au sigiliile pro!uctorului &r participarea reprezentantului pro!uctorului este
interzisa !ac altceva nu este prevzut !e contract.
%%. (n cazul nerespectrii con!i.iilor !e transportare i>sau pstrrii utilajelor "n con!i.ii ce au
contri#uit la apari.ia !e&ectelor expertul poate e&ectua expertiza !e calitate numai !up ce
#ene&iciarul va reme!ia situa.ia.
%2. +eterminarea !e ctre grupul !e exper.i a cauzelor uzurii &izice a utilajului7
%3. ?eneralizarea rezultatelor o#.inute "n urma expertizei tehnice7
%4. +escrierea o#iectului constatrile concluziile i recoman!ri *memoriul explicativ cu
imagini !esene calcule anexe27
%;. (n concluzii expertul tre#uie s !ea un rspuns argumentat privin! sarcina expertizei.
,oncluzia tre#uie s &ie "ntocmit !e ctre expert laconic concret i "ntemeiat reiein! !in
!atele incontesta#ile i o#iective at6t !e clar "nc6t s nu &ie necesare explica.ii suplimentare.
,oncluzia tre#uie s corespun! cu partea !e constatare a raportului !e expertiz. ,oncluzia
se semneaz numai !e ctre expert. 8entru concluzia "ntocmit incorect expertul poart
rspun!ere "n con&ormitate cu legisla.ia "n vigoare.
%<. 8rezentarea expertizei tehnice preliminare #ene&iciarului pentru examinare i !iscu.ii.
/aportul asupra expertizei este e&ectuat personal !e ctre expert reiein! !in sarcina
men.ionat "n cererea #ene&iciarului. @ormularea sarcinii expertizei "n contract i "n raportul
!e expertiz tre#uie s &ie i!entic7
%7. 8er&ectarea raportului &inal !e expertiz tehnic a o#iectului respectiv !e ctre grupul !e
exper.i "n con&ormitate cu actele normative i legislative "n vigoare7
%=. Expe!ierea expertizei tehnice "n organele penale *!up caz2. (n cazul "n care #ene&iciarul
expertizei are o#iec.ii "ntemeiate ce .in !e concluzia expertului sau c6n! expertul a "nclcat
mo!alitatea e&ecturii expertizei se numete expertiza repetat !in contul companiei !e
exper.i.
5.Costul lucrrilor de montaj
,ostul tuturor lucrrilor !e montaj mecanic "n cazul construc.iei noilor "ntreprin!eri !in
ramura pstrrii i prelucrrii cerealelor este aproximativ urmtor$
3a#elul %
Ailoz !e cereale
cu BC;0 mii t
0oar
cu BC220 t>24 ore
@a#ric !e crupe
cu BC%;0 t>24 ore
@a#ric !e nutre.uri
cu BC300 t>24 ore
400 mii D %;0 mii D %00 mii D 300 mii D
(n cazul acomo!rii proiectelor tipizate la o#iectele a&late "n construc.ie costul lucrrilor !e montaj
pentru acestea se ri!ic cu circa 2;E &a. !e valorile in!icate mai sus.
(n cazul construc.iei "ntreprin!erii !in ramura pstrrii i prelucrrii cerealelor lucrrile !e
montaj se clasi&ic "n mo!ul urmtor$
40
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
%. lucrri !e montaj mecanic care inclu! instalarea utilajului tehnologic !e ri!icat i transportat
aspira.ie'ventila.ie sistemul pneumatic i structuri metalice7
2. lucrri !e montaj electric care inclu! plasarea ca#lurilor instala.iilor electrice automatizare i
iluminare7
3. lucrri !e montaj a instala.iilor sanitare inclusiv a .evilor pentru a#ur componen.i lichizi
*melas2 ap tehnic "n scop contra'incen!iar etc.
8on!erea acestor lucrri "n costul total al lucrrilor !e montaj "n cazul construc.iei
"ntreprin!erilor !in ramura pstrrii i prelucrrii cerealelor este urmtoarea$
3a#elul 2
3ipul
"ntreprin!erii
3ipul lucrrilor E
lucrri !e montaj
mecanic
lucrri !e
montaj electric
lucrri !e montaj a
instala.iilor sanitare
Ailoz !e cereale
cu BC;0 mii t
;7 42 %
0oar
cu BC220 t>24 ore
43 4= 9
@a#ric !e crupe
cu BC%;0 t>24 ore
3= 43 %9
@a#ric !e nutre.uri
cu BC300 t>24 ore
44 49 7
/aportul costurilor unor lucrri !e instalare "n totalul costului lucrrilor !e montaj "n cazul
construc.iei "ntreprin!erilor !in ramura pstrrii i prelucrrii cerealelor este urmtor$
3a#elul 3
3ipul
"ntreprin!erii
8on!erea lucrrilor !e montaj mecanic
"n totalul costului lucrrilor !e montaj E
lucrri !e montaj a utilajului
tehnologic i a mainilor !e
ri!icat'transportat
lucrri !e montaj
a magistralelor !e
aspira.ie>ventila.ie
lucrri !e montaj
a structurilor
metalice
Ailoz !e cereale
cu BC;0 mii t
27 29 44
0oar
cu BC220 t>24 ore
;2 33 %;
@a#ric !e crupe
cu BC%;0 t>24 ore
4< 30 24
@a#ric !e nutre.uri
cu BC300 t>24 ore
44 3% 2;
+urata executrii lucrrilor !e montaj i punere "n &unc.iune la "ntreprin!erile !in in!ustria
alimentar$
3a#elul 4
,apacitatea !e pro!uc.ie +urata execu.iei luni
@a#rica !e p6ine <0 t>24 ore %0
@a#rica !e zahr 30 t>24 ore %=
@rigi!er pentru &ructe i legume %;00 t ;
,om#inat !e carne 30 t>24 ore %3
@a#rica !e lapte %;0 t>24 ore %%
3a#elul ;
,onsumul !e metal pentru executarea semi&a#ricatelor
4%
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
*con!ucte !e aspira.ie>ventila.ie>transport pneumatic>c!eri7 structuri metalice tehnologice7 rame2
necesare lucrrilor !e montaj tone
3otal
metal
-nclusiv ta#l !e o.el cu grosimea !e
5lte
tipuri
%0'%=mm %='37;mm 37;mm
Ailoz cereale
cu BC;0 mii t
%== 9 ;7 7 %%;
0oara cu
BC200'24; t>24ore
%;4 %3 %% %4 %%<
@a#rica !e nutre.uri cu
BC3%; t>24ore
%;< %= 43 20 7;
@a#ric !e crupe
!e hric cu
BC%;0 t>24ore
=4 %4 %2 2 ;<
3a#elul <
,onsumul componentelor "m#inrilor prin "nuru#are necesare lucrrilor !e montaj "n cazul
construc.iei "ntreprin!erilor Fg
Ailoz cereale
cu BC;0 mii t
0oara
cu BC200'24;
t>24ore
@a#rica !e
nutre.uri cu
BC3%; t>24ore
@a#ric !e crupe
!e hric cu
BC%;0 t>24ore
Guru#uri 0< %30 3 = 220
Guru#uri 0= %=0 %4 20 %20
Guru#uri 0%0 %70 2; 30 %00
Guru#uri 0%2 3<0 2;0 %70 90
Guru#uri 0%4 ; 4 3 3
Guru#uri 0%< %3; 70 %%0 %20
Guru#uri 0%= 220 %;; %20 %70
Guru#uri 020 24; %=; 2= %40
Guru#uri 022 %7; 30 %< =0
Guru#uri 024 %90 20 %; ;0
8iuli.e 0<'024 420 230 %;0 320
Gai#e <; ;0 2; ;;
T%ta#& 22'( )*+, ,'( )-,.
