Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor


Master Bologna
Comisia European
Prof. coord. Tescaiu Bianca
!"eciali#area Relaii Economice Internaionale
Masterant !tratulat $%t%lina
Braov
& '()* &
Comisia European
1. Scurt istoric............................................................................................................................................3
1.1 Constituirea Comisiei Europene.......................................................................................................3
2.2 Istoricul preedinilor Comisiei Europene........................................................................................5
2. Componena Comisiei Europene.........................................................................................................10
3. Organizarea Comisiei Europene..........................................................................................................12
3.1 Directoratul general........................................................................................................................1
3.1.1 Structura directoratelor.................................................................................................1
. Concluzii..............................................................................................................................................1!
"i#liogra$ie%.............................................................................................................................................1&
2
Comisia European
). !curt istoric
$omisia Euro"ean% a fost la origine +nalta Autoritate, -nfiinat% "rin Tratatul de la Paris
"rivind constituirea $omunit%ii Euro"ene a $%r.unelui i /elului0$E$/1. +n calitate de organ
e2ecutiv al $omunit%ii, cu sediul la 3u2em.urg, aceast% autoritate r%s"undea de "unerea -n
a"licare a 4ot%r5rilor luate de $E$/. 3a )( august )67', +nalta Autoritate, "re#idat% de 8ean
Monnet, i&a -nce"ut "rima edina la 3u2em.urg.
+nalta Autoritate era inde"endenta de guverne i -ns%rcinat% cu administrarea
"roduciei c%r.unelui i oelului, de altfel i "rinci"ala aciune a noi -nfiinate comunit%i. Ea
deinea "uterea e2ecutiv%. Printre "rinci"alele sale atri.uii se mai num%rau definirea
o.iectivelor comune, acordarea de -m"rumuturi, intervenie asu"ra "reurilor i cotelor de
"roducie. 9nstituia era format% din nou% mem.ri, numii "rin comun acord de guvernele
statelor mem.re $E$/.
$ele ase state semnatare numeau direct un num%r de o"t mem.ri, al nou%lea fiind
ales de +nalta Autoritate. :ot%r5rile mem.rilor +naltei Autorit%i se luau cu ma;oritate sim"l% de
voturi. +n )6<= +nalta Autoritate a $E$/ fu#ionea#% cu organul e2ecutiv al celorlalte
$omunit%i Euro"ene $EE 0$omunitatea Economic% Euro"ean%1 i $EA 0$omunitatea
Euro"ean% a Atomului1, lu5nd astfel natere $omisia $omunit%ii Euro"ene.
1.1 Constituirea Comisiei Europene
$omisia re"re#int% organul e2ecutiv comunitar, av5nd un caracter su"ranaional, ce a
evoluat odat% cu "rogresul construciei euro"ene. $omisia a fost "rev%#ut% c% organ
comunitar -n fiecare din cele trei tratate constitutive ale $omunit%ilor euro"ene, e2"rim5nd
interesul comun, inde"endent de com"o#iia statal% a acestor organe.
$omisia Euro"ean%, cea mai original% dintre instituiile comunitare, este format% -n
"re#ent din '= de comisari desemnai de guvernele statelor mem.re, "e .a#a com"etenei lor
generale, "rofesionale.
3
>um%rul mem.rilor $omisiei "oate fi modificat de $onsiliu. +n "ers"ectiva "rimirii de
noi mem.ri -n cadrul Uniunii Euro"ene, "ro.lema modific%rii num%rului mem.rilor $omisiei
r%m5ne desc4is%. +n literatur% de s"ecialitate s&a e2"rimat o"inia conform c%reia fiecare stat
mem.ru ar tre.ui s% ai.% doar un comisar.
?euniunea de la >isa -nc4eiat% la )) decem.rie '(((, a e2aminat "rintre alte
"ro.leme legate de viitoarea e2tindere a Uniunii Euro"ene i "ro.lema com"onenei
$omisiei. +n leg%tur% cu aceast% s&a convenit c% statele mem.re care au doi comisari s%
renune la cel de al doilea "5n% -n anul '((7 -n favoarea statelor nou "rimite, dar num%rul
comisarilor s% nu de"%easc% '= de mem.ri.
$alitatea de comisar "oate fi deinut% numai de c%tre cet%eni ai statelor mem.re,
$omisia tre.uind s% cu"rind% cel "uin un cet%ean al fiec%rui stat mem.ru, f%r% c% num%rul
comisarilor av5nd cet%enia aceluiai stat s% fie mai mare dec5t doi.
+n "re#ent cinci state au c5te doi mem.ri -n cadrul $omisiei, res"ectiv Frana,
@ermania, 9talia, Marea Britanie i !"ania.
Tratatul de la Maastric4t a adus modific%ri -n "rivina modalit%ii de desemnare a
mem.rilor $omisiei. Astfel, @uvernele statelor mem.re desemnea#% de comun acord, du"%
consultarea Parlamentului Euro"ean, "ersonalitatea "e care intenionea#% s% o numeasc%
"reedinte al $omisiei. +n acest mod, desemnarea Preedintelui $omisiei ca"%t% din "artea
Parlamentului Euro"ean o legitimitate democratic% direct%. @uvernele statelor mem.re, -n
consultarea cu "reedintele desemnat al $omisiei, desemnea#% celelalte "ersonalit%i "e
care urmea#% s% le numeasc% dre"t mem.ri ai $omisiei.
