Sunteți pe pagina 1din 5

Diferen iere fonetic i grafic a sunetelor R i L

PROIECT DE TERAPIE LOGOPEDIC


Data: 20.03.2009
Unitatea: coala General Nr. 20 Arad
Obiectul: Logopedie
Tulburarea de limbaj: Tulburare de pronunie - dislalie
Tipul de terapie: Terapia rotacisului
Etapa terapiei: !i"erenierea sunetelor
Tema activitii: !i"erenierea sunetelor cu punct de articulare apropiat
!ubiectul: !i"erenierea "onetic #i gra"ic a sunetelor $ #i L
!c"pul activitii: %orarea deprinderii de articulare corect a sunetelor
Tipul de lecie: corecti&-terapeutic
Pr"punt"r: 'ossu $ucsandra
Obiective #enerale:
( !i"erenierea sunetului $ de L prin pronunia lor corect) *n silabe) cu&inte #i propo+iii
scurte.
( !i"erenierea sunetului $ de L prin recunoa#terea si reproducerea corect *n scris-citit a
acestor litere.
( !e+&oltarea au+ului "oneatic.
Obiective "perai"nale
,-: . pronune corect sunetele $ #i L
,2: . identi"ice po+iia sunetelor $ #i L *n cadrul cu&/ntului 0la *nceput) la i1loc) la
s"/r#it23
,3: .a pronune #i s scrie corect cu&inte care conin sunetele $ #i L) di"ereniindu-le clar
prin "orarea paronielor3
,4: . "ore+e corect propo+iii cu cu&inte paronie care conin sunetele $ #i L3
,5: .a identi"ice si sa di"erenie+e "oneele $ #i L in cu&inte date) care conin at/t una
dintre aceste consoane) c/t #i abele) in po+iie iniiala) ediana si "inala.
$et"de %i pr"cedee didactice: deonstraia) e6erciii) coparaii) etoda "onetic
analiticosintactic
$ijl"ace de &nvm'nt: oglinda logopedic) "i#iere po7er point) iagini colorate
repre+entati&e literele 8r9 #i 8l9) tabla de plut) ) "i#e de lucru ) :! educati& 8Al"abetul9.
$aterial bibli"#ra(ic
;oldan) < 0-99=2) Ghidul pronunrii corecte la copii) >d. Le?ton) @alu.
GAerle) 0200B2) i eu &reau s &orbesc corect. <inigAid logopedic) >d. Cprieria Ardeaulul)
:lu1-
Napoca.
<u#u 0coord2 0-99=2) Terapia tulburrilor de limbaj) >!D ;ucure#ti.
Engureanu) ! 0-99B2) Compediu logopedic colar) >d >urostapa) Tii#oara.
Fer+a) 020032 Tratat de logopedie) &ol C) >ditura %undaiei 'uanitas) ;ucure#ti.
-
!i"ereniere "onetic #i gra"ic a sunetelor $ #i L
DE!)*URAREA ACTI+IT,II TERAPEUTICE
-. !EC+E/TA
DIDACTICA
ACTI+ITATEA
PRO)E!ORULUI
ACTI+ITATEA
ELE+ILOR
$ETODE
DIDACTICE
$I0LOACE
I/+ATA$A/T
-. $"ment
Or#ani1at"ric
-.olicit salutul
ele&ilor.
-.e pregte#te
grupa de ele&i
pentru acti&itatea
terapeutica.
->le&ii salut
pro"esorul si se
pregatesc pentru ora
de terapie.
:on&ersaia
2.Captarea
Atentiei
.e pre+inta di"erite
iagini a cror
denuire conine
at/t sunetul $) c/t
#i sunetul L.
.e solicita gruparea
acestora pe dou
coloane.
>le&ii denuesc
iaginile si obser&a
ca acestea conin
sunetul $) dar si
sunetul L.
>le&ii sortea+
iaginile care
conin pe $ #i L.
:on&ersatia
,bser&atia
>6erciiul
Danou de pluta
Cagini care
conin sunetul $
#i L 0ane6a -2
3. C"municarea
"biectivel"r
terapeutice
Ast+i &o *n&a
s *l di"erenie pe
8$9 de alte sunete
cu care se poate
con"unda: 8L9
>le&ii sunt ateni #i
*neleg obiecti&ul
terapeutic :on&ersaia
