Sunteți pe pagina 1din 101

).

ORGANELE I SISTEMELE CORPULUI


8rganele sunt grupri de esuturi, identice sau diferite, care acionea! mpreun pentru ndeplinirea
unei anumite funcii. 8rganele care ndeplinesc funcii similare sunt grupate n sisteme de organe.
)n sistem repre!int un ansamblu de elemente n interdependen, care funcionea! ca un ntreg. )n
sistem de organe repre!int ansamblul de organe care contribuie la reali!area uneia din funciile eseniale
care asigur viaa organismului uman.
0unciile organismului uman se pot grupa n:
funcii 9pentru sine:, care asigur supravieuirea individului n mediul de via, adic
autoconservarea 6funcii de relaie i funcii de nutriie7;
funcii 9pentru specie:, care asigur perpetuarea speciei 6funcia de reproducere7.
).1. SISTEME CARE 8ESEREESC FUNCIILE 8E RELAIE
).1.1. Si(*em,% er6&(. Sistemul nervos este un sistem unitar de or%ane care reali5ea5& 1i re%lea5&
funciile sen5itive0 motorii 1i /si)ice ale or%anismului 9n ra/ort cu condiiile variaile ale mediului. ?in /unct
de vedere funcional0 deoseim$ sistemul nervos al vieii de relaie 4SN somatic6 1i sistemul nervos ve%etativ
4SNJ6.
A. Si(*em,% er6&( a% 6ie@ii -e re%a@ie asi%ur& le%&tura or%anismului cu mediul. Cu/rinde sistemul
nervos central 1i sistemul nervos /eriferic 4fi%. '.1.6.
Fig. ).1. Si(*em,% er6&(: 1. e+e7a%,%" #. m!-,6a ('i!rii" ). gag%i&i er6&<i" ..
er6i.
1. Si(*em,% er6&( +e*ra% ; SNC ; cu/rinde encefalul 1i m&duva s/in&rii.
a.Encefalul$ ; emisferele cereraleK
; diencefalul 4talamus0 e/italamus0 metatalamus0 )i/otalamus6K
; cereelulK
; trunc)iul cereral 4ul0 /unte0 me5encefal6.
.M&duva s/in&rii.
Encefalul 1i m&duva s/in&rii formea5& axul cereros/inal sau nevraxul.
!. Sistemul nervos /eriferic0 format din$ %an%lioni nervo1i 1i nervi.
>. Si(*em,% er6&( 6ege*a*i6 ; SNJ ; asi%ur& re%larea activit&ii or%anelor interne. =cesta
cu/rinde$
centri nervo1i situai 9n SNCK
%an%lioni nervo1i 1i nervi.
Aa%i5a*&rii.
@e%&tura sistemului nervos cu mediul extern 1i intern se reali5ea5& /rin intermediul anali5atorilor.
=nali5atorii sunt constituii din trei se%mente$ rece/torul0 calea nervoas& de conducere 1i aria cortical& de
anali5&.
7n funcie de natura stimulilor0 se deoseesc urm&torii anali5atori$ vi5ual0 auditiv0 vestiular0 %ustativ0
olfactiv0 cutanat 1i Sineste5ic.
).1.). Si(*em,% %&+&m&*&r. Sistemul locomotor asi%ur& meninerea /o5iiei verticale a cor/ului0
de/lasarea 9ntre%ului cor/ 1i efectuarea unor mi1c&ri /ariale ale diferitelor se%mente ale acestuia. Este format
din sistemul osos 1i sistemul muscular.
A. Si(*em,% &(&( asi%ur& susinerea cor/ului 1i constituie /artea /asiv& 9n mi1care. Iormea5& sc)eletul.
Sc)eletul cu/rinde$
; totalitatea oaselorK
totalitatea articulaiilorK
cartila:ele asociate.
>. Si(*em,% m,(+,%ar este alc&tuit din totalitatea mu1c)ilor0 elementele active ale diferitelor
cate%orii de mi1c&ri. Mu1c)ii se clasific& 9n$
mu1c)i striai sc)eletici0 care formea5& musculatura somatic&K
mu1c)i striai de ti/ cardiac0 care constituie miocardulK
mu1c)i nete5i0 care intr& 9n alc&tuirea or%anelor interne 4mu1c)i viscerali6.
Mu1c)ii striai sc)eletici 9m/reun& cu sistemul osos0 /e care ace1tia se fixea5&0 formea5& sistemul locomotor
).#. SISTEME CARE 8ESEREESC FUNCIILE 8E NUTRIIE
).#.1.Si(*em,% -ige(*i6. Sistemul di%estiv asi%ur& di%estia 1i asoria0 adic& /relucrarea
sustanelor alimentare0 9ncor/orarea 9n or%anism a nutrimentelor re5ultate din acestea 1i eliminarea resturilor
nedi%erate sau nedi%eraile. Este alc&tuit din tuul di%estiv 1i %landele anexe 4fi%. '.'.6.
a9 T,b,% -ige(*i6 cu/rinde$ cavitatea ucal&0 farin%ele0 esofa%ul0 stomacul0 intestinul suire0 intestinul
%ros0 anusul.
b9G%a-e%e aeBe ale tuului di%estiv sunt$ %landele salivare0 ficatul 1i /ancreasul exocrin.
).#.#. Si(*em,% re('ira*&r. Sistemul res/irator este format din totalitatea or%anelor care asi%ur&
sc)imurile %a5oase res/iratorii 9ntre or%anism 1i mediu. =cesta cu/rinde$
a9 C!i%e aeriee 4de trans/ort al aerului6$ cavit&ile na5ale0 farin%ele0 larin%ele0 tra)eea0 ron)iile
extra/ulmonare 1i intra/ulmonare.
b9 P%!mIii0 la nivelul c&rora se reali5ea5& sc)imul de %a5e dintre alveolele /ulmonare 1i ca/ilarele
san%vine 4fi%. '.(.6.
).#.). Si(*em,% +ir+,%a*&r. Sistemul circulator 4cardiovascular6 asi%ur& trans/ortul sustanelor
nutritive 1i al %a5elor res/iratorii la celule0 trans/ortul sustanelor nocive la or%anele de excreie0
meninerea )omeosta5iei 1i a/&rarea or%anismului 4fi%. '.(.6.
Fig. ).). Sistemul digestiv: 1. +a6i*a*ea b,+a%!" #. -i@ii" ). g%a-e%e (a%i6are" .. %imba" /. 7arige%e"
0. e(&7ag,%" 1. (*&ma+,%" 2. 'a+rea(,%" 3. 7i+a*,%" 14. 6e5i+a bi%iar!" 11, 1#, 1). i*e(*i,% (,b@ire
?-,&-e, GeG,, i%e&9" 1.. +e+,m" 1/. a'e-i+e" 10, 11, 12, 13, #4. i*e(*i,% gr&(" #1. a,(,%.
Fig. )... Ei(+ere%e *&ra+i+e, &rgae a%e (i(*eme%&r +ir+,%a*&r <i re('ira*&r: 1. iima" #. '%!mI" ).
ar*er! ',%m&ar!" .. ar*er! a&r*!" /. 6ea +a6! (,'eri&ar!" 0. 6e! (,b+%a6i+,%ar!" 1. 6ea G,g,%ar!" 2.
*ra$ee" 3. *ir&i-!" 14. %arige" 11. -ia7ragma.
Cu/rinde dou& sisteme le%ate structural 1i funcional 9ntre ele$ sistemul circulator san%vin 1i sistemul
limfatic.
a9 Si(*em,% +ir+,%a*&r (ag6i este alc&tuit din$
inim&0 or%anul /ro/ulsor a s,n%eluiK
arorele circulator format din vasele san%vine$ artere0 ca/ilare0 vene.
b9 Si(*em,% %im7a*i+ este /artea com/onent& a sistemului circulator care asi%ur& drenarea limfei 1i a
lic)idului interstiial. Este alc&tuit din vase limfatice 1i %an%lioni limfatici.
).#... Si(*em,% eB+re*&r. Sistemul excretor /roduce0 colectea5& 1i elimin& urina0 asi%ur,nd eliminarea
din or%anism a /rodu1ilor finali ai metaolismului 1i a sustanelor nocive. Contriuie la reali5area
)omeosta5iei mediului intern0 a ec)ilirului )idro3electrolitic 1i acido3a5ic.
Cu/rinde rinic)ii 1i c&ile urinare$
a6 Rinic)ii ; or%anele /roduc&toare de urin&K
6 C&ile urinare$ ureterele0 ve5ica urinar&0 uretra.
).). SISTEME CARE 8ESEREESC FUNCIA 8E REPRO8UCERE
=ceste sisteme asi%ur& /er/etuarea s/eciei umane /rin re/roducere sexuat&.
).).1.Si(*em,% gei*a% ma(+,%i.
Cu/rinde or%anele %enitale interne 1i externe 1i %landele anexe 4fi%. '.".6.
a9 Orgae%e gei*a%e i*ere$
%onadele masculine0 testiculele0 care sunt %lande mixte /roduc&toare de %amei masculini
4s/ermato5oi5i6 1i de )ormoni masculini 4andro%eni6K
conductele %enitale0 s/ermiductele.
b9 G%a-e%e aeBe$ ve5iculele seminale0 /rostata0 %landele ulouretraleK
+9 Orga,% gei*a% eB*er$ /enisul0 or%anul co/ulator masculin.
Fig. )./ Si(*em,% gei*a% ma(+,%i.
).).#. Si(*em,% gei*a% 7emii.
Cu/rinde or%anele %enitale interne 1i externe 1i %landele anexe 4fi%. '.*.6.
a9 Orgae%e gei*a%e i*ere:
%onadele feminine0 ovarele0 care sunt %lande mixte /roduc&toare de %amei 4ovule6 1i de
)ormoni femininiK
conductele %enitale$ trom/ele ulerine0 uterul 1i va%inul.
b9 Orgae%e gei*a%e eB*ere: vulva.
+9 Orgae aeBe$ %landete mamare.
Fig. ).0 Si(*em,% gei*a% 7emii.
II. IUNCGII@E IUN?=MEN2=@E =@E DR#=NISMU@UI UM=N
A. FUNCIILE 8E RELAIE
.. SISTEMUL NEREOS
<istemul nervos ndeplinete dou funcii eseniale: integrarea organismului n mediul ncon*urtor i
coordonarea activitii tuturor esuturilor, organelor i sistemelor care constituie organismul. <istemul nervos,
din punct de vedere morfologic i funcional, are dou componente:
Sistemul nervos al vieii de relaie <$ somatic, care asigur legtura dintre organism i
mediul extern, transformnd excitaiile, n funcie de natura i intensitatea stimulilor, n reacii de aprare sau
de adaptare.
Sistemul nervos al vieii vegetative <$= care reglea! i coordonea! activitatea organelor
interne: nutriia, respiraia, circulaia etc. +n componena lui intr <$= simpatic i <$= parasimpatic. >mbele
au o poriune central constituit din centri vegetativi i una periferic, cuprin!nd ganglioni i nervi
vegetativi.
Cele dou componente ale sistemului nervos, n permanent conexiune morfo?funcional, reali!ea!
unitatea organismului i legtura sa cu mediul ambiant.
Meige%e. Encefalul 1i m&duva s/in&rii sunt 9nvelite cu memrane con:unctive numite menin%e$
duramater0 ara)noida 1i /iamater 4fi%. (.1.6.
Fig. ..1. Mduva spinrii i menigele spinale: 1. -,rama*er" #. ara$&i-!" ). 'iama*er" .. +&r
'&(*eri&r" /. +&r a*eri&r " 0. +aa% e'e-imar" 1. 7i(,r! me-ia! a*eri&ar!" 2. +&r-& a*eri&r" 3.
+&r-& %a*era%" 14. +&r-& '&(*eri&r" 11. <a@ me-ia '&(*eri&r.
8,rama*er este constituit& din esut con:unctiv dens0 sla vasculari5at. =der& la formaiunile osoase ce
/rote:ea5& or%anele nervoase.
Ara$&i-a este un esut con:unctiv0 avascular0 aderent la duramater. 7ntre ea 1i /iamater exist& lic)id
cefalora)idian 4@CR6.
Piama*er este un esut con:unctiv care ader& la or%anele nervoase. =re vasculari5aie nutritiv&.
@ic)idul cefalora)idian 9nde/line1te rol de /rotecie a esutului nervos 9m/otriva traumatismelor 1i de
trans/ort al unor )ormoni. El constituie o arier& 9n $alea /&trunderii 9n esutul nervos a unor sustane
d&un&toare din s,n%ele circulant.
..1. M8UEA SPINRII
1duva spinrii este ae!at n canalul vertebral 6fig. (.-.7 i se ntinde de la vertebra C
%
la vertebra @
-
,
de unde se continu cu filum terminale pn la ba!a coccisului. >re forma de cilindru uor turtit dorso?ven?
tral. Pre!int dou umflturi, cervical i lombar, care corespund regiunilor mduvei din care se desprind
nervii membrelor.
Fig. ..#. !ispunerea mduvei "n canalul vertebral: 1. ram,r! -&r(a%! a er6,%,i ('ia%" #. ram,r!
6e*ra%!" ). +&r' 6er*ebra%" .. -,rama*er" /. gag%i& (im'a*i+" 0. ram,ri +&m,i+a*e" 1. r!-!+i!
a*eri&ar!" 2. gag%i& ('ia%" 3. r!-!+i! '&(*eri&ar!" 14. m!-,6a ('i!rii.
Iaa anterioar& /re5int& fisura median& anterioar&. @ateral0 se afl& 1anurile antero3laterale /e unde ies
r&d&cinile anterioare ale nervilor s/inali. Iaa /osterioar& /re5int& 1anul median /osterior0 1anurile inter3
mediare0 care delimitea5& fasciculele #oll 1i Hurdac)0 1i 1anurile /ostero3laterale /e unde /&trund r&d&cinile
/osterioare ale nervilor s/inali.
..1.1. S*r,+*,ra i*er! a m!-,6ei ('i!rii. 7n seciune transversal&0 m&duva este constituit& din
sustan& cenu1ie 1i sustan& al&.
S,b(*a@a +e,<ie 4fi%. (.'. =60 situat& la interior0 este format& din celule 1i fire nervoase. 7n seciune
are forma literei F0 este mai /ronunat& la umfl&turi 1i /re5int& trei /erec)i de coarne$ anterioare0 /osterioare 1i
laterale.
Fig. ..). Seciune "n mduv. A. S,b(*a@! +e,<ie: 1. e,r&i (&ma*&(e5i*i6i" #. e,r&i
(&ma*&m&*&ri" ). e,r&i 6i(+er&(e5i*i6i" .. e,r&i 6i(+er&m&*&ri" /. +aa% e'e-imar. >. S,b(*a@!
a%b!: 0. +&r-& a*eri&r" 1. +&r-& %a*era%" 2. +&r-& '&(*eri&r" 3. 7i(,r! me-ia! a*eri&ar!" 14. <a@
me-ia '&(*eri&r.
Coarnele anterioare0 mai voluminoase0 conin neuroni somatomotori. Coarnele /osterioare0 mai alun%ite0
conin neuroni somatosen5itivi. Coarnele laterale conin neuroni ve%etativi$ viscerosen5itivi0 s/re /artea
/osterioar&0 1i visceromotori0 s/re /artea anterioar&0 9ntre neuronii sen5itivi 1i cei motori /ot exista neuroni de
asociaie 4intercal&ri6.
7n sustana al& dintre coamele laterale 1i coarnele /osterioare se afl& sustana reticulat& medular&.
>oriunea central&0 numit& comisura cenu1ie0 are la interior canalul e/endimar0 care conine lic)id
cefalora)idian. =cest canal se continu& 9n /artea lui su/erioar& cu ventriculii cererali care0 la r,ndul lor0 conin
lic)id cefalora)idian cu rol 9n nutriia 1i /rotecia nevraxului.
$euronii motori medulari ndeplinesc funcii de centri nervoi.
S,b(*a@a a%b! 4fi%. (.'. H60 aflat& la exterior0 este format& din fire nervoase mielinice. Coarnele su3
stanei cenu1ii delimitea5& 9n sustana al& trei /erec)i de cordoane$ anterioare0 /osterioare 1i laterale.7n
interiorul cordoanelor se delimitea5& fascicule 4tracturi6 ascendente 1i descendente 4ve5i taelul de mai :os6.
Iasciculele ascendente 4fi%. (.(. =6 sunt sen5itive0 iar cele descendente 4fi%. (.(. H6 sunt motorii.
7n afara acestor fire lun%i0 9n sustana al& medular& exist& 1i fire scurte0 de asociaie0 care fac le%&tura
9ntre diferitele se%mente ale m&duvei 4fascicule interse%mentare6.
Fig. .... #racturile substanei albe medulare: A. A(+e-e*e: 1. ('i&*a%ami+ a*eri&r" #.
('i&*a%ami+ %a*era%" ). ('i&b,%bare" .. ('i&+erebe%&( -ire+*" /. ('i&+erebe%&( A+r,+i<a*. >.
8e(+e-e*e: 0. 'irami-a% A+r,+i<a*" 1. 'irami-a% -ire+*" 2. r,br&('ia%" 3. *e+*&('ia%" 14. &%i6&('ia%"
11. 6e(*ib,%&('ia%" 1#. re*i+,%&('ia%.
SINTEZ: CILE ME8ULARE

CI ?ESCEN?EN2E
@DC=@IL=RE 2R=C2URI
Cordoane /osterioare
Cordoane laterale
/iramidale 9ncruci1ate
ruros/inale0
vestiulo3 s/inale laterale0
CI =SCEN?EN2E
@DC=@IL=RE 2R=C2URI
Cordoane /osterioare fascicule s/inoulare4 #oll
1i Hurdac)6
Cordoane laterale
s/inotalamice laterale
s/inocereeloase
directe 4Ilec)si%6
9ncrici1ate 4#oQers6
Cordoane anterioare s/inotalamice anterioare
reticulo 3 s/inale
Cordoane anterioare /iramidale directe0tecto
3s/inale0 vestiulo3s/inale
mediale0 olivos/inaleK
reticulo3 s/inale.
$%&%'% Nervii spinali se desprind din mduva spinrii. <unt constituii din fibre nervoase, vase sangvine i
esut con*unctiv 6fig. (.A.7. $ervii spinali pre!int rdcini, trunchi i ramuri 6fig. (.B.7.
Fig. ../. Seciune "n nerv: 1. e'ier6" #. 'erier6" ). e-&er6" .. 7ibr! er6&a(!" /. 6a(e (ag6ie.
Fig. ..0. Rdcinile i ramurile nervului spinal: 1. r!-!+i! (e5i*i6!" #. gag%i& ('ia%" ). r!-!+i!
m&*&rie" .. *r,+$i" /. ram,r! meigea%!" 0. ram,r! -&r(a%!" 1. ram,r! 6e*ra%!" 2. ram,r!
+&m,i+a*! +e,<ie" 3. ram,r! +&m,i+a*! a%b!" 14. gag%i& (im'a*i+ 'ara6er*ebra%" 11. gag%i&
6i(+era%" 1#. &rga 6i(+era%.
; 7ibre (&ma*&(e5i*i6e ; 7ibre 6i(+er&(e5i*i6e
; 7ibre (&ma*&m&*&rii ; 7ibre 6i(+er&m&*&rii
R!-!+ia '&(*eri&ar! este sen5itiv&. Ea este format& din dendritele 1i axonii neuronilor din %an%lionul
s/inal aflat /e traiectul ei. ?endritele sunt conectate cu rece/torii te%umentari din mu1c)i0 tendoane 1i articulaii
1i cu visceroce/torii. =xonii fac sina/s& cu neuronii sen5itivi din sustana cenu1ie medular&.
R!-!+ia a*eri&ar!0 motorie0 este constituit& din axonii neuronilor motori medulari. Iirele
somatomotorii transmit im/ulsuri musculaturii sc)eletice0 iar cele visceromotorii0 musculaturii viscerale.
Tr,+$i,% nervului s/inal este mixt.
Ram,ri%e sunt$ dorsal&0 ventral&0 menin%eal&0 comunicant& al& 1i comunicant& cenu1ie.
Exist& '1 de /erec)i de nervi s/inali mic1ti$ - /erec)i cervicali0 1! /erec)i toracali 4dorsali60 " /erec)i
lomari0 " /erec)i sacrali 1i o /erec)e cocci%ieni. Cu exce/ia nervilor toracali0 care se distriuie metameric8
intercostal0 ceilali nervi s/inali formea5& /lexuri8$ cervical0 ra)ial0 lomar0 sacrat 1i cocci%ian. Lonele te%u3
mentului inervate de /erec)ile de nervi s/inali /oart& numele de dermatoame.
7n funcie de ti/ul de fire0 vite5a de conducere a influxului nervos difer&. 7n taelul ' sunt redate vite5ele
de conducere a influxului nervos /rin diferite ti/uri de fire nervoase.
Tab. ). Ei*e5a -e +&-,+ere a i7%,B,%,i er6&(.
2I>U@ ?E IIHRE ?I=ME2RU@ JI2EL=
mielinice somatice 10;!0< *0;1!0 mMs
mielinice somatice (;-< '0;(" mMs
mielinice ve%etative 1;'< ';" mMs
amielinice ve%etative 00';10"< 00";! mMs
SINTEZA: RAMURILE NEREULUI SPINAL
R=MURI IIHRE RD@
?orsal& ; sen5itive
; motorii
; ve%etative
; sensiilitatea s/atelui
; contracia musculaturii s/atelui
; contracia musculaturii netede din te%ument
Jentral& ; sen5itive
; motorii
; ve%etative
; sensiilitatea re%iunii anterioare a cor/ului

contracia musculaturii anterioare


Menin%eal& ; ve%etative ; inervaia
Comunicant& cenu1ie ; ve%etative
le%&tura cu %an%lionii /araverterali

Comunicant& al& ; ve%etative


le%&tura cu %an%lionii /araverterali

..1.). F,+@ii%e m!-,6ei ('i!rii.


1duva spinrii ndeplinete dou funcii: funcia de conducere i funcia de centru reflex.
A. FUNCIA 8E CON8UCERE A M8UEEI SPINRII. =re ca sustrat anatomic sustana al&
constituit& 9n fascicule ascendente 1i descendente.
1. C!i%e a(+e-e*e 4fi%. (.+.6 sunt c&ile sensiilit&ii.
a9 C!i%e (e(ibi%i*!@ii eB*er&+e'*i6e 4fi%. (.+. =6 sunt c&i s/ecifice0 lun%i0 cu /roiecie cortical&. Ele
deservesc$
sensibilitatea tactil grosier ; /roto/atic&8 ; difu5&0 condus& /rin fasciculul s/inotalamic anteriorK
sensibilitatea tactil fin ; e/icritic&8 ; condus& la cortex /rin fasciculele s/inoulare #oll 1i
Hurdac)K
sensiilitatea termic& 1i dureroas& condus& /rin fasciculul s/inotalamic lateral.
b9 C!i%e (e(ibi%i*!@ii 'r&'ri&+e'*i6e 4fi%. (.+. H6 sunt c&i s/ecifice care deservesc$
sensibilitatea proprioceptiv incontient condus& /rin fasciculul s/inocereelos direct 4Ilec)si%60
/entru /artea inferioar& a cor/ului0 1i /rin fasciculul s/inocereelos 9ncruci1at 4#oQers6 /entru /artea su/erioar&
a trunc)iului 1i /entru memrele su/erioareK
sensibilitatea proprioceptiv contient condus& /rin fasciculele s/inoulare0 cu /roiecie
cortical&.
+9 C!i%e (e(ibi%i*!@ii i*er&+e'*i6e sunt c&i nes/ecifice. Sensiilitatea interoce/tiv& este condus& /rin fas3
ciculele s/inotalamice0 al&turi de sensiilitatea tactil&0 termic& 1i dureroas&0 /recum 1i /rin sustana reticulat&
medular&.
Fig. ..1. Ci ascendente: A. C!i%e (e(ibi%i*!@ii eB*er&+e'*i6e: 1. 7a(+i+,%,% ('i&*a%ami+ a*eri&r" #.
7a(+i+,%,% ('i&*a%ami+ %a*era%" ). 7a(+i+,%e ('i&b,%bare" >. C!i%e (e(ibi%i*!@ii 'r&'ri&+e'*i6e ;
7a(+i+,%e%e ('i&+erebe%&a(e: .. -ire+*" /. A+r,+i<a*" 0. 7a(+i+,%e ('i&b,%bare.
<tabilii pe fig. (.'.numrul neuronilor care intr n constituia acestor ci i dispunerea lor. @ocali!ai
sinapsele i descriei fiecare cale.
#. C!i%e -e(+e-e*e0 ale motilit&ii0 deservesc motilitatea voluntar& 1i involuntar&.
a9 C!i%e m&*i%i*!@ii 6&%,*are. Motilitatea voluntar& este condus& /rin fasciculele /iramidale
4corticos/inale6$ direct 1i 9ncruci1at 4fi%. (.-.6.
=mele c&i /ornesc din cortex 1i a:un% la motoneuronii somatici medulari. >rin axonii acestora0 influxul
nervos se distriuie la musculatura sc)eletic&0 determin,nd contracii musculare con1tiente.
b9 C!i%e m&*i%i*!@ii i6&%,*are. Motilitatea involuntar&0 automat&0 este condus& /rin c&ile extra/ira 3
midale 4fi%. (...60 cu ori%ine 9n trunc)iul cereral.
7n sustana al& medular& se formea5& fasciculele$
rubrospinale0 cu ori%inea 9n nucleii ro1ii din me5encefalK
vestibulospinale0 din nucleii vestiulari ulariK
tectospinale0 din coliculii cvadri%emeni din me5encefalK
olivospinale0 din nucleii olivari ulariK
reticulospinale0 din sustana reticulat& a trunc)iului cereral.
Fig. ..2. Cile piramidale: 1. 7a(+i+,%,% 'irami-a% -ire+*" #. 7a(+i+,%,% 'irami-a% A+ri+i<a*.
Fig...3. Cile e(trapiramidale: 1. 7a(+i+,%,% *e+*&('ia%" #. 7a(+i+,%,% r,br&('ia%" ). 7a(+i+,%,%
&%i6&('ia%" .. 7a(+i+,%,% 6e(*ib,%&('ia%.
<tabilii pe fig. (.C i (.& numrul neuronilor care constituie aceste ci. Comparai dispunerea fibrelor i
traseul acestora.
Nucleii de ori%ine ai acestor fascicule sunt suordonai cortexului. Controlul cortexului asu/ra nucleilor de
ori%ine ai c&ilor extra/iramidale se reali5ea5& /rin intermediul cor/ilor striai 4%an%lionii a5ali6.
Motilitatea automat& are rol 9n meninerea tonusului muscular 1i a ec)ilirului0 9n activitatea reflex&
medular&0 9n coordonarea mi1c&rilor 1i 9n reali5area unor activit&i umane com/lexe 4mersul0 scrisul0 condusul
ma1inii0 c,ntatul la instrumente0 9notul etc6.
=t,t c&ile ascendente0 c,t 1i c&ile descendente /iramidale trimit colaterale la nucleii trunc)iului cereral 1i
la sustana reticulat& a acestuia.
<istemul nervos i desfoar activitatea prin acte reflexe.
A+*,% re7%eB este reacia de r&s/uns a or%anismului la aciunea unui excitant din mediul extern sau intern
asu/ra unui rece/tor. Su/ortul anatomic al actului reflex este ar+,% re7%eB. =rcul reflex medular are
urm&toarele com/onente$
re+e'*&r,% 4/ro/rioce/tor0 exteroce/tor sau visceroce/tor60 care /oate fi o formaiune s/eciali5at&0
cor/uscul sau o dendrit& a unui neuron sen5itivK
+a%ea a7ere*!0 re/re5entat& de /relun%irile neuronilor sen5itivi din %an%lionii s/inaliK
+e*r,% re7%eB0 neuronii motori medulari 1i neuronii de asociaie0 care %enerea5& im/ulsuriK
+a%ea e7ere*!0 axonii neuronilor motori medulariK
e7e+*&r,%, mu1c)i sc)eletic 4la reflexele somatice6 1i mu1c)i visceral sau %land& 4la cele
ve%etative6.
Conducerea influxului nervos /rin arcul reflex se face 9n sens unic.
?eoseim acte reflexe medulare somatice 1i acte reflexe medulare ve%etative.
1. Re7%eBe%e me-,%are (&ma*i+e.
a9 Re7%eBe%e m&&(ia'*i+e. Se mai numesc reflexe miotatice sau osteotendinoase 4de extensie6. =rcul lor
reflex este constituit din doi neuroni 4reflexul rotulian0 a)ilean etc6.
b9 Re7%eBe%e '&%i(ia'*i+e. Se mai numesc reflexe de flexie sau reflexe nocice/tive80 de r&s/uns la
aciunea unui stimul nociv 4exem/lu$ o 9ne/&tur&0 lovitur& etc6. =rcul reflex are cel /uin un neuron intercalar.
#. Re7%eBe%e me-,%are 6ege*a*i6e. Se 9nc)id 9n coarnele laterale ale sustanei cenu1ii medulare.
Rece/torii sunt interoce/tori0 iar efectorii sunt %lande sau mu1c)i viscerali. Exem/le de reflexe medulare
ve%etative sunt$ /u/ilodilatator0 cardioaccelerator0 vasomotor0 de sudoraie0 /ilomotor0 de miciune0 de defecaie
1i sexuale.
>. FUNCIA REFLEJ A M8UEEI SPINRII
..#. TRUNC:IUL CERE>RAL
Frunchiul cerebral este constituit din bulb, puntea lui =arolio i me!encefal. >re5int& o fa&
anterolateral& 4fi%. (.10. =6 1i o fa& /osterioar& 4fi%. (.10. H6.
=. H.
Fig. ..14. #runc+iul cerebral:
A. Fa@a a*eri&ar!: II;JII. er6ii +raiei.
1. +$ia(m! &'*i+!" #. $i'&7i5!" ). $i'&*a%am,(" ..
'e-,+,% +erebra%" /. ',*ea %,i Ear&%i&" 0. b,%b
ra$i-ia" 1. &%i6e b,%bare" 2. -e+,(a@ia 'irami-a%!" 3. m!-,6a ('i!rii" 14. er6 ('ia%.
>. Fa@a '&(*eri&ar!: IE;EIII. er6i +raiei: 0. b,%b ra$i-ia"11. e'i7i5!" 1#. +&%i+,%ii
+6a-rigemei" 1). 6e*ri+,% IE" 1.. 'e-,+,%,% +erebe%&( (,'eri&r" 1/. 'e-,+,%,% +erebe%&( miG%&+i,"
10. 'e-,+,%,% +erebe%&( i7eri&r.
..#.1. A%+!*,irea eB*er! a *r,+$i,%,i +erebra%
A. Fa@a a*er&%a*era%! /re5int& trei se%mente anatomice$ ulul0 /untea 1i me5encefalul.
; >,%b,% ra$i-ia este cu/rins 9ntre un /lan ima%inar care trece /e su decusaia8 /iramidal& 1i 1anul
ulo/ontin. El /re5int&$ fisura median& anterioar&0 /iramidele ulare0 olivele ulare0 1anurile /reolivare
1i 1anurile retroolivare. Unele elemente sunt continuarea celor medulare.
?orsal0 la nivelul ulului se remarc& 1anul median0 1anurile intermediare 1i 1anurile laterale0 care
delimitea5& fasciculele #oll 1i Hurdac).
P,*ea %,i Ear&%i& are forma unei en5i transversale de sustan& nervoas&0 care lea%& 9ntre ele
emisferele cereeloase. Ea este delimitat& inferior de c&tre 1anul ulo/ontin 1i su/erior de c&tre 1anul /on3
to/eduncular. Central0 se evidenia5& 1anul median 1i0 lateral de acesta0 /iramidele /ontine. >&rile laterale ale
/unii se continu& cu /edunculii cereelo1i mi:locii.
Me5e+e7a%,% este re/re5entat de /edunculii cererali0 care se continu& /,n& la diencefal 1i /rin
care trec c&ile /iramidale.
>. Fa@a '&(*eri&ar! a trunc)iului cereral /re5int&$ /edunculii cereelo1i inferiori la nivelul ulului0
/edunculii cereelo1i mi:locii la nivelul /unii0 /edunculii cereelo1i su/eriori0 coliculii cvadri%emeni
inferiori 1i su/eriori la nivelul me5encefalului.
transversale din /unte 1i firele /ro/rii care lea%& 9ntre ei diferii nuclei de sustan& cenu1ie.
S,b(*a@a +e,<ie. ?ac& 9n :um&tatea inferioar& a ulului dis/o5iia sustanei cenu1ii este asem&n&3
toare celei din m&duv&0 9n :um&tatea lui su/erioar& 1i 9n celelalte se%mente ale trunc)iului cereral0 sustana
cenu1ie este dis/ersat& su form& de nuclei. Nucleii trunc)iului cereral se 9m/art 9n$ sen5itivi0 motori0
ve%etativi 1i /ro/rii 4ta. (.6.
Nucleii sen,itivi sunt formai din deutoneuronii8 c&ilor sensiilit&ii %enerale din 5ona ca/ului 1i
sunt ec)ivaleni coarnelor /osterioare medulare.
Nucleii motori re/re5int& ori%inea real& a firelor motorii ale unor nervi cranieni 1i sunt
ec)ivaleni coarnelor anterioare medulare.
Nucleii vegetativi re/re5int& ori%inea real& a firelor ve%etative /arasim/atice ale unor nervi
cranieni
1i sunt centri ai unor reflexe ve%etative. Ei sunt ec)ivaleni coarnelor laterale medulare.
; Nucleii proprii fiec&rui se%ment nu au ec)ivaleni la nivel medular.
7n structura trunc)iului cereral intr& 1i sustana reticulat&0 cu funcii somatice 1i ve%etative.
Tab. .. N,+%eii *r,+$i,%,i +erebra%.
SE#MEN2U@
2RUNCFIU@UI
CEREHR=@
NUC@EII SENLI2IJI
=I NERJI@DR
CR=NIENI
NUC@EII MD2DRI
=I NERJI@DR
CR=NIENI
NUC@EII JE#E2=2IJI
=I NERJI@DR
CR=NIENI
NUC@EII >RD>RII
HU@H ;sen5itiv al tri%e3
menului 4J6
;solitar
4JII0 IE0E6
; vestiular 4JIII6
; co)lear 4JIII6
; ami%uu 4IE0 E0
EI6
; nucleul )i/o%lo3
sului 4EII6
;salivator inferior 4IE6
; dorsal al va%ului 4E6
; nucleii olivari
; nucleul #oll
; nucleul Hurdac)
; nucleii sustanei
reticulate: res/ira3
tori 1i cardiaci.
>UN2E /rinci/al al
tri%emenului 4J6
; nucleii motori
4J0JI0 JII6
salivator su/erior
4JII6
; lacrimal 4JII6
;nucleii res/iratori
1i cardiaci.
MELENCEI=@ me5encefalic al
tri%emenului 4J6
; nucleul oculomo3
torului 4III6
;tro)learului 4IJ6
; accesor al oculomoto3
rului 4III6
; sustana nea%r&
; nucleul ro1u
; coliculii cvadri3
%emeni
S,b(*a@a a%b! este constituit& din firele ascendente 1i descendente descrise la m&duv&0 firele
..#.#. S*r,+*,ra i*er! a *r,+$i,%,i +erebra%. 2runc)iul cereral are la exterior sustan& al& 1i la
interior sustan& cenu1ie.
..#.). F,+@ii%e *r,+$i,%,i +erebra%.
Com/onentele trunc)iului cereral au dou& funcii$ funcia de conducere 1i funcia reflex&.
A. F,+@ia -e +&-,+ere. =ceasta a/arine sustanei ale0 constituit& din fire ascendente0 descen
dente 1i de asociaie. Ele conduc im/ulsurile de la m&duv& la cortex 1i invers0 9ntre nucleii trunc)iului sau
9ntre nuclei 1i m&duv& sau cortex.
>. F,+@ia re7%eB!. 7n nucleii trunc)iului cereral se 9nc)id arcurile reflexe ale unor acte reflexe
somatice 1i ve%etative$
Re*le(e somatice$
reflexe de tuse0 str&nut0 de%lutiie 1i vom& 49n ul6K
; reflexe de su/t0 cli/ire 1i masticaie 49n /unte6K
reflexe de re%lare a mi1c&rilor 1i a alternanei somn3ve%)e 49n sustana nea%r&6K