Tratatul de la Amsterdam a adus o modificare de coninut -n leg%tur% cu modul de
desemnare al "reedintelui $omisiei, constat5ndu&se creterea rolului Parlamentului
Euro"ean -n cadrul acestei "roceduri. Aesemnarea de c%tre statele mem.re a "ersoanei
avute -n vedere c% "reedinte al $omisiei este su"us% a"ro.%rii Parlamentului. Prin urmare,
sim"la consultare a Parlamentului Euro"ean "rev%#ut% "rin Tratatul de la Maastric4t se
-nlocuiete cu necesitatea a"ro.%rii de c%tre aceast% instituie.
Procedura de numire a $omisiei este urm%toarea
). -n termen de ase luni de la alegerea mem.rilor Parlamentului Euro"ean, efii de state
i de guverne ai statelor mem.re cad de comun acord asu"ra numelui viitorului
"reedinte al $omisieiB
'. "reedintele desemnat al $omisiei, -m"reun% cu guvernele statelor mem.re,

desemnea#% celelalte "ersoane "e care intenionea#% s% le numeasc% mem.ri ai


$omisieiB
C. "reedintele i mem.rii $omisiei desemnai "otrivit "rocedurii de mai sus, sunt su"ui
s"re a"ro.are Parlamentului Euro"eanB
*. du"% a"ro.area Parlamentului Euro"ean, "reedintele i ceilali mem.ri ai $omisiei
sunt numii de $onsiliu.
Mem.rii $omisiei sunt numii "entru o "erioada de cinci ani, mandatul "ut5nd fi
re-nnoit. Ae asemenea i mandatul "reedintelui $omisiei este tot de cinci ani.
$omisia r%s"unde "olitic -n fa% Parlamentului Euro"ean, care are "osi.ilitatea s% o
demit%, "rin ado"tarea unei moiuni de cen#ur%.
2.2 Istoricul preedinilor Comisiei Europene
Preedintele $omisiei este figura cea mai "roeminent% a Uniunii Euro"ene, cea mai
mediati#at% "ersoan% din angrena;ul instituional comunitar. >u este de mirare, aadar, c%
toate comisiile care au funcionat "5n% -n "re#ent au "urtat numele "reedinilor lor D de
e2em"lu D $omisia 8enEins, $omisia T4orn, $omisia Aelors, $omisia !anter, $omisia Prodi,
$omisia Baroso.
Preedintele $omisiei are, teoretic, rol administrativ i "rotocolar, el re"re#ent5nd
$omisia -n fa% celorlalte instituii comunitare, "rcum i -n relaiile cu terii. 9nfluen%
"reedintelui "oate fi -ns%, -n "ractic%, destul de mare, fa"t demonstrat de "erioada Aelors, i
confirmat "rin modificarea ?egulamentului intern al $omisiei, "rin care sunt recunoscute largi
"uteri discreionare "reedintelui -n atri.uirea sarcinilor -n interiorul instituiei i -n revi#uirea
acestora. $ontinu5nd "e linia acestei orient%ri, Tratatul de la >isa a -nt%rit rolul "reedintelui
$omisiei euro"ene -n ra"ort cu ceilali comisari el definete orient%rile "olitice i organi#area
intern% a $omisiei, asigur5nd coerent%, eficacitatea i colegialitatea aciunilor acesteia i
numete vice"reedinii $omisiei.
Walter Hallstein
$omisia :allstein a deinut funcia "entru dou% mandate, din = ianuarie )67F "5n% -n
C( iunie )6<= . Aceasta a fost "rima $omisiei $EE i, ca atare, a "reg%tit terenul "entru "ia%
comun% i "olitic% agricol% comun% 0)6<'1. Acesta a de"%it cri#% instituional% -n anii )6<( i
a reuit sa cree#e un sistem administrativ eficient, care s% "ermit% e2tinderea instituiilor
5
euro"ene -n %ri tere i de a o.ine -ncrederea a numeroi investitori .
Galter :allstein s&a n%scut -n Main# 0@ermania1 la )= noiem.rie )6(), a murit la
!tuttgart, la '6 martie )6F' , la v5rst% de F( de ani. +nainte de a deveni un "olitician, Galter
:allstein a lucrat c% avocat.
+n iunie )67), el a fost numit su.secretar de stat de c%tre cancelarul german , Honrad
Adenauer . :allstein a r%mas la Ministerul de e2terne "5n% -n )67F , unde a ;ucat un rol
im"ortant -n cadrul negocierilor cu "rivire la $EE 0 $omunitatea Economic% Euro"ean% 1 i
tratatele Euratom .
$a "olitician, el a fost un mem.ru al $AU 0Uniunea $retin&Aemocrat% din @ermania1 .
Ain )6<F&)6=* , el a fost "reedinte al $onsiliului Mic%rii Euro"ene.
