Sunteți pe pagina 1din 23

Proiecte finanate prin POS Mediu

aflate n pregtire i implementare - Regiunea 6 Nord-Vest


Nr. itlu proiect ! "eneficiar #$a
Prioritara
POS Mediu
Stadiu %escriere O&ser'atii
(udetul ")*OR
1 Extinderea i reabilitarea
sistemelor de ap i ap
uzat n judeul Bihor
Compania de Ap Oradea
SA
+ implementare
"eneficiar, S.C. Compania de
Ap Oradea SA
Valoare, 102.976.909 Euro
#ria proiectului: localitile
Oradea, Oorei, S!ntandrei,
"iriu de Cri, #o$orid, %iaria,
&inca, %eiu
)n'estitii,
'(ea)ilitare reele ap
*Oradea, Oorei, S!ntandrei,
%iaria+,
'(ea)ilitare reele canali-are
*Oradea, Oorei, #o$orid,
%eiu+
'E.tindere reele ap *Oradea,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
11.02.2011
Oorei, S!ntandrei, "iriu de
Cri, %iaria, %eiu+,
'E.tindere reele canali-are
* Oradea, Oorei, S!ntandrei,
"iriu de Cri, #o$orid, %iaria,
%eiu, &inca
'Con/trucie /taie de epurare
*%eiu i &inca+.
2 Sistem integrat de
management a deeurilor
n judeul Bihor Consiliul
Judeean Bihor
- pregatire
"eneficiar, Con/iliul 3udeean
%ior
Valoare estimat, 41.011.124
Euro
)n'estiii,
'E.tinderea depo-itului -onal
Oradea
'Staii de tran/5er i /ortare la
Salonta, %eiu, Scuieni
'Colectare i tran/port
*containere i pu)ele+
'6nciderea depo-itelor
necon5orme %eiu, Aled,
Scuieni, 7tei, 8ar9ita, :alea
lui 8iai, Salonta.
Aplicatia proiectului
in cur/ de ela)orare
4 Reabilitarea sistemului de
termoficare urban la
nivelul municipiului radea
pentru perioada !""# $
!"!% n scopul conformrii
cu legislaia de mediu i
creterii eficienei
energetice Municipiul
. implementare
"eneficiar, ;rimria
municipiului Oradea
Valoare estimat, 96.2<6.100
Euro
)n'estiii,
'8oderni-are central termic
Oradea
*=nlocuirea celor 2 >n/talaii
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
22.06.2011
Oradea 8ari de Ardere+
'8oderni-area parial a
reelei primare de alimentare
cu ener9ie termic
*ma9i/tralele 1 i 4+
2 //&onservarea
biodiversitii n ariile
naturale protejate 'durea
de la (lparea i 'durea
)oronite*+ judeul Bihor,

0 implementare
"eneficiar, A/ociatia
Ecolo9i/ta ?Cindrelul@ ' Si)iu
#ria proiectului,
Siturile (OSC>012< ;adurea
de la Alparea /i (OSC>01<<
;adurea de la "oroni/te,
$udetul %ior.
Valoare, 1.222.2<4 lei
#cti'itati,
'ela)orare planuri de
mana9ement pentru /ituri
'delimitarea in teren a ariilor
prote$ate
'protectie /i con/erAarea
/peciilor /i a)itatelor
'actiuni de in5ormare /i
con/tienti-are
S'a /emnat
contractul de
5inantare la data de
02.11.2011
< -undamentarea
managementului sitului
.!""" RS&/""0! 1efileul
&risului Repede 'adurea
&raiului
0 implementare
"eneficiar, Centrul pentru Arii
;rote$ate /i Be-Aoltare
Bura)ila C %ior
#ria proiectului, Situl
ROSCI0062 e!ileul Crisului
Repede "adurea Craiului# $ud
Bihor
Valoare, 266.112 Euro
#cti'itati,
S'a /emnat
contractul de
5inantare la data de
40.07.2012
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
6 Elaborarea planurilor de
management+ masuri de
management integrat si
intarirea capacitatii
institutionale de
administrare a RS&/ ""2#
&risul .egru+ RS&/ ""3"
&risul Repede (monte de
radea+ RS&/ ""04
1efileul &risului .egru+
RS&/ "4"2 5unca
/nferioara a &risului
Repede+ RS&/ ""0%
1iosig si RS&/ "!0! 6alea
/adecu
0 implementare
"eneficiar, A/ociatia
;e/carilor SportiAi ?AEua
Cri/iu/@
#ria proiectului, Siturile
ROSCI 00%& Crisul 'e(ru#
ROSCI 00)0 Crisul Repede
Amonte de Oradea# ROSCI
006* e!ileul Crisului 'e(ru#
ROSCI 0*0% +unca In!erioara
a Crisului Repede# ROSCI
006, iosi( si ROSCI 0262
-alea Iadecu.
