Sunteți pe pagina 1din 15

1

1. Activitatile componente ale profesiei contabile.


Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este
urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri alte servicii contabile si extracontabile

2. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie
sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare ptr sanctionarea diverselor abateri
ale p.c. in exercitiul functiunii.
Calitatea este definita de elementele (aspecte):
- transparenta
- nediscriminare
- precizie
- proportionalitatea
- examinabila periodic
- sa nu fie impotriva competitiei
- sa fie implementata consecvent si just
- sa fie segmentata in fct de tinta sa.
2

3. Asigurarea calitatii serviciilor contabile
Asigurarea calitatii serviciilor profesionale reprez ansamblul de masuri luate de
Corp ptr analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet;
aprecierea modului de aplicare in cadrul cabinetului a fiecarei norme
profesionale emise de corp si verificarea modului de respectare a obligatiilor
de membru.
Scop
asigurarea respectarii de catre membrii Corpului a normelor profesionale
stabilite de acesta ptr fiecare activitate, serviciu contabil sau lucrare
profesionala.
Obiective
buna perceptie asupra calitatii serv prestate de p.c.
contribuie la buna organizzare a cabinetelor
Aria de cuprindere
audit structural cunoasterea modului de organizare a cabinetuui
audit tehnic aprecierea modului cum sunt aplicate normele profesionale
audit de conformitate indeplinirea obligatiilor de membru
Temei
standardele internationale emise de IFAC
recomandarile CE 2001/256/CE priv exigentele min in materie de control
de calitate al serviciilor profesionale
OG 65/1994 art 20 lit c asig buna desfasurare a activitatii EC si CA
ROF pct 65 consiliul filialei supravegeheaza modul de exercitare a
profesiei de EC si CA
pct 115 AG aproba lista cabinetelor care vor fi supuse auditului de
calitate in anul urmator
CEN este nevoie de asigurarea ca toate serv obtinute din partea p.c.
sunt executate la sandardele cele mai inalte de performanta

4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare,
judecare si tragere la raspundere?
Comisia de disciplina investigheaza , sanctioneaza abaterile savarsite de p.c.
(pf sau pj), membri ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a filialei indifferent
de locul savarsirii faptei.
CSD sanctioneaza abaterile savarsite de membrii CF
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere
la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina (membrii sunt experti
contabili si mandat 4 ani)
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina

3

5. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati
nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de
admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare
disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa
indeplineasca anumite conditii:
au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de
Ministerul Educiei i Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
Exceptii : academicienii s cadrele universitare doctori In specializarea
financiar contabila dupa sustinerea unui interviu.

6. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
organizeaz examenul de acces la profesie, efectuarea stagiului,
organizeaza sustinerea examenului de aptitudini
Organizeaz evidenta membrilor prin inscrierea acestora in Tabloul
Corpului.
colaboreaza cu asociatii profesionale de profil din tara si strainatate.
Elaboreaz si public normele privind activitatea si conduita
Sprijina dezvoltarea profesionala continua
Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor
Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din
straintate.
Editeaz publicatii de specialitate.
asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza
standardelor internationale
asigura buna desfasurare a membrilor
Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

7. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
a) interne -Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
-Taxa de inscriere in tabloul Corpului
-Cotizatii anuale asupra veniturilor
-vanzari de publicatii proprii
b) externa : donatii, subventii guvernamentale, sponsorizari

4

8. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a
deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina
majoritatea actiunilor
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis
de adunarea generala.
mesaj informative relevant

9. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
alte servicii contabile si extracontabile

10. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel
central si teritorial)?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale
fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti.
Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de
autoreglementare.

ORGANE DE CONDUCERE
CENTRAL TERITORIAL
Conferinta nationala Adunarea generala
Consiliul superior Consiliul filialei
Biroul permanent al consiliului
superior
Biroul permanent al consiliului
filialei
Presedintele consiliului superior Presedintele consiliului filialei
ORGAN DE CONTROL
Comisia de cenzori Censor
ORGAN DE INVESTIGARE SI SANCTIONARE
Comisia superioara de disciplina Comisia de disciplina

5

11. Categorii de profesionisti contabili.
a) in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili
b) in fct de modul de organizare a activitatii
individuali (cabinet propriu)
asociativi (in SC member ceccar)

12. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international,
un organism national al profesiei contabile trebuie:
- Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
- Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
- Membrii sa fie profesionisti contabili;
- Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al
publicului;
- Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele
profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala,
controlul calitatii);
- Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt
nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii
contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru
indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

13. Confidentialitatea in profesia contabila.
Confidentialitatea presupune obligativitatea p. c. ca in exrcitiul misiunii pe care
o are de indeplinit si dupa aceasta sa se abtina sa divulge sau sa foloseasca
in interes personal informatiile cu care vine in contact.
Exceptii :
cand exista prevederi legale ptr divulgarea secretului
cand clientul o accepta
cand exista obligativitatea din partea organismelor profesionale cf legii.

