Sunteți pe pagina 1din 34

GRUP COLAR DIMITRIE LEONIDA

CONSTANA
PROIECT DE ABSOLVIRE
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENELOR
PROFESIONALE PENTRU OBINEREA CERTIFICATULUI DE
CALIFICARE PROFESIONAL NIVEL 3
CLASA a-XII a
CALIFICARE: TEHNICIAN INSTALAII ELECTRICE
NDRUMTOR PROIECT: ELEV
PROF. ING. POPESCU HARICLIA CHELTUIANU BOGDAN
2009
GRUP COLAR DIMITRIE LEONIDA
CONSTANA
NDRUMTOR: ELEV:
PROF. ING. POPESCU HARICLIA CHELTUIANU BOGDAN
Claa XII D
2009
INTRODUCERE
Sistemele de supraveghere video servesc la urmrirea i
!"registrarea imagi"ilor di"tr#u" spa$iu care tre%uie supravegheat&
Acestea au aparut di" "ecesitatea compa"iilor de a ti"e su% co"trol tot
ceea ce se i"tampla pe proprietatile si i" cladirile lor' ava"d ca pri"cipiu
de %a(a )aptul ca o si"gura persoa"a' respo"sa%ila de mo"itori(area
sistemului CCTV' vede de (ece ori mai mult decat o patrula' oric*t de
pregtit ar )i&
Cuprins
1) Introducere
2) Sisteme de supraveghere video
3) Achiziia semnalului video
4) Afiarea semnalelor video
5) Inregistrarea semnalelor video
6) Sursele de alimentare
7) Consideraii economice
a. Cheltuieli de securitate
b. Cheltuieli de insecuritai
c. Costurile elementelor
sistemlului video
8) Norme protectia munci
9) Bibliografie
Sistemele de supraveghere video se adresea(a' i" pri"cipal'
spatiilor i" care se des)asoara activitati de productie' spatiilor
comerciale' depo(itelor de materiale dar si %irourilor&
Sistemul de supraveghere video poate )i i"terco"ectat cu u" sistem de
averti(are la e)ractie sau cu echipame"te de co"trol acces pe"tru
creterea e)icie"$ei&
+"tr#o lume !" care i"securitatea' "esigura"$a i i"sta%ilitatea ati"ge
"umeroase aspecte ale vie$ii cotidie"e ,sociale' eco"omice' politice'
militare s&a&-' ac$iu"ile practice pe"tru o%$i"erea regimului "ormal de
)u"c$io"are pe"tru u" sistem de orice "atur au )ost asociate cu
sus$i"ute e)orturi teoretice pe"tru de)i"irea i impleme"tarea u"or "oi
co"cepte i" materie&
." ast)el de sistem se compu"e di"tr#o serie de echipame"te
precum/
camerele video'
u"ul sau mai multe mo"itoare ce permit vi(uali(area imagi"ilor'
u" videorecorder pe"tru i"registrarea imagi"ilor preluate de camere'
u" dispo(itiv de prelucrare a imagi"ii'
surse de alime"tare pe"tru camere
&
Sisteme de suprave!ere vide"
Dispo(itivele de supraveghere video co"stituie o mare categorie de
sisteme de calcul )olosite !" sistemele de securitate& I"i$ial' aceste
calculatoare lipseau' !"treg procesul de supraveghere video )c*"du#se
"umai pri" procedee a"alogice' )lu0ul datelor )ii"d/
Camere video12uad13o"itoare i Videorecordere
.tili(area masiv a sistemelor "umerice au )cut ca' treptat'
eleme"tul de %a( di" sistemele video s )ie u" calculator perso"al& PC#
ul co"trolea( direct dispo(itivele de co"ce"trare a i")orma$iei video
,4uad#uri' multiple0oare' matrici video etc&-' permite !"registrarea
digital' pe hard disc' a imagi"ilor' precum i a)iarea pe displa5#ul
calculatorului a imagi"ilor achi(i$io"ate' regimurilor de lucru' strii de
)u"c$io"are a sistemului etc& Pri" i"termediul u"or programe speci)ice'
PC#ul este capa%il s co"trole(e i camerele PT6 ,pa"#tilt#(oom-' )ie la
dori"$a operatorului care co"trolea( orie"tarea camerei di"tr#u" 7o5#
stic8' )ie automat' pe a"umite po(i$ii presta%ilite&
De aseme"ea' PC#ul poate e0ecuta i programe de detectare a
micrii !" scopul averti(rii sistemului i chiar programe de
recu"oatere automat' situa$ie !" care i"trusul poate )i ide"ti)icat di"tr#o
%a( de date imagistic& PC#ul sistemului video poate )i u" calculator
sta"dard la care' !"s' se au !" vedere c*teva eleme"te ese"$iale/
echiparea cu plci de achi(i$ie video' dotate eve"tual i cu
codi)icatoare 3PE9 pe"tru compresia digital a i")orma$iei video: dac
se doresc per)orma"$e ridicate' pre(e"$a codi)icatorului !" sistem' )ie pe
placa de achi(i$ie' )ie pe alt e0te"sie' este o%ligatorie:
i"stalarea u"ui hard disc rapid' de mare capacitate ,de pre)erat
SCSI- pe"tru !"registrarea !" timp real a i")orma$iilor video&
La u" PC ast)el echipat se pot ataa' camerele video' )ie direct' )ie
pri" i"termediul co"ce"tratoarelor de sem"al& +" pri"cipiu' sistemul
)u"c$io"ea( cu orice surs de sem"al video/ camere .SB' camere
video digitale sau a"alogice&
Ca orice sistem de securitate' are posi%ilit$i de alarmare/ acustic'
optic sau la dista"$ ; trimiterea de S3S' mesa7e radiopagi"g ori
i"i$ierea de apeluri voce !" re$eaua tele)o"ic sta"dard&
."ele )acilit$i suplime"tare apar datorit cuplrii PC#ului !"tr#o re$ea
local' lucru care )ace posi%il tra"smiterea complet a i")orma$iei video
pe LA< sau "umai cadru cu cadru pe u" modem tele)o"ic&
.tili(area u"ui PC o)er o i"ter)a$ uor de utili(at i de persoa"ele
care "u au cu"oti"$e de operare ale calculatoarelor' precum i u"
acces perso"ali(at' pe %a( de drepturi utili(ator sau i"stalarea de
camere ascu"se' vi(i%ile doar pe %a( de parol&
A#!i$itia sem%a&e&"r vide"
Primele metode de tra"smitere la dista"$ a imagi"ilor pot prea ast*(i
rudime"tare& O procedur' )olosit chiar i !" secolul ==' presupu"ea
!mpr$irea u"ei )otogra)ii !" c*teva sute de celule' to"urile de gri al
)iecrei csu$e )ii"d co"vertite' ma"ual' !" caractere al)a"umerice&
Acestea erau tra"smise telegra)ic la desti"atar u"de'tot ma"ual' u"
dese"ator re)cea imagi"ea i"i$ial pe %a(a codurilor recep$io"ate& +"
dece"iul opt al secolului al =I=#lea s#au !"trepri"s primele !"cercri !"
