Sunteți pe pagina 1din 33

UNITATEA CENTRAL

PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
UNITATEA CENTRAL PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
SERVICIUL PENTRU STRATEGIE I METODOLOGIE GENERAL
ELABORAREA SI ACTUALIZAREA GHIDURILOR PRACTICE
PROCEDURA OPERAIONAL

ELABORAREA PROIECTELOR GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia
1
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA! VERI"ICAREA I
APROBAREA EDIIEI SAU! DUP CAZ! A REVIZIEI #N CADRUL EDIIEI PROCEDURII
OPERAIONALE
Nr.
"r#.
Eemen#e
privind
re$p%n$a&iii '
%perai(nea
N(mee )i
pren(mee
*(n"ia Da#a +emn,#(ra
- ! . 3 / 0
!.!
.
Ea&%ra# Cr%i#%r( I%n
Ni"%a( C%rneia
A(di#%r in#ern
A(di#%r in#ern
!0.-1..--2
!..
.
3eri4i"a# 56i, 7ar"e 8e4 $ervi"i(
+75
-0.-2..--2
!.3 Apr%&a# +pr9n"ean, 7i6ai Dire"#%r 5enera
2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR #N CADRUL EDIIILOR PROCEDURII
OPERAIONALE
Nr.
"r#.
Ediia $a(: d(p,
"az: revizia ;n
"adr( ediiei
C%mp%nen#
a reviz(i#,
7%dai#a#ea
reviziei
Da#a de a "are $e api",
prevederie ediiei $a( reviziei
ediiei
- ! . 3 /
..!. Ediia I x x !0.-1..--2

..n.
2
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
$. LISTA CUPRINZ%ND PERSOANELE LA CARE SE DI"UZEAZ EDIIA
SAU! DUP CAZ! REVIZIA DIN CADRUL EDIIEI PROCEDURII OERAIONALE
N&.
'&(.
S')*+,
di-+./&ii
E012*,
a& 3&.
C)2*a&(i
213(
"+3'ia N+21 4i
*&13+21
Da(a
*&i2i&i
i
S123/(+&
/
- ! . 3 / 0 1 2
3.!
.
Api"are UCAAPI<
+75
A(di#%r Cr%i#%r( I%n
Ni"%a( C%rneia
Ca%#a 5e%rge
3%inea Danie
P%pe$"( 7aria
3..
.
Eviden, UCAAPI <
+75
A(di#%r Cr%i#%r( I%n
Ar6ivare UCAAPI <
+75
A(di#%r Cr%i#%r( I%n
3./
.
C%%rd%n
are
UCAAPI <
+75
8e4
$ervi"i(
56i, 7ar"e
3.0
.
In4%rmar
e
UCAAPI Dire"#%r
genera
+pr9n"ean,
7i6ai

5. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE
5.. S(a6i,14(1 2)d+, d1 &1a,i.a&1 a a'(i7i(/ii! ')2*a&(i213(1,1 4i *1&8)a31,1 i2*,i'a(1:
< Pr%"ed(ra de$"rie "%ndi#iie generae privind m%d( de de$4a$(rare a pr%"e$((i de
ea&%rare a (n(i g6id pra"#i" privind der(area (nei mi$i(ni de a(di# in#ern in#r<(n an(mi#
d%meni( de a"#ivi#a#e.
- 56id( pra"#i" reprezin#a (n m%de pra"#i" de de$4a$(rare a (nei mi$i(ni de a(di#
in#ern: prin par"(rgerea in de#ai(: a 4ie"arei e#ape'pr%"ed(ri'd%"(men#: a (nei mi$i(ni de
a(di# in#ern pen#r( (n an(mi# d%meni( de a"#ivi#a#e: iar a"#(aiz,rie =reviz(irie> %ginde$"
ne"e$i#,ie de adap#are a reai#,ie a"#(ae.
< Prezen#a pr%"ed(ra %pera#i%naa $e api"a de "a#re $aaria#ii +75 din "adr( UCAAPI<
7E*: a ea&%rarea g6id(ri%r pra"#i"e privind der(area (nei mi$i(ni de a(di# in#ern pen#r( (n
an(mi# d%meni( de a"#ivi#a#e $i'$a( a a"#(aizarea a"e$#(ia.
< 56id(rie v%r "%n#ine d%"(men#ee $pe"i4i"e ea&%ra#e in "%n4%rmi#a#e "( me#%d%%gia
de der(are a mi$i(ni%r de a(di#: prin re$pe"#area "adr((i n%rma#iv in vig%are?
< Iden#i4i"area #(#(r%r eemen#e%r "are genereaz, ne"e$i#,ie de ea&%rare a g6id((i
pra"#i": re$pe"#iv "adr( n%rma#iv: egi$a#iv $i prevederi ae $#andarde%r de &(na pra"#i"a?
< Reaizarea (nei d%"(men#,ri $(pimen#are )i a (n%r "%nexi(ni ;n#re eemen#ee de
n%(#a#e iden#i4i"a#e: ;n vederea 4(ndamen#,rii pr%p(neri%r de ea&%rare.
9 Urmarirea "%e"#arii da#e%r: pre("rarii in4%rma#ii%r: ea&%rarea pr%grame%r:
"%e"#area d%vezi%r: reaizarea #e$#e%r $i in#%"mirea rap%ar#e%r: $e reaizeaza de "a#re (n
a(di#%r in#ern din "adr( +75 n(mi# de $e4( $ervi"i((i: pe &aza pan((i an(a de a"#ivi#a#e.
La n(mire $e v%r avea in vedere "%mpe#en#a $i $pe"iai#a#ea "e(i n(mi#: in rap%r# "( "erin#ee
3
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
$i "%mpexi#a#ea da#e%r prezen#a#e in g6id( pra"#i".
< Ea&%rarea g6id(ri%r pra"#i"e va avea a &aza in e#apa de prega#ire a mi$i(ni de a(di#
in#ern iden#i4i"area a"#ivi#a#i%r'%pera#ii%r $pe"i4i"e d%meni((i de a"#ivi#a#e a(di#a#: anaiza
ri"(ri%r $i ea&%rarea pr%grame%r de a(di#: reaizarea #e$#ari%r pe #eren: rap%r#area a"#ivi#a#ii
de a(di# in#ern $i (rmarirea impemen#arii re"%mandari%r.
< Ne(area ;n "%n$iderare a #(#(r%r $(r$e%r de in4%rmare p%a#e a4e"#a "%erena
anaize%r reaiza#e a$(pra eemen#e%r de n%(#a#e $i a "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e pe #imp( e#apei
de anaiza a ri$"(ri%r: e#apei privind in#erven#ia a 4a#a %"((i: in api"area me#%de%r $i
#e6ni"i%r de a(di# in vederea reaizarii #e$#e%r: "a# $i a ea&%rarea rap%ar#e%r de a(di# in#ern:
#ran$mi#erea a"e$#%ra $i (rmarirea re"%mandari%r.
5.2. D/ a8i:+&/&i '+ *&i7i&1 ,a 10i8(13a d)'+213(ai1i ad1'7a(1 d1&+,/&ii a'(i7i(/ii *&i3:
< %rganizarea a""e$((i a $(r$ee de in4%rmare?
< iden#i4i"area $(r$e%r de d%"(men#are: a p%$i&ii#,i%r de in4%rmare )i a d%"(men#e%r
"e #re&(ie $#(dia#e?
< %rganizarea a""e$((i a $(r$ee de in4%rmare?
< ea&%rarea d%"(men#e%r de a(di# in#ern?
< evidena d%"(men#e%r "e v%r 4i emi$e @ i$#e de veri4i"are: 4%i de ("r(: #e$#e: i$#e de
"%n#r%: n%#e de rea#ii: in#ervi(ri: "6e$#i%nare: $.a. e#".?
< %rganizarea $i$#em((i de ar6ivare: pen#r( 4a"ii#area a""e$((i a d%"(men#ee
"%e"#a#e de a(di#%rii in#erni din "adr( in$#i#(#iei "a# $i a "e%r din "adr( a#%r in$#i#(#ii $i
en#i#a#i p(&i"e?
< "an#i#a#ea )i "ai#a#ea in4%rmaii%r iden#i4i"a#e ;n "adr( a"e$#ei pr%"ed(ri "%n$#i#(ie (n
$(p%r# pen#r( de$4a$(rarea (nei mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern in &(ne "%ndi#ii.
5.$. A8i:+&/ ')3(i3+i(a(1a a'(i7i(/ii! i3',+8i7 ;3 ')3diii d1 -,+'(+ai1 a *1&8)3a,+,+i<
< reaizarea pr%"ed(rii revine a . a(di#%ri in#erni: din#re "are (n( e$#e #i#(ar iar "eaa#
"%a&%ra#%r?
< $#a&iirea (n%r "%ndiii ;n "are per$%na( "( experien, ;)i p%a#e ;n"e#a a"#ivi#a#ea:
re$pe"#iv a%"are (n(i n(m,r de zie ;n "are $, 4ie preda#e "(n%)#inee: ma#eriaee: par%ee?
< %rganizarea de "%n$4,#(iri )i de #raining(ri pen#r( per$%na( n%( angaAa#?
< %rganizarea $(r$e%r de in4%rmare: "are v%r permi#e per$%na((i n%( angaAa# a""e$(
4a"i a in4%rmaii?
5.5. S*&i=i3/ a+di(+, 4i>8a+ a,(1 )&:a3i821 a6i,i(a(1 ;3 a'i+3i d1 a+di(a&1 4i>8a+ ')3(&),!
ia& *1 2a3a:1& ;3 ,+a&1a d1'i.i1i:
Prezen#a pr%"ed(ra reprezin#a (n m%de pra"#i" de de$4a$(rare a (nei mi$i(ni de a(di#
in#ern: prin par"(rgerea in de#ai(: a 4ie"ar(i pa$ a (nei mi$i(ni de a(di# in#ern: pen#r( (n
an(mi# d%meni( de a"#ivi#a#e: re$pe"#iv de a prega#irea mi$i(ni de a(di#: in#erven#ia a 4a#a
%"((i: in#%"mirea rap%r#((i de a(di# p(&i" a (rmarirea re"%mandari%r. *(rnizeaz, in4%rmaii
(#ie pen#r(:
< a(di#%ri in#erni in prega#irea mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern: in reaizarea
in#erven#iei a 4a#a %"((i: in#%"mirea $i "%m(ni"area rap%ar#e%r de a(di#: in (rmarirea
re"%mandari%r?
< a(di#%ri in#erni in vederea eva(ari a"#ivi#a#ii de a(di# in#ern %rganiza#a a
4
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
nive( in$#i#(#ii%r $i en#i#a#ii%r p(&i"e: in "are i$i de$4a$%ara a"#ivi#a#ea: "a# $i a "ee
$(&%rd%na#e.
< a(di#((i ex#ern: reaiza# de C(r#ea de C%n#(ri a R%m9niei: in9nd "%n# ",
a"ea$#a #re&(ie $, p%rnea$", de a (n $#andard in vederea eva(arii 4(n"i%nai#,ii a(di#((i
in#ern in "adr( (nei en#i#a#ii p(&i"e?
< C%mi$ia E(r%pena @ pen#r( even#(aee a"#ivi#,i de m%ni#%rizare?
< $%"ie#,i%r de eva(are ex#ern, "are e4e"#(eaza mi$i(ni de a(di# in#ern in
$e"#%r( priva# @ (9nd ;n "%n$ideraie "a: g6id( pra"#i" reprezin#a (n m%de de der(are a
(nei mi$i(ni de a(di# in#ern?
< aA(#, manager( ;n (area de"iziei de apr%&are a (n(i rap%r# de a(di# in#ern:
privind a#ingerea %&ie"#ive%r pani4i"a#e de "a#re a(di#%rii in#erni in der(area mi$i(ni de a(di#
in d%meni( re$pe"#iv de a"#ivi#a#e?
< (ni#a#i%r de inva#aman# $(peri%r in prega#irea $i predarea di$"ipinei de a(di#
in#ern "a pr%grama $"%ara?
< depar#amen#ee $i "%mpar#imen#ee din "adr( (nei en#i#a#i p(&i"e in vederea
exer"i#arii mai rig(r%a$e a "%n#r%ae%r in#erne $i'$a( dede"#arii "e%r "are n( 4(n"#i%neaza:
avand in vedere anaiza ri$"(ri%r?
