Sunteți pe pagina 1din 79

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate
pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabil (SD-DD)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Brasov
Scoala Doctorala Interdisciplinara
Departament de cercetare: Sisteme electrice avansate

Ing. Andreea FORCO

Optimizarea sistemelor de stocare a energiei
eoliene utiliznd energia hidroelectric

Wind energy storage systems optimization
using hydro electric energy

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Corneliu MARINESCU

BRAOV, 2011
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-dul EROILOR, Nr. 29, 500036,
Tel. 0268413000, Fax.+40-0268410525
RECTORAT


D-nei/lui


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin Ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
nr. 4748/6.09.2011PREEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Sorin MORARU
DECAN - Facultatea de Inginerie Electric i tiina
Calculatoarelor
Universitatea Transilvania din Braov

CONDUCTOR TIINIFIC: Prof. univ. dr. ing. Corneliu MARINESCU
Universitatea Transilvania din Braov

REFERENI: Prof. univ. dr. ing. Dan FLORICU
Universitatea Politehnica din Bucureti
Prof. univ. dr. ing. Valentin NVRPESCU
Universitatea Politehnica din Bucureti
Conf. univ. dr. ing. Luminia CLOEA
Universitatea Transilvania din BraovData, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: Mari, 27
Septembrie 2011, ora 12
00
, sala NP18 din cadrul Facultii de Inginerie Electric i
tiina Calculatoarelor.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugam s
le transmitei, n timp util pe adresa Facultii de Inginerie Electric i tiina
Calculatoarelor, strada Politehnicii nr. 1, sau pe adresa de email
andreea.forcos@unitbv.ro. Totodat v invitm s luai parte la edina public a tezei de
doctorat.

V mulumim.

CUPRINS
Pag. Pag.
teza rezumat
INTRODUCERE 3 1
Obiectivele lucrrii 4 2
Organizarea tezei 4 3
1. MIJLOACE DE STOCARE A ENERGIEI EOLIENE 6 4
1.1. Trecere n revist a mijloacelor de stocare a energiei eoliene 7 4
1.1.1 Stocare energiei electrice n supracondensatoare 7
1.1.2. Stocarea energiei n sisteme ineriale cu roat volant 8
1.1.3. Stocarea energiei sub forma energiei chimice 9
1.1.4. Stocarea energiei sub forma energiei sub forma energiei
poteniale a aerului comprimat 12
1.1.5. Stocarea energiei n energia potenial a apei 14
1.2. Stocarea energiei prin pomparea apei 14 6
1.2.1. Amenajrile centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare 15
1.2.2. Exemple de stocare a energiei electrice prin pomparea apei 17
1.2.3. Avantajele i dezavantajele stocrii energiei electrice
prin pomparea apei 17
1.3.Concluzii 18 8
2. POMPAREA APEI APLICAT CA METOD DE STOCARE PENTRU
ENERGIA EOLIAN 19 9
2.1. Descrierea unui sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei 19 9
2.1.1. Turbina eolian 20 10
2.1.2. Convertor electric 21 10
2.1.3. Main electric pentru antrenarea pompei 23 10
2.1.4. Pompa 24 11
2.2. Probleme care apar la conversia energiei eoliene n energie hidroelectric 25 11
2.2.1. Funcionarea sistemului n regim de turaie variabil 25 11
2.2.2. Probleme legate de randament 26 12
2.3. Concluzii 32 14
3. MODELAREA ELEMENTELOR DIN CADRUL SISTEMULUI AUTONOM
PROPUS PENTRU STOCAREA ENERGIEI EOLIENE PRIN POMPAREA
APEI 33 15
3.1. Turbina eolian 33 15
3.1.1. Modelarea rotorului turbine 33 15
3.1.2. Modelarea cutiei de viteze 36 16
3.1.3. Modelarea generatorului eolian 37 16
3.2. Modelarea convertorului electric de putere 39 18
3.2.1 Funcionarea convertorului electric de putere 39 18
3.2.2. Invertorul classic cu dou nivele de tensiune 41 18
3.2.3. Invertorul multinivel 41 19
3.2.3.1. Conceptul multinivel 41 19
3.2.3.2. Clasificarea convertoarelor multinivel 43 20
3.2.3.4. Tehnici de modulaie ale convertoarelor multinivel 50 23
3.2.3.5. Supramodulaia 57
3.2.6. Analiza pierderilor unui invertor 58 25
3.2.6.1. Modelul de calcul al pierderilor unui invertor 58 25
3.2.6.2. Comparaie ntre un invertor cu dou i cu trei
nivele de tensiune 59 26
3.3. Modelarea mainii asincrone 62 28
3.3.1. Modelarea tipurilor de control ale mainii asincrone 62 28
3.3.1.1. Cotrolul scalar V/Hz 62 28
3.3.1.2. Modelul vectorial cu orientare dup cmp 64 29
3.3.1.2. Metoda vectorial direct de orientare dup cmp 66 29
3.3.1.2.2. Metoda vectorial indirect de orientare dup cmp 66 29
3.3.3. Pierderile i randamentul mainii asincrone 68 30
3.3.4. Defluxarea mainii asincrone 71 31
3.3.5. Optimizarea controlului mainii asincrone pentru obinerea unui
randament ct mai ridicat ntr-o aplicaie de stocare a energiei
prin pomparea apei 73 32
3.4. Modelarea pompei centrifuge 74
3.5. Concluzii 77 34
4. SIMULAREA SISTEMULUI AUTONOM DE STOCARE A ENERGIEI
EOLIENE PRIN POMPAREA APEI 78 35
4.1. Simulri privind comportamentul sistemului autonom de stocare a energiei
eoliene prin pomparea apei 78 35
4.2. Validarea metodei de control V/Hz
3
pentru maina de antrenare a pompei
prin simulri comparative ntre diferite metode de comand 81 37
4.2.1. Simulare realizat n contextul condiiilor nominale de funcionare a
mainii asincrone 82 38
4.2.2. Simulare asupra comportamentului mainii de antrenare a pompei n
contextul unui potenial eolian sczut 85 41
4.3. Concluzii 89 45

5. EXPERIMENTE PRIVIND FUNCIONAREA UNUI SISTEM
AUTONOM DE STOCARE A ENERGIEI EOLIENE PRIN
POMPAREA APEI 90 46
5.1 Validarea metodei de control a mainii asincrone de antrenare a pompei 90 46
5.1.1. Validarea metodei de control la nivelul de putere de 2,2 kW 91 47
5.1.1.1. Descrierea standului experimental 91 47
5.1.1.2. Implementarea comenzii pentru emularea sistemului
autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea
apei n dSPACE

92

48
5.1.1.3. Rezultatele determinrilor experimentale 96 49
5.1.2. Validarea metodei de control la nivelul de putere de 5,5 kW 102 54
5.1.2.1. Descrierea standului experimental 102 54
5.1.2.2. Implementarea comenzii pentru emularea sistemului
autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea
apei n dSPACE

103

55
5.1.2.3. Comparaia rezultatelor obinute prin cele dou
metode de control ale mainii asincrone (V/Hz i V/Hz
3
) 106 56
5.2. Analiza experimental, la nivel de laborator, a invertorului cu trei
nivele de tensiune cu diode flotante, 3L NPC 108 58
5.3 Concluzii 111 60
6. FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS.
FURTHER RESEARCH DIRECTIONS 112 61
BIBLIOGRAFIE PARIAL 65
ANEXA A. Locaii de centrale de stocare a energiei prin pomparea apei 119
ANEXA B. Determinarea experimental a pierderilor mainii asicrone 124
ANEXA C. Modele Matlab/Simulink

utilizate n simulri 130


ANEXA D. Modele Matlab/Simulink

pentru realizarea controlului


i achiziiei de date n dSPACE

137
DISEMINAREA REZULTATELOR
REZUMAT/ABSTRACT
CURRICULUM VITAE

TABLE OF CONTENTS
Pag. Pag.
thesis summary
INTRODUCTION 3 1
Objectives 4 2
Thesis structure 4
1. WIND ENERGY STORAGE METHODS 6 4
1.1. Wind energy storage methods review 7 4
1.1.1. Supercapacitors energy storage 7
1.1.2. Flywheel energy storage 8
1.1.3. Storing energy in batteries 9
1.1.4. Compressed air energy storage 12
1.1.5. Storing energy by water potential energy 14
1.2. Pumped storage 14 6
1.3.Conclusions 17 8
2. PUMPED STORAGE FOR WIND ENERGY 19 9
2.1. Wind energy pumped storage system description 19 9
2.1.1. Wind turbine 20 10
2.1.2. Electric converter 21 10
2.1.3. Electric machine for pump drive 21 10
2.1.4. Pump 23 11
2.2. Wind to hydro conversion problems 25 11
2.2.1. Variable speed operation of the system 25 11
2.2.2. Efficiency problems 26 12
2.3. Conclusions 32 14
3. AUTONOMOUS WIND ENERGY PUMPED STORAGE SYSTEM
MODELING 33 15
3.1. Wind turbine 33 15
3.1.1. Wind turbine rotor modeling 33 15
3.1.2. Gearbox modeling 36 16
3.1.3. Wind generator modeling 37 16
3.2. Electric converter modeling 39 18
3.2.1 Electric converter operation 39 18
3.2.2. Two level voltage classic inverter 41 18
3.2.3. Multilevel Inverter 41 19
3.2.3.1. Multilevel concept 41 19
3.2.3.2. Multilevel converter classification 43 20
3.2.3.4. Multilevel converter modulation techniques 50 23
3.2.3.5. Overmodulation 57
3.2.6. Inverter losses investigation 58 25
3.2.6.1. Inverter losses model 58 25
3.2.6.2. Two level and three level inverter losses comparison 59 26
3.3. Induction machine modeling 62 28
3.3.1. Induction machine control methods 62 28
3.3.1.1. V/Hz control 62 28
3.3.1.2. Field oriented model 64 29
3.3.1.2. Direct field oriented control method 66 29
3.3.1.2.2. Indirect field oriented control method 66 29
3.3.3. Induction machine losses and efficiency 68 30
3.3.4. Induction machine field weakening 71 31
3.3.5. Induction machine control optimization for wind
energy pumped storage system efficiency improving 73 32
3.4. Pump modeling 74 33
3.5. Conclusions 77 34
4. AUTONOMOUS WIND ENERGY PUMPED STORAGE SYSTEM
SIMULATION 78 35
4.1. Simulation regarding autonomous wind energy pumped storage system
Behavior 78 35
4.2. Pump driving machine control method validation by simulation of different
control methods in contrast 78 37
4.2.1. Induction machine nominal operation simulation 82 38
4.2.2. Low wind speed context of induction machine simulation 85 41
4.3. Conclusions 89 45
5. EXPERIMENTS REGARDING AUTONOMOUS WIND ENERGY PUMPED
STORAGE SYSTEM OPERATION 90 46
5.1 Pump drive electric machine control method validation 90 46
5.1.1. Control method experimentally validation at 2,2 kW 91 47
5.1.1.1. Experimental setup description 91 47
5.1.1.2. Implementation control for wind energy pumped storage system
emulation in dSPACE

92

48
5.1.1.3. Experimental results 96 49
5.1.2. Control method experimentally validation at 5,5 kW 102 54
5.1.2.1. Experimental setup description 102 54
5.1.2.2 Implementation control for wind energy pumped storage system
emulation in dSPACE

103 55
5.1.2.3. Experimental results comparison for V/Hz and V/Hz
3
106

56
5.2. Experimental analysis of three level neutral point clamped interter 108 58
5.3. Conclusions 111 60
6. FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS. FURTHER
RESEARCH DIRECTIONS 112 61
REFERENCES 65
Appendices A. Pumped storage locations globally 119
Appendices B. Experimentally determination of induction machine
losses 124
Appendices C. Matlab/Simulink

models used in simulations 130


Appendices D. Matlab/Simulink

models for real time control and


data aquisition with dSPACE

137
AUTHOR PUBLICATIONS
ABSTRACT
CURRICULUM VITAE


n rezumat s-au pstrat notaiile figurilor, ecuaiilor i tabelelor din teza de doctorat.
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene
1

INTRODUCERE

Lumea secolului XXI se confrunt cu o situaie tot mai acut cu efecte ireversibile asupra
planetei pe plan fizic, ecologic, social i economic. Aceasta este cauzat de setea de energie existent la
nivel global, corelat cu creterea nivelului de poluare, precum i cu preconizarea epuizrii resurselor
de combustibili fosili. n acest context sunt promovate tot mai intens sursele regenerabile de energie. Pe
plan mondial i naional sunt dezvoltate strategii n scopul creterii ratei de producere a energiei din
aceste surse.
Referitor la Romnia, 38% din energie ar trebui s fie produs din surse verzi pn n anul
2020. Bruxelles-ul a stabilit pentru ara noastr inte intermediare, iar dac Romnia eueaz n
atingerea a dou asemenea inte consecutiv, strategia naional va trebui revizuit. Aceast conjunctur
a favorizat creterea nivelului de producere a energiei eoliene. Astfel, n anul 2010, un procent de 22%
din totalul de energie regenerabil produs era dat de energia eolian [1].
Problema care apare referitor la integrarea energiei eoliene const n impredictibilitatea i
variabilitatea sa. Caracterul instabil este reflectat n funcionarea sistemului electroenergetic prin
perturbaii i deteriorarea calitii energiei. n cazul reelelor mici, izolate, efectele sunt foarte
pronunate. n astfel de situaii, turbinele eoliene trebuie deconectate i se pierde energia care ar putea fi
produs n intervalul de timp n care acestea sunt oprite [2], [3].
O rezolvare a acestei probleme const n stocarea energiei eoliene pe termen lung. Dintre
metodele de stocare a energiei, o bun alternativ este cea prin pomparea apei datorit avantajelor
aduse de aceasta, respectiv capacitate mare i timp ndelungat de stocare. Prin aceast metod de
stocare energia, care ar fi pierdut n intervalul de timp n care operatorii de reea nu permit conectarea
turbinei eoliene, este capturat n energia potenial a apei i utilizat de ctre hidrocentrale atunci cnd
cererea de energie este mare, de exemplu n perioadele cu vrf de sarcin.
Totui, conversia energiei cinetice a vntului n energia potenial a apei implic un sistem
format din multiple elemente, cu parametri variabili i n interdependen unii fa de alii. Pentru buna
funcionare a sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei este necesar alegerea unor
elemente care s fie adecvate regimului de funcionare, care este unul variabil. De asemenea, parametrii
acestora trebuie controlai corespunztor pentru obinerea unei performane ct mai ridicate. Totodat,
lanul energetic de conversie din care este constituit un sistem de stocare a energiei eoliene este afectat
de pierderi i randamentul global este sczut.
n Romnia nu exist implementate centrale de stocare a energiei electrice prin pompare. La
Tarnia-Lputeti, n judeul Cluj, s-a dorit construcia unei astfel de centrale cu acumulare prin
pompaj. Aceast central a fost proiectat cu 4 grupuri reversibile turbin-pomp, fiecare a cte 250
MW. Execuia proiectului a fost amnat, astfel, conform unui comunicat de pres al S.C.
Hidroelectrica S.A. din mai 2011, abia n anul 2017 se vor executa lucrrile de punere n funciune a
primelor dou grupuri energetice i n anul 2019 va avea loc punerea n funciune conform indicatorilor
aprobai, la capacitate final [4].
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene
2

Tematica abordat n cadrul tezei de doctorat este de actualitate. Se ncadreaz n domeniile 2 i


3, prioritare pentru cercetare din FP7 al Uniunii Europene, astfel [5]:
D 2: Energie: Sisteme i tehnologii energetice durabile, securitatea energetic, promovarea
tehnologiilor energetice curate, a msurilor de protecie a mediului i a reducerii emisiilor de gaze
cu efect de ser;
D 3: Mediu: Modaliti i mecanisme pentru reducerea polurii mediului, tehnologii cu grad sczut
de poluare, n special n transporturi i producerea energiei.
Romnia are un bun potenial eolian, neexploatat la capacitate maxim, precum i resurse hidro
exploatate n mare msur. Astfel, metoda de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei poate fi
implementat cu succes n ara noastr pentru ndeplinirea obligaiilor referitoare la integrarea surselor
regenerabile de energie. Repartizarea geografic a acestora din urm asigur totodat i o distribuie
echilibrat a resurselor.

Obiectivele tezei:

Avnd n vedere cele menionate, n aceast tez de doctorat se promoveaz utilizarea
sistemelor nepoluante de producere i stocare a energiei eoliene, rezultate din asocierea a dou resurse
naturale gratuite: vnt i ap.
Un prim obiectiv al tezei este analizarea sistemului de stocare a energiei eoliene utiliznd
energia hidroelectric. Alt obiectiv important const n identificarea soluiei optime pentru configuraia
sistemului. De asemenea, este important identificarea parametrilor funcionali ai sistemului.
Obiectivul principal este acela de optimizare a sistemului de stocare a energiei eoliene utiliznd
energia hidro-electric, care se realizat din punct de vedere al creterii randamentului global.

Organizarea tezei de doctorat

Teza de doctorat este organizat n ase capitole i patru anexe, care evideniaz etapele de
elaborare a lucrrii.
n Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene este prezentat o trecere n revist a
mijloacelor de stocare a energiei, aplicate cu precdere energiei eoliene. Este realizat o clasificare a
acestora n funcie de durata de stocare. n partea a doua a acestui capitol este descris stocarea energiei
electrice prin pomparea apei considerat ca atare, fr asocierea cu o surs de energie regenerabil.
Datorit avantajelor acestei metode de stocare a energiei electrice, prin capacitatea mare, timpul de
rspuns rapid i flexibil, durata ndelungat de stocare, aceast metod este considerat a fi o bun
alternaticv de stocare i de integrare a energiei eoliene.
Capitolul 2. Pomparea apei ca metod de stocare a energiei eoliene cuprinde dou pri. n
prima parte este descris sistemul implicat pentru producerea energiei electrice din energia cinetic a
vntului, pna la partea de conversie n energia potenial a apei. Sunt prezentate fiecare dintre
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene
3

elementele din care acesta este format pentru funcionarea n mod autonom. n a doua parte a acestui
capitol sunt aduse n discuie problemele care apar la o conversie de tip eolian-hidro.
Dup cum arat i denumirea sa, Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului
autonom propus pentru stocarea energiei eoliene prin pomparea apei, prezint modelele matematice
ale fiecrui element al lanului electroenergetic din care este format sistemul, funcionnd n mod
autonom. n cadrul acestui capitol este descris o metod de control propus pentru maina asincron
de antrenare a pompei, care i are utilitatea ntr-o astfel de aplicaie. Aceast metod de comand a
mainii ndeplinete obiectivul principal al acestei teze de doctorat prin creterea randamentului global
al sistemului.
n Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea
apei sunt prezentate simulrile efectuate n scopul evidenierii comportamentului sistemului autonom
de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. De asemenea, sunt prezentate o serie de simulri
asupra mainii de antrenare a pompei, privind metoda de comand aplicat. Astfel, este validat prin
simulare metoda de control propus pentru aceast main.
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei
eoliene prin pomparea apei cuprinde dou pri. n prima parte este validat metoda prin care se
optimizeaz sistemul autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. Optimizarea are loc la
nivelul mainii de antrenare a pompei, prin comanda acesteia. De asemenea, experimentele au rolul i
de a se evidenia comportarea global a sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei.
n a doua parte se prezint analiza experimental a invertorului cu trei nivele de tensiune cu diode
flotante (NPC) i determinarea experimental a randamentului acestuia.
n Capitolul 6. Concluzii finale. Contribuii originale. Direcii viitoare de cercetare sunt
prezentate concluziile asupra tematicii abordate. De asemenea, sunt prezentate contribuiile autoarei,
precum i direciile viitoare de cercetare asupra subiectului abordat n aceast tez de doctorat.Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene

4

CAP. 1. MIJLOACE DE STOCARE A ENERGIEI EOLIENE

Energia eolian prezint un caracter variabil i impredictibil. Nu are disponibilitate continu
fiind obinut dintr-o surs intermintent de energie, vntul. Integrarea acestui tip de energie este o
problem actual deoarece afecteaz stabilitatea sistemelor energetice [1.1], [2.1], [3.1]. De
asemenea, sistemele de stocare reprezint o metod de adaptare la variaiile cererii de energie, cum
ar fi furnizarea energiei unei sarcini cu dependen de timp diferit fa de generare. Includerea
mijloacelor de stocare a energiei n cadrul sistemelor care au la baz producerea energiei din surse
intermitente este primul pas n asigurarea fezabilitii unui astfel de sistem [4.1].
Cerinele ideale ale unui sistem de stocare includ un rspuns rapid la cererea de energie,
durat lung de stocare, capacitate ridicat de stocare [4.1].

1.1. Trecere n revist a mijloacelor de stocare a energiei eoliene

Sistemele de stocare a energiei (SSE) se pot clasifica n funcie de mai multe criterii [5.1].
Unul dintre acestea se refer la durata de stocare. Astfel, SSE se mpart n dou mari categorii:
SSE cu stocare pe scurt durat, cu timpul de stocare mai mic de 10 minute, care cuprind:
stocarea energiei electrice n supracondensatoare:
Au durat de via lung, se ncarc i descarc rapid, sunt cele mai potrivite pentru aplicaii pe
termen scurt, cum ar fi uniformizarea sarcinii. Densitatea sczut de energie este sczut. Un
productor european a comandat un sistem de 200-700 de celule BOOSTCAP de la Maxwell
Technologies n valoare de 3 milioane de dolari, care s asigure funcionarea continu a unor
turbine eoliene cu putere instalat de pn la 2,5 MW [7.1], [8.1]. n figura 1.1 este prezentat un
supracondensator de la firma Maxwell, care are o capacitate de 2700 F la 2,5V.