Jean Rey
$omisia ?eI 0Belgia1 a inut din ' iulie )6<= "5n% -n C( iunie )6=(. 8ean ?eI i
comisarii s%i s&au anga;at s% consolide#e instituiile comunitare i, -n s"ecial, "entru a s"ori
com"etenele Parlamentului Euro"ean.
8ean ?eI s&a n%scut la )7 iulie )6(' -ntr&o familie "rotestant% din 3iege 0Belgia1, unde
a murit la )6 mai )6FC. 8ean ?eI a fost iniial avocat. A -nce"ut cariera "olitic% -n a;unul celui
de&al doilea r%#.oi mondial. +ntre )67* i )67F, el a luat "arte -n calitate de ministru al
Economiei, at5t -n de#voltarea tim"urie a $E$/ i -n cadrul negocierilor care au dus la
Tratatele de la ?oma. A"oi a devenit mem.ru al $omisiei Gallstein unde a fost res"onsa.il
de relaiile e2terne.
3a nivel "ersonal, 8ean ?eI a ;ucat un rol im"ortant la !ummit&ul de la :aga din )6<6.
Este considerat a fi J"%rinteleJ resurselor "ro"rii ale $omunit%ii 0sta.ilit "rin Tratatul de la
3u2em.urg, semnat la '' a"rilie )6=(1
Franco Maria Malfatti
$omisia Malfatti a -nce"ut -n )6=( i a inut "5n% -n ') martie )6='. Mandatul sau a
fost marcat de relansarea "rocesului de integrare euro"ean%.
Franco Maria Malfatti 0 9talia 1 a fost un "olitician italian . A a.solvit ;urnalismul. El s&a
n%scut la )C iunie )6'= -n ?oma, unde a murit "e )( decem.rie )66).
El a fost un mem.ru im"ortant al Partidului $retin Aemocrat, -n care a devenit ef al
.iroului "olitic. El a fost ales re"re#entativ "entru tinerii mem.ri -n )67) . a"te ani mai t5r#iu,
el a fost ales de"utat -n districtul Um.ria .
3a nivel naional , el a servit succesiv ca ministru al Afacerilor E2terne, Finanelor,
!
9ndustrie, $omer, Telecomunicaii.
+n anii )6F( a fost ef al delegaiei italiene din Parlamentul Euro"ean.
Sicco Mansholt
$omisia Mans4olt a deinut mandatul din data de '' martie )6=' "5n% -n dat% de 7
ianuarie )6=C.
!icco Mans4olt s&a n%scut "e )C se"tem.rie )6(F -n Ulrum 0"rovincia olande#%
@roningen1, i a murit "e C( iunie )667 -n Ga"serveen 0"rovincia olande#% Arent4e1 .
Au"% ce a terminat studiile -n agricultur% tro"ical%, s&a mutat la 8ava -n 9ndiile olande#e
0 9ndone#ia de a#i1 , unde a -nce"ut s% lucre#e -ntr& o "lantaie de ceai . El a revenit -n K%rile
de 8os -n )6C< , nemulumii de sistemul colonial . +n )6C= , a -nce"ut "ro"ria sa ferm%.
El a fost un mem.ru al Partidului Muncii din /landa 0 !AAP & ALP A 1 de&a lungul
carierei sale "olitice.
3a nivel naional, -n s"ecial a servit c% ministru al Agriculturii , Pescuit i Aistri.uire a
"roduselor alimentare.
3a nivel euro"ean , el a fost vice"reedinte al $omisiei i comisar Agricol )67F&)6=' .
$4iar dac% el a fost doar -n fruntea $omisiei "entru o scurt% "erioada de tim" 0mai "uin de
un an1, el va fi amintit c% omul res"onsa.il "entru "unerea -n a"licare a PA$ . El va fi , de
asemenea, amintit "entru sta.ilirea "rimelelor reforme 0 "lanul Mans4olt 1, care a "reg%tit
calea "entru evoluiile viitoare -n agricultur% euro"ean%.
Franois - Xavier Ortoli
$omisia /rtoli a organi#at .iroul de la < ianuarie )6=C "5n% -n )6== .
FranMois & Navier /rtoli s&a n%scut la )< fe.ruarie )6'7 -n A;accio , Frana, i a murit la
'6 noiem.rie '((6, la v5rst% de F' . El este un "olitician i om de afaceri france#.
A a.solvit Facultatea de Are"t. El este un mem.ru al Uniunii "entru Micare Po"ular%.
3a nivel naional, el a devenit consilier te4nic la "rim&ministrul france# @eorges
Pom"idou -n )6<'. El a fost res"onsa.il al Ministerului Economiei i Finanelor . +ntre )6<6 i
)6=' , el a servit c% ministru al industriei i de#volt%rii tiinifice . El a avut, de asemenea,
numeroase funcii -n arena "u.lic%.
Roy Jenkins
$omisia 8enEins a deinut mandatul intre )6==&)6F). ?oI 8enEins 0Marea Britanie1 i
comisarii s%i a "reluat mandatul -ntr&o "erioada dificil%. $retere a fost -n stagnare , inflaia a
fost -n cretere. +n ciuda acestor factori negativi , au reuit s% desc4id% noi ori#onturi .