dome"iul achi(i$io"rii i tra"smiterii la dista"$ a imagi"ilor statice sau
di"amice: ele au co"ti"uat !" paralel cu e0perime"tele legate de
tra"smiterea vocii' %e"e)icii"d de toate "out$ile !" dome"iu&
+" a"ul >?@A s#a descoperit c sele"iul are proprietatea de a#i
modi)ica re(istivitatea electric )u"c$ie de ca"titatea de lumi" i"cide"t
pe supra)a$a sa& Primul dispo(itiv )u"c$io"al desti"at capturrii imagi"ilor
statice se %a(a pe descompu"erea imagi"ilor !" pu"cte' discul <ip8oB'
care a )ost i"ve"tat !" a"ul >??C& La %a(a telescopului electric propus era
u" disc opac cu DC de per)ora$ii dispuse !" spiral' ast)el !"c*t pri" ele se
putea vedea "umai o a"umit (o" a imagi"ii& Secve"$ele lumi"oase
erau co"ce"trate pe o celul de sele"iu care tra"s)orma ca"titatea de
lumi" !" cure"t electric tra"smis la dista"& Pe"tru recep$ie era propus
u" modulator de lumi" mag"eto#optic' !" )apt u" disc asem"tor cu cel
de la emisie& Tu%urile videocaptoare au cu"oscut o evolu$ie co"ti"u/
primele echipame"te au )olosit discul <ip8oB ,primul sistem TV
reali(at de Eoh" Logie Baird !" >FDG-:
!" >FDA s#a i"ve"tat ico"oscopul' primul tu% videocaptor cu electro"i
rapi(i ,Vladimir Hosma 6vori8i"-:
ortico"ul' primul tu% videocaptor cu electro"i le"$i' a )ost reali(at !"
>FAF:
superortico"ul ,>FCC-' cu se"si%ilitate de o mie de ori mai mare dec*t
a ortico"ului' se putea utili(a i !" co"di$ii "ormale de ilumi"are:
vidico"ul' cu "umeroasa sa )amilie ,plum%ico"' sidico"' e%itro" etc&-'
au )ost primele tu%uri cu e))ect )otoelectric i"terior' utili(area
semico"ductorilor )c*"d posi%il reali(area primelor camere video
porta%ile se"si%ile la ilumi"ri de > lu0:
videocaptoarele semico"ductoare de(voltate !" ultimii DI de a"i se
%a(ea( pe CCD ,Charge Coupled Devices-' eleme"te semico"ductoare
orga"i(ate !" )orm de matrice cu dime"siu"i mici i o se"si%ilitate mare:
"ecesitatea de(voltrii u"or dispo(itive care s achi(i$io"e(e imagi"i
!" a)ara spectrului vi(i%il sau !" a%se"$a ilumi"rii' au dus la de(voltarea
camerelor video cu i"te"si)icatoare de imagi"e ICCD ,I"te"si)ier CCD-'
respectiv a termovi(iu"ii sau a u"or tu%uri videocaptoare speciale
,pirotro"ul # !" dome"iul i")rarou sau vidicoa"e speciale !" dome"iul
ultraviolet sau radia$ii Roe"tge"-&
Camerele video su"t se"si%ile la i"te"sitatea lumi"oas& Pe"tru a
reali(a sem"ale care s re)lecte i caracteristicile de culoare' )lu0ul
lumi"os este !mpr$it !" trei )ascicule' )iecare )ascicul este )iltrat optic
pe"tru o a"umit culoare' dup care imagi"ea este proiectat pe c*te u"
tu% videocaptor& Teoretic s#a demo"strat c )iltrarea optim este ati"s
pe"tru urmtoarele culori/ rou ,lu"gimea de u"d G>I&JAJ"m-' verde
,lu"gimea de u"d JCI&D@"m- i al%astru ,lu"gimea de u"d C@I"m-&
Aceste lu"gimi de u"d determi" i reproducerea !" culori a imagi"ii' pe
tu%urile catodice color&
Camerele video clasice' cu )lu0 de electro"i lucrea( asem"tor'
pri"cipiul de )u"c$io"are )ii"d pre(e"tat !"co"ti"uare I")orma$ia lumi"oas
este diri7at ctre u" )otocatod semitra"spare"t' )otoelectro"ii emii )ii"d
re$i"u$i de o plac de sticl' "umit $i"t' pe care se )ormea( u" relie) de
pote"$ial asem"tor cu imagi"ea& +" acelai timp' $i"ta este e0plorat
li"iar' pu"ct cu pu"ct' de u" )ascicul de electro"i emis pri" e)ect
termoelectro"ic de u" tu" electro"ic' )ocali(at i deviat !" dou pla"uri de
u" sistem de %o%i"e de de)le0ie& Dup e0plorarea $i"tei' electro"ii su"t
culei i ampli)ica$i' )orm*"d ast)el sem"alul electric care repre(i"t'
secve"$ial' ca"titatea de e"ergie lumi"oas c(ut pe $i"t& E0plorarea
$i"tei este )cut succesiv' !"t*i pe ori(o"tal ,li"ii- apoi pe vertical
,cadre-&
Pe"tru a uura reproducerea imagi"ii la recep$ie' la sem"alul video
su"t adugate i i")orma$ii de si"cro"i(are pe ori(o"tal i vertical ,li"ii
i cadre- su% )orma u"or te"siu"i electrice care sem"ali(ea(
receptorului !"ceputul )iecrei li"ii i a )iecrui cadru& Pre(e"tarea
schematic a )u"c$io"rii tu%urilor videocaptoare este )cut !" )igura >&
De(voltarea teh"ologiei microelectro"ice a permis ca' !" a"ii K@I' s )ie
reali(ate primele sisteme porta%ile CCD pe"tru achi(i$io"area imagi"ilor&
Ligura > Tu%ul videocaptator
Camerele video cu tra"s)er de sarci"a se caracteri(ea( pri"
ga%aritul redus' auto"omia i se"si%ilitatea ridicat' per)orma"$e care au
revolu$io"at metodele de o%$i"ere a imagi"ilor' ast*(i )ii"d )olosite "u
"umai la camere video ci i la aparate de )otogra)iat digitale' sca"ere'
copiatoare digitale' sateli$i de supraveghere etc& Spre deose%ire de
tu%urile videocaptoare' aceste dispo(itive "u mai "ecesit te"siu"i
ridicate de alime"tare ,pe"tru tu"ul electro"ic i electro(ii de
accelerare-' sisteme meca"ice comple0e ,%o%i"e de de)le0ie' tu"ul
electro"ic- !" co"seci"$ )ii"d mici' eco"omice' )ia%ile i' "u !" ultimul
r*"d' mult mai se"si%ile& Eleme"tul activ co"st !"tr#o matrice
%idime"sio"al de diode )otoco"ductive' c*te u"a pe"tru )iecare
eleme"t de imagi"e ,pi0el- e0plorat& Imagi"ea este proiectat de u"
sistem optic pe matricea de )otoeleme"te& Liecare li"ie de celule
ori(o"tale su"t citite pe r*"d' )iecare celul trec*"d i")orma$ia veci"ei
sale ,acesta )ii"d de )apt pri"cipiul CCD-' asem"tor cu u" ir de
oame"i care trec di" m*" !" m*" crmi(ile pe"tru o co"struc$ie&
Ast)el' i")orma$iile de pe !"treaga li"ie pot )i citite cu uuri"$ de pe
ultima celul& Re(olu$ia acestor camere a7u"ge la >GII0>DII pi0eli' mult
superioar )a$ de tu%urile videocaptoare& Dup ce o li"ie a )ost citit' se
trece la e0plorarea urmtoarei li"ii i aa mai departe' p*" la
termi"area cadrului sau a c*mpului selectat& E0plorarea' at*t pe li"ii c*t
i cadre' co"st doar !"tr#o succesiu"e de impulsuri dreptu"ghiulare'
aplicate pe prima celul cu tra"s)er de sarci"& Structura i"ter" a
matricei CCD este pre(e"tat !" )igura D
Ligura D
Structura camerei CCD
.tili(area camerelor video este pro%lematic !" situa$ia u"ei
ilumi"ri sc(ute' su% > lu0& Pe"tru a )u"c$io"a !" aceste co"di$ii' este
"ecesar )ie )olosirea u"or surse e0ter"e de ilumi"at )ie )olosirea u"or
ampli)icatoare de lumi" sau i"te"si)icatoare de imagi"e&I"te"si)icatoare
de imagi"e pot )u"c$io"a ca dispo(itive de si"e stttoare ,de e0emplu'
!" aparate de vedere pe timpul "op$ii- sau pot )i cuplate la i"trarea u"ei
camere video ampli)ic*"d )lu0ul lumi"os i"cide"t&
Pri"cipiul de )u"c$io"are al u"ui i"te"si)icator de imagi"e este
ide"tic pe"tru toate versiu"ile dispo(itivelor& O imagi"e ,!" ultraviolet'
vi(i%il sau i")rarou- este proiectat pe o )ereastr tra"spare"t a u"ui
tu% cu vid !"ai"tat& +" i"teriorul tu%ului' !" dreptul )erestrei' este depus o
su%sta"$ special care' pri" e)ect )otoelectric' tra"s)orm )oto"ii !"