Valoare, <27.090 Euro
#cti'itati,
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
S'a /emnat
contractul de
5inantare la data de
40.07.2012
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
' ActiAiti priAind meninerea
/au =m)untirea /trii de
con/erAare a a)itatelor i
/peciilor =n ariile naturale
prote$ate
7 7'lanul pentru prevenirea+
protecia i diminuarea
efectelor inundaiilor n
bazinul hidrografic &riuri
* $ Admini/traia #aional
FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
Admini/traia %a-inal de
Ap Criuri
1 implementare
"eneficiar : Admini/traia
#aional FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
(dministraia Bazinal de
(p &riuri
#ria proiectului : (e9iunea de
Be-Aoltare #: *$udetele %ior,
Clu$, Sala$ /i Satu 8are+ /i
(e9iunea de Be-Aoltare :
*$udetele Arad /i Gunedoara+
Valoare, 4.<26.794 Hei
#cti'iti,
' Ela)orarea artilor de
inunda)ilitate
' Ela)orarea F;lanului pentru
preAenirea, protecia i
diminuarea e5ectelor
inundaiilor =n )a-inul
idro9ra5ic Criuri @
' 8ana9ement de proiect I>;,
' EAaluarea /trate9ic de
mediu
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
22.12.2010
1 7(menajare 6alea &riului
8ic+ judeul Bihor*
'Admini/traia #aional
Apele (om!ne prin
Admini/traia %a-inal de
Ap Criuri %ior.

1 implementare
"eneficiar, Admini/traia
#aional FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
(dministraia Bazinal de
(p &riuri
#ria proiectului, Hucrrile
idrotenice Aor 5i ampla/ate
=n )a-inul idro9ra5ic al r!ului
%arcu, pe :alea Criului 8ic
=n ra-a municipiului Oradea /i
/atul Santul 8are.
Valoare, 4.<66.141 Euro
#cti'itai,
'recali)rarea al)iei ' 12.1 Jm
'canali-area cur/ului pe o
lun9ime de 1.4 Jm
'canal pereat din -idrie de
piatr, pe lun9imea de 2 Jm
*2.7 Jm =n 8unicipiul Oradea
i 1.4 Jm =n localitatea Santul
8are +
'pra9uri de 5und din
anrocamente i dou cderi de
)eton armat
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
29.04.2012
9 (menajare 6alea (ldona+
judeul Bihor
'Admini/traia #aional
Apele (om!ne prin
Admini/traia %a-inal de
1 implementare
"eneficiar, Admini/traia
#aional FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
(dministraia Bazinal de
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
29.04.2012
Ap Criuri %ior. (p &riuri
#ria proiectului, Hucrrile
idrotenice propu/e Aor 5i
ampla/ate =n )a-inul
idro9ra5ic al r!ului Criul
(epede, pe :alea Adona, pe
teritoriul admini/tratiA al
municipiului Oradea.