(n unele cazuri pro!uctorii !e linii tehnologice i !e utilaje execut !e unii singuri lucrrile
!e montaj i punere "n exploatare. 5st&el uzina constructoare !e maini !in 0ogilu Hcraina
execut lucrrile !e montaj i punere "n exploatare "n urmtorii termeni$
' morile mo!el 8<'5I0'77 8<'5I0'%;7 8<'0JK'77 8<'0JK'%; ) "n %4 zile lucrtoare7
' moara mo!el 8<'5I0';0 ) "n <0 zile lucrtoare.
:a ora actual costul elevatorului la pro!uctor cu BC20 t>h i lungimea !e 20m este !e
D;000 iar costul lucrrilor !e montaj este !e D %;0 pentru % metru lungime.
6.Executarea structurilor tehnologice din metal n perioada de montaj
a utilajului tehnologic
8rocesele !e executare a structurilor tehnologice */i0. +*2 !in pro!use metalice "n perioa!a !e
montaj inclu! urmtoarele opera.ii$
+e pregtire *alegerea i con&igurarea pro!uselor metalice7 realizarea a#loanelor27
+e prelucrare *!emarcarea tierea prelucrarea marginilor i muchiilor gurirea "ncovoierea>
"n!oirea tan.are> matri.are etc.27
42
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
+e asam#lare *"m#inarea pieselor prin su!ur sau "nuru#are2.
5legerea pro!uselor metalice se realizeaz con&orm !ocumenta.iei tehnice a proiectului.
,on&igurarea pro!uselor metalice *ta#l !e o.el7 .evi etc.2 se execut la cal! sau la rece. +emarcarea
pro!uselor metalice se e&ectueaz cu matri.e a#loane sau cu scule speciale.
8entru realizarea #uncrelor !in metal sunt necesare executarea a#loanelor prin !es&urare.
:a lucrrile !e su!ur cu gaze se &olosete acetilena sau amestecul !e propan i #utan "n
#utelii. 5cetilena poate &i procurat "n #utelii sau se prepar !in car#i! !e calciuLap *% Fg !e car#i!
!e calciu L ;'%; litri ap2. Au!ura cu gaze se &olosete pentru "m#inarea pieselor cu grosimea !e p6n
la 3mm !eoarece pentru ta#la !in o.el mai gros cresc costurile !e su!ur cu gaze.
1i0. 2*. Tip"ri 2e 345in!ri prin 6"2"r!7 /%#%6ite #a 4%nta$"# "ti#a$"#"i&
a suduri cap la cap i suduri de col ; b suduri orizontale, n plan orizontal i vertical; c suduri
verticale (se pot executa de sus n jos i de jos n sus); d suduri de plafon (suduri peste cap), care
sunt cele mai greu de executat.
,alitatea lucrrilor !e su!ur a structurilor metalice !epin!e !e pregtirea acestora *calitatea
prelucrrii muchiilor precizia "m#inrilor>jonc.iunilor2 !e marca electrozilor i !e regimul opera.iei
!e su!ur *amperajul instala.iei2.
8entru realizarea pr.ilor componente a sistemului !e transport pneumatic i anume a
con!uctelor i &lanelor "ncovoiate precum i a .evilor "ncovoiate se &olosesc maini i !ispozitive
speciale !e "n!oire *!e exemplu maini mo!el AM,M7 3IN'32;7 O+'3=07 00P'3%0%2 sau
43
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
!ispozitive construite !e montori &ig. 2% utilizate la &a#ricile !e p6ine mori &a#rici !e nutre.uri
"ntreprin!eri !e vini&ica.ie etc.
1i0. 2) a8. 9i6p%ziti: 2e 3n2%ire a ;e:i#%r.
(nainte !e "n!oire .evile sunt umplute cu nisip separat !e impurit.i i &oarte #ine uscat pentru
a preveni &ormarea !e a#ur la "nclzirea .evii. ,apetele .evii supuse "n!oirii sunt "nchise cu capace
*plci2 prin su!ur. Qisipul "n .eav este #ine presat pentru a exclu!e &ormarea !e goluri care la
r6n!ul su pot a!uce la &ormarea !e ri!uri pe supra&a.a metalului ce este categoric interzis !eoarece
ri!urile contri#uie la crearea rezisten.ei suplimentare !in partea &luxului !e aer sau lichi! *ap7 vin7
spirt etc.2.
(n timpul "ncovoierii .eava este supus "nclzirii uni&orme cu &lacr !eschis la tC700
0
,.
44
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
1i0. 2) 58. 9i6p%ziti: 2e 3n2%ire a ;e:i#%r.
1i0. 22. 9i6p%ziti: 2e 3n2%ire a ta5#ei 4eta#ie.
