Sunteți pe pagina 1din 8

Guvernul Romniei

Hotarre nr. 1434 din 02/09/2004


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/9/2!
privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de
asistenta sociala si protectia copilului


n temeiul art. 108 din Constituie, republicat, !i al art. 10" alin. #"$ din %egea nr. &'&(&00)
privind protecia !i promovarea drepturilor copilului,

*uvernul Rom+niei adopt prezenta ,otr+re.
Art. 1. - -e aprob Regulamentul-cadru de organizare !i funcionare a Direciei generale de
asisten social !i protecia copilului, denumit .n continuare Direcia general, prevzut .n ane/a
care face parte integrant din prezenta ,otr+re.
Art. 2. - Direcia general este instituia public cu personalitate 0uridic, .nfiinat .n subordinea
consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti, prin
comasarea serviciului public de asisten social !i a serviciului public specializat pentru protecia
copilului de la nivelul 0udeului, respectiv al sectorului municipiului 1ucure!ti, prin preluarea, .n
mod corespunztor, a atribuiilor !i funciilor acestora.
Art. 3. - Direcia general realizeaz la nivel 0udeean, respectiv la nivelul local al sectoarelor
municipiului 1ucure!ti, msurile de asisten social .n domeniul proteciei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor v+rstnice, persoanelor cu ,andicap, precum !i a oricror persoane
aflate .n nevoie.
Art. 4. - #1$ 2rin ,otr+re a consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului 1ucure!ti, se .nfiineaz Direcia general !i se aprob structura organizatoric,
numrul de personal, precum !i finanarea acestei direcii.
#&$ Consiliile 0udeene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 1ucure!ti, aprob,
prin ,otr+re, regulamentul de organizare !i funcionare a Direciei generale, pe baza prevederilor
regulamentului-cadru aprobat prin prezenta ,otr+re.
#3$ 4tribuiile Direciei generale, prevzute .n regulamentul-cadru, se completeaz cu alte
atribuii, .n funcie de caracteristicile sociale ale unitilor administrativ-teritoriale !i ale
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului 1ucure!ti.
Art. 5. - #1$ Consiliile 0udeene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 1ucure!ti,
.nfiineaz Direcia general prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuii .n domeniul asistenei
sociale !i proteciei copilului, aflate .n subordine, !i, dup caz, a compartimentelor din aparatul
propriu e/istent .n cadrul acestora.
#&$ 2ersonalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. #1$ se preia de ctre Direcia general
!i se consider transferat, .n condiiile legii.
Art. 6. - #1$ 2atrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. " alin. #1$, stabilit pe baza
bilanului contabil .nc,eiat la data de 31 decembrie &00), se preia, pe baz de protocol de predare-
preluare, de ctre Direcia general, .n termen de 30 de zile de la data intrrii .n vigoare a prezentei
,otr+ri.
#&$ n condiiile legii, Direcia general va prelua toate drepturile !i va respecta toate obligaiile
serviciilor publice reorganizate potrivit art. " alin. #1$, potrivit reglementrilor legale sau
contractuale.
#3$ Direcia general asigur, .n condiiile legii, continuitatea proiectelor .n derulare iniiate de
serviciile publice reorganizate conform art. " alin. #1$.
Art. 7. - #1$ n termen de cel mult un an de la reorganizarea Direciei generale, se va asigura
.ncadrarea .n totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificri, care are
competene, responsabiliti !i atribuii specifice domeniului de activitate.
#&$ n aplicarea prevederilor alin. #1$ conductorul Direciei generale .ntocme!te necesarul de
personal de specialitate !i solicit instituiilor !i organizaiilor specializate formarea !i
perfecionarea personalului e/istent, .n condiiile legii.
Art. 8. - 5inanarea Direciei generale se asigur din bugetele locale ale 0udeelor, respectiv din
bugetele locale ale sectoarelor municipiului 1ucure!ti.
Art. 9. - 2e data intrrii .n vigoare a prezentei ,otr+ri se abrog6
a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asisten social de la nivelul 0udeelor,
cuprinse .n Regulamentul-cadru de organizare !i funcionare a serviciului public de asisten
social, aprobat prin 7otr+rea *uvernului nr. 80(&003, publicat .n 9onitorul :ficial al Rom+niei,
2artea ;, nr. 81 din ' februarie &003, cu modificrile ulterioare<
b) 7otr+rea *uvernului nr. 11'(1888 pentru aprobarea =ormelor metodologice !i a msurilor
tranzitorii de aplicare a prevederilor :rdonanei de urgen a *uvernului nr. &>(188' privind
protecia copilului aflat .n dificultate, precum !i a 9etodologiei de coordonare a activitilor de
protecie !i de promovare a drepturilor copilului la nivel naional, publicat .n 9onitorul :ficial al
Rom+niei, 2artea ;, nr. 10" din 1& martie 1888, cu modificrile ulterioare, precum !i orice alte
dispoziii contrare.
Art. 10. - 2rezenta ,otr+re intr .n vigoare la data de 1 ianuarie &00".

