Sunteți pe pagina 1din 288

INTRODUCERE

Lucrarea reprezint o mbinare ntre noutile din teoria i metodica educaiei fizice colare i eperiena n domeniul educaiei fizice colare a doi
! practiceni"#
Caracterizat prin $i$tematizare i acce$ibilitate% coninutul $e adre$eaz tuturor profe$orilor de educaie fizic i $porti& din coli i licee% care dore$c
$'i mbuntea$c demer$ul didactic i n mod $pecial acelora care particip la eamene i concur$uri#

(utorii
)
CUPRINSUL CAPITOLELOR
Capitolul I
Componenetele principale ale procesului de nvmnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# Cunotine teoretice de $pecialitate#####################################################################################
*# Indicii morfolo+ici i funcionali##########################################################################################
,# Caliti motrice###################################################################################################################
-iteza##########################################################################################################################
Capacitile coordinati&e .ndem/narea0#####################################################################
1ora############################################################################################################################
Rezi$tena####################################################################################################################
2upleea########################################################################################################################
3# Deprinderi i priceperi motrice###########################################################################################
Deprinderile motrice####################################################################################################
4riceperile motrice#######################################################################################################
Capitolul II
Principiile de instruire din educaie "i#ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# 4rincipiul intuiiei##############################################################################################################
*# 4rincipiul participrii contiente i acti&e##########################################################################
,# 4rincipiul acce$ibilitii cunotinelor################################################################################
*
3# 4rincipiul $i$tematizrii i continuitii##############################################################################
5# 4rincipiul n$uirii temeinice##############################################################################################
Capitolul III
$etodele de instruire n educaie "i#ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# 6etode &erbale##################################################################################################################
*# 6etode intuiti&e#################################################################################################################
,# 6etoda eer$rii##################################################################################################################
Capitolul I%
$otricitatea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# 6otricitatea n perioada antepubertar . 7 8 )9 ani 0
*# 6otricitatea n etapa pubertar . )9 8 )3 ani0
,# 6otricitatea n etapa adole$cenei . )3 8 ): ani0
Capitolul %
Proiectarea &i plani"icarea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# 4roiectarea didactic n educaie fizic####################################################################################
*# 4lanificarea in$truirii n educaie fizic###################################################################################
4lanul anual . ealonarea anual a unitilor de n&are%eemple0################################################
4lanul calendari$tic $eme$trial.eemple0#########################################################################################
4roiectul unitilor de n&are.eemple0#########################################################################################
Capitolul %I
Lecia de educaie "i#ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# Tipolo+ia leciei de ducaie fizic############################################################################################
*# 2tructura lecieie de educaie fizic########################################################################################
,
,# 4roiectarea didactic . eemplu plan de lecie0#####################################################################
3# Or+anizarea cla$ei##################################################################################################################
5# Conducerea cla$ei###################################################################################################################
7# 6oti&area ele&ilor pentru participare la lecia de educaie fizic##########################################
;# 4articularitile leciei de educaie fizic################################################################################
)# 4articularitile leciei de educaie fizic n n&m/ntul primar####################################
*# 4articularitile leciei de educaie fizic n n&m/ntul +imnazial#################################
,# 4articularitile leciei de educaie fizic n n&m/ntul liceal########################################
3# 4articularitile leciei de educaie fizic de$furate n aer liber% pe timp fri+uro$############
5# 4articularitile leciei de educaie fizic de$furate n $paii impro&izate din interior% pe
timp fri+uro$########################################################################################################################
:# E&aluarea n educaie fizic#######################################################################################################
)# Criteriile de e&aluare############################################################################################################
*# 6etodele de e&aluare#############################################################################################################
Capitolul %II
'ocurile de mi&care n lecia de educaie "i#ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# Con$ideraii +enerale#################################################################################################################
