Sunteți pe pagina 1din 14

GRDINIA CU PROGRAM NORMAL NR.

1 APA
ASU, COM. ASU
EDUCATOARE VERONICA MAZILU
PROIECT
TEMATIC
PROIECT TEMATIC
POVE TI CU CARE CRE TI
MOTTO: La orice vrsta, omul este o finta care se
hraneste cu povesti. De aceea, avutia povestirilor pe care au
strns-o oamenii de pe tot globul, din casa n casa, din secol
n secol, fe n vorba, fe n scris, a depasit celelalte avutii.!
"#$%&D"#&#T' T#(O")
UNITATEA DE NV MNT: Grdini a cu Program Normal Nr. 1 Apa Asu
Nivel : I II
GRUPA: mixt Albinu ele
TEMA ANUAL: Cu ce i cum exprimm ceea ce sim im?
TEMA SPTMNII: Poe ti cu care cre ti
DURATA: o sptm!n
ALEGEREA TEMEI
"rim #ntr$o epoc #n care telei%iunea &i computerul ptrund puternic #n ia'a tuturor( dar
mai ales a copilului mic( cu in)luen'e bene)ice #n eolu'ia sa(dar &i cu minusuri(mai ales #n s)era
sa a)ecti.
*e&i nu &tie s citeasc( copilul poate descoperi )rumuse'ea &i #n'elepciunea textului literar
prin intermediul educatoarei( al )amiliei( al colegilor care &tiu de+a s citeasc &colarii.
,ducatoarea i colarii or a+uta copiii de !rst pre&colar s di)eren'ie%e binele de ru, s #&i ia
drept model persona+e po%itie( s aprecie%e calit'ile &i s critice gre&elile &i nraurile
persona+elor negatie.
*erularea proiectului trimite pe copii #ntr$o lume -de poeste( cci or tri pro)und alturi
de persona+ele #ndrgite( de oameni cu min'i ascu'ite( de animale cunoscute &i de altele cu puteri
nemrginite. Proiectul trebuie sa )ie un element desc.is &i )lexibil ( care s$i a+ute pe cei crora
le$a )ost destinat.
Prin acest proiect se urmre te ini'ierea &i parcurgerea unor teme interesante( bogate #n
con'inut in)orma'ional( cu alen'e )ormatie &i capabile s readuc #n con&tiin'a lor aderatul
sens al copilriei cu sentimente( aspira'ii &i #ndr%neli ca o #naripare entu%iast cu idealuri #nalte.
*in acest moti( am ales ca( prin lumea )ascinant a poe&tilor &i poe%iilor( prin persona+ele
at!t de #ndrgite copiilor( s$i a+ut pe ace&tia s$&i #ning sentimentele de team &i in.ibi'ie( s
g!ndeasc logic( de%olt!nd #n acest mod( c!t mai mult posibil( capacitatea de exprimare oral.
Copiii dob!ndesc deprinderi de receptare corect a textului audiat( de )olosire precis &i nuan'at
a cuintelor( de )ormulare clar &i personal a unor mesa+e proprii( de argumentare a unui punct
de edere. *e asemenea(ace tia or )i pu i #n situa ia de a aplica #n contexte noi cuno tin ele
acumulate.
CU CE I CUM EXPRIMM CEEA CE SIM IM?
OBIECTIVE CADRU:
*e%oltarea capacit ii de exprimare oral( de #n elegere i utili%are corect a semni)ica iilor structurilor erbale orale.
*e%oltarea comportamentelor de cooperare( prosociale( proactie /ini iati0.
DOMENII
EXPERIE IAL
E
OBIECTIVE DE REFERIN COMPORTAMENTE
DOMENIUL
LIMB I
COMUNICARE
$ s participle la actiit ile de grup( inclusi la
actiit ile de +oc( at!t #n calitate de orbitor( c!t i #n
calitate de auditor1
$ s #n'eleag &i s transmit mesa+e simple1 s
reac'ione%e la acestea1
s audie%e cu aten'ie un text( s re'in ideile acestuia
&i s demonstre%e c l$a #n'eles1
$ s utili%e%e materiale scrise #n ederea executrii
unei sarcini date
$ discut cu colegii i cu educatoarea despre sentimente( idei
i modlit ile de exprimare ale acestora( despre re%olarea
unor con)licte1
$ transmite un mesa+ simplu1
$ rspunde adecat la ceea ce i se spune1
$ urmre&te linia unei poe&ti( concomitent cu imaginile din
carte( ori ascult!nd poestea spus de educatoare &i
poeste&te( la r!ndul su o poeste ascultat1
$ primeste mesa+e &i #ndepline&te instruc'iuni simple1
$ ascult &i reac'ionea% adecat la poe&ti1
$ s citeasc indica iile date pe o .art con in!nd
simboluri.
