Sunteți pe pagina 1din 7

DIKTATUL DE LA BRUXELLES VA FI N ANUL 2014 ?!

n anul 2013, romnii se pregtesc s srbtoreasc 95 de ani de la


Marea Unire de la Alba-ulia, de la !n"ptuirea #omniei Mari$
Ungaria %i ungurii de pretutindeni, mai ales cei care sunt cet&eni ai
'tatului #omn, ac&ionea( uni&i pentru ca aceasta s )e ultima mare
srbtoare romneasc !n Ardeal %i pentru pregtirea argumentelor
credibile care s stea la ba(a *i+tatului de la ,ru-elles, pe care sper s-l
ob&in !n anul 201.$
Marea ma/oritate a ungurilor din Ungaria %i de pretutindeni au primit
gratuit cartea 0Ardealul-trecut %i 1iitor2, scris de ctre 3ndre ,a/+s4-
5silins(+4 6deputat !n 7arlamentul Ungariei, !n timpul regen&ei lui 8ort94:,
publicat !n anul 19.. !n 3l1e&ia, !n limba engle(, carte care a "ost
tradus de pre%edintele #epublicii Ungaria, Arpad ;<nc(, !n anul 1991,
)ind tiprit la ,udapesta, cu spri/inul Ministerului =ulturii$ 7re%edintele
Ungariei a recomandat ast"el cartea> 0*estinat s a/ung !n minile
tuturor ungurilor cu sim&ul rspunderii, 1olumul este, !n (ilele noastre, o
lectur recomandat !ntregului popor$2 =artea este scris !mpotri1a
7oporului #omn %i 'tatului ?a&ional Unitar #omn$ 3a re@ect ambi&iile
imperialiste ale Ungariei %i n(uin&ele 9ungarismului, precum %i
sentimentele de ur %i dispre& "a& de romni$ n 0ntroducere2 la cartea
0Ardealul-trecut %i 1iitor2, pre%edintele Ungariei a scris urmtoarele>
-07reten&ia romnilor asupra Ardealului poate ) sus&inut doar de un
singur argument> numrul mai mare al popula&iei, mai e-act de
ma/oritatea etniei romne$2
-07roblema ardelean o putem re(ol1a odat pentru totdeauna !n
mod corespun(tor2, adic prin cre%terea arti)cial a numrului ungurilor
din Ardeal, ca urmare a acordrii cet&eniei ungare la romnii get-beget,
de pe tot cuprinsul #omniei$
=artea tlmcit de Arpad ;<nc( cuprinde programul agresi1,
re1i(ionist %i r(boinic al Ungariei$ 7re%edintele Arpad ;<nc( pre(int
proiectele Ungariei cu pri1ire la destinul Ardealului, proiecte de o
importan& primordial pentru unguri$ *in cartea 0Ardealul-trecut %i
1iitor2 pre(entm cte1a "ragmente edi)catoare>
-0=rearea #omniei Mari s-a "cut sub conducerea lui on ,rtianu,
un escroc interna&ional de mare talent2$$$ prin 0acceptarea principiului
etnic$2 6pag$A2:
-0n ceea ce pri1e%te Ardealul, e-ist o singur alternati1> na&iunea
ungar-!nainte %i dup Bratatul de la Brianon C &ine !n modul cel mai "erm
la dreptul ei de proprietate asupra !ntregului Ardeal$ ?u 1a e-ista
niciodat o genera&ie de unguri dispus s renun&e la acest s"nt drept
1
istoric$ ?a&iunea ungar este gata ca !n orice clip s ia arma !n mn
pentru a-%i e-ercita acest drept, sacri)cndu-%i c9iar 1ia&a !n lupt, )indc
"r Ardeal nu poate s e-iste un stat ungar, nicio misiune ungar %i nici
1ia& ungureasc$2 6pag$AD:
-Dac majo!"a"#a om$%#a&c '!% A'#a( )!-a !m*+%# c+
,o-a .o!%-a /% ca'+( a+"o%om!#! a'#(#%#0 .a "#1+! & &#