< de#erminarea peri%adei %p#ime ;n "are $, $e de"an)eze pr%"ed(ra de
a"#(aizare a (n(i g6id pra"#i": avand in vedere m%di4i"arie egi$a#ive in d%meni( a(di#((i
in#ern: "a# $i apari#ia de n%i a"#ivi#a#i'ri$"(ri in der(area $i reaizarea (nei a"#ivi#a#i?
?. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE
?.. P&1'i.a&1a @d1-i3i&1aA a'(i7i(/ii ,a 'a&1 81 &1-1&/ *&)'1d+&a )*1&ai)3a,/:
Ea&%rarea (n(i g6id pra"#i" pre$(p(ne par"(rgerea e#ape%r $i in "adr( a"e$#%ra a
pr%"ed(ri%r $i d%"(men#e%r de ("r( prevaz(#e de "adr( n%rma#iv: pen#r( (n d%meni( de
a"#ivi#a#e: re$pe"#iv:
E#apa I :
Pregatirea misiuni de audit
< elaborarea documentelor de pregatire a misiuni de audit intern, respectiv
ordinul de serviciu, declaratia de independenta, notificarea privind declansarea misiuni de
audit;
- colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la organizarea si functionarea
entitatii si a domeniului de activitate auditat;
< anaiza ri$"(ri%r $i $#a&iirea %&ie"#e%r a(di#a&ie:
< iden#i4i"area $i $#a&iirea %&ie"#ive%r'a"#ivi#a#i%r $i a %pera#ii%r
$(""e$ive privind der(area $i reaizarea a"#ivi#a#ii anaiza#e ?
< iden#i4i"area ri$"(ri%r a4eren#e %pera#ii%r $(""e$ive de#ermina#e?
< $#a&iirea "ri#erii%r de anaiza a ri$"(ri%r?
< $#a&iirea nive((i ri$"((i $i a p(n"#aA((i #%#a a ri$"((i?
< "a$area $i ierar6izarea ri$"(ri%r?
< ea&%rarea #ema#i"i in de#ai(?
< intocmirea programelor de audit;
- deschiderea interventiei la fata locului;
5
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
Etapa !
Interventia la fata locului
< stabilirea metodelor si tehnicilor care urmeaza a fi aplicate in testarea
obiectivelor stabilite;
- identificarea deficientelor si colectarea dovezilor pentru operatiile si riscurile
stabilite;
- stabilirea esantioanelor si efectuarea testarilor;
- intocmirea documentelor de lucru "liste de verificare, foi de lucru, teste, liste
de control, note de relatii, chestionare, interviuri, etc.#;
- intocmirea documentelor de constatare "$isa de identificare si analiza a
problemelor - $%&, $ormular de constatare si raportare a iregularitatilor- $'(>?
- revizuirea documentelor si cconstituirea dosarelor;
< inchiderea misiuni de audit si realizarea concilierii;
Etapa !
Elaborarea rapoartelor de audit INTERN
- elaborarea proiectlui de raport de audit
- transmiterea proiectelor de raport de audit
- reuniunea de conciliere
- elaborarea (aportului final de audit intern
- obtinerea planului de actiune si a calendarului de implementare a
recpmandarilor;
- realizarea supervizarii documentelor
Erapa )!
Urmarirea recomandarilor
- formularea recomandarilor si urmarirea acestora;
- evaluarea calitatii misiuni de audit
Ea&%rarea (n(i g6id pra"#i" pre$(p(ne anaiza d%"(men#e%r "%e"#a#e $i'$a(
pre("ra#e $i prezen#a#e in#r<% $(""e$i(ne in "%n4%rmi#a#e "( me#%d%%gia de exer"i#are a
a(di#((i in#ern: in#%"mirea d%"(men#e%r de ("r(: $pe"i4i"area pr%"ed(ri%r: apr%&area
d%"(men#e%r in#%"mi#e: e4e"#(area even#(ae%r m%di4i"ari%r: rap%r#area a"#ivi#a#ii $i
"%n$#i#(irea $i$#em((i de (rmarire a impemen#arii re"%mandari%r. Avand in vedere
in#erdependen#a in#re e#apee der(arii (nei mi$i(ni de a(di# in#ern: par"(rgerea (nei e#ape
pre$(p(ne reaizarea e#apei an#eri%are.
?.2. D1,i2i(a&1a 10*,i'i(/ a a'(i7i(/ii *&)'1d+&a(1 ;3 'ad&+, *)&()-),i+,+i d1 a'(i7i(/i
d18-/4+&a(1 d1 13(i(a(1a *+6,i'/:
< reprezin#, % a"#ivi#a#e de &aza a a(di#((i in#ern: de ea depinz9nd api"area (ni#ara a
pr%"ed(ri%r $pe"i4i"e in reaizarea (nei mi$i(ni de a(di# in#ern a4eren#a (n(i d%meni( de
a"#ivi#a#e?
< "reeaza a(di#%ri%r in#erni (n m%de de ("r( "( privire a pani4i"area $i reaizarea (nei
mi$i(ni de a(di# in#ern?
< "%n#ri&(ie a reaizarea a"#ivi#a#ii de ea&%rare a $#ra#egiei (ni#are $i dezv%#are a
"adr((i n%rma#iv in d%meni( a(di#((i p(&i" in#ern?
6
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
?.$. Li8(a&1a *&i3'i*a,1,)& a'(i7i(/i d1 'a&1 d1*i3d1 4i>8a+ 'a&1 d1*i3d d1 a'(i7i(a(1a
*&)'1d+&a(/:
a. a'(i7i(/i d1 'a&1 d1*i3d1 a'(i7i(a(1a *&)'1d+&a(/:
< m%di4i"area "adr((i egi$a#iv privind exer"i#area a(di#((i p(&i" in#ern?
< dezv%#area de n%i #e6ni"i $i in$#r(men#e de a(di#?
< apari#ia de n%i ri$"(ri $i'$a( m%di4i"area imp%r#an#ei "e%r exi$#en#e?
< apari#ia de n%i a"#ivi#a#i'%pera#ii privind d%meni( de a"#ivi#a#e anaiza#?
6. a'(i7i(/i 'a&1 d1*i3d d1 a'(i7i(a(1a *&)'1d+&a(/:
< a"#(aizarea "adr((i egi$a#iv )i n%rma#iv?
< pani4i"area $i der(area (nei mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern: in "%n4%rmi#a#e "(
"adr( n%rma#iv?
< ea&%rarea d%"(men#e%r de a(di#: a$ig(rarea $(pervizarii $i eva(arii (nei
mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern?
< m%ni#%rizarea $i'$a( eva(area a"#ivi#a#ii de a(di# de %rgani$me ex#erne =CCR:
CE>?
< apr%&area rap%ar#e%r de a(di# de "a#re manager?
?.5. Li8(a&1a ')2*a&(i213(1,)& -+&3i.)a&1 d1 da(1 4i>8a+ 6131-i'ia&1 d1 &1.+,(a(1 a,1
a'(i7i(/ii *&)'1d+&a(1! ,i8(a&1a ')2*a&(i213(1,)& i2*,i'a(1 ;3 *&)'18+, a'(i7i(/ii:
a. ')2*a&(i213(1 -+&3i.)a&1 d1 da(1:
< +ervi"i( %perai%na de a(di# p(&i" in#ern =7i$i(ni in#er$e"#%riae>
< +ervi"i( de "%%rd%nare: eva(are )i rap%r#are
< Dire"ia de P%i#i"i 5enerae )i +#ra#egie a 7E* < UCA+7*C
< C%mi#e#( de A(di# P(&i" In#ern =CAPI>
< C(r#ea de C%n#(ri a R%maniei =CCR>
< C%mpar#imen#ee de a(di# p(&i" in#ern din "adr( en#i#a#i%r p(&i"e: in"($iv
din $#r("#(rie #eri#%riae ae 7E*?
6. ')2*a&(i213(1 6131-i'ia&1
< +ervi"i( +#ra#egie $i 7e#%d%%gie 5eneraa =+75>
'. ')2*a&(i213(1 i2*,i'a(1 ;3 *&)'18+, a'(i7i(/ii:
< +ervi"i( +#ra#egie $i 7e#%d%%gie 5eneraa =+75>
B. DOCUMENTE DE RE"ERIN @REGLEMENTRIA APLICABILE ACTIVITII
PROCEDURATE
B.. R1:,1213(/&i i3(1&3ai)3a,1:
< +#andardee IIA
B.2. L1:i8,aia *&i2a&/
< +#andardee in#ernai%nae de a(di# in#ern @ $i#e<( IIA.
7
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
< Legea nr.12.'.--. privind a(di#( p(&i" in#ern?
< "adr( n%rma#iv ea&%ra# de CA*R ;n eg,#(r, "( a(di#( in#ern @ %rdin( CA*R
nr. !.12'.--- pen#r( apr%&area N%rme%r minimae de a(di# in#ern ="adr( genera>?
B.$. L1:i8,aia 81'+3da&/
< O7*P nr. 3B ' .--3 pen#r( apr%&area N%rme%r generae privind exer"i#area
a"#ivi#,ii de a(di# p(&i" in#ern
< O7*P nr. .0.'.--/ pen#r( apr%&area C%d((i privind "%nd(i#a e#i", a
a(di#%r((i in#ern?
< O7*P 32'.--/ pen#r( m%di4i"area $i "%mpe#area regemen#ari%r privind
a(di#( in#ern?
< O7*P nr. /.3'.--/ pen#r( m%di4i"area )i "%mpe#area N%rme%r generae
privind exer"i#area a"#ivi#,ii de a(di# p(&i" in#ern?
< O7*P nr.!2-.'.--0 pen#r( apr%&area n%rme%r privind %rganizarea )i
exer"i#area a"#ivi#,ii de "%n$iiere.
B.5. A,(1 d)'+213(1! i3',+8i7 &1:,1213(/&i i3(1&31 a,1 13(i(/ii *+6,i'1
< Reg(amen#( de %rganizare )i 4(n"i%nare a 7E*?
< $i#e<( CA*R
< $i#e<( CCR
< $i#e<( CECCAR
< rap%ar#e de a(di# in#%"mi#e de di4eri#e en#i#a#i p(&i"e privind reaizarea de
mi$i(ni de a(di# in d%meni( re$pe"#iv de a"#ivi#a#e?
< diver$e regemen#ari privind #e6ni"i de e$an#i%nare?
< 4i)ee p%$#(ri%r.
C. DE"INIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI #N PROCEDURA
OPERAIONAL
C.. D1-i3iii a,1 (1&213i,)&
N&.
'&(.
T1&213+, D1-i3iia 4i>8a+! da'/ 18(1 'a.+,! a'(+, 'a&1 d1-i314(1 (1&213+,
!. P&)'1d+&a
)*1&ai)3a,/
Prezen#area 4%rmaiza#,: ;n $"ri$: a #(#(r%r pa)i%r "e #re&(ie (rmai:
a me#%de%r de ("r( $#a&ii#e )i a reg(i%r de api"a# ;n vederea
reaiz,rii a"#ivi#,ii: "( privire a a$pe"#( pr%"e$(a
.. Edii1 a +31i
*&)'1d+&i
)*1&ai)3a,1
*%rma iniia, $a( a"#(aiza#,: d(p, "az: a (nei pr%"ed(ri
%perai%nae: apr%&a#, )i di4(za#,
3. R17i.ia ;3
'ad&+, +31i
1diii
A"i(nie de m%di4i"are: ad,(gare: $(primare $a( a#ee a$emenea:
d(p, "az: a (neia $a( a mai m(#%r "%mp%nen#e ae (nei ediii a
pr%"ed(rii %perai%nae: a"i(ni "are a( 4%$# apr%&a#e )i di4(za#e
/. S(a3da&d1
d1 a+di(
7%deee $a( $#andardee de a(di# 4(rnizeaz, (n "adr( minim: "e
permi#e a(di#%ri%r $, $#a&iea$", e#apee a(di#((i )i pr%"ed(rie
ne"e$are reaiz,rii %&ie"#ive%r a(di#((i. Pe &aza a"e$#%r "ri#erii $e
8
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
eva(eaz, "ai#a#ea rez(#a#e%r a(di#((i.
