Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE NOTIFICRE

1. Date generale i localizarea proiectului/modifcrii


1.1 Denumirea proiectului:Casa unifamiliala parter si
mansarda
1.2. Amplasamentul proiectului: Comuna Sandra, nr. top.
400493, jud. Timis
1.3. Date de identifcare a titularului!enefciarului
proiectuluimodifc"rii:
a) denumire titular : Telita #asile si Telita Ana
!$ adresa titularului: Comuna Sandra, nr.%&9 ap. 1, jud.
Timis, telefon: 0'390(%&1, e)mail:*asiletelita+,a-oo.com
1.4 .!iecti*ul se incadrea/a in /ona de locuit cu re0im mic
de inaltime ma1 231435
1.(. 6ilan7ul teritorial 8 suprafata totala a terenului este de
(00 mp, suprafa7a construit" la sol este de &' mp, suprafa7a
construit" defasurata este de 13% mp, suprafa7" spa7ii *er/i
este de 130 mp.
!. De"crierea "umar a proiectului
Constructia este o casa unifamiliala parter si mansarda, cu
fundatii continue din !eton armat, structura portanta de
/idarie si confnata cu stalpisori si centuri din !eton
armat.2lanseul peste parter este de lemn natural.5ansarda
este acoperita cu sarpanta de lemn si in*elitoare de ti0la
ceramica.
#. $odul de a"igurare al utilit%ilor
1. Alimentarea cu ap" se face prin put forat indi*idual
%. 4*acuarea apelor u/ate se face prin fosa septica indi*iduala
3. Asi0urarea a0entului termic se face cu centrala proprie cu
com!usti!il solid lemnos.
Semn"tura titular