Valoare, 2.021.092 Euro
#cti'iti,
-Amena$are al)ie H K 2 Jm
'Canal acoperit H K 1,02 Jm
'Lid de /pri$in din )eton
';ereu dale din )eton tip
M0a9ureM H K 1,4 Jm
'Cadere de )eton
';ra9 de 5und
(udetul ")SR)# - N#S#2%
10 Extinderea i reabilitarea
sistemelor de ap i ap
uzat n judeul Bistria$
.sud SC A/ua0is SA
Bistria
+ implementare
"eneficiar, S.C. ANIA%>S
S.A. %i/tria
Valoare, 476.167.902 Hei
#ria proiectului: %i/tria,
%eclean, #/ud, S!n9eor-
%i, &elciu, 0eldru
)n'estitii,
'(ea)ilitare /i moderni-are
/taie de tratare ap *%eclean+,
'(ea)ilitareDe.tindere /i/tem
de alimentare cu ap *Sieu
89eru, Sieu Odorei,
Sinterea9, #imi9ea, #/ud,
Cianu 8ic, %i/tria, 0eldru,
&elciu, Sin9eor- %i, 8aieru,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
22.04.2010
%eclean+,
'(ea)ilitareDe.tindere /i/tem
de canali-are *%i/tria, SalAa,
0eldru, Sin9eor- %i, 8aieru,
%eclean, %ranitea, ;etru
(are, Iriu+,
'Con/trucieDrea)ilitareD
e.tindere SEAI *%i/tria,
Sin9eor- %i SalAa, 0eldru,
%eclean+
11 Sistem de management
integrat al deeurilor n
judeul Bistria$.sud
Consiliul Judeean Bistria
- implementare
"eneficiar, Con/iliul 3udeean
%i/tria'#/ud
Valoare, 112.<21.106 Hei
)n'estiii,
'Con/trucia unui Centru
>nte9rat de 8ana9ement al
Beeurilor *C>8B+ la Bumitra,
care cuprinde: 1 depo-it
ecolo9ic re9ional, 1 /taie de
compo/tare, 1 /taie de /ortare
'Con/trucia 1 /taie de
tran/5er i 2 puncte de tran/5er
*#/ud, San9eor-'%i,
%i/tria, "alaii %i/triei,
%eclean+
'Con/trucia a < Centre de
Colectare
'Aci-iie utila$e, ecipamente,
containere
6ncidere depo-ite ur)ane *2+
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
2<.0<.2009
12 8suri de management
0 implementare
"eneficiar, (#; (om/ilAa C S'a /emnat
conservativ al
biodiversitii 'arcului
.aional 8unii Rodnei
Adm "arcului 'aional M1ii
Rodnei
Admini/traia ;arcului #aional
8unii (odnei (.A
Valoare, 2 200 000 HE>
#ria proiectului: ;arcul
#aional 8unii (odnei
)n'estiii,
'EAaluarea /trii de con/erAare
a a)itatelor i /peciilor de
intere/ comunitar =n ;arcul
#aional 8unii (odnei C /it
#atura 2000
'Sta)ilirea unui /i/tem de
monitori-are a /peciilor i
a)itatelor de intere/
comunitar =n ;arc
'6ntrirea capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
;arcului #aional 8unii
(odnei
'Bi/eminarea in5ormaiilor
priAind mana9ementul ;arcului
#aional 8unii (odnei
'Crearea unui tra/eu tematic
pentru mediati-area
mana9ementului aplicat
/peciilor i a)itatelor de
intere/ comunitar =n ;arc
Contractul de
0inantare la data de
24.04.2010
14 8anagementul participativ
si integrat al Rezervatiei
Biosferei 8untii Rodnei
9'arc .ational+ Sit .!""":
0 implementare
"eneficiar, ;rimaria (odna
Valoare, 4 071 06< Euro
#ria proiectului: Situl
(e-erAatiei %io/5erei 8untii
(odnei *;arc #ational, Sit
S'a /emnat
contractul de
5inantare la data de
40.07.2012
#atura 2000: SC>
*(OSC>012<+ i S;A
*(OS;A001<+
#cti'itati,
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
' >nAe/tiii =n in5ra/tructur
pentru u- pu)lic orientat /pre
protecia i 9e/tionarea
mediului =n ariile naturale
prote$ate
12 Elaborarea planului de
management si dezvoltarea
infrastructurii de vizitare
pentru situl de imp, &om,
RS&/ "4"4 5arion
0 implementare
"eneficiar, A/ociatia
;roprietarilor de padure :alea
>lAei
Valoare, 401.016 Euro
#ria Proiectului: Situl Com.
