Sunteți pe pagina 1din 135

UNIVERSITATEA Lucian Blaga din SIBIU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


Lect! uni"# d!# Daniela $ETRACU
AUDIT INTERN
% Caiet de seminar %
Editu!a Uni"e!&it'(ii )Lucian Blaga din Si*iu
+,-+
1
2
CU$RINS
INTRODUCERE##################################################################################.
CA$ITOLUL I######################################################################################/
-# De0ini!ea auditului#########################################################################/
1.1. Scurt istoric al auditului........................................................6
1.2. Definirea auditului...............................................................8
1.3. Cadrul de referin al auditului intern..................................10
CA$ITOLUL II#####################################################################################-1
2.1. Tipologia auditului................................................................13
2.2. Auditul intern i rolul acestuia n pre!enirea i detectarea
fraudelor. .............................................................................................16
CA$ITOLUL III####################################################################################+-
1# O*iecti"ele auditului#####################################################################+-
3.1. "#iecti!ele$ funciile auditului i caracteristicile auditului
intern....................................................................................................21
3.1.1. "#iecti!ele auditului................................................21
3.1.2. %unciile auditului intern..........................................22
3.1.3. Caracteristicile auditului intern.................................26
3.2. Aria de aplica#ilitate a Standardului profesional nr.36.........2&
CA$ITOLUL IV####################################################################################+2
3# Standa!di4a!ea auditului inte!n####################################################+2
'.1.Codul deontologic al auditorului intern...........................................2(
'.1.1. )ntegritate..........................................................................30
'.1.2. "#iecti!itate......................................................................31
'.1.3. Co*peten......................................................................32
'.1.'. Confidenialitate................................................................33
'.2. Standardele de calificare..............................................................3'
'.3. Standardele de reali+are..............................................................3'
'.'. Standardele de i*ple*entare......................................................3,
3
CA$ITOLUL V#####################################################################################1/
,.1. Desfurarea auditului intern........................................................36
,.2. -tapele auditului intern.................................................................''
,.3. Desfurarea unei *isiuni de audit pu#lic intern..........................'6
CA$ITOLUL VI####################################################################################32
6. Aplicaii practice ..............................................................................'(
6.1. .isiune de audit pu#lic intern///////////////.'(
6.2. 0aport de audit intern ntoc*it n #a+a standardului profesional nr.
36 1 .isiunile de audit intern reali+ate de e2perii conta#ili////..8(
5N LOC DE CONCLU6II######################################################################-,3
BIBLIO7RAFIE###################################################################################-,.
ANE8E################################################################################################-,9
3roceduri ac4i+iii instituii pu#lice :::::::::::::::#-,9
.ac4ete utili+ate n auditul intern 5ane2e pri!ind6 progra*ul auditului$
progra*ul inter!eniei la faa locului$ fia de ur*rire a reco*andrilor7
///////////////////////128
'
INTRODUCERE
3re+entul caiet de se*inar are ca o#iecti! nelegerea auditului
intern nu nu*ai prin cunoaterea cadrului legislati!$ 5lucru a#solut
o#ligatoriu7 ci *ai ales prin ur*area pailor de ctre un auditor 5poi fi
c4iar tu6 ast+i student 8 *9ine auditor7 n desfurarea unei *isiuni de
audit.
3entru a depi !enica pro#le* :teoria ca teoria /dar practica
ne o*oar/; ncerc s pre+int n paginile pre+entului :Caiet de se*inar;
ceea ce auditorul intern reali+ea+ n cadrul unei *isiuni de audit aa
cu* este aceasta regle*entat de <egea 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic
intern *odificat prin <egea 1(1=2011.
Totodat sunt e2puse regulile i*puse de6 :Standardul profesional
nr. 36 1 .isiunile de audit intern reali+ate de e2perii conta#ili;$ reguli ce
sunt o#ligatoriu de ur*at de ctre e2perii conta#il n cadrul unor
contracte de prestri ser!icii nc4eiate cu ageni econo*ici ce !i+ea+
acti!iti de audit intern
>n pri*ele , capitole sunt e2puse aspecte teoretice referitoare la6
definirea auditului intern$ tipologia auditului intern$ o#iecti!ele auditului
intern$ desfurarea auditului intern$ precu* i o succint pre+entare a
*isiunilor de audit intern reali+ate de ctre e2perii conta#ili n #a+a i
li*itele i*puse de :Standardul profesional nr. 36 1 .isiunile de audit
intern reali+ate de e2perii conta#ili;.
>n cel de8al 68lea capitol a* pre+entat concret o *isiune de audit
pu#lic intern6 :Audit de !egula!itate ;ent!u e"alua!ea <i =>*un't'(i!ea
e0icien(ei <i e0icacit'(ii &i&te>ului de cnduce!e *a4at ;e ge&tiunea
!i&cului? a cnt!lului <i a ;!ce&el! de ad>ini&t!a!e <i >i&iune
de audit inte!n !eali4at' de un e@;e!t cnta*il cn0!> &tanda!dului
;!0e&inal n!#1/A ur*9nd etapele i procedurile i*puse de cadrul
legislati!$ ntr8o *anier cronologic e2pun9nd docu*entele ce tre#uie
ntoc*ite n cadrul *isiunii de audit cu e2plicaiile necesare$ astfel nc9t
atunci c9nd ai ter*inat de rsfoit 5poate c4iar de aprofundat cele
*enionate n acest :Caiet de se*inar;7 auditul s nu *ai repre+inte o
ne#uloas$ ci un do*eniu de*n de studiat pentru un !iitor econo*ist.
%inalul acestui caiet de se*inar intitulat )5n lc de cnclu4ii se
dorete a fi nu un su*ar a celor pre+entate$ ci poate un punct de plecare
n reali+area unor studii de iniiere n auditul intern pentru tine6drag
student.
,
CA$ITOLUL I
-# De0ini!ea auditului
-#-# Scu!t i&t!ic al auditului
Ter*enul de audit pro!ine din li*#a latin de la cu!9ntul audit8
auditare$ care are se*nificaia :a asculta;$ dar despre audit se !or#ete
de pe !re*ea asirienilor$ egiptenilor$ din ti*pul do*niei lui Carol cel
.are sau al lui -duard ) al Angliei.
1

Apariia auditului intern i de+!oltarea auditului e2tern este str9ns
legat$ dup prerea specialistului ?a@ues 0enard$ de declanarea cri+ei
econo*ice din 1(2( din Statele Anite$ c9nd ntreprinderile erau afectate
din plin de secesiunea econo*ic. 3atronatele erau interesate de
reducerea ta2elor i i*po+itelor astfel nc9t toate conturile care
conineau operaiuni generatoare de i*po+ite i ta2e :au fost *inuios
anali+ate cu scopul de a se gsi posi#ilitatea de reducere a *asei
i*po+a#ile sau de operaiuni pentru care s8au pltit n *od necu!enit
ta2e;.
2

Confor* celor enunate n paragraful anterior reali+* c9t de
departe sunte* n ti*p de anul 1(2( i parado2al c9t de si*ilar sunte*
afectai de cri+a actuala.
3ractica auditului are o !ec4i*e considera#il fiind folosii di!eri
ter*eni cu* ar fi 6 inspecie$ control$ re!i+ie$ !erificare$ e2perti+
conta#il$ super!i+are.
%iecare din aceti ter*eni presupun 6
8 co*pararea situaiei reale cu situaia care ar tre#ui s e2isteB
8 sta#ilirea i anali+a a#aterilor i riscurilorB
8 propunerea sau reco*andarea unor *suri *enite s contri#uie
la atingerea o#iecti!elor entitii sau la asigurarea unei infor*ri corecte.
Aceti ter*eni pot a!ea o sfer de cuprindere diferit i pot s se
#a+e+e pe unele te4nici i procedee specifice de in!estigare.
3

Ter*enul de audit n general !ine de la cu!9ntul latin :audire; a
asculta i a infor*a pe alii. >n rile anglo8sa2one de a+i$ acest ter*en
1
C4i ..$ Sas %.$ Ta*as A.$ Driciu S.$ C4i 0. i Do#ra D.$ Cu!ernaia corporati! i
auditul intern$ -ditura A-T-0E)TAS$ Al#a )ulia$ 200($ pag.26'.
2
St9rcea D.$ Audit intern$ -ditura Acade*ica Dr9ncui$ T9rgu 1 ?iu$ 2008$ pag.10.
3
"prean ).$ 3opa ).$ <eng4e 0.l$ 3rocedurile auditului i ale controlului financiar$
-ditura 0isoprint$ CluF 1 Eapoca$ 200&$ pag.(3.
6
are se*nificaia unei re!i+ii a infor*aiilor conta#ile i de alt natur$
reali+at de ctre un profesionist independent$ n !ederea e2pri*rii
unei opinii asupra regularitii i sinceritii infor*aiilor auditate.
'

0olul i necesitatea auditorilor interni a crescut continuu i a fost
unani* acceptat$ *oti! pentru care acetia au si*it ne!oia de a se
organi+a i de a8i standardi+a acti!ittile practice. Astfel$ n anul 1('1$
s8a creat n "rlando$ %lorida$ SAA$ )nstitutul Auditorilor )nterni 5).).A.7$
care a fost recunoscut internaional. Alterior$ a aderat .area Dritanie$ iar
in 1(,1 Suedia$ Eor!egia$ Dane*arca i alte state. >n pre+ent$ la acest
institut s8au afiliat peste (0 de institute naionale ale auditorilor interni i
*e*#ri din peste 120 ari$ in ur*a o#inerii calitaii de Auditor )ntern
Certificat 5C.).A.7$ acordat de ).).A.$ pe #a+a unor e2a*ene
profesionale.
,
3otri!it specialitilor rui ).C."dego! si T.G. Eicono!a$ etapele de
conturare i de+!oltare ale cadrului general de aciune$ precu* i
dina*ica o#iecti!elor i a *etodelor utili+ate n cadrul procesului de
auditare pot fi ur*rite in ta#elul pre+entat *ai Fos.
I&t!icul eta;el! ;!ce&ului de audit
$e!iada O*iecti"e Metde
-tapa ) 1 3reistoria
5p9n n 18,07
-!idenierea eficienei
*uncii$ pre!enirea
a#u+ului
Gerificarea detaliat a
factorilor !ieii sociale
-tapa a ))8a 1 Apariia
auditului 518,081(0,7
-!idenierea a#u+ului Controlul pe unitti
5inclu+9nd testarea pe
ele*ente
independente7
-tapa a )))8a 1
%or*area profesiei
51(0,81(337
-!idenierea i*aginii
corecte a situaiei
financiare a clientului
Controlul general i pe
co*ponente
-tapa a )G8a 1
Definirea profesiei
51(3381('07
-!idenierea i*aginii
corecte a situaiei
financiare a clientului
i depistarea greelilor
Testarea
-tapa a G8a 1Situaia -!idenierea eficienei Standardi+area
4
To*a ..$ )niiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti$ -d. C-CCA0$
Ducureti$ 200&$ pag.1'.
5
C4i ..$ C4i 0.$ Driciu S. i Sas %.$ Audit 3u#lic )ntern$ -ditura A-T-0E)TAS$
Al#a8)ulia$ 2006$ pag.10
&
actuala 51('08pre+ent7 controlului intern *etodelor
-#+# De0ini!ea auditului
Auditul$ n general$ este un proces siste*atic de o#inere i
e!aluare n *od o#iecti! a unor infor*aii sau afir*aii n !ederea
aprecierii gradului lor de confor*itate cu criteriile presta#ilite$ precu* i
de co*unicare a re+ultatelor ctre utili+atorii interesai.
6
Auditul const n !erificarea i certificarea situaiilor financiare de
ctre un e2pert independent n !ederea e2pri*rii unei opinii pri!ind
realitatea i e2actitatea datelor cuprinse n acestea. 0olul auditului este
de a asigura utili+atorii de infor*aii asupra respectrii principiilor i
practicilor conta#ile$ precu* i asupra pre+entrii n conta#illitate i n
situaiile financiare a i*aginii fidele$ clare i co*plete a po+iiei financiare
i a perfor*anelor financiare ale societii.
&
Din anali+a definiiilor date auditului$ n general se pot desprinde
ur*toarele trsturi6
1. uditul este un proces$ un ansa*#lu de operaiuni$ de colectare$
anali+ i e!aluare a infor*aiilor 5a pro#elor de audit7 n
!ederea o#inerii unei asigurri re+ona#ile asupra confor*itii
sau neconfor*itii acestor infor*aii sau declaraii cu criteriile
presta#ilite.
>n esen un proces de audit const n6
8 colectarea pro#elor de audit Fust i suficiente
5caracterul Fust al pro#elor se refer la calitatea
i eficacitatea tipurilor de pro#e colectate iar
caracterul suficient se refer la cantitatea de
pro#e colectate7 necesare pentru e2pri*area
unei opinii sau pentru for*ularea unei
reco*andriB
8 e!aluarea concordanelor sau a
neconcordanelor dintre diferitele tipuri de
pro#e colectateB
8 sta#ilirea a#aterilor fa de criteriile presta#ilite.
2. Auditul confrunt politicile conta#ile aplicate i procedurile de
lucru utili+ate n entitate cu un set de criterii presta#ilite$ cu*
sunt Standardele )nternaionale de 0aportare %inanciar 5)%0S7$
Standardele )nternaionale de Conta#ilitate 5)AS7$ regle*entrile
conta#ile naionale$ *anualele de proceduri interne$
6
A*erican Accounting Asociati* 5AAA7
7
Ciurgiu A.$Angureanu 3.$ Du*a %.$ .ic <e2icon %inanciar 1 Dancar i Dursier$ -d.
Didactic i 3edagogic $ Ducureti$ 200($ pag. 28.
8
regle*entrile fiscale$ etc. 3entru a fi utile$ aceste confruntri
tre#uie s se #a+e+e pe infor*aii Fustifica#ile i !erifica#ile.
3. Auditorii sunt profesioniti co*peteni care au o#inut aceast
calitate pe #a+a unor e2a*ene. -2a*inarea infor*aiilor nu se
face la nt9*plare$ dup intuiia auditorilor$ ci se face dup
standarde profesionale 5conduit etic sta#ilit prin Coduri ale
profesiei i prin Directi!a a G))8a CC- din 1(8'$ standarde
profesionale i standarde te4nice de lucru7.
'. Conclu+iile auditorilor sunt sinteti+ate i siste*ati+ate n
rapoartele care sunt puse la dispo+iia celor interesai.
8

>n anul 1((($ )nstitutul )nternaional al Auditorilor )nterni 5))A7 din
SAA a e*is o nou definiie a auditului intern$ n ur*a unui studiu
efectuat cu 800 de studeni$ coordonat de auditorii din uni!ersitile
australiene$ astfel6
(

Auditul intern este o acti!itate independent i o#iecti!$ care d
unei organi+aii o asigurare n ceea ce pri!ete gradul de control deinut
asupra operaiunilor$ o ndru* pentru a8i *#untii operaiunile i
contri#uie la adugarea unui plus de !aloare.
Auditul intern aFut organi+aia s8i ating o#iecti!ele e!alu9nd
printr8o a#ordare siste*atic i *etodic procesele sale de *anage*ent
al riscurilor$ de control i de conducere a entitii i fac9nd propuneri
pentru a le consolida eficacitatea.
-2ist autori
10
care consider c folosirea cu!9ntului :acti!itate;$
pentru a definii auditul intern$ n locul ter*enului de :funcie; l situea+
pe responsa#ilul su pe o po+iie su#altern$ in9nd cont c o acti!itate
este *ai ele*entar dec9t o funcie.
>n le2icul :Cu!intele Auditului;
11
e2ist ur*toarea definiie dat
auditului6 :Auditul intern este n cadrul unei organi+aii o funcie
e2ercitat ntr8o *anier independent i cu *andat de e!aluare a
controlului intern;. Acest de*ers specific concurea+ cu #unul control
asupra riscurilor de ctre responsa#ili.
>n <egea nr.6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic intern din 0o*9nia
12
este adoptat definiia dat de ))A n anul 1((( i este considerat$ n
pre+ent$ satisfctoare i e24austi! din punct de !edere al coninutului.
8
"prean )$ .a.$ "p.cit.$ pag (&8(8.
9
C4i ..$ 3opescu ..$ Auditul intern al instituiilor pu#lice6 teorie i practic$ -ditura
C-CCA0$ Ducureti$ 2006$ pag.3,.
10
?a@ues 0enard$ T4eorie et practi@ue de l audit interne$ -d. d "rganisation$ 3aris$
2002$ tradus n 0o*9nia printr8un proiect finanat 3HA0- su# conducerea
.inisterului %inanelor 3u#lice$ Ducureti$ 2003$ pag. 61.
11
<e *ots d audit 1 )%AC) I)AS$ -d. <iaisons$ 3aris$ 2000.
12
<egea 6&2=2002 e2pus in Ane2a nr. 1 la pre+entul Caiet de se*inar.
(
>n 200'$ ))A a *#untit definirea conceptului de audit intern$ prin
i*ple*entarea unor ter*eni agreai tot *ai *ult n r9ndul
profesionitilor$ aa cu* re+ult din ur*toarea definiie6
13
Auditul inte!n este o acti!itate independent$ o#iecti! de
asigurare i de consultan conceput pentru a crea !aloare i pentru a
*#unti operaiunile unei organi+aii.
A&i&t' o organi+aie n ndeplinirea o#iecti!elor sale prin
i*ple*entarea unei a#ordri siste*atice i disciplinate n e!aluarea i
*#untirea eficacitii *anage*entului riscurilor i a controlului.
5n !e4u>atB auditul intern este o profesie care s8a redefinit *ereu
de8a lungul anilor$ din dorina de a rspunde necesitilor n continu
sc4i*#are ale entitilor$ o#iectul su de acti!itate deplas9ndu8se de la
anali+a pro#le*elor conta#ile i financiare ctre depistarea principalelor
riscuri ale entitilor i e!aluarea controlului intern al acestora.
1'
-#1# Cad!ul de !e0e!in(' al auditului inte!n
3rofesia de audit intern se #a+ea+ pe un cadru de referin
fle2i#il$ recunoscut n ntreaga lu*e$ care se adaptea+ la particularitile
legislati!e i de regle*entare ale fiecrei ri$ cu respectarea regulilor
specifice ce gu!ernea+ diferite sectoare de acti!itate i cultura
organi+aiei respecti!e.
Cad!ul de !e0e!in(' al auditului inte!n cu;!inde6
1,
aC cnce;tul de audit inte!n$ care preci+ea+ c9te!a ele*ente
indispensa#ile6
8 auditul intern efectuea+ *isiuni de asigurare i consiliereB
8 do*eniile sale de responsa#ilitate sunt riscul$ controlul intern i
ad*inistrarea entitiiB
8 finalitatea auditului intern este aceea de a aduga !aloare
organi+aiilorB
*C cdul dentlgic$ care furni+ea+ auditorilor interni principiile
i !alorile ce le per*it s8i oriente+e practica profesional n funcie de
conte2tul specificB
13
C4i ..$ .a.$ "p. cit.$ pag. 282.
14
?ucan E.C.$ Audit i control intern 1 Suport de curs .aster D8$ -d. JAl*a .ater;$
Si#iu$ 2011$ pag. &1.
15
Eor*e profesionale ale auditului$ pu#licate de ))A i co*entate de )%AC)$ Ducureti$
2002.
10
cC n!>ele D&tanda!deleC ;!0e&inale ;ent!u ;!actica auditului
inte!n$ care i g4idea+ auditorii n !ederea ndeplinirii *isiunilor i n
gestionarea acti!itilorB
dC >dalit'(ile ;!actice de a;lica!e$ care co*entea+ i e2plic
nor*ele 5standardele7 i reco*and cele *ai #une practiciB
eC &;!iEinul ;ent!u de4"lta!ea ;!0e&inal'$ constituit n
principal din lucrri i articole de doctrin$ din docu*ente ale coloc!iilor$
conferinelor i se*inariilor.
Cunoaterea i aplicarea acestui cadru de referin ofer
organi+aiilor i organis*elor de regle*entare o asigurare pri!ind ni!elul
de profesionalis* al auditorilor interni. Eerespectarea lor nu nsea*n
nu*ai situarea n afara profesiei$ dar *ai ales pri!area de un *iFloc de a
fi *ai eficace i *ai credi#il. A*atoris*ul nu poate s funcione+e n
auditul intern$ ci doar o a#ordare siste*atic i *etodologic poate
aduce un plus de !aloare organi+aiilor.
16
-ste foarte i*portant a se nelege responsa#ilitatea auditorilor n
reali+area *isiunilor concreti+at n rapoartele de audit. An raport de
audit poate fi #enefic pentru entitate n condiiile n care respect
nor*ele profesionale i deontologice enu*erate n r9ndurile anterioare$
cu* poate fi i distructi! n ca+uri contrare.
>n susinerea celor preci+ate n paragraful anterior este i*portant
de a*intit ca+uri eleoc!ente de nceputul *ileniului trei c9nd SAA a fost
+guduit de c9te!a scandaluri financiare de proporii$ respecti! fraude
fiscale ale fir*elor Korld Co* i -nron$ al crui audit intern i
consultan *anagerial s8au efectuat n ulti*ii +ece ani de fir*a de
consultan i audit A. Andersen$ i care a condus la dispariia acesteia
de pe pia i la ela#orarea A*enda*entului Sar#anes L "2leM n
Congresul SAA$ care printre altele pre!ede6
8 separarea acti!itii de consultan de cea de auditB
8 controlul intern este responsa#ilitatea *anage*entului$ care
tre#uie s se ocupe de organi+area lui i actuali+area siste*atic pe
#a+a anali+ei riscurilorB
8 *anagerul poate e!entual s apele+e la auditul e2tern pentru a8l
spriFini n organi+area siste*ului de control internB
8 auditorul intern reali+ea+ nu*ai e!aluarea controlului intern pe
#a+a e!alurii anali+ei riscurilor asociate.
1&
16
.unteanu G.$ Nuca ..$ Nuca O.$ Auditul intern la ntreprinderi i instituii pu#lice6
Concepte$ *etodologie$ regle*entri$ studii de ca+B Kolters PluQer$ Ducureti$ 2010$
pag.16.
17
)#ide*$
11
12
CA$ITOLUL II
+#-#Ti;lgia auditului#
>n literatura de specialitate auditul este structurat$ n *odaliti
diferite i dup criterii diferite.
18

A# 5n 0unc(ie de natu!a *iecti"el! u!>'!iteB
1. Audit de cn0!>itate &au de !egula!itate#
"#iecti!ul acestuia const n a sta#ili dac s8au respectat anu*ite
criterii definite de o autoritate co*petent. Aceste criterii sunt de
regul specifice unor entiti sau unor sectoare de acti!iti cu*
sunt6
8 respectarea deci+iilor sau politicilor conduceriiB
8 respectarea *anualelor de proceduri
referitoare la derularea operaiunilorB
8 respectarea clau+elor contractualeB
8 respectarea regle*entrilor legale i a altor
restricii e2terne 5astfel inspecia fiscal poate fi
considerat un audit de confor*itate7B
8 asigurarea e24austicitii$ realitii i e2actitii
infor*aiilorB
8 asigurarea securitii acti!elorB
8 asigurarea unei at*osfere de lucru *oral 1
etice$ etc.
2. Audit de e0icacitate &au al ;e!0!>an(el!. >n cadrul acestui
tip de audit criteriile nu *ai sunt fi2eB ele se *odific de fiecare
dat n funcie de raiona*entul auditorilor$ ce anali+ea+ care
sunt cele *ai #une$ eficace$ sigure i oportune soluii n funcie
de conFuncturile interne i e2terne aprute. Auditul de eficacitate
poate fi pri!it din dou puncte de !edere6 audit de *anage*ent
i audit operaional.
3. Auditul 0inancia! const n colectarea pro#elor de audit
referitoare la situaiile financiare ale unei entiti i n utili+area
acestor pro#e pentru e!aluarea confor*itii lor cu criteriile
presta#ilite. >n legislaia ro*9neasc
1(
se folosete e2presia
:audit financiar;$ n Directi!a a G)) 1a a Consiliului Co*unitii
18
Doulescu .. i cola#oratorii$ %unda*entele auditului$ -ditura did. i ped. Ducureti$
2001$ pag. 1181,.
19
"rdonana de Argen &,=1((( pri!ind acti!itatea de audit financiar$ *odificat i
repu#licat
13
-uropene din anul 1(8' este utili+at n aceeai accepie
e2presia :control legal; 5auditul legal sau audit statutar7.
20
D. 5n 0unc(ie de a0ilie!ea audit!il! tipurile de audit sunt 6
8 auditul internB
8 auditul e2tern.
Auditul intern este organi+at su# for*a unui co*parti*ent
independent din structura entitilor pu#lice i pri!ate$ iar auditul
e2tern este e2ercitat su# for*a auditului financiar i a auditului
contractual reali+at de ctre profesioniti independeni i de
conducerea entitilor auditate.
>n ara noastr$ legea pre!ede ur*toarele tipuri de audit6
21
a# auditul de &i&te>? care repre+int o e!aluare n
profun+i*e a siste*elor de conducere i control
intern$ cu scopul de a sta#ili dac acestea
funcionea+ econo*ic$ eficace i eficient$ pentru
identificarea deficienelor i for*ularea de
reco*andri n !ederea corectrii acestoraB
*# auditul ;e!0!>an(ei? care e2a*inea+ dup
criteriile sta#ilite6 i*ple*entarea o#iecti!elor$
reali+area sarcinilor entitii pu#lice i sunt corecte
pentru e!aluarea re+ultatelor i aprecia+ dac
re+ultatele sunt confor*e cu o#iecti!eleB
c# auditul de !egula!itate? care repre+int
e2a*inarea aciunilor asupra efectelor financiare pe
sea*a fondurilor pu#lice sau a patri*oniului pu#lic$
su# aspectul respectrii ansa*#lului principiilor$
regulilor procedurale i *etodologice$ confor*
nor*elor legale.
An alt criteriu de clasificare a auditului se refer la *o*entul
efecturii sale. Din acest punct de !edere e2ist6
22
a7 auditul ;!e"enti"A Ca ur*are a faptului c
operaiunile econo*ice sau financiare sunt
e2a*inate anterior desfurrii lor$ acest tip de audit
are a!antaFul de a putea pre!eni posi#ilitatea
apariiei unor preFudicii.
20
To*a ..$ "p.cit. pag.1,.
21
C4i ..$ 3opescu ..$ "p. Cit.$ pag. 101.
22
Doulescu .. C4i ..$ .are G.$ %unda*entele auditului$ -d. Didactic i
3edagogic$ Ducureti$ 2001$ pag. 1,
1'
#7 auditul ulte!i!A Denu*it i audit c!ecti"? acest tip
de audit constat post factum re+ultatele
desfurrii operaiunilor i poate contri#ui la
pre!enirea apariiei unor feno*ene negati!e
constatate anterior.
Sunt i autori care deli*itea+ auditul financiar8conta#il de auditul
financiar8fiscal.
Auditul 0inancia!%cnta*il i propune !erificarea respectrii
cadrului conceptual al conta#ilitii 5postulate$ principii$ nor*e i reguli de
e!aluare7 general acceptat$ a procedurilor interne sta#ilite de
conducerea agentului econo*ic$ precu* i !alorificarea i certificarea
reflectrii n conta#ilitate a situaiilor financiare$ a i*aginii fidele$ clare i
co*plete a acestora pe parcursul e2erciiului financiar.
23
Auditul 0i&cal const n e2pri*area unei opinii cu caracter
independent$ cu pri!ire la acti!itile$ co*petenele$ drepturile i
o#ligaiile fiscale i are ca o#iecti! e!aluarea controlului fiscal$ a riscurilor
n do*eniul i*po+itelor i ta2elor$ a politicii fiscale i a perfor*anelor
fiscale.
2'
Din punct de !edere Furidic$ e2ist audit legal i audit contractual6
2,
Auditul legalB apare n rile francofone su# for*a controlului legal
i este e2ercitat de co*isarii de conturi 5%rana7. 0epre+int *isiunea de
audit care are ca scop certificarea sinceritii$ regularitii i i*aginii
fidele a conturilor anuale$ precu* i !erificarea specific n pri!ina
respectrii anu*itor dispo+iii legale i a altor infor*aii.
Eoiunea de i*agine fidel este legat de regularitatea i
sinceritatea conta#ilitii.
0egularitatea presupune confor*itatea cu regulile i procedurile
conta#ile generale ad*ise.
Sinceritatea presupune aplicarea cu #un credin a regulilor i
procedurilor conta#ile$ n funcie de cunoaterea pe care responsa#ilii
conturilor tre#uie s o ai# despre realitatea i i*portana operaiilor$
e!eni*entelor i situaiilor din ntreprindere.
Auditul cnt!actualB este de ordin pri!at i neinstituional i
presupune sta#ilirea unui contract ntre client i auditor$ cruia i se
propune o *isiune de audit. Aceast *isiune poate fi li*itat la
auditarea unor anu*ite categorii de docu*ente e*ise de ntreprindere
23
Stoian A.$ Rurlea -.$ Auditul financiar conta#il$ -d. -cono*ic$ Ducureti$ 2001.
pag. 13.
24
Doulescu ..$ C4i ..$ .are G.$ Controlul fiscal i auditul financiar8fiscal$ -d.
C-CCA0$ Ducureti$ 2003$ pag. 3218322.
25
Creoiu C.$ Ducur ).$ Conta#ilitate 1 %unda*entele i noul cadru Furidic$ -d. C.H.
DecS$ Ducureti$ 200&$ pag.320.
1,
5auditul docu*entelor fiscale7$ a unei singure acti!iti a ntreprinderii
5auditul !9n+rilor7 sau la auditul unuia dintre ser!iciile ntreprinderii
5auditul riscului de tre+orerie7.
Anali+a acestor particulariti pune n e!iden e2istena unei
singure *isiuni de audit sau control legal$ care cuprinde o#iecti!ele
cunoscute 5certificare$ !erificare$ specificare7$ dar i a unui nu*r foarte
*are de *isiuni de audit contractual. Aceast situaie se datorea+
*ultiplelor se*nificaii pe care le poate nregistra ter*enul de audit.
Astfel$ auditul poate dese*na orice contract reali+at ntre un auditor i un
client i poate constitui o acti!itate de control$ !erificare$ re!i+ie$
inspecie$ etc. >n aceste ca+uri nu*eroase audituri pot aprea su# for*
de consultaie$ anali+$ e!aluare$ anc4et$ diagnostic$ etc.$ fr ca
persoanele care pretind c fac audit s acti!e+e n do*eniul
conta#ilitii.
26
+#+# Auditul inte!n <i !lul ace&tuia =n ;!e"eni!ea <i detecta!ea
0!audel!#
39n nu de*ult co*paniile nu au considerat pre!enirea fraudei ca
fiind un o#iecti! principal al siste*ului de control intern al organi+aiei.
Aciunile de pre!enire a fraudei erau pri!ite ca o co*ponent i*plicit a
o#iecti!elor generale$ de confor*itate$ ale controalelor interne i nu ca
un progra* structurat$ cu o#iecti!e clare i e2plicite pri!ind pre!enirea i
detectarea fraudei.
De ase*enea$ n trecut$ acionarii$ consiliul de ad*inistraie i
conducerea a!eau tendina s trate+e ca+urile de fraud ca nite
ano*alii re+ultate din funcionarea defectuoas a controalelor interne$ cu
o frec!en redus.
Ca ur*are a nu*eroaselor ca+uri rsuntoare de fraud
descoperite n interiorul unora dintre cele *ai prestigioase co*panii
*ultinaionale$ la nceputul secolului TT)$ aceast !i+iune s8a *odificat
radical. >n pre+ent$ frauda este considerat ca fiind una din cele *ai
i*portante riscuri la care este e2pus o organi+aie$ n str9ns legtur
cu riscurile de pia$ de credit$ Furidice sau reputaionale.
2&
Ca o noutate este i faptul c in!estitorii au de!enit *ai sensi#ili la
pro#le*a riscului de fraud$ deoarece pierderile colaterale generate de
26
Alain Durlaud$ 5coord7$ %rancois8Denis 3oitrinal$ -douard Salustra$ Co*pata#ilite et
droit co*pta#le. <intelligence des co*pts et leur cadre legal$ Cualino editeur$ 3aris$
1((8.
27
.unteanu G.$ .a.$ "p.Cit.$ pag. 33.
16
fraud au aFuns s depeasc n *od se*nificati! pierderile financiare
directe pro!ocate de fraud.
Aceste pierderi colaterale includ pu#licitatea negati! care poate
afecta gra! reputaia unei organi+aii. Astfel$ in!estitorii i pierd n pri*ul
r9nd ncrederea n conducere i n *odul n care este controlat
co*pania$ fapt care deter*in n *od e!ident scderea !alorii acesteia.
De ase*enea$ sunt afectate relaiile de afaceri i *oralul angaFaiilor.
Ca rspuns la aceast situaie$ in!estitorii i*pun de+!oltarea de
*ecanis*e anti8fraud a2ate pe *suri de pre!enire i$ respecti!$ de
detectare la ti*p a fraudei. Se pune un accent tot *ai *are pe
controalele interne i pe auditul intern$ ca ele*ente de #a+ ale acestor
*ecanis*e.
28
Re&;n&a*ilit'(ile ;ent!u ;!e"eni!ea 0!audei n cadrul
organi+aiei sunt *prite ntre6 conducerea e2ecuti!$ co*itetul de
audit i auditul intern.
8 Cnduce!ea e@ecuti"'6 are responsa#ilitatea
final pentru i*ple*entarea *ecanis*elor
pentru pre!enirea i detectarea la ti*p a
fraudei. .e*#rii conducerii e2ecuti!e sunt cei
care !or tre#ui s dea e2plicaii n ca+ul
descoperirii unor ca+uri de fraud.
8 C>itetul de audit6 are rolul de a
supra!eg4ea gestionarea riscurilor de fraud i
de a *onitori+a n *od acti! eforturile anti8
fraud ntreprinse de ctre conducerea
e2ecuti!.
8 Auditul inte!n6 repre+int o linie de aprare
efecti! *potri!a fraudei$ cu rol at9t n
*onitori+area riscurilor$ c9t i n pre!enirea i
detectarea fraudei. Auditul intern repre+int un
instru*ent la dispo+iia co*itetului de audit$
singurul n *sur s e!alue+e n *od
independent riscurile de fraud i *surile anti8
fraud i*ple*entate de conducerea
e2ecuti!.
2(
>n cadrul acti!itilor curente$ auditorii interni tre#uie6
8 s dein suficiente cunotine pentru a identifica indiciile
referitoare la o posi#il fraudB
28
.unteanu G.$ .a.$"p.Cit.$ pag.33
29
)de*$ pag.3'.
1&
8 s fie !igileni la ca+urile n care o situaie i*plic un risc de
fraudB
8 s aprecie+e necesitatea de a recurge la cercetri supli*entare$
s infor*e+e persoanele co*petente din cadrul organi+aiei i s
ntreprind *suri pentru eli*inarea sau reducerea posi#ilitilor de
apariie a unor astfel de ca+uri.
-2ist distincie clar ntre auditorii interni i specialitii n
in!estigarea fraudelor$ at9t prin pris*a rolurilor i responsa#ilitilor
acestora$ c9t i prin cea a speciali+rii i pregtirii profesionale.
Dineneles c rolul auditorului intern n depistarea fraudelor
depinde de pregtirea profesional i a#ilitile practice ale acestuia.
>n practic rolul auditului intern poate s includ6
8 spriFinirea conducerii n !ederea definirii unor
*ecanis*e anti8fraud audita#ileB
8 facilitatea e!alurii riscurilor de fraud i
reputaionale la ni!elul organi+aiei i al
proceselor de afaceriB
8 e!aluarea legturilor dintre riscurile de fraud
i controalele interneB
8 auditarea fraudelorB
8 spriFinirea specialitilor n in!estigarea
fraudelorB
8 spriFinirea eforturilor de re*ediere a
deficienelorB
8 raportarea ctre co*itetul de audit a
pro#le*elor legate de *ecanis*ele anti8
fraud$ e!aluarea riscurilor de fraud i
reputaionale$ a ca+urilor sau suspiciunilor de
fraud.
Auditul intern nu poate pre!eni n totalitate frauda$ dar i poate
adapta *odul i procedurile de lucru astfel nc9t s i *reasc ansele
de a identifica i interpreta corect indiciile de fraud.
30
Auditorii interni tre#uie s dispun de un nalt ni!el de cunotine
teoretice i e2perien practic pentru a8i putea ndeplini acest rol cu
succes. Acetia tre#uie s cunoasc posi#ile sc4e*e i scenarii de
fraud specifice do*eniului de acti!itate al organi+aiei 5e2. asigurri$
retail$ teleco*unicaii$etc.7 i s poat recunoate indicii ale sc4e*elor
respecti!e de fraud.
3entru punerea n practic a celor enu*erate *ai sus este
necesar in!estirea n speciali+area auditorilor interni prin finanarea
cursurilor de speciali+are a acestora. Alte organi+aii apelea+ la
30
.unteanu G.$ .a.$"p.Cit.$ pag.3,
18
specialiti e2terni 5contractai n #a+a unor contracte de prestri ser!icii7
pentru reali+area *isiunilor de audit$ a!9nd con!ingerea c n aceast
*anier au specialiti de nalt clas la costuri nu foarte ridicate.
>n e!aluarea riscului de fraud$ auditorul ar tre#ui s considere$
printre altele$ ur*toarele ntre#ri6
31
8 %rauda poate fi fa!ori+at de *odul de
re*unerare a conducerii sau a salariailorU
8 C9t de solide sunt controalele interneU 3ot fi
e!itateU
8 Cine din organi+aie ar a!ea *oti!aia pentru a
co*ite o fraudU
8 Au a!ut loc sc4i*#ri *aFore n organi+aieU
8 "rgani+aia i desfoar acti!itatea ntr8un
do*eniu sau ntr8o +on geografic cu risc
crescut de fraudU
8 Au fost ca+uri n care *e*#rii conducerii sau
angaFaii au fost in!estigai n ca+uri de fraudU
Capacitatea entitii de a pre!enii i detecta frauda depinde
de o e!aluare corect i co*plet a riscurilor de fraud.
>n practic$ e!aluarea riscurilor de fraud este un proces n
apte etape6
32
1. "rgani+area *odului de e!aluare a riscurilor de fraud.
2. Deter*inarea proceselor$ unitilor organi+aionale i a
locaiilor care !or fi e!aluate$at9t prin pris*a !alorii
tran+aciilor i soldurilor$ c9t i a riscurilor specifice
cunoscute.
3. )dentificarea posi#ilelor scenarii i sc4e*e de fraud.
'. -!aluarea pro#a#ilitii de co*itere a fraudei.
,. -!aluarea gradului de i*portan a riscurilor de fraud
identificate 5e!aluarea pierderilor posi#ile7.
6. Deter*inarea controalelor interne anti8fraud e2istente i
e!aluarea *surii n care aceste controale interne
acoper riscurile de fraud. >n aceast etap se identific
i !ulnera#ilitile siste*ului de control intern.
&. -la#orarea sau *odificarea planului de audit pe #a+a
re+ultatelor e!alurii riscurilor de fraud.
3e l9ng cele enu*erate$ auditorul intern tre#uie s includ
un ele*ent de i*pre!i+i#ilitate n progra*ele sale de lucru.
31
)de* pag. 36.
32
.unteanu G.$ .a.$"p.Cit.$ pag.3&838.
1(
20
CA$ITOLUL III
1#-# O*iecti"ele? 0unc(iile auditului <i ca!acte!i&ticile auditului inte!n
1#-#-# O*iecti"ele auditului#
"#iecti!ul oricrui tip de audit l constituie =>*un't'(i!ea utili4'!ii
in0!>a(iei#
11
3rofesionitii din do*eniul controlului i auditului au o#iecti!e care
sunt corelate i intercondiionate ntre ele$ astfel6
3'

