Sunteți pe pagina 1din 12

Data :22.07.

2013
Catre Primul Ministru al Romaniei
Domnul Victor Ponta
Grupul de Initiativa al Proprietarilor Someseni-Exproprieri-
Aeroport , in numele a cca 2 de proprietari din Clu!-"apoca si Apahida ale
caror terenuri fac parte din coridorul de expropriere al amplasamentului lucrarii de
utilitate publica #Aeroportul International Clu!-"apoca-Pista de decolare-
ateri$are %&m, expropriator 'ind (udetul Clu! ) prin Consiliul (udetean
Clu! , si care sunt a*ectati de acest proiect(anexa 1 , va inaintam urmatorul
memoriu :
!"!#$%& "'($#($%"$" A"$#(#$) *+&,-.A(#*A
Pream+ul :
(rin *onstitutia $omaniei,/tatul $oman stabileste ca: - proprietatea pri0ata
este 1arantata si ocrotita in mod e1al de le1e 2 - nimeni nu poate 3 expropriat decat
pentru o cau4a de utilitate publica , cu dreapta si prealabila despa1ubire.
/)A)&+ $#!A. *#!&.%/)5 in anul 1678 a nationali4at5 terenurile
apartinand noua sau stramosilor nostrii.*u 1reu,dupa 1686 , am reusit sa ne
recuperam proprietatile prin le1ile de retrocedare , dar nici pana la aceasta ora nu
in totalitate.
/)A)&+ $#!A. *A(%)A+%/)5 si membru cu drepturi depline al &.%&.%%
"&$#("." , in anul 2013 .A)%#.A+%9"A9A din nou proprietatile noastre prin
Consiliul (udetean Clu!,care,in calitate de expropriator , prin incalcarea tuturor
le,ilor in vi,oare ) prin acte emise in mod ile,al , #in vederea sta+ilirii
unei !uste despa,u+iri #) la mi!locul procedurilor de expropriere
declansate in vederea reali$arii lucrarilor de utilitate pu+lica # Aeroportul
International Clu!-"apoca- Pista de decolare-ateri$are %&m # )a
modi'cat sumele individuale a*erente despa,u+irilor
de la %2lei-mp.cca /Euro0 la 12lei-mp.cca 3Centi0 pentru teren
extravilan Apa4ida.localitate satelit a municipiului Clu!-"apoca0 5 o
scadere a valorii de / de ori
de la &3 lei-mp.cca 32Euro0 la /1/ lei-mp .cca 2Euro0 pentru teren
extravilan Clu!-"apoca ) o scadere a valorii de 6 ori
si de la 78 lei-mp.cca 3/Euro0 la 6/17 lei -mp.cca3&Euro0 pentru teren
intravilan Clu!-"apoca ) o scadere a valorii de 369
le,i*erand AS:A;I I<=IE 23% ca #!usta despa,u+ire
pentru un mp de teren in Clu!-"apoca este valoarea de
12lei-mp.2 >A"I-mp0 si /1/lei-mp.2Euro-mp0
Va in*ormam ca este vor+a de exproprierea a cca
32 4ectare.3121 mp Clu!-"apoca0 si cca 86
4ectare.861 mp Apa4ida0 si implicarea a sute
de proprietari1
Succesiunea *aptelor ?
PREAM><= ?