reflexe de diminuare a tonusului muscular 49n nucleul ro1u6K


reflexe de orientare a ca/ului 9n funcie de sursa de lumin& 49n coliculii cvadri%emeni su/eriori6
sau 9n funcie de sursa de 5%omot 49n coliculii cvadri%emeni inferiori din me5encefal6.
Re*le(e vegetative$ reflexe de salivaie /entru %landele /arotide0 reflexe res/iratorii 1i cardiovasculare
49n ul6K reflexe lacrimale 1i de salivaie /entru %landele sulin%uale 1i sumandiulare 49n /unte6K reflexe
/u/i3lare fotomotorii 1i de acomodare la distan& 49n me5encefal6.
firele sen5itiveK
; mu1c)ii mimicii /rin firele motoriiK
; %landele salivare 4sulin%uale 1i sumandiulare6 1i %landele lacrimale /rin
firele ve%etative motorii
JIIIvestiulo3
co)leari
sen5itivi ; or%anul Corti din urec)ea intern& /rin ramura acustic&K
; rece/torii statici din urec)ea intern& /rin ramura vestiular&
IE %losofarin3
%ieni
mic1ti ; /a/ilele %ustative din treimea de la a5a limii /rin firele sen5itiveK
; unii mu1c)i ai farin%elui /rin firele motoriiK
; %landele salivare /arotide /rin firele ve%etative motoriiK
; mucoasa farin%ean& 1i cea de la a5a limii /rin firele sen5itive
E va%i mic1ti ; unii mu1c)i ai larin%elui /rin firele motorii somaticeK
ma:oritatea viscerelor toracice 1i adominale /rin firele ve%etative sen5itive
1i motorii
EI accesori motori ; mu1c)ii sternocleidomastoidian 1i tra/e5
EII )i/o%lo1i motori ; mu1c)ii limii
Tab./. Ner6ii +raiei, *i',ri%e a+e(*&ra <i *eri*&rii%e ier6a*e.
>ERECFE= 2I>U@ DR#=NE@E INERJ=2E
I olfactivi sen5itivi ; e/iteliul olfactiv din cavitatea na5al&
II o/tici sen5itivi ; retina %loului ocular
III oculomo3 motori
;mu1c)ii extrinseci ai %loului ocular: dre/t inferior0 dre/t su/erior0 dre/t intern0
tori
olic inferior0 /rin firele motorii somaticeK
; mu1c)ii intrinseci ai %loului ocular: mu1c)ii circulari ai irisului 1i ai cor/ului
ciliar0 /rin firele ve%etative motorii
; mu1c)iul olic su/erior IJ tro)leari motori
J tri%emeni mic1ti ; te%umentul feei 1i dinii /rin ramurile sen5itive oftalmic&0 maxilar& 1i /rin
firele sen5itive ale ramurii mandiulareK
; mu1c)ii masticatori /rin firele motorii ale ramurii mandiulare
; mu1c)iul dre/t extern al %loului ocular JI aducens motori
JII faciali mic1ti ; /a/ilele %ustative din cele dou& treimi anterioare ale mucoasei lin%uale0 /rin
$%'%$% Nervii cranieni% $ervii cranieni sunt analogi nervilor spinali, mpreun cu care formea!
sistemul nervos periferic. #i sunt n numr de %- perechi 6tab. A. i fig. (.%%.7. $ervii cranieni se pot grupa
dup funcii n: sen!itivi, motori i micti.
Nervii cranieni sen,itivi 4I0 II0 JIII6 sunt constituii numai din fire sen5itive0 aferente0 care conduc
excitaiile de la telerece/tori8 ; mucoasa olfactiv& 4I60 retin& 4II60 or%anul Corti 1i rece/torii statici din
urec)ea intern& 4JIII6 ; la centrii nervo1i cores/un5&tori din scoara cereral&.
=lte am&nunte des/re nervii cranieni sen5itivi vei afla la studiul anali5atorilor ale c&ror se%mente inter3
mediare le constituie ace1tia.
Nervii cranieni motori 4III0 IJ0 JI0 EI0 EII6 sunt constituii numai din fire motorii0 axoni ai neuronilor
din nucleii motori ai trunc)iului cereral. Ei determin& motilitatea voluntar& la nivelul musculaturii somatice a
ca/ului sau motilitatea involuntar& la nivelul musculaturii netede0 /rin fire ve%etative motorii 4III6.
Nervii cranieni micti 4J0 JII0 IE0 E6 sunt constituii at,t din fire somatosen5itive 1i viscerosen5itive0
c,t 1i din fire somatomotorii 1i visceromotorii.
..). CERE>ELUL
Cerebelul este ae!at n partea posterioar a cutiei craniene, sub lobii occipitali ai emisferelor
cerebrale 6fig. (.%-.7. #ste constituit din dou emisfere cerebeloase, legate prin vermis 6fig. (.%2.7. #l
repre!int %G%3 din volumul encefalului. #ste conectat cu trunchiul cerebral prin trei perechi de pedunculi
cerebeloi: inferiori, mi*locii i superiori.
Fig. ..1#. -ocali,area cerebelului i a dience*alului: 1. emi(7er! +erebra%!" #. e'i7i5!" ). *a%am,(" ..
$i'&*a%am,(" /. $i'&7i5!" 0. me5e+e7a%" 1. ',*e" 2. b,%b" 3. m!-,6a ('i!rii" 14. +erebe%.
Fig. ..1). Cerebelul: 1. emi(7ere +erebe%&a(e" #. 6ermi(.
>edunculii cereelo1i inferiori lea%& cereelul de ul0 /edunculii cereelo1i mi:locii lea%& cereelul de
/unte0 iar /edunculii cereelo1i su/eriori lea%& cereelul de me5encefal. Ei sunt constituii din fire aferente 1i
eferente 4ta. *.6.
>E?UNCU@II I=SCICU@E NERJD=SE
su/eriori s/inocereelos #oQersK cereelocereral 1i dentoruric
mi:locii /ontocereelosK reticulocereelos 1i cereeloreticular
inferiori s/inocereelos Ilec)si%K olivocereelosK vestiulocereelosK
cereelovestiularK cereeloolivar
..).1.S*r,+*,ra i*er! a +erebe%,%,i.
Sustana al&0 dis/us& la interior0 este format& din fire de asociaie0 comisurale 1i de /roiecie 4aferente 1i
eferente6.
Sustana cenu1ie formea5& la exterior cortexul cereelos 1i /&trunde 9n interior form,nd nucleii cereelo1i.
..).#. F,+@ii%e +erebe%,%,i. ?in /unct de vedere funcional0 cereelul /re5int& trei com/onente cu
vec)ime filo%enetic& diferit&$ ar)icereelul0 /aleocereelul 1i neocereelul.
a9 Ar$i+erebe%,% sau loul floculonodular0 formaiunea cea mai vec)e0 9nde/line1te funcia de re%lare a
ec)ilirului. >rime1te aferente vestiulare 1i /ro/rioce/tive incon1tiente.
@e!area arhicerebelului determin pierderea echilibrului, dar nu afectea! preci!ia micrilor comandate
de scoar.
b9 Pa%e&+erebe%,%0 format din nucleii cereelo1i0 are rol 9n meninerea tonusului muscular 4al&turi de
nucleul ro1u0 sustana reticulat& 1i scoara cereral&6. El acionea5& /rin intermediul fasciculelor vestiu3
los/inale 1i ruros/inale.
#xtirparea paleocerebelului determin creterea tonusului muscular, iar excitarea lui determin
scderea acestuia.
+9 Ne&+erebe%,%0 formaiune nou& filo%enetic0 este constituit din emisferele cereeloase 1i nucleul dinat.
Este caracteri5at /rin /re5ena cortexului cereelos format din trei straturi celulare$ stratul molecular0 stratul
%an%lionar 1i stratul %ranular 4fi%. (.1(.6. Cel mai im/ortant este stratul mi:lociu0 %an%lionar0 format din
celule /iriforme8 >urSin:e.
Neocereelul asi%ur& coordonarea mi1c&rilor fine comandate de scoara cereral&0 diminu,nd sau 9nt&rind
aceste comen5i 1i determin,nd astfel armoni5area activit&ii diferitelor %ru/e musculare.
Fig. ..1.. Seciune "n corte(ul cerebelos: 1. (*ra* m&%e+,%ar" #. (*ra*,% +e%,%e%&r P,rLiGe" ). +e%,%!
e6r&g%i+! ?g%ia%!9" .. +e%,%! (*e%a*!: /, (*ra* gra,%ar" 0. (,b(*a@! a%b!" 1. 7ibre -e 'r&ie+@ie.
Extir/area neocereelului este urmat& de /ierderea ca/acit&ii de execuie a mi1c&rilor fine0 tulur&ri 9n
Tab. 0. A%+!*,irea 'e-,+,%i%&r +erebe%&<i.
mers 1i atonie.
#xtirparea total, experimentat la animale, determin lipsa tonusului muscular 6atonie7, incapacitatea
de a pstra po!iia vertical 6asta!ie7 i diminuarea capacitii de efort fi!ic 6astenie7.
Iirele aferente 1i eferente reali5ea5& multi/le conexiuni cu talamusul0 cu cortexul0 cu nuclei ai trun3
c)ului cereral 1i cu m&duva s/in&rii 4fi%. (.1".6.
Iirele eferente nu a:un% direct 9n coarnele anterioare medulare0 ci 9n nucleii vestiulari0 9n sustana
reticulat& a trunc)iului cereral sau 9n cortexul motor.
#xtirparea total a cerebelului este compatibil cu viaa, funciile sale fiind preluate progresiv de ctre
cortex.
Fig. ..1/% Cone(iunile cerebelului: 1. +&r*eB" #. +&r'i (*ria@i" ). +erebe%" .. ram,r! 6e(*ib,%ar! a
er6,%,i EIII" /. 7a(+i+,% ('i&M+erebe%&(" 0. *a%am,(" 1. 7a(+i+,% 6e(*ib,%&M+erebe%&(" 2. 7a(+i+,% +erebe%&M
6e(*ib,%ar" 3. 7a(+i+,% '&*&M+erebe%&(" 14. ,+%e, -i@a*" 11. 7a(+i+,% -e*&Mr,bri+" *. 7a(+i+,% *e+*&M
('ia%" r
1
r,br&('ia%" '. ,+%e, '&*i" 6. 7a(+i+,% 6e(*ib,%&('ia%" &. 7a(+i+,% &%i6&('ia%" r
#
. 7a(+i+,%
re*i+,%&('ia%.
.... 8IENCEFALUL
/iencefalul este situat n prelungirea trunchiului cerebral, ntre me!encefal i emisferele cerebrale. +n
alctuirea diencefalului intr talamusul, metatalamusul, epitalamusul i hipotalamusul 4fi%. (.1!. 1i (.1+.6.
a9 Ta%am,(,%0 /rin nucleii care intr& 9n structura sa0 constituie o staie de releu /entru firele ascendente
/rovenite de la m&duv&0 ul 1i cereel 9n drumul lor s/re cortex. Iac exce/ie firele olfactive0 vi5uale 1i
auditive0 care nu au releu talamic.
Nucleii talamici /re5int& conexiuni talamo3corticale0 talamo3striate 4cu cor/ii striai60 talamo3
cereeloase0 talamo3ulare 1i talamo3)i/otalamice.
?atorit& multi/lelor conexiuni0 talamusul re/re5int& un centru de inte%rare a im/ulsurilor nervoase
ascendente 9n drumul lor s/re cortex.
b9 Me*a*a%am,(,%0 format din cor/ii %eniculai0 re/re5int& staie de releu /e calea firelor o/tice 4care
fac staie 9n cor/ii %eniculai laterali6 1i /e calea firelor auditive 4care fac staie 9n cor/ii %eniculai mediali6.
?in cor/ii %eniculai0 firele nervoase se des/art s/re cortex 1i s/re coliculii cvadri%emeni.
+9 E'i*a%am,(,% este constituit din %landa e/ifi5& 1i nucleul )aenular0 le%at de centrii olfactivi de la
a5a emisferelor cererale.
Nucleul )aenular intervine 9n orientarea ca/ului 9n funcie de sursa odorant&8.
-9 :i'&*a%am,(,% cu/rinde trei %ru/e de nuclei$ anteriori0 mi:locii 1i /osteriori.
1.
Fig. ..10. Relaiile +ipotalamo . +ipo*i,are: 1. ,+%ei a*eri&ri" #. *ra+* $i'&*a%am&M$i'&7i5ar" ).
6e*ri+,%,% III" .. ,+%ei miG%&+ii" /. *iG! $i'&7i5ar!" 0. (i(*em '&r*$i'&7i5ar" 1. e,r&$i'&7i5!" 2. %&b
i*erme-iar" 3. a-e&$i'&7i5!.
Fig. ..11. Seciune sagital prin ence*al: 1. emi(7er! +erebra%!" #. *a%am,(" ). +&r*eB" .. (,b(*a@!
a%b!" /. +a'(,%! i*er!" 0. *ra+* &'*i+" 1. *iG! 'i*,i*ar!" 2. $i'&7i5!" 3. $i'&*a%am,(" 14. 6e*ri+,%,% III"
11. +&r'i (*ria@i" 1#. 6e*ri+,% %a*era%" 1). +&r',% +a%&(.
<pre deosebire de fibrele cilor sensibilitilor exteroceptiv i proprioceptiv contient, cile sen?
sibilitii viscerale, nainte de a a*unge n talamus, fac sinaps n nucleii hipotalamici.
Nucleii anteriori0 de inte%rare /arasim/atic&0 /roduc )ormoni$ vaso/resina 1i ocitocina0 care se de/o5i3
tea5& 9n )i/ofi5& /osterioar&.
Nucleii mi:locii0 de inte%rare /arasim/atic&0 secret& )ormoni numii factori de elierare0 care re%lea5&
secreia loului anterior )i/ofi5ar.
Nucleii /osteriori0 de inte%rare sim/atic&0 determin& reacii ada/tative de termore%lare.
Fi/otalamusul0 centru de inte%rare ve%etativ&0 9nde/line1te urm&toarele funcii$
meninerea constant& a tem/eraturii cor/ului /rin termo%ene5&8 1i termoli5&8K
re%larea metaolismului intermediar 1i )idricK
re%larea secreiei adeno)i/ofi5are 1i0 /rin aceasta0 a sistemului endocrin 4fi%. (.1*.6K
re%larea a/ortului alimentar 1i )idric 4a sen5aiilor de foame0 sete0 saietate6K
re%larea funciilor res/iratorii 1i cardiovasculareK
re%larea funciilor sexualeK
intervine 9n st&rile emoionale0 de com/ortament 1i de stresK
; coordonarea alternanei st&rilor de ve%)e 1i somn.
Fi/otalamusul este conectat cu trunc)iul cereral0 talamusul0 /aleocortexul 1i neocortexul.
Fi/otalamusul0 cea mai im/ortant& re%iune a diencefalului0 constituie 9m/reun& cu sistemul limic o
unitate funcional&. Rolul s&u esenial de control 1i inte%rare a funciilor ve%etative 9ndre/t&e1te numele de
Ncreier ve%etativU care i3a fost dat.
....1. N,+%eii ba5a%i ?+&r'ii (*ria@i9.
$ucleii ba!ali 6fig. (.%'.7 sunt mase de substan cenuie situate deasupra i lateral de talamus.
Sunt situai /e traseul c&ilor extra/iramidale 1i conectai at,t 9ntre ei0 c,t 1i cu nucleii me5encefalici0 cu
nucleii diencefalici 1i cu cortexul.
Nucleii a5ali au rol 9n re%larea motilit&ii automate comandat& de scoara cereral&0 9n controlul
mi1c&rilor incon1tiente 1i al mi1c&rilor com/lexe semivoluntare 49n mers0 fu%&0 sc)imarea direciei etc6. D
tulurare a funciilor acestora este oala >arSinson.
SINTEZ: FUNCIILE :IPOTALAMUSULUI
NUC@EI =N2ERIDRI NUC@EI MIP@DCII NUC@EI >DS2ERIDRI
inte%rare /arasim/atic& inte%rare /arasim/atic& inte%rare sim/atic&
neurosecreie
)ormoni
neuro)i/ofi5ari
neurosecreie
factori de elierare
reacii ada/tative
efect anaoli5ant
trofotro/8
meninerea )omeosta5iei efect cataoli5ant er%otro/8
../. EMISFERELE CERE>RALE
#misferele cerebrale repre!int partea cea mai voluminoas a encefalului. Cele dou emisfere sunt
desprite prin fisura interemisferic i legate ntre ele prin corpul calos, trigonul cerebral i comisuri.
Emisferele cererale /re5int& o fa& dorso3lateral&0 :na medial& 1i una a5al&. Ieele sunt str&&tute de
1anuri ad,nci 4sci5uri60 care delimitea5& loii0 1i 1anuri mai /uin ad,nci0 care delimitea5& %irusurile
4circumvoluiunile6.
anurile cele mai im/ortante sunt$ 1anul lateral SVlvius0 1anul central Rolando0 1anul /arieto3occi/ital
1i 1anul calcarin.
@oii delimitai de aceste 1anuri /e fiecare emisfer& sunt$ frontal0 /arietal0 tem/oral 1i occi/ital 4fi%.
(.1-.6. >e faa a5al& este situat %irusul )i/ocam/ului. >e faa median& se oserv& %irusul cor/ului calos 1i
1anul calcarin 4fi%. (.1..6.
S,b(*a@a a%b! 4*0T din masa emisferelor6 se afl& la interior 1i este constituit& din fire de asociaie0
fire comisurale 1i fire de /roiecie ascendente 4sen5itive6 1 descendente 4motorii6.
S,b(*a@a +e,<ie 4(0T din masa emisferelor6 este dis/us& la exteriorul emisferelor cererale 4''T60
unde formea5& scoara cereral& 4cortexul60 1i la a5a emisferelor 4+T60 form,nd nucleii a5ali 4cor/ii striai6.
7n fiecare emisfer& se %&se1te c,te un ventricul lateral 4I 1i II60 cu lic)id cefalora)idian0 care comunic& cu
ventriculii III 1i IJ din trunc)iul cereral 1i cu canalul e/endimar medular.
../.1. S+&ar@a +erebra%!. Este se%mentul cel mai evoluat al nevraxului0 centrul inte%rator al sen5aiilor0
motricit&ii0 con1tiinei0 voinei0 9nv&&rii0 memoriei0 st&rilor emoionale 1i com/ortamentale. Structural 1i
funcional0 scoara cu/rinde dou& formaiuni distincte$
a9 Si(*em,% %imbi+0 formaiune vec)e filo%enetic0 este constituit din dou& straturi de celule nervoase$
stratul %ranular ; sen5itiv 1i stratul /iramidal ; motor. Iuncional0 deoseim$
paleocorte(ul0 creierul olfactiv0 constituit din ulii0 tracturile 1i tri%onul olfactiv0 care are funcii
le%ate de simul /rimar al mirosului 45ona olfactiv& /rimar&6K
ar+icorte(ul0 creierul de com/ortament0 care este constituit mai ales din formaiunile
)i/ocam/ice.
=r)icortexul este centrul de re%lare a unor reacii ve%etative. 7n corelaie cu )i/otalamusul0 determin&
com/ortamentul emoional 1i instinctual0 re%larea a/ortului alimentar 1i a unor mi1c&ri le%ate de actul ali3
mentaiei 4su/t0 de%lutiie0 masticaie60 re%larea activit&ii sexuale 1i meninerea ateniei.
Fig. ..12. Emis*ere cerebrale / *a lateral: 1. <a@ %a*era% SN%6i,(" #. arie a,-i*i6!" ). arie -e
a(&+ia@ie a,-i*i6!" .. arie 6i5,a%!" /. arie -e a(&+ia@ie 6i5,a%!" 0. arie (&me(*e5i+! 'rimar!" 1. arie -e
a(&+ia@ie (&me(*e5i+!" 2. <a@,% +e*ra% R&%a-&" 3. arie m&*&rie" 14. arie 'rem&*&rie" F
1,
F
#
, F
)
, F
A
.
gir,(,ri a%e %&b,%,i 7r&*a%" P
A
, P
1,
P
#
. gir,(,ri a%e %&b,%,i 'arie*a%" O
1,
4
#
, O
)
. gir,(,ri a%e %&b,%,i
&++i'i*a%" T
1,
T
#
, T
)
. gir,(,ri a%e %&b,%,i *em'&ra%.
Fig. ..13. Emis*ere cerebrale / *aa median: 1. +&r',% +a%&(" #. b,%b &%7a+*i6" ). arii &%7a+*i6e" ..
+&*,r,% 'a%e&+&r*eB,%,i" /. +&*,r,% (i(*em,%,i %imbi+" 0. *rig&,% +erebra%" 1. gir,(,% +&r',%,i +a%&(" 2.
<a@,% +a%+ari.
Fig. ..#4. A. :&m,+,%,( (e5i*i6" >. :&m,+,%,( m&*&r.
Fig. ..#1. -egturile corticale: 1. 7ibre +&mi(,ra%e" #. 7ibre -e a(&+ia@ie" ). 7ibre -e 'r&ie+@ie.
Honele de asociaie ale neocortexului mai constituie nc un subiect de cercetare pentru fi!iologi i
psihologi, pre!entnd multe necunoscute care i ateapt re!olvarea n viitor.
b9 Ne&+&r*eB,%0 formaiune nou& filo%enetic0 este constituit din 1ase straturi de celule$ molecular0
%ranular extern0 /iramidal extern0 %ranular intern0 /iramidal intern 1i fusiform.
?in /unct de vedere fi5iolo%ic0 neocortexul cu/rinde 5one sen5itive 4neocortexul rece/tor60 motorii
4neocortexul efector6 1i de asociaie.
Z&e%e (e5i*i6e sunt arii sen5itive8 1i sen5oriale8 9n care /redomin& celulele %ranulare.
; )riile sen,itive sau someste5ice0 situate 9n %irusul /ostcentral din loul /arietal0 sunt 5onele unde se
/roiectea5& firele sensiilit&ilor cutanate 1i /ro/rioce/tive. Iirele sensiilit&ii tactile0 termice0 dureroase 1i
/ro/rioce/tive /roiectea5& amestecat.
Re/re5entarea %rafic& sc)ematic& a /roieciei anumitor re%iuni ale cor/ului 9n aria someste5ic& /rimar&0
9n funcie de densitatea firelor sen5itive0 se nume1te $&m,+,%,( (e5i*i6 4fi%. (.!0. =6.
; )riile sen,oriale sunt arii s/eciale unde se /roiectea5& firele vi5uale 4aria vi5ual&60 auditive 4aria
auditiv&60 %ustative 4aria %ustativ&6 1i olfactive 4aria olfactiv&6 4fi%. (.1-. 1i (.1..6.
Z&e%e m&*&rii cu/rind arii ale motricitatii 4fi%. (.1-.6.
)ria motricitii voluntare este locali5at& 9n %irusul /recentral al loului frontal. ?e aici iau
na1tere c&ile descendente /iramidale.
)ria premotorie re/re5int& ori%inea firelor nervoase care0 du/& sina/sa din cor/ii striai0 a:un% la
nucleii din trunc)iul cereral de unde /ornesc c&ile extra/iramidale.
Re/re5entarea %rafic& sc)ematic& a /roieciei diferitelor re%iuni ale cor/ului /e su/rafaa ariei motorii
/rinci/ale0 9n funcie de densitatea firelor motorii 1i de m&rimea su/rafeei de /roiecie0 /oart& numele de
$&m,+,%,( m&*&r 4fi%. (.!0. H6.
Z&e%e -e a(&+ia@ie sunt situate 9n loul frontal 4/entru funcii /si)ice 1i de com/ortament60 9n loul
tem/oral 4/entru reacii emoionale0 memorie auditiv&0 activitate sexual&6 1i 9n 5ona /arieto3occi/ital& 4de
inte%rare su/erioar& a activit&ii somatice6. Iunciile acestora fac /arte din activitatea nervoas& su/erioar& a
neocortexului.
=ferenele 1i eferenele ve%etative /roiectea5&0 de asemenea0 9n ariile someste5ice 1i 9n aria /remotorie.
7ntre 5onele corticale exist& numeroase fire de le%&tur& care asi%ur& unitatea funcional& a cortexului
4fi%. (.!1.6. ?atorit& acestora0 stimularea 5onelor sen5itive determin& r&s/unsuri motorii sau ve%etative
adecvate0 reali5,nd o ,i*a*e (e5i*i6&Mm&*&rie.
../.#. Fi5i&%&gia (+&ar@ei +erebra%e
@a a5a activit&ii sistemului nervos stau actele reflexe. Se descriu dou& cate%orii de reflexe$ reflexe
necondiionate 1i reflexe condiionate.
Re7%eBe%e e+&-i@i&a*e0 9nn&scute 1i comune tuturor indivi5ilor0 sunt constante 1i invariaile. =rcurile
lor reflexe exist& de la na1tere 1i se 9nc)id la nivele inferioare ale nevraxului. Unele reflexe necondiionate
sunt sim/le 4cli/it0 tuse0 str&nut0 secreie salivar& etc60 altele sunt com/lexe 4lanuri de reflexe6 1i stau la a5a
form&rii instinctelor 4alimentar0 de re/roducere0 de a/&rare0 matern etc6.
Re7%eBe%e +&-i@i&a*e0 do,ndite 9n cursul vieii0 sunt tem/orare 1i individuale. =rcurile lor reflexe se
9nc)id la nivelul cortexului. Reflexele condiionate se fonnea5& /e a5a celor necondiionate0 /rin coincidena
re/etat& 9n tim/ a doi excitani0 unul necondiionat 4EN6 1i unul condiionat 4EC6 4fi%. (.!!.6.
Mecanismul form&rii unui reflex condiionat const& 9n stailirea unei le%&turi funcionale tem/orare
9ntre focarele de excitaie cortical& ale celor doi excitani care coincid0 EN 1i EC.
EB+i*a@ia este /rocesul cortical activ0 care /rovoac&0 menine sau intensific& activitatea nervoas&. =re
un efect /o5itiv asu/ra or%anismului.
I$ibi@ia este0 de asemenea0 un /roces activ care se manifest& /rin diminuarea sau 9ncetarea unor acti3
vit&i corticale$
in+ibiia e(tern0 necondiionat& sau 9nn&scut&0 este caracteristic& reflexelor necondiionate 1i
a/are
su aciunea unui excitant extern0 f&r& o /re%&tire /realail& a scoareiK
in+ibiia intern0 condiionat& sau do,ndit&0 este caracteristic& scoarei cererale 1i a/are numai
du/& o /re%&tire a acesteia. Excitantul care o /rovoac& este cel care a /rodus anterior reflexul condiionat.
Iormele in)iiiei interne sunt$ de stin%ere0 de 9nt,r5iere 1i de difereniere. Inhibiia de stingere se
/roduce aunci c,nd EC nu mai este asociat cu EN. Inhibiia de ntr!iere se /roduce atunci c,nd intervalul de
tim/ dintre a/licarea EC 1i a/licarea EN se m&re1te0 deci reflexul condiionat a/are du/& o /erioad& de laten&.
Inhibiia de difereniere se /roduce la asocierea mai multor excitani condiionai de aceea1i natur&0 dar de
intensit&i diferite.
EB+i*a@ia se /oate transforma 9n in)iiie 1i invers0 /roces de moilitate denumit -iami+! +&r*i+a%!. 7n
cadrul dinamicii corticale deoseim$ iradierea0 concentrarea 1i inducia reci/roc&.
Ira-ierea const& 9n extinderea excitaiei sau a in)iiiei dintr3o 5on& cortical& 9n 5one vecine le%ate
funcional de /rima. M&rimea /rocesului de iradiere de/inde de intensitatea stimulului.
C&+e*rarea este un /roces activ0 o/us fenomenului de iradiere. El const& 9n revenirea excitaiei sau
in)iiiei la 5ona iniial&.
I-,+@ia re+i'r&+! const& 9n fa/tul c& un focar de excitaie /rovoac& in)iiie 9n :urul lui0 9n tim/ ce un
focar de in)iiie /rovoac& 9n :urul lui o 5on& de excitaie. Ea tinde s& limite5e extinderea excitaiei sau a
in)iiiei0 iar din aceast& interde/enden& re5ult& un ec)iliru funcional 9ntre cele dou& /rocese.
Fig. ..##. Ar+,ri re7%eBe e+&-i@i&a*e <i +&-i@i&a*e -e (a%i6a@ie.
Eeg$ea <i (&m,%. 7n re%larea alternanei dintre ve%)e 1i somn0 un rol esenial 9l deine (i(*em,%
re*i+,%a* a+*i6a*&r a(+e-e* 4S==60 constituit din formaiunile reticulate ale trunc)iului cereral. =cestea
/rimesc aferene /rin colaterale ale c&ilor ascendente s/ecifice ale sensiilit&ii 1i trimit eferene ascendente 1i
descendente. Eferenele ascendente /roiectea5& difu5 1i nes/ecific 9n cortex0 determin,nd0 /rin im/ulsurile
declan1ate /ermanent0 cre1terea tonusului funcional 1i /re%&tirea lui /entru rece/ionarea informaiilor. Se
reali5ea5& astfel Nreacia de tre5ireU caracteristic& st&rii de ve%)e0 st&rii de con1tient& 1i /rocesului de 9nv&are.
7ntre cortex 1i formaiunea reticulat& exist& un /ermanent +ir+,i* +&r*i+&Mre*i+,%&M+&r*i+a%0 de ti/ feed3acS0
de autore%lare a activit&ii corticale.
Eeg$ea re/re5int& starea funcional& cereral& determinat& de cre1terea tonusului S==0 concomitent cu
orientarea con1tienei s/re o anumit& activitate. Je%)ea 9nce/e o dat& cu staiiirea contactului con1tient cu
mediul 9ncon:ur&tor sau cu %,ndurile /ro/rii 1i se termin& c,nd acest contact 9ncetea5&.
S&m,% se define1te ca o /ierdere natural&0 /eriodic& 1i reversiil& a relaiilor sen5itivo3motorii cu me3
diul exterior. =lternana somn3ve%)e coincide la om cu ciclul noa/te35i0 constituind ritmul nictemeral. 7n
somn se /roduc modific&ri ve%etative 4sc&derea frecvenei res/iratorii0 a deitului ventilator0 a deitului
cardiac0a tensiunii arteriale0 a activit&ilor di%estive 1i excretorii60 modific&ri somatice 4sc&derea tonusului
muscular 1i 9ncetarea activit&ii locomotorii6 1i modific&ri ioelectrice 4ale EE#86.
Somnul se datorea5& ooselii neuronilor care menin starea de ve%)e0 /rin in)iarea S==. Somnul este
influenat de existena unor condiii /ro/ice de amian& 4lini1te0 9ntuneric0 /o5iia culcat0 9nc)iderea oc)ilor6.
7n tim/ul somnului se /roduc fa5e ciclice de activitate neuronal& ; somnul parado(al sau /rofund0 ca3
racteri5at /rin mi1c&ri ra/ide ale %loilor oculari 1i a/ariia viselor0 1i somnul lent0 caracteri5at /rin mi1c&ri
oculare lente 1i sfor&it. Jisele atest& fa/tul c& somnul nu este o stare total li/sit& de con1tient&0 /recum nar3
co5a8 sau coma8. Jisele re/re5int& o tre5ire cortical& s/re lumea interioar&0 a ex/erienei /ro/rii0 ele /ut,nd fi
influenate de evenimentele anterioare0 /recum 1i de unii stimuli externi sau interni.
Somnul este necesar /entru refacerea unor structuri nervoase care 9ntrein starea de ve%)e. >rivarea de
somn0 la om 1i la animalele de ex/erien&0 /rovoac& modific&ri metaolice 1i tulur&ri funcionale la nivelul
SNC. ?urata somnului varia5& 9n funcie de v,rst& 1i de starea fi5iolo%ic& a or%anismului.
/urata medie a somnului este de -3 de ore la sugar, %3 ore la copii i adolesceni, C ore la aduli i de
B?' ore la persoanele vrstnice.
../.). A+*i6i*a*ea er6&a(! (,'eri&ar!
=ctivit&ile cererale se %ru/ea5& 9n$ activit&i de cunoa1tere 4co%nitive6 4fi%. (.!'.60 afective 1i volitive.
Fig. ..#). Evidenierea ariilor corticale prin tomogra*ie0 pe ba,a consumului de gluco, marcat: 1.
aria a,-i*i6!" #. aria 6i5,a%!" ). aria +,6i*e%&r 6&rbi*e" .. arii im'%i+a*e A gI-ire.
A. A+*i6i*!@i%e +&gi*i6e.
=6!@area. Re/re5int& /rocesul de acumulare con1tient& de informaii 1i do,ndire de ex/erien&.
=cumul&rile de noi cuno1tine nu sunt ereditare. Ele se do,ndesc 9n tim/ul vieii /rin interaciunea /erma3
nent& cu factorii de mediu natural 1i social. 7nv&area se desf&1oar& 9n tim/ul st&rii de ve%)e 1i necesit&
activitatea S==0 a diencefalului0 a sistemului limic 1i a neocortexului. Cortexul /relucrea5& datele furni5ate
de rece/tori 1i le fixea5& 9n memorie.
Iormarea de reflexe condiionate re/re5int& un mecanism elementar al 9nv&&rii numit +&-i@i&are
+%a(i+! 4/avlovist&6. El are la a5& asocierea cuno1tinelor 1i de/rinderilor ce urmea5& a fi 9nsu1ite0 cu
stimularea unor centri din sistemul limic 1i diencefal. <timularea centrului recompensei0 c,nd animalul de
ex/eriment execut& corect actul 9nv&at0 1i a centrului pedepsei0 c,nd animalul %re1e1te sau refu5& s& 9nvee0
%r&e1te /rocesul de 9nsu1ire de noi cuno1tine. =cest mod de 9nv&are0 a5at /e recom/ens& 1i /edea/s&0
/oart& numele de +&-i@i&are &'era*!. Este valail 1i 9n ca5ul 9nv&&rii umane.
Sustratul elementar al 9nv&&rii este re/re5entat de conexiunile sina/tice al c&ror num&r cre1te odat& cu
v,rsta 1i cu acumularea de noiuni noi.
7nv&area este influenat& de factorii amiani0 de /re5ena unor stimuli su/limentari 1i de o motivaie
cores/un5&toare. 7n ca5ul ne9nt&ririi a/are in)iiia de stin%ere. ?e aici reiese rolul im/ortant al re/etiiei.
Mem&ria. Re/re5int& ca/acitatea sistemului nervos de a reine activ0 de a recunoa1te 1i evoca selectiv
informaii 1i ex/eriene anterioare. 1emoria instantanee este ca/acitatea sistemului nervos de a 9nre%istra 1i
re/roduce imediat evenimente0 im/resii sau ima%ini care au avut loc cu c,teva secunde sau minute 9nainte.
1emoria de scurt durat asi%ur& conservarea informaiei /e durat& de ore sau 5ile. 1emoria de lung durat
4/ermanent&6 asi%ur& de/o5itarea informaiei /e durat& 9ndelun%at& 4fi%. (.!(.6.
7n memorare sunt im/licate ariile de asociaie /refrontale 1i /arieto3occi/itale0 sistemul limic 1i structuri
din diencefal 1i me5encefal. Cercet&rile au demonstrat c& 9n tim/ul /roceselor de memorare se intensific&
sinte5a de /roteine 1i =RN 9n neuroni.
Fig. ..#.. #omogra*ii: 1. a ,,i +reier (!!*&(" #. a ,,i b&%a6 -e ma%a-ia A%5$eimer.
I*e%ige@a. Ca/acitatea de 9nv&are de/inde de nivelul de inteli%en&. Ea este definit& dre/t ca/acitatea
intelectual& 9nn&scut& de 9nele%ere0 re5olvare 1i ada/tare la noi /roleme 1i condiii de via& 1i im/lic& 1i
factori de mediu socio3cultural. Stailirea nivelului de inteli%en& are deoseit& im/ortan& social& 1i se
determin& /rin teste s/ecifice 4IW6.
GI-irea ,ma!. Re/re5int& forma cea mai 9nalt& a cunoa1terii0 care ofer& /osiilitatea reflect&rii
realit&ii 1i /roiect&rii aciunilor viitoare. >e a5a informaiilor acumulate0 %,ndirea reali5ea5& reflectarea lumii
materiale su form& de idei0 noiuni0 asocieri lo%ice0 :udec&i etc. #,ndirea im/lic&0 /e l,n%& inte%ritatea
morfofuncional& a SNC0 numeroase /rocese nervoase0 ca$ excitaia 1i in)iiia0 iradierea 1i concentrarea0
inducia reci/roc&0 memori5area0 anali5a 1i sinte5a0 %enerali5area 1i astracti5area0 formarea le%&tu3rilor
tem/orare etc. 2r&s&turile %,ndirii sunt corelarea0 inte%rarea 1i /relucrarea informaiilor. Sustratul material al
%,ndirii este re/re5entat de ariile de asociaie frontale0 /arietale 1i tem/orale.
>. A+*i6i*!@i%e a7e+*i6e.
Em&@ii%e. Sunt /rocese afective de durat& scurt&0 /recum ucuria0 m,nia0 frica0 /l&cerea 1i ne/l&cerea. Se
ex/rim& somatic 1i ve%etativ. Modific&rile somatice se ex/rim& /rin$ mimic&0 /l,ns0 r,s0 %esturi0 voce0 tonus
muscular0 urmate uneori de atac sau fu%&.
Emoiile se ex/rim& 1i /rin activit&i viscerale$ ta)icardie8 sau radicardie80 modific&ri de tensiune arteri3
al&0 secreie sudoral& 1i endocrin&0 modific&ri 9n motilitatea tuului di%estiv. Ex/resiile emoionale au la om o
semnificaie social&0 ele reflect,nd starea afectiv& a /ersoanei0 /rin %esturi0 mimic& 1i tonul voririi.
Sustratul fi5iolo%ic al emoiilor cu/rinde loul frontal0 sistemul limic 1i )i/otalamusul.
M&*i6a@ia. Re/re5int& un /roces nervos com/lex care st& la a5a tuturor actelor de com/ortament.
Motivaia activea5& 1i direcionea5& un anumit ti/ de com/ortament. Motivaiile de ordin iolo%ic determin&
com/ortamentul alimentar0 conservarea individului0 com/ortamentul sexual 1i de 9n%ri:ire a urma1ilor.
@a om exist& 1i motivaii de ordin /si)ic 1i social. Motivarea idealului de com/ortament 9n de5voltarea
co/ilului este de ordin afectiv0 /roiectat& asu/ra tat&lui0 mamei0 educatorului sau asu/ra unor memri din %ru/ul
social 9n care co/ilul se de5volt&.
C. A+*i6i*!@i%e 6&%i*i6e.
E&i@a. Re/re5int& o form& de activitate nervoas& con1tient&. @a ori%inea oric&rui act voluntar se afl& un
im/uls0 o motivaie0 mai vec)e sau mai recent&. 7n elaorarea unor activit&i voluntare un rol deoseit 9l are
loul /refrontal0 ca sediu de inte%rare su/erioar& a /ersonalit&ii 1i com/ortamentului social ale individului.
Joina re/re5int& /entru individ /uterea de a lua deci5ii0 dar 1i /erseverena de a le duce la 9nde/linire.
../... F,+@ii%e -e aa%i5! <i (i*e5! a%e (+&ar@ei +erebra%e.
=ceste funcii constau 9n ca/acitatea scoarei de a su/une unei anali5e fine 1i de a diferenia excitanii din
aceea1i cate%orie0 care /rovin de la rece/tori.
?atorit& funciei de aa%i5!0 reflexele condiionate a/ar ca r&s/uns numai la excitanii condiionai fa& de
care s3au format 1i nu fa& de excitani asem&n&tori. >rin aceasta0 scoara este ca/ail& s& se/are numai acei
excitani care sunt im/ortani /entru via&0 reali5,nd o ada/tare fin& a or%anismului la variaiile mediului.
Iuncia de (i*e5! const& 9n ca/acitatea scoarei cererale de a %ru/a 1i de a sistemati5a excitanii care
acionea5& simultan sau succesiv asu/ra sa. Lonele de asociaie /ermit scoarei %ru/area 1i sinte5a excitanilor
9ntr3un sin%ur com/lex. Cele dou& funcii ale scoarei se condiionea5& reci/roc 1i asi%ur& scoarei o funcionare
unitar&0 /rin care se reali5ea5& inte%rarea or%anismului 9n mediu.
..0. SISTEMUL NEREOS EEGETATIE
<istemul nervos vegetativ <$= coordonea! i reglea! funciile organelor interne. <istemul vege?
tativ este constituit din dou componente: <$= simpatic i <$= parasimpatic 6fig. (.-B.7. >mbele inervea! ace?
leai organe, avnd de cele mai multe ori efecte antagonice. /in aceast dubl aciune re!ult tonusul neuro?
vegetativ, care asigur echilibrul dinamic al funciilor vitale.
..0.1.Si(*em,% er6&( (im'a*i+.
Com/onenta central& a sistemului nervos sim/atic este re/re5entat& de centrii nervo1i aflai 9n coarnele
laterale medulare0 unde a:un% axonii neuronilor afereni din viscere$ centrii /u/ilodilatatori din m&duva cervico3
dorsal&0 vasomotori0 /ilomotori 1i sudorali din m&duva dorsal&.
Com/onenta /eriferic& este re/re5entat& de lanurile %an%lionare /ara3verterale 4!!;!" de /erec)i de
%an%lioni unii /rin ramuri inter%an%lionare60 /lexurile viscerale 4celiac0 me5enteric su/erior0 me5enteric infe
rior 1i )i/o%astric6 1i /lexurile intramurale8. C&ile eferente sunt constituite din doi neuroni. Sina/sa dintre
neuronii /re%an%lionari 1i neuronii /ost%an%lionari se face 9ntr3una din aceste formaiuni nervoase0 de