% Cnt!lul inte!n !erific dac acti!itile i aciunile se
desfoar n confor*itate cu cadrul nor*ati! n !igoare$ coro#orat cu
riscurile cu care se confrunt organi+aiaB
8 Cnt!lul e@te!n se*nalea+ apreciati! *odul de asigurare i
funcionare a siste*ului de control intern din cadrul organi+aieiB
8 Auditul inte!n se asigur de e2istena i funcionarea siste*ului
de control *anagerial i e!aluea+ eficacitatea acestuia$ iar ca re+ultat
poate s reco*ande renunarea la unele aciuni de control i la
de+!oltarea altoraB
8 Auditul e@te!n se asigur c siste*ul pre+entat *ai sus e2ist i
funcionea+ n cadrul organi+aiei. >n acest sens$ ur*rete ca
*isiunile de control intern i *isiunile de audit intern s se reali+e+e n
confor*itate cu standardele practice n do*eniu$ de ctre profesioniti
diferii i s ai# n !edere toate acti!itile i co*parti*entele din
cadrul organi+aiei.
Din cele pre+entate *ai sus re+ult rolul c4eie pe care l deine
AUDITUL INTERN# Astfel$ pe de o parte$ el e!aluea+ controlul intern
cu pri!ire la funcionalitatea acestuia$ n relaiile cu *anage*entul
general$ dar i n relaiile cu controlul e2tern pri*it de entitate din afar$
iar pe de alt parte$ prin reco*andrile i conclu+iile pe care le
furni+ea+ pe #a+a rapoartelor pe care le ela#orea+$ ofer
AUDITULUI E8TERN o #a+ pentru ela#orarea i for*ularea unei
opinii adec!ate$ lu9nd n considerare gradul de cunoatere al
organi+aiei i gradul de asigurare furni+at *anage*entului general de
ctre auditorii interni.
33
To*a ..$ "p. Cit.$
34
C4i ..$ Sas %.$Ta*as A.$ Driciu S.$ C4i 0. i Do#ra D.$ "p. cit.$pag.30'.
21
>n consecin$ se i*pune acordarea unei atenii deose#ite acestei
noi profesii de :AAD)T"0 )ET-0E;$ care deFa s8a fi2at n contiina
specialitilor$ prin introducerea acesteia ca disciplin de studiu n
siste*ul uni!ersitar$ la toate profilurile i speciali+rile$ inclusi! la
faculti din afara do*eniului econo*ic$ i reali+area de acti!iti de
*aster pri!ind auditul intern$ care !or putea fi utili+ate i pentru
atestarea profesional a auditorilor interni.
3,

Auditul intern repre+int acti!itatea de e2a*inare o#iecti!$ a
ansa*#lului acti!itilor entitilor econo*ice n scopul real al unor
e!aluri independente$ a *anage*entului riscului i controlului i
proceselor acestora.
Auditul intern are drept o#iecti!e6
36
8 Gerificarea confor*itii acti!itilor din entitatea econo*ic
auditat cu politicile$ progra*ele i *anage*entul acestora n
confor*itate cu pre!ederile legaleB
8 -!aluarea gradului de aplicare a controalelor financiare i
nefinanciare dispuse i efectuate de conducerea unitii n scopul
creterii eficienei acti!itii entitii econo*iceB
8 -!aluarea gradului de adec!are a datelor i infor*aiilor
financiare i nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaterea
realitii din entitatea econo*icB
8 3roteFarea ele*entelor patri*oniale #ilaniere i e2tra#ilaniere i
identificarea *surilor de pre!enire a fraudelor i a pierderilor de orice
fel.
1#-#+# Func(iile auditului inte!n
Standardele internaionale de audit
3&
definesc auditul intern ca
acti!itatea de e!aluare organi+at n cadrul unei entiti ca un ser!iciu
n folosul acesteia.
%unciile auditului intern6
8 e2a*inareaB
8 e!aluareaB
8 *onitori+area adec!rii i eficacitii controlului intern.
Auditul intern e2a*inea+ acti!itile i ser!iciile entitii$ n pri*ul
r9nd n scopul a*eliorrii acestora. -l conduce la aplicarea strict a
35
C4i .. .a.$ "p. cit.$ pag.30,
36
St9rcea D.$ "p. Cit.$ pag. '3.
37
)%AC i CA%0$ Audit financiar 2006$ -d. )0-CS"E$ 200&$ pag. 1'6.
22
politicilor i procedurilor instituite de entitatea respecti! i nu este
li*itat la aspectele financiare.
38
Auditul intern este6
3(
8 o re!edere per*anent a acti!itii entitii econo*iceB
8 o acti!itate independent de apreciere$ pentru conducerea
entitii econo*ice$ prin e2a*inarea operaiunilor financiare$ conta#ile
i de alt natur pri!ind ansa*#lul ser!iciilorB
8 o e!aluare a sarcinilor i a confor*itii nregistrrilor conta#ile$
rapoartelor$ ele*entelor de acti!$ capitalurilor i re+ultatelorB
8 o atestare sau certificare a docu*entelor financiar conta#ile.
Auditul intern constituie o funcie a structurii de control a entitii. -l
nu tre#uie confundat cu structura de control intern din entitate. Cele
dou departa*ente sunt distincte i independente$ neafl9ndu8se n
relaie de su#ordonare.
'0
0esponsa#ilii pentru reali+area acti!itii de audit intern$
coordonarea lucrrilor sau angaFa*entelor$ se*narea raporturilor de
audit intern tre#uie s ai# calitatea de auditor intern.
Auditorii interni sunt angaFai per*aneni ai entitii i sunt
su#ordonai direct conducerii entitii sau Adunrii Cenerale a
Acionarilor.
Auditorul intern6
'1
consilia+$ asist$ reco*and$ dar nu decide$
o#ligaia lui fiind de a repre+enta un *iFloc care s contri#uie la
*#untirea controlului pe care fiecare *anager l are asupra
acti!itilor sale i a celor n coordonare$ n !ederea atingerii
o#iecti!elor.
Auditul intern se distinge de alte acti!iti aparent ase*ntoare
sau si*ilareB conte2t n care a!e* n !edere ur*toarele6
'2
Auditul inte!n <i cn&ultan(a e@te!n'B
Consultana e2tern este acordat de regul de e2peri. >n raport
cu funcia de audit intern$ *isiunile de consultan pre+int ur*toarele
caracteristici specifice6
8 consultantul este c4e*at pentru o anu*it
pro#le*$ #ine deli*itat$ iar e2pertul nu
tre#uie s inter!in n entitate n afara acelui
do*eniuB
38
?inga c.$ Audit financiar$ -d. AS-$ Ducureti$ 200($ pag. ,'.
39
Doulescu ..$ Auditul financiar. 0epere nor*ati!e naionale$ -d. -cono*ic$
Ducureti$ 2003.
40
?inga C.$ "p. Cit. pag. ,'.
41
C4i ..$ .a.$ "p.cit.$ pag. 32.
42
C-CCA0$ Standardul profesional 36 J.isiunile de audit intern reali+ate;
23
8 i se ncredinea+ o *isiune cu o#iecti! clar
care are de regul o durat fi2 5totodat pot fi
preci+ate *ai *ulte o#iecti!e n cadrul unei
*isiuni7B
8 lucrea+ pentru un anu*it responsa#il$ care
poate fi6 ad*inistratorul entitii$ directorul
general$ adunarea general a asociailor$ .a.B
8 n funcie de o#iecti!$ se poate e*ite un
diagnostic al situaiei e2istente.
%unciile de audit intern i consultan e2terne se asea*n
ntr8o oarecare *sur i de aceea auditul intern este de regul
dese*nat s cola#ore+e cu consultantul e2tern.
Auditul inte!n <i in&;ec(iaB
Sunt funcii co*ple*entareB funcia de inspecie este
e2ercitat printr8un co*parti*ent distinct.
Auditul inte!n <i cnt!lul de ge&tiuneB
Aneori este dificil distincia ntre aceste dou funcii
deoarece a*#ele au a!ut e!oluii ase*ntoare6
8 auditul intern a e!oluat de la un si*plu control conta#il la
asistena acordat *anage*entului pentru a a!ea un #un control
asupra operaiilor i acti!itilorB
8 controlul de gestiune a e!oluat de la si*pla anali+ a
costurilor la controlul #ugetar$ la un ade!rat pilotaF al ntreprinderii.
Asemnri:
8 a*#ele funcii se ocup de toate acti!itile
entitii i deci au un caracter uni!ersalB
8 ca i auditorul intern$ controlorul de gestiune nu
este un angaFat din do*eniul operaionalB el
atrage atenia$ reco*and$ propune$ ns nu
are co*petene n do*eniul operaionalB
8 a*#ele sunt funcii relati! recente$ n plin
perioad de e!oluieB
8 a*#ele funcii #eneficia+ de o apartenen
ierar4ic ce le pstrea+ independena i
autono*ia.
Diferene ntre cele dou funcii:
8 referitor la obiective6 auditul intern ur*rete
un *ai #un control asupra acti!itilor printr8un
diagnostic al dispo+iti!elor de control intern$ iar
controlul de gestiune se ocup *ai *ult de
infor*are dec9t de siste*e i proceduri$ rolul
acestuia fiind de a asigura *eninerea *arilor
2'
ec4ili#re ale entitii 5cu*prri 1 !9n+ri 1
stocuri 1 in!estiii etc.7$ sesi+9nd a#aterile i
reco*and9nd *suriB
8 referitor la domeniul de aplicareB controlul de
gestiune este interesat n principal de re+ultate$
reale sau pre!i+i#ileB deci el !a lua n
considerare tot ce este e2pri*at sau e2pri*a#il
n cifre. Auditorul intern !a *erge dincolo de
aceast di*ensiune$ ocup9ndu8se de do*enii
precu* relaiile sociale$ calitatea$ securitatea$
*ediul etc.
8 referitor la periodicitate6 n ti*p ce auditorul
intern efectuea+ di!erse *isiuni pe tot
parcursul anului cu o periodicitate definit n
funcie de risc$ controlul de gestiune are o
acti!itate care depinde de re+ultatele entitii i
periodicitatea raportrilor. Altfel spus acti!itatea
controlului de gestiune este o acti!itate
deter*inat de prioritile conducerii entitii$
pe c9nd acti!itatea auditorului intern este
planificat i siste*ati+at.
8 referitor la metodele de lucru6 *etodologia
auditului intern este specific funcieiB *etodele
controlului de gestiune sunt n *are parte
analitice i deducti!e$ #a+9ndu8se pe
infor*aiile personalului operaional.
'3
Rela(iile de c>;le>enta!itateB
3rin toate inter!eniile sale auditul intern contri#uie la controlul de
gestiune 1 acesta fiind cu at9t *ai eficient cu c9t pri*ete infor*aii
ela#orate i trans*ise ntr8un siste* de control intern fia#il i !alidat de
auditul intern. Ca i celelalte funcii ale unei entiti$ controlul de gestiune
tre#uie s fie auditatB auditorul intern tre#uie s !ad dac controlorul de
gestiune stp9nete #ine acti!itatea. <a r9ndul su$ auditorul intern !a
gsi la controlorul de gestiune infor*aii care !or constitui tot at9tea
indicii capa#ile s8i atrag atenia asupra punctelor sla#e ce tre#uie luate
n considerare n cadrul *isiunilor de audit.
3.1.3. Ca!acte!i&ticile auditului inte!n
43
C-CCA0$ "p. cit.$ pag. 8810$
2,
"rgani+area funciei de audit intern n cadrul entitilor i*pune
luarea n considerare a ur*atoarelor caracteristici
''
6
a7 Uni"e!&alitatea. 0epre+int funcia auditului intern care tre#uie
neleas n raport cu aria de aplica#ilitate$ scopul$ rolul si
profesionalis*ul persoanelor i*plicate n reali+area acestei
funcii. Auditul intern e2ist si funcionea+ n toate organi+aiile
indiferent care ar fi do*eniul de acti!itate al acestora.Eor*ele
internaionale preci+ea+ c auditul intern nu este specialist n
toate *eseriile$ specialitatea acestuia fiind siste*ul de control
intern.
#7 Inde;enden(a# Auditul intern este o acti!itate independent$ de
asigurarea ndeplinirii o#iecti!elor i de consultan$ conceput
n scopul de a aduga !aloare i de a *#unti acti!itile unei
organi+aii.
Auditul intern are trei principale preocupri i anu*e6
8 raportea+ *anage*entului la cel *ai nalt
ni!el pentru c acesta este cel care poate lua
deci+ii$ respecti! eful e2ecuti!ului sau al
consilului de ad*inistraieB
8 e!aluea+ i super!i+ea+ siste*ul de control
internB
8 ofer consiliere pentru *#untirea
*anage*entului$ pe #a+a anali+ei riscurilor
asociate acti!itilor auditate.
Auditul intern intr n cultura organi+aiei atunci c9nd
*anagerul apelea+ la auditori. >n acest fel$ auditul intern de!ine o
funcie responsa#il$ caracteri+at prin independen.
Auditul intern este o funcie i auditorul intern este o
persoan care are o#ligaii i acestea nu sunt *inore.
c7 $e!idicitatea auditului intern este o funcie per*anent n
cadrul entitii$ dar este i o funcie periodic pentru cei auditai.
%rec!ena auditrilor !a fi deter*inat de acti!itatea de
e!aluare a riscurilor. Astfel$ auditorii interni pot audita o entitate
8812 spt*9ni i apoi s re!in dup o perioad de 283 ani$ n
funcie de riscurile care apar.
Auditul intern este o funcie periodic$ deoarece se reali+ea+
confor* unui plan i pe #a+a unor progra*e de acti!itate$
co*unicate i apro#ate anticipat.
44
.unteanu G.$ "p cit.$ pag 20821.
26
Auditul intern aFut entitile s i ating o#iecti!ele$ ceea ce
se reali+ea+ printr8o organi+are *etodic i siste*atic a
procesului de audit$ ndreptat spre *#untirea controlului i
proceselor de conducere$ la diferite perioade de ti*p . Auditul
intern tre#uie s ur*reasc o#iecti!ele generale$ dar i alte
ele*ente ca6
8 e2istena unor disensiuni ntre diferite ni!ele
ale organi+aieiB
8 e2istena anu*itor lucruri care descuraFea+
oa*enii s lucre+e *ai #ine.
Auditorii nu auditea+ persoane$ ci siste*e$ entiti$
progra*e$ acti!iti .a. >n acest sens$ rapoartele de audit nu conin
nu*e i fapte. Aceasta nu nsea*n c auditul intern nu are
i*plicaii asupra persoanelor. Dac descoper fraude$ atunci
responsa#ilii acti!itilor respecti!e !or a!ea pro#le*e.
" conclu+ie i*portant este aceea c auditorii interni pot
reali+a o *#untire constant a siste*ului de control intern *ai
#ine dec9t oricine altcine!a$ n cadrul *isiunilor$ datorit
*etodologiei e2acte i riguroase pe care o desfoar.
1#+# A!ia de a;lica*ilitate a Standa!dului ;!0e&inal n!#1/
3.
Standardul profesional nr. 36 tre#uie respectat de e2perii conta#ili
n cadrul *isiunilor specifice la care sunt solicitai de ctre entitile
econo*ice$ care pot fi6
8 *isiuni de organi+are a funciei de audit intern n cadrul unei
entitiB
8 *isiuni de efectuare a auditului n diferite do*enii$ funcii sau
acti!iti ale ntreprinderii$ tiut fiind c din di!erse raiuni entitile 1 *ai
ales cele *ici i *iFlocii 1 au e2ternali+at funcia de audit intern.
Standardul poate fi folosit i n *isiunile de audit pu#lic intern la
care sunt solicitai e2perii conta#ili$ cu preci+area c accentul este pus
n acest ca+ pe confor*itatea la regle*entri$ instruciuni i alte acte
e*ise de instituiile care solicit acest tip de audit.
0eferindu8se la e2perii conta#ili care ndeplinesc *isiuni de audit
intern standardul folosete ter*enii de :auditor intern; i :e2pert conta#il;
cu aceeai se*nificaie$ n sensul c auditorul intern are calitatea de
e2pert conta#il.
Standardul poate fi folosit i de auditorii interni ai agenilor
econo*ici care nu au calitatea de e2pert conta#il.
45
C-CCA0$ "p. cit.$ pag. 11
2&
3ornind de la faptul c n *od curent acti!itatea auditorului intern
este redus la aspecte financiar 1 conta#ile$ n e2e*plele practice$ ca i
n cuprinsul standardului n *od intenionat a fost e!itat funcia financiar
1 conta#il a entitii.
>n capitolul 6 al acestei lucrri este e2pus i un raport de audit
reali+at n cadrul li*itelor i*puse de Standardul profesional nr.36.
28
CA$ITOLUL IV
4. Standa!dele de audit inte!n
Datorit faptului c auditul intern se desfoar n *edii culturale i
Furidice eterogene$ cu *ri*i$ structuri i o#iecti!e di!erse$ precu* i
cu specialiti pro!enii din coli diferite$ i c toate aceste
particularitai pot influena practica auditului intern din fiecare *ediu$
pe plan internaional au aprut Standardele de practic profesional a
auditului intern$ care sunt reco*andate auditorilor interni$ pe #a+a
crora acetia tre#uie s8i reali+e+e propriile standarde de aplicare a
auditului intern.
Standardele profesionale ale auditorilor interni cuprind *ai *ulte
co*ponente$ legate logic ntr8un tot unitar$ care g4idea+ acti!itatea
acestora$ recunoscut de practicieni n do*eniu$ i anu*e
'6
6
Codul deontologic al auditorului internB
Standardele de atri#ut 8 seria 1000 1 denu*ite i Standarde
de calificareB
Standardele de perfor*an 1 seria 2000 1 denu*ite i
Standarde de funcionare sau Standarde de reali+areB
Standarde de aplicare practic 1 seria A3 1000 i seria A3
2000 1 care sunt Standardele de i*ple*entare n cadrul
*isiunilor specifice.
3#-# Cdul dentlgic al audit!ului inte!n
Codul deontologic repre+int o declaraie asupra !alorilor i
principiilor care tre#uie s clu+easc acti!itatea i practica cotidian a
auditorilor interni.
>n codul deontologic sunt cuprinse principiile i *odul de aplicare
pe care auditorul intern tre#uie s le respecte$ pentru a nu se ndeprta
de pre!ederile standardelor$ n cadrul reali+rii *isiunilor de audit.
Codul deontologic enun patru principii funda*entale$ i anu*e6
Integ!itatea$ constituie #a+a ncrederii acordate auditorilor
interniB
O*iecti"itatea$ este legata de independenB
Cn0iden(ialitatea$ este a#solut necesar$ e2ceptie fac9nd
situaiile pre!+ute de legeB
46
.unteanu G.$ "p cit.$ pag ,&.
2(
C>;eten(a$ care i*plic per*anenta actuali+are a
cunotinelor teoretice i practice.
3#-#-# Integ!itatea
Integ!itatea ;!e&u;une ne&titate <i c!ectitudine n
desfVurarea ser!iciilor profesionale.
'&
)ntegritatea nu presupune nu*ai
cinste$ dar i ec4itate si sinceritate.
3entru a reali+a un audit intern onest i sincer$ tre#uie de+!oltat un
*ediu care s ofere #a+a pentru ncrederea general n toate acti!itile
desfurate de ec4ipa de audit intern$care tre#uie s le e2ercite n *od
profesional.
0eguli de conduit aferente principiului integritii6
desfoar acti!itatea cu onestitate$ profesionalis* i
responsa#ilitateB
respect legea i fac pu#lice co*unicrile necesare potri!it
legii i profesieiB
nu sunt$ prtai cu #un tiin la acti!iti ilegale i nu se
i*plica n acte care s co*pro*it profesia de audit intern
sau organi+aiaB
respect i contri#uie la atingerea o#iecti!elor legiti*e i
etice ale organi+aiei.
Standardul profesional 36$ !i+9nd aceast nor* pre!ede6 :-2perii
conta#ili tre#uie s8i ndeplineasc *isiunea de audit intern cu
onestitate$ contiincio+itate i responsa#ilitate$ s fac de+!luirile cerute
de lege i de regulile profesiei i s nu ia parte n *od contient la
acti!iti ilegale sau s se angaFe+e n acte de+onorante pentru profesia
de audit intern i pentru asociaia auditorilor interni;.
'8
-2e*ple din practic6
a7 audit* un ser!iciu e2plic9ndu8le celor pe care i audit* c
sunte* acolo pentru a8i aFuta$ pentru a le oferi consultan$ c9nd este
ca+ul$ dar deFa a* acceptat o srie de ser!icii e2agerate din partea lor
5cadouri$ *ese$ etc7
Cu* credei c !a fi pri!it inter!enia noastr n aceste
circu*staneU
'(
47
Stoian A.$Rurlea -.$ Audit financiar conta#il$ -d. -cono*ic$ Ducureti$ 2001$ pag.
3&.
48
C-CCA0$ "p.cit.$ pag.16.
49
.unteanu G.$ .a.$ "p.cit.$ pag. ,8.
30
#7 Discut* n cadrul ser!iciului auditat despre pro#le*a reducerii
costurilor i dup aceea ntre#* dac ni se pune la dispo+iie$ pe
perioada desfurrii *isiunii de audit$ o *ain$ un telefon$ etc.
>n aceste condiii$ propunerea noastr pri!ind reducerea costurilor
*ai pot a!ea !reun i*pactU
,0
c7 Tre#uie a!ut *are atenie din punctul de !edere al auditrii n
*od egal a tuturor persoanelor supuse auditrii$ pentru a nu fi pui n
situaia de a rspunde unor ntre#ri de genul6 pe *ine *8ai e2a*inat
iar pe colegul *eu nu. Dac e2ist astfel de situaie pute* de*onstra c
lucrurile nu stau aa deoarece acti!itatea colegului era ntr8o +on a
riscurilor *ai *ici. >n acest conte2t lucrurile nu sunt si*ple iar auditorul
tre#uie s dea do!ad de nalt profesionalis*.
-2e*plele pot continua$ dar nu !or fi niciodat suficiente deoarece
practica l aduce de *ulte ori pe auditor n situaii inedite din care doar6
profesionalis*ul$ serio+itatea i e2periena pot s8l scoat fr a8i fi
tir#it reputaia i totodat fr a8i pune acti!itatea de audit ntr8o lu*in
proast.
3#-#+# O*iecti"itatea
Obiectivitatea presupune imparialitatea, evitarea situaiilor de
incompatibilitate sau conflict de interese ori situaii de naturV a
deter*ina un ter sV punV la ndoialV o#iecti!itatea auditorului. 3rincipiul
o#iecti!itVii i*pune fiecVrui profesionist o#ligaia de a fi Fust$ cinstit n
plan intelectual i nei*plicat n conflicte de interese.
0eguli de conduit aferente principiului o#iecti!itii6
Eu iau parte la acti!iti i nu sta#ilesc relaii personale care
pot afecta sau se presupune c afectea+ e2pri*area unei
opinii independente. Acestea includ acti!itile sau relaiile
personale care pot fi n conflict cu interesele organi+aieiB
Eu accept ni*ic care poate afecta sau se presupune c
afectea+ Fudecata lor profesionalB
Co*unic toate ele*entele se*nificati!e de care au
cunotin i care$ dac nu ar fi fcute cunoscute$ ar putea
preFudicia calitatea rapoartelor pri!ind acti!itile aflate su#
o#ser!aie.
Standardul profesional 36$ !i+9nd aceast nor* pre!ed6 :Cu
oca+ia efecturii unei *isiuni de audit intern$ e2pertul conta#il nu tre#uie
50
.unteanu G.$ .a.$ ide*$
31
s ia parte la acti!iti sau s sta#ileasc relaii care ar putea
co*pro*ite Fudecata lor profesional;.
,1
Auditorii interni au o#ligaia de a se a#ine de la orice acti!itate n
care au un interes personal i care$ altfel$ le poate afecta o#iecti!itatea.
,2
-2e*plu n acest sens6 >n etapa de redactare a raportului nu le
este de folos auditorilor e2agerarea unor aspecte i cuprinderea
acestora n raport i n reco*andri. Dac lucrurile nu sunt foarte clare
cei auditai i !or susine punctul de !edere n cadrul edinei de
conciliere i e2ist riscul ca auditorul s fie pus n situaia de a reface
raportul de audit. >n ase*enea ca+uri i*aginea auditorilor !a a!ea de
suferit n sens negati!.
3#-#1# C>;eten(a
Competen presupune c auditorul intern !a aplica cunotinele$
standardele$ a#ilitile i e2periena necesar n furni+area ser!iciilor de
audit. Auditorii interni tre#uie s cunoasc standardele i nor*ele
profesionale i s nu accepte *isiuni pentru care nu au co*petena
necesar.
0eguli de conduit aferente principiului co*petenei6
Se i*plic doar n acele *isiuni pentru care au cunotinele$
co*petenele i e2periena necesarB
3restea+ ser!icii de audit intern confor* SA)B
>i *#untesc n *od continuu co*petenele$ eficacitatea
i calitatea ser!iciilor.
Standardul profesional 36$ !i+9nd aceast nor* pre!ed6 :>n ca+ul
ndeplinirii unei *isiuni de audit intern$ e2perii conta#ili tre#uie s
utili+e+e i s aplice cunotinele i e2perienele necesare n !ederea
reali+rii atri#uiilor lor;.
,3
Auditorii interni tre#uie s fie e2peri n audit$ n e!aluarea riscurilor$
n *anage*ent i control$ dar *ai ales n co*unicare$ s e2ploate+e
corect i eficient infor*aiile pe care le pri*esc. De ase*enea n *od
o#ligatoriu tre#uie s ai# cunotine de #a+ pri!ind conta#ilitatea i
siste*ul de te4nologie al infor*aiei 5)T7 i s posede cunotine
teoretico8*etodologice i practice din do*eniile6 conta#ilitate$ fiscalitate$
audit$ drept.
,'
51
C-CCA0$ "p.cit.$ pag.1&.
52
.unteanu G.$ .a.$ "p.cit.$ pag. ,(.
53
C-CCA0$ "p.cit.$ pag. 1(.
54
.unteanu G.$ .a.$ "p.cit.$ pag. 61
32
Ca e2e*plu nu poi fi *aestru #uctar doar dac ai citit o carte de
#ucate. Cunotinele$ a#ilitile$ e2periena i priceperea$ toate la un loc
nsea*n co*peten profesional.
3#-#3# Cn0iden(ialitatea
Confidenialitatea i*plic faptul c auditorii interni respect !aloarea
i dreptul de proprietate asupra infor*aiilor pe care le pri*esc i nu
furni+ea+ infor*aii fr apro#area corespun+toare$ dec9t n ca+ul n
care e2ist o#ligaii legale sau profesionale n acest sens
,,
.
0eguli de conduit aferente principiului confidenialitii6
.anifest pruden n utili+area infor*aiilor o#inute n
ti*pul e2ercitrii sarcinilor de ser!iciuB
Eu utili+ea+ infor*aii n scopul o#inerii unor #eneficii
personale sau n orice alt *od care ar fi contrar legii sau n
detri*entul o#iecti!elor legiti*e sau etice ale organi+aiei.
Standardul profesional 36$ !i+9nd aceast nor* pre!ed6 :Cu
oca+ia reali+rii unei *isiuni contractuale de audit intern e2perii conta#ili
tre#uie s respecte !aloarea i proprietatea infor*aiilor pe care le
pri*esc6 ei nu di!ulg aceste infor*aii dec9t pe #a+a autori+rii
necesare$ n afar de ca+ul n care o o#ligaie legal sau profesional i
o#lig s procede+e altfel;.
,6
Auditorii interni sunt o#ligai s pstre+e infor*aiile n posesia
crora intr prin atri#uiile ce le re!in. -i au acces la orice infor*aii$
unele c4iar foarte personale confor* procedurilor$ dar aceste infor*aii
le pri*esc n funcie de *odul cu* !or lucra$ altfel nu le !or *ai pri*i.
Aceste infor*aii nu tre#uie di!ulgate sau co*entate$ ci tre#uie utili+ate$
e!entual discutate n ec4ip.
,&
De e2e*plu anu*ite infor*ai pot fi utili+ate ca instru*ent de
*anipulare. Confidenialitatea este i*portant de la cel *ai *ic a*nunt
p9n la aspecte *aFore. Dac nu !o* fi confideniali n lucruri *inore$
cine ne !a *ai ncredina spre e2a*inare pro#le*e *aForeU
An e2e*plu al aplicrii acestor principii$ n practica *ea de auditor$
ar putea !i+a ur*toarele6
)ntegritatea6
8 s respect n totalitate principalele standarde n
do*eniuB
8 s e!it e2cepiile din acti!itatea *ea.
"#iecti!itatea6
55
Cristea O.$ Audit intern$ Suport de curs$ pag 26.
56
C-CCA0$ "p.cit.$ pag.18.
57
Gictor .unteanu$$ "p cit$ pag. 60.
33
8 s fiu atent la ce *isiuni de audit !oi fi
reparti+at 5e!entual !oi contracta7$ care s nu
*i afecte+e o#iecti!itatea.
Confidenialitatea6
8 s *i *#untesc stilul de lucru i de
co*unicare n ec4ip$ fiind ntr8un colecti! nouB
8 s adopt i s respect principiile sntoase i
#un practic recunoscute n do*eniu.
Co*petena6
8 s *i nsuesc structura organi+atoric a
entitiiB
8 s *i actuali+e+ cunotinele pri!ind partea
practicB
8 s * docu*ente+ n pro#le*e legislati!e$
fiscale$ conta#ile$ )T i orice alte pro#le*e le
!i+ea+ *isiunea de audit.
3#+#Standa!dele de cali0ica!e
.F
Aceste standarde enun caracteristicile structurilor de audit i ale
persoanelor indi!iduale i*plicate n efectuarea acti!itilor de audit intern
i sunt for*ate din patru standarde pricipale6
1000 1 Scopul$ autoritatea i responsa#ilitateaB
1100 1 )ndependena si o#iecti!itateaB
1200 1 Atenia acordat co*petenei i o#ligaiilor
profesionaleB
1300 1 3rogra* de asigurare i *#untire a calitii.
Standardele de calificare principale sunt de+!oltate i co*pletate
prin Standardele de i*ple*entare practic.
3#1#Standa!dele de !eali4a!e
.2
Aceste standarde descriu reali+area acti!itii de audit intern i
definesc criteriile de calitate pentru *surarea acestora i se co*pun din
apte standarde principale6
2000 1 Conducerea auditului internB
2100 1 Eatura acti!itiiB
2200 1 3lanificarea *isiuniiB
2300 1 >ndeplinirea *isiuniiB
58
)de*$ pag. 62 1 63.
59
)de* pag. 62
3'
2'00 1 Co*unicarea re+ultatelorB
2,00 1 Supra!eg4erea progresuluiB
2600 1 Acceptarea riscurilor de ctre *anage*ent.
Acestea sunt pre+entate n Ane2a la Standardele de audit intern$
ela#orate de )nstitutul Auditorilor )nterni 5).).A.7.
3#3# Standa!dele de i>;le>enta!e
Standardele de i*ple*entare repre+int transpunerea n practic a
Standardelor de calificare i a Standardelor de reali+are pentru *isiuni
specifice$ cu* ar fi6 reali+area unui audit de confor*itate=regularitate$
reali+area unei *isiuni de consiliere$ reali+area unui audit de siste*$
reali+area unui audit de perforfor*an
60
.
Standardele de audit intern constituie :#i#lia; auditorului intern$
care aplic i i*ple*entea+ n practic$ pas cu pas$ cu respectarea
particularitilor specifice fiecrei culturi organi+aionale i !or conduce la
re+ultate ateptate
61
>n conclu+ie$ pute* considera c aplicarea Standardelor de audit
intern !a aduce o !aloare adugat efecti! organi+aiilor n do*eniu
62
6
orientarea ctre ser!icii cu !aloare adugatB
consilierea *anag*entuluiB
anali+a i e!aluarea riscurilorB
asigurarea *anage*entului general pri!ind funcionarea
siste*ului de control internB
orientarea *uncii auditorului internB
e!aluarea perfor*anei *uncii de audit.
>n 0o*9nia$ #a+a legal a orgni+rii i desfurrii auditului intern
este dat de <egea nr. 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic intern$ *odificat
i co*pletat cu <egea 1(1 din 2011 pu#licat n .onitorul "ficial &80
din 3.11.2011.
60
.arcel C4i$ .a. "p. Cit.$ pag 161
61
Gictor .unteanu$$ "p cit$ pag. 63.
62
)de*
3,
CA$ITOLUL V
.# De&0'<u!a!ea auditului inte!n#
.#-# In&t!u>entele auditului inte!n#
>n reali+area unei *isiuni de audit intern$ auditorul intern 5e2pertul
conta#il7 folosete ca instru*ente sondaFele$ inter!iurile$ instru*entele
infor*atice$ !erificri$ co*parri di!erse i descrieri$ n !ederea o#inerii
pro#elor necesare pentru susinerea constatrilor fcute.
63
SndaEele la care recurge auditorul intern pot fi6
8 de depistareB
8 de acceptareB
8 de continuare a atri#uiilor.
Inte!"iulB este un instru*ent frec!ent utili+at de auditor i nu
tre#uie confundat cu o discuie sau cu un interogatoriu.
An inter!iu corect tre#uie s respecte ur*toarele reguli6
8 tre#uie respectat organi+area ierar4ic 5superiorul celui
inter!ie!at tre#uie infor*at n preala#il7B
8 *enionarea cu preci+ie a *isiunii i a o#iecti!elor acesteia$ astfel
nc9t interlocutorul s cunoasc scopul i procedura inter!iuluiB
8 se !or indica nainte de toate dificultile$ punctele sla#e$
ano*aliile nt9lniteB
8 conclu+iile inter!iului$ re+u*ate *preun cu interlocutorul$
tre#uie s fie agreate de acesta nainte de a fi co*unicate conducerii
ierar4iceB
8 tre#uie a!ut n !edere principiul c auditorul nu Fudec oa*eniiB
8 auditorul tre#uie s !or#easc *ai puin i s asculteB
8 interlocutorul tre#uie pri!it ca un egal.
An inter!iu corect se desfoar n *od nor*al n patru etape6
8 3regtirea inter!iului 1 definirea preala#il a su#iectului$
cunoaterea su#iectului$ cunoaterea persoanei$ for*ularea ntre#rilor$
fi2area nt9lnirii.
8 >nceputul inter!iului 1 are loc prin pre+entarea auditorului$ a
calitii pe care o deine$ prin adaptarea cu interlocutorul$ prin studierea
atitudinii interlocutorului.
8 >ntre#rile 1 s fie #ine for*ulate$ s se ur*reasc
nendeprtarea interlocutorului de la su#iect$ rspunsurile s fie notate$
dar fr a ntrerupe rit*ul inter!iului.
63
C-CCA0$ "p.cit.$ pag.3,
36
8 >nc4eierea inter!iului 1 ntodeauna interlocutorului tre#uie s i se
cear s spun dac dup prerea lui ar fi i alte pro#le*e care ar
*erita s fie discutate.
" list de ntre#ri poate fi pre+entat interlocutorului pentru
pregtirea inter!iului sau o list de ntre#ri la care persoana interogat
tre#uie s rspund n scris.
-2. un inter!iu reali+at n ca+ul unei *isiuni de audit la o instituie
pu#lic6
)EST)TAR)A 3AD<)CW A
INTERVIU
ACHIZIIIL !"#LIC$ %&CHI'A C(&)'AC)L(' D
*"'&IZA'$ S'+ICII ,I L"C'-'I
Mi&iunea de auditB Audit de re.ularitate pentru evaluarea /i
mbuntirea eficienei /i eficacitii sistemului de conducere ba0at pe
.estiunea riscului$ a controlului /i a proceselor de administrare
$e!iada auditat'B 01.01.2010 1 31.12.2010
N!#
c!t#
5nt!e*'!i Da Nu E@;lica(ii
1. 3entru acti!itatea de ac4i+iii pu#lice a!ei
un siste* de proceduri scrise i
for*ali+ateU
T 8
2. -2ist coresponden ntre pre!ederile
procedurilor i responsa#ilitile sta#ilite
prin fiele posturilorU
T 8
3. 3rocedurile pri!ind ac4i+iiile pu#lice sunt T
3&
actuali+ate cu ulti*ele *odificri
legislati!eU
3. Cunoatei pre!ederile art. 22$ alin. 1 din
HC nr. '61=2001 pentru apro#area nor*elor
de aplicare a "AC nr. 60=2001 pri!ind
ac4i+iiile pu#liceU Ai luat declaraii de
confidenialitate i i*parialitate de la
*e*#rii co*isiei de adFudecare a ofertelor
pentru contractele6 de lucrri de reparaii la
entitatea pu#lic D. nu*ii prin "rdinul
nr.13=21.0&.2010 a ordonatorului de credite
i lucrri pentru circuite electrice la aceeai
entitateU
T 8
'. <a cu*prarea *aterialelor necesare #unei
funcionri a acti!itii 5e2. produse de
papetrie$ produse de curenie etc.7$ la
lucrri sau ser!icii 5e2. reparaii la
autoturis*e7 a!ei referate de necesitateU
T 8
,. <a derularea contractului de lucrri de
reparaii la entitatea pu#lic D. i a
contractului de lucrri pentru circuite
electrice la aceeai entitatea ai reinut
garania de #un e2ecuie n contul din
afara #ilanului (2&=80,0 :Disponi#il din
garania constituit pentru #un e2ecuie U;
8 T S8a reinut
garania confor*
contractului$ dar
nu a fost
e!ideniat.
6. .ai a!ei ce!a de adugat referitor la cele
de *ai susU
8 T
Data 1'.12.2010$ ora 12600
>n *sura n care e2plicaiile sunt susinute cu docu*ente care
p9n la data pre+entului inter!iu nu au fost puse la dispo+iia auditorilor
! rug* s le pre+entai ane2at.
Auditor intern$
3. D. )nter!ie!at$
.anager econo*ic
D. A.
38
In&t!u>entele in0!>atice se clasific n trei categorii6
8 instru*ente de lucru ale auditorului6 progra*e de procesare$
progra*e de repre+entri grafice$ foi de calcul etc.B
8 instru*ente de reali+are a *isiunilor6 instru*ente *etodologice$
instru*ente de interogare i e2tragere a fiierelorB
8 instru*ente de gestiune a ser!iciului6 progra*e de ela#orare a
planului i de *onitori+are a reali+rii acestuia$ progra*e de
*onitori+are a ti*pului de lucru al auditorilor$ #a+ele de date conin9nd
constatri i reco*andri etc.
Ve!i0ic'!i <i c>;a!'!i di"e!&eB constituie instru*ente folosite de
auditor i constau n6
8 !erificri di!erse$ n *od deose#it ale ele*entelor arit*eticeB
8 cu*prri di!erseB
8 confir*are de la teri.
O*&e!"a!ea 0i4ic'B este un instru*ent frec!ent utili+at de auditori.
3ractica o#ser!rii fi+ice necesit ndeplinirea a trei condiii6
8 tre#uie s fie transparent 1 !i+itele i inteniile auditorului sunt
aduse la cunotina responsa#ililorB
8 nu tre#uie s fie punctual 1 fie durea+ un anu*it ti*p$ fie se
reia de *ai *ulte oriB
8 tre#uie s fie ntotdeauna !alidat.
3ot fi o#ser!ate6
8 procesele 5o operaie de recrutare$ cu* are loc
ieirea autoutilitarelor$ cu* are loc ntoc*irea$
controlul i ac4itarea notelor de plat etc.7B
8 #unurile 5o#ser!area cantitati! 1 in!entariere7B
8 docu*entele 5seria o#ser!rilor posi#ile este
aproape infinit7B
8 co*porta*entele 5de e2e*plu$ ni*eni nu
pre+int legiti*aia la intrare$ cel cu atri#uii de
a aplica o ta*pil de regul nu o face etc.7.
3rocedural se nt9lnesc dou categorii de o#ser!ri6
8 o#ser!area direct 1 aceea care per*ite
constatarea i*ediat a feno*enului 5e2.
angaFaii nu pre+int la intrare legiti*aiile7B
8 o#ser!area indirect 1 presupune apelarea la
un ter care !a o#ser!a n locul auditorului i
care i !a co*unica re+ultatul 5e2.
circulari+area pentru confir*area soldurilor la
teri7.
3(
Na!a(iunea? ca instru*ent de audit intern$ este de dou feluri6
fcut de auditat i fcut de auditor.
5n ca4ul na!a(iunii 0'cute de auditat$ auditorul ascult auditatul i
ia notie6 spre deose#ire de inter!iu$ care este pregtit i efectuat cu un
scop precis$ naraiunea are drept scop descrierea unui cadru general.
Avanta1ele acestui instru*ent constau n aceea c el creea+ nc
de la nceput o at*osfer destins ntre auditor i auditat$ precu* i n
#ogia infor*aiilor pri*ite.
De0avanta1ele naraiunii constau n6
8 dificultatea de a gsi infor*aiile dorite n discursul
interlocutoruluiB
8 dificultatea de a nelege dac auditatul folosete i a#u+ea+ de
ter*eni te4nici$ prescurtri etc.B
8 ti*pul poate fi o pro#le* deoarece niciodat nu se reco*and
utili+area reportofonului i deci re+ultatul o#inut depinde de priceperea
auditorului de a lua notie$ a le transcrie i a le interpreta.
Na!a(iunea 0'cut' de c't!e audit! const n transcrierea
narati! a unei pre+entri orale fcute de auditat.
O!ganig!a>a 0unc(inal' este un instru*ent creat de auditor
pentru a a!ea o i*agine *ai clar confor* structurii organi+aiei. Spre
deose#ire de organigra*a ierar4ic$ n organigra*a funcional nu
figurea+ nu*e de persoane$ ci denu*iri ale funciilorB cele dou
organigra*e nu se confund deoarece6 aceeai persoan poate a!ea
*ai *ulte funcii$ aceeai funcie poate fi ndeplinit de *ai *ulte
persoane$ o funcie poate s nu fie atri#uit ni*nui$ o persoan poate
s nu ai# nicio funcie. "rganigra*a funcional este docu*entul care
per*ite trecerea de la organigra*a ierar4ic la anali+a postului$ ea
indic9nd totalitatea funciilor e2istente i per*indu8i astfel s fie
regsite n anali+ele posturilor.
6'
7!il' de anali4' a &a!cinil!$ este un alt instru*ent folosit de
auditorB ea face legtura ntre organigra*a funcional i organigra*a
ierar4ic i !a Fustifica anali+ele postuluiB repre+int fotografia reparti+rii
*uncii la un *o*ent dat. Citirea ei per*ite descoperirea lipsurilor n
*aterie de separare a sarcinilor.
-2. situaie concret dintr8un raport de audit al unei societi
co*erciale pri!ate6 inco*pati#ilitate conta#il 1 casier.
CONSTATARE
a) persoana ce are calitatea de contabil ef deine i casieria!
Conform Le.ii nr2 33 din 45 noiembrie 4676 privind an.a1area
.estionarilor$ constituirea de .aranii /i rspunderea n le.tura cu
.estionarea bunurilor or.ani0aiilor socialiste art2 6 8Conductorii
64
C-CCA0$ "p.cit.$ pag.38
'0
or.ani0aiilor socialiste$ an.a1aii cu atribuii de control financiar$ precum
/i contabilii$ cu e9cepia acelora care sunt ncadrai n uniti mici
determinate de ministere /i celelalte or.ane centrale$ nu pot face operaii
de primire$ pstrare /i eliberare de bunuri:$ modificat de Le.ea nr2 ;<
din 5 iulie 466< pentru modificarea unor prevederi din Le.ea nr2 33=4676
privind an.a1area .estionarilor$ constituirea de .aranii /i rspunderea n
le.tur cu .estionarea bunurilor or.ani0aiilor socialiste: art242 )ermenii
>or.ani0aii socialiste> din titlul /i cuprinsul le.ii se nlocuiesc cu termenii:
>a.eni economici$ autoriti sau instituii publice>2
Conform Decretului nr2 3?6=46@7 pentru aprobarea 'e.ulamentului
operaiilor de cas:
A')2 <4 8Compartimentul financiarAcontabil verific$ n mod
obli.atoriu$ n aceea/i 0i sau cel tBr0iu a doua 0i$ documentele de
ncasri /i pli predate de casier$ precum /i dac soldul nscris n
re.istrul de casa este stabilit corect2 %n ca0ul operaiunilor de ncasri se
verific dac sumele nscrise n re.istrul de casa corespund cu cele din
duplicatele cCitanelor emise$ din carnetele de cecuri sau alte documente
specifice aprobate de or.anele competente2 De asemenea$
compartimentul financiarAcontabil verific dac sumele care au n
casierie /i pentru care sAau emis cCitane au fost depuse la banca sau la
celelalte instituii de credit$ la termenele /i n condiiile stabilite2
+erificarea se face pe ba0a nre.istrrilor din re.istrul de casa /i a foilor
de vrsmBnt cu cCitana2 %n ca0ul operaiunilor de pli se verific dac
sumele nscrise n re.istrul de casa corespund cu cele din documentele
pre0entate$ ca: state de retribuii$ liste de plata /i alte asemenea$
urmrinduAse cu aceasta oca0ie dac sumele depuse la banca sau la
celelalte instituii de credit$ repre0entBnd drepturi bne/ti neacCitate$ au
fost stabilite corect /i dac restituirea lor a avut loc n termen2:
LuBnd n considerare cele mai sus preci0ate re0ult e9istena
incompatibilitii funciilor cumulate Dcontabil E casierF$ 1ustificat totodat
de numrul mic de an.a1ai ai societii 2
CA"#E
Datorit activitii restrBnse societatea nuA/i permite an.a1area
unei persoane pentru a ine evidena casieriei apelBnduAse la persoana
ce ine evidena contabil2 &u au fost respectate prevederile le.islative
privind incompatibilitatea n acest domeniu stabilit prin: Le.ea 33=4676
modificat de Le.ea ;<=466< /i Decret 3?6=46@72 !lile electronice se
reali0ea0 n ba0a conveniilor ntocmite de societate cu unitile
bancare partenere2
CONSEC$N%E
'1
Imposibilitatea reali0rii controlului casieriei a/a cum este
re.lementat de decretul 3?6=46@7 art2 <72 8controlul inopinat al casieriei
cel puin o dat pe luna$ prin numrarea /i verificarea tuturor valorilor
e9istente n casa2 Controlul inopinat al casieriei se face de conductorul
compartimentului cu atribuii financiarAcontabile sau de nlocuitorul
acestuia ori de o alt persoana mputernicit de conductorul unitii$
care va semna n re.istrul de cas pe fila cu nre.istrrile din 0iua
controlului2:$ acesta reali0BnduAse faptic de ctre directorul .eneral2
RECO&AN'(R$
%n vederea respectarea prevederilor le.islative n vi.oare: Le.ea
33=4676 modificat cu Le.ea ;<=466< $ Decret 3?6=46@7$ Le.ea
contabilitii nr253=4664 /i a Le.ii G4=466? privind societile comerciale
este indica:t emiterea unei CotrBri AHA prin care atribuiile casieriei vor
fi n sarcina altei persoane2
Se vor aduce completri la fi/ele posturilor la toate persoanele
implicate Dcontabil /ef$ director economic /i director .eneralF2
Aceast gril repre+int pri*ul pas n anali+a sarcinilor de *unc
ale fiecruia.
Se poate concepe o gril pentru fiecare funcie i*portant sau
pentru fiecare proces ele*entar6 fiecare gril !a conine n coloana 1
separarea unitar a tuturor operaiilor legate de funcia sau procesul n
cau+. >n coloana 2 se indic natura sarcinii$ cu referire la *arile
categorii de sarcini care sunt n principiu ireconcilia#ile6 o si*pl sarcin
de e2ecutare$ de autori+are$ de nregistrare conta#il sau financiar$ de
control. >n coloanele ur*toare se indic persoanele !i+ate.
3rintr8o si*pl citire i anali+ a ta#loului o#inut se pot constata
acti!itile inco*pati#ile sau situaiile de conflicte de interese.
Diag!a>a de ci!cula(ie? denu*it i floQ c4art per*ite auditorului
s repre+inte circulaia docu*entelor ntre diferitele funcii i centre de
responsa#ilitate$ s ofere o i*agine co*plet a itinerariului infor*aiilor
i a suportului lor.
$i&ta de audit este un ansa*#lu de proceduri interne per*anente
care per*it reconstituirea ele*entelor de gestiune n ordine cronologic$
Fustificarea fiecrei infor*aii pornind de la docu*entul de sinte+ i
p9n la surs printr8un parcurs nentrerupt i reciproc$ precu* i
nregistrarea ele*entelor care per*it e2plicarea trecerii de la o deci+ie la
alta i o#inerea acestei infor*aii ntr8o for* uor de consultat.
'2
>n acest conte2t n pre+entul caiet de se*inar la capitolul ane2e
este ataat :procedura intern pri!ind efectuarea ac4i+iiile directe
ntoc*ite de )nstituia pu#lic A;.
6,
65
3rocedura intern pus la dispo+iie de )nstituia pu#lic A. 5denu*irea instituiei
nefiind pre+entat pentru respectarea confidenialitii7.
'3
.#+# Eta;ele auditului inte!n
Auditul intern la entitile pu#lice se efectuea+ de ctre
co*parti*entul de audit pu#lic intern$ care e!aluea+ dac siste*ele de
*anage*ent i de control intern sunt transparente i confor*e cu
nor*ele de legalitate$ regularitate$ eficien i econo*icitate.
66