(OSC> 0101 Harion
#cti'itati,
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
01.06.2012
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
' >nAe/tiii =n in5ra/tructur
pentru u- pu)lic orientat /pre
protecia i 9e/tionarea
mediului =n ariile naturale
prote$ate
1< Sistem de management
eficient al sitului de
importanta comunitarasi
ariei protejate de interes
national 'estera ;ausoare
0 implementare
"eneficiar, Con/iliul 3udetean
%i/trita'#a/aud
Valoarea proiectului:
1.029.122 Euro
#ria Proiectului: Situl #atura
2000 C (OSC>0194 ;etera
&uoare
#cti'itati,
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
' >nAe/tiii =n in5ra/tructur
pentru u- pu)lic orientat /pre
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
12.07.2012
protecia i 9e/tionarea
mediului =n ariile naturale
prote$ate
(udetul 342(
16 Extinderea i reabilitarea
sistemelor de ap i ap
uzat n judeele &luj <
Slaj C Compania de Ap
Some SA
+ implementare
"eneficiar, S.C. CO8;A#>A
BE A;O Some S.A.
Valoare, 171.971.224 Hei
#ria proiectului: Clu$'#apoca,
Be$, "erla, Guedin, *$ud.
Clu$+, Lalu, 7imleul SilAaniei,
3i)ou, Ceu SilAaniei *$ud.
Sla$+
>nAe/titii :
'6m)untirea e.tra9erii de
ap *Guedin, 3i)ou, Ceu
SilAaniei+
'6m)untirea tratrii apei
pota)ile *Guedin, :ar/ol+
'6m)untirea di/tri)utiei
apei pota)ile *toate
a9lomerrile+
'6m)untirea colectrii apei
u-ate *toate a9lomerrile+
'6m)untirea tratrii apei
u-ate *rea)ilitare Staii de
Epurare =n cele 1
a9lomerri+
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
01.10.2001
17 Extindere i reabilitare a
sistemelor de ap i ap
uzat n regiunea ;urda =
&>mpia ;urzii C Compania
+ implementare
"eneficiar: S.C. CO8;A#>A
BE A;O Arie S.A.
Valoare 4<4.122.670 Hei
#ria proiectului: &urda,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
de Ap ?Arieul@ SA C!mpia &ur-ii, Huna, 8iai
:itea-u, Snduleti, :iioara
>nAe/tiii :
'(ea)ilitarea c!mpurilor de
puuri de la Corneti i
Clrai i a captrii de la
Gdate
'6m)untirea tratrii apei
pota)ile *Corneti, 8iai
:itea-u, Gdate+
'6m)untirea di/tri)uiei apei
pota)ile *toate a9lomerrile+
'm)untirea colectrii apei
u-ate *toate a9lomerrile+
'6m)untirea tratrii apei
u-ate *rea)ilitarea Staiei de
Epurare C!mpia &ur-ii+
24.09.2001
11 Sistem integrat de
management a deeurilor
n judeul &luj C Con/iliul
3udeean Clu$
- implementare
"eneficiar: Con/iliul 3udeean
Clu$
Valoare estimat, 76.2<4.2<<
Euro
)n'estiii,
'Bepo-it -onal, /taie de
/ortare /i /taie de compo/tare
Clu$'#apoca
'Staii de tran/5er *Guedin,
8iai :itea-u, "erla+
'6nciderea i ecolo9i-area
depo-itelor ur)ane necon5orme
*;ata'(!t, Guedin, Be$,
"erla, C!mpia'&ur-ii, &urda+.
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
09.07.2011
19 Reabilitare zone poluate
istoric = 1epozit deeuri
periculoase 'osta Rat
9fosta ?zin &himic
;urda: C ;rimria &urda
- implementare
"eneficiar, ;rimaria
8unicipiului &urda
Valoare estimat, 22.<22.000
Euro
)n'estiii,
'E.caAare i tratament on'/ite
*/upra5a de 2 a+
'(e5acerea coAorului Ae9etal i
replantarea terenului remediat
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
09.07.2011
20 Evaluarea strii de
conservare a habitatelor de
interes comunitar din
RS&/""4@ &ian n
vederea elaborrii unui
management conservativ
si durabil specific siturilor
.atura !""" C >C% Clu$
#apoca
0 implementare
"eneficiar : >C% Clu$ #apoca
Valoare , 1.042.127 HE>
#ria proiectului : Situl #atura
2000 (OSC>0017 Caian
#cti'iti ,
';lan de 8ana9ement al /itului
'Campanii de in5ormare i
pu)licitate
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
