Sunteți pe pagina 1din 50

STUDIUL 1

NVTURA CRETIN REFERITOARE


LA SFNTA TREIME
1. ASPECTE GENERALE:
- dogma referitoare la Sfnta Treime este adevr! "#da$e#%a!&
'r('r) *) +'e,)-, a! re!).)e) ,re*%)#e.
- conform nvturii cretine, S"/#%a Tre)$e ca principiu existenial,
creator i proniator, int suprem i comuniune perfect, e+%e %e$e)!
0#%re.)) (rd)#) +')r)%a!e& $a%er)a!e& $(ra!e& 'er+(#a!e *) +(,)a!e.
- n acest timp, 0$'!)#)rea -)#1)a! *) $(ra! a omului i a creaturii, n
general, nu este altceva dect a'r(')erea 'r(.re+)v +a
,($#)#ea de v)a1 , S"/#%a Tre)$e.
- nvtura principal despre Sfnta Treime este aceea c 2$#e3e
e+%e #),& #! +)#.r ,a e+e#1 d)v)#& dar 0# a,e!a*) %)$' 0#%re)%
,a 'er+(a#e.
- cu alte cuvinte, 2$#e3e e+%e rea!)%a%ea 'er+(#a!& #), *)
+'re$ dar *) 0#%re)%.
- ntruct e+e#1a d)v)# e+%e #),& )#d)v)3)4)! *) )$a4)!, -e,are
'er+(a# a S-#%e) Tre)$) e+%e 2$#e3e adevra%& e.a! *)
#ede+'r1)%& de ,e!e!a!%e& "r + +e ,(#%('ea+,& dar *) "r + +e
+e'are vre(da%.
- nvtura despre Sfnta Treime e5'r)$ ,ara,%er! 'er+(#a! *)
0#%re)% a! !) 2$#e3e.
- mai presus de toate, E5)+%e#1a S're$ *) a%(%'%er#), e+%e
a4+(!% 'e#%r , e+%e 'er+(#a!.
- dac Dumnezeu nu ar persoan, n-ar de fapt Dumnezeu, pentru c
# a4+(!% )$'er+(#a! #6ar '%ea - +)$1)% de ,(#*%))#1a ($!) ,a
"(r1& ,a a4+(!%.
- incontiena, c!iar dac e uria, nu se poate impune contiinei, cum
este omul.
- de altfel, o for nu e simit ca autoritate, ca responsa"ilitate, dac e
impersonal.
- apoi, d)# ,ara,%er! 'er+(#a! a! !) 2$#e3e re)e+e de "a'%
,ara,%er! L) 0#%re)%6'er+(#a!.
- ,ara,%er! de 'er+(a# )4)%(are a%ra.e , #e,e+)%a%e e5)+%e#1a
%r)6'er+(#a!& ad), de'!)# )4)%(are.
- evident c 2$#e3e ,a 'er+(a# # '(a%e - ,(#,e'% de,/% ,a
I4)re& I4)rea S're$.
- )4)rea 0#%r6( +)#.r 'er+(a# e+%e 0#+ e.()+%& )4)rea #$a)
0#%re d( 'er+(a#e # e+%e e.()+%& 0#+ e+%e 0#, 0#,7)+ *) de,)
+4)e,%)v.
1
- #$a) 'r)#%r6( a %re)a 'er+(a#& )4)rea ,e!(r d() +e de+,7)de *)
+e (4)e,%)vea3& e+%e ,a *) # e,7)!)4r .e($e%r), ,are # '(a%e -
rea!)3a%& # e +%a4)! de,/% 'r)# %re) '#,%e de +'r)8)#.
- ,ara,%er! (4)e,%)v& ,($'!e%& a%e#%), a! )4)r)) #$a) 'r)# %re)
'er+(a#e re)e+e *) d)# e5e$'!)-,area , )4)rea "a$!)a!a: +(1))
rea!)3ea3 ,e! $a) de'!)#& $a) ,($'!e% *) $a) (4)e,%)v )4)rea
,are6) !ea.& 'r)# ,(')!! !(r.
- prin ei, nsi iu"irea soilor se sc!im", se desc!ide, se concretizeaz.
- autenticitatea i deplintatea iu"irii numai prin trei persoane a fost
dedus i din relaia personal eu-tu-el.
- # e # ,($#),& # +e de+,7)de& # e+%e (4)e,%)v 0# "a1a #)
%& de,/% 'r)#%r6# e!.
- aceast realitate se impune covritor mai ales cnd avem n vedere c
relaia lor este o relaie de iu"ire.
- de asemenea, $a) ded,e$ #e,e+)%a%ea )4)r)) S're$e de a - (
E5)+%e#1 %r)6'er+(#a! *) d)# ,ara,%er! de re+'(#+a4)!)%a%e a!
)4)r)).
- )4)rea e+%e 0# $(d e+e#1)a! re+'(#+a4)!)%a%e.
- desigur c Dumnezeu este responsa"il numai fa de Sine nsui.
- ns re+'(#+a4)!)%a%ea L) e+%e (4)e,%)v %(,$a) 'e#%r , +e
ev)de#1)a3 0# %re) 'er+(a#e ,are e5)+% -e,are 0# "a1a ,e!(r!a!%e *)
'r)# ,e!e!a!%e.
- nvtura despre 2$#e3e #! 0# -)#1a *) 2$#e3e 0#%re)% 0#
'er+(a#e sunt "e1e a!e a,e!e)a*) rea!)%1).
- dup cum ina nu e separat de persoan, tot aa nici d(,%r)#a
de+'re -)#1a *) #)%a%ea !) 2$#e3e # %re4)e +e'ara% de
%r)#)%a%ea 'er+(a#e!(r *) )#ver+.
- dogma despre Sfnta Treime este +'e,)-, ,re*%)#)+$!).
- #$%&'&T() *(+(ST&, spunea c $)#%ea *) v()#1a ($e#ea+, # a de
#),)er) 'r(-%r) $a) a4#de#%e ,a 0# +%d)erea a,e+%e) d(.$e.
- prin studierea ei do"ndim posi"ilitatea unei priviri asupra inei i a
vieii intime a lui Dumnezeu.
- )4)rea *) "er),)rea de ,are +#% '%r#+e Per+(a#e!e d)v)#e +e
revar+ *) a+'ra ,e!(r ,are +#% #)1) , 2$#e3e.
- iu"irea e n funcie de existena altuia, ea este comunitar, ea nu poate
exista acolo unde exist o singur persoan.
- de aceea, da, 2$#e3e e+%e )4)re& r$ea3 ,a 0# E! e5)+% $a)
$!%e Per+(a#e 0#%re ,are e5)+% ( ve*#), $)*,are de )4)re de !a
#a !a a!%a.
- d(.$a S-#%e) Tre)$) #e "ere*%e de a ,(#"#da 'e 2$#e3e ,
!$ea& de a6L ,(#+)dera ,a #eav/#d #),) # ra'(r% , #()& ea #e
ara% , 2$#e3e e %ra#+,e#de#% *) )$a#e#%& , E! e $a) 're++
de !$e dar e *) 0# !$e.
- mai mult c!iar, E! ,(4(ar !a #() , #a d)# Per+(a#e!e Sa!e.
2
9. REVELAREA SFINTEI TREIMI:
$T*-* -.+/,.0
- Sfnta Treime, dei este un adevr profesat numai de
cretinism este 're0#,7)')% *) de #e!e re!).)) './#e.
- 1&,D(&S2() 3&,D&*40
- n !induism gsim credina ntr-o Treime, numit TRIMURTI.
- aceasta e a!,%)% d)# 3e)) :ra7$a& V)*# *) )va.
- ecare din acetia e o divinitate i totui # +#% %re) d$#e3e)& ,)
#!& ,are +e $a#)"e+%a 0# %re) "(r$e.
- ei "(r$ea3 ( #), d)v)#)%a%e, adic divinitatea propriu zic
3central4 numit PARA6:RA;MA, spre a se deose"i de 5ra!ma, care e o
manifestare a lui -ara-5ra!ma.
- -ara-5ra!ma e re're3e#%a% 'r)#%r6# ,(r' ($e#e+, , %re) ,a'e%e.
- '1&,*0
- n '!ina gsim credina n Treime.
- TAO e+%e $area #)%a%e ,e e5)+%a 0#a)#%e %%r(r.
- el 'r(d,e #! +a #)%a%ea& #! 'r(d,e 'e d() +a da!)%a%ea&
)ar d() 'r(d, %re) +a Tr)ada *) %re) 'r(d, %(a%e -)#1e!e.
- 6$'1&& 5*5&)7,&$,&0
- vec!ii "a"ilonieni ,#(*%ea d( %r)ade de 3e).
- 'r)$a o alctuiau 3e)) ,er!)& a) '$/#%!) *) a) a'e!(r: ANU&
ENLIL I EA.
- a d(a triad o alctuiau +(are!e& !#a *) !,ea"r!, numit mitologic
S;AMAS;& SIN I IST;AR.
- *nu este conductorul triadelor cosmice0 *nu, $nlil i $a, este zeul
cerului i este considerat ca ind printele zeilor.
- $nlil este stpnul pmntului, care nvinge forele ntunericului.
- ea este zeul apelor, pmntului i al nelepciunii, ntruct oceanul e
sediul nelepciunii divine.
- $+&-T0
- n $gipt gsim ,red)#1a 0#%r6( %re)$e de 3e)0 OSIRIS cu soia sa, ISIS,
i cu ul lor ;ORUS.
- ei sunt 're3e#%a1) ,a %re) 'er+(a#e a'ar%e.
- 7siris a fost regele $giptului.
- -*%S&S2()0
- n parsism, Tre)$ea e ,($'+ d)# ACARANA&T)$'! #e",%&
ORMU<2& 3e! 4)#e!)& *) A;RIMAN& 3e! r!).
$T*-* 6$'1&()(& T$ST*2$,T0
- n unele religii, Sfnta Treime era numai prenc!ipuit, iar 0#
Ve,7)! Te+%a$e#% era "(ar%e '1)# ,#(+,%.
- n 6ec!iul Testament ea e+%e #$a) )#+)#a%.
- existena mai multor -ersoane n #iina dumnezeiasc este indicat
n urmtoarele locuri0
3
8) a 3)+ 2$#e3e: S "a,e$ ($ d' ,7)'! *) a+e$#area
N(a+%r9 - +eneza :, ;<=
8Ia%& Ada$ +6a ",% ,a #) d)# N()9 - +eneza >, ;;=
8Ve#)1) + #e '(.(r/$ *) + a$e+%e,$ 'e !(, .ra)! !(r9 -
+eneza ::, ?=
- n locurile acestea (4+erv$ ( ,(#v(r4)re& ( ,(#+"%)re a !)
2$#e3e , ,)#eva.
- ele # '(% - e5'!),are 0# +e#+! de '!ra! $a8e+%a%),& de(are,e
Reve!a1)a # #e 're3)#% #),)er) 'e 2$#e3e ,a v(r4)#d a+%"e!.
- dimpotriv, Dumnezeu se adreseaz oamenilor la singular.
- el spune0 8$u sunt Domnul Dumnezeul tu9 3$xod @@, ;4.
- #)) S-#1) Pr)#1) vd )#d),a% $)+%er! S-#%e) Tre)$) *) 0#
'!ra!! E!(7)$& , ver4! !a +)#.!ar 3+eneza :, :4.
- o )#d),a1)e a %r)'er+(#a!)%1# !) 2$#e3e avem n %e("a#)a de !a
+%e8ar! Ma$vr) 3+eneza :A, :-:B4.
- 6ec!iul Testament conine cteva $r%r)) 'r)# ,are +e ara% ,7)ar
#$e!e Per+(a#e!(r S-#%e) Tre)$).
- n el se vor"ete de 0#1e!e',)#ea !) 2$#e3e *) de Cv/#%! !)
2$#e3e ,a Per+(a#e 2$#e3e)e*%) de(+e4)%e de 2$#e3e
Ta%!.
- su" aceste numiri Snii -rini neleg pe F)! !) 2$#e3e.
- nelepciunea lui Dumnezeu e conceput la nceput ca o 0#+*)re 3I(v
9=4, dar mai apoi, autorul prover"elor, Sira! i nelepciunea lui Solomon
o considera ca o 'er+(#a!)%a%e 3-rover"e A, B= &sus, ul lui Sira! :C, :-
;B4.
- Cv/#%! !) 2$#e3e >L(.(+? de a+e$e#ea e+%e 'er+(#)-,a%.
- aceasta o gsim n deose"i n -salmi0
8Pr)# Cv/#%! 2($#!) ,err)!e +6a 0#%e$e)a% *) 'r)#
27! .r)) L) %(a% '(d(a4a !(r9 - -salmul >>, <.
- 27! S"/#%, ca -ersoan, e amintit n mai puine locuri, dar gsim i
!(,r) d)# ,are +e vede , E! e 'er+(a# 3Da!aria ?, :;= && Samuel <>,
;4.
- Me+)a despre care vor"ete 6ec!iul Testament e ( 'er+(a#, care e
#$)% #e(r) 2$#e3e& +a F)! !) 2$#e3e.
- 2esia +e va #a*%e d)# Fe,)(ara 3&saia ?, :C4.
- #$e!e L) va -: 2$#e3e 'rea '%er#),& Pr)#%e a! ve*#),)e)&
S%'/# a! ',)) 3&saia B, E4.
- Dumnezeu ) +e adre+ea3 L) ,a #) F)0
8T e*%) F)! Me& E a+%3) Te6a$ #+,%9 - -salmul ;, ?.
$T*-* ,7()(& T$ST*2$,T0
- adevrul despre Sfnta Treime este de+,('er)% 0# $(d ,!ar *) var)a%
0# N(! Te+%a$e#%.
4
- trinitatea -ersoanelor i unitatea #iinei lor se arat n ,v)#%e!e 'r)#
,are 2($#! %r)$)%e 'e A'(+%(!) !a 'r('(vd)re, zicndu-le0
8Mer./#d& 0#v1a1) %(a%e #ea$r)!e& 4(%e3/#d6!e 0# #$e!e
Ta%!) *) a! F)!) *) a! S"/#%!) 279 - 2atei ;A, :B.
- adevrul c Tatl, #iul i Sfntul Du! sunt persoane reale se vede i din
cuvintele0 8:(%e3/#d6!e 0# #$e!e...9.
- existena a trei -ersoane reale i deose"ite ntre ele rezult din0
'uvintele ngerului, rostite ctre Sfnta #ecioar la 5una 6estire0
827! S"/#% +e va '(.(r0 'e+%e %)#e *) '%erea Ce!) Prea
0#a!% %e va $4r)@ 'e#%r a,eea *) S"/#%! ,are +e va #a*%e d)#
%)#e& F)! !) 2$#e3e +e va ,7e$a9 3)uca :, >E4=
6ersetele n care se vor"ete despre 5otezul Domnului0 8Iar d'
,e +6a 4(%e3a% I)++& 0#da% a )e*)% d)# a' *) )a%& ,err)!e ) +6
a de+,7)+ *) a v3% 27! !) 2$#e3e '(.(r/#d6+e ,a
# '(r$4e! *) v))#d 'e+%e E!. ) )a%& .!a+ d)# ,err) ,are a
3)+: AA,e+%a e+%e F)! Me ,e! )4)%& 0#%r ,are 4)#e a$ v()%B9
32atei >, :<-:?4.
Fn cuvntarea de rmas ctre Snii *postoli, 3&oan :C, :C-:<4,
Domnul vor"ete de Tatl, de #iul i de un alt 2ngietor, care este
Du!ul *devrului, care purcede de la Tatl0 8Iar E v() r.a 'e
Ta%! *) v va da # a!% M/#./)e%(r& ,a + -e 'rrea , v()@
27! Adevr!)...9 3&oan :C, :<-:?4.
-ersoana Tatlui o amintete i Sfntul $vang!elist 2atei, cnd
scrie0 8A*a + !$)#e3e !$)#a v(a+%r 0#a)#%ea (a$e#)!(r&
0#,/% + vad "a'%e!e v(a+%re& ,e!e 4#e *) + $rea+, 'e
Ta%! v(+%r ,are e+%e 0# ,err)9 32atei E, :<4.
-$%S7*,* #&()(&0
- nsi #$)rea de F) ara% , E! e 'er+(a#a ,are are a,eea*)
#a%r , Ta%!& ad), #a%ra d$#e3e)a+,.
- dar 'er+(a#a L) re)e+e *) d)# 'r('r)e%1)!e ,are ) +e a%r)4)e.
- astfel, +e +'#e , are ra1)#e& 0#%r,/% ,#(a*%e 0# $(d 'er"e,%
'e Ta%! 32atei ::, ;?4, are v()#1a 3&oan :?, ;C4.
-$%S7*,* S#/,T()(& D(10
- Du!ul Sfnt e+%e %r)$)+ 'e '$/#% 0# !(,! 2($#!)& ,a
M/#./)e%(r a! S-#1)!(r A'(+%(!) *) a! ($e#)r)) 3&oan :C, ;<= :E, ;<4.
(,&T*T$* #&&,G&*). * S#&,T$& T%$&2&0
- unitatea inei #iului i al Tatlui o arat 2ntuitorul cnd spune0 8E
*) Ta%! Me #a +#%e$9 3&oan E, >H4, sau 8Ta%! e+%e 0#%r M)#e *)
E 0#%r E!9 3&oan :H, >A4.
5
- unitatea inei Du!ului Sfnt cu a Tatlui se vede din versetul0 8C
,)#e d)#%re (a$e#) *%)e a!e ($!) "r #$a) d7! ($!)& ,are
e+%e 0# E!@ a*a *) a!e !) 2$#e3e9 3& 'orinteni ;, ::4.
- de aici se vede c 27! S"/#% are ( ,#(*%)#1 'er"e,% de+'re
2$#e3e.
- unitatea #iinei tuturor persoanelor dumnezeieti se vede printre altele,
din explicarea pe care o dau Snii *postoli textului din profetul &saia <,
: -:H.
- Sfntul $vang!elist &oan, referindu-se la acest loc, spune c &saia cnd
a vzut pe Domnul Savaot, a vzut pe #iul0 8<)+6a I+a)a a,e+%ea& -)#d,
a v3% +!ava L) 3a #iului4 *) a .r)% de+'re E!9 3&oan :;, C:4.
STUDIUL 2
FORMULAREA 2OGMEI SFINTEI TREIMI
1. ASPECTE GENERALE:
- formularea acestui adevr n mod autoritar i denitiv s-a fcut de
'r)$e!e d( +)#(ade e,$e#),e, dar mrturii despre existena
acestei credine n cretinism, aIm i nainte de aceste sinoade.