Auditul intern se e2ercit asupra tuturor acti!itilor desfurate
ntr8o entitate pu#lic$ inclusi! asupra acti!itilor entitilor su#ordonate$
n coordonare sau su# autoritate$ cu pri!ire la for*area i utili+area
fondurilor pu#lice precu* i la ad*inistrarea patri*oniului pu#lic$ care se
derulea+ confor* *etodologiei specifice auditului intern pe etape$
proceduri i docu*ente dup cu* ur*ea+6
ETA$A I
/9

$!eg'ti!ea >i&iunii de audit6 ce i*pune procedurile ur*toare6
1. iniierea auditului 5 n cadrul cruia sunt ela#orate6 ordinul
de ser!iciu$ declaraia de independen$ notificarea pri!ind
declanarea *isiunii de audit 1 c4estionar de control intern7B
2. colectarea i prelucrarea infor*aiilor 5este ntoc*it lista
centrali+atoare a o#iectelor auditate7B
3. anali+a riscurilor 5se ntoc*ete ta#elul cuprin+9nd
:punctele tari i punctele sla#e;7B
'. ela#orarea progra*ului de audit intern 5progra*ul de audit$
progra*ul preli*inar al inter!eniei la faa locului7B
,. edina de desc4idere 5este ntoc*it *inuta edinei de
desc4idere7.
ETA$A II
/F

Inte!"en(ia la 0a(a lculuiB i*pune ur*toarele proceduri6
1. colectarea do!e+ilor 5!or fi ntoc*ite ur*toarele
docu*ente6 lista de !erificare$ teste$ fia de identificare i
anali+ a pro#le*elor7B
2. constatarea i raportarea iregularitilor 5este ntoc*it
for*ularul de constatare i raportare a iregularitilor7B
66
C4i .. .a.$Auditul intern al instituiilor pu#lice6 teorie i practic$ -ditura
C-CCA0$ Ducureti$ 2006$ pag. 312.
67
Daniela 3etracu$ )Inte!nal auditB de0ining? *Eecti"&? 0unctin& and &tage&?
Studie& in Bu&ine&& and Ecn>ic&? Si#iu$ Gol ,$3 Dece*#rie 2010$ )SSE 18'28
'120$ pag. 23882'6.7.
68
D. 3etracu$ ide*
''
3. re!i+uirea docu*entelor de lucru 5se ntoc*ete nota
centrali+atoare a docu*entelor de lucru7B
'. edina de nc4idere 5este ntoc*it *inuta edinei de
nc4idere7.
ETA$A III
/2
Ra;!tul de audit inte!nB i*pune ur*toarele proceduri6
1. ela#orarea proiectului de raport de audit intern 5se
ntoc*ete proiectul de raport7B
2. trans*iterea proiectului de raport de auditB
3. reuniunea de conciliere 5este ntoc*it *inuta reuniunii de
reconciliere7B
'. raportul final 5ntoc*irea raportului final7B
,. super!i+area 5se ntoc*ete lista de super!i+are a
docu*entelor7.
6. difu+area raportului de audit intern.
ETA$A IV
9,
U!>'!i!ea !ec>and'!il!B etap n cadrul creia este
ntoc*it fia de ur*rire a reco*andrilor. 3e #a+a acesteia
entitatea auditat ur*ea+ s8i re!i+uiasc acti!itatea confor*
reco*andrilor auditorilor$ reco*andri care au fost acceptate de
ctre entitate.
C>;a!ti>entul de audit ;u*lic inte!n auditea+$ cel puin
o dat la 3 ani$ fr a se li*ita la acestea$ ur*toarele
&1
6
8 angaFa*entele #ugetare i legale din care deri! direct sau
indirect o#ligaiile de plat$ inclusi! din fondurile co*unitareB
8 plile asu*ate prin angaFa*ente #ugetare i legale$ inclusi!
din fondurile co*unitareB
8 !9n+area$ gaFarea$ concesionarea sau nc4irierea de #unuri
din do*eniul pri!at al statului ori al unitilor ad*inistrati!8
teritorialeB
8 constituirea !eniturilor pu#lice$ respecti! a *odului de
autori+are i sta#ilire a titlurilor de crean$ precu* i a facilitilor
acordate la ncasarea acestoraB
8 alocarea creditelor #ugetareB
8 siste*ul conta#il i fia#ilitatea acestuiaB
69
D. 3etracu$ ide*
70
D. 3etracu$ ide*
71
Art.13 alin.527 <egea 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic intern.
',
8 siste*ul de luare a deci+iilorB
8 siste*ele de conducere i control$ precu* i riscurile
asociate unor astfel de siste*eB
8 siste*ele infor*atice.
.#1# De&0'<u!a!ea unei >i&iuni de audit ;u*lic inte!n cn0!>
eta;el! ;!eci4ate? !eali4at de audit!i inte!ni ai Mini&te!ului 8#
Mi&iunile de audit ;u*lic inte!n se reali+ea+ pe #a+ de plan.
3roiectul planului de audit pu#lic 5 e2. n acest :Caiet de se*inar; la
capitolul Ane2e7 este ela#orat de catre co*parti*entul de audit pu#lic
intern$ pe #a+a e!alurii riscurilor precu* i prin preluarea sugestiilor
conductorului entitii pu#lice$ prin consultare cu entitile pu#lice
ierar4ic superioare$ in9nd sea*a de reco*andrile Curii de Conturi.
Conductorul entitii pu#lice apro# anual proiectul planului de
audit pu#lic intern.
Auditorul intern desfoar audituri ad84oc$ respecti! *isiuni de
audit pu#lic intern cu caracter e2cepional$ necuprinse n planul anual de
audit pu#lic intern.
>n reali+area *isiunilor de audit$ auditorii interni i desfoar
acti!itatea pe #a+ de ordin de ser!iciu$ e*is de eful Co*parti*entului
de Audit pu#lic intern$ care pre!ede n *od e2plicit scopul$ o#iecti!ele$
tipul i durata auditului pu#lic intern$ precu* i no*inali+area ec4ipei de
auditare.
.isiunile de audit pu#lic intern pot a!ea ca o#iecti!e principale6
8 asigurarea confor*itii procedurilor i a
operaiunilor cu nor*ele$ regula*entele i
legile 1 auditul de regularitate 5un ase*enea
tip de audit este e2e*plificat n pre+entul Caiet
de se*inar7B
8 e!aluarea de profun+i*e a siste*elor de
conducere i de control intern n scopul
nlturrii e!entualelor nereguli i deficiene din
cadrul entitii pu#lice 1 auditul de siste*B
8 e2a*inarea i*pactului efecti! al atingerii
o#iecti!elor i calitii dorite sta#ilite de
entitatea pu#lic n condiiile utili+rii criteriilor
de econo*icitate$ eficien i econo*icitate 1
auditul perfor*anei.
'6
"#iecti!ele *isiunii sunt enunuri ela#orate de auditori prin care i
definesc ceea ce au pre!+ut a reali+a n ti*pul *isiunii.
Co*parti*entul de Audit pu#lic intern notific structura care !a fi
auditat$ cu 1, +ile nainte de declanarea *isiunii de audit i aceasta !a
cuprinde scopul$ principalele o#iecti!e i durata *isiunii de audit 5e2. n
pre+entul Caiet de se*inar n cadrul Cap. G)7.
Co*parti*entul de Audit pu#lic intern notific$ de ase*enea$
te*atica n detaliu$ progra*ul co*un de cooperare$ precu* i
perioadele n care se reali+ea+ inter!eniile la faa locului$ confor*
nor*elor *etodologice.
Auditorii interni au acces la toate datele i infor*aiile$ inclusi! la
cele e2istente n for*at electronic$ pe care le consider rele!ante pentru
scopul i o#iecti!ele preci+ate n ordinul de ser!iciu.
3ersonalul de conducere i de e2ecuie din structura auditat are
o#ligaia s ofere docu*entele i infor*aiile solicitate$ n ter*enele
sta#ilite$ precu* i tot spriFinul necesar desfurrii n #une condiii a
auditului pu#lic intern.
Auditorii interni pot solicita date$ infor*aii$ precu* i copii ale
docu*entelor$ certificate pentru confor*itate$ de la persoanele fi+ice i
Furidice aflate n legtur cu structura auditat$ iar acestea au o#ligaia
de a le pune la dispo+iie la data solicitat.
0epre+entaniilor autori+ai ai Co*isiei -uropene i ai Curii de
Conturi -uropene li se asigur drepturi si*ilare celor pre!+ute pentru
auditorii interni$ cu scopul proteFrii intereselor financiare ale Aniunii
-uropeneB acetia tre#uie s fie *puternicii n acest sens printr8o
autori+aie scris$ care s le ateste identitatea i po+iia$ precu* i printr8
un docu*ent care s indice o#iectul i scopul controlului sau al inspeciei
la faa locului.
&2
"ri de c9te ori n efectuarea auditului pu#lic intern sunt necesare
cunotine de strict specialitate$ conductorul co*parti*entului de audit
pu#lic intern poate decide asupra oportunitii contractrii de ser!icii de
e2perti+=consultan din afara entitii pu#lice.
Confor* art. 1& din <egea 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic intern 6
Auditorii interni ela#orea+ un proiect de raport de audit pu#lic
intern la sf9ritul fiecrei *isiuni de audit pu#lic internB proiectul de raport
de audit pu#lic intern reflect cadrul general$ o#iecti!ele$ constatrile$
conclu+iile i reco*andrile. 0aportul de audit pu#lic intern este nsoit
de docu*ente Fustificati!e.
3roiectul de raport de audit pu#lic intern se trans*ite la structura
auditatB aceasta poate tri*ite$ n *a2i*u* 1, +ile de la pri*irea
72
.arcel C4i$ .arin 3opescu$ "p. Cit.$ pag. 103.
'&
raportului$ punctele sale de !edere$ care !or fi anali+ate de auditorii
interni.
>n ter*en de 10 +ile de la pri*irea punctelor de !edere
co*parti*entul de audit pu#lic intern organi+ea+ reuniunea de
conciliere cu structura auditat$ n cadrul creia se anali+ea+
constatrile i conclu+iile$ n !ederea acceptrii reco*andrilor
for*ulate.
Oeful co*parti*entului de audit pu#lic intern tri*ite raportul de
audit pu#lic intern finali+at$ *preun cu re+ultatele concilierii$
conductorului entitii pu#lice care a apro#at *isiunea$ pentru anali+ i
a!i+areB pentru instituia pu#lic *ic$ raportul de audit pu#lic intern este
trans*is spre a!i+are conductorului acesteia. Dup a!i+are
reco*andrile cuprinse n raportul de audit pu#lic intern !or fi
co*unicate structurii auditate.
Structura auditat infor*ea+ co*parti*entul de audit pu#lic
intern asupra *odului de i*ple*entare a reco*andrilor$ inclu+9nd un
calendar al acestora. Oeful co*parti*entului de audit pu#lic intern
infor*ea+ ACAA3)
&3
sau organul ierar4ic superior$ dup ca+$ despre
reco*andrile care nu au fost a!i+ateB aceste reco*andri !or fi nsoite
de docu*entaia de susinere. Co*parti*entul de audit pu#lic intern
!erific i raportea+ ACAA3) sau organului ierar4ic superior$ dup ca+$
asupra progreselor nregistrate n i*ple*entarea reco*andrilor.
73
Anitatea Central de Ar*oni+are pentru Auditul 3u#lic )ntern 5ACAA3)7$ art. '
<egea 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic intern.
'8
CA$ITOLUL VI
/# A;lica(ie ;!actic'
/#-# Mi&iunea de audit ;u*lic inte!nB Audit de regularitate pentru
e!aluarea i *#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de
conducere #a+at pe gestiunea riscului$ a controlului i a proceselor de
ad*inistrare.
.isiune de audit reali+at de auditorii interni ai .inisterului T.
.isiune de audit reali+at la o )nstituie pu#lic notat6 )nstituia
pu#lic A$ *odific9ndu8se totodat aspecte legate de pro#le*ele
sesi+ateB *aForitatea fiind create ficti! n conte2tul o#iecti!elor preci+ate 8
o#iecti!e reale$ precu* i nu*ele$ respecti! funciile persoanelor
i*plicate.
>n paginile ur*toare !or fi pre+entat ntr8o succesiune
cronologic docu*entele ntoc*ite de auditorii interni n cadrul unei
*isiuni de audit pu#lic intern de la declanarea *isiunii p9n la
nc4eierea raportului final.
O*iecti"ul anali4at 0iindB