22.11.2009
21 8anagementul Sitului
.atura !""" 7Srturile
cna 6eche* C ;rimria
&urda
0 implementare
"eneficiar : ;rimaria
8unicipiului &urda
Valoare , 499.910 HE>
#ria proiectului : Situl
Saraturile Ocna :ece
#cti'iti ,
';lan de 8ana9ement al /itului
'Campanii de in5ormare i
pu)licitate
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
41.01.2010
22 8anagementul conservativ
i participativ n Siturile
0 implementare
"eneficiar, Con/iliul 3udetean
Clu$
S'a /emnat
Contractul de
.atura!""" &heile ;urzii i
&heile ;urenilor
Valoare, 2.014.200 lei
*292.721 Euro+
#ria proiectului:
Situl #atura 2000 (OSC>004<
CCeile &ur-ii i Situl #atura
2000 (OSC>0042 CCeile
&urenilor
#cti'itati,
'intocmirea planurilor de
mana9ement al /iturilor
'protecia i con/erAarea
a)itatelor a 5aunei i 5lorei
' =ntrirea capacitii
in/tituionale a cu/todelui celor
dou re-erAaii =n Aederea
9e/tionrii e5iciente i
monitori-rii adecAate a
/iturilor
'actiuni de in5ormare i
con/tienti-are
0inantare la data de
20.01.2012
24 Evaluarea starii de
conservare a biodiversitatii
si geodiversitatii din cadrul
sitului 'latoul 6ascau
RS&/ "!"" in vederea
elaborarii planului de
management conservativ
si durabil specific siturilor
.!""" $ud Bihor

0 implementare
"eneficiar, IniA. %a)e/'%olPai
Clu$
Valoare, 721.414 lei *176.0<0
Euro+
#ria proiectului,
Situl #atura 2000 (OSC>0200
C;latoul :acu, $udeul %ior
#cti'itati,
' introducerea unui
mana9ement con/erAatiA i
dura)il al a)itatelor i
/peciilor de intere/ comunitar
' creterea 9radului de
S'a /emnat
contractul de
5inantare la data de
40.07.2012
contienti-are a populaiei
priAind protecia )iodiAer/itii
22 8anagementul /ntegrat+
conservativ si durabil al
siturilor .!""" din bazinul
-izesului
0 implementare
"eneficiar, A/ociatia ECO'
&ran/ilAania ' $ud 8ure/
Valoare, )02.*3*4uro
#ria proiectului, Siturile
(OSC> 0099 /i (OS;A 0102
#cti'itati,
'Ela)orare D reAi-uire a
planurilor, /trate9iilor i a
m/urilor de mana9ement al
ariilor naturale prote$ate i alte
actiAiti cone.e.
' ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
' ActiAiti de in/truire i
cretere a capacitii
in/tituionale de 9e/tionare a
ariilor naturale prote$ate
S'a /emnat
Contractul de
0inantare l.iunie
2012.
2< 5'lanul pentru prevenirea+
protecia i diminuarea
efectelor inundaiilor n
bazinul hidrografic Some
;isa*
' Admini/traia #aional
FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
Admini/traia %a-inal de
Ap Some &i/a
1 implementare
"eneficiar : Admini/traia
#aional FApele (om!ne@
;artea dele9at cu derularea
implementrii ;roiectului:
(dministraia Bazinal de
(p Some ;isa &luj$
.apoca
#ria proiectului : (e9iunea de
Be-Aoltare #: *$udetele
%i/tria'#/ud, Clu$,
Sala$,8aramure i Satu 8are+
Valoare, 46.6<2.<97 Hei
#cti'iti,
' Ela)orarea artilor de
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
19.01.2011
inunda)ilitate
' Ela)orarea F;lanului pentru
preAenirea, protecia i
diminuarea e5ectelor
inundaiilor =n )a-inul
idro9ra5ic Criuri @
' 8ana9ement de proiect I>;,
' EAaluarea /trate9ic de
mediu
26 ARegularizare R>u ;isa+ la
Remei+ judeul
8aramure*
'Admini/traia #aional
Apele (om!ne prin
Admini/traia %a-inal a
Apelor Some'&i/a Clu$'
#apoca
1 pregtire
"eneficiar, Admini/traia
#aional Apele (om!ne prin
(dministraia Bazinal a
(pelor Some$;isa &luj$
.apoca
#ria proiectului: ;roiectul de
5a /e =ncadrea- =n %a-inul
Gidro9ra5ic &i/a, pe
/ectorul comun*de r!u+ de
5rontier cu Icraina,numai pe
malul /t!n9 al cur/ului r!ului
&i/a, =n -ona localitii (emei,
$ud. 8aramure/.
