Sunteți pe pagina 1din 26

BZ 500 LSN

Centrala de efractie
MANUAL DE OPERARE
.
Ver.0 Octombrie 2000
HELINICK SRL
BOSCH
Sumar
Introducere si note de securitate.................................................................................................................. 3
Display/panoul de operare........................................................................................................................... 4
Indicatoare luminoase.................................................................................................................................. 4
Tastele pentru procesarea mesajelor........................................................................................................... 5
Tastele cu functii prestabilite........................................................................................................................ 5
Tastele cursor.............................................................................................................................................. 7
Cheia de operare......................................................................................................................................... 7
Butonul siilat.............................................................................................................................................. 7
!"plicarea mesajelor de pe ecran................................................................................................................ 7
#ista cu toate tipurile de mesaje................................................................................................................... $
%esetarea unitatii centrale........................................................................................................................... &
%esetarea 'onelor de detectorii / tipuri de mesaje....................................................................................... &
%esetarea cu ()eneral %eset*................................................................................................................... +,
-rmarea sistemului.................................................................................................................................... +,
Timer . acti/are controlata......................................................................................................................... ++
Timer . de'acti/are controlata................................................................................................................... ++
Codul de utili'ator...................................................................................................................................... +0
Intretinere primara/completa...................................................................................................................... +0
-pelarea/renuntarea la meniul principal si la submeniuri........................................................................... +4
1i'ionarea numaratorului de alarme
Interoarea starii 'onelor........................................................................................................................... +4
Inchiderea/deschiderea dispo'iti/elor de armare....................................................................................... +5
Inchiderea / deschiderea proramelor interne........................................................................................... +5
!ditarea proramelor interne..................................................................................................................... +2
3ornirea/oprirea testului /i'ual................................................................................................................... +2
Inchiderea / deschiderea canalelor............................................................................................................ +7
Data / ora deschiderii canalelor.................................................................................................................. +7
#ista e/enimentelor din memorie............................................................................................................... +$
-fisarea e/enimentului dorit 4nr. e/eniment5 data5 ultimul e/eniment6.......................................................+$
7electarea / cautarea e/enimentelor......................................................................................................... +&
Tiparirea e/enimentelor............................................................................................................................. +&
Dianostic.................................................................................................................................................. 0,
7chimbarea codului de operator................................................................................................................ 0,
Inchiderea/deschiderea rupurilor............................................................................................................. 0+
Inchiderea/deschiderea 'onelor de detectori............................................................................................ 0+
Inchiderea/deschiderea detectorilor.......................................................................................................... 00
Inchiderea/deschiderea punctelor de tablou............................................................................................. 00
Inchiderea/deschiderea sirenelor.............................................................................................................. 03
Intretinere................................................................................................................................................... 03
Blocarea 'onelor........................................................................................................................................ 04
Blocarea detectorilor.................................................................................................................................. 04
7chimbarea datei / orei.............................................................................................................................. 05
7chimbarea interfetei 3C........................................................................................................................... 05
1erificarea alarmei..................................................................................................................................... 02
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 0
Centrala B9 5,, poate fi folosita doar de personal autori'at:
Din moti/e de siuranta si pentru a pre/eni operari neautori'ate5 numai acest personal trebuie sa
cunoasca codul de autori'are cerut pentru a folosi sistemul.
Ce informatii contin acete intructiuni de o!erare"
-ceste instructiuni contin toate informatiile dorite pentru a opera cu centrala B9 5,,
Ce informatii nu contin acete intructiuni de o!erare"
Instructiunile de operare nu contin nici un fel de informatii pri/ind cunostintele enerale sau speciale despre
sisteme de securitate.
De aceea5 asiurati;/a ca sunteti familiari'at cu toate procedurile si reulamentele de securitate 4de e"emplu<
proceduri de alarmare5 planuri de actiune5 orani'area alarmelor5 etc.6.
In timpul curatarii suprafetei centralei B9 5,, 4in special a ecranului6 nu folositi materiale coro'i/e sau
abra'i/e5 si nu permiteti nici unui lichid sa patrunda in interiorul echipamentului.
Distruerea ecranului centralei se datorea'a unui factor e"tern si nu presupune un risc direct pentru operator
4de e"emplu< e"plo'ie5 implo'ie5 a'e periculoase5 etc.6.
Contactati Departamentul 7!%1IC! daca centrala B9 5,, este deteriorata.
HEL#N#C$ SRL
Centru Ser%ice& 7tr. Capitan 1ijelie nr.$5 sector 55 Bucuresti
Tel./=a"< 4+, ,& 03> 4++ ,0 5,> 4++ ,0 5+
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 3
Ecranul i elemente de o!erare
Di!la' ( o!erare centrala
Semnificatia LED)urilor
Alarm 4rosu6 se aprinde atunci cand apare o alarma de incendiu5 o pre;alarma sau o
alarma de /erificare. -larma este semnalata de sirena.
E*ternal alarm 4rosu6 luminea'a daca o alarma de incendiu este transmisa unei unitati e"terne
de ajutor 4pompieri6.
#nternal alarm 4rosu6 luminea'a daca o alarma de incendiu este comutata5 dar nu este
raportata unei unitati e"terne de ajutor.
Mea+e 4rosu6 luminea'a daca este emis un mesaj. 8esajul este afisat si sirena este
acti/ata.
Malfunction 4alben6 luminea'a cand apare o disfunctionalitate. 8esajul
este de obicei afisat 4nu5 este afisat in ca'ul defectarii retelei6 si sirena
este acti/ata. Daca tipul de disfunctionalitate nu poate fi inlaturat de
personalul autori'at5 contactati Departamentul 7!%1IC!.
,ranmiiuni 4alben6 luminea'a cand apare o defectiune la unitatea de transmitere. In
acest ca'5 aceasta unitate nu poate fi acti/ata daca personalul nu este instiintat.
S'tem 4alben6 luminea'a cand apare o defectiune de sistem si luminea'a intermitent
in timpul operatiunii de urenta.
Continue 4alben6 luminea'a daca o 'ona5 bucla sau linie defecta a fost inlaturata din
sistem in scopul armarii ariei. Dupa de'armare contactati Departamentul 7er/ice.
O!eration 4/erde6 luminea'a cand unitatea centrala de control este preatita de lucru.
Code o!eration 4alben6 luminea'a intermitent cand codul de operare a fost introdus
corect.
#nternal on 4/erde6 luminea'a daca a fost deschis un proram intern
Maintenance 4alben6 luminea'a in timpul intretinerii sistemului
Control 4alben6 luminea'a cand unitatea de transmitere sau rupul de control este
comutat.
,ranmiion unit 4rosu6 luminea'a daca un dispo'iti/ de transmitere sau un rup de
control a fost comutat. 3ersonalul e"tern de ajutor 4de e"emplu pompierii sau
personalul de supra/ehere6 a fost alertat.
S-itc. Off 4alben6 luminea'a daca detectorii5 'onele5 rupurile de control sau releurile
sunt de'acti/ate. #!D;ul se stine cand toate dispo'iti/ele sunt reacti/ate.
,a/leau 4alben6 luminea'a daca sunt de'acti/ate puncte de afisare.
Si+nal unit 4alben6 luminea'a daca o sirena conectata este de'acti/ata. 7irena nu transmite nici un semnal de
alarma in acest ca'. #!D;ul se stine cand toate dispo'iti/ele sunt reacti/ate.
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 4

