Sunteți pe pagina 1din 7

Divortul

1. Reglementare divortului
Motivele de divort, fara a se mai pretinde sotilor o anumita justificare,
sunt expuse in Codul Civil, care prevede divortul prin acordul sotilor, la
cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti, acceptata de celalalt sot; datorita
unor motive temeinice care au vatamat grav raporturile dintre soti,
continuarea casatoriei nemaifiind posibila; la cererea unuia dintre soti, dupa
o separare in fapt care a durat cel putin doi ani sau la cererea aceluia dintre
soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei potrivit
art 372 C.civ.
Reglementarea divortului prin acordul sotilor, a avut o evolutie
deosebita, pornind de la indeplinirea unor cerinte expres prevazute de lege,
ajungand pana la scoaterea acestui divort de sub autoritatea instantei de
judecata, simplificarea procedurii si eliminarea conditiilor, Codul civil
prevazand ca aceasta este posibil indiferent de durata casatoriei si indiferent
daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

!n ceea ce priveste justificarea divortului, in timp au fost elaborate mai


multe teorii respectiv divortul remediu, regasit ca notiune si in "oul Cod de
procedura civila, divortul santiune si conceptia mixta, adoptata si in dreptul
nostru.
#aca divortul se solicita pentru ca nu mai este posibila continuarea
casatoriei, relatiile dintre soti fiind grav si iremediabil vatamate, divortul se
poate pronunta daca instanta stabileste culpa oricaruia dintre soti in
destramarea casatoriei, iar daca din probele administrate rezulta culpa
ambilor soti, instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, c$iar
daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort.
!nsa, daca culpa apartine in totalitate reclamantului, c$iar daca desface
casatoria, instanta va putea acorda sotului nevinovat, care sufera un
prejudiciu prin desfacerea casatoriei, despagubiri.
!n cazul divortului dupa o separare in fapt care a durat cel putin doi
ani, acesta se pronunta din culpa exclusiva a sotului reclamant
2
, cu exceptia
situatiei in care paratul se declara de acord cu divortul, cand acesta se
pronunta fara a face mentiuni despre culpa sotilor
#aca divortul se dispune datorita starii de sanatate a unuia dintre soti,
desfacerea casatoriei se pronunta fara a face mentiuni despre culpa sotilor.