- desigur c n cele mai multe mrturii avem credina vie a 5isericii n
Sfnta Treime i nu n ncercarea credincioilor de a lmuri pe cale
raional acest mister.
- 5iserica primar a alctuit scurte formulare de credin, numite
sim"oale.
- acestea tre"uiau cunoscute i rostite de toi cei ce doreau s devin
cretini.
6
- 0# 4)+er),a 'r)$ar e5)+%a $a) $!%e +)$4(a!e de ,red)#1.
- ,e! $a) ve,7) +)$4(! de ,red)#1 ,re*%)# e+%e SIM:OLUL
APOSTOLIC, n care se spune0 8Cred 0# 2$#e3e Ta%!
a%(%'%er#),... *) 0# I)++ ;r)+%(+& #),!& F)! L)& 2($#! #(+%r.
Cred *) 0# 27! S"/#%9.
- SIM:OLUL ATANASIAN spune0 8Tre4)e + ve#er$ 'e 2$#e3e 0#
Tre)$e *) Tre)$ea 0# #)$e& #),) ,(#"#d/#d Per+(a#e!e& #),)
0$'r1)#d F))#1a. A!%a e+%e 'er+(a#a Ta%!)& a!%a a F)!) *) a!%a a
27!) S"/#%@ %(%*)& #a e+%e d$#e3e)rea Ta%!)& a F)!) *) a
S"/#%!) 27& e.a! 0# .!(r)e *) ve*#), 0# $a8e+%a%e9.
- formula 5otezului a fost dintru nceput att o mrturisire a credinei
trinitare, ct i un act de cult prin care se exprima adevrul Sntei
Treimi.
- nvtura despre Sfnta Treime a primit o formulare ocial,
autoritar i denitiv, la primele dou sinoade ecumenice.
- S)#(d! I e,$e#), de !a N),eea >C9D?, arm c Tatl i #iul sunt
de o in.
- Sinodul denete n Sim"olul de credin c #iul lui Dumnezeu este
(nul nscut, 8,are d)# Ta%! +6a #+,% >ad), d)# -)#1a Ta%!)
>(+)a? $a) 0#a)#%e de %(1) ve,)). L$)#a d)# !$)#& 2$#e3e
adevra% d)# 2$#e3e adevra%& #+,%& # ",%. Ce! ,e e+%e de
( -)#1 , Ta%! >;OMOUSIOS TO PATRI?& 'r)# ,are %(a%e +6a ",%9.
- Sim"olul && ecumenic din 'onstantinopol 3>A:4, nu a folosit
termenul ;OMOUSIOS, dar prin cele expuse n Sim"ol, el a exprimat
aceast idee.
- Sinodul folosete termenul scripuristic, c 827! S"/#%& 'r,ede d)#
Ta%!9.
- prin aceasta se arat c $l are -)#1a Sa 0# Ta%!& , are -)#1
,($# , Ta%!.
- ns el are -)#1 ,($# *) , F)!, dup cum se vede din spusele
sinodului, c $l 8%re4)e ad(ra% 0$'re# , Ta%! *) , F)!9.
- scrieri speciale referitoare la Sfnta Treime au alctuit0 Sfntul
*tanasie cel 2are, Sfntul 6asile cel 2are, Sfntul +rigorie de ,Jssa,
Sfntul +rigorie de ,azianz, Didim cel 7r", Sfntul *m"rozie.
- foarte edicatoare sunt n aceast privin i cap. <-A din cartea & a
Dogmaticii Sfntului &oan Damasc!in, care este, aa zicnd, o nc!eiere
i ncoronare a Tradiiei patristice.
9. TERMINOLOGIA TRINITAR:
$67)(G&* &ST7%&'. * T$%2&,7)7+&$& T%&,&T*%$0
- n epoca primar cretin, terminologia trinitar nu erala fel de precis
cum este astzi.
- 5i"lia vor"ete despre Sfnta Treime n ali termeni dect Dogmaticele.
7
- 2ntuitorul i Snii *postoli vor"esc altfel despre Sfnta Treime dect
*pologeii, Sinodul & ecumenic sau Snii -rini.
- nsui ,v/#%! ETre)$eF >TRIAS& TRINITAS? #6! aG$ !a 0#,e'%
"(!(+)% 0# :)+er),.
- ,e! ,are 0! "(!(+e*%e 'e#%r 'r)$a da%& 0# Or)e#%& e+%e Te(-! d)#
A#%)(7)a >H 1=D?& )ar 0# O,,)de#% Ter%!)a# >H 199I?.
- expresiile create pentru expunerea dogmei Sntei Treimi se refera
unele la unitate, altele la Treime.
- !a UNITATE +e re"er %er$e#))0
#&&,G. - OUSIA
$S$,G. - ESENTIA
S(5ST*,G. - SU:STANTIA
,*T(%. - NATURA
- !a TREIME +e re"er %er$e#))0
-$%S7*,. K PROSOPON& PERSONA
&-7ST*S - IPOSTASIS
S(5S&ST$,G. - SU:SISTENTIA
- termenii acetia, mai ales n 7rient, nu s-au impus uor.
- ei au provocat c!iar unele nenelegeri n 5iserica vec!e.
- acestea proveneau din faptul c aceeai termeni erau nelei de unii
ntr-un fel, iar de alii ntr-alt fel.
- aceeai termeni era "(!(+)1) de #)) 'e#%r a e5'r)$a F))#1a
d)v)#& )ar de a!1)) 'e#%r a e5'r)$a Per+(a#e!e 2$#e3e)e*%).
- a"ia mai trziu s-a sta"ilit denitiv c0
'r)# OUSIA *) FJSIS %re4)e 0#1e!ea+ FIINA& SU:STANA&
ESENA SAU NATURA 2UMNE<EIASC& ad), ,eea ,e e+%e
,($# ,e!(r %re) Per+(a#e d$#e3e)e*%)@
'r)# ;JPOSTASIS *) PROSOPON -e,are Per+(a#
d$#e3e)a+,.
- cuvntul ESENTIA >OUSIA? nsemna FON2UL& :A<A& CONINUTUL UNEI
REALITI, ceea ,e "a,e ,a # !,r + -e e! 0#+*) *) # a!%,eva.
- de exemplu0 esena omului este de a animal raional.
- S#/,T() 6*S&)$ '$) 2*%$ spune0
8E+e#1a e+%e "(#d! #a%r)) ,($#e $a) $!%(r )#d)v)3)@ de
e5e$'!: $a#)%a%ea& ($e#)%a%ea& 'e#%r %(1) )#d)v)3)) +'e,)e)
#(a+%re9.
- la *%&ST7T$), OUSIA are dou sensuri0
esena concret, existena individual, o"iect al experienei
imediate, de exemplu0 cutare persoan uman, -etru, -avel, pe care
*ristotel o numete PROTI OUSIA >'r)$a e+e#1?0 8E+e#1a
a4+%ra,%& #a%ra +'e,)-, rea!)3a4)! 0# $a) $!1) )#d)v)3) de
a,eea*) +'e,)e& ,eea ,e e ,($# 0# %(1) )#d)v)3))& #(1)#ea
.e#era!. A,ea+%a e+%e e+e#1a +e,#dar >dev%era (+)a?9.
8
- dac Snii -rini ar luat cuvntul ousia n primul neles, ei ar
aLuns la Tr)%e)+$.
- dac l-ar luat n nelesul al doilea, tre"uiau s admit c cele trei
-ersoane divine particip la esen sau numai parial, sau complet.
- n felul acesta se introduce n #iina dumnezeiasc neasemnri
incompati"ile cu ea.
- 'e#%r e5'r)$area e+e#1e) +a F))#1e) !) 2$#e3e& +6a "(!(+)%
0# $(d a$e+%e,a%& ( 4# 'ar%e de vre$e ,v)#%e!e: OUSIA I
;JPOSTASIS.
- S"/#%! E')"a#)e

,(#+)dera, n mai multe locuri ale scrierilor sale,
a,e*%) d() %er$e#) ,a e,7)va!e#1).
- !a "e! face uneori i S"/#%! A%a#a+)e ,e! Mare.
- c!iar *) S)#(d! I E,$e#), de !a N),eea, considera ca sinonime
aceste cuvinte.
- aceast ntre"uinare a acestor dou cuvinte a dat natere la confuzii i
la unele nenelegeri, deoarece nu erau toi de prere c sunt sinonime.
- ndeose"i ,v/#%! 7)'(+%a+)+ era !a% de #)) (r)e#%a!) 0# +e#+!
de -)#1& )ar de ,e) $a) $!1) 0# a,e!a de 'er+(a#.
- aceast !$r)re se d att de ctre #)) S-#1) Pr)#1), ct i de
ctre # +)#(d d)# A!e5a#dr)a& d)# a#! CK9.
- dintre Snii -rini, S"/#%! Va+)!e ,e! Mare, ntr-o scrisoare
adresat fratelui su, +rigorie de ,Jssa, explica deose"irea dintre
termeni.
- astfel +6a a8#+, cu timpul, ,a OUSIA *) ;IPOSTASIS + a)4
0#1e!e+r) de(+e4)%e& PRIMUL re"er)#d6+e !a FIINA 2IVIN& )ar AL
2OILEA !a PERSOANELE SFINTEI TREIMI.
&-7ST*S()0
- IPOSTASUL este +4+%a#1a ,are # e 'ar%e d)#%r6# %(% 3exemplu0
mna, piciorul4, ,) ( +4+%a#1 )#d)v)da! ,($'!e%& e5)+%/#d 0#
+)#e *) 'e#%r +)#e& e "e!! de a - a! #a%r))& e #a%ra 0# "(r$a
)#d)v)da! de +)#e +%%%(are.
- ipostasul e 'r('r)e%ar!& +4)e,%! +a 'r%%(r! #a%r)).
- cuvntul ipostas era ,(#+)dera% ntr-o vreme ca ec!ivalent sau
purttorul naturii, ,a e,7)va!e#% , OUSIA.
- $a) %/r3)& 0#+& )'(+%a+ a 0#,e'% +6*) a)4 +e#+! !) 'r('r)&
de(+e4)% de OUSIA.
- S"/#%! Va+)!e ,e! Mare spune c )'(+%a+! e )#d)v)da!
de%er$)#a%& e5)+%/#d a'ar%e& ,a 'ar%),!ar! 0# .e#era!& ,a
)#d)v)d! +'e,)e).
- pentru Sfntul 6asile cel 2are, ca i pentru muli ali Sni -rini ai
5isericii de %srit, ,v/#%! ;IPOSTASIS are a,e!a*) +e#+ ,a *)
PERSOANA 6 PROSOPON.
o SU:<ISTENA ESTE FELUL 2E A ELISTA AL SU:STANEI.
- prin urmare, SU:<ISTENA e+%e e.a! , IPOSTASUL.
9
- PERSOANA >PROSOPON I ;IPOSTASIS? este un IPOSTAS 2E NATUR
RAIONAL.
- )'(+%a+! e #$e!e ,($# 'e#%r %(a%e e5)+%e#1e!e )#d)v)da!e&
-e e!e ra1)(#a!e -e #era1)(#a!e.
-$%S7*,*0
- persoana este #$e!e 'e#%r )'(+%a+r)!e ra1)(#a!e.
- de aceea, :OETIUS 3la nceputul secolului <4, de-#e*%e PERSOANA ,a
ESU:STANA IN2IVI2UAL A UNEI NATURI RAIONALEF.
- 'er+(a#a +e de(+e4e*%e de #a%r 'r)# "a'%! , are PRINCIPII
IN2IVI2UALE 2E ELISTEN.
- ea r(%#8e*%e #a%ra 'r)# e5)+%e#1a +a.
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)# spune0
8Per+(a#a e+%e +4)e,%! ,e +e $a#)"e+% e! 0#+*) 'r)#
!,rr)!e *) 'r('r)e%1)!e +a!e ,a d)+%)#,% de a!%e -)#1e de
a,eea*) #a%r9.
- persoana are ,(#*%))#1a de +)#e& '%erea de a de%er$)#a *) d(r)#1a
de a - 0# ,($#)#e , a!%e 'er+(a#e& +a ra1)#e& v()#1 *)
)4)re.
S$,S() T$%2&,7)7+&$& T%&,&T*%$0
- termenii nirai mai sus +e a'!), !a 2$#e3e& #$a) 'r)#
a#a!(.)e.
- aa au fcut Snii -rini i aa au fcut i fac toi teologii.
- 2$#e3e # e+%e #),) #a%ra& #),) 'er+(a#a 0# +e#+ ,rea%.
- $l e ,eva a+e$#%(r #a%r)) *) 'er+(a#e)& dar 0#%r6# $(d
a4+(!%& e5,!3/#d (r),e )$'er"e,1)#e.
- F))#1a d$#e3e)a+, # e ( +4+%a#1 .e#era!, cum ar de
exemplu natura uman, ce poate realizata n mai multe ine
individuale.
- $a e+%e ( +4+%a#1 )#d)v)da!& dar ( +4+%a#1 ,e # e5)+%
de,/% ( +)#.r da%.
- $a e+%e #),& e+%e 0#+*) 2)v)#)%a%ea.
- Dumnezeu e+%e ( +4+%a#1 rea!)3a%& dar # 0# +e#+! , e
+'(r%! #(r a,,)de#1)& ,,) 0# ,a3! a,e+%a # ar - 'er"e,%& ,) e (
+4+%a#1 a4+(!%& 0#%r,/% e5)+% 0# E! 0#+*) 0# $(d ,($'!e% *)
'(+ed ( -)#1 )#de'e#de#%.
- #iina sa a'ar1)#e 0#%rea. ,e!(r %re) Per+(a#e& "r 0#+ a +e
$!%)'!),a.
C. 2ISTINCIILE I ANTINOMIILE SFINTEI TREIMI:
D&ST&,'G&&)$ S#&,T$& T%$&2&0
- A+'e,%e .e#era!e0
10
- nvnd c Dumnezeu e ntreit n persoane, 5iserica nva prin
aceasta c 0# 2$#e3e e5)+% a#$)%e d)+%)#,1)) +a de(+e4)r)
rea!e0
8Ta%!& F)! *) 27! S"/#%& #e#+,%& #+,% *) 'r,e+& +e
de(+e4e+, 0# d$#e3e)rea "e1))& )ar # d' -)#1& ,are 0#
+)#e e+%e #ede+'r1)%. 2)+%)#,1))!e +e re"er !a 'er+(a#e *) !a
$(d! de a '(+eda F))#1a d)v)#9.
- PRIMA PERSOAN '(+eda -)#1a d)v)# 0# S)#e #e'r)$)% de !a
#)$e#)& "r 'r)#,)').
- A 2OUA 0*) 'r)$e*%e -)#1a 'r)# #a*%ere& de !a 'r)$a& )ar A TREIA
*)6( 'r)$e*%e 'r)# 'r,edere d)# 'r)$a.
- astfel, putem spune c 'r('r)e%1)!e& ,ara,%ere!e 'r('r))& +a
0#+*)r)!e 'er+(#a!e 'r)# ,are +e d)+%)#. ,e!e %re) Per+(a#e #a de
a!%a& +#%0
TATL E NEPRICINUIT& NENSCUT@
FIUL E NSCUT 2IN VECI 2IN TATL@
2U;UL SFNT PURCE2E 2IN VECI 2IN TATL@
- prin urmare, este vor"a de o TRINITATE REAL, nu de simple numiri i
nu de simple manifestri succesive ale lui Dumnezeu n lume, ca i cnd
n acelai Dumnezeu, aceeai -ersoan divin, s-ar revelat odat ca
Tatl, apoi ca #iu i apoi ca Du!ul Sfnt.
- 2)+%)#,1))!e Ta%!)0
- despre TATL, Sfnta Scriptur ne spune c E NEPRICINUIT I c ARE
VIAA N SINE0
8Pre,$ Ta%! are v)a1 0#%r S)#e& %(% a*a I6a da% *) F)!) +
a)4 v)a1a 0#%r S)#e9 3&oan E, ;<4.
- de aceea, S-#1)) Pr)#1) #$e+, 'e Ta%!& AG;ENNITOS 3"r
0#,e'%& "r ,a34, iar 0#+*)rea 'r)# ,are +e d)+%)#.e de ,e!e!a!%e
Per+(a#e ( #$e+, NENATERE.
- S"/#%! Gr).(r)e de Na3)a#3
:
spune0
82e(are,e Ta%! ,a 'er+(a# # are (r).)#ea Sa 0# a!%!&
'e#%r a,ea+%a 0*) e+%e E! 0#+*) 'r),)')! S *) 'e#%r
a,ea+%a E! # e+%e #),) #+,% #),) 'r,e+9=
- 2)+%)#,1))!e F)!)0
- F)! are ,a *) 'r('r)e%a%e #a*%erea Sa >G;ENNESIS? d)# ve,) d)#
Ta%!.
- $l este 8U#! #+,%& ,are d)# Ta%! +6a #+,% $a) 0#a)#%e de %(1)
ve,))9.
- $l *)6a 'r)$)% -)#1a de !a Ta%!0
82)# '/#%e,e& $a) 0#a)#%e de !,ea"r& Te6a$ #+,%9 -
P+a!$! 11I& C.
1
Sfntul +rigorie de ,azianz, Cuvntarea 32.
11
- #iul e d)# +4+%a#1a Ta%!)& dar E! # e ( 'ar%e d)# Ta%!& #
'r)$e*%e #$a) ( 'ar%e d)# +4+%a#1a Ta%!)& a*a ,$ e de
e5e$'! ,a3! !a (a$e#)& ,) 'r)$e*%e 0#%rea.a +4+%a#1 >-)#1a?
d)v)#.
- Tatl ,($#), 0#%rea.a Sa F))#1 F)!) "r a ')erde E! ,eva d)#
-)#1a Sa 'r)# a,ea+% ,($#),are.
- ,($#),area +e "a,e d)# ve,).
- de aceea, *) F)! e+%e ve*#),.
- 2)+%)#,1))!e 27!) S"/#%0
- 27! S"/#% are PURCE2EREA >EMPOREVSIS? ,a 'r('r)e%a%e
'r)# ,are +e d)+%)#.e de Ta%!.
- 0#%re #a*%erea F)!) *) 'r,ederea S"/#%!) 27 e+%e (
de(+e4)re, dar n ce consta mai de aproape aceast deose"ire noi
oamenii nu o putem ti.
*,T&,72&&)$ S#&,T$& T%$&2&0
- A+'e,%e .e#era!e0
- CUVNTUL ANTINOMIE >ANTINOMIA? nseamn, etimologic, ('(3)1)e
"a1 de !e.e& ,(#%rad),1)e 0# !e.)& +a 0# .e#era! ,(#%rad),1)e.
