Sunteți pe pagina 1din 9

MUSCHII BAZINULUI

MU{CHIUL
ILIOPSOAS
Este alc`tuit din mu[chiul psoas mare, mu[chiul psoas mic [i mu[chiul
iliac.

MU{CHIUL PSOAS
MARE

MU{CHIUL
ILIAC

MU{CHIUL PSOAS
MIC
MUSCHII REGIUNII FESIERE

m.fesier mare m.fesier mic

m.fesier mijlociu
MUSCHII PELVITROHANTERIENI

m.piriform
m.gemen superior
m.gemen inferior
m.patrat femural

m.obturator extern

m.obturator intern
MU{CHII BAZINULUI

Este alc`tuit din mu[chiul psoas mare, mu[chiul psoas mic [i mu[ch
m. ILIOPSOAS
iliac.
M. PSOAS MARE
Originea este pe fa]a lateral` a corpurilor vertebrelor T12, L1 -
L4 [i pe fe]ele anterioare ale proceselor transverse ale tuturor
vertebrelor lombare.
Inser]ia se face pe trohanterul mic, \mpreun` cu tendonul
mu[chiului
M. iliac.
PSOAS MIC Originea este pe fe]ele laterale ale
corpurilor vertebrelor T12 - L1.
Inser]ia este pe creasta pectineal` a
pubisului.

M. ILIAC
Originea este \n fosa iliac`, pe care o ocup`
\n \ntregime.
Inser]ia se face pe trohanterul mic, dup` ce s-
a unit \n prealabil cu tendonul mu[chiului psoas
mare.
Mu[chiul psoas mare [i mu[chiul iliac
trec pe sub ligamentul inghinal \mpreun` cu
nervul femural. Tendoanele lor se unesc [i au
inser]ie comun`.
Ac]iunea mu[chiului iliopsoas:
- puternic` flexie a coapsei, c#nd au punct fix pe oasele pelvisului. |n mi[carea
de flexie, mu[chiul iliac reprezint` for]a, iar mu[chiul psoas este lungimea.
- rota]ia lateral` a coapsei [i u[oar` adduc]ie a coapsei; aceast` ac]iune este
secundar`.
- flexia pelvisului [i a coloanei vertebrale, c#nd punctul fix este pe femur.
 
MU{CHII REGIUNII FESIERE

M. FESIER MARE
Originea este pe:
- fa]a lateral` a aripii osului iliac, posterior de linia fesier` posterioar`;
- p`r]ile laterale ale fe]elor posterioare ale sacrului [i coccisului;
- fascia toraco-lombar`;
- ligamentele sacro-iliace posterioare [i sacrotuberos.
Inser]ia se face pe tractul iliotibial, pe ramura lateral` de bifurca]ie a
liniei aspre [i pe al 3-lea trohanter (tuberozitatea fesier`).
Ac]iune: rotator lateral, adductor [i extensor al coapsei.

Mu[chiul fesier mare este un puternic extensor, av#nd rol important \n


men]inerea sta]iunii bipede. |n ortostatism sau \n mersul obi[nuit este
inactiv. |n raport cu axul sagital al mi[c`rii de abduc]ie-adduc]ie, fibrele
situate superior de acesta intervin \n abduc]ie, iar cele situate inferior
intervin \n adduc]ie.
 
M. FESIER MIJLOCIU

Originea este pe:


-3/4 anterioare ale buzei externe a
crestei iliace;
-spina iliac` antero-superioar`;
-fa]a extern` a aripii osului iliac, \ntre
liniile fesier` anterioar` [i posterioar`;
-fascia fesier`.
Inser]ia se face pe fa]a lateral` a marelui
trohanter.

Ac]iune:
1. c#nd ia punct fix pe pelvis realizeaz`:
- abduc]ie [i rota]ie medial`, prin
fasciculul anterior;
- abduc]ie [i rota]ie lateral`, prin
fasciculul posterior;
- extensie [i rota]ie lateral`, prin
fasciculul posterior;
- contrac]ia \n totalitate realizeaz`
rota]ia medial` [i abduc]ia.
2. c#nd ia punct fix pe femur realizeaz`
men]inerea bazinului \n pozi]ie orizontal` sau
\nclinarea de partea membrului de sprijin.
M. FESIER
MIC
Originea este pe fa]a extern` a aripii osului iliac, \ntre
linia fesier` anterioar` [i cea inferioar`.
Inser]ia se face pe marginea anterioar` a trohanterului
mare.
Ac]iune: identic` cu mu[chiul fesier mijlociu.
 

MU{CHII PELVITROHANTERIENI
sunt situa]i \n plan profund , sub m.fesieri m.piriform
m.gemen superior
m.gemen inferior
m.obturator extern
m.obturator intern
m.p`trat femural
M. PIRIFORM
Originea este pe fa]a pelvin` a sacrului, lateral de g`urile
sacrate anterioare, pe marea incizur` ischiatic` [i pe
ligamentul sacro-ischiatic.
Inser]ia se face pe v#rful trohanterului mare, printr-un
tendon comun cu cel al mu[chilor gemeni [i mu[chiului
obturator.
Ac]iune: abductor, rotator lateral [i extensor al coapsei.
M.GEMEN SUPERIOR
Originea este pe marginea superioar` [i fa]a extern` a spinei
ischiatice.
Inser]ia se face \n fosa trohanteric`, \mpreun` cu mu[chiul
obturator intern.
Ac]iune: rotator lateral al coapsei.

M.GEMEN INFERIOR
Originea este pe tuberozitatea ischiatic`.
Inser]ia se face \n fosa trohanteric`, \mpreun` cu mu[chiul
obturator intern.
Ac]iune: rotator lateral al coapsei.

M.P~TRAT FEMURAL
M. OBTURATOR Originea este pe tuberozitatea ischiatic`.
Inser]ia se face pe femur, sub creasta
INTERN intertrohanteric`.
Ac]iune:
Originea este pe conturul g`urii obturate, pe fa]aputernic
medial`rotator lateral al
a membranei coapsei. [i pe fa]a
obturatorii
medial` a coxalului, \ntr-o regiune ce corespunde acetabulului.
Inser]ia se face \n fosa trohanteric`, la partea ei cea mai superioar`.
M. OBTURATOR EXTERN

Originea este realizat` prin 3 fascicule pe fa]a extern` a conturului


osos al g`urii obturate.
Inser]ia se realizeaz` \n fosa trohanteric`.
Ac]iune:
- rotator lateral al coapsei;
- men]ine activ capul femural \n articula]ia [oldului.