Sunteți pe pagina 1din 2

ISTORIA ROMÂNILOR

(PROBĂ OPŢIONALĂ)

CONŢINUTURI (varianta minimală)


Manualele de Istoria Românilor pentru clasa a XII-a, ediţia 1999
1. Constituirea statelor medievale: Transilvania, Ungro-Vlahia, Moldova,
Dobrogea.
2. Biserica şi Domnia, în secolele XV-XVII.
3. Constituirea şi consolidarea statului naţional modern, 1859-1881;
principalele instituţii – Monarhia, Parlamentul – şi partide politice*.
4. Unitate şi diversitate în România Mare. Etapele constituirii României
Mari. Unificarea politică şi administrativă. Diversitatea etnică,
confesională şi soluţiile politice.
5. Regimul politic între cele două războaie mondiale. Sfârşitul regimului
parlamentar şi al României Mari.
6. Regimul politic şi monopolul ideologic comunist**
7. Instituţiile statului de drept.
• Pentru candidaţii de la profilul umanist, specializarea Istorie-Ştiinţe Sociale,
sunt adăugate următoarele conţinuturi: Ideologie şi practici politice liberale;
Conservatorismul: Idei şi medii sociale.
• Pentru candidaţii de la profilul umanist, specializarea Istorie-Ştiinţe Sociale,
este adăugat următorul conţinut:

ISTORIE UNIVERSALĂ

*
Pentru candidaţii de la profilul umanist, specializarea Istorie-Ştiinţe Sociale, sunt adăugate următoarele
conţinuturi: Ideologie şi practici politice liberale; Conservatorismul: Idei şi medii sociale.
• Pentru candidaţii de la profilul umanist, specializarea Istorie-Ştiinţe Sociale, este adăugat următorul
conţinut: Secu
*
Securitatea şi represiunea politică.
CONŢINUTURI
Manualul de Istorie universală antică şi medievală pentru clasa a IX-a,
ediţiile 1997 şi 1998.
Autori: Ş. Pascu, A. Bodor, V. Boşcăneanu
1. Contribuţia popoarelor antice la făurirea civilizaţiei universale.
a. Forme de stat;
pp. 30-40
b. Cultura.
pp. 46-56
2. Civilizaţia medievală. pp.
104-111
3. Mişcări ideologice, sociale şi politice. Renaşterea artistică. Reforma.
pp.
119-
131
4. Lecturi. pp. 136-
137; 143
Manualul de Istorie universală modernă şi contemporană pentru clasa a
X-a, ediţiile 1997 şi 1998.
Autori: C. Mureşan, V. Vesa, V. Cristian
5. Iluminismul şi Revoluţia franceză. pp. 14-
16; 25-30
6. Cultura omenirii în epoca modernă. pp. 62-
70
7. Democraţie şi totalitarism în secolul XX. pp. 93-97;
118-124
8. Caracteristicile evoluţiei relaţiilor internaţionale după al doilea război
mondial. pp.
129-134