*# Cerinele metodice +enerale######################################################################################################
,# Locul% rolul i de$crierea principalelor <ocuri de micare n lecia de ducaie fizic################
3# =ocuri folo$ite n &eri+a ! or+anizarea colecti&ului de ele&i"###################################################
5# =ocuri folo$ite n &eri+a ! pre+tirea or+ani$mului pentru efort"#############################################
7# =ocuri pentru dez&oltarea &itezei############################################################################################
;# =ocuri pentru dez&oltarea ndem/nrii####################################################################################
:# =ocuri pentru con$olidarea i perfecionarea deprinderilor de baz############################################
># =ocuri pentru con$olidarea i perfecionarea deprinderilor utilitar aplicati&e##############################
)9# =ocuri pentru dez&oltarea forei############################################################################################
3
))# =ocuri pentru dez&oltarea rezi$tenei #####################################################################################
Capitolul %III
Curriculum la deci#ia &colii n educaia "i#ic &colar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# ?n&m/ntul primar i +imnazial#################################################################################################
*# ?n&m/ntul liceal########################################################################################################################
,# 4ro+rama de opional#####################################################################################################################
3# 6$uri pentru creterea an$elor de acordare a orelor din CD2% la educaie fizic######################
Capitolul I(
Ansam)lu sportiv &i orele pentru pre*tirea "ormaiilor repre#entative!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capitolul (
+ocumente pentru comisia metodic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# Do$ar comi$ie metodic####################################################################################################
*# 4ortofoliu profe$or########################################################################################################################
Capitolul (I
Comple,e de e,erciii pentru de#voltate "i#ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# Comple de eerciii libere#########################################################################
*# Comple de eerciii la $cara fi#############################################################################################
,# Comple de eerciii cu partener#############################################################################################
3# Comple de eerciii cu ba$toane############################################################################################
5
5# Comple de eerciii la banca de +imna$tic##########################################################################
Capitolul (II
$etodica nvrii principalelor elemente acro)atice din *imnastic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capitolul (III
$etodica nvrii pro)elor din atletism!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)# 4robe de aler+are#####################################################################################################################
*# 4robe de $rituri###########################################################################################################################
,# 4robe de aruncri######################################################################################################################
Capitolul (I%
$etodica nvrii principalelor procedee te-nice "olosite n atac din .ocurile sportive
)# -olei
*# @andbal
,# Aa$cBet
3# 1otbal
7
/0I+ PENTRU PRO1ESORII +E EUCA2IE 1I3ICA SI SPORT
I!
CO$PONENTELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI +E IN%AT4$ANT
Componente principale ale proce$ului de n&m/nt la educaie fizicC
' cuno$tine teoretice de $pecialitateD
' indici morfolo+ici i functionaliD
' caliti motriceD
' deprinderi i priceperi motriceD
' obinuinteD
' atitudini con$ecuti&e practicrii eerciiilor fizice i elemente din celelalte laturi ale educaieiD
5!CUNO6TIN2E TEORETICE +E SPECIALITATE
DefiniieC ! reflectarea in con$tiina celor ce practic eerciii fizice 8 $ub forma unor percepii% reprezentari% re+uli% principii 8 a fenomenelor proprii
acti&itai de educaie fizic i $port% precum i a interdependenei ace$tora"# . I#Eiclo&an% )>;*0#
?n educaie fizic% alaturi de n&area motric% are loc un proce$ de in&are co+niti&% con$t/nd din dob/ndirea cunotinelor teoretice din domeniul
educaiei fizice#
;
4rincipalele cate+orii de cunotine teoretice care pot fi tran$mi$e in proce$ul practicrii eerciiior fizice $unt . FB# 6itra% (# 6o+o% )>:9% E# 1irea%
)>:3% FB# C/r$tea% )>>>% 6# 2tane$cu% *99*% 2# Eerbnoiu% *9930C
' ar+umente pri&ind importana practicrii eerciiilor fiziceD
' denumirile principalelor $e+mente ale corpului uman% a +rupelor mu$culare i articulaiilorD
' elemente pri&ind poziiile% planurile i po$ibilitile de micare ale $e+mentelor corpuluiD
' elemente minimale pri&ind efortul de natur p$iBo' fizic . parametrii% doGare% etc#0 i ecoul $au la ni&el funcional . frec&en re$piratorie% i
frec&en cardiac0D
' re+ulamente de practicare a di$ciplinelor $porti&eD
' denumirea elementelor i procedeelor teBnice% a actiunilor tactice $pecifice anumitor di$cipline $porti&eD
' re+uli pri&ind conceperea% or+anizarea i de$furarea% n condiii de eficien% a acti&itii de practicare a eerciiului fizicD
' re+uli de i+iena indi&idual i colecti& care trebuie re$pectate nainte% n timpul i dup de$furarea acti&itii de eucaie fizicD
' re+uli de nutriie a$ociate efortului fizicD
' re+uli de alctuire a compleelor de influenare $electi& a aparetului locomotorD
' re+uli pri&ind mecani$mele de eecutare i eer$are a aciunilor motrice $pecifice acti&itii de$furateD
' recorduri% performane% per$onalitai din lumea $portuluiD
' elemente de i$toria i filozofia educatiei fizice i $portului . olimpi$m% micare olimic% <ocuri olimpice etc#0D
' or+anizarea de ntreceri% competiii $porti&e etc#
$etodolo*ia "ormarii cuno&tinelor de specialitate!
