Sunteți pe pagina 1din 7

MEDICINA DE URGENTA

Raspundeti la urmatoarele intrebari alegand un sau mai multe raspunsuri corecte :


1.Manerele !"# includ urm$toarele% cu e&ceptia :
a.actiarea sistemului de urgenta '11()
b.administrarea de *( pe masca+I*T
c.compresiile toracice e&terne
d.desc,iderea si mentinerea ca atare a cailor aeriene superioare
(."a adult secen-a corect$ de resuscitare cardiopulmonar$ de ba.$ este :
a.1/ compresiuni+ ( entila-ii
b.01 compresiuni + ( entila-ii
c.de.obstruc-ia c$ilor aeriene% ( entila-ii
d. / compresiuni+ 1 entila-ie
0.Coordonarea compresiunilor toracice cu entilatia 01:( in resuscitarea la adult se 2ace pana cand:
a.pacientul este intubat si entilat mecanic
b.salatorul se epui.ea.$
c.soseste ec,ipa care e2ectuea.$ suport ital aansat
d.nici un r$spuns de mai sus
3.Compresiile toracice la un adult trebuie sa reali.e.e o depresie a sternului de :
a. 1 4 ( cm
b. ( 4 0 cm
c. 0 4 3 cm
d. 3 4 / cm
/.5e linia enoasa de asteptare+medicatie se 2oloseste :
a.gluco.a 11 6
b.ser 2i.iologic
c.de&tran 31
d.toate de mai sus
7.Adrenalina se 2oloseste la adult in urmatoarele situatii% cu e&ceptia :
a.2ibrilatia entriculara
b.ta,icardia cu comple&e 8nguste
c.asistolia
d.actiitatea electrica 2ara puls
9.Do.a ma&ima de atropina utili.ata in resuscitare la adult este:
a.1mg
b.0 mg
c.1%1mg+:gC
d.( mg
;.<ilina se 2oloseste in urmatoarele situatii% cu e&ceptia :
a.ta,icardia entriculara cu puls
b.2ibrilatia entriculara
c.ta,icardia entriculara 2ara puls
d.bradicardia cu e&trasistole entriculare
=.#uccesiunea corecta a actiunilor in cadrul resuscitarii la adult este :
a.eri2icarea starii de constienta% eliberarea cailor aeriene% eri2icarea respiratiei% eri2icarea
circulatiei% e2ectuarea respiratiei arti2iciale si a masa>ului cardiac
b.eri2icarea respiratiei% eri2icarea circulatiei% e2ectuarea respiratiei arti2iciale si masa>ului
cardiac% eri2icarea starii de constienta
c.eri2icarea starii de constienta% eliberarea cailor aeriene% eri2icarea respiratiei% e2ectuarea
compresiilor toracice e&terne% e2ectuarea entilatiilor
d.eri2icarea starii de constienta% eliberarea cailor aeriene% eri2icarea respiratiei% eri2icarea
circulatiei% e2ectuarea compresiilor toracice e&terne
11."a pacientul care nu respira% eri2icarea pulsului se a 2ace la :
a.artera radiala
b.artera carotida
c.artera 2emurala
d.artera bra,iala
11.Cau.ele de actiitate electrica 2ara puls pot 2i urmatoarele% cu e&ceptia :
a.tulburarile electrolitice
b.pneumotora&ul su2ocant
c.tamponada cardiaca
d.,ipertermia
1(. "a un pacient de 01 ani% ca.ut de la inaltime% cu TA?91+/1 mm@g% 2rec. Resp ?01+min si 2rec.
Cardiaca 111+min se or administra pe linia enoasa:
a. solutii cristaloide
b.adrenalina
c.atropina
d.amiodarona
10.Concentratia de *( administrata cu balon4 masca si re.eror poate atinge :
a.714;1 6
b.01431 6
c.=14=/ 6
d.(1401 6
13.Concentratia de *( administrata pe sonda de intubatie poate a>unge la :
a.2unctie de tipul de balon% pana la ;14=/ 6
b.orice concentratie% cand dispunem de entilator
c.111 6 in resuscitare
d.toate de mai sus.
1/.De.aanta>ele intubatiei orotra,eale 'I*T) sunt% cu e&ceptia :
a.necesitatea de instruire speciala si e&perienta
b.risc de le.iuni locale 'dinti% limba% palat)
c.agraarea le.iunilor de coloana cericala
d.permite aspirarea cailor aeriene in2erioare
17.Indicatiile intubatiei orotra,eale 'I*T) sunt:
a.stop cardio4respirator
b.risc de aspiratie 'coma)
c.into&icatia cu ga.e to&ice
d. toate de mai sus
19.Urmatoarele medicamente si solutii se pot administra pe sonda I*T% cu e&ceptia :
a.&ilina
b.atropina
c.bicarbonat de sodiu
d.adrenalina
1;."a un ecin gasit la domiciliu in stare comatoasa cu o 2recenta respiratorie de 11+min si cu o
2recenta cardiaca de 71+minut se a 2ace :
a.entilatie arti2iciala
b.ase.area in po.itie laterala de siguranta
c. masa> cardiac
d.administrare de itamine intraenos
1=."a un pacient inconstient % cu obstructie de cai aeriene se e2ectuea.a :
a.compresiuni toracice
b.compresiuni abdominale
c.cautarea corpului strain
d.stimularea tusei
(1.Despre adrenalina sunt alabile urmatoarele a2irmatii :