- pentru exprimarea acestei idei se mai folosete i cuvntul 'arad(5.
- spunnd c antinomia nseamn contradicie, # #e ./#d)$ !a
,(#%rad),1)a 0# ,are d( !,rr) +6ar e5,!de #! 'e a!%!& ,) #e
./#d)$ !a ( ,(#%rad),1)e 0# ,are !,rr)!e ,e +e ,(#%ra3), +#%
8+%)-,are& -e,are 'e#%r +)#e& *) a+%"e! e!e '(% +%a 0$'re#& *)
'(% - ,(#,)!)a%e.
- antinomii gsim pretutindeni, att n domeniul gndirii, ct i n acela
al activitii omeneti, n tiin, n losoe, n teologie.
- A#%)#($))!e S-#%e) Tre)$)0
- v(r4)#d de+'re 2$#e3e& $)+%),)) "(!(+e+, ( %er$)#(!(.)e
a#%)#($),.
- 2)(#)+)e Are('a.)%! spunea c0 82$#e3e e+%e *) # e+%e9, iar
'artea &ov are la "az ideea antinomiei. .
- i d(.$a S-#%e) Tre)$) are a#%)#($)).
- n ea se spune c0
o 2$#e3e e ( FIIN N TREI PERSOANE& ACEEAI FIIN SE AFL
NTREAG N FIECARE PERSOAN@
12
o CELE TREI PERSOANE ELIST 2EO2AT& SUNT VENICE& I TOTUI SE
SPUNE C TATL NATE PE FIUL I PURCE2E PE 2U;UL SFNT& ,eea
,e ar 're+'#e ( e5)+%e#1 a#%er)(ar a Ta%!)@
o FIUL& 2EI E NSCUT 2IN VECI& OTUI EL SE NATE I ACUM& SE
NATE MEREU& NATEREA LUI FIIN2 CONTINU& LA FEL CA I
PURCE2EREA 2U;ULUI SFNT=
- nici una din armaiile de mai sus nu pot pricepute de minte.
- noi nu putem nelege cum sunt naterea i purcederea venice.
- dup logica noastr, naterea presupune un interval de timp ntre
nsctor i nscut, de asemenea i purcederea, ceea ce nseamn,
conform logicii noastre, c Tatl ar tre"ui s existe naintea #iului i a
Du!ului Sfnt.
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)# cuta s explice acest lucru prin comparaie,
spunnd c0
82' ,$ "(,! e5)+%a de(da% , !$)#a d)# e! *) # e+%e
$a) 0#%/) "(,! *) 'e r$ !$)#a& ,) de(da%@ *) d' ,$
!$)#a +e #a*%e %(%dea#a d)# "(,& *) e+%e 0#%(%dea#a 0# e!&
"r + +e de+'ar% de!(,& de e! %(% a+%"e! *) F)! +e #a*%e d)#
Ta%!& "r + +e de+'ar% de E!& ,) e+%e 'rrea , E!9.
- Sensul antinomiilor0
- losoful ;e.e!, de exemplu, spune c %e3a *) a#%)%e3a +e re3(!v
0#%r6( ar$(#)e& +'er)(ar& 0# +)#%e3.
- P!(%)# i C+a#+ spun c a,e+% ,(#G),% +e re3(!va 0#
2$#e3e& ,are e COINCI2ENTIA OPPOSITORUM.
- alii arm c 'arad(5e!e '(% - 0#!%ra%e 'r)#%r6( !(.),
%r)va!e#% +a '(!)va!e#%.
- logica clasic cunotea dou valori pentru propoziii0 adevrul i falsul.
- orice propoziie este adevrat sau fals0 8Tertium non datur9.
- a'ar)1)a 'arad(5e!(r& 0# ,are a'ar 'r('(3)1)) ,e # '(% -
de,!ara%e #),) adevra%e& #),) "a!+e& -)#d, a8#.e$ !a
,(#%rad),1))& a +.era% )deea , de+'r1)rea da! adevr6"a!+& e+%e
,(#ve#1)(#a! *) , 0) +,a' #e!e 'r('(3)1)).
- de aceea, s-a aLuns din partea unora la concluzia c %re4)e +
+'#e$ , 'r('(3)1)a '(a%e !a $a) $!%e va!(r)& de e5e$'! %re):
A2EVRUL& FALSUL i TERUL.
- prin aceasta +6a ,(#+%)%)% ( !(.), %r)va!e#%, cu alte legi dect ale
logicii clasice.
- o astfel de logic e o %e(r)e $a%e$a%), 'er"e,%.
- mai apoi s-au imaginat !e.) '(!)va!e#%e, cu aLutorul crora se crede c
se poate face r,area +'re adevr.
- ideile acestea s-au exprimat e n mod sistematic i organizat prin
erezii, e prin manifestri izolate, dar logice, ale minii omeneti.
- N),(!a+ C+a#+ a ,%a% + 0$'a,e a#%)#($))!e d(.$e) S-#%e)
Tre)$)& "(!(+)#d6+e de a#$)%e +e$#e d)# $a%e$a%),.
13
- n acest scop, cele mai potrivite semne sunt cele matematice, ns nu
folosite cu propoziiile ce le au n matematic, ci considerndu-le la
maximum.
- considerndu-le astfel, constatm c ele nu se mai deose"esc unele de
altele, nu se mai opun unele altora, ci se confund ntr-un element unic,
care le cuprinde pe toate.
- n acest sens, C+a#+ scrie0
8# Te(!(.)e %re4)e& 'e ,/% '(+)4)!& + 0$4r1)*$ %er$e#))
,(#%rad),%(r)) 0#%r6( ,(#,e'1)e +)$'!& de'*)#d6). N
%re4)e 0# %e(!(.)e& + ,(#,e'e$ d)+%)#,1)a *) )#d)+%)#,1)a
#$a) , d( !,rr) ,(#%rad),%(r)). Tre4)e + !e
,(#,e'e$& de'*)#d6!e a*a ,$ +#% 0# 'r)#,)')! !(r ,e!
$a) +)$'!& #de # $a) e5)+% de(+e4)re 0#%re d)+%)#,1)e *)
)#d)+%)#,1)e. A%#,) 0#1e!e.e$ !)$'ede , %r)#)%a%ea *)
U#)%a%ea +#% #! *) a,e!a*) !,r. # adevr& #de d)+%)#,1)a
e+%e )#d)+%)#,1)e& Tr)#)%a%ea e+%e U#)%a%ea@ *) )#ver+& #de
)#d)+%)#,1)a e d)+%)#,1)a& U#)%a%ea e+%e Tr)#)%a%e9.
- dup alii, a#%)#($)+$! d(.$e!(r e e5'!),a4)! da, ave$ 0#
vedere "a'%! , ,'r)#+! !(r e reve!a%& , e! v)#e d)# ,er& *) ,
$)#%ea ($!) -)#d $r.)#)%& #6! '(a%e ,'r)#de 0#%re. *)
de(da%.

N. PERI;ORE<A I APROPRIEREA:
-$%&17%$D*0
- 'er+(a#e!e S-#%e) Tre)$) +#% d)+%)#,%e& dar # +#% +e'ara%e 0#
a+a "e! ,a + # e5)+%e ,($#)#e +%r/#+ 0#%re E!e.
- Per+(a#e!e S-#%e) Tre)$) +e 0#%re'%r#d& +e 0#,(#8(ar
re,)'r(,& !(,)e+, #a 0# a!%a& -e,are e+%e 0#%rea. 0# ,e!e!a!%e
d( 'er+(a#e.
8F)! e+%e 0# Ta%! *) 0# 27!& 27! 0# Ta%! *) 0# F)!& )ar
Ta%! 0# F)! *) 27!& "r ,a + +e ,(#%ra.& + +e
,(#"#de +a + +e a$e+%e,e9, dar acestea fr s dispar
personalitatea lor.
- acest $(d de e5)+%e#1 al persoanelor divine se numete
PERI;ORE<A 3PERIC;ORESIS& ENJPARLIS& CIRCUMINCESSIO&
CIRCUMMSESSIO4.
- deci, !a 4a3a 'er)7(re3e) +% de ( -)#1)$ea Per+(a#e!(r.
- ideea de peri!orez a existat totdeauna n 5iseric, ns %er$e#! #6!
.+)$ de,/% !a S"/#%! I(a# 2a$a+,7)#.
- antecesorii lui, precum S"/#%! A%a#a+)e ,e! Mare *) ,a'ad(,)e#))
"(!(+ea pentru exprimarea acestei idei cuvintele0 SJNSFEIA&
;ENOSIS.
14
- prin cuvntul peri!orez +e e5'r)$ a%/% UNITATEA& ,/% *) TRINITATEA
2$#e3e)r)).
- UNITATEA, prin aceea c Ta%!& F)! *) 27! S"/#% a a,eea*)
F))#1& , F))#1a !(r e )de#%),, iar TRINITATEA prin aceea c #),a
F))#1 d)v)# +43)+% 0# %re) 'er+(a#e.
- avnd identitate de in, Per+(a#e!e S-#%e) Tre)$) #),) # '(% -
,(#,e'%e a!%"e! de,/% ,a !(,)#d #a , a!%a& ,a
0#%re'%r#3/#d6+e.
- peri!oreza e $r%r)+)% de S"/#%a S,r)'%r.
- Domnul 1ristos spune ctre #ilip0
8N ,re3) % , E 0# Ta%! +#% *) , Ta%! Me e+%e 0#%r
M)#eO V(r4e!e 'e ,are v) !e .r)e+, # !e +'# de !a M)#e& ,)
Ta%! ,are +!*!)e*%e 0#%r $)#e "a,e !,rr)!e L)9 3&oan :C,
:H4.
- acelai lucru Fl spune 2ntuitorul i cu alt prileL0
8Ta%! e+%e 0#%r $)#e *) E 0#%r E!9 3&oan :H, >A4.
- astfel se arat #)%a%ea )#d)+(!4)! a v)e1)) d)v)#e, care #
0#+ea$# *) )de#%)%a%ea 'er+(#a! a Ta%!) *) a F)!).
- S"/#%! A%a#a+)e ,e! Mare scrie0
82e(are,e F))#1a *) d)v)#)%a%ea Ta%!) e+%e F))#1a F)!)&
'e#%r a,eea e+%e F)! 0# Ta%! *) Ta%! 0# F). 2e a,eea a *)
ad.a% E!& , dre'% ,v/#%& d' ,e $a) 0#a)#%e a 3)+: AE *)
Ta%! #a S#%e$B& ,v)#%e!e: AE +#% 0# Ta%! *) Ta%! e+%e
0#%r M)#eB& +'re a ar%a )de#%)%a%ea 2$#e3e)r)) *)
#),)%a%ea F))#1e)9.
- taina ntreptrunderii caut s o lmureasc, ntructva, 2)(#)+)e
Are('a.)%!, prin urmtoarea asemnare0
8R$/#erea *) !(,)rea... )'(+%a+e!e d)v)#e 0# S)#e& 0#%r6(
#)%a%e #ed)"ere#1)a% *) %ra#+,e#de#%& %(%*) "r vre(
a$e+%e,are 0# vre( 'ar%e& e+%e a*a 're,$ +#% !$)#a%e
!$')!e ,e +e .+e+, 0#%r6( ,a+ *) +e '%r#d #a 'e a!%a& dar
-e,are +e de(+e4e*%e 0# ,7)' d)+%)#,% *) a4+(!% de ,ea!a!%&
de*) 'r)# de(+e4)rea !(r +#% #)%e 0#%r6#a +)#.r& )ar 0#
#)%a%ea !(r 0*) '+%rea3 de(+e4)r)!e. C,) 're,$ a$ +'+&
#)rea 0#%rea. *) ,($'!e5 a !$)#)!(r 0#%re e!e # +6a
,(#"#da% +a a$e+%e,a% de!(,& de*) !$)#a e+%e
>0#,(r'(ra%? 0# aer! $a%er)a! *) +e revar+ d)# +4+%a#1a
$a%er)a! a "(,!). 2ar #() ++1)#e$ , #)%a%ea ,ea
+'rae+e#1)a! a !) 2$#e3e de'*e*%e # #$a) $)##)!e
,(r'r)!(r $a%er)a!e& ,) ,7)ar 'e a,e!ea a!e +Ge%e!(r *) a!e
)#%e!).e#1e!(r 'e ,are !e '(+ed& 0# ,7)' #ea$e+%e,a% *)
+'ra!$e+, !$)#)!e ,e!e d)v)#e *) +'ra,ere*%)& 'r)#%r6(
'ar%),)'are ,e ,(re+'#de '%er)!(r -e,re)a de a 'ar%),)'a !a
#)%a%ea ,ea a %(a%e %ra#+,e#de#%9.
15
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)# caut s exprime prin peri!orez raporturile
-ersoanelor divine n aceeai in, spunnd0
8S'#e$ , ,e!e %re) )'(+%a+r) +#% #e!e 0# a!%e!e # ,a +
)#%r(d,e$ $!1)$e *) .!(a% de 2$#e3e). Pr)# ,e!e %re)
)'(+%a+r) ,#(a*%e$ , 2$#e3e)rea e+%e #e,($'+ *)
#ea$e+%e,a%@ )ar 'r)# "a'%! , )'(+%a+r)!e +#% de a,eea*)
-)#1& +#% #e!e 0# a!%e!e *) +#% )de#%),e 0# ,eea ,e 'r)ve*%e
v()#1a& a,%)v)%a%ea& '%erea& +%'/#)rea *) $)*,area&
,#(a*%e$ + +'# a*a& , 2$#e3e)rea e+%e #e0$'r1)% *)
, e+%e # +)#.r 2$#e3e9.
- avnd aceeai in i locuind una n alta persoanele divine +#%
a4+(!% e.a!e 0# 'er"e,1)#)& # are #a ( +%r!,)re $a) $are
de,/% a!%a *) #),) +%r!,)rea %%r(r # e $a) $are de,/%
+%r!,)rea #e)a.
*-%7-%&$%$*0
- %(% ,eea ,e +e re"er !a F))#1a d)v)# +a !a a,1)#)!e e5%er#e a!e
!) 2$#e3e& e+%e ,($# ,e!(r %re) Per+(a#e.
- n Dumnezeu exist O SINGUR FIIN& ELIST O SINGUR VOIN I O
SINGUR ACTIVITATE ELTERN.
- CN2 UNELE NUMIRI& ATRI:UITE SAU ACTIVITI CE SE REFER LA TOATE
TREI PERSOANELE SUNT MPRUMUTATE I ATRI:UITE UNEI PERSOANE&
VOR:IM 2E APROPIERE.
- deci, a'r(')erea ar - a%r)4)rea #e) 0#+*)r) +a #e) !,rr)
,($#e& #e)a d)# 'er+(a#e!e S-#%e) Tre)$).
- a'r(')erea 0#+ea$# a "a,e ,eva 'r('r) >TRA;ERE A2 PROPRIUM?
d)# ,eea ,e e ,($#.
- ,eea ,e ) +e a%r)4)e& ,e ) +e a'r('r)a3 #e) 'er+(a#e # ) +e
A%r)4)e , e5,!derea ,e!(r!a!%e Per+(a#e.
- de pild, dac spunem c Tatl este puterea, #iul nelepciunea i Du!ul
Sfnt "untatea, nu tre"uie neles c #iul i Du!ul Sfnt sunt exclui de
la putere, sau Tatl i #iul de la "untate.
- %(a%e 0#+*)r)!e -)#1)a!e '(% - a'r('r)a%e& #e) Per+(a#e& dar *) (
0#+*)re +a !,rare '(a%e - a%r)4)% $a) $!%(r 'er+(a#e&
0#%r,/% ea # e ,eva ,e 1)#e e5,!+)v #$a) de #a.
- tradiia patristic a apropriat -ersoanelor divine numiri de-ale lui
Dumnezeu, nsuiri iniale i lucrri externe.
- !,rr)!e e5%er#e *) e!e de*) a'ar1)# ,e!(r %re) 'er+(a#e %(%*)& )
+e a%r)4)e Ta%!) 7(%r/rea de a !e "a,e& F)!) e5e,%area !(r& )ar
27!) S"/#%& de+v/r*)rea.
- a,e+%e !,rr) >CREAREA& MNTUIREA I SFINIREA? ar '%ea -
#$)%e *) PRE2ICATE +a NSUIRI PERSONALE ELTERNE& 0#%r,/% +e
re"er !a ACIUNEA ELTERN A PERSOANELOR 2IVINE& +'re de(+e4)re
16
de 0#+*)r)!e )#%er#e& +a 'r('r)e%1)!e 'r('r)63)+e& 'r)# ,are +e
d)+%)#. ,e!e %re) 'er+(a#e 0#%re e!e >#e#+,%& #+,% *) 'r,e+?.
STUDIUL 3
2OCTRINA EFILIOPUEF
1. ASPECTE GENERALE:
- expresia #ilioMue 3sau et #ilio4 exprim 0#v1%ra r($a#(6
,a%(!),)!(r , 27! S"/#% 'r,ede d)# Ta%! *) d)# F)!.
- n ,oul Testament, despre originea Du!ului Sfnt, nu se spune numai
att c $l purcede din Tatl.
- romano-catolicii arm c aceast expresie nu exclude purcederea )ui
i din sau de la #iul.
9. ARGUMENTE SCRIPTURISTICE:
- I(a# 1D& 9K0
8C/#d va ve#) M/#./)e%(r!& 'e ,are E 0! v() %r)$)%e v( de
!a Ta%!& 27! Adevr!)& Care de !a Ta%! 'r,ede& a,e!a va
$r%r)+) 'e#%r M)#e9=
- ,v)#%e!e ECare de !a Ta%! 'r,edeF& #& e5,!d& ,) d)$'(%r)v&
're+'# 'r,ederea 27!) S"/#% *) de !a F)!& 'e#%r , Ta%!
*) F)! +#% de ( -)#1 *) %(a%e 0#+*)r)!e 'e ,are !e are Ta%!& !e
are *) F)!.
- concluzia aceasta este ns greit.
- Ta%! *) F)! de+).r , +#% #a d' -)#1& dar +#% d() ,a
'er+(a#e.
- ei au atri"ute sau nsuiri comune, dar ind doi ca persoane, E) a *)
'r('r)e%1) +a 0#+*)r) 'er+(#a!e& 'r)# ,are +e de(+e4e+, #! de
a!%!.