re%ul& c,t mai a/roa/e de m&duv& 4fi%. (.!".6.
Fig ..#/. #ipuri de ci motorii simpatice% 1. +&are %a*era%e" #. r!-!+i! m&*&rie" ). ram,r!
+&m,i+a*! a%b!" .. ram,r! +&m,i+a*! +e,<ie" /. gag%i& -i %a@,% (im'a*i+ 'ara6er*ebra%" 0.
gag%i& 're6i(+era%" 1. g%a-! me-,%&(,'rarea%!" 2. &rgae 6i(+era%e.
;; e,r&i 'regag%i&ari ?7ibre mie%ii+e9
MMMMMM e,r&i '&(*gag%i&ari ?7ibre amie%ii+e9
Centrii vegetativi se pot grupa n: centri de comand 6cei din mduv, bulb i me!encefal7i centri de
integrare6cei din formaiunea reticulat, hipotalamus i cortex7.
<istemul nervos simpatic se distribuie difu! n pereii organelor, spre deosebire de sistemul nervos
parasimpatic care se distribuie n teritorii limitate.
Plexurile intramurale conin att fibre simpatice, ct i fibre parasimpatice.
)nele formaiuni ganglionare au att funcii de staii de releu, ct i funcii de centri refleci.
..0.#. Si(*em,% er6&( 'ara(im'a*i+.
Sistemul nervos /arasim/atic are dou& com/onente centrale0 care sunt locali5ate 9n trunc)iul cereral 1i 9n
m&duva sacrat&.
a9 Para(im'a*i+,% +raia. 7n trunc)iul cereral se afl&$ nucleul accesor al oculomotorului 4III60 de unde
/rovin firele /arasim/atice ale oculomotorului0 nucleii salivator su/erior 1i lacrimal0 de unde iau na1tere
firele /arasim/atice ale facialului 4JII60 nucleul salivator inferior0 de unde /ornesc firele /arasim/atice ale
%losofarin%ianului 4IE6 1i nucleul dorsal al va%ului 4E60 care re/re5int& ori%inea firelor /arasim/atice va%ale
4ta. (6.
b9 Para(im'a*i+,% (a+ra*. =cesta 91i are ori%inea 9n se%mentele medulare sacrate S
!
; S
(
.
Com/onenta /eriferic& a SNJ /arasim/atic este constituit&0 de asemenea0 din doi neuroni0 dar0 s/re
deoseire de SNJ sim/atic0 neuronul /re%an%lionar face sina/s& cu neuronul /ost%an%lionar 9n /ereii or%anelor
inervate sau 9n a/ro/rierea acestora.
Fig. ..#0. Si(*em,% er6&( 6ege*a*i6 'ara(im'a*i+
----------- sistemul nervos ve%etativ sim/atic
;;; sistemul nervos ve%etativ /arasim/atic
..0.). Fi5i&%&gia (i(*em,%,i er6&( 6ege*a*i6.
Sistemul nervos ve%etativ0 la fel ca sistemul nervos somatic0 91i desf&1oar& activitatea /rin acte reflexe0
av,nd ca sustrat anatomic arcuri reflexe ve%etative. Sistemul nervos ve%etativ are 1i un im/ortant rol inte3
%rator0 /rin armoni5area funciilor vitale 1i /rin asi%urarea mecanismelor )omeostatice.
Centrii nervo1i ve%etativi reali5ea5& trei modalit&i de inte%rare$
inte%rarea ve%etativ& /ro/riu35is& 4sim/atico3/arasim/atic&6 /rin aciunea anta%onist& a celor dou&
sisteme 4exem/lu$ reflexele /u/ilare6K
; inte%rarea somato3ve%etativ&0 /rin 9ntre/&trunderea unor funcii ve%etative cu manifest&ri ale vieii de
relaie 4exem/lu$ contracia musculaturii striate0 manifestare somatic&0 este 9nsoit& de vasodilataie0 manifestare
ve%etativ&6K
inte%rarea neuro3endocrin& 4exem/lu$ stimularea secreiei )i/ofi5are de c&tre centrii ve%etativi
)i/otalamici6.
7n taelul + sunt redate asem&n&rile 1i deoseirile funcionale dintre com/onentele sistemului
nervos ve%etativ.
Tab. 1. A+@i,ea SNE (im'a*i+ <i 'ara(im'a*i+ a(,'ra &rgae%&r e7e+*&are.
EIEC2DRI EIEC2E@E SNJ SIM>=2IC EIEC2E@E SNJ >=R=SIM>=2IC
Mu1c)i radiari ai irisului ; contracie ; dilatarea /u/ilei ;
Mu1c)i circulari ai irisului ; contracie ; mic1orarea /u/ilei
Mu1c)i ciliari radiari ; relaxare ; vedere la distan& ;
Mu1c)i ciliari circulari ; contracie ; vedere de a/roa/e
Hron)ii ; ron)odilatator ron)oconstrictor
Inima ; cardioaccelerator cardiomoderator
Jase coronare ; coronaroconstricie coronarodilatator
Jase din te%ument ; vasoconstricie vasodilataie
Jase din mu1c)i ; vasoconstricie vasodilataie
Jase din creier ; vasoconstricie vasodilataie
Stomac 1i intestin ;diminuarea tonusului 1i
motilit&ii
; constricia sfincterelor
; cre1terea tonusului 1i motilit&ii
; relaxarea sfincterelor
Je5ica urinar& ; relaxarea mu1c)iului ve5ical
; contracia sfincterului ve5ical
intern
; contracia mu1c)iului ve5ical
; relaxarea sfincterului ve5ical intern
#lande lacrimale ; ; vasodilataie0 secreie %landular&
aundent&
#lande salivare
#lande %astrice 1i intestinale
; secreie redus& de saliv&
v,scoas&
; in)iarea secreiei
; secreie aundent& de saliv& a/oas&
; stimularea secreiei
/. ANALIZATORII
<istemul nervos i ndeplinete rolul de integrare a organismului n mediul ncon*urtor i de
coordonare a funciilor organelor interne pe ba!a informaiilor recepionate din mediul extern i din mediul
intern. <tructurile anatomice care reali!ea! aceste funcii se numesc anali!atori. >nali!atorii sunt sisteme
complexe care recepionea!, conduc i transform excitaiile n sen!aii adecvate.
=nali5atorii sunt constituii din trei se%mente$ /eriferic0 intermediar 1i central.
a9 Segme*,% 'eri7eri+0 rece/torul0 este o celul& sau un %ru/ de celule s/eciali5ate /entru rece/ionarea
variaiei unei anumite forme de ener%ie care re/re5int& excitantul s/ecific.
?u/& teritoriul de rece/ie a excitanilor0 rece/torii se clasific& 9n$ exteroce/tori0 /ro/rioce/tori 1i
interoce/tori. ?u/& distana de la care acionea5& excitantul0 rece/torii /ot fi$ de contact 4tactili0 %ustativi etc.6
1i de distan& 4auditivi0 olfactivi etc6. Rece/torii /ot fi lieri 4terminaii nervoase liere 1i cor/usculi60 sau /ot
fi inclu1i 9n &rgae%e -e (im@. Ei difer& structural de la un anali5ator la altul0 dar 9ntotdeauna transform&
aciunea stimulului 9n /otenial de rece/tor s/ecific0 a/oi 9n /otenial de aciune0 influx nervos nes/ecific.
Jaloarea /otenialului de rece/tor varia5& 9n funcie de intensitatea excitantului. S/re deoseire de
acesta0 la nivelul firei nervoase se manifest& numai modularea frecvenei /otenialului de aciune.
b9 Segme*,% i*erme-iar 4calea aferent&6 este constituit din neuronii /seudouni/olari0 din %an%lionii
s/inali 1i tracturile ascendente medulare sau din firele sen5itive ale unor nervi cranieni. C&ile aferente trimit
colaterale la nuclei ai trunc)iului cereral.
+9 Segme*,% +e*ra% este re/re5entat de ariile corticale0 unde informaiile sunt transformate0 du/& /ro3
cese de anali5& 1i sinte5&0 9n sen5aii s/ecifice.
/.1. ANALIZATORUL CUTANAT
>nali!atorul cutanat are rol n integrarea organismului n mediu i n aprarea activ, prin reaciile
adaptative generate pe ba!a excitaiilor prelucrate de <$C i transformate n sen!aii tactile, termice i
dureroase.
a9 Segme*,% 'eri7eri+ este re/re5entat de rece/torii tactili0 termici 1i durero1i situai 9n /iele.
Pie%ea este or%anul con:unctivo3e/itelial0 care aco/er& inte%ral su/rafaa or%anismului 1i se continu& cu
mucoase la nivelul orificiilor. >ielea este constituit& din trei straturi$ e/iderm0 derm 1i )i/oderm 4fi%. ".1.6.
E'i-erm,% este un esut e/itelial /luristratificat c)eratini5at. 7n stratul a5al se afl& melanocite0
care secret& melanin&0 cu rol foto/rotector.
8erm,% este un esut con:unctiv dens. @a contactul cu memrana a5al& /re5int& /a/ile dermice.
Stratul /rofund este cel mai re5istent datorit& firelor de cola%en0 reticulin& 1i elastice /re5ente aici.
>mprentele digitale, utili!ate n criminalistic, repre!int imaginea dispunerii papilelor dermice
digitale, caracteristice fiecrui individ.
; :i'&-erm,% este un esut con:unctiv lax0 cu %ru/uri de adi/ocite. ?e/o5itea5& tri%liceride0 re5erva
de %r&sime sucutan& a or%anismului.
Jasculari5aia este mai dens& 9n stratul /a/ilar al dermului 1i 9n /oriunea sudermic&.
7n /iele se afl& /roduciile acesteia$ /&rul cu mu1c)ii erectori0 %landele seacee 1i sudori/are0 /recum 1i
rece/torii sensiilit&ilor cutanate s/ecifice.
F,+@ii%e 'ie%ii sunt$ funcia de /rotecie 9m/otriva a%enilor externi0 de excreie 4/rin %landele
sudori/are60 de termore%lare 4/rin vasodilataie0 vasoconstricie /eriferic& 1i secreie sudoral&60 de de/o5itare a
li/idelor 1i funcia de or%an de sim0 /rin rece/torii /e care 9i conine.
<ensibilitatea tactil fin0 e/icritic& sau de atin%ere0 este determinat& de excitani care /roduc deform&ri
u1oare ale te%umentului. Sensiilitate tactil& mai /ronunat& /re5int& 5onele /&roase0 /ul/a de%etelor 1i u5ele.
<ensibilitatea tactil presional este determinat& de a/&sare0 iar rece/torii s/ecifici sunt situai 9n /ro3
fun5imea te%umentului.
?ou& sau mai multe excitaii tactile a/licate simultan sunt rece/ionate numai dac& distana dintre
/unctele excitate este suficient de mare. Ienomenul /oart& numele de -i(+rimiare *a+*i%!.
<ensibilitatea termic este neuniform& /e su/rafaa te%umentului. Rece/torii /entru rece sunt mai
numero1i dec,t cei /entru cald. Intensitatea sen5aiei de/inde de m&rimea su/rafeei excitate 1i de diferena de
tem/eratur& dintre te%ument 1i excitant.
Fig. /.1. Structura pielii: 1. #. (*ra*,ri +&r&a(e" ). (*ra* gra,%&(" .. (*ra* '&%ie-ri+" /. (*ra* ba5a%"
0. -erm" 1. 5&! 'a'i%ar!" 2. 5&! re*i+,%ar!" 3. $i'&-erm" 14. ar*er!" 11. er6 6ege*a*i6" 1#. 6e!" 1).
a-i'&+i*e" 1.. g%&mer,%,% g%a-ei (,-&ri'are" 1/. +&r',(+,%,% Pa+ii" 10. er6 (e5i*i6" 11. +aa%
eB+re*&r" 12. 7&%i+,% 'i%&(" 13. r!-!+ia 7ir,%,i -e '!r" #4. g%a-! (eba+ee" #1. m,<+$i ere+*&r" ##.
*ermia@ii er6&a(e %ibere" #). +&r',(+,% Mei((er" #.. 'a'i%! -ermi+!" #/. '&r" #0. 7ir -e '!r.
<ensibilitatea dureroas, determinat& de excitani care /roduc le5iuni celulare0 se manifest& mai intens
la nivelul de%etelor0 u5elor 1i v,rfului limii. @a durerea te%umentar& se manifest& o mare ca/acitate de
discriminare0 deoarece aceea1i 5on& a /ielii /oate fi inervat& de mai muli neuroni. ?urerea visceral& /oate fi
determinat& 1i de distensia unui or%an. =l%orece/torii sunt mai rari 9n viscere0 motiv /entru care durerea
visceral& nu se /oate locali5a /recis.
?atorit& conducerii /e acelea1i c&i medulare a sensiilit&ilor dureroase somatice 1i viscerale0 durerea
somatic& este 9nsoit& de reacii ve%etative 4accelerare a ritmului cardiac0 secreie sudoral&60 iar durerea
visceral& este 9nsoit& de reflexe somatice 4contracia musculaturii adominale6.
7n taelul - este redat& distriuia rece/torilor0 rolul lor 1i stimulii la care reacionea5&.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere. C&ile aferente au fost descrise la funcia de conducere a m&duvei 1i la
nervii cranieni. 7n ca5ul fasciculelor s/inoulare0 axonilor deutoneuronilor din ul li se al&tur& 1i firele
sen5itive ale tri%emenului 4J6.
+9 Segme*,% +e*ra% al anali5atorului cutanat este locali5at 9n %irusul /ostcentral din loul /arietal
4ariile someste5ice6. >roieciile tactil&0 termic& 1i dureroas& dintr3o anumit& re%iune a cor/ului se amestec& 9n
aceea1i 5on& a scoarei de /e emisfera o/us&.
>e a5a informaiilor din mediul extern0 se creea5& sen5aii care /ermit recunoa1terea dimensiunilor0
formei0 %reut&ii 1i consistenei unui cor/0 a viraiilor0 a diferenelor de tem/eratur& 1i a unor a%eni nocivi.
>e aceast& a5& se /ot elaora comen5i adecvate0 care au ca re5ultat reacia de ada/tare a or%anismului.
=nali5atorul cutanat0 9m/reun& cu anali5atorul Sineste5ic0 asi%ur& determinarea /o5iiei 1i de/las&rii unor
se%mente cor/orale 9n ra/ort cu altele.
Tab.2. Pri+i'a%e%e *i',ri -e re+e'*&ri +,*aa@i.
SENSIHI@I X
2=2E
2I> ?E RECE> X
2DRI
RECE>2DRI @DC=@IL=RE S2IMU@I
; tactil& fin& ; mecanorece/tori
;cor/usculi:
; Meissner
; MerSel
; /a/ile dermice
; foliculii /ilo1i
; deform&ri u1oare ale
te%umentului 4atin%ere6
tactil& /roto3
/atic&
; mecanorece/tori
;cor/usculi:
; #ol%i
; Ruffini
; >acini
; )i/oderm ; /resiune0 deformare
1i 9ntindere a te%ume3
nului
; termic& ; termorece/tori
;cor/usculi:
; Crause
; Ruffini
;terminaii ner3
voase liere
; derm
; )i/oderm
; corneea %loului
ocular
; rece
; cald
4diferene de
tem/eratur&6
; dureroas& ; al%orece/tori terminaii ner3
voase liere
;e/iderm0 foliculi
/ilo1i0 cornee
;nes/ecifici care deter3
min& le5iuni celulare
/.#. ANALIZATORUL OINESTEZIC
>nali!atorul 5ineste!ic, informea! <$C despre po!iia i micarea n spaiu ale corpului i ale
segmentelor sale, precum i despre gradul de contracie a muchilor. Pe ba!a acestor informaii, prelucrate
de centrii nervoi superiori, apar sen!aiile posturale i de micare i se elaborea! comen!i care determin
tonusul muscular i contraciile musculare adecvate diferitelor micri.
a9 Segme*,% 'eri7eri+ al anali5atorului Sineste5ic este constituit din /ro/rioce/tori situai 9n mu1c)i0
tendoane0 a/onevro5e0 ca/sule articulare0 /eriost 1i /ericondru. Numele 1i re/artiia /ro/rioce/torilor este
redat& 9n taelul ..
Dr%anele tendinoase #ol%i 4fi%. ".!. =6 sunt stimulate de cre1terea tensiunii 9n tendoane0 determinat& de
contracia muscular&.
Cor/usculii >acini au ca stimul /resiunea exercitat& asu/ra formaiunilor structurale 9n care se %&sesc. Ei
sunt sensiili la mi1c&ri ra/ide 1i la viraii.
Ferminaiile nervoase libere din articulaii i muchi sunt numai receptori ai durerii i nu proprio?
ceptori.
Tab. 3. 8i(*rib,@ia 'r&'ri&+e'*&ri%&r.
>RD>RIDCE>2DRI @DC=@IL=RE
Dr%ane tendinoase #ol%i 9n tendoane 1i li%amente
Cor/usculi >acini 9n tendoane0 ca/sule articulare0 fascii musculare0
li%amente0 /eriost0 /ericondru
Iusuri neuromusculare /rintre firele musculare
Fig. /.#. A. 1rgane tendinoase Golgi: 1. 7ibr! (e5i*i6!" #. +a'(,%! +&G,+*i6!" ). 7ibre -e +&%age.
>. 2us neuromuscular: 1. 7ibre m,(+,%are eB*ra7,(a%e" #. +a'(,%! +&G,+*i6! a 7,(,%,i" ). 7ibr!
i*ra7,(a%!" .. *ermia@ii er6&a(e ('ira%a*e" /. 7ibre A b,+$e*" 0, 1. 7ibre (e5i*i6e" 2. 7ibre e7ere*e
gama" 3. 7ibre e7ere*e a%7a.
Cei mai im/ortani /ro/rioce/tori sunt fusurile neuromusculare 4fi%. ".!. H6. =cestea sunt constituite din
%ru/e de !;10 fire intrafusale0 cu rol sen5itivo3motor0 situate 9ntre firele musculare oi1nuite 4extrafusale6
1i /aralel cu acestea. Extremit&ile firelor intrafusale /ot fi /rinse /e tendoane 1i fire extrafusale sau numai
/e fire extrafusale. D fir& intrafusal& are extremit&i striate contractile 1i o /oriune central& necontractil&0
mai voluminoas&0 cu mai muli nuclei 1i f&r& miofirile.
Inervaia sen5itiv& a fusului este format& din terminaii /rimare s/iralate0 situate 9n 5ona central&0 1i ter3
minaii secundare0 fire N9n uc)etU0 situate la extremit&ile 5onei centrale. 2erminaiile /rimare0 cu con3
ducere ra/id&0 sunt stimulate de %radul de 9ntindere al mu1c)iului.
Inervaia motorie0 /ro/rie ca/etelor contractile ale firelor intrafusale0 este
re/re5entat& de fire nervoase cu ori%inea 9n neuronii motori %ama medulari0 s/re deoseire de firele
extrafusale care sunt inervate de neuronii motori alfa medulari.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere este re/re5entat de$
c&ile nervoase ale sensiilit&ii /ro/rioce/tive incon1tiente0 care deservesc activitatea reflex& de
contracie tonic& a mu1c)ilor 4au fost studiate la funciile m&duvei6K
c&ile sensiilit&ii /ro/rioce/tive con1tiente0 re/re5entate de fasciculele s/inoulare0 la care se
adau%& aferente cereelo3corticale.
+9 Segme*,% +e*ra% 9l re/re5int& ariile sen5itivomotorii corticale0 care m&r%inesc 1anul central0 unde
are loc anali5a informaiilor aduse /e c&ile sensiilit&ii /ro/rioce/tive con1tiente 1i transformarea lor 9n
sen5aii 1i aciuni motorii tonice corective.
/.) ANALIZATORUL OLFACTIE
>nali!atorul olfactiv recepionea! i prelucrea! informaiile referitoaare la proprietile chimece ale
unor substane odorante, aflate la o anumit distan fa de organism.
a9 Segme*,% re+e'*&r este format din e/iteliul olfactiv constituit din celule rece/toare 4c)emorece/3
tori de distan&6 1i din celule de susinere incluse 9n mucoasa olfactiv&.
Mucoasa olfactiv& are o su/rafa& de !;' cm
!
1i este dis/us& 9n re%iunea su/erioar& a foselor na5ale
4fi%. ".'.6. Celulele rece/toare sunt neuroni i/olari sen5itivi. ?endritele acestora /re5int& utoni olfactivi de
la care /leac& *;- cili olfactivi rece/tori0 care de/&1esc celulele de susinere 1i /&trund 9n mucusul secretat
de celulele %landulare ale mucoasei olfactive 4fi% ".(.6.
Fig. /.) -ocali,area mucoasei ol*active: 1. 7&(! a5a%!" #. +&re* a5a% (,'eri&r" ). m,+&a(!
&%7a+*i6!" .. b,%b &%7a+*i6" /. &( e*m&i-" 0. +&ae" 1. b&%*! 'a%a*i!.
Fig. /... Structura mucoasei ol*active i cile ol*active: 1. e'i*e%i, &%7a+*i6" #. (,b(*a@! &-&ra*!" ).
m,+,(" .. +i%i &%7a+*i6i" /. b,*& &%7a+*i6" 0. e,r& bi'&%ar &%7a+*i6" 1. +e%,%! -e (,(@iere" 2. +e%,%!
ba5a%!" 3. @e(,* +&G,+*i6" 14. g%a-! m,+&a(!" 11. er6 &%7a+*i6" 1#. %am! +i,r,i*! a e*m&i-,%,i" 1).
+e%,%e mi*ra%e" 1.. b,%b &%7a+*i6.
Calea olfactiv este format numai din doi neuroni, protoneuronul fiind celula receptoare.
Inflamarea mucoasei na!ale n afeciuni respiratorii scade sensibilitatea olfactiv.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere. =xonii neuronilor olfactivi0 care constituie /rotoneuronul c&ii0 str&at 9n
m&nunc)iuri lama ciuruit& a etmoidului 1i /&trund 9n cutia cranian&0 form,nd nervii olfactivi cu traseu
/,n& la ulii olfactivi. =ici fac sina/sa cu celulele mitrale0 care re/re5int& deutoneuronii c&ii olfactive.
=xonii acestora se des/art$ o /arte trec 9n ulul contralat0 iar cealalt& /arte formea5& tracturile8 olfactive0
care se /roiectea5& 9n cortex.
+9 Segme*,% +e*ra% este re/re5entat de /aleocortexul olfactiv0 aria de /roiecie /rimar& a aferenelor
olfactive.
Fi5i&%&gia aa%i5a*&r,%,i &%7a+*i6. =nali5atorul olfactiv are rol 9n a/recierea calit&ii aerului0 /revenind
/&trunderea 9n or%anism a unor sustane nocive. 7m/reun& cu anali5atorul %ustativ0 anali5atorul olfactiv
intervine 9n a/recierea calit&ii alimentelor 1i 9n declan1area secreiei salivare.
Stimulii s/ecifici sunt re/re5entai de sustanele volatile0 care a:un% la rece/tori odat& cu aerul ins/irat.
Sustanele volatile sunt rece/ionate numai du/& di5ilvarea lor 9n /elicula de mucus. >entru a /utea fi
rece/ionate0 aceste sustane treuie s& ai& o concentraie e%al& sau su/erioar& /ra%ului de excitailitate.
>ra%ul de excitailitate re/re5int& cantitatea minim& de sustan& odorant& ca/ail& s& /rovoace sen5aia
de miros. =cesta varia5& 9n funcie de natura sustanelor. Intensitatea sen5aiei olfactive este /ro/orional& cu
concentraia sustanei odorante 9n aer 1i de/inde de urm&torii factori$ %radul de soluilitate a /articulelor 9n
lic)idul care aco/er& mucoasa0 umiditatea mucoasei0 v,rsta 1i starea fi5iolo%ic& a or%anismului.
?ac& sustanele odorante /ersist& un tim/ mai 9ndelun%at0 a/are fenomenul de ada/tare.
/... ANALIZATORUL GUSTATIE
>nali!atorul gustativ recepionea! i prelucrea! excitaiile determinate de proprietile chimice ale
substanelor sapide , solubile care intr n contact cu mucoasa bucal.
a9 Segme*,% re+e'*&r este re/re5entat de mu%urii %ustativi0 r&s/,ndii 9n 9ntrea%a mucoas& uco3
farin%ian& 1i 9n mucoasa lin%ual&.
Mu%urii %ustativi 4fi%. ".". =6 au form& ovoid&0 cu /olul a5al a1e5at /e memrana a5al& a e/iteliului
lin%ual. @a /olul a/ical /re5int& un /or %ustativ. 7ntr3un mu%ure %ustativ exist& ";!0 celule sen5oriale cu cili0
care re/re5int& formaiunile rece/toare.
7n mucoasa lin%ual&0 mu%urii %ustativi /ot fi %ru/ai 9n /a/ile %ustative 4fi%. ".". H6. >a/ilele
circumvalate8 formea5& la a5a limii J3ul lin%ual0 cele fun%iforme8 sunt r&s/,ndite /e v,rful 1i mar%inile
anterioare ale limii0 iar cele foliate8 /e mar%inile /osterioare ale limii 4fi%. ".*. =6.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere. ?e la /olul a5al al celulelor rece/toare /ornesc firele sen5itive ale
nervilor cranieni JII0 IE 1i E. Nervul facial inervea5& /rimele !M' ale limii0 %losofarin%ianul treimea
/osterioar&0 iar va%ul0 restul mu%urilor %ustativi /,n& la e/i%lot&.
>rotoneuronii8 c&ilor sunt situai 9n %an%lionii nervilor cranieni JII0 IE 1i E. ?endritele acestora sunt
conectate cu celulele rece/toare. ?eutoneuronii se afl& 9n nucleul solitar din ul0 unde conver% firele
sen5itive ale celor trei nervi cranieni. =xonii acestora0 du/& 9ncruci1are0 fac sina/s& cu cel de3al treilea neuron
9n talamus.
+9 Segme*,% +e*ra% este re/re5entat de aria %ustativ&0 situat& la a5a %irusului /arietal ascendent0
unde se inte%rea5& sensiilitatea %ustativ& cu cea tactil&0 termic& 1i dureroas& a limii0 transmis& /rin firele
tri%emenului 4J6.
Fig. /./. A. Mugure gustativ: 1. '&r g,(*a*i6" #. +i%i g,(*a*i6i" ). +e%,%e (e5&ria%e" .. +e%,%e -e
(,(@iere" /. 7ibre er6&a(e. >. 3apil gustativ4 0. (,'ra7a@a %imbii" 1. m,g,ri g,(*a*i6i" 2. 7ibre
er6&a(e" 3. g%a-e (e+re*&are.
Fig. /.0. A. !istribuia pe limb a tipurilor de papile: 1. 'a'i%e +ir+,m6a%a*e" #. 'a'i%e 7i%i7&rme" ).
'a'i%e 7,giM7&rme" .. r!-!+ia %imbii" /. e'ig%&*!" 0. amig-a%! 'a%a*i!" 1. amig-a%! %ig,a%!" 2. +&r',%
%imbii. >. -ocali,area gusturilor: 3. amar" 14. a+r," 11. (!ra*" 1#. -,%+e.
/eterminai locali!area pe limb a receptorilor gustativi speciali!ai, utili!nd diferite substane sapide.
Fi5i&%&gia aa%i5a*&r,%,i g,(*a*i6. #ustul contriuie la a/recierea calit&ii alimentelor0 /revenind
/&trunderea 9n or%anism a alimentelor alterate0 1i la declan1area secreiilor di%estive.
?eoseim /atru ti/uri de sen5aii %ustative$ acru0 s&rat0 dulce 1i amar. =riile lin%uale ale diferitelor %us3
turi au locali5are s/ecific&0 deci mu%urii %ustativi do,ndesc o anumit& s/eciali5are 4fi%. ".*. H6.
>ra%ul de excitailitate %ustativ& este diferit /entru fiecare sustan&. Cea mai mare sensiilitate se
manifest& /entru sustanele amare. Intensitatea sen5aiei de/inde de concentraia sustanei di5olvate0 de
num&rul rece/torilor excitai 1i de tem/eratura soluiei. =nali5atorul %ustativ0 la fel ca 1i cel olfactiv0 se
ada/tea5& la aciunea 9ndelun%at& a unui excitant.
/./. ANALIZATORUL EIZUAL
Cea mai mare parte a informaiilor din mediul exterior este recepionat prin v!. =ederea are un rol
esenial n adaptarea la mediu, n orientarea spaial, n meninerea echilibrului i n activitile specific
umane.
a9 Segme*,% re+e'*&r este inclus 9n %loul ocular. #loul ocular este constituit din$ 9nveli1uri0 a/aratul
o/tic 1i rece/torul 4fi%. ".+.6.
Fig. /.1. Seciune sagital prin globul ocular: 1. (+%er&*i+a" #. m,<+$i -re'* (,'eri&r" ). +&r&i-!" ..
+&r' +i%iar" /. 'a*a ga%be!" 0. er6 &'*i+" 1. 'a*a &arb!" 2. re*i!" 3. +ri(*a%i" 14. iri(" 11. ,m&are
a'&a(!" 1#. +&ree.
5nveliurile globului ocular:
; 2unica firoas&0 (+%er&*i+a0 este o formaiune con:unctiv&0 al& la exterior0 cu rol /rotector. >e ea se
inser& musculatura extrinsec& a %loului ocular 4ta. 10.6. >re5int& anterior corneea trans/arent&0 iar /osterior
este str&&tut& de nervul o/tic.
Tab. 14. M,(+,%a*,ra eB*ri(e+! a g%&b,%,i &+,%ar.
MUCFI EE2RINSECI INERJ=GIE
; dre/i$ su/erior0 inferior 1i medial 4intern6
; olic inferior
; firele somatice ale oculomotorului 4III6
; dre/t lateral 4extern6 ; nervul aducens 4JI6
; olic su/erior ; nervul tro)lear 4IJ6
2unica vascular&0 +&r&i-a0 este /i%mentat& 1i vasculari5at&. =re funcii trofice 1i confer&
interiorului %loului ocular calitatea de camer& oscur&. ?in ea se constituie 9n /artea anterioar& irisul 1i
cor/ul ciliar 4musculatura intrinsec&8 neted& a %loului ocular6 cu fire circulare 1i radiare.
2unica nervoas&0 re*ia0 cu/rinde celulele fotorece/toare.
)paratul optic cu/rinde medii trans/arente$
Corneea transparent este nevasculari5at&0 o%at inervat& /rin terminaii nervoase liere.
Umoarea apoas din camera anterioar& este un lic)id trans/arent0 secretat /ermanent de /rocesele
ciliare 1i drenat /rin sistemul venos.
Cristalinul este o lentil& iconvex&0 trans/arent&0 9nvelit& 9ntr3o ca/sul& ; cristaloida. Este situat
9n s/atele irisului 1i le%at de cor/ul ciliar /rin li%amentul sus/ensor. Nu este vasculari5at 1i nici inervat.
Corpul vitros este un %el trans/arent. El um/le cavitatea /osterioar& a %loului ocular 9ntre
cristalin 1i retin&.
Re+e'*&r,% este re*ia, constituit& din 5ece straturi celulare 4fi%. ".-.6. Stratul /rofund0 format din
celule /i%mentare0 are funcii de /rotecie 1i metaolice0 asi%ur,nd sinte5a /i%menilor fotosensiili. =l doilea
strat cu/rinde celulele fotosensiile cu conuri 1i astona1e.
Fig. /.2% Straturile retinei: 1. 'igme*ar" #. +&,ri <i ba(*&a<e" ). %imi*a*! eB*er!" .. gra,%ar
eB*er" /. '%eBi7&rm eB*er" 0. e,r&i bi'&%ari" 1. '%eBi7&rm i*er" 2. e,r&i m,%*i'&%ari" 3. 7ibre
&'*i+e" 14. %imi*a*! i*er!.
Celulele cu conuri, a/roximativ + milioane M retin&0 /redomin& 9n /ata %alen& 4maculata lutea6 1i
constituie 9n exclusivitate fovea centralis, 5ona cu acuitate8 vi5ual& maxim&. >i%mentul fotosensiil este
i&-&('ia. Celulele cu conuri au rol im/ortant 9n vederea diurn&0 9n /erce/tarea culorilor 1i a formelor.
Celulele cu bastonae, a/roximativ 1'0 milioane M retin&0 sunt mai numeroase la /eriferie0 mai /uine 9n
/ata %alen& 1i li/sesc din fovea centralis. >i%mentul fotosensiil al acestora este r&-&'(ia. Celulele cu
astona1e asi%ur& vederea la lumin& sla&0 vederea nocturn&.
@a nivelul stratului neuronilor bipolari 1i al stratului neuronilor multipolari din retin& se manifest&
/rocesul de convergen.
Un neuron multi/olar0 9m/reun& cu neuronii i/olari care conver% la acesta 1i cu celulele fotorece/toare
care conver% la neuronul i/olar0 formea5& o unitate funcional 4fi%."..6.
Fig. /.3. 3rocesul de convergen: A. A re*ia 'eri7eri+!" >. A ma+,%a %,*ea" C. A 7&6ea +e*ra%i(.
=cuitatea vi5ual& de/inde de structura unit&ilor funcionale asu/ra c&rora acionea5& lumina.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere. >rimul neuron al c&ii o/tice este re/re5entat de celulele i/olare din
retin&. ?endritele acestora sunt conectate cu celulele fotorece/toare. =l doilea neuron al c&ii 9l constituie
celulele multi/olare retiniene. =xonii lor formea5& nervii optici. Iirele acestora se 9ncruci1ea5& /arial 9n
c)iasma o/tic&0 a/oi continu& su numele de tracturi optice /,n& la cor/ii %eniculai laterali metatalamici
unde fac sina/s& cu al treilea neuron. =xonii neuronilor metatalamici de releu au /roiecie cortical& 4fi%. ".106.
?in cor/ii %eniculai se des/rind colaterale s/re nucleii nervilor cranieni III0 IJ0 JI0 s/re m&duva
cervico3dorsal&0 s/re coliculii cvadri%emeni su/eriori 1i s/re S==. =cestea constituie c&ile reflexelor o/tice
de orientare0 ada/tare 1i acomodare.
+9 Segme*,% +e*ra% este locali5at 9n loii occi/itali ai emisferelor cererale0 de o /arte 1i de alta a
sci5urii calcarine0 unde se afl& aria o/tic& /rimar&. 7n :urul acesteia exist& 5ona de asociaie vi5ual&0 care
determin& reali5area noiunii de s/aiu0 necesar& 9n orientare 1i recunoa1tere0 1i asi%ur& memoria vi5ual&.
Fi5i&%&gia aa%i5a*&r,%,i 6i5,a%. =nali5atorul vi5ual /ermite recunoa1terea formei0 culorii0
lumino5it&ii0 mi1c&rii oiectelor 1i a/recierea distanelor. 7n corelaie cu anali5atorii acustic0 vestiular 1i
Sineste5ic0 reali5ea5& orientarea 9n s/aiu 1i meninerea ec)ilirului.
>roiectarea ima%inii /e retin& se datorea5& a/aratului o/tic care0 /rin /rocese de refracie0 ada/tare la
intensitatea luminii 1i acomodare la distan&0 asi%ur& focali5area ra5elor de lumin& la !( mm 9na/oia crista3
linului0 /e direcia axului o/tic0 /e /ata %alen&. Ima%inea format& este real&0 mai mic& 1i r&sturnat& 4fi%.
".11.6.
Eeamintii?v de la fi!ic n ce condiii apare refracia luminii i preci!ai fenomenul n ca!ul mediilor
transparente ale ochiului.
>rocesul vederii este descris 9n mai multe fa5e0 care0 9n realitate0 se desf&1oar& concomitent.
1. Re7%eB,% -e +&6erge@! const& 9n mi1carea concomitent& a celor doi oc)i0 av,nd ca urmare modifi3
carea /o5iiei axelor o/tice 1i re/erarea corect& a oiectelor 9n s/aiu0 indiferent de distana /,n& la oiect 1i de
/o5iia acestuia.
Preci!ai muchii extrinseci ai fiecrui glob ocular, care reali!ea! orientarea ochilor n *os, n sus, la
stnga i la dreapta.
Fig. /.14. Cile de conducere ale anali,atorului vi,ual: 1. +Im' 6i5,a%" #. g%&b &+,%ar" ). er6 &'*i+"
.. +$ia(m! &'*i+!" /. *ra+* &'*i+" 0. +&r'i gei+,%a@i %a*era%i" 1. ba-e%e*! &'*i+!" 2. arie 6i5,a%!" 3.
',*e" 14. +&%i+,%i +6a-rigemei" 11. ,+%ei ai er6i%&r +raiei III, IE, EI" 1#. 7ibr! 6ege*a*i6!
'regag%i&ar! ?III9" 1). 7ibr! 6ege*a*i6! '&(*gag%i&ar! ?III9" 1.. gag%i& +i%iar.
C,m/urile vi5uale ale celor doi oc)i se su/ra/un /arial. Lona de su/ra/unere formea5& c,m/ul de
vedere inocular&.
>rin anali5a cortical& 1i diferenierea im/ulsurilor din c,m/urile de vedere monocular& 1i inocular&0 la
care se adau%& im/ulsurile /ro/rioce/tive de la mu1c)ii extrinseci 9n tim/ul reflexelor de conver%en&0 se
asi%ur& a/recierea distanelor fa& de oiecte.
Iiecare oc)i vede oiectul su un un%)i diferit0 %ener,nd vederea stereosco/ic&0 9n relief.
#. A-a'*area la intensitatea luminii se reali5ea5& /rin dou& cate%orii de /rocese$ reacia /u/ilar& 1i
ada/tarea fotoc)imic&.
a9Rea+@ia ','i%ar!. Irisul re%lea5& reflex 4/rin variaia diametrului /u/ilar6 cantitatea de lumin&
/roiectat& /e retin&. Stimulul este lumina0 rece/torul este retina0 c&ile aferente sunt somatice0 iar c&ile eferente
sunt ve%etative0 sim/atice 1i /arasim/atice.
b9A-a'*area 7&*&+$imi+!. @a /roiectarea luminii /e retin&0 /i%menii fotosensiili scad cantitativ0 fiind
descom/u1i 9n cantitate direct /ro/orional& cu intensitatea acesteia. @a trecerea de la lumin& la 9ntuneric0
ada/tarea durea5& '0;(0 de minute0 tim/ 9n care se resinteti5ea5& /i%menii 1i scade /ra%ul de excitailitate a
celulelor fotorece/toare.
@a 9ntuneric cre1te cantitatea de /i%meni de/o5itat&0 ceea ce are ca urmare sc&derea /ra%ului de
excitailitate a celulelor rece/toare. ?eci0 ada/tarea la trecerea de la 9ntuneric la lumin& se /etrece mai ra/id
4maxim ';( min.6.
). A+&m&-area %a -i(*a@! 4fi%. ".1!.6 este reali5at& reflex /rin aciunea mu1c)ilor circulari 1i radiari ai
cor/ului ciliar0 care m&resc sau mic1orea5& convexitatea feei anterioare a cristalinului. =ceste /rocese duc la
modificarea un%)iurilor de refracie a ra5elor luminoase. =tunci c,nd mu1c)iul ciliar circular este relaxat0
li%amentul sus/ensor0 tensionat de mu1c)ii radiari0 menine cristalinul a/lati5at0 reali5,ndu3se ada/tarea
/entru vederea la distan&. @a contracia mu1c)ilor circulari0 determinat& de /arasim/atic0 li%amentul sus3
/ensor se relaxea5&0 cristalinul se omea5&0 favori5,nd vederea oiectelor a/ro/iate.
Fig. /.11. F&rmarea imagiii 'e re*i!.
Fig. /.1#. -imitele acomodrii: A. &+$i eme*r&'" >. &+$i mi&'" C. &+$i $i'erme*r&'" a. -i(*a@!
miim! a 6e-erii +%are" b. -i(*a@! maBim! a 6e-erii +%are" 1. 6e-ere +%ar! 7!r! a+&m&-are" #. -i(*a@a
6e-erii +%are +, a+&m&-are" ). -i(*a@a 6e-erii e+%are.
.. S*im,%area re*iei const& 9n excitarea rece/torilor retinieni de c&tre radiaiile luminoase.
a6 @umina str&ate celulele retiniene /,n& la stratul /i%mentar 1i este asorit& de /i%menii fotosensiili
din celulele cu astona1e 1i conuri. Celulele rece/toare sunt stimulate de radiaii cu/rinse 9ntre '.0 1i +*0
nm8.
6 Scindarea /i%menilor fotosensiili su influena luminii0 9n retinol 1i o/sin& 4derivat al vitaminei =60
cu elierare de ener%ie.
=ceste /rocese determin& cre1terea /ermeailit&ii memranei celulelor rece/toare /entru sodiu 1i
a/ariia /otenialului de rece/tor.
c6 2ransformarea /otenialului de rece/tor 9n /otenial de aciune0 care este condus su form& de influx
nervos modulat de c&tre celulele i/olare.
d6 Refacerea /i%menilor0 /roces de sinte5& 9n care un rol im/ortant 9l deine vitamina =.
>entru a /rovoca excitaia0 ra5ele luminoase treuie s& /osede o ener%ie suficient& 1i s& acione5e un
tim/ suficient de 9ndelun%at.
=.
H.
corectarea mio/iei
cu lentile diver%ente
oc)i mio/
oc)i )i/ermetro/ corectarea )i/ermetro/iei
cu lentile conver%ente