:a atasam pentru comparatie o procedura de expropriere reali$ata in
mod le,al , @ot13378-2 decem+rie 232(anexa x , in aceeasi perioada de timp ,
de data asta de G<VER"<= RAMA"IEI si in care apar terenuri din aceasi 4ona
0alorica si prin care sumele indi0iduale aferente despa1ubirilor sunt
178lei;mp(cca 37"uro;mp- teren intra0ilan <loresti(localitate satelit a
municipiului *lu=-.apoca
3>lei;mp(cca 8"uro;mp-teren intra0ilan <eleacu(localitate satelit a
municipiului *lu=-.apoca
22lei;mp(cca >"uro;mp-teren arabil )ureni(localitate a =udetului *lu=

*onstatam ca etapele de expropriere conform ?ot 1176;7 decembrie 2012(anexa x
sunt :
- aprobarea amplasamentului lucrarii (Art.1
- declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imo+ilelor care constituie
coridorul de expropriere (Art.2 alin1 , lista cuprin$and imo+ilele supuse
exproprierii , precum si sumele individuale a*erente despa,u+irilor conf
anexa 2 (Art.2 alin2
-sumele indi0iduale estimate de expropriator , aferente despa1ubirilor sunt in
cuantum de .. , si sunt alocate de la .. (Art.3
- sumele indi0iduale pre0 la art.3 se 0irea4a de @ in termen de @ la dispo4itia
proprietarilor @(Art.7
Apoi expropriatorul da Deci$ia de expropriere "r122&-&12123%(anexa x in
care constatam ca valoare de despa,u+ire conf +e1ii 2>>;2010 este identica
cu valoarea de despa,u+ire sta+ilita initial (anexa x
(reci4am ca expropriatorul avea posi+ilitatea (conf pre0ederilor le1ale ca
aceasta deci$ie de expropriere sa o dea pentru intre, coridorul de
expropriere) sau ) in ca$uri !usti'cate ) pe etape1

Succesiunea *aptelor ?
Consiliul (udetean Clu! isi asuma reali4area unui mare proiect de in0estitii ,
lucrarea de interes public # Aeroportul International Clu!-"apoca- Pista de
decolare-ateri$are %&m # lucrare care implica costuri de reali4are de sute de
milioane de euro pentru constructie si de cca 30 mil "uro pentru exproprierea a sute
de hectare de teren din *lu=-.apoca , lucrare pe care intentiona sa o sustina de la
bu1etul local.
DE LA BUN INCEPUT, Consiliul Judetean Cluj a stiut ca acest proiect este
un proiect de anvergura , care nu poate f sustinut din onduri proprii
,valoarea constructiei find de sute de !ilioane de Euro si ca doar
valoarea despagu"irilor pt e#proprierea terenului necesar proiectului se
ridica la cca $% !ilioane Euro deoarece prin raportul de expertiza Consiliul
Judetean Cluj si&a insusit valorile de e#propriere ' - teren intravilan residential
Cluj-Napoca 60 Euro/mp respectiv 255 lei/mp , teren intravilan agroindustrial Cluj-
Napoca 24Euro/mp respectiv 04lei/mp , -teren intravilan ara"il Cluj&Napoca
()Euro*!p respectiv +,lei*!p , -teren e#travilan ara"il Cluj&Napoca
(-Euro*!p respectiv .(lei*!p , teren e#travilan Apa/ida )Euro*!p
respectiv $- lei*!p0
Noi a! acceptat propunerile o!cialitatilor c"iar daca valorile de expropriere
erau mai mici decat valorile pe care acelasi 1TAT 234AN le-a acordat in aceeasi
perioada pt terenuri ec"ivalente#realizarea centurii de Nord-Est Cluj $ %pa"ida&
adica cca -.Euro*!p Cluj&Napoca si cca ((Euro*!p A/a/ida#anexa x&, iar
valoarea de piata era undeva la 40-'0-20Euro/mp, pornind de la considerentul ca