Ac4i+iiile pu#liceB nc4eierea contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrri.
'(
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er.&&& =31.03.2011

Nu>ele 6 D.3. Data 6 31.03.2011
Mi&iunea6:Audit de regularitate pentru e!aluarea i *#untirea
eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe gestiunea
riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare; la )nstituia pu#lic
A.
DECLARAIA DE INDE$ENDENG
Inc>;ati*ilit'(i =n leg'tu!' cu In&titu(ia ;u*lic' A# Da Nu
Ai a!ut=a!ei !reo relaie oficial$ financiar sau personal cu cine!a
care ar putea s ! li*ite+e *sura n care putei s ! interesai$ s
descoperii sau s constatai sl#iciuni n *isiunea de audit n orice felU
8 T
A!ei idei preconcepute fa de persoane$ grupuri$ organi+aii sau
o#iecti!e care ar putea s ! influene+e n *isiunea de auditU
8 T
Ai a!ut=a!ei funcii sau ai fost=suntei i*plicat57 n ulti*ii 3 ani ntr8un
alt *od n acti!itatea acestei entitii pu#lice U
8 T
A!ei responsa#iliti n derularea progra*elor i proiectelor finanate
integral sau parial de Aniunea -uropeanU
8 T
Ai fost i*plicat n ela#orarea i i*ple*entarea siste*elor de control ale
entitii ce ur*ea+ a fi auditatU
8 T
Suntei so=soie$ rud sau afin p9n la gradul al patrulea inclusi! cu
conductorul entitii pu#lice ce !a fi auditat sau cu *e*#rii organului
de conducereU
8 T
A!ei !reo legtur politic$ social care ar re+ulta dintr8o fost angaFare
sau din pri*irea de foloase necu!enite de la entitatea pu#lic e!aluatU
8 T
Ai fost i*plicat57 n acti!itatea financiar1conta#il la aceast entitate
sau la o unitate din su#ordinea acesteia U
8 T
A!ei !reun interes direct sau indirect la aceast entitate U 8 T
Dac n ti*pul *isiunii de audit$ apare orice inco*pati#ilitate personal$
e2tern sau organi+aional care ar putea s ! afecte+e a#ilitatea d!s.
de a lucra i a face rapoartele de audit i*pariale$ notificai eful
Ser!iciului de audit pu#lic intern U
T 8
Auditor intern$ Oef ser!iciu audit pu#lic
D.3. ....
,0

MINISTERUL
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
CHESTIONAR DE CONTROL INTERN
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe
gestiunea riscului$ controlului i a proceselor de ad*inistrare
$e!iada auditat'B 01.01.2010 8 31.12.2010
5ntc>itBD#$#

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS#
-# Bugetul entit'(ii ;u*lice
a7 >n perioada auditat ai efectuat propuneri de proiect de
#uget pentru instituia d!s.U
#7 Dac da$ aceste propuneri au la #a+ funda*entri
detaliateU
+# O!ganig!a>a <i &tatul de 0unc(ii
a7 A!ei organigra*a )nstituiei pu#lice A pe perioada
auditatU
#7 A!ei un stat de funcii$ for*ali+at$ pe perioada auditatU
c7 Daca da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar din
organigra* i statul de funcii.
1# Ve!i0ic'!i e0ectuate de !ganele de &;ecialitate
a7 >n perioada auditat$ acti!itatea )nstituiei pu#lice A a fost
!erificat de ctre Curtea de ConturiU
#7 Dac da$ ! solicit* c9te un e2e*plar din actul de
control al acestora 5nc4eierea=descrcarea de gestiune7.
3# 5ntc>i!ea &itua(iil! 0inancia!e
a7 Ai ntoc*it note e2plicati!e ane2e la situaiile financiare
anuale$ care s furni+e+e infor*aiile necesare utili+atorilorU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar din
acestea.
.# Fi<a ;&tului
a7 Aei fia postului$ for*ali+at$ pe perioada auditat
pentru6
8 *anager econo*ic
8 consilier=e2pert=referent 5conta#il7
8 referent 5ad*inistrator7
,1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS#
8 casier 5dac este ca+ul7
#7 G rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe fiele
posturilor salariailor *enionai la pct., a7
/# Categ!ii de ;e!&nal
a7 3e perioada auditat a!ei fluctuaii de personal 5detari$
delegri$ transferuri$ pensionri$ etc/ 7 U
9# O!dine de nu>i!e
a7 A!ei un ordin de nu*ire pentru persoana *puternicit cu
acordarea !i+ei de control financiar pre!enti! propriu pe
perioada auditatU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
acest ordin.
c7 A!ei un ordin de nu*ire pentru persoana care e2ercit
acti!itatea de casier pe perioada auditatU
d7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
acest ordin.
e7 A!ei un ordin de nu*ire pentru persoanele cu atri#uii de
gestiune pe perioada auditat U
f7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
acest ordin.
g7 3e perioada auditat ai nc4eiat contracte de garanii
*ateriale cu salariaii cu atri#uii de gestiuneU
47 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
aceste contracte.
i7 A!ei un ordin de nu*ire al co*isiei de recepie pe
perioada auditatU
F7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
acest ordin.
S7 A!ei ordine de nu*ire ale co*isiilor de in!entariere pe
perioada auditat U
l7 Aac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
aceste ordine.
*7 Dispunei de un act ad*inistrati! pri!ind dese*narea
persoanei i a nlocuitorilor acesteia cu atri#uii pe linia
organi+rii i conducerii angaFa*entelor #ugetare i legale$
pe perioada auditatU
n7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar de pe
acest act 5ordin7.
F# Utili4a!ea &i&te>el! in0!>atice de ;!eluc!a!e a
datel!
a7 >n perioada auditat$ conta#ilitatea a fost condus *anual
sau infor*aticU
2# Scate!ea din 0unc(iune a >iElacel! 0i@e? decla&a!ea
!i ca&a!ea *unu!il! >ate!iale
a7 >n perioada auditat ai scos din funciune *iFloace fi2eU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai ordinul pri!ind
,2
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS#
scoaterea din funciune a *iFloacelor fi2e i procesele
!er#ale pri!ind *odul de !alorificare a acestor #unuri.
c7 >n perioada auditat ai a!ut declasri ori casri de #unuri
*ateriale$ altele dec9t *iFloacele fi2eU
d7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai procesele !er#ale
ntoc*ite .
-,# In"enta!ie!ea ;at!i>niul unit'(ii
a7 <a finalul in!entarierii$ n perioada auditat$ ai procedat la
ntoc*irea unui proces !er#al$ respecti! la nscrierea
re+ultatelor in!entarierii n registrul in!entarU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai 2erocopii dup
acestea.
c7 <a ree!aluarea acti!elor fi2e corporale s8a deter*inat
!aloarea Fust a acestora$ in9ndu8se cont de inflaie$
utilitatea #unului i starea acestuiaU
--# Ci!cula(ia dcu>entel!
a7 A!ei un grafic de circulaie al docu*entelor Fustificati!e i
conta#ile pe perioada auditatU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar .
-+# Fi<e 0i&cale
a7 >n perioada auditat$ ai depus fie fiscale$ n ter*en$ la
organele a#ilitateU
#7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai c9te un e2e*plar dup
adresa de naintare a acestora la organele fiscale.
-1# $!eg'ti!ea ;!0e&inal'
a7 A!ei un plan n ceea ce pri!ete pregtirea profesionala
a personaluluiU
#7 Rinei o e!iden cu pregtirea profesional pe categorii
de personalU
c7 Dac da$ ! rug* s ntoc*ii un ta#el no*inal pe
categorii de personal$ care s cuprind i perioadele i locul
desfurrii pregtirilor profesionale$ pentru perioada
auditat pe care s ni8l furni+ai n *o*entul declanrii
*isiunii de audit.
-3# AcIi4i(iile ;u*lice
a7 3e perioada auditat ai ntoc*it planuri de ac4i+iii
pu#lice U
#7 3lanurile de ac4i+iii pu#lice sunt scrise i for*ali+ate U
c7 Dac da$ ! rug* s ne furni+ai un e2e*plar din
planurile de ac4i+iii pu#lice pentru perioada care face
o#iectul *isiunii de audit .
d7 >n perioada auditat ai raportat anual la AE0.A3$
contractele atri#uite n anul anteriorU
e7 Dac da$ ! rog s8*i furni+ai un e2e*plar din aceste
raportri.
-.# $!cedu!i
,3
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS#
a7 A!ei ntoc*ite proceduri pentru acti!itile ce pri!esc
angaFarea$ lic4idarea$ ordonanarea$ plata i nregistrarea
operaiunilor n confor*itate cu pre!ederile legale i n
concordan cu pre!ederile legii #ugetareB e!idena
conta#il i controlul financiar pre!enti!U
#7 A!ei ntoc*ite proceduri pentru acti!itile ce pri!esc
gestiunea resurselor u*ane$ sta#ilirea drepturilor salariale
cu!enite personalului$ plata su*elor pre!+ute n titlurile
e2ecutorii$ a!9nd ca o#iect acordarea unor drepturi de
natur salarialU
c7 A!ei ntoc*ite proceduri pentru acti!itile ce pri!esc
ac4i+iiile pu#lice$ nc4eierea contractelor de furni+are$
ser!icii i lucrriU
Dac *ai a!ei ce!a de adugat referitor la cele de *ai sus
sau alte docu*ente pe care le considerai a !eni n aFutorul
ntre#rilor puse$ ! rog s le furni+ai .
Auditor intern$ .anager econo*ic$
D.3. A.D.
3ro#le*6
3entru o *ai #un nelegere a ceea ce nsea*n un c4estionar de control intern
reco*and fiecruia dintre d!s. s ! i*aginai c ur*ea+ s reali+ai o *isiune de
audit intern la o entitate pu#lic i s creai propriul c4estionar.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS#
,'
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er.&&&=16.0,.2011
MINUTA EDINEI DE DESCHIDERE
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de
conducere #a+at pe gestiunea riscului$ a controlului i
a proceselor de ad*inistrare
$e!iada auditat'B 01.01.2010 8 31.12.2010
5ntc>itB D.3.

DataB 16.0,.2011

A! )ista participanilor
Nu>ele Func(ia N!# tele0n E%>ail Se>n'tu!a
*! Steno+rama edinei
Auditorul pu#lic intern din cadrul .inisterului T$ auditorul intern D.3.
desc4ide edina pre+ent9nd principalele o#iecti!e pri!ind auditul ce se
!a efectua n perioada 16.0,103.06.2011.
Cu adresa nr. &&&=31.03.2011 s8a notificat )nstituia pu#lic A despre
te*a *isiunii de audit$ care a fost planificat n perioada 16.0,1
03.06.2011.
>n continuare$ auditorul intern D.3. detalia+ principalele aspecte
referitoare la *isiunea de audit 6
- scopul *isiunii de auditB
- progra*ul de auditB
- principalele o#iecti!e ale *isiuniiB
- progra*ul inter!eniei la faa locului.
Se preci+ea+ ca !a fi un audit de regularitate i solicit s fie puse
la dispo+iie toate docu*entele cerute n !ederea auditrii.
Confor* procedurii auditului intern$ *isiunea !a fi super!i+at la faa
locului de ctre Oeful Ser!iciului Audit 3u#lic )ntern.
,,
Dup detalierea o#iecti!elor se pre+int etapele care ur*ea+ dup
nc4eierea inter!eniei pe teren 5edina de nc4idere$ ela#orarea
proiectului 0aportului de audit i e!entual edina de conciliere7.
3entru e!entualele deficiene se !a ntoc*i J%ia de identificare i
anali+ a pro#le*ei;5%)A37 n care !or fi conse*nate faptele$ cau+ele$
consecinele i reco*andrile pentru e!itarea riscurilor$ care !or fi
discutate *preun cu conducerea unitii pe parcursul controlului i se
!or lua *suri n !ederea re*edierii.
>n ca+ul n care !or e2ista preri diferite n ceea ce pri!ete
constatrile$ se !a organi+a o edin de conciliere n care se !or discuta
pro#le*ele constatate i *odul de conse*nare n 0aportul de audit
final.
Conducerea unitii preci+ea+ c unitatea nu a fost !erificat de
organele de control ale Curii de Conturi a 0o*9niei pentru anul 2010.
De ase*enea$ s8au sta#ilit6
-persoanele pe care auditorul le poate contacta n !ederea
colectrii infor*aiilor$ efecturii de teste asupra *uncii lor i
pentru a lua inter!iuri$ progra*ul nt9lnirilor i ti*pul necesar
pentru reali+area acestor proceduriB
-condiiile *ini*e pe care auditatul tre#uie s le asigure n !ederea
reali+rii *isiunii de audit 5spaiu de lucru$ calculatoare$
posi#ilitate de editare etc.7
-aspectele procedurale$ respecti! e!entualitatea unor edine
inter*ediare n cursul *isiunii$ infor*area siste*atic asupra
constatrilorB
-data edinei de nc4idere$ inclusi! a participanilorB
- reco*andrile for*ulate$ ca ur*are a e!entualelor
disfuncionaliti constatate$ ce !or fi discutate i anali+ate cu structura
auditat$ inclusi! a 3lanului de aciune i a calendarului i*ple*entrii i
persoanelor rspun+toare cu i*ple*entarea reco*andrilor.
Auditor intern
D.3.

,6
AE-TA
Faie de luc!u
(biectiv: AcIi4i(iile ;u*liceA =ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
3entru constituirea eantionului n !ederea testrii *odului de
nc4eiere a contractelor de furni+are ser!icii i lucrri$ se procedea+
astfel 6
- 3erioad auditat6 anul 2010 respecti! 12 luni B
- eantionul !a fi de 16$6& X din totalul lunilor$ respecti! 2 luni B
- eantionul !a cuprinde ur*toarele luni6 iunie i august 2010B
- eantionul constituit !a fi !erificat integral B
- n ur*a efecturii !erificrii se !a ntoc*i un test.
Auditor intern$
D.3.

,&
LISTA DE VERIFICARE
O*iecti"ulB Ac4i+iiile pu#liceB nc4eierea contractelor de furni+are$
ser!icii i lucrri
N!#
C!t#
Acti"itatea de audit Da Nu O*&e!"a(ii
-# 5ntc>i!ea $!g!a>ului anual al acIi4i(iil! ;u*lice Test nr.3
-#-# $!g!a>ul anual al acIi4i(iil! ;u*lice T 8
1.1.1. -2istena progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice. T 8
1.1.2. >ncadrarea progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice n
#ugetul apro#at.
T 8
1.1.3. 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice ndeplinete
condiiile de confor*itate.
T 8
1.1.'. 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice este actuali+at. 8 T %)A3 nr.3
1.1.,. Gerificarea corespondenei produselor$ ser!iciilor i
lucrrilor cu siste*ul de grupare i de codificare utili+at
C3G.
T 8
-#+ Re0e!atele de nece&itate T 8
1.2.1. Anali+a referatelor de necesitate 5prestrile de ser!icii de
traducere7.
T 8
-#1# E&ti>a!ea "al!ii cnt!actel! de acIi4i(ii T 8
1.3.1. Gerificarea cuprinderii n progra* a tuturor !alorilor
esti*ate ale contractelor.
T 8
+# Re&;ecta!ea ;!cedu!il! de at!i*ui!e a cnt!actel!
de acIi4i(ii ;u*lice
+#-# Dcu>entul de nu>i!e a c>i&iei de e"alua!e T 8
2.1.1. -2istena declaraiilor de confidenialitate i i*parialitate. T 8
+#+# O0e!ta T 8
2.2.1. "ferta este nsoit de do!ada garaniei de participare. T 8
,!-! Re&;ecta!ea ;!cedu!il! ;!i"ind acIi4i(iile ;u*lice 8 T %)A3 nr.3
1# 5ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i
luc!'!i
1#-# Cnt!actele de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i luc!'!i T 8
3.1.1. Gerificarea constituirii garaniei de #un e2ecuie. T 8
3# U!>'!i!ea e@ecut'!ii cnt!actel! de 0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
3#-# D&a!ul acIi4i(iei ;u*lice T 8
'.1.1. Gerificarea e2istenei dosarului ac4i+iiei pu#lice. T 8
'.1.2. Gerificarea respectrii clau+elor contractuale 5ter*en$
pre$ calitate i cantitate7.
T 8
'.1.3. 0aportul anual ctre AE0.A3 s8a co*unicat n ter*enul
legal.
T 8
'.1.'. 0espectarea procentului legal pri!ind ac4i+iiile on line. 8 T %)A3 nr.3
Data6 31.0,.2011 Auditor intern$ D.3.
,8
AE-TA
LISTA DE CONTROL
"#iecti!ul 6AcCi0iiile publiceI ncCeierea contractelor de furni0are$
servicii /i lucrri
Anii auditai
-le*entele testate
2010
5ntc>i!ea $!g!a>ului anual al acIi4i(iil! ;u*lice# 8
$!g!a>ul anual al acIi4i(iil! ;u*lice# 8
-2istena progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice. T
>ncadrarea progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice n #ugetul apro#at. T
3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice ndeplinete condiiile de confor*itate. T
3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice este actuali+at. T
Gerificarea corespondenei produselor$ ser!iciilor i lucrrilor cu siste*ul de
grupare i de codificare utili+at C3G.
T
0eferatele de necesitate. 8
Anali+a referatelor de necesitate 5prestrile de ser!icii de traducere7. T
E&ti>a!ea "al!ii cnt!actel! de acIi4i(ii# 8
Gerificarea cuprinderii n progra* a tuturor !alorilor esti*ate ale contractelor. T
Re&;ecta!ea ;!cedu!il! de at!i*ui!e a cnt!actel! de acIi4i(ii
;u*lice#
Dcu>entul de nu>i!e a c>i&iei de e"alua!e# 8
-2istena declaraiilor de confidenialitate i i*parialitate. 8
O0e!ta T
"ferta este nsoit de do!ada garaniei de participare. T
0espectarea procedurilor pri!ind ac4i+iiile pu#lice. T
5ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i luc!'!i 8
Cnt!actele de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i luc!'!i 8
Ve!i0ica!ea cn&titui!ii ga!an(iei de *un' e@ecu(ie 8
Ar*rirea e2ecutrii contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrri.
Dosarul ac4i+iiei pu#lice. 8
Gerificarea e2istenei dosarului ac4i+iiei pu#lice. T
Gerificarea respectrii clau+elor contractuale 5ter*en$ pre$ calitate i
cantitate7.
T
0aportul anual ctre AE0.A3 s8a co*unicat n ter*enul legal. T
0espectarea procentului legal pri!ind ac4i+iiile online. T
Data6 21.06.2011
Auditor intern$
D.3.
,(
MINISTERUL 8 Ane2a la
<ista de !erificare
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E

INTERVIU
ACHIZIIIL !"#LIC$ %&CHI'A C(&)'AC)L(' D
*"'&IZA'$
S'+ICII ,I L"C'-'I
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe
gestiunea riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare.
$e!iada auditat'B01.01831.12.2010
N!#
c!t#
5nt!e*'!i Da Nu E@;lica(ii
-# 3entru acti!itatea de ac4i+iii pu#lice a!ei un
siste* de proceduri scrise i for*ali+atU
da
+# Ai ntoc*it progra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice pentru anul 2010U
)nco*plet$ posi#il
s e2iste scpri
1# <a rectificrile #ugetare din cursul perioadei
auditate ai respectat pre!ederile art. ' din
Hotr9rea Cu!ernului (2,=2006 pentru
apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic din "rdonana de urgen a Cu!ernului
nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii U
da
3# Ai trans*is un raport anual pri!ind contractele
atri#uite anterior ctre Autoritatea Eaional
pentru 0egle*entarea si .onitori+area
Ac4i+iiilor 3u#lice$ confor* pre!ederilor art. ((
alin.527 din Hotr9rea Cu!ernului nr. (2,=2006
pentru apro#area nor*elor de aplicare a
pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor
de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea
da
60
contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor
de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii pentru
anul 2010U
.# >n anul 2010 ai respectat pre!ederile Hotr9rii
Cu!ernului nr. 1(8=2008 pentru *odificarea i
co*pletarea Eor*elor de aplicare a
pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor
de ac4i+iie pu#lic prin *iFloace electronice
din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr.
3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii confor* art.66
1
din
Hotr9rea Cu!ernului nr.16&=2010U
nu %r e2plicaii
6. >n ca+ul ac4i+iiei directe de *ateriale necesare
#unei funcionri a acti!itii 5e2. produse de
papetrie$ produse de curenie$ *ateriale
ntreinere etc.7$ la lucrri sau ser!icii se
ntoc*esc referate de necesitateU
da
&. >n ca+ul prestrilor de ser!icii de traducere
autori+at se respect pre!ederile "rdinul
*inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind
apro#area 0egula*entului de aplicare a <egii
nr.1&8=1((& pentru autori+area i plata
interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul
Superior al .agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$
3arc4etul de pe l9ng >nalta Curte de Casaie i
?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de
organele de ur*rire penal$ de instanele
Fudectoreti$ de #irourile notarilor pu#lici$ de
a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu
*odificrile i co*pletrile ulterioare aduse prin
<egea nr. 281=200' i prin "rdonana
Cu!ernului nr. 11=200,$ apro#at cu *odificri
prin <egea nr. 110=200,U
da
8. -2plicai de ce nu se ntoc*esc toate
docu*entele pre!+ute n actele nor*ati!e
enu*erate n ca+ul furni+orului Dirou Eotarial
D.D.$ repre+ent9nd contra!aloare ser!icii
traducere speciali+at autori+at ro*9n8
*ag4iar$ 3ropunere de angaFare de c4eltuieli
nr.2,( din data de 26.0'.2010$ AngaFa*ent
#ugetar indi!idual de plat nr.2,( din data de
26.0'.2010$ dispus la plat cu "rdonanarea
Din lips de
personal
61
de plat nr.'11 din data de 31.08.2010$ "rdin
de plat nr.&'( din 31.08.2010$ nregistrat cu
Eota conta#il nr. '=26.0'.2010U
(. .ai a!ei ce!a de adugat referitor la cele de
*ai susU
nu
Data 01.06.2011 ora ($00
>n *sura n care e2plicaiile sunt susinute cu docu*ente care
p9n la data pre+entului inter!iu nu au fost puse la dispo+iia auditorului
! rug* s le pre+entai ane2at.
Auditor intern$
D.3. )nter!ie!at$
.anager econo*ic
A.D.
62
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
TEST
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe
gestiunea riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare.
$e!iada auditat'B 01.01.2010 1 31.12.2010
O*iecti"ul te&tuluiB Ac4i+iiile pu#lice$ nc4eierea contractelor de
furni+are$ ser!icii i lucrri#
O*iectul te&tuluiB >ntoc*irea 3rogra*ului anual al ac4i+iiilor
pu#liceB respectarea procedurilor de atri#uire a contractelor de ac4i+iii
pu#liceA dosarul ac4i+iiei pu#lice.
De&c!ie!ea te&tului B
3entru efectuarea testrii a fost ela#orat Lista de control$
pre+entat n ane2a care conine pe !ertical ele*entele testate$ iar pe
ori+ontal anii auditai.
Testarea a constatat n !erificarea ur*toarelor ele*ente sta#ilite
prin Lista de verificare:
-# 5ntc>i!ea $!g!a>ului anual al acIi4i(iil! ;u*lice
-#-# $!g!a>ul anual al acIi4i(iil! ;u*lice
1.1.1. -2istena progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice
1.1.2. >ncadrarea progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice n #ugetul apro#at
1.1.3. 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice ndeplinete condiiile de confor*itate
1.1.'. 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice este actuali+at
1.1.,. Gerificarea corespondenei produselor$ ser!iciilor i lucrrilor cu siste*ul de
grupare i de codificare utili+at C3G
.!, Re0e!atele de nece&itate
1.2.1. Anali+a referatelor de necesitate
-#1# E&ti>a!ea "al!ii cnt!actel! de acIi4i(ii
1.3.1. Gerificarea cuprinderii n progra* a tuturor !alorilor esti*ate ale contractelor
+# Re&;ecta!ea ;!cedu!il! de at!i*ui!e a cnt!actel! de acIi4i(ii ;u*lice
+#-# 'ocumentul de numire a comisiei de evaluare
2.1.1. -2istena declaraiilor de confidenialitate i i*parialitate
,!,! O0e!ta
2.2.1. "ferta este nsoit de do!ada garaniei de participare
+#1# Re&;ecta!ea ;!cedu!il! ;!i"ind acIi4i(iile ;u*lice
1# 5ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i luc!'!i
1#-# Contractele de furni/are, servicii i lucrri
3.1.1. Gerificarea constituirii garaniei de #un e2ecuie
3# U!>'!i!ea e@ecut'!ii cnt!actel! de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i luc!'!i
3#-# D&a!ul acIi4i(iei ;u*lice
'.1.1. Gerificarea e2istenei dosarului ac4i+iiei pu#lice
'.1.2. Gerificarea respectrii clau+elor contractuale 5ter*en$ pre$ calitate i cantitate7
63
Cn&tat'!i
-fectuarea c4eltuielilor s8a reali+at n li*ita creditelor #ugetare
apro#ate i nu*ai n legtur cu acti!itatea instituiei i cu atri#uiunile
acesteia.
S8a procedat corect n ceea ce pri!ete e!aluarea pragului su#
care nu este o#ligatorie procedura de licitaie 5confor* art.12' din
".A.C. nr. 3'=2006$ cu *odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$ *odificat6
pentru contractul de furni+are6 100.000 euro$ pentru contractul de
ser!icii6 100.000 euro$ iar pentru contractul de lucrri6 &,0.000 euro7.
3entru perioada auditat s8a ntoc*it 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice$ au fost cuprinse n progra* toate !alorile esti*ate ale
contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrriB s8a respectat ter*enul legal
de ntoc*ire.
>n toate ca+urile pri!ind ac4i+iiile pu#lice de furni+are$ ser!icii i
lucrri se ntoc*esc referate de necesitate$ apro#ate de ctre
conductorul unitii i se respect corespondena cu siste*ul de
grupare i de codificare C3G.
Din anali+a inter!iului *anagerului econo*ic i !erificarea la faa
locului s8a constatat faptul c n perioada auditat la ni!elul )nstituiei
pu#lice A s8au ntoc*it i actuali+at procedurile interne pri!ind ac4i+iiile
de #unuri$ ser!icii i lucrri.
Din anali+a Listei de control i a inter!iurilor pri!ind Ac4i+iiile
pu#lice$ nc4eierea contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrri$ s8au
constatat ur*toarele 6
8 pentru anul 2010 a fost ntoc*it progra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice dar nu s8a actuali+at confor* rectificrilor #ugetare apro#ate.
8 nu se ntoc*esc docu*entele pre!+ute n 3rocedura intern a
)nstituiei pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii
ac4i+iiilor directe nregistrat su# nr. 32 din 23.02.2010$ respecti! n
ca+ul prestrilor de ser!icii de traducere speciali+at autori+at nu s8au
ntoc*it contracte i nici docu*ente de recepie$ care s confir*e c
acestea au fost prestate i sunt confor*e.
8 pentru anul 2010 nu s8au respectat pre!ederile Hotr9rii
Cu!ernului nr.1(8=2008 pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de
aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic prin *iFloace electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului
nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ apro#ate prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006
6'
i Hotr9rea Cu!ernului nr.16&=2010 n ceea ce pri!ete o#ligaia de a
utili+a *iFloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atri#uire
pentru reali+area ac4i+iiilor directe ntr8un procent de cel puin '0X din
!aloarea total a ac4i+iiilor directe.
Cnclu4ii
>n #a+a acestui test s8a ela#orat %ia de )dentificare i Anali+ a
3ro#le*ei.
Data6 31.0,.2011
Auditor intern$
D.3.

Super!i+at$
Oef Ser!iciu audit pu#lic intern
6,
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E