0 O&di3+, d1
81&7i'i+
7anda# genera a"%rda# de "a#re % a(#%ri#a#e "ai4i"a#a (n(i a(di#%r
in vederea in"eperii (nei mi$i(ni.
1 P&):&a2+,
d1 a+di(
Un d%"(men# "are en(mera pr%"ed(rie de (rma# in vederea
reaizarii mi$i(niii de a(di#
2
P,a3i-i'a&1a
a+di(+&i,)&
De4inirea %&ie"#ive%r: $#a&iirea p%i#i"i%r: na#(ra a"e$#%ra:
"aendar( de pr%"ed(ri $i #e$#ari de$#ina#e $a indeinea$"a
%&ie"#ivee "%n#r%ae%r $a( a mi$i(ni%r de a(di#
B Ci&'+i(+,
a+di(+,+i
Capa"i#a#ea de a iden#i4i"a % in4%rma#ie $i de a (rmari par"(r$(
a"e$#eia in#r<(n pr%"e$
C O6i1'(i71,1
2i8i+3ii
En(n#(ri generae ea&%ra#e de "a#re a(di#%rii in#erni $i de4inind
"eea "e e$#e prevaz(# a $e reaiza in #imp( mi$i(nii.
!- O6i1'(i71,1
2i8i+3ii
En(n(#(ri generae ea&%ra#e de "a#re a(di#%rii in#erni $i de4inind
"eea "e e$#e prevaz(# a $e reaiza in #imp( mi$i(niii.
!! P&)61,1 d1
a+di(
In4%rma#iie pe &aza "ar%ra $e 4(ndamen#eaza "%n"(ziie $i %piniie
a(di#%r((i.
!.
"i8a d1
*&)'1d+&a
D%"(men# $"ri$ "are anaizeaza 4ie"are din 4(n"#iie en#i#a#ii $i "are
prezin#a a 4ie"are e#apa p%$#(rie de ("r(: $ar"inie =%pera#iie de
exe"(#a#: in"($iv "%n#r%aee $i d%"(men#ee de $#a&ii#: de reaiza#
$i de 4%%$i#>.
!3
"IAP
*i$a de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&emei reprezin#a d%"(men#(
$in#e#i" "are prezin#a % di$4(n"#ie: indi"a na#(ra pr%&emei: 4ap#ee:
"a(zee: "%n$e"in#ee $i re"%mandarie pen#r( remediere.
!/
C)3(&),+,
i3(1&3
An$am&( ma$(ri%r (a#e de "a#re "%nd("ere in $"%p(
im&(na#a#irii ge$#i(nii ri$"((i $i "re$#erii pr%&a&ii#a#ii "a $"%p(rie $i
%&ie"#ivee $#a&ii#e $a 4ie a#in$e.
!0
Ca+.a
Expi"a#ia di4eren#ei in#re "ea ar #re&(i $a exi$#e $i "eea "e exi$#a
e4e"#iv
!1
Ri8'+,
Ori"e evenimen#: a"#i(ne: $i#(a#ie $a( "%mp%r#amen# "i impa"#
ne4av%ra&i a$(pra "apa"i#a#ii en#i#a#ii p(&i"e de a reaiza
%&ie"#ivee.
!2 S+*1&7i.a&1
a
*(n"#ie de reg(ari#a#e "%n$#and in (rmarirea a"#ivi#a#i%r $i
vaidarea %pera#ii%r: eemen# indi$pen$a&i pr%"e$((i de a(di#.
!B
R1.+,(a(1
Reprezin#a e4e"#ee m(n"ii pre$#a#e de "a#re a(di#%ri in
"%n"%rdan#a "( %&ie"#ivee a(di#((i.
!C C)3',+.ii Reprezin#a in#erpre#area "%n$#a#ari%r pe"and de a rez(#a#e
.- R1')2a3da&
i a,1
a+di(+,+i
Reprezin#a pi$#e de a"#i(ne avan$a#e de "a#re a(di#%r in 4(n"#ie de
rez(#a#ee $i "%n"(ziie %&#in(#e? pr%p(nerea 4%rm(a#a pen#r( a
"%re"#a de4i"ien#ee "%n$#a#a#e..
.!
P&)'18
An$am&( de a"#ivi#a#i "%rea#e $a( in#era"#ive "are #ran$4%rma
eemen#ee de in#rare in eemen#e de ie$ire.
..
Ra*)&(+, d1
a+di(
Opiniie $"ri$e ae a(di#%r((i $i a#e "%n$#a#ari: "are $e &azeaza pe
(n an$am&( de da#e 4inan"iare "er#e: rez(#and din#r<(n a(di# de
reg(ari#a#e: $a( ded("#ii ae a(di#%r((i "a (rmare a reaizarii (n(i
a(di# de per4%rman#a.
9
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
C.2. A6&17i1&i a,1 (1&213i,)&
N&.
'&(.
T1&213+, D1-i3iia 4i>8a+! da'/ 18(1 'a.+,! a'(+, 'a&1 d1-i314(1 (1&213+,
!. A Apr%&are
.. A6 Ar6ivare
3. Ap Api"are
/. API A(di# p(&i" in#ern
0. Av Avizare
1. CE C%m(ni#a#ea E(r%pean,
2. CER +ervi"i( de "%%rd%nare: eva(are: rap%r#are
B. DAPI Dire"ia de A(di# P(&i" In#ern
C. E Ea&%rare
!-. IIA In$#i#(#( a(di#%ri%r in#erni
!!. D Dnregi$#rare
!.. CA*R Camera a(di#%ri%r 4inan"iari din R%m9nia
!3. CCR C(r#ea de C%n#(ri a R%m9niei
!/. CECCAR Camera experi%r "%n#a&ii )i a "%n#a&ii%r a(#%rizai din R%m9nia
!0. CAI C%mpar#imen# de a(di# in#ern
!1. 7O4 7%ni#%r( O4i"ia a R%m9niei
!2. OAPI +ervi"i( %perai%na de a(di# p(&i" in#ern @ 7i$i(ni in#er$e"#%riae
!B. PO Pr%"ed(r, %perai%na,
!C. + +(pervizare
.-. +75 +ervi"i( pen#r( +#ra#egie )i 7e#%d%%gie 5enera,
.!. UCA+7*C Uni#a#ea Cen#raa de Arm%nizare a +i$#eme%r de 7anagemen#
*inan"iar )i C%n#r%
... UCAAPI Uni#a#ea Cen#ra, pen#r( Arm%nizarea A(di#((i P(&i" In#ern
.3. 3 3eri4i"are
./ CLC C6e$#i%nar( de (are a "(n%$#in#a
.0 CL3 C6e$#i%nar( @ i$#a de veri4i"are
.1 CCI C6e$#i%nar( de "%n#r% in#ern
.2 *IAP *i$a de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&eme%r
.B IE Ee6n%%gia in4%rma#iei
.C *CRI *%rm(ar de "%n$#a#are $i rap%r#are a ireg(ari#a#i%r
3- *UR *i$a de (rmarire a re"%mandari%r
3! UE Uni(nea E(r%peana
3. *E7AI *i$a de eva(are a mi$i(ni de a(di# in#ern
33 +AI +ervi"i( de a(di# in#ern
3/ DAI Depar#amen# de a(di# in#ern
10
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
D. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE
D.. G131&a,i(/i
Prezen#a pr%"ed(r, $e ea&%reaz, a nive( UCAAPI pen#r( reaizarea g6id(ri%r
pra"#i"e privind de$4a$(rarea (nei mi$i(ni de a(di# in#ern.
Ea&%rarea g6id((i pra"#i" are a &aza prevederie ar#. B i#. " din Legea nr. 12.'.--. privind
a(di#( p(&i" in#ern re4eri#%are a dezv%#area $i impemen#area (n%r pr%"ed(ri $i me#%d%%gii
(ni4%rme: &aza#e pe $#andardee de &(na pra"#i"a in#erna#i%nae in d%meni( a(di#((i in#ern.
56id( reprezin#a (n m%de pra"#i" de de$4a$(rare a (nei mi$i(ni de a(di# in#ern: prin
par"(rgerea e#ape%r $pe"i4i"e: a pr%"ed(ri%r $i d%"(men#e%r de ("r(. 56id( $e adre$eaza
a(di#%ri%r in#erni din $i$#em( p(&i" $i p%a#e "%n$#i#(i (n m%de de ("r( $i pen#r( a(di#%ri
in#erni din $e"#%r( priva#. De$emeni g6id( p%a#e $ervi manager((i pen#r( a (rmari: in "adr(
pr%"ed(ri de apr%&are a (nei mi$i(ni de a(di# in#ern: da"a a( 4%$# a#in$e %&ie"#ivee
pani4i"a#e.
Organi$mee ex#erne =CCR: UE> p%a#e (#iiza g6id( pra"#i" in a"#ivi#a#ie de
m%ni#%rizare $i'$a( eva(are:
Reaizarea g6id((i pra"#i" pre$(p(ne par"(rgerea pr%"ed(ri%r $i d%"(men#e%r
$pe"i4i"e a"#ivi#a#ii de a(di# in#ern: $#r("#(ra#e pe "ee pa#r( e#ape: a$#4e:
< prega#irea mi$i(nii de a(di# p(&i" in#ern
< in#erven#ia a 4a#a %"((i
< ea&%rarea Rap%r#((i de a(di# in#ern
< (rmarirea re"%mandari%r
Prin m%d( de ea&%rare $e (rmare$#e "a (n g6id pra"#i" $a aA(#e a(di#%rii in#erni in
eva(area $i$#em((i de "%n#r% in#ern: pe &aza anaizei ri$"(ri%r: din p(n"#( de vedere a
4ia&ii#a#ii $i in#egri#a#ii in4%rma#ii%r 4inan"iare $i %pera#i%nae: e4i"a"i#a#ii $i e4i"ien#ei %pera#ii%r:
pr%#eAarii pa#rim%ni((i: re$pe"#arii egi%r: regemen#ari%r $i pr%"ed(ri%r.
D.2. D)'+213(1 +(i,i.a(1
D.2.. Li8(a 4i *&)713i13a d)'+213(1,)&
a. Cadr( egi$a#iv $i n%rma#iv privind %rganizarea $i exer"i#area a(di#((i p(&i"
in#ern?
&. Rap%ar#ee de eva(are ae CCR: "api#%( re4eri#%r a eva(area a(di#((i
in#ern: $i#e<( CCR?
". Cen#raiza#%r( pr%p(neri%r: $(ge$#ii%r )i e<mai<(ri%r pr%veni#e din $i$#em(
p(&i": reaiza# ;n "adr( +75?
d Rap%r#( an(a a UCAAPI?
e. 7%ni#%r( O4i"ia a R%m9niei: pr%&eme ega#e de a(di#( in#ern: pr%&eme
ega#e de a"#ivi#a#ie de$4a$(ra#e in "adr( 4ie"ar(i d%meni( de a"#ivi#a#e?
4. Rap%ar#e de a(di# in#%"mi#e de di4eri#e en#i#a#i p(&i"e privind reaizarea (nei
mi$i(ni de a(di#?
g: Pr%"ed(ri de ("r( ea&%ra#e de di4eri#e en#i#a#i p(&i"e privind der(area (nei
a"#ivi#a#i in#r<(n an(mi# d%meni( de a"#ivi#a#e?
11
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
D.2.2. C)3i3+(+, 4i &),+, d)'+213(1,)&
a. rap%ar#ee de m%ni#%rizare ea&%ra#e de CE @ $e v%r anaiza ;n "%n#ex#
"api#%ee "are a( impa"# a$(pra m%di4i",rii g6id(ri%r pra"#i"e?
&. m%di4i"area egi$aiei a"#(ae privind (n an(mi# d%meni( de a"#ivi#a#e: #re&(ie
$, $e re4e"#e prin a"#(aizarea a"#ivi#a#ii%r de$4a$(ra#e in "adr( a"e(i d%meni( de a"#ivi#a#e
$i a i$#ei %pera#i(ni%r der(a#e in reaizarea a"#ivi#a#ii re$pe"#ive?