C.
asti%matism datorat asti%matism datorat
nere%ularit&ii corneei deform&rii cristalinului
Fig. /.1). !e*ectele vederii i corectarea lor: 1. &+$i,% &rma%" #. -e7e+* -e (7eri+i*a*e.
E(erciiu
Cunoscnd faptul c daltonismul este o maladie ereditar determinat de o gen recesiv
hetero!omal, argumentai de ce boala se transmite cu preponderen la un anumit sex i care este acesta.
Celulele cu astona1e au /ra%ul de excitailitate 1i /uterea de re5oluie sc&5ute. Celulele cu conuri
rece/ionea5& stimul lumino1i cu intensitate mare 4au /ra% de excitailitate ridicat60 dar 9nre%istrea5& culoarea0
detaliile 1i contururile.
Te&ria *ri+r&ma*i+! Youn% X Felm)ol5 consider& c& celulele cu conuri0 /entru vedere cromatic&0
treuie s& ai& cel /uin trei ti/uri de /i%meni /entru culorile fundamentale$ ro1u0 verde0 alastru. ?ac& cele
trei sustane fotosensiile sunt descom/use uniform0 se /erce/e culoarea al&. >rin descom/unerea lor
ine%al& se /erce/ celelalte culori.
Jederea este un /roces /roces 9nde/linit /ro/orional de cele dou& ti/uri de celule fotorece/toare 9n
funcie de condiiile de lumino5itate. Sensiilitatea retinei de/inde de natura luminii0 intensitatea 1i durata
ilumin&rii0 dimensiunea sursei de lumin&0 5ona retinian& luminat& 1i su/rafaa acesteia.
8e7e+*e%e 6e-erii. S/re deoseire de oc)iul normal 4emetro/60 la oc)ii cu deficiene 4ametro/i6 formarea
ima%inii nu se /oate reali5a /e /ata %alen&. =metro/ia se datorea5& mai multor factori 4fi%.".1'.6:
a6 Modificarea lun%imii axei oc)iului sau variaia indicelui de refracie:
ax mai lun% sau refracie excesiv&0 cu formarea ima%inii clare 9naintea retinei0 9n ca5ul miopiei;
ax mai scurt sau refracie sla&0 cu formarea ima%inii clare 9na/oia retinei0 9n ca5ul
hipermetropiei.
6 Sc&derea elasticit&ii cristalinului 1i a contractilit&ii mu1c)ilor ciliari0 care reduc limitele de
acomodare. =feciunea se nume1te presbitism 1i este caracteristic& /ersoanelor v,rstnice.
c6 ?eform&ri ale corneei 1i M sau ale cristalinului. =feciunea /oart& numele de astigmatism 1i se
corectea5& cu lentile cilindrice.
d6 =sena /arial& sau total& a /i%menilor fotosensiili din celulele cu conuri determin& /ertur&ri 9n
/erce/erea culorilor 4daltonismul6.
REGINEGI:
%. @ipsa vitaminei > din alimentaie determin tulburri ale vederii prin diminuarea sinte!ei de
pigmeni fotosensibili. 6hemeralopia, sau orbul ginilor7.
-. /ac frecvena stimulilor depete (3G s, are loc fu!iunea imaginilor, fr a percepe
discontinuitatea, datorit persistenei imaginilor pe retin. Pe acest principiu se ba!ea! cinematografia.
/.0. ANALIZATORUL AU8ITIE I ANALIZATORUL EESTI>ULAR
/in punct de vedere funcional, cei doi anali!atori sunt independeni, dar anatomic, receptorii ambilor
anali!atori se afl n urechea intern, iar cile de conducere sunt ramuri ale aceluiai nerv cranian 6=III7.
Urec)ea este constituit& din trei com/onente$ urec)ea extern&0 medie 1i intern& 4fi%. ".1(.6.
a9 Ure+$ea eB*er! este format& din /avilion 1i conductul auditiv extern. 2e%umentul conductului este
/rev&5ut cu /eri 1i %lande seacee modificate care secret& cerumen0 sustan& cu rol /rotector.
b9Ure+$ea me-ie este situat& 9ntr3o cavitate a osului tem/oral. S/re exterior /re5int& memrana
tim/anic&0 iar s/re interior fereastra oval& 1i fereastra rotund&. 7ntre memrana tim/anic& 1i memrana
ferestrei ovale se afl& lanul de oscioare$ ciocanul0 nicovala 1i sc&ria. Urec)ea medie comunic& cu farin%ele
/rin trom/a lui Eustac)io.
+9Ure+$ea i*er! este format& din lairintul osos0 s&/at 9n osul tem/oral0 9n interiorul c&ruia se afl&
lairintul memranos.
@airintul osos cu/rinde vestiulul0 canale semicirculare 1i melcul osos 4co)leea6. @airintul
memranos este constituit din utricul& 1i sacul& 49n vestiulul osos60 canalele semicirculare memranoase 49n
canalele semicirculare osoase6 1i melcul memranos sau canalul co)lear 49n co)lee6.
7n lairintul memranos se afl& endolimfa. 7ntre lairintul osos 1i cel memranos se afl& /erilimfa. @a
a5a canalelor semicirculare0 9n utricul& 1i sacul& se afl& rece/torii anali5atorului vestiular. 7n canalul co)lear
se afl& rece/torul anali5atorului acustic.
Fig. /.1.. Structura urec+ii4 A. ,re+$e eB*er!: 1. 'a6i%i&" #. +&-,+* a,-i*i6. >. ,re+$e me-ie: ).
*im'a" .. +i&+a" /. i+&6a%!" 0. (+!ri@!" 1. 7erea(*r! &6a%!" 2. &( *em'&ra%" 3. 7erea(*r! r&*,-!" 14.
+amer! *im'ai+!" 11. *r&m'a %,i E,(*a+$i&. C. ,re+$e i*er!: 1#. +aa%e (emi+ir+,%are &(&a(e" 1).
,*ri+,%!" 1.. (a+,%!" 1/. ram'! 6e(*ib,%ar!" 10. ram'! *im'ai+!" 11. +&$%ee" 12. er6 6e(*ib,%&M+&$%ear.
/.0.1. Aa%i5a*&r,% a,-i*i6
a9 Segme*,% re+e'*&r. Co)leea este un canal r&sucit 9n :urul unui ax0 columela. ?in columel& se
des/rinde lama s/iral& osoas&0 /e toat& lun%imea canalului. =ceasta 1i memrana a5ilar& care o continu&
9m/art canalul s/iral 9n dou& ram/e$ vestiular& 4care comunic& cu vestiulul6 1i tim/anic& 4care comunic& cu
fereastra rotund&6. Ram/ele comunic& /rin )elicotrem&0 orificiu situat 9n v,rful melcului.
Canalul co)lear are /eretele inferior constituit din lama s/iral& 1i memrana a5ilar&0 iar /eretele
su/erior de memrana Reissner 4fi%. ".1". =6. 7n canalul co)lear0 /e memrana a5ilar&0 se afl& &rga,%
C&r*i0 rece/torul auditiv 4fi%. ".1". H6. Celulele sen5oriale ciliate din structura sa sunt dis/use de o /arte 1i de
alta a tunelului Corti0 medial /e un r,nd0 lateral /e !;( r,nduri. Ele sunt 9nsoite de celule de susinere. Cilii
celulelor sen5oriale0 du/& ce str&at memrana reticulat&0 sunt 9n contact cu memrana tectoria. Ha5a celulelor
sen5oriale este conectat& cu dendrite ale neuronilor din %an%lionul s/iral Corti din columel&.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere are /rimul neuron 9n %an%lionul Corti. =xonii acestuia formea5& ramura
co)lear& a nervului cranian JIII. ?eutoneuronii c&ii se afl& 9n nucleii co)leari din ul. =xonii acestora se
9ncruci1ea5& /arial0 form,nd dou& fascicule ascendente 1i fac sina/s& cu cel de al treilea neuron 9n cor/ii
%eniculai mediali din metatalamus. Colaterale se des/rind s/re coliculii cvadri%emeni inferiori0 s/re nucleul
facialului0 s/re nucleul oculomotorului0 s/re sustana reticulat& 1i s/re cereel 4fi%. ".1*.6.
+9 Segme*,% +e*ra% se afl& 9n %irusul tem/oral su/erior. Iiecare or%an Corti /roiectea5& ilateral.
Fi5i&%&gia aa%i5a*&r,%,i a+,(*i+. =nali5atorul acustic ca/tea5&0 rece/ionea5& undele sonore 1i creea5&
sen5aia auditiv&. Urec)ea uman& /erce/e sunete 9ntre 1*;!0 000 de viraiiMsecund& 4F586. Undele sonore
sunt ca/tate de /avilion0 concentrate 9n conduct 1i conduse s/re memrana tim/anic&0 a c&rei viraie o
determin&.
Sistemul de oscioare din urec)ea medie /reia viraiile0 le am/lific& sau le atenuea5&0 1i le transmite
memranei ferestrei ovale. Mi1c&rile acesteia determin& de/lasarea oscilatorie a /erilimfei /rin ram/a
vestiular&0 )elicotrem&0 a/oi /rin ram/a tim/anic& /,n& la fereastra rotund& care asi%ur& meninerea
constant& a /resiunii /erilimfei.
Fig. /.1/. A. Seciune transversal prin co+lee: 1. ram'! 6e(*ib,%ar!" #. membra! Rei((er" ).
+aa% +&$%ear" .. membra! *e+*&ria" /. +i%ii +e%,%e%&r (e5&ria%e" 0. &rga C&r*i" 1. membra! ba5i%ar!"
2. ram'! *im'ai+!" 3. gag%i& ('ira% C&r*i" 14. ram,r! +&$%ear! a er6,%,i EIII. >. 1rganul Corti: 1.
membra! *e+*&ria" #. +i%i" ). +e%,%e (e5&ria%e" .. +e%,%e -e (,(@iere" /. -e-ri*e a%e e,r&i%&r -i gaM
g%i&,% ('ira%" 0. membra! ba5i%ar!.
Fig. /.10. Cile de conducere ale anali,atorului auditiv: 1. gag%i& C&r*i" #. ,+%ei +&$%eari
b,%bari" ). %emi(+,ri %a*era%e" .. +&%i+,%i +6a-rigemei i7eri&ri" /. +&r'i gei+,%a@i me-ia%i
me*a*a%ami+i" 0. SAA" 1. *a%am,(.
E#.I$#.I:
1. +n mediile intens poluate sonor este indicat folosirea unor mi*loace de protecie acustic.
2. 0uncia auditiv pre!int o deosebit importan social n comunicarea interuman.
Dscilaiile /erilimfei determin& oscilai ale memranei a5ilare /e care se afl& or%anul Corti 1i ale
endolimfei0 m&rind sau mic1or,nd distana dintre celulele rece/toare 1i memrana tectoria 4variaii de
contact6. 7n urma /resiunii exercitate de memrana tectoria asu/ra cililor 1i a de/las&rii or%anului Corti fa& de
aceasta0 se reali5ea5& stimularea celulelor rece/toare0 9n urma stimul&rii0 a/ar /otenialele microfonice de
rece/tor0 care sunt /reluate 1i transmise /rin firele c&ii de conducere.
@a frecvene 9nalte0 virea5& memrana a5ilar& de la a5a melcului0 iar la frecvente :oase virea5& mem3
rana a5ilar& de la v,rf. =m/litudinea viraiei este direct /ro/orional& cu intensitatea stimulului.
=cuitatea auditiv& maxim& este 9ntre 1000;(000 F58. >ra%ul auditiv m&surat 9n decieli8 este 5ero.
Urec)ea uman& /erce/e sunete 9ntre 0;1(0 dH. >este aceast& valoare este afectat or%anul Corti.
@ocali5area sursei sonore se reali5ea5K datorit& diferenei de tim/ 9n /erce/erea iauricular& a
sunetelor. Intervalul minim necesar sunetelor este 001;00* ms. =/recierea direciei sursei sonore se face /rin
mi1c&ri ale ca/ului 1i /rin anali5a s/aial& vi5ual&.
/.0.# Aa%i5a*&r,% 6e(*ib,%ar
a9 Segme*,% re+e'*&r. Canalele semicirculare memranoase sunt dis/use 9n trei /lanuri0 la ("
o
unul
fa& de celelalte0 1i se desc)id 9n utricul&. ?esc)iderile sunt 9n num&r de cinci0 deoarece dou& dintre canalele
semicirculare se unesc. Iiecare canal are la un ca/&t o dilatare0 numit& am/ul& 4fi%. ".1+6. 7n cele trei am/ule
se afl& crestele am/ulare.
Crestele ampulare sunt constituite din celule rece/toare ciliate 1i celule de susinere. Cilii celulelor
rece/toare sunt 9n%loai 9ntr3o mas& %elatinoas&0 numit& cu/ul& 4fi% ".1-. H6.
Maculele din utricul& 1i sacut& au acela1i ti/ de e/iteliu sen5orial. 7n masa %elatinoas& care aco/er& cilii
se afl& %ranule calcaroase otolitele. Maculele constituie a/aratul otolitic 4fi%. ".1-. =6.
Crestele am/ulare 1i maculete sunt rece/torii anali5atorului vestiular. Crestele am/ulare deservesc
ec)ilirul dinamic0 iar maculele deservesc ec)ilirul static 1i acceleraia liniar&. Celulele rece/toare ale
amelor formaiuni sunt conectate cu dendrite ale neuronilor din %an%lionii Scar/a.
Fig. /.11. !ispunerea receptorilor vestibulari4 1. +aa%e (emi+ir+,%are membra&a(e" #. am',%e" ).
,*ri+,%!" .. (a+,%!" /. gag%i& S+ar'a" 0. ram,r! 6e(*ib,%ar!" 1. ram,r! +&$%ear!" 2. gag%i& C&r*i.
Fig. /.12. A. Macul: 1. +i%i" #. &*&%i*e" ). (,b(*a@! ge%a*i&a(!" .. +e%,%e -e (,(@iere" /. +e%,%e
re+e'*&are" 0. 7ibre er6&a(e. >. Creast ampular4 1. +rea(*!" #. +,',%a" ). +i%i" .. +e%,%e re+e'*&are" /.
+e%,%e -e (,(@iere" 0. 7ibre er6&a(e. C. Ci de conducere ale anali,atorului vestibular: 1. gag%i&
S+ar'a" #. ,+%e, 6e(*ib,%ar" ). ('re +erebe%" .. 7a(+i+,% 6e(*ib,%&M('ia%" /. ,+%eii er6i%&r +raiei III,
IE, EI" 0. ('re +&r*eB.
b9 Segme*,% -e +&-,+ere al anali5atorului are /rotoneuronii 9n %an%lionii Scar/a. =xonii acestora
formea5& ramura vestiular& a nervului JIII 1i fac sina/s& cu deutoneuronii 9n nucleii vestiulari din ul. ?e
aici firele se des/art 9n c&i directe 1i colaterale. Calea direct& are al treilea neuron 9n talamus0 iar axonii
acestuia /roiectea5& 9n cortex. C&ile colaterale sunt$ fasciculul vestiulo3s/inal 4cale motorie extra/iramidal&60
fasciculul vestiulo3cereelos0 /rin ar)icereel s/re nucleul ro1u 1i formaiunea reticulat&0 fasciculul
vestiulo3nuclear0 s/re nucleii nervilor cranieni III0 IJ0 JI 4fi%. ".1-. C6.
+9 Segme*,% +e*ra% nu este ine /reci5at. ?iferii autori 9l /lasea5& 9n %irusul tem/oral su/erior sau 9n
%irusul /arietal ascendent.
Fi5i&%&gia aa%i5a*&r,%,i 6e(*ib,%ar.
Meninerea /o5iiei este asi%urat& /rin modific&ri ale tonusului muscular0 care determin& /&strarea
/roieciei centrului de %reutate al cor/ului 9n /oli%onul de s/ri:in.
Crestele am/ulare sunt stimulate de accelerarea sau 9ncetinirea mi1c&rilor de rotaie a ca/ului 1i a cor3
/ului. Rotirea ca/ului determin& de/lasarea endolimfei din canalul semicircular aflat 9n /lanul mi1c&rii.
Endolimfa0 9n de/lasare contrar& direciei de mi1care0 antrenea5& cu/ula. =ceasta stimulea5& cilii celulelor
rece/toare care descarc& /ermanent im/ulsuri. @a 9nce/utul mi1c&rilor ori5ontale0 verticale sau de rotaie0
frecvena acestora cre1te. >e a5a lor se desf&1oar& reflexele lairintice de acceleraie0 care determin& con3
tracii ale mu1c)ilor cefei0 cor/ului 1i memrelor 4reflexe de ec)iliru sau statoSinetice6.
7n ca5ul maculelor0 %ravitaia face ca otoliii s& exercite /ermanent /resiune asu/ra cililor. 7n funcie de
/o5iia ca/ului se modific& 1i modul de aciune a otoliilor asu/ra cililor0 %ener,nd /resiune sau tensiune. ?e
aici /ornesc reflexele de /o5iie sau statice0 9n funcie de /o5iia ca/ului sau de acceleraia mi1c&rii liniare.
Modific&rile /o5iiei ca/ului influenea5& /o5iia cor/ului 4/ostura6. Reflexele care determin& /ostura se
numesc reflexe statice sau /osturale.
7m/reun& cu anali5atorul vestiular0 9n reaciile de redresare /ostural& mai sunt im/licai anali5atorii
cutanat0 Sineste5ic 1i vi5ual0 cereelul 1i nuclei ai nervilor cranieni III0 IJ 1i JI.
?istru%erea lairintului determin& iniial tulur&ri %rave ale ec)ilirului static 1i dinamic. ?u/& o
/erioad& de tim/ intervin mecanisme com/ensatorii /ro/rioce/tive0 vi5uale 1i cutanate care /reiau unele
funcii ale lairintului 1i determin& corectarea /o5iiei cor/ului.
EEALUARE
A. Re5&%6a@i:
1. =r%umentai folosirea anumitor ti/uri de lentile /entru corectarea defectelor oculare0 utili5,nd
cuno1tinele de o/tic&.
2. Ce efecte are /ierderea elasticit&ii cristalinului la &tr,ni asu/ra /rocesului de acomodareZ
?eterminai ti/urile de lentile necesare /entru corecie.
3. ?e ce la /acienii c&rora li se 9nlocuie1te cristalinul cu o lentil& artificial&0 /rocesul de acomodare
nu se reali5ea5&Z
4. Com/arai structura %loului ocular cu structura unui a/arat foto%rafic.
". Enumerai structurile %loului ocular /rin care trec ra5ele de lumin& /,n& la retin&.
>. Re5&%6a@i:
1. Identificai /rinci/alele surse de /oluare sonor& din localitatea dumneavoastr&.
2. =r%umentai influena /olu&rii sonore asu/ra desf&1ur&rii activit&ilor 5ilnice.
3. ?eterminai rolul fi5iolo%ic al trom/ei lui Eustac)io.
4. Stailii efectele distru%erii accidentale unilaterale a lairintului.
5. Cunoa1tei reflexele de redresare a or%anismului la o/rirea rusc& a unui ve)icul. Ex/licai
mecanismele fi5iolo%ice care se desf&1oar& 1i rolul anali5atorului vestiular 9n iniierea acestora.
1.
SISTEMUL OSOS
.esuturile con*unctive dure formea! oasele. 8asele sunt organe re!istente i elastice, cu forme i
structuri variabile, n funcie de dispunerea lor i de rolul ndeplinit. Fotalitatea oaselor formea!
sistemul osos. 8sul este unitatea morfo?funcional a sistemului osos. 8asele, mpreun cu articulaiile,
formea! scheletul.
Fig. 1.1% Sc+eletul: 1. 7r&*a%" #. 5ig&ma*i+"
). ma-ib,%!" .. +&%&a! 6er*ebra%!" /. +&Ba%e" 0.
+%a6i+,%!" 1. &m&'%a*" 2. (*er" 3. +&a(*e" 14.
$,mer,(" 11. ,%!" 1#. ra-i,(" 1). +ar'iee" 1..
me*a+ar'iee" 1/. 7a%age" 10. 7em,r" 11. 'a*e%!"
12. *ibie" 13. 7ib,%!" #4. *ar(iee" #1. me*a*ar(iee"
##. 7a%age.
1.1. SC:ELETUL
Sc)eletul 4fi%.+.1.6 re/re5int& su/ortul morfolo%ic 1i funcional al mu1c)ilor striai sc)eletici0
9m/reun& cu care constituie sistemul locomotor. Sc)eletul cu/rinde /este !00 de oase0 %ru/ate du/&
re%iunile cor/orale.
a9 S+$e%e*,% +a',%,i cu/rinde dou& re%iuni$ neurocraniul 1i viscerocraniul.
Neurocraniul 4cutia cranian&6 este constituit din oase /erec)i 4tem/orale 1i /arietale6 1i oase
ne/erec)i 4frontal0 etmoid0 sfenoid 1i occi/ital6.
7iscerocraniul 4oasele feei6 cu/rinde$ maxilarul0 mandiula0 oasele 5i%omatice0 na5ale 1i
lacrimale.
b9 S+$e%e*,% *r,+$i,%,i cu/rinde$ coloana verteral&0 coastele 1i sternul.
Coloana vertebral este constituit& din vertere care difer& ca form&0 m&rime 1i num&r0 /e
re%iuni$ re%iunea cervical& din + vertere 4/rimele dou& se numesc atlas 1i axis60 re%iunea toracic& din 1!
vertere0 re%iunea lomar& din " vertere0 re%iunea sacral& din " vertere sudate 4sacrum6 1i re%iunea
cocci%ian& din (;" vertere reduse 4coccis6.
Coastele0 9n num&r de 1! /erec)i0 /re5int& trei %ru/e$ adev&rate 4/erec)ile de la I la JII60 false
4/erec)ile JIII0 IE 1i E6 1i flotante 4/erec)ile EI 1i EII6.
Sternul este osul /ie/tului0 la care se articulea5& coastele I ;E /rin intermediul cartila:elor
costale.
Re%iunea toracic& a coloanei verterale 9m/reun& cu coastele 1i sternul formea5& cutia toracic&.
+9 S+$e%e*,% membre%&r (,'eri&are cu/rinde$
centura scapular0 format& din omo/lat 1i clavicul&K
membrul liber0 format din )umerus0 radius 1i ulna0 car/iene0 metacar/iene 1i falan%e.
-9 S+$e%e*,% membre%&r i7eri&are cu/rinde$
centura pelvian0 format& din dou& oase coxale0 care 9m/reun& cu osul sacrum 1i coccisul
alc&tuiesc a5inulK
; membrul liber0 format din$ femur0 /atela 4rotula60 tiia 1i fiula0 tarsiene0 metatarsiene 1i falan%e.
F&rma &a(e%&r. Dasele se 9m/art du/& form& 9n$ oase lun%i0 oase late 1i oase scurte 4fi%. +.!.6.
S*r,+*,ra &a(e%&r. Dasele sunt constituite din esut osos com/act 1i s/on%ios0 c&rora li se al&tur&
diferite alte ti/uri de esut con:unctiv 4firos0 reticulat60 vase san%vine 1i fire nervoase.
1.#. ARTICULAIILE
>rticulaiile sunt formaiuni structurale de legtur dintre oase. +n funcie de mobilitatea pe care o
permit, ele se clasific n: fixe, mobile i semimobile.
a9 Ar*i+,%a@ii%e 7iBe nu /ermit mi1carea sau /ermit mi1c&ri reduse 4exem/le$ articulaiile oaselor
cutiei craniene0 articulaiile osului coxal etc6.
b9 Ar*i+,%a@ii%e m&bi%e /ermit mi1c&ri de flexie0 extensie0 aducie0 rotaie sau mi1c&ri cominate.
Ca/etele oaselor au cartila:e articulare )ialine. 7ntre ele exist& o cavitate articular& cu lic)id sinovial. @a
unele articulaii0 9n cavitatea articular& exist& discuri sau meniscuri articulare din cartila: firos 4fi%. +.'.6.
+9 Ar*i+,%a@ii%e (emim&bi%e /ermit moilitate redus&0 su/rafeele articulare fiind a/roa/e /lane
4exem/lu$ articulaiile dintre cor/urile verterelor6.
Fig. 1.#. 2orma i structura oaselor: A. &( %,g" >. &( %a*" C. &( (+,r*: 1. 'eri&(*" #. &( +&m'a+*"
). m!-,6! ga%be!" .. &( ('&gi&(" /. +ar*i%aG ar*i+,%ar" 0. e'i7i5!" 1. -ia7i5!" 2. +a6i*a*e me-,%ar!" 3.
+&r' 6er*ebra%" 14. &ri7i+i, 6er*ebra%" 11. ar+ 6er*ebra%" 1#. a'r&7i5e.
Fig. 1.). Structura articulaiei mobile de tip sinovial: 1. 'eri&(*" #. +ar*i%aG ar*i+,%ar" ). &(" ..
membra! (i&6ia%!" /. +a'(,%a 7ibr&a(!" 0. +a6i*a*e (i&6ia%!.
1.). CRETEREA OASELOR
+n primele fa!e ale de!voltrii embrionare, scheletul este constituit din membrane con*unctive i
cartila* hialin. /in cea de a patra sptmn, ncep procesele de osificare, iar oasele cresc n lungime,
lime i grosime pn n *urul vrstei de -A de ani. Procesul de osificare a membranelor con*unctive i a
cartila*elor se numete osteogene,.
a9 Cre<*erea A %,gime se reali5ea5& 9n cartila:ele de cre1tere dintre e/ifi5ele8 1i diafi5a8 oaselor
lun%i /rin /rocese de condro%ene5&8 1i de osteo%ene5&. Re5ult& os s/on%ios 1i os com/act.
b9 Cre<*erea A gr&(ime se desf&1oar& simultan cu cre1terea 9n lun%ime0 /rin activitatea
/eriostului8. Este un /roces de osificare de memran&.
1... FUNCIILE SISTEMULUI OSOS
Sistemul osos 9nde/line1te trei funcii /rinci/ale$
a9 7,+@ia me+ai+!$ de susinere a esuturilor moi ale or%anismuluiK de locomoie0 constituind
com/onentele /asive ale sistemului locomotor 1i sistemul de /,r%)ii /e care acionea5& mu1c)iiK de
/rotecie a unor or%ane vitale 4creier0 inim&0 /l&m,ni etc6.
b9 7,+@ia me*ab&%i+!$ de/o5it de s&ruri mineraleK la nivelul oaselor se desf&1oar& continuu /rocese
de fixare sau moili5are a sustanelor minerale.
+9 7,+@ia $ema*&'&ie*i+!$ formarea elementelor fi%urate ale s,n%elui 9n m&duva osului s/on%ios.
2. SISTEMUL MUSCULAR
Fotalitatea muchilor din organism formea! sistemul muscular. 1uchii repre!int aproximativ
(34 din greutatea corpului. /up locul pe care l ocup n organism i funcia ndeplinit, muchii se
clasific n: muchi scheletici 6somatici7 i muchi viscerali.
2.1. MUC:II SC:ELETICI
1uchii scheletici constituie componentele active ale sistemului locomotor. <unt muchi striai
voluntari. Contracia acestora se efectuea! la comanda direct a sistemului nervos central. 1uchii
scheletici menin po!iia corpului prin contracii tonice 6tonus muscular,7 i asigur deplasarea prin
contracii rapide determinate de impulsurile provenite de la sistemul nervos.
?u/& forma 1i dimensiunea care /redomin&0 mu1c)ii somatici se 9m/art 9n$ lun%i0 lai0 scuri 1i circu3
lari 4oriculari 1i sfinctere6.
S*r,+*,ra m,<+$i%&r (*ria@i (+$e%e*i+i. Un mu1c)i striat este alc&tuit din cor/ 1i tendoane. Cor/ul
muscular este constituit din esut muscular striat0 esut con:unctiv0 vase san%vine 1i nervi.
Iirele musculare sunt %ru/ate 9n fascicule 9nvelite 1i se/arate /rin trei teci con:unctive
vasculari5ate$ e/imisium0 /erimisium 1i endomisium 4fi%. -.1.6. @a ca/ete0 /rin unirea tecilor con:unctive
se formea5& tendoanele cu care mu1c)ii se inser& /e oase. @a unii mu1c)i lai inseria se reali5ea5& /rin
a/onevro5e8.
7ntre%ul mu1c)i este 9nvelit 9n fascia muscular& con:unctiv& care 9l a/&r& 1i /ermite alunecarea.
Ea(+,%ari5a@ia m,<+$i%&r (*ria@i (+$e%e*i+i. Contracia muscular& este mare consumatoare de
ener%ie. =/rovi5ionarea cu oxi%en este reali5at& /rintr3o vasculari5aie aundent&. 7n re/aus sunt
funcionale numai o /arte dintre ca/ilare. Celelalte devin funcionale o dat& cu cre1terea deitului san%vin
9n tim/ul contraciilor. Jenele au acela1i traseu ca 1i arterele. Jasele limfatice nu se extind 9n afara tecilor
con:unctive.
Inervaia motorie. D fir& nervoas& inervea5& un num&r variail de fire musculare r&s/,ndite 9n tot
mu1c)iul. D fir& nervoas& motorie 1i firele musculare inervate de aceasta constituie o unitate
motorie
4fi%. -.!.6. 7n mu1c)ii extrinseci8 ai %loului ocular0 mu1c)i cu contracii fine0 o unitate motorie
cu/rinde numai o fir& nervoas& 1i o fir& muscular&.
Inervaia sen,itiv este asi%urat& de neuroni din %an%lionii s/inali sau neuroni ai unor nervi cranieni.
Inervaia vegetativ este /re5ent& la nivelul /ereilor vaselor san%vine din mu1c)i0 unde /rin
vasoconstricie 1i vasodilataie asi%ur& deitul ideal de s,n%e 9n ra/ort cu efortul muscular de/us.
Fig. 2.1. Seciune "n muc+i striat: 1, e'imi(i,m" #. 'erimi(i,m" ). e-&mi(i,m" .. 6a(e
(ag6ie" /. 7ibre m,(+,%are" 0. (ar+&%em!" 1. aB&i ai e,r&i%&r m&*&ri" 2. 7a(+i+,%.
Fig. 2.#% Uniti motorii%
C&m'&5i@ia +$imi+! a m,<+$i,%,i. Este /re5entat& 9n taelul 1!.
Tab. 1#. C&m'&5i@ia +$imi+! a m,<+$i,%,i.
SUHS2=NGE =NDR#=NICE
; a/& ; +"T
; s&ruri 1i ioni minerali ; 1T
SUHS2=NGE DR#=NICE
; /roteine
; contractile$ actina 1i mio5ina
; necontractile$ mio%loina
; alte /roteine structurale
; !0T
; "0T
; '0T
; !0T
; %lucide ; %luco5a0 %lico%en ; 00*T
; li/ide ; 'T
; =2> 1i C> ; 00(T
2.#. PRINCIPALELE GRUPE 8E MUC:I SOMATICI
?u/& /o5iia 9n or%anism0 mu1c)ii somatici se 9m/art 9n$ mu1c)ii ca/ului0 %,tului0 trunc)iului 1i
memrelor 4fi%. -.'.6.
M,<+$ii +a',%,i sunt$ mu1c)ii mimicii0 mu1c)i cutanai %ru/ai 9n :urul orificiilor oritale0 na5ale 1i
orificiului ucal 4oricularul u5elor60 mu1c)ii masticatori 4maseteri 1i tem/orali60 mu1c)ii limii 1i
mu1c)ii extrinseci ai %loului ocular.
M,<+$ii gI*,%,i sunt$ /ielosul %,tului0 sternocleidomastoidieni 1i )ioidieni.
M,<+$ii *r,+$i,%,i sunt mu1c)ii s/atelui 1i ai cefei 4tra/e50 marele dorsal60 mu1c)ii toracelui
4/ectorali0 dinai0 intercostali0 diafra%ma6 1i mu1c)ii adomenului 4dre/t adominal0 olici6.
M,<+$ii membr,%,i (,'eri&r sunt mu1c)ii um&rului 4deltoid60 mu1c)ii raului 4ice/s 1i trice/s
ra)ial60 mu1c)ii anteraului 4/ronatori 1i su/inatori ai anteraului0 flexori 1i extensori ai de%etelor6 1i
mu1c)ii m,inii.
M,<+$ii membr,%,i i7eri&r sunt: mu1c)ii fesieri0 mu1c)ii coa/sei 4croitor0 cvadrice/s femural0
ice/s femural0 adductori ai coa/sei60 mu1c)ii %amei 4%astro3cnemian0 /ronatori 1i su/inatori ai
/iciorului0 flexori 1i extensori6 1i mu1c)ii /iciorului 4extensori ai de%etelor 1i /lantari86.
?u/& aciunea lor /rinci/al&0 mu1c)ii /ot fi clasificai 9n$ flexori 1i extensor0 abductori 1i adductori;
supinatori 1i pronatoriK circulari Psfinctere7 etc. =cela1i mu1c)i /oate determina una sau mai multe
mi1c&ri ale unor se%mente cor/orale 4exem/lu$ trice/sul ra)ial /oate determina adducia0 rotaia 1i
extensia raului6.
2.). MUC:II EISCERALI
1uchii viscerali intr n structura miocardului, a pereilor tubului digestiv, a vaselor sangvine, a
cilor urinare i a uterului. Foi muchii viscerali posed automatism propriu, datorat unor formaiuni
care se depolari!ea! spontan i generea! unde lente de depolari!are, care determin contracii,
independent de inervaie.
1uchii viscerali se comport ca un sinciiu, n care excitaia se propag n toat masa muchiului.
Inervaia asigurat de sistemul nervos vegetativ are numai rolul de a diminua sau intensifica
activitatea acestor muchi. 1uchii viscerali sunt constituii din dou tipuri de esut muscular: striat de
tip cardiac, n miocard, i esut muscular neted, n celelalte organe viscerale. 1iocardul se va studia la
capitolul 9<istemul circulator:.
Pe lng muchii nete!i viscerali, n organismul uman mai exist i ali muchi nete!i: muchii
erectori ai firelor de pr, muchii ciliari i muchii nete!i ai irisului, de tip multiunitar,.
Fig. 2.). Muc+i sc+eletici4 )% 7edere anterioar: 1. 7r&*a%" #. &rbi+,%ar,% &+$i%&r" ).
&rbi+,%ar,% b,5e%&r" .. (*er&+%ei-&ma(*&i-ia" /. -e%*&i-" 0. mare%e 'e+*&ra%" 1. bi+e'( bra$ia%" 2.
-i@a* a*eri&r" 3. &b%i+ eB*er" 14. -re'* ab-&mia%" 11. +r&i*&r" 1#. +6a-ri+e'( 7em,ra%" 1).
a--,+*&r %,g" 1.. m,<+$ii a*eri&ri ai gambei" #1. 6a(* me-ia%.
8% 7edere dorsal4 1/. *ra'e5" 10. mare%e -&r(a%" 11. *ri+e'( bra$ia%" 12. m,<+$ii a*ebra@,%,i"
13. 7e(ier" #4. bi+e'( 7em,ra%" #1. (emi*e-i&(" ##. (emimembra&(" #). a--,+*&rii +&a'(ei" #..
ga(*r&+emiei" #/. (&%eari" #0. *e-&,% %,i A+$i%e.
2... PROPRIETILE MUC:ILOR
Proprietile fundamentale ale muchilor sunt: elasticitatea, plasticitatea, excitabilitatea i
contractilitatea.
a9 E%a(*i+i*a*ea. Re/re5int& /ro/rietatea mu1c)iului striat sc)eletic de a reveni la forma iniial& du/&
9ncetarea aciunii forei care a determinat extensia sa
b9 P%a(*i+i*a*ea. Re/re5int& /ro/rietatea mu1c)ilor nete5i viscerali de a31i menine constant&
tensiunea la diferite %rade de distensie.
+9 EB+i*abi%i*a*ea. 7n re/aus0 sarcolema firei musculare este /olari5at&. >otenialul de memran& al
firei striate este de 3-0 la 3100 mJ. =ciunea unui stimul fi5ic0 c)imic0 electric sau Nin situO8 numai a
influxului nervos /roduce de/olari5area sarcolemei.
7ntre stimularea firei musculare sau a mu1c)iului 9n totalitate 1i a/ariia contraciei exist& un
interval de tim/ de 1 ms0 numit /erioad& de laten&. Influxul nervos0 venit /rin firele motorii0 este
transmis fiec&rei celule musculare din cadrul unit&ilor motorii /rin intermediul /l&cii motorii.
>laca motorie sau sina/sa neuromuscular& are ca mediator c)imic acetilcolina. Mediatorul determin&
de/olari5area sarcolemei 1i /roducerea /otenialului de /lac&0 ce se r&s/,nde1te /rin sistemul tuular de
memrane 1i a/oi /rin reticulul sarco/lasmic al celulei musculare.
?urata de /ro/a%are a undei de de/olari5are de3a lun%ul firei este de !;" ms la vite5a de 1! mMs.
7n acest interval de tim/0 fira se afl& 9n /erioada refractar&0 ceea ce 9nseamn& c&0 dac& frecvena stimulilor
este ridicat&0 fira nu va /utea r&s/unde la fiecare dintre ace1ti stimuli.
7n ca5ul mu1c)ilor viscerali0 excitantul nu mai este influxul nervos0 ci de/olari5area s/ontan& a
unora dintre fire. >l&cile motorii li/sesc. 2ransmiterea influxului de la o celul& la alta se face /rin /unile
existente 9ntre celule.
-9 C&*ra+*i%i*a*ea. Re/re5int& /ro/rietatea mu1c)iului de a r&s/unde /rin contracie la aciunea
unui stimul. Contracia se desf&1oar& 9n mai multe fa5e$
e%iberarea Ca
#Q
din reticulul sarco/lasmic datorit& de/olari5&rii memranei acestuia 1i
cre1terii /ermeailit&ii ei. =ceast& fa5& re/re5int& cu/larea excitaiei cu contraciaK
+,'%area a+*iei +, mi&5ia 1i formarea actomio5inei0 /roces de activare favori5at de Ca
!B
K
(+i-area ATPM,%,i /rodus /rin oxidare aero& 9n ciclul Cres80 datorit& aciunii en5imatice a
com/lexului actomio5inic 4fi%. -.(.6K
ATP R A8P Q P Q eergie -e +&*ra+@ie
Fig. 2.. Sc+ema proceselor energetice din muc+i%
7a5a -e +&*ra+@ie const& 9n scurtarea formaiunilor contractile ale sarcomerelor0 /rin
alunecarea filamentelor de actin& /rintre cele de mio5in&0 mecanism %lisant8 de a/ro/iere a discurilor
9ntunecate0 cu consum ener%etic 4fi%. -.".6. ?urea5& 9ntre 10 1i (0 msK
7a5a -e re%aBare const& 9n re/olari5area memranelor 1i reintroducerea0 cu consum ener%etic0
a Ca
!B
9n RE0 deci reinstalarea st&rii de re/aus.
@a o excitaie0 mu1c)iul r&s/unde /rintr3o contracie sim/l&0 (e+,(a muscular&. =ceasta se 9nt,lne1te
rar 9n or%anism. ?urata acesteia difer& 9n funcie de ti/ul de mu1c)i 4ta. 1'. 1i fi%. -.*. =6.
Contraciile unice sau re/etate de scurt& durat& utili5ea5& ener%ia /rodus& 9n re/aus /rin oxidarea
celular& a sustanelor ener%etice 1i acumulat& su form& de =2> 1i C> 4creatinfosfat6. Creatinfosfatul
asi%ur&0 /e termen scurt0 refacerea =2>.
C
0
:
1#
O
0
Q 0 O
#
R 0 CO
#
Q 0 :
#
O Q )2 ATP
CPQA8P R ATP Q +rea*i!
Stimularea re/etat& a mu1c)iului 9n fa5a de relaxare determin& a/ariia contraciilor tetanice$
*e*a&(8 incom/let sau com/let0 9n funcie de frecvena stimulilor 4fi%. -.*. H0 C6. =cestea /redomin& 9n
activitatea motorie a or%anismului. Efortul muscular de lun%& durat& 4/este un minut6 e/ui5ea5& re5ervele
de =2> 1i C>0 du/& care se intensific& res/iraia celular& mitocondrial&0 care asi%ur& ener%ia necesar&. 7n
acest ca50 oxi%enul este insuficient0 motiv /entru care oxidarea %luco5ei se reali5ea5& 9n cea mai mare
/arte anaero 4ta. 1(.6K se creea5& o Ndatorie de oxi%enU 1i o acumulare de acid lactic0 toxic /entru mu1c)i
4ta. 1".6.
C
0
:
1#
O
0
Q # ATP R # C
)
:
0
O
)
?a+i- %a+*i+9 Q . ATP
Peri&a-a -e re7a+ere. ?u/& efort0 /rocesele oxidative se mai /&strea5& intense o /erioad& necesar&
refacerii re5ervelor de =2> 1i C> 1i metaoli5&rii acidului lactic. =cum /l&m,nii /ot asi%ura necesarul de
D
!
0 deci res/iraia celulelor musculare este inte%ral aero&. S/unem c& 9n aceast& /erioad& se ac)it&
Ndatoria de oxi%enU.
C
0
:
1#
O
0
Q 0 O
#
R 0 CO
#
Q 0 :
#
O Q )2 ATP
ACI8 LACTIC Q O
#
R CO
#
Q :
#
O Q ENERGIE
Fig. 2./. Etapele contraciei unei mio*ibrile: A. mi&7ibri%! re%aBa*!" >. +&*ra+@ie" C. +&*ra+@ie
maBim!: 1. -i(+ +%ar" #. -i(+ A*,e+a*" ). 5&a :" .. membraa Z" /. a+*i!" 0. mi&5i!" 1.
(ar+&mere.
Fig. 2.0. A. Se+,(! m,(+,%ar!" >. Te*a&( i+&m'%e*" C. Te*a&( +&m'%e*.
Tab. 1). Ra'&r*,% -i*re -,ra*a +&*ra+@iei <i -,ra*a re%aB!rii.
MUCFI CDN2R=CGIE RE@=E=RE
striat sc)eletic '0;(0 ms 1"0 ms
striat cardiac 00' s 00" s
neted visceral (s 1"s
Tab. 1.. Ra'&r*,% -i*re ATPM,% 'r&-,( 'ri &Bi-are aaer&b! <i +e% 'r&-,( 'ri &Bi-are
aer&b!.
DEI?=RE= T =2> /rodus M mol %luco5&
anaero& "T ! moli =2>
aero& ."T '( moli =2>
Tab. 1/. Earia@ia ,&r 'arame*ri A re'a,( <i A +&*ra+@ie.
>=R=ME2RI 7N RE>=US 7N =C2IJI2=2E
Consum oxi%enMmin. !"0 ml '+"0 ml
?eit circulatorMmin. "1 !" l
?eit res/iratorMmin. -1 1!0;1*0 l
?atoria de oxi%en 0 1!;1"1
2./. MANIFESTRILE CONTRACIEI MUSCULARE
2ora contraciei% 0ibra muscular se supune legii 9tot sau nimic:, dar muchiul 9in situ: are
contracie gradat. "radarea se reali!ea! prin creterea numrului unitilor motorii activate, n funcie
de intensitatea i frecvena stimulilor. 0ora de contracie este maxim cnd intr n activitate toate
fibrele muchiului respectiv i varia! ntre 2,B%3 5gGcm
-
.
Mu1c)ii nete5i se contract& mai lent0 deoarece li/se1te sistemul transversal de tuuri0 iar reticulul
sar3co/lasmic este sla de5voltat. Ionii de Ca0 necesari cu/l&rii /roteinelor contractile0 /&trund din mediul
extracelular /rin sarcolem& 9n urma de/olari5&rii 1i sunt ex/ul5ai du/& refacerea /otenialului de re/aus.
=ce1ti mu1c)i sunt mai s&raci 9n re5erve de sustane ener%etice0 deci /re5int& o de/enden& mai mare fa&
de de%rad&rile aeroe.
Mu1c)ii nete5i0 neav,nd inserie /e oase0 au o liertate de contracie 1i extensie mai mare0 /ut,nd fi
su/u1i unor deform&ri mult mai im/ortante 4fi%. -.+.6.
C&*ra+@ia m,(+,%ar!.
a9 Contracia i,ometric modific& tensiunea mu1c)iului0 dar lun%imea r&m,ne constant&. Caracte3
ri5ea5& musculatura /ostural&. Nu /roduce lucru mecanic0 ci c&ldur&.
b9 Contracia i,otonic este aceea 9n care tensiunea r&m,ne constant&0 dar varia5& lun%imea. Este
caracteristic& ma:orit&ii mu1c)ilor sc)eletici. Reali5ea5& lucru mecanic 1i /roduce mi1care.
7n activitatea oi1nuit&0 mu1c)iul trece /rin fa5e de contracie i5ometric& 1i i5otonic&0 iniierea
oric&rei contracii fiind0 de oicei0 i5ometric&.
Ob&(ea%a m,(+,%ar!. Se manifest& /rin diminuarea ca/acit&ii de travaliu8 muscular. Se datorea5&
sc&derii randamentului ener%etic0 acumul&rii de acid lactic0 li/sei de D
!
0 e/ui5&rii sustanelor macroer%ice
1i a mediatorilor c)imici la nivelul /l&cilor motorii.
Mai7e(*!ri%e *ermi+e a%e +&*ra+@iei. Ener%ia c)imic& elierat& 9n tim/ul contraciei este
convertit& circa '0T 9n lucru mecanic 1i circa +0T 9n ener%ie caloric&. Mu1c)ii sunt /rinci/alii %eneratori
de c&ldur&0 at,t /rin tonusul muscular0 c,t 1i /rin contracii mici 1i frecvente numite frisoane0 declan1ate 9n
mod reflex la ex/unerea la fri%.
?eoseim o c&ldur& de re/aus0 com/onent& a termo%ene5ei0 de%a:at& tot tim/ul de mu1c)i0 1i o
c&ldur& de activitate0 elierat& 9n tim/ul contraciei.
T&,(,% m,(+,%ar este starea de contracie /ermanent&0 dar /arial&0 a musculaturii. 7n fiecare
moment0 un mic num&r de fire musculare din totalul firelor unui mu1c)i se afl& 9n contracie 1i
determin& o stare de u1oar& tensiune a musculaturii0 caracteristic& /entru starea de ve%)e.
>rin contracia succesiv& a unor %ru/e de fire se asi%ur& /ermanena tonusului muscular0 cu rol
esenial 9n meninerea /osturii normale0 9n mimic&0 9n termore%lare etc.
2onusul muscular0 fenomen de natur& reflex&0 este meninut de im/ulsuri /rovenite de la SNC /rin
nervii motori0 /e a5a informaiilor /rimite de la /ro/rioce/tori.
=si%urarea /o5iiei normale a cor/ului se reali5ea5& /rin contracii tonice /osturale. 2onusul