- ntre"area se pune astfel0 purcederea Du!ului Sfnt este o nsuire
inial sau personalN
- dac 'r,ederea nu este i nu poate o nsuire inial a Divinitii,
urmeaz c e+%e ( 0#+*)re 'er+(#a!& ( 'r('r)e%a%e a Ta%!).
- ca atare, ea a'ar1)#e #$a) Ta%!).
- acest lucru a i voit s-l spun 2ntuitorul prin cuvintele din textul
citat mai sus.
- prin aceste cuvinte, 2($#! "a,e de(+e4)re 0#%re %r)$)%erea
27!) S"/#% 0# !$e& ,are +e "a,e 'r)# F)!& *) 0#%re 'r,edere
,are e #$a) de !a Ta%!.
- 'r)$a e+%e %e$'(rar& )ar a d(a e+%e ve*#),.
17
- romanii-apusenii caut s arate c nsi expresia Domnului0 8-e care
$u Fl voi trimite vou de la Tatl9 3&oan :E, ;<4, exprim ideea c Du!ul
Sfnt purcede de la #iul.
- cu alte cuvinte, %r)$)%erea #e) Per+(a#e a S-#%e) Tre)$) de ,%re
( a!%a 're+'#e , #e,e+)%a%e 'r,ederea ,e!e) %r)$)+e de !a ,ea
,are %r)$)%e.
- i 8de,a%a a,ea+%a e+%e .re*)%.
- dac am admite-o, ar %re4)e + ad$)%e$ , *) F)! e #+,% d)#
ve,) d)# 27! S"/#%& de(are,e S"/#%a S,r)'%r #e +'#e , *) E!
>F)!? +e %r)$)%e 0# !$e de 27! S"/#%.
- astfel, 2ntuitorul spune0 827! 2($#!) e+%e a+'ra Mea&
'e#%r ,are M6a #+ + 4)#eve+%e+, +ra,)!(r& M6a %r)$)+ +
%$d)e+, 'e ,e) 3dr(4)1) , )#)$a9 - L,a N& 1=.
I(a# 1K& 1961D este un alt text pe care i "azeaz romano-catolicii
dogma despre #ilioMue0 8C) ,/#d va ve#) A,e!a& 27!
Adevr!)& v va 0#v1a 'e v() %(% adevr!@ ,,) # va v(r4)
de !a S)#e& ,) va v(r4) ,e I +6a +'+ *) ,e!e v))%(are va ve+%)
v(. E! 'e M)#e $ va 'rea$r)& ,,) d)# ,e e+%e a! Me va
!a ,a + v ve+%ea+, v(. T(a%e ,/%e are Ta%! +#% a!e
Me!e& 'e#%r a,eea 3)+6a$ , )a d)# ,e e a! $e& ,a + v
ve+%ea+, v(9=
- expresia 8d)# ,e e+%e a! Me va !a9 este )#%er're%a% de a'+e#)
0# +e#+! , 27! S"/#% 0*) )a *%))#1a de !a F)!.
- i indc 0# 2$#e3e # e+%e ,($'(3)1)e d)# +4)e,% *)
a,,)de#%e& ,) %(a%e +#% #a& 'r)# r$are& av/#d 27! S"/#%
*%))#1a Sa de !a F)!& de !a E! 0*) are *) e5)+%e#1a *) e+e#1a.
- i indc a6*) avea e5)+%e#1a *) e+e#1a de !a a!%! 0#+ea$# a
'r,ede de !a A,e!a& de a,eea 27! S"/#% 'r,ede de !a F)!.
- concluzia pe care o trag apusenii din versetele de mai sus nu este
corect.
- prin cuvintele citate, 2($#! # vrea + v(r4ea+, de+'re (r).)#ea
27!) S"/#%.
- Du!ul Sfnt # avea #ev()e +6*) )a (r).)#ea& da, 'r,ederea L)
d)# Ta%! e de+v/r*)%.
- 27! S"/#% %re4)a + )a de !a F)! # (r).)#ea& ,) 0#v1%ra&
+'re a ( ,(#%)#a 0# +,('! +-#1)r)) (a$e#)!(r.
- cnd va veni ns Du!ul *devrului, pe care )-a promis, *cela va
,(#%)#a ('era Sa& )#+')r/#d *) +-#1)#d 'e (a$e#)& a+)+%/#d 0#
+)#(ade *) 0#v1/#d 'e ,e#),) %(% adevr!.
- cci, 8din ce este al meu va lua9 nseamn numai att c va !a
0#v1%ra F)!) i va ,(#%)#a + ( 'r('a.e 'e a,ea+%a.
- aceast interpretare o dau Snii -rini textului de mai sus.
- S"/#%! I(a# ;r)+(+%($ scrie0 8A 3)+ F)!: 2)# ,e e+%e a! $e va
!a& va + 3),: ,eea ,e a$ v(r4)% a,eea*) va v(r4) *) E! >27!
S"/#%?9
18
- de asemenea, nici din cuvintele0 8T(a%e ,/%e are Ta%! +#% a!e Me!e9
nu se poate deduce purcederea Du!ului Sfnt i de la #iul, pentru c ele
# +e re"er !a 'r,edere& ,) !a 0#+*)r)!e -)#1)a!e d$#e3e)e*%)&
)ar 0# ,a3! de "a1& !a *%))#1a d$#e3e)a+,a& ,are e+%e ,($#
,e!(r %re) Per+(a#e.
Ga!a%e#) N& K0 8) 'e#%r , +#%e1) -)& %r)$)+6a 2$#e3e 'e
27! F)!) S 0# )#)$)!e v(a+%re9=
R($a#) =& Q0 8V()& 0#+& # +#%e1) +4 '%erea ,r#))& ,) a
d7!)& da, 0#%r6adevr 27! L) 2$#e3e +!*!)e*%e
0#%r v(). Iar da, ,)#eva # are 27! !) ;r)+%(+& a,e!a #
e+%e a! L)9.
- apusenii spun c Du!ul Sfnt se numete 27! Ta%!) 32atei :H,
;H4, pentru c 'r,ede de !a Ta%!.
- i ntruct n textele de mai sus +e #$e*%e *) 27! F)!), desigur
c se numete astfel din cauz c 'r,ede *) de F)!.
- Du!ul Sfnt +e #$e*%e 27! Ta%!)& 'e#%r , 'r,ede d)#
Ta%!& dar E! +e #$e*%e a*a *) 'e#%r , e ,(#+4+%a#1)a! ,
Ta%!.
- drept aceea, dac 0# 'a+a8! d)# Ga!a%e#) N& K& 27! +e #$e*%e
27! F)!)& # e #$a) de,/% #e,e+ar + +e #$ea+, a*a
'e#%r , ar 'r,ede d)# F)!.
- "a'%! , e de(-)#1 , F)!& , r$/#e 0#%(%dea#a 0#
,($#)#e , E! *) , e %r)$)+ 0# !$e de E! >de F)!?& +#%
0$'re8rr) +-,)e#%e 'e#%r a +e #$) 27! F)!)
0
- n ceea ce privee textul de la %omani A, 827! !) ;r)+%(+9 nsemna
m"rcarea lui 1ristos 3+alateni >, ;?4, nsemneaz o v)e1)re
d7(v#),ea+, a ,re*%)#)!(r.
- astfel stnd lucrurile, urmeaz c n expresia 8Du!ul lui 1ristos9, de la
%omani A, B, # e+%e v(r4a de Per+(a#a a %re)a a S-#%e) Tre)$).
&oan ;H, ;;-;>0 8) .r)#d a,e+%ea& a +Ga% *) !e6a 3)+: ALa1)
27 S"/#%& ,r(ra ve1) )er%a ',a%e!e& v(r - )er%a%e...O9=
- romano-catolicii spun c a),) +e 0#"1)*ea3 'r,eder,a 27!)
S"/#% *) de !a F)!& 0#%r6# ,7)' v3% >'r)# +Gare?.
- aici e de o"servat c dac explicarea apusenilor ar corect, i dac
suIarea ar un indiciu al purcederii Du!ului Sfnt i de la #iul, atunci
ar tre"ui s spunem c Du!ul Sfnt purcede i de la Snii *postoli, "a
c!iar i de la episcopi i preoi, pentru c ei au mprtit pe Du!ul Sfnt
celor credincioi, ntr-un mod vzut 3adic prin punerea minilor4.
- n general, Snii -rini nu explic citatul de la &oan ;H, ;; n sensul
#ilioMue, iar unii comentatori neleg e5're+)a de 27 S"/#% ,a
re"er)#d6+e # !a Per+(a#a a %re)a a S-#%e) Tre)$)& ,) !a dar! +a
'%erea da% S-#1)!(r A'(+%(!) de a 0#v1a *) ad$)#)+%ra Ta)#e!e.
C. SFNTA TRA2IIE I ISTORIA:
19
a. SIM:OLUL AA6NUMIT ATANASIAN& N CARE SE SPUNE: 8S-&%&T(S
S*,'T(S * -*T%$ $T #&)&7, ,7, #*'T(S, ,$' '%$*T(S, ,$' +$,&T(S
$ST, S$D -%7'$D$,S9.
- 0# ver+)#ea .rea,& +)$4(!! # are ,v)#%e!e Ee% F)!)(F.
- Sim"olul acesta # e+%e a! S"/#%!) A%a#a+)e ,e! Mare, ci dateaz
dintr-un timp de d' +e,(!! D.
- prin urmare, din sim"olul aa-numit atanasian # re3!% , :)+er),a
'r)$ar ar - av% ,red)#1a 0# F)!)(Re.
". NVTURA 2ESPRE PURCE2EREA 2U;ULUI SFNT NUMAI 2E LA
TATL S$ S-(,$ '. * #7ST CON2AMNAT 2E SINO2UL III ECUMENIC
D&, $#$S 3C>:4, '$$* '$ S-* #.'(T -%&, CON2AMNAREA SIM:OLULUI
LUI NESTORIE.
- Sinodul &&& $cumenic a ,(#da$#a% +)$4(!! #e+%(r)a# 'e#%r
r%,)r)!e d)# e! i a neles s condamne numai aceste rtciri, iar nu i
nvturile ortodoxe pe care le coninea.
- pentru a ilustra aceasta, ne-am putea referi la repro"area, de ctre
5iserica 7rtodox, a 2rturisirii lui '!iril )ucaris, care a fost repro"at
pentru rtcirile ce le cuprinde, ns se nelege c nu au fost repro"ate
i adevrurile din ea.
c. SINO2UL III ECUMENIC A APRO:AT ANATEMATISMELE
SFNTULUI C;IRIL AL ALELAN2RIEI '7,T%* )(& ,$ST7%&$, F,
*,*T$2*T&S2* &@, 2U;UL SFNT FIIN2 NUMIT PROPRIU FIULUI.
- expresia aceast arat n mod lmurit c Du!ul Sfnt ar purcede i de
la #iul.
- a#a%e$a%)+$a 0# ,7e+%)#e # ,(#1)#ea #),)de,$ ,red)#1a 0#
'r,ederea 27!) S"/#% *) de !a F)!.
- cuprinsul anatematismei este urmtorul0
82a, ,)#eva 3),e , 2($#! I)++ ;r)+%(+ ,e! #), a "(+%
'rea$r)% de 27!& 0# +e#+! + '%erea ,ea "(!(+)% >+'re
a,ea+%a? ar - "(+% #a +%r)# *) # ,ea d)# E! *) , a !a% de
!a E! >de !a 27!? '%erea de a !,ra 0$'(%r)va !,rr)!(r
#e,ra%e *) de a "a,e 0#%re (a$e#) +e$#e!e ,e!e d$#e3e)e*%)
*) # $a) v/r%(+& ,a 'r('r)! S 27 e+%e ,e! 'r)# ,are a
!,ra% +e$#e!e d$#e3e)e*%)& + -e a#a%e$a9.
- dup cum se poate o"serva, anatematisma &@ # +e re"er !a
0#+*)rea 'er+(#a! a 27!) S"/#%& ,) 'r)# ea +e e5'r)$a
0#v1%ra , I)++ ;r)+%(+ a ",% $)##) 'r)# 27! S"/#% # ,a
'r)#%r6( '%ere +%r)#& ,) ,a 'r)#%r6( '%ere 'r('r)e L)& 0#%r,/%
27! S"/#% e+%e de(-)#1 , F)!.
- posi"ilitatea ca aceast anatematism s e neleas n sensul #ilioMue
a fost nlturat de nsui Sfntul '!iril al *lexandriei, n rspunsul pe
care-l d unei nedumeriri, exprimat de episcopul Teodoret.
- Sfntul '!iril lmurete aceste nedumeriri, spunnd ca e! #$e*%e 0#
a#a%e$a%)+$a a$)#%)% 'e 27! S"/#% 27 'r('r) F)!)& 'e#%r
,a de*) 'r,ede de !a Ta%!& # e+%e +%r)# F)!).
20
d. SINOA2ELE 2IN TOLE2O >ANUL D=Q? I APUISGRANUM >AAC;EN&
ANUL =IQ?0
- Sinodul &&& din Toledo 3EAB4, declara n canonul >0 8P(&'(2P($
S-&%&T(2 S*,'T(2 ,7, '%$D&T *(T ,7, '%$D1$%&T * -*T%$ $T #&)&7
-%7'$D$%$, '(2P($ ,7, D&@$%&T '7%T$2(2 $SS$ -*T%& $T #&)&7 $T
'7$P(*)$2, *,*T$2* S&T9.
- fr ndoial c cele de mai sus sunt adevrate, ns ele # d(vede+,
, F)!)(Re era ( ,red)#1 .e#era! 0# :)+er),a ve,7e& ,) #$a)
a%/% , a,ea+% ere3)e +e )#%r(d,e 'r)$a da% 0# :)+er),a d)#
S'a#)a& )ar )#%r(d,erea e) a "(+% de%er$)#a% # de S"/#%a
Trad)1)e& ,) d)# $(%)ve de ('(r%#)+$.
- episcopii ortodoci din Spania, vrnd s arate acest lucru v)3).(1)!(r,
cum c #iul nu e inferior Tatlui, au considerat c acest lucru s-ar putea
face da, +6ar )#%r(d,e 0# S)$4(!! ,red)#1e) , *) F)!& )ar #
#$a) Ta%!& 'r,ede 'e 27! S"/#%& 0# +e#+! , 0# "e!! a,e+%a
+6ar ev)de#1)a e.a!)%a%ea F)!) , Ta%!.
- arienii din Spania au acceptat formula i au trecut la ortodoxie
mpreun cu regele lor, %ecared.
- "(r$!a +)#(d!) d)# T(!ed( a "(+% a,,e'%a% *) de +)#(d! de !a
Fra#S"r%& d)# a#! TNQ *) de ,e! d)# Aa,7e#& !a =IQ.
- Te(d!"& e')+,('! de Or!ea#+, studiind c!estiunea, a aLuns la
concluzia c Du!ul Sfnt purcede i de la #iul, concluzie ce a fost
apro"at i de +)#(d! d)# AR)+.ra#$ >Aa,7e#?& 0# a#! =IQ.
- totui, Car(! ,e! Mare )6a ,er% 'a'e) + d)+'# )#%r(d,erea !)
F)!)(Re 0# +)$4(!& "a'% ,e +e va 'e%re,e 0# :)+er),a d)# R($a a4)a
0# a#! 1I1N& +4 'a'a :e#ed),% VIII.
- la +)#d(d! d)# F!(re#1a d)# a#! 1NCQ s-a admis #ilioMue i din
partea orientalilor, care s-au unit, su" presiune, cu %oma.
- L%7er& Ca!v)# *) <U)#.!) au preluat din 5iserica apusean credina n
#ilioMue, la fel i anglicanii.
- astfel, articolul E din $r%r)+)rea de ,red)#1 a :)+er),))
a#.!),a#e, suna astfel0 8Du!ul Sfnt purceznd din Tatl i din #iul, este
de aceeai in, de aceeai mrire i de aceeai slav, mpreun cu
Tatl i cu #iul, Dumnezeu adevrat i venic9.
f. %72*,7-'*T7)&'&& %$'(%+ Q& )* UNELE TELTE 2IN SFINII PRINI&
CARE PAR A SPRIVINI 2OCTRINA LOR.
D(1() S#/,T PETRECE N FIUL=
D(1() S#/,T SE O2I;NETE N FIUL=
D(1() S#/,T ESTE ICOANA FIULUI=
D(1() S#/,T I ARE I<VORUL N FIUL=
- prin ele +e e5'r)$a +a %r)$)%erea %e$'(ra!& +a #$a) #)%a%ea
F))#1e) 27!) S"/#% , F)!.
- S"/#%! A%a#a+)e 0! #$e*%e 'e F)!& EI<VORUL SFNTUL 2U;F&
'e#%r , F)! e+%e A,e!a ,e %r)$)%e 'e 27! S"/#% 0# !$e.
21
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)#, spunnd c Du!ul Sfnt se odi!nete n
#iul, nelege c $l e deoin cu #iul0
8Crede$ *) 0# #! 27! S"/#%& 2($#! *) F,%(r! de
v)a1& ,are 'r,ede d)# Ta%! *) +e (d)7#e*%e 0# F)!& 0$'re#
0#,7)#a% *) +!v)% , Ta%! *) , F)!& ,a -)#d de a,eea*) -)#1
*) ,(e%er#9=
- la rndul su, S"/#%! Va+)!e ,e! Mare spune0
82)# Ta%! +e #a*%e F)!& 'r)# ,are +#% %(a%e !,rr)!e *)

,
,are& %(%dea#a& e+%e ,#(+,% )#+e'ara4)! *) 27! S"/#%&
de(are,e # #e '%e$ ./#d) !a F)! "r ,a A,e+%a + -e
!$)#a% 'r)# 27!. A+%"e!& 'e de ( 'ar%e& 27! S"/#%& )3v(r
a! %%r(r 4#r)!(r d)+%r)4)%e ,rea%r)!(r& e+%e #)% , F)!
)#+e'ara4)!& 'e de a!% 'ar%e -)#1a Sa e+%e )#de'e#de#% de
Ta%!& d)# ,are E! 'r,ede. Pr)# r$are& #(1)#ea
,ara,%er)+%), a 'r('r)e%1)) Sa!e 'er+(#a!e e+%e de a +e -
$a#)"e+%a% d' F)! *) , E! de a +43)+%a& 'r,e3/#d d)#
Ta%!9=
g. (,&& D&, SFINII PRINI Q& S'%&&T7%& 5&S$%&'$QT& PROPOV2UIESC
N MO2 CLAR FILIOPUE, -%$'(2 S(,T FERICITUL AUGUSTIN&
FULGENIU 2E RUSPE& LEON CEL MARE& G;ENA2IE 2IN MARSILIA
SAU FELIL 2E NOLA.