". $#andardee de a(di# in#ern n%( ap,r(#e )i m%di4i",rie ad($e "e%r deAa
exi$#en#e 4(rnizeaz, n%i dire"ii de a"i(ne in $#a&iirea e#ape%r de ea&%rare a g6id(ri%r
pra"#i"e?
d. rap%ar#ee de eva(are ae CCR @ anaiza#e prin pri$ma re"%mand,ri%r privind
a"#ivi#a#ea de a(di# in#ern: prive$" ne"e$i#,ie de ;m&(n,#,ire a "adr((i de pani4i"are a
mi$i(ni de a(di# $i in anaiza ri$"(ri%r?
e. pe &aza r,$p(n$(ri%r 4%rm(a#e a nive( +75 $e ex#rag pr%p(neri de
;m&(n,#,ire a g6id(ri%r pra"#i"e?
4. arm%nizarea p%i#i"ii ;n d%meni( a(di#((i p(&i" in#ern "( &(na pra"#i",
in#ernai%na, ;n d%meni( reprezin#, (n %&ie"#iv prin"ipa a a"#(aiz,rii g6id(ri%r pra"#i"e.
g. apari#ia de n%i %pera#ii in reaizarea a"#ivi#a#ii pre$(p(ne % n%(a $(""e$i(ne a
%pera#ii%r $i apari#ia de n%i ri$"(ri?
6. pr%"ed(rie de ("r( @ $e v%r (rmari %pera#iie der(a#e in reaizarea a"#ivi#a#ii
$i iden#i4i"area "e%r n%( apar(#e?
i. rap%ar#ee de a(di# @ $e v%r anaiza di$4(n"#iie "%n$#a#a#e pe #imp( mi$i(nii%r
de a(di# in#ern: d%"(men#ee de ("r( in#%"mi#e in vederea 4(ndamen#arii "api#%((i privind
in#erven#ia a 4a#a %"((i.
D.2.$. Ci&'+i(+, d)'+213(1,)&
D%"(men#ee de pe $i#e<( en#i#a#i%r p(&i"e =Rap%r#( de #ara< $i#e<( 7E*: Rap%ar#ee
de m%ni#%rizare ae CE< $i#e<( 7E*: +#andardee in#erna#i%nae de a(di#< $i#e<( IIA: rap%ar#ee
de eva(are ea&%ra#e de CCR< $i#e<( CCR> $e preia( de a(di#%ri: in4%rma#iie pre(a#e $e
pre("reaza a nive( +75: d%"(men#ee pr%"ed(rae in#%"mi#e $e avizeaza de $e4( +75 +I
+E APROFA DE Dire"#%r( 5enera UCAAPI. D%"(men#ee pre(a#e $e ar6iveaza a nive(
$ervi"i((i.
D%"(men#ee in#%"mi#e de en#i#a#ie p(&i"e =rap%ar#e de a(di#: pr%"ed(ri de ("r(> $(n#
primi#e a $e"re#aria#( UCAAPI: $e repar#izeaza a nive( $ervi"i((i +75: (nde $(n# pre(a#e
de a(di#%ri $i pre("ra#e: d%"(men#ee pr%"ed(rae in#%"mi#e $(n# aviza#e de $e4( +75 $i
apr%&a#e de Dire"#%r( 5enera UCAAPI: d(pa "are $(n# pre(a#e in g6id. D%"(men#ee primi#e
$(n# ar6iva#e a nive( $ervi"i((i.
D%"(men#ee in#%"mi#e a nive( (nei en#i#a#i p(&i"e (rmare (nei mi$i(ni de a(di#
p(&i" de$4a$(ra#e: $(n# pre("ra#e a nive( +75: d%"(men#ee pr%"ed(rae in#%"mi#e in (rma
anaizei $(n# aviza#e de $e4( +75 $i apr%&a#e de Dire"#%r( 5enera UCAAPI $i pre(a#e in
g6id. D%"(men#ee in &aza "ar%ra $<a reaiza# d%"(men#area $i in4%rmarea $(n# re$#i#(i#e
en#i#a#i%r p(&i"e in "a(za.
12
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
D.$. R18+&81 31'18a&1
D.$.. R18+&81 2a(1&ia,1
< pr%gram egi$a#iv a"#(aiza#?
< "%mp(#ere: ap#%p(ri?
< a""e$ In#erne#: In#rane#?
< a&%namen#e p#. $i#e<(ri =de exemp( $i#e<( IIA>
< a&%namen#e a di4eri#e p(&i"aii de $pe"iai#a#e
< &ir%#i", G "%n$(ma&ie
D.$.2. R18+&81 +2a31
< a(di#%r in#ern @ . p%$#(ri < paria
< )e4 $ervi"i( +75 @ paria
D.$.$. R18+&81 -i3a3'ia&1
< prevederie &(ge#are ae $(me%r ne"e$are privind "6e#(iei%r de
4(n"i%nare =ma#eriae "%n$(ma&ie: ;n#reinerea %gi$#i"ii: "6e#(ieie a4eren#e drep#(ri%r
per$%na((i dire"# impi"a#>.
D.5. M)d+, d1 ,+'&+
D.5.. P,a3i-i'a&1a )*1&ai+3i,)& 4i a'i+3i,)& a'(i7i(/ii
Pani4i"area %pera#i(ni%r $i a"#i(ni%r de ea&%rare a g6id(ri%r pra"#i"e privind
de$4a$(rarea (ne( a"#ivi#a#i de a(di#: $e reaizeaza prin par"(rgerea e#ape%r: pr%"ed(ri%r $i
d%"(men#e%r de ("r( in "%n4%rmi#a#e "( Pan( an(a de a"#ivi#a#e: pe an( in "(r$: ea&%ra# in
&aza Pan((i m(#ian(a a UCAAPI.
Pani4i"area ea&%rarii g6id(ri%r a 4%$# reaiza#a avand a &aza re$(r$ee (mane
exi$#en#e $i #inand "%n# de "ara"#er( imi#a# a re$(r$e%r 4inan"iare.
5rad( de $#r("#(rare a pr%"e$((i de pani4i"are $e reaizeaza in 4(n"#ie de "an#i#a#ea
de in4%rma#ii ne"e$ara a 4i "%e"#a#a: de v%(m( de pre("ra#: de d%"(men#ee ne"e$are a 4i
ea&%ra#e: in"($iv a d%"(men#e%r de "%n$#a#are.
In vederea ea&%rarii g6id(ri%r a(di#%rii in#erni $e d%"(men#eaza $i a$(pra (rma#%are%r
pr%&eme $pe"i4i"e:
< di4eri#e $i#e<(ri pen#r( "%e"#area in4%rma#ii%r?
< even#(aee par#i"ipari a de$4a$(rarea mi$i(ni%r de a(di# in#ern?
< iden#i4i"area a"#ivi#a#i%r $i %pera#ii%r a(di#a&ie?
< iden#i4i"area ri$"(ri%r reprezen#a#ive $i anaiza a"e$#%ra?
< $#a&iirea #ip(ri%r de i$#e de veri4i"are: "6e$#i%nare: #e$#e: in#ervi(ri "e v%r 4i
ea&%ra#e?
< m%d( de ea&%rare a d%"(men#e%r de ("r( $i a d%"(men#e%r de "%n$#a#are?
< $#a&iirea $i#em((i de ea&%rare a RAI?
< $#a&iirea $i$#em((i de (rmarire a impemen#arii re"%madari%r?
In a"ea$i #imp: a( 4%$# (a#e in "a"( $i even#(aee ri$"(ri de nereaizare a %&ie"#ive%r:
ri$"(rie $emni4i"a#ive de neade"vare in "%a&%rare $a( rap%r#area a"#ivi#a#ii: ri$"(rie maA%re
13
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
"are p%# a4e"#a e4i"a"i#a#ea $i e4i"ien#a reaizarii mi$i(nii: re$pe"#iv grad( de in"redere in
in4%rma#iie primi#e din par#ea en#i#a#ii.
D.5.2. D1&+,a&1a )*1&ai+3i,)& 4i a'i+3i,)& a'(i7i(/ii
Ea&%rarea g6id((i pra"#i" privind de$4,)(rarea mi$i(ni de a(di# pre$(p(ne
par"(rgerea pr%"ed(ri%r $i d%"(men#e%r $pe"i4i"e a"#ivi#,ii de a(di# in#ern: $#r("#(ra#e pe
"ee pa#r( e#ape prezen#a#e in n%rmee generae. In "adr( 4ie",rei e#ape $e v%r reaiza
pr%"ed(rie $i $e v%r ea&%ra d%"(men#ee $pe"i4i"e.
In "adr( "e%r pa#r( e#ape $e par"(rg pr%"ed(rie $i $e ea&%reaza d%"(men#e $pe"i4i"e
in 4%rma#ee "( "adr( n%rma#iv in vig%are pen#r( der(area mi$i(ni%r de a(di# in#ern:
< in "adr( Etapei de pregatire a misiuni de audit intern $(n# ea&%ra#e
pr%"ed(rie privind ini#ierea a(di#((i: "%e"#area $i pre("rarea in4%rma#ii%r: anaiza ri$"(ri%r:
ea&%rarea pr%grame%r de a(di#: $edin#a de de$"6idere?:
< in "adr( Etapei de interventie la fata locului $(n# ea&%ra#e pr%"ed(rie
privind "%e"#area d%vezi%r: "%n$#a#area $i rap%r#area ireg(ari#a#i%r: reviz(irea d%"(men#e%r
de ("r(: $edin#a de in"6idere?
< in "adr( Etapei de elaborare a raportului de audit intern $(n# ea&%ra#e
pr%"ed(rie privind ea&%rarea pr%ie"#((i de rap%r# de a(di#: #ran$mi#erea pr%ie"#((i de rap%r#
de a(di# in#ern: reaizarea re(ni(ni de "%n"iiere: ea&%rarea rap%r#((i 4ina: di4(zarea
rap%r#((i de a(di#?
< in "adr( Etapei de urmarire a recomandarilor $(n# ea&%ra#e pr%"ed(rie
privind (rmarirea re"%mandari%r: reaizarea $(pervizarii d%"(men#e%r: ea&%rarea
pr%gram((i de im&(na#a#ire a "ai#a#ii.
A"e$#e e#ape $(n# pani4i"a#e a 4i reaiza#e "%n4%rm Pr%gram((i de a(di# in#ern: pen#r(
4ie"are e#apa 4iind $#a&ii#e peri%ade de reaizare in 4(n"#ie de d%"(men#a#ia de anaiza#:
pre("rarie ne"e$are $i "%mpexi#a#ea d%"(men#e%r ea&%ra#e.
Pr%ie"#( g6id((i pra"#i" $e #ran$mi#e "%nd("erii $ervi"i((i: pen#r( anaiza in vederea
$(pervizarii g6id((i.
D.5.2.. P&1:/(i&1a 2i8i+3i d1 a+di(
aA P&1:/(i&1a 2i8i+3ii d1 a+di(9 i3ii1&1a a+di(+,+i
A+di()&ii i3(1&3i
< anaizeaz, in4%rma#iie din pan( de a(di# "( privire a %&ie"#ivee mi$i(ni de a(di#:
peri%ada a(di#arii: e"6ipa de a(di#%ri de$emna#a $a reaizeze mi$i(nea de a(di#?
< anaizeaza da"a %&ie"#ivee mi$i(ni de a(di# p%# $(4eri m%di4i"ari: (rmare m%di4i"arii%r
egi$a#ive: re"%mandari ae %rgani$me%r "are eva(eaza a"#ivi#a#ea de a(di#?
< in#%"me$" m%de( de %rdin de $ervi"i(?
< (rmare$" "a %&ie"#ivee de a(di# "(prin$e in pan( de a(di# $a 4ie "(prin$e in %rdin(
de $ervi"i(: peri%ada a(di#arii $a "%re$p(nda "( pani4i"area ini#iaa?
< ea&%reaza de"ara#iie de independen#a?
< ea&%reaza m%de( de n%#i4i"are privind de"an$area mi$i(ni de a(di#?
< (rmare$" da"a $(n# in"%mpa#i&ii#a#i $i da"a p%# 4i A($#i4i"a#e: in "az "%n#rar 4a"
14
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
men#i(nea "( de$emnarea (n(i a# a(di#%r "are $a 4a"a par#e din e"6ipa de a(di#?
