Sunteți pe pagina 1din 42

FISCALITATE

TEORIE
1. Grupati veniturile de mai jos in impozite directe si indirecte.
Impozite directe : a, e, f
Impozite indirecte : b, c, d
2.
Rata fiscalitatii = Venituri fiscale/ PIB
Rata fiscalitatii2006 = (40.486,6 / 344.3,! " #00 = ##,$%
Rata fiscalitatii200$ = (2.#8,& / 404.$08,8! " #00 = #2,8&%
3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.
Art.3 Cod fiscal.
eutralitatea !"surilor fiscale 'n raport c( diferitele cate)orii de in*estitori +i capital(ri, c( forma de
proprietate, asi)(r,nd condi-ii e)ale in*estitorilor, capital(l(i rom,n +i str.in.
Certitudinea i!#unerii, prin elaborarea de norme /(ridice clare, care s. n( cond(c. la interpret.ri
arbitrare, iar termenele, modalitatea +i s(mele de plat. s. fie precis stabilite pentr( fiecare pl.titor,
respecti* ace+tia s. poat. (rm.ri +i 'n-ele)e sarcina fiscal. ce le re*ine, prec(m +i s. poat. determina
infl(en-a deciziilor lor de mana)ement financiar as(pra sarcinii lor fiscale.
Ec$itatea fiscal" la ni*el(l persoanelor fizice, prin imp(nerea diferit. a *enit(rilor, 'n f(nc-ie de m.rimea
acestora
Eficien%a i!#unerii prin asi)(rarea stabilit.-ii pe termen l(n) a pre*ederilor 0od(l(i fiscal, astfel 'nc,t
aceste pre*ederi s. n( cond(c. la efecte retroacti*e defa*orabile pentr( persoane fizice +i /(ridice, 'n
raport c( impozitarea 'n *i)oare la data adopt.rii de c.tre acestea a (nor decizii in*esti-ionale ma/ore.
&. Clasificai impozitele dup fond i form. Dezvoltai pe scurt categoriile identificate.
1 impozite directe
1 impozite indirecte.
I!#o'itele directe se stabilesc nominal 'n sarcina (nei persoane, c(ant(m(l lor fiind infl(en-at, 'n cele
mai m(lte caz(ri, de ni*el(l *enit(rilor +i/sa( a*erii, prec(m +i de cotele de impozitare. 2n cate)oria
impozitelor directe de c(prind impozitele reale (impozite percep(te as(pra (nor obiecte 3cl.diri, teren(ri
etc.! +i impozitele personale (pe *enit +i pe a*ere!.
I!#o'itele indirecte s(nt impozite percep(te pe c4elt(ieli (ele s(nt impozite pe cons(m!.
(. De cte feluri sunt impozitele directe
I!#o'itele directe a( caracteristic fapt(l ca se stabilesc nominal in sarcina (nor persoane fizice sa(
/(ridice, in f(nctie de *enit(rile sa( a*erea acestora, pe baza cotelor de impozit pre*az(te in le)e. 5le se
incaseaza direct de la s(biect(l impozit(l(i la an(mite termene dinainte stabilite.
#. I!#o'ite reale: Impozit(l f(nciar, pe cladiri, pe acti*itati ind(striale, comerciale si profesii libere, pe
capital(l mobiliar sa( banesc
2. I!#o'ite #ersonale)
1 Impozite pe *enit: pe *enit(rile persoanelor fizice, pe *enit(rile societatilor de capital
1 Impozite pe a*ere: pe a*erea propri(1zisa, pe circ(latia a*erii, pe spor(l de a*ere
6. !rin ce se caracterizeaz imnpozitele reale
I!#o'itele reale se stabilesc in le)at(ra c( an(mite obiecte materiale (pamant(l, cladirile, fabricile,
ma)azinele, etc.!, facand(1se adstractie de sit(atia personala a s(biect(l(i impozit(l(i. 5le mai s(nt
c(nosc(te si s(b den(mirea de impozite obiecti*e sa( pe prod(s, deoarece se asaza as(pra prod(s(l(i br(t
al obiecti*(l(i impozabil, fara a se face nici o le)at(ra c( sit(atia s(biect(l(i impozit(l(i.
#
7. Ce semnific impozitele personale
Impozitele personale se intalnesc s(b forma impozitelor pe *enit si pe a*ere, in stransa le)at(ra c( sit(atia
personala a s(biect(l(i impozit(l(i, moti* pentr( care s(nt c(nosc(te si s(b den(mirea de impozite
s(biecti*e.
8. Clasificai impozitele dup o"iectul impunerii
1 i!#o'ite #e a*ere) care afecteaza b(n(rile de nat(ra mobiliara sa( imobiliara ale contrib(abililor
(impozit(l pe cladiri, pe teren(ri, etc!.
1 i!#o'ite #e *enit: care *izeaza *enit(rile persoanelor fizice sa( pe cele ale societatilor comerciale
(impozit(l pe profit!.
1 i!#o'ite #e consu! +c$eltuieli,: *izeaza c4elt(ielile de cons(m (accizele, ta6a pe *aloare ada()ata!.
7ceasta este asa n(mita clasificare economica. 8rezinta mare 'nsemnatate pentr( ca arata materia as(pra
careia se aseaza impozitele (s(rsa acestora!
-
Caracterul o.li/atoriu al i!#o'itului rezida 'n le)alitatea acest(ia. 5fect(area platii impozit(l(i are loc,
deci, prin constr,n)ere (silit!, 'n (nele sit(atii p(t,nd(1se a/(n)e c4iar la pri*are de libertate a
contrib(abil(l(i ra( platnic.
10.#onescu #on este un contri"ua"il persoana fizica$ platind impozit pe venitul din salarii.%emultumit de
calitatae serviciilor pu"lice oferite de stat$ el solicita ram"ursarae impozitului platit in anul &'1'$
considerand ca suma platita nu este ec(ivalenta cu serviciile pu"lice de care a "eneficiat. Este aceasta
solicitare intemeiata )rgumentati.
2n sc4imb(l impozitelor platite stat(l(i, contrib(abilii n( beneficiaza de (n contraser*ici( imediat si direct
din partea acest(ia. 0ontraprestatii ad(c impozitele n(mai d(pa (n timp si indirect s(b forma de (tilitati
p(blice pe care le primesc 'n sc4imb platitorii. 7ceasta caracteristica le deosebeste de ta6e care implica (n
raport de contraprestatie directa. 9in acest p(nct de *edere, impozitele pot fi considerate pret(ri anticipate
stabilite prin constr,n)ere pentr( ser*iciile )(*ernamentale: cetatean(l, platind(1le, dobandeste drept(l de
a pretinde stat(l(i ser*icii p(blice (n( e6ista 'nsa ec4i*alenta 'ntre impozit(l platit pentr( finantarea
ser*iciilor p(blice si c(ant(m(l acestora primite 'n sc4imb!. ;otodata, prele*arile de impozite la fond(rile
p(blice de res(rse financiare se fac c( titl( definiti* si neramb(rsabil (nerestit(irea este din p(nct de
*edere financiar, caci economic si social, partial, se restit(ie impozitele s(b forma ser*iciilor p(blice!.
1n( este intemeiata solicitarea:
1caracter(l obli)atori( al impozit(l(i: plata acest(ia catre b()et(l stat(l(i n( pres(p(ne o contraprestatie
directa si imediata in fa*oarae contrib(abil(l(i.
12. *arimea impozitelor datorate de fiecare persoana tre"uie sa fie certa$ $nu ar"itrara $iar
termenele$modalitatea si locul de plata sa fie sta"ilite fara ec(ivoc pentru a fi cunoscute si respectate de
fiecare platitor. )cesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de )dam +mit(<
8rincipi(l certit(dinii imp(nerii
13 Ce reprezinta stopajul la sursa Exemplificati.
Retinerea de catre platitor(l de *enit a impozit(l(i aferent *enit(l(i realizat de catre contrib(abil, in
*ederea *irarii acest(ia in cont(l b()etar coresp(nzator.
56emple: impozit pe salarii,impozit pe *enit(l nerezidentilor etc
14.
;ransa de *enit 0ota
= #.00 #0%
#.0# 3 2.00 #0% " #.00 > #% " (6 3 #.00! = #0 > #% " (6 3 #.00!
2
2.0# 3 4.000 #0% " #.00 > #% " (2.00 3 #.00! > 2% " (6 3 2.00! = 300 > 2% " (6 3
2.00!
? 4.00# #0% " #.00 > #% " (2.00 3 #.00! > 2% " (4.000 3 2.00! > 30% " (61 4.000!
= 6$ > 30% " (6 3 4.000!
15.
0ota pro)resi*a comp(sa
16.
0ota procent(ala
17.
Impozit *enit # = #.000 " #0% = #00
Impozit *enit 2 = 300 > 2% " ( 3.00 3 2.00! = 0
Impozit total = 60
18.
@enit )lobal = #.000 > .300 = 4.00
Impozit *enit = 6$ > 30% " ( 4.00 3 4.000! = 82
21.
04elt(ieli ded(ctibile: a, f, ), i
04elt(ieli c( ded(ctibilitate limitata: b, c, 4,
04elt(ieli neded(ctibile: d, e, /
46. ,n categoria contri"ua"ililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice romne. Descriei
categoriile de de persoane juridice romne ce datoreaz impozit pe profit$ precum i sfera de cuprindere a
impozitului datorat deaceste persoane.
7rt #3,#4 0od(l fiscal
2n cate)oria persoanelor /(ridice pl.titoare de impozit pe profit se c(prind: companiile na-ionale,
societ.-ile na-ionale, re)iile a(tonome, indiferent de s(bordonare, societ.-ile comerciale, indiferent de
forma /(ridic. de or)anizare +i de forma de proprietate, incl(si* cele c( participare c( capital str.in sa( c(
capital inte)ral str.in, societ.-ile a)ricole +i alte forme de asociere a)ricol. c( personalitate /(ridic.,
or)aniza-iile cooperatiste, instit(-iile financiare +i instit(-iile de credit, f(nda-iile, asocia-iile, or)aniza-iile,
prec(m +i orice alt. entitate care are stat(t(l le)al de persoan. /(ridic. constit(it. potri*it le)isla-iei
rom,ne.
7ceste persoane datoreaz. impozit as(pra profit(l(i impozabil ob-in(t din orice s(rs., at,t din Rom,nia,
c,t +i din str.in.tate.
47. ,n categoria contri"ua"ililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice strine. Descriei
activitile i profitul impoza"il pentru care aceste societi datoreaz impozitul pe profit.
8ersoanele /(ridice str.ine intr. s(b inciden-a impozit(l(i pe profit 'n (rm.toarele sit(a-ii:
1 persoanele /(ridice str.ine care desf.+oar. acti*itate prin intermedi(l (n(i sedi( permanent 'n Rom,nia,
pentr( profit(l(i impozabil atrib(ibil sedi(l(i permanent:
1 persoanele /(ridice str.ine +i persoanele fizice nerezidente care desf.+oar. acti*itate 'n Rom,nia 'ntr1o
asociere f.r. personalitate /(ridic., as(pra p.r-ii din profit(l impozabil al asocierii atrib(ibile fiec.rei
persoane:
1 persoanele /(ridice str.ine care realizeaz. *enit(ri din/sa( 'n le).t(r. c( propriet.-i imobiliare sit(ate 'n
Rom,nia sa( din *,nzarea/cesionarea titl(rilor de participare de-in(te la o persoan. /(ridic. rom,n.,
as(pra profit(l(i impozabil aferent acestor *enit(ri.
3
48. ,n ce condiii asociaiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate
7rt # alin #! lit. 4!
7socia-iile de proprietari constit(ite ca persoane /(ridice +i asocia-iile de locatari rec(nosc(te ca asocia-ii
de proprietari s(nt sc(tite de impozit pe profit pentr( *enit(rile ob-in(te din acti*it.-i economice, care s(nt
sa( (rmeaz. a fi (tilizate pentr( 'mb(n.t.-irea (tilit.-ilor +i a eficien-ei cl.dirii, pentr( 'ntre-inerea +i
repararea propriet.-ii com(ne.
49. -rganizaiile non.profit$ organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata
impozitului peprofit$ /n anumite condiii$ pentru veniturile realizate din activiti economice. Care sunt
aceste condiii
7rt # alin 2!
Ar)aniza-iile nonprofit, or)aniza-iile sindicale +i or)aniza-iile patronale s(nt sc(tite de la plata impozit(l(i
pe profit pentr( *enit(rile din acti*it.-i economice realizate p,n. la ni*el(l ec4i*alent(l(i 'n lei a #.000
e(ro, 'ntr1(n an fiscal, dar n( mai m(lt de #0% din *enit(rile totale sc(tite de la plata impozit(l(i pe
profit.
50. +a se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit
IP=+Venituri din orice sursa 0 C$eltuieli aferente *eniturilor 1 Venituri nei!#o'a.ile 2 C$eltuieli
nededucti.ile, 3 Cota de i!#o'it
" #6%1re)(la )enerala
56ceptii, cote diferite = 7rt.38 0od fiscal
52. Ce condiii cumulative tre"uie s /ndeplineasc imo"ilizarea corporal pentru a reprezenta un mijloc
fix amortiza"il din punctul de vedere al codului fiscal
7rt $ alin (#! #6!
Bi/loc(l fi6 amortizabil este orice imobilizare corporal. care 'ndepline+te c(m(lati* (rm.toarele condi-ii:
a! este de-in(t +i (tilizat 'n prod(c-ia, li*rarea de b(n(ri sa( 'n prestarea de ser*icii, pentr( a fi 'nc4iriat
ter-ilor sa( 'n scop(ri administrati*e:
b! are o *aloare de intrare mai mare dec,t limita stabilit. prin 4ot.r,re a C(*ern(l(i (#800 lei!:
c! are o d(rat. normal. de (tilizare mai mare de (n an.
8entr( imobiliz.rile corporale care s(nt folosite 'n lot(ri, set(ri sa( care formeaz. (n sin)(r corp, lot sa(
set,la determinarea amortiz.rii se are 'n *edere *aloarea 'ntre)(l(i corp, lot sa( set. 8entr( componentele
care intr. 'n str(ct(ra (n(i acti* corporal, a c.ror d(rat. normal. de (tilizare difer. de cea a acti*(l(i
rez(ltat, amortizarea se determin. pentr( fiecare component. 'n parte.
53. !rezentai regulile generale pe "aza crora se poate sta"ili regimul de amortizare 0liniar$ degresiv sau
accelerat1 /n cazul mijloacelor fixe.
7rt 24
a! 'n caz(l constr(c-iilor, se aplic. metoda de amortizare liniar.:
b! 'n caz(l ec4ipamentelor te4nolo)ice, respecti* al ma+inilor, (neltelor +i instala-iilor, prec(m +i pentr(
comp(tere +i ec4ipamente periferice ale acestora, contrib(abil(l poate opta pentr( metoda de amortizare
liniar., de)resi*. sa( accelerat.:
c! 'n caz(l oric.r(i alt mi/loc fi6 amortizabil, contrib(abil(l poate opta pentr( metoda de amortizare
liniar. sa( de)resi*..
54. Cum se calculeaz amortizarea fiscal prin fiecare din cele 2 metode de amortizare 0liniar$
degresiv i accelerat1
4
7rt 24
4etoda de a!orti'are liniar": amortizarea se stabile+te prin aplicarea cotei de amortizare liniar. la
*aloarea de intrare a mi/loc(l(i fi6 amortizabil. 0ota de amortizare liniar. se calc(leaz. raport,nd n(m.r(l
#00 la d(rata normal. de (tilizare a mi/loc(l(i fi6.
A!orti'area de/resi*": amortizarea se calc(leaz. prin m(ltiplicarea cotelor de amortizareliniar. c( (n(l
dintre coeficien-ii (rm.tori:
a! #,, dac. d(rata normal. de (tilizare a mi/loc(l(i fi6 amortizabil este 'ntre 2 +i ani:
b! 2,0, dac. d(rata normal. de (tilizare a mi/loc(l(i fi6 amortizabil este 'ntre +i #0 ani:
c! 2,, dac. d(rata normal. de (tilizare a mi/loc(l(i fi6 amortizabil este mai mare de #0 ani.
0otele de amortizare determinate de aplic. la *aloarea r.mas. de amortizat la final(l fiec.r(i an de
amortizare p,n. 'n moment(l 'n care amortizarea an(al. determinat. 'n sistem re)resi* de*ine mai mic.
dec,t raport(l 'ntre *aloarea r.mas. de amortizat +i n(m.r(l de ani r.ma+i de amortizat, moment 'n care
amortizarea an(al. de*ine e)al. c( raport(l men-ionat anterior.
4etoda de a!orti'are accelerat": amortizarea se calc(leaz. d(p. c(m (rmeaz.:
a! pentr( prim(l an de (tilizare, amortizarea n( poate dep.+i 0% din *aloarea de intrare a mi/loc(l(i fi6:
b! pentr( (rm.torii ani de (tilizare, amortizarea se calc(leaz. prin raportarea *alorii r.mase de amortizare
a mi/loc(l(i fi6 la d(rata normal. de (tilizare r.mas. a acest(ia.
55. ,ncepnd cu anul &'11 ce condiii tre"uie /ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoan
juridic romn$ societate.mam$ de la o filial a sa situat /ntr.un stat mem"ru s fie neimpoza"ile
7rt 36 (4! sa( 7rt 20
( #!
D(nt neimpozabile di*idendele primite de o persoan. /(ridic. rom,n., societate1mam., de la o filial. a sa
sit(at. 'ntr1(n stat membr(, dac. persoana /(ridic. rom,n. 'ntr(ne+te c(m(lati* (rm.toarele condi-ii:
#. pl.te+te impozit pe profit, f.r. posibilitatea (nei op-i(ni sa( e6cept.ri:
2. de-ine minim(m #0% din capital(l social al persoanei /(ridice dintr1(n stat membr( de la care prime+te
di*idendele:
3. la data 'nre)istr.rii *enit(l(i din di*idende de-ine participa-ia minim. pre*.z(t. la pct. 2, pe o perioad.
ne'ntrer(pt. de cel p(-in 2 ani.
56. Dai 2 exemple de c(eltuieli deducti"ile la determinarea profitului impoza"il$ indiferent de nivelul lor.
7rt.2# alin 2!
a! c4elt(ielile c( ac4izi-ionarea ambala/elor, pe d(rata de *ia-. stabilit. de c.tre contrib(abil:
b! c4elt(ielile efect(ate, potri*it le)ii, pentr( protec-ia m(ncii +i c4elt(ielile efect(ate pentr( pre*enirea
accidentelor de m(nc. +i a bolilor profesionale:
c! c4elt(ielile reprezent,nd contrib(-iile pentr( asi)(rarea de accidente de m(nc. +i boli profesionale,
potri*it le)ii, +i c4elt(ielile c( primele de asi)(rare pentr( asi)(rarea de risc(ri profesionale:
d! c4elt(ielile de reclam. +i p(blicitate efect(ate 'n scop(l pop(lariz.rii firmei, prod(selor sa( ser*iciilor,
'n baza (n(i contract scris, prec(m +i cost(rile asociate prod(cerii materialelor necesare pentr(
dif(zarea mesa/elor p(blicitare. De incl(d 'n cate)oria c4elt(ielilor de reclam. +i p(blicitate +i b(n(rile
care se acord. 'n cadr(l (nor
campanii p(blicitare ca mostre, pentr( 'ncercarea prod(selor +i demonstra-ii la p(nctele de *,nzare,
prec(m +i alte b(n(ri +i ser*icii acordate c( scop(l stim(l.rii *,nz.rilor:
e! c4elt(ielile de transport +i cazare 'n -ar. +i 'n str.in.tate, efect(ate de c.tre salaria-i +i administratori:
EEE..
57. Care este limita de deducti"ilitate a c(eltuielilor cu indemnizaia de deplasare acordat salariaiilor
/n 3omnia i4sau /n strintate
7rt.2# alin 3!

D(ma c4elt(ielilor c( indemniza-ia de deplasare acordat. salaria-ilor pentr( deplas.ri 'n Rom,nia +i 'n
str.in.tate este ded(ctibil. 'n limita a 2, ori ni*el(l le)al stabilit pentr( instit(-iile p(blice.