- din prerile lor nu rezulta c ei propovduiesc doctrina 5isericii, ci
numai att c i exprimau prerea personal referitoare la un punct
anume.
-"ineneles c dup ei au venit alii, care au propovduit #ilioMue cu
toat convingerea, exprimnd prin aceasta nvtura unor 5iserici
locale, ns aceasta s-a ntmplat mai trziu.
N. ARGUMENTE RAIONALE:
*. D*'. D(1() S#/,T ,( *% -(%'$D$ Q& D$ )* #&(), *T(,'& PERSOANA
2U;ULUI SFNT NU S6AR 2EOSE:I N2EAVUNS 2E PERSOANA FIULUI.
- numai admind #ilioMue avem deose"irea necesar sucient ntre
cele dou persoane 3-errone, Spec!t, 5aeur4.
- conform nvturii Sntei Scripturi, 0#%r,/% F)! e #+,%& )ar
27! S"/#% 'r,e+ d)# Ta%!& e) +e de(+e4e+, 0#dea8#+ #! de
a!%!.
- da, 'e#%r a +e de(+e4) +6ar $a) ,ere *) a!%e 0#+*)r)& a%#,)
F)! ar d(4/#d) ( 'r)(r)%a%e "a1 de 27! S"/#%.
- n cazul acesta, 27! S"/#% ar -, ntr-un anumit fel, +4(rd(#a%
F)!).
- 0#%re Per+(a#e!e S-#%e) Tre)$) %re4)e + e5)+%e # ra'(r%
'er"e,%.
- a,e+% ra'(r% 0#+ #)6! '%e$ 0#,7)') , e5)+%a 0#%re F)! *) 27!
S"/#%& #$a) da, ad$)%e$ , 27! S"/#% 'r,ede *) de !a F)!.
22
- persoanele Sntei Treimi avnd aceeai in, constituie o #)%a%e
#e0$'r1)%.
- a,ea+% #)%a%e e +'er)(ar (r),r) ra'(r% )#%er# #e$)8!(,)%.
- n Sfnta Treime nu exista ceva mai mult sau mai puin perfect, aa ca
s putem spune c fr #ilioMue nu ar exista un raport perfect ntre #iul
i Du!ul Sfnt.
- pe lng aceasta, (r),/% +6ar +%rd) $)#%ea ($e#ea+,& # va
re*) + 're,)3e3e 0# ,e ,(#+%a ra'(r%! 'er"e,% 0#%re ,e!e %re)
Per+(a#e.
- argumentul de mai sus se ntoarce mpotriva apusenilor, deoarece prin
admiterea lui #ilioMue i F)! +e de(+e4e*%e 'r)# $a) $!%e 0#+*)r)
de 27! S"/#%& *) a#$e& (da% ,e e #+,% d)# Ta%!& a!%da% ,
'r,ede 0$'re# , Ta%!& 27! S"/#%.
D. ELPLICAREA FORMULEI E2IA TOU JOUF:
- exist S-#1) Pr)#1) care "(!(+e+, e5're+)a , 27! S"/#% 'r,ede
de !a Ta%!& 'r)# F)!& E2IA TOU JIOUF.
- d' a'+e#)& "(r$!e!e d)# F)! *) 'r)# F)! e5'r)$ #a *)
a,eea*) )dee.
- c!estiunea aceasta a fost lmurit nc din secolul A, cu prileLul
mrturisirii de credin a 'a%r)ar7!) Tara+)e a! C(#+%a#%)#('(!!),
care +'#ea , 27! S"/#% 'r,ede de !a Ta%! 'r)# F)!.
- S)#(d! d)# F!(re#1a a !otrt ca 're'(3)1))!e PRIN *) 2IN a
a,e!a*) 0#1e!e+.
- att n Sfnta Scriptur, ct i la Snii -rini, se aI o $!1)$e de
!(,r) 0# ,are 're'(3)1)a 2IA are a!% 0#1e!e+ de,/% EM.
- ea are 0#1e!e+ %e$'(ra! *) a%#,) 0#+e$#a: CU& 2UP& 2EO2AT CU&
2E LA& NCOACE& PN LA& N 2ECURSUL.
- prin expresia D&* T7( R&7(, Snii -rini e5'r)$ #e(r)
$a#)"e+%area 27!) S"/#% 0# !$e& de,) # 'r,ederea& )ar
a!%e(r) (r).)#ea !).
- S"/#%! C7)r)! a! A!e5a#dr)e) scrie0
8Pr(v)#e d)# Ta%! ,e! v)& 'r)# F)!... 'r(v)#e d)# A,e!a d'
-)#1 *) +e dr)e*%e ,rea%r)) 'r)# F)!9.
- ns Snii -rini "(!(+e+, e5're+)a 2IA TOU JIOU i ,/#d v(r4e+,
de+'re (r).)#ea 27!) S"/#%.
- cu toate acestea, ei # ( )a 0# +e#+! de 'r,edere a 27!)
S"/#% *) de !a F)!& de,) # ( )a 0# 0#1e!e+! !) EM.
- dimpotriv, 0# a+%"e! de ,a3r) e) +%a4)!e+, ( de(+e4)re 0#%re 2IA *)
EM& 0#1e!e. , %(%! a!%,eva 'r)# 2IA *) a!%,eva 'r)# EM.
- S"/#%! Ma5)$ Mr%r)+)%(r! de asemenea %)!)3ea3 e5're+)a
PRIN FIUL, ns el e5,!de (r),e '(+)4)!)%a%e de a - )#%er're%a% 0#
+e#+! a'+ea#.
23
- Sfntul 2axim i scrie pres"iterului 2arin din 'ipru, c prin aceast
expresie latinii0
8# "a, 'e F)! ,a3 a 27!)& ,,) #$a) ( ,a3 ,#(+, *)
'e#%r F)! *) 'e#%r 27! S"/#%& 'e Ta%!& a #)a 'r)#
#a*%ere& a ,e!)!a!% 'r)# 'r,edere@ ,) a,ea+%a ( +'# ,a +
ara%e , 27! S"/#% 'r(v)#e 'r)# A,e!a >2IA AUTOU PROIENAI?9.
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)# repeta de mai multe ori expresia c 2U;UL
SFNT PURCE2E 2IN TATL& PRIN FIUL.
- el scrie c0
Du!ul Sfnt 8S6a ",% ,#(+,% *) +e d #(a 'r)# F)!... F)!
*) S"/#%! 27 +#% d)# Ta%!& d' ,$ ra3a *) !$)#a +#%
d)# +(are. S(are!e e+%e )3v(r! ra3e) *) a! !$)#)). Pr)# ra3 #)
+e d !$)#a *) ea e+%e a,eea ,are #e !$)#ea3 *) , ,are #e
0$'r%*)$9.
- S"/#%! I(a# 2a$a+,7)# nu numai c nu exprim prin cuvintele 8prin
#iul9 ideea purcederii Du!ului Sfnt i de la #iul, ci dimpotriv, el
nltura orice posi"ilitate de a neles n acest sens, spunnd c #$a)
Ta%! e+%e ,a3a 27!) S"/#%.
- aadar, 'r)# "(r$!a 2IA TOU JIOU, Snii -rini # v(r + e5'r)$e
#),)de,$ 'r,ederea 27!) S"/#% *) de !a F)!& ,) e) e5'r)$
'r)# ea +a ar%area 27!) S"/#% 0# !$e 'r)# F)!& +a "a'%! ,
27! S"/#% r$ea3 d' F)!& ,a #! ,are 0*) are e5)+%e#1a d)#
ve,)& d)# Ta%!& 0$'re# ,& +a de(da% , F)!.
- 2E PURCE2ERE TRE:UIE 2EOSE:ITA TRIMITEREA TEMPORAL A 2U;ULUI
SFNT.
- TRIMITEREA ARE CARACTER TEMPORAL& IAR PURCE2EREA ARE CARACTER
VENIC.
- 27! S"/#% nu se trimite n lume prin dumnezeirea sa, pe care o are
din veci, ci +e %r)$)%e 'e#%r a "a,e +)$1)% a,ea+% 2$#e3e)re
0#%r6# $(d ,(#,re%.
- Du!ului Sfnt I +e 0#,red)#1ea3 $)+)#ea de a ,(#%)#a ('era
F)!).
- da, F)! # ve#ea 0# !$e F)!& # ve#ea #),) 27! S"/#%, fapt
pentru care putem spune c venirea #iului n lume este cauza venirii
Du!ului Sfnt, sau c #iul este cauza Du!ului Sfnt.
K. TEOLOGII RUI 2ESPRE FILIOPUE:
:. '7,#$%&,G* (,&7,&ST. '( 6$'1&& '*T7)&'&, '*%$ * *6(T )7' )* 57,,,
F,T%$ :C S$-T$25%&$ :A?C Q& :H-:< *(+(ST :A?E * ST*5&)&T #7%2()*
'$ T%$5(&* -%&2&T. D$ 6$'1&& '*T7)&'&, < *%T&'7)$ '*%$ S$ -7T
F,T$2$&* -$ D7+2*T&'* D*2*S'&*,.=
- n ea se primete 2IA 3articolul >4, F)! -)#d +(,(%)% ,a $)8!(,)%(r!
0#%re ,e!e!a!%e d( Per+(a#e& *) 27!& ,a !e.%r de )4)re 0#%re
Ta%! *) F)!.
24
- se precizeaz c 27! S"/#% e+%e a! F)!) *) # d)# F)!& 're,$
e d)# Ta%!.
- ntruct aceste articole au fost nelese de vec!i catolici altfel dect
dect n sensul ortodox, nu s-a aLuns la nici un rezultat.
;. 6*S&)$ 57)7T76 -(5)&'* F, :AB;, ;? D$ T$D$ D$S-%$ -(%'$D$%$*
D(1()(& S#/,T.
- conform prerilor sale, Ed(.$e)F 0) a'ar1)#e 0#v1%ra de+'re
'r,ederea d)# Ta%! *) de+'re ,(#+4+%a#1)a!)%a%ea Per+(a#e!(r.
- astfel, "(r$!a 2IA TOU JIOU e+%e # E%e(!(.$e#F de $are
a%(r)%a%e.
- F)! # e+%e #),) 'r)#,)')& #),) ,a3& #),) 0$'re#6,%%(r a!
e5)+%e#1e) 27!) S"/#%& ,) CON2ITIO SINE PUA NON& a+%"e! 0#,/%
27! + # 'r,ead de,/% d' #a*%erea F)!)& d' ,$
+Garea 'r,ede 'r)# v(,e.
- F)!)(Re # are a,e!a*) +e#+ , 2IA TOU JIOU& ,) e # %e(!(.$e#
de ( 0#+e$#%a%e $a) $), de,/% a a,e!)a.
- de altfel, a,e+% a+'e,% # '(a%e - +(,(%)% dre'% # IMPE2IMENTUM
2IRRIMENS a! ,($#)#)) d)#%re :)+er),).
- 5olotov face o critic a scrierii patriar!ului #otie, 8Despre mistagogia
Sfntului Du!9, pe care o socotete insucient documentat.
- prin urmare, ,(#"(r$ v)3)#)) +a!e, F)!)(Re # e+%e ( ere3)e.
>. -*6$) S6$T)76, '7,S&D$%. '. 8$ 7 %(Q&,$ -$,T%( T$7)7+&* %(S. S.
'7,T&,($ * '7,S&D$%* S#&)&7P($O '* 7 $%$D&$, D(-. '$ S-*
$6&D$,G&*T '* 7 -.%$%$ 5)*+7'$ST&6. T$7)7+&'.9.
- dac e drept c s-a ridicat la rangul de dogm o prere particular, e
tot att de drept c desprirea 5isericilor nu s-a produs din cauza lui
8#ilioMue9.
- 8#ilioMue9 nu e deloc atestat de cei indicai mai sus, deci nu poate
So prere "lagocestiv teologicO.

C. )$-7%STR Q& &7*, D$ T%7,ST*DT *( *''$-T*T (, -(,'T D$ 6$D$%$
*-%7*-$ %72*,7-'*T7)&'=
E. S$%+&( 5()+*T76 T%*T$*D. -%75)$2* -(%'$D$%&& D(1()(& S#/,T, F,
'*%T$* S* 8-*%*')$T()9.
- ,a')%(!! 'r,eder)) 27!) nu se pune pentru -rini, ci e+%e (
%a)# de #e.r)%& )#a,,e+)4)!.
- teologia apusean a luat ca '#,% de '!e,are UNICITATEA NATURII N
CARE APAR TREI IPOSTASE per relatione ad invicem.
- persoanele ind relaii, ,e!e d( +#% #)%e 'r)# )4)rea de a %re)a&
27! S"/#%.
25
- cele doua tipuri de interpretare a purcederii, rsritean i apusean, au
existat paralel i s-au ignorat, iar cnd s-au descoperit, au intrat n
conIict.
- "(r$!a !) F(%)e re're3)#% ( 4)r)#1 a +')r)%!) +,(!a+%),& "r
!'%: e %(% EF)!)(ReF !a%)#& , +e$#! de E$a) '1)#F& de,) #
Ea#%)6F)!)(ReF.
- Sinoadele de la )Jon i din #errara-#lorena desvresc rul, am"ele
pri ale lumii cretine dispunnd asupra originii.
- :ULGAMOV se ridic mpotriva relaiilor de origine, opuse0 'er+(a#e!e
# '(% - a,e+%e re!a1))& 0#%r,/% +4)e,%! (r),r(r 'er+(a#e e
+')r)%!.
- greeala iniial este aceea c +e 0#1e!e.e #a%ra ,a # "(#d ,($#
a! I'(+%a+e!(r& ,a ( ,(6'r('r)e%a%e a !(r& de,) +e'ara% de e!e.
- n realitate, #a%ra a'ar1)#e %(% a%/% de 4)#e S-#%e) Tre)$) 0#
0#%re.)$ea e) ,/% *) -e,re)a d)#%re I'(+%a+e.
- Du!ul Sfnt este legtura de iu"ire a celorlalte dou ipostase,
triung!iul e sim"olul desvrit al Sntei Treimi, prin punctele sale, i
nu prin linii, ca n 8#ilioMue9.
- nu exist dogm care s precizeze purcederea Du!ului Sfnt i deci nu
poate vor"a de o erezie asupra acestui capitol.
- de aceea, toate teologumenele pot primite.
- +%ad)! de a3) a! '#ev$a%(!(.)e) # 0#.d)e "(r$!area a,e+%e)
d(.$e *) ea # '(a%e ,(#+%)%) # INPE2IMENTUM 2IRRIMENS:
d)"er)%e!e "(r$!e a$)#%)%e +#% #$a) (')#)) %e(!(.),e *)& 'r)#
'ra,%),a !)%r.),& ,e!e d( 'r)#,)'a!e d)a *) Re a d(4/#d)%
dre'% de ,e%1e#)e 0# :)+er),a ,re*%)#.
- 8purcederea de la Tatl9 este o dogm, ind expus de sim"olul
formulat de dou sinoade ecumenice.
- D&* T7( R&7( e un teologumen 8#ilioMue9, este o $%$D&$, deoarece nu-i
are temei nici n Sfnta Scriptur, nici n Sfnta Tradiie.
- Sinodul al &&&-lea ecumenic a spus aceasta rspicat acum mai "ine de un
mileniu i Lumtate.
T. PO<IIA ROMNEASC N PRO:LEMA EFILIOPUEF:
- teologia romneasc se apropie, prin formula -rintelui Dumitru
Slniloae0
827! S"/#% e ( 'er+(a# d)+%)#,% 0# S"/#%a Tre)$e #
0#%r,/% ar 'r,ede 0# $(d +e'ara% d)# Ta%!& ,) 0#%r,/%& )a
!(, 0# ,($#)#ea d)#%re Ta%! *) F)! 'r)# "a'%! , !e.a%
'r)#%r6( re!a1)e +'e,)a!& )#%)$& # #$a) , Ta%! ,) *) ,
F)!. 2e a!%"e!& -e,are Per+(a# d)# S"/#%a Tre)$e e+%e
Per+(a# # #$a) 0#%r,/% are ( re!a1)e , a!%a& ,) 0#%r,/%
are ( re!a1)e , a$/#d( ,e!e!a!%e9.
26
- de asemenea, insist ca s se foloseasc 'e#%r re!a1)a 27!) ,
Ta%! ,v/#%! EPURCE2EREF& )ar 'e#%r re!a1)a , F)! ,v/#%!
EIEIREF.
STUDIUL 4
CREAREA LUMII
1. ASPECTE GENERALE:
- crearea lumii este ,(#+e,)#1a -rea+, a e5)+%e#1e) )4)%(are *)
%r)#)%are a !) 2$#e3e.
- e5)+%e#1a !) 2$#e3e, ind totuna cu iu"irea )ui, +e $a#)"e+% #
#$a) 0# ,($#)#ea S-#%e) Tre)$)& ,) *) 0# a"ara e).
- datorit veniciei acestei iu"iri i !otrrea crerii lumii a existat din
veci n Dumnezeu.
- "a,erea !$)) # e+%e de,/% 'r)$a $a#)"e+%are e5%er)(ar a
)4)r)) d)v)#e.
9. ELPLICAREA ORIGINII LUMII N ISTORIA GN2IRII OMENETI:
- originea lumii a fost explicat diferit n istoria gndirii omeneti0
27
a. 'onform lui Doroastru, -laton i unii eretici, precum Simon 2agul,
6asilide i 7rigen, existena este dualist, adic la originea ei
exist dou principii venice0 Dumnezeu i materia.
- n acest fel, Dumnezeu nu este dect un ar!itect, demiurgos al lumii i
nu mai este atotputernic.
- ereticii mani!ei, priscillieni, paulicieni i "ogomili nvau c lumea
este opera diavolului.
- aceast idee rezult direct din concepia dualist zooastrist.
- dualismul a fost com"tut temeinic de Snii -rini i ndeose"i de
Sfntul *tanasie cel 2are i Sfntul 2axim 2rturisitorul.
". -anteismul consider lumea o emanaie din Dumnezeu,
identicnd-o cu Dumnezeu.
- ideea a fost promovat n "ra!manism, n losoa greac antic, iar n
timpurile moderne de +iordano 5runo, 5aruc! Spinoza, +eorg #riedric!
1egel i alii.
c. 2aterialismul crede c materia este venic, c exist n sine i c
spiritul nu exist n sine, ind o expresie a materiei evoluate i
neputnd numit 8spirit9 n sens propriu.
- lumea, aa cum se prezint astzi, este rezultatul, activitii energiilo
interne ale materiei venice.