electro"i ,)otocatod-& Electro"ii produi de acesta su"t accelera$i de o
di)ere"$ de pote"$ial ctre partea opus a tu%ului vidat u"de se gsete
u" ecra" lumi"isce"t& Lumi"o)orul ecra"ului tra"s)orm electro"ii de
!"alt e"ergie !" lumi" ,)oto"i-' corespu"(tor distri%u$iei e"ergiei
radia$iei imagi"ii de i"trare' )lu0ul de lumi" produs )ii"d ampli)icat de
c*teva ori )a$ de )lu0ul de i"trare&
Aceste i"te"si)icatoare au cu"oscut diverse varia"te de#a lu"gul
timpului' a7u"g*"d ast*(i la ge"era$ia a III#a& I"te"si)icatoarele de
imagi"e di" ge"era$ia I )olosesc o si"gur di)ere"$ de pote"$ial pe"tru
accelerarea electro"ilor' de la catod ,)otocatod- la a"od ,ecra"ul
lumi"isce"t-& Locali(area )asciculului de electro"i este reali(at pri"
dou metode' de aici reiei"d i dou varia"te co"structive/
plasarea ecra"ului !" apropierea )otocatodului ,diod de pro0imitate-:
aceste i"te"si)icatoare au de"umirea de pro0i)ier ,)igura A&a-:
)ocali(area electro"ilor pri" i"termediul u"ei le"tile electro"ice ,diod
i"versoare ; imagi"ea este proiectat rstur"at ; )igura A&%&-&
Ligura A # Structura i"te"si)icatoarelor de imagi"e di" ge"era$ia I
Di)ere"$a ese"$ial !"tre ge"era$ia I i a II#a este c "umrul de electro"i
!"tre )otocatod i ecra" este multiplicat sem"i)icativ& Aceast ampli)icare
este reali(at de u" dispo(itiv "umit 3CP ,3icro Cha""el Plate-& 3CP
este )ormat di"tr#o mul$ime de )i%re de sticl pe care este depus o
su%sta"$ semico"ductiv' )i%rele )ii"d puse u"a l*"g alta& +"tre )i%rele
de sticl se )ormea( "ite tu%uri ; microca"ale cu o dime"siu"e de
circa >I Mm& +" aceste microca"ale survi" multiplicri succesive ale
electro"ilor' e"ergia i "umrul acestora cresc*"d cu p*" la patru
ordi"e de mrime& Acest )e"ome" este schemati(at !" )igura C
&
Ligura C #
Structura
u"ui I"te"si)icator di" ge"eratia a II#a&
Pe"tru creterea supra)e$ei co"trolate e0ist posi%ilitatea mo"trii
camerei video pe u" dispo(itiv de po(i$io"are !" u"ul sau dou pla"uri:
u"ele camere video au regla7e automate de )ocali(are' lumi"o(itate'
(oom etc&' acestea )ii"d de"umite i PT6 ,pa"#tilt#(oom camera-&

Ligura C #
Sistem
automat de
po(i$io"are
Pe"tru aceste ac$iori se )olosesc motoare electrice' co"trolate de
microco"trolere& Structura simpli)icat a u"ui sistem automati(at este
pre(e"tat !" )igura C&
." dome"iu aparte !l repre(i"t camerele video ascu"se )olosite
pe"tru culegerea disimulat a i")orma$iilor& E0ist dou te"di"$e !" acest
dome"iu care presupu" )ie )olosirea u"or camere video mi"iaturale' )ie
tra"s)ormarea u"or lucruri %a"ale !" camere video&
Per)ec$io"area teh"ologiilor permit ast*(i reali(area u"or camere
video CCD de "umai Amm' se"si%ile !" dome"iul vi(i%il sau i")rarou'
capa%ile s )ur"i(e(e la ieire sem"ale video sta"dard&
Dime"siu"ile reduse' su% A cm diametru' ,prima imagi"e di" )igura
J- i co"sumul mic de e"ergie )ac posi%il mascarea acestor camere
video !" locuri di" cele mai diverse' cum ar )i/ %roe' veio(e' cr$i'
detectoare de )um' ceasuri de perete' radiouri etc&
Impedime"tele legate de aceste camere provi" de la lipsa
alime"trii di" e0terior pe"tru u"ele mo"ta7e' !" co"seci"$ av*"d o
auto"omie )oarte redus i' de aseme"ea' recep$io"area sem"alului la
dista"$ )r ca sistemul s )ie descoperit&
Ligura J Camere
video ascu"sa
A'i(area sem%a&e&"r vide"
Primul sistem pe"tru vi(uali(area imagi"ilor a )ost reali(at !" a"ul >FIG
de 3& Diec8ma": acesta )olosea u" tu% catodic' asem"tor cu cele de
ast*(i& Cu acest tu%' !" a"ul >F>>' s#a reuit per)orma"$a de a a)ia la
dista"$ o imagi"e )ormat di" trei li"ii ,mo"itoarele actuale a)iea( cel
pu$i" JDJ de li"ii-& Structura i"ter" a u"ui tu% catodic ,pre(e"tat !"