1i0. 2+. Ma<in! 2e 3n2%ire a ta5#ei 4eta#ie 3n re#ie/.
4;
MONTAREA I EXPLOATAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC
1i0. 2-. Matri;! 2e 3n2%ire "n0hi"#ar! a ta5#ei 4eta#ie.
1i0. 2(. Matri;! 2e 3n2%ire %4p#ex! a ta5#ei 4eta#ie.
4<
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
7.Particulariti de montaj a unor tipuri de utilaj tehnologic
M%ntarea :a#;"#"i " t!:!#"0i se va e&ectua "n con&ormitate cu !esenele tehnice *ve!erea
"n plan a etajului cl!irii cu in!icarea gurilor tehnologice2. (n procesul !e examinare a val.urilor
echipa !e montori va veri&ica regimurile !e mrun.ire *numrul i "nclina.ia ri&lurilor2 starea
tehnic a tvlugilor vitezele peri&erice ale tvlugilor i raportul vitezelor peri&erice. Este necesar
s se asigure intrarea pro!usului ini.ial "n tu#ul !e alimentare al val.ului "n pozi.ie vertical "n
ve!erea "ncrcrii uni&orme a senzorului !e alimentare.
1i0. 2,. A0!;area i ri2iarea :a#;"#"i #a 4%ntare&
I ag area val ului de crligele de ridicare; II ag are de oc!e i "#$.
:ocurile !e ri!icare ale val.ului sunt in!icate "n ?MA3 %4%92'77.
+e men.ionat c ri!icarea utilajelor la etajele !e amplasare>montare se va &ace "mpreun cu
placajul !e sus.inere *%&'%&( )&* +,-./0.&2 al am#alajului pentru a nu !eteriora partea
in&erioar a utilajului. 3oto!at prezen.a placajului !e sus.inere uureaz lucrrile !e tachelaj.
8lacajul !e sus.inere se va !emonta !e la utilaj numai "n timpul lucrrilor !e instalare a utilajului pe
locul !e plasament.
:ocurile !e montare a val.urilor tre#uie convenite cu inspectorii supravegherii !e stat a
msurilor contra incen!iilor !in ca!rul Aerviciului 8rotec.iei ,ivile i Aitua.iilor Excep.ionale.
8entru montarea val.ului echipa !e montori va executa o ram !e suport !in lemn cu
grosimea !e =0mm i l.imea !e %;0...%=0mm. /ama !in lemn va !epi cotele !e ga#arit ale
#atiului val.ului cu <0...70mm. /ama va &i aliniat pe orizontal i se va &ixa !e uru#uri cu T 0%<.
8entru atenuarea ac.iunii vi#ra.iilor pe rama !in lemn se va aterne o plac !in cauciuc cu grosimea
!e %0...%2mm.
+up instalarea val.ului pe rama !e suport se va veri&ica alinierea tvlugilor mcintori pe
orizontal i &ixarea #atiului cu uru#urile !e ancorare T 0%<. 4a urma instalarea tu#ului !e
alimentare senzorilor !e alimentare .evilor !e transport pneumatic echipamentului electric
curelelor trapezoi!ale i a carcasei !e protec.ie. (nainte !e pornirea val.ului se va asigura o !istan.
"ntre tvlugii mcintori !e 0%...%0mm.
+up !emarcarea locurilor !e plasament a val.urilor pe po!ea se trece la !emarcarea
centrelor gurilor tehnologice pe tavanul etajului pentru racor!urile !e alimentare i pentru
con!uctele !e transport pneumatic.
47
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0. 2=. Pa#ane pentr" ri2iarea t!:!#"0i#%r.
(n caz !ac pe etajul cl!irii se monteaz mai multe utilaje !e acelai tip *val.uri site plane
maini !e gri2 acestea se aliniaz "ntr'o linie cu a#ateri minimale !e la ax !e U%;mm.
Este necesar ca "ntre utilajul montat i con!ucta !e alimentare s se lase un joc !in material
elastic *ciorap2 pentru atenuarea vi#ra.iilor re!ate !e utilaje i !iminuarea !aunelor ce pot &i
pricinuite la !e&ormarea *oscila.ia2 &un!a.iilor.
3oate pr.ile componente ale val.ului montat se vor cur.i !e unsoare cu ajutorul #enzinei
sau tere#entin.
Ae va e&ectua montajul aerului comprimat i a agentului !e rcire *ap2 prin racor!area
con!uctelor respective la &iecare val. montat. @iecare con!uct a agentului !e rcire la intrarea "n
val. va &i !otat cu ro#inet. ,on!ucta !e evacuare a agentului !e rcire se va #rana la val. cu
cuplaj con&orm cerin elor VWXY =9;;'7; i contrapiuli. %0'K VWXY =9<='7;.
8rin respectarea alinierii se va monta sistemul !e antrenare cu instalarea curelelor
trapezoi!ale. Socul !intre curele i elementele !e construc.ie *planeu perete etc.2 va !epi 20mm.
4i#rarea maximal a unei curele tre#uie s corespun! in!ica.iilor !in ta#elul 200.
3a#elul 200
8uterea
instalat
FZh
4i#rarea maximal a curelei mm @or.a Q
0otor electric
montat pe
planeu
0otor electric
montat prin
suspen!are !e tavan
0otor electric
montat pe
planeu
0otor electric montat
prin suspen!are !e tavan
*su# plan eu2
7; = 29 %% %2;
%%0 = 29 %< %7
%;0 = 29 20 22
%=; = 29 24 2<
5c ionarea &iecrei jumt i !e val cu ajutorul unui electromotor a ezat pe plan eu "n
spa iul !intre !ou val uri alturate prezint avantajul supravegherii i interven iei u oare la
electromotor. 5c ionarea val ului cu electromotoare a ezate su# plan eu asigur o a ezare grupat a
val urilor ceea ce &ace ca volumul cl!irii morii s &ie mai mic.
P"nerea 3n /"n;i"ne a :a#;"#"i 4%ntat. /o!ajul val.ului se e&ectueaz "n gol &r
pro!usul supus mcinrii "n !ecurs !e 24 !e ore cu opriri !e scurt !urat "n ve!erea realizrii
inspec.iilor.