3rocesare mesaje taste/taste de
sub ecran
!cran
centrala
Taste pentru caractere de
intrare si fi"area functiilor
tastaturii
9one indi/iduale
4#!D6
%osu ? alarma
#!D;uri
indi/iduale/)rupuri
7irena inchisa
-cti/area/de'acti/area
sirenelor
%eantoarcerea la
ni/elul de operare
anterior
Buton siilat ()eneral %eset* Tasta;cursor
Comutator cheie
#uminea'a continuu
#uminea'a intermitent
,atele !entru !rocearea mea0elor
Stare latenta<
Daca unitacea centrala de control este in stare pasi/a5 de e"emplu nici un mesaj nu a aparut si nici o functie
nu a fost apelata din meniu5 ecranul afisea'a mesajul de stand;by
,atele cu functii !reta/ilite
Inchiderea soneriei #!D;ul luminea'a intermitent si soneria suna cand apare unul din
urmatoarele mesaje<
- -larm
- 8essae
- 8alfunction
- 8aintenance alarm
Cand se apasa aceasta tasta5 soneria este de'acti/ata si indicatorul
intermitent este oprit.
-cti/area/de'acti/area Introduceti codul de operator. Cand aceasta tasta este apasata5
7irenelor sirenele si soneria sunt de'acti/ate.
Indicatorul nu mai luminea'a.
%eantoarcerea la ni/elul Cu ajutorul acestei taste se poate re/eni la ni/elul de operare anterior5
de operare anterior sau intrerupe o functie in derulare.
Incepe/termina -ceasta tasta precede introducerea codului sau termina aceasta
autori'area operarii operatiune.
3entru o descriere detaliata5 consultati sectiunea (@peratiuni autori'ate*5
pa.++.
-ccesul in meniu -ceasta tasta afisea'a meniul5 ce contine submenuri si functiile sale
aditionale.
%eset -ceasta tasta comuta procesele de resetare. Dupa ce toate mesajele au
fost succesi/ sterse5 sistemul re/ine in stand;by.
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 5
Ecran<
3e ecran5 toate mesajele e"istente5 precum
focul5 defectiunea si inchiderea5 la fel si
instiintarile pri/ind operatiunea sunt afisate
in meniu.
stop
code
=
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room entrance + st floor
0 #N,RUS1#N, ZONE 0050)06
@ffice buildin south + st floor
8!77-)!7 D!T!CT@% 8!77.TA3! -CTI@B7
,atele !entru !rocearea mea0elor&
=olosind cele 4 taste pentru procesarea mesajelor5 pot fi apelate mesajele/functiile afisate deasupra
tastelor.
Te"tul afisat pe ecran deasupra fiecarei taste indica rolul fiecarei taste. -pasand tasta5 5 sunt
afisate mesaje/functii5 cu instiintari pri/ind operatiunile ulterioare
reset
3entru o descriere detaliata5 consultati sectiunea (%esetari*5 pa.& si +,.
Confirmarea intrarilor -ceasta tasta se apasa pentru confirmarea introducerii datelor.
-fisarea listei de mesaje Cand este apasata aceasta tasta5 ecranul afisea'a o lista cu toate tipurile
de mesaje.
3entru o descriere detaliata5 consultati sectiunea (-fisarea listei cu toate
mesajele*5 pa.$.
1erificarea indicatorilor Cand este apasata aceasta tasta5 toate #!D;urile5 ecranul panoului de
luminosi5 a ecranului si operare si sirena sunt /erificate pentru a stabili daca functionea'a corect
a soneriei Testul se termina automat dupa 3 secunde. -poi5 (1ersiunea soft* este
afisata timp de 3 secunde.
-pelarea te"telor de ajutor Daca este apasata aceasta tasta5 apare pe ecran un te"t e"plicati/.
-cest e"t furni'ea'a informatii pri/ind meniul in care se afla operatorul.
Totusi5 te"tul nu contine nici o informatie despre alarma
-leerea limbii -ceasta functie nu a fost inca reali'ata.
Corectarea datelor Datele introduse incorect pot fi sterse cu aceasta tasta.
7porirea /alorii unui -ceasta functie nu a fost inca reali'ata
Bumar cu o unitate
Introducerea Datele 4de e"emplu< numarul 'onei de detectori65 pot fi introduse la
datelor po'itia indicata de cursor
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 2
enter
7
test
helpC
Inter;
natio;
nal
C!
D+
0
DEF
+
ABC
5
MNO
4
JKL
,atele curor ( /uton c.eie
Tastele ; cursor
8ereti la urmatoarea
po'itie apasand tasta
corespun'atoare
sus/jos
stana/dreapta
Comutator cheie %eparti'area functiilor de operare po'itiei cheii poate fi proramata5 de
e"emplu<
- operatiuni 'i/noapte
- codul de operator acti/at/de'acti/at
Daca operatorul nu poate reseta sistemul5 resetarea poate fi reali'ata fara
Butonul siilat introducerea codului de operator5 prin apasarea butonului siilat. -ceasta
()eneral %eset* procedura trebuie reali'ata numai dupa consultarea Departametului
7er/ice 4()eneral %eset* este posibil numai daca se proramea'a6.
Mea0ele de !e ecran(E*!licitare
8esaj< Cand mesajele au fost afisate5 trebuie respectata (orani'area alarmei*.
#ista de prioritati a tipurilor de mesaje<
; Eold up
; Intrusion
; 7abotaje
; 8essaes 4mesaje6
; 8alfunction 4defectiune6
; 7Fitchoffs 4inchideri6
; Controls 4controale6
; 8aintenance 4intretinere6
Primul mea0 oit
Ultimul mea0 oit
Numarul 8onelor acti%ate
in acet ti! de mea0
8esaje< Cand mesajele au fost afisate5 orani'area alarmei trebuie respectata.
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 7
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
7torae room entrance +st floor
3e ecran5 po'itia dorita a
cursorului poate fi selectata
folosind tasta;cursor
potri/ita 4de e".<cand se
selectea'a detectorii5 'one
de detectie sau functii6.
7unt afisate infirmatiile
suplimentare.
+