#c+2 (a m!j(oac# a"!3c!a(# *#%"+ a 4'%!c! 'om!%a-!a
majo!"-!! om$%#)"!56 7*a25101-1028
-0ntr-o singur problem nu putem "ace concesii> Ardealul !n
!ntregimea lui C ca o unitate intangibil C trebuie repus sub stpnirea
')ntei =oroane Ungare$2 6pag$110:
7rintele Arsenie ,oca spunea> 0Ungurii 1or mai mult dect
Ardealul$2 'e %tie c, Ungaria ac&ionea( pentru rpirea unor teritorii din
'lo1acia, 'erbia %i Ucraina$ Aceste trei &ri au rspuns cu "ermitate la
preten&iile %i programele re1i(ioniste ale Ungariei$ 'ingura &ar unde
iredentismul unguresc (burd !n 1oie este #omnia$
Mul&i dintre conductorii partidelor politice romne%ti %i dintre
manipulatorii de opinie se "ac c nu !n&eleg de ce, !n luna "ebruarie a$c$, a
!nceput a%a-(isul 0r(boi al steagurilor2 !ntre Ungaria %i #omnia$ 3ste
1orba despre a%a-(isul steag secuiesc, 0"abricat2 de unguri %i amplasat
ilegal, tot de ctre mag9iari, pe institu&iile 'tatului #omn, din /ude&ele
=o1asna, 8arg9ita %i Mure%, precum %i pe o primrie a unui district din
,udapesta$
=on"orm Eegii nr$2A2 din 2. octombrie 200F pentru rati)carea =artei
3uropene a limbilor regionale sau minoritate, publicat !n Monitorul
G)cial al #omniei nr$F52 din D noiembrie 200F, la art$2 sunt !nscrise
urmtoarele 20 de limbi minoritare "olosite pe teritoriul #omniei> limba
albane(H limba armeanH limba bulgarH limba ce9H limba croatH limba
germanH limba greacH limba italianH limba idi%H limba macedoneanH
limba mag9iarH limba polone(H limba romaniH limba rusH limba
ruteanH limba srbH limba slo1acH limba ttarH limba turcH limba
ucrainian$2 Ea art$ 3 din Eegea nr$2A2I200F se preci(ea( c> 0n
!n&elesul pre(entei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile
minorit&ile na&ionale$2 3ste e1ident c, legal %i "aptic nu e-ist limb
secuiasc %i nici minoritate secuiasc !n #omnia J Ea de(baterea
proiectului acestei legi !n 'enatul #omniei, !n luna octombrie 200F, din
partea 7artidului #omnia Mare am depus %i sus&inut un amendament
prin care am propus s )e !nscris %i limba secuiasc %i minoritatea
secuilor !n te-tul )nal al legii$ Atunci, liderii U$*$M$#$ au declarat !n 'enat
c !n #omnia nu e-ist secui %i nici minoritate secuiasc J *up
coloni(area secuilor !n Ardeal, !n secolul K !n pr&ile ,i9orului %i
Brna1elor, iar !n secolul K !n interiorul curburii =arpa&ilor, ei au adoptat
pe steagul lor trei simboluri 9eraldice preluate de la geto-daci, respecti1>
2
soarele, semiluna %i lupul dacic$ Ungurii, "r s aib niciun mandat din
partea secuilor, au 0"abricat2 !n numele lor un a%a-(is steag secuiesc, de
pe care au eliminat lupul dacic, semn al continuit&ii geto-dacilor %i
romnilor !n ;rdina Maicii *omnului$ Aceast crp ungureasc au
amplasat-o ilegal pe unele institu&ii publice din /ude&ele =o1asna,
8arg9ita %i Mure%$ ?imeni nu-i !ntreab pe unguri de ce nu au "cut
tentati1e %i pentru alte a%a-(ise &inuturi secuie%ti !n ,i9or %i pe Brna1e$