este vor(a de supra)ete mult mai mari de teren si de un proiect care va aduce
(ene!cii tuturor * +nclusiv expertul spune ca valorile de despagu(ire ar tre(ui sa !e
considerate drept cea mai (una estimare a valorii de piata insa nu putem garanta
acceptarea valorilor prezentate in raport de catre !ecare e#propriat in
parte# anexa ,&, desi a pregatit raportul cu meticulozitate tinand cont de
importanta lui $ )olosirea pt exproprieri care este un ca5 e#ceptional de transer
al dreptului de proprietate , un drept unda!ental al proprietarului
regle!entat de art066 alin0$ si 7 din Constitutie , de art 06)( C0Civ , de
legea nr0$$*(,,6 , de legea -..*-%(% si de regle!entari inclusiv la nivelul
Uniunii Europene 0
-recizam ca in cadrul intalnirilor repetate avute atat in cursul anului 20 cat si
mai recent in anul 202,pe care o!cialitati din cadrul Consiliului .udetean Cluj , din
cadrul conducerii %eroportului Cluj-Napoca , a primariei Cluj $Napoca , etc , cu
proprietarii din Cluj-Napoca#cart /omeseni& si cu proprietarii din %pa"ida , ni s-a
explicat importanta proiectului , s-au prezentat valorile pt despagu(ire teren
intravilan agroindustrial Cluj-Napoca -6Euro*!p respectiv (%6lei*!p#curios ca
aceasta valoare pana l-a urma s&a acordat doar pt o parcela care apartinea
statului& ()Euro*!p respectiv +,lei*!p, (-Euro*!p respectiv .(lei*!p,
)Euro*!p respectiv $- lei*!p ,faptul ca 0or reali4a proiectul in cca 2 ani chiar
daca pe etape, sa permitem celor de la cadastru sa intre pe terenurile noastre pt a
reali4e lucrarile necesare amplasamentului si coridorului de expropriere ,etc, de
apt sa ne e#proprie5e , coridorul de e#propriere find notat in actele
noastre de proprietate0
Consiliul (udetean Clu! demarea4a acest proiect si prin *oarte multe
4otarari(cca 1> hotarari pana la aceasta data: @ot13%-2 aprilie 233(anexa x
(pri0ind declansarea procedurilor de expropriere aproba amplasamentul lucrarii si
declansea4a procedurile de expropriere pt imobilele care fac parte din coridorul de
expropriere conf le1ii 2>>;2010 , a ?A>3;2011 , a studiilor de fe4abilitate , a
lucrarilor cadastrale si de e0aluare intocmite de catre Aeo"arth /rl si e0aluator
Aldoiu !onica 2 @ot 13/8-% iunie 233(anexa x , @ot123/-22 iulie 233 (anexa
x , @ot1%-% noiem+rie 233 ) @ot1%22-23 decem+rie 233 (anexa x ,
@ot1%62-23 decem+rie 233 (anexa x , @ot138-%31ianuarie 232 (anexa ' ,
@ot13%-2/ mai 232 ) @ot12%-%3 octom+rie 232 (anexa x , @ot1288-38
decem+rie 232 ) @ot 1322-28 aprilie 23% (anexa x , @ot1363-27mai23%
(anexa x0 4otarari care tot modi'ca ) ori mai adau,a ceva ) ori mai
preci$ea$a ceva la ce a modi'cat) reusind sa dea deci$ie de expropriere
initial pentru 3% parcele de teren(la sfarsitul anului 2011 , apoi sa dea deci$ie
de expropriere pentru inca %7 parcele de teren(la sfarsitul anului 2012 ,
in1reunand pe aceasta cale atat reali4area constructiei acestui proiect,prin
neasi1urarea unui front de lucru satisfacator , dar aparand si probleme de
le1alitate(plan,eri penale pentru tul+urare de posesie deoarece utila=ele
constructorului afectau si terenurile pentru care nu s-a dat inca deci$ie de
expropriere.