a. are actiune inotrop po.itia
b. actionea.a pe al2a receptori
c. creste tensiunea arteriala prin e2ect asoconstrictor
d. scade consumul de o&igen miocardic
(1. In timpul de2ibrilarii% singura manera care se continua este :
a.entilatia arti2iciala pe balon
b.per2u.ia cu ser 2i.iologic
c.eri2icarea pulsului
d.compresiile toracice
((.Numarul ma&im de socuri electrice in cursul unei resuscitari la un adult este de :
a.11
b.0
c.(3
d.nici unul
(0."a un pacient de /3 de ani cu antecedente cardioasculare a2lat in stop
cardio4respirator% resuscitarea aansata se intrerupe la :
a. 11 minute
b. 01 minute
c. 71 minute
d. epui.area 2i.ica a tuturor membrilor ec,ipei de resuscitare
(3.Aspectul de pe monitor se de2ineste ca:
a.2ibrilatie entriculara
b. ta,icardie cu comple&e inguste
c. ta,icardie cu comple&e largi
d. ta,icardie sinusala
(/. Arecenta compresiilor toracice la un adult in stop cardio4respirator este de:
a.71 + minut
b.;1 + minut
c.111 + minut
d.1(1 + minut
(7. Manerele de !"# B suport ital de ba.a B pot 2i e2ectuate de catre :
a. e&clusi de catre medici
b. e&clusi de catre medici si asistenti
c. e&clusi de catre personalul medical
d. de orice persoana instruita in acest sens
(9.@ipere&tensia capului pentru desc,iderea c$ilor aeriene la pacientul comatos nu se e2ectuea.$
dac$ e&ist$ urm$toarele situa-ii:
a.c$dere de la 8n$l-ime
b.accident rutier
c.,emoragie digesti$ superioar$
d.loirea cu un corp dur.
(;.Complicatiile punctiei enoase peri2erice sunt:
a.trombo2lebita
b.tulburari de ritm
c.intrarea pe enele centrale
d.per2orarea balonasului sondei I*T la punctia >ugularei interne.
(=."e.iunile traumatice cu risc de actiitate electric$ 2$r$ puls sunt urm$toarele:
a.pneumotora&ul su2ocantC
b.oletul costal
c.,ipoolemia
d.tamponada cardiac$
01.Do.ele de atropina utili.ate in 2ibrilatia entriculara sunt:
a.0 2iole o singura data
b.cite o 2iola repetata la 0 minute
c.1%1( mg+:g. corp la prima do.a
d.nici una de mai sus
01.De2ibrilarea manuala poate 2i e2ectuata de catre:
a) personal cu pregatire medicala
b) salator laic
c) personal paramedical
d) toate de mai sus
0(.De2ibrilatoarele e&terne automate pot 2i utili.ate de catre :
a) personal cu pregatire medicala
b) salator laic
c) personal paramedical
d) toate de mai sus
00.Cardioersia electrica sincrona implica:
a) aplicarea unui soc sincron cu unda 5
b) conertirea ta,icardiei entriculare 2ara puls in ta,icardie entriculara cu puls
c) aplicarea unui soc sincron cu unda R
d) aplicarea unui soc sincron cu unda T
03.Urmatoarea a2irmatie pentru pacingul transcutanat e&tern este corecta:
a) este o metoda de tratare bradicardiilor
b) se 2oloseste in ca.ul aparitiei mani2estarilor aderse ale bradicardiilor
c) aplicarea pacingului poate 2i dureroasa% necesitand analge.ie si sedare
d) toate de mai sus
0/.5entru pacientul inconstient care respira% primul gest terapeutic este:
a) po.itia laterala de siguranta
b) 11 insu2latii
c) 01 de compresiuni toracice
d) cicluri de cate 01 compresii toracice: ( insu2latii
07.Ealuarea respiratiei la un pacient inconstient se a 2ace :
a) timp de 11 sec
b) punand mana pe toracele pacientului
c) dupa ce luam pulsul
d) timp de 1 min
09.5rimul gest care trebuie 2$cut la un pacient inconDtient este:
a. ausculta-ia toracelui cu stetoscopul
b. 8nceperea masa>ului cardiac
c. eliberarea c$ilor aeriene
d. m$surarea tensiunii arteriale
0;.Compresiunile toracice la o graida a2lat$ 8n stop cardiorespirator 8n ultimul trimestru de sarcin$
se 2ac po.i-ionEnd4o 8n:
a. decubit dorsal
b. decubit entral
c. decubit lateral drept
d. semidecubit lateral stEng
0=. #c$derea olumului circulant este caracteristica Docului:
a cardiogen
b ,ipoolemic
c ana2ilactic
d septic
31. Cel mai 2recent ritm 8ntElnit la stopul cardio4respirator la adul-i este:
a Actiitate electrica 2ara puls
b Aibrila-ia atrial$
c Asistolia
d Aibrila-ia entricular$
RA#5UN#URI C*RECTE
1.b
(.b
0.a%b%c
3.d
/.b
7.b
9.b
;.d
=.c
11.b
11.d
1(.a
10.c
13.b%c
1/.d
17.d
19.c
1;.b
1=.a
(1.a%b%c
(1.b
((.d
(0.b
(3.c
(/.c
(7.d
(9.a%b%d
(;.a
(=.a%c%d
01.d
Raspunsuri corecte:
01.a
0(.d
00.a
03.d
0/.a
07.a
09.c
0;.d
0=.b
31.d