)igura - co"st !"tr#u" tu" electro"ic' u" sistem de )ocali(are i de
de)le0ie i u" strat de
lumi"o)or&
Ligura G # Tu%ul catodic al%#"egru
+" a"ii scuri de atu"ci' tu%ul catodic a su)erit per)ec$io"ri
succesive !" ceea ce privete a)iarea culorilor' lumi"o(itatea i
co"trastul' sistemele de )ocali(are i de)le0ie' ga%aritul' co"sumul de
e"ergie etc& Chiar dac !" pre(e"t peste FIN di" sistemele de a)iare
)olosesc tu%uri catodice' te"di"$a este de a )i !"locuite cu dispo(itive cu
cristale lichide' cu"oscute i su% "umele de LCD ,Li4uid Cr5stal
Displa5-&
Lu"c$io"area dispo(itivelor LCD se %a(ea( pe polari(area lumi"ii
!" straturi de cristale orga"ice' de"umite cristale "ematice& +" )igura @
este pre(e"tat modul de ali"iere al cristalelor "ematice !" mai multe
situa$ii/
a- !" starea "atural' moleculele de cristal su"t pu$i" ali"iate de#a lu"gul
a0elor lu"gi ale cristalelor:
%- c*"d moleculele vi" !" co"tact cu o supra)a$ ca"elat' cristalele se
ara"7ea( paralel de#a lu"gul a"$urilor:
c- dac moleculele su"t i"troduse !"tr#u" sa"dBich' !"tre dou supra)e$e
ca"elate' moleculele se ara"7ea( !" direc$ia a de#a lu"gul stratului
superior' respectiv !" direc$ia % de#a lu"gul stratului i")erior: acest
ara"7ame"t "atural al cristalelor se "umete OtBisted "ematicP ; T<&
Ligura @ Ara"7area moleculelor i"tr#u" displ5 LCD
C*"d o ra( de lumi" parcurge u" sa"dBich cu straturi ca"elate
la FIQ' pla"ul de polari(are al lumi"ii se va roti !" mod corespu"(tor cu
FIQ ,)igura ? a-& Dac !"tre cele dou )e$e ale sa"dBich#ului se aplic o
di)ere"$ de pote"$ial' moleculele se ali"ia( de#a lu"gul li"iilor de c*mp
i pla"ul de polari(are al ra(ei lumi"oase rm*"e "emodi)icat ,)igura ?
%-& Lolosi"d c*te dou )iltre polari(oare' c*te u"ul pe"tru )iecare strat
ca"elat' )u"c$ie de alime"tarea cu te"siu"e' se o%$i" dou situa$ii
disti"cte/
c*"d eleme"tul "u este alime"tat' pla"ul de polari(are al lumi"ii este
rotit cu FIQ ra(a va trece pri" a"sam%lul )iltre polari(oare ; sa"dBich
,)igura?&c-: !" aceast situa$ie pe displa5 "u se o%serv "imic:
dac eleme"tul este alime"tat' moleculele de cristal )ii"d ali"iate cu
c*mpul electric "u mai produc rota$ia pla"ului de polari(are cu FIQ' !"
co"seci"$' ra(a "u va mai trece de al doilea )iltru polari(or ,)igura ? d-:
e)ectul co"st !" %locarea trecerii lumi"ii' deci !" apari$ia u"ei (o"e
"egre pe displa5&
Ligura ? Pri"cipiul de )u"ctio"are al LCD
Lu"c$ie de mrimea (o"ei sa"dBich#ului co"trolat electric'
displa5ul poate )i de urmtoarele tipuri ,)igura F-/
@ segme"te ; capa%il s a)ie(e "umai ci)re: este !"t*l"it la ceasuri de
m*"' aparate de msur etc:
al)a"umeric ; are posi%ilitatea a)irii de litere i ci)re: este )olosit la
tele)oa"e mo%ile' diverse sisteme cu microco"trolere etc:
gra)ic ; )ormat di"tr#o matrice de pu"cte care poate a)ia litere' ci)re'
sim%oluri gra)ice' eleme"te geometrice ,li"ii' triu"ghiuri' cercuri etc&-:
cu"oate o larg utili(are la receptoarele TV' mo"itoarele de PC i la
proiectoare video&
Ligura F ; Tipuri de a)ioare LCD
Pri"cipiul de )u"c$io"are descris mai sus este vala%il "umai pe"tru
a)ioare al%#"egru& ." displa5 color este reali(at plas*"d )iltre cromatice
deasupra )iecrui eleme"t de displa5& Bi"e!"$eles' datorit "ecesit$ii
a)irii u"ei ca"tit$i )oarte mari de i")orma$ie' a)ioarele LCD color su"t
reali(ate "umai de tip gra)ic& Liecrui pu"ct di" a)i$oarele al%#"egru !i
corespu"d la a)ioarele color u" "umr de trei pu"cte !mpreu" cu
)iltrele corespu"(toare pe"tru culorile eleme"tare di" televi(iu"e/ rou'
verde i al%astru& Com%i"*"d propor$io"al cele trei culori se poate
o%$i"e orice "ua"$ dorit&
Cu toate c displa5#ul LCD este mult mai ergo"omic i mai
ecologic dec*t cel clasic cu tu% catodic' o serie de de(ava"ta7e
importa"te au )cut ca de(voltarea sa s )i destul de greoaie/ pre$ul de
cost ridicat' co"trastul sc(ut' rema"e"$a mare ,"u poate a)ia imagi"i
!" micare-' u"ghi de vedere mic ,imagi"ea "u este vi(i%il dec*t privit
di"tr#u" pla" perpe"dicular pe displa5-' di)icultatea reali(rii de a)ioare
cu diago"ala mai mare de J>cm' re(olu$ie limitat ,ma0im >IDCR@G?
pu"cte-' gama temperaturilor de )u"c$io"are limitat ,de regul
>IQCSJIQ-&
O parte di" aceste de)icie"$e au )ost re(olvate teh"ologic' displa5#
urile LCD cu"osc*"d de#a lu"gul timpului mai multe ge"era$ii/
ST< ; super tBisted "ematic:
DST< ; dou%le super tBisted "ematic:
TLT ; thi" )ilm tra"(istor&
.ltima ge"era$ie' TLT' presupu"e ca )iecare eleme"t de imagi"e
,pi0el- s )ie coma"dat de c*te u" tra"(istor mo"tat pe displa5& Cu
e0cep$ia milioa"elor de tra"(istoare depuse pe displa5' mai pot )i
impleme"tate' su% )orma u"or circuite i"tegrate hi%ride' eleme"te
se"(oriale pe"tru emularea u"ei tastaturi' sau drivere i circuite de
alime"tare pe"tru i"ter)a$area displa5#ului cu sistemul de calcul&
Imagi"ile ? pre(i"t pri"cipiul de )u"c$io"are al u"or a)ioare de tip
tra"smisiv' pu$i" )olosite !" practic' !"s utile pe"tru o e0plicare simpl
a pri"cipiului& Cu e0cep$ia acestora' mai e0ist a)ioare de tip re)lectiv
,cvasitotalitatea a)ioarelor su"t de acest tip- sau de tip proiectiv
,)olosite pe"tru proiectarea imagi"ilor pe ecra"e cu diago"ale de p*"
la @m-& Cele trei tipuri de co")igura$ii su"t schemati(ate !" )igura &
Ligura >I # Tipuri de sisteme de a)iare LCD
O%$i"erea u"or ecra"e mai mari i mai strlucitoare este limitat la
teh"ologia LCD cu sisteme proiective& Totui' pre$urile mari' co"trastul
sc(ut' regla7ele prete"$ioase ale acestor sisteme au )cut "ecesar
de(voltarea altor pri"cipii pe"tru a)ioarele de mari dime"siu"i& Lr a
i"tra !" multe am"u"te' aceste varia"te teh"ologice su"t/
Vacuum Lluoresce"t Displa5s ,VLD- ; )u"c$io"ea( ca "ite tu%uri
electro"ice' a"odul )ii"d )ormat di"tru" material )luoresce"t' catodul
7uc*"d rolul u"ui tu" electro"ic: su"t pu$i" utili(ate !" pre(e"t:
Light#Emitti"g Diode ,LED- ; dup cum su"t de"umite' su"t compuse
di"tr#o matrice de c*teva milioa"e de LED#uri' )iecare eleme"t )ii"d
)ormat di"tr#u" trio R9B: se pot reali(a a)ioare de mari dime"siu"i' cu
o strlucire )oarte %u"' )ii"d de regul utili(ate pe"tru aplica$ii de
e0terior:
Plasma Displa5 Pa"els ,PDP- ; este )ormat di"tr#o matrice de tu%uri
cu descrcare !" ga( ,asem"toare cu %ecurile )luoresce"te-: ga(ul di"
tu%uri poate )i argo"' "eo" etc&' )u"c$ie de culoarea dorit&
+" a"ul DIII a )ost pre(e"tat primul mo"itor color' de !"alt
re(olu$ie' cu o diago"al a ecra"ului de >&Jm reali(at !" teh"ologie PDP&
." capitol aparte al a)irii sem"alelor video !l co"stituie
dispo(itivele )olosite pe"tru co"trolul desti"a$iei sem"alului video& +"tr#
adevr' !" ca(ul sistemelor de securitate' a)iarea simulta" a
i")orma$iilor de la toate camerele video de supraveghere poate )i
pro%lematic dac "umrul acestora este mai mare dec*t "umrul
mo"itoarelor de co"trol amplasate !"tr#u" dispecerat&
+" pri"cipiu' aceste dispo(itive se !mpart !" dou mari categorii/
a)iarea u"ei imagi"i preluate de la mai multe surse pe u" si"gur
mo"itor ,video merger-' respectiv a)iarea aceleiai imagi"i pe mai
multe mo"itoare ,video splitter-&
+" prima categorie pot )i ami"tite urmtoarele aparate ,este
pre)erat de"umirea lor !" e"gle(' pe"tru a "u produce co")u(ii cu
traduceri apro0imative-/
sBitch ; cel mai simplu sistem de co"trol' av*"d rolul de a selecta
ma"ual pe"tru vi(uali(are ma0im C ca"ale di"tr#u" total de p*" la C?