&
Aomnul ?oI :arris 8enEins , Baron de :ill4ead , a fost un "olitician .ritanic . El a fost
n%scut la )) noiem.rie )6'( -n A.ersIc4an 0 Monmout4s4ire -n sud & estul Kar% @alilor1 i a
murit "e (7 ianuarie '((C la v5rsta de F' .
$a mem.ru al Partidului Muncii, 8enEins a servit de mai muli ani ca mem.ru al
$amerei $omunelor 0Parlamentul Britanic 1.. +n )6<* , 8enEins a devenit ministru al Aviaiei .
Ain )6<=&)6=( , el a fost ministru de Finane. Ain )6F= "5n% -n anul )66=, 8enEins a condus
Partidul 3i.eral Aemocrat -n $amera 3or#ilor
+n )6F= , el a devenit cancelar la Universitatea /2ford .
Gaston Thorn
$omisia T4orn a "reluat mandatul la )' ianuarie )6F) i a fost urmat la (7 ianuarie
)6F7 de c%tre $omisie Aelors . Ea a avut de a face fa% cri#ei economice care a avut loc la
-nce"utul anilor )6F( . Acest mandat a fost marcat , -n esen%, de accelerarea "rocesului de
e2tindere s"re sud 0@recia , !"ania i Portugalia1 i incursiunile f%cute fa% de Actul Unic
Euro"ean 0 )6F<1 .
@aston Egmond T4orn, n%scut "e (C se"tem.rie )6'F -n oraul 3u2em.urg i a murit
"e '< august '((= la v5rsta de =F . El a fost liceniat -n dre"t.
+n calitate de de"utat , el a re"re#entat Partidul 3i.eral Aemocrat din )676. El a devenit
"reedinte al "artidului -n )6<) .
Ain )67)&)6<C , el a servit c% vice&"rimar al oraului 3u2em.urg . +ntre )6<F i )6F),
T4orn a servit succesiv ca Ministrul de e2terne i ministrul $omerului E2terior, Prim&ministru 0
)6=*&)6=6 1 i Ministru al Economiei 0 )6==&)6F( 1 .
3a nivel euro"ean , el a fost un mem.ru al Parlamentului Euro"ean )676&)6<6 . 3a
nivel internaional , el a fost , de asemenea, "reedinte al Adun%rii @enerale a >aiunilor Unite
)6=7&)6=< .
+n )6F7 , du"% ce a "%r%sit "reedinia $omisiei , T4orn a devenit un om de afaceri .
T4orn a r%mas activ -n afacerile "olitice internaionale i euro"ene, -n s"ecial -n calitate de
"reedinte al Mic%rii Euro"ene 9nternaionale, un "ost "e care l&a deinut "5n% -n '((7
Jacques elors
$omisia Aelors a avut loc din ianuarie )6F7 "5n% -n decem.rie )66*. Acesta a
su"ervi#at reforme .ugetare im"ortante i a dat un nou im"uls -n "rocesul de integrare
euro"ean%. 8acOues Aelors i comisarii s%i sunt considerati ca J"%rinii fondatori ai euro J.
8acOues Aelors 3ucien 8ean s% n%scut la '( iulie )6'7 -n Paris . El este un economist
'
i "olitician france#.
Ain )6*7&)6<' , Aelors a lucrat "entru Banca Franei -nainte de aderarea la Agenia de
Planificare @eneral. +n )6<6 , el a devenit consilier al "rim&ministrului 8acOues $4a.an &
Aelmas. Ain '(((, el a condus $onsiliul "entru ocu"area forei de munc%, venituri i coe#iune
social%
El a fost un "rofesor invitat la Universitatea Paris & Aau"4ine 0)6=*&)6=61 i la coal%
>aional% de Administraie 0 Frana 1 . Ain )66' "5n% -n )66<, el a "re#idat o comisie
U>E!$/ "entru Educaie "entru secolul NN9 . Ain )667 "5n% -n )666, a fost "reedinte al
consiliului de administraie la $olegiul Euro"ei 0 Bruges , Belgia 1
Jacques Santer
$omisia !anter a deinut mandatul intre )667&)666.
8acOues !anter a fost n%scut la )F mai )6C=. El este din 3u2em.urg a fost doctor -n
dre"t i "olitic% .
El a fost ministru de finane al 3u2em.urgului din )6=6 "5n% -n )6F6, ministrul $ulturii,
)6F6&)667 i "rim&ministru al 3u2em.urgului )6F*&)667
!anter a fost mem.ru al Parlamentului Euro"ean 0)6=7&)6=6, )666&'((*1, "reedinte
al Partidului Po"ular Euro"ean 0)6F=&)66(1 i vice"reedinte al Parlamentului Euro"ean
0)6==&)6=61
Ro!ano "ro#i
$omisia Prodi a contri.uit foarte mult la e2tinderea din '((*, negocierile "entru o
$onstituie euro"ean% , "recum i ado"tarea unei noi monede euro"ene . $omisia lui Prodi a
introdus noi modele de negociere , cum ar fi J metod% $onveniei J .
