Sunteți pe pagina 1din 16

Program

Program
ul
ul
Opera
Opera

ional
ional
Asisten
Asisten

Tehnic
Tehnic

2014
2014

2020
2020
MinisterulFondurilorEuropene
www.fonduriue.ro
Sa pornit de la analiza nevoilor de AT realizat cu sprijinul Grupului de
LucruAsistenTehnic(GLAT)*
Analiza de birou (Raportul evalurii intermediare a POAT 20072013,
raportul privind leciile nvate din utilizarea AT 20072013, analiza
privind capacitatea sistemului i a beneficiarilor fondurilor ESI,
Regulamente UEetc.)
Consultri cu peste 18 instituii partenere i cu peste 75 de
reprezentani ai acestor instituii sub forma de interviuri, focus grupuri
(4),panelurideexperi(2).UnfocusgrupcumembriiCMPOATaavutloc
n26februarie2014.
Primul document consultativ POAT 20142020 a fost publicat spre
dezbaterepublicpesiteulMFEnluna martie 2014,iarceldealdoilea
nlunamai2014
*Not: GLAT a fost nfiinat n 2012 pentru realizarea analizei pe AT i sprijinirea elaborrii
POAT 2014- 2020, prin extinderea Comitetului de Coordonare a Asistenei tehnice, cu
reprezentani ai OI-urilor, asociaiilor autoritilor locale, societii civile etc.
Pentru perioada 20142020, MFE a reproiectat cadrul
instituional al fondurilor Europene Structurale i de
Investiii (FESI), cu scopul de a mbunti funcia de
coordonare a gestionrii i implementrii fondurilor UE
coordonator MFE i Programe Operaionale n MFE, MDRAP
iMADR.
n acest scop, POAT 20142020 reprezint un instrument
important pentru utilizarea mai eficient a asistenei
tehniceieliminareablocajelordinsistemulfondurilorESI.
C
C
ontext
ontext
POAT va asigura pe lng sprijinul orizontal pentru sistemul FESI i
asistentatehnicpentruPOIMiPOC
Este necesar definirea indicatorilor de rezultat, cu precizarea valorilor
de baz i a intelor pentru 2023 (n perioada 20072013 POAT a avut
numaiindicatoriderealizareimediat)
CaincazulcelorlaltePO,estenecesarmenionareasprijinuluispecific
pentru aciunile teritoriale integrate (Dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii, aciuni integrate pentru dezvoltare
durabilurbaniinvestitiiteritorialeintegrate)
Condiionaliti exante generale aplicabile POAT (achiziii publice i
sistemstatisticdeindicatori)
Aciuni care vizeaz reducerea sarcinilor administrative pentru
beneficiari
Precizarea partenerilor relevani care au fost implicai n pregtirea
programului
Elementedenoutate
Elementedenoutate
* Cu verde este marcat intervenia asistenei tehnice, POAT avnd rolul de a sprijini cu asisten orizontal tot sistemul i cu
asistenspecificPOIM,POCiPOAT
POAT20142020vaasiguraasistenorizontalpentrutoatePOfinsanatedinFondurileEuropeneStructuraleideInvestiii
(inclusivPOCTEfinanatedinFEDR,PNDRiPOPAM,candasistenaorizontalesterelevantipentruacestePO)
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Fondurilor
Europene (coordonare)
POInfrastructura
Mare
Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale
ProgramulNational
deDezvoltare
Rurala
Ministerul Dezvoltarii Regionalesi
Administratiei Publice
POCooperare
Teritoriala
europeana
PO Pescuit
Comisia
Europeana
Ministerul
Finantelor Publice
(certificare)
PO
Competitivitate
Arhitectura institutionala 20142020(Programele Operationale gestionate idistribuirea interveniilor deAT)
POAsistenta
Tehnica
Autoritatea de
Audit
(audit)
OI
Departamentul de
Energie
Ministerul
Transporturilor
Ministerul Mediului
siSchimbarilor
Climatice
OI
Ministerul Societatii
Informationale
Ministerul Educatiei
Nationale
(Departamentul pentru
Cercetare Stiintifica)
OI
8ADRuri
(1ADRin
fiecare
regiune)
PORegional POCapacitate
Administrativa
Ministerul Fondurilor
Europene (coordonare)
POCapital
Uman
OI
Ministerul Muncii
(ocupare siincluziune
sociala)
Ministerul Educatiei
NationalesiCNDIPT
AxaAT
AxaAT
POATvaasiguraATspecificPOAT,POCiPOIM
AxaAT
AxaAT
AxaAT
AxaAT
Asigurarea capacitii i a instrumentelor necesare