58. Care este$ din punctul de vedere al impozitului pe profit$ regimul fiscal al c(eltuielilor cu
sponsorizarea
7rt.2# (4! p!
04elt(ielile c( sponsorizarea s(nt c4elt(ieli neded(ctibile fiscal. 5le se scad din impozit(l pe profit
datorat 'n limita minim(l(i dintre (rm.toarele
#. 3o/oo din cifra de afaceri:
2. 20% din impozit(l pe profit datorat.
59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanii de "un execuie acordate clienilor
7rt.22
D(nt ded(ctibile fiscal.
60. Ce do"nzi i diferene de curs valutar nu intr su" incidena gradulului de /ndatorare /n ceea ce
privete deducti"ilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit
7rt 23
9ob,nzile +i pierderile din diferen-e de c(rs *al(tar, 'n le).t(r. c( 'mpr(m(t(rile ob-in(te direct sa(
indirect de la b.nci interna-ionale de dez*oltare +i or)aniza-ii similare, +i cele care s(nt )arantate de stat,
cele aferente 'mpr(m(t(rilor ob-in(te de la instit(-iile de credit rom,ne sa( str.ine, instit(-iile financiare
nebancare, de la persoanele /(ridice care acord. credite potri*it le)ii, prec(m +i cele ob-in(te 'n baza
obli)a-i(nilor admise la tranzac-ionare pe o pia-. re)lementat. n( intr. s(b inciden-a )rad(l(i de
'ndatorare.
61. Cum se determin gradul de /ndatorare /n vederea sta"ilirii dac c(eltuielile cu do"nzile sunt
deducti"ile sau nu
7rt 23
Crad(l de 'ndatorare se calc(leaz. ca raport 'ntre media capital(l(i 'mpr(m(tatc( termen de ramb(rsare
mai mare de (n an +i media capital(l(i propri(. 8entr( calc(l(l acestor medii se folosesc *alorile e6istente
la 'ncep(t(l an(l(i +i la sf,r+it(l perioadei pentr( care se determin. impozit(l pe profit.
64. Care este regimul fiscal al pierderilor /n cazul impozitului pe profit
7rt 26
8ierderea an(al., stabilit. prin declara-ia de impozit pe profit, se rec(pereaz. din profit(rile impozabile
ob-in(te 'n (rm.torii $ ani consec(ti*i. Rec(perarea pierderilor se *a efect(a 'n ordinea 'nre)istr.rii
acestora, la fiecare termen de plat. a impozit(l(i pe profit, potri*it pre*ederilor le)ale 'n *i)oare din an(l
'nre)istr.rii acestora.
8ierderea fiscal. 'nre)istrat. de contrib(abilii care '+i 'nceteaz. e6isten-a prin di*izare sa( f(zi(ne n( se
rec(pereaz. de c.tre contrib(abilii no(1'nfiin-a-i sa( de c.tre cei care preia( patrimoni(l societ.-ii
absorbite, d(p. caz.
2n caz(l persoanelor /(ridice str.ine, pierderea se rec(peraz. l(,nd(1se 'n considerare n(mai *enit(rile +i
c4elt(ielile atrib(ibile sedi(l(i permanent 'n Rom,nia.
0ontrib(abilii care a( fost pl.titori de impozit pe *enit +i care anterior a( realizat pierdere fiscal. intr. s(b
inciden-a re)(lilor de rec(perare a pierderii de la data la care a( re*enit la sistem(l de impozitare a
profit(l(i.
7ceast. pierdere se rec(pereaz. pe perioada c(prins. 'ntre data 'nre)istr.rii pierderii fiscale +i limita celor
ani.
6
65. Contr"ua"ilii au o"ligaia de a plti impozitul pe profit la anumite termene i a depune declaraii de
impozit peprofit. +e cere s se menioneze pentru anul &'11 termenele la care se face plata$ ca regul i pe
categorii de contri"ua"ili$ precum i ce fel de declaraii de impozit pe profit se depun i la ce date
0ontrib(abilii, societ.-i comerciale bancare, persoane /(ridice rom,ne, +i s(c(rsalele din Rom,nia ale
b.ncilor, persoane /(ridice str.ine, a( obli)a-ia de a pl.ti impozit pe profit an(al, c( pl.-i anticipate
efect(ate trimestrial 1 scaden-a este data de 5(6 inclusi*6 a #ri!ei luni a tri!estrului ur!"tor.
;ermen(l p,n. la care se efect(eaz. plata impozit(l(i an(al (impozit(l an(al 3 pl.-ile anticipate! este
termen(l de dep(nere a declara-iei pri*ind impozit(l pe profit 1 5( a#rilie.
0elelalte societ.-i comerciale a( obli)a-ia de a declara (declara-ia #00! +i pl.ti impozit(l pe profit
trimestrial, p,n. la data de 5( inclusi* a #ri!ei luni ur!"toare tri!estrului #entru care se calculea'"
i!#o'itul. 0ontrib(abilii a( obli)a-ia s. dep(n. o declara-ie an(al. de impozit pe profit p,n. la data de 5(
fe.ruarie sa( 5( a#rilie incl(si* a an(l(i (rm.tor.
Ar)aniza-iile nonprofit a( obli)a-ia de a declara +i pl.ti impozit(l pe profit an(al, p,n. la data de 5(
fe.ruarie incl(si* a an(l(i (rm.tor cel(i pentr( care se calc(leaz. impozit(l.
0ontrib(abilii care ob-in *enit(ri ma/oritare din c(lt(ra cerealelor +i plantelor te4nice, pomic(lt(r. +i
*itic(lt(r. a( obli)a-ia de a declara +i pl.ti impozit(l pe profit an(al, p,n. la data de 5( fe.ruarie incl(si*
a an(l(i (rm.tor cel(i pentr( care se calc(leaz. impozit(l.
66.Cine sunt considerati contri"ua"ili in cazul impozitului pe profit
7rt.#3 0od(l fiscal.
D(nt contrib(abili 'n caz(l impozit(l(i pe profit:
a! persoanele /(ridice rom,ne:
b! persoanele /(ridice str.ine care desf.+oar. acti*itate prin intermedi(l (n(i sedi( permanent 'n Rom,nia:
c! persoanele /(ridice str.ine +i persoanele fizice nerezidente care desf.+oar. acti*itate 'n Rom,nia 'ntr1o
asociere f.r. personalitate /(ridic.:
d! persoanele /(ridice str.ine care realizeaz. *enit(ri din/sa( 'n le).t(r. c( propriet.-i imobiliare sit(ate 'n
Rom,nia sa( din *,nzarea/cesionarea titl(rilor de participare de-in(te la o persoan. /(ridic. rom,n.:
e! persoanele fizice rezidente asociate c( persoane /(ridice rom,ne, pentr( *enit(rile realizate at,t 'n
Rom,nia c,t +i 'n str.in.tate din asocieri f.r. personalitate /(ridic.: 'n acest caz, impozit(l datorat de
persoana fizic. se calc(leaz., se re-ine +i se *ars. de c.tre persoana /(ridic. rom,n..
f! persoanele /(ridice c( sedi(l social 'n Rom,nia, 'nfiin-ate potri*it le)isla-iei e(ropene.
67.Care este cota de impunere a profitului in &'11
#6% c( e6ceptia pre*ederilor 7rt.38 0od fiscal
68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale<
7rt.22(#! lit a!
Rezer*a le)al. este ded(ctibil. 'n limita (nei cote de % aplicat. as(pra profit(l(i contabil, 'nainte de
determinarea impozit(l(i pe profit, din care se scad *enit(rile neimpozabile +i se ada(). c4elt(ielile
aferente acestor *enit(ri neimpozabile, p,n. ce aceasta *a atin)e a cincea parte din capital(l social
s(bscris +i *.rsat sa( din patrimoni(, d(p. caz, potri*it le)ilor de or)anizare +i f(nc-ionare. 2n caz(l 'n
care aceasta este (tilizat. pentr( acoperirea pierderilor sa( este distrib(it. s(b orice form., reconstit(irea
(lterioar. a rezer*ei n( mai este ded(ctibil. la calc(l(l profit(l(i impozabil. 8rin e6cep-ie, rezer*a
constit(it. de persoanele /(ridice care f(rnizeaz. (tilit.-i societ.-ilor comerciale care se restr(ct(reaz., se
reor)anizeaz. sa( se pri*atizeaz. poate fi folosit. pentr( acoperirea pierderilor de *aloare a pac4et(l(i de
ac-i(ni ob-in(t 'n (rma proced(rii de con*ersie a crean-elor, iar s(mele destinate reconstit(irii (lterioare a
acesteia s(nt ded(ctibile la calc(l(l profit(l(i impozabil.
$
69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica $ daca plata
dividendelor se face in anul fiscal &'11
Impozit(l pe di*idende se stabile+te prin aplicarea (nei cote de impozit de #0% as(pra di*idend(l(i br(t
pl.tit c.tre o persoan. /(ridic. rom,n..
F( se datoreaz. impozit 'n caz(l di*idendelor pl.tite de o persoan. /(ridic. rom,n. (nei alte persoane
/(ridice rom,ne, dac. beneficiar(l di*idendelor de-ine minim(m #%, respecti* #0%, 'ncep,nd c( an(l
200&, din titl(rile de participare ale acesteia la data pl.-ii di*idendelor, pe o perioad. de 2 ani 'mplini-i
p,n. la data pl.-ii acestora.
56. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit 01'11
2 febr(arie
2 aprilie
78. 2n caz(l c.ror persoane /(ridice le)i(itor(l permite optarea pentr( plata impozit(l(i pe *enit(l
micro'ntreprinderilor<
R"s#uns:
- micro/ntreprindere este o persoan juridic romn care /ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii$ la data de
21 decem"rie a anului fiscal precedent7
a1 realizeaz venituri$ altele dect cele prevzute la art. 11&
&
alin. 0819
"1 are de la 1 pn la 6 salariai inclusiv9
c1 a realizat venituri care nu au depit ec(ivalentul /n lei al 1''.''' euro9
d1 capitalul social al acesteia este deinut de persoane$ altele dect statul i autoritile locale.
%u pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romne care7
a1 desfoar activiti /n domeniul "ancar9
"1 desfoar activiti /n domeniile asigurrilor i reasigurrilor$ al pieei de capital$ cu excepia persoanelor
juridice care desfoar activiti de intermediere /n aceste domenii9
c1 desfoar activiti /n domeniile jocurilor de noroc$ consultanei i managementului9
d1 au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste &:' de angajai.
79. 0are este cota de imp(nere pentr( an(l fiscal 20## 'n caz(l pl.titorilor de impozit pe *enit(rile
micro'ntreprinderilor<
R"s#uns)
Cota de impunere pentru anul fiscal &'11 in cazul pltitorilor de impozit pe veniturile micro/ntreprinderilor este de
2; conform )rt. 11&
:
Codul <iscal.
77. 0(m se determina baza impozabil. aferent. impozit(l(i pe *enit(l micro'ntreprinderilor<
R"s#uns)
(1) Art. 112
7
=aza impoza"il a impozitului pe veniturile micro/ntreprinderilor o constituie veniturile din
orice surs$ din care se scad7
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse9
b) veniturile aferente costurilor serviciilor /n curs de execuie9
c) veniturile din producia de imo"ilizri corporale i necorporale9
d) veniturile din su"venii de exploatare9
e) veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare9
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor do"nzi i4sau penaliti de /ntrziere$ care au fost
c(eltuieli nededucti"ile la calculul profitului impoza"il 9
g) veniturile realizate din despgu"iri$ de la societile de asigurare4reasigurare$ pentru pagu"ele produse
"unurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
(2) ,n cazul /n care o micro/ntreprindere ac(iziioneaz case de marcat$ valoarea de ac(iziie a acestora se deduce
din "aza impoza"il$ /n conformitate cu documentul justificativ$ /n trimestrul /n care au fost puse /n funciune$
potrivit legii.
8
-:. A societate comerciala care are ca obiect principal de acti*itate G acti*it.-i de cons(ltan-. pentr( afaceri +i
mana)ementH poate fi pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor<
R"s#uns)
0onform art #22
2
din 0od(l Iiscal, (6! F( pot opta pentr( sistem(l de imp(nere re)lementat de prezent(l titl(
persoanele /(ridice rom,ne care:
a! desf.+oar. acti*it.-i 'n domeni(l bancar:
b! desf.+oar. acti*it.-i 'n domeniile asi)(r.rilor +i reasi)(r.rilor, al pie-ei de capital, c( e6cep-ia persoanelor /(ridice
care desf.+oar. acti*it.-i de intermediere 'n aceste domenii:
c! desf.+oar. acti*it.-i 'n domeniile /oc(rilor de noroc6 consultan%ei ;i !ana/e!entului:
d! a( capital(l social de-in(t de (n ac-ionar sa( asociat persoan. /(ridic. c( peste 20 de an)a/a-i.
-&. A societate comercial. se 'nfiin-eaz. 'n an(l 20## ca pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor.
56erci-i(l financiar al an(l(i 20## 'nre)istreaz. o pierdere de 2.000 lei. In 20#2 trece la re)im(l de pl.titoare de
impozit pe profit. 8oate societatea s.1si rec(pereze, in scop(l calc(l.rii impozit(l(i pe profit pe an(l 20#2, pierderea
'nre)istrat. 'n an(l 20##<
R"s#uns)
Docietatea n( '+i poate rec(pera pierderea in scop(l calc(larii impozit(l(i pe profit deoarece este *orba de o pierdere
contabila care n( intra in calc(l(l rez(ltat(l(i fiscal in 20#2. FJ poate fi rec(perata pierderea din perioada cand
societatea a fost microintreprindere.
-(. 8reciza-i care s(nt c4elt(ielile care pot fi sc.z(te din baza impozabil. 'n scop(l calc(l.rii impozit(l(i pe
*enit(rile micro'ntreprinderilor<
R"s#uns)
2n caz(l 'n care o micro'ntreprindere ac4izi-ioneaz. case de marcat, *aloarea de ac4izi-ie a acestora se ded(ce din
baza impozabil., 'n conformitate c( doc(ment(l /(stificati*, 'n trimestr(l 'n care a( fost p(se 'n f(nc-i(ne, potri*it
le)ii.
96. !recizai trei tipuri de venituri care nu intr /n "aza impoza"il /n scopul calculrii impozitului pe veniturile
micro/ntreprinderilor
R"s#uns)
Kaza impozabil. a impozit(l(i pe *enit(rile micro'ntreprinderilor o constit(ie *enit(rile din orice s(rs., din care se
scad:
a! *enit(rile aferente cost(rilor stoc(rilor de prod(se:
b! *enit(rile aferente cost(rilor ser*iciilor 'n c(rs de e6ec(-ie:
c! *enit(rile din prod(c-ia de imobiliz.ri corporale +i necorporale:
d! *enit(rile din s(b*en-ii de e6ploatare:
e! *enit(rile din pro*izioane +i a/(st.ri pentr( depreciere sa( pierdere de *aloare:
f! *enit(rile rez(ltate din restit(irea sa( an(larea (nor dob,nzi +i/sa( penalit.-i de 'nt,rziere, care a( fost c4elt(ieli
neded(ctibile la calc(l(l profit(l(i impozabil :
)! *enit(rile realizate din desp.)(biri, de la societ.-ile de asi)(rare/reasi)(rare, pentr( pa)(bele prod(se b(n(rilor
de nat(ra stoc(rilor sa( a acti*elor corporale proprii.
97. Din veniturile enumerate mai jos selectai.le pe cele impoza"ile /n anul &'11$ /n sensul impozitului pe
venit7
a1 venituri din dividende9
"1 veniturile din pensii pentru invalizi de rz"oi9
c1 indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc9
d1 sumele primite su" form de sponsorizare9
e1 indemnizaia pentru creterea copilului9
f1 indemnizaia lunar a asociatului unic9
g1 indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate pu"lic9
(1 venituri din cedarea folosinei "unurilor9
i1 venituri din drepturi de proprietate intelectual9
j1 venituri din jocuri de noroc.
a!, c!, f! )!, 4!, i!, /!
&
100. !entru care dintre veniturile de mai jos$o"tinute in anul &'11 de o persoana fizica romn cu
domiciliul /n 3omnia$ este aceasta o"ligat s depun declaraie privind venitul realizat
a1 venituri din drepturi de proprietate intelectual9
"1 venituri din cedarea folosinei "unurilor9
c1 venituri din salarii9
d1 venituri nete determinate pe "az de norme de venit.
a!, b!
107. Cine sunt considerai contri"ua"ili /n cazul impozitului pe venit
7rt. 3&
1 persoanele fizice rezidente:
1 persoanele fizice nerezidente care desf.+oar. o acti*itate independent. prin intermedi(l (n(i sedi(
permanent 'n Rom,nia:
1 persoanele fizice nerezidente care desf.+oar. acti*it.-i dependente 'n Rom,nia:
108. Care este sfera de cuprindere /n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele
fizice rezidente romne$ cu domiciliul /n 3omnia
Impozit(l pe *enit 'n caz(l persoanelor fizice rezidente rom,ne, c( domicili(l 'n Rom,nia se aplic. as(pra
*enit(rilor ob-in(te din orice s(rs., at,t din Rom,nia, c,t +i din afara Rom,niei.
109. Care sunt condiiile ce tre"uie /ndeplinite de o persoan pentru a fi considerat /n /ntreinere din
punctul de vedere al deducerii personale ce se acord salariaiilor
7rt.6 alin 4!1$! 0od fiscal
8ersoana 'n 'ntre-inere poate fi so-ia/so-(l, copiii sa( al-i membri de familie, r(dele contrib(abil(l(i sa(
ale so-(l(i/so-iei acest(ia p,n. la )rad(l al doilea incl(si*, ale c.rei *enit(ri, impozabile +i neimpozabile,
n( dep.+esc 20 lei l(nar.
F( s(nt considerate persoane aflate 'n 'ntre-inere:
a! persoanele fizice care de-in teren(ri a)ricole +i sil*ice 'n s(prafa-. de peste #0.000 mp 'n zonele
colinare +i de +es +i de peste 20.000 m2 'n zonele montane:
b! persoanele fizice care ob-in *enit(ri din c(lti*area +i din *alorificarea florilor, le)(melor +i
zarza*at(rilor 'n sere, 'n solarii special destinate acestor scop(ri +i/sa( 'n sistem iri)at, din c(lti*area +i
din *alorificarea arb(+tilor, plantelor decorati*e +i ci(percilor, prec(m +i din e6ploatarea pepinierelor
*iticole +i pomicole, indiferent de s(prafa-..
110. !otrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de
venituri pentru care se depune anual Declaraia special privind veniturile realizate 0<ormularul &''1
9eclara-ia se completeaz. de c.tre contrib(abilii persoane fizice care ob-in *enit(ri din: acti*it.-i
independente (acti*it.-i comerciale, profesi(ni libere, drept(ri de proprietate intelect(al.!, din cedarea
folosin-ei b(n(rilor, din acti*it.-i a)ricole +i din transfer(l titl(rilor de *aloare, *enit(rile obtin(te s(b
forma c,sti)(rilor din operati(ni de *,nzare1c(mp.rare de *al(t. la termen.
12'. Cine are o"ligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din do"anzi o"tinute de personale
fizice
8entr( *enit(rile s(b form. de dob,nzi, impozit(l se calc(leaz. +i se re-ine de c.tre pl.titorii de astfel de
*enit(ri la moment(l 'nre)istr.rii 'n cont(l c(rent sa( 'n cont(l de depozit al tit(lar(l(i, respecti* la
moment(l r.sc(mp.r.rii, 'n caz(l (nor instr(mente de economisire. 2n sit(a-ia s(melor primite s(b form.
de dob,nd. pentr( 'mpr(m(t(rile acordate pe baza contractelor ci*ile, calc(l(l impozit(l(i datorat se
efect(eaz. la moment(l pl.-ii dob,nzii. @irarea impozit(l(i pentr( *enit(rile din dob,nzi se face l(nar,
p,n. la data de 2 incl(si* a l(nii (rm.toare
#0
12>. Care sunt "onificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren
8entr( plata c( anticipa-ie a impozit(l(i pe teren, datorat pentr( 'ntre)(l an de c.tre contrib(abili, p,n. la
data de 3# martie incl(si*, a an(l(i respecti*, se acord. o bonifica-ie de p,n. la #0%, stabilit. prin 4ot.r,re
a consili(l(i local.