/ostural este un /roces reflex com/lex0 controlat de SNC 1i reali5at /rin aciunea unor %ru/e musculare
tensoare 1i extensoare0 a%oniste 1i anta%oniste0 cu /artici/area unor /,r%)ii osteoarticulare.
L&+&m&@ia <i &r*&(*a*i(m,% sunt re5ultatul activit&ii fi5iolo%ice con:u%ate a com/onentelor
iomecanice /asive 4sistemul osteoarticular6 1i active 4sistemul muscular60 a rece/torilor0 nervilor 1i
centrilor nervo1i. Reali5area actului locomotor /resu/une succesiunea unor evenimente informaionale 1i
efectoare$ mesa: sen5itiv0 mesa: motor reflex sau voluntar0 contracie muscular& 1i moili5area
com/onentelor osteoarticulare. #ru/ele de mu1c)i a%oni1ti 1i anta%oni1ti acionea5& 9ntr3o anumit&
succesiune 1i sincroni5are0 reali5at& reflex sau voluntar0 cu meninerea /roieciei centrului de %reutate 9n
/oli%onul de s/ri:in al cor/ului0 9n ca5ul eforturilor de mare intensitate se instalea5& )i/oxia8.
Fig. 2.1. Contracia muc+ilor nete,i viscerali: 1. ,+%e," #. 7ibre m,(+,%are e*e-e.
>. FUNCIILE 8E NUTRIIE
Prin funciile de nutriie se reali!ea! schimburile de substane i energie dintre organism i mediu,
precum i transformrile din interiorul organismului.
3. 8IGESTIA I A>SOR>IA SISTEMUL 8IGESTIE
3.1. ANATOMIA SISTEMULUI 8IGESTIE
<istemul digestiv cuprinde totalitatea organelor n care se reali!ea! digestia alimentelor i
absorbia nutrimentelor, n tubul digestiv au loc prelucrarea mecanic, fi!ic i chimic a alimentelor,
absorbia lor i eliminarea resturilor nedigerate. "landele anexe contribuie prin secreiile lor la
procesele de digestie.
3.1.1. T,b,% -ige(*i6
Structura tuului di%estiv este unitar&0 /re5ent,nd 9n toat& lun%imea sa /atru tunici 4ta. 1*.6.
Tab. 10. T,i+i%e *,b,%,i -ige(*i6.
2UNICI 2I> ?E GESU2 @DC=@IL=RE
mucoas& ; e/iteliu /avimentos /luristra3
tificat nec)eratini5at
; e/iteliu cilindric unistratificat
; cavitatea ucal&0 farin%e esofa%
; 9n restul tuului di%estiv
sumucoas& ; esut con:unctiv lax ; 9n tot tuul di%estiv
muscular& ; esut muscular striat
; esut muscular neted0 cu dou&
straturi$ intern 4cu fire circulare6 1
extern 4cu fire lon%itudinale6
; esut con:unctiv lax
;cavitatea ucal&0 farin%e 1i 1M' su/erioar& a esofa%ului
;9n restul tuului di%estiv0 cu urm&toarele /articularit&i$
a6la stomac ' straturi$ 9n /lus unul cu fire oliceK
6la colon0 stratul extern formea5& !3' en5i 4tenii6K
c69ntre se%mentele tuului di%estiv exist& sfinctere.
extern& ;
adventicea
; esut con:unctiv dens
; 9n restul tuului di%estiv0
; farin%e0 esofa% 1i /oriunea terminal& a rectului
aco/erit de /eritoneu
Ca6i*a*ea b,+a%! /re5int&$ anterior orificiul ucal m&r%init de cele dou& u5e0 lateral0 ora:ii0
su/erior0 olta /alatin&0 iar la interior0 arcadele dentare 1i lima. 7ntre ora:i 1i arcadele dentare exist&
vestiulul ucal. >e arcade sunt a1e5ai 9n alveole dinii. @a om se distin% dou& ti/uri de dentiie$ -e*i@ia
-e %a'*e0 9ntre * luni 1i + ani0 format& din !0 de dini0 1i -e*i@ia -e7ii*i6!0 ce a/are 9ntre + 1i !0 de ani0
format& din '! de dini 4incisivi0 canini0 /remolari 1i molari6. Iormula dentar& la adult este$
I # " C 1 " PM # " M ) "
# 1 # )
Inervaia dinilor este asi%urat& de tri%emen 4J6.
-imba este un or%an musculos cu rol 9n sensiilitatea %ustativ&0 masticaie0 de%lutiie 1i vorire0 iner3
vat& motor de nervul )i/o%los 4EII6.
Farige%e este un or%an musculo3memranos 9n care are loc 9ncruci1area c&ii di%estive cu calea
res/iratorie. Comunic& su/erior cu cavitatea ucal&0 cu fosele na5ale 1i cu trom/a lui Eustac)io0 iar
inferior0 cu larin%ele 1i cu esofa%ul. Calea alimentelor s/re larin%e 9n tim/ul de%lutiiei este locat& de
e/i%lot&.
E(&7ag,%, de circa !" cm lun%ime la adult0 asi%ur& trecerea olului alimentar din farin%e 9n stomac.
S*&ma+,%0 /oriunea dilatat& a tuului di%estiv0 are forma literei NPU. >re5int& trei /oriuni$ fundul0
cor/ul 1i /oriunea ori5ontal&0 format& din antrul 1i canalul /iloric. Comunic& /rin sfincterul cardia cu
esofa%ul 1i /rin sfincterul /ilor cu duodenul 4fi%. ..1.6. 7n mucoas& se afl& %lande %astrice a c&ror secreie
este sucul %astric. Inervaia este asi%urat& de fire sim/atice din /lexul celiac0 fire /arasim/atice
/rovenite din nervii va%i0 /recum 1i de cele dou& /lexuri ve%etative aflate 9n /ereii stomacului.
Fig. 3.1. Structura stomacului: 1. e(&7ag" #. +ar-ia" ). +&r',% (*&ma+,%,i" .. +,rb,ra mi+!" /.
-,&-e" 0. 7,-,% (*&ma+,%,i" 1. *,i+! (er&a(!" 2. m,(+,%a*,r! %&gi*,-ia%!" 3. m,(+,%a*,r!
+ir+,%ar!" 14. m,(+,%a*,r! &b%i+!" 11. +,rb,ra mare" 1#. '%i,ri a%e m,+&a(ei" 1). a*r,% 'i%&ri+" 1..
'i%&r.
I*e(*i,% (,b@ire este se%mentul cel mai im/ortant al tuului di%estiv. =re o lun%ime de circa * m
la adult 1i /re5int& dou& /oriuni$
a6 duodenul0 /oriune fix& de circa !" cm lun%ime0 9n care se desc)id canalele /ancreatice 1i canalul
coledocK
6 intestinul liber0 /oriune moil&0 care formea5& anse8 9m/&rite 9ntr3un %ru/ su/erior situat
ori5ontal 4:e:unul6 1i un %ru/ inferior situat vertical 4ileonul6.
Mucoasa /re5int& cute 4valvule conivente60 care m&resc su/rafaa de asorie0 1i vilo5it&i
intestinale microsco/ice 9n form& de de%et de m&nu1& 4fi%. ..!.6.
Inervaia intestinului suire se reali5ea5& /rin fire ve%etative din /lexurile celiac 1i me5enteric
su/erior0 /recum 1i din /lexurile intrinseci.
Fig. 3.#. Seciune "n mucoasa intestinal: 1. 6i%&5i*!@i i*e(*ia%e" #. e'i*e%i, +i%i-ri+
,i(*ra*i7i+a*" ). +a'i%are (ag6ie" .. +a'i%ar %im7a*i+ ?+$i%i7er9" /. @e(,* +&G,+*i6" 0. g%a-e
i*e(*ia%e" 1. 6e,%!" 2. ar*eri&%!" 3. 6a( %im7a*i+" 14. *,i+! m,+&a(!" 11. *,i+! (,bm,+&a(!" 1#.
*,i+! m,(+,%ar!" 1). *,i+! (er&a(!.
I*e(*i,% gr&(0 lun% de circa 10+0 m0 are o im/ortant& funcie motorie 1i o funcie di%estiv&
secundar&. Iormea5& 9n cavitatea adominal& cadrul colic divi5at 9n$ cecum cu a/endiceleK colonul i
rectul 4fi%. ..'.6. 2recerea coninutului intestinului suire 9n intestinul %ros se face /rin valvula ileocecal&.
Drificiul anal este /rev&5ut cu dou& sfinctere$ intern neted0 involuntar 1i extern striat0 voluntar.
Fig. 3.). Cadrul colic: 1. i%e&" #. (7i+*er i%e&+e+a%" ). +e+,m" .. a'e-i+e" /. +&%& a(+e-e*" 0.
+&%& *ra(6er(" 1. +&%& -e(+e-e*" 2. *eie" 3. -i%a*a@ii" 14. +&%& (igm&i-" 11. re+*" 1#. +aa% aa%"
1). a,(" 1.. me5e*er.
acinoase8$ sulin%uale0 sumandiulare 1i /arotide0 care /roduc saliva. Inervaia motorie a acestora este
reali5at& de nervii cranieni JII 1i IE.
>. Fi+a*,%0 or%an cu multi/le funcii metaolice 4ta. 1+.60 f&r& de care viaa este im/osiil&0 are 1i
rol
de %land& anex& a tuului di%estiv. Este cea mai mare %land& exocrin&0 circa 1"00 %0 a1e5at& su
diafra%m&0
9n un%)iul su/erior dre/t al cavit&ii adominale 4lo:a )e/atic&6. Iicatul /re5int& o fa& su/erioar&0 /e care
se distin% ! loi 4st,n% 1i dre/t60 1i o fa& inferioar& cu ( loi 4st,n%0 dre/t0 /&trat0 caudal6 1i )ilul8 )e/atic.
Tab. 11. F,+@ii%e 'ri+i'a%e a%e 7i+a*,%,i.
=. Iuncia exocrin&: secreia ilei
H. Iunciile metaolice:
sinte5a de aminoaci5i 1i /roteine /lasmaticeK
meninerea constant& a %licemieiK
sinte5a fosfoli/idelor 1i a colesteroluluiK ceto%ene5&8 K cataolismul aci5ilor %ra1i
C. =lte funcii:
de/o5itare de %lico%en0 li/ide0 fier0 s,n%e
funcie antitoxic&
funcie termore%latoare
funcie )emato/oietic& 9n /erioada fetal&
re%larea volumului de s,n%e circulant
inactivarea excesului de )ormoni
9n coa%ulare 1i )emosta5&
S*r,+*,ra 7i+a*,%,i. Iicatul este format dintr3o strom&8 con:unctiv& 1i un /arenc)im )e/atic.
Stroma cu/rinde un 9nveli1 extern de unde /ornesc se/turi con:unctive care delimitea5& 9n /arenc)im
louli )e/atici0 formaiuni /iramidale cu ";* laturi.
@obulul hepatic re/re5int& unitatea anatomic& 1i funcional& a ficatului. Este alc&tuit din cordoane
radiate de celule )e/atice 4)e/atocite60 ca/ilare san%vine 1i canalicule iliare dis/use 9n :urul unei vene
cen3troloulare 4fi%. ..(.60
8ila este /rodusul de secreie continu& a )e/atocitelor. Ea se vars& 9n canaliculele iliare0 care
formea5& 9n final dou& canale )e/atice0 dre/t 1i st,n%. Ele se unesc 9n canalul )e/atic comun. 7n /erioadele
interdi%estive0 ila a:un%e /rin canalul cistic la ve5ica iliar&0 unde se concentrea5& 1i se 9mo%&e1te cu
mucus. Evacuarea ei se face intermitent0 9n tim/ul meselor0 /rin canalul cistic 1i a/oi /rin canalul coledoc0
care se desc)ide 9n duoden 9m/reun& cu canalul /rinci/al /ancreatic la nivelul sfincterului Dddi 4fi%. ..".6.
3.1.#. G%a-e%e aeBe
A. G%a-e%e (a%i6are 9n cavitatea ucal& se desc)id canalele a trei /erec)i de %lande salivare
Fig. 3... Segment "n lobul +epatic: 1. +&r-&ae -e +e%,%e $e'a*i+e" #. +a'i%are (i,(&i-e" ).
+aa%i+,%e bi%iare" .. +aa% bi%iar i*er%&b,%ar" /. ram,r! a 6eei '&r*e" 0. ram,r! a ar*erei $e'a*i+e"
1. 6e! +e*r&%&b,%ar!.
Fig. 3./% Ci biliare e(tra+epatice: 1. +aa% $e'a*i+ -re'*" #. +aa% +i(*i+" ). 6e5i+! bi%iar!" ..
-,&-e" /. am',%! $e'a*&'a+rea*i+!" 0. (7i+*er O--i" 1. +a',% 'a+rea(,%,i" 2. +aa% 'a+rea*i+
?Sir(,g9" 3. +&r',% 'a+rea(,%,i" 14. +&a-a 'a+rea(,%,i" 11. 'a+rea(" 1#. +aa% (e+,-ar
?Sa*&rii9" 1). +aa% +&%e-&+" 1.. +aa% $e'a*i+ +&m," 1/. +aa% $e'a*i+ (*Ig" 10. %igame*.
Iicatul are o vasculari5aie dul&.
7asculari,aia nutritiv este re/re5entat& de artera )e/atic& 1i ramurile ei0 /,n& la nivelul loulilor
)e/atici.
7asculari,aia *uncional este reali5at& de c&tre (i(*em,% '&r* $e'a*i+ 4fi%. 10.1'.60 format din
vena /ort&0 care 9nce/e /rin ca/ilare la nivelul tuului di%estiv 1i se termin& /rin ca/ilare la nivelul
loulilor )e/atici. =cest sistem aduce s,n%e 9nc&rcat cu sustane nutritive re5ultate 9n urma asoriei
intestinale.
Inervaia ficatului se reali5ea5& /rin /lexul )e/atic0 des/rins din /lexul celiac 4sim/atic6 1i /e cale
va%al& 4/arasim/atic6.
C. Pa+rea(,% 4fi%. ..".60 de form& alun%it&0 a1e5at 9na/oia stomacului0 este o %land& mixt& de ti/
acinos0 denumit& 1i N%landa salivar& adominal&U. =cinii s&i secret& sucul /ancreatic0 care se vars& 9n
duoden /rin canalul /rinci/al \irsun% 1i /rin canalul secundar Santorini. 7ntre acinii %landulari se afl&
insulele @an%er)ans care secret& insulina 1i %luca%on. Inervaia este ve%etativ&0 sim/atic& 1i /arasim/atic&.
3.#. FIZIOLOGIA SISTEMULUI 8IGESTIE
A%ime*e%e sunt un amestec etero%en de sustane or%anice 1i anor%anice0 care asi%ur& 9n or%anism
cre1terea0 re9nnoirea 1i re/ararea esuturilor.
?u/& ori%ine0 alimentele sunt de natur& animal& 4carnea0 la/tele0 ou&le etc60 ve%etal& 4cerealele0
le%umele0 fructele6 1i mineral& 4s&ruri0 a/&6.
?u/& com/o5iia lor c)imic&0 alimentele se clasific& 9n$ alimente de natur& /roteic&0 %lucidic&0
li/idic&0 vitamine0 s&ruri minerale0 a/&.
Ma:oritatea sustanelor alimentare au o structur& c)imic& com/lex&0 diferit& de cea a
constituenilor or%anismului. Ele sufer& 9n or%anism o serie de transform&ri mecanice0 fi5ice 1i c)imice.
2otalitatea acestor transform&ri constituie digestia. 2ransform&rile sustanelor or%anice coninute 9n
alimente sunt redate sintetic 9n taelul 1-.
Tab. 12. Pr&+e(e%e -e -ige(*ie.
S,b(*a@e%e &rgai+e cu molecule
com/lexe0 s/ecifice0 insoluile0
neasoraile]
]se transform& /rin )idroli5&0
cu a:utorul e5ime%&r s/ecifice
]
]re5ult,nd sustane or%anice sim3
/le0 nes/ecifice0 soluile0 u1or
asoraile 4'ri+i'ii a%ime*are
(a, ,*rime*e6
; /roteine ; /roteolitice ; aminoaci5i
; %lucide com/lexe; /oli5a)aride ; %licolitice ; %lucide sim/le0 mono5a)aride
; li/ide ; li/olitice ; aci5i %ra1i 1i %licerol
Ddat& asorite0 sustanele or%anice cu molecule sim/le 9nde/linesc 9n or%anism rol /lastic 49n
s/ecial /roteinele60 ener%etic 4mai ales %lucidele 1i li/idele6 1i funcional 4en5ime0 /i%meni0 )ormoni6.
Sediul di%estiei este tuul di%estiv. ?i%estia alimentelor este un /roces unitar0 care 9nce/e 9n cavitatea
ucal& 1i se termin& 9n intestin. >entru a /utea fi asorite /rin mucoasa intestinal&0 alimentele sufer& 9n
tuul di%estiv dou& cate%orii de transform&ri: mecanice 1i c)imice.
3.#.1. 8ige(*ia me+ai+! cu/rinde trei cate%orii de fenomene 4ta. 1..6$
transformarea alimentelor in%erate 9n fra%mente relativ mari 1i solide0 9n /articule mici 1i moi0
u1ur,nd di%estia c)imic&K
amestecarea coninutului tuului di%estiv cu sucurile di%estive0 /roces care favori5ea5&
transform&rile c)imice 1i asoriaK
/ro%resia 4trans/ortul6 alimentelor de3a lun%ul tuului di%estiv 1i eliminarea resturilor
nedi%erate.
Tab. 13. Fe&mee%e me+ai+e a%e -ige(*iei.
DR#=N IENDMENE MEC=NICE =CGIUNI
Cavitate
4dini0 lim&6
Masticaie
?e%lutiie ; tim/ ucal
; reducerea dimensiunii /articulelor ; amestecul cu
saliva
; formarea olului alimentar
; 9m/in%erea olului alimentar 9n farin%e0 voluntar
Iarin%e ?e%lutiie ; tim/ farin%ian ; 9m/in%erea olului alimentar 9n esofa%0 voluntar
Esofa% ?e%lutiie ;tim/ esofa%ian
; ;;/rin mi1c&ri /eristaltice
; de/lasarea olului alimentar0 /rin unde involuntare de
contracie muscular&0 s/re cardia
Stomac ?e/o5itare tem/orar&
Mi1c&ri tonice de um/lere
Mi1c&ri /eristaltice$ de
foame0 de amestec0 de
evacuare
; um/lerea stomacului
; reali5area sen5aiei de foame
; amestecul alimentelor cu sucul %astric 1i formarea
c)imului %astricK evacuarea lent& 1i fracionat& a
c)imului %astric
Intestin suire Mi1c&ri de se%mentare
Mi1c&ri /eristaltice lente 1i
ra/ide
Mi1c&ri /endulare
; amestecul c)imului %astric cu sucurile intestinale0
u1urarea contactului cu mucoasa intestinal& 1i
trans/ortul coninutului intestinal s/re colon
Intestin %ros
; colon
; rect
Mi1c&ri se%mentare 1i /eris3
taltice
?efecaie
; favori5area asoriei a/ei0 9m/in%erea coninutului
colic s/re rect 1i formarea materiilor fecale
; eliminarea materiilor fecale
3.#.#. 8ige(*ia +$imi+! cu/rinde transform&rile c)imice /e care le sufer& sustanele alimentare 9n
tim/ul tran5itului lor /rin tuul di%estiv. =ceste transform&ri de ti/ )idrolitic se datoresc aciunii
sustanelor /re5ente 9n sucurile di%estive 4ta. !0.6.
Tab. #4. S,+,ri%e -ige(*i6e.
?ENUMIRE=
l #@=N?=
CDM>DLIGI= CFIMIC
I =@2E >RD>RIE2GI
@DCU@
=CGIUNII
=CGIUNI@E >RINCI>=@E
S=@IJ=
#landele salivare
; a'! ..0"T
; (,b(*a@e miera%e 4CCI0
NaCI0 icaronai6
;sustane or%anice$
amila5a salivar&0 mucin&0
li5o5im
; ': ^ *;+
;+a*i*a*e$10" l M!( ore
Cavitatea
ucal&0
4farin%e0
esofa%0
stomac6
; /re%&tirea alimentelor /entru di%estie
; formarea olului alimentar
; excreia unor sustane toxice 4uree6
1i virusuri
; favori5area voririi
; di%estia c)imic& a amidonului /re/arat
; aciune antise/tic& 4/rin li5o5im6
; favori5area aciunii rece/torilor %ustativi
; meninerea ec)ilirului )idric
SUCU@ #=S2RIC
#landele %astrice
; a'! ..T
; (,b(*a@e miera%e
4FCI0 cloruri0 fosfai6
; (,b(*a@e &rgai+e$
en5ime /roteolitice0 en5ime
li/olitice 1i mucin&
; ': ^ 10"
;cantitate$10" l M!( ore
stomac
4duoden6
:CI$ activarea en5imelor /roteoliticeK
/re%&tirea /roteinelor /entru di%estieK
aciune antise/tic&.
E5ime%e$
; di%estia c)imic& a /roteinelor
; di%estia c)imic& sla& a li/idelor emulsio3
nate
M,+ia$ /rotecia mecanic& 1i c)imic& a
mucoasei %astrice fa& de aciunea autodi%es
tiv& a FCI 1i /e/sinei
SUCU@
>=NCRE=2IC
>ancreasul exocrin
; a'! .. T
; (,b(*a@e miera%e
4icaronat de sodiu6
; (,b(*a@e &rgai+e$
en5ime /roteolitice0
%licolitice 1i li/olitice
; ': ^ -0"
; cantitate$ 10" l M!( ore
intestin
suire
>i+arb&a*,% -e (&-i,$
neutrali5area c)imului %astric
E5ime%e:
; di%estia c)imic& a /roteinelor0 %lucidelor
1i li/idelor
HI@=
Iicatul
; a'! .+T
; (,b(*a@e miera%e
; (,b(*a@e &rgai+e$
s&ruri iliare0 mucin&0
fosfoli/ide0 colesterol0
/i%meni iliari
; ': ^ +;-
; cantitate$ 00- l M!( ore
intestin
suire
S!r,ri%e bi%iare$
; emulsionarea li/idelor
; favori5area asoriei li/idelor 1i vita3
minelor li/osoluile /rin formarea de micelii
)idrosoluile cu aci5ii %ra1i
;stimularea /eristaltismului intestinal
Pigme@ii bi%iari$
; dau coloraia materiilor fecale
SUCU@
IN2ES2IN=@
#landele intestinale
; a'!
; (!r,ri miera%e$ NaFC0
'
; (,b(*a@e &rgai+e$
mucin&0 en5ime /roteolitice0
%licolitice 1i li/olitice
; ': ^ +0";-0"
; +a*i*a*e$ !;' l M!( ore
intestin
suire
>i+arb&a*,% -e (&-i,$
; neutrali5area c)imului %astric
E5ime%e:
; des&v,r1irea di%estiei c)imice a /rotei3
nelor0 a %lucidelor 1i a li/idelor
En5imele sucurilor di%estive scindea5& sustanele alimentare com/lexe /,n& la com/u1i sim/li u1or
asoraili0 numii 1i /rinci/ii alimentare sau nutrimente 4ta. !1.6.
Tab. #1. A+@i,ea e5ime%&r -i (,+,ri%e -ige(*i6e.
SUCURI ?I#ES2IJE SUHS2=NGE =@IMEN2=RE
?I#ER=2E
>RD?UI RELU@2=GI
S=@IJ=
;=mila5& salivar&
4/tialina6
; amidon /re/arat ; malto5&
SUC #=S2RIC
; >e/sin& ; /roteine ; /e/tide
; @aferment 4la su%ari6 ; la/te ; la/te coa%ulat
; #elatina5& ; %elatin& ; %elatin& )idroli5at&
; @i/a5& %astric& ;li/ide emulsionate 4din la/te0 fri1c& etc.6 ; %licerol 1i aci5i %ra1i
HI@ 4nu conine en5ime6 ; li/idele neemulsionate ; li/ide emulsionate
SUC >=NCRE=2IC
; 2ri/sin&0 c)emotri/sin& /roteine nedi%erate 9n stomac 1i
/e/tide
; tri/e/tide 1i di/e/tide
; Caro/e/tida5e ; /e/tide ; aminoaci5i
; Elasta5& ; /roteine firoase ; /roteine firoase )idroli5ate
; =mila5& /ancreatic& ; amidon ; malto5&
; @i/a5& /ancreatic& ; li/ide emulsionate ; %licerol 1i aci5i %ra1i
SUC IN2ES2IN=@
; >e/tida5e ; tri/e/tide 1i di/e/tide ; aminoaci5i
; ?i5a)arida5e$ ; di5a)aride$ ; mono5a)aride$
; malta5& ; malto5a ; %luco5& 4! molecule6
; lacta5& ; lacto5a ; %luco5a B %alacto5&
; 5a)ara5& ; 5a)aro5a ; %luco5& B fructo5&
; @i/a5& intestinal& ; li/ide ; %licerol 1i aci5i %ra1i
3.#.). Ab(&rb@ia i*e(*ia%!
Ab(&rb@ia este un /roces fi5iolo%ic com/lex /rin care /rodu1ii de di%estie0 a/a0 s&rurile minerale 1i
vitaminele trec /rin mucoasa intestinal& 1i a:un% 9n mediul intern. .0T din /rocesele de asorie se
desf&1oar& la nivelul mucoasei intestinului suire0 care are ada/t&ri structurale 1i funcionale im/ortante$
e/iteliu unistratificat0 valvule conivente0 vilo5it&i intestinale cu iri%aie san%vin& 1i limfatic& o%at&0
microvili la /olul a/ical al celulelor 4fi%. ..!. 1i ..*.6.
Fig. 3.0. A('e+*,% mi+r&(+&'i+ a% e'i*e%i,%,i ab(&rba* -i i*e(*i,% (,b@ire.
Su/rafaa activ& real& de asorie intestinal& este de /este !"0 m
!
. >rocese de asorie reduse au
loc 1i la nivelul cavit&ii ucale0 stomacului 4/entru alcool 1i unele medicamente6 1i intestinului %ros
4/entru a/&0 s&ruri minerale 1i unele vitamine6.
Mecanismele /rin care se reali5ea5& asoria sunt active 1i /asive.
a9 Me+ai(me%e a+*i6e sunt mecanisme de trans/ort activ0 cu consum de ener%ie0 selective0 care se
desf&1oar& 9m/otriva %radientului8 de concentraie 4un fel de /om/e c)imice6.
b9 Me+ai(me%e 'a(i6e sunt$
; difu5iunea sustanelor de la o concentraie mare la concentraie mai mic&K
; osmo5a0 adic& trecerea soluiilor de la /resiune osmotic& mic& la /resiune osmotic& mai mare0
/rin memrana semi/ermeail& /e care o constituie mucoasa intestinal&K
; /inocito5a0 adic& 9n%loarea unor /ic&turi de lic)id 1i trans/ortul lor /rin mucoasa intestinal&0 su
forma ve5iculelor de /inocito5&0 s/re mediul intern.
Mecanismele /asive sunt favori5ate de cre1terea /resiunii din interorul anselor intestinale 1i de
mi1c&rile vilo5it&ilor intestinale.
Ab(&rb@ia 'r&*eie%&r se face su form& de aminoaci5i0 9n /rima /arte a intestinului suire0 /rin
mecanisme active 1i selective la /olul intern al celulelor mucoasei 1i /rin mecanisme /asive de difu5iune0
de la /olul extern 4a5al6 al acestora 9n s,n%e.
?u/& asorie0 aminoaci5ii trec 9n vena /ort&. @a su%ari0 /roteinele 1i anticor/ii din la/tele matern
4colostru6 /ot fi asorite nedi%erate0 /rin /inocito5&.
Prin absorbia proteinelor i a anticorpilor din lapte matern se asigur sugarilor imunitate la anu?
mite boli, pn la formarea anticorpilor proprii.
Ab(&rb@ia g%,+i-e%&r se face su form& de mono5a)aride la nivelul :e:unului0 /rin mecanisme
/asive 4/entru /ento5e$ rio5& etc.6 1i active 4/entru )exo5e$ %luco5a0 fructo5& etc.6. =soria %luco5ei
necesit& consum de ener%ie /rovenit& din de%radarea celular& a =2>3ului.
2rans/ortul activ al %luco5ei se /oate face 1i cu a:utorul unui Ntrans/ortorU0 sistem en5imatic ce
asi%ur& trans/ortul comun al %luco5ei 1i Na
B
din intestin 9n s,n%e. 7n final0 %luco5a este trans/ortat& /rin
vena /ort& la ficat.
Ab(&rb@ia %i'i-e%&r se face 9n /rima /arte a intestinului suire0 su trei forme$
/rin pinocito! /entru mici /ic&turi de %r&simi nedi%erateK
/rin difu!iune0 /asiv0 /entru %licerol0 care este )idrosoluil.
; /rin complexe de micelii hidrosolubile0 formate de aci5ii %ra1i insoluili 1i colesterol cu s&rurile
iliare. =ceste com/lexe0 numite chilomicroni0 se desfac la nivelul celulelor e/iteliului intestinal 9n aci5i
%ra1i0 care refac tri%liceridele0 iar s&rurile iliare se re9ntorc la ficat /rin sistemul /ort 4+ir+,i*,% $e'a*&M
e*er&M$e'a*i+ de economisire a s&rurilor iliare6.
#licerolul urmea5& calea sistemului /ort3)e/atic0 iar tri%liceridele sunt /reluate de c&tre sistemul
limfatic.
Ab(&rb@ia a'ei <i a (!r,ri%&r miera%e se face la nivelul intestinului suire 1i a intestinului %ros.
=/a se asoare /asiv0 maximul de asorie fiind 9n colon. Na
B
se asoare activ0 antren,nd asoria
/asiv& a Cl
3
Ca
!B
1i >
'B
se asor activ0 su influena vitaminei ? 1i a /arat)ormonului. Ie
!B
se asoare
activ.
Ab(&rb@ia 6i*amie%&r se face 9n funcie de soluilitatea lor$ vitaminele )idrosoluile 4com/lexul H0
vitamina C6 se asor /asiv0 iar vitaminele li/osoluile 4=0 ?0 C6 se asor similar li/idelor /rin formarea
de com/lexe cu s&rurile iliare 1i a:un% a/oi /e cale /ortal& la ficat. 7n urma /roceselor de asorie din
intestinul suire re5ult& chilul intestinal0 de consisten& lic)id&0 care trece /rin valvula ileocecal& s/re
cecul intestinal.
3.#... Fi5i&%&gia i*e(*i,%,i gr&(
@a nivelul intestinului %ros se desf&1oar& activit&i secretorii0 motorii 1i de asorie. 7n urma
acestora0 c)ilul intestinal lic)id este transformat 9n materii fecale solide0 de consisten& moale
4excremente6. =ici au loc 1i /rocese de fermentaie 1i /utrefacie datorate florei acteriene intestinale0
ne/ato%ene0 dar nu se desf&1oar& /rocese de di%estie c)imic&.
A+*i6i*a*ea (e+re*&rie. Se re5um& la /roducerea de mucus0 cu rol 9n formarea 1i /ro%resia materiilor
fecale de3a lun%ul colonului.
Ab(&rb@ia. @a nivelul intestinului %ros se asor a/& 1i s&ruri minerale. Se mai /ot asori unele
vitamine 4%ru/ul H0 vitamina C6 1i unele medicamente.
Pr&+e(,% -e 7erme*a@ie. =re loc 9n /rima /arte a intestinului %ros0 datorit& florei acteriene aeroe0
format& 9n /rinci/al din acili coli 1i lactici0 care acionea5& asu/ra %lucidelor nedi%eraile 4celulo5a60
scind,ndu3le /,n& la mono5a)aride 1i a/oi /,n& la acid lactic. =ceast& flor& de fermentaie sinteti5ea5& 1i
unele vitamine indis/ensaile din com/lexul H 1i vitamina C.
Pr&+e(,% -e ',*re7a+@ie. Se desf&1oar& 9n /artea a doua a colonului transvers 1i 9n colonul si%moid0
/rin aciunea florei acteriene anaeroe asu/ra com/u1ilor /roteici nedi%erai0 su control cortical0
determin,nd decaroxilarea 1i de5aminarea acestora. Re5ult& amoniac0 care se asoare 9n s,n%e 1i este
dus la ficat0 unde este neutrali5at su form& de uree. Mai re5ult& amine 4/utresceina0 cadaverina6 1i
sustane toxice 4indol0 scatol0 cre5oli0 )idro%en sulfurat etc60 care dau mirosul caracteristic materiilor
fecale.
Materiile fecale re5ultate 9n urma acestor /rocese conin circa .0T resturi alimentare 1i 10T mucus0
e/itelii descuamate0 leucocite0 cor/uri ale acteriilor de fermentaie 1i /utrefacie. ?in 1000 ml de c)il
intestinal se formea5& 5ilnic circa 1"0 % de materii fecale.
8e7e+a@ia. Eliminarea materiilor fecale se nume1te defecaie. ?efecaia este un act reflex controlat
voluntar. @a defecaie /artici/& musculatura tuului di%estiv 1i alte %ru/e de mu1c)i striai aflai su
control cortical.
EEALUARE
A. Se%e+*a@i %i*ere%e +&re(',5!*&are r!(',(,ri%&r +&re+*e:
1. E/iteliu cilindric unistratificat cu /latou striat se %&se1te 9n$
a.mucoasa ucal&K
.sumucoasa farin%eluiK
c.mucoasa intestinului suireK
d.mucoasa rectului.
!. =le%ei r&s/unsurile corecte referitoare la dentiia definitiv&$
a.a/are la * luniK
.a/are 9ntre + 1i !0 de aniK
c.cu/rinde '! de diniK
d.cu/rinde '* de dini.
'.Care sunt se%mentele tuului di%estiv 9n care se desf&1oar& di%estia c)imic&$
a.stomacK
.colonK
c.esofa%K
d.duoden.
(.=cidul clor)idric din sucul %astric$
a.favori5ea5& di%estia %lucidelorK
.are aciune antise/tic&K
c.activea5& en5imele /roteoliticeK
d.neutrali5ea5& c)imul %astricK
e./re%&te1te /roteinele /entru di%estie.
". =soria li/idelor se face /rin$
a.mecanisme /asiveK
./inocito5&K
c. difu5iuneK
d.micelii )idrosoluileK
e.micelii li/osoluile.
*. ?i%estia c)imic& a li/idelor se desf&1oar& 9n$
a.cavitatea ucal&K
.farin%eK
c.stomac$
d.intestinul suireK
e.intestinul %ros.
14. CIRCULAIA. SISTEMUL CIRCULATOR
Fotalitatea organelor prin care circul sngele formea! sistemul circulator. <istemul circulator
sangvin este format din: inim, organul central, care propulsea! sngele datorit activitii sale permanente
de pomp aspiro?respingtoare, i 9arborele vascular: format din vasele sangvine 6artere, capilare i vene7.
<istemului circulator sangvin i se adaug sistemul limfatic, derivat al acestuia, prin care circul limfa.
Fotalitatea fenomenelor de transport 6sangvin i limfatic7, care se petrec la nivelul sistemului
circulator, constituie circulaia.
14.1. ME8IUL INTERN
1ediul intern este constituit din totalitatea lichidelor existente n organism, n afara celulelor.
Principalele sectoare ale mediului intern sunt: lichidul interstiial, limfa i sngele.
7ntre mediul intern 1i celule exist& un /ermanent sc)im de sustane 1i ener%ie. ?e1i condiiile mediu3
lui extern sunt 9n continu& sc)imare0 mediul intern 91i /&strea5& constante0 9n limite fi5iolo%ice0 com/o5iia 1i
/ro/riet&ile fi5ico3c)imice. =ceast& constan& a /arametrilor mediului intern constituie $&me&(*a5ia.
14.1.1. SIge%e
>rinci/alul lic)id circulant este s,n%ele0 considerat de c&tre unii ca o varietate de esut con:unctiv cu
sustan& fundamental& lic)id&. S,n%ele re/re5int& -T din %reutatea cor/ului0 ceea ce 9nseamn& circa " l de
s,n%e /entru un individ de +0 S% %reutate. Se deosee1te un volum de s,n%e sta%nant 49n ficat0 s/lin&0 esutul
sucutanat60 de circa ! l 1i un volum de s,n%e circulant de circa ' l.
Cre1terea numeric& tem/orar& a )ematiilor0 9n eforturi musculare /relun%ite0 se face /rin moili5area lor
din re5ervele de s,n%e sta%nant din ficat 1i s/lin&. Cre1terea stail& a num&rului )ematiilor0 '&%ig%&b,%ia0 este
caracteristic& /o/ulaiilor umane care tr&iesc la mari altitudini 1i unor oli /ulmonare. Sc&derea lor numeric&
determin& aemii.
:em&g%&bia0 /i%mentul res/irator locali5at 9n )ematii0 este o sustan& /roteic& com/lex& format&
dintr3o /rotein&0 %loina0 1i o %ru/are ne/roteic&0 )emul0 care conine fier ivalent. Rolul esenial al
eritrocitelor este trans/ortul %a5elor res/iratorii 1i meninerea ec)ilirului acido X a5ic.
Pr&'rie*!@i%e (Ige%,i. Culoarea este ro1ie datorit& )emo%loinei din eritrocite0 ro1u desc)is /entru
s,n%ele oxi%enat 1i ro1u 9nc)is /entru cel neoxi%enat. ?ensitatea s,n%elui este de 10"" fa& de cea a a/ei
410006. Reacia este sla alcalin& 4/F ^ +0'"60 iar tem/eratura varia5& 9ntre '*[C 49n /l&m,ni6 1i (0[C 49n
ficat6.
C&m'&5i@ia (Ige%,i. S,n%ele este alc&tuit din /lasm& 1i elementele fi%urate 4fi%. 10.1.6.
a9 P%a(ma. Este un lic)id %&lui0 v,scos0 com/us din a/& 1i re5iduu uscat.
b9 E%eme*e%e 7ig,ra*e re/re5int& ("T din volumul san%vin 4$ema*&+ri*,%6. Ele sunt$ %loulele ro1ii
4eritrocitele sau )ematiile60 %loulele ale 4leucocitele6 1i /lac)etele san%vine 4tromocitele6.
; Eritrocitele sunt celule anucleate de form& discoidal&0 iconcav&0 ce conin )emo%loina 4fi%. 10.!.
=6. Sediul /roducerii lor 4eritro/oie5a6 este m&duva osoas& ro1ie0 iar sediul distru%erii lor 4)emoli5a6 este
s/lina0 dar 1i ficatul0 %an%lionii limfatici etc. Num&rul lor r&m,ne constant 9n s,n%e datorit& ec)ilirului
existent 9ntre eritro/oie5&8 1i )emoli5&8.
-eucocitele 4fi%. 10.!. H6 sunt celule nucleate0 de forme 1i dimensiuni diferite0 %ru/ate0 du/&
alc&tuirea nucleului0 9n dou& ti/uri /rinci/ale$ '&%i,+%eare%e0 cu nucleu /oliloat 1i fra%mentat0 1i
m&&,+%eare%e, cu nucleu com/act. 7ntruc,t conin 9n cito/lasm& %ranulaii0 /olinuclearele se mai numesc 1i
gra,%&+i*e.
#ranulaiile conin 9ndeosei li5o5omi ce /artici/& la fa%ocito5&. 7n funcie de afinitatea acestor
%ranulaii fa& de anumii colorani folosii 9n laoratoarele medicale0 %ranulocitele se clasific& 9n$ neutrofile0
acidofile 1i a5ofile. @eucocitele nu conin /i%meni. Ex/rimarea /rocentual& a ti/urilor de leucocite
constituie 7&rm,%a %e,+&+i*ar! 4ta. !!.6.
Fig. 14.1. C&m'&5i@ia (Ige%,i.
@eucocitele sunt celule moile ca/aile s& emit& /seudo/ode cu a:utorul c&rora se de/lasea5&. Ele /ot
ie1i din vasele ca/ilare 4dia/ede5&86 1i 9n%loa a%eni /ato%eni 1i resturi celulare 4fa%ocito5&6.
>roducerea lor0 leuco/oie5a0 are loc 9n m&duva osoas& ro1ie 4/entru %ranulocite 1i monocite6 1i 9n s/lin&0
timus 1i %an%lioni limfatici 4/entru limfocite6. Cre1terea normal& a num&rului leucocitelor are loc 9n eforturi
fi5ice deoseite. Cre1terea /atolo%ic&0 9n oli infecioase0 /oate de/&1i 1";'0 000Mmm
'
de s,n%e0 iar 9n ca5ul
leucemiilor0 c)iar 100.000Mmm
'
de s,n%e.
Rolul /rinci/al al leucocitelor const& 9n /artici/area lor la funcia de a/&rare a or%anismului.
; #rombocitele 4fi%0 10.!. C60 /lac)etele san%vine0 sunt fra%mente celulare anucleate de form&
variail&0 ori%inare din me%acariocitele8 m&duvei osoase )emato%ene. Intervin activ 9n )emosta5&8.
14.1.#. Li+$i-,% i*er(*i@ia%
@ic)id a/os aflat 9n s/aiile microsco/ice intercelulare0 are com/o5iie similar& s,n%elui0 dar nu conine
elemente fi%urate 1i are /uine /roteine. Com/o5iia sa c)imic& difer& de la esut la esut. @ic)idul interstiial
formea5& Nmediul de via&U al celulelor. 7ntre lic)idul interstiial 1i celule se reali5ea5& sc)imul de sustane
care asi%ur& metaolismul celular 4fi%. 10.'.6.
Fig. 14.#. Elemente *igurate ale s9ngelui4 A. $ema*ie. >. %e,+&+i*e: 1. '&%i,+%eare e,*r&7i%e" #.
'&%i,+%eare e&5i&7i%e" ). '&%i,+%eare ba5&7i%e" .. %im7&+i*e" /. m&&+i*e. C. '%a+$e*e (ag6ie.
Fig. 14.)% Relaia dintre sectoarele mediului intern: 1. +a'i%ar (ag6i" #. +e%,%e +&G,+*i6e" ). %i+$i-
i*er(*i@ia%" .. %im7!" /. %e,+&+i*" 0. $ema*ii" 1. +a'i%ar %im7a*i+.
14.1.). Lim7a
@imfa repre!int lichidul interstiial ptruns ntr?un sistem de vase capilare limfatice. <e deosebete de
lichidul interstiial prin pre!ena limfocitelor i coninutul crescut de lipide.
=olumul lichidelor extracelulare ale corpului uman 6plasma sangvin, limfa i lichidul interstiial7
repre!int %'234 din greutatea corporal.
Tab. ##. Cara+*eri(*i+i%e -e ba5! a%e e%eme*e%&r 7ig,ra*e (ag6ie.
E@EMEN2E II#UR=2E
S=N#JINE
?iametrul
mediu
?urat& medie de
via&
Num&r mediu M
mm
'
de s,n%e
Iormul&
leucocitar&
ERI2RDCI2E +0" < 1!0 5ile (0";" milioane
@EUCDCI2E
=.>olinucleare 4%ranulocite6
a. neurofile0 >MN
. eo5inofile 4acidofile6
c. a5ofile
H. Mononucleare
a. limfocite
. monocite
*;!0 <
*;- <
!0 <
?e la c,teva ore
la c,iva ani
(;- mii
*-T din care:
*"T
!;( T
1T
'! T din care:
!"T
+T
2RDMHDCI2E !;( < + 5ile 1"0;'00 mii
14.1... F,+@ii%e (Ige%,i
1. Tra('&r*,% a'ei <i (,b(*a@e%&r ,*ri*i6e. Se reali5ea5& de la nivelul intestinului suire0 unde aces3
tea sunt asorite0 la esuturi0 /rin intermediul /lasmei san%vine.
#.Tra('&r*,% (,b(*a@e%&r -e eB+re@ie. Sustanele re5ultate 9n urma cataolismului 4uree0 acid uric0
amoniac etc.6 sunt trans/ortate de c&tre /lasm& de la esuturi la or%anele de excreie.
).Tra('&r*,% ga5e%&r re('ira*&rii. Se reali5ea5& at,t la nivelul /lasmei san%vine0 su form& di5olvat&
41;'T din D
!
1i +T din CD
!
6 1i su form& de icaronai 4+0T din CD
!
60 c,t 1i la nivelul )ematiilor0 /rin
cominaiile laile ale )emo%loinei cu aceste %a5e.
Cominaia lail& a )emo%loinei cu oxi%enul0 oxi)emo%loina 4FD
!
60 re/re5int& /rinci/ala form& de
trans/ort a oxi%enului /rin s,n%e 4.+T6.Cominaia lail& a )emo%loinei cu CD
!
0 caro)emo%loina
4FCD
!
6 este una dintre formele de trans/ort ale CD
!
de la esuturi la /l&m,ni. =mele cominaii se datorea5&
le%&rii reversiile a D
!
0 res/ectiv a CD
!
0 la Ie
!B
al )emului.
.. Me@ierea e+$i%ibr,%,i $i-r&e%e+*r&%i*i+ a% &rgai(m,%,i. Se face /rin le%&tura nemi:locit& /e care
o reali5ea5& s,n%ele at,t cu lic)idul interstiial la nivelul ca/ilarelor0 c,t 1i cu mediul.
/. F,+@ia -e a'!rare a (Ige%,i. Iuncionarea normal& a or%anismului este 9n /ermanen& ameninat&
de /&trunderea din exterior a unor Na%resori iolo%iciU 4a%eni /ato%eni0 celule str&ine 9n ca5ul %refelor 1i al
trans/lantelor0 /roteine str&ine etc60 numii %eneric 1i factori anti%enici. 7m/otriva acestora0 or%anismul se
o/une /rin mi:loacele sale de a/&rare s/ecifice 1i nes/ecifice.
0. Reg%area 7,+@ii%&r <i a(ig,rarea ,i*!@ii &rgai(m,%,i. =l&turi de sistemul nervos0 s,n%ele
re/re5int& o cale de le%&tur& direct& 9ntre structurile or%anismului0 asi%ur,nd nu numai trans/ortul unor
sustane re%latoare 4)ormoni0 en5ime etc60 dar 1i funcionarea coordonat& a acestora. =stfel0 se asi%ur&
unitatea or%anismului 1i ada/tarea sa /ermanent& la condiiile sc)im&toare ale mediului.
1. Term&reg%area. Circulaia s,n%elui contriuie la uniformi5area tem/eraturii cor/orale 1i la
eliminarea0 /rin iradiere0 a sur/lusului de c&ldur& la exterior0 asi%ur,nd meninerea tem/eraturii constante a
or%anismului0 $&me&*ermia.
2. F,+@ia $em&(*a*i+!. 7n ca5ul unor )emora%ii0 se declan1ea5& un com/lex de mecanisme de o/rire a
s,n%er&rii0 care constituie $em&(*a5a. Ea se desf&1oar& 9n trei tim/i$
a: #impul vasculoplac+etar 4!;( minute60 sau )emosta5a tem/orar&0 se declan1ea5& la le5area unui vas
de s,n%e 1i const& 9n$ vasoconstricia /eretelui vascular0 aderarea tromocitelor la /la%&0 a%lutinarea lor 1i
formarea unui do/ 4tromus6 /lac)etar0 care determin& o/rirea s,n%er&rii.
b: #impul plasmatic 4de (;- minute60 sau coa%ularea 49nc)e%area6 s,n%elui0 se /roduce su aciunea
unor factori ai coa%ul&rii de natur& /lasmatic&0 tromocitar& 1i tisular&. Ei determin& coa%ularea s,n%elui 9n
trei fa5e$ formarea tromo/lastinei0 formarea trominei 1i formarea firinei.
7n oc)iurile reelei insoluile de firin& se dis/un elementele fi%urate0 form,nd c)ea%ul 1i o/rind astfel
)emora%ia.
=itamina Q stimulea! coagularea sngelui.
Esena /rocesului este sc)emati5at& astfel$
2RDMHD>@=S2IN B Ca
!B