DOMENIUL
TIIN E
$ s numere de la 1 la 2 /de la 1 la 130( recunosc!nd
grupele cu 1$2 /1$130 obiecte i ci)rele cores$
pun%toare1
$ s e)ectue%e opera'ii de adunare &i scdere cu 1$4
unit'i( #n limitele 1$13.
$ numr corect obiectele( recunoa te i indic ci)rele
/interalul 1$21 1$130
$ e)ectuea% opera'ii de adunare &i scdere cu 1$4 elemente(
#n limitele 1$13( prin manipulare de obiecte.
$ #n'elege semni)ica'ia adunrii &i a scderii( a semnului
-5: #n urma unei modi)icri numerice aduse unei grupe
/adunare sau scdere0( re%ult /50 o alt grup cu un
numr mai mare sau mai mic de elemente1
$ utili%ea% corect limba+ul matematic adecat opera'iei
matematice de adunare sau scdere1
$ doede&te #n'elegerea semni)ica'iei adunrii &i scderii(
$ s cunoasc unele elemente componente ale lumii
#ncon+urtoare /obiecte( aerul( apa( solul( egeta'ia(
)auna( )iin'a uman ca parte integrant a mediului(
)enomene ale naturii0( precum &i interdependen'a
dintre ele.
prin aplicarea acestor cuno&tin'e #n ia'a cotidian1
$ descoper modalit i noi de exprimare a emo iilor i
sentimentelor prin antrenarea organelor de sim ia
elementelor component ale propriului corp.
DOMENIUL
OM I
SOCIETATE
$ s triasc #n rela iile cu cei din +ur stri a)ectie
po%itie( s mani)este prietenie( toleran ( armonie(
concomitent cu #n area autocontrolului1
$ s )ie capabil s reali%e%e lucrri practice inspirate
din natur i ia a cotidian( alori)ic!nd
deprinderile de lucru #nsu ite.
$ mani)est atittudini tolerante )a de reac ii emo ionale
care sunt exprimate #n +urul lor( c.iar dac acestea sunt #n
opo%i ie cu tririle proprii1
$ mani)est un comportament de cooperare #n grup pentru
#ndeplinirea unei actiit i comune.
$ execut indiidual sau #n grup tema dat1
$ mani)est spirit cooperant #n actiit ile de grup
DOMENIUL
ESTETIC I
CREATIV
$ s intone%e c!ntece pentru copii1
$ s compun #n mod original i personal spa iul
tematic
$ c!nt cu de%inoltur c!ntece pentru copii( singuri(
#mpreun sau acompania i de educatoare1
$ execut lucrri colectie prin combinarea di)eritelor
te.nici de lucru.
DOMENIUL
PSIOMOTRIC
$ s )ie apt s utili%e%e depriderile #nsu ite #n di)erite
contexte1
$ s se )oloseasc de ac iunile motrice pentru a
exprima sentimente i6sau comportamente( pentru a
rspunde la di)eri i stimuli /situa ii0( la di)erite
ritmuri
$ exprim stri a)ectie sau comportamente( )olosindu$se de
mi care1
$ se exprim #ntr$un limba+ adecat atunci c!nd se cere s
relate%e ce s$a #nt!mplat #n timpul actiit ii
INVENTAR DE PROBLEME
CE TIU COPIII? CE DORESC S AFLE?
poe tile sunt )rumoase1
din poe ti a)lm lucruri bune i interesante1
exist poe ti aderate1
#n poe&ti exist persona+e po%itie &i persona+e negatie
/ bune i rele01
exist poe&ti cu animale(cu prin'i &i prin'ese(poe ti cu
copii1
poe tile sunt scrise de oameni numi i scriitori1
cr'ile de poe&ti au coper'i(imagini &i scris1
prin'ii ne citesc seara poe&ti1
ne plac poe&tile.
care sunt )ormulele de #nceput &i de s)!r&it ale unei
poe&ti?
cine scrie poe&tile?
de ce ne plac persona+ele po%itie din poe&ti ?
de ce nu ne plac persona+ele negatie?