,


0
,


,


0
0


,


0
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room entrance + st floor
3 #N,RUS1#N, ZONE 0050)06
@ffice buildin south + st floor
8!77-)!7 D!T!CT@% 8!77.TA3! -CTI@B7
,i!ul de mea0 Nr1 8onei Nr1detectorului
,atele !entru !rocearea mea0elor&
=olosind cele 4 teste de procesare a
mesajelor functiile afisate pot fi apelate

#nformatie
u!limentara
#a 3, de secunde dupa ce o tasta a fost apasata5 primul si ultimul
mesaj cu cea mai mare prioritate reapar pe ecran
Lita cu toate ti!urile de mea0e
-pelarea listei
de mesaje
1i'uali'area
listei de
mesaje5
selectarea
unui tip de
mesaj
-pelarea
tipului de
mesaj selectat
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 $
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room entrance + st floor
3 #N,RUS1#N, ZONE 0050)06
@ffice buildin south + st floor
8!77-)!7 D!T!CT@% 8!77.TA3! -CTI@B7
,ata 9MESSA:ES;
7unt pre'ente 3 mesaje de
tipul (=ire e"ternal*.
!cranul afisea'a primul
mesaj sosit indicand 'ona
nr.,,35 si detectorul nr.+25
si ultimul mesaj sosit 4365
indicand 'ona ,,4, si
detectorul nr.,7.
GGGGGGGGGG..
,ata 9DE,EC,OR;
Detectorul nr.+2 din 'ona ,,35 indica un incendiu
anuntat in e"terior. =olosind tasta (D!T!CT@%*5 toti
detectorii comutati din aceasta 'ona sunt afisati.
=olosind tastele cursor5 toti detectorii comutati din
aceasta 'ona pot fi apoi selectati pe ecran.
=olosind aceeasi tasta 4tasta de/ine o tasta de
informare6 ecranul afisat deasupra este resetat pentru
detectorii selectati.
,ata 9AC,#ONS;
=olosind tasta (-CTI@B7*
poate fi apelat un te"t
destinat masurilor aditionale
4e"< informarea personalului
inrijitor5 tel. 34346.
Daca tasta este din nou
apasata5 reapare imainea
anterioara.
,ata 9MESS1,<PE;
=olosind tasta
(8!77.TA3!* sunt afisate
mesajele aditionale
comutate. Daca sunt
pre'ente mai multe tipuri de
mesaje5 ele sunt afisate in
ordinea prioritatii 4consultati
paina anterioara6.

+ #N,RUS#ON1#N, ZONE 0030)3=


7torae room entrance + st floor
3 #N,RUS#ON1#N, ZONE 0032)0>
@ffice buildin south + st floor
8!77-)!7 D!T!CT@% 8!77.TA3! -CTI@B7
0 IBT%H7I@B !IT
0 IBT%H7I@B IBT
+ 8-#=.;!IT
7
enter
Cand este apasata tasta*J*5
numarul 'onelor comutate si
tipurile lor de mesaje sunt
afisate intr;o lista cu detectori.
#ista de mesaje poate fi
/i'ionata folosind tastele
cursor potri/ite si de
asemenea alte tipuri de
mesaje pot fi selectate.
Daca este apasata tasta
(enter*5 este afisat un mesaj
din lista de mesaje selectata.
Reetarea unitatii centrale de control
reset de apel
%esetarea unitatii
centrale de control
Reetarea 8onelor de detectie(ti!uri de mea0e
%eset
de apel
Daca tipul de mesaj nu poate fi resetat de personalul
%esetarea -utori'at5 contactati (Departamentul 7er/ice*
'onelor
indi/iduale
de detectori
%esetatea
tipurilor de
mesaje indi/iduale
Daca tipul de mesaj nu poate fi resetat de personalul
-utori'at5 contactati (Departamentul 7er/ice*
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 &
Introduceti
codul de
utili'ator si
selectati
'ona /tipul
de mesaj
ce trebuie
resetat
reset
8!77.TA3!< =I%! IBT
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room !ntrance + st floor
T@T-# 8!77..TA3! 7IB)#!
%!7!T
8!77.TA3!< =I%! IBT
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room !ntrance + st floor
T@T-# 8!77..TA3! 7IB)#!
%!7!T
-pasand tasta cu functie /ariabila
(T@T-#*5 se resetea'a toti
detectorii comutati de unitatea
centrala de control.
Indicatorul de stand;by apare pe
panou imediat ce unitatea
centrala de control intra in modul
(stand;by*
Daca o informatie nu poate fi
resetata de personalul autori'at5
informati (Departamentul 7er/ice*
Introduceti codul de
utili'ator 4consultati
sectiunea (Codul de
utili'ator*6.
reset
8!77.TA3!< =I%! IBT
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room !ntrance + st floor
T@T-# 8!77..TA3! 7IB)#!
%!7!T
8!77.TA3!< =I%! IBT
+ #N,RUS1#N, ZONE 0025)34
7torae room !ntrance + st floor
T@T-# 8!77..TA3! 7IB)#!
-pasand tasta (8!77.TA3!*5
resetati toti detectorii acti/ati din
toate 'onele tipului de mesaj
selectat 4e".<efractie anuntata in
interior6
GGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGG
Introduceti codul de
utili'ator si selectati
'ona /tipul de mesaj ce
trebuie resetat
-pasand tasta (7IB)#!*5 se
resetea'a detectorii comutati din
'ona de detectie 4e".<,,356 sau
tipul de mesaj selectat
Cand toti detectorii resetati sunt
in modul stand;by5 tipul de mesaj
nu mai este afisat pe ecran
%!7!T
Reetarea cu 9:eneral Reet;
%esetarea tuturor Daca personalul autori'at nu poate reseta sistemul5 resetarea
mesajelor e"istente este posibila fara codul de operator5 dupa consultari cu
folosid ()eneral %eset* (Departamentul 7er/ice*.
%esetarea este reali'ata dupa cum urmea'a<
Inlaturati siiliul ce acopera butonul ()eneral %eset*. -poi acti/ati
butonul introducand un obiect ascutit.
Hnitatea centrala de control este resetata si mesajele de pe ecran
sunt sterse dupa ce detectorii intra in modul stand;by sau
defectiunile sunt inlaturate.
7iiliul trebuie apoi resetat de catre Departamentul 7er/ice.
Armarea itemului
Descrierea tipurilor de B## ? Dispo'iti/e de armare pentru inchidere
Dispo'iti/e de armare B#- ? Dispo'iti/e de armare pentru armarea/de'armarea
'onei
Cerinte pentru Incuiati usa. Dispo'iti/ul de armare B#- luminea'a
armarea unei 'one Daca dispo'iti/ul de armare B## luminea'a5 'ona este
preatita pentru armare.
Daca Dispo'iti/ul de armare B## nu luminea'a5 'ona nu
este preatita pentru armare.
In acest ca'5 consultati sectiunea (7tarea ariilor* si
sectiunea (@miterea 'onelor de detectori*.
-rmarea unei 'one Incuiati. #ampile de blocare B#- si B## se stin si aria
este armata.
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +,