Ea recensmintele popula&iei din anul 2002 %i 2011 s-au declarat
secui sub 500 de persoane, respecti1 sub 300$ ?umai ni%te nebuni cu
acte !n regul ar putea s cread c 300 de secui, de toate 1rstele, ar )
!n stare s !n)in&e(e un a%a-(is &inut secuiesc, cu parlament %i gu1ern
propriu, cu armat, poli&ie %i /andarmerie, cu /usti&ie proprie, cu
administra&ii locale proprii !n /ude&ele =o1asna, 8arg9ita %i Mure%, cu
ambasade proprii$
7entru a ) !n&elese mai u%or obiecti1ele %i ac&iunile Ungariei %i
iredentismului mag9iar din anul 2013 %i 201. trebuie reamintite, cel
pu&in, urmtoarele e1enimente istorice>
1$n timpul #e1olu&iei de la 1A.AC1A.9, re1olu&ionarii unguri %i
Ungaria au a1ut ca obiecti1 prioritar ane-area Ardealului$ Atunci,
criminalii %i terori%tii unguri au ucis peste .0$000 de romni %i au
incendiat 300 de sate romne%ti, cu tot cu biserici %i mnstiri$
2$Marea Unire de la Alba-ulia, de la 1 *ecembrie 191A, nu a "ost
recunoscut niciodat de ctre Ungaria %i organi(a&iile etnicilor unguri din
#omnia$ Ungaria %i ungurii de pretutindeni nu recunosc Unirea %i nici
documentele adoptate la Alba-ulia$ nsultnd inteligen&a romnilor,
ungurii %i co(ile de topor romne%ti se aga& de unele te-te din *eclara&ia
de la Alba-ulia care s-a aplicat minorit&ilor etnice din #omnia, celor
care au recunoscut #omnia Mare$
3$n anul 1919, Ungaria cu spri/inul Uniunii 'o1ietice a !nceput un
r(boi !mpotri1a #omniei pentru a ocupa Ardealul$ Atunci, Armata
#omn a c%tigat r(boiul %i a ocupat ,udapesta, !n . august 1919$
.$Ea 30 august 19.0, cu spri/inul ;ermaniei %i taliei "asciste, prin
*i+tatul de la Liena, Ungaria a ob&inut o parte din Ardealul de ?ord-Lest$
n perioada septembrie 19.0-octombrie 19.., armata amiralului "r @ot
8ort94 Mi+los, spri/init de localnicii unguri, a s1r%it numeroase
atrocit&i !mpotri1a romnilor %i e1reilor 6!n (eci de localit&i: %i a trimis !n
lagrele de e-terminare din ;ermania peste 15F$000 de e1rei$ 7n
acum, Ungaria a cerut scu(e publice sraelului %i 'lo1aciei pentru crimele
s1r%ite !n timpul celui de-al doilea #(boi Mondial, !mpotri1a e1reilor %i
slo1acilor, anga/ndu-se s plteasc despgubiri$ ?iciodat, Ungaria nu
a recunoscut antrocit&ile s1r%ite !mpotri1a romnilor %i nu a cerut
scu(e publice #omniei %i 7oporului #omn J
3
5$*up 21 decembrie 19A9 au !nceput atrocit&ile s1r%ite de
unguri !mpotri1a romnilor !n /ude&ele =o1asna, 8arg9ita %i Mure%$ n
paralel, a continuat separatismul pe criterii etnice 6mai ales !n %coli: %i
alungarea a (eci de mii de romni din cele trei /ude&e$ Ade1rul istoric se
regse%te !n #aportul 8A#-=GL al 7arlamentului #omniei, din anul 1991,
pentru care s-a primit interdic&ie de a ) de(btut %i aprobat la ,ucure%ti$
D$n martie 1990, la BrguCMure%, Ungaria !mpreun cu numeroasele
organi(a&ii ale etnicilor unguri din #omnia au !ncercat, !n "or&, s rup
Ardealul din Latra 'trmo%easc multimilenar$ 3ste meritul Uniunii Latra