#nt!mpl7rile din poe&ti s$au petrecut cu ade7rat?
reau s7 &tiu c!t mai multe poe&ti.
reau s )iu i eu ca eroii din poe ti8
CENTRE DE INTERES DESCISE I MATERIALE PUSE LA DISPO!I IA COPIILOR
BIBLIOTECA ARTA JOC DE ROL
$ cr i de poe ti( plan e( +etoa$
ne(pu%%le(cr i de colorat( )i e de lucru(
$ calculator( C*$uri ideo i audio
$ creioane colorate( acuarele( cario$
ca(plastilin( .#rtie colorat( lipici( .!rtie
creponat( )oi de desen( plan ete
$ m ti( accesorii pentru dramati%ri(
+ucrii dierse( ppu i de m!nuit(
decoruri
CONSTRUC II TIIN NISIP I AP
$ cuburi(itocomb( materiale din natur(
materiale re)olosibile( carton( cutii
di)erite( P,"$uri(
$ pu%%le( piramida poe tilor( )i e(
labirinturi( imagini din poe ti
$ siluete de persona+e din poe ti( +ucrii
pentru +oc #n nisip /gletu e(greblu e(
lop ele etc.0( materiale din natur
/scoici( crengu e( dopuri de plastic etc.0
CENTRUL TEMATIC
9n spa'iul dedicat -Centrului tematic( #n ra%a i%ual a copiilor &i aceesibil prin'ilor( sunt expuse materiale: cr i de poe ti(
siluete de persona+e(imagini din poe ti( decoruri( m ti( accesorii. :a calculator or putea )i i%ionate poe tile copilriei: Alb ca
%pada( Cenu reasa( Cei trei purcelu i etc. i audiate poe ti ale scriitorilor rom!ni( dar i strini.
Centrul tematic se a #mbog;'i pe parcursul derul;rii proiectului cu noi materiale aduse de p;rin'i ori lucrate de copii. Copiii
au acces s; -citeasc;( s; se in)orme%e( s; m!nuiasc;( )acilit!ndu$se ast)el atingerea obiectielor propuse. 9n )elul acesta( responsabi$
li%m copiii( iar prin'ii or )i la curent cu actiit'ile des)&urate de copiii lor #n grdini'.
INVENTAR DE RESURSE
RESURSE UMANE: copiii grupei( prin ii i bunicii acestora( educatoarea( colari din Grupa de spri+in /clasa a III$a0.
RESURSE MATERIALE: amena+area traseului Cltoriei misterioase cu elemente naturale adecate /g.ea a cu coada ursului(
copaci( )run%e( butuci( csu a bunicii( castelul Cenu resei( co ule ul <cu)i ei =o ii etc.0(.r i pentru orientarea grupelor #n
teren(e ar)e( inute i ec.ipament( rucsac ec.ipat /termos cu ap( sare( lop ele( greble0( binoclu( lupa1 pietricele( ramuri6crengi( s)oar(
lipici1 diplome( carioca( creioane colorate( plan ete( plastilina( acuarele( tampile( pa.arele cu ap( lipici( )oi albe i colorate( )i e de
lucru( C*$uri( laptop( retroproiector( pre%entari po>er point( perni e(costume de carnaal( m ti( baloane colorate.
RESURSE TEMPORALE: o sptm!n
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
$ ?."aiban( ?.Petre( @.Nistor( A.Aerescu( Jocuri didactice pentru grdinia de copii( ,ditura didactic &i pedagogic(
Aucure&ti( 1BCD1
$ C.Popa( Elemente de pedagogie precolar aplicat, editura Eniersit'ii din Fradea( Fradea( 433C1
$ @.Preda( G.Necula( <.*an( :.=oman( ?.:ucu&a( A.?anolac.e( =.?ateiu( C.Pan( @."omescu( <.?ocanu( A.Pa&ca( ,.<ori'eu(
:.Co+ocaru( Metodica Activitilor instructiv-educative n grdinia de copii( ,ditura -G.eorg.e C!r'u Alexandru( Craioa( 433B1
$ :.Culea( A.<esoici( G.Grama( ?.Pletea( *.Ionescu( N.Ang.el Activitatea integrat din grdini, ,ditura *idactica
Publis.ing House( Aucure&ti( 433I1
$ @.Preda( ?.Pletea( G.Grama( *.Fprea( ?.Clin( -G.id pentru proiecte tematice( ,ditura Humanitas ,duca'iona( Aucure&ti(
43321
$ xxx -Curriculum pentru #n'm!ntul pre&colar /J$D6C ani0( ?.,.C.".( Aucure&ti( 433I.