(nainte !e ro!ajul val.ului se va veri&ica$
8rezen.a lu#ri&iantului "n cutia cu angrenaje i ac ionare a tvlugilor mcintori i "n
re!uctorul tvlugilor !e alimentare7
8rezen.a lu#ri&iantului "n rulmen.i7
4aloarea jocului !intre tvlugii mcintori la !istan.a !e ;0...70mm !e la capetele acestora7
5legerea corect a perechilor !e tvlugi mcintori *cu acela i tip !e "nclina ie a ri&lurilor27
4=
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
8ozi.ia reciproc a ri&lurilor care tre#uie s corespun! schemei tehnologice7
+iametrul ro ilor !e curea7
Atarea &unc ional i pozi ia periilor !e cur are a supra&e elor tvlugilor mcintori7
Atarea &unc ional a !ispozitivului !e reglare a !e#itului !e alimentare i !ispozitivul !e
reglare a paralelismului tvlugilor.
(n perioa!a !e ro!aj se va veri&ica$
8ornirea i oprirea mecanismului !e cuplare'!ecuplare a tvlugilor mcintori7
3emperatura tuturor lagrelor cu rulmen.i care nu tre#uie s !epeasc <0
0
,7
Aistemul !e #locare a cilin!rilor !e alimentare7
?ra!ul !e &ixare a asam#lrilor &iletate7
+eplasarea clapetei articulate !e alimentare cu pro!us7
Atarea &unc.ional a curelelor !e transmisie i aparaturii electrice7
@unc.ionarea corect a schemei electrice7
5limentarea cu agentul !e rcire.
1%r4area e#etriit! ii 6tatie. :a trecerea pro!uselor !e mcini printre tvlugii
mcintori precum i prin celelalte utilaje tehnologice ca urmare a &recrii particulelor !e pro!us
!e organele !e lucru ale utilajelor i &recrii !intre ele acestea se "ncarc cu electricitate static.
8oten ialul electric creat variaz "ntre 3000 i ;000 4 i poate pro!uce !escrcri electrice
electrocut6n! operatorul o&erin! senza ii neplcute. +ar cel mai mare pericol "l constituie &aptul c
electricitatea static poate genera sc6ntei care la o anumit concentra ie !e pra& "n aer !eclan eaz
explozii. 8entru prevenirea lor utilajele tehnologice tre#uie legate la re eaua !e "mpm6ntare a
"ntreprin!erii.
SITE PLANE.
:a montajul 6ite#%r p#ane prin sus inere cea mai complicat opera.ie const "n alinierea
mecanismului !e ac.ionare pe vertical a vergelelor !e suspen!are *sau ca#luri2 precum i a
corpului oscilant at6t pe vertical c6t i pe orizontal. 4ergelele !e suspen!are vor &i !e aceeai
lungime i paralele "ntre ele *111.muFomoll.ru2.
/ama metalic !e suspen!are a sitei plane numit e<a/%2a$"# 2e rezi6ten;! a# 6itei p#ane
se execut pe po!eaua cl!irii con&orm a#lonului pregtit.
/ama metalic !e suspen!are a sitei plane tre#uie s &ie aliniat pe orizontal. 8entru
instalarea ramei !e prin!ere a sitei plane se &olosete troliu !iverse !ispozitive i structuri metalice
executate !e montori. /ama se prin!e cu uru#uri T0%= con&orm proiectului cu aplicarea
contrapiuli.elor.
(ntruc6t acest tip !e utilaj vine !e la pro!uctor !emontat "n su#ansam#luri este necesar ca
la "ntreprin!ere s se &ac montajul "ntregului utilaj. 0ontajul "ncepe prin executarea pe planeu a
ea&o!ajului !e rezisten. cu ajutorul unui a#lon preliminar pregtit.
Ae ri!ic cu ajutorul palanelor ea&o!ajul i se &ixeaz !e tavan. 5poi se ri!ic utilajul la
"nl.imea proiectat ast&el "nc6t ca!rul sitei s se aeze orizontal iar pere.ii exteriori s &ie alinia.i
per&ect "n plan vertical. Ae &ixeaz apoi la &iecare col. al utilajului respectiv !e suporturile !e
suspen!are c6te un ca#lu metalic !e sus.inere se scoate !ispozitivul cu care s'a ri!icat utilajul
ast&el "nc6t sita plan s rm6n suspen!at numai "n cele patru ca#luri !e suspen!are.
Ae veri&ic !in nou orizontalitatea i verticalitatea sitei plane i !ac este necesar se
corecteaz pozi.ia prin co#or6rea sau ri!icarea ca#lurilor cu ajutorul uru#urilor cu &ilet st6nga'
!reapta p6n c6n! cele 4 col.uri ale utilajului vor &i "n acelai plan orizontal. +up aceea se vor
monta #arele !e sus.inere *lemn !e &ag sau #am#us2$ se &ixeaz mai "nt6i !e suporturile a
ea&o!ajului iar apoi !up "ntin!erea &iecreia se &ixeaz "n suporturile in&erioare !e utilaj.
8unerea "n &unc.iune a sitei plane se &ace cu motorul electric ro.ile !e transmisie i curelele
trapezoi!ale care nu tre#uie s &ie prea "ntinse.
49
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
:a pornire sita plan iese !in raza cercului !escris "n mo! normal. 3imp !e c6teva secun!e
!e la pornire exist impresia c utilajul este !ezechili#rat i poate prsi locul !e montaj. +up
intrarea "n tura.ia normal !e 220 rot.>min. utilajul "i revine i la un control al #unului mers
acesta !escrie "n plan un cerc per&ect cu raza !e circa 40mm.
?reutatea sitei plane mo!el /3'I/I ) 32tone iar /3I/4 ) 2<tone.
Ae &ace legarea la centura !e "mpm6ntare i la nulul instala.iei motorului electric.
/ezisten.a stratului !e izola.ie a ca#lurilor electrice tre#uie s &ie !e minim %00Mm iar a #o#inei
motorului electric ) !e minim ;0Mm.
Aita plan va &i pus "n &unc.ionare numai !up veri&icarea sistemului !e suspen!are &ixarea
contragreut.ilor echili#rarea i instalarea aprtorilor !e protec.ie a mecanismului !e ac.ionare.