Fig. 1.1 Supracondensator de la firma Maxwell [9.1]

stocarea energiei n sisteme ineriale cu roat volant:
Sistemele ineriale cu roat volant servesc la nivelarea puterii de intrare i de ieire a unui
dispozitiv mecanic de rotire (o turbin). Sunt dispozitive de stocare n care se stocheaz energie
cinetic prin accelerarea foarte rapid a unui rotor, ideale pentru utilizarea n cazul reelelor mici
sau nelegate la sistemul naional pentru netezirea vnturilor intermitente de energie produs. Timpul
de stocare este scurt.
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene

5


Fig. 1.2. Sistem inerial cu roat volant [10.1]

SSE cu stocare pe lung durat, cu timpul de stocare mai mare de 10 minute, care cuprind:
stocarea energiei sub forma energiei chimice;
Stocarea energiei sub forma energiei chimice are loc n bateriile electrochimice i reprezint cea
mai rspndit form de stocare a energiei electrice. Plaja de putere a acestor sisteme este foarte
ntins (de la civa W pn la civa MW). n tabelul 1.1 sunt sintetizate comparativ principalele
caracteristici ale unor dintre cele mai ntlnite tipuri de baterii. Bateriile prezentate sunt bateria cu
plumb (Pb), bateria Nichel-Cadmiu (NiCd), bateria Nichel-Metal hidrid (NiMH), Bateria cu ioni de
litiu (Li-Ion) i n final un tip de baterie care funcioneaz pe baza unei reacii chimice de oxido-
reducere, substana electrolitului fiind Vanadiu (VRB) [6.1], [11.1],[12.1], [13.1], [14.1], [15.1].
Tabelul 1.1 Caracteristicile principalele ale unor tipuri de baterii
Tip baterie Pb NiCd NiMH Li-Ion VRB
Densitate de energie
[Wh/kg]
30-40 45-80 60-120 110-160 10-20
Tensiunea pe element [V] 2 1,25 1,25 3,6 1,5
Numrul ciclurilor de
ncrcare/ descrcare
300 1500 500 300-500 10000
Toleran la suprancrcare Ridicat Moderat Sczut Foarte sczut Ridicat
Timp minim de rencrcare
[ore]
6-8 1 2-4 2-4 Ordinul
minutelor
Autodescrcare Redus Moderat Ridicat Redus Redus
Temperaturi de funcionare
(la descrcare)
-2060C -4060C -2060C -2060C 040C
Randament 75% 70% 75% 99% 6596%
Impact asupra mediului Ridicat Ridicat Redus Ridicat Sczut

stocarea energiei sub forma energiei poteniale a aerului comprimat;
Stocarea energiei sub forma energiei poteniale a aerului comprimat se bazeaz pe utilizarea
energiei din perioadele de alimentare n exces pentru a comprima aerul ntr-o cavitate subteran.
Ofer capacitate ridicat de stocare a energiei i rspuns rapid. Dezavantajul principal al acestei
metode de stocare const n necesitatea unui rezervor mare etan care poate fi specific locaiei;
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene

6


Fig. 1.5. Stocarea energiei eoliene n energia potenial a aerului comprimat [16.1]

stocarea energiei sub forma energiei poteniale a apei:
ntruct stocarea prin pomparea apei face subiectul acestei teze, aceast metod de stocare este
tratat pe larg n subcapitolul 2, prin redarea unor aspecte care in exclusiv de aceast metod de
stocare, luat ca atare, ci nu n asociere cu surse de energie regenerabil.

1.2.1 Stocarea energiei sub forma energiei poteniale a apei
Stocarea energiei electrice n energia potenial a apei const n utilizarea surplusului de energie
al surselor intermitente pentru pomparea apei dintr-un bazin inferior ntr-unul superior. Cnd este
nevoie de energie, de exemplu n perioadele de vrf de sarcin, apa este eliberat i are loc
producere de energie pe cale hidroelectric [4.1], [6.1].
O central de stocare a energiei prin pomparea apei este ilustrat n figura 1.2.1.
Este singura metod de stocare care asigur stocarea unor cantiti mari de energie, dar i
integrarea surselor intermitente de energie electric, cum sunt energia eolian i solar. De aici,
rezult importana centralelor hidro-eoliene, cu toate c randamentul este mai sczut. Combinarea
energiei eoliene cu cea hidro nltur dezavantajele menionate anterior, referitor la energia eolian
[2.1], [17.1], [18.1].
Fezabilitatea i costul depind de amplasamentul geografic al sistemului, deoarece este
necesar o cantitate mare de ap i/sau este necesar o separare vertical ntre stocare i rezervorul
de descrcare. Structura fizic a sistemului de stocare poate fi construit de la zero, caz n care
costurile iniiale se ridic foarte mult, sau poate fi consolidat pe baza resurselor existente sau se
poate profita de condiiile naturale. Astfel, n unele cazuri separarea ntre bazine a fost consolidat
n subteran, unde pot fi folosite minele inundate sau alte caviti. Marea, lacurile sau rurile poate fi
folosite ca un rezervor de nlime inferioar. Unele baraje mari ale centralelor hidroelectrice au
capacitate de stocare i pot fi utilizate pentru pompare hidro. De altfel, orice poate ine apa i se afl
la nlime mai mic dect bazinul superior poate fi considerat bazin inferior. De asemenea, se caut
soluii pentru realizarea bazinului superior cu costuri ct mai reduse, prin utilizarea unor lacuri
naturale sau a unor vi care necesit baraje de dimensiuni reduse [7.1].

Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene

7

Bazin
superior
Baraj
Bazin
inferior
Cldirea
centralei
Pompare/
Turbinare
Conduct

Fig. 1.2.1 Central de stocare a energiei prin pomparea apei [20.1]

1.2.2. Exemple de centrale de stocare a energiei prin pomparea apei

Toate rile avansate din punct de vedere economic: SUA, Japonia, Germania, etc. au astfel
de centrale cu puteri totale de mii de MW. Ele folosesc cderi mari de ap (mai mari de 200 m)
pentru a fi necesare debite mai reduse. Puterea unitar a agregatelor este cuprins ntre 100 i 450
MW. n continuare sunt prezentate unele dintre exemplele semnificative de centrale de stocare prin
pomparea apei, de interes la nivel global, [7.1], iar n Anexa A a acestei teze sunt sintetizate
centralele de stocare prin pompare de pe tot globul n funcie de ara unde sunt localizate. Centralele
de stocare prin pomparea apei, care impresioneaz prin construcie i nivel de putere, sunt
urmtoarele:
The Okinawa Seawater Pumped Storage Power Plant din Yanbaru, Japonia folosete marea ca
i bazin inferior, un sistem de 30 MW cu o cdere efectiv de 136 m. Okinawa a intrat n
funcionare n 1999;
Centrala Dinorwig din ara Galilor, Marea Britanie, este una dintre cele mai cunoscute centrale
cu sistem de pompare din lume. Centrala a fost construit ntre 1972 i 1982, n cea mai mare
cavitate construit de om n munii din nordul rii Galilor. ase turbine uriae pot furniza
fiecare 317 MW, producnd mpreun pn la 1800 MW din volumul de lucru de 6 milioane de
m
3
de ap i o nlime de 600 m;
Bath County Pumped Storage Station din Virginia are un sistem de pompare de 2100 MW cu 6
turbine care pompeaz 11 milioane de galoni pe minut. Generarea utilizeaz 14,5 galoni pe
minut. Acest sistem cost US $1,7 bilioane. Funcionarea a nceput n 1985 i staia aparine
Allegheny Power System;


Avantajele [7.1]:
scar larg pentru tehnologia de stocare i utilizarea tehnologiilor mai vechi de stocare;
o tehnologie verificat, producnd mai mult de 2,5 % din piaa de energie a Statelor Unite i
generarea a peste 90 GW global;
stocare pe termen lung, fr pierderi de energie;
din energia utilizat pentru pompare, 70-85% poate fi recapturat;
rspuns rapid la schimbrile n cererile de ncrcare, msurat n secunde;
Capitolul 1. Mijloace de stocare a energiei eoliene

8

unele baraje mari sunt deja prevzute cu posibiliti de stocare a apei;
apa poate fi dulce sau srat; n cazul unei centrale cu ap srat se poate introduce
desalinizarea;
capacitate ridicat (pn la 1000 MW sau mai mult);
timpul de eliberare poate varia de la ore la zile;
nu implic utilizarea de materiale toxice;
poate fi utilizat zilnic sau de mai multe ori pe zi;
are reacie rapid cnd este necesar, pentru a rspunde rapid la condiiile de piaa n general
dureaz mai puin de 10 minute s ajung la capacitate maxim, iar dac lucreaz n standby
poate ajunge la capacitate maxim n 10, 30 de secunde.

Dezavantaje [7.1]:
construciile dureaz mult, sunt scumpe, mai ales dac se ncepe de la zero, acestea pot fi
nlturate prin folosirea structurilor pre-existente i caracteristicile geografice;
costuri mari de capital, se poate folosi actualizarea hidrocentralelor existente ca o oportunitate
de a reduce costurile;
tehnologie intensiv cu nevoi mari de teren, tinde s fie departe de transmiterea cererii de
ncrcare;
se poate evita dunarea ecosistemului dac sistemul utilizeaz caviti subterane n locul
rurilor.

1.3. Concluzii

Acest capitol cuprinde o trecere n revist a principalelor tehnologii de stocare a energiei utilizate la
ora actual. Sunt prezentate avarantajele i dezavantajele acestora. n urma analizei, se constat c
stocarea n energia potenial a apei, respectiv prin pomparea apei, prezint unele avantaje pe care
celelalte metode de stocare nu le pot ndeplini. Astfel, capacitatea de stocare este de nivel ridicat, de
ordinul sutelor de MW, exist posibilitatea unui rspuns foarte rapid la cererea de energie i au
flexibilitate ridicat n ceea ce privete perioada de eliberare a apei.
n aceste condiii, stocarea prin pomparea apei este o modalitate care se preteaz foarte bine
surselor de energie regenerabil cu grad ridicat de impredictibilitate, cum este energia eolian.
Nivelul la care trebuie s se realizeze integrarea energiei eoline n sistemele energetice este tot mai
ridicat i o mare cantitate de energie s-ar pierde fr existena unui sistem de stocare care s permit
absorbirea acestei energii. De asemenea, printr-un astfel de sistem sunt asigurate n totalitate att
calitatea energiei, ct i promptitudinea de furnizare ctre consumatori.
Capitolul 3. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

9
CAP. 2. POMPAREA APEI CA METOD APLICAT PENTRU
STOCAREA ENERGIEI EOLIENE

Dac n capitolul anterior s-a prezentat metoda de stocare a energiei prin pomparea apei,
considerat ca atare, n acest capitol se prezint aplicarea acestei metode cu precdere pentru
energia eolian. Capitolul cuprinde dou pri. n prima parte este descris sistemul implicat pentru
producerea energiei electrice din energia potenial a vntului, pna la partea de conversie n
energia potenial a apei. Sunt prezentate fiecare dintre elementele din care este format, respectiv
turbin eolian, convertor electric, main electric pentru antrenarea pompei i pomp. n a doua
parte a acestui capitol sunt aduse n discuie problemele care apar la o conversie eolian-hidro.

2.1. Descrierea unui sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

Caracterul variabil al energiei eoliene creeaz dificulti n asigurarerea calitii energiei
electrice livrat reelei (naionale sau autonome). Acest lucru este mai accentuat n cazul reelelor
energetice izolate de puteri mici, unde fluctuaiile sunt mai greu de suportat [1.2]. Din acest motiv,
funcionarea n mod autonom este preferat pentru modulele de generare a energiei din resurse
variabile i impredictibile, n acest caz, vntul. Pentru eliminarea acestui inconvenient, energia
produs de turbina eolian n perioadele n care conectarea la reea nu este permis, este utilizat
pentru pomparea apei. Astfel, chiar i cu existena reelei energetice n vecintatea modulului de
generare a energiei, partea de pompare se realizeaz cu turbina eolian funcionnd n mod autonom
[2.2].
Prin prisma acestor considerente, n aceast tez este analizat cazul funcionrii autonome a
sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei [3.2], [4.2].
Un sistem autonom de stocare a energiei eoliene are ca prim parte component partea de
producere a energiei eoliene, respectiv turbina eolian. Partea de stocare prin pompare, presupunnd
ridicarea apei de la un nivel inferior la unul superior, implic includerea n sistem a unui pompe.
Pompa necesit o main electric rotativ, care furnizeaz micarea de rotaie rotorului acesteia. n
cadrul sistemului poate fi inclus i un convertor electric de putere cu ajutorul cruia s se realizeze
interfaarea dintre grupul main electric rotativ pomp i turbina eolian. Astfel, un sistem de
stocare a energiei eoliene este constituit dintr-un lan de conversie energetic format din elemente
multiple aflate n interdependen continu unele fa de celelalte. n figura 2.1 este prezentat
configuraia sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei.


Fig. 2.1.1 Sistemul autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei
n continuare sunt descrise i analizate pe rnd elementele lanului electroenergetic din care
este constituit sistemul. Avnd n vedere parametrul variabil de intrare al sistemului de stocare a
Capitolul 2. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

10
energiei eoliene prin pomparea apei, premisele de lucru sunt funcionarea in regim de turaie
variabil i cazul funcionrii la turaii joase.

2.1.1. Turbina eolian

Turbina eolian absoarbe energia cinetic a vntului pe care o transform n energie
mecanic prin intermediul palelor. Apoi, energia mecanic este transformat n energie electric
prin intermediul unui generator electric [5.2], [6.2].

2.1.2 Convertor electric

Special pentru metoda de stocare a energiei prin pomparea apei, firma ABB a dezvoltat
module bloc de electronic de putere, [9.2], [10.2]. Acestea sunt PCS 6000 i PCS 8000 i sunt
dedicate pentru aplicaiile de putere ridicat. Au n componena lor tiristoare avansate cu poart
integrat pentru comutare (IGCT integrated gate commutated thyristor), dezvoltate de ABB din
tiristorul cu comand de blocare pe poart (GTO Gate Turn Off) [9.2].
Caracteristicile modulelor:
tensiuni de conectare de la 6 kV la 220 kV;
puteri nominele pn la 32 MVA;
module conectate n paralel pentru instalaii mai mari;
factor de putere ajustabil continuu (capacitiv sau inductiv);
gam de frecven de la 5 Hz la 60 Hz;
randament mai mare de 97% (inclusiv cu transformatoarele necesare);
timp de rspuns ajustabil la schimbrile brute ale sarcinii sau pentru sarcinile asimetrice, mai
mic de 10 ms;
posibilitatea schimbrii direciei de circulaiei a puterii, ntr-o semialternan;
mentenan minim, de o zi pe an;
selecie independent a modurilor de funcionare: P/f, Q/V, raport de frecven constant sau
variabil;
corespunde standardelor n vigoare;
permite transmisia de date prin telefon sau internet.

2.1.3. Maina electric pentru antrenarea pompei

Antrenarea pompei este realizat cu ajutorul unei maini electrice rotative, avnd arborele
comun cu aceasta. Dintre mainile electrice trifazate de curent alternativ, se aduce n discuie care
dintre acestea este mai avantajoas a fi utilizat n cadrul sistemului de stocare a energiei electrice
prin pomparea apei. Cele dou mari categorii ntre care se d disputa sunt maina sincron i cea
asincron. Pentru maina sincron se ia n considerare configuraia cu magnet permanent, deoarece
aceasta aduce avantaje comparativ cu maina sincron clasic, n primul rnd prin eliminarea
nfurrii suplimentare necesare excitaiei.
Din punct de vedere al pierderilor celor dou tipuri de maini, prin ajustarea optim a
induciei magnetice, se obine minimizarea pierderilor n cupru, prin histerezis i cureni turbionari
Capitolul 3. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

11
[11.2], [12.2]. Adaptarea induciei magnetice pentru obinerea unei performane ridicate a mainii
electrice, este corelat cu setarea optim a fluxului magnetic n main [13.2]. n aceast privin,
maina asincron are un avantaj ferm fa de maina cu magnei permaneni datorit posibilitii
simple de slbire de cmp. Maina cu magnei permaneni are deasemenea posibilitatea de reducere
a fluxului, dar acesta ridic probleme din cauza fluxului constant dat de magnetul permanent.
Astfel, este necesar un curent de demagnetizare pentru slbirea cmpului, care duce la creterea
pierderilor n fier i a componentei de curent pentru producerea cuplului mecanic [14.2].
Prin prisma acestor considerente, rmne stabilit c maina asincron va fi cel de-al treilea
element al lanului electroenergetic al unui sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei,
funcionnd n regim de motor. n figura 2.1.3 este prezentat o main asincron cu rotorul n
scurtcircuit, n care se pot vedea prile componente principale: statorul i rotorul.

2.1.4. Pompa

n ipoteza variaiilor mari ale turaiei care pot avea loc la funcionarea unui sistem de stocare
a energiei eoliene prin pomparea apei, pompa considerat este de tip centrifugal. Deasemenea,
avnd turaie nominal ridicat, este posibil conectarea direct a pompei centrifuge cu o main
electric.

Concluzionnd, pentru a avea o funcionare ct mai performant avnd n vedere premisele
de lucru, sistemul propus pentru stocarea energiei eoliene n energia potenial a apei n mod
autonom, este format dintr-un lan electroenergetic constituit din: turbin eolian, prevzut cu cutie
de viteze i cu generator sincron cu magnei permaneni, convertor electric, main asincron
funcionnd n regim de motor, pomp centrifug.

2.2. Probleme care apar la conversia energiei eoliene n energie hidroelectric
2.2.1 Funcionarea sistemului n regim de turaie variabil

Dup cum a fost specificat i anterior, premisa de funcionare a sistemului de stocare a
energiei prin pomparea apei este aceea de funcionare n regim de turaie variabil, dat de
parametrul de intrare n sistem, vntul. Funcionarea n turaie variabil a sistemelor de pompare
poate fi exploatat prin prisma ajustrii puterii, dar i din perspective economice. Totodat,
funcionarea n turaie variabil implic anumite aspecte care in de controlul parametrilor fiecrui
element din care este compus lanul de conversie energetic eolian-hidro, din cauza modificrii
condiiilor de funcionare fa de cele nominale, precum i a interdependenei dintre acetia.
Caracteristicile de putere att a turbinelor eoliene, ct i a pompelor sunt date n funcie de
aceai mrime, respectiv n funcie de turaie. Ca atare, se pot suprapune curbele de funcionare ale
acestora. Prin aceast suprapunere de curbe, reise c sistemul rezultat prin asocierea acestor
echipamente, poate avea o bun funcionalitate. Att n cazul turbinei eoliene, ct i n cazul pompei
centrifuge, puterea este dependent cubic de viteza vntului, respectiv turaie. n figura 2.2.1 sunt
prezentate curbele de putere ale unei turbine eoliene pentru diferite viteze ale vntului i curba de
putere a unei pompe centrifuge, de unde se poate observa c punctele de lucru ale pompei se
Capitolul 2. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

12
situeaz pe maximul curbelor de putere ale turbinei eoliene. n literatura de specialitate se prezint
i cazul cuplrii directe a turbinei eoliene cu o pomp [21.2].

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Turati e [rpm]
P
u
t
e
r
e

[
W
]
Caracteri sti ca pompei suprapusa peste caracteri sti ci l e turbi nei eol i ene

Fig. 2.2.1. Caracteristica de putere a pompei centrifuge, suprapus peste caracteristicile de putere
ale turbinei eoliene pentru diferite viteze ale vntului

2.2.2. Probleme legate de randament

Randamentul pentru orice sistem se definete ca fiind raportul dintre puterea de ieire i
puterea de intrare. n cazul sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei,
puterea de intrare este dat de puterea disponibil prin potenialul eolinan, iar puterea de ieire este
puterea ramas pentru pomparea apei, dup scderea pierderilor pe tot lanul electroenergetic din
puterea iniial. Pentru sistemele formate din mai multe componente, randamentul este obinut prin
nmulirea valorilor randamentelor fiecrui element. Astfel, randamentul sistemului de conversie
eolian-hidro, prezentat n figura 2.2.2, se obine conform ecuaiei (2.2.1).