Dispo'iti/e de armare
B## B#-
Dispo'iti/e de armare
B## B#-
Dispo'iti/e de armare
B## B#-
Dispo'iti/e de armare
B## B#-
,imer ? Comutare controlata
,imer ? acti%are controlata @,CAA
-pelarea
panoului de
intrari pt. timer
acti/are controlata
Introducerea
codului pt.
timer acti/are
controlata
Inceputul
acti/arii
controlate
%enuntarea la TC-
,imer ? de8acti%are controlata @,CAA
-pelarea
panoului de
intrare
Introducerea
codului de
de'acti/are
7farsitul
de'acti/arii
controlate
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 ++
D!#-A TI8! @B<
-CTI1-TI@B IBG.. 7!C@BD7
-CTI1-TI@B TI8!%
IBT!%%H3T
5
MNO
4
JKL
enter
code
3#. !BT!% H7!% C@D!<
K K K K K K
3anoul pentru introducerea
codului timer;acti/are
controlata este apelat cu
tasta (code*.
Introduceti codul timer;
acti/are controlata
3rocedura incepe apasand
tasta (enter*
3e parcursul timpului de
intar'iere bu''erul suna la
scurte inter/ale
3e parcursul timpului
proramat de Gsecunde5 tot
personalul trebuie sa
paraseasca camera. Dupa
ce usa este incuiata5
armarea este instiintata de
bu''er apro".3 secunde.
=olind tasta (IBT!%%H3T*5
procedura de armare poate fi
abandonata.
5
MNO
4
JKL
enter
code
3#. !BT!% H7!% C@D!<
K K K K K K
Cand 'ona de usi este
comutata5 bu''erul suna la
inter/ale scurte.
3anoul pentru introducerea
codului de de'acit/are TC-
este apelat cu tsta (code*
Introducerea codului de
de'acti/are TC-
-pasand (enter*5 de'acti/area
este terminata.
OPERA,#UN# AU,OR#ZA,E
Codul de utili8ator
Initia'a procedura
de introducere
a codului
Introducerea
codului de
utili'ator
Confirmarea
intrarilor
%enuntarea la
procedura
(Code operation*
O!eratiuni !rimare(com!lete(de intretinere
Intretinere< Cu carcasa inlaturata5 apasati (Code* 4tehnician6 Intretinere<Cu carcasa inlaturata5 apasati (Code* 4tehnician6
@peratiuni complete< cod pentru autori'area operarii 0 @peratiuni complete< cod pentru autori'area operarii 0
@peratiuni primare< cod pentru autori'area operarii + @peratiuni primare< cod pentru autori'area operarii +
@peratiuni fara codul de operare @peratiuni fara codul de operare
Bunctii o!era/ile 0 3 = 2 Bunctii o!era/ile 0 3 = 2
#ntero+are a tarii 8onelor 4pa.+46 ,et %i8ual 4pa.+26
; 1i'uali'area 'onelor/detectorilor
acti/ati
" " " " Comutare test /i'ual on/off " "
; 1i'uali'area starii armat/de'armat " " " " 1i'uali'area starii testului /i'ual " " " "
; 1i'uali'area moti/elor B7B
4B7B nu este preatit pentru armare6
" " " " ,im!ul 4pa.+76
; @miterea L*Detector 'ones M 4"6 4"6 " ; Comutarea canalelor on/off "
@miterea L 8alfunction B1H M 4"6 4"6 " ; 7chimbarea timpului " "
@miterea L 8ains malfunction 4"6 4"6 " Memoria 4pa.+$6
@miterea N3rinter malfunction* 4"6 4"6 " ; )asirea unui e/eniment precis
4nr.e/eniment5data5ultimul e/eniment6
" " "
@miterea N8alfunction B! +,,,* 4"6 4"6 " ; 7electarea/cutarea e/enimentelor " " "
; Comutarea lampii de blocare on/off " " " ; Tiparirea e/enimentelor 4"6 "
Pro+rame interne 4pa.+56 ; Dianosticare "
; Comutarea proramului 4"6 " " ; -fisarea e/enimentelor din memorie " " "
!ditarea proramului intern " "
1i'ionarea proramului intern " " " "
" ? @peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului
4"6 ? @peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului5 numai daca se doreste 4se proramea'a6
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +0
3#. !BT!% H7!% C@D!<
K K K K K K
code
0
DEF
+
ABC
5
MNO
4
JKL
enter
code
Cand se introduce codul de utili'ator5 este afisata autori'area operatiunilor
pentru operatiuni de ba'a sau operatiuni complete 4intretinere< cu carcasa
centralei inlaturata5 apasati numai butonul (Code*6. Consultati lista de pe
paina urmatoare cu operatiuni pentru care este necesar codul de operator.
Toate celelalte operatiuni pot fi derulate fara ajutorul codului de utili'ator.
Codul de utili'ator poate contine 0 pana la 2 cifre. 3rimele 0 cifre sunt
permanent reparti'ate unui utili'ator 4nu pot fi schimbate6. Celelalte cifre
formea'a parola definita de utiliator 4poate fi schimbata6.
Daca codul de operator a fost introdus corect5 indicatorul luminos (Code
operation* luminea'a. Daca nu este facuta nici o intrare timp de +5 minute5
(Code operation* este automat abandonata si ecranul se stine.
-pasati tasta (Code*. @peratiunea de introducere a codului este abandonata.