1i0. 2.. Sita p#an! 4%2e# >R ,?-M&
1cadru metalic de fixare; 2suport de suspendare; #tije de sus inere; 3racord de alimentare; 4
mecanism de ac ionare; $mecanism cu contragreut i; 5aprtoare; 6profil metalic; 7tije
elastice de suspendare; 18racord de evacuare; 11plci de fixare cu urub; 12corpul
compartimentului de cernere; 1#cadru metalic; 13corpul; 14ciorap textil; 1$, 15cutii de
recoltarea probelor; 17burduf textil de alimentare; 28u de vizitare; 21fixator; 22rama cu
sit; 2#rama colectoare.
+up suspen!area utilajului se veri&ic str6ngerea uru#urilor !e &ixare a #arelor !e
sus.inere a uru#urilor !e asam#lare alinierea pe orizontal i pe vertical a utilajului.
;0
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
0ontarea portramelor i ramelor cu site se &ace !e o#icei !e tehnologii'morari cu mare
aten.ia pentru a evita !eteriorarea garniturilor !in &itil pentru etanare.
1i0. 2'. Ra4a 4eta#i! 2e 6"6 inere a 6itei p#ane 4%2e# >R ,?-M.
(nainte !e "nceperea ro!ajului se veri&ic$
/espectarea sensului !e rota.ie$ privit !e sus tre#uie s &ie invers acelor !e ceasornic7
;%
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
+ac se au! zgomote anormale7
3ura.ia sitei plane7
+ac ciorapii !e la alimentare i evacuare au lungimi corespunztoare7
Echili#rarea utilajului cu greut.i &olosin! creionul i h6rtia.
/o!ajul "n gol se e&ectueaz pe o !urat !e minim 4ore. +up ro!aj se veri&ic "nclzirea
lagrelor cu rulmen.i a electromotorului i str6ngerea tuturor asam#lrilor &iletate.
1i0. +*. 9i:er6e 6tr"t"ri 4eta#ie "ti#izate pentr" #"r!ri#e 2e 4%nta$&
a sc!ele mobile; 1dou rame longitudinale; 2bare transversale; #suport retractabil; 3loc de
instalare a suportului din scnduri; 4scara; $gard de protec ie; 5a ternut din scnduri; 6role
;2
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
pentru deplasarea sc!elei; 7supor i de stabilizare a sc!elei; b scar metalic cu balustrad; c
scar cu suspendare; d sc!ele cu suspendare.
0ontajul e#e:at%r"#"i 2e tip II?I?)** cu "nl.imea !e circa 40m se e&ectueaz con&orm
schemelor !in &ig.3% i anume$
a2 &a#ricarea i instalarea structurii metalice necesare pentru montarea i exploatarea capului
elevatorului *tam#ur !e ac.ionare27
#2 asam#larea tronsoanelor *carcasei2 "n #locuri *2'3 #uc.i &unc.ie !e lungimea lor i
"nl.imea etajelor2 pe masa !e lucru i veri&icarea axialit.ii lor per&ecte7
c2 se veri&ic ca carcasele s nu &ie rsucite *!e&ecte !e la pro!uctor sau !e la transportare
incorect27
!2 veri&icarea paralelismului i verticalit.ii chingii cu pen!ulul *a.a zi!arului2 sau cu !ispozitiv
cu laser7
e2 marcarea i gurirea chingii pentru &ixarea cupelor7
1i0. +)7 a. M%nta$"# e#e:at%r"#"i tip II?I?)** %n/%r4 pre6rip;ii#%r&
1turnul elevatorului; 2mbinarea c!ingii; #sta ia rotativ; 3, #2 i #5c!inga; 4tambur; $masa; 5
ablon; 6dispozitiv de ridicare cu scripete; 7turnul silozului; 18troliul de ridicare (9:#tone) a
elevatorului; 11c!ei de tac!elaj pentru legarea c!ingilor de ridicare; 12corpul celular al silozului; 1#
axa principal a silozului; 13turnul cu ma ini; 14axa principal de montare a elevatorului; 1$axe
secundare ale elevatorului; 15, 27greut i de aliniere; 16 ablon cu dimensiuni #$2x31#mm; 17plinta
capului elevatorului; 28flan a tronsonului cu dimensiuni #46x386mm; 21strune de aliniere; 22plci de
fixare a strunelor; 2#troliu manual; 23tronsoane; 24 abloane; 2$elemente de g!idare; 25fixare n
buncr; 26fixare n plan ee; #8troliu; #1element constructiv; ##cablu de 7mm; #3c!inga elevatorului;
#4 urub "13x$8mm; #$cornier 48x48x$mm; #6cup; #7 urub de elevator "6x38mm.
&2 lucrrile !e tachelaj ' ri!icarea i !istri#uirea #locurilor !e carcase pe etajele cl!irii7
g2 !emarcarea axelor !e #az a elevatorului i a cl!irii7
h2 veri&icarea verticalit.ii gurilor tehnologice "n po!ele pentru montarea carcaselor7
i2 toleran.a verticalit.ii este !e %>;000 !in "nl.imea elevatorului7
j2 instalarea preala#il a tam#urului !e "ntin!ere a chingii la nivelul po!elii7
F2 asam#larea #locurilor !e carcase i veri&icarea verticalit.ii7
l2 &ixarea i pozi.ionarea #locurilor !e carcase cu pene sau cu console !e reazem. -nstalarea
carcaselor "ncepe cu partea !e jos ) !e la tam#urul !e "ntin!ere7
m2 instalarea tam#urului !e ac.ionare a elevatorului7
n2 veri&icarea paralelismului axelor carcaselor i coinci!erea axelor tuturor tronsoanelor
montate pe vertical7
;3
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0. +)7 5. M%nta$"# e#e:at%r"#"i tip II?I?)** %n/%r4 pre6rip;ii#%r @continuare8.
o2 /i!icarea chingii i montarea acesteia prin "m#rcare peste tam#urul !e ac.ionare i
tam#urul !e "ntin!ere7
p2 ,oaserea *prin!erea2 chingii7
[2 -nstalarea uru#urilor i prin!erea cupelor. +istan.a !intre muchia chingii i cup este !e
minimum ;mm iar toleran.a plasamentului cupei pe orizontal U2mm.
