Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

120 din 18 iulie 2014


pentru scutirea de la plat a unor debite ale persoanelor provenite din
sistemul de asigurri sociale al agricultorilor ctre bugetul de stat
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFIIAL nr! "#$ din %% iulie %&$#
Parlamentul Rom'niei adopt pre(enta lege!
ART! $
)$* +ebitele pensionarilor proveni,i din sistemul de asigurri
sociale al agricultorilor ctre bugetul de stat- a.late /n sarcina
acestora la data intrrii /n vigoare a pre(entei legi- generate de
interpretri neunitare ale prevederilor Ordonan,ei de urgen, a
0uvernului nr! 123%&&4 privind ma5orarea pensiilor din sistemul public
provenite din sistemul de asigurri sociale al agricultorilor- aprobat
prin Legea nr! 4643%&&4- 7i ale prevederilor Legii nr! %"&3%&&2 pentru
modi.icarea Legii nr! $83%&&& privind sistemul public de pensii 7i alte
drepturi de asigurri sociale- se scutesc de la plat!
)%* ontribu,ia de asigurri de sntate sau- dup ca(- impo(itul-
a.erente debitelor scutite la plat con.orm prevederilor alin! )$*- nu
se recuperea(!
ART! %
Prevederile art! $ se aplic 7i /n ca(ul debitelor ctre bugetul de
stat generate de cau(a prev(ut la art! $ alin! )$* 7i constatate dup
intrarea /n vigoare a pre(entei legi!
ART! 4
Nu .ac obiectul scutirii la plat- con.orm prevederilor pre(entei
legi- debitele care au drept cau( culpa debitorului- materiali(at /n
.olosirea de ctre acesta a unor documente necon.orme realit,ii sau /n
declararea de ctre acesta a unor date nereale care au avut drept
urmare stabilirea eronat a pensiei!
ART! #
9n termen de 4& de (ile de la intrarea /n vigoare a pre(entei legi-
Ministerul Muncii- Familiei- Protec,iei :ociale 7i Persoanelor
;'rstnice va emite norme metodologice de aplicare- care se aprob prin
ordin al ministrului!
Aceast lege a .ost adoptat de Parlamentul Rom'niei- cu
respectarea prevederilor art! 2" 7i ale art! 21 alin! )%* din
onstitu,ia Rom'niei- republicat!
PRE<E+INTELE AMEREI +EPUTA=ILOR
;ALERIU><TEFAN ?0ONEA
PRE<E+INTELE :ENATULUI
@LIN>ON:TANTIN>ANTON POPE:U>T@RIEANU
Aucure7ti- $6 iulie %&$#!
Nr! $%&!
>>>>>>>>>>>>