Valoare, 7.929.224 Euro
#cti'it5i,
' re5acerea inte9ral a di9ului
de diri$are aAariat pe o lun9ime
de HK<00 m
' con/olidare de mal C1 pe H K
1200m
' traAer/e de colmatare a
Aeciului )ra 1 )uci
' decolmatare al)ie minor
Aplicatia in cur/ de
ela)orare.
(udetul M#R#M2R6S
27 Extinderea i reabilitarea
sistemelor de ap i ap
uzat n judeul 8aramure
SC -ital SA Baia Mare
+ implementare
"eneficiar, S.C. :ital SA %aia
8are
Valoare, 129.194.70< Euro
#ria proiectului: %aia 8are,
Si9etu 8armaiei, %ora,
:ieu de Su/, Seini, &!r9u
Hpu, CaAnic.
)n'estitii ,
'(ea)ilitare De.tindere reele
de di/tri)uie ap pota)il ,
'Con/trucieDrea)ilitare /taii de
tratare ap ,
'(ea)ilitareDe.tindere reele de
canali-are,
'E.tindereDrea)ilitare /taie de
epurare.
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
07.02.2012
21 Sistem de management
integrat al deeurilor n
judeul 8aramure
Consiliul Judeean
Maramure6
- pregatire
"eneficiar, Con/iliul 3udetean
8aramure
Valoare estimat, 64.296.224
Euro
)n'estiii ,
'Bepo-ite ecolo9ice la (ecea
*partea de /ud+ i Caline/ti
*partea de nord+ Q /tatii de
/ortare /i compo/tare
'Staii de tran/5er : :i/eu de
Su/ *nord+ i &!r9u Hpu
*/ud+
'6nciderea depo-itelor
necon5orme ur)ane :
Aplicatia proiectului
in cur/ de ela)orare.
a+ %aia 8are, Si9tu
8armatiei, :i/eu de Su/
)+ &ar9u HpuD(oia, %or/a,
Seini, CaAnic.
'Centre de colectare a
deeurilor Aoluminoa/eD BEEED
periculoa/e : %aia 8are, &!r9u
Hpu , Somcuta 8are,
Si9etul 8armaiei, %ora,
Seini, i :ieu de Su/.
29 8asuri de management
privind cresterea gradului
de informare si
constientizare din 'arcul
.ational 8untii Rodnei
Consiliul Judeean
Maramure6
0 implementare
"eneficiar, Con/iliul 3udeean
8aramure
Valoare , 10.11<.<16 lei
#ria proiectului : ;arcul
#aional 8unii (odnei
)n'estiii ,
'Con/truirea /i eciparea
centrului de Ai-itare din ;a/ul
;ri/lop
'>n5ormare /i pu)licitate
'>ntarirea capacitatii
in/titutionale a
admini/tratorului
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
40.11.2010
40 /nitierea implementarii
8anagementului integrat al
Rezervatiei (rboretele de
castan comestibil Baia
8are si al Sitului .atura
!""" RS&/ """B
Municipiul Baia Mare
0 implementare
"eneficiar, Con/iliul Hocal al
8unicipiului %aia 8are
Valoare , 1.217.111 lei
#ria proiectului , (e-erAatia
/i Situl
)n'estiii ,
'Ela)orarea planului de
mana9ement al ariei
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
01.10.2010
'Ela)orarea /tudiului de
5e-a)ilitate pentru
recon/tructia ecolo9ica a ariei
'>n5ormare /i pu)licitate
41 8anagementul durabil al
sitului .atura !""" /gni
A"M Maramure6
0 implementare
"eneficiar , A9enia pentru
;rotecia 8ediului 8aramure
Valoare , 2.614.211 lei
#ria proiectului : ;latoul >9ni/
)n'estiii ,
';lan de mana9ement
'>n5ormare /i pu)licitate
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
01.010.2010
(udetul S#2 M#R6
42 Extinderea i reabilitarea
sistemelor de ap i ap
uzat n judeul Satu$8are
SC Apaser7 Satu1Mare SA
+ implementare
"eneficiar: S.C. A;ASE(:
Satu 8are SA
Valoare, 127.<07.<60 Euro
#ria proiectului: Satu 8are,
%oti-, ;uleti, Ha-uri, Odoreu,
Carei, 0oieni, #e9reti Oa,
&nad, HiAada, Ardud,
Cpleni
>nAe/titii:
'(ea)ilitare De.tindere reele
de di/tri)uie ap pota)il
*Carei, #e9re/ti, Satu 8are,
&/nad , HiAada+,
'Con/trucieDrea)ilitare /taii de
tratare ap *#e9reti, HiAada,
Carei, &/nad+,
'(ea)ilitareDe.tindere reele de
canali-are *Satu 8are, Carei,
#e9reti Oa, &nad, HiAada,
Cpleni, Ardud+,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
41.04.2011
'E.tindereDrea)ilitare /taie de
epurare *Satu 8are, #e9reti
Oa, &nad, Carei, HiAada,
Ardud, Cpleni+.