(ce$te cunotine% $e formeaz de re+ul $imultan cu proce$ul de eer$are a eerciiilor fizice#
MetodeC eplicaia% dialo+ul% con&orbirea% epunerea#
?n aplicarea ace$tor metode trebuie $ $e in cont de C
' cate+oriile de cunotinte tran$mi$e
' particularitilor ele&ilor cu care $e lucreaz#
' temele i obiecti&ele leciei
CerineC
:
' atenie deo$ebit utilizrii unei terminolo+ii adec&ate
' tran$miterea unor indicaii metodice% n$oite de ar+umente lo+ice% care $ a<ute $ubiecii $ nelea+ utilitatea anumitor eerciii% a ordinii i
dez&oltrii lor
'&alorificarea optim a timpului alocat leciei pentru tran$miterea ace$tor cunotine
(ce$ete cunotinele de $pecialitate pot fi ncuite i n afara leciei de educaie fizic% C
' diri<at7 prin temele pentru aca$ pe care le formuleaz profe$orul . ntocmirea de referate cu coninut $porti&0 $au prin recomandri pri&ind
&izionarea $au participarea la anumite competiii $porti&e#
' $pontan8 ca urmare a mediatizari fenomenului $porti&
9! IN+ICI $OR1OLO/ICI 6I 1UNC2IONALI
(&nd le+tur cu obiecti&ul prioritar referitor la dez&oltarea armonioa$ a or+ani$mului uman% indicii morfolo+ici i funcionali au o importan
deo$ebit# Obiecti&ul principal e$te obinerea unor indici $uperiori armonioi% n corelaie optim cu &r$ta $ubiecilor#
?ntre indicii somatici 'inalime% +reutate% perimetre% diametre i cei funcionali ai or+ani$mului 'frec&en cariac% frec&en re$piratorie% capacitate
&ital trebuie c ei$te un raport optim
4rofe$orul de educaie fizic trebuie $a cunoa$ca le+ile creterii i dez&oltrii.le+ea creterii i dez&oltrii a$imetrice% le+ea ritmului diferit de
cretere i dez&oltare% le+ea proporiilor%le+ea alternanei% le+ea maturaiei pubertare0 i efectele practicrii eerciiilor a$upra or+ani$mului% pentru a
putea ale+e un anumit coninut al in$truirii eficient##
$etodica de#voltrii indicilor mor"olo*ici &i "uncionali!