8entru elevatorul !e tip --'-'%00 viteza chingii este !e 4 m>s la l.imea !e 2;0mm. Qumrul
!e cupe ) %3 unit.i pe %m lungime. ?reutatea capului ) 07tone iar greutatea tam#urului !e
"ntin!ere ) 0<tone.
+e men.ionat c &lanele tronsoanelor vor &i plasate strict "ntre etaje i nu vor &i montate "n
#eton "n ve!erea !ezasam#lrii sale. 3ronsoanele instalate "n #uncre vor &i con&ec.ionate !in ta#l
!e o.el cu grosimea !e peste 2mm i prinse !e pere.ii #uncrului cu console !e &ixare pentru
exclu!erea sarcinilor !in partea cerealelor i strmutarea acestora. @erestrele !e vizitare a chingii
vor &i amplasate pe supra&a.a tronsoanelor la "nl.imea !e %3m !e la po!ea.
(nainte !e pornirea manual se cur. cupele i tam#urul !e "ntin!ere al elevatorului !e
o#iecte strine *uru#uri piuli.e scule etc.2 se toarn ulei "n re!uctor i rulmen.i. 5poi printr'un
gol lsat special *carcas neinstalat2 se rotete manual chinga pentru constatarea alunecrii !e pe
tam#ure. +up aceasta se veri&ic mecanismul !e ac.ionare se instaleaz aprtoarea !e c6teva ori
se pornete motorul electric pentru realizarea !e ctre ching a 2'3 rota.ii i numai !up reme!ierea
tuturor !e&ec.iunilor constatate se pornete elevatorul "n gol pentru 2'3ore.
5lunecarea chingii !e pe tam#ur poate a!uce la atingerea cupelor !e carcasele metalice
lucru ina!misi#il "n &unc.ionarea elevatorului !in punct !e ve!ere tehnic tehnologic i securit.ii
"mpotriva incen!iilor. 5lunecarea chingii se poate !atora lipsei paralelismului "ntre axele to#elor
"ntin!erea neuni&orm a supra&e.ei chingii *mai mult transversal2 i prin!erii incorecte a capetelor
chingii.
+up testrile i reglajele !ate se veri&ic "nc o !at verticalitatea instalrii lipsa pro!ucerii
zgomotului !e ctre cupe la atingerea tronsoanelor se veri&ic "nuru#rile temperatura rulmen.ilor
etaneitatea carcasei se toarn stratul !e egalizare la uru#urile !e &ixare i se taie penele !e lemn
pentru pozi.ionarea carcasei.
(n &inal testarea &unc.ionrii elevatorului se va &ace "n sarcin timp !e minimum 4ore la
&unc.ionarea tuturor utilajelor incluse "n procesul tehnologic.
?ura !e alimentare a elevatorului tre#uie amplasat "n contrasensul micrii chingii.
;4
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
(n cazul montrii unui elevator cu lungimea mai mic *!e circa %0m2 i "n a&ara cl!irii
acesta se asam#leaz pe terenul !e montaj "n pozi.ie orizontal i se ri!ic la locul !e plasament
!eja asam#lat.
Tran6p%rt%are#e e#i%i2a#e sunt instala.ii !e transport continuu &r organ &lexi#il !e
trac.iune care se &olosesc la transportul amestecul alimentarea !ozarea !i&eritelor materiale
agricole &ria#ile granulare sau pulverulente !i&eritelor materiale agricole "n plan orizontal sau "ntr'
un plan "nclinat &a. !e acesta su# orice unghi.
(n timpul transportului se pot e&ectua anumite opera.ii tehnologice$ amestecarea terciuirea
sau presarea !i&eritelor materiale.
Clasificare$
+in punct !e ve!ere al caracterului micrii materialului "n carcas se !isting$
transportoare elicoi!ale lente7
transportoare elicoi!ale rapi!e7
transportoare elicoi!ale spirale.
+up &orma organului activ transportoarele elicoi!ale pot &i *&ig. 322$
' cu spir plina7
' cu spira "ntrerupt7
' cu spir su# &orm !e #an!7
' cu spir su# &orm !e arc elicoi!al.
1i0. +2. Ae2erea 3n 6e;i"ne a tran6p%rt%r"#"i e#i%i2a# tip BC?2,*.
3ransportoarele elicoi!ale verticale i cele cu "nclinare mare lucreaz cu ran!ament maxim
*capacitatea !e lucru maxima consum minim !e energie2 "n cazul "n care viteza peri&eric a spirei
elicoi!ale este !e 2= ) <0 m>s.
3ransportoarele elicoi!ale rapi!e au spir elicoi!al !intr'o singura #ucat pentru ca la
acestea nu se a!mit lagre interme!iare care ar putea pro!uce "n&un!area. (n unele cazuri se a!mite
construc.ia spirei !in !oua tronsoane ar#orii &iin! "m#ina.i cu ajutorul unor cepuri i #uce conice.
(n locul !e "m#inare al spirelor nu se a!mit &ante si !eplasri ale muchiilor. 5r#orii se
executa !in o.el rotun! sau .eav. Apirele elicoi!ale se executa !in #enzi sau &oi !e ta#la prin
matri.are sau laminare pe maini speciale.
(n cazul transportoarelor elicoi!ale rapi!e o in&luen. !eose#it asupra micrii materialului
o au &or.ele centri&uge care arunca materialul peste ar#ore.
5cesta se !ispune su# &orma unui strat inelar "n trepte. ,ea mai mare parte a materialului
executa o micare elicoi!ala ascen!ent alunec6n! pe supra&a.a spirei i carcasei "n timp ce o mic
parte scap printre jocul !intre spir i carcas. ,arcasa transportoarelor elicoi!ale rapi!e este
"nchis !e &orm tu#ular.
;;
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0. ++. Tip"ri 2e tran6p%rt%are e#i%i2a#e7 " tra;i"nea 2e #a 4%t%r <i 6pre 4%t%r.
:a transportoarele elicoi!ale lente se &olosesc carcase su# &orma !e jghea# !eschis sau
"nchis.