?omano Prodi a fost n%scut "e (6 august )6C6 -ntr&o familie mare de nou% frai, -ntr&un
sat mic din centrul 9taliei, !candiano. +nainte de a intr% -n arena "olitic%, el a de#voltat o
carier% academic% ca "rofesor 0)6=)&)6661 de "olitic% industrial% la Universitatea din Bologna
+n )6=F, ?omano Prodi a intrat -n guvernul italian -n calitate de ministru al industriei B la
mi;locul anilor nou%#eci a fondat coaliia "olitic% J Ulivo J i a fost "rim&ministru al 9taliei intre
)66<&)66F . 3a )= mai '((<, el a fost reales "rim&ministru .
El a a.solvit Facultatea de Are"t. Ae asemenea, el a "artici"at la studii
"ostuniversitare la Universitatea din Bologna i de la coal% de Economie din 3ondra .
Jos$ Manuel %arroso
$omisia Barroso si&a ince"ut mandatul in ianuarie '()( si se sfarseste in decem.rie
(
'()*. Este numit de liderii euro"eni 0efii de stat sau de guvern ai %rilor mem.re ale UE1, cu
a"ro.area Parlamentului Euro"ean.
>%scut la 'C martie )67< la 3isa.ona, este un om "olitic "ortug4e#, fost "rim&ministru
i ministru de e2terne al Portugaliei i care -nde"linete funcia de Preedinte al $omisiei
Euro"ene, fiind la al doilea mandat consecutiv. 8osP Manuel AurQo Barroso este un ;urist
s"eciali#at "e relaii internaionale.
El a fost ministru de e2terne al Portugaliei -ntre )66) i )667, -nainte de a&i
"erfeciona studiile la Universitatea @eorgetoRn din !tatele Unite.
Au"% ce a c5tigat alegerile legislative -n martie '((', el s&a ocu"at de formarea
guvernului "ortug4e# i de convingerea ma;orit%ii "entru a&l susine.
3a '6 iunie '((*, el a fost numit -n funcia de "reedinte al $omisie Euro"ene, ales -n
unanimitate de e2ecutivele celor '7 de state mem.re ale Uniunii Euro"ene. Parlamentul
Euro"ean a susinut aceast% deci#ie la '' iulie '((* cu *)C voturi din =)) eurode"utai care
au "artici"at la vot 0'7) contra i ** de a.ineri1. Barroso a fost reales -n funcie i "entru
legislatura '((6&'()* a Parlamentului Euro"ean, cu CF' de voturi "entru i ')6 contra.
'. $om"onena $omisiei Euro"ene
$om"onena $omisiei Euro"ene a variat de&a lungul tim"ului. Astfel, conform art 6
T$E$/, art. )7= T$EE i art. )'< T$EEA, $omisia a fost com"us% iniial din 6 mem.ri, a"oi
a trecut la )C 0du"% aderarea Marii Britanii, 9rlandei i Aanemarcei1, la )* 0du"% aderarea
@reciei1 i la )= 0du"% aderarea !"aniei i a Portugaliei1, -nce"5nd din anul )667 $omisia a
avut '( de mem.ri, iar din anul '((*, odat% cu e2tinderea Uniunii Euro"ene la '7 de state,
num%rul mem.rilor $omisiei s&a ridicat la C(. Astfel, cele )7 state de;a mem.re ale UE i&au
"%strat num%rul de '( de re"re#entani -n cadrul $omisiei, acestora ad%ug5nd&li&se c5te un
re"re#entant din cele )( noi state mem.re. >oii mem.ri nu au deinut un "ortofoliu "ro"riu i
au fost re"arti#ai tim" de ase luni 0-n "erioada ) ianuarie & ) noiem.rie1 "e l5ng% vec4ii
comisari euro"eni.
+n "erioada ) noiem.rie '((* & ) ianuarie '((=, $omisia Euro"ean% a num%rat '7 de
mem.ri, c5te unul "entru fiecare stat mem.ru, -nce"5nd cu ) ianuarie '((=, odat% cu
aderarea ?om5niei i a Bulgariei, $omisia are '= de mem.ri .
Tratatul de la 3isa.ona "revede c%, -nce"5nd cu ) noiem.rie '()*, $omisia va fi
10
com"us% dintr&un num%r de mem.ri, inclu#5nd "reedintele i +naltul ?e"re#entant al Uniunii
"entru afaceri e2terne i "olitic% de securitate, cores"un#%tor cu dou% treimi din num%rul
statelor mem.re, at5t tim" c5t $onsiliul Euro"ean nu decide modificarea acestui num%r,
4ot%r5nd -n unanimitate.
Totui, la solicitarea 9rlandei, $onsiliul Euro"ean din ))&)' decem.rie '((F a decis -n
unanimitate c% va aciona -n sensul meninerii sistemului un statSun comisar "entru structura
$omisiei i du"% '()*.