2R;9-9;=;-?R@
4DR;4= =A-?4-B

Contrasemneaz6
CCCCCCCCCCCCCCC
9inistrul muncii, solidaritii sociale !i familiei,
Dan 9ircea 2opescu
9inistru de stat, ministrul administraiei !i internelor,
9arian 5lorian -niu
9inistrul delegat pentru administraia public,
*,eorg,e Bmacu
9inistrul educaiei !i cercetrii,
4le/andru 4t,anasiu
9inistrul sntii,
:vidiu 1r.nzan
9inistrul finanelor publice,
9i,ai =icolae ?nsescu
p. -ecretarul de stat al 4utoritii =aionale
pentru 2rotecia Copilului !i 4dopie,
Dali -onia 1otezatu

1ucure!ti, & septembrie &00).
=r. 1.)3).

ANEX

Guvernul Romniei

Re!"a#ent din 02/09/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/9/2!
Regulament cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia
copilului


Art. 1. - #1$ Direcia general de asisten social !i protecia copilului, denumit .n continuare
Direcia general, are rolul de a asigura la nivel 0udeean, respectiv la nivelul sectoarelor
municipiului 1ucure!ti, aplicarea politicilor !i strategiilor de asisten social .n domeniul proteciei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor v+rstnice, persoanelor cu ,andicap, precum !i a
oricror persoane aflate .n nevoie.
#&$ n vederea realizrii atribuiilor prevzute de lege Direcia general .ndepline!te, .n principal,
urmtoarele funcii6
a) de strategie, prin care asigur elaborarea strategiei de asisten social, a planului de asisten
social pentru prevenirea !i combaterea marginalizrii sociale, precum !i a programelor de aciune
antisrcie, pe care le supune spre aprobare consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al
sectorului municipiului 1ucure!ti<
b) de coordonare a activitilor de asisten social !i protecie a copilului la nivelul 0udeului,
respectiv al sectorului municipiului 1ucure!ti<
$) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziie<
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor !i instituiilor care au
responsabiliti .n domeniul asistenei sociale, cu serviciile publice locale de asisten social,
precum !i cu reprezentanii societii civile care desf!oar activiti .n domeniu<
e) de e/ecuie, prin asigurarea mi0loacelor umane, materiale !i financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la aciunile antisrcie, prevenirea !i combaterea marginalizrii
sociale, precum !i pentru soluionarea urgenelor sociale individuale !i colective la nivelul 0udeului,
respectiv al sectoarelor municipiului 1ucure!ti<
%) de reprezentare a consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului
1ucure!ti, pe plan intern !i e/tern, .n domeniul asistenei sociale !i proteciei copilului.
#3$ -tructura organizatoric, numrul de personal !i bugetul Direciei generale se aprob prin
,otr+re a consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti,
astfel .nc+t funcionarea acesteia s asigure .ndeplinirea atribuiilor ce .i revin potrivit legii.
Art. 2. - Direcia general .ndepline!te urmtoarele atribuii principale6
a) .n domeniul proteciei persoanei adulte6
1. completeaz evaluarea situaiei socioeconomice a persoanei adulte aflate .n nevoie, a nevoilor
!i resurselor acesteia. 4sigur furnizarea de informaii !i servicii adecvate .n vederea refacerii !i
dezvoltrii capacitilor individuale !i ale celor familiale necesare pentru a dep!i cu fore proprii
situaiile de dificultate, dup epuizarea msurilor prevzute .n planul individualizat privind msurile
de asisten social<
2. acord persoanei adulte asisten !i spri0in pentru e/ercitarea dreptului su la e/primarea liber
a opiniei<
3. depune diligene pentru clarificarea situaiei 0uridice a persoanei adulte aflate .n nevoie,
inclusiv pentru .nregistrarea tardiv a na!terii acesteia<
4. verific !i reevalueaz trimestrial !i ori de c+te ori este cazul modul de .ngri0ire a persoanei
adulte .n nevoie pentru care s-a instituit o msur de asisten social .ntr-o instituie, .n vederea
meninerii, modificrii sau revocrii msurii stabilite<
5. asigur msurile necesare pentru protecia .n regim de urgen a persoanei adulte aflate .n
nevoie, inclusiv prin organizarea !i asigurarea funcionrii .n structura proprie a unor centre
specializate<