#omneasc %i al romnilor din /ude&ul Mure% c au reu%it s
(drniceasc aceast nou ac&iune re1i(ionist a Ungariei$ Atunci,
bestiile ungure%ti au "olosit !mpotri1a romnilor un arsenal bogat %i
di1ersi)cat "ormat din> lan&uri, rngi de )er, bte, sule, cu&ite %i pungi cu
sare pe care au aruncat-o !n oc9ii romnilor$ *in rndurile romnilor au
"ost mai mul&i mor&i %i numero%i rni&i$ 3ste celebru ca(ul 3roului Mi9il
=o"ariu, mutilat pe 1ia& de bestiile ungure%ti$ 'tatul #omn a uitat de
urma%ii celor omor&i de unguri la Brgu-Mure% %i de cei rni&i de
criminalii unguri, care nu (ac !n pu%crie$ Mai mul&i dintre criminalii de la
Brgu-Mure%, din acel martie negru, au "ugit !n Ungaria$
F$n perioada 1992-2012, !n =amera *eputa&ilor, con"orm art$D2,
alin$2 din =onstitu&ia #omniei, nu a e-istat niciun deputat din partea
minorit&ii secuie%ti, deoarece aceasta nu e-ist legal !n &ara noastr$
A$A%a-(isul steag secuiesc este de "apt o crp ungureasc, de pe
care a "ost !nlturat lupul dacic care con)rm continuitatea geto-dacic %i
romneasc !n Ardeal, !n 1atra 1ec9ii 3urope$ Ministrul de nterne, domnul
#adu 'troe %i ministrul Aprrii ?a&ionale, domnul Mircea *u%a, au
declarat public la tele1i(iune, !n (iua de 10 "ebruarie a$c$, c pretinsul
steag secuiesc este ilegal, iar amplasarea lui pe institu&iile publice din
#omnia !ncalc dispo(i&iile legale cuprinse !n Eegea nr$F5I199. pri1ind
arborarea drapelelor pe teritoriul #omniei$ n realitate ade1ratul steag
secuiesc a rmas un obiect de mu(eu$ 'ecuii au a1ut o origine turco-
a1ar %i au "ost de(na&ionali(a&i de ctre unguri$ A%a-(isul steag secuiesc,
in1entat %i )nan&at de la ,udapesta, este un simbol al statalit&ii
Ungariei$ 3l semni)c, acolo unde este arborat sau purtat la mani"estri
publice, apartenen&a acelui teritoriu la Ungaria$
7oporul #omn, cre%tin ortodo-, iart dar nu uit atrocit&ile
s1r%ite de unguri J
'unt cunoscute, romnilor, mai ales locuitorilor din Ardeal,
megalomania ungureasc, sentimentele ungurilor de domina&ie,
du%mnie %i dispre& "a& de romni$ Arogan&a %i obr(nicia ungurilor a
dat, din nou, !n clocot, !n "ebruarie a$c$ *e ce M Unii nea/utora&i mintal
care apar la emisiuni tele1i(ate, !n loc s stea la balamuc, sus&in c
declara&iile antiromne%ti ale o)cialit&ilor de la ,udapesta, ale
4
ambasadorului Ungariei la ,ucure%ti %i ale liderilor ungurilor din #omnia
au legtur cu 1iitoarele alegeri din &ara 1ecin %i neprieten care 1or
a1ea loc !n anul 201. sau 2050$ =u to&ii mint de !ng9ea& apele, dar sunt
bine plti&i ca a1oca&i ai ungurilor$ *in pcate, uda are mul&i urma%i !n
#omnia$
=are este ade1rul M =onductorii Ungariei %i ai etnicilor unguri din
#omnia sunt con1in%i c au a/uns "oarte aproape de momentul
de(membrrii teritoriale a #omniei %i al ane-rii Ardealului, !n mod
pa%nic, printr-un nou *i+tat, de data aceasta de la ,ru-elles$ =um M 7rin
ob&inerea, prin mi/loace arti)ciale 6cum i-a !n1&at "ostul pre%edinte Arpad