2e realizeazC
' n cadrul &eri+ii pri&ind influenarea $electi& a aparatului locomotor% inter&enind i n directia pre&enirii i corectarii unor atitudini fizice deficiente#
'pe parcur$ul leciei pot fi eecutete a$tfel de eerciii% cu caracter compen$ator $au pentru realizarea unei $tari de ncalzire optime a or+ani$mului pentru
eerciiile ce urmeaz a fi eecutate#
>
:! CALIT;2I $OTRICE
Calitaile motrice reprezint ! n$uiri ale or+ani$mului% concretizate n capacitatea de efectuare a aciunilor de micare cu anumii indici de for%
&itez% ndem/nare% rezi$ten !# . I#Eiclo&an% )>;*0#
Calitile motrice $unt de dou feluriC
' calitai motrice de bazC &itez% rezi$ten% for% capacitile coordinati&e.ndem/narea0% $upleeaD
' caliti motrice $pecifice anumitor ramuri $porti&e% reprezentate prin combinaii ale calitilor motrice de baz#
Orice act motric $au aciune motric implic n efectuarea lor toate calitile motrice% dar cu pondere diferit#
:!5! %ITE3A
Definiie 8 e$te ! capacitatea or+ani$mului uman de a eecuta acte $au aciuni motrice% cu ntre+ul corp $au numai cu anumite $e+mente . pari0 ale
ace$tuia intr'un timp c/t mai $curt% cu rapiditate . repeziciune% iueal0 maim% in funcie de condiiile ei$tente"#
Forme de manifestareC
a) Viteza de reacie. Reaciile motrice $unt de dou feluriC
Simple 8 con$tau in ra$pun$uri motrice la ecitani cuno$cui% dar care apar $pontan% inopinant.$tartul la probele de aler+are din atleti$m0 #
Complexe 8 implic elaborarea r$pun$urilor motorii% in $en$ul ale+erii% combinarii $au corectrii ace$toraD aciunea de r$pun$ nu a fo$t
eer$at n prealabil n acceai relaie cu $emnalulD r$pun$urile $unt n funcie de aciunile partenerilor $au ad&er$arilor% condiii de ntrecere
. n <ocuri $porti&e%$porturi &e contact0#
E$te dependent de urmtoarele elementeC
' apariia ecitaiei in receptor D
' tran$miterea pe cale aferentD
)9
' analiza $emnalului . care dureaz cel mai mult0D
' tran$miterea pe cale eferentD
' ecitaia mucBilorD
b) Viteza de execuie. ' capacitatea de a efectua un act $au o aciune motric% dar i mai multe a$emenea acte $au aciuni motrice ! $in+ulare"% adic
nerepetabile#
2e m$oar prin timpul care trece de la nceperea i p/n la ncBeierea eecuiei #
E$te determinat i de ni&elul n$ui$ii teBnicii de eecuie a deprinderilor i priceperilor motrice#
c) Viteza de repetiie(frecvena micrilor) ' capacitatea de a efectua aceeai micare ntr'o unitate de timp pre$tabilitD ea $e refer la micarile
ciclice.FB#C/r$tea%*9990
E$te condiionat deC
' tempoul micrii 'den$itatea micarii pe unitatea de timpD
' ritmul micrii ' periodicitatea repetarii micrii#
d) Viteza de deplasare. 8 reprezint capacitatea indi&idului de a parcur+e o di$tan c/t mai mare %n timp c/t mai $curt#
Gh.C/r$tea o con$ider o &ariant a &itezei de repetiie
e) Viteza de accelerare capacitatea de a atin+e ni&elul maim de manife$tare a &itezei %n timp c/t mai $curt.(I.iclovan,197!
f) Viteza in regimul altor caliti motriceC
' &iteza in re+im de for% numit i detent D
' &iteza in re+im de ndem/nareD
' &iteza in re+im de rezi$tenD
1actori ce condiionea# vite#a! E$te determinat de urmtoarele cate+orii de factoriC ner&o$% mu$cular% o$o$% p$iBic $i motric# 4onderea lor e$te
diferit n manife$tarea formelor &itezei#
"acto#ul ne#vos C
' rapiditatea cu care alterneaz proce$ele ner&oa$e fundamentale pe $coara cerebralC ecitaia i inBibiiaD
' coordonarea intramu$cular 8 $e refer la acti&itatea unitolr motorii cu o frec&en care $ permit accelerarea contraciei i relarii mucBilor
implicai n micareD
))
' cooronarea intermu$cular 8 realizat de centrii motori i reflectat n relaia dintre mucBii a+oniti i anta+oniti implicai n realizarea unei
micriD
"acto#ul muscula# C
' tipul de fibre din $tructura mucBiului . fibrele albe $unt fibre rapide0
' $ur$ele de ener+ie 8 $ub$tanele fo$fa+ene ei$tente la ni&el mu$cular . (T4% C40D