FIG DE IDENTIFICARE I ANALI6G A $ROBLEMEI
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe
gestiunea riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare
O*iecti"ul Ac4i+iiile pu#liceB nc4eierea contractelor de furni+are$
ser!icii i lucrri
$e!iada auditat'B 01.01.20101 31.12.2010
$ROBLEMEB
-# Eerespectarea procedurilor interne ale )nstituiei pu#lice A
pri!ind ac4i+iiile pu#lice prin cu*prare direct.
+# Eentoc*irea progra*elor de ac4i+iii pu#lice la rectificrile
#ugetare din anul 2010.
1# Eeutili+area n anul 2010 a *iFloacelor electronice$ confor*
pre!ederilor legale$ n ceea ce pri!ete *odul de atri#uire al
ac4i+iiilor directe.
CONSTATGRI
1. Eu se ntoc*esc docu*entele pre!+ute n 3rocedura intern a
)nstituiei 3u#lice A$ ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii
ac4i+iiilor directe nregistrat su# nr.32 din 23.02.2010$ respecti! n
ca+ul prestrilor de ser!icii de traducere speciali+at autori+at nu s8au
ntoc*it contracte i nici docu*ente de recepie$ care s confir*e c
acestea au fost prestate i sunt confor*e.
-2e*plu6 Donul fiscal nr.,666 din data de 11.0,.2010 8 furni+or
Dirou Eotarial D.D.$ n su* de 1&$8, lei$ repre+ent9nd contra!aloare
ser!icii traducere speciali+at autori+at ro*9n8*ag4iar$ 3ropunere
de angaFare de c4eltuieli nr.2,( din data de 26.0'.2010$ AngaFa*ent
#ugetar indi!idual de plat nr.2,( din data de 26.0'.2010$ dispus la
plat cu "rdonanarea de plat nr.'11 din data de 31.08.2010$ "rdin de
66
plat nr.&'( din 31.08.2010$ nregistrat cu Eota conta#il nr.
'=26.0'.2010B nu s8a ntoc*it contractul de prestri ser!icii i nici
procesul !er#al de recepie.
3entru cele nscrise *ai sus s8a rspuns la ntre#rile nr. 688 din
inter!iul *anagerului econo*ic al )nstituiei 3u#lice A.$ ane2 la fia de
identificare i anali+ a pro#le*ei.
3rocedura intern a )nstituiei 3u#lice A ce ur*ea+ a fi
desfurat n !ederea efecturii ac4i+iiilor directe nregistrat su# nr.2'
din 0,.01.2010$ preci+ea+6
8Art2 < DIF 8Cumprarea direct: efectuat conform art2 3$ lit2 a$ va fi
precedat de:
A redactarea unui referat=raport de necesitate=comand coninBnd
propunerea concret de acCi0iionare a bunurilor=serviciilor=lucrrilorI
A redactarea notei 1ustificative Ddup ca0$ n funcie de
comple9itatea acCi0iieiFI
'eferatul /i nota vor fi ntocmite de ctre compartimentul solicitant
iar dup nre.istrarea la secretariatul unitii$ vor fi avi0ate de mana.erul
economic /i aprobate de ordonatorul teriar de credit2
A n ba0a referatului de necesitate /i a notei 1ustificative A dup ca0$
aprobate de ordonatorul de credite$ se va trece la efectuarea
demersurilor economice necesare efecturii acCi0iiei propriu A 0ise
DJpropunere de an.a1are a unei cCeltuieli:$ Jan.a1ament bu.etar
individual=.lobal:$ cumprarea efectiv a produselor=serviciilor=lucrrilorF$
efectuarea recepiei cantitativ A valorice conform documentelor
1ustificative Dfactur fiscal=bon fiscal=cCitan$ /2a2F$ ntocmirea
ordonanrii de plat /i plata efectiv a produselor=serviciilor=lucrrilorK
Art26 D3F Autoritatea contractant are obli.aia de a efectua
acCi0iia prin cumprarea direct a produsului=serviciului=lucrrii sau de a
ncCeia contractul Ddup ca0F cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit
ca fiind corespun0toare din punct de vedere al cerinelor acCi0itorului /i
care are totodat preul cel mai sc0ut$ numai dup aprobarea de ctre
conducerea instituiei2:
"rdonana de urgen a Cu!ernului nr.3'=2006 pri!ind atri#uirea
contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune de lucrri
pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii la art. 1( pre!ede6
JAutoritatea contractant are dreptul de a acCi0iiona direct
produse$ servicii sau lucrri$ n msura n care valoarea acCi0iiei$
estimat conform prevederilor seciunii a 3Aa a pre0entului capitol$ nu
dep/e/te ecCivalentul n lei a 4;2??? euro pentru fiecare acCi0iie de
produse$ servicii sau lucrri2 AcCi0iia se reali0ea0 pe ba0 de
document 1ustificativ$ care n acest ca0 se consider a fi contract de
6&
acCi0iie public$ iar obli.aia respectrii prevederilor pre0entei
ordonane de ur.en se limitea0 numai la prevederile art2 3?< alin2 D3F2:
)ar art.20' alin.527 6
J/527Autoritatea contractant are obli.aia de a asi.ura obinerea /i
pstrarea documentelor 1ustificative care dovedesc efectuarea oricrei
acCi0iii publice2:
"rdinul *inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind apro#area
0egula*entului de aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru autori+area i
plata interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul Superior al
.agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe l9ng >nalta Curte
de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de organele de
ur*rire penal$ de instanele Fudectoreti$ de #irourile notarilor pu#lici$
de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile i co*pletrile
ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200' i prin "rdonana Cu!ernului
nr. 11=200,$ apro#at cu *odificri prin <egea nr. 110=200, pre!ede n
ane2a 16
8A')2 5 D4F %n scopul ndeplinirii unor atribuii date prin le.e n
competena lor$ precum /i pentru reali0area unor aciuni de cooperare
internaional ori a unor manifestri /tiinifice cu participare
internaional$ Linisterul Mustiiei$ Consiliul Superior al La.istraturii$
!arcCetul de pe lBn. %nalta Curte de Casaie /i Mustiie$ !arcCetul
&aional Anticorupie pot an.a1a$ prin contracte civile pentru prestri de
servicii$ interprei$ traductori /i societi care au n obiectul de activitate
efectuarea de traduceri n /i din limbi strine2 D3F Contractul civil pentru
prestri de servicii se ncCeie ntre ordonatorul principal de credite /i
traductor /i interpret sau societatea care are n obiectul de activitate
efectuarea de traduceri n /i din limbi strine2 DGF Competena ncCeierii
contractelor civile pentru prestri de servicii prev0ute la alin2 D4F se
delea. directorilor D/efilor de seciiF care solicit traducereaK
A')2 44 Dup efectuarea prestaiei pentru care a fost ncCeiat
contractul civil pentru prestri de servicii$ beneficiarul prestaiei
ntocme/te un procesAverbal care se semnea0 de acesta /i de
traductor /i interpret sau de repre0entantul societii care are n
obiectul de activitate efectuarea de traduceri n /i din limbi strine$ care a
efectuat prestaia2
A')2 43D4F Calculul valorii /i plata prestaiei efectuate de
traductor /i interpret sau de societatea care are n obiectul de activitate
efectuarea de traduceri n /i din limbi strine se fac de ctre Direcia
economicK dup ca0$ pe ba0a contractului civil pentru prestri de
servicii /i a procesuluiAverbal$ completate cu datele necesare privind
ntinderea /i condiiile efecturii prestaiei$ comunicate de beneficiarii
prestaiilorK
68
A')2 4;DGF (norariul cuvenit se va stabili$ dup prestarea
serviciului solicitat$ printrAo nou ncCeiere sau$ dup ca0$ ordonan2 D<F
(r.anele prev0ute la alin2 D4F vor comunica n scris$ n mod e9plicit$
persoanei desemnate potrivit alin2 D3F serviciile solicitate$ dup cum
urmea0: aF felul prestaiei: interpretare sau traducere$ dup ca0I bF
limba strin din care sau n care urmea0 a se efectua prestaia$ cu
specificarea limbii strine$ potrivit diferenierilor prev0ute la art2@ din
le.e2 Sunt considerate limbi strine de circulaie internaional$ n sensul
pre0entului re.ulament$ limbile en.le0$ france0$ .erman$ spaniol /i
rusI cF pentru interprei: locul unde urmea0 a fi efectuat prestaia$
data /i ora de ncepere a acesteiaI dF pentru traductori: locul /i
termenul de predare a traducerii$ precum /i numrul de pa.ini de tradusI
eF locul /i intervalul orar n care poate avea acces la dosarul cau0ei n
vederea documentriiI fF orice alte informaii considerate ca fiind
necesare traductorului /i interpretului$ cum ar fi: activitatea la care va
participa Dpre0entarea materialului de urmrire penalI luarea declaraiei$
confruntarea etc2F$ natura cau0ei2
+# 3entru anul 2010 a fost ntoc*it progra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice dar nu s8a actuali+at confor* rectificrilor #ugetare apro#ate.
Hotr9rea Cu!ernului nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor de
aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu
*odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic $ a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii$ la art. ' alin. 537 1 5(7 pre!ede6
8DGF Autoritatea contractant are obli.aia$ atunci cBnd stabile/te
pro.ramul anual al acCi0iiilor publice$ de a ine cont de: necesitile
obiective de produse$ de lucrri /i de serviciiI .radul de prioritate a
necesitilorI anticiprile cu privire la fondurile ce urmea0 s fie alocate
prin bu.etul anual2
D<F Dup aprobarea bu.etului propriu$ autoritatea contractant
are obli.aia de aA/i definitiva pro.ramul anual al acCi0iiilor publice n
funcie de fondurile aprobate /i de posibilitile de atra.ere a altor
fonduriK
D@F !ro.ramul anual al acCi0iiilor publice se aprob de
conductorul autoritii contractante$ conform atribuiilor le.ale ce i
revin$ cu avi0ul compartimentului financiarAcontabil2
D5F Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau
completri ulterioare n pro.ramul anual al acCi0iiilor publice$
modificri=completri care se aprob conform prevederilor alin2 D@F2
6(
D6F %n ca0ul n care modificrile prev0ute la alin2 D5F au ca scop
acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse iniial n pro.ramul
anual al acCi0iiilor publice$ introducerea acestora n pro.ram este
condiionat de asi.urarea surselor de finanare2:
3entru cele nscrise *ai sus s8a rspuns la ntre#area nr. 3 din
inter!iul *anagerului econo*ic al )nstituiei pu#lice A ane2 la fia de
identificare i anali+ a pro#le*ei nr.3.
1# 3entru anul 2010 nu s8au respectat pre!ederile Hotr9rii
Cu!ernului nr.1(8=2008 pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de
aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic prin *iFloace electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului
nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ apro#ate prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006
i Hotr9rea Cu!ernului nr.16&=2010 n ceea ce pri!ete o#ligaia de a
utili+a *iFloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atri#uire
pentru reali+area ac4i+iiilor directe ntr8un procent de cel puin '0X din
!aloarea total a ac4i+iiilor directe6
:222Art77N42 %ncepBnd cu anul 3?4?$ autoritatea contractant are
obli.aia de a utili0a mi1loacele electronice pentru aplicarea procedurilor
de atribuire /i pentru reali0area acCi0iiilor directe$ repre0entBnd <?O din
valoarea total a acCi0iiilor publice finali0ate de aceasta n cursul anului
respectiv$ care se pot efectua prin utili0area mi1loacelor electronice22222 :
CAU6E
<ipsa de personal n cadrul departa*entului econo*ico financiar i
ad*inistrati!.
Eu au fost respectate pre!ederile "rdonanei de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$
a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ "rdinul *inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind
apro#area 0egula*entului de aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru
autori+area i plata interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul
Superior al .agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe l9ng
>nalta Curte de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de
organele de ur*rire penal$ de instanele Fudectoreti$ de #irourile
notarilor pu#lici$ de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile
i co*pletrile ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200' i prin
"rdonana Cu!ernului nr. 11=200,$ apro#at cu *odificri prin <egea nr.
&0
110=200,$ Hotr9rea Cu!ernului nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor
de aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu
*odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii$ Hotr9rea Cu!ernului nr.1(8=2008
pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de aplicare a pre!ederilor
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic prin *iFloace
electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$ apro#ate
prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006 i Hotr9rea Cu!ernului
nr.16&=2010.
Eerespectarea pre!ederilor cuprinse n 3rocedura intern a
)nstituiei pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii
ac4i+iiilor directe nregistrat su# nr. 32 din 23.02.2010.

CONSECINE
$!in ne!e&;ecta!ea ;!e"ede!il! legale ;!i"ind utili4a!ea
>iElacel! elect!nice la a;lica!ea ;!cedu!il! de at!i*ui!e a
acIi4i(iil! di!ecte ntr8un procent de cel puin '0X din !aloarea total a
ac4i+iiilor pu#lice efectuate n anul 2010$ a coninutului dosarelor de
ac4i+iii pu#lice$ ;t &' nu 0ie !e&;ectate ;!inci;iile ca!e &tau la *a4a
at!i*ui!ii cnt!actel! de acIi4i(ie ;u*lic'? respecti!6
- nediscri*inarea prin asigurarea condiiilor de *anifestare a
concurenei reale pentru ca orice operator econo*ic$ indiferent
de naionalitate$ s poat participa la procedura de atri#uire i
astfel s ai# ansa de a de!eni contractantB
- transparena prin aducerea la cunotina pu#licului a tuturor
infor*aiilor referitoare la aplicarea procedurii de atri#uireB
- proporionalitatea prin asigurarea corelaiei ntre necesitatea
autoritii contractante$ o#iectul contractului de ac4i+iie pu#lic
i cerinele solicitate a fi ndepliniteB
- asu*area rspunderii prin deter*inarea clar a sarcinilor i
responsa#ilitilor persoanelor i*plicate n procesul de ac4i+iie
pu#lic$ ur*rindu8se asigurarea profesionalis*ului$
i*parialitii i
- independenei deci+iilor adoptate pe parcursul derulrii acestui
proces.
&1
Eeactuali+area progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice pri!ind
totalitatea contractelor de furni+are$ de lucrri i de ser!icii$ pe care
autoritatea contractant intenionea+ s le atri#uie n decursul anului
#ugetar ur*tor$ corespun+tor necesitilor o#iecti!e de produse$ de
lucrri i de ser!icii coro#orate cu gradul de prioritate al necesitilor$
cnduce la necuna<te!ea antici;'!il! cu ;!i"i!e la 0ndu!ile ce
u!>ea4' a 0i alcate ;!in *ugetul anual#
RECOMANDGRI
-la#orarea listei acti!itilor i aprecierea riscurilor specifice
acti!itii.
0estudierea i aplicarea de ctre salariaii departa*entului
financiar conta#il i ad*inistrati! a pre!ederilor "rdonanei de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$
a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ "rdinul *inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind
apro#area 0egula*entului de aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru
autori+area i plata interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul
Superior al .agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe l9ng
>nalta Curte de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de
organele de ur*rire penal$ de instanele Fudectoreti$ de #irourile
notarilor pu#lici$ de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile
i co*pletrile ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200' i prin
"rdonana Cu!ernului nr.11=200,$ apro#at cu *odificri prin <egea nr.
110=200,$ Hotr9rea Cu!ernului nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor
de aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu
*odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii.
>n ca+ul ac4i+iiei de #unuri i a prestrilor de ser!icii de traducere
speciali+at autori+at se !a respecta 3rocedura intern a )nstituiei
pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii ac4i+iiilor
directe nregistrat su# nr.32 din 23.02.2010$ prin respectarea ter*enului
de ntoc*ire al referatelor de necesitate$ respecti! ntoc*irea=nc4eierea
contractelor i a docu*ente de recepie$ care s confir*e c acestea au
fost prestate i sunt confor*e.
Se !or ntoc*i progra*ele anuale al ac4i+iiilor pu#lice la fiecare
rectificare #ugetar n confor*itate cu pre!ederile Hotr9rii Cu!ernului
nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor
&2
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de
urgen a Cu!ernului nr.3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de
ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii.
3e !iitor se !or respecta pre!ederile Hotr9rii Cu!ernului
nr.1(8=2008 pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de aplicare a
pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic prin
*iFloace electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006
pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de
concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$
apro#ate prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006 i Hotr9rea
Cu!ernului nr.16&=2010 n ceea ce pri!ete o#ligaia de a utili+a *iFloace
electronice pentru aplicarea procedurilor de atri#uire pentru reali+area
ac4i+iiilor directe ntr8un procent de cel puin '0X din !aloarea total a
ac4i+iiilor directe.

>ntoc*it6
Auditor intern$
D.3.
3entru confor*itate$
-c4ipa *anagerial a )nstituiei pu#lice A

Super!i+at$
Oef Ser!iciu Audit 3u#lic )ntern

&3
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
MINUTA EDINEI DE 5NCHIDERE
A! &eniuni +enerale0
Mi&iunea de auditB Audit de regularitate pentru e!aluarea i
*#untirea eficienei i eficacitii siste*ului de
conducere #a+at pe gestiunea riscului$ a controlului i
a proceselor de ad*inistrare
$e!iada auditat'B 01.01.2010831.12.2010
5ntc>itB D.3. Data6 03.06.2011

*!)ista participanilor
Nu>ele Func(ia N!# tele0n E%>ail
Se>n'tu
!a
C! Conclu/ii0
>n cadrul edinei$ do*nul D.3. auditor intern la .inisterul T
pre+int iregularitile constatate n fiele de identificare i anali+ a
pro#le*elor$ departa*entului econo*ico 1 financiar i reco*andrile la
acestea.
0eco*andrile au fost discutate pe parcursul *isiunii de audit cu
personalul din departa*entul econo*ico 8 financiar care au fost de acord
cu acestea.
>n perioada 23.0,.2011803.06.2011 s8a efectuat super!i+area prin
e8*ail$ iar n data de 2&.06.2011 s8a fcut super!i+area la faa locului de
ctre eful ser!iciului audit pu#lic intern din cadrul .inisterului T.
Doa*na *anager econo*ic al )nstituiei pu#lice A. pre+int
opiniile n pri!ina *isiunii de audit$ e!ideniind faptul c pro#le*ele
constatate sunt reale$ fiind de acord cu reco*andrile auditorului pri!ind
soluionarea acestora. >n cadrul edinei nu s8au e2pri*at preri
di!ergente fa de constatrile i reco*andrile din %)A31urile ntoc*ite
care au fost se*nate fr o#iecii i n consecin nu s8a *ai organi+at
edina de conciliere.
Cu oca+ia edinei de nc4idere$ s8a specificat c ur*ea+ ca
unitatea s pri*easc %ia de ur*rire a reco*andrilor i un e2e*plar
&'
din 3roiectul de 0aport de Audit$ care !a fi ntoc*it pe #a+a %)A3 1 urilor
de ctre auditorul pu#lic intern de la .inisterul T.
Dup luarea la cunotin a 3roiectului de 0aport de Audit se !a
ntoc*i o adres prin care entitatea auditat i !a e2pri*a punctul de
!edere !i+a!i de acesta.
De ase*enea s8a discutat despre 3lanul de aciune i calendarul
i*ple*entrii reco*andrilor$ pe care unitatea auditat ur*ea+ s l
ntoc*easc i s l nainte+e Ser!iciului audit pu#lic intern din cadrul
.inisterului T. Au fost restituite de ctre auditor toate docu*entele puse
la dispo+iie de ctre entitatea auditat$ n !ederea reali+rii *isiunii de
audit intern.
Auditor intern$
D.3.
&,
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er. &&&= 03.06.2011
RA$ORT DE AUDIT INTERN

STRUCTURA AUDITATG6
INSTITUIA $UBLICG )A
Mi&iunea de auditB
A"'$T 'E RE1")AR$TATE 2ENTR"
E3A)"AREA 4$ 5&*"N(T(%$REA E6$C$EN%E$ 4$
E6$CAC$T(%$$ S$STE&")"$ 'E CON'"CERE *A#AT
2E 1EST$"NEA R$SC")"$, A CONTRO)")"$ 4$ A
2ROCESE)OR 'E A'&$N$STRARE
+,--
&6
CU$RINS
)# INTRODUCERE::::::::::::::::::::#:
)). FI8AREA OBIECTIVELOR::::::::::::#::::
))). CONSTATGRI I RECOMANDGRI:::::::::::::
OBIECTIVUL
AcIi4i(iile ;u*liceA =ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
-# >ntoc*irea 3rogra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice..////.//....
3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice
+.0espectarea procedurilor de atri#uire a contractelor de ac4i+iii
pu#lice//////////////////////////.....
1#Ar*rirea e2ecutrii contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrri.............
)G# CONCLU6II::::::::::#::::::#::::::##
A$ROB?
ORDONATOR $RINCI$AL DE CREDITE&&
I# INTRODUCERE
EcIi;a de audit a fost for*at din6
D.3.1 auditor intern la .inisterul T
O!dinul de e0ectua!e a >i&iunii de auditB "rdinul de ser!iciu
nr. 999 din 31.03.2011
Ba4a legal' a ac(iunii de audita!eB
- 3lanul de audit pu#lic intern pe anul 2011 apro#at de .inisterul TB
- <egea nr. 6&2=2002 pri!ind auditul pu#lic internB
- <egea nr.1(1=2011B
- "rdinul *inistrului finanelor pu#lice nr. 38=1,.01.2003 pentru
apro#area Eor*elor *etodologice de e2ercitare a auditului pu#lic
internB
- Eor*ele proprii de e2ercitare a auditului pu#lic intern n cadrul
.inisterului T nr.68 =200'.
Du!ata ac(iunii de audita!eB 16.0, 1 03.06.2011
$e!iada &u;u&' audit'!iiB 01.01.2010 8 31.12.2010
O!gani4a!ea In&titu(iei ;u*lice A#
)nstituia pu#lic A are calitatea de ordonator teriar de credite.
>n perioada supus auditrii ulti*ul stat de funcii pentru )nstituia
pu#lic A a a!ut apro#ate 8( de posturi.
Confor* statelor de salarii ntoc*ite n luna dece*#rie 2010 au
fost pltite un nu*r de 82 de persoane .
Diferena de & posturi o repre+int posturi !acante.

)). FI8AREA OBIECTIVELOR6
AcIi4i(iile ;u*liceA =ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
Ti;ul de audita!eB Audit de confor*itate=regularitate.
TeInici utili4ateB
aC verificarea n !ederea asigurrii e!alurii i *#untirii
eficienei i eficacitii siste*ului de conducere #a+at pe gestiunea
riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare.
&8
)eCnici de verificare utili+ate6
Comparaia: pri!ind *odul de e!iden i raportare a angaFa*entelor
#ugetare ntre pre!ederi #ugetare i c4eltuieli$ pentru ordinele de nu*ire
i datele nscrise n carnetele de *uncB
Anali0a 6 datelor i infor*aiilor cuprinse n docu*enteB
9aminarea : situaiilor pri!ind in!entarierea pentru anul 2010 i a
*odului de ree!aluare a *iFloacelor fi2eB pentru detectarea erorilor n
co*pletarea carnetelor de *unc$ proceselor !er#ale etc.B *odului de
ndosariere$ ar4i!are i casare a docu*entelorB
Confruntarea 6 soldurilor faptice cu cele din e!idena conta#ilB
'ecalcularea E verificarea :calculelor *ate*atice a salariilorB
Harantarea : pentru !erificarea realitii datelor din docu*entele ce au
stat la #a+a Fustificrii nregistrrilor n conta#ilitate$ n crile de *unc i
n registrele i condicile o#ligatorii ale personalului au2iliar de
specialitateB
"rmrirea : datelor nscrise n #ilanurile conta#ile i a e2istenei
docu*entelor Fustificati!e i coninutul acestora$ pentru a se constata
dac toate operaiunile au fost real efectuateB
Confirmarea 6 soldurilor de ctre conta#ilitate cu oca+ia in!entarierii
#unurilor.
*C interviul pentru l*urirea unor aspecte legate de organi+area i
desfurarea acti!itilorB
cC eantionarea pentru anali+a *odului de ntoc*ire al
docu*entelorB
dC observarea fi/ic n !ederea for*rii unei preri proprii pri!ind
*odul de ntoc*ire i e*itere a docu*entelor.
$nstrumente de audit:
A lista de verificare pentru a sta#ili condiiile pe care tre#uie sa le
ndeplineasc fiecare o#iecti! audita#ilB
A cCestionare2

Dcu>ente <i >ate!iale e@a>inate =n cad!ul In&titu(iei ;u*lice
A#
Gerificarea la faa locului a !i+at ur*toarele docu*ente ntoc*ite i
co*pletate pentru perioada 01.01.2010 8 31.12.20106
- #ugetele de !enituri i c4eltuieli pe anul 2010B
- situaiile financiare tri*estriale i anualeB
- docu*ente pri!ind organi+area i conducerea conta#ilitii$ a
*odului de acordare a !i+ei de control financiar pre!enti! i a
*odului de e!iden i raportare a angaFa*entelor #ugetare i
legaleB
&(
- e!aluarea progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice i a *odului de
respectare a procedurilor de atri#uire a contractelor de ac4i+iii
pu#lice$ nc4eierea contractelor i ur*rirea e2ecutrii contractelor
de furni+are$ ser!icii i lucrriB
- docu*entele pri!ind in!entarierea ele*entelor de acti! i pasi!B
- registrele$ condicile i for*ularele statistice.
Mate!iale =ntc>ite ;e ti>;ul audit'!iiB
- lista centrali+atoare a o#iectelor audita#ileB
- progra*ul de audit$ progra*ul inter!eniei la faa loculuiB
- foi de lucru pri!ind descrierea acti!itilor auditateB
- liste de !erificare pe o#iecti!e 5<G7B
- teste la listele de !erificare pe o#iecti!eB
- lista de control$ ane2 la testB
- fie de identificare i anali+ a pro#le*elor constatate 5%)A37B
- inter!iuri cu salariaii entitii pu#lice auditate pri!ind acti!itatea
desfuratB
- raportul de audit$ *inuta edinei de desc4idere$ *inuta edinei
de nc4idere.
III# CONSTATGRI I RECOMANDGRI
$!cedu!ile &;eci0ice ca!e !egle>entea4' acti"itatea 0inancia!'#
3entru reali+area o#iecti!elor tre#uie s se asigure un ec4ili#ru
ntre sarcini$ co*petene 5autoritate deci+ional conferit prin delegare7
i responsa#iliti 5o#ligaia de a reali+a o#iecti!ele7 i s se defineasc
;!cedu!i.
3rocedurile repre+int paii ce tre#uie ur*ai i cuprind algorit*ul
pentru reali+area sarcinilor$ e2ercitarea co*petenelor$ e2istena
acti!itilor de control n punctele c4eie i angaFarea responsa#ilitilor.
3e #a+a procedurilor$ se *onitori+ea+ e2istena i funcionalitatea
controlului intern$ ceea ce ne !a da posi#ilitatea s constat* dac6
8 este integrat n siste*ul de *anage*ent al fiecarei co*ponente
structurale a entitii pu#liceB
8 intr n griFa personalului de la toate ni!elurileB
8ofer o asigurare re+ona#il atingerii o#iecti!elor$ ncep9nd cu cele
indi!iduale i ter*in9nd cu cele generale.
>n practic$ e2ist dou categorii de proceduri6
8 procedurile generale date de cadrul nor*ati!$ respecti! de legi$ nor*e
*etodologice$ preci+ri=instruciuni$ ela#orate de ctre entitatea pu#lic$
n !ederea organi+rii aplicrii unor regle*entri de rang superior$
80
apro#ate de ctre conductorul entitii pu#lice sau c4iar de ctre
Cu!ernB
8 proceduri specifice pentru fiecare acti!itate a entitii pu#lice su# for*a
*etodologiilor de lucru$ care tre#uie s fie6
Y scrise i for*ali+ate pe suport de 49rtie i=sau electronic$ care s
conin pe flu2urile operaiilor$ acti!iti de control$ responsa#iliti$
*odele de docu*ente cu e2e*plificri respecti! for*ali+ate$
cunotinele indi!iduale i colecti!e care tre#uie stocate i puse n
ordinea care s corespund scopurilor entitii pu#lice i apro#ate de
conductorul unitiiB
Y si*ple i specifice$ pentru ca e2ecutanii s le poata utili+a cu
respectarea cadrului nor*ati!$ pentru fiecare do*eniu al entitii pu#liceB
Y co*pletate i actuali+ate n *od per*anent$ n funcie de e!oluia
regle*entrilor i practicii n *aterieB
Y aduse la cunotina e2ecutanilor pentru a putea fi discutate$ nsuite i
aplica#ile n *od unifor*.
Auditorul intern$ din anali+ a constatat c pentru atri#uirea
responsa#ilitilor$ separarea sarcinilor i delegarea autoritilor sunt
sta#ilite proceduri scrise i for*ali+ate i au fost actuali+ate. 3aii care
tre#uie parcuri sunt cunoscui de ctre salariai i se regsesc n
0egula*entul de ordine interioar a parc4etelor i parial n fiele
postului.
3ersoanele i*plicate sunt infor*ate despre sarcinile care le re!in
i sunt fa*iliari+ate cu desfurarea acti!itii pe #a+ de proceduri
specifice fiecrei acti!iti.
Din !erificrile efectuate s8a constatat faptul c reco*andrile
cuprinse n 0aportul de audit intern nr. '2=31.03.2010 au fost
i*ple*entate parial.
AcIi4i(iile ;u*liceA =ncIeie!ea cnt!actel! de 0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
-# 5ncad!a!ea cIeltuielil! =n ;!e"ede!ile *ugeta!e
3lile i c4eltuielile )nstituiei pu#lice A s8au ncadrat n creditele
#ugetare reparti+ate de "rdonatorul secundar de credite$ pe capitolele i
articolele clasificaiei #ugetare$ confor* art.2( din <egea nr.,00=2002$
*odificat$ pri!ind finanele pu#lice.
Situaia contului de e2ecuie a #ugetului instituiei pu#lice se
pre+int astfel6
81
- la data de 31.12.2010
8 <-) 8
Denu>i!e indicat!i
C!edite
*ugeta!e
a;!*ate
$l'ti
e0ectuate
CIeltuieli
e0ecti"e
). C4eltuieli curente (.2,'.682 (.2,'.',0 (.2,3.26(
8C4eltuieli de personal 8.683.'0& 8.683.3'( 8.&13.1&0
8Dunuri i ser!icii ,22.'', ,22.2&1 '(1.26(
Genituri din anii precedeni 8 21.8(, 8
)). C4eltuieli de capital 1.&'3.600 1.&'3.600 13,.3((
C4eltuieli pri!ind asistena
social
'8.830 '8.830 '8.830
TOTA) C7E)T"$E)$ 10.((8.282 10.(&6.1,, (.388.668
Se constat c plile efectuate s8au ncadrat n creditele #ugetare
apro#ate.
Din !erificrile efectuate i anali+a testului ntoc*it s8a ela#orat n
#a+a listei de !erificare$ nu au fost constatate iregulariti cu pri!ire la
ela#orarea proiectului de #uget$ acesta este nsoit de funda*entri
detaliate prin care s se *oti!e+e su*ele solicitate.
+# 5ntc>i!ea $!g!a>ului anual al acIi4i(iil! ;u*lice
3entru perioada auditat s8a ntoc*it 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice$ au fost cuprinse n progra* toate !alorile esti*ate ale
contractelor de furni+are$ ser!icii i lucrriB a fost respectat ter*enul legal
de ntoc*ire.
>n toate ca+urile pri!ind ac4i+iiile pu#lice de furni+are$ ser!icii i
lucrri se ntoc*esc referate de necesitate$ apro#ate de ctre
conductorul unitii i se respect corespondena cu siste*ul de
grupare i de codificare C3G.
Au fost e!ideniate deficiene care au fost nscrise n *i/a de
identificare /i anali0 a problemei$ n ceea ce pri!ete ur*toarele
aspecte 6
CONSTATGRI
3entru anul 2010 a fost ntoc*it progra*ul anual al ac4i+iiilor
pu#lice$ dar nu s8a actuali+at confor* rectificrilor #ugetare apro#ate.
82
CAU6E
<ipsa de personal n cadrul departa*entului econo*ico financiar i
ad*inistrati!.
Eu au fost respectate pre!ederile Hotr9rii Cu!ernului nr.(2,=2006
pentru apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor referitoare la
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu *odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii.
CONSECINE
Eeactuali+area progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice pri!ind
totalitatea contractelor de furni+are$ de lucrri i de ser!icii$ pe care
autoritatea contractant intenionea+ s le atri#uie n decursul anului
#ugetar ur*tor$ corespun+tor necesitilor o#iecti!e de produse$ de
lucrri i de ser!icii coro#orate cu gradul de prioritate al necesitilor$
cnduce la necuna<te!ea de c't!e ecIi;a >anage!ial' a
antici;'!il! cu ;!i"i!e la 0ndu!ile ce u!>ea4' a 0i alcate ;!in
*ugetul anual#
RECOMANDGRI
0estudierea i aplicarea de ctre salariaii departa*entului
financiar conta#il i ad*inistrati! a pre!ederilor Hotr9rii Cu!ernului
nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de
urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu *odificrile i co*pletrile
ulterioare$ pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii.
Se "! =ntc>i ;!g!a>ele anuale al acIi4i(iil! ;u*lice la
0ieca!e !ecti0ica!e *ugeta!' n confor*itate cu pre!ederile Hotr9rii
Cu!ernului nr.(2,=2006 pentru apro#area nor*elor de aplicare a
pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din
"rdonana de urgen a Cu!ernului nr.3'=2006 pri!ind atri#uirea
contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune de lucrri
pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii.
1# Re&;ecta!ea ;!cedu!il! de at!i*ui!e a cnt!actel! de
acIi4i(ii ;u*lice
Din anali+a inter!iului *anagerului econo*ic i !erificarea la faa
locului s8a constatat faptul c n perioada auditat la ni!elul )nstituiei
83
pu#lice A s8au ntoc*it i actuali+at procedurile interne pri!ind ac4i+iiile
de #unuri$ ser!icii i lucrri.
Au fost e!ideniate deficiene care au fost nscrise n *i/a de
identificare /i anali0 a problemei$ n ceea ce pri!ete ur*toarele
aspecte 6
CONSTATGRI
Eu se ntoc*esc docu*entele pre!+ute n 3rocedura intern a
)nstituiei pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii
ac4i+iiilor directe i nregistrat su# nr. 32 din 23.02.2010$ respecti! n
ca+ul prestrilor de ser!icii de traducere speciali+ate autori+ate nu s8au
ntoc*it contracte i nici docu*ente de recepie$ care s confir*e c
acestea au fost prestate i sunt confor*e.
CAU6E
Eu au fost respectate pre!ederile "rdonanei de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$
a contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ "rdinul *inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind
apro#area 0egula*entului de aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru
autori+area i plata interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul
Superior al .agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe l9ng
>nalta Curte de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de
organele de ur*rire penal$ de instanele Fudectoreti$ de #irourile
notarilor pu#lici$ de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile
i co*pletrile ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200' i prin
"rdonana Cu!ernului nr. 11=200,$ apro#at cu *odificri prin <egea nr.
110=200,.
Eu a fost respectat 3rocedura intern a )nstituiei pu#lice A ce
tre#uia aplicat n !ederea efecturii ac4i+iiilor directe nregistrat su#
nr.32 din 23.02.2010.
CONSECINE
3rin nerespectarea pre!ederilor legale pri!ind ac4i+iiile directe$ a
coninutului dosarelor de ac4i+iii pu#lice$ ;t &' nu 0ie !e&;ectate
;!inci;iile ca!e &tau la *a4a at!i*ui!ii cnt!actel! de acIi4i(ie
;u*lic'? !e&;ecti"B nediscri*inarea prin asigurarea condiiilor de
*anifestare a concurenei reale pentru ca orice operator econo*ic$
indiferent de naionalitate$ s poat participa la procedura de atri#uire i
astfel s ai# ansa de a de!eni contractantB transparena prin aducerea
la cunotina pu#licului a tuturor infor*aiilor referitoare la aplicarea
procedurii de atri#uire.
8'
RECOMANDGRI
-la#orarea listei acti!itilor i aprecierea riscurilor specifice
acti!itii.
Aplicarea pre!ederilor "rdonanei de urgen a Cu!ernului nr.
3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor
de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de
ser!icii$ "rdinul *inistrului Fustiiei nr.10,'=C=200, pri!ind apro#area
0egula*entului de aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru autori+area i
plata interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul Superior al
.agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe l9ng >nalta Curte
de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul Eaional Anticorupie$ de organele de
ur*rire penal$ de instanele Fudectoreti$ de #irourile notarilor pu#lici$
de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile i co*pletrile
ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200' i prin "rdonana Cu!ernului
nr.11=200,$ apro#at cu *odificri prin <egea nr. 110=200,.
>n ca+ul ac4i+iiei de #unuri i a prestrilor de ser!icii de traducere
speciali+at$ autori+at &e "a !e&;ecta $!cedu!a inte!n' a )nstituiei
pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea efecturii ac4i+iiilor
directe nregistrat su# nr.32 din 23.02.2010$ prin respectarea ter*enului
de ntoc*ire al referatelor de necesitate$ respecti! ntoc*irea=nc4eierea
contractelor i a docu*ente de recepie$ care s confir*e c acestea au
fost prestate i sunt confor*e.
3# U!>'!i!ea e@ecut'!ii cnt!actel! de 0u!ni4a!e? &e!"icii <i
luc!'!i
-fectuarea c4eltuielilor s8a reali+at n li*ita creditelor #ugetare
apro#ate i nu*ai n legtur cu acti!itatea instituiei i cu atri#uiunile
acesteia.
Au fost e!ideniate deficiene care au fost nscrise n *i/a de
identificare /i anali0 a problemei$ n ceea ce pri!ete ur*toarele
aspecte 6
CONSTATGRI
3entru anul 2010 nu s8au respectat pre!ederile Hotr9rii
Cu!ernului nr.1(8=2008 pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de
aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic prin *iFloace electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului
nr.3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ apro#ate prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006
i Hotr9rea Cu!ernului nr.16&=2010 n ceea ce pri!ete o#ligaia de a
8,
utili+a *iFloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atri#uire
pentru reali+area ac4i+iiilor directe ntr8un procent de cel puin '0X din
!aloarea total a acestora.
CAU6E
Eu au fost respectate pre!ederile Hotr9rii Cu!ernului nr.(2,=2006
pentru apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor referitoare la
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de urgen a
Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu *odificrile i co*pletrile ulterioare$ pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$ Hotr9rea
Cu!ernului nr.1(8=2008 pentru *odificarea i co*pletarea Eor*elor de
aplicare a pre!ederilor referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie
pu#lic prin *iFloace electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului
nr. 3'=2006 pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ apro#ate prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006
i Hotr9rea Cu!ernului nr.16&=2010.
CONSECINE
3rin nerespectarea pre!ederilor legale pri!ind utili+area *iFloacelor
electronice la aplicarea procedurilor de atri#uire a ac4i+iiilor directe ntr8
un procent de cel puin '0X din !aloarea total a ac4i+iiilor pu#lice
efectuate n anul 2010$ pot s nu fie respectate principiile care stau la
#a+a atri#uirii contractelor de ac4i+iie pu#lic$ respecti!6 nediscri*inarea
prin asigurarea condiiilor de *anifestare a concurenei reale pentru ca
orice operator econo*ic$ indiferent de naionalitate$ s poat participa la
procedura de atri#uire i astfel s ai# ansa de a de!eni contractantB
transparena prin aducerea la cunotina pu#licului a tuturor infor*aiilor
referitoare la aplicarea procedurii de atri#uireB proporionalitatea prin
asigurarea corelaiei ntre necesitatea autoritii contractante$ o#iectul
contractului de ac4i+iie pu#lic i cerinele solicitate a fi ndepliniteB
asu*area rspunderii prin deter*inarea clar a sarcinilor i
responsa#ilitilor persoanelor i*plicate n procesul de ac4i+iie pu#lic$
ur*rindu8se asigurarea profesionalis*ului$ i*parialitii i
independenei deci+iilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces.
RECOMANDGRI
0estudierea i a;lica!ea de ctre salariaii departa*entului
financiar conta#il i ad*inistrati! a pre!ederilor Hotr9rii 7u"e!nului
n!#2+.J+,,/ pentru apro#area nor*elor de aplicare a pre!ederilor
86
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic din "rdonana de
urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006$ cu *odificrile i co*pletrile
ulterioare$ pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de
concesiune de ser!icii$ Hotr9rea Cu!ernului nr.1(8=2008 pentru
*odificarea i co*pletarea Eor*elor de aplicare a pre!ederilor
referitoare la atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic prin *iFloace
electronice din "rdonana de urgen a Cu!ernului nr. 3'=2006 pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de concesiune
de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$ apro#ate
prin Hotr9rea Cu!ernului nr.1660=2006 i Hotr9rea Cu!ernului
nr.16&=2010.
V# CONC)"#$$
Auditorul pe #a+a testrilor i anali+elor efectuate e"aluea4'
e0icien(a <i e0icacitatea &i&te>ului de cnduce!e *a4at ;e ge&tiunea
!i&cului? a cnt!lului <i a ;!ce&el! de ad>ini&t!a!e din entitatea
auditat confor* grilei6
NR#
CRT
OBIECTIVUL
A$RECIERE
FUNC
IONAL
DE 5MBUNG%
TGIT
CRI
TIC
-# Ac4i+iiile pu#liceB nc4eierea contractelor
de furni+are$ ser!icii i lucrri T
3reci+* c faptele constatate au la #a+ pro#e de audit o#inute
pe #a+a testelor i inter!iurilor efectuate i conse*nate n docu*entele
de lucru ntoc*ite de ctre auditori i nsuite de ctre factorii de
*anage*ent ai )nstituiei pu#lice A.
Aceste e!aluri au la #a+ discuiile care au a!ut loc cu pri!ire la
reco*andrile auditorilor n edina de nc4idere$ apreciate de ctre
participanii la aceast edin$ ca fiind realiste i fe+a#ile$ i
*ateriali+ate n *inuta edinei de nc4idere.
Consider* c n ur*a re+ultatelor e!alurii auditorilor interni cu
pri!ire la eficiena i eficacitatea siste*ului de conducere #a+at pe
gestiunea riscului$ a controlului i a proceselor de ad*inistrare$
acti!itatea factorilor de *anage*ent ai )nstituiei pu#lice A. se nscrie n
para*etri nor*ali.
8&

