Sunteți pe pagina 1din 4

Tratamente naturale pentru

diferite afectiuni
De la Parintele Arsenie Boca, tratamente naturale pentru diferite afectiuni
O femeie avea pietre la fiere si a mers la parintele Arsenie.
Era programata pentru operatie inca parintele i-a spus ma, nu te du la nici o operatie; tu
fa ce-ti spun eu
Cand te duci acasa sa te duci sa iti cumperi si sa iti face ceai de limba cerbului cu coaja
de portocala dar neindulcit.
Bea asa timp de catea luni, !-" luni, bea asa in loc de apa si apoi du-te la control
Ceaiul acesta #drobeste pietrele si le transforma in nisip.
$ piatra locali#ata la fiere nu se poate elimina decat #drobita si cu acest ceai se #drobeste
pe cale naturala.
%a incerce toti careau probleme cu fierea si sa ada cum se or simti.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
P&rintele cuno'tea medicin& 'i de multe ori ne spunea c& (transpir&m din cau#& c& nu ne
func)ionea#& bine rinic*ii.
+i spuneam c& ,mi cade p&rul iar el ne d&dea remedii, c& 'i p&rul trebuie s& se *r&neasc& 'i
ne spunea s& facem g&lbenu' de ou cu ulei de ricin 'i s& ne sp&l&m capul 'i s&-l cl&tim cu
o)et de mere.
-otdeauna ne d&dea solu)ii la probleme de s&n&tate.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
Alt&dat& a enit un bolna de pl&m.ni 'i P&rintele i-a #is s& ia *rean pl&m&dit cu miere de
albine, spun.ndu-i c& (Cel ce a f&cut cerul 'i p&m.ntul e ,n stare s& lipeasc& o piele
rupt&.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
Cine-i ingust la minte, nu are leac nicaieri.
Daca impiedici un guturai prin medicamente il transformi in alte primejdii. /asa fa#ele
obisnuite ale bolii ca-i cel mai bun leac al ei.0al bolii1.
2erirea de frig ajunge.
Parca toate lucrurile unui om seamana cu stapanul lor.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
3ersese la P&rintele o femeie din 2&g&ra' 0d-na Burlea1 destul de ,n .rst&, care aea
probleme cu oc*ii 0cataract&1 dar ajuns& ,n fa)a lui, femeia a uitat pentru ce a enit la
d.nsul.
P&rintele o ,ntreab&4 (Care-i baiu5 m& femeie6 iar ea ,i r&spunde4
(P&i P&rinte, am enit a'a, ca s& & &d,.
P&rintele o ,ntreab& 4 (7-ai enit pentru asta, m&8 7u ai enit pentru oc*i6. B&tr.nica ,i
r&spunse4 (9ai P&rinte, m& ierta)i, dar c*iar pentru asta am enit la sfin)ia oastr&.
P&rintele Arsenie ,i spune4 (3& 'i ce )i-au spus doctorii6 %& te duci 'i s& te opere#i. A'a-
i6.
(Da, P&rinte.
(3&, ,i spune P&rintele, s& nu te duci la opera)ie, c& o s& r&m.i oarb&. %& faci ce-)i spun
eu. Prim&ara, s& pui o sticlu)& la i)a de ie 'i din sea pe care o aduni ,n sticlu)&, s& iei
c.tea pic&turi cu pipeta 'i s&-)i pui ,n oc*i 'i nu o s& mai ai neoie de opera)ie.
Dup& un timp m-am ,nt.lnit cu femeia 'i cu ade&rat nu a mai fost neoie de interen)ie
c*irurgical&, pentru c& ,i trecuse cataracta cu sea de la i)a de ie, precum ,i spusese
P&rintele.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
$data Parintele a spus4
Cand imi dati telefon sa staruiti, ca vin telefoane din mai multe parti si nu stiu
de unde vine telefonul" dar nu era orba de telefonul propriu-#is.
Daca te gandeai la Parintele, Parintele simtea ca cinea ii cere ajutor.0:erod. :eronim
Coldea1.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
C.nd eram copil locuiam ,n /isa, nu departe de 3.n&stirea Br.ncoeanu. Eram ;< fra)i
0= b&ie)i 'i = fete1.
7umele de fat& ,l aeam Andreia'.
Aeam ;" ani c.nd sora mea cea mare, Elena, de !" de ani, era bolna& de oc*i 0o dureau
oc*ii, ,i curgeau lacrimile 'i ,i sc&dea ederea1.
%e g.ndea s& mearg& la Bucure'ti pentru opera)ie.
