Sunteți pe pagina 1din 1

vINDECAREA EMOTIONALATN 7 SAPTAMANI \9

Cu aceasm declaratie, dr. Pauling a oferit o identitate stiintific5 rolului nutritiei


In psihiatrie. El i-a provocat pe medici s5 devin constienti de copies,itoarea cantitate
de informatii care se revsa din toa lumea si care documenta rolul vital pe care
substantele chimice naturale Tl joac In functionarea creierului $1 In diverse alte
afectiuni medicale. Aceast5 carte se bazeaz5 pe acele principii.
Pariez c v gditi c5 sfatul pe care dr. Pauling I-a oferit medicilor este
evident. Cu toate acestea, un studiu recent a doveditTn limp ce 74% dintre studentii
din primul an de la facultatea de medicin5 considerau cunos,tintele de nutritie ca
Hind cele mai importante pentru cariera lor, In cel de-al treilea an de facultate,
dup ce au Tnv5tat ce medicamente s5 dea Tn cazul fiecui simptom, numul
acestora a sc5zut la 13%.
Ceca ce Pauling ne spune este ca mintea uman5 nu poate s functioneze In vid
datarit5 faptului c este total dependent5 de creier si de functia lui molecular5
pentru a crea s5n5tatea emotional5. In lumea stiintei, Tn care doi plus doi fac
Tntotdeauna palm, o mintea stoas si stabil este posibil numai dac creierul
are o sustine este s5n5tos.
Echilibru chirnic in creier =
qn5tate emotional si mintal
Recompensa obtmerii unui echllibru chimic adecvat la mvel 1:1 crelerului este
prezentat de observarea rezultatelor. In ultimul an un prieten mi s-a plns c5
flu! lui autist de trei ani, Seth, refuza s5 Tl salute atunci cd sosea acas5 Tn fiecare
se In loc de acest lucru, Seth st5tea absorbit de ceca ce ea, refuzd contactul
cu restul lumii. Un terapeut Ti vizita de dou ori pe spt, Ins progresul era
nesemnificativ.
L-am Incurajat s5Tnceap sTi admmistreze lui Seth vitamina B6 si magneziu,
ambele Bind dovedite a fi foarte benefice pentru copiii cu autism. In dou5 spi
am primit un telefon de la p5rintii foarte bucuros,i: Seth se deschidea c5tre lumea
din jurul lui si Incepea s5 interact,ioneze mult mai mult cu familia lui. Dup5 aceea,
la cteva s5p , lamina a Incetat s5 Ti mai ofere aceste suplimente, gdindu-
se c5 probabil terapeutul era responsabil pentru progresele realizate. A durat numai
foarte putin limp p cd comportamentul de copil autist al lui Seth a leanut.
Atunci tii lui s-au gr5bit s5 Ti administreze din nou suplimentele.
Pentru acest copil, vitamina B6 - care previne pierderea de dopamin5 din
creier - este critic5; la fel este $1 magneziul. Acest lucru este adev5rat pentru