Auditor intern$
D.3.
Super!i+at$
Oef Ser!iciu audit pu#lic intern
....
.#3# E@e>;luB Ra;!t de audit inte!n !eali4at de e@;e!(i
cnta*ili =n *a4a )Standa!dului ;!0e&inal n!# 1/ K Mi&iunile de
audit inte!n !eali4ate de e@;e!(ii cnta*ili#
88
RA$ORT DE AUDIT INTERN
3ri!ind *isiunea de audit intern desfurat n anul 2011 la
SC :ADC; S0<
Su#se*nata D#$#$ *e*#ru al Ca*erei -2perilor Conta#ili i
Conta#ililor Autori+ai din 0o*9nia$ cod de nregistrare fiscal nr. TT/
(8'&$ nscris n Ta#loul Corpului -2perilor Conta#ili i
Conta#ililor Autori+ai din 0o*9nia$ a!9nd carnet nr.TT1&22=2006=A$
n #a+a contractului de prestri ser!icii nr. 10=2011 a* efectuat6
)Mi&iune de audit inte!n !eali4at' de e@;e!(ii cnta*ili =n *a4a
)Standa!dului ;!0e&inal n!# 1/?
;ent!u ;e!iada ,-#,-#+,-- % 1-#-+#+,-- la SC )ABC SRL T#
E<antin audita!e lunileB >a!tie? iunie? &e;te>*!ie +,--#
Durata *isiunii de audit6 28.11.20118 31.12.2011.
3ersoanele contractate in ti*pul *isiunii de audit6
8).T.1 director generalB
8E.". 1 director econo*icB
8..A.1 conta#ilB
Cadrul legal al aciunii de auditare l8a repre+entat 6
8 "rdonana gu!ernului nr. 6,=1((' pri!ind organi+area acti!itii de
e2perti+ conta#il i a conta#ililor autori+ai$ repu#licatB
8 Standardul profesional nr. 36B :.isiunile de audit intern reali+ate de
e2perii conta#ili;.
8 "...%.3. nr. 126&=2000 pentru apro#area nor*elor *ini*ale de
audit
8 <egea nr. 31=1((0 repu#licat i *odificat pri!ind societile
co*ercialeB
8 <egea conta#ilitii nr. 82=1((1 repu#licatB
8 <egea ,&1=2003 cu *odificrile i co*pletrile ulterioare pri!ind
Codul fiscalB
8 "...%.3. nr. 30,,=200( pentru apro#area regle*entrilor conta#ile
confor*e cu directi!ele europeneB
8 <egea 22 din 1(6( pri!ind angaFarea gestionarilor$ constituirea de
garanii i rspunderea n legtura cu gestionarea #unurilor$
*odificat cu <egea nr. ,' din 8 iulie 1(('B
8 Decretul nr.20(=1(&6 pentru apro#area 0egula*entului operaiilor
de casB
8 "...%.3. nr. 2861=0(.10.200( pentru apro#area Eor*elor pri!ind
organi+area i efectuarea in!entarierii ele*entelor de natura
acti!elor$ datoriilor i capitalurilor propriiB
O*iecti"ele ac(iunii de audita!e sunt no*inali+ate distinct pe
apte dosare dup cu* ur*ea+6
8(
-# D&a!ul Eu!idic6
8 date de identificare$ capital social$ do*enii de acti!itateB
8 puncte de lucru$ acionariat$ auditori$ cen+oriB
8 organigra*a$ 4otr9ri ACA i consiliu de ad*inistraieB
8 titluri de proprietate precu* i nt#ulri sau alte docu*ente pentru
i*o#ilele aflate n parti*oniuB
8 contracte i deineriB
8 cola#orri cu societiB
8 asigurri o#ligatorii i*puse de lege.
+# D&a!ul 0i&cal6
8 o#ligaii declarati!eB
8 autori+ate co*une i specialeB
8 o#ligaia deinerii de case de *arcatB
8 o#ligaii fiscale curente i specifice$ !ector fiscal$ scutiri$ a*9nri la
plat$ ealonriB
8 registre o#ligatoriiB
8 controale fiscale 5perioadele controlate i conclu+ii7B
1. D&a! ge&tiune6
8 Furnale conta#ile$ fond i for*$ cerine$ se*nturi autori+ateB
8 respectarea procedurilor de in!entariere a patri*oniuluiB
8 planul de conturi 1 personali+atB
8 *pru*uturi i leasing 1 proceduri co*une$ cuantu*$ tipologie$
apro#riB
8 decontri ntre unitate i su#unitate$ custodii$ consignaieB
8 circuitul docu*entelor n cadrul organi+aieiB
8 politicile aplicate$ e!aluarea stocurilor$ *etoda de a*orti+are.
3# D&a! t!e4!e!ie6
8 speci*en de se*ntur$ apro#ri pli$ control internB
8 asigurarea garaniilor 5inclusi! cele contractuale7$ responsa#iliti
casier$ plafoane apro#ate$ reineri efectuateB
8 alte !alori deinute$ gestiuni i controlB
8 apro#area a!ansurilor de tre+orerie$ decontare$ diurne i ca+ri
apro#ate confor* procedurilor grupuluiB
8 rulaFele din conturile de tre+orerie i apro#area operaiunilor
efectuateB
.# D&a! cIeltuieli6
8 ntoc*irea i apro#area cererilor de ac4i+iie$ e2istena unui siste*
centrali+at$ responsa#ili i gestiuniB
8 furni+ori agreai de grup confor* procedurilor sau independena n
alegerea partenerilor 1 furni+ori de #unuri i ser!iciiB
(0
8 politici co*une de acordare de #eneficii salariailor sau ulterior
5pensionare7$ asigurri$ *edicina *uncii$ tic4ete de *as.
/# D&a! !e&u!&e u>ane6
8 regula*ent intern de organi+are$ *anualul angaFatuluiB
8 politici de gril salarial$ politici de angaFare sau *aForri de
salariu$ testele o#ligatorii la angaFareB
8 fie de postB
8 e!aluare angaFai i *anage*ent.
9# D&a! lgi&tic6
8 cine utili+ea+ progra*ele infor*atice 5e2istena unui siste* de
securitate7.
Sc;ul ac(iunii de audita!e confor* contractului nc4eiat ntre pri
consta in6
8 asigurarea co*pletitudinii si corectitudinii conducerii registrelor de
conta#ilitateB
8 asigurarea respectrii principiilor generale ale conta#iliti 8
asigurarea respectrii regulilor de e!aluare a ele*entelor de acti! si
pasi!B
8 asigurarea respectrii regle*entarilor conta#ile in confor*itate cu
directi!ele europene
8 #una gestionare a fondurilor societii i renta#ili+area acti!itii
prin politici de reducere a c4eltuielilorB
Ti;ul de audita!e 1 audit6 audit intern reali+at n #a+a standardului
profesional nr.36 :.isiunile de audit intern reali+ate de e2perii conta#ili;.
TeInici utili4ateB
aC verificarea n !ederea asigurrii e!alurii i *#untirii
eficienei i eficacitii societii B
)eCnici de verificare utili+ate6
- Anali0a 6 datelor i infor*aiilor cuprinse n docu*enteB
- 9aminarea: situaiilor pri!ind in!entarierea i a *odului
de ree!aluare a *iFloacelor fi2eB *odului de ndosariere$
ar4i!are i casare a docu*entelorB
- Confruntarea 6 soldurilor faptice cu cele din e!idena
conta#il
- 'ecalcularea E verificarea :calculelor *ate*atice a
salariilorB
- Harantarea : pentru !erificarea realitii datelor din
docu*entele ce au stat la #a+a Fustificrii nregistrrilor n
conta#ilitateB
- "rmrirea : datelor nscrise n #ilanurile conta#ile i a
e2istenei docu*entelor Fustificati!e i coninutul acestora B
(1
pentru a se constata dac toate operaiunile au fost real
efectuateB
- Confirmarea 6 soldurilor de ctre conta#ilitate cu oca+ia
in!entarierii #unurilor.
*C interviul pentru l*urirea unor aspecte legate de organi+area i
desfurarea acti!itilorB
cC eantionarea pentru anali+a *odului de ntoc*ire al
docu*entelorB
dC observarea fi/ic n !ederea for*rii unei preri proprii pri!ind
*odul de ntoc*ire i e*itere a docu*entelor.
Gerificarea la faa locului a !i+at ur*toarele docu*ente ntoc*ite
i co*pletate pentru perioada 01.01.2011 8 31.12.20116
- #alanele de !erificare pentru perioada auditatB
- situaiile financiare se*estriale i anualeB
- docu*ente pri!ind organi+area i conducerea conta#ilitiiB
- state de salariiB
- docu*entele pri!ind in!entarierea ele*entelor de acti! i pasi! B
- registrele societiiB
Mate!iale =ntc>ite ;e ti>;ul audit'!iiB
- ta#loul o#iecti!elor auditateB
- foi de lucru pri!ind descrierea acti!itilor auditateB
- foi de lucru$ ane2 la %.).A.3.B
- fie de identificare i anali+ a pro#le*elor constatate 5%.).A.3.7B
- inter!iuri cu salariaii societii co*erciale auditate pri!ind
acti!itatea desfuratB
- raportul de audit.
SC )ABC SRL funcionea+ n #a+a <egii nr. 31 din 1((0
5repu#licat cu *odificrile ulterioare7$ su# for* de societate cu
rspundere li*itat$ fiind persoan Furidic ro*9n 5confor* contractului
ane2 la actul constituti! nc4eiat la 0'.03.20117. Societatea are sediul
social n6 *unicipiul T.
Capitalul social este n !aloare de 68.'00 0"E$ fiind *prit n
6.8'0 pri sociale fiecare n su* de 10 0"E fiecare.
Asociaii6
8 T.A.6 cu un aport de 61.,00 0"E la capitalul social$ repre+ent9nd
6.1,0 pri socialeB
8 T.C.6 cu un aport de 6.(00 0"E la capitalul social$ repre+ent9nd
6(0 pri sociale.
O*iectul de acti"itate confor* codurilor CA-E6
Do*eniul principal de acti!itate6
682 >nc4irierea i su#nc4irierea #unurilor i*o#iliare proprii sau
nc4iriate.
(2
Actul constituti! preci+ea+ i alte acti!iti.
AS$ECTE SESI6ATE CONFORM OBIECTIVELOR STABILITE I A
FIELOR DE IDENTIFICARE I ANALI6G A $ROBLEMELOR
5NTOCMITE
O*iecti"ul n!# IB D&a!ul Eu!idic
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 date de identificare$ capital social$ do*enii de acti!itateB
8 puncte de lucru$ acionariat$ auditori$ cen+oriB
8 organigra*a$ 4otr9ri ACA i consiliu de ad*inistraieB
8 titluri de proprietate precu* i nt#ulri sau alte docu*ente pentru
i*o#ilele aflate n patri*oniu
8 contracte i deineriB
8 cola#orri cu societiB
8 asigurri o#ligatorii i*puse de lege.
$ROBLEME
a7 8 societatea nu a ntoc*it registrul acionarilorB.
#7 1 riscuri pri!ind deducerea i*po+itelor locale 5teren i cldiri7
aferente acti!elor societii din localitatea C. .. Fud. T.
CONSTATARI
aC nu a 0&t =ntc>it !egi&t!ul a&cia(il!B
Confor* art. 1(8 din legea 31=(0 pri!ind societile co*erciale6 :517
Societatea tre#uie sa ina$ prin griFa ad*inistratorilor$ un registru al
asociailor$ in care se !or nscrie$ dup ca+$ nu*ele si prenu*ele$
denu*irea$ do*iciliul sau sediul fiecrui asociat$ partea acestuia din
capitalul social$ transferul prilor sociale sau orice alta *odificare
pri!itoare la acestea.;
*C deducti*ilitate i>;4it lcal aferent acti!elor societii din
localitatea Co*lou .areB 5teren 1 1.'30 0"E i cldiri 1 6.630 0"E7
Acti!ul societii din loc. Co*lou .are co*pus din :Construcii 2
graFduri i ane2e; n !aloare de 38,.000 0"E 5confor* #alanei de
i*o#ili+ri 1 octo*#rie 20117$ nu are la acest *o*ent utili+are$ nefiind
nc4iriat$ aspect datorat cri+ei econo*ico8financiare.
CAU6E
A fost o*is aspectul legat de registrul asociailor deoarece din
eroare ad*inistratorul a considerat c acesta se ntoc*ete doar n
ca+ul societilor pe aciuni.
Acti!ul societii din loc. C. .. nu reali+ea+ !enituri ntruc9t pe
fondul cri+ei econo*ico8financiare nu s8a putut nc4eia un contract de
(3
nc4iriere renta#il. Ace&t a&;ect "i4ea4' unul din *iecti"ele
;!inci;ale ale &ciet'(ii# 3entru reali+area acestui o#iecti! s8a practicat
pu#licitate n periodicul :Agenda; pe ntregul an 2011.
CONSECINE
Eefiind nc4iriat acti!ul de la C. ..$ acesta este n situaia de a nu
genera !enituri pentru societate n ansa*#lu$ fapt ce nu ar per*ite
deducerea c4eltuielilor generate. Confor* art. 1( din <egea ,&1=2003
pri!ind codul fiscal 5coro#orat cu HC ''=200' cu *odificrile i
co*pletrile ulterioare7 alin. 517 :3rofitul i*po+a#il se calculea+ ca
diferen ntre !eniturile reali+ate din orice surs i c4eltuielile efectuate
n scopul reali+rii de !enituri$ dintr8un an fiscal$ din care se scad
!eniturile nei*po+a#ile i la care se adaug c4eltuielile nededucti#ile. <a
sta#ilirea profitului i*po+a#il se iau n calcul i alte ele*ente si*ilare
!eniturilor i c4eltuielilor potri!it nor*elor de aplicare.;
Aspect a!ut n !edere de ctre co*parti*entul conta#il al
societii i n consecin a*orti+area conta#il aferent acestui acti! nu
face o#iectul deducerii fiscale. -ste discuta#il deducerea c4eltuielilor cu
i*po+itele locale.
Eentoc*indu8se registrul asociailor e2ist riscul necunoaterii n
orice *o*ent a situaiei prilor sociale$ a naturii acestora$ a persoanelor
care le dein.
RECOMANDGRI
0espectarea pre!ederilor art. 1(8 din legea 31=(0 pri!ind
societile co*erciale.
3e parcursul desfurrii *isiuni a fost ntoc*it 0egistrul
asociailor.
O*iecti"ul n!# IIB D&a!ul 0i&cal
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 o#ligaii declarati!eB
8 autori+ate co*une i specialeB
8 o#ligaia deinerii de case de *arcatB 5pentru acest aspect a fost
reali+at un inter!iu cu conta#ilul ef ce este ane2at la %.).A.3. dosar
fiscal i pre+entului raprt7B
8 o#ligaii fiscale curente i specifice$ !ector fiscal$ scutiri$ a*9nri la
plat$ ealonriB
8 registre o#ligatoriiB
8 controale fiscale 5perioadele controlate i conclu+iile acestora sunt
pre+entate n ta#loul o#iecti!elor auditate i n raport7.
$ROBLEME
a7 8 registrul de cas nu este listat n dou e2e*plareB.
#7 8 societatea nu a ntoc*it registrul acionarilor=asociailorB.8
('
aspect anali+at n dosarul FuridicB
CONSTATARI
aC !egi&t!ul de ca&' e&te editat =nt!%un &ingu! e@e>;la!A
Confor* Decretului nr. 20(=1(&6 pentru apro#area 0egula*entului
operaiilor de cas6
art. '0 : -!identa ncasrilor i plilor n nu*erar se ine cu
aFutorul registrului de casa$ care se ntoc*ete de ctre casier pe #a+a
docu*entelor Fustificati!e. Nilnic$ casierul totali+ea+ operaiile din
fiecare +i i sta#ilete soldul casei$ care se reportea+ pe fila ur*toare.
-2e*plarul al doilea se detaea+ i se pred co*parti*entului
financiar8conta#il$ n aceeai +i$ sau cel *ai t9r+iu a doua +i$ *preun
cu docu*entele Fustificati!e$ su# se*ntura n registrul de casa.; B
precu* i a preci+rilor "rdinul .inisterului -cono*iei i
%inanelor nr. 3,12=2008 pri!ind docu*entele financiar8conta#ile
:0-C)ST0A D- CASW5Cod 1'8'8&A i Cod 1'8'8&#A76
1. Ser!ete ca6
8 docu*ent de nregistrare operati! a ncasrilor i plilor n
nu*erar$ efectuate prin casieria unitii pe #a+a actelor Fustificati!eB
8 docu*ent de sta#ilire$ la sf9ritul fiecrei +ile$ a soldului de casB
8 docu*ent de nregistrare n conta#ilitate a operaiunilor de cas.
2. Se ntoc*ete n dou e2e*plare$ *anual sau cu aFutorul te4nicii de
calcul$ +ilnic$ de ctre persoanele care au calitatea de casier$ pe #a+a
actelor Fustificati!e de ncasri i pli.
<a sf9ritul +ilei$ r9ndurile neutili+ate din for*ularul cod 1'8'8&A se
#area+.
Soldul de cas al +ilei precedente se reportea+$ dup ca+$ pe
pri*ul r9nd al registrului de cas pentru +iua n curs.
Se se*nea+ de ctre casier pentru confir*area nregistrrii
operaiunilor efectuate i de ctre persoana din co*parti*entul financiar8
conta#il dese*nat pentru pri*irea e2e*plarului 2 i a actelor
Fustificati!e ane2ate.
3. Circul la co*parti*entul financiar8conta#il pentru !erificarea
e2actitii su*elor nscrise i respectarea dispo+iiilor legale pri!ind
efectuarea operaiunilor de cas 5e2e*plarul 27.
-2e*plarul 1 r*9ne la casier.
'. Se ar4i!ea+6
8 la casierie 5e2e*plarul 17B
8 la co*parti*entul financiar8conta#il 5e2e*plarul 27.;
#7 nu a 0&t =ntc>it !egi&t!ul a&cia(il!B
aspect detaliat la dosarul Furidic
CAU6E
-!idena conta#il este condus n siste* infor*ati+at i a fost
(,
o*is listarea registrului de cas n dou e2e*plare. Eu au fost
respectate pre!ederile legislati!e pri!ind editarea registrului de cas n
dou e2e*plare6 Decret 20(=1(&6$ "rdinului *inistrului finanelor pu#lice
nr. 3,12=2008$ pri!ind docu*entele financiar8conta#ile$ cu *odificrile
ulterioare i a <egii nr.82=1((1 <egea conta#ilitii .
CONSECINE
3rin needitarea registrului de cas n dou e2e*plare confor*
legislaiei n !igoare e2ista riscul depistrii acestui neaFuns de ctre
organele de control 5)nspecia %iscal DC%3$ Carda %inanciar$ .a.7 i
n consecin a aplicrii unor *suri contra!enionale.
RECOMANDGRI
0espectarea pre!ederilor legislati!e n !igoare6 Decret 20(=1(&6$
"rdinul .inisterului -cono*iei i %inanelor 3,12=2008$ pri!ind
docu*entele financiar8conta#ile$ cu *odificrile ulterioare$ a <egii
nr.82=1((1 <egea conta#ilitii i a <egii 31=1((0 pri!ind societile
co*erciale.
3e parcursul desfurrii *isiuni a*#ele pro#le*e se*nalate au
fost re*ediate.
>n ca+ul registrului de cas a fost listat al doilea e2e*plar pentru
ntreaga perioad auditat.
O*iecti"ul n!# IIIB D&a! ge&tiune
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 Furnale conta#ile$ fond i for*$ cerine$ se*nturi autori+ateB
8 respectarea procedurilor de in!entariere a patri*oniuluiB
8 planul de conturi 1 personali+atB
8 *pru*uturi i leasing 1 proceduri co*une$ cuantu*$ tipologie$
apro#riB
8 decontri ntre unitate i su#unitate$ custodii$ consignaieB
8 circuitul docu*entelor n cadrul organi+aieiB
8 politicile aplicate$ e!aluarea stocurilor$ *etoda de a*orti+are.
$ROBLEME
a7 1 pro#le*a decontrii co*#usti#iluluiB
#7 1 regle*entarea din punct de !edere conta#il a ani*alelor de
pa+ de la co*ple2ul C. ...
CONSTATARI
aC K ;!*le>a decnt'!ii c>*u&ti*iluluiA
>n perioada auditat societatea a decontat c4eltuieli pri!ind
co*#usti#ilul 5aferent lunilor cuprinse n eantion7 astfel6
o luna >a!tieB 3-,?1/ RONA
o luna iunieB -#1+F?2+ ROnA
(6
o luna &e;te>*!ieB -#/+,?,. RON#
3entru susinerea acestor c4eltuieli au fost pre+entate foi de
parcurs ntoc*ite de agentul co*ercial.
aC K &cietatea de(ine =n lcalitatea C# M# . cLini de ;a4'?
ca!e nu &unt =n!egi&t!a(i =n e"iden(ele cnta*ile =n cntul
1/- )Ani>ale <i ;'&'!iA
CAU6EB
Societatea a inut cont de regle*entrile i*puse de ".A.C.
3'=200( pri!ind rectificarea #ugetar i regle*entarea unor *suri
financiar 1 fiscale6 : lM-C n perioada 1 ianuarie 2011 8 31 dece*#rie
2011 inclusi!$ c4eltuielile pri!ind co*#usti#ilul pentru !e4iculele rutiere
*otori+ate care sunt destinate e2clusi! transportului rutier de persoane$
cu o greutate *a2i* autori+at care s nu depeasc 3.,00 Sg i care
s nu ai# *ai *ult de ( scaune de pasageri$ inclu+9nd i scaunul
oferului$ cu e2cepia situaiei n care !e4iculele se nscriu n oricare
dintre ur*toarele categorii6
1. !e4iculele utili+ate e2clusi! pentru6 inter!enie$ reparaii$ pa+ i
protecie$ curierat$ transport de personal la i de la locul de desfurare a
acti!itii$ precu* i !e4iculele special adaptate pentru a fi utili+ate drept
care de reportaF$ !e4iculele utili+ate de ageni de !9n+ri i de ageni de
recrutare a forei de *uncB;
Hrana pentru c9inii de la spaiile din localitatea C. .. a fost
considerat c4eltuial deducti#il fiscal i a fost dedus TGA8ul aferent.
CONSECINE
E&te di&cuta*il' deduce!ea cIeltuielil! cu c>*u&ti*ilul? de<i
&cietatea a dedu& da! acele cu!&e !eali4ate cn0!> 0il! de
;a!cu!& da! ;ent!u de&e!"i!ea &;a(iil! =ncIi!iate D>en(ine4 c'
de;la&'!ile !eali4ate =n alte &c;u!i nu au 0'cut *iectul deduce!il!
0i&cale <i nici al TVA%uluiC# Aceast pro#le* re+id din faptul c dei
co*#usti#ilul decontat este Fustificat confor* foilor de parcurs doar n
interesul strict al deser!irii o#iectului de acti!itate a societii$ acesta nu
este personali+at 5deser!irea spaiilor nc4iriate7 n articolul de lege *ai
sus a*intit.
Ani>alele de ;a4' DcLiniC de<i &unt ai &ciet'(ii? dea!ece nu
au 0&t acIi4i(ina(i de la 0u!ni4!i de &;ecialitate D0iind ;!i>i(i de la
ac(ina!iC &%a >i& =n!egi&t!a!ea =n cnta*ilitate#
RECOMANDGRI
0espectarea legii ,&1=2003 cu *odificrile i co*pletrile
ulterioare$ referitoare la deducti#ilitatea fiscal a co*#usti#ilului.
>ntoc*irea +ilnic a foilor de parcurs i !i+area acestora de ctre
directorul econo*ic al societii n !ederea confir*rii curselor reali+ate
(&
doar n scopul o#iectului de acti!itate al societii.
0espectarea 4otr9rilor ACA i a deci+iilor ad*inistratorului pri!ind
c4eltuielile ad*inistrati!e indirecte.
>nregistrarea c9inilor n contul 361 :Ani*ale i psri; prin
coresponden cu contul &,82 5&&187 :Genituri din donaii i su#!enii
pri*ite;$ confor* legii conta#ilitii nr. 82=(1 i a regula*entului de
aplicare a legii conta#ilitii nr. &0' din 1((3 cu *odificrile i
co*pletrile ulterioare
Fa(' de ace&t *iecti" ;!eci4e4 c' &cietatea ;!cedea4'
c!ect ;!i"ind deduce!ea TVA =n &itua(ia &;a(iil! =ncIi!iate la
&ciet'(i *anca!e Dclien(i c't!e ca!e &e e>it 0actu!i 0'!' TVA cn0!>
cnt!actel! =ncIeiateC? =n &en&ul c' acIi4i(iile !eali4ate &t!ict ;e
ace&te &;a(ii nu 0ac *iectul deduce!ii TVA%ului#
O*iecti"ul n!# IVB D&a!ul t!e4!e!iei
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 speci*en de se*ntur$ apro#ri pli$ control internB
8 asigurarea garaniilor 5inclusi! cele contractuale7$ responsa#iliti
casier$ plafoane apro#ate$ reineri efectuateB
8 alte !alori deinute$ gestiuni i controlB
8 apro#area a!ansurilor de tre+orerie$ decontare$ diurne i ca+ri
apro#ate confor* procedurilor grupuluiB
8 rulaFele din conturile de tre+orerie i apro#area operaiunilor
efectuateB
$ROBLEME
aC K ine@i&ten(a cn&titui!ii ga!an(iil! ;ent!u ;e!&ana ce
=nde;line<te 0unc(ia de ca&ie!A
*C K nu e@i&t' It'!L!i A7A ca!e &' !egle>ente4e a;!*a!ea
a"an&u!il! de t!e4!e!ie? decnta!e? diu!ne <i ca4'!i =n
li>itele cn0e!ite de Cdul 0i&cal#A
CONSTATARI
aC nu e&te cn&tituit' ga!an(ie ;ent!u ;e!&ana ce de(ine
0unc(ia de ca&ie!#
Confor* <egii nr. 22 din 18 noie*#rie 1(6( pri!ind angaFarea
gestionarilor$ constituirea de garanii i rspunderea n legtura cu
gestionarea #unurilor organi+aiilor socialiste CA3. 3. Caranii art.10 :
Cestionarul are o#ligaia de a constitui o garanie n nu*erar/.;$ art. 11
:Constituirea garaniei se face prin contract nc4eiat n scris/;$ art. 12
:Carania n nu*erar !a fi de *ini*u* un salariu i de *a2i*u* trei
salarii tarifare lunare ale gestionaruluiB ea nu !a putea depi !aloarea
#unurilor ncredinate;$ art. 13 :Carania n nu*erar se reine n rate
lunare de 1=10 din salariul tarifar lunar sau din c9tigul *ediu pe o lun$
(8
dup ca+. Dac$ din cau+a altor reineri$ ratele din contul garaniei n
nu*erar nu pot fi reinute$ gestionarul este o#ligat sa le depun;$ art. 1,
:Carania n nu*erar !a fi depus de ctre organi+aia socialist la Casa
de -cono*ii i Conse*naiuni$ nscriindu8se ntr8un carnet de
conse*nare pe nu*ele gestionarului. Carnetul de conse*nare !a fi
pstrat de organi+aia socialist n fa!oarea creia s8a constituit garania.
3entru garania depus$ Casa de -cono*ii i Conse*naiuni acord o
do#9nd de 1$, X pe an.;B *odificat de <egea nr. ,' din 8 iulie 1(('
pentru *odificarea unor pre!ederi din <egea nr. 22=1(6( pri!ind
angaFarea gestionarilor$ constituirea de garanii i rspunderea n
legtur cu gestionarea #unurilor organi+aiilor socialiste6 art.1. Ter*enii
Zorgani+aii socialisteZ din titlul i cuprinsul legii se nlocuiesc cu ter*enii6
Zageni econo*ici$ autoriti sau instituii pu#liceZ$i art.2 :Articolul 1, se
*odific i !a a!ea ur*torul cuprins6A0T. 1, Carania n nu*erar !a fi
depus de ctre agenii econo*ici$ autoritile i instituiile pu#lice la
Casa de -cono*ii i Conse*naiuni sau la #nci$ ntr8un cont special al
agentului econo*ic$ al autoritii ori al instituiei pu#lice respecti!e.
Caraniile n nu*erar depuse la Casa de -cono*ii i Conse*naiuni sau
la #nci se nscriu ntr8un carnet de conse*nare pe nu*ele
gestionarului. Carnetul de conse*nare !a fi pstrat n casieria agentului
econo*ic$ autoritii sau instituiei pu#lice n fa!oarea creia s8a
constituit garania.Z
*C nu e@i&t' It'!L!e A7A <i nici ;!cedu!' ;!i"ind
!egle>enta!ea a;!*'!ii a"an&u!il! de t!e4!e!ie? decnta!e? diu!ne
<i ca4'!i cn0!> li>itel! cn0e!ite de legi&la(ia =n "iga!e#
Eu s8a considerat necesare ntoc*irea acestor proceduri deoarece
*aForitatea plilor se reali+ea+ n siste* electronic 5utili+are card$
internet #anSing$7 aspecte ce sunt regle*entate.
CAU6E? CONSECINEB
Eu au fost respectate pre!ederile legislati!e pri!ind
inco*pati#ilitatea n acest do*eniu sta#ilit prin6 <egea 22=1(6(
*odificat de <egea ,'=1((' i Decret 20(=1(&6. 3lile electronice se
reali+ea+ n #a+a con!eniilor ntoc*ite de societate cu unitile
#ancare partenere.
RECOMANDGRI
>n !ederea respectarea pre!ederilor legislati!e n !igoare6 <egea
22=1(6( *odificat cu <egea ,'=1((' $ Decret 20(=1(&6$ <egea
conta#ilitii nr.82=1((1 i a <egii 31=1((0 pri!ind societile co*erciale.
Constituirea garaniilor confor* legii.
-*itere 4otr9re ACA pri!ind regle*entarea apro#rii a!ansurilor
de tre+orerie$ decontare$ diurne i ca+ri confor* li*itelor conferite de
legislaia n !igoare.
((
Co*pletri la fiele posturilor la toate persoanele i*plicate
5conta#il ef$ director econo*ic i director general7$ aspect re*ediat pe
parcursul desfurrii *isiuni de audit.
O*iecti"ul n!# VB D&a! cIeltuieli
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 ntoc*irea i apro#area cererilor de ac4i+iie$ e2istena unui siste*
centrali+at$ responsa#ili i gestiuniB
8 furni+ori agreai de grup confor* procedurilor sau independena n
alegerea partenerilor 1 furni+ori de #unuri i ser!iciiB
8 politici co*une de acordare de #eneficii salariailor sau ulterior
5pensionare7$ asigurri$ *edicina *uncii$ tic4ete de *as.
$ROBLEME
a7 1 pro#le*a decontrii co*#usti#iluluiB
#7 1 ine2istena unor proceduri for*ali+ate ce regle*entea+
circuitul docu*entelor i responsa#ilitatea persoanelor care le
apro#B
CONSTATARI
*C K ;!*le>a decnt'!ii c>*u&ti*iluluiA Aspect anali+at n
cadrul %iei de identificare i anali+ a pro#le*ei referitoare la
Dosarul gestiuniiB
cC K &cietatea nu de(ine ;!cedu!i ;!i"ind !egle>enta!ea
ci!cuitului dcu>entel! <i !e&;n&a*ilitatea
;e!&anel! ca!e le a;!*'A
Aspectele legate de ntoc*irea i apro#area cererilor de
ac4i+iie$ e2istena unui siste* centrali+at$ responsa#ili i gestiuni
precu* i furni+ori agreai de grup confor* procedurilor sau
independena n alegerea partenerilor 1 furni+ori de #unuri i
ser!icii6 sunt de co*petena 4otr9rilor ACA i a deci+iilor
ad*inistratorului societii.
CONSECINE
a7 8 aspecte anali+ate n %.).A.3. dosar gestiune6
#7 1 nee2ist9nd proceduri pot aprea situaii de efectuare a unor
pli fr !i+a directorului general 5aspect anali+at n %.).A.3
referitor la dosarul tre+oreriei7B
RECOMANDGRI
Si*ilar %.).A.3. dosar gestiune i dosar tre+orerie.
>ntoc*irea de proceduri pri!ind regle*entarea circuitului
docu*entelor i responsa#ilitatea persoanelor care le apro#B
A!9nd n !edere faptul c societatea are o acti!itate
profita#il$ pltind un i*po+it considera#il$ discuiile pe te*a
100
apro#rii c4eltuielilor in de 4otr9rile ACA i de deci+iile luate de
ctre ad*inistrator i directorul general n acest sens 5aspect
anali+at n %.).A.3 referitor la dosarul tre+oreriei7.
0eco*andare6 ntoc*ire proceduri$ co*pletri la fiele
posturilor la toate persoanele i*plicate 5conta#il ef$ director
econo*ic i director general7.
"rgani+area unui control intern 5audit intern7 cel puin
periodic pe #a+a unor contracte de prestri ser!icii.
O*iecti"ul n!# VIB D&a! !e&u!&e u>ane
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
8 regula*ent intern de organi+are$ *anualul angaFatuluiB
8 politici de gril salarial$ politici de angaFare sau *aForri de
salariu$ testele o#ligatorii la angaFareB
8 fie de postB
8 e!aluare angaFai i *anage*ent.
$ROBLEME
a7 fiele de post ale conta#ilului ef$ directorului econo*ic i
directorului general nu reflect n totalitate acti!itatea pe care
acetia o desfoar efecti!B
CONSTATARIA CAU6EA CONSECINE#
. a7 constatrile$ cau+ele i consecinele legate de aceast pro#le*
au fost anali+ate distinct n6 dosarul Furidic$ fiscal$ de gestiune$
dosarul tre+orerie i al c4eltuielilorB
RECOMANDGRI
aC c>;leta!ea 0i<el! ;&tu!il!#
3e parcursul desfurrii *isiunii au fost *odificate fiele de post
confor* reco*andrilor din cadrul fiecrei %ie de )dentificare i
Anali+ a 3ro#le*elor.
>ntoc*ire organigra* societate i graficul pri!ind circuitul
docu*entelor.
O*iecti"ul n!# VIIB D&a! lgi&tic
>n cadrul acestui o#iecti! au fost e2a*inate ur*toarele6
a7 *odalitatea de utili+area progra*elor infor*aticeB e2istena unui
siste* de proteFare a progra*elor infor*atice 5e2ist parole i
cine are acces la acestea$ e2ist 4otr9ri ACA sau deci+ii
*anageriale n acest sensU7.
$ROBLEME
a7 progra*ele infor*atice sunt proteFate cu parole care sunt
101
cunoscute i utili+ate de ctre conta#ilul ef i directorul
econo*icA
RECOMANDGRI
Eu se pune pro#le*a utili+rii *ai *ultor parole sau a
*odificrilor periodice ale acestora deoarece personalul angaFat
este sta#il$ acionarii au ncredere n acetia$ iar #iroul unde sunt
a*plasate calculatoarele se gsete n sediul societii este
proteFat pentru e!entuale efracii printr8un contract cu o societate
speciali+at n ser!icii de securitate i pa+.
II# CONCLU6II
Auditorul$ pe #a+a testrilor i anali+elor efectuate e!aluea+
eficiena i eficacitatea societii co*erciale confor* contractului
nc4eiat i n li*itele i*puse de Standardul profesional 36 :.isiunile de
audit intern reali+ate de e2perii conta#ili;6
NR#
CR
T
OBIECTIVUL
A$RECIERE
FB
93
B
9.
S
9/
-# D"SA0A< ?A0)D)C T
+# D"SA0A< %)SCA< T
1# D"SA0 C-ST)AE- T
3# D"SA0 T0-N"0-0)- T
.# D"SA0 CH-<TA)-<) T
/# D"SA0 0-SA0S- A.AE- T
9# D"SA0 <"C)ST)C T
%aptele constatate au la #a+ pro#e de audit o#inute pe #a+a
testelor i inter!iurilor efectuate conse*nate n docu*entele de lucru
ntoc*ite de ctre auditor i nsuite de ctre *anage*ent SC;ADC;
S0<.
Aceste e!aluri au la #a+ discuiile care au a!ut loc cu pri!ire la
reco*andrile auditorului$ apreciate de ctre participanii ca fiind realiste
i fe+a#ile.
5n u!>a !e4ultatel! e"alu'!ii audit!ul a;!ecia4' acti"itatea
SCABC SRL =ncad!at' la )0a!te *ine &au )0unc(inal !e0e!it! la
e@a>ina!ea a&;ectel! ce 0ac ;a!te din d&a!eleB Eu!idic? 0i&cal? al
!e&u!&el! u>ane <i lgi&ticA !e&;ecti" )*inecu !ec>and'!i de
74
FB reprezint foarte bine sa fn!"iona#$
75
B reprezint bine sa %e &'bnt"it$
76
( reprezint sfi!ient sa !riti!
102
)=>*un't'(it ;ent!u a&;ectele ce au "i4at d&a!eleB ge&tiune?
t!e4!e!ie <i cIeltuieliA 0iind =n >'&u!a &' e>it' a&igu!a!e
!e4na*ila >anage>entului gene!al cu !ec>and'!i de aten(ie
a&u;!a cIeltuielil! ce nu "i4ea4' =n >d di!ect *iectul de
acti"itate al &ciet'(ii#
Manage>entul SC )ABC SRL a a;elat la >i&iunea de audit
;ent!u a da un ;lu& de "ala!e acti"it'(il! <i ;!ce&el! =n
an&a>*lu <i nu =n ulti>ul !Lnd ;ent!u e@a>ina!eaJa;!ecie!ea
acti"it'(ii ;e!&nalului din c>;a!ti>entul 0inancia! cnta*il? ca!e
&%a d"edit a 0i ;!0e&ini&t# De ase*enea$ este de apreciat
cola#orarea tuturor angaFailor societii$ ce au fost solicitai n acti!itatea
de audit. >n acest conte2t s8a punctat n cadrul fiecrui %.).A.3. i n
pre+entul raport de audit faptul c *aForitatea reco*andrilor au fost
i*ple*entate din *o*entul sesi+rii iar cele care nu s8au putut finali+a
sunt n curs de reali+are.
30.12.2011
>ntoc*it
D. 3.
5N LOC DE CONCLU6IIB
<ectur9nd aceste pagini nu tiu dac disciplina n cau+ 5audit
intern7 a de!enit *ai interesant$ sau *ai :uor de asi*ilat;$ dar sper s
fi st9rnit curio+itatea fiecrui cursant.
103
Consider c nu ar fi de negliFat dac fiecare dintre d!s. ai reine
faptul c auditul nu este un control aa cu* de *ulte ori se las a se
nelege$ iar auditorii nu sunt :du*anii; unei entiti.
-ste i*portant a se cunoate ur*toarele aspecte6
- Auditul intern este o funcie de asisten acordat *anage*entului
care per*ite responsa#ililor unei entiti s8i ad*inistre+e *ai
#ine acti!itile.
- %olosind *etode i instru*ente specifice$ auditul intern e*ite
Fudeci asupra tuturor dispo+iiilor conducerii 5reguli$ proceduri$
organi+are$ siste* de infor*are etc.7 prin care aceasta asigur
funcionarea nor*al i eficient a acti!itilor entitii$ adic
asupra ntregului siste* de control intern al acesteia prin care
conducerea deine controlul asupra afacerii.
&&
- )*portant este de reinut i faptul c reco*andrile auditorilor
interni nu sunt :liter de lege;$ ele put9nd fi contestate cu
argu*entri precise de ctre entitile auditate aFung9ndu8se n
*ulte situaii prin conciliere 5ca+ n care are loc o edin de
conciliere i este ntoc*it :*inuta edinei de conciliere;7 la
ntoc*irea unor :rapoarte de audit; i a unor planuri de
reco*andri cu ade!rat constructi!e n interesul *anage*entuli
entitii auditatei$ a angaFailor acesteia$ precu* i a tuturor celor
ce au contact cu aceasta 5sindicate$ #anc4etri$ furni+ori$ clieni$
etc.7.
Dac n !iitor *eseria de auditor de!ine interesant pentru un
a#sol!ent de tiine econo*ice este un aspect ce ine nu doar de cadrul
legislati! 5personal consider c ar fi necesare unele co*plettri6 cu* ar fi
i*plicarea auditorilor n acti!itatea econo*ico financiar a entitilor n
*o*entul i*ple*entrii actelor nor*ati!e nou apro#ate7$ dar *ai ales
de *odul n care fiecare cadru didactic reuete s depeasc li*ita
teoretic a acestei *aterii 5ca de altfel a *ultor *aterii econo*ice7 i s
dea coninut acesteia prin ca+uri practice$ coerente i actuale. Sper ca
ntr8o *ic *sur acest caiet de se*inar s fi atins acest scop.
77
Standardul profesional nr. 36 :.isiunile de audit intern reali+ate de e2perii
conta#ili;$ -d. C-CCA0$ Ducureti$ 200&$ pag. ,.
10'
Bi*lig!a0ie
Alain Durlaud 5coord.7$ %.D. 3oitrinal$ -. Salustra6 :Co*pata#ilite et droit
co*pta#le. <intelligence des co*pts et leur cadre legal;$
gualino editeur$ 3aris$ 1((8B
Doulescu .$ C4i ..$ .are G.6 :Control fiscal i auditul financiar 1
fiscal;B -d. C-CCA0$ Ducureti$ 2003B
Doulescu ..6 :Auditul financiar. 0epere nor*ati!e naionale;$ -d.
-cono*ic$ Ducureti$ 2003B
Doulescu .. Oi cola#oratorii6 :%unda*entele auditului;$ -d. Did. i 3ed.$
Ducureti$ 2001B
Creoiu C.$ Ducur ).6 :Conta#ilitate 1 %unda*entele i noul cadru Furidic;$
-d. C.H. DecS$ Ducureti$ 200&B
C4i ..$ C4i 0.$ Driciu S.$ Sas%.6 :Audit 3u#lic )ntern;$ -ditura
A-T-0E)TAS$ Al#a8)ulia$ 2006B
C4i ..$ Sas %.$ Ta*as A.$ Driciu S.$ C4i 0.$ Do#ra D.6 :Cu!ernana
corporati! i auditul intern;B -ditura A-T-0E)TAS$ Al#a8
)ulia$ 200(B
C4i .. .a.6 ;Auditul intern al instituiilor pu#lice6 teorie i practic;$
-ditura C-CCA0$ Ducureti$ 2006B
Ciurgiu A.$ .a.6 :.ic <e2icon %inanciar 1 Dancar i Dursier;$ -d.
Didactic i 3edagogic$ Ducureti 200(B
?a@ues 0enard$6 :T4eorie et practi@ue de l audit interne; -d.
d"rganisation$ 3aris 2002$ tradus n 0o*9nia printr8un
proiect finanat 3HA0-$ su# conducerea ..%.3.$ Ducureti$
2003B
?inga C.6 :Audit financiar;$ -d. AS-$ Ducureti$ 200(B
?ucan E.C.$ 3etracu D.6 :3ro#le*atica de ansa*#lu a controlului i
auditului intern;$ -d. Al*a .ater$ Si#iu$ 2011B
?ucan C.6 :Audit i control intern; 1 Suport de curs pentru .aster D8$ -d.
Al*a .ater Si#iu$ 2011B
.unteanu A.$ Nuca ..$ Nuca O.6 :Auditul intern la ntreprinderi i instituii
pu#lice6 Concepte$ *etodologie$ regle*entri$ studii de
ca+;$ Kolters PluQer$ Ducureti$ 2010B
"prea ).$ 3opa ).$ <eng4e 0.).6 :3rocedurile auditului i ale controlului
financiar;$ -d. 0isoprint$ CluF8Eapoca$ 200&B
3etracu D.$ :)nternal audit6 defining$ o#Fecti!s$ functions and stages;
Studies and Dusiness and -cono*ics$ Si#iu$ Gol ,$3
Dece*#rie 2010B
Stoian A.$ Rurlea -$ :Audit financiar conta#il;$ -d. -cono*ic$ Ducureti$
2001B
St9rcea D6 :Audit intern;$ -d. Acade*ia Dr9ncui$ Tg. ?iu$ 2008B
10,
To*a ..6 :)niiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti;$ -d.
C-CCA0$ Ducureti. 200&B
<egislaie i standarde profesionale6
<egea 6&2 din 2002 pri!ind auditul pu#lic intern *odificat i co*pletat
cu <egea 1(1 din 2011 pu#licat n .onitorul "ficial &80
din 3.11.2011.
"AC &,=1((( pri!ind acti!itatea de audit financiar$ *odificat i
repu#licatB
Standardul profesional nr. 36 :.isiunile de audit intern reali+ate de
e2perii conta#ili;$ -d. C-CCA0$ Ducureti$ 200&$ pag. ,.
Eor*e profesionale ale auditului pu#licate de ).).A i co*entate de
).%.A.C.). Ducureti$ 2002B
106
AE-T-6 3roceduri ac4i+iii instituii pu#lice.
$ROCEDURA INTERNG
$RIVIND EFECTUAREA ACHI6IIILOR DIRECTE