:a transportoarele elicoi!ale lente !atorit micrii !e rota.ie a spirei elicoi!ale materialul
este antrenat "ntr'o micare !e rota.ie intermitent i o micare !e "naintare uni&orm "n lungul
jghea#ului. 0icarea !e rota.ie este intermitent !eoarece !up ce materialul s'a rotit cu un anumit
unghi &ata !e planul longitu!inal me!ian alunec pe spira elicoi!ala "n jos su# ac.iunea propriei
greut.i i micarea !e rota.ie "nceteaz.
:a viteze !e rota.ie mari ale spirei elicoi!ale materialul va &i aruncat peste ar#ore
consum6n!u'se o cantitate suplimentara !e energie.
+iametrul exterior i pasul spirei elicoi!ale se aleg "n &unc.ie !e granula.ia materialului
transportat i !e !e#itul transportorului.
:a transportoarele elicoi!ale lente in&luen.a &or.ei centri&uge este &oarte mica caracterul
micrii &iin! !eterminat !e greutatea materialului i !e &or.ele !e &recare. 0aterialul executa !oar o
!eplasare "n lungul carcasei ocup6n! spa.iul !intre ar#ore i partea in&erioara a acesteia. 4iteza
peri&erica maxima a spirei elicoi!ale nu !epete %0 ) %; m>s. ,arcasa poate &i !eschis la partea
superioara av6n! &orma unui jghea#. 5ceste transportoare se &olosesc la transportul materialelor pe
orizontal sau pe o !irec.ie ce &ace un unghi !e cel mult 20
0
cu orizontala coe&icientul !e umplere
&iin! cuprins "ntre 03 ) %0.
M%nta$"# tran6p%rt%r"#"i e#i%i2a#.
:a montajul transportorului elicoi!al se execut$ !emarcarea axei longitu!inale ale melcului7
axelor longitu!inale i transversale ale sta.iei !e ac.ionare7 gurilor tehnologice !e prin!ere a
suporturilor i sta.ia !e ac.ionare.
(n primul r6n! se monteaz sta.ia !e ac.ionare iar apoi carcasele. ,arcasele se asam#leaz
prin aplicarea garniturilor elastice !e cauciuc "n ve!erea etaneit.ii jonc.iunilor. (n timpul
"nuru#rilor se aliniaz carcasele. Hrmeaz instalarea melcului cu "m#rcare "n lagrul !e la sta.ia
!e ac.ionare spre gura !e evacuare a pro!usului. (nainte !e pornire se veri&ic rotirea li#er manual
a melcului. 8entru exclu!erea "n&un!rii transportorului elicoi!al cu pro!us "n cazul suprasarcinii
"n carcas se instaleaz o clapet !e siguran. "n !irec.ia "naintrii pro!usului !up gura !e
evacuare.
:a montarea transportorului elicoi!al pe !irec.ia axei longitu!inale a jghea#ului ini.ial se
monteaz sta.ia !e ac.ionare7 carcasele se "m#in prin interme!iul &lanelor. (m#inrile vor &i
per&ecte i nu vor permite pr&uirea "ncperii i scurgerea cerealelor transportate. :a "m#inare se
;<
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
veri&ic axialitatea ar#orilor i pozi.ionarea pe orizontal a pr.ilor componente. Socurile !intre nec
i carcasa jghea#ului tre#uie s corespun! con!i.iilor tehnice. 5st&el pentru necul cu T2;0mm
jocul va &i !e %0mm iar pentru !iametrul peste 2;0mm jocul va &i !e %;mm. ,utele *0;<*&%=) i
alte !e&orma.ii ale carcasei se vor "nltura "n timpul montajului. 3oleran.a ra!ial a ar#orelui nu va
!epi 03mm iar toleran.a axial ) 0000%. 3estarea transportorului elicoi!al "n gol ) minimum
2ore iar su# sarcin ) =ore. 3emperatura rulmen.ilor nu va !epi <0
0
. :a montare se veri&ic
ungerea rulmen.ilor starea garniturilor i etanele pentru ar#ore. 3ransportorul elicoi!al se va !ota
cu p6lnie !e alimentare i racor! !e evacuare a pro!usului transportat.
M%nta$"# tran6p%rt%r"#"i " hin0! const !in urmtoarele opera.iuni$
Examinarea tronsoanelor reme!ierea
!e&orma.iilor !epistate la tronsoane7
Hngerea rulmen.ilor pentru role i tam#ur7
5sam#larea tronsoanelor "n #locuri7
8rin!erea rolelor7
4eri&icarea ) inspectarea pr.ilor componente$
sta.iilor !e "ntin!ere i ac.ionare7
cruciorului7 rulmen.ilor7 echili#rarea
tam#urului7
0arcarea axelor !e montaj i a locurilor !e
&ixare a #atiului7
8regtirea locurilor !e &ixare a #atiului i
tam#urului !e ac.ionare i !e "ntin!ere7
:ucrri !e tachelaj7
-nstalarea tam#urului !e ac.ionare i !e
"ntin!ere asigur6n! orizontalitatea7
@a#ricarea ca!rului !e sus.inere !e echipa !e
montori7
0ontarea ca!rului !e sus.inere *structur !in corniere !e o.el2 i a suporturilor cu role7
0ontarea chingii !in cauciuc cu inser.ii textile *sau ching !in poliuretan2. Ae ! pre&erin.
"m#inrii chingii prin vulcanizare o#.in6n!u'se o !uritate mai mare. 8artea in&erioar a
chingii poate trece printr'un cu.it !e cur.are a supra&e.ei !e lucru7
-nstalarea cruciorului7
0ontarea clapetei !e alimentare *!up caz27
/o!ajul transportorului "n gol i reglaje la ching.
;7
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0.+-. C!r"i%r 4%2e# TP?(*M @DDD.e44E"r6E.r"8.
Este important ca axele longitu!inale a tam#urului !e ac.ionare tam#urului !e "ntin!ere a
tam#urului !e ghi!are i a cruciorului s &ie strict paralele i perpen!iculare cu axa longitu!inal a
transportorului care la r6n!ul su s coinci! cu axa !e centru a tam#urelor.
8asul montrii rolelor este !e %;...20m i !epin!e !e greutatea i l.imea chingii i
pro!uctivit.ii transportorului.
(n cazul transportrii sacilor se va respecta con!i.ia plasrii sacului "n pozi.ie orizontal pe 2
role "nvecinate.