%alea, R.&., 'upascu, #., #ivortul prin acordul sotilor, in (andectele Romane nr.)*2), p. +,-7.
2
&mese .lorian, Consideratii asupra divortului din culpa.., in #reptul nr. 2*2)2, p.37,3/.
2
2. Instanta competenta cu judecarea divortului
0rt. 71 din 'egea nr. 71*2)2 prevede ca pana la organizarea
instantelor de tutela si familie, judecatoriile sau, dupa caz, tribunalele ori
tribunalele specializate pentru minori si familie vor indeplini rolul de
instanta de tutela si familie. "oul Cod de procedura civila prevede expres ca
judecatoriile judeca in prima instanta cererile date de Codul civil in
competenta instantei de tutela si de familie iar in reglementarea divortului se
arata ca aceasta apartine in competenta judecatoriei.
#in punct de vedere teritorial, potrivit art. +- "oul Cod de procedura
civila, care preia din reglementarea anterioara si confirma solutiile de
jurisprudenta consacrate, actiunea de divort se judeca de catre instanta in
circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor.
3
(entru determinarea competentei teritoriale este importat ca sotii sa fi
avut efectiv locuinta in acea localitate, iar nu sa fi avut stabilita resedinta in
localitatea respectiva cu respectarea formelor legale privind evidenta
populatiei.
-
2c$imbarea locuintei dupa introducerea cererii de divort, intr,o
localitate care nu se afla in raza teritoriala a instantei la care a fost introdusa
actiunea nu atrage declinarea competentei instantei legal sesizate.
3
#aca sotii nu au avut lociunta comuna ori daca niciunul dintre soti nu
mai locuieste in circumscriptia instantei judecatoresti a celui din urma
domiciliu, instanta competenta sa judece divortul este aceea in care se afla
domiciliul paratului.
(otrivit Codului de procedura, daca paratul nu are domiciliu in tara si
instantele sunt competente international instanta competenta sa judece
divortul este cea in circumscriptia careia se afla domiciliul reclamantului.
#aca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, aratand ca partile
pot fi de acord sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din
Romania iar daca nu convin, cererea este de competenta 4udecatoriei
2ectorului 3 5ucuresti.
3. Cererea de divort
!n cererea de divort trebuie sa se arate obligatoriu, pe langa mentiunile
prescrise de dreptul comun, numele copiilor minori nascuti din casatorie sau
adoptati, iar daca nu exista copii, se va face mentiune in acest sens.
3
62, decizia civila nr. 2)1*+72, in C#*+72, p.27
-
62, decizia civila nr. +)3*+13, in C#*+13, p.232.
3
62, decizia civila nr. 317 din 22 aprilie +1+, in C#*+7), p. 73.
3
'a cerea de divort trebuie sa se anexeze copii de pe certificatul de
casatorie si certificatele de nastere ale copiilor minori cu mentiunea pentru
conformitate facute de parte. #aca sotii au ajuns la o intelegere, ca rezultat al
medierii cu privire la desfacerea casatoriei si dupa caz, la rezolvarea
aspectelor accesorii dovortului, procesul verbal atestand intelegerea se
depune la dosar.
!n cererea de divort sotul poate solicita sa i se incredinteze copii
minori si sa fixeze contributia celuilalt sot la intretinerea acestora, insa daca
nu se mentioneaza aceste capete de cerere, instanta va trebui totusi sa
dispuna asupra lor, in cauza fiind necesar pentru asigurarea principiului
interesului superior al copilului. #e asemenea, se poate soicita de catre sot
ca acesta sa poarte numele si dupa divort, numele din casatorie, insa si daca
se omite acest capat de cerere, instanta se va pronunta din oficiu asupra
numelui. 6otodata sotul mai poate solicita stabilirea lociuntei familiei,
despagubirea pretinsa pentru prejudiciile morale sau materiale suferite ca
urmare a desfacere a casatoriei, obligatia de intretinere sau prestatia
compensatorie intre fostii soti, incetarea regimului matrimonial si sau dupa
caz lic$idarea comunitatii de bunuri si partajul acestora.
4. Cererea reconventionala
.ata de cererea reclamantului, pentru fapte anterioare, sotul parat are
posibilitatea de a formula cerere reconventionala cel mai tarziu pana la
primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal, sotul parat
neavand posibilitatea de a alege intre actiunea directa si cererea
reconventionala, daca celalat sot a formulat deja actiunea.
(entru alte fapte petrecute dupa primul termen, paratul poate face
cerere reconventionala pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului
privind cererea reclamantului, iar cand motivele divortului s,au ivit dupa
inceperea dezbaterilor la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri
se afla in apel, cererea paratului va fi facuta direct la instanta investita cu
judecarea apelului.
Codul arata expres ca daca paratul nu respecta termenul de
introducere a cererii reconventionale este decazut din drept su nu mai poate
solicita divortul pentru motivele ivite pana atunci, insa atunci cand cererea
reclamantului se respinge, sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite
ulterior decaderii.
1
5. Masuri provizorii
1
6abacu 0ndreea, #rept procesual civil, &ditura 7niversul 4uridic, 2)3, p. -/,-/2
-
(e timpul procesului de divort se pot lua anumite masuri de urgenta,
codul urmarind sa protejeze interesul superior al copilului.
(otrivit art. ++ "oul cod de procedura civila se arata ca pe tot timpul
procesului, instanta poate lua prin ordonanta pesedintiala, masuri vremelnice
cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori, la obligatia de intretinere, la
incasarea alocatiei de stat pentru copii si la folosirea locuintei familiei.
0ceste masuri au caracter accesoriu, ele putandu,se lua numai daca
exista cerere de divort si se continua procedura, au caracter provizoriu,
avand aplicabilitate cat timp dureaza procesul de divort si pot fi oricand
modificate ori revocate, daca imprejurarile cauzei o impun.
6. otararea de divort
2olutiile pe care le poate pronunta instanta investita cu cerearea de
divort sunt determinate si de modul in care fiecare parte intelege sa,si
conduca procesul.
!n doctrina, fata de efectele pe care divortul le are cu privire la alte
capete de cerere cu efect patrimonial sau dimpotriva, in privinta copiilor
minori, sau pentru atribuirea locuintei, s,a produs ca prin $otararea de divort
sa se arate din vina cui si impotriva cui se pronunta divortul.
#aca in timpul procesului de divort unul dintre soti decedeaza,
instanta ia act de incetarea casatoriei si dispune, prin $otarare definutiva,
inc$iderea dosarului, cu exceptia situatiei in care cererea de divort se
intemeiaza pe culpa paratului si reclamantul decedeaza in cursul procesului,
lasand mostenitorii, iar acestia aleg sa continue actiunea. !n acest caz dupa
administrarea de probe instanta constata culpa excluviva a sotului parat,
admite cererea, casatoria fiind considerata desfacuta de la data introducerii
cererii de divort.
8otararea de divort va cuprinde mentiunile prevazute de "oul Cod de
procedura civila, insa daca ambii soti solicita instantei ca $otararea de divort
sa nu fie motivata, aceasta nu se va motiva, indiferent ca divortul este
intemeiat pe acordul partilor.
!. Caile de atac
"oul Cod de procedura civila reglementeaza derogari in ceea ce
priveste caile extraordinare de atac si caracterul definitiv al $otararii
pronuntate in cazul divortului prin acordul partilor.
3
6ermenul de apel este de 3) de zile si curge de la comunicarea
$otararii.
Codul arata ca $otararea data in materie de divortinsa numai in ceea
ce priveste desfacerea casatoriei, nu este supusa contestatiei in anulare si
revizuirii, daca unul dintre soti s,a recasatorit, datorita consecintelor pe care
le produce desfacerea casatoriei cu privire la drepturile personal
nepatrimoniale ale sotilor si la starea civila.
(entru a asigura publicitatea si corecta mentionare in registre a
situatiei juridice nou create dupa desfacerea casatoriei, "oul Cod de
procedura civila prevede obligatia instantei la care $otararea a ramas
definitiva de a o trimite, din oficiu, serviciului de stare civila unde a fost
inc$eiata casatoria, Registrun national al regimurilor matrimoniale, prevazut
de Codul civil si daca unul dintre soti a fost profesionist, registrul
comertului, pentru a se face mentiunile de rigoare.
1
5ibliografie
. 'es, !., Codul de procedura civila, comentat si adnotat, &ditura
C.8.5ec9, 5ucuresti, 2)2
2. 6abacu. 0., #rept procesual civil, &ditura 7niversul 4uridic, 2)3
3. %alea, R.&., 'upascu, #., #ivortul prin acordul sotilor, in
(andectele Romane nr.)*2)
-. "oul Cod Civil
3. "oul Cod de procedura civila
7
/