A!9nd n !edere necesitatea ela#orrii de ctre )nstituia pu#lic A
n calitate de ordonator secundar de credite a unei proceduri interne
pentru efectuarea ac4i+iiilor directe$
>n te*eiul dispo+iiilor art. 1( din "AC nr. 3' din 1( aprilie 2006
pri!ind atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a contractelor de
concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de ser!icii$
ce pre!d c 6
$$Autoritatea contractant are dreptul de a acCi0iiona direct
produse$ servicii sau lucrri$ n msura n care valoarea acCi0iiei$
estimat conform prevederilor seciunii a 3Aa a pre0entului capitol$ nu
dep/e/te ecCivalentul n lei a ;2??? euro pentru fiecare acCi0iie de
produse$ serviciu sau lucrare2 AcCi0iia se reali0ea0 pe ba0 de
document 1ustificativ care$ n acest ca0$ se consider a fi contract de
acCi0iie public$ iar obli.aia respectrii prevederilor pre0entei
ordonane de ur.en se limitea0 numai la prevederile art2 3?< alin2
D3F2:$ acest articol a!9nd ur*torul coninut6
$$ Autoritatea contractant are obli.aia de a asi.ura obinerea /i
pstrarea documentelor 1ustificative care dovedesc efectuarea oricrei
acCi0iii publice2 : $
In&titu(ia ;u*lic' A Bad;t' ;!e4enta ;!cedu!' inte!n' de
at!i*ui!e a cnt!actului ;!i"ind acIi4i(ia di!ect' de ;!du&e? &e!"icii
&au luc!'!i#
Sc;ul pre+entei proceduri l constituie a#ordarea unei *etodologii
unitare n efectuarea ac4i+iiilor directe de ctre .inisterul T$ precu* i
respectarea unor principii cu* ar fi6 asigurarea utili+rii eficiente a
fondurilor pu#lice$ asigurarea transparenei i integritii procesului de
ac4i+iie pu#lic$ nediscri*inarea operatorilor econo*ici$ asu*area
rspunderii$ etc.
>n sensul pre+entelor nor*e interne pri!ind atri#uirea contractelor=
lansarea co*en+ilor fer*e a!9nd ca o#iect ac4i+iia de produse= ser!icii=
lucrri prin procedura de ac4i+iie direct$ oricare dintre *e*#ri
co*parti*entelor interne a!9nd atri#uii n efectuarea ac4i+iiilor pu#lice$
!a utili+a ur*torii ter*eni principali$ definii *ai Fos 6
10&
a7 ac4i+iie 8 do#9ndirea definiti! sau te*porar$ de ctre
.inisterul T$ definit ca autoritate contractant a unui produs$ ser!iciu
sau lucrare$ prin atri#uirea unui contract de ac4i+iie sau lansarea unei
co*en+i fer*eB
#7 contractant 8 ofertantul cruia i se atri#uie contractul de ac4i+iie
pu#lic sau ctre care se lansea+ co*anda fer*$ n ur*a aplicrii
procedurii pre!+ute n pre+entul act.
c7 operator econo*ic8 oricare furni+or de produse$ prestator de
ser!icii sau e2ecutant de lucrri8 persoan fi+ic=Furidic$ de drept pu#lic
sau pri!at$ ori grup de astfel de persoane cu acti!itate n do*eniul care
ofer n *od licit pe pia produse$ ser!icii i= sau e2ecuie de lucrri
d7 ofertant 8 oricare operator econo*ic care a depus ofertB
d7 concuren 8 e2istena a cel puin doi ofertani care ndeplinesc
condiiile de eligi#ilitate i*puse de autoritatea contractantB
e7 ofert 8 docu*entaie care cuprinde propunerea te4nic i
propunerea financiarB
f7 propunere te4nic 8 docu*ent al ofertei$ ela#orat pe #a+a
cerinelor din in!itaia de participare$ sta#ilit de autoritatea contractantB
g7 propunere financiar 8 docu*ent al ofertei prin care se
furni+ea+ infor*aiile cerute prin in!itaia de participare cu pri!ire la
pre$ tarif$ alte condiii financiare i co*ercialeB
47 specificaii te4nice 8 cerine de natur te4nic ale autoritii
contractante$ care definesc caracteristici ale #unului$ ser!iciului sau
lucrrii$ care per*it s fie descris n *od o#iecti! ntr8o astfel de *anier
nc9t s corespund acelei necesiti care este n intenia autoritii
contractanteB
i7 autoritate contractant$ n sensul pre+entului act$ este .inisterul
T$ ca i instituie pu#licB
F7 ci de atac8 contestaii sau aciuni n Fustiie *potri!a unor acte$
deci+ii sau a unei proceduri aplicate de ctre autoritatea contractant.
Aut!itatea cnt!actant' a!e d!e;tul de a a;lica acea&t'
;!cedu!a inte!n' a"Lnd =n "ede!e di&;4i(iile a!t# -2 din OU7 n!# 13
din -2 a;!ilie +,,/ ;!i"ind at!i*ui!ea cnt!actel! de acIi4i(ie
;u*lic'? a cnt!actel! de cnce&iune de luc!'!i ;u*lice <i a
cnt!actel! de cnce&iune de &e!"icii#
INIIEREA $ROCEDURII DE ACHI6IIE
A!t# 17 )niierea procedurii de ac4i+iie are loc n *o*entul pri*irii
de ctre Departa*entul econo*ico8 financiar i ad*inistrati! a
!a;!tului de nece&itate a ac4i+iiei$ ntoc*it de ctre co*parti*entul
108
ce solicit di!erse produse$ ser!icii sau lucrri i a!i+at de ctre
conductorul acestuia. 0aportul de necesitate !a cuprinde descrierea
c9t *ai detaliat produselor=ser!iciilor=lucrrilor necesare
co*parti*entului n cau+ 5caracteristici te4nico 1 funcionale *ini*ale7$
di*ensiuni$ cantitate$ calitate$ frec!en a operaiunilor$ etc$ *enionarea
necesitii sau nu a consu*a#ilelor aferente$ perioada de
li!rare=prestare= e2ecuie=garanie$ precu* i !aloarea esti*at a
ac4i+iiei7.
0aportul de necesitate de!ine parte a dosarului ac4i+iiei i !a fi
ntoc*it orientati!$ dup *odelul din F!>ula!ul- ane2at pre+entei.
27 Co*parti*entele din cadrul Departa*entului econo*ic8financiar
i ad*inistrati! ce au atri#uii de efectuare a ac4i+iiilor pu#lice$ !or
ela#ora o#ligatoriu o nt' Eu&ti0icati"' D;!i"ind e&ti>a!ea "al!ii
acIi4i(iei <i a alege!ii ;!cedu!ii de acIi4i(ieC$ pe #a+a raportului de
necesitate ntoc*it de ctre co*parti*entul ce solicit ac4i+iia. Eota
Fustificati! de!ine parte a dosarului ac4i+iiei i !a fi ntoc*it orientati!$
dup *odelul din F!>ula!ul + ane2at pre+entei.
37 Eota Fustificati! se apro# de ctre conductorul autoritii
contractante n calitate de ordonator principal de credite$ cu a!i+ul
*anagerului econo*ic i al efului co*parti*entului ce a ela#orat nota
Fustificati! i constituie un nscris esenial al dosarului ac4i+iiei pu#lice.
'7 3entru deter*inarea !alorii contractului de ac4i+iie !or fi
aplicate regulile de esti*are pre!+ute n Seciunea a 28a din "rdonana
de Argen a Cu!ernului nr. 3'=2006 J0eguli de esti*are a !alorii
contractului de ac4i+iie pu#lic;.

METODE DE EFECTUARE A ACHI6IIEI DIRECTE
A!t# + Ac4i+iia direct de produse=ser!icii=lucrri se poate efectua
prin una din ur*toarele + Ddu'C >etde$ n funcie de gradul de
co*ple2itate al ac4i+iiei$ dup cu* ur*ea+ 6
1. >etda ??te&t'!ii de ;ia(' 5testare din punct de !edere al
e2istenei la !9n+are i al preului produsului=ser!iciului=lucrrii solicitate7
;ent!u acIi4i(ia ;!du&el!J &e!"iciil!Jluc!'!il! cu g!ad >ic de
c>;le@itate#
Aceasta *etod const n ur*toarele6
a7 deplasarea unuia dintre *e*#ri co*parti*entului ce are
atri#uii n efectuarea ac4i+iiilor pu#lice i culegerea de infor*aii legate
de pre6
10(
8 ntr8unul sau *ai *ulte super8*arSet8 uri 5.-T0"$ S-<<C0"SS$
C"0A$ 30ACT)P-0$etc7 pentru produse co*erciali+ate de astfel de
*aga+ine i= sau$
8 la operatori econo*ici speciali+ai 5aflai n #a+a de date a
co*parti*entului ce efectuea+ ac4i+iia$ n pu#licaia 3agini Aurii sau
pe internet7 n do*eniul ce face o#iectul ac4i+iiei8 pentru ser!icii sau
lucrri sau$
#7 solicitarea telefonic de oferte de pre de la operatorii econo*ici
de *ai sus$ cu condiia ca acetia s le trans*it prin fa2 5se*nate i
ta*pilate7 la co*parti*entul ce solicit ofertele.
2. >etda ??in"ita(iei de ;a!tici;a!e ;ent!u acIi4i(ia de
;!du&eJ &e!"iciiJluc!'!i cu g!ad >ai >a!e de c>;le@itate &au de
&;eciali4a!e#
Aceasta *etod const n trans*iterea prin fa2 5de ctre unul
dintre *e*#ri co*parti*entului ce are atri#uii n efectuarea ac4i+iiilor
pu#lice7 a unei in!itaii ctre cel puin trei operatori econo*ici cu
acti!itate n profilul ac4i+iiei 5operatori econo*ici aflai n #a+a de date a
co*parti*entului ce lansea+ in!itaia$ n pu#licaia 3agini Aurii sau pe
internet7.
)n!itaia de participare *ai sus *enionat !a fi ntoc*it orientati!$
dup *odelul din F!>ula!ul 1$ ane2at pre+entei.
-ste o#ligatoriu ca$ n cadrul in!itaiei de participare s se
preci+e+e orice cerin$ criteriu$ regul i alte infor*aii necesare pentru
a asigura operatorului econo*ic o infor*are co*plet$ corect i
e2plicit cu pri!ire la #unul$ ser!iciul sau lucrarea ce se ac4i+iionea+$
precu* i cu pri!ire la e!entualele clau+e contractuale.
&ot: >n ca+ul aplicrii *etodei de la punctul 2 al art.2$ atunci c9nd
se consider a fi necesar$ *anagerul econo*ic i= sau eful ser!iciului
cruia i se su#ordonea+ co*parti*entele ce au atri#uii n efectuarea
ac4i+iiilor pu#lice$ poate solicita nu*irea unei c>i&ii de e"alua!e
alctuit din *ini* 3 *e*#ri 5angaFai ai co*parti*entelor *ai sus
a*intite7$ co*isie ce !a a!ea ca atri#uii e!aluarea ofertelor i
propunerea de atri#uire a ac4i+iiei= contractului de ac4i+iie pu#lic.
Aceast co*isie de e!aluare are o#ligaia de a respinge ofertele
neconfor*e cu cerinele din )n!itaia de participare.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
A!t# 1 -!aluarea ofertelor se reali+ea+ prin co*pararea preurilor
n lei$ fr TGA$ a fiecrei oferte calificate n parte i$ prin ntoc*irea$ n
ordine cresctoare a preurilor oferite$ a clasa*entului pe #a+a cruia se
sta#ilete oferta c9tigtoare$ criteriul de atri#uire fiind ;!e(ul cel >ai
110
&c'4ut dar put9nd fi luat n calcul i calitatea$ #onusurile$ ter*enele de
plat$ etc.

DERULAREA I FINALI6AREA $ROCEDURII
A!t# 3 517 $$Testarea de pia; efectuat confor* pre!ederilor de la
punctul 1 al art.2 !a fi ur*at de6
8 redactarea unui !a;!t de at!i*ui!e 5*odel orientati! confor*
0!>ula! 37$conin9nd re+ultatul testrii i propunerea concret 5din
punct de !edere al identitii operatorului econo*ic i al !alorii ofertei de
pre7 de apro#are a ac4i+iiei. 0aportul !a fi ntoc*it de ctre cel ce a
efectuat testarea de pia$ !a fi a!i+at de ctre conductorul direct al
acestuia i apro#at de *anagerul econo*ic i de ordonatorul principal
de credite.
8 n #a+a raportului de atri#uire apro#at de ordonator$ se !a trece la
efectuarea de*ersurilor econo*ice necesare efecturii ac4i+iiei propriu8
+ise 5eli#erarea din casierie a su*ei necesare ac4i+iiei$ n #a+a
for*ularelor $$propunere de angaFare a unei c4eltuieli;$ $$angaFa*ent
#ugetar indi!idual=glo#al; i $$ordonanare de plat; i apoi la cu*prarea
efecti! a produsului= ser!iciului=lucrrii7.
527Trans*iterea $$in!itaiei de participare; efectuat confor*
pre!ederilor de la punctul 2 al art. 2 !a fi ur*at de6
8pri*irea de oferte prin fa2$
8se*narea 5de ctre cel care a efectuat solicitarea de oferte sau de
ctre co*isia de e!aluare *enionat n Eota de la punctul 2 al art.27 a
declaraiei de confidenialitate 5*odel confor* 0!>ula! /% ;ent!u
>etda ??te&t'!ii de ;ia(' <i ;ent!u >etda ??in"ita(iei de
;a!tici;a!e7.
8redactarea unui !a;!t de at!i*ui!e 5*odel orientati! confor*
0!>ula! .7 ce !a conine date legate de parcurgerea procedurii$ anali+a
ofertelor pre+entate 5respecti! a cel puin dou oferte de pre pri*ite$ din
cele *ini* trei solicitate7$ clasa*entul cresctor din punct de !edere al
preurilor pre+entate n ofertele declarate ad*ise sau calificate i
propunerea concret de atri#uire a ac4i+iiei.
0aportul de atri#uire !a fi ntoc*it$ dup ca+$ de ctre cel ce a
efectuat solicitarea de oferte$ sau de ctre co*isia de e!aluare
*enionat n Eota de la punctul 2 al art.2. Acest raport de atri#uire !a fi
a!i+at dup ca+$ de ctre conductorul direct al persoanei care l8a
ntoc*it$ apoi !a fi apro#at de *anagerul econo*ic i de ordonatorul
principal de credite sau$ n ca+ul e2istenei co*isiei de e!aluare$ !a fi
se*nat de ctre co*isia de e!aluare i apoi apro#at de ctre
ordonatorul principal de credite.
111
8n #a+a raportului de atri#uire apro#at de ordonator$ se !a trece la
ntiinarea ofertanilor despre re+ultatul aplicrii procedurii de ac4i+iie
i$ dup ca+6
a7 la eli#erarea din casierie a su*ei necesare ac4i+iiei$ n #a+a
for*ularelor $$propunere de angaFare a unei c4eltuieli;$ $$angaFa*ent
#ugetar indi!idual=glo#al; i $$ordonanare de plat; i apoi la cu*prarea
efecti! a produsului= ser!iciului=lucrrii$ pentru ca+ul ac4i+iionrii de
produse=ser!icii=lucrri cu un grad *ai *ic de co*ple2itate sau$
#7 la redactarea i nc4eierea contractului$ ur*at de ndeplinirea
efecti! a o#iectului acestuia$ pentru ca+ul ac4i+iionrii de
produse=ser!icii=lucrri ce presupun un grad *ai *are de co*ple2itate i
clau+e contractuale speciale.
&ot: >n ca+ul n care$ ca ur*are a trans*iterii $$in!itaiei de
participare; nu se pri*esc *ini* 2 5dou7 oferte$ din care *ini* 1 5una7
este corespun+toare cerinelor te4nice$ calitati!e$ etc ale autoritii
contractante$ sau preurile din toate ofertele pri*ite depesc alocaia
#ugetar pentru aceast ac4i+iie$ procedura se !a relua$ prin
trans*iterea in!itaiei la cel puin nc un operator econo*ic$ altul dec9t
cei care au fost in!itai la pri*a organi+are a procedurii de ac4i+iie.
$REUL CONTRACTULUI
A!t# . 3reul ac4i+iiei=contractului este fer* i !a fi e2pri*at n lei.
CGILE DE ATAC
A!t# / 517Actele sau deci+iile nelegale$ care deter*in nclcarea
pre!ederilor legale$ pot fi atacate pe cale ad*inistrati!.
527Autoritatea contractant este co*petent s soluione+e
contestaiile naintate pe cale ad*inistrati!.
SOLUIONAREA CONTESTAIEI
A!t# 9
517Contestaia este for*a de atac pe cale ad*inistrati! a actelor i
deci+iilor nelegale.
527Contestaia tre#uie for*ulat n scris.
537Contestaia tre#uie s fac referire la preFudiciile pe care le8a
suferit$ le sufer sau le poate suferi contestatorul$ precu* i *odul n
care acesta ateapt s fie re+ol!at ca+ul n spe.
112
5'7>ndat dup pri*irea unei contestaii autoritatea contractant
!erific contestaia i esti*ea+ te*einicia suspendrii procedurii pentru
atri#uirea contractului.
5,73entru fiecare contestaie autoritatea contractant are o#ligaia de a
for*ula o re+oluie *oti!at care tre#uie s fie co*unicat
contestatorului$ precu* i celorlali participani nc i*plicai n
procedura pentru atri#uirea contractului$ ntr8o perioad de cel *ult 10
+ile lucrtoare de la data naintrii contestaiei.
567 >n ter*en de dou +ile lucrtoare de la pri*irea co*unicrii
pre!+ute la alin. 527 contestatorii au o#ligaia de a notifica autoritii
contractante dac accept &au nu !e4lu(ia autoritii contractante i
*surile corecti!e$ e!entual decise$ de ctre aceasta. Cei care notific
autoritii contractante c accept re+oluia i *surile corecti!e decise
decad din dreptul lor de a ataca n Fustiie$ inclusi! din acela de a
introduce cerere de inter!enie n interesul prii care ar ataca respecti!a
re+oluie i=sau *surile corecti!e n cau+.
5&7 >n !ederea for*ulrii re+oluiei sale *oti!ate aut!itatea
cnt!actant' &e ;ate cn&ulta cu cnte&tat!ul i cu toi cei care s8
au asociat contestaieiB de ase*enea$ autoritatea contractant poate
iniia consultri i cu ceilali participani nc i*plicai n procedura pentru
atri#uirea contractului de ac4i+iie pu#lic.
587 "ri de c9te ori autoritatea contractant reine n !ederea
soluionrii *ai *ulte contestaii *potri!a aceluiai act sau aceleiai
deci+ii in!ocate ca nelegale are o#ligaia s soluione+e n *od unitar
toate contestaiile pri*ite$ a!9nd n !edere respectarea principiului
trata*entului egal.
5(7 >n soluionarea contestaiilor autoritatea contractant poate decide
*suri corecti!e de *odificare$ ncetare$ re!ocare$ anulare i altele
ase*enea ale actelor i deci+iilor nelegale sau ale acti!itilor n legtur
cu acestea$ n scopul confor*rii cu pre!ederile legale.
5107 "rice *sur corecti! decis de ctre autoritatea contractant
tre#uie s fie preci+at n cadrul re+oluiei *oti!ate.
ATACAREA 5N NUSTIIE

A!t# F 517Aciunea n Fustiie tre#uie introdus n cel *ult 30 de +ile
de la data pri*irii re+oluiei *oti!ate pri!ind contestaia sau$ n ca+ul n
care nu pri*ete rspuns$ de la data e2pirrii perioadei de soluionare a
contestaiilor.
DIS$O6III FINALE
113
A!t# 2
517Autoritatea contractant prin6
8 repre+entantul co*parti*entului intern din cadrul
Departa*entului econo*ic8financiar i ad*inistrati! ce are atri#uii de
efectuare a ac4i+iiilor pu#lice sau$
8 preedintele co*isiei de ac4i+iie$ !a asigura respectarea
principiilor li#erei concurene$ transparenei$ trata*entului egal i
confidenialitii n relaia cu ofertanii interesai s participe la procedura
pentru atri#uirea contractului.
527 Autoritatea contractant are o#ligaia de a efectua ac4i+iia prin
cu*prarea direct a produsului= ser!iciului= lucrrii sau de a nc4eia
contractul 5dup ca+7 cu ofertantul a crui ofert a fost sta#ilit ca fiind
corespun+toare din punct de !edere al cerinelor ac4i+itorului i care
are totodat preul cel *ai sc+ut$ nu*ai dup apro#area de ctre
conducerea instituiei a raportului de atri#uire re+ultate n ur*a
desfurrii procedurii interne.
537 >n ca+ul n care raportul de atri#uire nu se apro# de ctre
conductorul instituiei$ procedura !a fi reluat n ter*en de *a2i* 3 +ile
lucrtoare$ prin aplicarea n *od o#ligatoriu$ a *etodei de la punctul 2 al
art.2 din pre+enta procedur.
5'7 3re+entele nor*e procedurale pot fi co*pletate$ *odificate sau
a#rogate de ctre conducerea autoritii contractante.
5,7 3re+entele nor*e de procedur intern pri!ind atri#uirea
contractelor de ac4i+iie prin procedura de $$ac4i+iie direct; intr n
!igoare la data apro#rii prin ordin de ordonatorul principal de credite.