138. Cine datoreaz impozitul pe cldiri$ respective taxa pe cldiri
Impozit(l pe cl.diri este datorat de proprietarii cl.dirilor.
;a6a pe cl.diri este datorat. de persoanele /(ridice care a( concesionate, 'nc4iriate, primite sa( l(ate 'n
folosin-. cl.diri proprietate p(blic. sa( pri*at. a stat(l(i ori a (nit.-ilor administrati*1teritoriale.
139. Cum se calculeaz impozitul pe cldiri /n cazul /n care proprietarul este o persoan fizic ce deine
/n proprietate doar o cldire
2n caz(l persoanelor fizice, impozit(l pe cl.diri se calc(leaz. prin aplicarea cotei de impozitare de 0,#% la
*aloarea impozabil. a cl.dirii.
@aloarea impozabil. a cl.dirii, e6primat. 'n lei, se determin. prin 'nm(l-irea s(prafe-ei constr(ite
desf.+(rate a acesteia, e6primate 'n metri p.tra-i, c( *aloarea impozabil. coresp(nz.toare, e6primat. 'n
lei/m2 (a/(stat. c( (n coeficient de corec-ie 'n f(nc-ie de ran)(l localit.-ii +i zona 'n cadr(l localit.-ii!. 2n
caz(l (n(i apartament amplasat 'ntr1(n bloc c( mai m(lt de 3 ni*el(ri +i 8 apartamente, coeficient(l de
corec-ie se red(ce c( 0,#0.
@aloarea impozabil. a cl.dirii,se red(ce 'n f(nc-ie de an(l termin.rii acesteia, d(p. c(m (rmeaz.:
a! c( 20%, pentr( cl.direa care are o *ec4ime de peste 0 de ani la data de # ian(arie a an(l(i fiscal de
referin-.:
b! c( #0%, pentr( cl.direa care are o *ec4ime c(prins. 'ntre 30 de ani +i 0 de ani incl(si*, la data de
#ian(arie a an(l(i fiscal de referin-..
2n caz(l cl.dirii (tilizate ca loc(in-., a c.rei s(prafa-. constr(it. dep.+e+te #0 de metri p.tra-i, *aloarea
impozabil. a acesteia se ma/oreaz. c( c,te % pentr( fiecare 0 metri p.tra-i sa( frac-i(ne din ace+tia.
9ac. dimensi(nile e6terioare ale (nei cl.diri n( pot fi efecti* m.s(rate pe cont(r(l e6terior, at(nci
s(prafa-a constr(it. desf.+(rat. a cl.dirii se determin. prin 'nm(l-irea s(prafe-ei (tile a cl.dirii c( (n
coeficient de transformare de #,20.
140. Cum se calculeaz impozitul pe cldiri /n cazul unei persoane juridice
2n caz(l persoanelor /(ridice, impozit(l pe cl.diri se calc(leaz. prin aplicarea (nei cote de impozitare
as(pra *alorii de in*entar a cl.dirii.
0ota de impozit se stabile+te prin 4ot.r,re a consili(l(i local +i poate fi c(prins. 'ntre 0,2% +i
#,0%incl(si*. 2n caz(l (nei cl.diri care n( a fost ree*aluat" 'n (ltimii 3 ani anteriori an(l(i fiscal de
referin-., cota impozit(l(i pe cl.diri se stabile+te de consili(l local/0onsili(l Ceneral al B(nicipi(l(i
K(c(re+ti 'ntre % +i #0% +i se aplic. la *aloarea de in*entar a cl.dirii 'nre)istrat. 'n contabilitatea
persoanelor /(ridice, p,n. la sf,r+it(l l(nii 'n care s1a efect(at prima ree*al(are.
<n ca'ul unei cl"diri a c"rei *aloare a fost recu#erat" inte/ral #e calea a!orti'"rii6 *aloarea
i!#o'a.il" se reduce cu :(=.
141. Care este scadena de plat a impozitului pe cldiri
3# martie +i 30 septembrie
142. Cine sunt contri"ua"ilii impozitului pe teren$ respectiv taxa pe teren
0ontrib(abilii impozit(l(i pe teren s(nt proprietarii acestora.
;a6a pe teren este datorat. de persoanele care a( concesionate, 'nc4iriate, primite sa( l(ate 'n folosin-.
cl.diri proprietate p(blic. sa( pri*at. a stat(l(i ori a (nit.-ilor administrati*1teritoriale.
143. Cum se fundamenteaz impozitul pe teren$ pentru un teren situat /n intravilan$ la alt categorie de
folosin dect teren pentru construcii
##
2n caz(l (n(i teren amplasat 'n intra*ilan, 'nre)istrat 'n re)istr(l a)ricol la alt. cate)orie de folosin-. dec,t
cea de teren(ri c( constr(c-ii, impozit(l pe teren se stabile+te prin 'nm(l-irea s(prafe-ei teren(l(i,
e6primat. 'n 4ectare, c( impozit(l (nitar, iar acest rez(ltat se 'nm(l-e+te c( (n coeficient de corec-ie.
144. Care sunt contri"ua"ilii /n cazul impozitului asupra mijloacelor de transport
8ersoanele care de-in 'n proprietate (n mi/loc de transport datoreaz. impozit(l as(pra mi/loacelor de
transport.
2n caz(l (n(i mi/loc de transport care face obiect(l (n(i contract de leasin) financiar, pe 'ntrea)a d(rat. a
acest(ia, impozit(l pe mi/loc(l de transport se datoreaz. de locatar.
145. Cum se sta"ilete cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport /n cazul autove(iculelor
Impozit(l pe mi/loc(l de transport se calc(leaz. 'n f(nc-ie de capacitatea cilindric. a acest(ia, prin
'nm(l-irea n(m.r(l(i de (nit.-i de 200 de cm3 sa( frac-i(ni din acestea (determinate prin 'mp.r-irea
capacit.-ii cilindice la 200, iar rez(ltat(l rot(n/it la 'ntre) prin ad.()are! c( impozit(l (nitar.
156.
:. cl.dirile proprietate a stat(l(i, a (nit.tilor administrati*1teritoriale sa( a oric.ror instit(tii p(blice, c(
e6ceptia 'nc.perilor care s(nt folosite pentr( acti*it.ti economice, altele dec,t cele desf.s(rate 'n relatie c(
persoane /(ridice de drept p(blic:
5. cl.dirile care, potri*it le)ii, s(nt clasate ca mon(mente istorice, de ar4itect(r. sa( ar4eolo)ice, m(zee
ori case memoriale, indiferent de tit(lar(l drept(l(i de proprietate sa( de administrare, c( e6ceptia
'nc.perilor care s(nt folosite pentr( acti*it.ti economice:
3. cl.dirile care, prin destinatie, constit(ie l.cas(ri de c(lt, apartin,nd c(ltelor reli)ioase rec(nosc(te
oficial 'n Rom,nia si componentelor locale ale acestora, c( e6ceptia 'nc.perilor care s(nt folosite pentr(
acti*it.ti economice:
&. cl.dirile care constit(ie patrimoni(l (nit.tilor si instit(tiilor de 'n*.t.m,nt de stat, confesional sa(
partic(lar, a(torizate s. f(nctioneze pro*izori( ori acreditate, c( e6ceptia 'nc.perilor care s(nt folosite
pentr( acti*it.ti economice:
(. cl.dirile (nit.tilor sanitare p(blice, c( e6ceptia 'nc.perilor care s(nt folosite pentr( acti*it.ti
economice.
157.
8ersoanele fizice care a( 'n proprietate do(. sa( mai m(lte cl.diri datoreaz. (n impozit pe cl.diri, ma/orat
d(p. c(m (rmeaz.:
a, c( 6% pentr( prima cl.dire 'n afara celei de la adresa de domicili(:
., c( #0% pentr( a do(a cl.dire 'n afara celei de la adresa de domicili(:
c, c( 300% pentr( a treia cl.dire si (rm.toarele 'n afara celei de la adresa de domicili(.
158.
Impozit(l pe mi/loacele de transport n( se aplic. pentr(:
a, a(tot(rismele, motocicletele c( atas si mototricicl(rile care apartin persoanelor c( 4andicap locomotor
si care s(nt adaptate 4andicap(l(i acestora:
., na*ele fl(*iale de pasa)eri, b.rcile si l(ntrele folosite pentr( transport(l persoanelor fizice c(
domicili(l 'n 9elta 9(n.rii, Ins(la Bare a Kr.ilei si Ins(la Kalta Ialomitei:
c, mi/loacele de transport ale instit(tiilor p(blice:
d, mi/loacele de transport ale persoanelor /(ridice, care s(nt (tilizate pentr( ser*icii de transport p(blic de
pasa)eri 'n re)im (rban sa( s(b(rban, incl(si* transport(l de pasa)eri 'n afara (nei localit.ti, dac. tarif(l
de transport este stabilit 'n conditii de transport p(blic.
e, *e4ic(lele istorice definite conform pre*ederilor le)ale 'n *i)oare.
167.
0ota red(sa de ;@7 &% se aplica pentr(:
li*rarea de prod(se ortopedice
#2
li*rarea de man(ale scolare
drept(l de intrare la m(zee
cazarea 'n cadr(l sector(l(i 4otelier
174.!recizati conditiile in care livrarea unui apartament dintr.un "loc catre o persoana fizica se poate
colecta ?@) cu :;
0ota red(s. de % se aplic. as(pra bazei de impozitare pentr( li*rarea loc(in-elor ca parte a politicii
sociale, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite. ;eren(l pe care este constr(it. loc(in-a incl(de +i
amprenta la sol a loc(in-ei. 2n sens(l prezent(l(i titl(, prin loc(in-. li*rat. ca parte a politicii sociale se
'n-ele)e:
a! li*rarea de cl.diri, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite, destinate a fi (tilizate drept c.mine de
b.tr,ni +i de pensionari:
b! li*rarea de cl.diri, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite, destinate a fi (tilizate drept case de
copii +i centre de rec(perare +i reabilitare pentr( minori c( 4andicap:
c! li*rarea de loc(in-e care a( o s(prafa-. (til. de ma6im(m #20 m2, e6cl(si* ane6ele )ospod.re+ti, a
c.ror *aloare, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite, n( dep.+e+te s(ma de 380.000 lei, e6cl(si* ta6a
pe *aloarea ad.()at., ac4izi-ionate de orice persoan. nec.s.torit. sa( familie. D(prafa-a (til. a loc(in-ei
este cea definit. prin Le)ea loc(in-ei nr. ##4/#&&6, rep(blicat., c( modific.rile +i complet.rile (lterioare.
7ne6ele )ospod.re+ti s(nt cele definite prin Le)ea nr. 0/#&&# pri*ind a(torizarea e6ec(t.rii l(cr.rilor de
constr(c-ii, rep(blicat., c( modific.rile +i complet.rile (lterioare. 0ota red(s. se aplic. n(mai 'n caz(l
loc(in-elor care 'n moment(l *,nz.rii pot fi loc(ite ca atare +i dac. teren(l pe care este constr(it. loc(in-a
n( dep.+e+te s(prafa-a de 20 m2, incl(si* amprenta la sol a loc(in-ei, 'n caz(l caselor de loc(it
indi*id(ale. 2n caz(l imobilelor care a( mai m(lt de do(. loc(in-e, cota indi*iz. a teren(l(i aferent
fiec.rei loc(in-e n( poate dep.+i s(prafa-a de 20 m2, incl(si* amprenta la sol aferent. fiec.rei loc(in-e.
Arice persoan. nec.s.torit. sa( familie poate ac4izi-iona o sin)(r. loc(in-. c( cota red(s. de %,
respecti*:
1 'n caz(l persoanelor nec.s.torite, s. n( fi de-in(t +i s. n( de-in. nicio loc(in-. 'n proprietate pe care
a( ac4izi-ionat1o c( cota de %:
1 'n caz(l familiilor, so-(l sa( so-ia s. n( fi de-in(t +i s. n( de-in., fiecare sa( 'mpre(n., nicio loc(in-.
'n proprietate pe care a/a( ac4izi-ionat1o c( cota de %:
d! li*rarea de cl.diri, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite, c.tre prim.rii 'n *ederea atrib(irii de
c.tre acestea c( c4irie s(b*en-ionat. (nor persoane sa( familii a c.ror sit(a-ie economic. n( le permite
acces(l la o loc(in-. 'n proprietate sa( 'nc4irierea (nei loc(in-e 'n condi-iile pie-ei.
175.
F( este corect. 5ste *orba despre do(a operati(ni diferite:
1 inc4irierea 3 sc(tita fara drept de ded(cere
1 refact(rarea (tilitatilor 3 li*rare in n(me propri(. 7c4izitia este c( ;@7, fact(rarea este de asemenea c(
;@7.
176.
0onfrom Ardin(l(i nr. ##6 din 2&/0/200&, pentr( stabilirea datei de l(are in e*identa c( perioada fiscala
l(nara a persoanei impozabile se are in *edere data e6i)ibilitatii ta6ei aferente ac4izitiei
intracom(nitare, astfel c(m rez(lta din declaratia de menti(ni dep(sa de persoana impozabila,
respecti*:
a! data l(arii in e*identa este data de # a primei l(ni din trimestr(, daca e6i)ibilitatea ta6ei inter*ine in
aceasta prima l(na a respecti*(l(i trimestr(:
b! data l(arii in e*identa este data de # a celei de a treia l(ni din trimestr(, daca e6i)ibilitatea ta6ei
inter*ine in a do(a l(na a respecti*(l(i trimestr(:
c! data l(arii in e*identa este data de # a primei l(ni a trimestr(l(i calendaristic (rmator, daca
e6i)ibilitatea ta6ei inter*ine in a treia l(na a (n(i trimestr( calendaristic.
#3
8rin (rmare, incepand c( l(na septembrie declara si plateste l(nar ;@7.
I(lie 3 i(lie
7()(st 3 septembrie
Deptembrie 1 octombrie
179. Ce tipuri de operaiuni intr /n sfera de aplicare a ?@)
2n sfera de aplicare a ;@7 'n Rom,nia intr.: li*r.rile de b(n(ri (la intern, intracom(nitare, e6port(l!,
ac4izi-iile intracom(nitare, prest.rile de ser*icii +i import(l.
180. Care sunt cotele de ?@) /n 3omnia
1 #&%
1 &%.
1 cota red(s. de % se aplic. as(pra bazei de impozitare pentr( li*rarea loc(in-elor ca parte a politicii
sociale, incl(si* a teren(l(i pe care s(nt constr(ite.
1 opera-i(ni sc(tite c( sa( f.r. drept de ded(cere
1 opera-i(ni neimpozabile 'n Rom,nia.
181. Cnd devine exigi"il taxa pe valoarea adugat /n cazul ac(iziiilor intracomunitare
7rt.#3 alin #!, 2! si 3! din 0od(l Iiscal
+:, 2n caz(l (nei ac4izitii intracom(nitare de b(n(ri, fapt(l )enerator inter*ine la data la care ar inter*eni
fapt(l )enerator pentr( li*r.ri de b(n(ri similare, 'n stat(l membr( 'n care se face ac4izitia.
+5, 2n caz(l (nei ac4izitii intracom(nitare de b(n(ri, e6i)ibilitatea ta6ei inter*ine 'n cea de1a #1a zi a
l(nii (rm.toare celei 'n care a inter*enit fapt(l )enerator.
+3, 8rin e6ceptie de la pre*ederile alin. (2!, e6i)ibilitatea ta6ei inter*ine la data emiterii fact(rii pre*.z(te
'n le)islatia alt(i stat membr( la articol(l ec4i*alent art. # alin. (#! sa(, d(p. caz, la data emiterii
a(tofact(rii pre*.z(te la art. # alin. (4!, dac. fact(ra sa( a(tofact(ra este emis. 'nainte de cea de1a #1a
zi a l(nii (rm.toare celei 'n care a inter*enit fapt(l )enerator.
200. +tructura de comisionar
Forme: 2n sens(l art. #28 alin. (2! din 0od(l fiscal, persoana impozabil. care ac-ioneaz. 'n calitate de
comisionar, primind fact(ri pe n(mele s.( de la comitent(l *,nz.tor sa(, d(p. caz, de la f(rnizor +i
emi-,nd fact(ri pe n(mele s.( c.tre comitent(l c(mp.r.tor ori, d(p. caz, c.tre client, se consider. c.
ac-ioneaz. 'n n(me propri(, dar 'n cont(l comitent(l(i. 0omisionar(l este considerat din p(nct(l de
*edere al ta6ei c(mp.r.tor +i re*,nz.tor al b(n(rilor, indiferent dac. ac-ioneaz. 'n cont(l *,nz.tor(l(i sa(
al c(mp.r.tor(l(i, respecti* se consider. c. f(rnizor(l ori, d(p. caz, comitent(l *,nz.tor face o li*rare de
b(n(ri c.tre comisionar +i, la r,nd(l s.(, comisionar(l face o alt. li*rare de b(n(ri c.tre comitent(l
c(mp.r.tor sa(, d(p. caz, c.tre client. 9ac., potri*it contract(l(i, comisionar(l ac-ioneaz. 'n n(mele +i 'n
cont(l comitent(l(i ca mandatar, dar prime+te +i/sa( emite fact(ri pe n(mele s.(, acest fapt 'l transform.
'n c(mp.r.tor re*,nz.tor din p(nct(l de *edere al ta6ei.
2n caz(l 'n care se refact(reaz. c4elt(ieli efect(ate pentr( alt. persoan., respecti* at(nci c,nd o persoan.
impozabil. prime+te o fact(r. sa( alt doc(ment pe n(mele s.( pentr( li*r.ri de b(n(ri/prest.ri de
ser*icii/import(ri efect(ate 'n benefici(l altei persoane +i refact(reaz. contra*aloarea respecti*elor
li*r.ri/prest.ri/import(ri, se aplic. str(ct(ra de comisionar ( pct. 6 alin. (3! +i (4! sa(, d(p. caz, ale pct. $
alin. (2!!. 8ersoana care refact(reaz. c4elt(ieli n( este obli)at. s. aib. 'nscris. 'n obiect(l de acti*itate
realizarea li*r.rilor/prest.rilor pe care le refact(reaz.M
In caz(l str(ct(rii de comisionar persoana impozabil. are drept(l la ded(cerea ta6ei aferente ac4izi-iilor de
b(n(ri/ser*icii care *or fi refact(rate, 'n condi-iile le)ii, +i are obli)a-ia de a colecta ta6a pe *aloarea
ad.()at. pentr( opera-i(nile ta6abile.
56empl(l nr. 2: Jn f(rnizor 7 din Rom,nia realizeaz. o li*rare intracom(nitar. de b(n(ri c.tre
beneficiar(l K din Jn)aria. 0ondi-ia de li*rare este e61NorOs, prin (rmare transport(l este 'n sarcina
c(mp.r.tor(l(i, a l(i K. ;ot(+i, K 'l mandateaz. pe 7 s. an)a/eze o firm. de transport, (rm,nd s. 'i ac4ite
cost(l transport(l(i. ;ransportator(l 0 fact(reaz. l(i 7 ser*ici(l de transport din Rom,nia 'n Jn)aria, iar
7, aplic,nd str(ct(ra de comisionar, *a refact(ra ser*ici(l l(i K. De consider. c. 7 a primit +i a prestat el
#4
'ns(+i ser*ici(l de transport. 7cest ser*ici( de transport *a fi fact(rat de c.tre 0 c.tre 7 c( ;@7, loc(l
prest.rii fiind 'n Rom,nia, conform art. #33 alin. (2! din 0od(l fiscal. 7 *a refact(ra transport(l c.tre K
f.r. ;@7, ser*ici(l fiind neimpozabil 'n Rom,nia conform art. #33 alin. (2! din 0od(l fiscal.
&'1. Aivrarea catre sine
9oc(ment: a(tofact(ra
209. ?ermenele de depunere a declaratiei recapitulative
9eclaratia recapit(lati*a se dep(ne l(nar, pana la data de # incl(si* a l(nii (rmatoare, la or)an(l fiscal
competent.
2#4.