6. depune diligenele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat
privind msurile de asisten social<
7. .ndepline!te orice alte atribuii prevzute de lege<
b) .n domeniul proteciei drepturilor copilului6
1. .ntocme!te raportul de evaluare iniial a copilului !i familiei acestuia !i propune stabilirea unei
msuri de protecie special<
2. monitorizeaz trimestrial activitile de aplicare a ,otr+rilor de instituire a msurilor de
protecie special a copilului<
3. identific !i evalueaz familiile sau persoanele care pot lua .n plasament copilul<
4. monitorizeaz familiile !i persoanele care au primit .n plasament copii, pe toat durata acestei
msuri<
5. identific, evalueaz !i pregte!te persoane care pot deveni asisteni maternali profesioni!ti, .n
condiiile legii< .nc,eie contracte individuale de munc !i asigur formarea continu de asisteni
maternali profesioni!ti atestai< evalueaz !i monitorizeaz activitatea acestora<
6. acord asisten !i spri0in prinilor copilului separat de familie, .n vederea reintegrrii .n
mediul su familial<
7. reevalueaz, cel puin o dat la 3 luni !i ori de c+te ori este cazul, .mpre0urrile care au stat la
baza stabilirii msurilor de protecie special !i propune, dup caz, meninerea, modificarea sau
.ncetarea acestora<
8. .ndepline!te demersurile viz+nd desc,iderea procedurii adopiei interne pentru copiii aflai .n
evidena sa<
9. identific familiile sau persoanele cu domiciliul .n Rom+nia care doresc s adopte copii<
evalueaz condiiile materiale !i garaniile morale pe care acestea le prezint !i elibereaz atestatul
de familie sau de persoan apt s adopte copii<
10. monitorizeaz evoluia copiilor adoptai, precum !i a relaiilor dintre ace!tia !i prinii lor
adoptivi< spri0in prinii adoptivi ai copilului .n .ndeplinirea obligaiei de a-l informa pe acesta c
este adoptat, de .ndat ce v+rsta !i gradul de maturitate ale copilului o permit<
11. .ndepline!te orice alte atribuii prevzute de lege<
$) alte atribuii6
1. coordoneaz !i spri0in activitatea autoritilor administraiei publice locale din 0ude .n
domeniul asistenei sociale !i proteciei copilului<
2. coordoneaz metodologic activitatea de prevenire a separrii copilului de prinii si, precum !i
cea de admitere a adultului .n instituii sau servicii, desf!urate la nivelul serviciilor publice de
asisten social<
3. acord asistena te,nic necesar pentru crearea !i formarea structurilor comunitare
consultative ca form de spri0in .n activitatea de asisten social !i protecia copilului<
4. evalueaz !i pregte!te persoane, identificate de serviciul public local de asisten social, care
pot deveni asisteni personali ai persoanei cu ,andicap, !i supraveg,eaz activitatea acestor
asisteni<
5. colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale care desf!oar activiti .n domeniul asistenei
sociale !i proteciei copilului sau cu ageni economici prin .nc,eierea de convenii de colaborare cu
ace!tia<
6. dezvolt parteneriate !i colaboreaz cu organizaii neguvernamentale !i cu ali reprezentani ai
societii civile .n vederea acordrii !i diversificrii serviciilor sociale !i a serviciilor pentru
protecia copilului, .n funcie de nevoile comunitii locale<
7. colaboreaz pe baz de protocoale sau convenii cu celelalte direcii generale, precum !i cu alte
instituii publice din unitatea administrativ-teritorial, .n vederea .ndeplinirii atribuiilor ce .i revin,
conform legii<
8. asigur la cerere consultan de specialitate gratuit privind acordarea serviciilor, msurilor !i
prestaiilor de asisten social !i protecia copilului< colaboreaz cu alte instituii responsabile
pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi<
9. propune consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti,
.nfiinarea, finanarea, respectiv cofinanarea instituiilor publice de asisten social, precum !i a
serviciilor pentru protecia copilului<
10. prezint anual sau la solicitarea consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului 1ucure!ti, rapoarte de evaluare a activitilor desf!urate<
11. asigur acordarea !i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu ,andicap<