+istan.a minimal !e la axa tam#urului i prima rol montat este !e %0...%3m "n ve!erea
exclu!erii uzurii chingii la !e&ormare.
Ae veri&ic$
ungerea rulmen.ilor i starea garniturilor7
starea &unc.ional a rolelor care toate "n exclusivitate tre#uie s se roteasc. (n caz
contrar are loc uzura chingii. 3re#uie exclus ptrun!erea pra&ului "n rulmen.i7
paralelismul axelor ar#orilor pentru tam#urul !e ac.ionare i !e "ntin!ere7
perpen!icularitatea axelor ar#orilor pentru tam#urul !e ac.ionare i !e "ntin!ere &a. !e
axa longitu!inal a transportorului7
jonc.iunea chingii se e&ectueaz su# unghi !e 4;
0
&a. !e axa longitu!inal7
axa longitu!inal a transportorului va &i paralel cu axa cl!irii.
;=
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0.+(. Tran6p%rt%r " hin0! 4%2e# F2?FGC&
1,5 tambur ntindere; 2 tambur ac>ionare; # tambur g!idare; 3 band; 4 reductor; $
role; 6 cu>it.
:a testarea transportorului su# sarcin rolele se vor roti &r pro!ucerea zgomotului strin
nespeci&ic. 4iteza chingii este !e \3; m>s.
,otele !e ga#arit ale #atiului transportorului tre#uie s corespun! proiectului. 3oleran.a pe
l.ime i "nl.ime este !e U;mm.
4i#ra.ia #atiului msurat la "nl.imea !e %m !e la po!ea nu va !epi 0%;mm iar vi#ra.ia
rolelor ) 0%mm.
Hneori pentru transportoarele cu ching "nclinate pentru men.inerea capacit.ii !e
&unc.ionare nominale pe ching sunt aplica.i racle.i prin vulcanizare la cal!.
Masa nodurilor transportorului cu ching model -500:
tam#ur !e ac.ionareC200 Fg7
tam#ur !e "ntin!ereC%40 Fg7
% metru liniar al chingii cu l.imea !e ;0mmC39Fg.
8entru majoritatea utilajelor tehnologice !e mic greutate i cu ac.iuni ne"nsemnate !e
vi#ra.ii exercitate asupra cl!irii se aplic prin!erea acestora !e &un!a.ie &r utilizarea ramei !e
suport i a garniturii !e cauciuc.
8entru aceste utilaje *!e exemplu$ cuter !escojitor separator etc.2 important este alinierea
lor pe orizontal i vertical prin interme!iul plcilor !in metal instalate "ntre #atiu i planeu i
ulterior aternerea stratului !e egalizare !in #eton.
;9
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0.+,. M%nta$"# "ti#a$"#"i pe /"n2a;ia #!2irii&
1 utilaj; 2 un set de plci de egalizare; # strat de beton; 3 funda>ia.
,on&orm proiectului planeele vor asigura capacitatea portant su&icient pentru a prelua
greutatea utilajelor i a pro!uselor prelucrate.
ECLU>E. 8entru realizarea transportului pneumatic a pro!uselor "n ve!erea !espr&uirii
aerului utilizat ca agent !e transport su# ciclone.i cicloane i &iltre se monteaz ecluze cu palete
puse "n &unc.iune !e motorul electric. (n cazul transportului pneumatic prin re&ulare ecluzele asigur
presiunea ri!icat "n cicloane iar "n cazul transportului pneumatic prin aspirare ecluzele asigur
presiunea sczut *un vacuum de circa 17,$?18
#
@a2 "n cicloane.
5st&el ecluza reprezint un #araj pentru ptrun!erea aerului !in tu#ulatur !e scurgere a
pro!usului "n ciclon i antrenarea pro!uselor "n aerul transportat !e ventilator. Socul "ntre rotorul cu
palete i stator este !e maximum 0%;mm.
3a#elul 7
,aracteristicele tehnice ale ecluzelor
Ecluza mo!el ]^'< Ecluza mo!el ]^'%;
,apacitatea litri < %;
3ura.ia rotorului tur>min %;...40 %;...40
8ro!uctivitatea la tura.ia !e
%<tur>min litri
<4 %92
:ungimea mm 440 490
:.imea mm 300 420
(nl.imea mm 300 420
8uterea instalat FZ_or %% %%
0asa Fg 73 %30
:a locul !e munc se va asigura urmtorul nivel al presiunii &onice$
3a#elul =
@recven.ele me!ii hertz 3%; <3 %2; 2;0 ;00 %000 2000 4000 =000
Qivelul presiunii &onice
maximal !eci#eli
%03 9% =3 77 73 70 <= << <4
,aracteristicile !e vi#ra.ie a mo!ulelor !e ecluze la locurile !e prin!ere !e planee nu vor
!epi urmtoarele valori *?MA3 %2.%.0%22$
3a#elul 9
@recven.ele me!ii hertz 2 4 = %< 3%; <3
Qivelul logaritmic al presiunii &onice max. !eci#eli %0= 99 93 92 92 92
4alorile me!ii ptrate ale vi#ra.iilor m>s %3 04; 022 020 020 020
<0
0MQ35/E5 G- ER8:M535/E5 H3-:5SH:H- 3EOQM:M?-,
1i0. +=. M%2"#"# 2e e#"z! tip F2)?HIJ *VWXY %;%;0'<92 /%r4at 2in e#"z! <i
6i6te4"# 2e a;i%nare.

(n &igura urmtoare se prezint #ateria !e cicloane mo!el
^2%'``K !estinat cur.irii interme!iare a agentului !e transportare
a pro!uselor "n cazul transportului pneumatic sau a re.elei !e
aspira.ie a unor utilaje.
5cest utilaj poate &i livrat !e pro!uctor at6t "n &orm
asam#lat cu mo!ulul !e ecluz *rama'suport metalic ecluz
sistem !e ac.ionare2 c6t i &r accesorii. (n al !oilea caz montorii
vor executa rama'suport con&orm proiectului iar #ene&iciarul va
completa #ateria !e cicloane cu ecluz motor're!uctor metal
&ereastr !in sticl organic *pentru vizualizarea #unului mers al
procesului !e lucru2.
1i0.+.. Kateria 2e i#%ane.
<%