Sunteți pe pagina 1din 4

V

o
l
u
m

N
r
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CAIET DE SARCINI1. TERASAMENTE
1.1. Generalitati
1.1.1. Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente, constand
din sapaturi, incarcarea in mijloacele de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si
compactarea pamantului, efectuate pentru realizarea constructiei.
Prevederile Caietului de Sarcini nu anuleaza si nu modifica dispozitiile cu caracter
general cuprinse in normativele si standardele in vigoare.
In cazurile in care unele prevederi din Caietul de Sarcini sunt mai severe decat cele din
reglementarile in vigoare, se vor aplica prevederile din Caietul de Sarcini.
Executarea lucrarilor de terasamente se face in cea mai mare masura mecanizat, metodele
de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibila sau
nu este justificata.

1.1.2. Elemente de Proiectare

Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect, pe baza
studiului geotehnic si specificata in prezenta documentatie si constatarile contractorului la
executia sapaturilor, in ceea ce priveste stratificatia terenului de fundatie, nivelul apei
subterane, obstacole intalnite (umpluturi locale, canalizari, etc.) vor fi semnalate
proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. In astfel de situatii nu se va
continua lucrul fara acordul scris al proiectantului.


1.2. Standarde de referinta

Orice completare sau modificare facuta acestor prescriptii dupa intocmirea acestui
proiect tehnic, ca si aparitia unor alte norme ce se refera la lucrarile executate sunt obligatorii
pentru executant. Lista standardelor si normativelor poate fi completata si cu alte prescriptii
tehnice aflate in vigoare.

- STAS 6054-77-Terenuri de fundatie. Adancimi de Inghet.
- STAS 2745-90-Terenul de fundatie. Urmarirea tasarii constructiilor.
- STAS 1913/1-82-Terenuri de fundatie. Pamanturi. Determinarea umiditatii.
- STAS 9824/0-74-Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
- STAS9824/1-87-Trasarea constructiilorV
o
l
u
m

N
r
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- C169-88-Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor si constructiilor civile si industriale
- C16-84- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente
- C56-85-Verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
- C61-74- Instructiuni Tehnice pentru determinarea tasarilor
- C182-87-Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri
- Ordin IGSIC nr. 8/07.11.1981, referitor la incercarile de laborator pentru verificarea
compactarii terenului

1.3.Transport, manipulare, depozitare

- Transportul pamantului se face cu autobasculante incarcate cu mijloace mecanizate
sau manual
- Depozitarea rezultatelor demolarilor si curatirii terenului se va face in locurile pentru
care s-a obtinut avizul primariei

1.4. Executia lucrarilor
1.4.1. Generalitati
La executarea sapaturilor se va tine seama sa nu fie periclitate constructiile vecine
zonelor de lucru.
Daca executia sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii
subterane existente, executarea lucrarilor va incepe numai dupa obtinerea avizului de
sapatura .
Dezafectarea retelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul
proiectantului si acordul scris al beneficiarului.
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor executa urmatoarele operatiuni
pregatitoare:
- demolari ale tuturor elementelor de constructie existente pe amplasament
- curatirea si amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale

1.4.2. Executia lucrarilor de sapatura

Executantul va lua masuri de inlaturare rapida a apelor provenite accidental.
Pentru buna realizare a acestor sapaturi, executantul va elabora o fisa tehnologica
prin care se vor stabili si urmatoarele:
- traseul si capacitatea mijloacelor mecanice cu care se executa sapatura
- traseul si capacitatea mijloacelor de transport
- locul de asteptare pentru eventuale mijloace auto pentru incarcare
- masurile ce se iau in caz de precipitatii

Pamantul excavat va fi transportat la destinatia autorizata pe masura ce se executa
sapatura.
Stabilirea atingerii cotei de fundare conform prevederilor proiectului se va face cu
mijloace topometrice si va fi consemnata intr-un proces verbal de receptie a lucrarii incheiat
intre beneficiar si executant, prin care se va accepta trecerea la urmatoarea faza de executie.V
o
l
u
m

N
r
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tolerantele acceptate la acest nivel sunt in sensul adancirii cotei de sapatura;
nu sunt acceptate cote de sapatura mai sus de cele prevazute in proiect.


V
o
l
u
m

N
r
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

S-ar putea să vă placă și