STRATEGII DIDACTICE: obsera'ia( conersa'ia( explica'ia( demonstra'ia( exerci'iul( problemati%area( #n area prin
descoperire( brainstorming$ul de grup &i indiidual( cubul( piramida(cltoria misterioas(ciorc.inele( .arta cu )iguri( diagrama
@enn( metoda Ptratele dii%ate(turul galeriei.
FORMA DE ORGANI!ARE: )rontal( indiidual( pe grupe.
EVALUAREA PROIECTULUI:
"oate produsele reali%ate or )i anali%ate si ealuate la momentul terminrii )iecarei actiit i. Acestea sunt expuse pe toat
perioada derulrii proiectului pentru a putea )i obserat at!t de ctre copii( c!t i de ctre )amiliile acestora. <e a organi%a o
expo%i ie cu lucrrile copiilor( se or reali%a porto)oliile copiilor( se a organi%a concursul Aderat sau )als?In ultima %i din proiect
a aea loc -Aentura #n lumea poe tilor( iar copiii se or deplasa #n curtea grdini ei( unde sunt pregtite actiit'i educatie &i
distractie #n mediu desc.is /outdoor0.

DIREC II DE DE!VOLTARE "ARTA PROIECTULUI#
Povesti minn!te "e #o$ii
!s#%t!te
Povesti #
#!&e #&esti
Pe&son!'e mii si mii, (ne, &e%e,
#m o& ),
Pe to!te %e*n"&!+im, #o$ii,
Povesti !"ev!&!te
"e $&in %me
!"n!te
Ate%ie& "e
invent!t...$ovesti,
Povesti%e ne -nv!t! %#&&i
(ne $ent& vi!t!
*(
(
.
D&!+i m!mi#i, t!ti#i,
(ni#i,
.n s!$t!m!n! 1/ 0 12
m!i, %! noi %! +&!"init!
vom "es3!s&! n
$&oie#t #!&e se nmeste
4Povesti # #!&e #&esti5.
V! invit!m s! v!
!mintiti $ovesti%e $e
#!&e %e !s#%t!ti !tn#i
#!n" e&!ti #o$ii #! noi si
s! ni %e s$neti si no!
se!&! %! #%#!&e, $ent&
#! si noi s! %e $ovestim
#o%e+i%o& "e %! +&!"init!.
De !semene!, v!
&+!m s! ne !'t!ti #
"i3e&ite m!te&i!%e
3o%osito!&e6 #!&ti "e
$ovesti, im!+ini, CD* &i
# $ovesti si !%te%e, $e
#!&e s! %e !"#em %!
+&!"init!.
V! m%tmim,
Co$iii si "o!mn!
