Sunteți pe pagina 1din 5

DOCUMENTATIE NECASARA AVIZE D.T.A.C.

1. RAJA 1 exemplar 173 lei


- Cerere tip
- Copie C.U. + planuri anexe
- C.U.I. / copie buletin
- Copie acte proprietate + plan cadastral + extras C.F.
- Plan de incadrare in zona + plan de situatie copie dupa anexa C.U. 1 ex.
2. ENEL 1 exemplar 70 lei
- Cerere tip
- Copie C.U. + planuri anexe
- C.U.I. / copie buletin
- Copie acte proprietate + plan cadastral + extras C.F.
- Plan de incadrare in zona + plan de situatie copie dupa anexa C.U. 1 ex.
3. CONGAZ / ROMTELECOM 1 exemplar
- Cerere tip
- Copie C.U. + planuri anexe
- emoriu te!nic
- C.U.I. / copie buletin
- Copie acte proprietate + plan cadastral + extras C.F.
- Plan de incadrare in zona copie dupa anexa C.U 1 ex.
- plan de situatie copie dupa anexa C.U. " ex.
#. AVIZ SANATATEA POPULATIEI 1 exemplar "00 lei
$ Cerere tip
$ Copie C.U. + planuri anexe
$ Copie C.U.I. / buletin
$ Copie acte proprietate + plan cadastral + extras C.F.
$ emoriu ar!itectura
$ Proiect te!nic ar!itectura
5. AVIZ DSVSA (sanatate veterinara
$ Cerere tip
$ Copie C.U. + planuri anexe
$ Copie C.U.I. / buletin
$ Copie acte proprietate + plan cadastral + extras C.F.
$ emoriu ar!itectura
$ Plan de incadrare
$ Plan de situatie
$ Planuri ar!itectura
$ %c!ita unitatii& cu 'luxuri te!nolo(ice
$ Planul de realizare al cladirii pentru 'iecare etapa
!. AVIZ MEDIU
$ Cerere tip
$ )nexa cerere nota de calcul
$ *oti'icare
$ Copie C.I./C.U.I.
$ )cte proprietate+cadastru+extras C.F.
$ Certi'icat de urbanism+planuri anexe
$ + copie planuri anexa C.U.
". ISC # $%&'(netatie )t re&%ns*i+'rare (,-./
1. ,osar care sa contina
$ cerere tip
$ copie carte de identitate
$ acte de proprietate
copie certi'icat de urbanism
copie dupa (e(%ri' $e re0istenta intocmit de in(iner si -eri'icat de -eri'icator
de proiecte& care sa aibe -iza expertului care a intocmit expertiza te!nica
copie dupa expertiza
". ,osar care sa contina
documentatia de ar!itectura in ori(inal in " exemplare .memoriu si toate
planurile/
3. ,osar care sa contina
documentatia de rezistenta in ori(inal in " exemplare .memoriu si toate planurile/
1. DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL
CONSTANTA (,e2. Ast*e3 4 . )t &'3t'ra si . )t ('0e' 5 D.T.A.C.
copie certi'icat de urbanism
memorii0 (eneral/1usti'icati-/ar!itectura/rezistenta/te!nic care sa cuprinda
supra'etele construita si des'asurata propuse
cadastru
acte de proprietate
plan incadrare in zona
plan de situatie
plan 'undatii si detalii
sectiune& planuri .subsol& parter& eta1& mansarda& acoperis/
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL
CONSTANTA D.T.A.D.
$ C.U.+planuri anexe
$ emoriu te!nic cu mentionarea a ce se des'iinteaza si ce se -a construi
$ Poze cu obiecti-ele propuse des'iintarii
PENTRU SITURI DE AR6ITECTURA SI MONUMENTE7 SE ADAUGA4
'atade propuse
rele-eu incluzand 'atade existente
'oto(ra'ii
expertiza te!nica .pt monumente si cladiri -ec!i/
taxa $ 1 ron/ mp supra'ata des'asurata
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL
CONSTANTA (,e2. 5 P.U.D 8 P.U.Z.8 P.U.G.
copie certi'icat de urbanism .exceptand P.U.2./
proiect intocmit con'. continutului cadru aprobat de ministerul transporturilor&
constructiilor si turismului .urban proiect/& realizat de catre ar!itect inscris in 3.U.3.0
emoriu (eneral
plan de incadrare in zona
plan situatie existenta
plan propuneri re(lementari .cu indicarea siturilor si monumentelor si a zonelor de
protectie con'. 4e(ii #""/"001& (ra'ic si le(enda5 extrase din re(ulamentul de
urbanism pri-ind conditii in zonele construite prote1ate/
studiu istoric ar!eolo(ic
PENTRU SITURI DE AR6ITECTURA (P.U.D.7 SE ADAUGA4
des'asurari stradale existente si propuse
'oto(ra'ii
TAXELE DE ELIBERARE A AVIZELOR SE CALCULEAZ CONFORM ORDIN MCC
NR.. 2664 din 2.12.2010:
- 100 !"i#$% &'%()*)+) %"n,(' -!.di(i %(i/)," -' d"&,in)+i) !0-'in+" &.n.,),"
1n/.+.$2n, &)' -'!,'(..
- 300 !"i#$% &'%()*)+) d"&*.4'(),. %"n,(' -!.di(i -' )-,i/i,)," "-0n0$i-. &)'
-0$"(-i)!..
7. DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALA 5 SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI
SI ILUMINAT PU9LIC
$ Cerere tip
$ Certi'icat de urbanism cu planuri anexe
$ emoriu te!nic
$ " poze de pe amplasament cu corpul de iluminat public
$ Plan de incadrare x1
$ Plan de situatie x" scara 10600 in care sa se citeasca distanta de la cladire la
corpurile de iluminat public
1. VIZA CADASTRU PMC
$ Cerere tip
$ Copie C.U. + planuri anexe
$ Copie C.U.I. / buletin
$ Copie le(alizata acte proprietate
$ Copie le(alizata cadastru
$ Copie simpla intabulare si extras C.F.
$ 3 planuri de situatie executate de o persoana 'izica/1uridica autorizata in
domeniul cadastrului& plan care -a contine un tabel cu coordonate stereo 70 pt
limitele proprietatii
:. ADMINISTRATIA 9AZINALA DO9ROGEA LITORAL # , e2e()3are
$ Cerere adresa in care solicitam un punct de -edere
$ Copie C.U. + planuri anexe
$ Copie acte proprietate
$ memoriu (eneral
$ plan de incadrare
$ plan de situatie
ADRESE
.. ,I37C8I) ,7 %)*)8)87 PU94IC) :U,787)*) C+*%8)*8)
A$resa4 )leea 4acramioarei nr.1
Te3e*%ane4 0"#1 / #;0<3<& 0"#1 / #;0<#0& 0"#1 / #;0<#6 5 Fax0 0"#1 / #;0<#=
E5(ai34 secretariat>dspct.ro 5 relatii.publice>dspct.ro
A$resa4 str. *. Ior(a nr.;<
Te3. &entra3a4 0"#1 / #;1=01
Se&retariat te;ni&0 0"#1 / #;1=13 5 Fax0 0"#1 / #;1=#"
P3+23) ,7 4UC3U 0
4uni $ :oi $ ;&30 17.00
?ineri $ ;&30 1#.30
,. AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA ALIMENTELOR
A$resa4 Constanta& %os. an(aliei *r. 7;
Te3e*%ane4 0"#1$=;"$#17& Fax0 0"#1$=7#$;=#& 0"#1$=;"$11<
E5(ai34 ds-ct>rdsct.ro