Fig. 2.2.2. Schem bloc de conversie energetic eolian-hidro

P MA C G CV p
v
p
g
c
P
P
(2.2.1)

unde:

g
randamentul global al sistemului de conversie energetic eolian-hidro;
P
p
puterea disponibil pentru pompare, [W];
P
v
puterea disponibil din potenialul eolian, [W];
c
p
coeficientul de performan al turbinei eoliene;
Capitolul 3. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

13

CV
randamentul cutiei de viteze;

G
randamentul generatorului turbinei eoliene;

C
randamentul convertorului electric;

MA
randamentul mainii asincrone utilizat pentru antrenarea pompei;

p
randamentul pompei centrifuge.
Coeficientul de performan a turbinei eoliene influeneaz foarte mult randamentul global
al lanului de conversie eolian-hidro. ntruct pentru turbinele reale, acesta poate lua valori ntre 0,2
i 0,5, n funcie de tipul de turbin, se reduce cu cel puin jumtate valoarea randamentului global
al sistemului de conversie energetic, fa de valoarea obinut neinndu-se cont de conversia
energiei cinetice a vntului n energie mecanic [22.2], [23.2].
Referitor la randamentul pompei, modificarea vitezei de rotaie a axului pompei, are un efect
direct. Toi parametrii funcionali ai pompei se modific n cazul variaiei vitezei de rotaie a axului
pompei, iar din caracteristica randamentului pompei n funcie de turaie (figura 2.2.3) determinat
pe baza ecuaiei (3.4.13), rezult c acesta are valori mici n cazul turaiilor joase. Pentru creterea
randamentului global al sistemului i obinerea unei puteri disponibile de pompare ct mai mari i
zona de turaie sczut a turbinei eoliene, dar partial i a pompei, trebuie exploatat [26.2].
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
0.68
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
Turatie [pu]
R
a
n
d
a
m
e
n
t
Randamentul pompei la turatie variabila
R
a
n
d
a
m
e
n
t

Fig. 2.2.3. Randamentul pompei centrifuge n regim de turaie variabil

Avnd n vedere aceste aspecte prezentate, randamentul global al sistemului de conversie
eolian-hidro, n condiii de funcionare nominal ale elementelor lanului energetic de conversie, se
situeaz n jurul valorii de 20%. Aceast valoare a fost determinat prin nlocuirea n ecuaia (2.2.1)
a valorilor randamentelor fiecrui element din lanul electro-energetic al sistemului de conversie
eolian-hidro [29.2].
Binenteles ca nu se dorete i nu este fiabil funcionarea sistemului de stocare a energiei
electrice prin pompare a apei la nivel de randament sczut i se caut s se mbunteasc
performana global a sistemului. Creterea randamentului global al sistemului poate fi obinut
prin diferite metode. Astfel, o prim condiie n obinerea unui randament bun, const ntr-o alegere
convenabil a elementelor din configuraia sistemului de stocare, n sensul c includerea unor
Capitolul 2. Pomparea apei ca metod aplicat pentru stocarea energiei eoliene

14
echipamentele cu randament individual mai ridicat duce la creterea randamentului global. Turbina
eolian pentru care se realizeaz stocarea poate furniza mai mult putere disponibil pentru
pomparea apei dac are coeficientul de performan i randamentul generatorului de valoare
ridicat. Pe partea de convertor este important tipul de convertor ales din multitudinea de topologii
existente, care s aib pierderile pe dispozitivele semiconductoare ct mai reduse. Din punct de
vedere al mainii asincrone, pot fi utilizate maini care se ncadreaz n clasa de randament ridicat.
Acestea sunt tipuri sunt nou aprute, performanele fiind obinute prin nsi construcia mainii
[30.2].
Alt cale de obinere a unui randament global mbuntit a sistemului de stocare a energiei
eoliene prin pomparea apei este nu una la nivel hard, ci una la nivel soft, prin comanda i controlul
elementelor care intr n structura sistemului. Acesta este i abordarea acestei teze. Optimizarea
sistemelor de stocare a energiei eoliene utiliznd energia hidroelectric se realizeaz prin
optimizarea controlului mainii de antrenare a pompei, ducnd la minimizarea pierderilor acesteia i
n final la creterea randamentului global al sistemului.
La nivel de putere de ordinul MW, care este nivelul de putere la care sunt implementate
centralele de stocare a energiei prin pomparea apei, valorile de randament ale mainilor electrice se
mbuntete. Astfel, maina sincron cu magnei permaneni poate avea un randament de peste 97
%, iar maina asincron un randament de peste 95 %. n aceste condiii, randamentul global al
sistemului poate atinge valori de peste 30%, iar neincluzndu-se n ecuaie partea de aerodinamic a
turbinei eoliene, prin coeficientul de performan al acesteia, c
p
, randamentul global al unui sistem
de conversie a energiei eoliene n energie hidro-electric poate ajunge pn la 70%.

2.3. Concluzii

n acest capitol este prezentat configuraia unui sistem de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei. n prima parte sunt prezentate elementele lanului electroenergetic al sistemului i
motivul pentru care s-a optat pentru un anume tip de echipament din structura acestuia. Astfel, un
sistem de stocare a energiei eoliene pentru o bun funcionare n toate regimurile de funcionare,
este compus din turbin eolian, avnd n componena ei cutie de viteze i generator sincron cu
magnei permaneni, convertor electric, main asincron pentru antrenarea pompei i pomp
centrifug.
n a doua parte sunt prezentate problemele care apar la funcionarea acestui sistem n
ipotezele de lucru de regim de turaie variabil i de turaie sczut. Avantajele principale ale
funcionrii n turaie variabil sunt economia de energie i reducerea costurilor de mentenan, dar
funcionarea n turaie variabil a unui lan electroenergetic compus din mai multe elemente,
implic controlul individual al fiecrui element n parte, dar i o viziune de ansamblu asupra bunei
funcionaliti a sistemului.
Totodat, randamentul global al sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei
este sczut din cauza lanului electroenergetic lung i a condiiilor de funcionare, diferite fa de
cele nominale ale fiecrui echipament n parte. Prin metode de control adecvate, randamentul poate
fi mbuntit semnificativ. Este prezentat i situaia funcionrii la putere foarte mare, de ordinul
MW, unde datorit randamentelor individuale mai mari ale elementelor din configuraia sistemului
de stocare, randamentul global poate ajunge i la 70%.
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

15
CAP. 3. MODELAREA ELEMENTELOR DIN CADRUL SISTEMULUI
AUTONOM PROPUS PENTRU STOCAREA ENERGIEI EOLIENE PRIN
POMPAREA APEI

Dup cum n capitolul 2 s-a ajuns la concluzia c cea mai bun configuraie a unui sistem de
stocare a energiei eoliene prin pomparea apei, n regim autonom, este format din urmtoarele
elemente: turbin eolian, convertor electric, motor asincron i pomp centrifug, n acest capitol
sunt modelate i analizate pe rnd fiecare dintre acestea.

3.1. Turbina eolian

3.1.1. Modelarea rotorului turbinei

De-a lungul timpului, pentru turbinele eoliene au fost dezvoltate diferite modele, prin prisma
mai multor aspecte care apar la funcionarea lor. Cele mai multe dintre acestea sunt realizate pe
partea de aerodinamic, pentru obinerea unei performane ridicate a turbinei eoliene, ntruct un
procent ridicat din pierderile totale ale unei turbine eoliene este cauzat de palele rotorului [1.3],
[2.3].
Energia real a vntului se obine nmulind energia teoretic cu un factor, denumit
coeficient de performan sau coeficientul lui Betz, fiind dat de ecuaia (3.1.2) [3.3],[4.3] .

dt t v A E
T
t
}
=
0
3
) (
2
1
(3.1.1)

( )
}
=
T
p r
dt t v A c E
0
3
2
1
(3.1.2)

Unde:
E
t
energia teoretic a vntului, [W];
E
r
energia real a vntului, [W];
densitatea aerului, 1,225 kg/m
3
;
A aria acoperit de pale, [m
2
];
T perioada de timp considerat, [s];
viteza vntului, [m/s];
c
P
coeficientul de performan.
Coeficientul de performan are valoarea de 16/27 sau 0,59 pentru o turbin ideal. Pentru
turbinele reale, coeficientul de performan poate lua valori ntre 0,2 i 0,5, n funcie de tipul de
turbin. Acesta nu este constant, ns se modific o dat cu viteza vntului, viteza unghiular,
parametrii palelor (unghiul de atac i unghiul de nclinare pe direcia vntului).
De-a lungul timpului, n scopul obinerii unei puteri ct mai ridicate din potenialul eolian,
au fost dezvoltate numeroase tehnici de control pentru turbina eolian. n general, acestea se mpart
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

16
n dou categorii, i anume: cele care se bazeaz pe controlul raportului de vitez, i cele care se
bazeaz pe reacia puterii (PSF Power Signal Feedback) [8.3].
Prima categorie, necesit n permanen msurarea vitezei vntului pentru ajustarea continu
a raportului de vitez astfel nct acesta s fie constant pentru orice vitez a vntului. n acest mod
se menine o valoare ct mai ridicat a coeficientului de performan, c
P
. Dezavantajul acestui tip de
control este dat de dificultatea msurrii precise a vitezei vntului i determinrii raportului de
vitez, [8.3].
A doua categorie de control const n dezvoltarea unor algoritmi care urmresc obinerea
punctului de putere maxim (MPPT Maximum Point Power Tracking). Pentru aceasta este
necesar msurarea puterii i turaiei rotorului turbinei i ajustarea acesteia din urm, pentru
obinerea unei puteri ct mai ridicate [9.3], [10.3].

3.1.2. Modelarea cutiei de viteze

Cutia de viteze este una dintre componentele importante ale unei turbine eoliene. Este
plasat ntre axul rotorului turbinei eoliene i axul generatorului generatorului electric. Schema bloc
a unei cutii de vitez este redat n figura 3.1.2.

Fig. 3.1.2. Schema bloc a cutiei de viteze a unei turbine eoliane

Randamentul unei cutii de viteze este 95%-98%. Acesta se modific n funcie de numrul
de nivele de transmisie, structura angrenajelor i de tipul de ungere. La calculul cuplului
generatorului, trebuie luat n considerare i randamentul cutiei de viteze,
CV
, relaia (3.1.5)
devenind (3.1.7) [4.3]:

CV r
CV
G
M
k
M q =
1
(3.1.7)

3.1.3. Modelarea generatorului eolian

ntruct turbinele moderne au n structura lor i generatoare sincrone cu magnei permaneni,
se va prezenta modelarea acestui tip de generator. Fluxul rotoric al generatorului este produs de
magnetul permanent, spre deosebire de generatorul sincron clasic, care necesit nfurare separat
pentru excitaie. n figura 3.1.3 este prezentat structura unui generator sincron cu magnei
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

17
permaneni trifazat cu 2 perechi de poli. Se pot vedea nfurrile statorice ale celor trei faze i
magnetul permanent.
ntruct este mai avantajoas o modelare a generatorului sub form vectorial faa de cea n
sistem de referin staionar, abc, este prezentat modelul vectorial cu orientare dup cmp, (FOC
Field Oriented Control), care permite separarea componentei de flux, de cea de cuplu. Relaiile
matematice care descriu modelarea vectorial a generatorului, avnd ca referin axa d, sunt (3.1.8)
- (3.1.12) [12.3], [13.3], [14.3].

r d
q
q s q
dt
d
i R u e

+ + = (3.1.8)

r q
q
d s d
dt
d
i R u e

+ = (3.1.9)

q q q
i L = (3.1.10)

mp d d d
i L + = (3.1.11)

) (
2 2
3
d q q d em
i i
p
M = (3.1.12)

Unde:
q
u - componenta tensiunii statorice dup axa q, [V] ;
d
u - componenta tensiunii statorice dup axa d, [V];
q
i - componenta curentului statoric dup axa q, [A];
d
i - componenta curentului statoric dup axa d, [A];
q
- componenta fluxului statoric dup axa q, [Wb];
d
- componenta fluxului statoric o dup axa d, [Wb];
mp
- fluxul magnetului permanent, [Wb];
r
e - viteza unghiular rotoric, [rad/s];
s
R - rezistena statoric a mainii sincrone cu magnei permaneni, [];
q
L - inductana statoric a axei q, [H];
d
L - inductana statoric a axei d, [H];
em
M - cuplul electromagnetic, [Nm];
p - numrul de perechi de poli ai mainii sincrone cu magnei permaneni.
ntruct orientarea cmpului magnetic se face dup axa d a fluxului rotoric, curentul 0 =
d
i .
Pentru ca magnetul s fie aliniat corect dup axa d, pe lng determinarea unghiului de referin ,
pentru determinarea U

i U

, precum i curenilor I
sd
i I
sq
, este necesar i un control al poziiei
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

18
rotorului. Altfel, controlul generatorul sincron cu magnei permaneni nu se mai realizeaz n mod
corespunztor [12.3], [14.3]. Schema bloc de implementare a acestui tip de control este redat n
figura 3.1.4.

d
p
1
3
2
}

Fig. 3.1.4 Schema bloc de implementare a metodei de control vectorial cu orientare dup cmp a
GSMP

3.2. Modelarea convertorului electric de putere

3.2.1. Funcionarea convertorului electric putere

Dup cum i este i numele, convertorul electric realizeaz conversia energiei electrice. n
funcie de conversia realizat, convertorul funcioneaz n dou moduri, i anume:
n regim de invertor: se realizeaz conversia din semnal continuu n semnal alternativ;
n regim de redresor: se realizeaz conversia din semnal alternativ n semnal continuu.
n cadrul tezei, se ia n considerare i se analizeaz doar partea de invertor a convertorului.
Partea de redresare, se consider constituit din punte redresoare de diode, nu influeneaz n mod
semnificativ randamentul convertorului i pentru sistemul autonom prezentat n tez, nu necesit
vreun tip de comand special, sau alt caracterizare care s atrag atenia.

3.2.2. Invertorul clasic, cu dou nivele de tensiune

Invertorul clasic trifazat, cu dou nivele de tensiune este constituit din 3 brae a cte dou
dispozitive semiconductoare de putere. Fiecare dispozitiv semiconductor de putere are n paralel o
diod de regim liber pentru oferirea unei ci de trecere a curentului electric inductiv la blocarea
dispozitivului semiconductor. n figura 3.2.3 este prezentat topologia invertorului trifazat surs de
tensiune, cu dou nivele de tensiune, alimentnd o main electric. Cu S
x
este notat modulul
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

19
format din dispozitivul semiconductor de putere, T
x
, mpreun cu dioda de regim liber, D
x
,
conectat n antiparalel cu acesta [15.3], [17.3].
cc
U
d
i
A
i
C
i
B
i
A
B
C
+

1
S
2
S
3
S
4
S
5
S
6
S

Fig. 3.2.3 Invertorul trifazat clasic, cu dou nivele de tensiune

Funcionarea invertorului presupune conducia cte unui dispozitiv semiconductor de putere
de pe fiecare bra. Cele dou dispozitive semiconductoare de putere ale unui bra sunt
complementare, n sensul c ele nu se pot afla simultan n stare de conducie, deoarece s-ar produce
scurtcircuit pe braul respectiv. Pentru evitarea acestui caz, se ntrzie intrarea n conducie a
dispozitivelor semiconductoare de putere, cu un interval de timp denumit timp mort, de la blocarea
dispozitivului semiconductor complementar [15.3].

4.2.3. Invertorul multinivel

4.2.3.1. Conceptul multinivel

Convertor multinivel poate comuta ntre multiple noduri cu diferite nivele de tensiune sau
curent (mai multe de dou) ale intrrii i/sau ieirii sale. Aceasta se refer att la convertoarele
surs de tensiune, ct i la cele surs de curent [19.3].
n figura 3.2.3 este dat o reprezentare generalizat a invertorului multinivel trifazat.
Termenul de nivel se refer la numrul de noduri la care invertorul poate fi accesibil. Cu ct
numrul de nivele crete, forma de und a tensiunii sintetizate de ieire are mai multe trepte care
produc o form de und apropiat de cea dorit i distorsiunea armonic a acesteia scade,
apropiindu-se de 0, o dat cu creterea numrului de nivele [15.3], [17.3]. n figura 3.2.4 este
reprezentat forma de und a tensiunii de linie a unui invertor cu 5 nivele de tensiune.

Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

20
2
cc
U
2
cc
U
m
E
m
E
m
E
m
E
m
U
1 m
U
1
U
2
U
m
I
1 m
I
1
I
2
I
2 m
U
2 m
I
0
a
U
b
U
c
U
an
U
bn
U
cn
U
n
+
+
+

a
I
b
I
c
I


Fig. 3.2.3 Reprezentarea generalizat a unui invertor multinivel trifazat

Tensiunea de ieire n timpul semialternanei pozitive este:

=
=
m
n
n m a
F E u
1
0
, unde
n
F
reprezint funcia de comutare a nodului n i ia valorile 0 sau 1.
n general tensiunile la bornele condensatoarelor
1
E ,
2
E , etc, au aceeai valoare
m
E , astfel
c valoarea de vrf a tensiunii de ieire este
cc m a
U E m u = = ) 1 (
max
0
.

0
u
4
U
5
U
2
U
3
U
4
U
5
U
3
U
2
U
1
U
t e


Fig. 3.2.4 Forma de und a tensiunii de ieire a unui convertor multinivel cu 5 nivele de tensiune

4.2.3.2. Clasificare convertoarelor multinivel

O clasificare sugestiv i de actualitate a convertoarelor multinivel este reprezentat n
figura 3.2.5. Topologiile clasice de convertoare multinivel sunt convertoare multinivel cu puni H
izolate, conectate n serie, n cascad (CHB H Bridge Converter) care au fost introduse la sfritul
anilor 1960, fiind urmate de o topologie cu condensatoare flotante (FCC flying capacitor
converter) n aceai perioad. La sfritul anilor 1970 a fost introdus convertorul cu diode flotante
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

21
(DCC diode clamped converter). Conceptul acestui tip de invertor a evoluat n convertorul cu
diode flotante cu punct neutru (NPC neutral point converter), cunoscut astzi i este considerat ca
primul convertor multinivel pentru aplicaiile de tensiune medie. Mai trziu CHB a fost reintrodus
n anii 1980, dar atinge o utilizare mai accentuat n anii 1990. Aceste topologii aparin clasei de
convertoare pentru aplicaiile de tensiune medie putere ridicat [15.3], [20.3].
Convertoare
multinivel
NPC Cascadate Hibride FC Matriceale
NPC+CHB S NPC
NPC+FC
5L ANPC
Altele
n
semipunte
n punte
CHB
Surse DC
simetrice
Surse DC
asimetric
e
H NPC
NPC cu sarcini
cu nfurri
deschise
TCC
3L ANPC
5L
ANPC

Fig. 3.2.5 Clasificarea convertoarelor multinivel [20.3]

Convertoare multinivel cu diode flotante, NPC

O topologie de convertor multinivel NPC cu trei nivele de tensiune, a fost prezentat pentru
prima dat de ctre Nabae, Takahashi i Akagi, n 1981. Convertorul multinivel NPC este atractiv n
aplicaiile de medie tensiune i putere ridicat. Tiristoarele cu circuit integrat de comutare a porii
(IGCT Integrated Gate Commutated Thyristor) i tranzistoare bipolore cu poart izolat (IGBT
Isolated Gate Bipolar Transistors), [23.3] sunt dispozitivele semiconductoare de putere care se
ntlnesc n structura convertoarelor NPC [22.3].
Aceast topologie are ca avantaje:
structur simpl;
coninutul de armonici redus;
solicitare n tensiune redus;
nu necesit transformator de intrare;
numrul condensatoarelor este mic.
Dezavantajele principale sunt:
este necesar un control PWM complex;
necesit multe diode de direcionare a curentului prin circuit;
necesit linie de curent continuu divizat;
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

22
necesit control al echilibrrii tensiunii pe condensatoarele liniei de curent continuu;
au loc solicitri neechilibrate n curent pe dispozitivele semiconductoare, care depind de poziia
acestora n structura convertorului. Dispozitivele situate n interior sunt mai solicitate dect cele
externe;
necesit circuite de untare [17.3].
n figura 3.2.8 este reprezentat invertorul NPC, cu trei nivele de tensiune, alimentnd un
motor electric.
. .c c
U
2
. .c c
U
2
. .c c
U
a C
D
1
a C
D
2
b C
D
1
b C
D
2
c C
D
1
c C
D
2
a
S
1
a
S
2
a
S
3
a
S
4
b
S
1
b
S
2
b
S
3
b
S
4
c
S
1
c
S
2
c
S
3
c
S
4
Z
i
. .c c
i
A
i
C
i
B
i
Z
A
B
C
+


Fig. 3.2.8. Convertorul NPC cu 3 nivele de tensiune, pentru alimentarea unui motor asincron

Ca i n cazul invertorului cu dou nivele, invertorul NPC cu trei nivele de tensiune prezint
pe un bra dispozitive semiconductoare de putere, complementare dou cte dou. Perechile
complementare sunt S
1
-S
4
i S
2
-S
3
. n funcie de comutaia dispozitivelor semiconductoare,
tensiunea la ieirea din invertor este U
c.c.
/2, 0 i U
c.c.
/2, ceea ce duce la sintetizarea a trei stri ale
invertorului P, O, N. Starea P d tensiunea de ieire pe alternana pozitiv, n starea O tensiunea de
ieire este nul, iar starea N d tensiunea de ieire pe alternana negativ. n Figura 3.2.9 a), b) i c),
se evideniaz cile de curent pentru fiecare stare a invertorului P, O, N. Pentru alternana pozitiv
conduc dispozitivele semiconductoare de putere de pe partea superioar a invertorului, S
1
i S
2
,
pentru alternana negativ conduc dispozitivele semiconductoare de putere de pe partea inferioar a
invertorului, S
3
i S
4
, iar pentru starea de O, se afl n stare de conducie dispozitivele
semiconductoare interioare de pe un bra al invertorului, S
2
i S
3
, mpreun cu diodele flotante D
C1

i D
C2
[15.3], [24.3].
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

23
. .c c
U
2
. .c c
U
2
. .c c
U
a C
D
1
a C
D
2
1
S
2
S
3
S
4
S
0
i
. .c c
i
0
+

s
i
. .c c
U
2
. .c c
U
2
. .c c
U
a C
D
1
a C
D
2
1
S
2
S
3
S
4
S
0
i
. .c c
i
0
+

s
i
. .c c
U
2
. .c c
U
2
. .c c
U
a C
D
1
a C
D
2
1
S
2
S
3
S
4
S
0
i
. .c c
i
0
+

s
i

Fig. 3.2.9. Strile de comutaie pe un bra al invertorului NPC, cu trei nivele de tensiune: a) calea
de curent pe alternana pozitiv; b) calea de curent pe alternana negativ; c) starea de zero.