OPERA,#UN# AU,OR#ZA,E
O!eratiuni !rimare(com!lete(de intretinere
Intretinere< Cu carcasa inlaturata5 apasati (Code* 4tehnician6 Intretinere<Cu carcasa inlaturata5 apasati (Code* 4tehnician6
@peratiuni complete< cod pentru autori'area operarii 0 @peratiuni complete< cod pentru autori'area operarii 0
@peratiuni primare< cod pentru autori'area operarii + @peratiuni primare< cod pentru autori'area operarii +
@peratiuni fara codul de operare @peratiuni fara codul de operare
Bunctii o!era/ile 0 3 = 2 Bunctii o!era/ile 0 3 = 2
#nc.ideri(dec.ideri 4pa.0+6 Parametrii itemului 4pa.056
; #ista rupurilor/'onelor 4"6 4"6 " ; 7chimbarea datei/timpului "
; Detectorii 4"6 4"6 " ; 1i'uali'area datei/timpului " " " "
; 3uncte de afisare " " ; 7chimbarea interfetei 3C "
; 7irene " " ; 1i'uali'area interfetei 3C " " " "
; 1i'uali'area inchiderilor " " " " Cerificarea alarmei 4pa.026
#ntretinere 4pa.036 ; -fisarea detectorilor acti/ati " " " "
; 9one " " Sirene 4pa.56
; Detectori " " ; Inchiderea sirenelor " " "
; 7irene " " Numarul de alarme 4pa.+46
; 1erificarea cheii de siuranta 7D " -fisarea numarului de alarme " " " "
; Testarea detectorilor " " " " Reetarea 4pa.&5+,6
; 1erificarea cheii de siuranta " ; -larme e"terne 4fara alarme de
sabotaj
" "
; Testarea detectorilor " " " " ; -larme anuntate in interior " " "
; 7chimbarea #7B .O #18 4in ca'ul de
surplus6
" ; -larme de sabotaj "
; 1i'uali'area starii de intretinere " " " " ; 8esaje " "
Blocare 4pa.046 ; -cti/area transmitatorului " "
; Blocarea 'onelor " ; Defectiuni " "
; Blocarea detectorilor " ; Defectiune ale functiilor unitatii
centrale
" "
; 1i'uali'area blocarilor " " " " ; Controale " "
" ? @peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului
4"6 ? @peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului5 numai daca se doreste 4se proramea'a6
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +3

BUNC,##LE DE OPERARE #N MEN#UL PR#NC#PAL


A!elarea(renuntarea la meniul !rinci!al i la u/meniuri
-pelarea
meniului
principal
-pelarea
submeniurilor
%enuntarea la
submeniuri -pasati (stop* dupa ce submeniul si meniul principal este abandonat
si la meniul
principal
%enuntarea la
introducerea Daca se apasa (code*5 se renunta la operatiune
codului
#ntero+area tarii 8onelor

-pelati 'onele
-ditionale sau detectorii
comutati
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +4
0 @==
!ast hall storae area 5
,,,4 . ,5 8-#=. PIBD@P7 IB 7T-I%C-7!
+0 < 03
-HTE@%I9-TI@B 0 00.++.&2
-#-%8C@HBT!% + ++0
-#-%8C@HBT!% 0 0+&
8-IB 8!BH!
-%!-7 IBT.;3%@) 1I7H.T!7T
TI8!% B-CQ).8!8 CE-B.C@D!
7PITCE@== 8-IBT!B. B#@CQ
3%@)%-8
Introduceti codul de utili'ator daca este cerut 4consultati sectiunea -utori'area @perarii6
stop
code
=
Tasta poate fi folosita
pentru a trece din meniul
principal in urmatorul submeniu.
-utori'area 4codul de utili'ator6 si
contori'area alarmelor sunt
afisate.
7ubmeniurile indi/iduale si
functiile lor pot fi apelate folosind
tasta potri/ita 4e".<*7PITCE
@==* din submeniu6.
Dupa ce a fost apelat ultimul
submeniu si a fost apasata tasta
este din nou afisat primul
submeniu din meniul principal.
+ @B
!ast hall storae area 5
7T-TH7 -%!-
-%!-D+
7ubmeniul (-%!-7* indica
starea unei arii.
7tari posibile<
; -rie armata
; -rie de'armata5 preatita pentru
armare
; -rie de'armata5 nepreatita
pentru armare
-pelati submeniul
(-%!-7*
7T-TH7 -%!-
-%!-D+ #-83 @== I)B@%! -CTH-#I7!
Tasta (-%!-D+* poate fi folosita
pentru apelarea ariilor aditionale
Tasta (-CTH-#I7!* poate fi
folosita pentru afisarea
detectorilor comutati intr;o lista
-.1!%I=.
#nc.iderea (dec.iderea di!o8iti%elor de armareD omiterea 8onelor de detectori i
defectiuni

Inchiderea/deschiderea
Dispo'iti/elor de armare
9one omise
8oti/ul pentru care sistemul nu este preatit pentru
armare este afisat pe display
#nc.iderea(dec.iderea !ro+ramelor interne