de i"trrii audio#video: schema %loc a dispo(itivului este pre(e"tat !"
)igura >>&a&:
4uad ; asigur a)iarea pe u" displa5 a C sem"ale ,de aici !i
provi"e i "umele-' ulterior )ii"d produse i 4uad#uri cu F sau >G i"trri:
structura sa este pre(e"tat !" )igura >>&%&:
multiple0er ; asigur a)iarea pe u" displa5 a C' F sau >G sem"ale
video precum i !"registrarea secve"$ial a i")orma$iilor de la camerele
video ,i")orma$iile de la camerele video su"t !"registrate' pe c*te u"
cadru' asigur*"d ast)el memorarea imagi"ilor de la mai multe camere
video pe u" si"gur suport-: schema %loc este descris !" )igura >>&c&:
video matri0 ; este cel mai comple0 sistem video' asigur*"d
)u"c$io"alit$i de sBitcher permi$*"d a)iarea oricrei camere pe
oricare mo"itor' multiple0er' co"trolul camerelor PT6' po(i$io"area
automat a camerelor co")orm u"or algoritmi de co"trol presta%ili$i
etc&: "umrul de camere video co"trolate poate a7u"ge la C? iar
"umrul de mo"itoare la >D: structura simpli)icat a u"ui dispo(itiv este
pre(e"tat !" )igura >>&d&
Sem"alele co"trolate de aceste dispo(itive pot )i de mai multe tipuri/
video a"alogic ,co"$i"e toate i")orma$iile de lumi"a"$' cromi"a"$ i
si"cro"i(are-' S#video ,sem"ale de cromi"a"$ i lumi"a"$-' video mi0t
,sem"ale tipice pe"tru mo"itoarele TV/ T' T#B i T#R- sau sem"ale
pe"tru mo"itoare de calculator ,R9sB ; rou' verdeUsi"cro"i(are'
al%astru' R9BS ; rou' verde' al%astru' si"cro"i(are sau R9BVV ;
rou' verde' al%astru' si"cro"i(are ori(o"tal i vertical-& <umrul de
sem"ale electrice di" care este )ormat sem"alul video al dispo(itivului
de co"trol dictea( i comple0itatea acestuia& +" )igura >> este
pre(e"tat situa$ia cea mai simpl' cu sem"al video a"alogic i audio
mo"o)o"ic&
Ligura >> # Dispo(itive pe"tru rutarea sem"alelor video
." sistem clasic de supraveghere video presupu"e ca operatorul
di" dispecerat s veri)ice perma"e"t toate mo"itoarele pe care su"t
a)iate i")ormaiile culese de camerele video& Pe"tru u" "umr )oarte
mare de mo"itoare aceast metod de veri)icare pu"e pro%leme
deoarece' )oarte rapid' survi"e o%oseala i operatorul "u mai este
capa%il s decele(e i")ormaiile "ecesare&
Pe"tru remedierea acestei pro%leme' au )ost co"cepute sisteme
automate de veri)icare video' sisteme care detectea( imediat orice
modi)icare suspect a imagi"ilor' decla"*"d alarma' i"iii"d memorarea
imagi"ilor' ate"io"*"d operatorul etc& Pri"cipiul de )u"cio"are al
acestor dispo(itive se %a(ea( pe prelucri ava"sate ale imagi"ilor'
%a(ate pe algoritmi matematici corelativi care su"t capa%ile s
determi"e chiar i traseul i"trusului i s estime(e po(iia viitoare a
acestuia ,)igura >D-&
Ligura >D
Sistem de
urmarire
video
Cealalt categorie de aparate' splitter#ele' su"t !"t*l"ite !" dou
varia"te/
splittere video care permit tra"smiterea aceluiai sem"al video sau
SV9A la mai multe mo"itoare: acestea su"t )ormate practic di" "ite
ampli)icatoare care reali(ea( i adaptrile de impeda"$ "ecesare !"tre
ca"alul de i"trare i ieiri:
splittere video#Ball )olosite pe"tru a)iarea i")orma$iei pe matrici de
mo"itoare cu dime"siu"i ARA sau CRC&Sistemul este util pe"tru a)iarea
eco"omic pe Wecra"e de mari dime"siu"i' proiectoarele digitale sau
ecra"ele cu plasm av*"d preuri mai ridicate&
)%reistrarea sem%a&e&"r vide"
Primele !"registrri video di"amice' pri" metode )otogra)ice' au )ost
reali(ate de )raii LumiXre !" a"ul >?FC' ast(i procedeul lor )ii"d
cu"oscut su% de"umirea de ci"ematogra)&
+" a"ul >FD?' !" 9erma"ia' a )ost produs o %a"d acoperit cu u"
strat mag"etic& I"ve"ia a )ost per)ec$io"at !"tre >FAI i >FCI' !"tre timp
cpt*"d "umele de mag"eto)o"& Dispo(itivul !"locuia de7a vechiul
gramo)o"' !" co"seci"' )ii"d )olosit pe"tru !"registrri audio& Dup >FCJ
teh"ologia a )ost adus !" Statele ."ite' )ii"d )olosit la producerea
primului !"registrator video pe %a"d mag"etic&
+"registrarea pe %a"d mag"etic utili(at de videocaseto)oa"ele
VVS este relativ complicat' )ii"d impus de ati"gerea u"ui compromis
!"tre calitatea i durata !"registrrii& 3odul de !"registrare !" sta"dardul
VVS i structura u"ui cap video este pre(e"tat !" )igura D&JJ&
Aceast
apare"t complicat metod de !"registrare este impus de ca"titatea
mult mai mare de i")ormaie a sem"alului video comparativ cu sem"alul
audio& Ca"titatea de i")ormaie este !"s proporio"al cu %a"da
sem"alului/ cel audio are >F HV( !" timp ce sem"alul video de tip TV
are circa J 3V(&
Pe"tru !"registratoarele mag"etice' %a"da sem"alului !"registra%il
este limitat' !" pri"cipal' de vite(a relativ di"tre capul de redare#
!"registrare i suportul mag"etic& O vite( prea mare a %e"(ii co"duc*"d
la durate de !"registrare prea mici' s#a pre)erat utili(area u"or capete
rotative i a u"or %e"(i mag"etice mai late' scrierea !" diago"al pe
acestea asigur*"d vite(a relativ "ecesar&
Dispo(itivele de !"registrare pe %a"d mag"etic pe"tru sistemele
de supraveghere video su"t' !" marea lor ma7oritate' de tip VVS&
Speci)icul aplicaiilor' de co"trol DC de ore di" DC' au impus "ite
!"registratoare speciale' de"umite time lapse& Acestea' !" a)ara )aptului
c pe o caset video sta"dard de A ore' pot !"registra co"ti"uu i o