4.Terapia
Generala
.olicita ele&ilor s
reali+e+e e6erciii
de antrenare a
obilitii
organelor
aparatului "onoarticulator)
*n
special a
otricitii libii.
.e pronun
sunetele $ #i L) se
arat po+iia
"onoariculatorie
corect
0*n ca+ul sunetului
$) liba &ibrea+2
>le&ii e6ecuta
sarcinile cerute de
pro"esor : bu+ele
*ntinse) bu+ele
rotun1ite) liba
lopat) liba cup)
i#cri laterale #i
sus-1os ale libii)
#tergerea dinilor)
&ibrarea libii)
pronunia sunetelor.
!eonstratia
>6ercitiul
,glinda
logopedic
5.Terapia
!peci(ica
.olicita ele&ilor
pronunarea
de silabe-perecAi
directe #i in&erse care
conin
sunetele $ #i L.
>le&ii pronun
silabe directe)
in&erse care conin
sunetele $ #i L
!eonstratia
:oparatia
%isa de lucru nr.-
.olicita ele&ilor
pronuntarea) citirea
si apoi scrierea
>le&ii pronunta si
scriu un sir de
cu&inte paronie
,bser&atia
:oparatia
%i#iere po7er
point.
0"i#a de lucru nr
2
unor perecAi de
cu&inte paronie
care contin sunetele
$ si L in po+itie
initiala)ediana si
"inala.
care contin sunetele
$ si L in po+itie
initiala)ediana si
"inala)deprin+and
odul de "orare
al acestora.
>6ercitiul
!i"erentierea
22
.olicit ele&ilor
alctuirea de
propo+iii cu una
dintre perecAile de
cu&inte paronie.
>le&ii alctuiesc
dou propo+iii cu
cu&intele paronie >6erciiul
.olicita ele&ilor s
gseasc cu&iintele
cu sens opus care
conin "ie sunetul $
"ie sunetul L) "ie
niciunul dintre
acestea.
>le&ii gsesc
cu&/ntul cu sens
opus #i arcAea+
prin colorare
di"erit sunetul $
sau L.
,bser&atia
!eonstratia
>6ercitiul
%i#a de lucru nr.3
Dre+int ele&ilor
iagini ce coin
sunetele L #i $) #i
solicit ele&ilor
asablarea literelor
pentru a "ora
cu&intele.
>le&ii gsesc #i
asablea+ literele
construind corect
cu&/ntul >6erciiul
:! educati&
GAl"abetul9
.olicita ele&ilor
scrierea dup
dictare a unor
propo+iii bogate in
cu&inte care conin
sunetele $ #i L *n
po+iie iniial)
edian #i "inal.
>le&ii scriu dup
dictare propo+iii
bogate in cu&inte
care conin
consoanele $ si L
in po+iie iniiala)
ediana si "inala.
>6plicaia
>6erciiul
%isa de lucru nr.4
6.)inalul
Activitii
>&aluea+ te6tul
dictat #i aprecia+
des"#urarea orei
de terapie
>le&ii sunt ateni la
obser&aiile
pro"esorilor #i
*ncearc s se
autoaprecie+e.
>&aluarea
:on&ersatia
3
!i"ereniere "onetic #i gra"ic a sunetelor $ #i L
)i%a de lucru nr. -
.ilabe-perecAi directe #i in&erse care conin consoanele $ #i L:
$a H la3 re-le3 ri-li3 ro-lo3 ru-lu3 r-l
Ar- al3 er-el3 ir-il3 or-ol3 ur-ul3 r-l
Ara Hala3 ere-ele3 iri-ili3 oro-olo3 uru H ulu3 r-l
)i%a de lucru nr. 2
Dronuntarea) citirea si apoi scrierea unor paronie care conin sunetele $ #i L in
po+itie initiala) ediana si "inala:
Ra-la
Rac-lac
Far- &al
:ar-:al
:oroan- coloan
:re H cle
)i%a de lucru nr. 4
!ictarea unor propo+iii siple) bogate in cu&inte care conin sunetele $ #i L.
Lacriile *i curgeau pe obra1i.
Luni la ora trei ne *nt/lni cu Raluca.
Racul a ie#it la al.
4
!i"ereniere "onetic #i gra"ic a sunetelor $ #i L
Ane6a -
telefon pr jitur
sticl aripi
cal c prioar

floare
5