=A A SIMP=A =EC:<RA A @A:ARARI=AR DA:E DE CA"SI=I<= (<DE:EA"
C=<( SI A REBERA:E=AR DE APRA>ARE A ACES:AR @A:ARARI. 4otarari si
re*erate care spun textual #con*orm le,ii 2&&-23 si con*orm 4ot
Guvernului nr1&%-233 decidem caCC10 se constata ca I"CEPA"D C<
@ot12%/-%3 octom+rie 232 prin introducerea unor cu0inte 1en #ES:IMA:E cu
re*erire la valoarea individuala a*erenta despa,u+irilor , sau uitand sa treaca
in anexele cu imobilele pentru care urmea4a sa se dea deci4ia de expropriere
cu0intele #sumele individuale a*erente despa,u+irilor ,sau mutand para1rafe
din +e1ea 2>>;2010 #AVA"D I" VEDERE DAC<ME":E=E (<S:IBICA:IVE ) P:
BIECARE IMA>I= ) SE VA S:A>I=II C<A":<M<= DESPAG<>IRII) )sau luand
para,ra*e dintr-o parte a le,ii de la #Cap III Documentatii cadastrale si
adau,andu-le in alte locuri in care nu au ce cauta ) CA"SI=I<= (<DE:EA"
C=<( devenine ast*el un =EGI<I:AR =ACA= mai presus de CA"S:I:<:IA
RAMA"IEI)cu urmari deose+it de ,rave atat pe plan local cat si
international si asta doar pentru ca nu recunoaste ca nu are capacitatea
'nanciara si nici !uridica sa implemente4e acest proiect, astfel ca in
continuare,PE":R< A RE;A=VA PRA>=EMA >A"I=AR )A DECIS SA MICSARE;E
VA=ARI=E DE DESPAG<>IRE de / de ori pt terenul extra0ilan Apahida si
de 6 ori pt terenul extra0ilan *lu=-.apoca,in timpul unei proceduri de
expropriere ) declansata si care de!a a produs e*ecte !uridice1
Mult mai corect ar ' *ost ca 4otararile date de Consiliul (udetean
Clu!.incepand cu data de %3 octom+rie 2320 sa spuna textual ? #con*orm
le,ii 2&&-23 si con*orm 4ot Guvernului nr1&%-233 si con*orm *aptului ca
nu avem capacitatea 'nanciara sa implementam acest proiect am 4otarat
sa micsoram valorile de despa,u+ire ) ast*el incat decidem ca C11
(rin @ot 1322-28 aprilie 23% (anexa x se trece la etapa a %% Ba a lucrarii de
utilitate publica Aeroportul %nternational *lu=-.apoca B(ista de decolare B ateri4are
3>00m5 , aproba lista imobilelor si sumele indi0iduale #esti!ate aferente
despa1ubirilor si arata ca suma de 11.76C.737, suma totala estimata aferenta
despa1ubirilor,se consemnea4a la dispo4itia proprietarilor de imobile.
CA <RMARE A @A:1322-2812123%, *onsiliul ,udetean *lu= trimite
noti'cari proprietarilor,prin care noti'ca intentia de expropriere a
imo+ilului , anexea4a lista cuprin4and imobilului , lista care e0ident contine in
dreptul 3ecarui imobil (proprietar care urmea4a sa 3e expropriat si S<MA DE
P=A:A si atentionea4a proprietarul ca in termen de 20 de 4ile sa se pre4inta la
sediul *onsiliului ,udetean *lu= , cu actele do0editoare ale dreptului de proprietate ,
sa elibere4e terenul in termen de 30 de 4ile de la data comunicarii noti3carii , dar
uita sa preci4e4e conf art 8 alin 2 din le1ea 2>>;2010 , #in vederea sta+ilirii unei
!uste despa,u+iri1
Apoi prin @ot1363-27mai23% (anexa x,*onsiliul ,udetean *lu= isi aminteste
ca tre+uie deviat si paraul >ecas si modi3ca ?ot .177;26 aprilie 2013 ,trecand
pe lista de expropriere si parcelele necesare pt aceste lucrari(anexa x si arata ca
suma de 17.>83.37> lei 0a 3 alocata din bu1etul propriu.
I":RE :IMP)CA"SI=I<= (<DE:EA" <I:A ca a trimis noti'cari con*orm
@ot1322-28 aprilie 23% si ca de!a au trecut termenele le,ale in care
tre+uia data deci$ia de expropriere ) executantul lucrarilor contractat de
Consiliul (udetean Clu! intra in mod I=EGA= pe terenurile aDate inca in
proprietate privata c4iar de a doua $i dupa data de 28 aprilie ) nu asteapta
trecerea celor % de $ile le,ale pt ca proprietarul sa eli+ere$e terenul
ast*el ca la aceasta ora sunt inre,istrate P=A"GERI PE"A=E P: :<=><RARE
DE PASESIE impotriva executantului si a Consiliului (udetean Clu!1
+a inceputul lunii iunie,vicepremierul Romaniei =iviu Dra,nea) vine la
Clu! pt a 0edea stadiul lucrarilor si s-a aratat extrem de nemultumit de stadiul
lucrarilor si i-a intrebat pe membrii *onsiliului ,udetean *lu= daca au resurse
3nanciare su3ciente pt lucrari si pt exproprieri,pt ca nu s-au apucat sa *aca o
pista de +iciclete ci un aeroport5.