3.2.3. Tehnici de modulaie ale invertoarelor

Teoria modulaiei ocup o arie de cercetare extrem de important a electronicii de putere,
ntruct prin modulaie se deine controlul asupra fiecrui convertor sau structuri de conversie
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

24
static. Metodele de modulaie, ntlnite cel mai des n literatur, att pentru invertorul cu dou
nivele de tensiune, ct i pentru invertorul multinivel, sunt tehnicile de modulaie n lime a
impulsurilor, (PWM Pulse Width Modulation) i modulaia vectorului spaial (SVM Space
Vector Modulation). Pentru invertoarele multinivel, tehnicile de modulaie sunt extensii ale
tehnicilor pentru dou nivele, la mai multe nivele [17.3], [25.3],[26.3]. n continuare, se prezint
tehnicile de modulaie cele mai ntlnite, pentru invertorul cu dou nivele de tensiune i pentru
invertorul multinivel.

a) PWM-ul bazat pe und purttoare

Tehnica de modulaie PWM se bazeaz pe compararea unui semnal sinusoidal, de referin,
cu un semnal triunghiular, semnal purttor. Prin compararea acestor dou semnale, se obine
tensiunea de ieire a invertorului.
Pentru invertorul multinivel, numrul de semnale triunghiulare crete o dat cu numrul de
nivele ale invertorului. n funcie de dispoziia semnalelor putatoare triunghiulare, exist mai multe
tipuri de PWM pentru invertoarele multinivel [15.3] [27.3]. Acestea sunt:
a) tehnica PWM cu dispoziie de faz (PD phase displacement): semnalele purttoare
triunghiulare sunt n faz unele fa de celelalte;
b) tehnica PWM cu dispunere n opoziie a fazelor (POD phase opposite displacement):
semnalele purttoare triunghiulare de pe partea alternanei pozitive a semnalului de referin
sunt defazate cu fa de cele de pe partea alternanei negative a semnalului de referin;
c) tehnica PWM cu dispunere n opoziie alternanta a fazelor (APOD alternative phase opposite
displacement): semnalele purttoare triunghiulare sunt defazate unele fa de cealelalte cu .
Pentru obinerea unei mai bune utilizri a liniei de curent continuu la valori ridicate ale
indicilor de modulaie, semnalul sinusoidal de referin poate fi injectat cu armonica de ordin 3 la o
amplitudine egal cu 25% din cea a componentei fundamentale. O mai bun utilizare a componentei
de curent continuu nseamn raportul dintre componenta fundamental a tensiunii de ieire i
tensiunea liniei de curent continuu. n figura 3.2.11 este reprezentat tehnica de modulaie PWM cu
injectarea armonicii a treia. Alte tehnici PWM bazate pe semnal purttor sunt PWM-ul subarmonic,
PWM-ul realizat la frecven optim de comutaie (SFO-PWM) [15.3], [25.3], [28.3].
0 0.005 0.01 0.015 0.02
-1
-0.5
0
0.5
1
Timp [s]
T
e
n
s
i
u
n
e

[
p
.
u
.
]
Tehnica PWM cu injectarea
armonicii a treia

Fig. 3.2.11. Tehnica de modulare PWM multinivel, cu injectarea armonicii a treia, pentru un
invertor cu trei nivele de tensiune
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

25
Tehnicile de modulare PWM mping armonicile create de invertor spre gama de frecvene
nalte, mai exact n jurul frecvenei de comutaie a invertorului i multiplilor acesteia.

b) Modulaia vectorului spaial (SVM)

n cadrul tehnicii de modulaie SVM, strile de comutaie ale dispozitivelor
semiconductoare de putere se definesc cu ajutorul unor vectori de tensiune. Aceti vectori de
tensiune sunt distribuii ntr-un plan n cvadratur direct d-q (direct quadrature), vrfurile lor
formnd nodurile unui hexagon regulat. Vectorul spaial de tensiune parcurge hexagonul i prin
diferite metode se calculeaz intervalul de timp corespunztor fiecrui vector n parte, respectiv
intervalul de comutaie [15.3].
Pentru exemplificarea aplicrii SVM ca tehnic de modulaie a unui invertor, este prezentat
metoda de modutaie pentru invertorul NPC, cu 3 nivele de tensiune. Aceasta are la baz tehnica
SVM pentru invertorul cu dou nivele de tensiune. Astfel pentru invertorul NPC cu trei nivele de
tensiune se identific 27 (3
3
) stri posibile, cu 19 vectori de tensiune, fa de SVM pentru dou
nivele de tensiune, unde se identific 8 (2
3
) stri posibile, cu 7 vectori de tensiune. Dar, pentru
invertorul cu 3 nivele de tensiune, avnd n vedere numrul mare de stri redundante, strile de
comutaie ajung la 127. n funcie de amplitudinea lor, vectorii de stare ai invertorului cu trei nivele
de tensiune, se mpart n trei categorii: mici, medii i mari. n figura 3.2.12 este reprezentat vectorul
spaial de tensiune n planul dq. Vectorii mici, reprezentai cu rou, sunt similari cu cei pentru
modularea invertorului cu dou nivele de tensiune [24.3], [25.3], [30.3]. O caracterizare a vectorilor
de tensiune ai invertorului, din punct de vedere al redundanei acestora, strii de comutaie pe care o
dau i a amplitudinii, este dat n tabelul 4.2.2.

3.2.6. Analiza pierderilor unui invertor

3.2.6.1. Modelul de calcul al pierderilor unui invertor

Pierderile totale ale unui invertor sunt obinute prin nsumarea pierderilor de conducie i de
comutaie ale fiecrui dispozitiv semiconductor din componena invertorului. Pierderile de comand
se consider neglijate. Pierderile de conducie sunt date de relaia (3.2.9), iar pierderile de comutaie
se exprim, conform relaiei (3.2.10) [33.3], [34.3], [35.3], [36.3].

2
0
) (
rms
cond
med
cond cond
I r I u P + = (3.2.9)

) ) ( (
2 rms
com
med
com com
def
com
s com
I C I B A
u
u
f P + + A = (3.2.10)

Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

26


Fig. 3.2.12 Diagrama de modulaie a vectorului spaial de tensiune pentru invertorul NPC, cu 3
nivele de tensiune

Unde:
cond
P - piederile n conducie, [W];
0
u - tensiunea colector emitor pentru tranzistor, tensiune de prag pentru diod, [V];
r - rezistena dinamic, [];
med
cond
I - valoare medie curentului de conducie, [A];
rms
cond
I - valoarea efectiv a curentului de conducie, [A];
com
P - pierderile n comutaie, [W];
s
f - frecvena de comutaie, [W];
com
u - tensiunea de comutaie real a dispozitivului semiconductor, [V];
def
u - tensiunea de comutaie, [V];
C B A , , - constante determinate de pe caracteristicile dispozitivului semiconductor;
com
A - raportul dintre intervalul de comutaie i perioada de comutaie;
med
com
I - valoare medie curentului de comutaie, [A];
rms
com
I -valoarea efectiv a curentului de comutaie, [A].
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

27
n calculul pierderilor, determinarea curenilor este mai dificil, ntruct aceasta implic
rezolvarea unor integrale ale unor funcii de modulaie, avnd limitele impuse de momentele de
intrare i ieire din conducie ale dispozitivelor semiconductoare [36.3]. Ceilali factori care intr n
componena formulelor sunt determinai din datele de catalog ale dispozitivelor semiconductoare
considerate. Relaiile (3.2.9) i (3.2.10) sunt general valabile pentru calculul pierderilor
invertoarelor, indiferent de numrul de nivele de tensiune, de topologie sau de tehnica de modulaie
utilizat.

3.2.6.2. Comparaie ntre un invertor cu dou i cu trei nivele de tensiune

Deoarece un sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei, are randamentul mic,
se pune n discuie ce topologie de invertor este mai convenabil a fi utilizat n cadrul sistemului
autonom de stocare a energiei prin pomparea apei. ntruct din studiul literaturii n domeniu, rezult
c invertorul cu diode flotante, NPC, este un tip de invertor cu randament relativ ridicat ntre
convertoarele multinivel [37.3], este realizat o analiz comparativ a pierderilor i randamentului
acestui tip de invertor, considerndu-se numrul de nivele de tensiune egal cu trei, cu pierderile i
randamentul unui invertor clasic cu dou nivele de tensiune.
n cazul invertorului cu dou nivele de tensiune, att pierderile de conducie i de comutaie
pe toate cele 6 dispozitive semiconductoare de putere, ct i pierderile pe diodele de regim liber,
sunt egale. Atfel, pierderile totale pe o perioad total a fundamentalei, pentru invertorul clasic cu
dou nivele de tensiune, sunt exprimate prin relaia (3.2.16). n cazul invertorul cu trei nivele de
tensiune, NPC, pierderile pe dispozitivele semiconductoare de putere poziionate pe partea de
exterior a braului, sunt diferite fa de cele poziionate pe interior. Deasemenea, pierderile pe
diodele flotante sunt diferite fa de pierderile pe diodele de regim liber. Totalul de pierderi al
acestui tip de invertor pe o perioad total a fundamentalei, este dat de relaia (3.2.17):

) ( 6
2 comD comT condD condT L
P P P P P + + + = (3.2.16)

2 1 3 2 1
1 2 1 3 2 2 1 1 3
comDC comDC comT comD comD
comT condDC condDC condT condD condT condD condT L
P P P P P
P P P P P P P P P
+ + + + +
+ + + + + + + =
(3.2.17)

Comparaia de pierderi i randament este realizat att la putere mic (5 kW), ct i la putere
de ordinul MW (1 MW), avnd n vedere faptul c centrale de stocare a energiei pe baza pomprii
apei, global, funcioneaz la acest ordin de putere. Calculul de pierderi pentru ambele tipuri de
invertoare este realizat considerndu-se aceleai premise, dup cum urmeaz:
- aceleai dispozitive semiconductoare de putere i anume: modulul de putere ridicat fabricat de
Infineon, FZ750R65KE3T [38.3];
- frecvena de comutaie: 1000 Hz;
- frecvena semnalului sinusoidal: 50 Hz;
- factor de modulaie: 0,8.
n figurile 3.2.15 i 3.2.16 se pot vedea rezultatele calculelor de pierderi obinute pentru cele
dou nivele de putere. Astfel, pentru nivelul de putere de 5 kW, valoarea pierderilor invertorului cu
dou nivele de tensiune este de 65 W, n timp ce valoarea pierderilor invertorului cu trei nivele de
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

28
tensiune, NPC, este de 143 W. Pentru nivelul de putere de 1 MW, valoarea pierderilor invertorului
cu dou nivele de tensiune este 4565 W, iar valoarea pierderilor pentru invertorul NPC cu trei
nivele de tensiune este de 7880 W. Se obine o valoare mai ridicat a pierderilor pentru invertorul
cu trei nivele de tensiune din cauza numrului mai ridicat de dispozitive semiconductoare de putere
din componena sa, care se afl n conducie i/sau n comutaie, comparativ cu invertorul cu dou
nivele de tensiune. Pentru nivelul de putere de 1 MW, pierderile pe invertor nu sunt semnificative
ntruct valoarea acestora este mult mai mic dect puterea de intrare (1MW). Astfel, la acest nivel
de putere randamentul invertorului cu dou nivele de tensiune este 99,5%, iar randamentul
invertorului cu trei nivele de tensiune este 99%. n cazul nivelului de putere de 5 kW, randamentele
obinute sunt 98% pentru invertorul cu dou nivele de tensiune, respectiv 97% pentru NPC.
0
5
10
15
20
0.8
P
i
e
r
d
e
r
i


[
W
]
Factor de modulatie
Pierderi 2L
T1
D1

0
5
10
15
20
25
0.8
P
i
e
r
d
e
r
i
[
W
]
Factor de modulatie
Pierderi 3L NPC
T1
T2
T3
T4
D+

a) b)

Fig. 3.2.15. a) Pierderile invertorului cu dou nivele de tensiune, b) Pierderile invertorului cu 3
nivele de tensiune NPC, la 5 kW

a) b)

Fig. 3.2.16 a) Pierderile invertorului cu dou nivele de tensiune, b) Pierderile invertorului cu 3
nivele de tensiune NPC, la 1 MW.

3.3. Modelarea mainii asincrone

3.3.1. Modelarea tipurilor de control ale mainii asincrone

3.3.1.1. Cotrolul scalar V/Hz

Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

29
Aceast metod de control poate fi folosit acolo unde nu este necesar un regim dinamic
foarte rapid pentru sistemului considerat. Nu este necesar o schimbare rapid a turaiei mainii i
nu au loc schimbri brute ale cuplului de sarcin [39.3].
n cadrul metodei de control V/Hz este pstrat constant raportul ntre tensiunea statoric i
frecvena statoric, astfel pstrndu-se aproximativ constant fluxul magnetic al mainii pe toat
gama de funcionare, lucru care reiese din ecuaia tensiunii electromotoare, din schema echivalent
n T a mainii , [40.3],[41.3].
Pentru implementarea practic a acestui tip de control apar anumite cerine de care trebuie
inut cont. Cderea de tensiune pe rezistena statoric trebuie compensat, acest lucru fiind evident
n cazul turaiilor joase. Deasemenea, tensiunea nu poate depi valoarea nominal la frecvene mai
ridicate dect cele nominale, deoarece pot aprea probleme legate de izolaie. n figura 3.3.2 se
prezint schema bloc a metodei de control V/Hz pentru controlul unui invertor avnd ca i tehnica
de modulaie, tehnica SVM.
}
p
t 2


Fig. 3.3.2. Schema bloc de implementare a controlului V/Hz pentru maina asincron

3.3.1.2. Controlul vectorial cu orientare dup cmp

Acest tip de control se bazeaz pe analogia cu maina de curent continuu. Se urmrete
controlul separat a componentei de flux i a celei de cuplu. n funcie de metoda de determinare a
poziiei vectorului de flux se pot deosebi dou metode de control vectorial cu orientare dup cmp,
i anume: metoda direct (DFOC Direct Field Oriented Control) i cea indirect (IFOC
Indirect Field Oriented Control).

3.3.1.2.1. Metoda direct de control vectorial cu orientare dup cmp

n cazul metodei directe de control vectorial cu orientare dup cmp, poziia i amplitudinea
vectorului de flux rotoric sunt determinate direct pe baza estimrii fluxului rotoric.
Estimarea fluxului poate fi realizat prin msurare direct a acestuia cu ajutorul unor
nfurri speciale i a unor dispozitive pe baz de efect Hall. Primele prezint o abatere
problematic a integratoarelor asociate lor, la frecvene foarte sczute, iar dispozitivele pe baz de
efect Hall sunt fragile i sensibile la temperatur [42.3].

3.3.1.2.2. Metoda indirect de control vectorial cu orientare dup cmp

Pentru funcionarea la turaii foarte joase, utilizarea senzorilor de flux nu poate duce la un
control de o acuratee foarte bun. Pentru o precizie mai ridicat este necesar o bucl de reacie a
turaiei mainii. Aceasta poate fi furnizat de un encoder al mainii asincrone, cu dezavantajul de
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

30
cretere al preului [14.3], [18.3]. Schema bloc de control a motorului prin metoda vectorial
indirect de orietare dup cmp, este prezentat n figura 3.3.5.
Metodele vectoriale de control ale mainii asincrone ofer o decuplare a componentei de
flux fa de cea de cuplu. Sunt necesare regulatoare de curent, realizarea de transformri ale
coordonatelor de axe. n cazul metodei directe de control cu orientare dup fluxul rotoric este
necesar un estimator de flux, n timp ce pentru metoda indirect este necesar cunoaterea turaiei
rotorice [14.3].
Obinerea unei decuplri ct mai exacte ntre componenta de cuplu i cea de flux depinde i
de acurateea parametrilor mainii asincrone. Acetia sunt determinai utilizndu-se dou ncercri,
i anume: la mers n gol i la scurtcircuit [43.3], [44.3].

3.3.3. Pierderile si randamentul masinii asincrone

Pierderile unei maini asincrone se mpart n dou mari categorii:
pierderi fixe: sunt cele care nu se modific n raport cu ncrcarea aplicat motorului i sunt
determinate prin ncercarea de mers n gol [45.3], [46.3]. Sunt cauzate de pierderile n fier (apar
din cauza histerezisului i a curenilor turbionari) i pierderile mecanice (frecare n rulmeni i
frecarea cu aerul care circul n interiorul mainii n funcionare) [12.3], [46.3], [47.3].
pierderi variabile: sunt cele care se modific n raport cu ncrcarea aplicat motorului. Sunt
cauzate de pierderile n cuprul statoric i rotoric, precum i de un procent mic de pierderi
mecanice suplimentare cauzate de cuplul rezistiv dat de ncrcarea motorului.

m
L
1
r m
r
L
L
p
1
3
2
ref sd r
r
I L
R
_
1
}

Fig. 3.3.5. Schema bloc a metodei indirecte de control vectorial cu orientare dup cmp a mainii
asincrone
n figura 3.3.6 este reprezentat o diagram Sankey, general, pentru identificarea
pierderilor pe motor. Puterea disponibil pentru aplicaia n care este utilizat motorul este puterea de
intrare, P
in
. Pe stator, pierderile care apar sunt pierderile n nfurri, create prin efect Joule-Lenz,
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

31
p
Js
, i pierderile n fierul statoric, p
Fes
. Prin scderea acestor pierderi statorice din puterea iniial,
rezult puterea electromagnetic a motorului, P
elmg
. Pierderile rotorului sunt ca i n cazul statorului,
cele n nfurri i cele n fier, respectiv p
Jr
i p
Fer
. Deasemenea, pierderile mecanice, p
m
i
pierderile suplimentare, p
s,
apar inevitabil la funcionarea mainii asincrone, indiferent de regimul
de funcionare. Puterea rmas din scderea tuturor pierderilor din puterea disponibil, reprezint
puterea mecanic a motorului sau puterea util pentru antrenarea sarcinii aplicate [48.3], [49.3].


Fig. 3.3.6. Diagram Sankey explicativ, pentru identificarea pierderilor motorului asincron
n funcie de aceste pierderi, se determin randamentul mainii asincrone, conform relaiei
(3.3.12):
in
in
m
m
in
m
P
p P
p P
P
P
P


=
+
= = q (3.3.12)
Unde

+ + + + + =
s m Fer Jr Fes Js
p p p p p p p , reprezint totalul de pierderi din maina
asincron [48.3].
Dat fiind problema prezentat n cap 2 referitor la importana aspectului pierderilor
sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei, s-au determinat pierderile unei maini
asincrone cu dou perechi de poli, de putere nominal de 5,5 kW. Pentru o determinare ct mai
precis, ncercrile nu s-au realizat n mod clasic. Maina asincron a fost adus la sincronism de o
alt main electric rotativ. n acest mod s-a realizat o separare total a pierderilor i pierderile
mecanice ale mainii asincrone au fost preluate de maina utilizat. Detalii asupra acestei
determinri experimentale i rezultate obinute sunt prezentate n Anexa B.

3.3.4. Defluxarea mainii asincrone

Pierderile n cupru i pierderile n fier depind de alegerea nivelului de flux din main, iar
cuplul maxim poate fi atins n funcie de alegearea nivelului optim de flux din main [51.3]. n
[42.3] este prezentat dependena pierderilor mainii n funcie de nivelul de flux, printr-o diagram
vectorial a mainii asincrone la diferite nivele ale fluxului. Astfel, n figura 3.3.9 a) se consider
cazul n care fluxul n main este cel nominal. Curentul statoric are o valoare mai ridicat fa de
curentul rotoric ceea ce duce la valori mai mari ale pierderilor n cuprul statorului, fa de cele ale
rotorului. n b) fluxul nominal este redus la jumtate din valoarea sa nominal, caz n care curentul
rotoric se dubleaz. Scad pierderile n miez i cresc cele n cupru rotoric. Curentul de magnetizare
scade la o valoare mai mic de jumtate fa de cazul a) deoarece miezul feromagnetic iese din
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

32
saturaie i astfel pierderile n cuprul statoric sunt reduse considerabil. n c) este prezentat cazul n
care fluxul este sczut la o valoare foarte mic, pierderile n miez scad, dar pierderile n cuprul
statoric i rotoric cresc, ceea ce duce la pierderi totale mai mari ale mainii asincrone fa de cazul
b).
I
r
I
m
I
s
I
r

r
I
r

m
I
s
I
s
I
r
I
r

m
I
I I


Fig. 3.3.9. Diagrame explicative a dependenei dintre fluxul rotoric i pierderi n cazurile: a) flux
nominal; b) flux nominal redus la jumtate; c) flux nominal redus la o valoare foarte mic

3.3.4.5. Optimizarea controlului mainii asincrone pentru obinerea unui
randament ct mai ridicat ntr-o aplicaie de stocare a energiei prin pomparea
apei

Deoarece caracteristicile de putere ale turbinei eoliene i a pompei centrifuge sunt ambele n
dependen cubic fa de turaie, se impune i mainii asincrone, care utilizat pentru antrenarea
pompei funcioneaz n regim de motor, s funcioneze tot dup o caracteristic cubic. Astfel, se
poate spune c un astfel de tip de caracteristic de funcionare este cerut de nsi aplicaia n care
este utilizat motorul i anume, stocarea energiei eoliene prin pomparea apei. Mrimile ntre care se
poate impune o astfel de dependen sunt tensiunea statoric de faz a mainii asincrone i turaia
acestuia. Ecuaia caracteristicii de funcionare a motorului, n acest caz, este dat de relaia (3.3.16).
n figura 3.3.10 este redat caracteristica cubic impus pentru funcionarea motorului, comparativ
cu caracteristica liniar a controlului clasic V/Hz. n continuare, aceast metod de control a mainii
asincrone, realizat impunnd dependena cubic ntre tensiunea statoric a mainii i turaie, va fi
denumit V/Hz
3
.