sptm*" i au i"ter)ee speciale pe"tru legarea lor la ce"trala de
alarmare&
Durata mare a !"registrrii a putut )i reali(at "umai !" dau"a
calitii/ i")ormaia video "u mai este preluat !" ritmul "ormal ci mult mai
rar' chiar u"a pe secu"d: chiar dac !" mod "ormal acest ritm este
su)icie"t' !" ca(ul u"ei i"tru(iu"i' ce"trala de alarm poate coma"da ca
!"registrarea s se )ac cu vite( sta"dard VVS' ast)el !"c*t ca"titatea
de i")ormaie memorat s )ie su)icie"t pe"tru clari)icarea situaiei&
Toate sta"dardele de !"registrare pe %a"d mag"etic su"t
a"alogice' adic sem"alele memorate ,lumi"a"$ i cromi"a"- su"t
memorate ca te"siu"i care pot varia !"tr#u" dome"iu de)i"it& Chiar dac
u"eori calitatea imagi"ilor este e0cele"t' memorarea a"alogic este
de(ava"ta7oas datorit perisa%ilitii mediului de !"registrare i a
redu"da"ei i")ormaiei stocate&
Ast)el' di" a"ii K@I' )irmele Philips i So"5 au pus la pu"ct primele
sisteme digitale pe"tru !"registrarea su"etelor i imagi"ilor& +" a"ul >F?>
cele dou )irme au la"sat pe pia cu"oscutul compact disc ; CD&
Acesta era limitat !" ceea ce privete durata !"registrrii dar calitatea
imagi"ii i a suportului de !"registrare era "et superioar oricrui
videocaseto)o" pro)esio"al& 3emorarea digital a i")ormaiei video la
sistemele de supraveghere video "u este )cut !"s pe CD datorit
capacitii mici a acestuia& +"s' )olosi"d teh"ologia IT' e0ist
posi%ilitatea !"registrrii co"ti"ue pe durate )oarte mari' peste o
sptm*"' )r a )ace "ici u" ra%at calitii& ." ast)el de sistem de
!"registrare digital este reali(at !" 7urul u"ui PC care are c*teva dotri
suplime"tare/
hard disc' cu capaciti ast(i de JII 9B: i"ter)aa !"tre PC i hard disc
tre%uie s )ie SCSI> sau .ltra#ATAD pe"tru a putea susi"e )lu0ul de
date )ur"i(at de procesorul de achi(iie gra)ic:
plac de achi(iie gra)ic care asigur tra"s)ormarea i")ormaiilor de la
camera video !" date !"registra%ile pe hard disc:
e0te"sie hardBare pe"tru compresie !" timp real 3PE9: !"registrarea
!" )ormate "ecomprimate co"sum circa D?I3B pe"tru )iecare secu"d
de !"registrare' la o re(oluie de ADIRDCI pu"cte' DJG de culori i >J de
cadre pe secu"d& Co"versia 3PE9 "u memorea( dec*t modi)icrile
aprute de la cadru la cadru' ast)el c imagi"ile' de regul statice'
caracteristice sistemelor de supraveghere' au u" raport de compresie
e0cele"t' hard discul presupus i"iial )ii"d su)icie"t pe"tru o
sptm*"de !"registrare&
Surse&e de a&ime%tare
Di" pu"ct de vedere )u"cio"al' sursele su"t )ie "ite mo"ta7e
electro"ice relativ simple' )ie u" grup de %aterii !"seriate&
Alime"tarea cu %aterii este si"gura soluie pe"tru dispo(itivele care
su"t i"stalate pe tere" u"de "u e0ist reea de te"siu"e electric& +"
ca(ul lor' este ese"ial schim%area sau re!"crcarea periodic a
%ateriilor' )u"c$ie de auto"omia e"ergetic a dispo(itivului&
+" o%iective u"de e0ist reea de te"siu"e alter"ativ' se )olosesc
surse )ormate di"tr#u" tra"s)ormator co%or*tor de te"siu"e ,de DDI V la
o te"siu"e !"tre >I i D?V-' o pu"te redresoare ,tra"s)orm te"siu"ea
alter"ativ !" te"siu"e co"ti"u i o serie de circuite de )iltrare i
sta%ili(are a te"siu"ii o%i"ute& Sursa ast)el o%i"ut este ideal pe"tru
aplicaii o%i"uite' !"s "u este i"dicat pe"tru sistemele de
supraveghere !"truc*t o metod "ormal de scoatere di" )u"ciu"e a
sistemelor de supraveghere co"st !" !"treruperea alime"trii cu e"ergie
electric di" (o"e u"de accesul "u este co"trolat&
Pe"tru a pre!"t*mpi"a lipsa alime"trii i' !" co"seci"' scoaterea
di" )u"ciu"e a sistemului de securitate' sursele de alime"tare desti"ate
acestora vor )i reali(ate o%ligatoriu cu re(ervare du%l sau tripl&
O metod co"st !" alime"tarea cu DDIV pe circuite separate' pe
circuite di)erite& 3etoda este uor de pus !" practic !"s "u !"totdeau"a
e0ist mai multe reele electrice separate dispo"i%ile&
Procedeul cel mai utili(at )olosete o %aterie de acumulatori
tampo" care' !" pre(e"a alime"trii' se !"carc de la reea& +" lipsa
alime"trii de la reea' acumulatoriipot )ur"i(a u" timp limitat e"ergia
"ecesar pe"tru )u"c$io"area sistemului& Durata asigurat de
acumulatori depi"de' !" primul r*"d' de timpul "ecesar remedierii
alime"trii de la reea' pe"tru mi"imi(area acestui timp ce"trala de
alarmare i"tr*"d !" stare de averti(are imediat ce a )ost detectat lipsa
te"siu"ii de DDIV&
E0ist dispo(itive pe"tru re(ervarea alime"trii' echipate )ie cu
%aterii tampo" i i"vertoare care produc te"siu"i de DDIVYJIV(
,cu"oscute su% de"umirea de .PS ; ."i"terrupti%le PoBer Suppl5-' )ie
%aterii tampo" coma"date de relee sau circuite de comutare static
)olosite pe"tru alime"tarea direct la 7oas te"siu"e a circuitelor
electro"ice& De regul .PS se )olosesc pe"tru echipame"tele comple0e
,PC#uri' ce"trale de alarmare mari-' !" timp ce varia"ta re(ervare cu
acumulatori tampo" este )olosit pe"tru dispo(itive simple&
C"%sidera*ii e#"%"mi#e
Se tie c e)icie"$a poate )i apreciat dup modul !" care
re(ultatele activit$ii eco"omice corespu"d "evoilor sociale' iar sursele
alocate su"t cheltuite dup e0ige"$ele care su"t impuse pe pia$& +"tr#o
)orm mai ge"eral se poate aprecia c e)icie"$a este re)lectat di"
e0presia/ ce se produce' c*t se produce' cu ce cheltuial de mu"c' !"