e"#!to!&e
SCRISOARE CTRE PRIN I
INVENTAR DE ACTIVIT I
TIPUL
ZIUA
ACTIVITI DE DEZVOLTARE
PERSONAL !ADP"
ACTIVITI LIBER ALESE
!ALA"
ACTIVITI PE DO#ENII
E$PERIENIALE !ADE"
LUNI
%&'()'*(%+
R$%i&': Primirea copiilor
&%(l&i)e* +e +i,i&e*-': ,A -./0 .120 32
ni3i.120''',
<alutul -Aun diminea'a8Aine ai enit aici6 Aie i
i )eti e mici(6Animlu e i pitici(6Prin i i
prin ese6*in poe tile alese8
Pre%en'a(calendarul naturii
N.$%*%e* /ilei -Cltorie #n lumea poe tilor
R$%i&e: -Gimnastica de #niorare( C!ntecul
m!inilor curate
R$%i&': Gustarea
T)*&/i%ie: -C!te unul pe crare... +oc cu text &i
c!nt
R$%i&' 0i %)*&/i-ie: ?edierea con)lictelor -9n'
s lucre% #n ec.ip
A30i4i020e .5 i.n2l ,I20 3e 5.0 -23e 67inile
1ib23e, 8 Costume de carnaal /materiale
Bibli.0e32: -Poe ti nemuritoare 8
citiri de imagini,gruparea imaginilor
dup poestea din care )ac parte
Ar0: -Castele din poe ti(Persona+e
din poe ti colorare #n contur1
<imboluri din poe ti/co ule ul
<cu)i ei =o ii( bag.eta )ermecat etc.0$
modela+
L2birin0: A+ut pe <cu)i a =o ie s
a+ung la csu a bunicii8
1.2$)i 3i *2%ivi%'-i +e )el*4*)e
-:upul la st!n $ +ocuri de mi care #n
aer liber
ACTIVITATE INTEGRAT
POVE TI MINUNATE DE
COPII ASCULTATE"D 5 DEC#
D.,e&ii e46e)ie&-i*le
D.6eniul 0iin : Poe ti
#ncurcate/+oc didactic0
D.6eniul E/0e0i3 i Cre20i4:
<cu)i a =o ie/predare0
C!nt dup mine8/+oc mu%ical0
D&!+i m!mi#i, t!ti#i,
(ni#i,
.n s!$t!m!n! 1/ 0 12
m!i, %! noi %! +&!"init!
vom "es3!s&! n
$&oie#t #!&e se nmeste
4Povesti # #!&e #&esti5.
V! invit!m s! v!
!mintiti $ovesti%e $e
#!&e %e !s#%t!ti !tn#i
#!n" e&!ti #o$ii #! noi si
s! ni %e s$neti si no!
se!&! %! #%#!&e, $ent&
#! si noi s! %e $ovestim
#o%e+i%o& "e %! +&!"init!.
De !semene!, v!
&+!m s! ne !'t!ti #
"i3e&ite m!te&i!%e
3o%osito!&e6 #!&ti "e
$ovesti, im!+ini, CD* &i
# $ovesti si !%te%e, $e
#!&e s! %e !"#em %!
+&!"init!.
V! m%tmim,
Co$iii si "o!mn!
e"#!to!&e
re)olosibile0
R$%i&': Plecarea acas
#ARI
*('()' *(%+
R$%i&': Primirea copiilor
&%(l&i)e* +e +i,i&e*-': *ac$a )i #ntr$o poeste(
mi$ar plcea s )iu...
S*l$%$l: -Aun diminea'a( eu sunt...tu
e ti..../persona+e din poe ti0
Pre%en'a( Calendarul naturii
N.$%*%e* /ilei : -Cine a enit la noi?
R$%i&e: -Gimnastica de #niorare(<ingurel m
#ngri+esc
R$%i&': Gustarea
T)*&/i-ie: -Piticii oinicii $+oc mu%ical
R$%i&': ?edierea con)lictelor -9n' s lucre% #n
ec.ip
R$%i&': Plecarea acas
Ar0: -=oc.i e de prin ese
dactilopictur1 "ablouri cu persona+e
din poe ti aplica ie
J.3 1e r.l: -*e$a Alb ca Kpada i
piticii
C.n/0ru3 ii : Casa piticilor
0iin : *rumul )etei mo ului spre
cas/.arta cu )iguri0
1.2$)i 3i *2%ivi%'-i +e )el*4*)e
-:an ul persona+elor din poe ti +oc
de mi care #n aer liber
ACTIVITATE INTEGRAT:
PRIN 1OC I VOIE BUN S
FIM EROII DIN POVE TI7
MPREUN8"DLC 5 D #
D.6eniul Li6b i C.6uni32re:
-Caut$mi locul8 /+oc didactic0
D.6eniul 0iin : -9mpreun s
g!ndim i apoi s socotim8
opera ii de adunare cu 1 4 unit i
#n concentrul 3 13 /exerci iu cu
material indiidual +etoane cu
elemente din poe ti0
#IERCURI
R$%i&': Primirea copiilor
&%(l&i)e* +e +i,i&e*-': Poe tile ne
#na 6:ucruri bune pentru ia
S*l$%$l: -Aun diminea'a( eroi de poeste8(
Bibli.0e3: -Poe ti pentru c!nd
cre ti /citiri de imgini despre
actiitatea medicului( a pompierului( a
ACTIVITATE INTEGRAT 9
POVE TI ADEVRATE DE
PRIN LUME ADUNATE
"DOS 5 DEC#
*%'()' *(%+ Pre%en'a( Calendarul naturii
N.$%*%e* /ilei : -,roi de )iecare %i
R$%i&e: -Gimnastic de #niorare( C!ntecul
m!inilor curate
R$%i&': Gustarea
T)*&/i-ie: -<cunelele mu%icale
R$%i&' 0i %)*&/i-ie: ?edierea con)lictelor -9n'
s lucre% #n ec.ip
R$%i&': Plecarea acas
poli istului etc0
J.3 1e 62/: -<pune( spune
negre it6*in ce poeste am enit?