0
3
U kf U
s
+ = (3.3.16)

Unde:
U - tensiunea de alimentare a mainii asincrone, [V];
2 , 1
k - constant de proporionalitate;
s
f - frecven statoric a mainii asincrone, [Hz];
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

33
0
U - cderea de tensiune pe rezistena statoric, [V].
Controlul unei maini asincrone poate fi realizat n cuplu sau n turaie. n cazul acestei
metode de control, turaia este cea comandat i n funcie de caracteristica impus rezult
tensiunea de referin, care mai departe va fi introdus ca semnal n blocul de generare a factorilor
de modulaie pe cele trei faze. Figura 3.3.11 prezint implementarea metodei de control V/Hz
3
,
pentru obinerea tensiunii de referin necesar n controlul unui invertor comandat prin tehnica de
modulaie a vectorului spaial de tensiune.
O caracteristic de dependen cubic ntre tensiune i frecven impus motorului asincron,
duce la o funcionare a acestuia cu slbire de cmp, adic are loc o defluxare a mainii asincrone.
Din considerentele legate de defluxarea mainii, prezentate anterior, reiese c la regim de
funcionare a mainii asincrone cu flux redus, scad pierderile, fapt care duce la o cretere a
randamentului motorului.

Fig. 3.3.10. Caracteristica tensiune-frecven n cazul V/Hz i V/Hz
3

}
p
t 2

Fig. 3.3.11. Schema bloc de implementare a controlului V/Hz
3
pentru maina asincron

3.4. Modelarea pompei centrifuge

n cazul pompelor se definete puterea hidraulic a unei pompe, prin relaia (3.4.1).

QH g P
h
= (3.4.1)

unde:
P
h
- puterea hidraulic, [W];
Capitolul 3. Modelarea elementelor din cadrul sistemului autonom propus pentru stocarea
energiei prin pomparea apei

34
g - acceleraia gravitaional, g=9.8 m/s
2
, [m/s
2
];
- densitatea specific a apei, [kg/m
3
];
Q - debitul prin conduct, [m
3
/s];
H - nlimea de pompare, [m].
Un element important care trebuie luat n considerare n modelarea pompelor centrifuge este
viteza de antrenare a pompei, respectiv turaia, mai ales avnd dat contextul aplicaiei n care este
utilizat, acela al turaiei variabile. Este o caracteristic esenial a pompelor i influeneaz n mod
direct parametrii funcionali: Q, H, P i . Astfel, debitul este proporional cu turaia, nlimea se
modific proporional cu ptratul turaiei i puterea cu cubul acesteia. [52.3], [53.3], [54.3].

2
1
2
1
n
n
Q
Q
=
2
2
1
2
1
|
|
.
|

\
|
=
n
n
H
H

3
2
1
2
1
|
|
.
|

\
|
=
n
n
P
P

Unde:
n
1,2
turaia pompei,
2 1
n n < [rpm];
P
1
puterea de pompare, corespunztoare turaiei n
1
, [W];
P
2
puterea de pompare, corespunztoare turaiei n
2
, [W];
Pentru variaii reduse de turaii se poate considera ca
2 1
q q = . Pentru variaii importante de
turaie, determinarea valorii randamentului se face cu ajutorul ecuaiei (4.4.13), stabilite empiric
[52.3], [53.3], [54.3]:

( )( )
10 1
2 1 1 2
1 1 n n q q = (3.4.13)

3.5. Concluzii

n acest capitol sunt prezentate modelele matematice ale elementelor ntregului lan electro-
energetic, din care este format sistemul autonom de stocare a energiei Se ncepe cu modelarea
prilor principale ale turbinei eoliene: rotorul turbinei, cutia de viteze i generatorul acesteia. Sunt
prezentate aspecte generale ale funcionrii invertorului electronic de putere, cnd acesta are dou
sau mai multe nivele de tensiune. Este prezentat o analiz comparativ a pierderilor pentru
invertorul clasic cu dou nivele de tensiune i a celui cu trei nivele de tensiune, att la putere mic
ct i la nivel de MW, din care se constat c pierderile invertorului cu dou nivele de tensiune sunt
mai mici dect ale celui cu trei nivele de tensiune, dar valoarea pierderilor este nesemnificativ la
nivelul de putere ridicat, pentru ambele tipuri de invertoare. Urmtorul element din lanul electro-
energetic este maina asincron, funcionnd n regim de motor. Sunt prezentate dou metode de
control ale mainii asincrone, metoda clasic V/Hz i metoda vectorial, de orientare indirect dup
fluxul rotoric. Se realizeaz o analiz a pierderilor unei maini asincrone i se prezint o metod de
optimizare a randamentului MA, prin prisma controlului motorului. Astfel, este propus o metod
de control, care este pretabil a fi folosit ntr-o aplicaie de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei. ntruct caracteristicele de putere a turbinei eoliene i a pompei centrifuge sunt
ambele de ordin trei, caracteristica impus pentru funcionarea motorului este tot de ordin 3,
dependen ntre tensiune i frecven. n final se prezint modelarea pompei centrifuge.

Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

35
CAP. 4. SIMULAREA SISTEMULUI AUTONOM DE STOCARE A
ENERGIEI EOLIENE PRIN POMPAREA APEI

n acest capitol sunt prezentate simulrile efectuate n scopul evidenierii comportamentului
sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. Este simulat lanul
electroenergetic al sistemului cu toate componenetele implicate: turbin eolian, cutie de viteze,
generatorul turbinei, convertor, main asincron i pomp.
De asemenea, sunt prezentate o serie de simulri asupra mainii de antrenare a pompei,
privind metoda de comand aplicat. Astfel, este validat prin simulare metoda de control propus
pentru maina de antrenare, V/Hz
3
, prin redarea comparativ a rezultatelor obinute utiliznd trei
metode de control, respectiv metoda vectorial indirect cu orientare dup cmp (IFOC), metoda
scalar clasic V/Hz i metoda propus n vederea optimizrii sistemului, V/Hz
3
.

4.1. Simulri privind comportamentul sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

n vederea evidenierii comportamentului sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei este simulat lanul electroenergetic din care acesta este constituit. Simulrile au fost
efectuate utiliznd soft-ul Matlab/Simulink

. n figura 4.1.1 este reprezentat schema bloc a


simulrii unde se pot vedea elementele din care este constituit sistemul, respectiv turbina eolian,
cutia de viteze, generatorul eolian, convertorul pentru interfaarea turbinei cu grupul motor-pomp,
maina asincron pentru antrenarea pompei funcionnd n regim de motor, pompa centrifug [1.4].
Parametrul de intrare n sistem, viteza vntului, este considerat a avea o variaie de tip ramp
liniar de la 0 la 10 m/s. n funcie de viteza vntului, se obine o putere disponibil furnizat de
turbin pentru antrenarea grupului motor-pomp. De asemenea, puterea nominal considerat
pentru turbina eolian i pentru maina de antrenare a pompei este de 2,2 kW. Turaia nominal a
mainii de antrenare a pompei este de 1430 rpm.

Fig. 4.1.1 Schema bloc a simulrii sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

ntruct, dup cum a fost menionat n subcapitolul 2.2.1 al acestei teze, verificarea
interaciunii pompei asupra sistemului unde se dorete ca aceasta s fie inclus este probat prin
suprapunerea caracteristicii de putere a pompei peste caracteristicile sistemului, n figura 4.1.2 este
reprezentat puterea de ieire a pompei suprapus peste caracteristicile de putere ale turbinei eoliene
pentru diferite viteze ale vntului, rezultate din simulare. Mrimile sunt date n uniti raportate. Se
poate observa c punctele de funcionare ale pompei la diferite sarcini pariale se situeaz pe
Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

36
punctele de maxim ale caracteristicilor de putere ale turbinei eoliene pentru diferite viteze ale
vntului, ceea ce demostreaz faptul c sistemul este practic funcional.
n figura 4.1.3 este ilustrat puterea pe care o furnizeaz generatorul eolian, care la viteza
maxim a vntului (10 m/sec) ajunge la valoarea de 850 W. Tensiunea ajunge la valoarea de 180V,
dup cum se poate vedea n figura 4.1.4. n figura 4.1.5 este prezentat frecvena convertorului, a
crei valoare este de 50 Hz la 10 m/s. Puterea de pompare este de 1284W la viteza maxim a
vntului considerat i este ilustrat n figura 4.1.6.
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s
11 m/s
Viteza vant [p.u.]
P
u
t
e
r
e


[
p
.
u
.
]
Caracteristicile de putere ale sistemului


Turbina eoliana
Pompa centrifuga

Fig. 4.1.2. Caracteristica de putere a pompei centrifuge suprapus peste caracteristicile de putere ale
turbinei eoliene
0 2 4 6 8 10 12
0
500
1000
1500
2000
Viteza vantului [m/s]
P
u
t
e
r
e

[
W
]
Puterea furnizata de generatorul eolian
0 2 4 6 8 10 12
0
500
1000
1500
Viteza vantului[m/s]
P
u
t
e
r
e

[
W
]
Puterea de pompare

Fig. 4.1.3. Puterea furnizat de generatorul 4.1.6. Puterea de pompare n funcie de viteza
eolian vntului
0 2 4 6 8 10 12
0
50
100
150
200
250
Viteza vantului[m/s]
T
e
n
s
i
u
n
e

[
V
]
Tensiunea data de convertor
0 2 4 6 8 10 12
0
10
20
30
40
50
Viteza vantului[m/s]
F
r
e
c
v
e
n
t
a

[
H
z
]
Frecventa data de convertor

Fig. 4.1.4. Tensiune dat de convertor Fig. 4.1.5. Frecvena convertorului n funcie de viteza vntului
Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

37
n tabelul 4.1.1 sunt sintetizate rezultatele simulrii, realizndu-se i o analiz a
randamentului sistemului n funcie de viteza vntului. Prin aceast sintetizare a rezultatelor
principale ale simulrii se evideniaz ceea ce s-a prezentat n capitolul 2.2.2 referitor la problemele
legate de randamentul sistemului autonom de conversie a energiei eoliene prin pomparea apei i
anume, faptul c randamentul sistemului este de valoare sczut [1.4], [2.4], [3.4]. Nu doar n cazul
vitezelor mici ale vntului, dar i la viteza nominal a turbinei eoliene, randamentul global nu atinge
valoarea de 30% n condiiile n care randamentele fiecrui element din componena lanului
electroenergetic sunt: 98% pentru cutia de viteze, 90% pentru generatorul eolian, 85% pentru
maina asincron (valori date pentru puteri nominale de ordinul zecilor de kW). Randamentul
pompei centrifuge nu este constant, ci este implementat n simulare conform formulei (3.4.13) din
capitolul 3. Randamentul global este de asemenea afectat de coeficientul de performan al turbinei
eoliene, c
p
, care n acest caz este considerat a fi 0,4.
Tabelul 4.1.1 Sinteza rezultatelor simulrii
Vitez
vnt
[m/s]
Putere
GS, P
SG

[W]
Tensiune
U [V]
Frecven f
[Hz]
Cuplu
MA,
T
MA

[Nm]
Vitez
unghiular
MA,
MA
[rad/s]
Putere P,
P
pomp
[W]
Vitez
unghiular
pomp,
p

[rad/s]
Randa
ment
Randame
nt global
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0.1 5 0.61 15.71 0 0 0 0
2 2.51 0.25 5 0.61 15.71 0 0 0 0
3 20.1 2 5 0.61 15.71 14.42 30.63 0.71 0.29
4 67.85 6.8 5 0.61 15.71 14.42 30.63 0.21 0.085
5 160.83 15.75 8.14 1.06 25.48 33 40.28 0.21 0.082
6 314.13 30.8 18.8 3.46 58.76 200 72.7 0.64 0.25
7 542.83 54 24.25 5.5 79 393.5 91.24 0.72 0.29
8 861.97 84.48 30.5 7.65 95.44 636.3 106.97 0.73 0.29
9 1268.8 126 35.5 10 111.47 932.5 121.37 0.74 0.294
10 1832 179.6 40.42 11.95 126.98 1288 135.04 0.7 0.28
11 1832.6 179.6 40.42 11.94 127 1284.8 134.93 0. 0.28
12 1832.6 179.6 40.42 11.94 127 1284.8 134.93 0.7 0.28

4.2. Validarea metodei de control V/Hz
3
pentru maina de antrenare a pompei
prin simulri comparative ntre diferite metode de comand

n vederea testrii i validrii metodei de control propuse pentru comanda mainii asincrone de
antrenare a pompei, V/Hz
3
, au fost realizate simulri privind diferite metode de control ale mainii
[4.4]. Astfel, este evideniat comportamentul mainii n cazul metodelor de control: metoda
vectorial indirect cu orientare dup cmp (IFOC) [5.4], metoda scalar clasic V/Hz, precum i
metoda propus pentru optimizare, V/Hz
3
.
Simulrile au fost realizate considerndu-se dou ipoteze. Prima dintre acestea este c viteza
vntului este cea nominal a turbinei eoliene, ceea ce face ca i maina de antrenare a pompei s
funcioneze n condiii apropiate de cele nominale. A doua ipotez consider contextul unui
potenial eolian sczut pentru analiza comportrii mainii la turaii joase i la ncrcri pariale, prin
prisma metodelor de control aplicate.
Simulrile au fost realizate considerndu-se maina asincron trifazat ABB 2MAA100LA,
de putere nominal 2,2 kW, utilizat n cadrul experimentelor.
Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

38
Soft-ul utilizat este Matlab/Simulink

, iar pentru maina asincron s-a utilizat librria Plecs.


Blocurile simulrilor sunt prezentate n detaliu n Anexa C.

4.2.1. Simulare realizat n contextul condiiilor nominale de funcionare a
mainii asincrone

Simularea, a crei schem bloc este redat n figura 4.2.1, este format din trei blocuri principale,
respectiv blocul invertorului, blocul din libraria Plecs

pentru maina asincron i blocul de


comand, n care sunt implementate cele trei metode de control ale mainii: IFOC, V/Hz i V/Hz
3
.
n contextul aplicaiei date, de frecven i tensiune variabile, n aceast simulare este
considerat o variaie a tensiunii pe linia de curent continuu a invertorului care controleaz maina
asincron de tip ramp liniar, de la 0 la 500V. Aceast variaie este presupus a fi n corelaie cu
variaia vitezei vntului. Tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului este reprezentat n
figura 4.2.2. De asemenea, pentru toate cele trei metode de control ale mainii, cuplul de ncrcare
este considerat conform caracteristicii de putere a unei pompe, dat de ecuaia (3.4.12) [6.4].

Fig. 4.2.1. Schema bloc a modelului n Matlab/Simulink0 1 2 3 4 5
0
100
200
300
400
500
600
Ti mp [s]
U
c
c

[
V
]
Tensi unea pe l i ni a de curent conti nuu a i nvertorul ui

Fig. 4.2.2. Tensiunea liniei de curent continuu a invertorului care controleaz maina asincron
Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

39
n continuare sunt prezentate n mod comparativ rezultatele obinute utiliznd cele trei
metode de control menionate anterior. n figura 4.2.3 sunt reprezentate turaiile mecanice i cele
sincrone ale mainii. Din grafice se observ c utiliznd metoda de control propus pentru comanda
mainii asincrone (V/Hz
3
) se obine o turaie mecanic superioar fa de metodele de control care
au la baz pstrarea unui flux nominal n main (IFOC i V/Hz). Astfel, turaia mecanic la care
poate ajunge maina este de 1050 rpm cu metodele IFOC i V/Hz, n timp ce cu metoda V/Hz
3
se
obine o turaie mecanic de 1400 rpm. Aceast cretere a turaiei are loc pe baza efectului de
slbire a cmpului n main, care pentru aceeai valoare a tensiunii de alimentare permite
antrenarea mainii la o turaie mai ridicat. n figura 4.2.3.a) unde sunt reprezentate turaia
mecanic i cea sincron obinute n cazul metodei vectoriale indirecte cu orientare dup cmp se
poate observa c cele dou se suprapun. n figura 4.2.4 este evideniat cuplul de ncrcare al mainii
asincrone, care n cazul metodelor cu flux constant n main are valoarea de 8 Nm, iar creterea
turaiei mainii n cazul metodei de control V/Hz
3
permite obinerea unui cuplu de ncrcare de 11
Nm. Amplitudinea curenilor statorici ai mainii este de 5 A, corespunztoare curentului nominal al
mainii. Curenii statorici sunt reprezentai n figura 4.2.5. n figura 4.2.6 sunt ilustrate tensiunile
statorice de faz ale mainii asincrone, a cror amplitudine, pentru toate cele trei metode de
comand analizate, se situeaz n jurul valorii de 270V.

0 2 4 6 8 10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si cea si ncrona a motorul ui asi ncron - IFOC


n
m
n
s
0 1 2 3 4 5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

M
A

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si cea de si ncrona a motorul ui - V/Hz


n
m
n
s

a) b)

0 1 2 3 4 5
0
500
1000
1500
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

M
A

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si cea si ncrona a motorul ui asi ncron - V/Hz
3


n
m
n
s

c)
Fig. 4.2.3. Turaia mecanic i cea sincron ale mainii asincrone n cazul metodelor de control: a)
IFOC , b) V/Hz, c) V/Hz
3

Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

40
0 2 4 6 8 10
0
2
4
6
8
10
12
Ti mp [s]
C
u
p
l
u

d
e

i
n
c
a
r
c
a
r
e

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare MA - IFOC
0 1 2 3 4 5
0
2
4
6
8
10
Ti mp [s]
C
u
p
l
u
l

d
e

i
n
c
a
r
c
a
r
e

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare al motorul ui asi ncron - V/Hza) b)

0 1 2 3 4 5
0
2
4
6
8
10
12
14
Ti mp [s]
C
u
p
l
u
l

d
e

i
n
c
a
r
c
a
r
e

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare MA - V/Hz
3

c)
Fig. 4.2.4. Cuplul de ncrcare a mainii asincrone n cazul metodelor de control:
a) IFOC , b) V/Hz, c) V/Hz
3


0 2 4 6 8 10
-6
-4
-2
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai motorul ui asi ncron - IFOC


i a
i b
i c


0 1 2 3 4 5
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai motorul ui asi ncron - V/Hz


i a
i b
i ca) b)
0 1 2 3 4 5
-10
-5
0
5
10
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai motorul ui asi ncron - V/Hz
3


i a
i b
i cFig. 4.1.5. Curenii statorici ai mainii asincrone n cazul metodelor de control: a) IFOC , b) V/Hz,
c) V/Hz
3


Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

41
0 2 4 6 8 10
-300
-200
-100
0
100
200
300
Ti mp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensi uni l e statori ce al e motorul ui asi ncron - IFOC


ua
ub
uc0 1 2 3 4 5
-300
-200
-100
0
100
200
300
Ti mp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensi uni l e statori ce al e motorul ui asi ncron - V/Hz


ua
ub
uca) b)
0 1 2 3 4 5
-300
-200
-100
0
100
200
300
Ti mp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensi uni l e statori ce al e motorul ui asi ncron - V/Hz
3


ua
ub
ucc)
Fig. 4.1.6. Tensiunile statorice de faz ale mainii asincrone n cazul metodelor de control:
a) IFOC , b) V/Hz, c) V/Hz
3


4.2.2. Simulare asupra comportamentului mainii de antrenare a pompei n
contextul unui potenial eolian sczut

Pentru evidenierea comportamentului mainii de antrenare a pompei n contextul unui
potenial eolian sczut, s-a realizat o simulare n care tensiunea pe linia de curent continuu a
invertorului are o variaie de tip ramp liniar, de la 35 V la 100V. Schema bloc a simulrii este
redat n figura 4.2.7, unde se pot identifica blocul invertorului, blocul mainii asincrone i blocul
de comand a acesteia. Maina asincron este controlat prin metodele de comand IFOC, V/Hz i
V/Hz
3
. n figura 4.2.8 este ilustrat tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului care
controleaz maina asincron.
0 2 4 6 8 10
0
20
40
60
80
100
120
Timp [s]
U
c
c

[
V
]
Tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului

Fig. 4.2.8. Tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului care controleaz maina
asincron

Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

42
z
1
Unit Delay1
z
1
Unit Delay
vs_UVW
omg_mec
is_UVW
Te
SC_IM
MA
Uabc
Invertor
U_alfa_beta
Goto
Iabc
T_el
U_alfa_beta
omg_m1
Control

Fig. 4.2.7. Schema bloc a modelului n Matlab/Simulinkn figura 4.2.9 sunt reprezentate turaia mecanic i cea sincron a mainii asincrone. i n
aceast simulare se poate vedea faptul c turaia mainii crete n cazul metodei de control de
dependen cubic ntre tensiune i frecven (V/Hz
3
) ajungnd pn la valoarea de 580 rpm, fa de
celelalte dou metode de comand a mainii, unde turaia mecanic este de 250 rpm. Pe graficul de
reprezentare a turaiei obinute utiliznd metoda de control V/Hz
3
se poate observa o diferena mare
ntre turaia sincron i cea mecanic chiar i n regim stabilizat. Aceast diferen arat o alunecare
a mainii de 19,5%, fiind cauzat de ncrcarea mare a mainii dat de caracteristica de putere a
pompei i este mult mai vizibil n cazul alimentrii cu tensiune sczut a mainii (35-100V, n
acest caz), fa de cazul anterior prezentat, cu o variaie a tensiunii de la 0 la 500V (figura 4.2.3.c).
La acest nivel de tenisune se observ o cretere a cuplului de ncrcare de la 0,4 Nm (IFOC i
V/Hz) la 2,2 Nm (V/Hz
3
), cum se poate observa n figura 4.2.10. Reprezentarea curenilor din
figura 4.2.11 evideniaz prin scderea amplitudinii de la 4 A (IFOC) i 3,7 A (V/Hz) la 3 A
(V/Hz
3
) defluxarea care are loc n main utiliznd dependena polinomial de gradul 3 ntre
tensiune i frecven, avnd avantajele obinerii unei turaii mai mari pentru antrenarea pompei,
astfel, a obinerii creterii puterii disponibile pentru pompare conform caracteristicii de putere a
pompei. n figura 4.2.12 sunt reprezentate tensiunile statorice de faz ale mainii asincrone,
amplitudinea lor situndu-se n jurul valorii de 50 V.
Prin defluxare, conform celor prezentate n subcapitolul 3.3.4, se reduc pierderile n main.
Toate aceste aspecte duc la creterea randamentului grupului motor-pomp i implicit la creterea
randamentului global al sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei.


Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

43
0 2 4 6 8 10
0
100
200
300
Ti mp [s]
n
s
,

n
m

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si cea si ncrona - IFOC


n
m
n
s
0 2 4 6 8 10
0
50
100
150
200
250
300
Ti mp [s]
n
s
,

n
m

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si cea de si ncrona - V/Hz


n
m
n
s

a) b)
0 2 4 6 8 10
0
200
400
600
800
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

[
r
p
m
]
Turati a de referi nta si turati a mecani ca - V/Hz
3


n
m
n
s

c)
Fig.4.2.9. Turaia mecanic i cea sincron ale mainii asincrone n cazul metodelor de control: a)
IFOC , b) V/Hz, c) V/Hz
3

0 2 4 6 8 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Ti mp [s]
C
u
p
l
u
l

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare MA - IFOC

0 2 4 6 8 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Ti mp [s]
C
u
p
l
u

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare MA - V/Hz

a) b)
0 2 4 6 8 10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Ti mp [s]
C
u
p
l
u

M
A

[
N
m
]
Cupl ul de i ncarcare MA - V/Hz
3

c)
Fig. 4.2.10. Cuplul de ncrcare a mainii asincrone n cazul metodelor de control: a) IFOC , b)
V/Hz, c) V/Hz
3


Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

44
0 2 4 6 8 10
-6
-4
-2
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci MA - IFOC


i a
i b
i c
0 2 4 6 8 10
-6
-4
-2
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci MA - V/Hz


i a
i b
i c

a) b)
0 2 4 6 8 10
-6
-4
-2
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci MA - V/Hz
3


i a
i b
i c

c)
Fig. 4.2.11. Curenii statorici ai mainii asincrone n cazul metodelor de control: a) IFOC , b) V/Hz,
c) V/Hz
3

0 2 4 6 8 10
-50
0
50
Timp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensiunile statorice MA - IFOC


ua
ub
uc

0 2 4 6 8 10
-50
0
50
Ti mp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensi uni l e statori ce MA - V/Hz


ua
ub
uc

a) b)
0 2 4 6 8 10
-60
-40
-20
0
20
40
60
Ti mp [s]
u
a
b
c

M
A

[
V
]
Tensi uni l e statori ce MA - V/Hz
3


ua
ub
uc

c)
Fig. 4.2.12. Tensiunile statorice ale mainii asincrone n cazul metodelor de control:
a) IFOC , b) V/Hz, c) V/Hz
3


Capitolul 4. Simularea sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei

45
4.3. Concluzii

n acest capitol se dovedete funcionalitatea sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea
apei prin simularea ntregului lan electroenergetic din care este compus: turbin eolian, cutie de
viteze, generator eolian, convertor, main de antrenare a pompei i pomp. Caracteristica de putere
a pompei urmeaz punctele de maxim ale caracteristicilor de putere pentru diferite viteze ale
vntului ale turbinei eoliene. Din simulare reiese faptul c randamentul global al sistemului este
sczut nu doar la viteze sczute ale vntului, dar i la viteza nominal a turbinei eoliene. Astfel,
randamentul n cazul unei puteri de 2,2 kW este de este de 28%.
A doua serie de simulri valideaz metoda de control bazat pe dependent cubic ntre
tensiune i frecven (V/Hz
3
), propus pentru maina de antrenare a pompei. Simulrile sunt
realizate considerndu-se dou ipoteze. Prima presupune c viteza vntului este cea nominal a
turbinei eoliene i maina de antrenare a pompei are un regim de funcionare apropiat condiiilor
nominale. A doua ipotez consider contextul unui potenial eolian sczut, pentru analiza
comportrii mainii la turaii joase i la ncrcri pariale, prin prisma metodelor de control aplicate.
n ambele situaii, prin comparaie cu alte dou metode de control, respectiv cu metoda clasic
V/Hz i cu metoda vectorial indirect cu orientare dup cmp (IFOC), se poate observa principiul
care st la baza acestei metode de control, defluxarea mainii. Prin efectul slbirii cmpului se obin
valori mai ridicate ale turaiei mainii pentru aceeai tensiune de alimentare. Conform caracteristicii
de putere a pompei, creterea turaiei duce la creterea puterii disponibile pentru pompare, aceste
mrimi fiind ntr-o dependent polinomial de gradul 3. Defluxarea mainii de antrenare a pompei
are ca efect scderea pierderilor acesteia, lucru care contribuie la creterea randamentului grupului
motor-pomp. n final, toate aceste aspecte duc la creterea randamentului global al sistemului.
Din analiza rezultatelor simulrilor s-a concluzionat independena rezultatelor fa de
puterile considerate. Ca urmare, pentru puterea de 5,5 kW a mainii de antrenare a pompei s-a trecut
direct la determinrile experimentale.

Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

46
CAP. 5. EXPERIMENTE PRIVIND FUNCIONAREA UNUI SISTEM
AUTONOM DE STOCARE A ENERGIEI EOLIENE PRIN POMPAREA
APEI

Acest capitol cuprinde dou pri. n prima parte este validat metoda prin care se
optimizeaz sistemul autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. Optimizarea are loc
la nivelul mainii de antrenare a pompei, prin comanda acesteia. De asemenea, experimentele
evideniaz i comportarea global a sistemului autonom de stocare a energiei prin pomparea apei.
n a doua parte se prezint analiza experimental a invertorului cu trei nivele de tensiune cu diode
flotante i determinarea experimental a randamentului acestuia.

5.1 Validarea metodei de control a mainii asincrone de antrenare a pompei

Avnd n vedere meniunea din cadrul capitolului 3, i anume: caracteristicile de putere ale turbinei
eoliene i cele ale pompei centrifuge trebuie acordate pentru obinerea punctelor de funcionare
optim a sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei, acest lucru este realizat prin
intermediul mainii de antrenare a pompei. n subcapitolul 3.3.4.5: Optimizarea controlului mainii
asincrone pentru obinerea unui randament ct mai ridicat ntr-o aplicaie de stocare a energiei
prin pomparea apei este prezentat pe larg metoda optimizat, de control a mainii asincrone, care
funcioneaz n regim de motor. Aceast metod se bazeaz pe defluxarea mainii, avnd ca efect
minimizarea pierderilor. Defluxarea mainii permite funcionarea la turaii mai ridicate pentru
aceai valoarea a tensiunii, lucru care duce la creterea vitezei de rotaie a rotorului pompei i la
evitarea parial a funcionrii pompei n zona de turaie sczut, pentru care are randament sczut.
Per total, se obine creterea randamentului grupului motor-pomp i implicit i a celui global, al
sistemului autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei.
Validarea metodei de control a mainii asincrone de antrenare a pompei este realizat la
nivel de laborator, la putere mic, de 2,2 kW i de 5,5 kW. Determinrile experimentale sunt
efectuate pe standuri care simuleaz funcionarea real a unui sistem de stocare a energiei eoliene
prin pomparea apei. Astfel, comportamenul unei turbinei eoliene de turaie variabil, este emulat cu
ajutorul unui autotransformator trifazat. Acesta alimenteaz instalaia experimental cu tensiune
variabil, considerat a fi tensiunea dat de turbin. Tensiunea minim de la care s-au nregistrat
datele este 70 V, n corelaie cu tensiunea obinut n cazul unei turbine reale, corespunztoare
vitezei de pornire a turbinei, aspect prezentat n subcapitolul 2.1.
ntruct la nivel de laborator sarcinile mecanice sunt realizate cu ajutorul mainilor electrice
rotative, n acest caz, pentru emularea pompei centrifuge a fost utilizat o main sincron cu
magnei permaneni [1.5], [2.5]. Pentru ambele nivele de putere msurtorile s-au efectuat n regim
tranzitoriu, cu raportare la viteza vntului, implicit turaie, considerndu-se o variaie a vitezei
vntului de tip ramp liniar. Nivelul maxim de turaie la care s-a putut antrena sistemul este impus
de limita de intrare n supramodulaie a invertorului care controleaz maina asincron.
Achiziia de date i controlul n timp real au fost realizate utiliznd sistemul dSPACE


1103. Interfaarea sistemului de comand cu utilizatorul este dezvoltat n ControlDesk al
sistemului dSPACE

, iar ca mediu de programare s-a utilizat programul Matlab/Simulink

.
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

47
5.1.1. Validarea metodei de control la nivelul de putere de 2,2 kW
5.1.1.1. Descrierea standului experimental

Standul experimental pe care este studiat comportamentul sistemului autonom de stocare a energiei
eoliene la nivelul de putere de 2,2 kW, este constituit din autotransformator (AT) alimentat de la
reea, main asincron (MA), main sincron cu magnei permaneni i convertoarele de control
ale acestora. De asemenea, n structura standului sunt inclui i traductori de tensiune i curent
(LEM). Acetia transmit sistemului de comand valorile curenilor statorici ale celor dou maini
electrice i valorile de tensiune de pe liniile de curent continuu ale convertoarelor.
Autotransformatorul (AT) substituie turbina eolian de turaie variabil. Maina asincon (MA)
funcioneaz n regim de motor, n timp ce maina sincron cu magnei permaneni funcioneaz n
regim de generator, GSMP i injectez energia napoi n reea prin intermediul unui invertor
trifazat. n figura 5.1.1.1 este prezentat schema bloc a standului experimental. Aceste determinri
experimentale s-au desfurat ntr-unul dintre laboratoarele din cadrul institutului Institute of
Energy Technology, n Aalborg, Danemarca. n figura 5.1.1.2 este redat standul fizic pe care s-a
lucrat.

Fig. 5.1.1.1. Schema bloc a standului experimental

Control
Desk
Display
AT
Analizor
putere
GSMP
Osciloscop
Invertor
Danfoss
VLT5004
Invertor
Danfoss
FC300 VLT
LEM
LEM
dSPACE

Fig. 5.1.1.2. Stand experimental de emulare a unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene
prin pomparea apei, la nivelul de putere de 2,2 kW
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

48
5.1.1.2. Implementarea comenzii pentru emularea sistemului autonom de stocare a energiei
eoliene prin pomparea apei n dSPACEComanda sistemului cuprinde dou blocuri principale: cel de achiziie de date i cel de control
propriu-zis, realizat n funcie de semnalele achiziionate. n vederea validrii metodei de control a
mainii asincrone V/Hz
3
, trebuie determinat o caracteristic cubic tensiune-frecven pentru
comanda mainii asincrone. Caracteristica este determinat conform ecuaiei (3.3.16) din capitolul 3
i implic cunoaterea cderii de tensiune pe rezistena statoric. Caracteristica de funcionare
rezultat, impus pentru funcionarea mainii asincrone, este prezentat n figura 5.1.1.6 i are
ecuaia caracteristic dat de relaia (5.1.1.1).
43 . 14 0025 . 0
3

s s
f U (5.1.1.1)
s
U - valoarea efectiv a tensiunii statorice de faz a mainii asincrone, [V];
0025 . 0 - constant de proporionalitate, determinat pentru caractersistica de tip V/Hz
3
;
s
f - frecven statoric a mainii asincrone, [Hz];
43 . 14 - cderea de tensiune pe rezistena statoric, la pornire [V].
n figura 5.1.1.7 este prezentat caracteristica de putere implementat mainii sincrone cu
magnei permaneni, pentru emularea pompei centrifuge.
0 10 20 30 40 50
0
50
100
150
200
250
300
350
Frecventa [Hz]
T
e
n
s
i
u
n
e

[
V
]
Dependenta tensiune-frecventa V/Hz
3


V/Hz
V/Hz
3

Fig. 5.1.1.6. Caracteristica de funcionare V/Hz
3
impus mainii asincrone, comparativ cu
caracteristica liniar V/Hz
0 500 1000 1500
0
500
1000
1500
2000
2500
Turatie [rpm]
P
u
t
e
r
e

[
w
]
Caracteristica de putere a pompei

Fig. 5.1.1.7. Caracteristica de putere a mainii sincrone cu magnei permaneni, care emuleaz
funcionarea pompei centrifuge
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

49
5.1.1.3. Rezultatele determinrilor experimentale

Pentru validarea metodei de control a mainii asincrone s-au utilizat diferite metode, pentru a se
evidenia diferenele ce apar ntre acestea, n cazul aplicaiei particulare analizate. Pentru
evidenierea mbuntirilor pe care le aduce metoda de control V/Hz
3
, rezultatele obinute sunt
prezentate comparativ cu relultatele altor dou metode de control, respectiv metoda vectorial
indirect cu orientare dup cmp (IFOC) i metoda scalar clasic V/Hz. Sunt analizate i
prezentate cazurile celei mai mici valori a tensiunii, considerat a fi tensiunea dat de turbin
corespunztor vitezei de pornire, precum i cazul tensiunii nominale.
Pentru nceput sunt prezentate rezultatele obinute cu metoda indirect de control vectorial
cu orientare dup cmp (IFOC). Apoi sunt prezentate rezultatele obinute cu metoda clasic de
control a mainii, V/Hz, precum i rezultatele obinute cu noua metod de control prezentat
anterior, V/Hz
3
. Din msurtori se poate observa c pentru a evidenia mbuntirile aduse de
metoda de control V/Hz
3
,

este suficient comparaia cu metoda scalar V/Hz. Pentru validarea
metodei de control V/Hz
3
, nu este necesar un control vectorial care, dac are un flux constant aliniat
dup axa d, nu aduce modificri asupra pierderilor mainii i implicit a randamentului.
Comparaia rezultatelor obinute prin cele trei metode de control ale mainii asincrone
(IFOC, V/Hz i V/Hz
3
)

a) Rezultatele determinrilor experimentale obinute n cazul metodei de comand IFOC

n cazul unei tensiuni de 70 V, tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului care controleaz
motorul asincron, tensiune corespunztoare vitezei vntului la pornirea turbinei eoliene, se obine o
turaie de 160 rpm n regim stabilizat i un cuplu electromagnetic de 0,2 Nm, conform figurilor
5.1.1.8 i 5.1.1.9. n figura 5.1.1.10 sunt prezentai curenii statorici ai motorului asincron, pe cele
trei faze, amplitudinea acestora ajungnd la valoarea de 4A. n figura 5.1.1.11 se pot vedea
componentele curentului statoric n sistem dq. Componenta curentului dup axa d are o valoare
constant de 4 A, proporional cu fluxul, iar componenta dup axa q are o valoare de 0,2 A,
furniznd cuplul electromagnetic al mainii.
n cazul tensiunii nominale, respectiv 500 V pe linia de curent continuu a invertorului care
controleaz maina asincron, se obine o turaie de 1100 rpm, o valoare foarte apropiat de turaia
nominal a mainii utilizate (figura 5.1.1.12). Cuplul electromagnetic al mainii este de 7,5 Nm
(figura 5.1.1.13), iar amplitudinea curenilor statorici este de 5 A (figura 5.1.1.14). n figura
5.1.1.15 se poate observa c i la acest nivel de tensiune componenta dup axa d a curentului
rmne tot de 4 A, fluxul setat n main rmnnd la aceai valoare constant, iar componenta
dup axa q a curentului are valoarea de 3,5 A.
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

50
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
200
400
600
800
Ti mp [s]
n
m

&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si turati a si ncrona
i n control ul IFOC l a Udc=70V


n
m
n
s
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
Ti me [s]
M

M
A

[
N
m
]
Cupl u MA i n control ul IFOC l a Udc=70V

Fig 5.1.1.8 Turaia mecanic i cea sincron Fig. 5.1.1.9. Cuplul electromagnetic

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-5
0
5
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul IFOC l a Udc=70V


i a
i b
i c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
d
q

M
A

[
A
]
Idq ai MA i n control ul IFOC l a Udc=70V


i d
i q

Fig. 5.1.1.10. Curenii statorici Fig. 5.1.1.11. Componentele curentului statoric
dup axele dq
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
5
10
15
Ti mp [s]
M

M
A

[
N
m
]
Cupl u MA i n control ul IFOC l a Udc=500V
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
500
1000
1500
Ti mp [s]
n
m

&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si turati a si ncrona
i n control ul IFOC l a Udc=500V


n
m
n
s

Fig 5.1.1.12 Turaia mecanic i cea sincron Fig. 5.1.1.13. Cuplul electromagnetic
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-5
0
5
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul IFOC l a Udc=500V


i a
i b
i c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
2
4
6
Ti mp [s]
i
d
q

M
A

[
A
]
Idq ai MA i n control ul IFOC l a Udc=500V


i d
i q

Fig. 5.1.1.14. Curenii statorici Fig. 5.1.1.15. Componentele curentului statoric dup
axele dq

b) Rezultate comparative ale determinrilor experimentale obinute prin metodele de control
V/Hz i V/Hz
3


n aceast parte sunt prezentate comparativ rezultatele determinrilor experimentale obinute prin
metodele de control ale mainii asincrone V/Hz i V/Hz
3
. Se poate observa din figura 5.1.1.16 a) i
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

51
b) c utiliznd metoda de control V/Hz
3
se obine o turaie superioar comparativ cu turaia obinut
n cazul utilizrii metodei scalare clasice, V/Hz. Astfel, se obine o turaie mecanic de 490 rpm,
fa de 150 rpm, turaie obinut cu metoda clasic, considerndu-se acelai potenial eolian
disponibil.
Trebuie menionat c n cadrul acestor determinri experimentale nu s-a luat n calcul
aspectul de compensare a alunecrii. n figura 5.1.1.16 b) se poate vedea diferena semnificativ
dintre turaia mecanic i cea a cmpului magnetic nvrtitor statoric, n regim stabilizat rezultnd o
alunecare de 16%. Acest lucru este cauzat i de ncrcarea mare la care este supus motorul n acest
caz, corespunztor dependenei cubice putere-turaie din care const caracteristica de funcionare a
pompei antrenate de motor, reprezentat n figura 5.1.1.7. Fiind cazul unei tensiuni sczute de
alimentare a motorului i ncrcare mare, regimul tranzitoriu este caracterizat de o constant de timp
semnificativ mai mare dect n cazul funcionrii n condiii nominale.
n figura 5.1.1.17 a) i b) sunt reprezentai curenii statorici obinui cu aceste metode de
control. Se poate observa c utiliznd metoda de control V/Hz
3
amplitudinea curentului scade de la
valoarea de 3,4 A la 2,5 A. Acest lucru este datorat efectului de slbire de cmp a mainii.
La funcionare nominal, utiliznd controlul V/Hz
3
, turaia mainii asincrone crete de la
1180 rpm n cazul metodei de control clasice V/Hz, la 1337 rpm (figurile 5.1.1.18 a) i b)).
Amplitudinea curentului statoric este aproximativ egal utiliznd ambele metode de control,
respectiv 5A (figura 5.1.1.19).
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
200
400
600
800
Ti mp [s]
n
m

&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a masurata si turati a si ncrona i n
control ul V/Hz
3
l a Udc=70V


n
m
n
s
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
200
400
600
800
Ti mp [s]
n
m

&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a masurata si turati a si ncrona
i n control ul V/Hz l a Udc=70V


n
m
n
s

Fig 5.1.1.16. Turaia mecanic i cea sincron la 70 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz, b)
metodei de control V/Hz
3


0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-5
0
5
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz l a Udc=70V


i a
i b
i c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-5
0
5
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz
3
l a Udc=70V


i a
i b
i c

Fig 5.1.1.1.17. Curenii statorici ai mainii asincrone la 70 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz,
b) metodei de control V/Hz
3


Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

52
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
500
1000
1500
Ti mp [s]
n
m

&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si turati a si ncrona
i n control ul V/Hz l a Udc=500V


n
m
n
s
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
500
1000
1500
Ti mp [s]
n
m
&

n
s

[
r
p
m
]
Turati a mecani ca si turati a si ncrona
i n control ul V/Hz
3
l a Udc=500V


n
m
n
s

Fig 5.1.1.18. Turaia mecanic i cea sincron la 500 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz, b)
metodei de control V/Hz
3


0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-10
0
10
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz l a Udc=500V


i a
i b
i c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-10
0
10
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz
3
l a Udc=500V


i a
i b
i c

Fig 5.1.1.19. Curenii statorici ai mainii asincrone la 500 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz,
b) metodei de control V/Hz
3

Figura 5.1.1.20 prezint o comparaie a celor dou metode de control din punct de vedere al
puterilor de ieire. Cu linie punctat sunt prezentate puterile obinute ca fiind cele disponibile pentru
pompare, pentru aceleai valori ale puterii de intrare, la bornele secundarului autotransformatorului,
reprezentate cu linie continu. Acestea din urm corespund puterii corespunztoare turbinei eoliene.
Rezultatele sunt prezentate avnd ca referin tensiunea pe linia de curent continuu a invertorului
care controleaz maina asincron, pentru o putere de intrare de 200 W, 400 W, 600 W, 800 W,
1000 W i 1200 W. Se poate vedea c prin metoda de control V/Hz
3
(linia roie) rezult o putere
disponibil pomprii superioar cu cea obinut utiliznd metoda de control V/Hz (linia albastr).
Figura 5.1.1.21 arat c randamentul sistemului crete utiliznd dependena cubic ca
metod de control pentru grupul motor-pomp din cadrul sistemului de stocare a energiei eoliene
utiliznd pomparea apei. Acest lucru este mai pronunat la putere mic echivalent cu situaia unei
viteze sczute a vntului. Se poate observa c la o putere de 200 W, randamentul crete de la 26% la
36%, fa de cazul metodei de control V/Hz. Acest fapt este datorat efectului slbirii cmpului n
main care conduce la reducerea pierderilor. La parametrii nominali, randamentul crete de la 51%
la 57%.
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

53
0 100 200 300 400 500 600
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Tensiunea pe linia de curent continuu [V]
P
o
w
e
r

[
W
]
Comparatie puteri V/Hz si V/Hz
3P
in
V/Hz
P
in
V/Hz
3
P
PMSG
V/Hz
P
PMSG
V/Hz
3


Fig. 5.1.1.20. Comparaie ntre metoda de control a mainii
asincrone V/Hz i V/Hz
3
din punct de vedere a puterii
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0
20
40
60
80
100
Putere i ntrare [W]
R
a
n
d
a
m
e
n
t

[
%
]
Comparati e randament V/Hz si V/Hz
3V/Hz
3
V/Hz


Fig. 5.1.1.21. Comparaie ntre metoda de control a mainii asincrone V/Hz i V/Hz
3
, din punct de
vedere al randamentului obinut

Rezultatele comparative ale celor dou metode de control sunt sintetizate n tabelul 5.1.1.1.
Pentru valoarea minim a puterii obinut pe standul experimental (200 W), se observ o cretere a
puterii de ieire cu 37% (de la 46 W la 72 W) utiliznd metoda de control V/Hz
3
. n acelai timp,
turaia crete de la 470 rpm la 620 rpm, rezultnd o putere disponibil pentru pompare de valoare
mai ridicat, fa de ce se obine cu metoda V/Hz.

Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

54
Tabel 5.1.1.1. Comparaie asupra puterilor i randamenului obinute cu metodele de control
V/Hz i V/Hz
3

P
in
[W]
V/Hz
3
V/Hz
P
out
[W]
V
dc
[V]

[%]
P
out
[W]
V
dc
[V]

[%]
200 72 100 36 46 190 26
400 185 156 48 172 300 38
600 350 190 56 270 372 46
800 460 252 60 392 420 50
1000 613 298 62 510 458 53
1200 683 384 57 640 493 51

5.1.2. Validarea metodei de control la nivelul de putere de 5,5 kW
5.1.2.1. Descrierea standului experimental

i n cazul acestui nivel de putere, determinrile experimentale s-au realizat simular cazului anterior
prezentat. Comportamentul variabil al turbinei eoliene este emulat din punct de vedere al tensiunii
de ieire prin intermediul unui autotransformator trifazat. Pompa este emulat de o main sincron
cu magnei permaneni, funcionnd n regim de generator, care de aceast dat debiteaz puterea pe
o sarcin electronic. n cazul standului pe care s-a validat metoda de control a mainii asincrone de
antrenare a pompei la nivelul de putere de 2,2 kW, energia era injectat napoi n reea, ns aceast
diferen nu influeneaz determinrile experimentale efectuate. Controlul sistemului i achiziia de
date, n timp real, sunt realizate de ctre sistemul dSPACE

, iar interfaarea sistemului de comand


cu utilizatorul este realizat prin ControlDesk. Mediul de programare n care este realizat controlul
este Matlab/Simulink

. Standului de laborator dezvoltat este prezentate n figurila 5.1.2.2. Aceste


determinri experimentale s-au desfurat n cadrul Universitii Transilvania din Braov.
Invertor Danfoss
VLT5004
GSMP
MA
dSPACE
Control Desk
Display
AT
SE
Redresor
Rezistente

Fig. 5.1.2.2. Standul experimental la nivelul de putere de 5,5 kW
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

55
5.1.2.2. Implementarea comenzii pentru emularea sistemului autonom de stocare a energiei
eoliene prin pomparea apei n dSPACEComanda este realizat n mod similar celei pentru testarea mainii la nivelul de putere de 2,2 kW.
Const ntr-un bloc de achiziie a datelor i blocul de control propriu-zis.
Din datele mainii a fost determinat caracteristica polinomial de gradul 3 a tensiunii de
alimentare a motorului n funcie de frecven, dar s-a constatat c pentru valori mai mari de 15 Hz,
cmpul magnetic n main scade semnificativ, cuplul electromagnetic atinge valoarea critic i ca
urmare, motorul se caleaz.
Din acest motiv, caracteristica de tip V/Hz
3
, implementat mainii asincrone, a fost
deteminat prin testarea mai multor caracteristici, reprezentate n figura 5.1.2.4. Semnalele msurate
urmrite, care furnizeaz informaie indirect asupra fluxului din motor i asupra pierderilor sale,
sunt curentul statoric i alunecarea. Astfel, pot avea loc trei situaii:
1) curent mare, alunecare sczut: indic un nivel de flux ridicat n motor (ridicat n cazul de fa
nseamn apropiat de V/Hz). n aceast situaie apar pierderi n cuprul statoric i n fier;
2) curent mare, alunecare mare: indic un nivel de flux prea sczut n main. Printr-o valoare
ridicat a alunecrii, se poate vedea componenta rotoric a curentului, inaccesibil prin
msurare direct. Astfel, pierderile n cuprul rotoric cresc semnificativ. Prin nsumarea
curentului rotoric cu cel de magnetizare, rezult o valoarea ridicat a curentului statoric, ducnd
la o valoare ridicat i a pierderilor n cuprul statoric (conform cu cele prezentate n cap 4). n
acest caz randamentul poate fi chiar mai sczut dect n cazul controlului V/Hz. De asemenea,
n acest caz se poate produce i calarea motorului;
3) curent i alunecare sczute: indic un flux optim n main. Pierderile sunt minimizate i
randamentul grupului motor-pomp este mbuntit.
5 10 15 20 25 30
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Frecventa [Hz]
T
e
n
s
i
u
n
e

[
V
]
Curentul si alunecarea masurate pentru diferite caracteristici V/Hz
3
10A
3rpm
5A
10rpm
5A
10rpm
6A
15rpm
6A
20rpm
10A
65rpm
10A
15rpm
8A
15rpm
8A
20rpm
9A
30rpm
10A
15rpm
9A
15rpm
9.5A
25rpm
10A
25rpm
10A
40rpm
10A
17rpm
10A
3rpm
10A
20rpm
11A
15rpm
13A
35rpm
13A
40rpm
12A
27rpm
12.5A
15rpm
Peste 15 Hz MA se caleaza


Fig. 5.1.2.4. Caracteristicile de tip V/Hz
3
testate pe maina
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

56
Analiznd funcionarea motorului pentru toate caracteristicile implementate din perspectiva
curentului i alunecrii, caracteristica optim a fost construit trecnd de pe o caracteristic pe alta.
Astfel, pn la o frecven de 5 Hz i o tensiune de 30 V s-a urmrit caracteristica liniar, care
asigur mainii o pornire optim. ntre 5 Hz i 10 Hz, caracteristica impus motorului este cea
determinat iniial innd cont de paramentrii si, din datele de catalog i este exprimat prin relaia:
30 0025 . 0 /
3 3
1
f Hz V (verde n figura 5.1.2.4). n gama de frecven 10-20 Hz, se trece pe
caracteristica
Hz s
U f Hz V
10
3 3
2
005 . 0 / (albastru n figura 5.1.2.4). n gama de frecven 21-25
Hz, caracteristica urmrete
Hz s
U f Hz V
20
3 3
3
006 . 0 / (galben n figura 5.1.2.4). Peste 25 Hz, se
trece pe caracteristica
Hz s
U f Hz V
25
3 3
2
0025 . 0 / , fiind paralel cu caracteristica iniial,
30 0025 . 0 /
3 3

s
f Hz V (determinat din datele mainii).
Hz
U
10
,
Hz
U
20
,
Hz
U
25
reprezint
tensiunile statorice de faz la 10, 20 i respective 25 Hz. Caracteristica final mplementat este
prezentat n figura 5.1.2.6. Peste frecvena de 30 Hz caracteristica final este extrapolat cu linie
punctat, ntruct aceast valoare este de fapt limita impus de maina sincron cu magnei
permaneni care are turaia nominala de 400 rpm.
0 10 20 30 40 50
0
100
200
300
400
Frecventa [Hz]
T
e
n
s
i
u
n
e

[
V
]
Dependenta tensi une frecventa i n cazul control ul ui V/Hz
3

Fig. 5.1.2.6. Caracteristica rezultat implementat mainii asincrone, prin testarea diferitelor
caracteristici V/Hz
3


5.1.2.3. Comparaia rezultatelor obinute prin cele dou metode de control ale mainii
asincrone (V/Hz i V/Hz
3
)

n figura 5.1.2.7 a) i b) este redat turaia mainii asincrone, pentru cele dou metode de control
analizate. Se observ c utiliznd metoda de control V/Hz
3
se obine o cretere a turaiei de la 150
rpm la 215 rpm, avnd la dispoziie acelai potenial eolian. Creterea turaiei mainii, conform
celor precizate anterior, duce la creterea turaiei rotorului pompei i implicit la creterea puterii
disponibile pentru pomparea apei.
Din figura 5.1.2.8 a) i b), prin reprezentarea curenilor statorici, se poate observa slbirea
cmpului n main. Astfel, prin utilizarea metodei de control V/Hz
3
are loc o scdere a
amplitudinii curentului de la valoarea de 9 A, la 5 A.
n figura 5.1.2.9 este prezentat randamentul obinut prin cele dou metode de control. n
cazul celei mai mici puteri i tensiuni corespunztoare vitezei de pornire a turbinei eoliene obinute
pe stand, respectiv 150 W i 70 V pe linia de curent continuu a invertorului care controleaz maina
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

57
asincron, are loc o cretere a randamentului de la 5,3% la 47%. Rezultatele pentru acest caz sunt
sintetizate n tabelul 5.1.2.2.
0 1 2 3 4 5
0
100
200
300
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

M
A

[
r
p
m
]
Turati a masurata si turati a si ncrona i n control ul V/Hz l a Udc=70V


n
m
n
s

0 1 2 3 4 5
0
100
200
300
Ti mp [s]
n
m
,

n
s

M
A

[
r
p
m
]
Turati a masurata si turati a si ncrona i n control ul V/Hz
3
l a Udc=70V


n
m
n
s

Fig.5.1.2.7. Turaia mecanic i cea sincron la 70 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz, b)
metodei de control V/Hz
3

0 1 2 3 4 5
-10
0
10
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz l a Udc=70V


i a
i b
i c0 1 2 3 4 5
-10
0
10
Ti mp [s]
i
a
b
c

M
A

[
A
]
Curenti i statori ci ai MA i n control ul V/Hz
3
l a Udc=70V


i a
i b
i c


Fig
5.1.2.8. Curenii statorici ai mainii asincrone la 70 V, n cazul: a) metodei de control V/Hz, b)
metodei de control V/Hz
3

0 500 1000 1500 2000
0
20
40
60
80
100
P
in
[W]
R
a
n
d
a
m
e
n
t

[
%
]
Randamentul gl obal obti nut


V/Hz
3
V/Hz


Fig. 5.1.2.9. Comparaie ntre metoda de control a mainii asincrone V/Hz i V/Hz
3
, din punct de
vedere al randamentului obinut

Tabelul 5.1.2.2. Comparaie asupra rezultatelor metodelor de control: V/Hz i V/Hz
3
la cel mai
mic nivel de putere obinut pe standul experimental
P
in
=150W
Vdc=70V
V/Hz
n=100 rpm
V/Hz
3
n=215 rpm
P
IM
110 137
P
PMSG
10 71
P
dis
8 70
[%] 5.3 47
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

58
5.2. Analiza experimental, la nivel de laborator, a invertorului cu trei nivele de tensiune cu
diode flotante, 3L NPC

Invertorul cu trei nivele de tensiune cu diode flotante, NPC pe care s-au realizat msurtorile este
unul monofazat, avnd puterea nominal de 1 kW. Acesta este alimentat de la reea prin intermediul
unui redresor i energia este disipat pe o sarcin rezistiv. Comanda invertorului este realizat prin
intermediul unei dispozitiv programabil la nivel logic, respectiv cu o plac FPGA (Field
Programmable Gate Array). Prin acest dispozitiv sunt furnizate semnalele de intrare n conducie i
de blocare pentru tranzistoarele din configuraia invertorului. Sstandul experimental este prezentat
n figura 5.2.2 (sarcina pe care este disipat energia, nu este captat n imagine). Aceste determinri
experimentale au fost realizate la Universitatea Politehnic, Bucureti.


Fig. 5.2.2. Standul experimental de analiz a invertorului cu trei nivele de tensiune cu diode
flotante, 3L NPC

Comanda tranzistoarelor invertorului prin FPGA a fost realizat utiliznd mediul Quartus

.
Quartus

este un software CAD (Computer Aid Design), care este utilizat pentru implementarea
ntr-un dispozitiv programabil la nivel logic, cum sunt FPGA-urile (Field Programmable Gate
Array). Utilizeaza limbajul de descriere hardware VHDL (Very High Speed Integrated Circuit
Hardware Description Language), care mimeaz comportamentul unui sistem fizic. Prezint un
nivel ridicat de abstractizare, la nivel comportamental al sistemului i la nivel structural al acestuia
[6.5].
Un sistem digital n limbaj VHDL trebuie s conin o entitate, care poate conine la rndul
su alte entiti considerate compomente ale entitii superioare. Fiecare entitate este modelat prin
declararea entitii i a corpului arhitecturii entitii. Declararea entitii este echivalent cu
interfaarea cu exteriorul, unde sunt definite semnalele de intrare-ieire, iar corpul arhitecturii
conine descrierea entitii, ale componentelor sale, ale proceselor, inter-conexiunii dintre acestea,
toate funcionnd n acelai timp [6.5].
Comanda implementat este de tip PWM. Pornindu-se de la frecvena de ceas a plcii de
comand, se obin frecvenele pentru cele dou semnalele triunghiulare necesare i pentru semnalul
6. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei

59
de referin sinusoidal, prin blocul divizor de frecven. Cele dou semnale sunt aplicate unui bloc
comparator, iar rezultatul comparaiei este aplicat unui bloc de comand ce furnizeaz semnalele
PWM de ieire pentru invertor. n figura 5.2.4 sunt prezentate semnalele de comand ale
dispozitivelor semiconductoare, la nivel logic, 0 sau 1. Astfel, semnalele de comanda obinute cu
ajutorul software-ului Quartus

sunt implementate pe FPGA.Fig. 5.2.4. Semnalele de comand ale tranzistoarelor unui 3L NPC monofazat, n Quartusn figura 5.2.5 se red oscilograma tensiunii i curentului, determinate experimental la
ieirea din invertorul 3L NPC, unde se pot vedea cele trei nivele de tensiune, respectiv U
cc
/2 , 0 i
U
cc
/2. n figura 5.2.6 sunt redate semnalele de comand pe poart ale dispozitivelor
semiconductoare de putere din structura invertorului 3L NPC monofazat, generate prin FPGA.Fig 5.2.5. Tensiunea i curentul la ieirea din Fig. 5.2.6. Semnalele de comand pe poarta
invertorul 3L NPC tranzistoarelor NPC-ului
Capitolul 5. Experimente privind funcionarea unui sistem autonom de stocare a energiei eoliene prin
pomparea apei

60

Msurtorile au fost realizate la frecven constant, nctruct cartela FPGA nu permite
comanda dispozitivelor semiconductoare de putere la frecven variabil. Frecvenele la care s-a
analizat funionarea invertorului NPC sunt: 50 Hz, 30 Hz i 15 Hz. S-a constatat c nu exist
diferene notabile asupra pierderilor invertorului, prin modificarea frecvenei. Motivul este raportul
foarte mare ntre frecvena semnalului sinusoidal de referin i frecvena semnalelor triunghiulare
purttoare, prin care se realizeaz comanda convertorului, de la civa Hz la kHz. Randamentul
acestui invertor, n condiiile testate, a atins valoarea de 96%.

6.3. Concluzii

Acest capitol prezint o serie de determinri experimentale pentru funcionarea sistemului autonom
de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. S-a realizat validarea metodei de control pentru
maina de antreanare a pompei, care const n impunearea unei dependene de tip cubic ntre
tensiunea statoric de faz i frecven. Aceast metod de control este validat la nivel de
laborator, pe dou standuri cu puterile de 2,2 i 5,5 kW. Sunt prezentate comparativ cu alte metode
de control, respectiv cu metoda indirect de orientare dup cmp i metoda scalara V/Hz,
mbuntirile aduse de metoda de control aplicat mainii de antrenare a pompei, respectiv
reducerea pierderilor i creterea randamentului.
Al doilea set de determinri experimentale au ca scop analizarea unui invertor cu trei
nivele de tensiune i determinarea randamentului acestuia. S-a constat c frecvena variabil nu
influeneaz randamentul convertorului datorit raportului foarte mare dintre frecvenele semnalelor
necesare comenzii invertorului (PWM), iar randamentul invertorului testat are valoarea de 96%.
Utilizarea invertorului cu trei nivele de tensiune n aplicaia de stocarea energiei eoliene
prin pomparea apei asigur reducerea riplului curentului motorului avnd ca urmare reducerea
pierderilor acestuia, scderea dimensiunilor filtrului sau chiar eliminarea definitiv. Aceste aspecte
duc la creterea randamentului global al sistemului de stocare.Capitolul 6. Concluzii finale. Contribuii originale. Direcii viitoare de cercetare.

62
CAP. 6. CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE.
DIRECII VIITOARE DE CERCETARE.

6. 1. CONCLUZII FINALE

Aceast tez de doctorat promoveaz tehnologiile de producere i stocare a energiei electrice
provenite din surse nepoluante i propune un sistem de acest tip, care asociaz dou resurse naturale
gratuite, vnt i ap. Astfel, acest sistem este concretizat prin producerea energiei eoliene i stocarea
acesteia n energia potenial a apei.
Stocarea n energia potenial a apei este o tehnologie verificat i este singura metod de
stocare a energiei care asigur capacitate foarte mare de stocare (de ordinul miilor de MWh) i
rspuns la cererea de energie rapid i flexibil. Principalul dezavantaj este costul iniial ridicat, care
poate fi amortizat prin actualizarea centralelor hidroelectrice, dar i prin utilizarea bazinelor
naturale, cum ar fi lac, mare, ocean sau caviti subterane consolidate. Stocarea n energia potenial
a apei presupune pomparea apei dintr-un bazin inferior ntr-un bazin superior utilizndu-se o
anumit surs de energie.
n contextul impunerii strategiilor de producere a energiei din surse regenerabile la nivel
global, ne confruntm cu necesitatea integrrii n sistemele energetice a unei cantiti foarte mari de
energie produs din surse impredictibile i cu caracter variabil, cum este energia eolian. Un
transfer energetic la nivel ridicat, caracterizat de fluctuaii, ctre reelele electrice produce
instabilitate acestora prin perturbaii i deteriorarea calitii energiei. Astfel, stocarea energiei prin
pomparea apei reprezint o modalitate sigur de integrare a energiei eoliene la scar larg i de
asemenea permite acoperirea cererii de energie n orice moment.
Problemele care apar la stocarea energiei eoliene prin pomparea apei sunt legate de
condiiile de funcionare ale sistemului implicat i de randamentul global al acestuia. Astfel,
regimul de funcionare este variabil, fiind dependent de variaia vitezei vntului, carecter care se
propag n tot sistemul. Parametrii elementelor sistemului de stocare apar n interdependene dificil
de definit. Referitor la randament, acesta are valoare sczut, de aproximativ 20%, fr a considera
mbuntirile aduse n prezenta lucrare, sau 40% daca nu este considerat coeficientul de
performan al turbinelor eoliene, c
p
, fiind afectat de randamentele lanului electroenergetic lung din
care este compus sistemul, respectiv turbina eolian, cutie de viteze, generatorul eolian, convertor,
main electric pentru antrenarea pompei i pomp.
Sistemul este studiat ca funcionnd n mod autonom, neconectat la reea, ntruct astfel de
sisteme depind de caracteristicile locaiei unde sunt amplasate i pot exista situaii care nu permit
conectarea la reea. De asemenea, i cu existena reelei elecrice n vecintate, pomparea apei are loc
tot cu turbina eolian funcionnd n mod autonom.
Este probat interaciunea pompei n cadrul sistemului i se dovedete faptul c acesta are o
funcionare optim deoarece caracteristica pompei se suprapune peste punctele de maxim ale
caracteristicilor de putere la diferite viteze ale vntului ale turbinei eoliene, dar sunt necesare
modaliti de cretere a randamentului global al sistemului att prin alegerea elementelor sistemului
care s duc la o funcionare de ansamblu optim, ct i prin metode de control adecvate pentru o
astfel de aplicaie. n acest sens, este prezentat o scurt dezbatere asupra elementelor din care este
compus sistemul automon de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. n concluzie, s-a stabilit
Capitolul 6. Concluzii finale. Contribuii originale. Direcii viitoare de cercetare.