7electati
proramul
intern ce trebuie
inchis/deschis
Inchideti/deschideti
proramul intern
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +5
3 @==
!ast hall storae area 5
,,,4 . ,5 8-#=. PindoFs in staircase
#7B %IB)/7THB#IB! 8-#=HBCAI@B
0 @B
!ast hall storae area 3
%!-DA =@% -%8IB)
7T-TH7 -%!-
Tasta de sub ecran este folosita
pentru inchiderea/deschiderea
dispo'iti/ului de armare. 7tarea
dispo'iti/elor de armare este
afisata pe ecran
-pelati submeniul
(-%!-7* si 'ona
potri/ita4/e'i pa.
anterioara6
7T-TH7 -%!-
-%!-D+ #-83 @== I)B@%! -CTH-#I7!
Daca nu este posibila armarea
sistemului5 poate fi indepartat
ma"imum unul din urmatoarele
mesaje<
(triered 'one* sau
(8ains malfunction* sau
(8alfunction* B1H sau
(3rinter malfunction* sau
(8alfunction* B! +,,,
GGGGGGGGGGGG.
GGGGGGGGGG
-pelati submeniul
(-%!-7* si 'ona
potri/ita4/e'i pa.
anterioara6
-%!-D+ #-83 @== I)B@%! -CTH-#I7!
-pelati submeniul (IBT;
3%@)* 4/e'i pa.RR6
7ubmeniul (IBT;3%@)* afisea'a
toate proramele interne si un
scurt te"t
3roramul intern este selectat
folosind tastele de sub ecran
3roramul intern este
inchis/deschis folosind tastele de
sub ecran
IB 3%@ ,+ ? @B/-%8!D
IB 3%@ ,0 ? @==/DI7-%8
IB 3%@ ,3 ? @==/DI7-%8
IBT!%B-# 3%@)%-87
@B @== P@%Q
IB 3%@ ,+ ? @B/-%8!D
IB 3%@ ,0 ? @==/DI7-%8
IB 3%@ ,3 ? @==/DI7-%8
IBT!%B-# 3%@)%-87
@B @== P@%Q
Editarea !ro+ramelor interne

7electati
'ona
-dauati/indepartati 'ona
la/de la un proram intern
Pornirea(o!rirea tetului %i8ual

7electati 'ona
ce trebuie
inchisa/deschisa
pentru
test /i'ual
Inchideti/deschideti
proramul intern
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +2
-%!-
D- ,+ ? T!7T;7P.@B
D- ,0 ? @==/DI7-%8
D- ,3 ? @B/-%8!D
1I7H-# T!7T
@B @==
-pelati submeniul (IBT;
3%@)* 4/e'i pa.+46
7electati proramul intern
ce trebuie editat
=olosind tasta (P@%Q*5 este
apelata functia (PorS internal
proram*.
3roramele interne de la + la 4
afisea'a toate 'onele de
detectori5 proramul 5 afisea'a
toate 'onele cu detectori de
incendiu.
9onele de detectori incluse in
proramul intern selectat sunt
luminate.
@ 'ona de detectori ce trebuie
adauata sau indeparatata dintr;
un proram intern este selectata
folosind tastele cursor 4e".<'ona
de detector nr.56.
9ona de detectori este adauata
sau indepartata dintr;un proram
intern folosind tastele de sub
ecran.
IB 3%@ ,+ ? @B/-%8!D
IB 3%@ ,0 ? @==/DI7-%8
IB 3%@ ,3 ? @==/DI7-%8
IBT!%B-# 3%@)%-87
@B @== P@%Q
0 9ones
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
IBT!%B-# 3%@)%-87
-DD %!8@1!
-pelati submeniul
(1I7H.T!7T* 4/e'i pa.+46
7ubmeniul (1I7H.T!7T* afisea'a
toate ariile de detectori si starea
lor in termenii testului /i'ual.
-ria de detectori este selectata
folosind tastele cursor.
9ona de detectori pentru testul
/i'ual este inchisa sau deschisa
folosind tastele de sub ecran.
-%!-
D- ,+ ? T!7T;7P.@B
D- ,0 ? @==/DI7-%8
D- ,3 ? @B/-%8!D
1I7H-# T!7T
@B @==
#nc.iderea(dec.iderea canalelor

7electati
Canalul
ce trebuie
inchis/deschis
Inchideti/deschideti canalul
Data(ora dec.iderii canalelor
7electati functia
(Time*

7chimbati
Data/ora
Confirmati
intrarile
7al/ati intrarile
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +7
-pelati submeniul
(TI8!%* 4/e'i pa.+46
!ste afisata starea canalelor si
un scurt te"t.
CE-BB + ? @B
CE-BB 0 ? @==
CE-BB 3 ? @==
Aard lihtin
TI8!%
@B @==
Canalele sunt selectate folosind
tastele cursor.
Canalele sunt inchise sau
deschise folosind tastele de sub
meniu.
TI8!
CE-BB + ? @B
CE-BB 0 ? @==
CE-BB 3 ? @==
Aard lihtin
TI8!%
@B @== TI8!
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul (TI8!%*
4/e'i pa.+46
7electati canalul dorit
-peland functia (Time*5
urmatoarea deschidere de canal
poate fi schimbata.
3erioada dintre doua schimbari
trebuie sa fie cel putin 0 minute.
Introduceti data/ora si confirmati
cu (enter*.
7chimbarile sunt sal/ate folosind
tasta (7T@%!*.
CE-BB!# 0
D-T!< 00.++.&2
TI8!< +0 < +0
Aard lihtin
TI8!%
7T@%!
CE-BB + ? @B
CE-BB 0 ? @B
CE-BB 3 ? @==
Aard lihtin
TI8!%
@B @== TI8!
Afiarea e%enimentelor din memorie

1i'uali'area
e/enimentelor
Afiarea e%enimentului dorit @nr1e%enimentD dataD ultimul e%enimentA
7electati functiile
4e".<*!1!BT*6

Introduceti
numarul
e/enimentului
Confirmati
intrarea
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +$
-pelati submeniul
(B-CQ).8!8* 4/e'i
pa.+46
!ste afisat continutul memoriei.
!/enimentul cel mai recent este
in po'itia de /arf in memorie.
!/enimentele adauate
4ma".05,6 sunt pre'ente in
memorie si pot fi apelate folosind
tastele;cursor.
,,+2 %!7!T =I%! IBT. ID ,0
D-T!< 00.++.&2 TI8!< ,4<0+
,,+5 =I%! !IT. ,,,3;+0 D- ,5
D-T!< 00.++.&2 TI8!< ,0<00
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
)@ T@ 7!#!CTI@B 3%IBT DI-)B@7I7
,,+2 %!7!T =I%! IBT. ID ,0
D-T!< 00.++.&2 TI8!< ,4<0+
,,+5 =I%! !IT. ,,,3;+0 D- ,5
D-T!< 00.++.&2 TI8!< ,0<00
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
)@ T@ 7!#!CTI@B 3%IBT DI-)B@7I7
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul
(B-CQ).8!8* si functia
sa ()@ T@* 4/e'i ecranul
de mai sus6
3oate fi selectata una din cele 3
functii 4nr.e/eniment5 data5 ultimul
e/eniment6.
-cest e"emplu foloseste numarul
e/enimentului.
Data este introdusa selectand
(D-T!* si confirmand cu (enter*.
Cand este selectat (#-T!7T*5
este afisat cel mai nou
e/eniment.
Introduceti numarul
e/enimentului si confirmati cu
(enter*.
Bumarul e/enimentului selectat
este afisat.
)@ T@
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
!1!BT D-T! #-T!7T
)@ T@
!1!BT B@.< + 0 0
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
)@ T@
Selectarea(cautarea e%enimentelor
7electati functiile
ce /or fi inchise
,i!arirea e%enimentului
7electati functiile
de tiparire