' fora mu$cularD
' ela$ticitatea mu$cular#
"acto# ososC
' lun+imea $e+mentelor
' nlime#
"acto#ul psihic C
'capacitatea de concentrare a ateniei
' ni&elul moti&aiei#
"acto#ul mot#ic$
'ni&elul de manife$tare a celorlalte calitai motrice. n $pecial fora 0
Procedee metodice de de#voltare < educare=FB C/r$tea *9990
)# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n tempou#i maximale% n condiii normale de lucru# (ce$ta e$te procedeul metodic cel mai frec&ent folo$it
pentru dez&oltarea &itezei#
'aler+area pe teren plat D
'pa$e $au driblin+ cu min+ea re+ulamentar pentru un <oc $porti& etc#
*# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n tempou#i sup#amaximale% folo$indu'$e condiii uurate de lucru#
'aler+are la !&ale" pe o pant uor nclinat%
' aler+are pe teren plat cu ecBipament mai uor
' pa$e $au driblin+ cu min+e mai u$oar dect cea re+ulamentar#
,# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n tempou#i su%maximale% n condiii uor n+reuiate de lucru
)*
aler+are la ! deal" pe o pant uor nclinat% etc##
3# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n tempou#i alte#native . ! maimale i $ubmaimale"% ! maimale i $upramaimale"% !$upramaimale 8
$ubmaimale"0% tempouri imprimate de factori eterni#
Cerine n in$truire. (#Dra+nea% )>>,% -#Tudor% )>>>0C
' durata eerciiilor de &itez trebuie $ fie circa 5 8 7 $ p/n la maimum 39 8 3, $D
' pauzele dintre repetri trebuie $ fie $uficient de lun+i pentru a permite re&enirea funciilor &e+etati&e% dar nu i reducerea $trii de ecitabilitate
optim la ni&elul $coarei cerebrale ca urmare a lucrului cu &itez maimD
' $ubiecii trebuie $ aiba $tructura eerciiilor bine n$uitD
' eerciiile pentru dez&oltarea &itezei $e &or planifica la nceputul leciilor% n condiiile unui $i$tem ner&o$ odiBnit i ale unui or+ani$m cu ni&el optim
de nclzire#
:!9 CAPACIT;2ILE COOR+INATI%E=>N+E$;NAREA?
Definiie@ Dup (#Dra+nea i (#Aota% termenul de ndem/nare% utilizat de muli autori n lucrrile de $pecialitate% pare re$tricti& n raport cu
bo+ia . compleitatea0 manife$trii ace$tor capaciti# (ceeai autori define$c capacitile coordinative ! un comple de caliti preponderent p$iBo'
motric% care pre$upune capacitatea de a n&a rapid micri noi% adaptarea rapid i efeicient la condiii &ariate% $pecifice diferitelor tipuri de acti&iti%
prin re$tructurarea fondului motric ei$tent"#
Forme de manifestare a capacitiilor coordinative. Capacitiile coordinati&e $e prezint $e prezint $ub urmtoarele formeC
1. Capacit&ile coo#dinative 'ene#ale$ nece$are n$uirii i efecturii tuturor actelor i aciunilor
motrice#
. Capacit&tile coo#dinative specifice$ e&ideniate n practicarea diferitelor ramuri i probe $porti&e#
),
(. Capacit&ile coo#inative )n #e'imul alto# calit&i mot#ice$ . n re+im de &itez% rezi$ten% for0
Factorii de condiionare a capacitilor coordinaative. E$te determinat de urmtoarele cate+orii de factori. (#Dra+nea% )>>,0C
5! )iolo*ici@
' mobilitatea proce$elor ner&oe$e fundamentale ecitaia i inBibiiaD
' &iteza de tran$mitere a impul$urilor ner&oa$e pe cile aferente i eferenteD
' calitatea analizatorilor implicai n recepionarea informaiilorD
' calitatea iner&aiei mu$culare care determin contracia i relaareaD
' &aloarea $ur$elor ener+etice ei$tente n or+ani$mD
9! motrici@
' ni&elul de dez&oltare a celorlalte caliti motrice . &itez% for% rezi$ten% mobilitate i combinaiile dintre ace$tea0D
' numrul i compleitatea deprinderilor motrice $tp/nite #
:! psi-olo*ici@
' capacitatea de anticipare a de$furrii micriiD
' anticiparea e&oluiei &iitoare a condiiilor n care $e eecut micarea
' calitatea proce$elor co+niti&e . percepii% reprezentri0D
' memoria . de $curt i lun+ durat0C
' +/ndirea rapid cu toate proce$ele $ale #
rocedee metodice de dezvoltare!educare.
)# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n condiii constante, e&ident ntr'un numr mare de repetri i ntr'un timp ndelun+atD
*# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n conditii complexe% n $en$ul creterii dificultilor de eecuie comparati& cu condiiile normale
'introducerea de unor acte $au aciuni motrice $uplimentare%
'micorarea $uprafeei de lucru% etc#
,# Efectuarea actelor i aciunilor motrice n condiii va#ia%ile% care $ pre/nt/mpine orice $ituaie &iitoare po$ibil#
'eer$are n $li de $port cu dimen$iuni diferite
'eer$are pe $uprafee diferite%etc
)3
"etodica dezvoltrii capacitilor coordinative #n cadrul educaiei fizice. Trebuie $ $e in cont de $tadiile creterii i dez&oltrii or+ani$mului
. =#HeinecI% )>>3D (#Dra+nea% )>>,D -#Tudor% )>>>0C
' ntre ,'7 ani $e &a in$i$ta a$upra n$uirii unui numr c/t mai mare de deprinderi motrice $impleD
' ntre 7 ')9 ani% accentul $e &a pune pe ameliorarea capacitii de coordonare $e+mentar%D precizia i orientarea $paio' temporal $e &or &or abordaD
' perioada )9 8 )3 ani $e caracterizeaz prin ameliorarea capacitii de n&are motric% manife$tat mai ale$ la ni&elul indicilor de $tocare a
informaiei i de difereniere temporalD $e &or aborda precizia i orientarea $paio' temporalD
' ntre )3 i ): ani% ca urmare a modificrilor proporiilor% creterii etremitilor% $e nre+i$treaz o $cadere a capacitii de coordonare $e+mentar%
mai ale$ n cazul micarilor compleeD
Cerine de care trebuie $ $e in $eama n proce$ul de dez&oltare a capacitilor coordinati&e C
)# abordarea capacitilor coordinati&e $e realizeaz la nceputul leciei de educaie fizic% ca i n cazul &itezei% pe fond de odiBn i nclzire
core$punztoere a or+ani$muluiD
*# nu $e recomand abordarea capacitilor coordinati&e i &itezei n cadrul aceleiai leciiD
,# ntre eerciii trebuie pro+ramate inter&ale de odiBn optime ca durat% care $ permit re&enirea marilor funcii ale or+ani$mului la &alori
adec&ate relurii efortului#
:!: 1OR2A
Definie$ reprezint ! capacitatea or+ani$mului uman de a realiza eforturi de n&in+ere% meninere $au cedare n raport cu o rezi$ten etern $au
intern% prin contracia uneia $au mai multor +rupe mu$culare"# . (# Dra+nea% )>>,0#
Formele de manifestare ale forei$ (utorii care au abordat acea$t calitate motric% in funcie de formaia profe$ional% prezint o $erie de criterii de
cla$ificare% cum ar fiC
)# In funcie de masa muscular implicat$
)5
' "or *eneral < cu participarea principalelor +rupe mu$culareD
' "ora local < cu participarea a una $au c/te&a +rupe de mucBiD
*# ?n funcie de activitatea prestatC
' "or *eneral < $olicitat n +eneral de acti&itatea cotidian a indi&iduluiD
' "or speci"ic < dez&oltat de actele motrice implicate ntr'un anumit tip e acti&itate#
,# ?n funcie de lucrul mecanic efectuat$
' "or dinamic=i#otonic? < apare atunci c/nd prin contracie mu$cular $e efectueaz lucrul mecanicD $e $ubmparte nC
A fo#& maxim& . cea mai mare for care poate fi dez&oltata de $i$temul neuromu$cular%
n cadrul unei contractii mu$culare0%
A fo#&* vite+& . capacitatea $i$temului neuromu$cular de a n&in+e o rezi$ten cu cea
mai mare &itez de contracie po$ibil0%
