Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 6.

CREDITUL
NTREBRI DE AUTOEVALUARE
1. Care este originea creditului ?
Originile creditului se regsesc n mprumutul bnl! cre prut l primele trepte
e"#lu$iei #menirii% Anumite ne"#i c#tidiene temp#rre le indi"idului! cum r & # unelt
de "'nt su pescuit! # bln su un "s! l(u impus pe cest s pele)e l unul din
c#ngenerii si! cre l cel m#ment nu *#l#se bunul respecti"%
2. Ce reprezint fenoenul !pruutrii !n esen"?
Ac$iune de d cui" su lu de l cine" un bun cre urme) & restituit%
#. Care sunt forele istorice ale creditului?
+redit ,u"enil- +redit cmtresc- +redit c#mercil- +redit bncr
$. %n ce const esen"a creditului &u'enil?
+reditul ,u"enil "ut crcter de ntr,ut#rre ntre indi"i)i su grupuri de indi"i)i .$i
n imedit "ecintte% El se c#rd ntre pers#ne cun#scute /i se restitui! de regul!
n cei/i cntitte /i mterie cu bunul mprumutt%
(. %n ce const esen"a creditului ctresc?
Intr,ut#r intre indi"i)i si grupuri de indi"i)i! in sc0imbul unei d#bin)i1cmt2 pe cre #
iu cmtrii pentru sumele dte cu mprumut%12
6. Ce reprezint ctria?
+mtri este cti"itte de mprumutre bnil#r cu cmt% Acest *#st #
ndeletnicire te)uri)t#ril#r de pr#*esie n t#te sistemele ec#n#mice predeces#re
celei de pi$ de)"#ltt! "'nd impct resim$it supr e"#lu$iei ec#n#mice%
). Ce procese a intensi*cat dez'oltarea ctriei?
+mtri intensi&ct pr#cesul de desc#mpunere #r'nduirii gentilice! gener'nd
scl"i! de#rece c g, ser"eu nu numi "ere mprumuttului! dr /i el nsu/i!
precum /i membrii *miliei lui%
+. Ce reprezenta cata?
D#b'nd 1e3cesi"2 pe cre # i cmtrul pentru sumele dte cu mprumut%
,. %n ce const esen"a creditului coercial?
+reditul c#mercil(c#rdre de credite sub *#rm de mr*%
Dup inc0eiere ctului de "in)re cumprre! mr*urile se "indeu cu m'nre
c0itrii! ce ce nsemn trnsmitere bunuril#r n *#l#sin$ *r drept de pr#priette%
n esen$ &nncir! cest nsemn mprumutre "l#rii n *#rm substn$il(
mteril p'n l rmbursre ei n *#rm de bni% Acest si repre)ent creditul
c#mercil%
1-. Ce !n"elege"i prin zr*e?
L#cl unde "e l#c sc0imbul de bni%
11. %n ce const esen"a creditului .ancar?
+reditul bncr e un credit prin cre bnc pune l disp#)iti s#licitntului sume de bni
ce "#r & restituite l un termen determint 1imprumut de bni2%+reditul bncr re l
b) un c#ntrct intre bnc si un client! cre p#te & # pers#n &)ic! # pers#n
,uridic su institutie de stt%
12. %n ce const necesitatea o.iecti' a creditului !n econoie?
Necesitte #biecti" creditului e c#nditi#nt de prticulrittile circultiei
cpitlului% 4r#dusul repr#ductiei s#cile si des*surre cestei determin ! in ultim
instnt! mni*estre reltiil#r de credit%
1#. Care sunt particularit"ile circula"iei capitalului?
52 c#nstituire permnent resursel#r bnesti temp#rr libere
62 e3istent di*erentei in durt ciclului de r#ttie
72 derulre circultiei m#netre
82 e3istent pr#priettii supr cpitlului
1$. Ce reprezint i&loacele .ne/ti teporar li.ere?
E3isten$ mi,l#cel#r bne/ti temp#rr libere pr#"enite din di"erse "enituri le di*erit#r
pr#prietri! cre *#rme) resursele creditre! c#nstituie temeli mteril decln/rii
*en#menului de credit n urm s#licitrii cest#r *#nduri pentru c#perire de&citel#r
pr#"i)#rii de ctre cet$eni! subiec$ii ec#n#mici /i institu$iile publice%
1(. Cu sunt utilizate !ncasrile de la realizarea produc"iei !n calitate de
resurse creditare?
Dup reli)re pr#duc$i prime/te *#rm ncsril#r! cre se cumule) pe c#ntul
curent l ntreprinderii%
ncsrile nu p#t & ns c#nsiderte drept "enit l ntreprinderii! de#rece n primul r'nd
ser"esc drept surs de c#perire mi,l#cel#r c0eltuite pentru pr#cesulde pr#duc$ie!
pentru *#rmre *#nduril#r bne/ti /i re)er"el#r &nncire lentreprinderii%
16. Cu este utilizat pro*tul !n calitate de resurs creditar?
9pre de#sebire de de*lcrile de m#rti)re pr#&tul nu rm'ne pe deplin n p#sesi
nt repr i nderi i ! # bun prt e di n el 1 76:2 se ndrept n buget ! cee ce
determin nc # ltur rel$i il#r &nncire! cre pr ntre ntreprindere /i
stt% 4rte de pr#&t! cre rm'ne n p#sesi ntreprinderii este #rientt spre
cumulre de c#nsum% O prte din pr#&t se utili)e) pt c#nsum! lt prte( pt
de)"#ltre pr#ductiei%
1). Cu sunt utilizate defalcrile de aortizare !n calitate de resurse
creditare?
De*lcrile de m#rti)re /i prte pr#&tului ce s e include n cumul rile
ntreprinderii ; *#rme) resursele bne/ti le ntreprinderii! ce se util i)e)
n pr i mu l r ' n d pe nt r u de ) " # l t r e pr # duc $ i ei ! * # r m r e c t i " el #r
& n n c i r e 1cumprre titluril#r! prticip$ii n cpitlul sttutr l lt#r
ntreprinderi2- n ld#ile r'nd pentru de)"#ltre s#cil%
1+. Cu sunt utilizate salarii /i alte drepturi de personal !n calitate de
resurse creditare?
4t plt imp#)itel#r! pt c#nsum pers#nl
1,. Cu sunt utilizate 'eniturile pu.lice !n calitate de resurse creditare?
Veniturile #rdinre sunt repre)entte de< imp#)ite! t3e! c#ntribu$ii s#cile! c#ntribu$ii l
*#ndurile specil e3trbugetre% 9unt utili)te pt sigurre snttii s#ciettii! pt
di"erse c#ntributii s#cile etc%
Veniturile e3tr#rdinre sunt repre)entte de< mprumuturi interne su e3terne!
emisiune de #blig$iuni de stt b#nurile de te)ur% 9unt utili)te pt meli#rre "ietii
#menil#r! imbunttire c#nditiil#r de tri! pt sigurre pr#gresului te0nic etc%
2-. Cu sunt utilizate 'eniturile .ne/ti ale popula"iei !n calitate de resurse
creditare?
Veniturile bnesti sunt utili)te pt c#nsumul pr#dusel#r! in"estire1dup d#rint2
cpitlului in *ceri! pt mentinere cti"ittii ec#n#mice si sc0imbului "in)re(
cumprre etc%
2