)inand cont de faptul ca de la +un inceput Consiliul (udetean Clu! nu
a avut puterea 'nanciara nici macar pt a re4ol0a problema exproprierilor,(se
0ede din nr de hotarari care in termen de 2 ani reuseste sa exproprie4e doar cca 70
de hectare din totalul de cca 2>0 hectare 0 in loc ca acum pe ultima suta de metri
sa ceara a!utor 'nanciar de la Guvernul Romaniei , a pre*erat ca prin
actiunile pe care le 0om pre4enta in continuare sa cree4e o stare de maxima
tensiune si sa interprete$e le,ea exproprierii in mod ille,al1
Ast*el ca prin @ot138&-33 iunie 23% ) un act administrativ ) Consiliul
(udetean Clu! isi insuseste o experti$a de evaluare *acuta de Expertus Srl
si pe ba4a acestui raport apro+a sumele aferente despa1uburilor ,S<ME CARE
=A A DIBERE":A DE :IMP DE 6 =<"I BA:A DE DECI;IA DE EEPRAPRIERE
PRECEDE":A SCAD VA=AAREA S<ME=AR I"DIVID<A=E ABERE":E
DESPAG<>IRI=AR de la 78lei-mp la 6/)7lei-mp pt1 terenul intravilan Clu!-
"apoca ) de la &3lei-mp la /1/ mp teren extravilan Clu!-"apoca si de la
%2lei-mp la 12lei-mp teren extravilan Apa4ida 1
$eferitor la aceasta experti4a *acuta de Expertus la CAMA"DA CA"SI=I<=<I
(<DE:EA" C=<()exista mari suspiciuni le,ate atat de modul in care in care
s-a atri+uit contractul (contractul se inc4eie in data de %16123% ,expertul
se obli1a sa reali4e4e experti4a in termen de 10 4ile de la data semnarii contractului
dar studiind experti4a se constata ca #experti$a a *ost *acuta anterior
semnarii contractului adica la data 21&123% , ca pentru suma de
2Euro-imo+il , adica cca 6000$on expertul sta+ileste CAREC: 0alorile de
despa1ubire pentru cca 20 hectare de teren , pe pa1ina cu 0aloarea contractului
apare doar o semnatura , in oferta expertului5 scrie ca in 10 4ile de la primirea
+a$ei de date totul este re$olvat cat si de modul in care a *ost reali$ata :
experti4a sta+ileste valorile de despa1ubire "'A*) la 0aloarea trecuta in raportul
de experti4a al *amerei .otarilor (ublici *lu= pe anul 2013(anexa x adica
12lei-mp pt terenul Apa4ida ,Exact /1/o lei-mp pt terenul extravilan Clu!-
"apoca con*ort unei anexe trimisa probabil de =uristii *onsilliului ,udetean *lu=
vala+ila insa in anul 280 (anexa x (desi EEAC: ar ' *ost sa treaca
valoarea trecuta in raportul de experti4a al *amerei .otarilor (ublici *lu= asta$i
23% care este de 16& lei-mp si atunci in loc de /1/ lei-mp tre+uia sa
treaca 16&lei-mp , pentru terenul intravilan Clu! pre*era 6/17lei-ml
(0aloare care se re1aseste tot in acea anexa trimisa probabil de =uristii *onsilliului
,udetean *lu= vala+ila insa in anul 28 desi valoarea din anexa raportul de
experti4a al *amerei .otarilor (ublici Clu! pe anul 23% este de cca %lei-mp
cu un minim de 32lei-mp .)ot re*eritor la experti$a Expertus, raportat la
valorile initiale din experti$a GeoEart4 ne intrebam cum de valoarea pentru
terenul intra0ilan este sca$uta doar cu 3&9 (iar apoi printr-un arti3ciu se a=un1e
tot la 76 lei;mp iar valorile pentru extravilan sunt sca$ute de 6 pana la / de
ori .(reci4am ca aceste terenuri sunt unul lan1a altul , si ca in mod arbitrar unele
sunt incadrate ca intra0ilan iar altele ca extra0ilan datorita unui plan urbanistic care
nu a mai fost actuali4at de ani de 4ile .
