Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1 la Metodologia privind organizarea i desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt

CALENDARUL desfurrii examenului naional de definitivare n nvmnt n anul colar 20!"20#


15 noiembrie 2013 Emiterea deiziilor de onstituire a omisiilor de examen !ude"ene#omisiei de examen a muniipiului $uure%ti
15&25 noiembrie 2013 'nsrierea andida"ilor la unit"ile de nv"mnt( transmiterea dosarelor de nsriere la inspetoratul %olar( verifiarea %i
avizarea aestora
25 noiembrie ) 2 deembrie 2013 'nregistrarea andida"ilor n aplia"ie
'n%tiin"area andida"ilor u privire la admiterea sau respingerea dosarului de nsriere
pn la 5 iunie 201* Efetuarea inspeiilor speiale la las
15&30 iunie 201* +ompletarea dosarelor andidailor i validarea fi%elor de nsriere de tre andida"i
# iulie 20#
,us"inerea probei srise
1- iulie 201* Afi%area rezultatelor
1- & 20 iulie 201* 'nregistrarea ontesta"iilor %i transmiterea aestora la entrele de evaluare
21&23 iulie 201* .ezolvarea ontesta"iilor
2* iulie 201* Afi%area rezultatelor finale
25 iulie&10 august 201* /ransmiterea la ME0 a tabelelor nominale u andida"ii admi%i i validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului
edua"iei na"ionale
10&1* august Eliberarea adeverinelor de promovare a examenului de definitivare n nvmnt
15&31 august Eliberarea de tre inspetoratele %olare a adeverinelor de promovare a examenului de definitivare n nvmnt

S-ar putea să vă placă și