;<nc(, al Ungariei: a unei ma/orit&i ungure%ti !n Ardeal %i prin dobndirea
a peste 50N din propriet&ile imobiliare a@ate !n ;rdina sau =etatea
*omnului 6Ardeal: pe calea retocedrilor !n natur 6"oarte multe ba(ate
pe acte "alse: %i a cumprrilor de terenuri agricole %i pduri$ Ea toate
acestea se adaug apropiata 1otare !n =amera *eputa&ilor a modi)crilor
%i completrilor la Eegea minelor, Eegea nr$A5I2003 61otat !n
unanimitate !n 'enat, la 2F octombrie 2009:, !n ba(a creia titularii
licen&elor de e-ploatare a bog&iilor naturale 6din care, !n Ardeal peste
A0N au "ost date la unguri: !i 1or e-propria pe romni printr-o procedur
diabolic %i e-trem de rapid, inclusi1 prin intermediul instan&elor
/udectore%ti$ ncrederea ungurilor !n ob&inerea autonomiei teritoriale a
Ardealului a "ost sporit prin includerea de ctre ;u1ernul 7onta , printre
priorit&ile legislati1e, a proiectului de lege pri1ind statutul minorit&ilor
na&ionale$ Acest statut, sus&in liderii U$*$M$#$, 1a "acilita autonomia
teritorial a Ardealului$
S# )"!# c0 U%2a!a a# +% !%"##& majo *#%"+ ca Rom$%!a
& %+ !%"# %!c! /% a%+( 2019 /% &*a-!+( Sc:#%2#% )! ac-!o%#a4 /%
ac#a&" '!#c-!#0 c+ &*!j!%+( ;(a%'#!0 F!%(a%'#! )! <#ma%!#!$ =a
urmare, romnii get-beget accept acordarea, cu mult genero(itate %i !n
mod gratuit, a cet&eniei %i pa%aportului din partea Ungariei, "r s
cunoasc limba ungar, =onstitu&ia %i imnul, istoria %i geogra)a acestei
&ri$ 7e cale de consecin&0 om$%!! ca# o1-!% )! c#"-#%!a U%2a!#!
&# *o" a%2aja +)o /% "oa"# -!(# U%!+%!! E+o*#%#0 , %!c!+% ,#(
'# #&"!c-!!5 Mai nou, *#%&!o%a!! om$%! 2#"-1#2#" ca# c# )!
o1-!% c#"-#%!a +%2a 1#%#3c!a4 '# *#%&!# '!% *a"#a U%2a!#!0
*#%&!# ca# #&"# '# 'o+0 "#! o! ma! ma# '#c$" *#%&!a '!%
Rom$%!a0 (a ca# &+%" o1(!2a-! & #%+%-#5 =# &+&#0 &-a a>a" c
&+%" *#&"# 20? m!(!oa%# '# c#"-#%! om$%! ca# a+ o1-!%+" '+1(a
c#"-#%!# /% U%2a!a5 5ilnic se duc !n Ungaria mii de romni, !n cele
920 de localit&i, pentru a dobndi cet&enia acestei &ri %i pa%aportul
unguresc$ Ac&iunea diabolic de acordare a cet&eniei ungare pentru
romnii get-beget constituie un precedent "oarte periculos pentru
Uniunea 3uropean, dar pentru ;u1ernul Ungariei este prioritatea
5
numrul unu5 =$% /% "oam%a a%+(+! 2014 &# ac-!o%#a4 *#%"+
aco'a#a c#"-#%!#! +%2a# *#%"+ c#( *+-!% /%c 'o+ m!(!oa%#
'# om$%!5 Apoi, Ungaria 1a solicita organismelor europene de la
,ru-elles s constate, pe ba( de acte de identitate %i pa%apoarte, c !n
Ardeal sunt .-5 milioane de cet&eni unguri$ Apoi cer autonomia
teritorial a acestei pro1incii istorice romne%ti, prin aplicarea principiului
autodeterminrii popoarelor$
A%a-(isul r(boi al steagurilor, din luna "ebruarie a$c$, declan%at de
;u1ernul de la ,udapesta "ace parte din programul Ungariei de
interna&ionali(are a problemei Ardealului, cu scop )nal ane-area la
Ungaria a acestui '"nt 7mnt #omnesc$ Grice romn, cu mintea
limpede, reali(ea( c e-ist o legtur arti)cial !ntre Ungaria %i a%a-