De asemenea,in experti4a se 0orbeste de =udetul *lu= si nu de mun. *lu=-
.apoca , ca Aeroportul ar 3 unde0a la 10 Dm de *lu=-.apoca si nu in *lu=-.apoca ,
ca terenurile afectate sunt niste terenuri arabile dar de fapt ade0arate pasuni si nu
terenuri pe care sa se poata construi , etc.
Prin comparatie,re0enind la procedura de expropriere initiata de C"AD"R
prin G<VER"<= RAMA"IEI tot in anul 23% constatam din nou ca valorile
de despa,u+ire sunt 32/ lei-mp.cca %2Euro-mp0 pt teren intravilan Bloresti
(localitate satelit a mun.*lu=-.apoca fata de 0aloarea de cca 32% lei-mp si un
minim de /6 lei-mp cat scrie asta4i in anexele din raportul de experti4a al *amerei
.otarilor (ublici *lu= pe 2013 , ca 0aloarea de despa1ubire este de %&lei-mp.cca
/Euro-mp0-teren intravilan Beleacu(localitate satelit a municipiului *lu=-.apoca
, fata de 0aloarea trecuta asta4i in anexele din raportul de experti4a al *amerei
.otarilor (ublici *lu= pe 2013 care este de minim 2%lei-mp , ca 0aloarea de
despa1ubire este de 22lei-mp.cca &Euro-mp0-teren ara+il :ureni(localitate sat
a =udetului *lu= , fata de minimul posi+il pentru un teren ara+il din !udetul
Clu! intra0ilan (loc *hinteni adica 32lei-mp si minimul posibil pt un teren
extra0ilan din ,udetul *lu= , care este de 1&lei-mp .loc1Camarasu0 0alori
0alabile asta4i conform raportului de experti4a pentru *amera .otarilor (ublici *lu=
pe anul 2013.
(uristii de la C"AD"R , daca ar ' apelat si ei la 'rma Expertus ar ' reusit
sa *aca o semni'cativa economie la +u,etul central , dar probabil ca au stiut
ca experti$a Camerei "otarilor Pu+lici Clu! 0alabila pe 2013 este o experti$a
*acuta doar pentru u$ul +ene'ciarului(pentru stabilirea taxelor de catre notarii
publici din =ud *lu= si ca asa cum textual scrie in aceasta experti4a 5 nu este
adecvat ca valorile estimate sa 'e utili$ate ca referinta pentru alte scopuri
decat cele mentionate in raport ,mai ales sa nu 3e utili4ate in procesele de
expropriere B care repre4inta ca$uri speciale de trans*er al dreptului de
proprietate1
/esi4and aceste aspecte in ba4a liberului acces la informatii publice am solicitat
*onsiliului ,udetean *lu=(anexa x sa ne puna la dispo4itie in copie xerox mai multe
documente (raportul initial de experti4a pe ba4a caruia a fost declansata procedura
de expropriere a tuturor imobilelor aEate in coridorul de expropriere , raportul
reali4at de "xpertus si contractul , precum si alte documente pe care *onsiliul
,udetean *lu= nu a bine0oit sa le a3se4e pe pa1ina de internet B lucru obli1atoriu
prin le1e.%n incercarea de a ni se in1radi liberul acces la informatii am fost
informati ca toate aceste documente in copie xerox costa 3%32 lei(anexa x
deoarece conf hot 307;2012 o copie xerox la *onsiliul ,udetean *lu= costa 2 lei-pa,
5 adica cat 3mp-teren conform experti4ei "xpertus , omitand sa spuna ca
aceste tarife se aplica pentru acte aEate in arhi0a si ca pentru acte de interes public
o copie costa 1&lei-pa, adica cat pentru 3mp-teren conform experti4ei
"xpertus (anexa x .