12. spri0in !i dezvolt un sistem de informare !i de consultan accesibil persoanelor singure,
persoanelor v+rstnice, persoanelor cu ,andicap !i oricror persoane aflate .n nevoie, precum !i
familiilor acestora, .n vederea e/ercitrii tuturor drepturilor prevzute de actele normative .n
vigoare<
13. acioneaz pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecia instituionalizat a
persoanelor .n nevoie, inclusiv .ngri0irea la domiciliu<
14. organizeaz activitatea de selectare !i anga0are a personalului din aparatul propriu !i
instituiile(serviciile din subordine, de evaluare periodic !i de formare continu a acestuia<
15. asigur serviciile administrative !i de secretariat ale comisiei pentru protecia copilului,
respectiv ale comisiei de e/pertiz medical a persoanelor adulte cu ,andicap<
16. .ndepline!te orice alte atribuii prevzute .n acte normative sau stabilite prin ,otr+ri ale
consiliului 0udeean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti.
Art. 3. - #1$ -tructura organizatoric orientativ necesar pentru asigurarea funcionrii Direciei
generale este urmtoarea6
1. compartimentul pentru .ngri0ire de tip familial .n domeniul asistenei sociale a persoanelor
adulte<
2. compartimentul pentru .ngri0ire de tip familial .n domeniul proteciei copilului<
3. compartimentul pentru .ngri0ire de tip rezidenial .n domeniul asistenei sociale a persoanelor
adulte<
4. compartimentul pentru .ngri0ire de tip rezidenial .n domeniul proteciei copilului<
5. compartimentul de intervenie .n regim de urgen .n domeniul asistenei sociale a persoanelor
adulte< .n cadrul acestuia se organizeaz !i funcioneaz telefonul pentru semnalarea cazurilor de
urgen ale persoanelor adulte<
6. compartimentul de intervenie .n situaii de abuz, negli0are, trafic !i migraie<
7. compartimentul de intervenie .n regim de urgen .n domeniul proteciei copilului< .n cadrul
acestuia se organizeaz !i funcioneaz Etelefonul copiluluiE<
8. compartimentul de evaluare a copilului care sv+r!e!te fapte penale !i nu rspunde penal<
9. compartimentul de evaluare comple/ a copilului cu dizabiliti<
10. compartimentul de evaluare !i monitorizare .n domeniul asistenei sociale !i proteciei
copilului<
11. compartimentul strategii, programe, proiecte .n domeniul asistenei sociale !i proteciei
copilului<
12. compartimentul antisrcie !i prevenire a marginalizrii sociale<
13. secretariatul comisiei pentru protecia copilului<
14. secretariatul comisiei de e/pertiz medical a persoanelor adulte cu ,andicap<
15. compartimentul resurse umane<
16. compartimentul economic !i financiar-contabil<
17. compartimentul te,nic, ac,iziii publice !i administrativ<
18. compartimentul 0uridic !i contencios<
19. compartimentul audit<
20. compartimentul de relaii cu publicul.
#&$ n vederea e/ercitrii !i realizrii atribuiilor ce .i revin Direcia general va asigura .ncadrarea
cu prioritate a personalului cu studii socioumane.
#3$ n vederea e/ercitrii !i realizrii atribuiilor Direciei generale, consiliul 0udeean, respectiv
consiliul local al sectorului municipiului 1ucure!ti, poate aproba organizarea !i a altor
compartimente dec+t cele prevzute la alin. #1$, asigur+nd resursele necesare funcionrii acestora.
Art. 4. - #1$ Conducerea Direciei generale se asigur de directorul general, .n cazul .n care acesta
este funcionar public, sau, dup caz, de directorul e/ecutiv !i de colegiul director.
#&$ Directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv al Direciei generale este a0utat de cel
puin & directori ad0unci, dintre care unul coordoneaz activitile din domeniul proteciei
persoanelor adulte, iar unul coordoneaz activitatea de protecie a drepturilor copilului.
Art. 5. - #1$ 2ostul de director general sau, dup caz, de director e/ecutiv, precum !i postul de
director ad0unct ai Direciei generale se ocup prin concurs sau, dup caz, prin e/amen, .n condiiile
legii.
#&$ Candidaii pentru ocuparea posturilor de director general sau, dup caz, de director e/ecutiv !i
director ad0unct ai Direciei generale trebuie s fie absolveni cu diplom de licen ai
.nvm+ntului universitar de lung durat sau absolveni ai .nvm+ntului postuniversitar, .n