C. RSPUNSUL CRETIN:
- fa de aceste concepii strine, nvtura cretin se deose"ete total,
armnd urmtoarele0
:. )umea este creat de Dumnezeu0
- Sfntul &rineu spune0
8Dumnezeu a creat lumea nu prin ngeri sau prin oarecare puteri
deose"ite, cci Dumnezeu nu are lips de nimic, $l putnd face
toate prin 'uvntul i prin Du!ul Su9
;
=
- la rndul su, Sfntul &oan Damasc!in scrie0
8'ei care spun c ngerii sunt creatorii unei ine sunt gura tatlui
lor, diavolul. 'ci ngerii, ind creaturi nu sunt creatori. #ctorul,
-roniatorul i Su"zistentul tuturor este Dumnezeu, singurul
necreat. 'el ludat i slvit n Tatl, #iul i Du!ul Sfnt
>
=
- crearea lumii de ctre Dumnezeu, adic de o %aiune suprem, este
dovedit de raionalitatea, legitatea ei, nsi armonia lumii.
- totui, n cele din urm, aceast concluzie nu este o argumentare
tiinic, ci una "azat pe credin.
;. )umea a fost creat din nimic, a fost adus la existen din non-
existen, din total neexisten, din neant, nu din !aos sau dintr-o
materie preexistent0
- de aici reiese i deose"irea inial, total, ntre Dumnezeu i lume.
2
Sfntul &rineu al )Jonului, Adversus haeresis, :, ;;.
3
Sfntul &oan Damasc!in, Dogmatica, &&, >.
28
- numai n acest fel se poate arma *"solutul divin, ns aceast
deose"ire nu nseamn distanare sau necomunicare ntre Dumnezeu i
lume, ci numai armarea real a lui Dumnezeu.
- cuvntul 8nimic9 nu tre"uie neles ca un principiu, ca o cauz real, ci
numai ca lips a oricrei realiti, ca neant.
- singura cauz, total, a crerii lumii este n Dumnezeu nsui.
- crearea lumii din nimic poate comparat oarecum cu inveniile
spiritului uman care scoate ceva nou, 8creeaz9 din materie forme noi de
energie.
- totui, comparaia nu este sucient, pentru c aceste energii c!iar
dac nu se manifestar pn atunci, existau real, deci ascuns.
- expresia 8la nceput9 nseamn c la nceputul crerii lumii nu exista
nimic n afar de Dumnezeu, ea nseamn nceputul existenei lumii, a
timpului i legtura lumii, ca timp, cu Dumnezeu ca eternitate i
posi"ilitatea imegrrii timpului n eternitate.
- crearea din nimic este armat n pasaLul din && 2aca"ei ?, ;A.
- Sfntul &rineu spune0
87amenii desigur c nu pot face ceva din nimic, ci numai dintr-o
materie existent. Dumnezeu ns ntrece pe oameni, prin aceea c
$& nsui a aIat materia formaiunii Sale, neind aceasta mai
nainte9
C
=
- n acelai sens, Sfntul *tanasie cel 2are scrie0
8Dac Dumnezeu nu este i autorul

materiei, ci a fcut lucrurile din
materia existent deLa, atunci $l apare sla", deoareci n-a putut fr
materie s produc nimic din cele existente precum i sl"iciune=
tmplarul se arat prin aceea c fr lemn el nu poate face nimic9
E
>. )umea a fost creat n timp0
- expresia 8n timp9 nseamn c lumea nu e venic, nu e creat, ci are
un nceput.
- timpul, adic transformrile, devenirea i relativitatea, sunt modul
existenial al inrii lumii, aa cum a concluzionat i #ericitul *ugustin
<
.
- timpul nu exist n sine, el poate armat numai de la crearea lumii, el
exist numai prin lume i este o dimensiune a ei.
- astfel, #ericitul *ugustin formuleaz0
8#r ndoial, lumea a fost creat nu n timp, ci mpreun cu
timpul= cci ceea ce se face n timp aceea se face dup un timp i
nainte de un timp, dup acel timp care a trecut i nainte de acela
care este viitor. Fnainte de crearea lumii ns, nu putea s e un
timp trecut, cci nu exista nici o creatur n a crei micare sau
sc!im"are ar decurs timpul= cu timpul s-a creat lumea, dac la
producerea ei s-a nscut micarea sau sc!im"area9
?
=
4
Sfntul &rineu al )Jonului, op. cit., &&, :H.
5
Sfntul *tanasie cel 2are, Despre ntruparea )ogosului, &&, n 8Scrieri9, &, col. -.S.5., nr. :E,
5ucureti, :BA?, p. B:.
6
#ericitul *ugustin, De Civitate Dei, @, C, ;.
7
Ibidem, @&, C, ;.
29
C. 'rearea n timp nu contrazice imua"ilitatea lui Dumnezeu0
- ideea existenei i a crerii lumii a existat din venicie n Dumnezeu,
numai realizarea efectiv s-a fcut n timp.
- numai crearea are nceput, pe cnd ideea lumii venic.
- Sfntul +rigorie -alama arat c altceva e ina i altceva e voina i
lucrarea lui Dumnezeu.
- dac acestea ar identice, atunci lumea ar identic cu Dumnezeu,
ceea ce este a"surd.
- totalitatea ideilor dup care a creat Dumnezeu lumea a fost numit de
teologii rui Soa, Soa necreat, lumea ind copia acelui ar!etip sau
prototip divin, numete Soa creat
A

- armarea Soei ca entitate, o existen n sine, aa cum a fcut
5ulgaUov, este ns erezie, ea ind condamnat n mod ocial de 5iserica
%us.
- ideea lumii ca i copie dup un ar!etip ideal exista i la -laton.
- la -laton, nsi ideea dup care demiurgul a fcut lumea este o
realitate metazic n afar de Dumnezeu, pe cnd n cretinism ea se
aI n Dumnezeu.
- esenial este ns s nelegem c lumea este expresia i lucrarea
energiilor necreate ale lui Dumnezeu i nu expresia inei sale, fapt
pentru care crearea lumii nu contrazice imua"ilitatea lui Dumnezeu.
E. 'rearea n timp a lumii nu nseamn c activitatea lui Dumnezeu
are un nceput, c determin cumva pe Dumnezeu0
- la ntre"area 8'e a fcut Dumnezeu nainte de crearea lumiiN9, #ericitul
*ugustin rspunde0
8,u a existat atunci, acolo unde nu a fost timp9
B

- crearea lumii este o activitate extrem a lui Dumnezeu, un predicat.
- Dumnezeu lucreaz din veci n sine, deci nu a avut nevoie de lume
pentru a activ, crearea este un act a"solut suveran al ui Dumnezeu.
<. )umea este opera Sntei Treimi0
- conform pasaLului din +eneza :, ;< i &oan :, >, toate -ersoanele Sntei
Treimi au participat la crearea lumii.
- de altfel, orice lucrare iconomic este trinitar.
?. Dumnezeu a creat lumea prin 'uvnt0
- 'uvntul a fost modul sau miLlocul de manifestare i realizare a voinei
divine, ind att expresia puterii ct i a raionalitii i iu"irii lui
Dumnezeu n raport cu lumea.
A. )umea a fost creat li"er, suveran i nu ca o necesitate0
- motivul i scopul existenei lumii este cuprins complet n Dumnezeu, se
aI inclus ntrutotul n $l.
- motivul unic i a"solut este iu"irea lui Dumnezeu ca dar de existen i
de revrsare.
- astfel, esena iu"irii este creaia.
8
* se vedea i creaia lui )ucian 5laga, Existena sofanic.
9
#ericitul *ugustin, Con!essiones, @&, :>.
30
B. )umea a fost creat "un0
- calitatea aceasta decurge cu necesitate din faptul c autorul lumii este
Dumnezeu.
- "untatea lumii se constat prin raionalitatea i legitile din lume, i
mai ales prin om.
- rul nu are existen n sine, nu este opera lui Dumnezeu.
- rul este de fapt moral, cci rul zic este numai consecina celui
moral.
- concepia pesimist despre lume nu este cretin.
- tot necretin este i concepia optimismului a"solut, dup care lumea
actual este cea mai "un ce ar putut exista.
- perfeciunea

pe care o atri"uim lumii este de fapt una relativ i nu
a"solut.
STUDIUL 5
CREAREA LUMII NEV<UTE. NGERII
31
1. ASPECTE GENERALE:
- 8lumea nevzut9 sau 8lumea spiritelor9 este numit, conform
82rturisirii de credin ortodox9
:H
, 8lumea raional nevzut9.
- lumea nevzut este, de fapt, lumea ngerilor.
- tre"uie o"servat c numele acestor spirite, ang!elos, arat funcia i nu
natura lor, pentru c n Sfnta Scriptur au fost denumite astfel i alte
persoane, precum unii drepi 32oise, profeii, &oan 5oteztorul4 i c!iar
2ntuitorul-2esia, 38ngerul legmntului9, 2alea!i, >, :4.
9. ELISTENA REAL A NGERILOR:
- existena real a ngerilor a fost negat de saduc!ei 3#apte ;>, A4,
panteiti, socinieni i protestanii raionaliti, care armau c referirile
la ngeri ca persoane nu sunt dect acomodri ale 2ntuitorului i
*postolilor la credina mozaic sau un mprumut de la "a"ilonieni, din
timpul exilului.
- pentru existena lor real este esenial de o"servat c artrile
ngerilor n Sfnta Scriptur sunt prezentate ca fapte istorice.
- n ,oul Testament, referirile 2ntuitorului i prezint pe ngeri ca
persoane reale i active n repetate rnduri.
- Sim"olurile de credin, cultul i literatura patristic au armat de la
nceput credina cretin n existena ngerilor.
- Sinodul 6&& ecumenic 3?A?4 a !otrt ocial cinstirea i zugrvirea
icoanei ngerilor.
- ali teologi au formulat, n afar de temeiul revelational i alte
argumente ale existenei ngerilor0
:. (niversalitatea credinei n ngeri, n toate religiile, la fel ca i
universalitatea credinei n Dumnezeu=
;. *lctuirea du"l a constituiei omului, materie-spirit, care nseamn
c, aa dup cum exist o ntreag lume material, independent de
materia uman, exist i o ntreag lume spiritual independent de
spiritul omului=
>. &erar!ia lumii, arat c, aa cum exist o ierar!ie n lumea
material, tre"uie s existe o ierar!ie spiritual de la om i pn la
Dumnezeu=
C. Tre"uie s existe o lume a unor persoane spirite pure 8mai
conforme9 cu Spiritul a"solut=
- unii insist pe aceste patru argumente, precum Silvestru de 'anev i
*lexandru 'omoroan.
- alii, precum 1ristu *ndroutsos, le socotesc simple speculaii,
considernd ca unic argument temeiul revelaional, ceea ce credem i
noi.
10
VVV, "rturisirea de credin ortodox, &, :B-;:.
32
C. ORIGINEA NGERILOR:
- ngerii au fost creai din nimic
::
.
- n sc!im", gnosticii i mani!eii credeau c ngerii sunt emanaii din
Dumnezeu.
T&2-() '%$.%&& F,+$%&)7%0
8'nd am fcut stelele i lumina, ludatu-2-au cu glas toi ngerii
mei9 3&ov >A, ?4.
- Sfntul +rigorie de ,azianz spune0
8Fnti a cugetat Dumnezeu puterile ngereti i cereti i gndul a
devenit fapt9.
- la rndul su, Sfntul &oan Damasc!in spune0
8'rearea lumii se cuvenea s e fcut...9=
- exist i opinii teologice care socotesc crearea ngerilor ncadrat n
timpul crerii lumii vzute, cum credeau #ericitul *ugustin sau +!enadie
al 2arsilia.
N. NATURA NGERILOR:
- Sfnta Scriptur arat c ngerii sunt 8du!uri9 - 8pneumata9, cf. $vrei
:, :C.
- ngerii sunt nevzui 3'oloseni :,:<4, ns iau form uman.
- unii teologi, atri"uie necorpora"ilitatea i imaterialitatea a"solut doar
lui Dumnezeu, creznd c ngerii ar deine o corporalitate su"til.
- Sfntul 6asile cel 2are spune0
8-ro"a"il ina lor este foc imaterial, dup cum e scris= S'el ce face
pe ngerii Si du!uri i pe slugile Sale par de focO9 3-salmul :H>,
C49.
- la fel crede i #ericitul *ugustin, ntruct ind limitai, ngerii tre"uie
s e cumva circumscrii.
- totui, maLoritatea Snilor -rini arma spiritualitatea pur a
ngerilor, cum sunt0 Sfntul *tanasie cel 2are, Sfntul +rigorie de
,Jssa, Sfntul +rigorie de ,azianz, Sfntul '!iril al *lexandriei, Sfntul
&oan Damasc!in.
- ind mrginii, ngerii nu sunt omniprezeni, dar nici nu 8se deplaseaz
cu viteza gndului9
:;
.
- ngerii sunt superiori oamenilor n cunoatere i stare moral, ind
8puternici n vrtute9.
- snenia ngerilor "uni e denitiv, dar rmne totui do"ndit i nu
n sine.
- n acest sens, Sfntul &oan Damasc!in spune0
8$i au din afar snenia inei lor, de la Du!ul... $i se nclin greu
spre ru, dar nu sunt nenclinai. *cum ns au aLuns nenclinai, nu
din pricina rii lor, ci prin !ar i struin n unicul "ine9.
11
Ibidem, :, :A.
12
&. Todoran, &. Dgrean, Dogmatica pentru seminarii.
33
N. NUMRUL NGERILOR:
- numrul ngerilor nu poate innit.
- e adevrat c Sfntul &oan 1risostom spune c numrul lor e 8innit9,
ns expresia nu tre"uie neleas n sensul a"solut, divin.
- ierar!ia nu nseamn inegalitate sau preferenialitate, avantaLare,
discriminare, ci nseamn varietate, "ogie innit de frumusee, putere
i fericire, ca reIectri reale ale lor din Dumnezeu.
- n afar de Sfntul Dionisie *reopagitul, despre ierar!ia cereasc au
mai teolog!isit Sfntul &gnatie Teoforul, Sfntul &rineu, 7rigen, Sf. '!iril
al &erusalimului, Sfntul 6asile, Sfntul +rigorie de ,azianz, Sfntul
*tanasie i #ericitul *ugustin.
- unii, precum 7rigen, Sfntul &oan 1risostom, Teodoret de 'Jr, cred c
exist mai multe cete de ngeri, c exist o ierar!ie cereasc
necunoscut, ns acestea sunt numai opinii teologice.
- deose"irea ntre ei nu este 8dup luminare i rang n sensul c cei
superiori lumineaz pe cei inferiori= ea tre"uie vzut mai degra" ca o
varietate de frumusei, puteri, strluciri i fericiri, ca o varietate de
frumusei divine9.
- Sinodul 6 ecumenic a condamnat opinia lui 7rigen, cum c Dumnezeu
i-ar creat la nceput egali pe ngeri, iar ierar!izarea ar aprut numai
n urma cderii unora.
D. FUNCIA NGERILOR:
- funcia ngerilor este0
a. de a reIecta mreia, frumuseea, iu"irea i fericirea lui Dumnezeu
i nu de 8a preamri9 simplu pe Dumnezeu=
". de a-i aLuta pe oameni=
K. NGERII RI :
- numrul ngerilor ri este mare 3)uca A, >H4, constituind o 8mprie a
rului9 3)uca ::, :A4.
- rutatea lor sau starea moral este diferit.
- ngerii ri nu constituie un principiu al rului de sine stttor, nu
constituie un dualism antologic.
- timpul cderii lor tre"uie s fost nu departe de crearea lor.
- conform Sntei Scripturi, motivul cderii lor este mndria, iar modul
cderii n sensul c unul singur ar czut nti, atrgndu-i apoi pe
ceilali.
- cderea ngerilor ri este denitiv.
- apoUatastaza a fost condamnat denitv de Sinodul 6 $cumenic.
- diavolii nu cunosc gndurile, nici viitorul i nu pot constrnge
contiinele.
- ei ispitesc, dar nu silesc, cer consimmntul, dar nu pot constrnge.
34
STUDIUL 6
CREAREA LUMII V<UTE
1. ASPECTE GENERALE:
- crearea lumii cuprinde dou faze0
a. crearea materiei prime, informe, creatio prima=
". crearea tuturor formelor de via, creatio secunda=
- gradaia arat c ecare regn i ecare specie apare ca miLloc de
existen i condiie pentru cele imediat superioare, ns gradaia nu
nsemneaz evoluie, ci legtur i solidaritate.
- astfel, 8odi!na9 nseamn c Dumnezeu nu mai face alte lumi.
- #ericitul *ugustin credea ca facerea lumii n ase zile este contrar
atotputerniciei lui Dumnezeu, care nu are nevoie de timp pentru a crea.
- n ceea ce privete durata 8zilelor9 creaiei s-au constituit mai multe
ipoteze, precum ipoteza restituirii, diluvial, a concordanei, a viziunii,
pentru a mpca referatul "i"lic cu datele tiinei.
- Sfnta Scriptur nu este tiin natural, "iologie sau carte de tiin,
ci este valoare religioas care arat c autorul lumii este Dumnezeu.
- lumea vzut e lumea material sau fenomenal, lumea supus
simurilor, ea cuprinznd universul material i omul.
- Dumnezeu a sta"ilit, prin creaie, o legtur indisolu"il ntre om i
natura cosmic.
- de altfel, omul a fost creat ca o punte a lumii spirituale i materiale.
- omul face parte inial din lumea vzut pe care este destinat s o
umanizeze, adic s-i evidenieze raiunile divine, legile divine existente
n ea, s-o impregneze cu sensi"ilitatea, cu inteligena i cu simirea sa.
- totodat, i natura cosmic are nevoie neaprat de om, ntruct numai
omul i poate da sens, numai el ind capa"il s reveleze sensurile divine
ale lumii materiale.
35
- lumea vzut, universul material, nu e simpl materialitate, ci materie
impregnat de energia i sensurile spiritului, ind plin de Du!ul care a
creat-o.
- n acest sens se exprim -rintele Dumitru -opescu0
8)umea ntreag este penetrat prin creaie de Du!ul Sfnt care,
prin energia sa necreat, constituie fora de coeziune a ntregului
cosmos, ca expresie a 'omuniunii treimice9
:>
=
- toat experiena noastr, inclusiv ultimele rezultate ale zicii, arat c
materia nu este altceva dect 8concentrare de spirit i energie9.
- prin aceasta, ea se dovedete nu ca o existen n sine, ci ca un loc al
prezenei lui Dumnezeu, plin de raionalitate, care dinuie numai prin
puterea divin, ntruct este ptruns creaional de energiile divine care
au adus-o la existen.