pentruo eficient coordonare, gestionare i control al
interveniilor finanate din fondurile ESI, precum i
pentru o implementare eficient, bine orientat i
corect a PO AT, PO IM i PO Competitivitate, prin
intermediulaTREIAxePrioritare:
Axprioritar
Regiunimai
dezvoltate
Euro(FEDR)
Regiunimaipuin
dezvoltate
Euro(FEDR)
Total
Euro(FEDR)
%
Axaprioritar1
dedicatbeneficiarilor
FESIicomunicriii
informriiFESI
1.951.380 64.648.620 66.600.000 31%
Axaprioritar2
dedicatsistemuluiFESI
1.596.850 52.903.150 54.500.000 26%
Axaprioritar3
dedicatresurselor
umaneFESI
2.685.813 88.980.147 91.665.960 43%
TOTAL 6.234.043 206.531.917 212.765.960
nplus,delaBugetuldeStatvafialocatparteadecofinanarenaionalde15%(38.005.320euro),bugetultotal
eligibilalPOATfiindde250.771.280euro.
Domeniilede
intervenie
(Cod)
Axa
prioritar1
(FEDR)
Axa
prioritar2
(FEDR)
Axa
prioritar3
(FEDR)
TOTALAx
(FEDR)
%
121Pregtire,
puneren
aplicare,
monitorizare
iinspectare
45.600.000 46.000.000 91.665.960 183.265.960 86%
122Evaluare
istudii
0 8.500.000 0 8.500.000 4%
123Informare
icomunicare
21.000.000 0 0 21.000.000 10%
TOTAL 66.600.000 54.500.000 91.665.960 212.765.960
O.S: 1.1 ntrirea capacitii beneficiarilor de proiecte
finanate din FESI de a pregti i de a implementa proiecte
mature
Indicator de rezultat: Creterea gradului de pregtire al beneficiarilor de
asisten tehnic de a dezvolta i implementa proiecte (valoare de baz 0; int
15%)
1.1.1. INSTRUIRE ORIZONTAL PENTRU POTENIALII
BENEFICIARI I BENEFICIARII FESI I INSTRUIRE SPECIFIC
PENTRUBENEFICIARIIPOAT,POIMIPOC
1.1.2. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA I PUNEREA N
PRACTICDEASISTENORIZONTALPENTRUBENEFICIARII
FESI I ASISTEN SPECIFIC PENTRU BENEFICIARII POAT,
POIMIPOC
O.S: 1.2. Creterea transparenei i a eficienei comunicrii i
dezvoltareaculturiipartenerialeprivindFESIirolulPoliticiide
CoeziuneaUE
Indicator de rezultat: Nivel de contientizare cu privire la proiecte cofinanate de
UE(valoaredebaz46%;int60%)
1.2.1. DISEMINAREA INFORMAIILOR I DERULAREA
ACTIVITILORDEINFORMAREIPUBLICITATECUPRIVIRELA
FESIILAPOAT,POIMIPOC
1.2.2 DEZVOLTAREA CULTURII PARTENERIALE PENTRU
COORDONAREAIGESTIONAREAFESI
O.S: 2.1. mbuntirea cadrului de reglementare, strategic i
proceduralpentrucoordonareaiimplementareaFESI
Indicator de rezultat: Ponderea beneficiarilor de asisten tehnic care consider
procedurileprivitoarelaFESIcorespunztoare
(valoaredebaz23,5%;int60%)
2.1.1. MBUNTIREA CADRULUI I CONDIIILOR PENTRU
COORDONAREA I CONTROLUL FESI I PENTRU
GESTIONAREAPOAT,POIMIPOC
2.1.2EVALUARELANIVELULAP I AL POAT, POIM I POC I
CRETEREACULTURIIDEEVALUAREPENTRUFESI
O.S: 2.2. Dezvoltarea i meninerea unui sistem informatic
funcionalieficientnvedereambuntiriimanagementului
corectalinformaieinecesarecoordonriiicontroluluiFESI
Indicatorderezultat:Ratanualadeclaraiilordecheltuieligenerateautomatdin
SMIS2014+(valoaredebaz0;int100%)
2.2.1. DEZVOLTAREA, MBUNTIREA I MENTENANA
SMIS 2014+, MYSMIS 2014 I A ALTOR APLICAII CONEXE
ACESTORA, PRECUM I A REELEI DIGITALE SI SPRIJINIREA
UNITII CENTRALE SMIS 2014, A REELEI DE
COORDONATORI I INSTRUIREA UTILIZATORILOR ACESTOR
SISTEMEINFORMATICE
O.S. 3.1 Dezvoltarea unei politici mbuntite a managementului
resurselor umane care s asigure stabilitatea, calificarea i motivarea
adecvat a personalului care lucreaz n cadrul sistemului de coordonare,
gestionareicontrolalFESI
Indicator de rezultat: Rata medie anual de fluctuaie a personalului din sistemul
FESI(valoaredebaz612%;int10%)
3.1.1. SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA UNEI POLITICI
ORIZONTALE DE RESURSE UMANE I A DEZVOLTRII
CAPACITII MANAGERIALE PENTRU SISTEMUL DE
COORDONARE,GESTIONAREICONTROLALFESI
3.1.2. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU
REMUNERAREA PERSONALULUI DIN SISTEMUL DE
COORDONARE I CONTROL AL FESI I DIN SISTEMUL DE
MANAGEMENTALPOAT,POIMIPOC
16