domeniul !tiinelor socioumane, 0uridice, administrative sau economice, !i s aib o vec,ime .n
specialitate de cel puin " ani.
#3$ Comisia de e/aminare este numit de pre!edintele consiliului 0udeean, respectiv de primarul
sectorului municipiului 1ucure!ti. Din comisia de e/aminare, care verific .ndeplinirea condiiilor
de participare la concurs !i competena profesional a candidailor pentru ocuparea postului de
director general sau, dup caz, de director e/ecutiv, fac parte, .n mod obligatoriu, c+te un
reprezentant al 9inisterului 9uncii, -olidaritii -ociale !i 5amiliei, 4utoritii =aionale pentru
2rotecia Drepturilor Copilului, 4utoritii =aionale pentru 2ersoanele cu 7andicap, 9inisterului
4dministraiei !i ;nternelor !i, dup caz, al 4geniei =aionale a 5uncionarilor 2ublici. 2re!edintele
comisiei este secretarul general al 0udeului, respectiv secretarul sectorului municipiului 1ucure!ti.
#)$ Concursul const .n mod obligatoriu !i din prezentarea !i susinerea unui referat cuprinz+nd
analiza sistemului de asisten social !i protecia copilului din unitatea sau, dup caz,
subdiviziunea administrativ-teritorial respectiv, precum !i propuneri de restructurare sau, dup
caz, de dezvoltare a acestui sistem.
Art. 6. - Colegiul director al Direciei generale este compus din directorul general sau, dup caz,
directorul e/ecutiv, directorii ad0unci, personalul de conducere din cadrul Direciei generale,
precum !i 3 consilieri 0udeeni ori, dup caz, locali, av+nd cu precdere studii socioumane, propu!i
de pre!edintele consiliului 0udeean sau, dup caz, de primarul sectorului municipiului 1ucure!ti.
2re!edintele colegiului director este secretarul general al 0udeului, respectiv secretarul sectorului
municipiului 1ucure!ti. n situaia .n care pre!edintele colegiului director nu .!i poate e/ercita
atribuiile, acestea sunt e/ercitate de ctre directorul general sau, dup caz, de directorul e/ecutiv al
Direciei generale.
Art. 7. - #1$ :rganizarea, funcionarea !i atribuiile colegiului director se stabilesc prin
regulamentul de organizare !i funcionare a Direciei generale.
#&$ Colegiul director se .ntrune!te .n !edin ordinar trimestrial, la convocarea directorului
general sau, dup caz, a directorului e/ecutiv, precum !i .n !edin e/traordinar, ori de c+te ori este
necesar, la cererea directorului general sau, dup caz, a directorului e/ecutiv, a pre!edintelui
colegiului director sau a unuia dintre directorii ad0unci.
#3$ %a !edinele colegiului director pot participa, fr drept de vot, pre!edintele consiliului
0udeean, membrii comisiei pentru protecia copilului !i ali consilieri 0udeeni, respectiv primarul
sectorului municipiului 1ucure!ti, !i ali consilieri locali, precum !i alte persoane invitate de
membrii colegiului director.
#)$ Colegiul director .ndepline!te urmtoarele atribuii principale6
a) analizeaz !i controleaz activitatea Direciei generale< propune directorului general sau, dup
caz, directorului e/ecutiv msurile necesare pentru .mbuntirea activitilor Direciei generale<
b) avizeaz proiectul bugetului propriu al Direciei generale !i contul de .nc,eiere a e/erciiului
bugetar<
$) avizeaz proiectul strategiei !i rapoartelor elaborate de directorul general sau, dup caz, de
directorul e/ecutiv al Direciei generale, potrivit art. 8 alin. #3$ lit. d$ !i e$< avizul este consultativ<
d) propune consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti,
modificarea structurii organizatorice !i a regulamentului de organizare !i funcionare ale Direciei
generale, precum !i rectificarea bugetului, .n vederea .mbuntirii activitii acesteia<
e) propune consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti,
.nstrinarea mi0loacelor fi/e din patrimoniul Direciei generale, altele dec+t bunurile imobile, prin
licitaie public organizat .n condiiile legii<
%) propune consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti,
concesionarea sau .nc,irierea de bunuri ori servicii de ctre Direcia general, prin licitaie public
organizat .n condiiile legii<
) .ntocme!te !i propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcii, precum !i