Mem.rii acestei $omisii sunt numii de @uvernele statelor din $omunitatea Euro"ean%,
av5nd un mandat de 7 ani. Ei sunt alei -n $omisia Euro"ean% "e .a#a com"etenei generale
"e care le deine "e .a#a anga;amentului lor fa% de Uniunea Euro"ean% dintre
"ersonalit%ile care ofer% nite garanii de inde"endena i im"arialitate. Acetia sunt recrutai
dintre cei mai "rofesioniti din unele sectoare de activitate av5nd o vast% e2"erien% -n
"olitic% i -n management, av5nd i conduit% de nere"rosat. $omunitatea Euro"ean% nu
sta.ilete cerine "entru un viitor candidat la aceast% funcie, fiind o.ligatoriu doar s% fie un
re"re#entant al fiec%rui stat mem.ru, dar nu mai mult de doi -n funcie de m%rimea fiec%rui
stat i "uterea s% economic%.
Procedura de numire a mem.rilor $omisiei este urm%toarea
& guvernele statelor mem.er desemnea#%, de comun accord cu "ersoan% "e care
intenionea#% s% o numeasc% -n funcia de Preedinte al $omisieiB
& -n continuare, aceleai guverne, de comun acord cu "reedintele de;a sta.ilit, desemnea#%
celelalte "ersoane "e care intenionea#% s% le numeasc% c% mem.rii ai $omisieiB
& "reedintele i mem.rii $omisiei, desemnai conform "rocedurii de mai sus, sunt su"ui
s"re a"ro.are Parlamentului euro"ean, c% organ colegialB
& du"% a"ro.area -n Parlament, "reedintele i mem.rii $omisiei sunt numii de guvernele
statelor mem.re, de comun acord.
+n situaia -n care ma;oritatea nu este -ntrunit% "rocedura se re"et%.
?e"arti#area locurilor mem.rilor este urm%toare din @ermania, Marea Britanie, Frana,
9talia i !"ania sunt recrutai c5te doi mem.rii, iar din restul statelor comunitare c5te unul.
Mem.rii $omisiei euro"ene 0comisarii euro"eni1 nu "ot s% "rimeasc% ordine,
instruciuni, -ndrum%ri din "artea statelor mem.re de unde "rovin "e -ntreag% durata a
mandatului. Mem.rii $omisiei euro"ene nu au voie s% e2ercite nici un fel de alt% activitate
remunerat% sau nu la instalarea -n funcie anga;5ndu&se solemn s% res"ecte "e durata
11
mandatului o.ligaiile "e care le im"une mandatul de comisar i -n "rinci"al o.ligaiile de
"ruden% i onestitate. +n ca#ul -n care un mem.ru al $omisiei Euro"ene nu res"ect%
o.ligaiile atunci $urtea de 8ustiie la sesi#area $onsiliului sau la sesi#area $omisiei
euro"ene "oate s% 4ot%rasc% destituirea din funcie a "ersonalului -n cau#a sau dec%derea
acestuia sau alte "rivilegii. /.ligaia de a aciona cu "ruden% i onestitate e2ist% c4iar i
du"% ce res"ectiv% "ersoan% nu mai este comisar euro"ean fiind inut% s% acione#e cu
"ruden% -n funcia "e care eventual o va desf%ura.
Mandatul mem.rilor $omisiei -ncetea#% la e2"irarea "erioadei de cinci ani "entru care
au fost numii 0mandate care "oate fi re-nnoit1, "rin deces, demisie individual% sau "rin
demisionarea -n .loc, -n ca#urile -n care Parlamentul ado"ta moiuni de cen#ur% i "rin
demitere.
+n ca#ul decesului, demisiei sau demiterii unui mem.rii, $onsiliul, cu votul unanim, fie
va 4ot%r- -nlocuirea celui -n cau#a cu o alt% "ersoan% 0 cu res"ectarea "rocedurii de numire1
"entru durata de mandate care a mai r%mas de e2ecutat, fie, -n situaiile -n care mandatul se
a"ro"ie de final, va decide c% nu mai este ca#ul s% fac% o astfel de -nlocuire.
Aac% Preedintele $omisiei a decedat ori i&a dat demisia, -nlocuirea lui "entru restul
de mandate este o.ligatorie.
Aemiterea unui mem.ru al $omisiei se 4ot%r%te de c%tre $urtea de 8ustiie, la
cererea $onsiliului sau a $omisiei -n ansam.lul ei, -n situaiile -n care se constat% c%
"ersoan% -n cau#a i&a -nc%lcat o.ligaiile asumate la "reluarea funciei, nu mai -nde"linete
condiiile necesare "entru e2erciiul mandatului sau a comis o fa"ta de o cul"a.ilitate grav%.
C. /rgani#area $omisiei Euro"ene
!ediul $omisiei este la Bru2elles, iar serviciile r%m5n sta.ilite la 3u2em.urg, aa cum
"revede i Protocolul la Tratatul de la Amsterdam "rivind sediul instituiilor comunitare.
/rgani#area $omisiei "oate fi anali#at% su. dou% as"ecte
)

su. as"ect static, "rin identificarea elementelor sale structuraleB


su. as"ect dinamic, "rin sta.ilirea ra"orturilor e2istente -ntre elementele structurale.