< ea&%reaza m%de( de N%#i4i"are privind de"an$area mi$i(nii de a(di# $i (rmare$"
"%n"%rdan#a %&ie"#ive%r de a(di# men#i%na#e: $a "%re$p(nda "( "ee din pan( de a(di#?
< arg(men#eaz, ne"e$i#a#ea de ea&%rare a %rdin((i de $ervi"i(: de"araiei de
independen, $i n%#i4i"arii privind de"an)area mi$i(nii de a(di# in#ern?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e:
in"%mpa#i&ii#,#i%r anaiza#e $i m%di4i"a#e "( privire a reda"#area "api#%((i privind ini#ierea
a(di#((i?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ini#ierea a(di#((i $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea $i iden#i4i"area eemen#e%r "e #re&(ie
m%di4i"a#e privind %rdin( de $ervi"i(: de"araia de independen, $i n%#i4i"area privind
de"an)area mi$i(ni de a(di# in#ern $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i privind ini#ierea
a(di#((i:
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are =p(n"#ee $a&e: %&ie"#ive: m%di4i"ari egi$a#ive>
< $#a&ie)#e "%n"ep#ee "are #re&(ie m%di4i"a#e )i'$a( ad,(ga#e
< anaizeaz, ainea#ee: %&ie"#ivee: in"%mpa#i&ii#aie "are #re&(ie m%di4i"a#e?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e "api#%((i
de prega#ire a mi$i(nii de a(di#< ini#ierea a(di#((i =%rdin de $ervi"i(: de"ara#ie de
independen#a: n%#i4i"are privind de"an$area mi$i(nii de a(di# in#ern
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?

Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaz, m%d( de reda"#are $i 4%rm(are a "api#%((i privind ini#ierea a(di#((i $i a
d%"(men#e%r de ("r( ea&%ra#e @ %rdin de $ervi"i(: de"ara#ie de independen#a: n%#i4i"are
privind de"an$area mi$i(nii de a(di# in#ern?:
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i a"#(aiza#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i privind ini#ierea
a(di#((i $i a d%"(men#e%r de ("r(@%rdin( de $ervi"i(: de"ara#ia de indeenden#a: n%#i4i"area
privind de"an$area mi$i(ni de a(di# in#ern?.
6A P&1:a(i&1a 2i8i+3ii d1 a+di(9 '),1'(a&1a 8i *&1,+'&a&1a i3-)&2a(ii,)&
A+di()&ii i3(1&3i
< veri4i"a exi$#en#a "%e"#arii d%"(men#e%r din #%a#e $(r$ee $i $%r#eaza in4%rma#iie pe
%&ie"#ive de anaiza#?
< iden#i4i"a prin"ipaee eemen#e ae "%n#ex#((i in$#i#(#i%na $i $%"i%<e"%n%mi"
privind d%meni( de a"#ivi#a#e anaiza#?
< "(n%a$#erea %rganizarii a"#ivi#a#ii: a #e6ni"i%r de ("r(: a nivee%r de
15
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
admini$#rare?
< iden#i4i"area p(n"#e%r "6eie a der(arii a"#ivi#a#ii d%meni((i anaiza# $i a
$i$#eme%r de "%n#r% ade"va#e?
< in 4(n"#ie de ev%(#ia de$4a$(rarii a"#ivi#a#ii anaiza#e: a %&ie"#ive%r pani4i"a#e:
pr%"edeaza a anaiza in4%rma#ii%r:
< anaiza "adr((i n%rma#iv "e regemen#eaza d%meni('a"#ivi#a#ea anaiza#a?
< anaiza 4a"#%ri%r $($"ep#i&ii de a impiedi"a &(na de$4a$(rare a a"#ivi#a#ii
anaiza#e?
< iden#i4i"area $i $#a&iirea "ir"(i#((i d%"(men#e%r?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea pre("rarii in4%rma#ii%r "%e"#a#e < eemen#ee "%n#ex#((i
in$#i#(#i%na: %rganizarea en#i#a#ii: iden#i4i"area p(n"#e%r "6eiea 4(n"#i%narii en#i#a#ii: eva(area
ri$"(ri%r "( in"iden#a: iden#i4i"area in4%rma#ii%r pr%&an#e?
< anaizeaza "adr( n%rma#iv: 4a"#%rii $($"ep#i&ii de impiedi"are a mi$i(ni de a(di#:
m%d( de %rganizare a en#i#a#ii?
< de#aiaza 4ie"are a"#ivi#a#e in %pera#ii $(""e$ive $i de4ine$" pen#r( 4ie"are %pera#i(ne
"%n#r%aee $pe"i4i"e $i de#ermina m%dai#a#ea de 4(n"#i%nare pen#r( "a en#i#a#ea $a a#inga
%&ie"#iv( $i $a eimine ri$"( $i ea&%reaza i$#a de#aia#a a %pera#ii%r $(""e$ive?
< arg(men#eaz, ne"e$i#a#ea de ea&%rare a "api#%((i privind "%e"#area $i pre("rarea
in4%rma#ii%r?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind "%e"#area $i pre("rarea in4%rma#ii%r?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind iden#i4i"area eemen#e%r "e #re&(ie m%di4i"a#e $i m%d(
de reda"#are a "api#%((i privind "%e"#area $i pre("rarea in4%rma#ii%r:
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are =%&ie"#ive>
< $#a&ie)#e "%n"ep#ee "are #re&(ie a"#(aiza#e )i'$a( ad,(ga#e
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de "%mpe#are a #ex#e%r $i a ne"e$i#a#i%r de ad,(gire
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia
"api#%((i de prega#ire a mi$i(nii de a(di#< "%e"#area $i pre("rarea in4%rma#ii%r?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( ne"%n4%rmi#a#ie "%n$#a#a#e in
anaiza pre"eden#a: ma$(rie "%re"#ive de impemen#a# $i eemen#ee "are #re&(ie a"#(aiza#e?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaz, m%d( de reda"#are privind "%n"ep#ee: #ex#ee )i eemen#ee ;n "%nexi(ne:
m%d( de 4%rm(are a "api#%((i: d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e =i$#a de#aia#a>:
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i a"#(aiza#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are d%"(men#e%r de ini#iere a
a(di#((i @"%e"#area $i re("rarea in4%rma#ii%r: ;n vederea in#r%d("erii $i a"#(aizarii g6id((i.
16
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
'A P&1:a(i&1a 2i8i+3ii d1 a+di(9 a3a,i.a &i8'+&i,)&
A+di()&i i3(1&3i
9 in &aza iden#i4i"arii %pera#ii%r in der(area $i reaizarea a"#ivi#a#ii: e4e"#(eza %
ierar6izare a %pera#iie: anaiza a ri$"(ri%r $i $ee"#ie a %&ie"#e%r de a(di#a#:
< iden#i4i"a %pera#iie ne"e$are reaizarii a"#ivi#a#ii anaiza#e $i 4ixeaza perime#r(
de anaiza: de#aiaza 4ie"are a"#ivi#a#e in %pera#ii $(""e$ive?
< pen#r( 4ie"are %pera#i(ne in par#e de4ine$#e %pera#i(nie pe "are #re&(ie $a e
indepinea$"a din p(n"# de vedere a "%n#r%ae%r $pe"i4i"e $i ri$"(ri%r a4eren#e?
< ea&%reaza i$#a "en#raiza#%re a %&ie"#e%r a(di#a&ie?
< iden#i4i"a ri$"(rie a4eren#e 4ie"arei %pera#ii $#a&ii#e $i impa"#( 4inan"iar a
a"e$#%ra?
< $#a&ie$#e "ri#eriie de anaiza a ri$"(ri%r?
< $#a&ie$#e nive( ri$"((i pen#r( 4ie"are "ri#eri( $i p(n"#aA( #%#a "ri#eri((i
(#iiza#?
< "a$eaza ri$"(rie pe &aza p(n"#aAe%r #%#ae %&#in(#e: iera6izeaza a"#ivi#a#ie
"e (rmeaza a 4i a(di#a#e $i ea&%reaza #a&e( p(n"#e #ari $i p(n"#e $a&e?
< ea&%reaza #ema#i"a in de#ai( privind %&ie"#ee de a(di#a# $ee"#a#e?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea anaizei ri$"(ri%r $i ea&%rarii d%"(men#e%r de ("r(?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind ini#ierea a(di#((i?
< ea&%reaza d%"(men#ee de ("r( privind iden#i4i"area ri$"(ri%r: $#a&iirea "ri#erii%r $i
anaiza ri$"(ri%r: ierar6izarea ri$"(ri%r: in#%"mirea #a&e((i p(n"#e #ari $i p(n"#e $a&e:
ea&%rarea #ema#i"ii in de#ai( a %pera#ii%r de a(di#a#?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ini#ierea a(di#((i $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind iden#i4i"area ri$"(ri%r: $#a&iirea "ri#erii%r $i anaiza
ri$"(ri%r: ierar6izarea ri$"(ri%r: in#%"mirea #a&e((i p(n"#e #ari $i p(n"#e $a&e: ea&%rarea
#ema#i"ii in de#ai( a %pera#ii%r de a(di#a#?
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are =%pera#ii n%i: ri$"(ri n%i: p%nderi di4eri#e: "a$ari
di4eri#e>
< $#a&ie)#e n%( "%n#in(# a d%"(men#e%r de ("r(?
< $#a&ie$#e ri$"(rie a4eren#e 4ie"arei %pera#ii?
< $#a&ie$#e i$#a %pera#ii%r a(di#a&ie in 4(n"#ie de anaiza ri$"(ri%r
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia
in "adr( 4ie"arei e#ape de iden#i4i"are a %pera#i(ni%r: anaiza a ri$"(ri%r $i $#a&iire a
%&ie"#e%r a(di#a&ie?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie apar(#e in anaiza $i
"a$area ri$"(ri%r $i $#a&iirea %pera#i(ni%r de a(di#a#?
17
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaz, d%"(men#ee de ("r( privind iden#i4i"area %pera#ii%r: anaiza $i "a$area
ri$"(ri%r $i $#a&iirea %pera#ii%r de a(di#a#:
< anaizeaz, %pera#iie der(a#e in reaizarea a"#ivi#a#ii: in iden#i4i"area $i anaiza
ri$"(ri%r $i $#a&iirea %pera#ii%r de a(di#a#?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i a"#(aiza#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are d%"(men#e%r de ini#iere a
a(di#((i @"%e"#area $i re("rarea in4%rma#ii%r: ;n vederea in#r%d("erii $i a"#(aizarii g6id((i.
dA P&1:a(i&1a 2i8i+3ii d1 a+di(9 1,a6)&a&1a *&):&a2+,+i d1 a+di( *+6,i'
i3(1&3
A+di()&ii i3(1&3i
< viz(aizeaza d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e privind $#a&iirea %pera#ii%r de a(di#a# $i
a ri$"(ri%r iden#i4i"a#e
< in &aza a"#ivi#a#i%r de a(di#a# $#a&ii#e prin #ema#i"a in de#ai( $#a&ie$#e %&ie"#ivee de
a(di#a#: a"#ivi#a#ie mi$i(ni de a(di#: $i a"#ivi#a#ie "are $e v%r der(a in "adr( 4ie"ar(i %&ie"#iv?
< in 4(n"#ie de "%mpexi#a#ea %pera#ii%r $i a"#ivi#a#i%r de a(di#a# anaizeaza $i de#ermina
peri%ada de #imp ne"e$ara pen#r( reaizarea 4ie"arei e#ape a mi$i(nii de a(di#: a re$(r$e%r
ma#eriae $i (mane ne"e$are: $#a&ie$#e "%mpar#imen#ee $(p($e a"#ivi#a#ii de a(di# $i %"(
(nde $e va de$4a$(ra $i
reaiza in#erven#ia a 4a#a %"((i?
< in &aza pr%gram((i de a(di# ea&%ra#: a d(ra#ei $#a&ii#e pen#r( reaizarea 4ie"ar(i
%&ie"#iv $i a re$(r$e%r (mane a%"a#e ea&%reaza pr%gram( de in#erven#ie a 4a#a %"((i:
< $#a&ie$#e %&ie"#ivee privind in#erven#ia a 4a#a %"((i?
< $#a&ie$#e in "adr( 4ie"ar(i %&ie"#iv de a(di# a"#ivi#a#ie "are v%r 4i a(di#a#e?