)ot o pre0edere le1ala pe care *onsiliul ,udetean *lu= nu o respecta, este de a
posta pe pa1ina proprie de internet ,in calitate de EEPRAPRIA:AR) 4otararile
individuale de sta+ilire a despa,u+irilor din asa numita etapa %-a de
expropriere ..e punem intrebarea de ce F .#are pentru a nu 3 public ca si in etapa
I-a din cele >0 parcele expropriate la valoarea de 78lei-mp ,pentru cca 2
parcele exista procese prin care proprietarii au considerat ca aceasta suma nu
repre4inta o !usta despa,u+ire) deoarece si la momentul actual valoarea de
piata a terenurilor in Clu!-"apoca , al doilea oras ca importanta din tara,este
unde0a la un minim de cca %Euro-mp ,indiferent de 4ona terenului , sau mai
sunt si alte aspecte pe care *onsiliul ,udetean *lu= incearca sa nu le faca publice F
%n le1atuara cu aceasta @ot 38&-33 iunie 23% , persoanele afectate si care s-au
tre4it dintr-o data ca valoarea de despa,u+ire va ' de 6 ori si de / de ori
mai mica (fara sa 3e anuntati pe cale le1ala au facut plan1ere prealabila pe le1ea
conteciosului administrati0 prin care au solicitat , citam : deoarece prin
noti'carea trimisa in data de 20.0>.2013 am *ost in*ormat cu pri0ire la intentia
d0s de a-mi expropria imo+ilul @. in suprata de @. , iar in anexa trimisa in
dreptul imobilului meu scrie S<MA DE P=A:A @.. , noti3care in urma careia eu am
adus actele necesare pentru continuarea procedurilor de expropriere si in urma
careia eu nu am mai apelat la pre0ederile art.8 alin(2 din +e1ea nr.2>>;2010 prin
care expropriatul are dreptul de a cere o suma de plata mai mare ) in vederea
sta+ilirii unei !uste despa,u+iri , si chiar 0-am intrebat 0erbal daca acum
tre+uie sa 0a spun un nr. de cont in care sa virati S<MA DE P=A:A sau mai
incolo , plan1ere prealabila prin care solicita abro1area acestui act si re0enirea la
0alorile initiale de despa1ubire(anexa ' .(reci4e4am ca la aceste plan1eri
prealabile nu exista momentat nici un raspuns .
%n urma acestei hotarari 38&-33iunie 23% noi proprietarii expropriati de=a
dar *ara +ani alocati,(fara deci4ie de expropriere stiind ca prin acesta hotarare
*onsiliul ,udetean *lu= incearca datorita lipsei de fonduri sa modi'ce in mod
ile,al in timpul unor proceduri de!a declansate (doar deci4ia de expropriere se
poate da pe etape si asta in ca4uri =usti3cate B lipsa din start a banilor nu este o
=usti3care, valoarea de despa,u+ire a terenurilor noastre(este 0orba de sute
de hectare si de sute de proprietari implicati am or1ani4at manifestari de strada si
am initiat discutii cu repre4entantii *onsiliului ,udetean *lu= , discutii care au ramas
fara nici un re4ultat, cei de la consiliu sustinand ca respecta strict le1ea si ca daca
suntem nemultumiti a0em calea =ustitiei. %n paralel la mediile de informare B presa B
au declarat :chiar ne pare rau de terenurile noastre ca au aceste 0alori , dar chiar
astea sunt 0alorile lor , pai 0oi nu 0edeti ca nu mai sunt culti0ate , ca sunt batatorite
de camioanele constructorului , ca nu mai putem sa le aratam tran4actii pe aceste
terenuri la 0alori competiti0e (ce tran4actii daca in actele noastre de la cadastru
este trecut B coridor expropriere ./-a a=uns la situatia aberanta in care un
proprietar primeste pentru 2mp-teren in Clu!-"apoca(sau Apahida cum
sustine expropriatorul suma de 836 lei .