14. Compententa in profesia contabila.
Competenta profesionala pp ca p.c. detine competente necesare potrivit
misiunii pe care o are de indeplinit. Competenta in profesia contabila impune 2
etape :
obtinerea;
mentinerea. nu exista limita de varsta doar restrictii medicale


6

15. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
a) Standardele profesionale care privesc activitatea desfasurata de p.c.:
STD 21-Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea
situaiilor financiare.
STD 22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i
prezentarea situaiilor financ.
STD 23 Activtatea de cenzor n societile comerciale
STD 24 audit financiar.
STD 32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.
STD.35 Expertizele contabile.
STD.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
STD 39 Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
b) standarde profesionale de educatie
STD 38 - dezvoltarea profesionala continua a p.c.
c) Standarde profesionale de etica CEN al p.c
d) Ghiduri profesionale
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea
de prevenire i combatere a splrii banilor si a finantarii actelor
de terrorism
e) Ghidul de aplicare al reglementarilor contabile nationale in domeniul
agriculturii.

16. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR?
a) aproba nivlelul cotizatiilor profesionale;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului,
modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si
de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si
profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului
d) aproba sistemul de salarizare;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului si ai comisiei
centrale de cenzori
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de
consiliile filialelor si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si
ai consiliilor filialelor
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si
consiliilor filialelor Corpului
i) alege si revoca presedintele Corpului, Comisiei Superioare de
disciplina si membrii comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii stabilite de lege
7

17. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil
demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea intr-o maniera obiectiva
si corecta. Independenta in profesia contabila pp satisfacerea simultana a 2
componente :
independenta de spirit sau gandire constan in starea prin care un p.c.
poate indeplini o misiune in conditii de integritate si obiectivitate
independenta de comportament pp ca o terta pers nu gaseste nici un
motiv sa puna la indoiala integritatea si obiectivitatea p.c. antrenat in
indeplinirea misiunii specifice.

18. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila = totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le
presteaza)si a organismelor profesionale carora le apartin. Activitatile care
compun PC au un element comun : disciplina contabilitatii.

19. Despre IFAC Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism
member si associate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care
lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie,
institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila
care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de
afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie
la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la
standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:
- Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un
organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in
jurisdicatie;
- Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
- Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza
membrii;
- Sa fie solvable financiar si operational;
- Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si
reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR
membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.8

20. Integritatea in profesia contabila.
Integritatea pp ca un p.c. trebuie sa fie drept si onest in relatiile profesionale si
de afaceri. El nu trebuie sa se asocieze la declaratii false care induc in eroare
si care deformeaza informatia pe care doreste sa o transmita. Exista 3 tipuri
de integritate recunoscute de doctrina si deontologia profesionala :
personala a individului
profesionala aspecte profesionale
organizationala a unui p.c. membru a altor organisme profesionale

21. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul
salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Expert contabil versus economist
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile
O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia
modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de
contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a
verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a
celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de
cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i
execut atribuiile specifice fiei postului su
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-
contabile, independent fa de societatea comercial pe cand economistul
este angajat. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un
onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
Expertul contabil raspunde civil si penal ptr faptele sale pe cand economistul
este sanctionat de sef
Contabil autorizat vs contabil salariat .Contabilul autorizat este persoana care
a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de
a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor
financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist
independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este
subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual.
Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile
contabile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii. Ca i
economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor
executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea
acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni,
rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde
ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma
unor proceduri anevoioase.
9


22. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in
profesia contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a
conferi lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili
sa aib caliti eseniale, cum sunt:
tiin, competenta i contiina;
independenta de spirit i dezinteres material;
moralitate, probitate i demnitate.
Doctrina se ocupa cu organizarea si functionarea Corpului.
Deontologia studiaza principiile decomportament etic si professional al p.c.
apartenenta menbrilor la organismul professional impune necesitatea studierii
aspectelor doctrinare si de etica in urmat directii :
cunoasterea structurii functionale si de conducere a Corpului ;
cunoasterea atributiunilor structurii de conducere, control si executie a
Corpului;
cunoasterea si respectarea dr si obligatiunilor p.c. ;
cunoasterea, respectarea si aplicarea principiilor Codului Etic National;

23. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
Organismele contabile treb sa-si reglementeze activitatea si conduita
membrilor sai ptr a se asigura ca responsabilitatea sa fata de publicul interesat
este asigurata. Reglementarea este un mijloc de asigurare al calitatii serviciilor
p.c.

24. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din
responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului
public, cel putin dpdv a trei domenii, care constituie comnandamentele
fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de
calitate.
Implementarea rolului contabilitatii si al p.c. in dezvoltarea economica este
conditionat de existenta unor organisme profesionale puternice care sa poata
asigura implementarea de standarde internationale in dom contabilitatii si
auditului.10

25. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
Democratia, in general, si cea economica in special, pp dereglementari.
Libertatea lasata prin dereglementare trebuie acoperita prin prevederi ale
Codului de Etica
Etica = ansamblu de principii profesionale care reglementeaza exercitiul unor
activitati specifice profesiei contabile.
Codul Etic National CEN = stabileste norme de conduita etica ptr p.c. si
formuleaza principii fundamentale care trebuie respectate de p.c. in exercitiul
misiiunii. Organismele profesionale, member IFAC, au obligatia de adoptare a
principiilor si regulilor etice cel putin la nivel de exigenta a celor prevazute in
coduul etic IFAC.
Rolul Codul Etic IFAC , in implementarea codului etic a organismelor
profesionale consta in :
sigurarea de autoritate a serviciilor furnizate de p.c.
protejarea p.c. in fata criminalitatii economice si financiare
asigura indeplinirea celor mai inalte standarde de professionalism
CECCAR a aprobat CEN in 2002 republicat in 2007 revizuit si redenumit
in conformitate cu codul etic international cu aplicabilitate de la
01.01.2007

26. Organisme si grupari regionale profesionale
Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila
dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea
regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al
organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice
in regiunile respective.
Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din
tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate
pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare
regional trebuie sa demonstreze ca:
exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;
gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un
numar semnificativ de organisme profesionale;
gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru
recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in
vederea obtinerii acestei recunosteri.
Organizatiile IFAC sunt :
FEE federatia expertilor contabili europeni
FIDEF - federatia expertilor francofoni .FCM - federatia expertilor mediteraneeni
CILEEA Comitetul de Itegrare latino-europa- America
SEEPAD Parteneriatul sud est European ptr dezvoltarea contabilitatii
11


27. Obiectivitatea in profesia contabila.
Obiectivitatea presupune c p.c. trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu
se afle in situatii de incompatibilitate sau de conflict de interes care ar
determina un tert bine intentionat sa-i puna la indoial cinstea si
corectitudinea.
Cerinte pentru mentinerea obiectivitatii :
evitarea conflictului de interese
evitarea starii de incompatibilitate
evitarea punerii la indoiala a corectitudinii p.c.
absenta relatiilor familiale financiare sau personale cu clientul
neacceptarea cadourilor sau a ospitalitatii clientului

28. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia
fundamentale:
a) Integritate - un p.c. trebuie s fie drept si onest n toate rel profesionale
si de afaceri.
b) Obiectivitate - un p.c. trebuie s fie impartial
c) Competenta profesional si prudenta
d) Confidentialitate
e) Comportament profesional
f) Respectul fat de normele tehnice si
g) Independenta

29. Profesionalismul in profesia contabila.
Profesionalismul pp obligatia p.c. de a se conforma prevederilor relevante ale
reglementarii legale si profesionale in exercitarea profesiei contabile

30. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
P.c. trebuie sa cunoasca, sa respecte si sa aplice standarde profesionale de
educatie si calitate in scopul satisfacerii interesului public

31. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
Notiunea de interes public consta in asumarea unei responsabilitati din partea
organismului professional fata de utilizatorii serviciilor contabile : actionari /
asociati, salariati, furnizori, banci, buget, investitori, bursa etc. Rolul PC =
protejarea interesului public
12

32. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
Reglementarea generala Profesionistul contabil este definit ca fiind
specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire
si formare cerut in acea tara prin studii universitare, un stagiu de pregatire si
promovarea unui examen de aptitudini , el avand acces neingradit la toate
activitatile profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit
tatutar.
Reglementarea speciala(audit statutar)
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit
statutar.si vizeaza :
- Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor
de audit statutar si standardele aplicabile;
- supravegherea publica a activitatii de audit statutar;
- Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist
contabil de a efectua audit statutar

33. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Progresul civilizatiei pp existenta si dezvoltarea pietelor. Pietele nu se pot
dezvolta fara p.c. imm detin 80% din economia comunitatii europene.
Increderea in informatiile oferite de IMM este data de increderea in informatiile
oferita de p.c. care lucreaza in IMM. Materializarea rolului p.c. in dezvoltarea
economiei nationale consta in :
- masurarea dimensiunilor activitatii economice;
- existenta, planificarea si realizarea bugetelor nationale si locale;
- credibilitatea in tranzactiile comerciale si financiare
- distribuirea profitului agentilor economici si a rezultatelor muncii.

34. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social. Atributele p.c. in dezv economiei isi
gasesc esenta in directiile :
- dimensionarea si distribuirea profitului si a rezultatelor muncii intr-o
entitate economica intre asociati / astionari / investitori / salariati dupa caz;
- informarea privind sinceritatea tranzactiilor financiare si comerciale;
- furnizori de informatii credibile ptr buget , statistica etc;
- dimensionarea valorilor a activitatii economice.13

35. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor
profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
a) La nivelul misiunii
b) la nivelul organismului professional
c) la nivelul firmei
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici
si proceduri care sa faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei politici si
proceduri de numire a persoanelorcu responsabilitate finala ptr sistemul de
control al calitatii (studierea si recunoasterea probitatiilor profesionale);
Cerintele etice stabilirea de politici si proceduri ca cerintele etice sa fie
respectate si aplicate
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice politici si
proceduri ptr acceptarea, continuarea si retragerea dintr-o misiiune sau
dintr-o relatie cu un client
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului,
evaluarea performantei, capacitatile, competent, dezvoltarea carierei,
promovarea, stimulente etc;
realizarea misiuniilor politici si proceduri ptr asigurarea ca misiunile
specifice se realizeaza potrivit standardelor si normelor corpului
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul
de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
- Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a
calitatii;
- Implementeze prevederile standardelor international de calitate.

36. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor
profesionale.
IFAC prin structurile specializate emite :
- standardele international de contabilitate pentru sectorul public
IPSASB,
- standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Asistenta la implementarea IPSASB si IFRS
- Incorprarea cerintelor IPSASB in cerintele nationale de
contabilitate pentru sectorul public,
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de
contabilitate,


14

37. Standardele international de audit si rolul organismelor
profesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite
urmatoarele standarde:
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
- Standarde internationale ptr misiuni de certificare
- Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
- Incorprarea standardelor internationale de audit
- Asistenta la implementarea standardelorinternationale de audit
- Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea
corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente
emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.

38. Standardele international de educatie si rolul organismelor
profesionale.
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc
elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si
dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe
scara larga.
IFAC emite trei tipuri de documente:
Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura
cu SIE sunt:
incorporarea elementelor esentiale ale programului de educatie si
dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele;
a aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de
educatie emise de IFAC.
15

39. Standardele international de etica si rolul organismelor
profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis
Codul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standardele etice de inalta
calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga
lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale
pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indrumari pentru
aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la aplicarea
standardelor internationale etice cel putin la nivel de exigenta cerut de IFAC.
CECCAR aplica Codul Etic IFAC din 2002 cu mici modificari , repuplicat in
2007.

40. Unicitatea si unitatea profesiei contabile
Unitatea este data de caracter unitary al profesiei contabile si a serviciilor care
pot fi oferite de membrii organismelor contabile potrivit doctrinei si deontologiei
profesionale.
Unicitatea pp caracterul unic al profesiei contabile prin asumarea
responsabilitatii organismului professional fata de public.

41. Modalitati de implementare a reglementarii.

profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea
de a reglementa profesia;
n, fie
prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei
agentii independente, careia guvernul i-a delegat sarcini de
reglementare;

reglemenatrea externa.Autoreglementarea si reglementarea externa
trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a nu
concureze.