Introduceti
domeniul
de la Gpana la
Confirmati
intrarile
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 +&
=olosind tasta 5 poate fi
apelata urmatoarea functie.
7electia functiilor indi/iduale
poate fi apelata folosind tasta
potri/ita de sub ecran.
Tastand (-##*5 este reafisat
continutul memoriei.
Tastand (D-T!*5 sunt afisate
toate e/enimentele dintr;o
perioada 4de la Gpana la6.
Tastand (9@B!*5 sunt afisate
e/enimentele dintr;o 'ona de
detectori.
Tastand (-#-%8*5 sunt afisate
toate alarmele.
Tastand (8-#=HBCT.*5 sunt
afisate toate defectiunile
-pelati submeniul
(B-CQ).8!8* si
functia (7!#!CTI@B*
4pa.+$6
7!#!CTI@B
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
-## D-T! 9@B!
-#-%8 8-#=HBCT.
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul
(B-CQ).8!8* si functia
(3rint* 4/e'i pa.+$6
7electati canalul dorit
3oate fi selectata una din cele 0
functii de tiparire
Daca este selectat (-##*5 este
tiparit intreul domeniu.
Daca este selectat (B#@CQ*5
este tiparit un domeniu stabilit 4de
laGpana la6.
Introduceti numarul primului
e/enimentului ce trebuie tiparit si
confirmati.
Introduceti numarul ultimului
e/eniment ce trebuie tiparit si
confirmati.
3%IBT
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
-## B#@CQ
3%IBT
!1!BT B@.< from
to
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
3%IBT
Dia+notic
1i'uali'area
dianosticarii
memoriei
%e/eniti la
ecranul anterior
Sc.im/area codului de o!erator
Introducerea
codului de
utili'ator
Introducerea
codului de
utili'ator
Confirmati
introducerea
7al/ati introducerea
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 0,
-pelati submeniul
(B-CQ).8!8* si functia
(DI-)B@7I7 4/e'i pa.+$6
Dianosticarea memoriei poate fi
afisata folosind tasta;cursor
potri/ita
3entru re/enire se folosesc
tastele de sub ecran
DI-)B@7I7
DI-)B@7I7 8!8@%A
B-CQ).8!8
DI-)B@7I7
DI-)B@7I7 8!8@%A
)@ T@ 7!#!CTI@B 3%IBT DI-)B@7I7
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul
(CE-B)! C@D!* 4/e'i
pa.+46
7electati canalul dorit
Introduceti /echiul cod de
operator si confirmati cu (enter*.
Introduceti noul cod de operator
40 pana la 2 cifre5 primele 0 cifre
trebuie sa fie identice cu cele ale
/echiului cod de operator6 si
confirmati cu *enter*.
Introduceti noul cod de operator
cerut de (%!3!TITI@B* si
confirmati cu (enter*.
Intrarile sunt sal/ate folosind
tasta (7T@%!*.
@#D H7!% C@D!< K K K K K K
B!P H7!% C@D!< K K K K K K
%!3!TITI@B< K K K K K K
CE-B)! C@D!
7T@%!
@#D H7!% C@D!< + 0 + 0 + 0
B!P H7!% C@D!< + 0 3 4 K K
%!3!TITI@B< + 0 3 4 K K
CE-B)! C@D!
7T@%!
#nc.iderea(dec.iderea litei de +ru!uri @numai daca e !ro+ramea8aA
7electati functiile
ce /or fi
Inchise/deschise
7electati
ista de 'one
Inchiderea
listei de 'one
#nc.iderea(dec.iderea 8onelor de detectori
7electati functiile
on/off
7electarea
'onelor de
detectori
Inchiderea 'onei
de detectori
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 0+

7PITCE @==
9@B!7 T-B#!-H7 7I%!B
9@B!7
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
7PITCE @==
D!T!CT@% 7PITCE@== 7PITCE @B -DD%!77
-pelati submeniul
(7PITCE @==* si
functiile sale 4pa.+46
=olositi tasta ('ones* pentru a
apela functia (7Fitch 'ones
on/off*.
-pasati tasta (9@B!7* de doua
ori daca functia (7Fitch roup list
on/off* este proramata
4consultati paina precedenta6.
Toate 'onele ce pot fi inchise
sunt afisate. 9onele inchise sunt
luminate.
9onele ce urmea'a sa fie inchise
sunt selectate folosind tastele;
cursor 4e".< 'ona 56 sau folosind
tasta (-DD%!77* 4apasati
(-DD%!77*5 introduceti numarul
'onei si confirmati cu (enter*6.
9onele pot fi inchise sau
deschise folosind tastele de sub
ecran

7PITCE @==
9@B!7 T-B#!-H7 7I%!B
)%@H3 #I7T
BHI#DIB) +
BHI#DIB) 0
8-IBT!B-BC!
7PITCE @==
9@B!7 7PITCE @B 7PITCE @==
-pelati submeniul
(7PITCE @==*
4pa.+46
=olosind tasta (9@B!7* este
apelata functia (7Fitch roup list
on/off* 4numai daca se
proramea'a6.
#ista de 'onei ce /a fi inchisa
este selectata folosind tastele;
cursor 4e".<Buildin 06
#ista de 'onei este inchisa sau
deschisa folosind tastele de sub
ecran
#nc.iderea(dec.iderea detectorilor
7electati functia
7electati
detectorii
Inchideti detectorii
#nc.iderea(dec.iderea !unctelor de afiare
7electati functia
ce /a fi
inchisa/deschisa
7electatarea
punctelor de
afisare
Inchiderea
3unctelor de afisare
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 00
IBDI1.D!T!CT@% T@ 5
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
+3 +4 +5 +2 +7 +$
7PITCE @==
7PITCE@== 7PITCE @B
-pelati submeniul (7PITCE @==*
si functiile sale 4/e'i pa.+46
7electati 'onele .
=olositi tasta (*D!T!CT@%*
pentru a apela functia (7Fitch
detectors on/off*.
Inchideti detectorii.
Detectorii ce /or fi inchisi sunt
selectati folosind tastele;cursor.
Detectorii sunt inchisi/deschisi
folosind tastele de sub ecran
9@B!7
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
7PITCE @==
D!T!CT@% 7PITCE@B 7PITCE @== -DD%!77
-pelati submeniul
(7PITCE @==* si functiile
sale 4/e'i pa.+46
=olositi tasta (T-B#!-H7* pentru
apelarea functiei (7Fitch tableau
points on/off*.
D!T!CT@% !IIT T-B#!-H
D;TB# ? 7PITCE @B
C;TB# ? 7PITCE @B
7PITCE @==
7PITCE@== 7PITCE @B