(isul steag secuiesc, 0"abricat2 %i purtat de unguri$
n acest conte-t, nu trebuie uitat "aptul c !n ma/oritatea localit&ilor
din =o1asna, 8arg9ita %i Mure% au "ost organi(ate ilegal re"erendumuri
locale 1i(nd ob&inerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice$ Boate
documentele re"eritoare la aceste re"erendumuri locale au "ost depuse la
organismele europene de la ,ru-elles$
=#)#'!%"#(# Rom$%!#! Ta!a% B&#&c+0 primii-mini%trii 6,oc,
Ungureanu %i 7onta:, pre%edin&ii 'enatului 6;eoan, Oilip %i Antonescu: %i
=amerei *eputa&ilor 6Anastase %i 5gonea: au "ost in"orma&i, de
nenumrate ori, de ctre 'er1iciul #omn de n"orma&ii 6'$#$$: %i 'er1iciul
de n"orma&ii 3-terne 6'$$3$: despre toate ac&iunile Ungariei 1i(nd
pregtirea D!@"a"+(+! '# (a B+A#((#&5 *e ce nu au ac&ionat pentru
de(baterea lor !n 7arlament, pentru mediati(area %i contracarea lor M
?imeni nu-i !ntreab %i nici ei nu abordea( aceast tem J
A1nd !n 1edere pericolul iminent al *i+tatului de la ,ru-elles,
pregtit diabolic de Ungaria, iredentismul mag9iar %i organi(a&iile
ungurilor din #omnia, este necesar ca 7arlamentul, 7re%edintele %i
;u1ernul &rii noastre s 9otrasc, de urgen&, urmtoarele>
1$7n la intrarea #omniei !n spa&iul 'c9engen, se suspend
aplicarea legii din Ungaria pri1ind acordarea dublei cet&enii pentru
cet&enii romni$
2$'uspendarea, pentru doi ani, a aplicrii legisla&iei re"eritoare la
restituirile !n natur %i 1eri)carea legalit&ii tuturor restituirilor "cute !n
perioada post-decembrist pentru unguri, att pentru persoanele )(ice
ct %i persoanele /uridice, mai ales bisericile ungure%ti %i 'tatusul romano-
catolic$
3$#espingerea !n =amera *eputa&ilor a modi)crilor %i completrilor
la Eegea minelor, Eegea nr$A5I2003, pentru a stopa e-proprierea
romnilor de ctre titularii unguri ai licen&elor de e-ploatare a bog&iilor
naturale ale 7oporului #omn$
6
.$=on1ocarea =onsiliului 'uprem de Aprare a Prii 6=$'$A$B$: pentru
a decide modalit&ile de stopare a ac&iunilor Ungariei 1i(nd pregtirea
argumentelor pentru *i+tatul de la ,ru-elles, din anul 201.$
5$Adresarea unui mesa/ 7arlamentului #omniei de ctre
7re%edintele &rii pe tema situa&iei din Ardeal %i a ac&iunilor e-trem de
periculoase ale Ungariei$ 7n acum, 7re%edintele ,sescu i-a sugerat
premierului Ungariei, Li+tor Grban, s )e mai atent %i s ac&ione(e mai
u%or cu pianul pe trepte$
D$'e amn cu doi ani discutarea %i adoptarea legilor pri1ind
regionali(area #omniei %i re1i(uirea =onstitu&iei$ n "a&a pericolului
unguresc, romnii au ne1oie de unire %i nu de de(binare$
F$nter(icerea 1n(rii pmntului romnesc la strini$
n "a&a uria%ului pericol unguresc, pe lng unirea romnilor,
indi"erent de op&iunile politice %i /ude&ele !n care locuiesc sau &rile !n
care muncesc, se impune e-tinderea poruncii marelui patriot #adu ;4r>
#idic-te ;9eorg9e J #idic-te oane J #idic-te Lasile J #idic-te Mi9ai J
'coal-te Braian J 'coal-te Lictor J


7