7rt. #8
2
0I
Re)istr(l operatorilor intracom(nitari c(prinde toate persoanele impozabile si persoanele /(ridice
neimpozabile care efect(eaz. operati(ni intracom(nitare, respecti*:
a, li*r.ri intracom(nitare de b(n(ri care a( loc(l 'n Rom,nia potri*it art. #32 alin. (#! lit. a! si care s(nt
sc(tite de ta6. 'n conditiile pre*.z(te la art. #43 alin. (2! lit. a! si d!:
., li*r.ri (lterioare de b(n(ri efect(ate 'n cadr(l (nei operati(ni tri(n)4i(lare pre*.z(te la art. #32# alin.
(!, efect(ate 'n stat(l membr( de sosire a b(n(rilor si care se declar. drept li*r.ri intracom(nitare c( cod
; 'n Rom,nia:
c, prest.ri de ser*icii intracom(nitare, respecti* ser*icii pentr( care se aplic. pre*ederile art. #33 alin. (2!,
efect(ate de persoane impozabile stabilite 'n Rom,nia 'n benefici(l (nor persoane impozabile nestabilite
'n Rom,nia, dar stabilite 'n 0om(nitate, altele dec,t cele sc(tite de ;@7 'n stat(l membr( 'n care acestea
s(nt impozabile:
d, ac4izitii intracom(nitare de b(n(ri ta6abile care a( loc(l 'n Rom,nia potri*it pre*ederilor art. #32
#
:
e, ac4izitii intracom(nitare de ser*icii, respecti* cele pentr( care se aplic. pre*ederile art. #33 alin. (2!,
efect(ate 'n benefici(l (nor persoane impozabile stabilite 'n Rom,nia, incl(si* persoane /(ridice
neimpozabile 'nre)istrate 'n scop(ri de ;@7 potri*it art. #3 sa( #3
#
, de c.tre persoane impozabile
nestabilite 'n Rom,nia, dar stabilite 'n 0om(nitate, si pentr( care beneficiar(l are obli)atia pl.tii ta6ei
potri*it art. #0 alin. (2!.
+5, La data solicit.rii 'nre)istr.rii 'n scop(ri de ;@7 potri*it art. #3 sa( #3
#
persoanele impozabile si
persoanele /(ridice neimpozabile *or solicita or)an(l(i fiscal competent si 'nscrierea 'n Re)istr(l
operatorilor intracom(nitari dac. intentioneaz. s. efect(eze (na sa( mai m(lte operati(ni intracom(nitare,
de nat(ra celor pre*.z(te la alin. (#!.
+3, 8ersoanele 'nre)istrate 'n scop(ri de ;@7 potri*it art. #3 si #3
#
*or solicita 'nscrierea 'n Re)istr(l
operatorilor intracom(nitari dac. intentioneaz. s. efect(eze (na sa( mai m(lte operati(ni intracom(nitare
de nat(ra celor pre*.z(te la alin. (#!, 'nainte de efect(area respecti*elor operati(ni.
2#.
Art :57 alin +&,
D(nt asimilate li*r.rilor de b(n(ri efect(ate c( plat. (rm.toarele operati(ni:
a, prel(area de c.tre o persoan. impozabil. a b(n(rilor mobile ac4izitionate sa( prod(se de c.tre aceasta
pentr( a fi (tilizate 'n scop(ri care n( a( le).t(r. c( acti*itatea economic. desf.s(rat., dac. ta6a
aferent. b(n(rilor respecti*e sa( p.rtilor lor componente a fost ded(s. total sa( partial:
., prel(area de c.tre o persoan. impozabil. a b(n(rilor mobile ac4izitionate sa( prod(se de c.tre aceasta
pentr( a fi p(se la dispozitie altor persoane 'n mod )rat(it, dac. ta6a aferent. b(n(rilor respecti*e sa(
p.rtilor lor componente a fost ded(s. total sa( partial:
c, prel(area de c.tre o persoan. impozabil. de b(n(ri mobile corporale ac4izitionate sa( prod(se de c.tre
aceasta, altele dec,t b(n(rile de capital pre*.z(te la art. #4& alin. (#! lit. a!, pentr( a fi (tilizate 'n
scop(l (nor operati(ni care n( da( drept inte)ral de ded(cere, dac. ta6a aferent. b(n(rilor respecti*e a
fost ded(s. total sa( partial la data ac4izitiei:
d, b(n(rile constatate lips. din )esti(ne, c( e6ceptia celor la care se face referire la alin. (8! lit. a!1c!.
#
Art :5- +&,
D(nt asimilate prest.rii de ser*icii efect(ate c( plat. (rm.toarele:
a, (tilizarea b(n(rilor care fac parte din acti*ele folosite 'n cadr(l acti*it.tii economice a persoanei
impozabile 'n folos(l propri( sa( de c.tre personal(l acesteia ori pentr( a fi p(se la dispozitie 'n
*ederea (tiliz.rii 'n mod )rat(it altor persoane, pentr( alte scop(ri dec,t desf.s(rarea acti*it.tii sale
economice, dac. ta6a pentr( b(n(rile respecti*e a fost ded(s. total sa( partial:
., ser*iciile prestate 'n mod )rat(it de c.tre o persoan. impozabil. pentr( (z(l propri( sa( al personal(l(i
acesteia ori pentr( (z(l altor persoane, pentr( alte scop(ri dec,t desf.s(rarea acti*it.tii sale economice.
Art. :&7. 7/(starea ta6ei ded(ctibile 'n caz(l ac4izitiilor de ser*icii si b(n(ri, altele dec,t b(n(rile de
capital
2n conditiile 'n care re)(lile pri*ind li*rarea c.tre sine sa( prestarea c.tre sine n( se aplic., ded(cerea
initial. se a/(steaz. 'n (rm.toarele caz(ri:
a, ded(cerea este mai mare sa( mai mic. dec,t cea pe care persoana impozabil. a*ea drept(l s. o opereze:
., dac. e6ist. modific.ri ale elementelor l(ate 'n considerare pentr( determinarea s(mei ded(ctibile,
inter*enite d(p. dep(nerea decont(l(i de ta6., incl(si* 'n caz(rile pre*.z(te la art. #38:
c, persoana impozabil. 'si pierde drept(l de ded(cere a ta6ei pentr( b(n(rile mobile neli*rate si ser*iciile
ne(tilizate la moment(l pierderii drept(l(i de ded(cere.
2#6.
Art. :&- 7/(starea ta6ei ded(ctibile 'n caz(l b(n(rilor de capital
+&, 7/(starea ta6ei ded(ctibile pre*.z(te la alin. (#! lit. d! se efect(eaz.:
a, 'n sit(atia 'n care b(n(l de capital este folosit de persoana impozabil.:
:. inte)ral sa( partial, pentr( alte scop(ri dec,t acti*it.tile economice:
5. pentr( realizarea de operati(ni care n( da( drept de ded(cere a ta6ei:
3. pentr( realizarea de operati(ni care da( drept de ded(cere a ta6ei 'ntr1o m.s(r. diferit. fat. de
ded(cerea initial.:
., 'n caz(rile 'n care apar modific.ri ale elementelor folosite la calc(l(l ta6ei ded(se:
c, 'n sit(atia 'n care (n b(n de capital al c.r(i drept de ded(cere a fost inte)ral sa( partial limitat face
obiect(l oric.rei operati(ni pentr( care ta6a este ded(ctibil.. 2n caz(l (nei li*r.ri de b(n(ri, *aloarea
s(plimentar. a ta6ei de ded(s se limiteaz. la *aloarea ta6ei colectate pentr( li*rarea b(n(l(i respecti*:
d, 'n sit(atia 'n care b(n(l de capital 'si 'nceteaz. e6istenta, c( e6ceptia caz(rilor 'n care se do*edeste c.
respecti*(l b(n de capital a f.c(t obiect(l (nei li*r.ri sa( (nei li*r.ri c.tre sine pentr( care ta6a este
ded(ctibil.:
e, 'n caz(rile pre*.z(te la art. #38.
+(, 7/(starea ta6ei ded(ctibile se efect(eaz. astfel:
a, pentr( caz(rile pre*.z(te la alin. (4! lit. a!, a/(starea se efect(eaz. 'n cadr(l perioadei de a/(stare
pre*.z(te la alin. (2!. 7/(starea ded(cerii se face 'n perioada fiscal. 'n care inter*ine e*eniment(l care
)enereaz. a/(starea si se realizeaz. pentr( toat. ta6a aferent. perioadei r.mase din perioada de
a/(stare, incl(z,nd an(l 'n care apare modificarea destinatiei de (tilizare. 8rin norme se stabilesc re)(li
tranzitorii pentr( sit(atia 'n care pentr( an(l 200$ s1a efect(at a/(starea pre*.z(t. la alin. (4! lit. a!
pentr( o cincime sa(, d(p. caz, o do(.zecime din ta6a ded(s. initial:
., pentr( caz(l pre*.z(t la alin. (4! lit. b!, a/(starea se efect(eaz. de personaele impozabile care a( aplicat
pro rata de ded(cere pentr( b(n(l de capital. 7/(starea reprezint. o cincime sa(, d(p. caz, o
do(.zecime din ta6a ded(s. initial si se efect(eaz. 'n (ltima perioad. fiscal. a an(l(i calendaristic,
pentr( fiecare an 'n care apar modific.ri ale elementelor ta6ei ded(se 'n cadr(l perioadei de a/(stare
pre*.z(te la alin. (2!:
c, pentr( caz(rile pre*.z(te la alin. (4! lit. c! si d!, a/(starea se efect(eaz. 'n perioada fiscal. 'n care
inter*ine e*eniment(l care )enereaz. a/(starea si se realizeaz. pentr( toat. ta6a aferent. perioadei
r.mase din perioada de a/(stare, incl(z,nd an(l 'n care apare obli)atia a/(st.rii:
d, pentr( caz(rile pre*.z(te la alin. (4! lit. e!, a/(starea se efect(eaz. at(nci c,nd apar sit(atiile en(merate
la art. #38, conform proced(rii pre*.z(te 'n norme.
#6
+(
:
, 9ac. pe parc(rs(l perioadei de a/(stare inter*in e*enimente care *or )enera a/(starea 'n fa*oarea
persoanei impozabile sa( 'n fa*oarea stat(l(i, a/(st.rile pre*.z(te la alin. (! lit. a! si c! se *or efect(a
pentr( acelasi b(n de capital s(ccesi* 'n cadr(l perioadei de a/(stare ori de c,te ori apar respecti*ele
e*enimente.
2#$.
Art. :&9.
+(, 7c4izitiile pentr( care n( se c(noaste destinatia, respecti* dac. *or fi (tilizate pentr( realizarea de
operati(ni care da( drept de ded(cere sa( pentr( operati(ni care n( da( drept de ded(cere, ori pentr( care
n( se poate determina proportia 'n care s(nt sa( *or fi (tilizate pentr( operati(ni care da( drept de
ded(cere si operati(ni care n( da( drept de ded(cere se e*identiaz. 'ntr1o coloan. distinct. din /(rnal(l
pentr( c(mp.r.ri, iar ta6a ded(ctibil. aferent. acestor ac4izitii se ded(ce pe baz. de #ro1rata.
+8, 8ro1rata pre*.z(t. la alin. (! se determin. ca raport 'ntre:
a, s(ma total., f.r. ta6., dar c(prinz,nd s(b*entiile le)ate direct de pret, a operati(nilor const,nd 'n
li*r.ri de b(n(ri si prest.ri de ser*icii care permit e6ercitarea drept(l(i de ded(cere, la n(m.r.tor: si
., s(ma total., f.r. ta6., a operati(nilor pre*.z(te la lit. a! si a operati(nilor const,nd 'n li*r.ri de b(n(ri
si prest.ri de ser*icii care n( permit e6ercitarea drept(l(i de ded(cere, la n(mitor. De incl(d s(mele
primite de la b()et(l stat(l(i sa( b()etele
220. !recizai produsele pentru care se aplic accize armonizate.
7rt #62
7ccizele armonizate se datoreaz. pentr(:
1 bere:
1 *in(ri:
1 b.(t(ri fermentate, altele dec,t berea +i *in(rile:
1 prod(se intermediare:
1 alcool etilic:
1 t(t(n prel(crat:
1 prod(se ener)etice:
1 ener)ie electric..
221. Ce inseamna regimul suspensiv de accize
7rt #63 f!
Re)im(l s(spensi* este re)im(l fiscal conform c.r(ia plata accizelor este s(spendat. pe perioada
prod(cerii, transform.rii, de-inerii +i deplas.rii prod(selor.
222. !recizati exigi"ilitatea accizei.
7rt #6 0I
7cciza este e6i)ibil. 'n moment(l eliber.rii pentr( cons(m sa( c,nd se constat. pierderi sa( lips(ri de
prod(se accizabile.
223. !roduse pentru care se aplica acciza$ dar nu intra in categoria accizelor armonizate.
0afea(a (*erde, pr./it. sa( sol(bil.!
confec-iile din bl.n(ri nat(rale
articolele din cristal
bi/(teriile din a(r +i platin.
prod(sele de parf(merie
armele
ia4t(rile +i alte ambarca-i(ni +i na*e pentr( a)rement
225. ?ermenul de depunere a declaratiei pentru accize
#$
9eclara-iile de accize se dep(n la a(toritatea competent., de c.tre pl.titorii de accize, p,n. la data de 2
incl(si* a l(nii (rm.toare celei la care se refer. declara-ia.
&&B. Ce reprezinta produsele acciza"ile in intelesul Codului fiscal
8rod(sele accizabile sunt accizele armonizate, care s(nt s(nt ta6e speciale de cons(m care se datoreaz.
b()et(l(i de stat pentr( (rm.toarele prod(se pro*enite din prod(c-ia intern. sa( din import.
229. Ce este un antrepozit fiscal
7rt #63 c! antrepozit(l fiscal este loc(l aflat s(b control(l a(torit.-ii fiscale competente, (nde prod(sele
accizabile s(nt prod(se, transformate, de-in(te, primite sa( e6pediate 'n re)im s(spensi* de c.tre
antrepozitar(l a(torizat, 'n e6erci-i(l acti*it.-ii, 'n an(mite condi-ii pre*.z(te de prezent(l titl( +i de
norme:
230.
7rt #86 2! 8e d(rata deplas.rii (n(i prod(s accizabil, acciza se s(spend. dac. s(nt satisf.c(te (rm.toarele
cerin-e:
a! deplasarea are loc 'ntre:
#. do(. antrepozite fiscale:
2. (n antrepozit fiscal +i (n operator 'nre)istrat:
3. (n antrepozit fiscal +i (n operator ne'nre)istrat:
b! prod(s(l este 'nso-it de minim(m 3 e6emplare ale (n(i doc(ment administrati* de 'nso-ire, care
satisface cerin-ele pre*.z(te 'n norme:
c! ambala/(l 'n care este deplasat prod(s(l are la e6terior marca/e care identific. tip(l +i cantitatea
prod(s(l(i aflat 'n interior:
d! container(l 'n care este deplasat prod(s(l este si)ilat coresp(nz.tor, conform pre*ederilor din norme:
e! a(toritatea fiscal. competent. a primit )aran-ia pentr( plata accizelor aferente prod(s(l(i.
CO> PROCE>?RA FISCALA 1 O.@. -5/5AA3 #ri*ind Codul de #rocedur" fiscal"
231. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de
contri"ua"ili$ alii dect marii contri"ua"ili
7rt. 33, alin # 08I: B(#! 8entr( administrarea impozitelor, ta6elor, contrib(-iilor +i a altor s(me datorate
b()et(l(i )eneral consolidat, competen-a re*ine acel(i or)an fiscal, /(de-ean, local sa( al m(nicipi(l(i
K(c(re+ti stabilit prin ordin al ministr(l(i economiei +i finan-elor, la prop(nerea pre+edintel(i 7)en-iei
Fa-ionale de 7dministrare Iiscal., 'n a c.r(i raz. teritorial. se afl. domicili(l fiscal al contrib(abil(l(i sa(
al pl.titor(l(i de *enit, 'n caz(l impozitelor +i contrib(-iilor realizate prin stopa/ la s(rs., 'n condi-iile
le)ii.H
0ompeten-a de administrarea a contrib(abil(l(i de (n or)an fiscal poate fi transmis. alt(i or)an fiscal c(
acord(l contrib(abil(l(i +i a prim(l(i or)an fiscal.
232. ,n ce condiii un alt organ fiscal dect cel competent teritorial$ potrivit legii$ i anume cel /n raza
cruia contri"ua"ilul /i are domiciliul fiscal$ poate prelua competena pentru administrarea impozitelor
i taxelor datorate de respectivul contri"ua"il
7rt. 33, alin 3 08I: P(3! 8entr( administrarea de c.tre or)anele fiscale din s(bordinea 7)en-iei Fa-ionale
de 7dministrare Iiscal. a crean-elor fiscale datorate de marii contrib(abili, incl(si* de sediile sec(ndare
ale acestora, competen-a poate fi stabilit. 'n sarcina altor or)ane fiscale dec,t cele pre*.z(te la alin. (#!,
prin ordin al ministr(l(i economiei +i finan-elor, la prop(nerea pre+edintel(i 7)en-iei Fa-ionale de
7dministrare Iiscal..H
#8
233. +ocietatea CDE +3A a depus la data de &: )prilie &'1' decontul de tax pe valoarea adugat
aferent trimestrului # &'1'$ solicitnd totodat i ram"ursarea sumei negative /nscris /n decontul
respectiv$ de 1'.''' lei
!entru soluionarea cererii de ram"ursare$ organul fiscal efectueaz o inspecie fiscal pe parcursul
creia decide i verificarea impozitului pe salariu
#nspecia fiscal se finalizeaz /n data de 1' iunie &'1' i are ca rezultat sta"ilirea unei diferene
suplimentare la impozitul pe salariu fa de cel datorat i declarat la &: ianuarie$ de :.''' lei. -rganul
fiscal competent emite nota de compensare a ?@) de ram"ursat cu diferena datorat la impozitul pe
salariu /n data de &' iunie &'1'.
+ se calculeze cuantumul majorrilor de /ntrziere datorat de contri"ua"il pentru diferena suplemntar
de impozit pe salariu$ tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de /ntrziere de '$1; pe zi.
7rt. #20, alin #, lit. b 08I
P(#! Ba/or.rile de 'nt,rziere se calc(leaz. pentr( fiecare zi de 'nt,rziere, 'ncep,nd c( zi(a imediat
(rm.toare termen(l(i de scaden-. +i p,n. la data stin)erii s(mei datorate, incl(si*. P0od de proced(ra
fiscala, rep(blicat i(lie 200$, art. #22, alin #, lit. b Pb! pentr( compens.rile din ofici(, data stin)erii este
data 'nre)istr.rii opera-iei de compensare de c.tre (nitatea de trezorerie teritorial., conform notei de
compensare 'ntocmite de c.tre or)an(l competent:H
8erioada pe care se calc(leaz. ma/or.rile de 'nt,rziere: 26 Ian(arie 3 20 I(nie 20#0
Ba/or.ri de 'nt,rziere = .000 6 #46 zile 6 0,#% = $30 lei
234. Care este domiciliul fiscal al unui contri"ua"il persoan fizic
7rt. 33, alin # lit. a +i b 08I
2n caz(l crean-elor fiscale administrate de Binister(l 5conomiei +i Iinan-elor prin 7)en-ia Fa-ional. de
7dministrare Iiscal., prin domicili( fiscal se 'n-ele)e:
a! pentr( persoanele fizice, adresa (nde '+i a( domicili(l, potri*it le)ii, sa( adresa (nde loc(iesc efecti*, 'n
caz(l 'n care aceasta este diferit. de domicili(:
b! pentr( persoanele fizice care desf.+oar. acti*it.-i economice 'n mod independent sa( e6ercit. profesii
libere, sedi(l acti*it.-ii sa( loc(l (nde se desf.+oar. efecti* acti*itatea principal.:
235. Dl. C)E$ medic$ cu domiciliul /n =ucureti$ sectorul 1$ are un ca"inet individual pentru acordarea de
consultaii medicale /n =ucureti$ sectorul 2$ avnd program /n > zile din sptmn. Dl. C)E mai deine
un ca"inet de consultaii medicale i /n oraul =uftea$ judeul #lfov$ la acesta din urm avnd program
doar o zi pe sptmn.
Care este domiciliul fiscal al domnului C)E Explicai.