premierea !i sporurile care se acord la salariul personalului Direciei generale, cu .ncadrarea .n
resursele financiare alocate de consiliul 0udeean, respectiv de consiliul local al sectorului
municipiului 1ucure!ti, .n condiiile legii.
#"$ Colegiul director .ndepline!te !i alte atribuii stabilite de lege sau prin ,otr+re a consiliului
0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti.
#>$ Fedinele colegiului director se desf!oar .n prezena a cel puin dou treimi din numrul
membrilor si !i a pre!edintelui. n e/ercitarea atribuiilor ce .i revin colegiul director adopt
,otr+ri cu votul ma0oritii membrilor prezeni.
Art. 8. - #1$ Directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv al Direciei generale asigur
conducerea e/ecutiv a acesteia !i rspunde de buna ei funcionare .n .ndeplinirea atribuiilor ce .i
revin. n e/ercitarea atribuiilor ce .i revin directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv
emite dispoziii.
#&$ Directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv reprezint Direcia general .n relaiile cu
autoritile !i instituiile publice, cu persoanele fizice !i 0uridice din ar !i din strintate, precum !i
.n 0ustiie.
#3$ Directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv .ndepline!te, .n condiiile legii,
urmtoarele atribuii principale6
a) e/ercit atribuiile ce revin Direciei generale .n calitate de persoan 0uridic<
b) e/ercit funcia de ordonator secundar de credite<
$) .ntocme!te proiectul bugetului propriu al Direciei generale !i contul de .nc,eiere a e/erciiului
bugetar, pe care le supune avizrii colegiului director !i aprobrii consiliului 0udeean, respectiv
consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti<
d) elaboreaz !i supune aprobrii consiliului 0udeean, respectiv consiliului local al sectorului
municipiului 1ucure!ti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu !i lung, de restructurare,
organizare !i dezvoltare a sistemului de asisten social !i protecie a drepturilor copilului, av+nd
avizul colegiului director !i al comisiei<
e) elaboreaz proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asisten social !i protecie a
drepturilor copilului, stadiul implementrii strategiilor prevzute la lit. d$ !i propunerile de msuri
pentru .mbuntirea acestei activiti, pe care le prezint spre avizare colegiului director !i apoi
comisiei pentru protecia copilului<
%) aprob statul de personal al Direciei generale< nume!te !i elibereaz din funcie personalul din
cadrul Direciei generale, potrivit legii< elaboreaz !i propune spre aprobare consiliului 0udeean,
respectiv consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti, statul de funcii al Direciei
generale, av+nd avizul colegiului director<
) controleaz activitatea personalului din cadrul Direciei generale !i aplic sanciuni disciplinare
acestui personal<
&) constat contraveniile !i propune aplicarea sanciunilor prevzute la art. 13" din %egea nr.
&'&(&00) privind protecia !i promovarea drepturilor copilului<
i) este vicepre!edintele comisiei pentru protecia copilului !i reprezint Direcia general .n
relaiile cu aceasta<
') asigur e/ecutarea ,otr+rilor comisiei pentru protecia copilului.
#)$ Directorul general sau, dup caz, directorul e/ecutiv .ndepline!te !i alte atribuii prevzute de
lege sau stabilite prin ,otr+re a consiliului 0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului 1ucure!ti.
#"$ n absena directorului general sau, dup caz, a directorului e/ecutiv, atribuiile acestuia se
e/ercit de unul dintre directorii ad0unci, desemnat prin dispoziie a directorului general sau, dup
caz, a directorului e/ecutiv, .n condiiile prevzute de regulamentul de organizare !i funcionare a
Direciei generale.
Art. 9. - =umirea, eliberarea din funcie !i sancionarea disciplinar a directorului general sau,
dup caz, a directorului e/ecutiv al Direciei generale se fac la propunerea pre!edintelui consiliului
0udeean, respectiv a primarului sectorului municipiului 1ucure!ti, prin ,otr+re a consiliului
0udeean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului 1ucure!ti.