< in "adr( 4ie"arei a"#ivi#a#i $#a&ii#e $#a&ie$#e #ip( veri4i"arii "are va 4i e4e"#(a#:
%"( #e$#arii: d(ra#a #e$#arii $i a(di#%rii "are e v%r reaiza?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea ea&%rarii pr%gram((i de a(di# $i pr%gram((i de
in#erven#ie a 4a#a %"((i?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind ini#ierea a(di#((i?
< ea&%reaza d%"(men#ee de ("r( privind pr%gram( de a(di# $i pr%gram( in#erven#iei
a 4a#a %"((i?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ini#ierea a(di#((i $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea pr%gram((i de a(di# $i pr%gram((i de
18
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
in#erven#ie a 4a#a %"((i:
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are =%pera#ii n%i: #imp de ("r(: re$(r$e (mane
a%"a#e: me#%de $i #e6ni"i >
< $#a&ie)#e n%( "%n#in(# a pr%gram((i de a(di# $i a pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a
%"((i?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia in
"adr( pr%gram((i de a(di# $i a pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie apar(#e in pr%gram(
de a(di# $i in pr%gram( de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaz, "%n#in(#( pr%gram((i de a(di# $i pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i:
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a pr%gram((i de a(di# $i a
pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
1A P&1:a(i&1a 2i8i+3i d1 a+di( E d18'Fid1&1a 81di3(1i
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e privind %&ie"#ivee de a(di#a#: #ip(rie de
veri4i"ari "e $e v%r reaiza: #ip(rie de e$an#i%ane "e $e v%r reaiza?
< $#a&ie$" %&ie"#ivee de di$"(#a# in "adr( $edin#ei de de$"6idere
9 arg(men#eaza ne"e$i#a#ea %rganizarii $i de$4a$(rarii $edin#ei de de$"6idere?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind de$"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i?
< ea&%reaza d%"(men#( de ("r( privind 4%rmaizarea $edin#ei de de$"6idere @min(#a
$edin#ei de de$"6idere?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ini#ierea a(di#((i $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind %rganizarea $i
de$4a$(rarea a"#ivi#a#ii de de$"6iderea a in#erven#iei a 4a#a %"((i:
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are a "api#%((i privind %rganizarea a"#ivi#a#ii de
de$"6idere a in#erven#iei a 4a#a %"((i?
< (rmare$#e "(prinderea $i di$"(#area in "adr( $edin#ei de de$"6idere "e p(#in a
(rma#%are%r: prezen#area %&ie"#ive%r mi$i(nii de a(di#: $#a&iirea #ermene%r de rap%r#are a
$#adi((i veri4i"ari%r: prezen#area #ema#i"ii de a(di#a#: $#a&iirea "aendar((i in#aniri%r:
a""ep#area "ar#ei a(di#%r((i: a$ig(rarea "%ndi#ii%r de de$4a$(rare a mi$i(ni de a(di#?
< $#a&ie)#e n%( "%n#in(# a $edin#ei de de$"6idere?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia in
19
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
"adr( $edin#ei de de$"6idere?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie apar(#e in
prezen#area "api#%((i privind de$"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaz, "%n#in(#( "api#%((i privind de$"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i $i a
d%"(men#((i de ("r( @ min(#a $edin#ei de de$"6idere:
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a pr%gram((i de a(di# $i a
pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
D.5.2.2. I3(1&713(ia ,a -a(a ,)'+,+i
aA I3(1&713(ia ,a -a(a ,)'+,+i E '),1'(a&1a d)71.i,)&
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza pr%gram( de a(di# $i pr%gram( in#erven#iei a 4a#a %"((i $i i$i $#a&ie$"
%&ie"#ivee de reaiza# e peri%ada e#aei de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
< in &aza %&ie"#ive%r $#a&ii#e e4e"#(eza "(n%a$#erea pr%"e$((i $(p($ veri4i"arii $i
$#(dierea pr%"ed(ri%r a4eren#e pen#r( a"#ivi#a#ie'%pera#ie "(prin$e in pr%gram: ea&%reaza
"6e$#i%nar( de (are a "(n%$#iin#a?
< iden#i4i"a di$4(n"#iie $i "a(zee reae ae apari#iei a"e$#%ra $i even#(a
ea&%reaza "6e$#i%nar( de "%n#r% in#ern?
< pr%"edeaza a veri4i"area inregi$#rari%r "%n#a&ie $i d%"(men#e%r a4eren#e:
$#a&ie$#e "%ndi#iie pe "are #re&(ie $a e idepinea$"a 4ie"are %&ie"# a(di#a&i: ea&%reaza
"6e$#i%nar( i$#a de veri4i"are?
< pr%"edeaza a anaiza da#e%r $i in4%rma#ii%r $i eva(area e4i"ien#ei $i e4i"a"i#a#ii
"%n#r%ae%r in#erne?
< $#a&ie$" e$an#i%ane de anaiza in 4(n"#ie de pr%&ema anaiza#a: $#r("#(ra
p%p(a#iei $i marimea a"e$#eia?
< e4e"#(eaza #e$#ari in reaizarea 4ie"ar(i %&ie"#iv din pr%gram( in#erven#iei a
4a#a %"((i: pen#r( reaizarea #e$#ari%r api"a prin"ipaee #e6ni"i $i me#%de de a(di# in#ern?
< ea&%reaza 4%ie de ("r( $i in &aza a"e$#%ra: in 4(n"#ie de "%n$#a#ari $i
de4i"ien#ee "%n$#a#a#e in#%"me$" 4i$ee de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&eme%r?
< pen#r( 4ie"are de4i"ien#a "%n$#a#a#a de#aiaza "%n$#a#area e4e"#(a#a:
men#i%neaza "a(za exi$#en#ei a"e$#eia: A($#i4i"a "%n$e"in#a $i pr%p(ne re"%mandarea privind
remedierea a"e$#eia.
< men#i%neaza d%vezie "%e"#a#e in $($#inerea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e $i
(rmare$#e "a de4i"ien#ee "%n$#a#a#e $a ai&a grad de imp%r#an#a $i $a $e &azeze pe
d%"(men#e =d%vezi> A($#i4i"a#ive?
< ea&%reza #a&%( privind "ir"(i#( a(di#((i prin "are $#a&ie$#e 4(x(
in4%rma#ii%r: a#ri&(#ii $i re$p%n$a&ii#a#i: d%"(men#ee A($#i4i"a#ive?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea e4e"#(arii #e$#e%r: api"arii me#%de%r $i #e6ni"i%r de a(di#?
< eva(eaza impi"a#iie "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e a$(pra reaizari %&ie"#ive%r pr%p($e de
en#i#a#e?
20
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind in#erven#ia a 4a#a %"((i?
< pen#r( 4ie"are %&ie"#iv de a(di#a# $#a&ii#: in (rma anaizei ea&%reaza d%"(men#ee de
("r(: re$pe"#iv 4%i de ("r(: #e$#e: anaize privind e$an#i%anee: "6e$#i%naree de "%n#r%: 4i$ee
de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&eemei?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind in#erven#ia a 4a#a %"((i @ "%e"#area d%"(men#e%r $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i:
re$pe"#iv "%e"#area d%vezi%r:
< veri4i"a 4%ie de ("r( in#%"mi#e $i $e pr%n(n#a a$(pra "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< veri4i"a me#%dee $i #e6ni"ie de a(di# api"a#e in vederea reaizari %&ie"#ive%r
$#a&ii#e prin pr%gram( de a(di#?
< veri4i"a m%d( de ea&%rare $i $#a&iirea e$an#i%ane%r?
< $e pr%n(n#a a$(p#a "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e $i m%d((i de reda"#are a a"e$#%ra?
< anaizeaza m%d( de ea&%rarea a 4i$e%r de "%n$#a#are $i anaiza a
pr%&eme%r: a m%d((i de iden#i4i"are a "a(ze%r $i A($#i4i"are a "%n$"in#e%r?
< veri4i"a d%vezie "%e"#a#e $i apre"iaza da"a a"e$#e $(n# A($#i4i"a#ive in
$($#inerea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e in "adr(
d%"(men#e%r reaiza#e pen#r( in#erven#ia a 4a#a %"((i @ "%e"#area d%vezi%r $i prezin#a $pre
apr%&are "ap%#%( $i d%"(men#ee de ("r( dire"#%r((i genera a UCAAPI?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i a
"e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaza m%d( de reda"#are $i 4%rm(are a "api#%((i privind in#erven#ia a 4a#a
%"((i @ "%e"#area d%vezi%r $i a d%"(men#e%r de ("r( ea&%ra#e< 4%i de ("r(: "6e$#i%nare:
#e$#e: 4i$e de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&emei?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i privind in#erven#ia
a 4a#a %"((i<"%e"#area d%"(men#e%r $i a d%"(men#e%r de ("r( in#%"mi#e?
6A I3(1&713(ia ,a -a(a ,)'+,+i E ')38(a(a&1a 8i &a*)&(a&1a i&1:+,a&i(a(i,)&
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza "%n$#a#arie e4e"#(a#e $i de4i"ien#ee "%n$#a#a#e?
< iden#i4i"a ireg(ari#a#ie apar(#e $i in#%"me$#e 4%rm(ar( de "%n$#a#are $i rap%r#are?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea in#%"mirii 4%rm(are%r de "%n$#a#are $i rap%r#are a
21
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
ireg(ari#a#i%r?
< arg(men#eaza "a(zee pr%d("eri a"e$#%r ireg(ari#a#i:
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind "%n$#a#area $i rap%r#area ireg(ari#a#i%r?
< ea&%reaza d%"(men#ee de ("r(: re$pe"#iv 4i$a de iden#i4i"are $i rap%r#are a
ireg(ari#a#i%r?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind "%n$#a#area $i rap%r#area ireg(ari#a#i%r?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind "%n$#a#area $i rap%r#area
ireg(ari#a#i%r: re$pe"#iv "%e"#area d%vezi%r:
< veri4i"a d%"(men#ee ("r( in#%"mi#e @ 4i$ee de "%n$#a#are $i rap%r#are a
ireg(ari#a#i%r $i $e pr%n(n#a a$(pra "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< veri4i"a da"a a"e$#e "%n$#a#ari $e &azeaza pe d%vezi $i da"a a"e$#ea $(n#
A($#i4i"a#ive?
- anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e in "adr(
"api#%((i de "%n$#a#are $i rap%r#are a ireg(ari#a#i%r $i a d%"(men#e%r de ("r( in#%"mi#e?
< prezin#a dire"#%r((i genera UCAAPI "api#%( de "%n$#a#are $i rap%r#are a
ireg(ari#a#i%r $i d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaza m%d( de reda"#are $i 4%rm(are a "api#%((i privind "%n$#a#area $i
rap%r#area ireg(ari#a#i%r $i a d%"(men#e%r de ("r( ea&%ra#e?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a d%"(men#e%r "e reprezin#a
"%n$#a#area $i rap%r#area ireg(ari#a#i%r?
'A I3(1&713(ia ,a -a(a ,)'+,+i E &17i.+i&1a d)'+213(1,)& d1 ,+'&+
A+di()&i i3(1&3i
< reviz(ie$" "api#%( privind "%n$#i#(irea d%$are%r de a(di# p(&i" in#ern?
< reviz(ie$" d%"(men#ee in#%"mi#e pe #imp( a"#i(ni de ea&%rare g6id((i?
< reviz(ie$" d%vezie "%e"#a#e pe #imp( in#erven#iei a 4a#a %"((i: in vederea $($#inerii
"%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< ea&%reaza "api#%( din g6id privind "%n$#i#(irea d%$are%r de a(di# p(&i" in#ern?
< ea&%reaza d%"(men#( de ("r( privind reviz(irea d%"(men#e%r?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea ea&%rarii "api#%((i privind "%n$#i#(irea d%$are%r de a(di#
p(&i" in#ern?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
22
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
reda"#area "api#%((i privind reviz(irea d%"(men#e%r de ("r(?
< ea&%reaza d%"(men#ee de ("r(: re$pe"#iv 4i$a de reviz(ire a d%"(men#e%r de ("r(?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind "%n$#a#area $i rap%r#area ireg(ari#a#i%r?