7rt. 33, alin # lit. b 08I
Bucuresti6 Sectorul 3
2n caz(l crean-elor fiscale administrate de Binister(l 5conomiei +i Iinan-elor prin 7)en-ia Fa-ional. de
7dministrare Iiscal., prin domicili( fiscal se 'n-ele)e: pentr( persoanele fizice care desf.+oar. acti*it.-i
economice 'n mod independent sa( e6ercit. profesii libere, sedi(l acti*it.-ii sa( loc(l (nde se desf.+oar.
efecti* acti*itatea principal..
236. +ocietatea CDE +3A calculeaz impozitul pe profit aferent trimestrului # &''6 /n sum de &'.''' lei.
+ocietatea vireaz la termenul legal F &: )prilie &''6 F impozitul datorat. De asemenea$ la termenul din
&: )prilie &''6 societatea depune Declaraia 1'' la organul fiscal competent$ /ns omite s /nscrie /n
aceast declaraie impozitul pe profit calculat$ /n sum de &'.''' lei.
Care sunt efectele juridice ale plii impozitului pe profit asupra o"ligaiei de declarare a acestuia
7rt. 8#, alin 3 08I
#&
Abli)a-ia de a dep(ne declara-ia fiscal. se men-ine +i 'n caz(l 'n care a fost efect(at. plata obli)a-iei
fiscale. 7stfel, c4iar dac. plata a fost efect(at., n( 'nseamn. c. n( mai e6ist. obli)a-ia de declarare.
237. Codul de procedur fiscal prevede o"ligaia contri"ua"ilului de a aduce la cunotina organului
fiscal orice modificare ulterioar a datelor din declaraia de /nregistrare fiscal prin depunerea
declaraiei de meniuni.
,n ce termen tre"uie depus declaraia de meniuni
In termen de 30 de zile de la data prod(cerii modific.rii
7rt. $$, alin # 08I
238.
>ata +*ec$i!ea o.li/a%iei, Su!a datorat" Su!a aco#erit" #rin #lata R"!as de #lat"
2 04. 20#0 imp profit: #.000 #.000
#0.0$.20#0 accesorii com(nicate 200 200
2.0$.20#0 imp profit #.00 #.00
2.#0.200& imp profit 2.000 2.000
#0.0#.20#0 accesorii com(nicate 300 300
20.0#.20#0 diferenta inspectie &00 &00
20.0#.20#0 accesorii dif. inspectie #60 #60
2.0#.20#0 imp profit. 2.000 #.040 &60
TOTAL 7.A8A 9.:AA -8A
#.$#001#000=6#00
2.6#001200=&00 aferenta com(nicarii #0 i(lie 20#0
3.&001#00=4400 imp.profit trim.II
4.440012000=2400 dif trim III impozit profit
.24001300=2#00 com(nicare #0 ian 20##
6.2#001&00=#200 com(nicare 20 ian.20##
$.#2001#60=#040 accesorii 20.0#.20##
8.20001:A&A=&60 imp aferent trim I@ scadent 2 ian 20##, ramanand de plata &60 lei pe trim I@.
239. Cum se sta"ilete vec(imea o"ligaiilor de plat accesorii /n scopul aplicrii regulii de stingere a
datoriilor
7rt. ##, alin 3 08I
@ec4imea obli)a-iilor fiscale de plat. se stabile+te astfel:
a! 'n f(nc-ie de scaden-., pentr( obli)a-iile fiscale principale:
b! 'n f(nc-ie de data com(nic.rii, pentr( diferen-ele de obli)a-ii fiscale principale stabilite de or)anele
competente, prec(m +i pentr( obli)a-iile fiscale accesorii:
c! 'n f(nc-ie de data dep(nerii la or)an(l fiscal a declara-iilor fiscale rectificati*e, pentr( diferen-ele de
obli)a-ii fiscale principale stabilite de contrib(abil.
240. Care este termenul legal /n care organul fiscal tre"uie s soluioneze o cerere a unui contri"ua"il /n
cazul /n care pentru aceasta sunt necesare informaii suplimentare
7rt. $0, alin # +i 2 08I
0a re)(l. )eneral., cererile dep(se de c.tre contrib(abil potri*it 0od(l(i de proced(r. se sol(-ioneaz. de
c.tre or)an(l fiscal 'n termen de 4 de zile de la 'nre)istrare.
2n sit(a-iile 'n care, pentr( sol(-ionarea cererii, s(nt necesare informa-ii s(plimentare rele*ante pentr(
l(area deciziei, acest termen se prel(n)e+te c( perioada c(prins. 'ntre data solicit.rii +i data primirii
informa-iilor solicitate.
20
241. +ocietatea CDE +3A a sta"ilit i declarat la data de &: #anuarie &'11 un impozit pe venitul din
salarii aferent lunii decem"rie &'1' /n sum de 1&.''' lei. Glterior$ societatea constat c a calculat
greit impozitul$ suma corect a acestuia fiind de 1'.''' lei. Ca urmare$ societatea /i exercit dreptul de
a corecta declaraia i depune /n data de &: )prilie &'11 declaraia rectificativ$ dat la care efectueaz
i plata sumei de 1'.''' de lei /n contul impozitului datotorat.
+ se calculeze cuantumul legal al majorrilor de /ntrziere datorat ca urmare a neplii la scaden a
impozitului pe venitul din salarii aferent lunii decem"rie &'1'$ tiut fiind c legea prevede un nivel al
majorrilor de /ntrziere de '$1; pe zi.
7rt. #20, alin # +i 2 08I
0od de proced(ra fiscala 7rt. #20, alin 3, P(3! 2n sit(a-ia 'n care diferen-ele rez(ltate din corectarea
declara-iilor sa( modificarea (nei decizii de imp(nere s(nt ne)ati*e 'n raport c( s(mele stabilite ini-ial, se
datoreaz. ma/or.ri de 'nt,rziere pentr( s(ma datorat. d(p. corectare ori modificare, 'ncep,nd c( zi(a
imediat (rm.toare scaden-ei +i p,n. la data stin)erii acesteia incl(si*.
8erioada pe care se calc(leaz. ma/or.rile de 'nt,rziere: 26 Ian(arie 3 2 7prilie 20#0
Ba/or.ri de 'nt,rziere = #0.000 6 &0 zile 6 0,#% = &00 lei

242. Care este termenul /n care de"itorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele
de plat a impozitelor i taxelor
7rt. ##4, alin 4 si 6
(4! 8entr( crean-ele fiscale administrate de 7)en-ia Fa-ional. de 7dministrare Iiscal. +i (nit.-ile
s(bordonate, or)an(l fiscal, la cererea debitor(l(i, *a efect(a 'ndreptarea erorilor din doc(mentele de plat.
'ntocmite de acesta +i *a considera *alabil. plata de la moment(l efect(.rii acesteia, 'n s(ma +i din cont(l
debitor(l(i 'nscrise 'n doc(ment(l de plat., c( condi-ia debit.rii cont(l(i acest(ia +i a credit.rii (n(i cont
b()etar.
(6! 0ererea poate fi dep(s. 'n termen de ani, s(b sanc-i(nea dec.derii. ;ermen(l 'ncepe s. c(r). de la
data de # ian(arie a an(l(i (rm.tor cel(i 'n care s1a efect(at plata.
5&3. 0are este termen(l 'n care act(l administrati* fiscal este considerat com(nicat 'n caz(l com(nic.rii
l(i prin p(blicitate<
7rt. 44, alin 3 08I
# zile de la data afi+.rii an(n-(l(i.
244. Camera profesionala CCE$ persoan juridic de utilitate pu"lic are organizate in structura sa
desmem"raminte 0sedii secundare1 fr personalitate juridic$ denumite CfilialeE. !arte din aceste
desmem"rminte 0sedii secundare1$ neavnd mai mult de : salariai$ nu /ndeplinesc condiia cerut de
lege pentru a fi /nregistrate ca puncte de lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii i$ pe cale de
consecin$ de a li se atri"ui cod de identificare propriu. )ceste desmem"rminte tre"uie /ns declarate la
organul fiscal$ fr a primi cod de identificare propriu.
#n ce termen se declar i care este organul fiscal competent pentru /ndeplinirea o"ligaiei de /nregistrare
/n cazul sediilor secundare care au mai puin de : salariai
7rt. 34 +i art. $4 08I +i ABI8 #32&/2004
9eclararea se face 'n termen de 30 de zile de la 'nfiin-area sediilor sec(ndare (0od proced(r. fiscal.! prin
dep(nerea declara-iei pri*ind sediile sec(ndare (ABI8 #32&/2004!. 0ompeten-a teritorial. pentr(
administrarea acestora re*ine or)an(l(i fiscal 'n a c.r(i raz. teritorial. acestea se afl. sit(a-ie. (0od
proced(r. fiscal.!
245. !n la ce dat poate organul fiscal s efectueze inspecia fiscal i$ eventual$ s modifice prin
decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului # &'': Explicai
2#
7rt. 23, art. &# +i art. &8 0I8
3# decembrie 20#0
Kaza de imp(nere s1a constit(it 'n trim I 200, termen(l de prescrip-ie 'ncepe s. c(r). de la 0# ian(arie
2006, deci inspec-ia se poate efect(a p,n. la 3# decembrie 20#0.
246. +ocietatea CDE +3A face o"iectul unei inspecii fiscale generale care /ncepe pe data de 1' )prilie
&''5 i se finalizeaz la data de 2' iunie &''5$ dat la care are loc discuia final cu contri"ua"ilul
asupra constatrilor incluse /n 3aportul de inspecie fiscal.
,n cursul discuiilor$ reprezentantul legal al societii invoc prescripia dreptului organului fiscal de a
sta"ili diferena de :'.''' lei aferent impozitului pe profit pentru trimestrul # &''&$ declarat de societate
la data de &: )prilie &''&. #nvocarea are ca motivare /n drept prevederile legale aplica"ile conform
crora prescripia se /mplinete C/n termen de : ani de la data la care a expirat termenul de depunere a
declaraiei pentru perioada respectivE.
Cum va proceda organul fiscal @a emite sau nu decizia de impunere pentru diferena de :'.''' lei
Explicai.
7rt. &# 08I
97. @a emite decizia de imp(nere, 'ntr(c,t, conform pre*ederilor le)ale P9rept(l or)an(l(i fiscal de a
stabili obli)a-ii fiscale se prescrie 'n termen de ani, c( e6cep-ia caz(l(i 'n care le)ea disp(ne altfel.
;ermen(l de prescrip-ie a drept(l(i or)an(l(i fiscal de a stabili obli)a-ii fiscale 'ncepe s. c(r). de la data
de # ian(arie a an(l(i (rm.tor cel(i 'n care s1a n.sc(t crean-a fiscal.H.
247. +ocietatea CDE +3A depune la data de &: aprilie &'1' declaraia 1''$ /n care declar un impozit pe
profit datorat de 2'.''' lei. Aa aceeai dat societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe
valoarea adugat /n sum de :'.''' lei$ solicitnd i ram"ursarea.
Aa data de 2' )prilie &'1' societatea /nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou
o"ligaii reciproce.
-rganul fiscal$ analiznd cererea de ram"ursare a taxei pe valoarea adugat$ constat c soluionarea
necesit efectuarea /n preala"il a inspeciei fiscale. Ca urmare$ se sta"ilete prin decizie emis la data de
1' iunie &'1'$ c taxa pe valoarea adugat la care este /ndreptit contri"ua"ilul este de &'.''' lei. Aa
data de 1: iunie &'1' se emite i nota de compensare.
Contri"ua"ilul$ primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal$
le accept i efectueaz plata diferenei de 1'.''' lei /n data de &> iunie &'1'.
+ se calculeze cuantumul legal al majorrilor de /ntrziere datorate de societate$ /n urma soluionrii
celor dou cereri depuse la organul fiscal$ tiut fiind c legea prevede un nivel al do"anzii de /ntrziere
de '$':; pe ziH.
7rt. #20, alin # +i 2 08I
(#! 9ob,nzile se calc(leaz. pentr( fiecare zi de 'nt,rziere, 'ncep,nd c( zi(a imediat (rm.toare termen(l(i
de scaden-. +i p,n. la data stin)erii s(mei datorate incl(si*.
(2! 8entr( diferen-ele s(plimentare de crean-e fiscale rez(ltate din corectarea declara-iilor sa( modificarea
(nei decizii de imp(nere, dob,nzile se datoreaz. 'ncep,nd c( zi(a imediat (rm.toare scaden-ei crean-ei
fiscale pentr( care s1a stabilit diferen-a +i p,n. la data stin)erii acesteia incl(si*.
7rt #20
#
08I
#! 8lata c( 'nt,rziere a obli)a-iilor fiscale se sanc-ioneaz. c( o penalitate de 'nt,rziere datorat. pentr(
neac4itarea la scaden-. a obli)a-iilor fiscale principale.
(2! Fi*el(l penalit.-ii de 'nt,rziere se stabile+te astfel:
a! dac. stin)erea se realizeaz. 'n primele 30 de zile de la scaden-., n( se datoreaz. +i n( se calc(leaz.
penalit.-i de 'nt,rziere pentr( obli)a-iile fiscale principale stinse:
b! dac. stin)erea se realizeaz. 'n (rm.toarele 60 de zile, ni*el(l penalit.-ii de 'nt,rziere este de % din
obli)a-iile fiscale principale stinse:
22
c! d(p. 'mplinirea termen(l(i pre*.z(t la lit. b!, ni*el(l penalit.-ii de 'nt,rziere este de #% din obli)a-iile
fiscale principale r.mase nestinse.
7rt. #22 08I
2n caz(l crean-elor fiscale stinse prin compensare, dob,nzile +i penalit.-ile de 'nt,rziere sa( ma/or.rile de
'nt,rziere, d(p. caz, se calc(leaz. p,n. la data pre*.z(t. la art. ##6 alin. (4!.
7rt ##6 alin (4! 9ac. le)ea n( pre*ede altfel, compensarea opereaz. de drept la data la care crean-ele
e6ist. deodat., fiind deopotri*. certe, lic4ide +i e6i)ibile.
8entr( s(ma de 20.000 lei admis. la compensare ma/or.rile se calc(leaz. pe perioada 26330.04.#0
8entr( s(ma de #0.000 lei neadmis. la compensare ma/or.rile se calc(leaz. pe perioada 26.043 24.06.#0
9obanda de 'nt,rziere = 20.000 6 zile 6 0,0% > #0.000 6 60 zile 6 0,0% = 0 > 300 = 30 lei
8enalitati de intarziere = #0.000 " % = 00 lei
Pa! pentr( compens.rile la cerere, data stin)erii este data dep(nerii la or)an(l competent a cererii de
compensare:H
248. +ocietatea CDE +3A depune la data de &: aprilie &'1' declaraia 1'' /n care declar un impozit pe
profit datorat de 2'.''' lei. Aa aceeai dat societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe
valoarea adugat /n sum de :'.''' lei$ solicitnd i ram"ursarea.
Aa data de &: )prilie &'1' societatea /nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou
o"ligaii reciproce.
-rganul fiscal$ analiznd cererea de ram"ursare a taxei pe valoarea adugat$ constat c soluionarea
necesit efectuarea /n preala"il a inspeciei fiscale. Ca urmare$ se sta"ilete prin decizie emis la data de
1' iunie &'1'$ c taxa pe valoarea adugat la care este /ndreptit contri"ua"ilul este de >'.''' lei. Aa
data de 1: iunie &'1' se emite i nota de compensare.
Contri"ua"ilul$ primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal$
le accept.
+ se calculeze cuantumul legal al majorrilor de /ntrziere datorate de societate$ /n urma soluionrii
celor dou cereri depuse la organul fiscal$ tiut fiind c legea prevede un nivel al do"anzii de /ntrziere
de '$':; pe ziH
7rt. #20, alin # +i 2. art #20
#
, 7rt. #22 08I
F( se *or calc(la ma/or.ri de 'nt,rziere.
249. Gna dintre componentele registrului contri"ua"ililor este vectorul fiscal. Aa ce se refer informaia
coninut /n vestorul fiscal al unui contri"ua"il
7rt. $8, alin # lit. b 08I
@ector(l fiscal c(prinde cate)oriile de obli)a-ii fiscale de declarare, potri*it le)ii.
250. +ocietatea CDE +3A depune la data de &: )prilie &'11 decontul cu sum negativ de tax pe
valoarea adugat /n sum de >'.''' lei$ fr a solicita i ram"ursarea acestei sume. Aa aceeai dat$
societatea mai depune i declaraia 1''$ /n care declar un impozit pe profit datorat de 2'.''' lei$ dar pe
care nu.l ac(it.
!oate organul fiscal s efectueze din oficiu compensarea celor dou creane reciproce
FJ. Ar)an(l fiscal poate efect(a compensare din ofici( ori de c,te ori constat. e6isten-a (nor crean-e
reciproce, c( e6cep-ia s(melor ne)ati*e din decont(rile de ta6. pe *aloarea ad.()at. f.r. op-i(ne de
ramb(rsare.
251. Care este termenul general de soluionare a cererilor depuse de contri"ua"ili potrivit Codului de
procedur fiscal
7rt. $0, alin #08I
4 de zile de la 'nre)istrare
23
252. +ocietatea CDE +) are datorii restante la "ugetul de stat$ pentru care organele fiscale au pornit
executarea silit prin poprire$ att asupra disponi"ilitilor "neti din conturile "ancare$ ct i asupra
sumelor pe care alte societi le datoreaz societii CDE. +ocietatea se confrunt cu dificulti financiare
i$ pe fondul lipsei de disponi"iliti /n conturile "ancare$ este /n imposi"ilitate de a ac(ita salariile.
!entru depirea situaiei$ societatea solicit aplicarea prevederilor din Codul de procedur fiscal care
prevd urmtoarele7 C01&1 ,n msura /n care este necesar$ pentru ac(itarea sumei datorate la data
sesizrii "ncii$ potrivit alin. 0111$ sumele existente$ precum i cele viitoare provenite din /ncasrile zilnice
/n conturile /n lei i /n valut sunt indisponi"ilizate. Din momentul indisponi"ilizrii$ respectiv de la data
i ora primirii adresei de /nfiinare a popririi asupra disponi"ilitilor "neti$ "ncile nu vor proceda la
decontarea documentelor de plat primite$ respectiv la de"itarea conturilor de"itorilor$ i nu vor accepta
alte pli din conturile acestora pn la ac(itarea integral a o"ligaiilor fiscale /nscrise /n adresa de
/nfiinare a popririi$ cu excepia sumelor necesare plii drepturilor salariale.E
!oate organul fiscal s dea curs solicitrii societii de"itoare cu privire la eli"erarea de ctre terul
poprit /n favoarea sa a sumelor necesare plii drepturilor salariale Explicai.
7rt. #4&, alin #2 08I
FJ. ;er-(l poprit n( poate elibera s(me 'n fa*oarea debitor(l(i, c( e6cep-ia s(melor necesare pl.-ii
drept(rilor salariale.
253. Este permis$ conform Codului de procedur fiscal ca plata datoriei fiscale s fie efectuat de alt
persoan dect de"itorul
7rt. ##4, alin 2
6
08I +i 0od 0i*il, 7rt. #0&3
97. 8lata obli)a-iilor fiscale se efect(eaz. de c.tre debitori, distinct pe fiecare impozit, ta6., contrib(-ie +i
alte s(me datorate b()et(l(i )eneral consolidat, incl(si* ma/or.ri de 'nt,rziere.
Abli)atia poate fi ac4itata de orice persoana interesata, prec(m de (n coobli)at sa( de (n fide/(sor.
Abli)atia poate fi ac4itata c4iar de o persoana neinteresata: aceasta persoana treb(ie insa sa l(creze in
n(mele si pentr( ac4itarea debitor(l(i, sa( de l(creaza in n(mele ei propri(, sa n( se s(bro)e in drept(rile
creditor(l(i.
254. Care este$ potrivit Codului de procedur fiscal$ momentul de la care /ncepe s curg termenul de
prescripie a dreptului organului fiscal de a sta"ili impozite i taxe i ct este acest termen
7rt. &# 08I
P9rept(l or)an(l(i fiscal de a stabili obli)a-ii fiscale se prescrie 'n termen de ani, c( e6cep-ia caz(l(i 'n
care le)ea disp(ne altfel.
;ermen(l de prescrip-ie a drept(l(i or)an(l(i fiscal de a stabili obli)a-ii fiscale 'ncepe s. c(r). de la data
de # ian(arie a an(l(i (rm.tor cel(i 'n care s1a n.sc(t crean-a fiscal.H.