Dar ,ntr-o duminic&, fiind la m&n&stire, a ie'it P&rintele Arsenie din biseric& 'i a strigat
0era mult& lume14 (/eana din /isa, ino-ncoace.
C.nd s-a apropiat i-a spus4 (-u e'ti bolna& cu oc*ii. %& nu te duci la medic la Bucure'ti
s& faci opera)ie.
:-a adus ap& sfin)it&4 (Cu ea s& te speli pe oc*i.
A'a a f&cut 'i boala i-a trecut imediat.
De atunci a mers tot timpul la m&n&stire 'i ne-a luat 'i pe noi, surorile.
A'a am ajuns s& merg 'i eu ,n fiecare duminic&. 0B&lan %ilica > 2&g&ra'1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
$ fat& de ;" ani, oloag&, dintr-un sat din Ardeal, a stat o s&pt&m.n& la m&n&stire.
P&rintele Arsenie a f&cut rug&ciuni asupra fetei, ea fiind pus& pe un scaun ,n fa)a altarului.
P&rintele a ,ntrebat-o 4 Cre#i ,n :isus ?ristos, ,n Dumne#eu --at&l, ,n 3aica Domnului6
Ea a r&spuns4 Cred din toat& inima. /a fel i-a ,ntrebat 'i pe p&rin)ii fetei care au r&spuns
c& 'i ei cred.
P&rintele i-a #is fetei4 Dac& cre#i, scoal&-te 'i mergi8
Ea a r&spuns c& nu poate.
Atunci P&rintele i-a #is iar&'i4
Dac& cre#i ,n :isus ?ristos, scoal&-te 'i ino la mine8
Atunci feti)a s-a sculat pe picioarele ei, ajutat& 'i a mers spre P&rintele Arsenie.
P&rintele i-a spus c& at.t c.t a tr&i s& nu se duc& ,n lume la distrac)ii, baluri, dansuri 'i s&
se ,ncredin)e#e ,n m.inile lui Dumne#eu.
Dar dup& ! ani, la ;= ani, fiind frumoas&, a mers la un bal 'i astfel la scurt timp fata a
murit.
P&rintele Arsenie se i#ola de lume la i#orul din p&dure.
Apa de acolo deenise sfin)it& prin rug&ciunile lui, fiind i#or de m.ntuire cre'tineasc&.
9or fi remuri grele iar cei ce se or osteni p.n& acolo or fi p&#i)i 'i r&spl&ti)i de Domnul
:isus ?ristos 'i or aea putere ,n credin)&.
3ul)i credincio'i in la acest i#or cu putere indec&toare de orice boal&, dep&rt.nd
g.ndurile rele 'i du*urile necurate.
0B.rsan Elena > %.mb&ta de %us1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
%c*imbarea mea s-a petrecut cu ite#a 'i t&ria unui fulger.
+mbr&cat& sub)ire, cu pantofi decupa)i 'i talp& de plut&, m& plimbam ca un fotomodel
printre oameni.
/a morm.ntul P&rintelui ,ns&, cea s-a n&ruit ,n mine.
Am ,nceput s& pl.ng f&r& contenire 'i prin fa)a oc*ilor ,mi treceau toate p&catele pe care
le s&.r'isem.
7u 'tiu c.t timp am stat la morm.nt dar c.nd am reenit ,n curtea bisericii, aeam un dor
cumplit de m.ntuire, un dor sf&'ietor s& r&m.n acolo, s& nu m& mai despart de P&rintele.
Era peste puterile mele s& mai plec.
Prietenii care m& a'teptau la ma'in& nu au ,n)eles nimic.
Credeau c& am ,nnebunit, c& trec printr-o cri#& de delir mistic.
+ntr-o secund& am l&sat ,n urm& tot4 o carier& str&lucit&, o cas& superb& ,n cartierul
Prim&erii din Bucure'ti, lu@ul 'i toate de'ert&ciunile .rstei.
Am c.'tigat infinit mai mult4 ajutorul 'i m.ng.ierea P&rintelui.
03aica 3aria > 3&n. Prislop1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
De c.te ori mergeam la Dr&g&nescu, ,nt.lneam o credincioas&, 3ariana Dodi din
Bucure'ti, care preg&tea plicule)e cu mir 'i le ,mp&r)ea la credincio'i.
/a aceast& femeie P&rintele ,i spunea mereu c& ea are (s& scape din toate.
Acest lucru s-a adeerit 'i cu oca#ia cutremurului din ;ABB.