1-+, SMG
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia
in "adr( "api#%((i privind d%$aree de a(di# p(&i" in#ern?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie pr%p($e in "adr(
"api#%((i privind d%$aree de a(di# p(&i" in#ern?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaza m%d( de reda"#are $i 4%rm(are a "api#%((i de reviz(irea d%"(men#e%r
de ("r( privind d%$aree de a(di# p(&i" in#ern?
< anaizeaz, )i eva(eaz, m%di4i",rie pr%p($e $i ia de"izii privind a&%rdarea
pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i din g6id privind
d%$aree de a(di# p(&i" in#ern?
dA I3(1&713(ia ,a -a(a ,)'+,+i E i3'Fid1&1a i3(1&713(i1i ,a -a(a ,)'+,+i
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza $i veri4i"a d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e privind in#erven#ia a 4a#a
%"((i?
< viz(aizeaza $i veri4i"a d%vezie "%e"#a#e in $($#inerea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< $#a&ie$" %&ie"#ivee de di$"(#a# in "adr( $edin#ei de in"6idere?
9 arg(men#eaza ne"e$i#a#ea %rganizarii $i de$4a$(rarii $edin#ei de in"6idere?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind in"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i?
< ea&%reaza d%"(men#( de ("r( privind 4%rmaizarea $edin#ei de in"6idere @min(#a
$edin#ei de in"6idere?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ini#ierea a(di#((i $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind %rganizarea $i
de$4a$(rarea a"#ivi#a#ii de in"6idere a in#erven#iei a 4a#a %"((i:
23
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are a "api#%((i privind %rganizarea a"#ivi#a#ii de
in"6idere a in#erven#iei a 4a#a %"((i $i a d%"(men#((i de ("r( in#%"mi#< min(#a $edin#ei de
in"6idere?
< (rmare$#e "(prinderea $i di$"(#area in "adr( $edin#ei de in"6idere "e p(#in a
(rma#%are%r: "%n$#a#arie e4e"#(a#e: de4i"ien#ee "%n$#a#a#e: exprimarea %piniei a(di#%ri%r
in#erni in ega#(ra "( e4e"#(area mi$(ni de a(di# in#ern: prezen#area re"%mandari%r?
< anaizeaza "aendar( de impemen#are a re"%mandari%r: ma$(rie pr%p($e in
$%(#i%narea de4i"ien#e%r: #ermenee de impemen#are?
< $#a&ie)#e n%( "%n#in(# a $edin#ei de in"6idere?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia in
"adr( $edin#ei de in"6idere?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie apar(#e in
prezen#area "api#%((i privind in"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaz, "%n#in(#( "api#%((i privind de$"6iderea in#erven#iei a 4a#a %"((i $i a
d%"(men#((i de ("r( @ min(#a $edin#ei de de$"6idere:
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a pr%gram((i de a(di# $i a
pr%gram((i de in#erven#ie a 4a#a %"((i?
D.5.2.$. E,a6)&a&1a &a*)&(+,+i d1 a+di( *+6,i' i3(1&3
aA E,a6)&a&1a *&)i1'(+,+i d1 &a*)&( d1 a+di( 8i (&a382i(1&1a a'18(+ia
A+di()&i i3(1&3i
< in &aza pr%gram((i de a(di# ea&%reaza pr%ie"#( de rap%r# de a(di#?
< de$"ri( #ip( de a(di# $i &aza egaa a mi$i(ni de a(di#?
< prezin#a da#ee de iden#i4i"are a mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern?
< iden#i4i"a a"#ivi#a#ea a(di#a#a $i prezin#a in4%rma#ii "( privire a mi$i(nea de a(di#
in#ern?
< prezin#a m%d( de de$4a$(rare a mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern?
< expi"a #e6ni"ie $i in$#r(men#ee de a(di# p(&i" in#ern 4%%$i#e pen#r( reaizarea
%&ie"#ive%r mi$i(ni de a(di#?
< prezin#a "%n$#a#arie e4e"#(a#e expi"i# "( #rimi#ere a anexe: "%n"(ziie
ea&%ra#e pe &aza "%n$#a#ari%r pe "are e 4(ndamen#eaza $i 4%rm(eaza re"%mandarie "are
#re&(ie $a 4ie 4eza&ie $i e"%n%mi"e. Pen#r( 4ie"are di$4(n"#ie "%n$#a#a#a $e men#i%neaza
4ap#a: "ri#eri(: "a(za: e4e"#( $i re"%mandarea?
< anaizeaza $i men#i%neaza m%d( de #ran$mi#ere a pr%ie"#((i de rap%r# p(&i" de a(di#
in#ern?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea ea&%rarii pr%ie"#((i de rap%r# p(&i" in#ern?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind ea&%rarea pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# in#ern $i m%d( de
24
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
#ran$mi#ere a a"e$#(ia?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind in#erven#ia a 4a#a %"((i @ "%e"#area d%"(men#e%r $i d%"(men#ee de ("r( a4eren#e?
1-+, SMG
- c%%rd%neaz, a"#ivi#,ie pen#r( ea&%rarea pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia
in "adr( pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern $i a m%d((i de #ran$mi#ere a a"e$#(ia?
< prezin#a dire"#%r((i genera UCAAPI "api#%( privind ea&%rarea pr%ie"#((i de rap%r#
de a(di# p(&i" in#ern $i d%"(men#( de ("r( in#%"mi#
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
<
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaz, m%d( de prezen#are $i reda"#are a pr%ie"#((i de rap%r# p(&i" in#ern?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a d%"(men#e%r "e reprezin#a
pr%ie"#( de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern?
6A )&:a3i.a&1a &1+3i+3i d1 ')3'i,i1&1
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza $i anaizeaza %&ie"#iie 4%rm(a#e de en#i#a#ea a(di#a#a "( privire a
"%n$#a#arie e4e"#(a#e $i men#i%na#e in pr%ie"#( de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern?
< viz(aizeaza $i veri4i"a d%vezie "%e"#a#e in $($#inerea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e "(
privire a %&ie"#iie 4%rm(a#e?
< $#a&ie$" %&ie"#ivee de di$"(#a# in "adr( $edin#ei de "%n"iiere?
9 arg(men#eaza ne"e$i#a#ea %rganizarii $i de$4a$(rarii $edin#ei de "%n"iiere?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind "%n"iierea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< ea&%reaza d%"(men#( de ("r( privind 4%rmaizarea $edin#ei de "%n"iiere @min(#a
$edin#ei de "%n"iiere?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind "%n"iierea "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind %rganizarea $i de$4a$(rarea
a"#ivi#a#ii de "%n"iiere:
< $#a&ie)#e ne"e$i#,ie de m%di4i"are a "api#%e%r din rap%r#( de a(di# p(&i" in#ern:
pen#r( "are $<a( 4a"(# %&ie"#ii de en#i#a#ea a(di#a#a $i pen#r( "are n( $(n# d%vezii de $($#inere
25
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
a "%n$#a#ari%r?
< $#a&ie)#e "%n#in(#( $edin#ei de "%n"iiere?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia in
"adr( rap%r#((i de a(di#?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%d( de prezen#are a
"api#%((i privind "%n"iierea e4e"#(a#a "( $#r("#(ra a(di#a#a $i a d%"(men#((i de ("r( @
min(#a $edin#ei de "%n"iiere?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< eva(eaza "%n#in(#( "api#%((i privind reaizarea "%n"iierii "( $#r("#(ra a(di#a#a?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i a"#(aiza#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a $edin#ei de "%n"iiere?
'A 1,a6)&a&1a &a*)&(+,+i -i3a, d1 a+di( 8i di-+.a&1a a'18(+ia
A+di()&i i3(1&3i
< viz(aizeaza rez(#a#ee "%n"iierii $i $#a&iie$#e m%di4i"arie de e4e"#(a#a in rap%r#( de
a(di# p(&i" in#ern?
< in &aza pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# $i a rez(#a#e%r "%n"iieri: ea&%reaza rap%r#(
4ina a"#(aiza# de a(di# p(&i" in#ern?
< de$"ri( #ip( de a(di# $i &aza egaa a mi$i(ni de a(di#?
< prezin#a da#ee de iden#i4i"are a mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern?
< iden#i4i"a a"#ivi#a#ea a(di#a#a $i prezin#a in4%rma#ii "( privire a mi$i(nea de a(di#
in#ern?
< prezin#a m%d( de de$4a$(rare a mi$i(ni de a(di# p(&i" in#ern?
< expi"a #e6ni"ie $i in$#r(men#ee de a(di# (&i" in#ern 4%%$i#e pen#r( reaizarea
%&ie"#ive%r mi$i(ni de a(di#?
< prezin#a "%n$#a#arie e4e"#(a#e: expi"i# "( #rimi#ere a anexe: "%n"(ziie
ea&%ra#e pe &aza "%n$#a#ari%r pe "are $e 4(ndamen#eaza $i 4%rm(eaza re"%mandarie "are
#re&(ie $a 4ie 4eza&ie $i e"%n%mi"e. Pen#r( 4ie"are di$4(n"#ie "%n$#a#a#a men#i%neaza 4ap#a:
"ri#eri(: "a(za: e4e"#( $i re"%mandarea?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea de a"#(aizare a pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern?
< eva(eaza impi"a#iie m%di4i"ari%r pr%p($e in $#r("#(ra rap%r#((i de a(di#?
< ea&%reaza "api#%( din g6id privind "%m(ni"area rap%r#((i de a(di# p(&i"?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind ea&%rarea rap%r#((i de a(di# p(&i" in#ern?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ea&%rarea rap%r#((i de a(di# p(&i" in#ern?
1-+, SMG
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e de a"e)#ia
26
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
in "adr( rap%r#((i 4ina de a(di# p(&i" in#ern $i a m%d((i de di4(zare a a"e$#(ia?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( a"#(aizarie e4e"#(a#e a rap%r#(
4ina de a(di# p(&i" in#ern?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaz, )i eva(eaz, m%di4i",rie pr%p($e a rap%r#( 4ina de a(di# p(&i" in#ern?
< ia de"izii privind a&%rdarea pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a d%"(men#e%r "e reprezin#a
pr%ie"#( de rap%r# de a(di# p(&i" in#ern?
dA 8+*1&7i.a&1a d)'+213(1,)&
A+di()&i i3(1&3i
< ea&%reaza "api#%( privind $(pervizarea d%"(men#e%r?
< reviz(ie$" d%"(men#ee in#%"mi#e pe #imp( a"#i(ni de ea&%rare a g6id((i: iden#i4i"a
d%"(men#ee in#%"mi#e $i $#a&ie$" pe "ee "are #re&(ie $(perviza#e?
< ea&%reaza "api#%( din g6id privind $(pervizarea?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea de ea&%rare a "api#%((i privind $(pervizarea?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind $(pervizarea d%"(men#e%r?
< ea&%reaza d%"(men#( de ("r( privind d%"(men#ee $(perviza#e?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind $(pervizarea d%"(men#e%r?

1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind $(pervizarea d%"(men#e%r:
< veri4i"a d%"(men#ee de ("r( in#%"mi#e @ 4i$a privind d%"(men#ee $(perviza#e?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e in "adr(
"api#%((i de $(pervizare a d%"(men#e%r?
< prezin#a dire"#%r((i genera UCAAPI "api#%( de $(pervizare a d%"(men#e%r?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaz, )i eva(eaz, m%di4i",rie pr%p($e $i ia de"izii privind a&%rdarea
pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e?
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i din g6id privind
d%$aree de a(di# p(&i" in#ern?
27
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
D.5.2.$. U&2a&i&1a &1')2a3da&i,)&
aA +&2a&i&1a &1')2a3da&i,)&
A+di()&i i3(1&3i
< reviz(ie$" 4i$ee de iden#i4i"are $i anaiza a pr%&eme%r in#%"mi#e?
< veri4i"a 4%rm(area "%re"#a a re"%mandarie pr%p($e pe #imp( in#erven#iei a 4a#a
%"((i?
< veri4i"a #ermenee de m%n%#%rizare: $#adi( impemen#arii $i pr%p(nerie de ma$(ri in
vederea impemen#arii?
< arg(men#eaza ne"e$i#a#ea de (rmarire a re"%mandari%r?