255. Care este primul act de executare silit /n cazul creanelor fiscale
7rt. #4 (#! 08I
56ec(tarea silit. 'ncepe prin com(nicarea soma-iei. 9ac. 'n termen de # zile de la com(nicarea soma-iei
n( se stin)e debit(l, se contin(. m.s(rile de e6ec(tare silit.. Doma-ia este 'nso-it. de (n e6emplar al
titl(l(i e6ec(tori(.
256. Care este termenul de depunere a unei contestaii /mpotriva unui act de executare silit al organului
fiscal
7rt. #$3, alin. # +i 2 08I
0ontesta-ia se poate face 'n termen de # zile, s(b sanc-i(nea dec.derii, de la data c,nd:
a! contestator(l a l(at c(no+tin-. de e6ec(tarea ori de act(l de e6ec(tare pe care le contest., din
com(nicarea soma-iei sa( din alt. 'n+tiin-are primit. ori, 'n lipsa acestora, c( ocazia efect(.rii
e6ec(t.rii silite sa( 'n alt mod:
b! contestator(l a l(at c(no+tin-., potri*it lit. a!, de ref(z(l or)an(l(i de e6ec(tare de a 'ndeplini (n act de
e6ec(tare:
24
c! cel interesat a l(at c(no+tin-., potri*it lit. a!, de eliberarea sa( distrib(irea s(melor pe care le contest..
0ontesta-ia prin care o ter-. persoan. pretinde c. are (n drept de proprietate sa( (n alt drept real as(pra
b(n(l(i (rm.rit poate fi introd(s. cel mai t,rzi( 'n termen de # zile d(p. efect(area e6ec(t.rii.
257. Din momentul indisponi"ilizrii$ respectiv de la data i ora primirii adresei de /nfiinare a popririi
asupra disponi"ilitilor "neti$ "ncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite$
respectiv la de"itarea conturilor de"itorilor$ i nu vor accepta alte pli din conturile acestora pn la
ac(itarea integral a o"ligaiilor fiscale /nscrise /n adresa de /nfiinare a popririi. Care sunt sumele
exceptate de la aceste dispozitii
7rt. #4&, alin #2 08I
D(mele necesare pl.-ii drept(rilor salariale.
258. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul nu pltete ratele.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de >.''' lei. Contri"ua"ilul ac(it acest din urm
de"it /n data de &5 -ctom"rie &'11.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20 alin 6 08I
(6! 8entr( obli)a-iile fiscale neac4itate la termen(l de plat., reprezent,nd impozit(l pe *enit, se datoreaz. dob,nzi
d(p. c(m (rmeaz.:
a! pentr( an(l fiscal de imp(nere, dob,nzile pentr( pl.-ile anticipate stabilite de or)an(l fiscal prin decizii de pl.-i
anticipate se calc(leaz. p,n. la data pl.-ii debit(l(i sa(, d(p. caz, p,n. la data de 3# decembrie:
b! dob,nzile pentr( s(mele neac4itate 'n an(l de imp(nere, potri*it lit. a!, se calc(leaz. 'ncep,nd c( data de #
ian(arie a an(l(i (rm.tor p,n. la data stin)erii acestora incl(si*:
c! 'n caz(l 'n care impozit(l pe *enit stabilit prin decizia de imp(nere an(al. este mai mic dec,t cel stabilit prin
deciziile de pl.-i anticipate, dob,nzile se recalc(leaz., 'ncep,nd c( data de # ian(arie a an(l(i (rm.tor cel(i de
imp(nere, la sold(l neac4itat 'n raport c( impozit(l an(al stabilit prin decizia de imp(nere an(al., (rm,nd a se face
re)(larizarea dob,nzilor 'n mod coresp(nz.tor.
7rt #20
#
08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. #: #.000 6 (#0$ zile 6 0,#% > &2 6 0,0% > &2 6 0,04%! = #&0 lei
8entr( plata anticipat. 2: #.000 6 (# zile 6 0,#% > &2 6 0,0% > &2 6 0,04%! = &8 lei
8entr( plata anticipat. 3: #.000 6 (# 6 0,0% > &2 6 0,04%!= 44 lei
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: 4.000 6 300 6 0,04% = 480 lei
8enalitati de intarziere = #% " 4.000 = 600 lei
259. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
2
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul nu pltete ratele.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de &.''' lei. Contri"ua"ilul ac(it acest din urm
de"it /n data de &5 -ctom"rie &'11.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, art #20
#
alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. #: #.000 6 (#0$ zile 6 0,#% > &2 6 0,0% > &2 6 0,04%! = #&0 lei
8entr( plata anticipat. 2: #.000 6 (# zile 6 0,#% > &2 6 0,0% > &2 6 0,04%! = &8 lei
8entr( plata anticipat. 3: #.000 6 (# 6 0,0% > &2 6 0,04%!= 44 lei
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: 2.000 6 300 6 0,04% = 240 lei
8enalitati de intarziere = #% " 4.000 = 600 lei
260. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul pltete doar primele trei rate.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de 2.''' lei.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: 0 lei
8enalitati = 0 ((ltima transa are doar #6 zile de intarziere in 20#0!
261. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul pltete doar primele trei rate.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de :.''' lei. Contri"ua"ilul ac(it /n data de &5
-ctom"rie &'11$ respectiv /n termenul de 8' de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual$
sta"ilite de Codul fiscal pentru ac(itarea diferenelor rmase de ac(itat fa de plile anticipate$
/ntreaga datorie de &.''' lei.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
26
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: #.000 6 300 6 0,04% = #20 lei
8enalitati = #% " #.000 = #0 lei (doar pentr( (ltima transa anticipata neplatita!
262. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul pltete doar primele dou rate.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de >.''' lei. Contri"ua"ilul ac(it datoria /n data
de &5 -ctom"rie &'11.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. 3: #.000 6 (# 6 0,0% > &2 6 0,04%!= 44 lei
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: 2.000 6 300 6 0,04% = 240 lei
8enalitati de intarziere = #% " 2.000 = 300 lei
ota ) 7m considerat ca plata diferentei de 2000 lei stabilita prin decizia de imp(nere se face in termen(l
de scadenta.
263. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul pltete doar primele trei rate.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de :.''' lei. Contri"ua"ilul ac(it /n data de 21
Decem"rie &'11$ depind astfel cu 1'' de zile termenul de 8' de zile de la data comunicrii deciziei de
impunere anual$ sta"ilite de Codul fiscal pentru ac(itarea diferenelor rmase de ac(itat fa de plile
anticipate$ /ntreaga datorie de &.''' lei.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20##: #.000 6 300 6 0,04% = #20 lei
8enalitati de intarziere = #% " #.000 = #0 lei
ota ) 7m considerat ca plata diferentei de #000 lei stabilita prin decizia de imp(nere se face in termen(l
de scadenta. In caz contrar, ar treb(i calc(late dobanzi de la data scadentei pana la data platii, pl(s
e*ent(ale penalitati de intarziere.
2$

264. Contri"ua"ilul CDE$ persoan fizic independent$ a primit /n data de ': *artie &'1' decizia de
pli anticipate pentru anul fiscal &'1' /n care organul fiscal a sta"ilit urmtoarele sume de plat7
. 1: martie7 1.''' lei9
. 1: iunie7 1.''' lei9
. 1: septem"rie7 1.''' lei9
. 1: decem"rie7 1.''' lei9
Contri"ua"ilul pltete doar primele trei rate.
Dup depunerea declaraiei de venit pe anul &'1'$ respectiv la data de 1: mai &'11$ organul fiscal emite
decizia de impunere /n care sta"ilete un impozit anual de ' lei i un drept la restituire de &.''' lei.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20, alin 6 08I
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0:
8entr( plata anticipat. 4: #.000 6 #6 zile 6 0,04% = 6 lei
9obanzi calc(late 'n an(l 20#0: 0 lei.
8enalitati = 0 ((ltima transa are doar #6 zile de intarziere in 20#0!
265. +ocietatea CDE +3A a fcut o"iectul unei inspecii fiscale /n urma creia au fost sta"ilite sume
suplimentare de plat /n cuantum de :'.''' lei. +ocietatea nu este de acord i contest la organul fiscal
competent suma de 2'.''' lei. ?otodat$ societatea se adreseaz i instanei competente de contencios
administrativ$ solicitnd suspendarea executrii deciziei de impunere prin care au fost sta"ilite diferenele
de plat.
Care este suma cauiunii pe care societatea tre"uie s o plteasc pentru soluionarea cererii de
suspendare a executrii deciziei
7rt. 2#, alin 2 08I
0a(-i(nea = 20% din s(ma contestat. = 20% 6 30.000 = 6.000 lei
266. ,n ce condiii este posi"il suspendarea executrii unui act administrativ fiscal
7rt. 2#, alin 2 08I
2n sit(a-ia 'n care s1a cer(t s(spendarea e6ec(t.rii act(l(i administrati* fiscal, 'n temei(l Le)ii
contencios(l(i administrati* nr. 4/2004, c( modific.rile (lterioare. Instan-a competent. poate s(spenda
e6ec(tarea, dac. se dep(ne o ca(-i(ne de p,n. la 20% din c(ant(m(l s(mei contestate, iar 'n caz(l
cererilor al c.ror obiect n( este e*al(abil 'n bani, o ca(-i(ne de p,n. la 2.000 lei.
267. Care sunt elementele principale pe care tre"uie s le cuprind o contestaie formulat /mpotriva
unui act administrativ fiscal
7rt. 206, alin. # 08I
a! datele de identificare a contestator(l(i:
b! obiect(l contesta-iei:
c! moti*ele de fapt +i de drept:
d! do*ezile pe care se 'ntemeiaz.:
e! semn.t(ra contestator(l(i sa( a 'mp(ternicit(l(i acest(ia, prec(m +i +tampila 'n caz(l persoanelor
/(ridice.
9o*ada calit.-ii de 'mp(ternicit al contestator(l(i, persoan. fizic. sa( /(ridic., se face potri*it le)ii.
268. +ocietatea CDE +)$ persoan juridic nerezident tre"uie s execute$ /n "aza unui contract /nc(eiat
cu o persoan juridic romn$ dou poriuni ale unei autostrzi. !rima poriune$ ce constituie potrivit
Codului fiscal un sediu permanent$ str"ate trei judee astfel7 /ncepe /n judeul )$ municipiul I$ trece prin
28
judeul = i se sfrete /n judeul C$ municipiul I. Cea de a doua poriune$ ce constiutie un sediu
permanent distinct potrivit Codului fiscal$ se afl /n /ntregime pe raza municipiului @ din judeul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea o"ligaiilor fiscale datorate de societatea CDE
+) /n 3omnia. Explicai
7rt. 33, alin. 2 08I
8entr( sedi(l permanent #: m(nicipi(l Q, /(de-(l 7
8entr( sedi(l permenent 2: m(nicipi(l @, /(de-(l 9
2n caz(l contrib(abililor nereziden-i care desf.+oar. acti*it.-i pe teritori(l Rom,niei prin (n(l sa( mai
m(lte sedii permanente, competen-a re*ine or)an(l(i fiscal pe a c.r(i raz. teritorial. se afl. sit(at fiecare
sedi( permanent. 2n caz(l 'n care acti*itatea (n(i sedi( permanent se desf.+oar. pe raza teritorial. a mai
m(ltor or)ane fiscale, competen-a re*ine acel(i or)an fiscal 'n a c.r(i raz. teritorial. 'ncepe acti*itatea
acel(i sedi( permanent.
269. +ocietatea CDE +3A este supus executrii silite pentru o"ligaiile fiscale neac(itate. ,n acest scop$
innd cont de cuantumul sumelor datorate$ organul de executare aplic msura executrii silite
mo"iliare$ sec(estrnd prin proces ver"al cele cinci mijloace de transport aflate /n folosina societii$
/ntre care dou sunt deinute de societate /n "aza unor contracte de /nc(iriere /nc(eiate cu asociatul unic.
Este corect aplicarea msurii de executare silit Explicai.
7rt. ##, alin. # 08I
FJ. D(nt s(p(se e6ec(t.rii silite orice b(n(ri mobile ale debitor(l(i. 0ele do(. ma+ini ale asociat(l(i n(
apar-in societ.-ii debitoare, deci n( pot fi sec4estrate.
270. +ocietatea CDE +) face o"iectul unei inspecii fiscale /n urma creia sunt sta"ilite o"ligaii
suplimentare de plat reprezentnd impozit pe profit aferent trimestrului # &'1' /n cuantum de 1'.''' lei.
Decizia de impunere prin care organul fiscal sta"ilete suma astfel datorat este comunicat societii /n
data de 1' iunie &'1'. +ocietatea ac(it de"itul la termenul de plat prevzut de Codul de procedur
fiscal i menionat /n decizie$ respectiv : iulie &'1'.
+ se calculeze cuantumul legal al do"anzilor si penalitatilor de /ntrziere datorate de contri"ua"il.
7rt. #20 08I
9obanzi = #0.000 6 (66 " 0,#% > " 0,0%!= 68 lei (26.04 3 0.0$!
8enalitati de intarziere = % " #0.000 = 00 lei
271. +ocietatea CDE +3A face o"iectul unei inspecii fiscale /n urma crei au fost sta"ilite o"ligaii fiscale
suplimentare de plat. +ocietatea formuleaz i depune o contestaie /mpotriva deciziei de sta"ilire a
o"ligaiilor suplimentare de plat$ dar pe care o retrage dup dou zile. Glterior$ societatea apreciaz c
exist premise pentru soluionarea favora"il a contestaiei i dorete s depun contestaia reformulat.
)re societatea dreptul de a mai depune contestaia dup ce aceasta a fost retras
7rt. 208, alin. 2 08I
97. 8rin retra)erea contesta-iei n( se pierde drept(l de a se 'nainta o no(. contesta-ie 'n interior(l
termen(l(i )eneral de dep(nere a acesteia.
272. Codul de procedur fiscal prevede un termen special pentru depunerea contestaiei. Care este acest
termen i /n ce situaii se aplic
7rt. 20$ 08I
;ermen(l )eneral: 30 de zile de la data com(nic.rii act(l(i administrati* fiscal:
;ermen(l special: 3 l(ni de la data com(nic.rii act(l(i administrati* fiscal, dac. act(l administrati* fiscal
n( con-ine elementele obli)atorii pe care treb(ie s. le con-in., potri*it le)ii.
2&
273. Codul de procedur fiscal reglementeaz dreptul contri"ua"ililor la o do"nd pentru sumele de
restituit sau de ram"ursat de la "uget$ dac restituirea sau ram"ursarea nu se face /n termenul legal
pentru soluionarea cererilor contri"ua"ililor$ termen sta"ilit de acelai act normativ. Care este nivelul
acestei do"nzi
7rt. #24 08I
9ob,nda datorat. este la ni*el(l ma/or.rii de 'nt,rziere, respecti* de 0,04% pentr( fiecare zi de 'nt,rziere
274. Cum se sta"ilete vec(imea creanelor fiscale principale rezultate din declaraiile rectificative /n
scopul aplicrii regulilor cu privire la ordinea de stingere
7rt. ##, alin. 2, lit. c 08I
2n f(nc-ie de data dep(nerii la or)an(l fiscal a declara-iilor fiscale rectificati*e
275. -rganul fiscal transmite unui contri"ua"il decizia de impunere prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire$ /ns scrisoarea este /napoiat de pot cu meniunea Cnegsit la domiciliuE. Ca
urmare$ organul fiscal decide comunicarea deciziei prin pu"licitate. ,n ce const comunicarea prin
pu"licitate
7rt. 44, alin. 3 08I
8rin afi+area, concomitent, la sedi(l or)an(l(i fiscal emitent +i pe pa)ina de internet a 7)en-iei Fa-ionale
de 7dministrare Iiscal., a (n(i an(n- 'n care se men-ioneaz. c. a fost emis act(l administrati* fiscal pe
n(mele contrib(abil(l(i.
276. Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice
7rt.$2 (#! 08I
0od(l n(meric personal sa( n(mar de identificare fiscala pt. persoanele care n( detin cod n(meric
personal
277.
7rt 9 4 08I
9a, este obli)atorie declararea in termen de 30 zile de la 'nfiin-area de filiale si sedii sec(ndare.
278.
7rt 83, alin 4 08I
Dtabilirea din ofici( a obli)a-iilor fiscale n( se poate face inainte de implinirea (n(i termen de # zile de
la instiintarea contrib(abil(l(i pr*ind depasirea termen(l(i le)al de dep(nere a declaratiei fiscale.
279.
7rt #4 08I
56ec(tarea silita 'ncepe prin com(nicarea soma-iei. 9aca in termen de # zile de la com(nicarea soma-iei
n( se stin)e debit(l, se contin(a mas(rile de e6ec(tare silita. Doma-ia este 'nso-it. de (n e6emplar al
titl(l(i e6ec(tori(.
280.
7rt 20$ alin # 08I
0onstestatia se dep(ne la or)an(l fiscal ( respecti* *amal! al car(i act administrati* este atacat si n( este
s(p(sa ta6elor de timbr(. 0ontestatia se dep(ne in termen de 30 zile de la data com(nicarii act(l(i
administrati* fiscal s(b sancti(nea dec.derii.
4ICROITREPRI>ERI 0 PROBLE4E
30
80. - societate pltitoare de impozit pe veniturile micro/ntreprinderilor realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor
desprins din "alana lunii martie &'117
Tip venit Valare c!"!lat# de la $ncep!t!l an!l!i (lei)
@enituri din vnzarea mrfurilor 1'.'''
@enituri din producia de imo"ilizri corporale &.'''
@enituri din cedarea activelor fixe 5.'''
@enituri din provizioane :''
@enituri din do"nzi :'
@enituri din diferene de curs valutar 5'
@enituri din despgu"iri acordate de societile de asigurare
pentru pagu"ele la activele corporale proprii
&''
,n luna fe"ruarie societatea comercial ac(iziioneaz i pune /n funciune o cas de marcat /n valoare de :'' lei.
Determinai impozitul pe veniturile micro/ntreprinderilor datorat pentru trimestrul # &'11.
R"s#uns
@enit(rile s(p(se impozit(l(i pe *enit(rile micro'ntreprinderilor = @enit(ri din *,nzarea m.rf(rilor > @enit(ri din
cedarea acti*elor fi6e > @enit(ri din dob,nzi > @enit(ri din diferen-e de c(rs *al(tar = #0.000 > $.000 > 0 > $0 =
#$.#20 lei 9in *enit(rile s(p(se impozit(l(i pe *enit p(tem sc.dea *aloarea casei de marcat.
Impozit pe *enit = 3%6 (#$.#20 3 00! = 3%6#6.620 = 4&& lei.
7:. ;rei societ.-i comerciale prezint. (rm.toarea sit(a-ie la 3#.#2.20##:
Indicator Societatea A Societatea B Societatea C
Abiect(l de acti*itate 0omer- c( articole de
'mbr.c.minte
Roc(ri de noroc 8rest.ri ser*icii coaf(r.
;ip(l capital(l(i social Inte)ral 8ri*at Inte)ral pri*at Inte)ral pri*at
@enit(ri (lei! 20.000 300.000 480.000
F(m.r de salaria-i #0 4
0onsider,nd c. la 3# decembrie 20## c(rs(l le(/e(ro este 4,2 lei/e(ro, care din societ.-ile de mai s(s se pot 'ncadra
pentr( an(l 20#2 la cate)oria pl.titor de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor, a*,nd 'n *edere c. nici (na
dintre ele n( a mai fost 'ncadrat. 'n aceast. cate)orie.
R"s#uns
%ici una dintre societile de mai sus nu se poate /ncadra /n categoria micro/ntreprinderilor /n &'1&$deoarece7
. societatea ) are 1' salariai$ condiia impus de lege limitnd numrul de salariai la 6 0Cod <iscal$ art. 11&
1
19
. societatea = activeaz /n domeniul jocurilor de noroc$ domeniu /n care nu se pot /nfiina micro/ntreprinderi 0Cod
<iscal$ art. 11&
&
$ lit. c19
. societatea C a realizat venituri peste 1''.''' euro4an$ condiia impus de lege limitnd valoarea veniturilor la
1''.''' euro pe an 0Cod <iscal$ art. 11&
1
1.