c*t timp i pe"tru c*t timp&
Re(ult c e)icie"$a este !" )u"c$ie de mai multe eleme"te !" care
dime"siu"ea cheltuielilor "ecesare pe"tru o%$i"erea re(ultatelor ocup
u" loc importa"t& E)icie"$a eco"omic "u tre%uie privit glo%al' ci pe
)iecare sector' lucrare i produs& De alt)el' eco"omia de pia$ impu"e
asigurarea e)icie"$ei la "ivelul )iecrui age"t eco"omic deoarece !" ca(
co"trar se a7u"ge la )alime"t& +" acest scop' )iecare i"trepri"(tor tre%uie
s cu"oasc cu e0actitate co"$i"utul eco"omic al costurilor& <ivelul
costurilor de produc$ie re)lect mrimea a%solut a cheltuielilor care se
impu"& Luat ca atare' el repre(i"t u" i"dicator de e)ect' de cheltuial i
este' di" pu"ct de vedere' !"cadrat !" categoria i"dicatorilor resurselor
co"sumate& A"ali(a evolu$iei lui creea( posi%ilitatea u"or aprecieri
riguroase !" legtur cu creterea e)icie"$ei eco"omice' dac se $i"e
co"t de )aptul c e0presia de %a( a acestuia este repre(e"tat de
raportul di"tre e)ortul depus de u"itatea de e)ect& Co"sider*"d u"itatea
comercial i"dustrial ca u" sistem !" care are loc procesul de
produc$ie' iar la i"trri )ii"d materiile prime'materialele' resursele uma"e
i la ieiri produse i lucrri' se poate aprecia c toate eleme"tele
sistemului care particip la reali(area o%iectivului )i"al ge"erea( p*"
la urm co"sumul care !m%rac )orma de costuri& Costul este' deci'
legat de !"tregul act de produc$ie i de co"ducere&
." sistem de supraveghere optim aduce %e"e)icii eco"omice
importa"te' at*t di" pu"ctul de vedere al creterii sigura"$ei o%iectivului
p(it' c*t i datorit reducerii de perso"al re(ultate ca urmare a
automati(rii activit$ilor de pa(& Costul echipame"telor electro"ice al
sistemului de supraveghere este )oarte uor de estimat& Productorii de
echipame"te o)er u" pre$ !" )u"c$ie de lu"gimea' supra)a$a sau
volumul mo"itori(at& Adesea' aceasta i"clude "umai costul dispo(itivelor
hardBare i "u co"$i"e "ici o re)eri"$ re)eritoare la i"stalare' !"tre$i"ere
sau alte cheltuieli adi$io"ale&
Cheltuieli de securitate
+" costul securit$ii ,Cs- tre%uie i"cluse cheltuielile cu
echipame"tele hardBare ,CVDZ- ,dispo(itivele propriu#(ise' i"stalare'
!"tre$i"ere i )u"c$io"are- dar i cheltuielile de perso"al ,CP- ,recrutare'
pregtire' a"tre"are' remu"era$ii-' cheltuieli de i")rastructur,CI- etc&
+" co"clu(ie' costurile estimate su"t/Cs[CVDZUCPUCI
Costurile i"securit$ii
Pe"tru reali(area u"ui sistem de securitate este "ecesar resurse
uma"e' materiale i )i"a"ciare deose%ite' care' u"eori "u se 7usti)ic
datorit lipsei apare"te a ame"i"$rilor& Di" aceast cau( se
!"registrea( adesea mult retice"$ !" acordarea de )o"duri su)icie"te
pe"tru securitate& Pe"tru a evita' di" start' eve"tuale situa$ii "eclare' se
pot a"ali(a succi"ct costurile implicate de producerea eve"ime"telor
"edorite&
Costul e)ectelor u"ui eve"ime"t "edorit C" este/C"[CpUCa'
u"de/
Cp repre(i"t costurile primare ,%u"uri distruse ca urmare a
eve"ime"tului produs-:
Ca repre(i"t costurile adiace"te ,repara$ii sau !"locuiri de %u"uri
distruse' cheltuieli cu resta%ilirea imagi"ii i"stitu$iei pe pia$-&
+" ma7oritatea ca(urilor' costurile adiace"te su"t cu c*teva ordi"e de
mrime mai mari dec*t costurile primare i cu implica$ii "epatrimo"iale
deose%it de suprtoare& Co"clu(ia care se impu"e este o ac$iu"e
co"certat pe"tru reducerea riscurilor i mi"imi(area e)ectelor
eve"ime"telor "edorite&
Costul echipame"telor hardBare/
<r& Crt De"umire compo"e"ta Pre$


N"rme de pr"te#tie a mu%#ii
I" tara "oastra su"t ela%orate <ormele repu%lica"e de protectie a
mu"cii care cupri"d cadrul ge"eral de teh"ica a securitatii mu"cii si
"ormele de igie"a a mu"cii& Acestea su"t o%ligatorii pe"tru toate
mi"isterele' orga"ele ce"trale ale admi"istratiei de stat' cooperatiste si
o%stesti&
Perso"alul care lucrea(a la i"stalatiile electrice su% te"siu"e va
)olosi totdeau"a mi7loacele i"dividuale de protectie impotriva
electrocutarii si actiu"ii arcului electric&
Acestea su"t/
# mi7loace de protectie i(ola"te' care au drept scop prote7area omului
pri" i(olarea acestuia )ata de eleme"tele a)late su% te"siu"e sau )ata de
pama"t&Cele mai importa"te mi7loace de acest )el su"t/ clesti' scule cu
ma"ere electroi(ola"te' ma"usi' ci(me' galosi' covoare' presuri si
plat)orme electroi(ola"te:
# i"dicatoare mo%ile de te"siu"e' pe"tru a veri)ica pre(e"ta sau lipsa
te"siu"ii:
# gar"ituri mo%ile de scurtcircuitare si legare la pama"t pe"tru protectie
impotriva aparitiei te"siu"ii la locul de mu"ca:
# pa"ouri' parava"e' impre7muiri si sem"ali(ari sau i"dicatoare mo%ile'
)olosite pe"tru a delimita (o"ele prote7ate si (o"ele de lucru:
# placi averti(atoare care au rol/
# de averti(are a pericolului pe care il pre(i"ta apropierea de eleme"tele
a)late su% te"siu"e:
# de i"ter(icere a u"or actiu"i care ar putea duce la accide"te:
# de sigura"ta:
# de i")ormare cu privire la u"ele pu"cte de lucru:
De aseme"ea' la locurile de mi"ca pe"tru di)eritele lucrari i" i"stalatiile
electrice se vor a)isa i"structiu"i de protectie a mu"cii' de acordarea
primului a7utor i" ca( de electrocutare si de preve"ire si sti"gere a
i"ce"diilor&
Pe"tru scoaterea accide"tatului de su% te"siu"e este "ecesar sa
se cu"oasca urmatoarele/
# ati"gerea cu ma"a a u"ui co"ductor a)lat su% te"siu"e provoaca i"
ma7oritatea ca(urilor o co"tractare co"vulsiva a muschilor' i" urma
careia degetele se stra"g atat de tare' i"cat mai"ile "u pot )i despri"se
de pe co"ductor:
# cel care i"tervi"e "u tre%uie sa vi"a i" co"tact direct cu accide"tatul
a)lat su% te"siu"e:
# prima masura care se i"trepri"de este scoaterea rapida de su%
te"siu"e a partii di" i"stalatie cu care accide"tatul a ve"it i"
co"tact&Este "ecesar ca scoaterea de su% te"siu"e sa )ie completata de
masuri ca/
# asigurarea securitatii accide"tatului daca acesta se a)la la i"altime:
# asigurarea u"ui ilumi"at corespu"(ator' utili(a"d o alta sursa de
e"ergie:
# daca deco"ectarea "u se poate reali(a rapid' se i"departea(a
accide"tatul de partile a)late su% te"siu"e' de aceea se i"ter(ice
tragerea de picioare sau de hai"e daca acestea "u su"t %i"e uscate:
# pe"tru tragerea accide"tatului se pot utili(a ma"usi di" cauciuc
electroi(ola"t si galosi di" acelasi material:
# pe cat posi%il se recoma"da a se actio"a cu o si"gura ma"a:
# daca accide"tatul "u si#a pierdut cu"osti"ta' dar a stat u" timp
i"delu"gat su% cure"t' tre%uie sa i se asigure o li"iste per)ecta pa"a la
ve"irea medicului:
# daca accide"tatul si#a pierdut cu"osti"ta' dar isi pastrea(a respiratia'
va )i i"ti"s comod& I se vor descheia hai"ele pe"tru a se crea u" cure"t
de aer proaspat:
# daca lipsesc sem"ele de viata accide"tatul "u tre%uie co"siderat
decedat& I se va )ace imediat respiratie arti)iciala )ara i"trerupere&
Regulile de e)ectuare a respiratiei arti)iciale su"t urmatoarele/
# respiratia arti)iciala se aplica "umai atu"ci ca"d accide"tatul "u respira
deloc:
# i"ai"te de a i"cepe respiratia arti)iciala' accide"tatul este eli%erat
imediat de hai"ele ce#i sti"gheresc respiratia si i se deschide gura:
Respiratia arti)iciala poate )i e)ectuata i" doua )eluri/
# prima metoda/se aplica ca"d cel ce e)ectuea(a respiratia arti)iciala
este si"gur& Accide"tatul se asea(a cu spatele i" sus' cu capul pe o
ma"a' cu )ata i"tr#o parte' iar cealalta ma"a de#a lu"gul capului: se
asea(a palmele pe spi"area accide"tatului' pe coastele i")erioare'
apuca"du#l lateral& <umara"t \u"u' doi' trei\ ' corpul persoa"ei care da
a7utorul se va apleca treptat i"ai"te i" asa )el i"cat greutatea corpului sa
se spri7i"e pe mai"ile i"ti"se' si' i" acest )el' se vor apasa coastele
i")erioare ale accide"tatului& Dupa ce va "umara \patru' ci"ci' sase\ '
persoa"a care da a7utorul se va apleca di" "ou cu greutatea corpului
sau pe mai"ile i"ti"se "umara"d \u"u' doi' trei\
# a doua metoda/se utili(ea(a ca"d a7utorul este dat de doua
persoa"e&Se asea(a accide"tatul pe spate' pu"a"du#i#se su% omoplati
u" pachet de hai"e' i" asa )el i"cat capul sa#i atar"e i"apoi& Tre%uie sa i
se scoata lim%a si sa i se me"ti"a a)ara' traga"d#o i" 7os spre %ar%ie&
."a di" cele doua persoa"e se asea(a i" ge"u"chi la"ga capul
accide"tatului' apuca"du#l de mai"i la"ga coate si se lasa i"cetisor pe
partile laterale ale pieptului acestuia& <umara"d \u"u' doi si trei\ ' ridica
mai"ile accide"tatului si i le da peste cap& <umara"d \patru' ci"ci' sase\
' apasa di" "ou mai"ile pe piept&
E0ecutarea' e0ploatarea' i"treti"erea si repararea i"stalatiilor electrice
se vor )ace "umai de catre electricie"i cali)icati&
Persoa"ele care deservesc i"stalatiile electrice tre%uie sa
i"depli"easca urmatoarele co"ditii/
# sa )ie sa"atoase di" pu"ct de vedere psihic:
# sa "u su)ere de %oli
# sa posede cu"osti"te pro)esio"ale si de teh"ica a securitatii mu"cii:
Pe"tru o %u"a i"susire a cu"osti"telor de teh"ica securitatii mu"cii'
de preve"ire si sti"gere a i"ce"diilor' de scoatere de su% te"siu"e si de
acordare a primului a7utor' perso"alul mu"citor este supus la
urmatoarele i"structa7e/
# i"structa7ul i"troductiv ge"eral' care se e)ectuea(a la a"ga7are&Dupa
i"structa7' se )ace o veri)icare a cu"osti"telor de protectia mu"cii al carei
re(ultat se me"tio"ea(a i" )isa i"dividuala de protectia mu"cii:
# i"structa7ul la locul de mu"ca' care se e)ectuea(a la locul u"de a )ost
reparti(ata persoa"a "ou i"cadrata& Durata i"structa7ului va )i de cel
puti" ? ore& Veri)icarea cu"osti"telor se )ace de catre se)ul ierarhic
suparior al celui ce a )acut i"structa7ul& <umai daca acestea au )ost
i"susite i" mod corespu"(ator persoa"a este admisa la lucru
# i"structa7ul periodic care se e)ectuea(a la locul de mu"ca de catre
co"ducatorul acestuia& Acesta se e)ectuea(a la terme"ele )i0ate sau i"
urmatoarele ca(uri/
# daca lucratorul a su)erit u" accide"t de mu"ca soldat cu i"capacitate
temporara :
# daca lucratorul a lipsit mai mult de CI de (ile de la locul de mu"ca:
# ca"d se modi)ica procesul teh"ologic' co"ditiile de mu"ca' ca"d se
i"troduc utila7e si teh"ici "oi:
# ca"d s#au modi)icat <ormele departame"tale de protectie a mu"cii si
ca"d se e0ecuta lucrari speciale' di)erite de cele pe care lucratorul le
e0ecuta i" mod o%i7"uit&
BIBLIO9RALIE
1. Llori" 3are'Ea"a Popa'Io"el Ilie ; Aparate Electrice# Au0iliar
Curricular pe"tru clasa a =I#a ; Editura Pa0 Aura 3u"di' DII@
2. Sisteme electro"ice de supraveghere i co"trol ; Co")& ."iv& Dr& I"g&
Vladimir 3el"ic&
3. V&3el"ic' Sistem pe"tru mo"itori(area de%itului do(ei de radia$ii
"ucleare' ICDA' >FFJ&
4. Llori" 3ares' Tatia"a Balasoiu s&a& Si"te(e pe"tru e0ame"ul de
%acalaureat ; Teh"ic I 3odul III' Teh"ici de masurare i" dome"iu si
3odulul IV Sisteme de automati(are' Editura PA=' A.RA' 3.<DI
DII@
5. Aurel Ciocalea Vasilescu' Io" <eagu' 3aria"a Co"sta"ti" Teh"ici de
masurare i" dome"iu 3a"ual pe"tru clasa a =I#a pro)il teh"ic Editura
CD Press DII@
6. Colectia revistelor Co""e0 electroteh"ica si electro"ica
Site#uri i"ter"et,BBB&edu&ro ' BBB&didactic&ro' BBB&regielive&ro-