7PITCE @==
9@B!7 T-B#!-H7
!ste afisata starea punctelor de
afisare si un scurt te"t.
3unctele de afisare ce trebuie
inchise sunt selectate folosind
tastele cursor 4e".<C;TB#6
3unctele de afisare ce /or fi
inchise sunt selectate folosind
tastele;cursor
7I%!B
#nc.iderea(dec.iderea irenelor
7electati functia
ce /a fi
inchisa/deschisa
7electati
sirena
Inchideti
sirena
#ntretinere
Note referitoare la intretinere&
3asii de operare pentru intretinere sunt indepliniti in conformitate cu conceptele de operare descrise in
celelalte sectiuni ale acestui manual de operare. De e"emplu5 daca 'onele de detectori sau adresele trebuie
re/i'uite5 pasii indi/iduali de operare pot fi indepliniti precum in sectiunea (Inchiderea/deschiderea 'onelor de
detectori5 detectori sau adrese inchise/deschise*.
,i!uri de intretinere&
; 'one deschise/inchise
; detectori inchisi/deschisi
; adrese
; testarea alarmei
Siren
; sirene inchise/deschise
; test
$e' afe $S
; test
Detector tet
; detectori
- lista situatiei liniei
LSN !rocein+ modular LCM
; schimbarea #18 4in ca' de surplus6
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 03
-pelati submeniul
(7PITCE @==* 4/e'i
pa.+46
=olositi tasta (7I%!B* pentru a
apela functia (7Fitch
sounders/strobes on/off*.
!IT!%B-# 7@HBD!%7/7T%@B!7
!7T + ? 7PITCE @B
!7T 0 ? 7PITCE @B
!7T 3 ? 8-#=.!IT.
7PITCE @==
7PITCE@== 7PITCE @B
!ste afisata starea si un scurt
te"t despre sirene.
7irena ce trebuie inchisa este
selectaaa folosind tastele;cursor
4e".<!7T06.
=olositi tastele de sub ecran
pentru a inchide sau deschide
sirenele.

7PITCE @==
9@B!7 T-B#!-H7
7I%!B
8-IBT!B-BC!
9@B!7 7I%!B Q7-=!T!7T
D!T.%!TH. 8@D! #18
Blocarea 8onelor
7electarea
'onelor de
detectori
Blocarea 'onelor
de detectori
Blocarea detectorilor
7electati functia
Ce trebuie
acti/ata
7electati
detectorii
Blocati
detectorii
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 04
-pelati submeniul (B#@CQ*
4/e'i pa.+4.6
7ubmeniul (BlocSed* afisea'a
toate 'onele cu detectori si starea
lor pri/ind blocarea . 9onele de
detectori blocate 4e".<$5&5+,6 sunt
luminate.
9onele ce trebuie blocate sunt
selectate folosind tastele cursor
4e".< 'ona 56 sau folosind tasta
(-DD%!77* 4apasati
(-DD%!77*5 introduceti numarul
'onei si confirmati cu (enter*.
9ona este blocata sau deblocata
folosind tastele de sub ecran.
9@B!
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
B#@CQ
D!T!CT@% @B @== -DD%!77
9@B!
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
B#@CQ
D!T!CT@% @B @== -DD%!77
-pelati submeniul (B#@CQ*
4/e'i pa.+4.6
7electati 'ona de detectori
in care trebuie blocat un
detector.
Tastati (D!T!CT@%* pentru a
apela functia (BlocSed detector*.
Detectorii blocati 4e".<$5&5+,6 sunt
luminati.
Detectorii ce trebuie blocati sunt
selectati folosind tastele cursor
4e".<detectorul 56.
7electorul este blocat sau
deblocat folosind tastele de sub
ecran.
9@B!
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
B#@CQ
D!T!CT@% @B @== -DD%!77
IBDI1.D!T!CT@% T@ ++
+ 0 3 4 5 2
7 $ & +, ++ +0
+3 +4 +5 +2
B#@CQ!D
@B @==
Sc.im/area datei(orei
7electati functia

Introduceti
data/ora
Confirmati
intrarea
7al/ati intrarea
Sc.im/area interfetei PC
7electati functia

Introduceti
interfata
Confirmati
intrarea
7al/ati intrarea
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 05
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul
(3%@)%-8*4/e'i pa.+46
-pelati functia (D-T!/TI8!*
folosind tastele de sub ecran.
Introduceti data si confirmati cu
(enter*.
Introduceti ora si confirmati cu
(enter*.
Intrarile sunt sal/ate folosind
tasta (7T@%!*.
7A7T!8 3-%-8!T!%
D-T!/TI8! C@8
D-T!< 00.++.&2
TI8!< +0 < +0
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
7T@%!
0
DEF
+
ABC
enter
-pelati submeniul
(3%@)%-8*4/e'i pa.+46
-pelati functia (C@8* folosind
tastele de sub ecran.
3oate fi selectata o sinura
interfata. Introduceti interfata si
confirmati cu (enter*.
Boua interfata pentru
proramarea 3C;ului este sal/ata
folosind tasta (7T@%!*
7A7T!8 3-%-8!T!%
D-T!/TI8! C@8
3C IBT!%=-C! 3%@)%-88IB)<
B-CQ)%@HBD 8!8@%A
7T@%!
Cerificarea alarmei
8anual de operare . Ver.0- Octombreie 2001 02

=H%TE!% -CTI1-TI@B7<
,,,4 . +4 ,,34 . +0 ,,4, ; ,$
PIBD@P %@@8 5
-#-%8 1!%I=IC-TI@B
-pelati submeniul
(-.1!%I=.*4/e'i pa.+46
7ubmeniul (-larm /erification*
afisea'a toate acti/arile
inter/enite de cand s;a apelat
submeniul (-larm /erification*