activare
>RD2RDMHIN
sinteti5at& 9n ficat 9n Ca
!B
2RDMHIN
/re5ena vitaminei C activare

IIHRIND#EN IIHRIN
sinteti5at 9n ficat reea insoluil&
c: #impul trombodinamic 4!;!( ore6 const& 9n$
retracia c)ea%ului /rin ex/ul5area serului 4/lasm& f&r& firino%en 1i /rotromin&6K
descom/unerea c)ea%ului 4firinoli5a6 su aciunea unor en5ime /roteoliticeK
9nde/&rtarea c)ea%ului 1i reluarea circulaiei.
Tra(7,5ia este o metod& frecvent& de tratament0 care const& 9n administrarea de s,n%e /roas/&t sau
conservat /rovenit de la un donator. 7n /ractica transfu5iei treuie s& se in& seama de /re5ena 9n memrana
)ematiilor a unor sustane cu aciune anti%enic&0 numite ag%,*i&gee 4= 1i H60 iar 9n /lasma san%vin& a unor
anticor/i s/ecifici0 ag%,*iie 4alfa 1i eta6. 7n funcie de /re5ena sau asena acestor factori0 sistemul =DH
clasific& s,n%ele 9n /atru %ru/e /rinci/ale 4ta. !'. 1i fi%. 10.".6.
7nl&nuirea a%lutino%enului cu a%lutinina cores/un5&toare 4= cu alfa sau H cu eta6 este incom/atiil&0
deoarece determin& fenomene de ti/ imunitar$ a%lutinarea8 )ematiilor 1i distru%erea 4li5a6 lor0 cu consecine
%rave.
Tab. #). Gr,'e%e (ag6ie.
#RU>
?E
S_N#E
=#@U2I3
ND#EN
49n )ematii6
=#@U2ININ
49n /lasm&6
>RD>DRGIE @= R=S= =@H
I ; alfa0 eta (+T
II = eta (1T
III H alfa .T
IJ =H ; 'T
Importana practic a acestor grupe este foarte mare n ca!ul unor situaii neprev!ute 6accidente etc7.
/e aceea, este util nscrierea lor n buletinul de identitate.
Sc)ema transfu5iilor 4fi%. 10.(.6 este valail& doar /entru transfu5iile mici. @a transfu5iile mari 4/este
"00 ml de s,n%e6 s,n%ele se administrea5& numai de la aceea1i %ru/& 4i5o%ru/6.
Fig. 14... S+$ema +&m'a*ibi%i*!@ii %a *ra(7,5ie.
Fig. 14./. 8e*ermiarea A %ab&ra*&r a gr,'e%&r (ag6ie.
Si(*em,% R$0 de clasificare a s,n%elui uman0 /orne1te de la existena 9n s,n%ele maimuei R)esus 1i a
-"T din oameni a unui anti%en0 numit R) 4R) /o5itiv60 mo1tenit exclusiv de la tat&. =nticor/ii anti3R) a/ar 9n
cursul vieii la indivi5i ce nu 9l au 4R) ne%ativ0 1"T din /o/ulaie6 9n urma unor transfu5ii re/etate cu s,n%e
R)
B
1i /ot da accidente du/& transfu5ii.
@a mamele R)
3
0 sarcina cu f&t R)
B
4tat& R)
B
6 determin& /roducerea de anticor/i anti3R). >rima sarcin&
decur%e normal0 datorit& ritmului lent de /roducere a acestor anticor/i. Sarcinile urm&toare /ot 9ns& /roduce
accidente de incom/atiilitate 4avort8 /recoce0 icter )emolitic etc60 de aceea situaia treuie cunoscut& 1i
com&tut& medical.
14.#. SISTEMUL CIRCULATOR
14.#.1. Iima
=lc&tuirea inimii 4fi%. 10.*. 1i ta. !(.6.
Inima este un or%an musculos cavitar0 de forma 1i dimensiunile unui /umn 9nc)is. =re %reutatea 9ntre
!"0;'00 % 1i este situat& 9n mediastin8 4fi%. '.(6. Este divi5at& 9n /atru camere$ dou& a*rii 1i dou& 6e*ri+,%e.
=cestea comunic& 9ntre ele0 /e fiecare /arte0 /rin orificiile atrioventriculare /rev&5ute cu valvule unidirec3
ionale. Cele dou& :um&t&i ale inimii sunt se/arate /rin se/tul atrioventricular.
7nveli1ul inimii este constituit din 'eri+ar-0 cu rol de /rotecie mecanic& a inimii.
>eretele cardiac este alc&tuit din trei straturi$
stratul extern0 e'i+ar-,%K
stratul mi:lociu0 mi&+ar-,%0 alc&tuit din esut muscular striat de ti/ cardiacK
stratul intern0 e-&+ar-,%0 memran& e/itelial& care ta/etea5& la interior camerele inimii 1i se
continu& cu endoteliul vaselor mari.
Fig. 14.0. )lctuirea inimii: 1. a'eB" #. 'ere*e i*er6e*ri+,%ar" ). mi&+ar-" .. +&r-aGe: /. 6e*ri+,%
(*Ig" 0. 6a%6,%! bi+,('i-!" 1. a*ri, (*Ig" 2. 6ee ',%m&are" 3. ar*er! ',%m&ar! (*Ig!" 14. +r&(!
a&r*i+!" 11. ar*ere +ar&*i-e" 1#. ar*er! ',%m&ar! -rea'*!" 1). 6e! +a6! (,'eri&ar!" 1.. &ri7i+ii%e
ar*ere%&r +&r&are" 1/. 6a%6,%e (igm&i-e" 10. &ri7i+i,% 6eei +&r&are" 11. a*ri, -re'*:" 12. 6a%6,%!
*ri+,('i-!" 13. 6e*ri+,% -re'*" #4. 6e! +a6! i7eri&ar!" #1. a&r*!.
Fig. 14.1. esutul nodal: 1. &-,% (i&a*ria%" #. &-,% a*ri&6e*ri+,%ar" ). 7a(+i+,% :i((" .. re@ea
P,rLiGe" /. 6e*ri+,% (*Ig" 0. 6e! +a6! i7eri&ar!" 1. 6e*ri+,% -re'*" 2. a*ri, -re'*" 3. 6ea +a6!
(,'eri&ar!" 14. +r&(! a&r*i+!" 11. 6ee ',%m&are" 1#. a*ri, (*Ig.
Mi&+ar-,%0 mu1c)iul cardiac0 este format dintr3o reea de fire musculare inserate /e un sc)elet firos.
Musculatura atriilor este mai suire 1i inde/endent& structural de musculatura ventricular&.
Iirele musculare0 cu diametrul de 10;!0 < 1i