- aceast raionalitate intern a creaiei constituie legtura profund,
intern i denitiv ntre om i cosmos.
- ea este deose"it de important pentru c numai ea fundamenteaz,
explic i evideniaz dimensiunea cosmic a mntuirii n 1ristos, iar
lipsa ei din teologia apusean care, su" pretextul evidenierii
transcendenei divine, a cultivat 8ideea a"senei lui Dumnezeu din
creaie... fapt care s-a soldat cu procesul de secularizare a lumii i a dus
la golirea materiei de orice coninut sau semnicaie spiritual9
:C
, a avut
ca i consecin reasc cucerirea i distrugerea sl"atic a naturii pn
la dezastrul ecologic de astzi.
- n rezumat, legtura indisolu"il ntre om i lumea material nseamn
solidaritatea cosmic a omului, umanizarea naturii i caracterul
antropocentric aW naturii care se mplinete numai prin om.
- relaia divin arat prin cuvintele 8la nceput9 primul contact al lui
Dumnezeu cu timpul, facerea timpului i a lumii, deci crearea lumii din
nimic.
- lumea nu este deci nici emanaie din ina divin, nici materie venic.
- iraionalitatea acestei concepii a fost dovedit de Sfntul *tanasie cel
2are, care l-a com"tut pe -laton
:E
.
- motivul crerii lumii este iu"irea nesfrit a lui Dumnezeu care se
manifest venic prin energiile necreate.
- n acest sens, Sfntul Dionisie *reopagitul spune0 85inele prin nsui
faptul c exist ca "ine inial, ntinde "untatea Sa la toate cele ce
sunt9
:<
.
- dei a fost creat ca foarte "un, unitar i funcional, lumea este
totui contingen, dependent de Dumnezeu.
- crearea lumii nu tre"uie neleas ca o creaie static, automat, x.
- creaionismul cretin nu exclude un anumit evoluionism.
- unii teologi vor"esc despre dou faze ale creaiei0
13
D. -opescu, #eologie $i cultur, p. :;C.
14
Ibidem, p. ::B.
15
Sfntul *tanasie cel 2are, #ratat despre %ntruparea Cuvntului, &, p. B:.
16
Sfntul Dionisie *reopagitul, Despre numele divine.
36
a. creaia primar, prin care a aprut materia=
". creaia secundar, prin care materia a evoluat pn la formele
existente astzi=
- prin urmare, materia creat de Dumnezeu n-a fost fcut n forme xe,
nale, statice, ci Dumnezeu i-a xat numai datele fundamentale, legile
eseniale n cadrul crora ea a putut evolua necontenit.
- acest evoluionism, care nu se opune creaionismului, a fost susinut n
timpul nostru de losoful i antropologul francez -ierre Teil!ard de
'!ardin 3:AA:-:BEE4, descoperitorul sinantropului.
- n acest sens, referatul "i"lic privind facerea lumii n ase zile tre"uie
neles desigur ca privind marile epoci cosmice, incalcula"ile n timp, ale
evoluiei materiei.
- astfel interpreteaz Sfntul 6asile cel 2are facerea lumii, n lucrarea
81exaemeron9, urmnd psalmistului David care zice0 87 mie de ani
naintea oc!ilor Ti ca ziua de ieri care a trecut...9 3-salmul AB, C4.
STUDIUL 7
CREAREA OMULUI
1. ASPECTE GENERALE:
- omul este intermediar ntre lumea spiritual i cea material, este
microcosmos i macrocosmos.
9. ORIGINEA OMULUI:
- referatul "i"lic are caracter istoric, dei conine i sim"oluri.
- relatarea antropomorc este reasc, ns nu tre"uie neleas ad-
literam.
- Teodoret de 'Jr spune0
8'ci descriind creaia marele prooroc, o"serv c pe toate
celelalte creaturi le-a produs Dumnezeu prin cuvnt iar pe om l-a
fcut cu minile Sale= dar precum acolo prin cuvnt nu nelegem
rostirea, ci voina, nici aici la formarea omului nu nelegem
lucrarea minilor, ci o griL mai mare fa de lucrul acesta... -rin
cuvntul SsuIareO nu nelegem aici vreo prticic din #iina
dumnezeiasc, precum au cugetat 'erdon i 2arcian, ci nsuirea
suIetului ca a unei ine raionale9=
- trupul i suIetul au fost create simultan.
37
- ideea preexistenei suIetului a fost condamnat de Sinodul 6 ecumenic.
- omul nu este 8lociitorul &ui Dumnezeu pe pmnt...9
:?
.
C. NATURA OMULUI:
- trupul omului este comun cu al inelor naturale, cu lumea material,
ind material.
- prin el, omul este o"ligat la solidaritate cu lumea natural.
- suIetul provine direct de la Dumnezeu, prin creaie, ind numai spirit,
creat din nimic.
- suIetul se numete 8spirit9 sau 8suIet9 32atei ;?, EH= #apte :E, ;<4.
- 2ntuitorul spune c-i pune 8suIetul9 pentru oile Sale 3&oan :H, :E4,
dar i c-i d 8du!ul9 3)uca ;>, C<4.
- prin urmare, spirit i suIet sunt nume diferite pentru aceeai realitate
spiritual a omului.
- viaa omului const din com"inarea trup-suIet, desprirea lor ind
moarte.
- desprite, ele nu constituie o unitate.
- apolinaritii, mpreun cu -laton i -lotin armau o concepie
tri!otomist a constituiei omului0 trup, suIet i spirit.
- "aza "i"lic a tri!otomismului o gsim la & Tesalonic E, ;> i $vrei C,
:;, unde se vor"ete ntr-adevr despre trup, suIet i spirit.
- totui, Sfntul *postol -avel nu vor"ete despre trei pri constitutive
ale omului, ci de dou, aa cum se vede n & 'orinteni E, >-E.
- cele dou denumiri diferite denumesc nu doua realiti diferite, ci dou
puteri diferite ale aceleai realiti i anume puterea vieii organice i
puterea vieii spirituale.
- suIetul este o su"stan real, vie, nematerial i nemuritoare.
- suIetul are ca note eseniale noiunea i li"ertatea.
- c este raional se vede din aceea c a fost aezat de Dumnezeu
8stpn al pmntului9 i al fpturii materiale.
- c este li"er rezult din faptul c i s-a dat legea moral, avnd li"eratea
s o urmeze sau nu.
- n privina nemuririi, unii Sni -rini accentueaz nemurirea
suIetului dup natura lui, ca ind pur spiritual, iar alii nemurirea prin
!arul divin, prin voina lui Dumnezeu.
- trupul, dei de constituie material comun cu a lumii materiale, este
superior organizat i capa"il de a plasticiza viaa suIetului.
- trupul nu este o simpl !ain, o coaL sau o nc!isoare a suIetului, ci
partea real, deplin, esenial a persoanei umane.
- prin ntruparea #iului, valoarea trupului se vdete etern i
indiscuta"il.
- trupul poate s se conformeze voinei suIetului sau nu.
N. ORIGINEA NEAMULUI OMENESC. MONOGENISMUL UMAN:
17
cf. &. T7D7%*,, ,. '1&G$S'(, #eologia Dogmatic, &, p. EH<
38
- ntreg neamul omenesc, provine din unica perec!e primordial *dam-
$va.
- adevrul acesta al unitii constituie premisa universalitii pcatului
strmoesc, a condiiei existeniale umane i a universalitii mntuirii.
- concepiile poligeniste0 preadamit, co-adamit i naturalist, contrare
unitii neamului omenesc, sunt nentemeiate.
- diferenele de ras, de conformaie cranian, de culoare, aptitudini i
mentalitate se datoreaz diferenei condiiilor de via istorice,
geograce, climaterice, ns unitatea esenial s-a pstrat, dovedit prin
ncruciarea productiv de tipuri rasiale i mai ales prin mentalitatea
uman comun, identic n structura ei fundamental.
- urmaii primei perec!i umane se nasc pe cale natural, prin
sexualitatea lor.
- nmulirea lor n rai s-ar fcut pro"a"il pe alt cale.
- naterea natural nu exclude aciunea divin, cci Dumnezeu rmne
unicul creator 3#apte :?, ;E4.
D. TRANSMITEREA SUFLETELOR NOI:
- transmiterea suIetelor noi s-a explicat printr-un set de trei teorii0
*. T$7%&* -%$$@&ST$,G&*)&ST.0
- susinut de -laton i 7rigen, susine c suIetele au fost create toate
deodat, fr trupuri.
- conform acestei teorii, trupul nu mai este parte integrant a persoanei
umane, ci numai coaL sau nc!isoare, ind condamnat de Sinodul 6
$cumenic.
5. T%*D('&*,&S2() )(& T$%T())&*,0
- teoria consider c suIetele se nasc ca rsadurile 3tradux, -cis4,
ntruct suIetele umane sunt fcute de Dumnezeu cu putere creatoare.
- traducianismul pare a explica transmiterea pcatului
strmoesc, dar este inaccepta"il pentru c contrazice
indivizi"ilitatea spiritului i pare a impune i transmiterea pcatelor
personale.
'. '%$*G&7,&S2()0
- susinut de Sfntul +rigorie de ,Jssa, Sfntul *tanasie, Sfntul &oan
1risostom i alii, este dominant n 5iseric, el armnd crearea
nemiLlocit a ecrui suIet direct de ctre Dumnezeu.
- n pasaLul din +enez ;, ; se spune c Dumnezeu 8s-a odi!nit9 de
lucrrile Sale.
- este adevrat c $l nu mai creeaz lumi noi, dar 8Tatl 2eu lucreaz i
$u nc lucrez9 3&oan E,:?4.
- Dumnezeu nu depinde de voina impur a omului, ntruct actul
naterii este n sine "un.
- creaionismul este defectuos pentru c explic transmiterea pcatului
strmoesc ca similar transmiterii trupului.
39
- mai nou, dogmatistul rus 2acarie arm c e vor"a de o creaie
nemiLlocit a lui Dumnezeu, din suIetul prinilor.
- *ndrutsos arm o com"inaie ntre traducianism i creaionism, iar
-rintele Dumitru -opescu arm n orice caz o participare a omului la
naterea suIetului.
- timpul0 la zmislire, la concepere, adic la fecundarea zic.
K. MENIREA OMULUI:
*. F, %*-7%T '( D(2,$D$(0
- preamrirea lui Dumnezeu i fericirea creaturii.
- structura uman se dovedete conform acestei meniri, ntruct
raiunea uman tinde spre adevr, cunoatere, sentimentul spre fericire,
voin spre "ine.
- Sfnta Tradiie arat c menirea omului este comuniunea deplin, i nu
unire moral, cu Dumnezeu.
5. F, %*-7%T '( S&,$0
- a se dezvolta i perfeciona mereu prin virtute.
'. F, %*-7%T '( )(2$*0
- a reprezentantul lui Dumnezeu pe pmnt i stpnul naturii.
- ind imaginea Dumnezeului, omul este preotul i profetul lumii
naturale.
STUDIUL 8
STAREA PRIMOR2IAL A OMULUI
1. ASPECTE GENERALE:
40
- conform datului "i"lic, omul, la fel ca i toat creatura 8"un foarte9, a
fost fcut 8dup c!ipul i asemnarea9 lui Dumnezeu, 8imago Dei9.
- atri"utul de *totputernic al lui Dumnezeu duce la ideea c starea
primordial tre"uie s fost o stare de fericire.
- c!ipul lui Dumnezeu n om tre"uie raportat la natura spiritual a
omului, la raiune, sentiment, voin, li"ertate i creativitate.
- Snii -rini fac ns deose"ire ntre 8c!ip9 i 8asemnare9, dei
acestea sun folosite uneori ca sinonime0 +eneza :, ;<= +eneza :, ;?, B, <.
- Sfntul 6asile i Snii &oan Damasc!in au sta"ilit deose"iri ntre 8c!ip9
i 8asemnare9.
- teologii apuseni identic ns c!ipul cu asemnarea.
- ns Sfntul +rigorie de ,Jssa argumenteaz0
8-entru ce dar nu s-a fcut ceea ce proiectaseN -entru ce nu se zice0
a creat Dumnezeu pe om dup c!ipul i asemnarea SaN 7are e
sla" 'reatorulN... Sau poate i-a sc!im"at planulN... Suntem dup
c!ip prin creaie i dup asemnare aLungem prin noi nine, prin
voina noastr li"er9.
- raional, omul era perfect luminat, raiunea lui era luminat i clar,
sntoas i fr preLudeci, netul"urat i li"er de rtciri.
- puterea raional rezult din punerea numelor de ctre *dam.
- voina era curat i dreapt, ntrutotul supus raiunii i lui Dumnezeu,
fr deose"ire ntre trup i suIet, svrind "inele fr lupt luntric.
- trupul era perfect sntos, fr neaLunsuri, lipsit de dureri, suferine i
"oli, care sunt consecine ale pcatului.
- omul a fost nzestrat dup trup i cu nemurirea, deci nu 8non posse
mori9, ci 8posse non mori9.
- starea paradisiac se refer la suIet i la trup.
- n ceea ce privete suIetul, raiunea omului era att de luminat,
limpede i capa"il, nct vedea peste raiunile divine i comunica direct
i nemiLlocit, ca pe o prezena intim permanenta.
- "i"lic, capacitatea aceasta este dovedit prin 8stpnirea9 omului
asupra pmntului i prin faptul c 8a dat nume9, adic a identicat
sensul, raiunea i menirea tuturor vieuitoarelor.
- simirea omului consta din sentimentul comuniunii intime, organice i
fraterne cu universul material, cu Dumnezeu i cu toat existena.
- voina era dreapt, nu cunotea rul, dect "inele, nu cunotea
conIictul moral i era supus voinei "une a lui Dumnezeu.
- n ceea ce privete trupul, desvrirea relativ consta n posi"ilitatea
de a nu cunoate moartea, lipsa oricrei suferine, sntatea desvrit,
lipsa "olii i a morii.
- starea paradisiac de fericire relativ mai poate denit i ca o
armonie deplin a omului cu sine nsui, cu tot universul material i cu
Dumnezeu.
- su"liniem nc o dat c starea paradisiac era relativ i nu perfect,
pentru c snenia i desvrirea omului sunt captul la care se aLunge
41
numai prin experiena "inelui, prin activitate, strdanie, ncercare i
struin ndelungat n "ine.
- natura nu se opunea stpnirii omului, iar munca era mai mult o
plcut exercitare spre ntrirea puterilor zice i spirituale.
- n orice caz, necesitatea de progres era cert, pentru c omul nu i are
n sine nici izvorul vieii nici al progresului, ind limitat.
- starea primordial nu era ns perfect, desvrit, pentru c *dam
era i limitat i creatur novice, la nceputul experienei.
- fericirea sau 8perfeciunea9 lui *dam tre"uie neleas ca li"ertate,
desc!idere spre desvrire, ca orientare teocentric.
- realitatea fericirii lui *dam rezult c!iar din posi"ilitatea pcatului
strmoesc, efectiv.
- dac n unele scrieri patristice sau n textele de cult, *dam este descris
ca 8mpodo"it cu toat virtutea9, 8cu toat tiina9, 8asemenea ngerilor9
acestea vor s arate numai diferena ntre puritatea dinainte de pcat i
degradarea dup pcat, dar n nici un caz o desvrire matur efectiv,
real.
9. 2EOSE:IRI CONFESIONALE:
- dup catolici i protestani, starea primordial era desvrit
3X(ST&G&* 7%&+&,*)&S0 *nselm de 'anter"urJ4.
- dup catolici, aceasta consta din D7,(2 S(-$%*DD&T(2, iar dup
protestani aparinea c!iar rii, naturii umane.
- catolicii mpart omul n dou componente opuse0 trupul i spiritul,
aIate n conIict, trupul ind controlat de suIet numai #%$,(2 *(%$(2.
- aceast supunere nu este ns natural, ci !aric.
- dac X(ST&T&* 7%&+&,*)&S n-ar dar divin, ci natural s-ar aLunge la
divinizarea omului sau la panteism, arm catolicii.
- concepia catolic este condamna"il din urmtoarele motive0
a. Dac desvrirea paradisiac s-ar datora numai !arului
supraadugat i n-ar ine de ina omului, atunci cderea n pcatul
strmoesc ar apare imposi"ila, pentru c este inexplica"il
a"zicerea sau deraierea omului de la !arul divin=
". Dac desvrirea paradisiac ar privi numai !arul supraadugat,
ar nsemna c omul paradisiac de la nceput, dinaintea adugrii
!arului, nu se deose"ete de omul czut n pcat, ns aceast
concepie, nsuit de ereticii pelagieni, a fost com"tut din
primele secole de 5iserica cretin=
c. Dac !arul divin este supraadugat, simplu adaos, atunci ar rmne
ceva extern i mecanic, iar desvrirea, formarea moral a omului,
rmne i ea extern pentru om=
d. Dac !arul este extern, supraadugat, cderea n pcatul
strmoesc ar nsemn c nu afecteaz rea uman i, practic, omul
czut n pcat ar totuna cu omul neczut n pcat, dar fr !arul
divin=
42
- fa de nvtura catolic, n nvtura ortodox, "azat pe
numeroasele texte "i"lice referitoare la 8c!ipul i asemnarea9 cu
Dumnezeu ca ceva esenial omului, arm c actul crerii omului a fost
unitar i complet.
- Dumnezeu nu l-a fcut pe om n dou etape0 prima, n care i-ar creat
ina i a doua, n care i-ar adugat !arul divin.
- !arul divin a fost inserat inial n om, tocmai printr-un act creaional,
unic unitar, cci 8ntru $l ne micm, trim i suntem
9
.
- adugarea !arului divin ar nsemna necomunicarea real a lui
Dumnezeu, distanarea de om i, de fapt incapacitatea lui Dumnezeu de
a comunica real i inial cu omul.
- protestanii au avantaLul c nu consider X(ST&G&* 7%&+&,*)&S strin de
ina uman, ns pierd acest avantaL prin faptul c aceast X(ST&T&7
7%&+&,*)&S nu face parte !arul divin, ea datorndu-se c!iar rii umane.
- ei au a"solutizat astfel rea uman dinainte de pcat, ns aceasta face
imua"il primirea n rai i c!iar nu se mai nelege posi"ilitatea i
realitatea pcatului originar.
- n ceea ce privete concepia protestant, ea arm c desvrirea
paradisiac se datora c!iar rii umane, dar n sine i exclusiv, n c!ip
natural, autonom i fr !arul divin.