C.n-e3 ii: Crticica mea de poe ti
1.2$)i 3i *2%ivi%'-i +e )el*4*)e
-*iscoteca piticilor
D.6eniul O6 i S.3ie020e: -,roi
de )iecare %i /conorbire cu suport
intuiti0
D.6eniul E/0e0i3 i Cre20i4:
-<imboluri din poe ti /co ule ul
<cu)i ei =o ii(oglinda( )elinarele
piticilor etc.0/desen( pictur0
JOI
**'()'*(%+
R$%i&': Primirea copiilor
&%(l&i)e* +e +i,i&e*-': ?icul poestitor
S*l$%$l -Aun diminea'a( mici poestitori(
Pre%en'a( Calendarul naturii(
N.$%*%e* /ilei: -9mpreun s lucrm i o poeste
noi s inentm8
R$%i&' 0i %)*&/i-ie: -Gimnastica de #niorare
R$%i&': Gustarea
T)*&/i%ie: -Am cunoscut un or el/c!ntec0
R$%i&' 0i %)*&/i-ie: ?edierea con)lictelor -9n'
Ni/i5 i 25: -?ica siren
0iin : -Cine scrie poe ti? /despre
marii poestitori Ion Creang( Gra ii
Grimm( Hans C.ristian Andersen0
Bibli.0e32: -G.ici( g.icitoarea mea8
1.2$)i 3i *2%ivi%'-i +e )el*4*)e
-Prin pdurea cu alune /+oc de
mi care #n aer liber0
ACTIVITATE INTEGRAT:
ATELIER DE INVENTAT
POVE TI "DLC 5 D #
D.6eniul Li6b i 3.6uni32re:
-< )acem o poeste/poestire
dup un ir de ilustra ii0
D.6eniul O6 i S.3ie020e:
-Coroni e pentru prin i i prin ese
/con)ec ii0
s lucre% #n ec.ip
A2%ivi%*%e .6 i.&*l' : :umea poe tilor
<cu)i a =o ie teatru de ppu i
R$%i&': Plecarea acas
VINERI
*9'()' *(%+
R$%i&': Primirea copiilor
&%(l&i)e* +e +i,i&e*-': -*ac$a )i..../persona+ din
poe ti0( mi$ar plcea s )iu...
S*l$%$l : -Aun diminea'a tuturor(
Pre%en'a( Calendarul naturii(
N.$%*%e* /ilei :-Aenturi #n lumea poe tilor
R$%i&e 0i %)*&/i-ie: -Gimnastica de #niorare (
?!inile curate #nseamn sntate
R$%i&': Gustarea
T)*&/i-ie: -:a pdure +oc mu%ical
R$%i&' 0i %)*&/i-ie: ?edierea con)lictelor -9n'
s lucre% #n ec.ip
R$%i&': Plecarea acas
J.3 1e r.l: -Cu masc( )r masc
Bibli.0e32: -Poe ti cu care cre ti
1.2$)i 3i *2%ivi%'-i +e )el*4*)e
-Aenturi #n lumea poe tilor
actiit i educatie i distractie #n aer
liber /outdoor0
ACTIVITATE INTEGRAT:
CARNAVALUL POVE TILOR
"DLC5 DPM5D 5DOS#
:A4en0uri ;n lu6e2 5.4e 0il.r,
actiit i educatie i distractie #n
aer liber /outdoor0