lun%imea de '0;*0 < 0 o%ate 9n mitocondrii 1i
miofirile cu striaii0 au nucleu unic0 situat central 1i funcionea5& ca un sinciiu. Ele constituie miocardul
adult0 9n %rosimea acestuia se afl& miocardul emrionar0 sin%ura le%&tur& muscular& 9ntre atrii 1i ventricule 1i0
9n acela1i tim/0 sistemul excitoconductor cardiac sau esutul nodal.
.esutul nodal 4fi%. 10.+.60 alc&tuit din nodulii sinoatrial 1i atrioventricular0 fasciculul Fiss 1i reeaua
>urSin:e0 constituie Nsistemul de comand& al inimiiU.
Ea(+,%ari5a@ia mi&+ar-,%,i. Jasculari5aia arterial& se reali5ea5& /rin dou& artere coronare cu
ramificaii neanastomo5ate8. 7n ca5ul loc&rii circulaiei /e una din ramuri 4datorit& unui c)ea% de s,n%e sau a
unui s/asm8 arterial60 teritoriul nevasculari5at se necro5ea5&8 1i se /roduce infarctul miocardic. Jasculari5aia
venoas& de revenire se reali5ea5& /rin venele coronare0 care confluea5& 9n sinusul coronar ce se desc)ide 9n
atriul dre/t.
Inervaia inimii este intrinsec0 asi%urat& /rin activitatea sistemului excitoconductor /ro/riu0 1i
eB*ri(e+!0 asi%urat& de SNJ /rin nervii cardiaci0 sim/atici 1i /rin nervii va%i0 /arasim/atici.
Tab. #.. S+$ema (*r,+*,rii iimii.
C=JI2GI
C=R?I=CE
J=SE =IEREN2E l EIEREN2E CDMUNIC=RE S_N#E
=triul dre/t ;! vene cave$ su/erioar& 1i inferioar&
;sinusul coronar
;orificiul atrio3ventricular
dre/t cu valvula tricus/id&
;neoxi%enat
din cor/
Jentriculul dre/t ; artera /ulmonar& cu ' valvule
=triul st,n% ; ( vene /ulmonare ;orificiul atrio3ventricular

;oxi%enat de la
Jentriculul st,n% ; artera aort& cu valvule st,n% cu valvula icus/id& /l&m,ni
Pr&'rie*!@i%e mi&+ar-,%,i. >ro/riet&ile miocardului sunt comune cu ale mu1c)ilor striai sc)eletici
4excitailitatea0 conductiilitatea0 contractilitatea6 1i /ro/rii 4automatismul6.
a9 EB+i*abi%i*a*ea este /ro/rietatea miocardului de a r&s/unde maximal la stimuli care e%alea5& sau
de/&1esc valoarea /ra%. =ceasta re/re5int& le%ea 9tot sau nimicU. Inima este excitail& numai 9n fa5a de
relaxare 4diastol&60 iar 9n sistol& se afl& 9n stare refractar& asolut& 1i nu r&s/unde la stimuli. =ceasta re/re5int&
Nlegea neexcitabilitii periodice a inimiiU.
b9 A,*&ma*i(m,% re/re5int& /ro/rietatea esutului nodal de a se autoexcita ritmic. Mecanismul se
a5ea5& /e modific&ri ciclice de de/olari5are 1i re/olari5are ale memranelor celulelor acestuia. Ritmul
cardiac0 +0;-0 &t&iMminut0 este determinat de nodulul sinoatrial 1i /oate fi modificat de factori externi.
C&ldura0 influenele sim/atice0 adrenalina0 noradrenalina determin& ta)icardie8. Iri%ul0 influenele /arasim3
/atice 1i acetilcolina determin& radicardie8.
+9 C&-,+*ibi%i*a*ea este /ro/rietatea miocardului de a /ro/a%a excitaia 9n toate firele sale.
Im/ulsurile %enerate automat 1i ritmic de nodului sinoatrial se /ro/a%& 9n /ereii atriilor0 a:un% la nodulul
atrioventricular 1i0 /rin fasciculul Fiss 1i reeaua >urSin:e0 la esutul miocardic ventricular. Gesutul nodal
%enerea5& 1i conduce im/ulsurile0 iar esutul miocardic adult r&s/unde /rin contracii.
Fig. 14.2. Ciclul cardiac: 1. +&*ra+@ii a*ria%e" #. +&*ra+@ii 6e*ri+,%are" ). +&*ra+@ia iimii" ..
re'a,(,% iimii" /. 5g&m&*e ?I. (i(*&%i+, II. -ia(*&%i+9" 0. -e(+$i-erea 6a%6,%ei a*ri&6e*ri+,%are" 1.
-e(+$i-erea 6a%6,%ei (igm&i-e" 2. E.O.G.
-9 C&*ra+*i%i*a*ea este /ro/rietatea miocardului de a r&s/unde la aciunea unui stimul /rin modific&ri
ale dimensiunilor 1i tensiunii. =stfel0 9n camerele inimii se /roduce o /resiune asu/ra coninutului san%vin 1i
are loc ex/ul5area acestuia. Iora de contracie este mai mare 9n ventricule dec,t 9n atrii0 iar cea mai mare este
9n ventriculul st,n%. Contraciile miocardului se numesc sistole0 iar relax&rile0 diastole.
Contracia miocardului este similar&0 9n esen&0 cu cea a musculaturii sc)eletice. Miocardul necesit& un
a/ort mare de oxi%en0 deoarece0 s/re deoseire de musculatura sc)eletic&0 nu face Ndatorie de oxi%enU.
Ci+%,% +ar-ia+ este format dintr3o (i(*&%! 1i o -ia(*&%!. @a un ritm de +" &t&iMmin0 ciclul cardiac
durea5& 00- s. 7ntre sistola atrial& 1i cea ventricular& este o diferen& de 001 s datorit& 9nt,r5ierii /ro/a%&rii
im/ulsului de la nodulul sinoatrial la cel atrioventricular 4fi%. 10.-. 1i 10...6.
Ciclul atrial: 3.% s 6sistol7 R 3,' s 6diastol7
Ciclul ventricular: 3,2 s 6sistol7 R 3,A s 6diastol7
Contracia inimii: atrii R ventricule 3,( s
Eelaxare: atrii R ventricule S diastol general 3,( s
Ea%&ri m!(,rabi%e A +i+%,% +ar-ia+$
!ebitul sistolic ^ volumul de s,n%e ex/ul5at de inim& 9ntr3o sistol&0 a/roximativ +" ml.
!ebitul cardiac ^ volumul de s,n%e trimis 9n or%anismMminut ^ deitul sistolic x frecvena cardiac& +" x
+" ` "0" lMmin0
Tra6a%i,% +ar-ia+ ^ lucrul mecanic al inimii 9n sistol& ^ volumul sistolic x /resiunea arterial& medie ^
+" ml x 100 mmF%0
Ciclul cardiac este 9nsoit de manifest&ri acustice0 mecanice 1i electrice a c&ror cunoa1tere /ermite a/re3
cierea st&rii de s&n&tate a or%anismului0 9n %eneral0 1i a funcion&rii normale a inimii0 9n s/ecial.
a: Mani*estrile acustice sunt re/re5entate de cele dou& 5%omote cardiace 4fi%. 10...6$
,gomotul sistolic 4I60 /rodus de 9nc)iderea valvulelor atrioventriculare 1i de sistol& ventricular&K
este mai lun% 1i de tonalitate :oas&K
,gomotul diastolic 4II60 /rodus de 9nc)iderea valvulelor semilunare ale arterei aorte 1i ale arterei
/ulmonareK este scurt 1i ascuit.
b: Mani*estrile mecanice sunt$
ocul ape(ian0 care se /erce/e ca o Nlovitur&U a v,rfului inimii 9n s/aiul J intercostal st,n%0 9n
sistol&K
pulsul arterial0 unda de distensie a /eretelui arterial0 /rovocat& de variaiile ritmice ale /resiunii
san%vine0 determinate de contraciile cardiaceK este m&surail 9n orice /unct unde o arter& 4de oicei0 artera
radial&6 /oate fi com/resat& /e un /lan osos.
c: Mani*estrile electrice0 variaiile iocurenilor de de/olari5are 1i re/olari5are a miocardului0 se 9nre3
%istrea5& su forma electrocardio%ramei 4EOG60 folosit& frecvent 9n ex/lor&rile medicale 4fi%. 10.-.6.
14.#.#. Arb&re%e 6a(+,%ar
=rorele vascular este format din$
ar*ere0 vase /rin care s,n%ele circul& de la inim& la esuturi 1i or%aneK
6ee0 vase /rin care s,n%ele vine la inim&K
+a'i%are0 vase de caliru foarte mic0 a1e5ate 9ntre artere 1i vene0 la nivelul c&rora se reali5ea5&
sc)imurile %a5oase 1i nutritive dintre s,n%e 1i esuturi.
Structura /ereilor vaselor mari cu/rinde trei tunici$ extern&0 mi:locie 1i intern& 4fi%. 10.10.6.
S*r,+*,ra ar*ere%&r. Funica extern este format& din esut con:unctiv cu fire de cola%en 1i elastin&0
fire nervoase ve%etative 1i vase de s,n%e /ro/rii0 care )r&nesc /eretele vascular 4vasa vasorum6.
Funica mi*locie la arterele mari 4de ti/ elastic6 este format& /re/onderent din lame elastice concentrice 1i
/uine fire musculare netede0 iar la arterele mi:locii 1i mici 4de ti/ muscular6 /redomin& firele musculare
netede 1i sunt /uine fire elastice.
Fig. 14.3. Fe&mee -i *im',% +i+%,%,i +ar-ia+.
2ig% &;%&;% )% Structura unei artere% 8% Structura unei vene$ 1. *,i+! eB*er!" #. *,i+! me-ie" ).
*,i+! i*er!" .. 6a%6,%e 6e&a(e" /. %,me.
Funica intern este un endoteliu unistratificat /e o memran& a5al&0 care continu& endocardul ventricu3
lar 9n interiorul arterelor.
S*r,+*,ra 6ee%&r. 2unicile nu sunt ine delimitate. 2unica extern& este mai %roas&0 cea medie mai
suire0 cu esut muscular neted redus0 iar cea intern& continu& endocardul atrial 9n venele cave 1i /ulmonare0
9n venele de su nivelul inimii sunt /re5ente valvule venoase.
S*r,+*,ra +a'i%are%&r este /erfect ada/tat& funciei lor$ calirul mic 4";1" <6K la exterior /re5int& un
/eriteliu din esut con:unctiv0 iar la interior0 un endoteliu dintr3un sin%ur strat de celule turtite0 a1e5at /e o
memran& a5al&.
7n arorele vascular s,n%ele circul& /rin dou& sectoare distincte0 unite doar la nivelul inimii. =cestea
constituie circulaia sistemic& 4circulaia mare6 1i circulaia /ulmonar& 4circulaia mic&6.
Circulaia sistemic& 4circulaia mare6:
O
# ,
(,b(*a@e ,*ri*i6e CO
#
6e*ri+,% (*Ig @e(,*,ri a*ri, -re'*
ar*er! a&r*! 6ee +a6e
Circulaia /ulmonar& 4circulaia mic&6:
CO
#
O
#
6e*ri+,%,% -re'* '%!mIi a*ri, (*Ig
ar*er! ',%m&ar! . 6ee ',%m&are

Cir+,%a@ia (i(*emi+! cu/rinde$ sistemul aortic0 ce asi%ur& trans/ortul D
!
1i al sustanelor nutritive la
esuturi0 sistemul ca/ilar0 ce asi%ur& sc)imurile nutritive 1i %a5oase la nivel tisular0 1i sistemul venos0 /rin
care s,n%ele cu CD
!
se 9ntoarce la inim&.
a9 Si(*em,% a&r*i+ este alc&tuit din artera aort& 1i ramurile ei0 care iri%& toate or%anele cor/ului. =rtera
aort& /re5int& urm&toarele /oriuni$ aorta ascendent&0 crosa aortic& 1i aorta descendent& toracic& 1i adomi3
nal&. ?e la nivelul ei se des/rind /rinci/alele artere ale cor/ului 4fi%. 10.11. =6.
b9 Si(*em,% +a'i%ar face le%&tura 9ntre sistemele arterial 1i venos.
+9 Si(*em,% 6e&( este re/re5entat de cele dou& vene mari$ vena cav& su/erioar& 1i vena cav& inferioar&0
care aduc la inim& s,n%ele neoxi%enat din cor/ 4fi%. 10.11. H 1i fi%. 10.1!6.
@a nivelul memrelor exist& un sistem venos /rofund0 cu vase situate 9n mu1c)i0 1i un sistem venos
su/erficial sucutanat. @a nivelul memrelor inferioare exist& valvule venoase0 care direcionea5& circulaia
s,n%elui s/re inim&.
Cir+,%a@ia ',%m&ar!. Circulaia /ulmonar& asi%ur& trans/ortul s,n%elui 9nc&rcat cu CD
!
de la inim& la
/l&m,ni0 /rin artera /ulmonar&0 cu ramurile ei0 drea/t& 1i st,n%&0 1i re9ntoarcerea s,n%elui oxi%enat de la
/l&m,ni 49n urma sc)imului de %a5e res/iratorii6 la inim&0 /rin cele /atru vene /ulmonare.
Fig. 14.1#. Sistem port +epatic: 1. 6e! +a6! i7eri&ar!" #. 7i+a*" ). 6e! '&r*!" .. 6e5i+! bi%iar!"
/. -,&-e" 0. +&%& *ra(6er(" 1. 6e! me5e*eri+! (,'eri&ar!" 2. +&%& a(+e-e*" 3. +e+,m" 14.
a'e-i+e" 11. i%e&" 1#. re+*" 1). +&%& (igm&i-" 1.. 6ee (igm&i-e" 1/. +&%& -e(+e-e*" 10. 6e!
me5e*eri+! i7eri&ar!" 11. 'a+rea(" 12. ('%i!" 13. 6e! 'a+rea*i+!" #4. 6e! ('%ei+!" #1, ##. 6ee
ga(*r&e'i'%&i+e" #), #.. 6ee ga(*ri+e" #/. (*&ma+" #0. -ia7ragm!.


Fig. 14.11. A. Sistemul arterial: 1. ar*er! &++i'i*a%!" #. +ar&*i-! i*er!" ). +ar&*i-! eB*er!" ..
+ar&*i-! +&m,! -rea'*!" /. 6er*ebra%! -rea'*!" 0. (,b+%a6i+,%ar! -rea'*!" 1. *r,+$i bra$i&+e7a%i+" 2,
+r&(! a&r*i+!" 3. +&r&ar!" 14. a&r*!" 11. i%ia+! +&m,!" 1#. i%ia+! i*er!" 1). i%ia+! eB*er!" 1..
7em,ra%!" 1/. '&'%i*ee" 10. *ibia%! a*eri&ar!" 11. 7ib,%ar!" 12. *ibia%! '&(*eri&ar!" 13. +ar&*i-! +&m,!
(*Ig!" #4. (,b+%a6i+,%ar! (*Ig!" #1. aBi%ar!" ##. ',%m&ar!" #). bra$ia%!" #.. ra-ia%!" #/. ,%ar!" #0.
*r,+$i +e%ia+" #1. me5e*eri+e" #2. rea%e.
>. Sistemul venos: 1,#. (i,(,ri 6e&a(e" ). G,g,%ar! eB*er!" .. G,g,%ar! i*er!" /. (,b+%a6i+,%ar!
-rea'*!" 0.*r,+$i bra$i&+e7a%i+ -re'*" 1. +a6! (,'eri&ar!" 2. br&<i+e" 3. +&r&are" 14. +a6! i7eri&ar!"
11. 6e! '&r*!" 1#. me5e*eri+! (,'eri&ar!" 1). i%ia+! +&m,!" 1.. i%ia+! i*er!" 1/. i%ia+! eB*er!"
10. 7em,ra%!" 11. (a7e! mare" 12. '&'%i*ee" 13. *ibia%! a*eri&ar!" #4. 7ib,%ar!" #1. *ibia%!
'&(*eri&ar!" ##. G,g,%ar! i*er! (*Ig!" #). (,b+%a6i+,%ar! (*Ig!" #.. *r,+$i bra$i&+e7a%i+ (*Ig" #/.
+e7a%i+!" #0. aBi%ar!" #1. ba5i%i+!" #2.bra$ia%!" #3. ('%ei+!" )4. me5e*eri+! i7eri&ar!" )1.
(,'ra$e'a*i+!" )#. rea%e.