- protestanii identic 8c!ipul9 i 8asemnarea9, le confund, nefacnd
o distincie ntre ele.
- concepia protestant este inadmisi"il pentru c autonomizeaz ina
uman, considernd-o o realitate i o existen n sine i pentru sine
38Das Ding in sic!9 - 8lucrul n sine94.
- aceast gndire cuprinde toat mentalitatea lumii protestante n toate
domeniile, mai ales n religie i losoe
- fa de concepia protestant, nvtura ortodox arat c
autonomizarea oricrei existene n afar de Dumnezeu 3deci i a omului4
este imposi"il i a"surd.
- nici o existen, nici mcar un o"iect nu exist n sine, dect numai n
raport sau n legtur direct cu &zvorul vieii, cu Dumnezeu.
- n clipa n care am putut concepe o existen autonom, sucient siei,
total independent de Dumnezeu, de fapt am scos respectiva realitate
din existen i am trecut-o n nein.
- c omul este in spiritual, personalitate moral, vie i capa"il de
progres, nu numai prin activitate proprie, ci mai ales prin !arul divin
a"solut necesar, ne-o dovedete faptul c nsui &isus 1ristos, omul
perfect, a cunoscut ca om un progres, o desvrire, prin !arul lui
Dumnezeu, cf. )uca :, AH0 8'retea i se ntrea cu Du!ul ... sporea cu
nelepciunea, cu vrsta i cu !arul9.
43
STUDIUL 9
PCATUL STRMOESC
1. ASPECTE GENERALE:
- referatul "i"lic al pcatului este istoric.
- interpretarea alegoric, precum cea a lui -!ilo din *lexandria, conform
creia femeia este voluptatea, "r"atul raiunea, arpele concupiscena,
iar pcatul, actul sexual, este respins de 5iserica.
- la fel credeau mani!eii, iar Sfntul *m"rozie i 'lement *lexandrinul
credeau c pcatul const n actul sexual nainte de maturizarea omului.
- pomii din rai sunt pomi zici, reali.
- pomul vieii servea spre !rana trupeasc, iar pomul cunotinei servea
cunoaterii.
- dup Sfntul +rigorie i Sfntul &oan Damasc!in, cei doi pomi sunt
spirituali, la fel creznd i Sfntul 2axim 2rturisitorul.
- prin pcatul strmoesc nelegem att fapta personal, istoric a
strmoilor *dam i $va, ct i starea de pctoenie a rii umane
deczute cu care se nate ecare om, ca urma al lui *dam,
- prin creaie, Dumnezeu l-a nzestrat pe om cu capacitile zice i
suIeteti necesare progresului ntru desvrirea personal.
- pentru atingerea acestei desvriri era necesar i o ncercare, o
pro" precis, intenionat, prin care omul s-i arme, li"er i
contient, dorina ireversi"il de a vieui numai n i prin 'reatorul su
care l-a adus din nein la in, din iu"ire nesfrit.
- ncercarea aceasta apare ca necesar din cauz c omul este creatur.
- ind limitat, mrginit i dependent, este deci suscepti"il de
m"untire, a"solut legat de procesul de devenire n "ine.
- din acest motiv, el nu putea s creasc, s nainteze pe drumul "inelui
dect prin aplicarea concret, prin exersarea capacitii sale.
- necesitatea acestei ncercri este argumentat "i"lic n pasaLul din &sus
Sira! >C, :H= 8'el neispitit i nencercat nu este vrednic de nimic9.
9. ARGUMENTE PATRISTICE:
- Sfntul &oan Damasc!in spune0
8,u era folositor ca omul s do"ndeasc nemurirea fr s e
ispitit i ncercat, ca s nu cad n mndria i osnda diavolului9=
44
- la rndul su, Sfntul +rigorie Teologul arm c Dumnezeu a dat
omului porunca ascultrii 8spre a procura materie voinei lui li"ere9.
- n ceea ce privete cderea n pcat ca act personal, zic, al strmoilor
*dam i $va, tre"uie su"liniat faptul c acesta nu este un mit, o legend,
o alegorie, o personicare a unui principiu moral, ci un act istoric, real,
o"iectiv, delimitat n spaiu i timp.
- este exclus orice interpretare alegoric, pentru c relatarea "i"lic
este foarte limpede n acest sens i su"liniaz importana fundamentala
a acestui act pentru om i destinul su.
- $denul n care triau la nceput *dam i $va era un rai att ceresc, ct
i pmntesc, o realitate du"l.
- era ceresc, pentru c era plin de prezena lui Dumnezeu, dar era i
pmntesc, pentru c referatul "i"lic menioneaz clar c se aIa ntre
Iuviile Tigru i $ufrat, care exist i azi.
- cei doi pomi ai raiului, pomul cunotinei i pomul vieii, erau pomi
zici, reali, ns o"inuii.
- nsuirile spirituale referitoare la ei nu decurgeau din natura lor, ci din
porunca i voina legat de Dumnezeu de ei.
- ei erau numai miLloace pentru atingerea "inelui i nu "inele n sine.
- arpele din referatul "i"lic este evident diavolul 3Fnelepciunea lui
Solomon ;, ;C= && 'orinteni ::, > i & Timotei ;, :C4.
C. FIINA PCATULUI STRMOESC:
- ina sau esena pcatului strmoesc const n neascultare,
nencredere i nerecunotina "azate pe mndrie 3Fnelepciunea lui &sus
Sira! :H, :>4.
- prin pcatul strmoesc, omul a 8cunoscut9 ntr-adevr "inele i rul,
ntruct, svrind un pcat, omul cunoate rul, intr n domeniul rului
i este constrns s simt deose"irea dintre "inele pe care l-a cunoscut
nainte i rul pe care l cunoate acum.
- cunoaterea rului, experiena lui, nu nseamn ns o m"ogire n
cunoatere, cum cred unii gnditori contemporani, pentru c nu este o
luminare ci, dimpotriv, este o ntunecare, o pervertire, o sl"ire a
puterilor suIeteti i trupeti n general i a puterii de cunoatere n
special.
- cunoaterea rului nu nseamn o cunoatere n plus, ci una n minus,
ntruct ntunec i degradeaz puterea de cunoatere i de nelegere a
omului.
- pcatul strmoesc a dus ntr-adevr la cunoaterea rului, care
nseamn de fapt sl"iciune, degradare i moarte.
- ina pcatului strmoesc cuprinde dou aspecte0
2*T$%&*)=
#7%2*)=
45
a. Su" aspectul material, pcatul strmoesc const n pierderea
desvririi, a fericirii relative, ruperea comuniunii cu Dumnezeu,
pierderea !arului divin i alterarea 8c!ipului9 divin=
". Su" aspect formal, pcatul strmoesc const n vina care se
imput sau este legat de orice om. 6ina pcatelor personale se
numete pcat actual, iar vina ca stare de pctoenie motenit de
la strmoi se numste pcat !a"itual=
N. ELISTENA REAL I UNIVERSAL A PCATULUI STRMOESC:
- Sfnta Scriptur, Sfnta Tradiie i istoria omenirii, n general, ofer
dovada i convingerea adnc i universal a omenirii c toi oamenii se
nasc cu o stare de pctoenie real.
- pcatul strmoesc nu este numai o fapt izolat a lui *dam i a $vei, ci
o realitate, o stare organic care se transmite i urmailor.
- au existat ns n decursul timpului i unele concepii care tgduiau
realitatea i universalitatea pcatului strmoesc.
- astfel, ereticii mani!ei i priscilieni armau c rea omului a fost creat
rea n sine, nct nu poate vor"a de un pcat al lui *dam.
- origenitii nvau c suIetele au pctuit nafar de lumea material,
n lumea spiritual i numai datorit acestui pacat pur spiritual, ca
pedeaps, au fost trimise n trupuri.
- deci, nici aici nu poate vor"a de un pcat a lui *dam.
- n sfrit, pelagienii considerau c pcatul strmoesc aparine numai
lui *dam i nu se refer la urmai, pentru acetia ind numai un
exemplu.
- aceleai idei le susin pelagienii, socinienii i raionalitii.
- Sfnta Scriptur arma categoric i indu"ita"il realitatea pcatului
strmoesc.
*%+(2$,T$ 5&5)&'$0
- 8' iat ntru frdelegi m-am zmislit i ntru pcate m-a nscut
maica mea9 3-salmul EH4=
- 8'ine este curat de pcatN ,imeni, c!iar dac viaa lui pe pmnt
ar numai o ziY 3&ov :C, C4=
- 8-recum printr-un singur om a intrat pcatul n lume i prin pcat
moartea, tot astfel moartea a trecut la toi oameniiY 3%omani E, :;4=
*%+(2$,T$ -*T%&ST&'$0
- argumente patristice aIm la Sfntul &ustin 2artirul, Sfntul &rineu,
Sfntul 'iprian, Tertullian i alii.
- de altfel, 5iserica a sta"ilit denitiv nvtura despre realitatea i
universalitatea pcatului strmoesc, prin Sinodul de la 'artagina din
anul C:A.
- singura excepie de la pcatul strmoesc a fcut-o omul &isus 1ristos,
pentru c s-a nscut minunat prin lucrarea divin i nu prin puterea
uman, pentru c este i Dumnezeu i pentru c dimensiunea lui de
2ntuitor exclude orice um"r de pcat.
46
- Sfnta #ecioar s-a nscut cu pcatul strmoesc, ns acesta a fost
ters prin zmislirea 2ntuitorului n corpul ei.
- 5iserica 7rtodox nu accept dogma catolic a 8&maculatei 'oncepii9
a Sntei #ecioare, care arm c s-ar nscut fr pcatul strmoesc.
D. TEORII PRIVIN2 TRANSMITEREA PCATULUI STRMOESC:
- dei realitatea pcatului strmoesc este adnc i indu"ita"il, totui
raiunea uman nu nelege, nu realizeaz cum Dumnezeu ind drept,
atri"uie oamenilor pcatul lui *dam pe care urmaii nu l-au svrit.
- de aceea, s-au formulat mai multe teorii care ncearc s explice
aceast transmitere.
- astfel, exist patru teorii mai importante0
:. T$7%&* &2-(T.%&& $@T$%,$ a lui *l"ertus -ig!ius i *m"rosius
'at!arinus, care arm c urmaii lui *dam motenesc numai o
vin extern, datorit faptului simplu c descind din *dam.
- teoria nu are argumente "i"lice i patristice i este inadmisi"il pentru
c tim c starea de pctoenie nu este numai o imputare, o vin a
oamenilor, ci este o stare real de decdere i pcat.
;. T$7%&* 72()(& (,&6$%S*) a #ericitului *ugustin pleac de la textul
din %omani E, :;0 8-rintr-un singur om a intrat pcatul n lume i
prin pcat moartea9.
- teoria consider deci pe *dam ca om universal care cuprinde n sine pe
toi oamenii, deci n decderea pcatului su s-ar cuprinde decderea
ntregului neam omenesc.
- adepii teoriei susin c n *dam se gseau implicit urmaii lui
mpreun cu el.
- teoria nu poate acceptata pentru c textul "i"lic respectiv vor"ete
numai despre realitatea pcatului, iar din punct de vedere moral urmaii
nu pot responsa"ili pentru faptele naintailor, pentru c voina unei
persoane nu poate exista nainte de existena real, o"iectiv a
persoanei respective.
>. T$7%&* -.'*T()(& ST%.27Q$S' '* -.'*T *) ,*T(%&& (2*,$0
- susine c vina pcatului strmoesc se motenete pentru c este
cuprins n natura uman comun tuturor oamenilor.
- ntruct motenesc aceeai re uman, urmaii ar moteni i
responsa"ilitatea vinei, 8X(ST(2 S$D 7''()T(2 D$& X(D&'&(2Y 35ernard de
'larvaux4.
- teoria nu poate acceptat pentru c descendena comun datorat
rii comune nu implic automat i responsa"ilitatea moral comun, cci
tim c responsa"ilitatea presupune n mod necesar contiina i
li"ertatea personal.
C. T$7%&* *)&+*G&(,&&0
- numele teoriei vine de la termenul 8aligo, aligare9 Z a o"liga.
- ea susine c Dumnezeu ar sta"ilit o legtura o"ligatorie, de la
nceput, ntre voina lui *dam i voina urmailor lui.
47
- deci, prin voina lui *dam a pctuit i voina urmailor lui.
- susintorii teoriei vor s se spriLine pe transmiterea universal a
pcatului i pe mntuirea universal svrit de 1ristos.
- teoria nu este accepta"il pentru c inventeaz o teorie ar"itrar,
nentemeiat moral i logic, iar analogia cu mntuirea universal este
forat pentru c mntuirea este universal numai virtual, o"iectiv i nu
su"iectiv, i nu se motenete precum se motenete pcatul strmoesc.
K. URMRILE PCATULUI STRMOESC:
- urmrile pcatului strmoesc se refer la suIetul omului, la trup i la
universul material.
- suIetul i-a pierdut dreptatea, snenia relativ paradisiac i a
cunoscut moartea suIeteasc.
- raiunea, ntruct iniial vedea i tria prezena lui Dumnezeu peste tot,
s-a ntunecat att de mult nct, dei poate aLunge la o cunoatere
tiinic excepional, n acelai timp poate or"i, se poate opaciza nct
s conteste nu numai prezena, ci c!iar existena lui Dumnezeu, poate s
aLung la a"surdul i nonsensul lumii.
- losoa existenialist i arta a"surdului sunt tocmai expresia
consecvent a acestei raiuni umane care s-a desprit de Dumnezeu.
- omul a pierdut sentimentul de solidaritate cu lumea spiritual,
aLungnd s arme c el nu face parte din lumea spiritual, c nici nu
exist spirit.
- sentimentul omului, care altdat contientiza i preuia demnitatea i
valoarea proprie i tria ntr-o comuniune intim, iu"itoare i
armonioas cu sine, cu Dumnezeu i cu tot universul, a aLuns s se
rceasc, s cunoasc ura fa de Dumnezeu i fa de celelalte
existene, simite ca un adevrat infern
:A
.
- fa de sine, omul a pierdut sentimentul preuirii de sine ca valoare
spiritual i moral, contiina de in spiritual unic i venic,
destinat de Dumnezeu fericirii i iu"irii supreme.
- acest sentiment nalt a fost pervertit de om su" forma egoismului, exact
contrariul preuirii autentice de sine, sau invers, su" forma dispreului
de sine care duce la disperare i c!iar sinucidere, sentiment cultivat de
losoa existenialist.
- voina, care n -aradis nu cunotea conIictul moral, alegerea ntre "ine
i ru, nu cunotea rul, ci doar nclinarea spre "ine, acum a sl"it att
de mult nct nu numai c nclin n mod covritor spre ru, dar
svrete rul c!iar i atunci cnd raiunea i arat limpede c e ru.
- astfel, Sfntul *postol -avel spune c 8nu e "inele pe care l voiesc, ci
rul pe care nu-l voiesc, pe acela-l svresc9.
- la fel se exprim poetul latin 7vidiu0
86oina moral a omului s-a degradat att de mult, nct omul a
pierdut nelegerea unei ordini morale, a "inelui n general. 'opleit
18
Xean -aul Sartre0 8&nfernul sunt ceilali9.
48
de rul existent n lume, el a aLuns s cread c 5inele suprem,
Dreptatea nici nu exist, c strdania i sacriciul pentru "ine sunt
inutile, fr rost i fr folos9=
- pcatul strmoesc a adus moartea zic, suferina, "olile i afectele,
sl"iciunile omeneti n general.
- asupra universului material, pcatul strmoesc a dus la alterarea,
poluarea lui moral i zic, s-au sc!im"at fertilitatea i am"iana
plcut, superioar a pmntului.
- fa de lumea material omul a pierdut sentimentul de am"ian
familiar, de cas i grdin rnduit de Dumnezeu, aLungnd s o
considere un teritoriu de cucerit i c!iar de distrus.
- aceast realitate este evideniat n mitologia popular, care descrie
pmntul paradisiac ca ind iniial transparent, de cletar i apoi
murdrit, opacizat de pcatul strmoesc i pcatele ulterioare.
T. 2EOSE:IRI CONFESIONALE:
- concepia romano-catolic arm c pcatul strmoesc a constat
numai n pierderea !arului divin, deci urmrile lui au fost numai
dizgraia, pedeapsa i moartea.
- pcatul strmoesc apare deci doar ca vin Luridic i pedeaps i nu ca
alterare-stricare inial a omului.
- fa de concepia catolic, nvtura ortodox arat c rea uman n-a
rmas n sine nesc!im"at dup pcat, iar opoziia catolic dintre
materie i spirit, trup i suIet ca esenial rii umane, face materia rea
n sine.
- conform concepiei catolice, a rezulta c afectele i sl"iciunile
omeneti ar existat i n starea paradisiac, pentru c sunt inerent
legate de rea uman.
- concepia protestant prezint pcatul strmoesc la cealalt extrem,
ca distrugere total a 8c!ipului9 lui Dumnezeu din om n toate
componentele lui.
- aceast distrugere este neleas total i ireversi"il.
- fa de ea, nvtura ortodox apreciaz drept corect convingerea
corupiei iniale a omului i profunzimea contiinei ca pctoenie.
- n acelai timp ns, nu poate de acord cu distrugerea complet a
8c!ipului9 lui Dumnezeu din om, din urmtoarele motive0
:. 7amenii n-au pierdut total pe Dumnezeu i valorile spirituale,
pentru c exista permanent %evelaia natural 3-salmi :A, :=
%omani :, ;H4=
;. -catul n-a nimicit total li"ertatea de voin 3#acere C, ?=
Deuteronom >H, :B4=
>. -catul n-a distrus total 8c!ipul divin din om9 3+eneza B, <0 8De va
vrsa cineva snge omenesc, sngele lui de mn de om se va
vrsa, cci Dumnezeu a fcut omul dup c!ipul su94=
49
C. #aptele morale ale omului de dup pcatul strmoesc, c!iar i ale
pgnilor, sunt considerate "une i vrednice peste tot n Sfnta
Scriptur, deci presupun contiin, responsa"ilitate i valoare
moral 3&eire :, ;H4.
- de altfel, concepia decderii totale a omului ar duce la concluzia c
ecare om svrete rul automat, fr responsa"ilitate efectiv.
- deci, nici n-ar mai exista pcate personale, pentru c acestea presupun
n c!ip o"ligatoriu contiin i responsa"ilitate proprie.
- istoria general a omenirii ne d suciente exemple i argumente c
omenirea, dei deczut, a avut i a produs destule valori spirituale,
morale i religioase care nu se explic fr existena puterilor suIeteti
pozitive care le-au produs.
50

S-ar putea să vă placă și