< veri4i"a d%"(men#ee ("r( in#%"mi#e @ 4i$a de (rmarire a re"%mandari%r $i $e
pr%n(n#a a$(pra "%n$#a#ari%r e4e"#(a#e?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e in "adr(
"api#%((i de (rmarire a re"%mandari%r $i a d%"(men#e%r de ("r( in#%"mi#e?
< prezin#a dire"#%r((i genera UCAAPI "api#%( de (rmarire a re"%mandari%r $i
d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?

1-+, SMG
C%%rd%neaz, a"#ivi#,ie privind ea&%rarea "api#%((i privind $(pervizarea d%"(men#e%r:
< veri4i"a d%"(men#ee de ("r( in#%"mi#e @ 4i$a privind (rmarirea re"%mandari%r?
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni m%di4i",rie )i ad,(girie pr%p($e in "adr(
"api#%((i de (rmarire a re"%mandari%r?
< prezin#a dire"#%r((i genera UCAAPI "api#%( de (rmarire a re"%mandari%r?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9# )i
a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaz, "api#%( privind (rmarirea re"%mandari%r $i d%"(men#( de ("r(
ea&%ra#?
< anaizeaz, )i eva(eaz, ea&%rarea d%"(men#e%r $i ia de"izii privind a&%rdarea
pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i m%di4i"a#e.
< re#ran$mi# ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i din g6id privind
(rmarirea re"%mandarie?
6A a'(+a,i.a&1a *&):&a2+,+i d1 i26+3a(a(i&1 a 'a,i(a(ii
A+di()&i i3(1&3i
< ea&%reaza Pr%gram( de a$ig(rare $i im&(na#a#ire a "ai#a#ii a"#ivi#a#ii de a(di#:
(rmarind re$pe"#area n%rme%r me#%d%%gi"e: a C%d((i de "%nd(i#a e#i"a a a(di#%r((i in#ern:
a +#andarde%r: a &(nei pra"#i"i in d%meni(?
< ea&%reaza *i$a de eva(are a mi$i(nii de a(di# in#ern: in#%"mi#a de $#r("#(ra de a(di#?
< ea&%reaza *i$a de eva(are a mi$i(ni de a(di# in#ern: in#%"mi#a de en#i#a#ea a(di#a#a?
28
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
< 4$"r pr%p(neri privind a#e a$pe"#e de i&(na#a#ire a "ai#a#ii?
< "%n"ep $i reda"#eaza #ex#ee: $"%# in eviden#, ainea#ee imp%r#an#e: "( privire a
reda"#area "api#%((i privind im&(na#a#irea pr%gram((i de "ai#a#e?
< inain#e de prezen#area $pre apr%&are a "api#%((i veri4i"a $#area de ea&%rare a
d%"(men#e%r de ("r( $i a m%d((i de reda"#are a "api#%((i?
< prezin#a $pre apr%&are $e4((i +75 d%"(men#ee de ("r( ea&%ra#e?
< e4e"#(eaza m%di4i"arie pr%p($e in (rma apr%&ari $i ea&%reaza "api#%( din g6id
privind ea&%rarea pr%gram((i de im&(na#a#ire a "ai#a#ii?
1-+, SMG
< anaizeaz, )i di$"(#, "( a(di#%rii in#erni pr%p(nerie de ea&%rare a "api#%((i privind
pr%gram( de im&(na#a#ire a "ai#a#ii $i a d%"(men#e%r de ("r( in#%"mi#e?
< in4%rmeaza dire"#%r( genera UCAAPI in ega#(ra "( m%di4i"arie pr%p($e "( privire a
pr%gram( de im&(na#a#ire a "ai#a#ii?
< re#ran$mi#e a(di#%ri%r in#erni eemen#ee n%i rez(#a#e a#9# ;n (rma anaizei pr%prii: "9#
)i a "e%r pr%p($e de dire"#%r( genera UCAAPI?
Di&1'()& :131&a, UCAAPI
< anaizeaza $i eva(eaza "api#%( privind im&(na#a#irea "ai#a#ii?
< anaizeaz, )i eva(eaz, m%di4i",rie pr%p($e $i ia de"izii privind a&%rdarea
pr%&eme%r "e ne"e$i#, a 4i a"#(aiza#e
< re#ran$mi#e ",#re )e4( +75 pr%p(nerie de m%di4i"are a "api#%((i din g6id privind
pr%gram( de im&(na#a#ire a "ai#a#ii?
29
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
D.5.$. Va,)&i-i'a&1a &1.+,(a(1,)& a'(i7i(/ii
56id( pra"#i" reprezin#a (n m%de pra"#i" de de$4a$(rare a (nei mi$i(ni de a(di# in#ern:
prin par"(rgerea in de#ai( a 4ie"arei e#ape a (nei mi$i(ni de a(di# in#ern:
< e$#e (#i a(di#%ri%r in#erni in prega#irea (nei mi$i(ni de a(di# in#ern: in reaizarea
in#erven#iei a 4a#a %"((i: in in#%"mirea $i "%m(ni"area rap%ar#e%r de a(di# in#ern $i in
(rmarirea re"%mandari%r?
< e$#e (#i %rgani$me%r de eva(are: de%are"e aA(#a a $#a&iirea %&ie"#ive%r de
eva(are?
< prin "%n#in(#( $a( aA(#a a in#eegerea %pera#i(ni%r "are $e exe"(#a in vederea
reaizarii (nei a"#ivi#a#ii: a iden#i4i"area ri$"(ri%r $i $#a&iirea ma$(ri%r de remediere?
< "%n$#i#(ie (n m%de de in$#r(ire in vederea in#eegerii 4(n"#iei de a(di# in#ern?
<
30
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
G. RESPONSABILITI I RSPUNDERI #N DERULAREA ACTIVITII
Nr
.
"r#
.
C%mpar#imen#( =p%$#(> ' a"i(nea =%perai(nea> +75
8e4
+75
+e"re#aria
# UCAAPI
Dire"#%r
genera
UCAAP
I
OF+.
- ! . 3 / 0 1
! Ea&%rarea pr%"ed(ri privind ini#ierea a(di#((i E'Ap 3 +
. Reaizarea pr%"ed(rii privind "%e"#area $i pre("rarea in4%rma#ii%r E'Ap 3 +
3 Reaizarea pr%"ed(rii de ea&%rare a i$#ei "en#raiza#%are a %&ie"#e%r a(di#a&ie E'Ap 3 +
/ Reaizarea pr%"ed(rii de iden#i4i"are a ri$"(ri%r E'Ap 3 +
0 Reaizarea pr%"ed(rii privind $#a&iirea 4a"#%ri%r de anaiza a ri$"(ri%r E'Ap 3 +
1 +#a&iirea nive((i ri$"((i $i a p(n"#aA((i #%#a E'Ap 3 +
2 Reaizarea pr%"ed(rii privind "a$area $i ierar6izarea ri$"(ri%r E'Ap 3 +
B Reaizarea pr%"ed(rii privind ea&%rarea #ema#i"ii in de#ai( a %&ie"#e%r a(di#a&ie E'Ap 3 +
C Reaizarea pr%"ed(rii de ea&%rare a pr%grame%r de a(di# E'Ap 3 +
!- Reaizarea pr%"ed(rii privind %rganizarea $edin#ei de de$"6idere E'Ap 3 +
!! Ea&%rarea pr%"ed(rii privind "%e"#area d%vezii%r E'Ap 3 +
!. Ea&%rarea pr%"ed(rii privind $#a&iirea di$4(n"#i(nii $i ea&%rarea #e$#e%r E'Ap 3 +
!3 Ea&%rarea pr%"ed(rii privind d%"(men#ee de "%n$#a#are E'Ap 3 +
!/ Ea&%rarea pr%"ed(rii privind reviz(irea d%"(men#e%r E'Ap 3 +
!0 Ea&%rarea pr%"ed(rii privind de$4a$(rarea $edin#ei de in"6idere E'Ap 3 +
!1 Ea&%rarea pr%"ed(rii de in#%"mire a pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# in#ern E'Ap 3 +
!2 Ea&%rarea pr%"ed(rii de #ran$mi#ere a pr%ie"#((i de rap%r# de a(di# E'Ap 3 +
!B Ea&%rarea pr%"ed(rii privind re(ni(nea de "%n"iiere E'Ap 3 +
!C Ea&%rarea pr%"ed(rii de in#%"mire a rap%r#((i 4ina de a(di# in#ern E'Ap 3 +
.- Ea&%rarea pr%"ed(rii de di4(zare a rap%r#((i de a(di# in#ern E'Ap 3 +
.! Ea&%rarea pr%"ed(rii de (rmarire a re"%mandari%r E'Ap 3 +
.. Ea&%rarea pr%"ed(rii de $(pervizare a d%"(men#e%r E'Ap 3 +
.! Ea&%rarea pr%"ed(rii de im&(na#a#ire a "ai#a#ii E'Ap 3 +
3
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
0. ANEHE! #NREGISTRRI! ARHIVRI
Nr.
"r#
Den(mirea anexei Ea&%ra#%r Apr%&, Nr. de
exempare
Di4(zare Ar6ivare A#e
eemen# L%" Peri%ad
- ! . 3 / 0 1 2 B
! (apoarte de audit intocmite de diferite
entitati publice
'omparimentele de audit
public din entitatile publice
*irector SMG-
+'%%&
. E,trase de pe site-ul % privind
recomandrile de -mbunt.ire a
Standardelor de audit interni
% SMG-
+'%%&
3 E,trase de pe site-ul 'E privind
rapoarte de monitorizare
(apoartele e,per.ilor 'E
(ecomandrile rapoartelor
de evaluare e,tern ale
'E
SMG-
+'%%&
/ E,trase de pe site-ul ''( privind
evaluarea auditului intern
''( &reedintel
e ''(
ME$
0 (aport anul activitate audit public
intern
+'%%& -SMG Ministrul
ME$
SMG-
+'%%&
1 'entralizatorul propunerilor i
sugestiilor provenite din sectorul
public
+'%%&-M$& *irectorul
general
+'%%&
SMG-
+'%%&
2 Modificari legislatie in domeniul de
activitate analizat
Monitorul oficial al
(omaniei
SMG-
+'%%&
B &roceduri de lucru aferente
domeniului de activitate analizat
elaborate de diferite entitati
'ompartimentele de
specialitate din cadrul
diferitelor ministere
*irector SMG-
+'%%&
3
UNITATEA CENTRAL
PENTRU ARMONIZAREA
AUDITULUI PUBLIC INTERN
Serviciul pentru Strategie i
Metodologie General
PROCEDURA OPERAIONAL:
ELABORAREA PROIECTELOR
GHIDURILOR PRACTICE
COD: PO 2.2.20
Ediia I
Nr. de ex. 3
Revizia
Nr. de ex ....
Pagina 3 din .....
Exempar nr. !
. CUPRINS
N(m,r(
"%mp%nen#ei
;n "adr(
pr%"ed(rii
%perai%nae
Den(mirea "%mp%nen#ei din "adr( pr%"ed(rii %perai%nae Pagina
C%per#a !
! Li$#a re$p%n$a&ii%r "( ea&%rarea: veri4i"area )i apr%&area
ediiei $a(: d(p, "az: a reviziei ;n "adr( ediiei pr%"ed(rii
%perai%nae
.
. +i#(aia ediii%r )i a revizii%r a "are $e di4(zeaz, ediia $a(:
d(p, "az: revizia din "adr( ediiei pr%"ed(rii %perai%nae
.
3 Li$#a "(prinz9nd per$%anee a "are $e di4(zeaz, ediia $a(:
d(p, "az: revizia din "adr( ediiei pr%"ed(rii %perai%nae
3
/ +"%p( pr%"ed(rii %perai%nae /
0 D%meni( de api"are a pr%"ed(rii %perai%nae 0
1 D%"(men#e de re4erin, =regemen#,ri> api"a&ie a"#ivi#,ii
pr%"ed(ra#e
2
2 De4iniii )i a&revieri ae #ermeni%r (#iizai ;n pr%"ed(ra
%perai%na,
B
B De$"rierea pr%"ed(rii %perai%nae !!
C Re$p%n$a&ii#,i )i r,$p(nderi ;n der(area a"#ivi#,ii 3!
!- Anexe: ;nregi$#r,ri: ar6iv,ri 3.
!! C(prin$ 33
3