44 'lanificarea participativ a
managementului ariilor
naturale protejate de pe
cursul inferior al r>ului ;ur
Asociaia Carpatin
Ardeleana Satu Mare
0 implementare
"eneficiar, A/ociaia
Carpatin Ardeleana Satu
8are
Valoare, 2.722.492 Hei
#ria proiectului: Orau #ou,
8edieu Aurit, Clineti Oa,
"era 8ic, HiAada, &urulun9,
&ur, Galmeu, A9ri,
;orum)eti, 8icula, Ha-uri i
Satu 8are.
)n'estitii ,
'Ela)orarea a planului,
/trate9iei i m/urilor de
mana9ement pentru /itul (!ul
&ur *arie prote$at comple.:
re-erAaie, /it cu intere/
comunitar i /it de protecie
aAi5auni/tic+
'ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
1<.09.2010
(udetul S#4#(
42 Sistem integrat de
management a deeurilor
n judeul Slaj Consiliul
Judeean Sla$
- implementare
"eneficiar, Con/iliul 3udeean
Sla$
Val estimat,14<.911.61< Hei
)n'estiii,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
'Bepo-it ecolo9ic -onal la
Bo)rin, /taie /ortare i /taie
compo/tare
'Staii de tran/5er la S=nmiaiu
Almaului, Surduc, Cra/na
'(ampe necon5orme propu/e
pentru =ncidere la 3i)ou,
7imleu SilAaniei, Crieni, Ceu
SilAaniei
19.11.2010
4< )estionarea durabil a
patrimoniului natural din
(ria .atural 'rotejat
Rac>$Cida = sit de interes
comunitar A"M Sla$
0 implementare
"eneficiar : A9enia pentru
;rotecia 8ediului Sla$
Valoare , 1.011.40< Hei
#ria proiectului : Aria natural
prote$at (ACR7'G>BA
)n'estiii ,
'Ela)orarea unui ;lan de
8ana9ement pentru
9e/tionarea dura)il a
re/ur/elor ariei naturale
prote$ate de intere/ comunitar
(ac!'Gida i a ariei naturale
prote$ate de intere/ naional
;oiana cu narci/e.
'ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
20.01.2010
46 1ezvoltarea durabil a
rezervaiei naturale
8latina de la /az Consiliul
+ocal "lopi6
0 implementare
"eneficiar : Con/iliul Hocal
;lopi/
Valoare , 672.112 Hei
#ria proiectului , >a-, comuna
;lopi/
)n'estiii ,
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
2<.01.2010
'Ela)orarea unui ;lan de
8ana9ement pentru
9e/tionarea dura)il a
re/ur/elor ariei naturale
prote$ate de intere/ comunitar
8latina de la >a-
'ActiAiti de con/ultare,
contienti-are i in5ormare
47 8asuri concrete pentru
protectia si conservarea
liliecilor din situl .!"""
'estera 8agurici 9jud
8aramures si Salaj:
0 implementare
"eneficiar, Con/. Hocal com
>leanda ' $udetul Sala$
Valoare, <2<.<10 lei *129.<67
Euro+
#ria proiectului,
'/itul #atura 2000 ?;e/tera
8a9urici@
#cti'itati,
'ela)orare plan de
mana9ement al /itului
'im)unatatirea /tarii de
con/erAare a a)itatelor /i
/peciilor
'inAe/titii in in5ra/tructura de
intere/ pu)lic
S'a /emnat
Contractul de
0inantare la data de
04.01.2012
S:alorile proiectelor /unt cu &:A