11'

MINISTERUL 8 %or*ular 1
Er. /////..=/////2011


RA$ORT DE NECESITATE
3ri!ind6 ac4i+iia produsului=ser!iciului=lucrrii////////.
Te*ei legal6 pre!ederile <egii 30'=200'.pri!ind legea de
organi+are Fudiciar
"#iect ac4i+iie6
a7descrierea produsului=ser!iciului=lucrrii ce se
dorete a fi ac4i+iionat$ cuprin+9nd date despre para*etri te4nici$
descripti!i$ calitati!i$ cantitati!i$ etc. ai acestuiaB
#7e!entuale clau+e contractuale6 ter*en 5e7 i= sau
condiii de li!rare$ ter*ene de garanie$ etc.
?ustificare ac4i+iie 5necesitate$ etc76 ////.
A!9nd n !edere cele de *ai sus$
G rug* s apro#ai ac4i+iia produselor=ser!iciilor=lucrrilor ce
fac o#iectul pre+entului raport de necesitate.
Ta#el 1
Func(ie Nu>ele <i ;!enu>ele Data Se>n'tu!a
A!i+at ordonator
secundar de
credit
Gerificat ef
co*parti*ent
>ntoc*it
5co*parti*entul
care solicit
ac4i+iia7
11,
Ta#el 2
Func(ie Denu>i!e &itua(ie
e@i&tent'J Nu>e <i
;!enu>e
Data Se>n'tu!a
Apro#at ef
#irou
ad*inistrati!
-li#erare din *aga+ie=
)ne2istent n *aga+ie
i oportunitate a
ac4i+iiei

Ad*inistrator
-2istent n
*aga+ie=)ne2istent n
*aga+ie
&ot : Dup avi0area de ctre ordonatorul secundar de credite Dtabel 4F$
referatul va fi transmis la Departamentului economicoAfinanciar /i
administrativ care va completa tabelul 32
116
%or*ular 2

MINISTERUL 8 Aprobat,
Ordonator secundar de credite

Er. /////..=/////2011


Nt' Eu&ti0icati"'
privind0
8 determinarea valorii estimate fr T3A a contractului de ac8i/iie
public av9nd ca obiect ac8i/iia produsului:serviciului:lucrrii ,,
;;;;;;!! ,,
< selectarea procedurii de ,,ac8i/iie direct = ca procedur de ac8i/iie

>n confor*itate cu 0aportul de necesitate nr//=data// 5pe care l ane2*
pre+entei n copie7$ prin care Secia/= Departa*entul -cono*ico8 %inanciar i
Ad*inistrati! solicit ac4i+iia produsului=ser!iciului=lucrrii////.$
A!9nd n !edere ur*toarele6
8 n progra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice pentru anul ///. al )nstituiei
pu#lice A$ apro#at su# nr. /.= data // $ figurea+ la po+iia nr// de la art.#ugetar
//. denu*it $$///;$ produsul=ser!iciul=lucrarea/// a!9nd codul
C.3.G/////.. i !aloarea disponi#il pe ntreg anul #ugetar //. de ////..
lei fr TGA$ ec4i!alent a //..euro $ la paritatea leu= euro co*unicat de DE0
pentru data apro#rii *odificrii progra*ului *ai sus a*intit 5!aloare su# pragul de
,000 euro7.
8 pn la data pre+entei$ la aceast po+iie din progra* s8a c4eltuit !aloarea
total de ...............lei cu TGA inclus$ prin procedura de $$ac4i+iie direct;.
8!aloarea r*as disponi#il la data pre+entei pentru aceast po+iie din
progra*p este de .......lei cu TGA inclus.
8 "ala!ea e&ti>at' a acIi4i(iei solicitat prin 0aportul de necesitate
nr//=data//..e&te de ::::##lei cu TVA inclus$

3ropune* apro#area aplicrii procedurii de $$ac4i+iie direct; n scopul
efecturii ac4i+iiei produsului= ser!iciului=lucrrii de *ai sus$ Fustificarea fiind
ur*toarea6
)n confor*itate cu regle*entarile legale n !igoare pri!ind ac4i+itiile
pu#lice 5art.1( din "AC 3'=2006 apro#at prin <egea nr.33&=2006 i
HC nr.(,,=20067$ dac !aloarea cu*ulat esti*at a unui contract de
ac4i+iie pu#lic de produse=ser!icii=lucrri$ fr TGA$ pentru un ntreg
an #ugetar$ este *ai *ic de ,.000 euro$ este legal a se aplica
procedura de ac4i+iie direct.
11&
6uncie
Numele i
prenumel
e
Calitatea
'ata Semntura
Ordonator secundar
de credite
&ana+er economic
*irou Ac8i/iii 2ublice 6uncionar public
118
%or*ular 3
MINISTERUL 8
Aprobat,
Ordonator secundar de credite
Er. /////..=/////2011
Ctre$
S.C//////..////S.0.<.$
Adres6/////////////////.
%a2 nr.6

)nstituia pu#lic A$ n calitate de autoritate contractant$ are onoarea s !
in!ite s participati la procedura de atri#uire a contractului de ac4i+itie pu#lic a!9nd
ca o#iect J////..;
-# "#iectul contractului6 //////.
+# Caracteristici te4nice$ calitati!e$ cantitati!e$ etc i condiii de garanie6
:::::##
Nt'B ofertantul care pre+int n ofert un produs=ser!iciu=lucrare ce nu
corespunde caracteristicilor solicitate la acest punct al in!itaiei$ !a fi
descalificat auto*at.
1. 3rocedura aplicat pentru atri#uirea contractului de ac4i+iie pu#lic6
ac4i+iie direct.
3# Sursa de finantare a contractului de furni+are care ur*ea+ s fie atri#uit6
#ugetul de stat.
.# "ferta depus de operatorul econo*ic tre#uie s cuprind6
2ropunerea te8nic >dup ca/)0 (fertantul va elabora propunerea teCnic astfel
ncBt aceasta s descrie /i s respecte n totalitate cerintele preva0ute la
punctul 3 din pre0enta invitaie2
2ropunerea financiara0 (fertantul va elabora propunerea financiar astfel ncBt
aceasta s cuprind toate elementele de cost /i informaiile cu privire la
pre precum /i la alte condiii financiare /i comerciale le.ate de obiectul
acCi0iiei publice$ conform cerinelor de la punctul 3 al invitaiei de
participare2
&ot: !ropunerea teCnic /i cea financiar vor fi semnate /i /tampilate de
ctre ofertant2 Se accept pre0entarea ntrA un sin.ur formular a celor dou
propuneri mai sus menionate2
/# <i*#a de redactare a ofertei6 ro*9n
9# 3erioada de !ala#ilitate a ofertelor6 30 +ile fa de data trans*iterii prin fa2
a acestora.
F# 3retul !a fi e2pri*at n lei 0"E$ fara TGA i ec4i!alent euro.
2# 3retul ofertei este fer* n lei 0"E.
o NU se accepta actuali+area pretului contractului
11(
-,# Criteriul care !a fi utili+at pentru atri#uirea contractului de furni+are6 preul
cel *ai sc+ut$ cu condiia pre+entrii tuturor docu*entelor solicitate la punctul 11 din
pre+enta in!itaie.
--# Dcu>ente de cali0ica!e ce ;t 0i &licitate? du;' ca46
8 certificat de nregistrare ca persoan Furidic eli#erat de "ficiul Eaional al
0egistrului Co*eruluiB
8 certificat de atestare fiscal pri!ind plata su*elor datorate #ugetului de stat i
#ugetelor sociale$ eli#erat de organele teritoriale ale .inisterului %inanelor
3u#lice$ din care s re+ulte ca ofertantul nu are datorii la #ugetul de stat.
8 certificat pri!ind i*po+itele i ta2ele locale$ eli#erat de organele teritoriale ale
.inisterului %inanelor 3u#lice$ din care s re+ulte ca ofertantul nu are datorii la
#ugetul local.
8 certificat constatator eli#erat de "ficiul 0egistrului Co*erului de pe langa
tri#unalul din ra+a teritorial unde i are sediul ofertantul$ din care s reias6
1. e2istenta codului CA-E=C3G corespun+ator co*erciali+arii=prestrii=e2ecutrii
o#iectului ac4i+iiei i$
2. c nu se afla n niciuna dintre situaiile *enionate la art.180 i 181 din
".A.C. nr.3'=2006.
8 alte cerine///. 5dup ca+7.
-+#$!e4enta!ea 0e!tei
Toate docu*entele enu*erate la punctele , i 11 din pre+enta in!itaie$ se !or
trans*ite prin fa2 la nr. 02/= ////.. 5al Co*parti*entului ce efectuea+
ac4i+iia$ din cadrul -ntitii pu#lice7.
-1# <a oferta de #a+a6
o NU se accepta oferte alternati!e
-3# Ter*enul de li!rare i=sau punere n funciune i=sau e2ecutare a lucrrilor
este de *a2i* $$2; +ile lucrtoare de la ac4i+iia #unului=ser!iciului=lucrrii sau de la
se*narea contractului.
-.# 3lata pretului contractului se !a face n contul operatorului econo*ic$
desc4is n tre+oreria ///$ in *a2i* 10 +ile lucrtoare de la data se*nrii
procesului8 !er#al de recepie la li!rarea produselor= punerea n funciune a
produselor =ter*inarea lucrrilor ////
-/# Data li*ita pentru trans*iterea prin fa2 a ofertei6 ///..ora ////..
-9# Telefonul de unde se pot procura infor*aii supli*entare$ al /
5Co*parti*entul responsa#il cu efectuarea ac4i+iiei din cadrul autoritii
contractante7$ este 021=////.

>ntoc*it$
////
120
RA$ORT DE ATRIBUIRE

a ac4i+iiei produsului=ser!iciului=lucrrii///..
prin *etoda $$testrii de pia;

Ar*are a solicitrii din 0aportul de necesitate nr/..=data//de ac4i+iie a
produsului= ser!iciului=lucrrii//. i a apro#rii efecturii acesteia prin procedura de
ac4i+iie direct8 *etoda $$testare de pia; 5confor* Eot nr/..=dat/.7$
Su#se*natul nu*e//prenu*e//..$ angaFat al co*parti*entului//din
cadrul Departa*entului econo*ic8 financiar i ad*inistrati!$ n confor*itate cu
pre!ederile procedurii de efectuare a ac4i+iiilor directe apro#at de conductorul
instituiei$ mA am deplasat n data de //..la SCK2$ SCK22= am solicitat telefonic oferte
de pre n data de KKK22222de la S.C/.$ S.C.//.
Ar*are a celor *ai sus *enionate6
1. am constatat c produsul=serviciul=lucrarea KK22poate fi acCi0iionat la preul
de KK2lei cu )+A inclus de la SCK2$ acesta fiind mai sc0ut decBt preul oferit
de SCKK &au
2. am primit oferte de pre de la SCK22$ SCKK$ etc$ nre.istrate sub nrK2$K22$etc
pentru produsul=ser!iciul=lucrarea //..i a* constatat c preul cel *ai sc+ut
este oferit de SC///..
A!9nd n !edere cele *enionate *ai sus$ propun apro#area ac4i+iiei
produsului=ser!iciului=lucrrii ////.. de la SC///.

6uncie
Numele i
prenumele
Calitatea
'ata
Semntur
a
Aprobat
Ordonator
secundar de
credite
Avi/at
&ana+er
economic
5ntocmit Compartiment
din cadrul
'epartamentului
economico< financiar
i contabilitate,
responsabil cu
efectuarea ac8i/iiei

6uncionar
public
121
%or*ular ,
MINISTERUL 8 Aprobat,
Ordonator secundar de credite

Er. /////..=/////200&
RA$ORT DE ATRIBUIRE
a ac4i+iiei produsului=ser!iciului=lucrrii///..
prin *etoda $$in!itaiei de participare;

Ar*are a solicitrii din 0aportul de necesitate nr/..=data//de ac4i+iie a
produsului= ser!iciului=lucrrii//. i a apro#rii efecturii acesteia prin procedura de
ac4i+iie direct8 *etoda trans*iterii $$in!itaiei de participare; 5confor* Eot
nr/..=dat/.7$
+arianta42Su#se*natul nu*e//prenu*e//..$ angaFat al
co*parti*entului//din cadrul Departa*entului econo*ic8 financiar i ad*inistrati!$ n
confor*itate cu pre!ederile procedurii de efectuare a ac4i+iiilor directe apro#at de
conductorul instituiei$ a* trans*is prin fa2 n data de //..in!itaiile de participare
nr//.=data//..ctre SC/.$ SC/.. i SC//.
A* pri*it pe fa2 ofertele nregistrate su# nr//.=data//.. a SC//.$
nr//.=data//..a SC//..$ nr//.=data///a SC////
Ca re+ultat al anali+rii acestora$ a* constatat ur*toarele6
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respinsB
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respinsB
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respins.
Drept ur*are$ clasa*entul cresctor al preurilor din ofertele declarate calificate
este ur*torul6
1.SC//.B
2.SC//.B
3.SC//..
122
A!9nd n !edere anali+a ofertelor nregistrate pentru ac4i+iia ce face o#iectul
procedurii *ai sus pre+entat$ propun apro#area cu*prrii
produsului=ser!iciului=lucrrii//.. de la SC///..
+arianta3. Eu*e/.prenu*e//.$ angaFat al co*parti*entului//din cadrul
Departa*entului econo*ic8 financiar i ad*inistrati!$ n confor*itate cu pre!ederile
procedurii de efectuare a ac4i+iiilor directe apro#at de conductorul instituiei$ a
trans*is prin fa2 n data de //..in!itaiile de participare nr//.=data//..ctre SC/.$
SC/.. i SC//.
Ar*are a acestui lucru$ s8 au pri*it pe fa2 ofertele nregistrate su#
nr//.=data//.. a SC//.$ nr//.=data//..a SC///$ nr//.=data///a
SC////
Co*isia de e!aluare nu*it prin "rdinul nr/..=data/. al ordonatorului
secundar de credite al )nstituiei pu#lice A a procedat la anali+area ofertelor i a
constatat ur*toarele6
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respinsB
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respinsB
8"ferta SC/. a pre+entat= nu a pre+entat docu*entele de calificare solicitate de
ac4i+itor i$ n conclu+ie$ este declarat calificat i ad*is. 3reul oferit pentru
produsul=ser!iciul=lucrarea/. este de //lei fr TGA inclus= este declarat
descalificat i respins.
Drept ur*are$
+arianta aF Clasa*entul cresctor al preurilor din ofertele declarate calificate este
ur*torul6
1.SC//.B
2.SC//.B
3.SC//..
)ar co*isia de e!aluare propune apro#area cumprrii
produsului=serviciului=lucrriiKK22 de la SCKKK22 =atribuirii contractului de furni0are a
produsului=prestare a serviciului= e9ecuie a lucrriiKKn favoarea SCKK22
+arianta bF A!9nd n !edere faptul c nu e2ist nici o ofert corespun+toare cerinelor
ac4i+itorului$ co*isia de e!aluare propune repetarea procedurii de ac4i+iie.
Co*isia de e!aluare6
1///.8 preedinte
2///.8*e*#ru
3///.8*e*#ru
123
12'
F!>ula! /% ;ent!u >etda ??te&t'!ii de ;ia('
DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE I IM$ARIALITATE

Su#se*natul //// angaFat al co*parti*entului/////.din cadrul
)nstituiei pu#lice A$ a!9nd funcia de ///$ declar pe propria rspundere
ur*toarele6
8 nu sunt so sau rud p9n la gradul al treilea inclusi! ori afin p9n la gradul al
treilea inclusi!$ cu unul dintre ofertani=candidai=concureniB
8 n ulti*ii trei ani nu a* a!ut contracte de *unc sau de cola#orare cu !reunul
dintre ofertani=candidai=concureni
8 nu a* fcut parte din consiliul de ad*inistraie sau din orice alt organ de
conducere sau de ad*inistraie al !reunui ofertant=candidat=concurentB
8 nu dein pri sociale sau aciuni din capitalul social su#scris al unuia dintre
ofertani=candidai=concureniB
8 nu a* nici un interes financiar n derularea procedurii$ cu e2cepia onorariului
cu!enit$ potri!it pre!ederilor legale$ pentru ser!iciile prestateB
8 nu a* nici un interes financiar fa de oricare dintre
ofertani=candidai=concureniB
8 nu a* nici o afinitate sau o inclinaie personal care ar putea s8*i afecte+e
deci+iile n legatur cu procesul de selecieB
8 nu a* nici o o#ligaie personal sau de#ite financiare$ ori de alt natur$ fa
de nici un ofertant=candidat=concurent$ care ar putea s8*i afecte+e deci+iile n
legatura cu procesul de e!aluare.
8 !oi anuna autoritatea contractant n situaia apariiei unui conflict potenial
sau aparent care ar putea *pieta asupra procesului de e!aluare pentru care a* fost
no*inali+at i sunt de acord cu nlocuirea *ea cu alt persoan dac * aflu n
oricare din situaia de *ai sus.
8 prin ter*enul in0!>a(ie neleg orice dat$ docu*ent$ grafic$ 4art$ planuri
de e2ecuie$ progra*e de calculator$ #a+e de date i alte ase*enea stocate prin
orice *iFloc i de ase*enea$ orice infor*aie pus la dispo+iie n legtura direct ori
indirect cu e!aluarea ofertelor sau cu acti!itatea din cadrul )nstituiei pu#lice A.
8 !oi trata orice infor*aie la care a* acces sau *i8a fost dat ori adus la
cunotin drept secret si confidential i nu !oi trans*ite unei tere pri fr
apro#area n scris a conducerii autoritii contractante sau a unui potenial client$
dup cu* este ca+ul.
8 neleg$ de ase*enea$ c aceast o#ligaie nu se aplic n ca+ul n care
trans*iterea infor*atilor se efectuea+ ca o consecin a unei o#ligaii legale.
8 infor*aiile pe care le dein le !oi folosi n unicul scop de a efectua e!aluarea
ofertelor pentru atri#uirea contractului de ac4i+iie pu#lic.
8 * angaFe+ s nu copie+$ s nu *ultiplic i s nu reproduc infor*aii fr
apro#area n scris a autoritii contractante i s nu per*it persoanelor din afara
co*isiei de e!aluare s intre n contact cu infor*aii din cadrul procedurii.
8 !oi lua toate *surile re+ona#il posi#ile pentru a *piedica accesul la
infor*aii aflate su# controlul *eu precu* i copierea acestora.
12,
8 !oi infor*a i*ediat conducerea autoriti contractante dac a* cunostin
despre orice acces neautori+at la orice infor*aie i *odul n care a a!ut loc acest
acces.
Dau pre+enta declaraie de confidenialitate i i*parialitate pe propria
rspundere$ cunosc9nd pre!ederile legale cu pri!ire la confidenialitatea i pstrarea
secretului infor*aiei.
Eu*ele i prenu*ele IIIIIIIIIIIII
Data IIIIIIIIIIIIIIII
Se*ntura IIIIIIIIIII
126
F!>ula! /% ;ent!u >etda ??in"ita(iei de ;a!tici;a!e
DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE I IM$ARIALITATE

Su#se*natul //// *e*#ru n co*isia de e!aluare pentru atri#uirea
contractului de ac4i+iie pu#lic a produsului=ser!iciului=lucrrii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$ prin procedura de ac4i+iie direct$ nu*it prin "rdinul
nr/..=//. e*is de ordonatorul de credite al )nstituiei pu#lice A$ a!9nd funcia de
///.$ declar pe propria rspundere ur*toarele6
8 nu sunt so sau rud p9n la gradul al treilea inclusi! ori afin p9n la gradul al
treilea inclusi!$ cu unul dintre ofertani=candidai=concureniB
8 n ulti*ii trei ani nu a* a!ut contracte de *unc sau de cola#orare cu !reunul
dintre ofertani=candidai=concureni
8 nu a* fcut parte din consiliul de ad*inistraie sau din orice alt organ de
conducere sau de ad*inistraie al !reunui ofertant=candidat=concurentB
8 nu dein pri sociale sau aciuni din capitalul social su#scris al unuia dintre
ofertani=candidai=concureniB
8 nu a* nici un interes financiar n derularea procedurii$ cu e2cepia onorariului
cu!enit$ potri!it pre!ederilor legale$ pentru ser!iciile prestateB
8 nu a* nici un interes financiar fa de oricare dintre
ofertani=candidai=concureniB
8 nu a* nici o afinitate sau o inclinaie personal care ar putea s8*i afecte+e
deci+iile n legtur cu procesul de selecieB
8 nu a* nici o o#ligaie personal sau de#ite financiare$ ori de alt natur$ fa
de nici un ofertant=candidat=concurent$ care ar putea s8*i afecte+e deci+iile n
legatura cu procesul de e!aluare.
8 !oi anuna autoritatea contractant n situaia apariiei unui conflict potenial
sau aparent care ar putea *pieta asupra procesului de e!aluare pentru care a* fost
no*inali+at i sunt de acord cu nlocuirea *ea cu alt persoan dac * aflu n
oricare din situaia de *ai sus.
8 prin ter*enul in0!>a(ie neleg orice dat$ docu*ent$ grafic$ 4art$ planuri
de e2ecuie$ progra*e de calculator$ #a+e de date i alte ase*enea stocate prin
orice *iFloc i de ase*enea$ orice infor*aie pus la dispo+iie n legtura direct ori
indirect cu e!aluarea ofertelor sau cu acti!itatea din cadrul )nstituiei pu#lice A.
8 !oi trata orice infor*aie la care a* acces sau *i8a fost dat ori adus la
cunotin drept secret si confidential i nu !oi trans*ite unei tere pri fr
apro#area n scris a conducerii autoritii contractante sau a unui potenial client$
dup cu* este ca+ul.
8 neleg$ de ase*enea$ c aceast o#ligaie nu se aplic n ca+ul n care
trans*iterea infor*atilor se efectuea+ ca o consecin a unei o#ligaii legale.
8 infor*aiile pe care le dein le !oi folosi n unicul scop de a efectua e!aluarea
ofertelor pentru atri#uirea contractului de ac4i+iie pu#lic.
8 * angaFe+ s nu copie+$ s nu *ultiplic i s nu reproduc infor*aii fr
apro#area n scris a autoritii contractante i s nu per*it persoanelor din afara
co*isiei de e!aluare s intre n contact cu infor*aii din cadrul procedurii.
8 !oi lua toate *surile re+ona#il posi#ile pentru a *piedica accesul la
infor*aii aflate su# controlul *eu precu* i copierea acestora.
12&
8 !oi infor*a i*ediat conducerea autoriti contractante dac a* cunostin
despre orice acces neautori+at la orice infor*aie i *odul n care a a!ut loc acest
acces.
Dau pre+enta declaraie de confidenialitate i i*parialitate pe propria
rspundere$ cunosc9nd pre!ederile legale cu pri!ire la confidenialitatea i pstrarea
secretului infor*aiei.
Eu*ele i prenu*ele IIIIIIIIIIIII
Data IIIIIIIIIIIIIIII
Se*ntura IIIIIIIIIII
128
ANE8E A
MINISTERUL 8
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er. T&&=2011
$RO7RAMUL DE AUDIT INTERN
Mi&iunea de auditB Audit de !egula!itate ;ent!u e"alua!ea <i =>*un't'(i!ea e0icien(ei <i e0icacit'(ii &i&te>ului de cnduce!e
*a4at ;e ge&tiunea !i&cului? a cnt!lului <i a ;!ce&el! de ad>ini&t!a!e
5ntc>itB$#D# DataB 0,.0,.2011
A"i4atB DataB 16.0,.2011
ETA$ELE
MISIUNII
DOMENIUL ACTIVITGI DURATA $ERSOANELE
IM$LICATE
LOCUL
DESFGURGRII
Tema +eneralB Audit de re+ularitate pentru evaluarea i ?mbuntirea eficienei i eficacitii sistemului de conducere
ba/at pe +estiunea riscului, a controlului i a proceselor de administrare
I# $RE7GTIREA MISIUNII DE AUDIT
1. Tiprirea i procesarea "rdinului de ser!iciu 31.03.2011
3.D.
.inisterul T
2. Tiprirea i procesarea Declaraiei de independen
31.03.2011 .inisterul T
3. Eotificarea pri!ind declanarea *isiunii de audit intern
31.03.2011 .inisterul T
'. >ntoc*irea <istei centrali+atoare a o#iectelor audita#ile
03.0,8
0'.0,.2011
3.D. .inisterul T
,. -la#orarea Ta#elului puncte tari i puncte sla#e
6. >ntoc*irea 3rogra*ului de audit intern
0,.0,.2011 3.D. .inisterul T
&. >ntoc*irea 3rogra*ului preli*inar al inter!eniei la faa
locului 06.0,.2011
3.D. .inisterul T
12(
8. 3lanificarea i organi+area Oedinei de desc4idere 16.0,.2011 3.D. .inisterul T
II# INTERVENIA LA FAA LOCULUI
O*$ECT$3")
AcIi4i(iile
;u*liceA
=ncIeie!ea
cnt!actel! de
0u!ni4a!e?
&e!"icii <i luc!'!i
3.1. -fectuarea testrilor$ detaliate n !ro.ramul interveniei
la faa locului
30.0,8
01.06.2011
3.D. )nstituia pu#lic
A.
3.2. Discutarea constatrilor cu eful de ser!iciu
3.3. -la#orarea %.).A.3. 1 urilor
3.'. Colectarea do!e+ilor
3.,. 0e!i+uirea docu*entelor de lucru din punct de !edere
al coninutului i al for*ei i ntoc*irea Eotei centrali+atoare
a docu*entelor de lucru
'. 3lanificarea i organi+area Oedinei de nc4idere
03.06.2011
,. Discutarea constatrilor cu structura auditat
6. Conclu+ii
III# RA$ORTUL DE AUDIT INTERN
&. 0edactarea proiectului de 0aport de audit intern
03.06.2011
8. 0e!i+uirea proiectului de 0aport de audit intern
(. "#inerea apro#rii proiectului de 0aport de audit intern
de conducerea Ser!iciului Audit 3u#lic )ntern
10.06.2011 10. Trans*iterea proiectului de 0aport de audit intern la
auditat i solicitarea rspunsului asupra coninutului n 1,
+ile
11. 3lanificarea i organi+area 0euniunii de conciliere$ dac
este ca+ul
2'.06.2011
12. )ncluderea n 0aportul de audit intern a aspectelor
reinute din punctul de !edere al auditatului
13. %inali+area 0aportului de audit intern
1'. "#inerea 0aportului de audit intern apro#at de
conducerea instituiei
1,. Trans*iterea reco*andrilor apro#ate ctre auditat
IV# URMGRIREA RECOMANDGRILOR
21. )niierea procesului de ur*rire 2&.06.2011
130
.)E)ST-0A< T AE-TA D
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er.T&&=2011
$RO7RAMUL INTERVENIEI LA FAA LOCULUI
Mi&iunea de auditB Audit de !egula!itate ;ent!u e"alua!ea <i =>*un't'(i!ea e0icien(ei <i e0icacit'(ii &i&te>ului de
cnduce!e *a4at ;e ge&tiunea !i&cului? a cnt!lului <i a ;!ce&el! de ad>ini&t!a!e
$e!iada auditat'B 01.01.2010 1 31.12.2010
5ntc>itB 3.D. Data6
06.0,.2011
A"i4atB Data6 16.0,.2011
Obiectivul ACHI6IIILE $UBLICE A 5NCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNI6ARE? SERVICII I
LUCRGRI
5NTOCMIREA $RO7RAMULUI
ANUAL AL ACHI6IIILOR $UBLICE
8 -2istena progra*ului anual al ac4i+iiilor pu#lice
)nstituia
pu#lica A
30.0,8
31.0,.2011
8 >ncadrarea progra*ului anual al ac4i+iiilor
pu#lice n #ugetul apro#at
8 3rogra*ul anual al ac4i+iiilor pu#lice este
actuali+at
8 Gerificarea corespondenei produselor$ ser!iciilor
i lucrrilor cu siste*ul de grupare i de codificare
utili+at C3G
8 Anali+a referatelor de necesitate
8 -sti*area !alorii contractelor de ac4i+iii
30.0,8
131
ESTIMAREA VALORII
CONTRACTELOR DE ACHI6IIE 31.0,.2011
8 Gerificarea cuprinderii n progra* a tuturor
!alorilor esti*ate ale contractelor
RES$ECTAREA $ROCEDURILOR DE
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
ACHI6III $UBLICE
8 Docu*entul de nu*ire a co*isiei de e!aluare
30.0,8
31.0,.2011
8-2istena declaraiilor de confidenialitate i
i*parialitate
8"ferta este nsoit de do!ada garaniei de
participare
5NCHEIEREA CONTRACTELOR DE
FURNI6ARE? SERVICII I LUCRGRI
8 Gerificarea nc4eierii contractelor cu ofertantul
declarat c9tigtor
31.0,.2011
8 Gerificarea constituirii garaniei de #un e2ecuie
URMGRIREA E8ECUTGRII
CONTRACTE%LOR DE FURNI6ARE?
SERVICII I LUCRGRI
8 Gerificarea e2istenei dosarului ac4i+iiei pu#lice
01.06.2011
8 Gerificarea respectrii clau+elor contractuale
5ter*en$ pre$ calitate i cantitate7
132
.)E)ST-0A< T AE-TA C
S-0G)C)A< AAD)T 3AD<)C )ET-0E
Er.T&&=03.06.2011
FIA DE URMGRIRE A RECOMANDGRILOR
.inisterul T
Se!"iciul de audit
;u*lic inte!n
Luna
INSTITUIA $UBLICG A
Mi&iunea de audit ;u*lic
inte!n
Audit de !egula!itate ;e
;e!iada ,-#,-#+,-,%
1-#-+#+,-,
Ra;!t de
audit
n!# 899J
,1#,/#+,--
O*iecte
audita*ile
Rec>anda!ea
)*ple*entat
3arial
i*ple8
*entat
Eei*8
ple*en8
tat
Data
planificat=
Data
i*ple*entrii
Obiectivul ACHI6IIILE $UBLICE A 5NCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNI6ARE? SERVICII I LUCRGRI
Re&;ecta!ea
;!cedu!il! de
at!i*ui!e a
cnt!actel! de
acIi4i(ii ;u*lice
0estudierea i aplicarea de ctre salariaii
departa*entului financiar conta#il i ad*inistrati! i
*e*#rii co*isiilor de recepie a pre!ederilor
"rdonanei de urgen a Cu!ernului nr.3'=2006 pri!ind
atri#uirea contractelor de ac4i+iie pu#lic$ a
contractelor de concesiune de lucrri pu#lice i a
contractelor de concesiune de ser!icii$ cu *odificrile i
co*pletrile ulterioare i a "rdinul *inistrului Fustiiei
nr.10,'=C=200, pri!ind apro#area 0egula*entului de
aplicare a <egii nr.1&8=1((& pentru autori+area i plata
interpreilor i traductorilor folosii de Consiliul Superior
T 3er*anent
133
.inisterul T
Se!"iciul de audit
;u*lic inte!n
Luna
INSTITUIA $UBLICG A
Mi&iunea de audit ;u*lic
inte!n
Audit de !egula!itate ;e
;e!iada ,-#,-#+,-,%
1-#-+#+,-,
Ra;!t de
audit
n!# 899J
,1#,/#+,--
al .agistraturii$ de .inisterul ?ustiiei$ 3arc4etul de pe
l9ng >nalta Curte de Casaie i ?ustiie$ 3arc4etul
Eaional Anticorupie$ de organele de ur*rire penal$
de instanele Fudectoreti$ de #irourile notarilor pu#lici$
de a!ocai i de e2ecutori Fudectoreti$ cu *odificrile
i co*pletrile ulterioare aduse prin <egea nr. 281=200'
i prin "rdonana Cu!ernului nr. 11=200,$ apro#at cu
*odificri prin <egea nr. 110=200,.
>n ca+ul prestrilor de ser!icii de traducere speciali+at
autori+at se !a respecta 3rocedura intern a )nstituiei
pu#lice A ce ur*ea+ a fi desfurat n !ederea
efecturii ac4i+iiilor directe nregistrat su# nr.2' din
0,.01.2010$ prin nc4eierea contractelor i a docu*ente
de recepie$ care s confir*e c acestea au fost
prestate i sunt confor*e.
T 3er*anent

>ntoc*it$ 3entru confor*itate$
Auditor intern )nstituia pu#lic A
.anager
econo*ic
Super!i+at$
Oef Ser!iciu Audit 3u#lic )ntern
13'
13,