75. A societate pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor a 'nre)istrat 'n trimestr(l I 20## *enit(ri
impozabile 'n *aloare de 200.000 lei +i c4elt(ieli totale de #0.000 lei. D. se calc(leze impozit(l pe *enit.
R.sp(ns:
%etdlgia de calc!l& 'eter"inarea i"p(it!l!i pe venit )200.000 lei * 3+ ) 6.000 lei
73. A societate pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor a 'nre)istrat 'n trimestr(l I 20## *enit(ri
totale impozabile 'n *aloare de #8.000 2n c(rs(l l(nii febr(arie ac4izi-ioneaz. +i p(ne 'n f(nc-i(ne o cas. de marcat
fiscal. 'n *aloare de #.00 lei. D. se calc(leze impozit(l pe *enit aferent trimestr(l(i I 20##.
R"s#uns)
*etodologia de calcul7 Determinarea "azei de calcul pentru impozitul pe venit J1B.''' lei F 1.:'' lei J 18.:'' lei9
Determinarea impozitului pe venit J18.:'' lei x 2; J >6: lei
7&. A societate pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor a 'nre)istrat 'n trimestr(l I 20## (rm.toarele
*enit(ri:
@enit(ri din *,nzarea prod(selor finite ................................................... #2.000 lei
3#
@enit(ri din dob,nzi ..................................................................................... 200 lei
@enit(ri din *aria-ia stoc(rilor ....................................................................#.000 lei
@enit(ri din prod(c-ia de imobiliz.ri
corporale +i necorporale ................................................................................ $00 lei
D. se determine impozit(l pe *enit.
R"s#uns)
*etodologia de calcul7 Determinarea "azei de calcul pentru impozitul pe venit J 1&.''' lei K &'' lei J 1&.&'' lei
Determinarea impozitului pe venit J1&.&'' lei x 2; J 366 lei
7(. A societate pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor ac4izi-ioneaz. +i p(ne 'n f(nc-i(ne 'n c(rs(l
l(nii febr(arie 20## o cas. de marcat fiscal. 'n *aloare de #.400 lei. Kalan-a la 3# martie 20## 'nre)istreaz.
(rm.toarele *enit(ri:
@enit(ri din comercializarea m.rf(rilor ................................................... #0.000 lei
@enit(ri din dob,nzi ..................................................................................... #00 lei
@enit(ri din pro*izioane................................................................................ 200 lei
D. se determine impozit(l pe *enit.
R"s#uns)
Determinarea "azei de calcul pentru impozitul pe venit J1'.''' lei K 1'' lei F 1.>'' lei J B.5'' lei
Determinarea impozitului pe venit JB.5'' lei x 2; J 261 lei
7-. A societate comercial., 'nre)istrat. ca pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor, ob-in,nd *enit(ri
din prest.ri ser*icii repara-ii a(to, 'nre)istreaz. (rm.toarele *alori ale *enit(rilor +i c4elt(ielilor l(nare 'n an(l 20#2:
lei, *alori l(nare
Luna Ianuarie Fe.ruarie 4artie A#rilie 4ai Iunie
@enit(ri $.000 &.000 8.000 6.000 $.000 6.000
04elt(ieli 0.000 4.000 3.000 0.000 4.000 2.000
De +tie c. e*ol(-ia c(rs(l(i de sc4imb le(/e(ro 'nre)istrat 'n (ltima zi a l(nii a fost :
lei/e(ro, in (ltima zi a l(nii
Luna Ianuarie Fe.ruarie 4artie A#rilie 4ai Iunie
0(rs de
sc4imb
4,234 4,326 4,3#6$ 4,2&# 4,306 4,2&#
0onsider,nd *aloarea c(rs(l(i de sc4imb le(/e(ro din (ltima zi a an(l(i 20## de 4,32#3 lei/e(ro, preciza-i dac.
societatea '+i poate men-ine stat(t(l de pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor 'n prim(l semestr( al
an(l(i 20##.
R"s#uns)
!entru a verifica daca societatea /i poate menine statutul de pltitoare de impozit pe veniturile
micro/ntreprinderilor$ veniturile o"inute in cursul anului fiscal nu tre"uie sa depeasc ec(ivalentul a 1''.'''
euro$ cursul de sc(im" pentru determinarea ec(ivalentului /n euro este cel de la /nc(iderea exerci iului financiar
precedent. #n acest context verificam daca veniturile cumulate la sfritul primului semestru depesc ec(ivalentul
de 1''.''' de euro
?otal venituri semestrul #7 5:.'''K:6.'''KB:.'''K8:.'''K5:.'''K:8.''' J >1:.''' $ aproximativ 68'28 euro. #n
acest context pentru primul semestru al anului &'1& societatea isi poate menine statutul de pltitoare pe veniturile
micro/ntreprinderilor.
-A. A societate comercial., 'nre)istrat. ca pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor, ob-in,nd *enit(ri
din prest.ri ser*icii repara-ii a(to, 'nre)istreaz. (rm.toarele *alori ale *enit(rilor +i c4elt(ielilor l(nare 'n an(l 20##:

lei, *alori l(nare
L(na ian(arie febr(arie martie aprilie mai i(nie
@enit(ri $.000 &.000 8.000 6.000 $.000 6.000
04elt(ieli 0.000 4.000 3.000 0.000 4.000 2.000
De s-ie c. e*ol(-ia c(rs(l(i de sc4imb le(/e(ro 'nre)istrat 'n (ltima zi a l(nii a fost :
lei/e(ro, 'n (ltima zi a l(nii
32
L(na ian(arie febr(arie martie aprilie mai i(nie
0(rs de
sc4imb
4,234 4,326 4,3#6$ 4,2&# 4,306 4,2&#
0onsider,nd *aloarea c(rs(l(i de sc4imb le(/e(ro din (ltima zi a an(l(i 20## de 4,32#3 lei/e(ro, preciza-i s(ma
impozit(l(i pe care treb(ie s. 'l plateasc. societatea pentr( primele 2 trimestre ale an(l(i 2008 (impozit pe profit sa(
impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor!.
R"s#uns)
8entr( a *erifica daca societatea isi poate mentine stat(t(l de platitoare de impozit pe *enit(rile
microintreprinderilor, *enit(rile obtin(te in c(rs(l an(l(i fiscal n( treb(ie sa depaseasca ec4i*alent(l a #00.000 e(ro,
c(rs(l de de sc4imb pentr( determinarea ec4i*alent(l(i 'n e(ro este cel de la 'nc4iderea e6erci i(l(i financiar
precedent.
In acest conte6t *erificam daca *enit(rile c(m(late la sfarsit(l prim(l(i semestr( depasesc ec4i*alent(l de #00.000
de e(ro.
;otal *enit(ri semestr(l I: $.000>&.000>8.000>6.000>$.000>6.000 lei = 4#.000lei , apro6imati* &6036
e(ro. In acest conte6t pentr( prim(l semestr( al an(l(i 20#2 societatea isi poate mentine stat(t(l de platitoare pe
*enit(rile microintreprinderilor.
Impozit(l de plata pentr( primele do(a trimestre ale an(l(i 20#2 = 4#.000"3% = #2.40lei
-5. A societate comercial., 'nre)istrat. ca pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor, ob-in,nd *enit(ri
din prest.ri ser*icii repara-ii a(to +i cons(ltan-. pentr( afaceri, 'nre)istreaz. (rm.toarele *alori ale *enit(rilor +i
c4elt(ielilor 'n an(l 20## :
lei, *alori c(m(late de la 'ncep(t(l an(l(i
L(na ian(arie febr(arie martie aprilie mai I(nie
@enit(ri din prest.ri
ser*icii
#.000 3.000 0.000 $$.000 #0$.000 ##.000
@enit(ri din
cons(ltan-.
.000 #0.000 ##.000 #.000 20.000 2.000
04elt(ieli ded(ctibile 8.000 #2.000 2$.000 3&.000 .000 $6.000
8reciza-i s(ma impozit(l(i pe care treb(ie s. 'l pl.teasc. societatea pentr( primele 2 trimestre ale an(l(i 20##
(impozit pe profit sa( impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor!.
R"s#uns)
0onform 0od(l(i Iiscal +i Formelor de 7plicare a 0od(l(i Iiscal, micro'ntreprinderile care 'n c(rs(l (n(i trimestr(
'ncep s. desf. oare acti*it. i de nat(ra celor pre*.z(te la art. ##22
alin. (6! din 0od(l fiscal datoreaz. impozit pe profit l(,nd 'n calc(l *enit(rile i c4elt(ielile 'nre)istrate 'ncep,nd c(
trimestr(l respecti*.
In acest conte6t pentr( cele do(a trimestre ale societatea n( *a mai p(tea sa '+i p.streze stat(t(l de pl.titor pe
*enit(rile micro'ntreprinderilor si 'ncep,nd c( trimestr(l I *a pl.ti impozit pe profit. 2n acest conte6t la sf,r+it(l
prim(l(i trimestr( societatea treb(ie sa pl.teasc. (0.000>##.00012$.000! "0,#6 = .440
In trimestr(l al doilea societatea *a a*ea de plat.: (##.000>2.0001$6.000!"0.#6 1440 = #0.240140= 4$00.
-3. A societate comercial., 'nre)istrat. ca pl.titoare de impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor, ob-in,nd *enit(ri
din prest.ri ser*icii repara-ii a(to, 'nre)istreaz. (rm.toarele *alori ale *enit(rilor 'n an(l 20## :
lei, *alori c(m(late de la 'ncep(t(l an(l(i
L(na ian(arie febr(arie martie aprilie mai i(nie
@enit(ri din
prest.ri
ser*icii
#.000 3.000 0.000 $$.000 #0$.000 ##.000
@enit(ri din
cons(ltanta
.000 #0.000 ##.000 3.000 ##0.000 #3.000
04elt(ieli
ded(ctibile
#0.000 #.000 33.000 4.000 .000 8.000
8reciza-i s(ma impozit(l pe care treb(ie sa 'l pl.teasc. societatea pentr( primele 2 trimestre ale an(l(i 20## ( impozit
pe profit sa( impozit pe *enit(rile micro'ntreprinderilor!.
R"s#uns)
33
0onform cod(l(i fiscal si normelor de aplicare a cod(l(i fiscal micro'ntreprinderile care 'n c(rs(l (n(i trimestr(
'ncep s. desf. oare acti*it. i de nat(ra celor pre*.z(te la art. ##22
alin. (6! din 0od(l fiscal datoreaz. impozit pe profit l(,nd 'n calc(l *enit(rile i c4elt(ielile 'nre)istrate 'ncep,nd c(
trimestr(l respecti*.
In acest conte6t pentr( cele do(a trimestre le societatea n( *a mai p(tea s. '-i p.streze stat(t(l de pl.titor pe
*enit(rile micro'ntreprinderilor si 'ncep,nd c( trimestr(l I *a pl.ti impozit pe profit. 2n acest conte6t la sf,r+it(l
prim(l(i semestr( societatea treb(ie s. pl.teasc. (0.000>##.000133.000! "0,#6 = 4.480
In semestr(l 2 societatea *a a*ea de plata: (##.000>#3.00018.000!"0.#6 3 4.480 = 26.40014.480 = 2#.&20.
I4POCIT PE VEIT
Conta.ilitatea Dn #artid" si!#l"
::(.
C$eltuieli cu s#onsori'area deducti.il" = % " ( #3.000 18&.000! =2.300 lei
::9.
Venit net = #3.000 18&.000 1 2.300 (Dponsorizare ded(ctibil.! 3 &20 (cotizatie ded(ctibil.! = 42.$80 lei
:57.
@enit(ri neimpozabile = 00 lei (obli)ati(ni m(nicipale!
Art. 8( +&, F( s(nt *enit(ri impozabile *enit(rile realizate din de inerea si tranzac ionarea titl(rilor de stat si/sa( a
obli)a i(nilor emise de c.tre (nit. ile administrati*1teritoriale.
Impozit pe *enit = #6% " (#.000 > 2.000! = 480 lei
TAEA PE VALOAREA A>A?@ATA 0 APLICATII
TVA intern
:(-.
7c4izitie:#000"#,=#00
;@7: #00"#&%= 360
4426=442$ 360 lei ( ta6are in*ersa, art.#60!
7c4izitie 2000"2=4000
4426 =4000"24%=&60
Li*rare:#00"2, = 3$0
442$: 3$0 " 24% = &00
;otal ;@7 ded(ctibil = 360 > &60=#320
;otal ;@7 colectat: 360 > &00 = #260
;@7 de rec(perat:#320 3 #260 = 60
:8A.
7c4izitie masa lemnoasa: 80000 "24%= 204.000 4426=442$ 204.000 lei
7c4izitii: 20000"24%= 60.000 4426 : 60.000
Iact(ri prest.ser*. 4oteliere. : 2.000"&%= 220 4426 : 220
8rotocol neded(ctibil:#.000"24%=3600 4426 : 3600
;@7 neded(ctibila protocol :#.000"24%=3600 442$ : 3600 63=442$ 3600 lei
Li*rari prod.finite : #.40.000"24/#24= 280.64 lei 442$: 280.64 lei
;otal ;@7 ded(ctibila : 204.000 >60.000>220 > 3600 =26&.80 lei
34
;@7 colectata : 204.000 >280.64 > 3600 = 48824 lei
;*a de plata in l(na i(nie: 48824 1 26&.80 = 2#83& lei
;@7 de ramb(rsat din perioada precedenta : 200
;@7 de plata conform decont : 2#83& 1 200=2#8& lei
:8:.
Li*rari de b(n(ri : 220.000 "24%= 2800 442$
8rest.ser*. sc(tite c( dr. de ded(cere :##0000 lei fara ;@7
8rest. ser*. sc(tite fara dr. de ded(cere : #80.000 lei
7c4izitii mf. :#00000"24%=24000 4426
7c4izitii :#&0000"24%= 4600 lei, din care:
30% " 4600 = #3.680 lei n( se ded(ce 63=442$
$0% " 4600 = 3#&20 lei se ded(ce

;@7 colectat : 2800 > #3.680 = 66480
;@7 ded(ctibil : 24000 > 4600 = 6&600
F( se calc(leaza pro1rata pentr( ca se c(noaste destinatia prod(selor ac4izitionate
;@7 de rec(perat : 6&600 3 66480 = 3#20
F( este ;@7 de plata .
:85.
56port: 400000 sc(tit c( drept de ded.
Li*rari : 20000 " 24% = 60000 442$
8rest.ser*. :200000 sc(tite fara drept de ded.
7c4izitii :600000" 24% = #44000 4426
Der*icii primite: 60000"24/#24=#8= #0838$ 4426
F( se c(noaste destinatia ac4izitiilor si se calc(leaza pro rata (deoarece societatea realizeaza atat *enit(ri ta6abile cat
si *enit(ri fara drept de ded(cere *om calc(la pro1rata!8ro rata se aplica la ;@7 ded(ctibil
8ro rata=*enit(ri c( dr.de ded(cere/*en totale"#00
(400000>20000! / (400000>20000>200000! "#00 = 60000 / 80000=$$%
;@7 colectata : 60000
;@7 ded(ctibila: #44000 > #0838$= 2238$
;@7 de ded(s= 2238$ "$$%= #&4338
;@7 de rec(perat : #&4338 3 60000 =#34.338
:83
;@7 ded(ctibila=#000"20"&0%"24%= 4000 lei
Red(cerile comerciale n( intra in baza de calc(l ;@7
8ret de *anzare = 20 " &0% "30% = 2&2.
;@7 colectata: (800"2&2."&%>200"2&2.!"24% = 6$3&2 lei
;@7 de plata= 6$3&2 3 4000 = #33&2 lei
:8&.
;@7 de*ine e6i)ibil. la data fact(rii astfel c. societatea '+i 'nre)istreaz. 'n l(na i(lie o;@7 ded(ctibila:
00.000 " 24% = #20.000 lei
:8(.
;@7 aferenta ac4izi-iilor este e6i)ibila 'n l(na martie.
;@7 aferenta li*r.rilor este e6i)ibila tot 'n l(na martie.
8entr( l(na aprilie societatea n( are de pl.tit sa( de rec(perat, 'ntr(c,t ea n( a desf.+(rat opera-i(ni impozabile c(
e6i)ibilitate 'n l(na aprilie.
:88.
9ata la care ;@7 este e6i)ibil este la data li*rarii b(n(rilor concomitent c( fapt(l )enerator(#0 febr.20##!
:8-.
K(n(l constatat lips. 'n )esti(ne +i neimp(tabil este o li*rare c.tre sine pentr( care societatea comercial. treb(ie s.
colecteze +i sa plateasca ;@7.
9aca a ded(s ;@7 la moment(l ac4izitiei, societatea *a a*ea ;@7 colectata:
3
(20000130%"20000! " 24% = 3360 lei
:9A.
8re- de *,nzare: 2.000 lei
Rabat #0% : 2.000 lei 6 #0% = 200 lei
Kaza de impozitare ;@7.: 2.000 lei 3 200 lei = #.800 lei
;@7 24% : #.800 lei 6 24% = 432 lei
:9:.
8re- de *,nzare: 2.000 lei
Rabat #0% : 2.000 lei 6 #0% = (200 lei!
Kaza ;@7 dimin(ata c( cota de rabat = #800 lei
Remiz. % (#.800 lei 6 %! : (&0 lei!
@aloarea neta contabila : #.$#0 lei
;@7 24% (#.$#0 lei 6 24%! = 4#0 lei
:99.
I. 9eterminarea pro1rata
@enit(ri ob-in(te din opera-i(ni care da( drept de ded(cere ##.000 lei
@enit(ri ob-in(te din opera-i(ni sc(tite f.r. drept de ded(cere $.00 lei
8ro1rata : ##000/(##000>$00!6#00%=6$%
7c4izitii la care se aplica pro rata: #240 lei 4426: 240 lei
;@7 de ded(s = 240 " 6$% = #6#
;@7 neded(ctibil.: 2401#6# = $&
63 = 4426 $& lei
7c4izitii la care ;@7 se ded(ce inte)ral: #24.000 lei
;@7 ded(ctibila 24.000 lei
;@7 colectat..: ##.000 lei 6 24% = 2$.600 lei
;@7 ded(ctibil. total: 24.000 lei > #6# lei= 24.#6# lei
;@7 de plat. : 2$.600 1 24.#6# lei = 3.43& lei
:97.
;@7 colectat. $.460 lei
;@7 ded(ctibil. 2.80 lei
;@7 de plat. 'n l(na martie : $460 1 280= 4.6#0 lei
;@7 de ramb(rsat (rec(perat! din decont(l l(nii precedente 3.230 lei
;@7 de plat. la 3# martie : 4.6#0 lei 3 3.230 lei = #.380 lei
:-3
7r)(ment(l consta in fapt(l ca fact(ra a fost de/a intocmit. pentr( pret(l total, in moment(l in care f(rnizor(l n( era
inre)istrat ca si platitor de ;@7.
:-7.
8lafon li*rari intreprinderi mici = 3.000 e(r
8lafon pentr( perioada i(nie1decembrie = 3.000 " $/#2 = 20.4#$ e(r
07 = $2.000/4,32#$ = #6.660 e(r
7lfa isi poate pastra re)im(l de intreprindere mica neplatitoare de ;@7, deoarece se incadreaza s(b plafon.
:--.
8lafon li*rari intreprinderi mici = 3.000 e(r
8lafon pentr( perioada i(nie1decembrie = 3.000 " $/#2 = 20.4#$ e(r
07 = #60.000/4,28#$ = 3$.368 e(r
7lfa nu isi poate pastra re)im(l de intreprindere mica neplatitoare de ;@7, deoarece n( se mai incadreaza s(b
plafon.
5A7.
0oncl(zia inspectorilor n( este corecta. 0onform art #4# alin 6! lit e! si a normelor de aplicare a acest(ia, notificarea
se poate dep(ne si (lterior c( aplicabilitate anterioara, incepand c4iar de la data inc4irierii 0.0.20#0.
36
TVA eFtern
:95
@aloarea 'n *am. a m.rf(rilor 40.000 lei
;a6. *amal.#0% (40.000 lei 6 #0%! 4.000 lei
0omision *amal 0,% (40.000 lei 6 0,%! 200 lei
;otal baz. de impozitare ;@7 44.200 lei
;@7 24% (44.200 lei 6 #&%! #0.608 lei
:93
8entr( c4elt(ielile refact(rate se are in *edere loc(l prestarii(Romania!, prin (rmare:
Sotel(l emite fact(ra c( ;@7 &% catre 7lfa
7lfa emite fact(ra c( ;@7 &% catre Iranco.