/ocuind la un bloc cu nou& etaje, foarte ec*i, ,mpreun& cu o femeie care urma s& nasc&
'i pe care o g&#duia, ,n timpul cutremurului au intrat sub tocul u'ii, a'a cum se
obi'nuie'te ,n asemenea situa)ii.
:nstala)iile fiind foarte ec*i, blocul a e@plodat, arunc.ndu-le pe am.ndou& ,n mijlocul
str&#ii sc&p.nd astfel cu ia)& ,n timp ce restul locatarilor au murit.
%-a scris c*iar o carte la Bucure'ti care este intitulat& (3ariana Dodi.
0D-na 3.A.1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
+nainte de c&s&torie ne-am dus am.ndoi la 3&n&stirea Prislop pentru a primi de la
P&rintele Arsenie binecu.ntare pentru c&s&torie, s& ne spoedim 'i s& ne ,mp&rt&'im.
$dat& cu noi a enit la m&n&stire 'i un b&iat de reo != de ani, olog.
Patru oameni l-au dus ,n bra)e.
%.mb&t& seara l-a spoedit, iar duminic& oamenii l-au dus ,n biseric&.
C.nd ne-am ,mp&rt&'it cu to)ii, acel olog a r&mas ,n urm&.
$amenii s-au apropiat s&-l ridice, dar P&rintele Arsenie i-a #is unuia4
(7u-l lua de bra), C*eorg*e . Didic&-te ,n picioare.
(Dar, P&rinte de patru ani de #ile nu am mai umblat 8.
(Didic&-te ,n picioare 'i #i4 Doamne, :isuse ?ristoase, ajut&-m&8 Dai un pas, mai dai un
pas 'i #i4 oamne, !isuse "ristoase, #iul lui umne$eu, f% ca &f'nta (mp%rt%)anie s%
p%trund% *n toate *nc+eieturile mele, *n to,i r%runc+ii mei )i s% m% fac s%n%tos.
Ei l-a ,mp&rt&'it 'i a ie'it din biseric& la bra) cu acei oameni.
%-a mirat toat& lumea, iar mama lui pl.ngea de bucurie de uda p&m.ntul. 0Cisma'
Eugenia, BF ani, 2&g&ra'1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
Gn b&rbat de reo =< de ani se arsese pe fa)& cu a#ot 'i era desfigurat. Dar nu pentru asta
enise la P&rintele, ci doar pentru a-i ,nm.na un modest pomelnic.
Du*onicul l-a str&puns cu priirea, dup& care l-am au#it spun.nd4
(De ce cre#i tu, cre'tine, c& te-ai ars c*iar pe fa)&, ca s& fii resping&tor pentru toat&
lumea6 (.
B&rbatul amu)ise.
(%&-)i spun eu de ce.Hi-ai b&tut joc de o fat& ,n tinere)e, dar nu ai luat-o de neast&. A
r&mas singur&, p.n& la .rsta asta 'i este 'i stearp& pe deasupra fiindc& a aortat, ca s&
eite ru'inea unui copil f&r& tat&, iar de atunci n-a mai putut r&m.ne ,ns&rcinat&. Ai
p&c&tuit 'i tu, dar ai ,mpins-o 'i pe ea spre p&cat8 Acum pl&te'ti cu suferin)a asta.
$mul ,'i plecase oc*ii ,n p&m.nt 'i pl.ngea ,nfundat, cu pomelnicul uitat ,ntr-o m.n&.
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
Eram cu P&rintele Arsenie 'i l-am ,ntrebat4
(Ce s& facem P&rinte, c& acum este foarte r&u.
P&rintele #ice4 (9a eni 'i mai r&u.
Iic4 (Parc& toate sunt otr&ite. 7ici nu ne mai ine s& m.nc&m.
-%, face.,i semnul sfintei cruci pe tot ce m'nca,i: ap%, ceai, cafea, pr%/itur%, fructe,
0%utur%, m'ncare, p'ine. e ar fi dat c+iar )i cu otrav%, &f'nta Cruce anulea$% tot
ce este otr%vit.
03aria 3atronea, %ibiu1
RE: Arsenie Boca minuni, marturii, sfaturi
3i-a spus c& de sus ne a ajuta mai mult dec.t de jos 'i s&-l c*em&m a'a4 1reot mona+
Arsenie, trimite.mi du+ul t%u pa$nic )i d%.mi s%n%tate )i lini)te. ep%rtea$% de la
casa mea neca$urile )i suferin,ele, c% ai u+ &f'nt.
0C*i' Aurelia, A" ani, com. Boiu, jud. 3ure'1