14.#.). Fi5i&%&gia +ir+,%a@iei
S,n%ele se de/lasea5& 9ntr3un circuit 9nc)is0 9ntr3un sin%ur sens0 /rin circulaia sistemic& 1i /ulmonar&0
dis/use 9n serie 4fi%. 10.1'.6 1i le%ate /rin inim&.
Fig. 14.1). Sc+ema circulaiei sangvine i lim*atice: 1. ar*er! ',%m&ar!" #. '%!mI" ). 6ee
',%m&are" .. a&r*!" /. ar*er! $e'a*i+!" 0. ar*er! me5e*eri+!" 1. i*e(*i" 2. ar*er! rea%!" 3. rii+$i"
14. &rgae" 11. 6e! +a6! i7eri&ar!" 1#. 6e! %im7a*i+!" 1). 6e! rea%!" 1.. 6e! '&r*!" 1/. 7i+a*" 10.
+i(*er! Pe+T,e*" 11. 6e! (,'ra$e'a*i+!" 12. +aa% *&ra+i+" 13. 6e! +a6! (,'eri&ar!.
a9 Cir+,%a@ia 'ri ar*ere. =rterele sunt vasele /rin care s,n%ele /leac& de la inim& cu D
!
49n circulaia
sistemic&6 sau cu CD
!
49n circulaia /ulmonar&6. >ro/riet&ile lor sunt elasticitatea 1i contractilitatea.
Elasticitatea se manifest& la nivelul arterelor mari0 care amorti5ea5& Nunda de 1ocU /rovocat& de sistola
ventricular& 1i 9nma%a5inea5& o /arte a ener%iei su form& de tensiune elastic& a /ereilor. =rterele mari0
considerate Ncisterne de /resiuneU0 transform& cur%erea sacadat& a s,n%elui0 determinat& de ritmicitatea
sistolelor0 9n cur%ere continu&.
Contractilitatea este caracteristic& arterelor mici 1i arteriolelor0 care 91i modific& activ calirul0 /rin
activitatea firelor musculare netede din tunica lor medie. Sunt considerate Neclu5e de iri%aieU.
Iactorul /rinci/al al cur%erii s,n%elui /rin artere este activitatea mecanic& a inimii. Ea determin& la
nivelul sistemului arterial /arametri m&suraili0 indici im/ortani ai st&rii de s&n&tate 4ta. !".6.
Tab. #/. Ea%&ri a%e +ir+,%a@iei ar*eria%e.
>resiunea arterial&
; maxim&0 sistolic&
; minim&0 diastolic&
1!0;1(0 mmF%
+0;-0 mmF%
Jite5a circulaiei
; 9n aort&
; 9n ca/ilare
"00 mmMs
00" mmMs
>ulsul arterial +0;-0Mmin
Jolumul de s,n%e circa !0T din volumul s,n%elui circulant
>resiunea arterial& varia5& 9n funcie de$ deitul cardiac0 re5istena /eriferic& dat& de v,sco5itatea s,n3
%elui 1i de frecare0 volumul s,n%elui circulant 1i elasticitatea /ereilor arteriali0 care scade cu v,rsta.
b9 Cir+,%a@ia +a'i%ar! 4ta. !*.6. Circulaia ca/ilar& se ada/tea5& continuu la nevoile metaolice. 7n re3
/aus0 multe ca/ilare sunt 9nc)ise. Ele se desc)id c,nd activitatea se intensific& 1i cre1te nevoia de s,n%e 9n
or%anul res/ectiv. >rinci/alele /ro/riet&i ale ca/ilarelor sunt /ermeailitatea 1i motricitatea.
3ermeabilitatea este /ro/rietatea ca/ilarelor de a /ermite sc)imul de a/& 1i sustane di5olvate 9ntre
s,n%e 1i esuturi /rin filtrare0 difu5iune 1i osmo5&. >eretele ca/ilar este /ermeail 1i /entru leucocite 9n drumul
lor s/re focarele de infecie. >ro/rietatea ca/ilarelor de a31i modifica lumenul0 motricitatea capilar0 se
datorea5& aciunii musculaturii netede din /ereii arteriolelor 1i sfincterelor /reca/ilare aflate su controlul
SNJ sim/atic.
Tab. #0. Pr&'rie*!@i%e +a'i%are%&r.
@un%ime 00";1 mm
?iametru ";1" <
Num&r "00Mmm
'
MesutK '000Mmm
'
miocard
Su/rafa& *000 m
!
Jite5& redus&K circulaie continu&
>resiune 10;'0 mmF%
Jolum "T din s,n%ele circulant
+9 Cir+,%a@ia 'ri 6ee 4ta. !+.6. Jenele sunt vasele /rin care s,n%ele vine la inim& cu CD
!
4din
circulaia sistemic&6 1i cu D
!
4din circulaia /ulmonar&6. Ca/acitatea lor este de circa trei ori mai mare dec,t a
arterelor. >ro/riet&ile /rinci/ale ale venelor sunt distensiilitatea 1i contractilitatea.
!istensibilitatea este /ro/rietatea venelor de a31i m&ri /asiv calirul su aciunea /resiunii san%vine0
unele vene :uc,nd rolul de Nre5ervoareU de s,n%e 4vena )e/atic&0 s/lenic&6. Contractilitatea venelor se
datorea5& tunicii musculare netede din /ereii lor 1i asi%ur& moili5area s,n%elui din re5erve.
Iactorii care determin& 9ntoarcerea s,n%elui la inim& /rin sistemul venos sunt$ activitatea de /om/&
as/iro3res/in%&toare a inimii0 /rin as/iraie atrial& 9n tim/ul sistolei ventriculare0 as/iraia toracic& 9n tim/ul
ins/iraiei0 N/resaU adominal& din tim/ul ins/iraiei0 contraciile musculaturii sc)eletice0 /re5ena valvulelor
venoase 9n venele situate su nivelul inimii0 %ravitaia /entru venele situate deasu/ra inimii 1i /ulsaia
arterelor aflate 9n acela1i N/ac)et vascularU cu venele.
Tab. #1. Ea%&ri a%e +ir+,%a@iei 6e&a(e.
>resiunea venoas& ;10 mmF% 9n venule
; 0 la v&rsarea venei cave 9n atriu
Jite5a circulaiei ; 00" mmMs 9n venule
; 100 mmM s 9n venele cave
Jolumul de s,n%e ; +" T din volumul s,n%elui circulant
14.#... Si(*em,% %im7a*i+
<istemul limfatic repre!int o parte a sistemului circulator. #ste constituit din vase limfatice, care
aduc n snge limfa i lichidul interstiial. <istemul limfatic este format din capilare limfatice, care se unesc
formnd vene limfatice tot mai mari. >cestea converg n dou trunchiuri limfatice: ductul limfatic drept i
canalul toracic, care drenea! limfa din tot corpul n venele subclaviculare 6fig. %3.%(.7.
Structura vaselor limfatice este asem&n&toare cu cea a venelor0 av,nd 9ns& /ereii mai suiri0 mai
multe valvule 1i %an%lioni8 limfatici /e traiect. Ca/ilarele limfatice se deoseesc de cele san%vine /rin
structura lor 9n form& de de%et de m&nu1&.
>rinci/ala funcie a vaselor limfatice este de a asi%ura 9ntoarcerea a/ei 1i a /roteinelor din lic)idul
interstiial 9n s,n%ele din care /rovin. Circulaia limfei 9n vase0 9n mare /arte contra %ravitaiei0 este lent& 1i
se desf&1oar& datorit& as/iraiei toracice 1i contraciei musculaturii sc)eletice.
7n or%anism exist& numeroase or%ane limfoide8$ timusul0 %an%lionii limfatici0 s/lina0 ami%dalele etc.
Gag%i&ii %im7a*i+i 4fi%. 10.1".6 sunt formaiuni ovale sau reniforme0 aflate /e traseul vaselor
limfatice. Sunt locali5ai 9n anumite 5one cor/orale$ %ru/ul cervical su/erficial0 %ru/ul axilar0 %ru/ul
in%)inal0 %ru/ul
mediastinal8 etc. #an%lionii au dou& funcii /rinci/ale de a/&rare 4/rin fa%ocito5&6 1i de /roducere a
unor elemente fi%urate 4limfocite 1i monocite6.
S'%ia 4fi%. *.*.60 de form& ovoid&0 este locali5at& 9n )i/ocondrul st,n%0 su diafra%m&. =re m&rime
variail& 1i se m&re1te 9n oli infecioase. Conine /arenc)im limfatic 1i sinusuri venoase 4microsco/ic se
aseam&n& cu un %an%lion limfatic uria16.
Iunciile /rinci/ale ale s/linei sunt$
funcia de a/&rare0 /rin fa%ocitarea microor%anismelor de c&tre macrofa%ele din esutul limfaticK
)emato/oie5a0 /roducerea de monocite 1i limfocite0 iar 9nainte de na1tere 1i de )ematiiK
)emoli5a )ematiilor 1i tromocitelor 4/rin fa%ocitarea lor de c&tre macrofa%e60 scindarea
)emo%loinei din )ematii 9n Ie
!B
1i %loin& 1i trans/ortul acestora0 de c&tre s,n%e0 la ficat 1i m&duva
osoas&K
re5erv& /ermanent& de s,n%e 4'"0 ml60 moili5at& /rin contracii0 uneori dureroase0 la eliminarea
ra/id&.
Nu este or%an de im/ortan& vital& 4dovad&0 su/ravieuirea du/& extir/area ei o/eratorie6.
Fig. 14.1.. Sistemul lim*atic: 1. amig-a%!" #. gag%i&i (,bma-ib,%ari: ). gag%i&i +er6i+a%i: ..
-,+* %im7a*i+ -re'*" /. 6e! (,b+%a6i+,%ar! -rea'*!" 0. *im,(" 1. 6a(e %im7a*i+e" 2. +aa% *&ra+i+" 3.
gag%i&i i*e(*ia%i" 14. i*e(*i gr&(" 11. a'e-i+e" 1#. m!-,6! ga%be!" 1). 6e! G,g,%ar! i*er!
(*Ig!" 1.. 6e! (,b+%a6i+,%ar! (*Ig!" 1/. gag%i&i aBi%ari" 10. ('%i!" 11. +i(*era Pe+T,e*"12.
i*e(*i (,b@ire" 13. 6a(e +$i%i7ere" #4. gag%i&i i%ia+i" #1. gag%i&i ig$ia%i.
Fig. 14.1/% Seciune prin ganglion lim*atic: 1. 6a( %im7a*i+ a7ere*" #. 6a%6,%e" ). (*r,+*,ri
+&r*i+a%e germia*i6e" .. +&r-& me-,%ar" /. (i,( me-,%ar" 0. 7ibre re*i+,%are" 1. *rabe+,%e" 2. 6a(e
%im7a*i+e e7ere*e" 3. $i%" 14. +a'(,%!.
>ctivitile fi!iologice ale organismului uman necesit un consum permanent de energie. #nergia
utili!at provine din substanele organice care sunt supuse, la nivel celular, unor procese de oxido?
reducere n urma crora re!ult i C8
-
, care trebuie eliminat. Fotalitatea organelor care au rolul de a
prelua, din aerul atmosferic, 8
-
necesar acestor procese i de a elimina C8
-
din organism, alctuiesc
sistemul respirator.
11.1. STRUCTURA SISTEMULUI RESPIRATOR
Fig. 11.1. Ci aeriene superioare / seciune sagital: 1. (i,(" #. e*m&i-" ). &( a5a%" .. er6
&%7a+*i6" /. +&re* a5a%" 0. 'a%a*,% -,r" 1. maBi%ar" 2. 'a%a*,% m&a%e" 3. %imb!" 14. ma-ib,%!" 11. $i&i-"
1#. e'ig%&*!" 1). %arige" 1.. +&%&a! 6er*ebra%!" 1/. e(&7ag" 10. *ir&i-!" 11. *ra$ee" 12. a(&7arige" 13.
$i'&7i5!.
Fig. 11.#. Seciune transversal prin laringe: 1. e'ig%&*!" #. +&r5i 6&+a%e (,'eri&are" ). g%&*!" .. +&r5i
6&+a%e i7eri&are" /. +ar*i%aG %arigia.
11. RESPIRAIA. SISTEMUL RESPIRATOR
Sistemul res/irator se com/une din$ c&ile aeriene 1i /l&m,ni.
11.1.1. C!i%e aeriee sunt$ fosele na5ale0 farin%ele0 larin%ele0 tra)eea 1i ron)iile 4fi%. 11.1.6.
a: 2osele na,ale sunt dou& conducte situate 9na/oia /iramidei na5ale0 de la orificiile na5ale /,n& la
coane. @a interior sunt aco/erite de mucoasa na5al&0 care are 9n /artea su/erioar& mucoasa olfactiv&. Re%iunea
res/iratorie a mucoasei este mult mai extins&0 datorit& celor trei cornete na5ale.
Mucoasa res/iratorie0 cu vasculari5aie o%at&0 asi%ur& /re9nc&l5irea aerului ins/irat. Iirele de /&r na5ale
constituie un dis/o5itiv de filtrare.
b: 2aringele. @a nivelul farin%elui are loc 9ncruci1area c&ii aeriene cu cea di%estiv&. 7n farin%e se
desc)id orificiile trom/elor lui Eustac)io 1i esofa%ul.
E#.I$#.I:
0aringele are i rol de barier n calea unor infecii. 1uli ageni patogeni se opresc aici, determinnd
inflamaii ale mucoasei numite faringite.
c: -aringele. =erul intr& 1i iese din larin%e /rin orificiul s&u su/erior0 g%&*a. #lota este aco/erit& 9n
tim/ul de%lutiiei cu un c&/&cel cartila%inos0 e'ig%&*!.
@arin%ele este or%anul fonaiei. Mucoasa care 9l c&/tu1e1te formea5& dou& /erec)i de /lici80 una su/e3
rioar& 1i una inferioar&0 numite +&r5i%e 6&+a%e. >l&cile inferioare au rol 9n vorire 4fi% 11.!.6.
Producerea sunetelor articulate este reali!at de vibraia cor!ilor vocale n timpul expiraiei. @a pro?
ducerea sunetelor particip limba, bu!ele i organe re!onatoare: cavitatea na!al, cavitatea bucal i
sinusurile osoase.
d: #ra+eea este un or%an 9n form& de tu0 cu o lun%ime de 10;1! cm.
>eretele tra)eei /osed& un sc)elet format din 1";!0 inele cartila%inoase 9n form& de /otcoav&. >artea
/osterioar& a inelelor0 dins/re esofa%0 este com/letat& cu esut con:unctiv. 2ra)eea este c&/tu1it& cu un e/iteliu
res/irator /seudostraficat0 format din celule ciliate 1i mucoase. Cilii viratili0 cu mi1care ondulatorie
/ermanent&0 9m/in% s/re farin%e sur/lusul de mucus8 1i eventualele im/urit&i a:unse /,n& aici.
e9 >r&$ii%e. 2ra)eea se 9m/arte 9n dou& ron)ii /rinci/ale care /&trund 9n /l&m,ni /rin )iluri 1i se
ramific& intra/ulmonar0 form,nd arorele ron1ic 4fi%. 11.'.6. Structura lor este asem&n&toare tra)eei.
Fig. 11.). Seciune prin cavitatea toracic: 1. br&$ie 'rimar!" #. br&$ie %&bar!" ). br&$ie
(egme*ar!" .. br&$i&%e %&b,%are" /. br&$i&%e *ermia%e" 0. -ia7ragm!" 1. iim!" 2. rami7i+a@ia
*ra$eei" 3. *ra$ee" 14. %arige.
11.1.#. P%!mIii. >l&m,nii alc&tuiesc or%anele res/iratorii /ro/riu35ise0 9n care au loc sc)imurile de
%a5e dintre or%anism 1i aerul atmosferic. Ei sunt a1e5ai 9n cavitatea toracic&.
Iiecare /l&m,n este 9nvelit de '%e,r!. >leura /re5int& o foi& /arietal&0 care ader& la /ereii toracelui0 1i
o foi& visceral&0 care ader& la /l&m,n. Ele delimitea5& o cavitate /leural&0 9n care se %&se1te lic)id /leural
secretat de celulele e/iteliului /leural. =cest lic)id are rol 9n mecanica ins/iraiei.
Consistena /l&m,nilor este elastic&0 s/on%ioas&. >e faa extern& se %&sesc sci5uri care 9m/art /l&m,nii
9n %&bi$ /l&m,nul dre/t 9n trei loi0 iar /l&m,nul st,n% 9n doi loi. >e faa intern& se afl& )ilul /l&m,nului0 /e
unde ies 1i intr& ron)ia /rinci/al&0 vasele san%vine0 limfatice 1i firele nervoase 4/lexul /ulmonar6. =cestea
constituie /ediculul /ulmonar. Ha5a /l&m,nului vine 9n ra/ort cu diafra%ma.
>l&m,nul este alc&tuit din dou& formaiuni anatomice distincte$ arorele ron1ic 1i alveolele /ulmonare.
a9 Arb&re%e br&<i+ re/re5int& totalitatea ron)iilor intra/ulmonare0 care re5ult& din ramificarea
ron)iilor /rinci/ale. Hron)iile /rinci/ale se ramific& 9n$ bronhiile lobare0 care se distriuie la %&bii
',%m&ariK bronhiile segmentare0 ce se distriuie la (egme*e%e ',%m&are 4unit&i anatomice ale
/l&m,nului6K bronhiolele lobulare0 care deservesc %&b,%ii ',%m&ariK bronhiolele terminale; bronhiolele
respiratoriiK ductele alveolare terminate cu alveole. Hron)iolele res/iratorii0 9m/reun& cu formaiunile derivate
din ele0 formea5& a+iii ',%m&ari. =cinul /ulmonar este unitatea morfofuncional& a /l&m,nului.
Canalele aeriene li/site de inele cartila%inoase 4ron)iolele terminale 1i res/iratorii6 /osed& motricitate
datorat& musculaturii netede din /ereii lor. Sim/aticul este ron)odilatator0 iar /arasim/aticul este
ron)oconstrictor.
b9 A%6e&%e%e ',%m&are 4fi%. 11.(.6 au forma unor s&culei cu /erei suiri0 ada/tai sc)imurilor
%a5oase. E/iteliul alveolar are dul& funcie0 fa%ocitar& 1i res/iratorie. Su/rafaa total& a acestuia este de -0;
1!0 m
!
. 7n :urul alveolelor se %&se1te o o%at& reea de ca/ilare.
Fig. 11... Structura alveolei: 1. 7ibre -e re*i+,%i!" #. e-&*e%i, +a'i%ar" ). membra! a%6e&%&M
+a'i%ar!" .. e'i*e%i, a%6e&%ar" /. m&&+i*" 0. ma+r&7ag" 1. eri*r&+i*" 2. 7ibre e%a(*i+e" 3. +e%,%! +&G,+*i6!"
14. a%6e&%!.
>ereii ca/ilarelor 9m/reun& cu /ereii alveolelor formea5& membraa a%6e&%&M+a'i%ar!. @a acest nivel
au loc sc)imurile de %a5e 4fi%. 11.".6.
Fig. 11./. Membrana alveolo.capilar i sc+imburile ga,oase respiratorii: 1. 'e%i+,%! a+e%,%ar!" #.
e'i*e%i, a%6e&%ar" ). membra! ba5a%!" .. ('a@i, i*er(*i@ia%" /. membra! ba5a%! +a'i%ar!" 0. e-&*e%i,
+a'i%ar" 1. eri*r&+i*.
Ea(+,%ari5a@ia '%!mIi%&r este dul&$
a: 7asculari,aia nutritiv este asi%urat& de arterele ron1ice0 ramuri ale aortei toracice0 care aduc la
/l&m,ni s,n%e oxi%enat0 /entru arorele ron1ic 1i /arenc)imul /ulmonar.
=rterele ron1ice 9nsoesc arorele ron1ic numai /,n& la nivelul ron)iolelor res/iratorii. ?e aici se
continu& cu reeaua ca/ilar& din care iau na1tere venele ron1ice0 care duc s,n%ele cu CD
!
s/re vena cav&
su/erioar&.
b: 7asculari,aia *uncional a/arine micii circulaii. 7n /l&m,n0 ramurile arterei /ulmonare 9nsoesc
ramificaiile arorelui ron1ic /,n& la alveole. =ici formea5& reeaua ca/ilar& funcional&0 la nivelul c&reia
s,n%ele cedea5& CD
!
1i /rime1te D
!
. 7n reeaua ca/ilar& 91i au ori%inea venele /ulmonare0 c,te dou& din
fiecare /l&m,n.
11.#. FIZIOLOGIA RESPIRAIEI
A. Me+ai+a re('ira@iei. >rocesele mecanice res/iratorii sunt /rocesele /rin care cavitatea toracic& 91i
modific& volumul0 9n sensul cre1terii sau mic1or&rii sale0 ceea ce /ermite ins/iraia 1i ex/iraia /ulmonar&.
I('ira@ia este un act motor activ0 reali5at cu a:utorul mu1c)ilor res/iratori. >rin contracia acestora se
modific& volumul cutiei toracice$ lon%itudinal0 transversal 1i antero/osterior. Ca urmare0 /l&m,nii se dilat&
/asiv0 datorit& forei de ade5iune a /leurelor0 astfel c& /resiunea aerului /ulmonar devine mai mic& dec,t /re3
siunea atmosferic&. ?iferena de /resiune face ca aerul atmosferic s& /&trund& 9n /l&m,ni /asiv0 reali5,ndu3se
ins/iraia. Ins/iraia este determinat& de contracia mu1c)ilor intercostali externi0 su/racostali 1i a diafra%mei0
9n ins/iraia forat& mai intervin 1i ali mu1c)i$ micii /ectorali0 sternocleidomastoidieni0 dinai etc.
EB'ira@ia este un /roces /asiv. 7n condiii oi1nuite0 toracele revine la dimensiunile sale de re/aus0 ca
urmare a relax&rii musculaturii res/iratorii. >resiunea din interiorul /l&m,nilor cre1te0 iar o /arte din aerul
introdus 9n /l&m,ni este ex/ul5at.
7n ex/iraia forat& intervin 1i mu1c)ii intercostali interni0 dre/ii adominali etc0
7nscrierea mi1c&rilor res/iratorii se face cu a:utorul /neumo%rafului0 9nre%istrarea %rafic& a mi1c&rilor
/urt,nd numele de /neumo%ram&.
Fre+6e@a mi<+!ri%&r re('ira*&rii0 9n stare de re/aus0 este de 1* res/iraiiMminut la &rat 1i 1- res/i3
raiiMminut la femeie.
0recvena i amplitudinea micrilor respiratorii varia! n funcie de necesitile de 8
-
i mai ales de
cantitatea de C8
-
produs.
Mi1c&rile res/iratorii /ermit /&trunderea 1i ie1irea succesiv& a aerului din /l&m,ni0 contriuind la
reali5area ventilaiei /ulmonare 4ta. !-.6.
Tab. #2. Ee*i%a@ia ',%m&ar!.
C=>=CI2=2E
>U@MDN=R 2D2=@
4C>26 " 000 cm
'
C=>=CI2=2E
JI2=@ 4CJ6
' "00 cm
'
Jolum re5idual
Jolum curent
4JC6 "00 cm
'
Jolum ins/irator de re5erv&
4JIR6 1 "00 cm
'
Jolum ex/irator de re5erv&
4JER6 1 "00 cm
'
4JR6 1 "00 cm
'
Ins/iraie normal&
Ins/iraie forat&
Ex/iraie forat&
=er care r&m,ne 9n /l&3
m,ni
1surarea volumelor respiratorii, care varia! n funcie de sex, vrst, de!voltare fi!ic etc. se
reali!ea! cu a*utorul aparatului numit spirometru i poate constitui un criteriu de apreciere a strii de
sntate a organismului.
>. S+$imb,ri%e ga5&a(e re('ira*&rii. Sc)imurile %a5oase res/iratorii se desf&1oar& 9n or%anism 9n trei
eta/e$ /ulmonar&0 san%vin& 1i celular&.
a: Respiraia pulmonar. @a nivelul alveolelor /ulmonare are loc sc)imul de %a5e 9ntre aerul alveolar 1i
s,n%ele venos din ca/ilarele alveolare. =cest sc)im se reali5ea5& /e a5a unor le%i fi5ice0 a unor mecanisme
fi5iolo%ice 1i a unor structuri 1i /ro/riet&i s/ecifice ale memranelor alveolo3ca/ilare. @e%ile sc)imului de
%a5e sunt le%i fi5ice ale soluilit&ii 1i /resiunilor /ariale 4le%ea lui ?alton6. Iiecare %a5 difu5ea5& /asiv de la
/resiune /arial& mare la /resiune /arial& mic&. ?inamica sc)imurilor de %a5e0 9n funcie de /resiunile
/ariale0 la nivelul alveolelor /ulmonare 1i a esuturilor0 este /re5entat& 9n taelul !..
Tab. #3. Pre(i,i%e 'ar@ia%e a%e ga5e%&r re('ira*&rii.
#a5 =er
ins/irat
4mm F%6
=er alveolar
4mm F%6
S,n%e
Dxi%enat
4mm F%6
Intracelular
4mm F%6
S,n%e
neoxi%enat
4mm F%6
=er
=lveolar
4mm F%6
=er ex/irat
4mm F%6
D
!
CD
!
1*0
00'
10"
(0
10"
(0
(0
("
(0
("
10"
(0
1!0
'!
Inter/retai datele din taelul de mai sus. Ex/licai sensul difu5iei %a5elor 9ntre diferite structuri.
Dxi%enarea s,n%elui la nivelul ca/ilarelor alveolare se nume1te $ema*&5! ',%m&ar!. Structura /rin
care se face acest sc)im este memrana alveolo3ca/ilar&. Su/rafaa total& a acestor memrane0 de
a/roximativ -0;1!0 m
!
/entru amii /l&m,ni0 face /osiil& trecerea unor volume im/ortante de %a5e 9n
amele sensuri0 9ntr3un tim/ relativ scurt 4fi%. 11.*.6.
Fig. 11.0. Se(,% <i -iami+a (+$imb,ri%&r -e ga5e re('&ra*&rii.
b: #ransportul o(igenului i dio(idului de carbon prin s9nge. =t,t s,n%ele arterial0 c,t 1i cel venos
trans/ort& cantit&i de D
!
1i CD
!
a/roximativ constante. #a5ele res/iratorii sunt trans/ortate su dou& forme$
o form& lier&0 di5olvat& fi5ic 9n /lasm&0 1i o form& le%at&0 cominat& c)imic 9n com/u1i laili.
; O
#
este trans/ortat di5olvat 9n /lasm& 1i cominat cu )emo%loina 4&Bi$em&g%&bi!6 9n cantitate
mult mai mare dec,t forma di5olvat& 4fi%. 11.+.6.
; CO
#
este trans/ortat su form& di5olvat&0 de icaronai de Na 1i C0 de caronai 1i su form& de
caramai 4+arb&$em&g%&bi!6.
Dxi)emo%loina format& la nivel /ulmonar se disocia5& 9n esuturi unde concentraia 1i /resiunea /ar3
ial& a D
!
sunt mai sc&5ute dec,t 9n s,n%ele arterial. Iormarea 1i disocierea )emo%loinei de/ind de o serie de
factori$ tem/eratura0 /F3ul mediului intern0 /re5ena sau asena unor electrolii. Iorma lier& a D
!
din s,n%e
are o im/ortan& deoseit&0 re/re5ent,nd stadiul iniial 1i oli%atoriu /entru 9ntrea%a cantitate de D
!
0 care 9nt,i
se di5olv& 9n /lasm&0 1i a/oi se comin& lail cu )emo%loina0 re5ult,nd FD
!
. =ceast& form& lier& a D
!
menine %radientul /resional /lasm& 3esuturi0 9n vederea sc)imurilor /ermanente dintre acestea.
Cominarea D
!
cu )emo%loina0 u1urat& de /re5ena Ie
!B
0 nu este o oxidare /ro/riu35is&0 ci o oxi%enare0
deoarece fierul r&m,ne tot 9n stare de Ie
!B
. =t,t 9n /lasm&0 c,t 1i 9n eritrocite0 su influena an)idra5ei
caronice0 CD
!
se )idratea5&0 re5ult,nd F
!
CD
'
. =cesta se disocia5&0 elier,nd FCD
'
3
care se comin& cu C
B
9n eritrocite 1i cu Na
B
9n /lasm&.
Fig. 11.1. Pre(i,i%e 'ar@ia%e a%e ga5e%&r re('ira*&rii.
+9 Re('ira@ia +e%,%ar! 4tisular&6. =ctul com/lex al res/iraiei tisulare se reali5ea5& cu /artici/area a
alveole pulmonare
dou& mari cate%orii de /rocese$
procese *i,ice de di*u,iune a celor dou& %a5e0 determinate de %radientele diferite de /resiune
/arial& din sectoarele ca/ilar0 interstiial 1i celularK
; reacii c+imice o(idoreductoare0 elieratoare de ener%ie.
Res/iraia celular& se desf&1oar& 9n eta/e.
1. /egradarea anaerob a gluco!ei n citoplasm i oxidarea aci!ilor grai n mitocondrii.
2. /ecarboxilarea i oxidarea produilor intermediari re!ultai n ciclul Qrebs din mitocondrii, cu
eliberare de C8
-
, J
-
8, electroni i J
R
.
3. Fransferul J
R
i a electronilor n lanul transportor de electroni pn la 8
-
molecular, urmat de
eliberarea unor importante cantiti de energie.
(. <tocarea unei pri din energia produs n legturile macroergice ale >FP, ca urmare a fosforilrii
>/P, cuplate cu transportul de electroni.
Ultimele trei eta/e ale res/iraiei celulare au loc 9n mitocondrii0 9n /re5ena unor en5ime s/ecifice0
-e$i-r&gea5e <i &Bi-a5e0 1i a unei cantit&i adecvate de oxi%en.
=ceste /rocese au o deoseit& im/ortan& 9n metaolismul ener%etic0 /rin /unerea 9n liertate a ener%iei
c)imice /oteniale 4=2>60 care va fi utili5at& 9n activit&i metaolice. Re5ervele de oxi%en din s,n%e 1i de
mio3%loin& sunt limitate. 7n ca5 de a/nee80 aceste re5erve asi%ur& necesit&ile funcionale numai /entru !;(
min. @a 9nce/utul efortului muscular0 deitul cardiac 1i consumul de D
!
cre1te mai re/ede dec,t ca/acitatea
de ventilaie0 instal,ndu3se datoria de oxi%en.
SINTEZ: SISTEMUL RESPIRATOR
>rocesele eseniale ale res/iraiei sunt0 9n esen&0 urm&toarele$
1. Jentilaia /ulmonar& reali5at& /rin mi1c&rile res/iratorii.
2. Sc)imurile %a5oase 9ntre aerul atmosferic 1i s,n%e0 /rin memrana alveolo3ca/ilar&.
3. 2rans/ortul san%vin al %a5elor res/iratorii.
4. Sc)imul de %a5e 9ntre s,n%e 1i esuturi.
5. >roducerea de ener%ie /rin res/iraia 4oxidarea6 celular&.
*.Mecanismele nervoase 1i umorale de re%lare 1i ada/tare a res/iraiei la condiiile de mediu.
12. EXCREIA. SISTEMUL EXCRETOR
?roe$ele a!a+ol#e ,e$(&3ura!e la n#vel elular ,au na3!ere8 pe l#n)& ener)#e8 la pro,u3# re%#,ual#' :C28 uree8
a#, ur#8 D2C8 amon#a e!. Ae3!#a $e el#m#n& par"#al pr#n pl&m0n# E:C2 3# o an!#!a!e ,e ap&) 3# pr#n p#ele Eap& 3#
$u+$!an"e m#nerale).
:ea ma# mare par!e a pro,u3#lor re%#,ual# $e el#m#n& $u+ (orm& ,e ur#n&8 pr#n r#n#-#8 eea e on$!#!u#e pro-
e$ul ,e e5re"#e renal&. /orma"#un#le ana!om#e are on!r#+u#e la pro,uerea 3# el#m#narea ur#ne# (ormea%& $#$!emul
e5re!or.
S#$!emul e5re!or e$!e on$!#!u#! ,#n r#n#-# 3# &#le ur#nare E(#). 12.1.).
12.1. R.<.:D..
R#n#-## $un! $#!ua"# re!roper#!oneal8 6n lo=ele renale. ?e mar)#nea me,#al& a r#n#-#lor $e a(l& $#nu$ul 3# -#lul renal8
are a,&po$!e$ pe,#ulul renal. ?e,#ulul renal e$!e (orma! ,#n &#le e5re!oare8 va$e $an)v#ne 3# (#+re nervoa$e. La
e5!er#or r#n#-#ul e$!e 6nvel#! 6n ap$ula renal& (#+roa$&.
?aren-#mul renal e$!e on$!#!u#! ,#n ,ou& %one' me,ular& 3# or!#al&8 are $e 6n!rep&!run, E(#). 12.2.).
Fona me,ular& e$!e (orma!& ,#n 7-14 p#ram#,e renale Aalp#)-#8 ale &ror v0r(ur#8 pap#lele renale8 $un! 6n,rep!a!e
$pre $#nu$ul renal. ?#ram#,ele renale upr#n, !u+ur#le ur#n#(ere ale ne(ron#lor 3# !u+ur#le ole!oare. Ae,ulara
p#ram#,elor $e prelun)e3!e 6n or!#al& $u+ (orma p#ram#,elor /erre#n8 are on$!#!u#e lo+ul## renal#.
Fona or!#al& upr#n,e )lomerul# 3# !u+ur# ur#n#(ere ale ne(ron#lor. 4 p#ram#,& renal& 6mpreun&2 u lo+ul## renal#
3# or!#al& ore$pun%&!oare ae$!e#a (ormea%& un lo+ renal E(#). 12.3.).

<e(ronul. Un#!a!ea mor(o(un"#onal& a r#n#-#ulu# e$!e
ne(ronul.
:e# ,o# r#n#-# upr#n, apro5#ma!#v 2.6CC.CCC ,e ne(ron#. Un
ne(ron E(#). 12.4.) e$!e on$!#!u#! ,#n or-pu$ulul Aalp#)-# 3#
!u+ul ur#n#(er.
a) :orpu$ulul renal Aalp#)-# upr#n,e ap$ula 7oGmann 3#
)lomerulul renal.
:ap$ula 7oGmann are (orm& ,e up&8 u pere!ele ,#n ,ou&
(o#"e' v#$eral&8 are a,er& la )lomerul8 3# par#e!al&8 are $e
on!#nu& u !u+ul ur#n#(er.
Hlomerulul renal e$!e (orma! ,#n!r-un )-em ,e 25-5C ,e va$e
ap#lare pe !ra#e! ar!er#al.
.n orpu$ulul renal are lo (#l!rarea pla$me# $an)v#ne8
proe$ (avor#%a! a!0! ,e $!ru!ura per(ora!&
a en,o!el#ulu# ap#lar $# a (o#!e# v#$erale a ap$ule# 8 a! $# ,e
al#!a!#le (#l!ran!e ale mem+rane# +a%ale en,o!el#ulu#.
En,o!el#ul ap#lar8 mem+rana +a%ala $# ep#!el#ul
ap$ular (ormea%a mem+rana (#l!ran!a.
/#). 12.1. S#$!emul e5re!or $!ru!ur&' 1. ven&
1.renal&* 2.r#n#-#* 3. ure!er* 4. ve%#& ur#nar&*
5. ure!r&* 6. re!* 7. aor!& a+,om#nal&*
8. ven& av& #n(er#oar&* 9. ar!er& renal&*
1C. ,#a(ra)m&.
+) 9u+ul ur#n#(er upr#n,e !re# $e)men!e'
-!u+ul on!or! pro5#mal e$!e al&!u#! ,#n!r-un -ep#!el#u
#l#n,r# u +or,ur& 6n per#e*
-an$a Denle8 ,e (orma l#!ere# 1U28 e$!e (orma!& ,#n ,#n
ep#!el#u !ur!#!* an$ele ne(ron#lor =u5!ame,ular#ar#I p&!run, 6n
p#ram#,e p0n& aproape ,e v0r(ul pap#le
$pre ,eo$e+#re ,e e# u )lomerul# #n or!#ala ar e5!erna
ale aror an$e pa!run, numa# #n me,ulara
e5!erna.
-!u+ul on!or! ,#$!al8 la on!a!ul u ar!er#ola
a(eren!& (ormea%& apara!ul =u5!a)lomerularI8 u rol 6n
re)larea pre$#un## ar!er#ale. Se ,e$-#,e 6n
analul ole!or are $e !erm#n& 6n pap#la renal&.
Va$ular#%a"#a r#n#-#ulu#. Ar!era renal&8
,up& e p&!run,e 6n r#n#-#8 $e ram#(#& 6n
ar!erele #n!erlo+are8 6n!re p#ram#,ele renale8 ,#n
are #au na3!ere ar!erele arua!e8 $#!ua!e
6n!re me,ular& 3# or!#ala. ;#n ae$!ea $e
,e$pr#n, ra,#ar $pre or!#ala ar!erele
#n!erlo+ulare8 are ,au na3!ere ar!er#olelor
a(eren!e. Ae$!ea $e ap#lar#%ea%&8
(orm0n, )lomerulul renal.;#n ap#larele
)lomerululu# #a na3!ere ar!er#ola e(eren!&8 are $e
reap#lar#%ea%& pr#n!re !u+ur#le ur#n#(ere. ;#n
aea$!& re"ea ap#lar& la$#& $e (ormea%& venele
are onver) 6n vena renal& E(#). 12.3.).
.nerva"#a r#n#-#ulu# e$!e on$!#!u#!& ,#n
(#+re va)ale 3# $#mpa!#e ,#n ple5ul renal.
Am+ele #nervea%& numa# pere"## va$elor $an)v#ne.
12.2. :@.LE UR.<ARE
Ur#na (orma!& e$!e el#m#na!& pr#n &#le
ur#nare' al#e8 pelv#$ renal8 ure!ere8 ve%#a ur#nar& 3#
ure!r&.
a) :al#ele m## $un! (orma"#un#
mem+ranoa$e8 $#!ua!e 6n =urul une#a $au ma#
mul!or pap#le renale.
+) :al#ele mar# E2-3) re%ul!& pr#n un#rea
elor 6-12 al#e m##.
) ?elv#$ul renal8 6n (orm& ,e p0ln#e8
e$!e &p!u3#! u ep#!el#u ,e !ran%#"#e.
,) Ure!erele $un! on,u!e mu$ulo-
mem+ranoa$e ap!u$#!e la #n!er#or ,e uro!el#u.Ele
#au na3!ere ,#n pelv#$ur#le renale 3# $e ,e$-#, 6n ve%#a
ur#nar&.
e) Ve%#a ur#nar& e$!e un or)an av#!ar
u o apa#!a!e (#%#olo)#& ,e 3CC-35C ml.
E$!e $#!ua!& 6n lo=a ve%#-al& ,#n pelv#$.
?ere!ele ve%#al pre%#n!& !re# p&!ur# mu$ulare
ne!e,e 3# e$!e &p!u3#! la #n!er#or ,e uro!el#u. La
/#). 12.3. R#n#-#ul $e"#une lon)#!u,#nal&
$-ema!#&'
1. %on& or!#ala* 2. p#ram#,& Aalp#)-#* 3. ar!er&
renal&* 4. ven& renal&* 5. pelv#$ renal* 6. al#e m##* 7.
al#e mar#* 8. ure!en 9. ar!er& #n!erlo+ar&* 1C. ar!er&
arua!&* 11. ar!er& #n!er#o+ular&* 12. ven& #n!erlo+ar&8 13.
ven& arua!&*
14. ven& #n!er#o+ular&
loul ,e or#)#ne a ure!re# $e a(l& $(#n!erele ve%#ale'
$(#n!erul ve%#al #n!ern Ene!e,) 3# $(#n!erul ve%#al e5!ern
E$!r#a!).
.nerva"#a ve)e!a!#v& a ve%### ur#nare e$!e real#%a!&
,e (#+rele $#mpa!#e ,#n ple5ul -#po)a$!r# 3# (#+rele
para$#mpa!#e apar"#n0n, para$#mpa!#ulu# $ara!.
() Ure!ra e$!e8 la +&r+a!8 or)anul omun
$#$!emelor e5re!or 3# )en#!al.
/#). 12.4. S!ru!ura ne(ronulu#' 1. ap$ul&
7oGmann* 2. )lomerul renal* 3. ar!er#ola a(eren!&* 4.
ar!er#ola e(eren!&* 5. ap#lare* 6. !u+ on!or! pro5#mal* 7.
an$& Denle* 8. !u+ ,#$!al* 9. !u+ ole!or* 1C. venul&.
12.3. /.F.4L4H.A EJ:REK.E.
/un"#a e$en"#al& a $#$!emulu# e5re!or e$!e men"#nerea on$!an!& a propr#e!&"#lor (#%#e 3# a ompo%#"#e# -#m#e a
me,#ulu# #n!ern.
Aen"#nerea -ome-o$!a%#e# pre$upune real#%area urm&!oarelor proe$e' el#m#narea $u+$!an"elor !o5#e 3# a elor
#nu!#le8 $u+ (orm& ,e ur#n&8 men"#nerea on$!an!& a pD-ulu# $an)v#n 3# a pre$#un## o$mo!#eI8 $ere"#a ,e ren#n&.
12.3.1. /ormarea ur#ne#.
?roe$ul ,e (ormare a ur#ne# $e ,e$(&3oar& 6n ma# mul!e e!ape.
a) Ul!ra(#l!rarea )lomerular&. E$!e proe$ul ,e !reere a pla$me# $an)v#ne Eu e5ep"#a pro!e#nelor) pr#n
mem+rana (#l!ran!&8 6n !u+ul ur#n#(er8 un,e on$!#!u#e ur#na pr#mar&. ?roe$ul e$!e ,e!erm#na! ,e pre$#unea man#(e$!a!&
la n#velul mem+rane# (#l!ran!e.
Fig. 12.5. Procese de reabsorbie i
secreie la nivelul nefronului.
Tab. 30. Reabsorbia tubular.
SU7S9A<KA 9U7
?R4J.AAL
9U7 ;.S9AL
Ap& 85L 14L
<a
M
85L 14L
:.- 99L .
.: 1CCL
Hluo%a 1CCL
Uree 6CL
Am#noa#%# 98L
6n 24 ,e ore8 pr#n r#n#-# !re 1CCC-15CC1 ,e $0n)e. :an!#!a!ea ,e ur#n& pr#mar& (orma!& 6n 24 ,e ore e$!e ,e
17C-18C .. Re%ul!& & l#-#,ul e5!raelular e$!e 6n !o!al#!a!e (#l!ra! ,e 12-16 or# %#ln#. Ul!ra(#l!ra!ul are on$!#!u"#a pla$me#
,epro!e#n#%a!e.
Ur#na pr#mar& ,e la n#velul ap$ule# 7oGmann !ree 6n $#$!emul !u+ular al ne(ronulu# un,e $u(er& proe$e ,e
rea+$or+"#e 3# $ere"#e !u+ular&.
+) Rea+$or+"#a !u+ular&. E$!e proe$ul ,e !reere a unor on$!#!uen"# a# ur#ne# pr#mare ,#n !u+ul ur#n#(er 6n
ap#larele $an)v#ne8 pr#n !ran$por! a!#v $au pa$#v. Se ,e$(&3oar& la n#velul $e)men!elor pro5#mal 3# ,#$!al 3# ,e!erm#n&
eonom#$#rea unor $u+$!an"e u!#le E!a+. 3C.).
) Sere"#a !u+ular&. :on$!& 6n !reerea ,#n ap#larele $an)v#ne per#!u+ulare 6n lumenul !u+ular a N
M
8 a D
M
8 a
amon#aulu#8 a uree# 3# a al!or pro,u3# !o5## ,#n pla$m&. Se ,e$(&3oar& la n#velul !u+#lor on!or"# ,#$!al#.
9ran$por!ul pr#n pere!ele !u+ular e$!e real#%a! pr#n mean#$me en%#ma!#e8 ,a!or#!& )ra,#en!ulu# ,e onen!ra"#e8
3# pr#n ,#(u%#une. .n urma proe$elor ,e rea+$or+"#e 3# $ere"#e !u+ular&8 an!#!a!ea ,e ur#n& $a,e la 185 .O24 -8 #ar
onen!ra"#a re3!e8 re%ul!0n, ur#na (#nal& E(#). 12.5.).
12.3.2. /un"#a en,or#n&. Se real#%ea%& pr#n $ere"#a ,e ren#n& la n#velul apara!ulu# =u5!a-)lomerular. Ren#n&
e$!e #na!#v&8 ,ar a!#vea%& an)#o!en$#na ..8 u e(e! pu!ern# va$oon$!r#!or8 el#+era!or ,e al,o$!eron 3# $!#mula!or al
$#$!emulu# a,reno$#mpa!#8 a$#)ur0n, -omeo$!a%#a #rula!or#e 3# men"#nerea e-#l#+rulu# -#,ro$al#n.
12.4. A.:K.U<EA
A#"#unea e$!e proe$ul ,e el#m#nare a ur#ne#. ;#n analele ole!oare8 ur#na !ree 6n al#e8 apo# 6n +a%#ne! 3#
ure!ere. 9ran$por!ul ur#ne# pr#n ure!ere $e ,e$(&3oar& pr#n m#3&r# per#$!al!#e. ?er#$!al!#$mul e$!e #n(luen"a! ,e S<V.
S#mpa!#ul #n-#+& mo!#l#!a!ea ure!erelor8 #ar para$#mpa!#ul o aen!uea%&. La loul ,e v&r$are 6n ve%#a ur#nar& $e a(l&
0!e o valv&.
?0n& la un on"#nu! ,e 4CC m
3
,e ur#n&8 pre$#unea e5er#!a!& ,e pere!ele ve%#al a$upra on"#nu!ulu# r&m0ne
on$!an!&. :0n, an!#!a!ea ,e l#-#, ,ep&3e3!e 4CC m
3
pre$#unea #n!rave%#al& re3!e. :re3!erea pre$#un##8
,e!erm#na!& ,e ,#$!en$#e8 $!#mulea%& reep!or## ,#n pere!ele ve%#al 3# #mpul$ur#le $un! on,u$e pr#n (#+rele $en%#!#ve
para$#mpa!#e #a en!r## nervo3# me,ular# a# m#"#un## ES1-S3)8 ,elan30n, re(le58 pe ale e(eren!& para$#mpa!#&
Enerv## pelv##)8 rela5area $(#n!erulu# ve%#al #n!ern $# on!ra"#a mu3-#ulu#8 ,e# m#"#unea re(le5&
.