:75.
7LI7 din RA realizeaza LI0, operati(ne sc(tita c( drept de ded(cere, deoarece s(nt indeplinite conditiile:
:. Keneficiar(l Keta com(nica (n cod *alabil de ;@7 emis de (n alt stat membr( decat cel de (nde pleaca
b(n(rile (Jn)aria!
5. I(rnizor(l face do*ada transport(l(i in alt stat J5 decat cel de (nde pleaca b(n(rile.
:73.
7lfa realizeaza o li*rare locala c( ;@7 24%, deoarece n( se indeplineste conditia le)ata de transport, b(n(rile fiind
transportate din Romania in Romania.
:7&.
F( este corect.
7LI7 din RA realizeaza LI0, operati(ne sc(tita c( drept de ded(cere, deoarece s(nt indeplinite conditiile:
#. Keneficiar(l Keta com(nica (n cod *alabil de ;@7 emis de (n alt stat membr( decat cel de (nde pleaca
b(n(rile (Jn)aria!
2. I(rnizor(l face do*ada transport(l(i in alt stat J5 decat cel de (nde pleaca b(n(rile.
7lfa treb(ie emite fact(ra fara ;@7, iar Keta *a face ta6are in*ersa c( ;@7 din Jn)aria.
:7(.
Cama poate emite fact(ra fara ;@7 (operati(ne sc(tita c( drept de ded(cere! daca s(nt indeplinite conditiile:
#. Keneficiar(l 7lfa com(nica (n cod *alabil de ;@7 emis de (n alt stat membr( decat cel de (nde pleaca
b(n(rile (in caz(l acesta cod(l de ;@7 transmis este din Romania!
2. I(rnizor(l face do*ada transport(l(i in alt stat J5 decat cel de (nde pleaca b(n(rile (in caz(l acesta
b(n(rile pleaca din 8ort()alia in Romania!
:78.
7lfa realizeaza o 7I0 si face ta6are in*ersa c( ;@7 din Romania, in conditiile in care cele do(a criterii s(nt
indeplinite si Cama fact(reaza c( menti(nea Hsc(tit c( drept de ded(cereH.
4426 = 442$
:79.
7lfa declara o prestare intracom(nitara de ser*icii, sc(tita c( drept de ded(cere
Keta declara o ac4izitie intracom(nitara de ser*icii, ta6are in*ersa c( ;@7 din Italia.
:77.
T emite fact(ra fara ;@7 (operati(ne sc(tita c( drept de ded(cere! pentr( ca s(nt indeplinite conditiile:
#. Keneficiar(l Q com(nica (n cod *alabil de ;@7 emis de (n alt stat membr( decat cel de (nde pleaca
b(n(rile (in caz(l acesta cod(l de ;@7 transmis este din Cermania!
2. I(rnizor(l face do*ada transport(l(i in alt stat J5 decat cel de (nde pleaca b(n(rile (in caz(l acesta
b(n(rile pleaca din Romania in Cermania!.
:7-.
7lfa este neplatitoare de ;@7, prin (rmare *a emite fact(ra fara ;@7.
3$
7tentie la depasirea plafon(l(i pentr( li*rari de 3.000 e(rU
:-A.
K(n(rile n( parasesc teritori(l Romaniei, prin (rmare n( este indeplinita conditia referitoare la do*ada transport(l(i
in celalalt stat membr( decat cel de plecare a b(n(rilor.
Keta fact(reaza c( ;@7 24%.
:-:.
7lfa emite fact(ra fara ;@7 (operati(ne sc(tita c( drept de ded(cere! pentr( ca s(nt indeplinite conditiile:
#. Keneficiar(l KKK com(nica (n cod *alabil de ;@7 emis de (n alt stat membr( decat cel de (nde pleaca
b(n(rile (in caz(l acesta cod(l de ;@7 transmis este din Iranta!
2. I(rnizor(l face do*ada transport(l(i in alt stat J5 decat cel de (nde pleaca b(n(rile (in caz(l acesta
b(n(rile pleaca din Romania in Cermania!.
:-5.
Keneficiar(l 7lfa n( este platitor de ;@7, fiind intreprindere mica, prin (rmare n( este indeplinita conditia
referitoare la com(nicarea (n(i cod *alabil de ;@7.
Cama fact(reaza c( ;@7 24%.
:-&.
5ste *orba despre (n ser*ici( le)at de (n b(n imobil, prin (rmare loc(l prestarii este in Romania.
T fact(reaza n( ;@7 24% si n( declara acest ser*ic( in declaratia recapit(lati*a.
:-(.
Qi)maco este o intreprindere mica, neinre)istrata in scop(ri de ;@7.
T fact(reaza c( ;@7 24% si n( declara acest ser*ic( in declaratia recapit(lati*a.
:-8.
7c4izitia in s(ma de 2.000 e(r depaseste plafon(l de #0.000 e(r aplicat in caz(l intreprinderilor mici. 8rin (rmare,
Keta treb(ie sa se inre)istreze in scop(ri de ;@7 conform art #3
#
, com(nicand astfel l(i 7lfa (n cod *alabil de
;@7.
7lfa fact(reaza sc(tit c( drept de ded(cere.
Keta dep(ne decont special si plateste ;@7 aferenta ac4izitiei 24%. ;@7 intra in cost(l de ac4itie al b(n(rilor.
Keta dep(ne si declaratia recapit(lati*a.
:-9.
Aperati(nea este (n nontransfer. ;reb(ie completat Re)istr(l non1transfer(rilor la plecarea si la sosirea
imprimantelor.
Cama treb(ie sa intocmeasca si doc(ment(l de insotire a b(n(rilor.
5A5.
5ste *orba de (n transport local.
Re)(la de baza: Loc(l prestarii este la beneficar (Cama!. F( intra la e6ceptii.
7lfa face fact(ra fara ;@7, neimpozabila in Romania.
7lfa declara operati(nea in decont(l 300 si declaratia 3&0.
Keneficiar(l Cama face ta6are in*ersa c( cota din tara sa.
5A3.
K(n(rile s(nt transportate dintr1(n stat membr( (Romania! in alt(l (Cermania!. Aperati(nea este (n transport
intracom(nitar.
Loc(l prestarii este in 8olonia. 7lfa face fact(ra fara ;@7 si declara operati(nea in decont(l 300 si declaratia 3&0.
Keneficiar(l Cama face ta6are in*ersa c( cota din tara sa.
5A&.
Aperati(nea este (n transport intracom(nitar.
Loc(l prestarii este in Romania. 7lfa face fact(ra c( ;@7 24% si declara operati(nea in decont(l 300.
5A(.
Aperati(nea este o prestare intracom(nitara de ser*icii.
38
Loc(l prestarii este la beneficiar (Cama! in 8olonia.
Aperati(nea este neimpozabila in Romania, prin (rmare 7lfa face fact(ra fara ;@7.
Cama face ta6are in*ersa.
5A8.
Cama este persoana impozabila (intreprindere mica!. ;reb(ie sa se inre)istreze in scop(ri de ;@7 in 8olonia,
deoaarece beneficiza de ser*icii din alt stat membr(. 5a *a intocmi decont special de ;@7.
7lfa fact(reaza fara ;@7, operati(nea fiind neimpozabila in Romania. 5a declara operati(nea in declaratia
recapit(lati*a.
5A9.
Cama face fact(ra fara ;@7, operati(nea fiind neimpozabila in 8olonia.
7lfa inre)istreaza alat(ri de s(ma de #200 e(r si ;@7 24% (63 = 442$! si intocmeste decont(l special de ;@7 si
declaratia 3&0.
5:A.
Aperati(nea n( treb(ie declarata in declaratia recapit(lati*a, deoarece ac4izitia este pe teritori(l Jn)ariei si benzina
se cons(ma acolo.
5::.
7re obli)atia inre)istrarii ca si a)ent economic.
F( treb(ie sa se inre)istreze ca si platitor de ;@7 decat in caz(l in care depaseste plafon(l de 3.000 e(r.
5:5.
Docietatea comercial. 7lfa D.R.L. pl.titoare de ;@7 realizeaz. (rm.toarele opera-ii 'n l(na martie:
1 7c4izi-ioneaz. stoc(ri 'n *aloare de 240.000 lei, pre- f.r. ;@7 destinate desf.+(r.rii acti*it.-ii +i ne*oilor firmei.
1 Li*r.ri de b(n(ri 'n interior(l Rom,niei 'n *aloare de 300.000 lei, pre- f.r. ;@7
1 7c4izi-ie intracom(nitar., *aloarea 'n lei #20.000 lei.
1 Der*icii ac4izi-ionate 'n *aloare totala de &6.$20 lei, incl(si*e ;@7.
9etermina-i ;@7 de plata sa( de rec(perat aferent l(nii martie c.tre b()et(l de stat, fiind c(nosc(te +i (rm.toarele
informa-ii: ;@7 neeli)ibil 23.000 si prorata ;@7 80% calc(lat..
R"s#uns)
)c(iziie stocuri &>'.'''L&>;J :5.8'' lei >>&8J:5.8'' lei
Aivrare7 2''.'''L&>; J5&.''' lei >>&5J5&.''' lei
)#C J1&'.'''L&>;J &B.B'' lei >>&8J>>&5 &B.B'' lei
)c(izitii servicii 68.5&'L&>41&>J 1B.5&' lei >>&8J 1B.5&' lei
?@) colectatJ5&.'''K&B.B''J 1''.B'' lei
?@) deducti"ilJ:5.8''K&B.B''K1B.5&' 1':.1&'
!rorataJ B';
?@) de dedusJ 1':.1&'LB';JB>.'68
?@) de plata4datorat J1''.B''.B>.'68J18.5'>
?@) nededucti"ilK1':.1&'L&';J&1.'&>
>>&5 J; 1''.B''
>>&8 B>.'68
>>&2 18.5'>
82:J>>&8 &1.'&>
5:3.
Docietatea comercial. 7lfa D.R.L. pl.titoare de ;@7 realizeaz. (rm.toarele opera-ii 'n l(na i(nie:
1 7c4izi-ioneaz. m.rf(ri 'n *aloare de 260.400 lei, pre- incl(si* ;@7 (cota 24%! destinate desf.+(r.rii acti*it.-ii +i
ne*oilor firmei.
1 56port 'n India, *aloarea 'n lei 340.000 lei
1 Li*r.ri man(ale +i c.r-i +colare 'n interior(l Rom,niei 'n *aloare de #8.00 lei incl(si* ;@7 (cota &%!.
1 7c4izi-ie intracom(nitar., *aloarea in lei 200.000 lei.
1 Der*icii cons(ltan-. ac4izi-ionate 'n *aloare totala de 230.000 lei, f.r. ;@7 (cota 24%!.
1 Li*r.ri de b(n(ri c.tre o persoana neimpozabil. ;@7, 'n *aloare de #8.000 lei, f.r. ;@7, (cota 24%!
3&
9etermina-i ;@7 de plat. sa( de rec(perat aferent l(nii i(nie c.tre b()et(l de stat, +tiind c. prorata ;@7 este 6%.
R"s#uns)
)c(izitie marfuri &8'.>''L&>41&>J :'.>'' lei >>&8J:'.>'' lei
Export 2>'.''' lei ?@) scutit cu drept de deducere >>&5J'
Aivrare7 1:B.':'L641'6 J12.':' lei >>&5J12.':' lei
)#C J&''.'''L&>;J >B.''' lei >>&8J>>&5 >B.''' lei
)c(izitii servicii &2'.'''L&>; J ::.&'' lei >>&8J ::.&'' lei
Aivrari 1B.'''L&>;J >.2&' lei >>&5J>.2&' lei
?@) colectatJ'K12.':'K>B.'''K>.2&'J 8:.25' lei
?@) deducti"ilJ:'.>''K>B.'''K::.&''J 1:2.8'' lei
!rorataJ 8:;
?@) de dedusJ 1:2.8''L8:;J66.B>' lei
?@) de recuperat J66.B>'.8:.25'J2>.>5' lei
?@) nededucti"il J1:2.8''L2:;J :2.58' lei
; J >>&8 66.B>'
>>&5 8:.25'
>>&> 2>.>5'
82:J>>&8 :2.58'
I4POCITE SI TAEE LOCALE
I4POCIT?L PE CLA>IRI
I!#o'it #e cladiri #ersoane fi'ice = A6:= 3 Su#rafata construita 3 Cota unitara de i!#o'it 3 Coeficient de
corectie
Info (tile:
D(prafata constr(ita = #,2 " D(prafata (tila
@aloarea impozabila se red(ce c( 20% pentr( cladirile mai *ec4i de 0 de ani si c( #0% pentr( cladirile c( *ec4ime
intre 30 si 0 de ani.
0oeficient(l de corectie se red(ce c( 0,#0 pentr( (n apartament sit(at intr1(n imobil c( mai m(lt de 3 eta/e si 8
apartamente.
Impozit(l se ma/oreaza c(:
1 6% pentr( I cladire in afara celei de domicili(
1 #0% pentr( a II1a cladire in afara celei de domicili(
1 300% de la a III1a cladire in afara celei de domicili(
Kaza impozabila n( se ma/oreaza in caz(l cladirilor inc4iriate.
2n caz(l cl.dirii (tilizate ca loc(in-., a c.rei s(prafa-. constr(it. dep.+e+te #0 de metri p.tra-i, *aloarea impozabil.
a acesteia se ma/oreaz. c( c,te % pentr( fiecare 0 metri p.tra-i sa( frac-i(ne din ace+tia.
In caz(l contrib(abil(l(i care detine la aceeasi adres. 'nc.peri amplasate la s(bsol, la demisol si/sa( la mansard.,
(tilizate 'n alte scop(ri dec,t cel de loc(int. 1 0% din s(ma care s1ar aplica cl.dirii.
I!#o'it #e cladiri #ersoane Guridice = Cota de i!#unere 3 Valoarea conta.ila+Valoarea de in*entar,
0ota de imp(nere:
1 A65(= 1 :6(= pentr( cladirile ree*al(ate in (ltimii 3 ani
1 (= 1 :A= pentr( cladirile neree*al(ate in (ltimii 3 ani
8entr( cladirile complet amortizate, *aloarea impozabila se red(ce c( #%.
:3:.
I!#o'it #e cladire do!iciliu +casa, = A6:= 3 Su#rafata construita 3 Cota unitara de i!#o'it 3 Coeficient de
corectie = 0,#% " (#,2 " 80 mp! " 806 lei/mp " 2,60 = 20# lei
I!#o'it #e a#arta!ent : !ai6 iunie = 0,#% " 0 mp " 806 lei/mp " 2,60 " :8(= " 2/#2= 2& lei
I!#o'it #e a#arta!ent : iulie 1 dece!.rie = 0,#% " 0 mp " 806 lei/mp " 2,60 " 6/#2= 2 lei
;otal impozit pe apartament = 8# lei
:35
40
I!#o'it #e cladiri #ersoane Guridice = Cota de i!#unere 3 Valoarea de in*entar 3+:1:(=, = 0,% " 800.000"
(#1#%! = 3.400 lei
:38
Impozit an(al = 0.#%"$ 6 806 6 2,# 6 (#1 #0%! = 8$ lei
:&8
Impozit cladire = 0,#% " (#,2 " 60 mp! " 806 lei/mp " (2,60 10,#! " ( #1 20%! " #6% = #&2 lei
Impozit pi*nita neloc(ita = 0% " 0,#% " (#,2 " 8 mp! " 806 lei/mp " (2,60 10,#! " ( #1 20%! " #6% = #3 lei
;otal = 20 lei
:&9
I!#o'it #e cladiri #ersoane Guridice = #% " $.000" (#1#%! = 638 lei
:&7.
I!#o'it #e cladiri #ersoane Guridice = #0% " #0.000 = #.000 lei
:&-.
I!#o'it #e cladiri #ersoane Guridice = #% " #0.000 = #.00 lei
:((.
I!#o'it 5A:A = #000 " ##/#2 = &#$ lei
I!#o'it 5A:: = 0
I4POCIT?L PE TERE?RI
I!#o'it #e teren intra*ilan construi.il= Su#rafata/$a 3 I!#o'it/$a
I!#o'it #e teren intra*ilan cu alta destinatie decat de constructii= Su#rafata/$a 3 I!#o'it/$a 3 Coeficient de
corectie
I!#o'it #e teren eFtra*ilan = Su#rafata/$a 3 I!#o'it/$a
:33.
Instit(tia de in*atamant pre(ni*ersitar n( datoreaza impozit pe teren.
:(5
Impozit pe teren = #0 4a " 43 lei/4a " 8/#2 = 28$ lei
:(3
Impozit pe teren = #0 4a " 3& lei/4a "3,00 " 6/#2 = 8 lei
I4POCIT?L A?TO
I!#o'it = r. fractiuni de 5AA c!
3
3 Cota i!#o'it unitar
:3(.
Fr fracti(ni de 200 cm3 = 2400/200 = #2 fracti(ni
Impozit a(to = #2 " $2 = 864 lei
:39.
Fr fracti(ni de 200 cm3 = #8&/200 = #0
Impozit a(to = #0 " #8 " (#1#0%! = #62 lei
:(A.
Fr fracti(ni de 200 cm3 = #820/200= &.# =? #0 fracti(ni
Impozit a(to = #0 "#8 = #80 lei
:(:.
Fr fracti(ni de 200 cm3 = 2620/200= #3.# =? #4 fracti(ni
4#
Impozit a(to = #4 "$2"$/#2 =88 lei/an
:(&.
Fr fracti(ni de 200 cm3 = #8&$/200=&.4& fracti(ni=#0 fracti(ni
Impozit a(to 20#0 = #0 "#8 " 6/#2 = &0 lei
Impozit a(to 20## = #0 "#8 = #80 lei
ACCICE
V 3 acciza (nitara specifica
W 3 cantitatea
R 3 c(rs(l de sc4imb
0 1 concentratia
168. Acci(a pentr! vin ,p!",
7 = W "V "R = (2.000 sticle " 0,$ l/sticla " #/#00! " 34,0 e(r/4l " 4,28 lei/e(r
;@7 = 24% " (8 lei/sticla"2.000 sticle > 2.#8&! = 4.36 lei
218. Acci(a pentr! alcl etilic
7 = W"0"V "R = (#0.000 sticle " 0, l/sticla " #/#00! " 0% " $0 e(r/4l " 4,28 lei/e(r
219. Acci(a pentr! tigari
- societate comercial produce /n luna mai &.''' pac(ete igri cu 1' igri /n pac(et. )cciza pentru
igri este de :' euro41''' igri$ iar cursul de sc(im" este de >$&B:: lei4eur. Ct este acciza datorat la
"ugetul de stat pentru producia realizat$ dac igrile sunt eli"erate /n consum /n luna mai
A = H 3 I 3 R
7 = 0 e(r/#000 ti)ari " (2000 pac4ete " #0! " 4,28 lei/e(r
224. Acci(a la bere
,n luna martie un agent economic productor de "ere a /nregistrat o producie de 1'.''' (l$ cu o
concentraie alcoolic de >$:; i un numr de 8 grade !lato. +ta"ilii acciza datorat de productor
tiind c acciza unitar este '$>2 euro4 1 (l grad !lato$ iar cursul de sc(im" este 1 euro J >$&B:: lei4eur.
A = P 3 H 3 I 3 R
P 0 r. /rade Pluto
7 = 6 )rade 8lato 6 0,43 e(ro/ # 4l )rad 8lato 6 #0.000 4l 6 4,28 lei/e(r
226. Acci(a pentr! cafea
A = H 3 I 3 R
7 = 22 e(r/#000 O) " 4000 O) " 6 4,28 lei/e(r
227. Acci(a pentr! tigarete
A = A: 2 A5 = H:3 R 3 I: (in #000 b(cati!2 H5 3 PA 3 I5 (Fr de pac4ete aferente l(i W#!
7# 1 acciza specifica
72 3 acciza ad *alorem
87 3 pret c( aman(nt(l ma6im declarat
7 = 48,0 e(r/#000 ti)arete "20 ti)arete/pac4et " 80.000 pac4ete" 6 4,28 lei/e(r > 22% " $
lei/pac4et"80.000 pac4ete
42