Ae&a lungul tim"ului, structura $omisiei a suferit o serie de modific%ri -n funcie de
evoluia atri.uiilor $omisiei. Aac% -n form% iniial% $omisia a fost conce"ut% c% o
1Aiaconu, >icoleta, o&' cit., ". )*'.
12
administraie de misiune, destinat% "entru o misiune "recis%, ulterior a devenit o
administraie de gestiune.
Fiecare comisar este asistat -n activitatea s% de un $a.inet, format din funcionari
administrativi. efii de ca.inet se -nt5lnesc s%"t%m5nal "entru discutarea "ro.lemelor ce
necesit% -ntrunirea $omisiei i "entru a "reg%ti lucr%rile acesteia. Mem.rii ca.inetului sunt
s"ecialiti, "ut5nd fi com"arai cu consilierii te4nici din administraiile naionale care r%s"und
de activitatea unui anumit sector din minister. ?egimul lor ;uridic, diferit de cel al funcionarilor
comunitari se remarc% i "rin fa"tul c% numirea mem.rilor ca.inetului nu se face du"%
aceleai reguli c% cele a"lica.ile "entru desemnarea funcionarilor comunitari -n general.
$a.inetul comisarului formea#% ec4i"a ce dis"are odat% cu -ncetarea mandatului
comisarului, ceea ce "resu"une c% relaiile dintre comisar i mem.rii ca.inetului sau s% fie
.a#ate "e -ncredere total% i reci"roc%.
Activitatea comisarilor se reali#ea#% at5t "e ori#ontal% 0-n cadrul $omisiei, c% instituie
colegial%1, c5t i "e vertical% 0fiecare fiind res"onsa.il unui sector din activitatea $omisiei -n
ansam.lul sau1. Aceast% du.l% funcie a comisarilor a f%cut c% -n fa"t, $omisia s% funcione#e
"e .a#a unui sistem de "ortofolii. +n cadrul $omisiei Euro"ene, num%rul "ortofoliilor este
adecvat num%rului comisarilor i nu invers, cum se -nt5m"l% -n administraiile naionale.
!ta.ilitatea acestor "ortofolii de"inde, -n "rinci"al, de dinamic% "rocesului comunitar.
+n cadrul structurii organi#atorice a $omisiei, un rol deose.it de im"ortant revine
!ecretariatului general. !ecretariatul general este "re#ent -n toate eta"ele activit%ii $omisiei,
av5nd un rol de acumulare i redistri.uire a informaiei. !ecretariatul general, a;utat de
!erviciul 8uridic, ;oac% un rol esenial -n ceea ce "rivete res"ectarea "rocedurilor interne i
de dre"t comunitar -n cadrul serviciilor.
$omisia, c% instituie, este com"us% din CF de de"artamente, dintre care 'C de Airecii
@enerale i )7 !ervicii !"eciali#ate. Fiecare de"artament are la conducere un director
general, care r%s"unde -n fa% unui comisar.
Fiecare direcie general% este structurat% -n direcii, iar acestea -n divi#ii, ce constituie
unit%ile de .a#a ale structurii administraiei comunitare.
+n cadrul $omisiei -i e2ercit% activitatea i o serie de servicii s"eciale. 3a origine,
acestea au fost re"re#entate de aa D numitele TasE forces
'
, unit%i create de $omisie
"entru inde"linierea unor sarcini ad D 4oc, ceea ce "resu"unea c% au un caracter tem"orar.
2Primul serviciu s"ecial TasE&force a fost construit "entru coordonarea negocierilor de aderare la comunit%i a Marii Britanii, 9rlandei i
Aanemarcii
13
Tendina de evoluie a acestor servicii s"eciale de la "rovi#oriu la "ermanent re"re#int% o
consecin% a transform%rii $omisiei dintr&o administraie de misiune -ntr&o administraie de
gestiune, -n care accentul este "us "e structurile "ermanente
C
.
+n ansam.lu, "entru a&i -nde"lini sarcinile, $omisia are a"ro2imativ '*.((( de anga;ai
"ermaneni, dintre care o cincime se ocu"% de traducere i inter"retare. 3a aceti funcionari
se mai adaug% c5teva mii de anga;ai tem"orari.
C.) Airectoratul general
Airectoratul general re"re#int% un de"artament guvernamental -n cadrul instituiilor UE.
Airectoratele sunt conduse de un director general, iar -n $omisia Euro"ean% de c%tre
un comisar euro"ean. $omisia este -m"%rit% -n de"artamente cunoscute c% i directorate
generale, fiecare fiind condus de un director general "recum i -n diferite alte servicii. Fiecare
aco"er% un domeniu s"ecific de "olitic% sau serviciu. Airectoratele fac "ro"uneri comisarilor
care "ot a"oi s% le su"un% votului -n colegiul acestora. At5ta tim" c5t directoratele "ot fi
ra"ortate la de"artamente sau ministere naionale, acestea "ot fi mai degra.% "rodusul unui
num%r de tradiii administrative naionale.