(robabil ca pentru ultimele parcele care se 0or expropria in ultima etapa (oare ce
numar de etapa de expropriere *onsiliul ,udetean *lu= nu 0a mai acorda drept
!usta despa,u+ire nici un leu sustinand ca # nu vedeti ca trec avioanele la
3m de teren ce valoare de despa,u+ire mai doriti
.oi am reusit in data de 06.07.2013 sa stopam pentru moment adoptarea
deci4iei de expropriere ,insa in data de 3317123% prin @ot 2%2-33 iulie
23%(anexa x aceasta hotarare a trecut prin 0ot ,desi unii consilieri probabil 3ind
un pic mai atenti la do0e4ile pe care noi le-am pre4entat au preferat sa se abtina de
la 0ot .
(reci4am ca prin adoptarea acestei deci$ii de expropriere (?ot 232;11 iulie
2013 sirul de incalcari ale le1ilor in 0i1oare continua,deoarece la momentul
actual(tot datorita lipsei de *onduri pentru exproprieri sunt proprietari de terenuri
care nu au *ost expropriati(probabil 0or 3 expropriati in etapa ..'.. dar care nu
mai au cum sa a=un1a la proprietatea lor , precum si proprietari carora li se
expropria4a de exemplu 2000 sau 3000 mp dar le lasa si un rest de teren
neexpropriat de cati0a 4eci de mp si ca de asemenea in tabelul cu terenurile
expropriate,la un moment dat, nu mai apare scris si cate,oria terenului ( care
este teren construi+il si pentru care *onsiliul ,udetean *lu= a uitat sa mai
comande experti$a la Expertus.
De asemenea pentru ca totul sa se inc4eie in con*ormitate cu le,ea
Consiliul (udetean Clu! ) in urma deci$iei de expropriere adoptata in data
de 3317123% )prin @ot 2%2-3317123% convoaca proprietarii sa se
pre$inte la comisie pentru a semna procesul ver+al ) prin scrisori
recomandate care au *ost trimise in data de 817123% sau 317123%
.anexa x0 moment in care 4ot 2%2-33 iulie 23% nici nu era macar adoptata
.asta deoarece si,ur Consiliul (udetean Clu! credea ca in data de
817123% aceasta 4otarare se va adopta0 1"ici in acest moment Consiliul
(udetean Clu! nu respecta le,ea deoarece in aceste convocari nu se *ace
re*erire la imo+il ) supra*ata si la valoarea de despa,u+ire acordata )
proprietarii 'ind c4emati sa semne$e procesul ver+al *ara sa 'e corect
in*ormati ce urmea$a sa semne$e.anexa x

(reci4am de asemenea ca valoarea lucrarilor a*erente acestui proiect
creste de la o $i la alta,conform documentatiei din studiul de
fe4abilitate.*itam:#natura terenului de *undare se incadrea$a in cate,oria
,eote4nica % 5 ceea ce corespunde unui risc ,eote4nic ma!or , au aparut
#circumstante neprava$ute privind consolidarea suplimentara a terenului
de *undare (anexa x , ca de=a pista betonata se de1radea4a datorita apei din
raul /omes (care se in3ltrea4a , rau /omes care trebuie de0iat dar nu se stie in ce
etapa.
Domnule Prim Ministru Victor Ponta )
<ata de cele redactate in acest memoriu , noi, #expropriatii *ara vina, 0a
solicitam sa 0eri3cati aceste fapte si sa luati masurile le1ale care se impun
(inclusiv alocarea de *onduri pt ca acest proiect de extindere a Aeroportului
*lu=-.apoca sa poata 3 dus la bun sfarsit si sa nu insemne pentru /tatul $oman
procese inaintate de proprietari pentru #!usta si preala+ila despa,u+ire ,la cele
mai inalte instante de =udecata atat in tara cat si la ni0elul &niunii "uropene.
Va multumim)
#Grupul de Initiativa al Proprietarilor Someseni-Exproprieri-Aeroport
(membru $usu $adu /andu , *lu=-.apoca , /tr.*apitan Ari1ore %1nat .r.1>
.#)A :toate documentele la care se face referire sunt documente o3ciale ,
memoriul(impreuna cu toate anexele se 0a trimite si in scris , dar si in format
electronic (ca atasament la email , in cursul 4ilei de maine (datorita 0olumului
mare de documente, documentele se 1asesc postate si pe pa1ina de facebooD
/omeseni."xproprieri.Aeroport