63
c acesta este format din turbin eolian, cutie de viteze, generatorul eolian este considerat cel
sincron cu magnei permaneni, maina de antrenare a pompei este cea asincron funcionnd n
regim de motor, pompa este de tip centrifugal, n contextul variaiilor mari de turaie.
Din punct de vedere al metodelor de control adecvate aplicaiei, n aceast tez de doctorat
este propus o metod de comnand pentru maina asincron de antrenare a pompei. Aceasta are
rolul de adaptare a caracteristicilor pompei cu cele ale turbinei eoliene i ndeplinete obiectivul
principal al tezei, acela de optimizare a sistemelor de stocare a energiei electrice prin pomparea apei
pe partea de randament.
Metoda de control este aplicabil cu precdere n aceste sisteme i are la baz un principiu
clasic al mainii asincrone, anume slbirea cmpului magnetic. Aceasta permite obinerea unor
turaii ridicate ale mainii i la alimentare cu tensiune sczut, fapt care duce la creterea puterii
disponibile pentru pompare conform caracteristicii pompei. De asemenea, prin defluxarea mainii
se reduc pierderile acesteia. Comanda mainii asincrone prin aceast metod duce la creterea
randamentului pe grupul motor-pomp i implicit la creterea randamentului global al sistemului de
stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. Metoda de comand a fost validat prin simulri i
experimental la nivel de laborator, prin comparaie cu alte metode de control bazate pe pstrarea
fluxului nominal n main, respectiv metoda vectorial indirect cu orientare dup cmp (IFOC) i
metoda scalar clasic V/Hz. Astfel, la nivelul de putere de 5,5 kW are loc o cretere a
randamentului de la 5,3 % la 47% pentru situaia unei alimentri cu tensiune sczut a motorului, de
50 V valoare efectiv a tensiunii de linie.
Este realizat i o analiz asupra pierderilor convertoarelor de frecvena care interfaeaz
sistemul eolian cu grupul motor-pomp. Se constat c frecvena variabil nu influeneaz
randamentul convertorului datorit diferenei foarte mari dintre frecvenele semnalelor necesare
comenzii invertorului (PWM) i frecvena de lucru a motorului de antrenare.
Sistemul de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei poate fi extins i la puteri de
ordinul MW, acesta fiind de fapt nivelul de putere vehiculat n cazul stocrii prin pomparea apei. n
acest caz, randamentul sistemului poate ajunge n mod natural la 70%, fr considerararea
coeficientului de performan al turbinei eoliene, ntruct randamentele individuale ale elementelor
din care este format sunt de valori ridicate (maina sincron cu magnei permaneni poate avea un
randament de peste 97 %, iar maina asincron un randament de peste 95 %).
Implementarea unui sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei poate contribui
semnificativ la ndeplinirea intelor strategice impuse Romniei pentru producerea energiei din
surse regenerabile. ara noastr poate atinge aceste obiective prin energia eolian i prin energia
hidroelectric, deja exploatat n mare msur. Dar, sistemul nostru electroenergetic nu este nc
pregatit s absoarb cantiti mari de energie fluctuant produs din surse impredictibile. Astfel, un
sistem de stocare a energiei prin pomparea apei asigur integrarea energiei eoliene la capacitate de
ordinul MWh n cazul utilizrii sistemelor autonome. Caracterul instabil al energiei eoliene este
atenuat de cel stabil al energiei hidroelectrice i astfel nu s-ar pierde energia produs de turbinele
eoliene cnd acestea nu dispun de aprobare pentru conectarea la reea. De asemenea, sistemul
asigur acoperirea vrfurilor de sarcin n orice moment.Capitolul 6. Concluzii finale. Contribuii originale. Direcii viitoare de cercetare.

64
6.2. CONTRIBUII ORIGINALE

n vederea elaborrii tezei i ndeplinirii obiectivelor propuse, contribuiile autoarei sunt
urmtoarele:
1. Sintez a mijloacelor de stocare a energiei eoliene n care se urmresc aspecte referitor la
capacitatea de stocare, durata de stocare, timpul de rspuns la cererea de energie;
2. Analiza unui sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei, stabilirea configuraiei
unui astfel de sistem;
3. Modelarea i simularea sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei;
4. Calcul comparativ de pierderi pentru invertorul clasic cu dou nivele de tensiune i invertorul cu
trei nivele de tensiune cu diode flotante, NPC (Neutral Point Clamped);
5. Realizarea comenzii n mediul de programare Quartus

pentru controlul tranzistoarelor unui


NPC monofazat comandat printr-un dispozitiv programabil la nivel logic, respectiv FPGA
(Field Programmable Gate Array), pentru diferite frecvene ale tensiunii de alimentare;
6. Optimizarea comenzii mainii asincrone prin implementarea unui control care urmrete o
dependen polinomial de gradul 3 ntre tensiune i frecven, cu precdere avndu-i
aplicabilitatea ntr-o aplicaie de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei. Scopul metodei
de control este acela de reducere a pierderilor pe maina asincron, obinerea unei puteri mai
mari disponibile pentru pompare i implicit creterea randamentului global al sistemului;
7. Realizarea blocurilor de comand n Matlab/Simulink;
8. Conceperea i realizarea standului experimental de laborator la puterea de 5,5 kW;
9. Comparaii ntre rezultatele experimentale obinute utiliznd trei metode de control ale mainii
asincrone, la diferite nivele de putere. Acestea au fost realizate n scopul validrii metodei de
control propuse pentru maina de antrenare a pompei, dar i pentru evidenierea
comportamentului unui sistem de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei.

6.3. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE

Tematica abordat se poate extinde n mai multe direcii de cercetare. Astfel, n aceast tez nu a
fost atins n detaliu analiza sistemului de stocare a energiei eoliene prin pomparea apei la puteri de
ordinul MW.
Pe partea de convertor este necesar o analiz a randamentului i din punct de vedere al
topologiilor multinivel existente, care se preteaz a fi incluse ntr-un astfel de sistem. De asemenea,
analiza pierderilor convertorului poate fi realizat i din punct de vedere al metodelor de modulaie
utilizate.
Pe partea grupului motor-pomp, se pot utiliza noi structuri de maini electrice optimizate
prin nsi construcia lor pentru obinerea unui randament mai ridicat. Tot referitor la maina de
antrenare a pompei, comanda acesteia necesit introducerea unei metode de compensare a
alunecrii i determinarea relaiei de compensare, care este neliniar.
De asemenea, foarte important este i analiza sistemului n contextul conectrii la sistemul
energetic.


Bibliografie selectiv

[1] Comunicat de pres Procesul de atragere a investitorilor interesai de construcia
Hidrocentralei Tarnia-Lputeti intr n linie dreapt, mai 2011;
[2] Seveth Framework programme (FP7), dat de Comisia European;
[6]. P. M. Anderson, A. A.Fouad, Power system control and stability, IEEE Press, ed. 2, 2003;
[7]. J. Barton, D. Infield, Energy Storage and its use with Intermittent Renewable Energy, IEEE
Transactions on Energy Conversion, vol.10 No. 2, June 2004.
[8]. B. Srentsen Renewable energy Its physics, engineering, environmental impacts,
economics & planning, Elsevier Academic Press, ed. 3, 2004;
[9]. I. Boldea, Variable speed generators, CRC Press of Taylor and Francis Group, 2006;
[10]. R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous Machine and DC brushless machine, CRC
Press, Taylor and Fracis Group, 2010;
[11]. O. Lopez, J. Alvarez, J. Doval-Gandoy, and F. D. Freijedo, Multilevel multiphase space
vector PWM algorithm with switching state redundancy, IEEE Trans. Ind. Electron., vol.
56, no. 3, pp. 792804, Mar. 2009;
[12]. F. Blaabjerg, U. Jaeger, M. Nielsen, J. K. Pedersen, Power losses in PWM VSI inverter
using NPT or PT IGBT devices, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 10, pag. 358-
367, Mai 1995;
[13]. L. Cloea, A. Forco, C. Marinescu, M. Heorgescu, Power losses comparison of two
level and three level neutral clamped inverters for a wind pump storage system, Proceedings
of International Conference of Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Mai,
2010, pp. 1174-1179.
[14]. D. W. Novotny, T. A. Lipo, Vector control and Dynamics of AC drives, Oxford University Press,
2000.
[15]. G. Ivanski, W, Koczare, Autonomous power system for island or grid-connected wind
turbines in distributed generation, European Transaction on Electrical Power, vol. 18, nr. 17,
pag. 658673, Martie 2008;
[16]. J. A. Suul, Variable speed pumped storage hydropower for integration of wind energy in
isolated grids case description and control strategies, Nordic Workshop on Power and
Industrial Electronics, Iunie, 2008;
[17]. M. Malinovski, K. Gopakumar, J. Rodrigues, M. A. Perez, A survey on cascaded
multilevel inverters, Transaction on Industrial Electronics, vol. 57, no. 7, 2010;
[18]. X J. Rodrigues, S. Bernet, P. Steimer, I. Lizama, A survey on neutral point multilevel
inverters, Transaction on Industrial Electronics, vol. 57, no. 7, 2010;
[19]. D. Floricau, G. Gateau, M. Dumitrescu, R. Teodorescu, A new stacked NPC converter:
3L-topology and control, EPE 2007, Aalborg, Denmark, pp.1-10,2007;

DISEMINAREA REZULTATELOR
Articole publicate in proceedings de conferinte indexat ISI:
1. L. Cloea, A. Forco, C. Marinescu, M. Georgescu, Power analysis of two level and three level
neutral clamped inverters for a wind pump storage system, Proceedings of International
Conference of Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Mai 2010, pp. 1174-1179.
2. A. Forco, C. Marinescu, I. erban, L. Cloea, R. Teodorescu, Efficiency improvement for wind
energy pumped storage system, Proceedings of 20
th
International Symposium on Industrial
Electronics, ISIE, Iunie 2011, pp. 579-584;
3. A. Forco, C. Marinescu, Motor pump group efficiency in a wind energy pumped storage
system, Proceedings of 7
th
International Symposium Advanced Topics in Electrical
Engineering, Mai 2011, Bucureti, Romnia, pp. 235-240.

Articole publicate in juranle romanesti recunoscute CNCSIS:
4. A. Forco, C. Marinescu, Modeling an autonomous wind turbine electric pump system, Journal
of Electrical and Electronics Engineering, vol. 2, nr. 2, ISSN 1844-6035, Oradea, Romnia,
2009, pp.25-28. B+
5. A. Forco, C. Marinescu, A hybrid wind hydro system, Buletinul Universitatii Transilvania din
Braov, vol.1 (50), Seria 1, ISSN 2065-2119, Braov, Romnia, 2008, pp. 335-342. B
6. A. Forco, C. Marinescu, Induction machine drive for wind energy pump storage, Analele
Universitii din Craiova, Seria Inginerie Electric, vol. II, nr. 34, 2010, ISSN: 1842-4805, pp.
167-171. B+
7. A. Forco, C. Marinescu, A small autonomous system for storing wind energy by pumping
water, Buletinul Institului Politehnic din Iai, Ed. Politehnium, fasc. 1, 2011, pp. 113-123. B+

Articole publicate in volume de conferinte international si nationale:
8. C. Marinescu, A. Forco, Modelarea sistemelor autonome de stocare eolian hidro, Conferina
Naional i Expoziia de Acionri Electrice, Lucrri publicate CNEE 2009, Ed. SIER, vol. 1.
9. A. Foro, C. Marinescu, Storing wind energy by pumping water, Proceedings of 7
th

International Conference on Electromechanical and Power systems, Iai, Romnia, 8-9
Octombrie, 2009, pp. 357-360.
10. A. Forco, C. Marinescu, Combining hydro with wind electrical sources in the Romanian
specific condition, Proceedings of 2
nd
Conference on Sustainable Energy, ISBN 978-973-598-
316-1, Braov, Romnia, 2008, pp. 473-478.
11. A. Forco, Device for turning pages, Creativity and Inventics Magazine, Vol. 1, 2009,
Braov, ISSN 2067 3086. Premiul I la Sesiunea de Comunicri Creativitate i Inverntic
a colii Doctorale, Braov.

OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE STOCARE A ENERGIEI


EOLIENE UTILIZND ENERGIA HIDROELECTRIC
WIND ENERGY STORAGE SYSTEMS OPTIMIZATION USING
HYDRO ELECTRIC
Rezumat

n contextul impunerii strategiilor de producere a energiei din surse regenerabile la nivel
global, ne confruntm cu necesitatea integrrii n sistemele energetice a unei cantiti foarte mari de
energie produs din surse impredictibile i cu caracter variabil, cum este energia eolian. Un
transfer energetic la nivel ridicat, caracterizat de fluctuaii, ctre reelele electrice produce
instabilitatea acestora prin perturbaii i deteriorarea calitii energiei. Astfel, stocarea energiei prin
pomparea apei reprezint o modalitate sigur de integrare a energiei eoliene la scar larg i de
asemenea permite acoperirea cererii de energie n orice moment.
n aceast tez de doctorat sunt analizate problemele care apar la funcionarea autonom a
unui sistem de stocare a energiei eoliene n energia potenial a apei. Principalul dezavantaj al unui
astfel de sistem este randamentul global de valoare mic (20% fr nici un fel de metod de
mbuntire). n aceast tez se propune o metod de control pentru maina electric de antrenare a
pompei, respectiv pentru maina asincron, aplicabil cu precdere ntr-un sistem de stocare a
energiei eoliene prin pomparea apei. Aceast metod de comand a mainii duce la minimizarea
pierderilor, la obinerea unei puteri disponibile mai mari pentru pompare i astfel, are loc creterea
randamentului global al sistemului.

Abstract

In the context of high renewable energy targets globally imposed, we are facing with the
necessity of grid integration for high amount of power provided by variable and unpredictable
sources. Wind energy is one of the renewable energy sources with high integration demand. A
fluctuating energetic transfer creates grid instability through perturbations and energy quality
degradation. Hence, pumped storage is a good alternative for wind energy integration at high power
level and also assures energy demand at any time.
The problems which appear with autonomous operation of wind energy pumped storage
systems are analyzed in this thesis. The main disadvantage is the low conversion efficiency (20%
without any improving method). A control method for the electric machine driving the pump,
respectively induction machine, especially applicable for wind energy pumped storage system, is
proposed in this thesis. This control method minimizes electric machine losses. A higher power
available for pumping is obtained and the global efficiency of the system is increased.
Conductor tiinific,
Prof. dr.ing. Corneliu MARINESCU
Doctorand,
Ing. Andreea FORCO

Curriculum vitae

Informaii personale

Nume / Prenume
FORCO Andreea
Adres Oituz, Bacau, Romania, Cod 607366, (adres permanent)
Strada Colina Universitii , No. 14, 500068, Braov, Romania (adres temporar )
Telefon +40 268 413000/176 Mobil: +40 743632298
Fax +40 268 410525
E-mail andreea.forcos@unitbv.ro; a_for_best@yahoo.com
Naionalitate Roman
Data naterii 6.08.1984

Experien profesional


Perioada 30.10.2009 - prezent
Poziia ocupat Doctorand n Inginerie Electric
Domeniu de activitate Activiti de cercetare asupra stocrii energiei eoliene utiliznd energia hidroelectric,
Coordonator tiinific prof. dr. ing. Corneliu MARINESCU.
Angajator Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor

Perioada 07.2008-09.2008
Poziia ocupat Inginer vnzri
Activiti principale Elaborarea i documentarea asupra ofertelor tehnice corespunztoare cu cerinele clienilor firmei
Angajator S.C. ICCO ELECTRIC S. R. L

Educaie


Perioada 01.09.2008 prezent
Doctorand cu frecven n cadrul Universitii TRANSILVANIA din Braov, Domeniul Inginerie Electric
Numele instituiei Universitatea TRANSILVANIA din Braov, B-dul Eroilor, No. 29, 500036, Brasov, Romania

Perioada 2003 2008
Calificarea/Diploma obinut Inginer diplomat, Diplom de absolvire a seciei de Electrotehnic General
Numele instituiei Universitatea TRANSILVANIA din Braov, Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor

Perioada 2004 2008
Calificarea/Diploma obinut Certificat de absolvire a modulului pedagogic
Numele instituiei Universitatea TRANSILVANIA din Brasov / Departamentul pentru pregtirea personalului didactic

Perioada 2004 2007
Calificarea/Diploma obinut Diplom de absolvire a Seciei de Canto Clasic
Numele instituiei coala de Art TIBERIU BREDICIEANU, Brasov

Perioada 1999-2003
Calificarea/Diploma obinut Diplom de absolvire a liceului
Namele instituiei

Colegiul Naional DIMITRIE CANTEMIR, Oneti, Romnia
Aptitudini personale i
competene


Limba matern Romn
Limbi strine cunoscute Englez, Francez

Aptitudini i competene sociale Persoan comunicativ, sociabil, activ, perseverent i deschis noutilor, abilitate de munc n
echip.
Aptitudini i competene organizatorice Abilitate de rezolvare a problemelor, bun organizare pentru respectarea termenelor limit.
Aptitudini i competene tehnice Inginerie electric, Electronic de putere, Maini electrice, Surse regenerabile de
Compentene de utilizare a sistemului
informatic
Programele Microsoft Office, DocLib, Matlab, PSIM, Plesc, dSPACE

control .
Permis conducere Categoria B, din octobrie 2003.


Anex CV

Contracte cercetare:

Proiect Functie Dates
CNCSIS PARTENERIATE no. 21-062/2007 Structur energetic hibrid
Hidro-eolian; modelare i tunning pe staia pilot HIDROEOL.

Membru

2007-2010
CNCSIS PARTENERIATE nr. 22134/2008 Proiectarea sistemelor
suport, implementarea i controlul sistemelor hibride E-FARM.

Membru

2008-2011
Studii doctorale pentru dezvoltare durabil POSDRU/6/1.5/S/6 Membru 2008-2011

Cursuri specializate:

1. Power Electronics for Renewable Energy Systems (PERES) in theory and practice, Aalborg University, Institute of
Energy Technology, Denmark, May.2010, Prof. Remus Teodorescu, Prof. Marco Liserre, Prof. Pedro Rodriguez.
2. Dispersed Generation of Electricity Aalborg University, Institute of Energy Technology, Denmark, May 2010, Prof.
Birgitte Bak-Jensen, Prof. Florin Iov.
Membru n asociaii profesionale: Membru IEEE
Mobiliti:
Instituia Perioada Tipul mobilitii
Aalborg University, Danemarca
Institute of Energy Technology
01.03.2010
31.05.2010
Stagiu extern de cercetare
Universitatea Politehnica Bucureti Iunie, 2011 Stagiu intern de cercetare

Braov, ing. Andreea FORCO

12.09.2011
Curriculum vitae
Europass


Personal information

First name(s) / Surname(s)
Andreea FORCO
Address(es) 607366, Oituz, Bacau, Romania (permanent address)
Colina Universitatii Street, No. 16, 500068, Braov, Romania (temporary address )
Telephone(s) +40 268 413000/176 Mobil: +40 743632298
Fax(es) +40 268 410525
E-mail andreea.forcos@unitbv.ro; a_for_best@yahoo.com
Nationality Romanian
Date of birth 6.08.1984
Work experience

Dates 30.10.2009 - present
Occupation or position held PhD Student in ELECTRICAL ENGINEERING / ENGINEERING SCIENCES
Main activities and responsibilities Research on WIND ENERGY STORAGE SYSTEMS OPTIMIZATION USING HYDRO POWER,
Supervisor: Prof. dr. eng. Corneliu MARINESCU.
Name and address of employer TRANSILVANIA University of Brasov, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Type of business or sector Research and education

Dates 07.2008-09.2008
Occupation or position held Sales engineer
Main activities and responsibilities Technical offers corresponding with costumers requirements
Name and address of employer ICCO ELECTRIC, Spicului Street, No. 3, Brasov, Romania
Type of business or sector Electrical engineering

Education and training

Dates 01.09.2008 present
Title of qualification awarded Ph.D. Student
Principal subjects/occupational skills
covered
Research activity / Academic
Name and type of organisation TRANSILVANIA University of Brasov, B-dul Eroilor, No. 29, 500036, Brasov, Romania
Dates 2003 2008
Title of qualification awarded B.Sc. Degree, specialization General Electrotechnics Series G, No. 0010654
Principal subjects/occupational skills
covered
Electrical engineering, physics, mathematics
Diploma project title: COMBINING WIND AND HYDRO ENERGY IN ROMANIAN SPECIFIC
CONDITIONS, Supervisor: Prof. dr. eng. Corneliu MARINESCU
Name and type of organisation TRANSILVANIA University of Brasov, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Dates 2004 2008
Title of qualification awarded Graduation certificate for training teachers, Series E, No. 0000684
Principal subjects/occupational skills
covered
Education psychology, Pedagogy, Teaching specialty: General Electrotehnics, Communication skills,
Pedagogical counseling, Pedagogical practice.
Name and type of organisation TRANSILVANIA University of Brasov / Department for Teachers Training
Dates 2004 2007
Title of qualification awarded Art school graduation diploma
Principal subjects/occupational skills
covered
Classic canto, opera singing
Name and type of organisation TIBERIU BREDICIEANU Art School, Brasov, Romania
Dates 1999-2003
Title of qualification awarded High School Graduation Diploma
Principal subjects/occupational skills
covered
Physics, Mathematics, Intensive English
Name and type of organisation National College DIMITRIE CANTEMIR, Onesti, Romania

Personal skills and competences

Mother tongue(s) Romanian
Other language(s) English, French
Social skills and competences Communicative, sociable, active, ability to work in team, perseverant, open to novelty.
Organisational skills and competences Solving problems ability, good activities planning for deadlines respect.
Technical skills and competences Electrical Engineering, Power Electronics and drives, Electrical Machines, Renewable Energy
Sources, Energy Storage.
Computer skills and competences Microsoft Office programs, DocLib, Matlab, PSIM, Plesc, dSPACE

control and acquisition in real


time.
Driving licence B category, since October, 2003.

CV Annex
Grants and research contracts:
Program/Project Function Dates
CNCSIS PARTENERIATE no. 21-062/2007 Hydro-eolian hybrid
energetic structure; modeling and tuning on pilot station HIDROEOL.

Member

2007-2010
CNCSIS PARTENERIATE nr. 22134/2008 Support system design,
implementation and control of hybrid energy farms E-FARM.

Member

2008-2011
Doctoral studies for durability development POSDRU/6/1.5/S/6 Member 2008-2011
Specialized Courses:
1. Power Electronics for Renewable Energy Systems (PERES) in theory and practice, Aalborg University, Institute
of Energy Technology, Denmark, May.2010, Prof. Remus Teodorescu, Prof. Marco Liserre, Prof. Pedro Rodriguez.
2. Dispersed Generation of Electricity Aalborg University, Institute of Energy Technology, Denmark, May 2010, Prof.
Birgitte Bak-Jensen, Prof. Florin Iov.

Member of professional associations: IEEE Member


4


External research mobilities:
Institution Dates Mobility type
Aalborg University of Denmark
Institute of Energy Technology
01.03.2010
31.05.2010
External research stage
Polytechnic University Bucharest June, 2011 Research stage

Braov, eng. Andreea FORCO
12.09.2011