C.).) !tructura directoratelor
Airectoratele generale sunt -m"%rite -n * gru"e
9. Politic%
99. ?elaii e2terne
999. !ervicii generale
9L. !ervicii interne
9. Politic%
). Airectoratul general "entru agricultur% i de#voltare rural%
Este res"onsa.il de "olitic% Uniunii Euro"ene -n domeniul agriculturii. 3a r5ndul sau acest
directorat cu"rinde alte )' directorate cu sediul -n Bru2elles
& Afaceri internaionale 9
& Afaceri internaionale 99
& ?elaii cu alte instituii $omunicare i documentare
& Economie i "iee agricole
3Arago, Aacian $osmin, (niunea )uro&ean*+ institu,ii -i !ecanis!e, Ediia a 99&a, Ed. All BecE, Bucureti, '((7 , ". 7C.
1
& !"ri;in direct, m%suri de "ia%, "romovare
& Programe de de#voltare rural% 9
& Programe de de#voltare rural% +9 0!APA?A1
& As"ecte de de#voltare rural% "e ori#ontal%
& Anali#% economic% i evaluare
& 3egislaie -n domeniul agriculturii
& Managementul resurselor interne
& Auditul c4eltuielilor "entru agricultur%
'. Airectoratul general "entru concuren%
Este res"onsa.il "entru sta.ilirea i im"lementarea unei "olitici coerente de concuren% -n
cadrul UE. Aomeniul "oliticii de concuren% cu"rind urm%toarele ca"itole
& Antitrustul
& Piee emergente
& 3i.erali#are
& A;utorul de stat
& $oo"erare internaional%
C. Airectoratul general "entru afaceri economice i financiare
Are c% "rinci"al res"onsa.ilitate de#voltarea i -ncura;area uUniunii Economice i Monetare
at5t -n cadrul c5t i an afar% UE. Aomeniile de "olitic% ale acestui directorat include
& !u"raveg4erea economic% -n #ona Euro i a UE
& Monitori#area "oliticii .ugetare i a finanelor "u.lice
& $oordonarea "oliticii economice
& As"ecte instituionale i ;uridice ale monedei Euro
& Piee financiare i mic%rile de ca"ital
& ?elaii economice cu state tere
& Finanare
*. Airectoratul general "entru educaie i cultur%
Are -n atri.uii as"ect "rivind de#voltarea #onei culturale euro"ene i im"licarea cet%enilor -n
integrarea euro"ean%. Este -m"%rit -n alte 7 directorate Politici de 3ifelong 3earning,
educaie i instruireB Programe i aciuni de 3ifelong 3earning educaie i instruireB $ultur% i
comunicareB Tineret, s"ort i relaii cu cet%eniiB ?esurse.
7. Airectoratul general "entru ocu"area forei de munc%, afaceri sociale i egalitatea de
15
o"ortunit%i
Are c% misiune "rinci"al cotri.utia la de#voltarea unui model social euro"ean modern cu
locuri de munc% mai multe i mai .un% "entru o societate .a#at% "e egaliatatea
o"ortunit%ilor. Este com"us din alte 6 directorate
& Fodul social euro"ean 9
& Fondul social euro"ean 99
& Fondul social euro"ean 999
& /cu"area forei de munc%, !trategia de la 3isa.ona i Afaceri internaionale
& 9ntegrare i "rotective social%
& Aialog social, dre"turi sociale, condiii de munc%
& Egalitatea -ntre .%r.ai i femei, Aciuni antidiscriminare, !ocietate civil%
& ?esurse i comunicare
& Audit, control i evaluare
*. $onclu#ii
$omisia a fost -ntotdeauna fora "olitic% cea mai devotat% integr%rii, -ncerc5nd -n
"ermanen% s% mearg% mai de"arte s"re atingerea o.iectivelor Uniunii.
/ "arte a literaturii de s"ecialitate vede influen% $omisiei -n declin, du"% cum arat%
im"actul ei relativ sc%#ut la negocierile "entru Tratatul de la >isa i "entru Tratatul
$onstituional. Ali autori avansea#% o vi#iune mai o"timist%, concentr5ndu&se "e continu%
im"ortant% a a"aratului .irocratic al $omisiei. @radul de "utere deinut% de $omisie i cele
mai .une e2"licaii referitoare la "ro"rotiile influenei sale sunt dis"utate de s"ecialitii -n
"olitic%. $omisia se e2"rim% -n numele tuturor %rilor UE -n cadrul organismelor internaionale
"recum /rgani#aia Mondial% a $omerului. Ae asemenea, negocia#% acorduri internaionale
-n numele UE, "recum Acordul de la $otonou 0"rivind a;utorarea %rilor -n curs de de#voltare
din Africa, $arai.e i Pacific i derularea sc4im.urilor comerciale cu acestea1.$omisia
Euro"ean% are sediile la Bru2elles i 3u2em.urg. Ae asemenea, are re"re#entane -n fiecare
ar% a UE i delegaii -n ca"itale din lumea -ntreag%.
1!
Bi.liografie
Aiaconu, >icoleta, o&' cit., ". )*'.
Arago, Aacian $osmin, (niunea )uro&ean*+ institu,ii -i !ecanis!e, Ediia a 99&a, Ed.
All BecE, Bucureti, '((7 , ". 7C.
RRR.euro"eana.eu
ec.euro"a.eu
1&