A#e+istena * fo#a dinamic& . capacitatea mu$cular de a rezi$ta la obo$eal n efortul de
lun+ durar0D
' "or static < apare n condiiile contraciei izometrice% fr efectuarea de lucru mecanic% ci doar cu dez&oltare de ten$iune internD
' "or mi,t 8 pentru n&in+erea rezi$tenei alterneaz contraciile mu$culare $tatice cu cele dinamice#
3# ?n funcie de modificrile care apar la nivelul fibrelor musculare n timpul contraciei $e poate &orbi de$preC
' "or i#ometric . $tatic0 8 mucBiul nu i modific lun+imeaD
' "or pliometric . n re+im de cedare0 8 cu creterea lun+imii fibrelorD
' "or miometric . n re+im de n&in+ere0 8 cu $curtarea lun+imii totale a fibrelor mu$culare#
5# Raportat la greutatea corporal, $e poate &orbi de$preC
' "ora a)solut < c/nd fora dez&oltat nu ia n con$iderare +reutatea corporalD
' "ora relativ < c/nd fora dez&oltat e$te raportat la +reutatea corporal #
7# ?n funcie de combinarea cu alte caliti motrice$
' "ort n re*im de vite# = "or e,plo#iv?8
' "or n re*im de re#isten8
' "or n re*imul capacitilor coordinative!
)7
Factori ce condiioneaz fora. C
' "actori centrali@
Acapacitatea de concentrare a proce$elor ner&oa$e fundamentaleD
A capacitatea de coordonare a mucBilor . coordonare intramu$cular% coordonare intermu$cular0D ni&elul tonu$ului mu$cularD
' "actori peri"erici@
'diametrul mucBiului implicat n contracie . +ro$imea% $eciunea tran$&er$al a fibrei mu$culare e$te direct proporional cu &aloarea forei0D
' lun+imea mucBiului i un+Biului dintre $e+menteD
'&olumul mucBiuluiD
'$tructura mucBiului . prezena fibrelor rapide fazice fa&orizeaz dez&oltarea forei0
' rezer&ele ener+etice . cantitatea de (T4 i C40D
' "actori psi-ici@
A moti&aia%
A $tarile emoionale
'concentrarea ateniei%
' &oina
' "actori metodici@
A inten$itatea contraciei mu$culareD
A durata $au amplitudinea contraciei mu$culareD
' "actori de mediu@ radiaiile ultra&iolete fa&orizeaz aciunea +landelor $uprarenale% care mobilizeaz Bormonii $euali ma$culiniD
rocedee metodice de dezvoltare! educare.
a? 4rocedeul ! cu *reutiB . inclu$i& propriul corp0C
a! 5! C#e,te#ea continu& a ncrcturii% raport/ndu'$e totul la po$ibilitile maime pentru eerciiul re$pecti&# Dac &rem $ facem mai multe repetri
n aceeai acti&itate% atunci rate de cretere a ncrcturii &a fi mai mic . de eemplu 5JC 79J ' 75J ' ;9J etc#0# Dac &rem $ facem mai puine
repetri n aceeai acti&itate% atunci rata de cretere a ncrcturii &a fi mai mare . de eemplu )9JC 79J ' ;9J ' :9J etc#0#
);
a! 9! C#e,te#ea ,i desc#e,te#ea continu& a ncrcturii# La acea$t &ariant# Rata de cretere i de$cretere a ncrcturii trebuie $ fie aceeai# 2e
folo$e$c cel puin urmtoarele doua modalitiC
A aceeai mrime a ratei . de cretere i de$cretere0 ca la &arianta anterioar% dar $e reduce la <umtate numrul repetrilor dintr'o lecieC
A &alori procentuale mult mai mici ale ratei . de cretere i de$cretere0 ca la &arianta anterioar% dar cu un numr de repetti mai mare#
a! :! -arianta metodic in t#epte.% $unt nece$are pentru formarea ei minimum dou repetri cu aceeai ncrctur . 79J ' 79JD 75J ' 75JD ;9J '
;9JD :9J ' :9J etc# $au 79J ' 79JD ;9J ' ;9JD :9J ' :9J etc
a! C! -arianta metodic n val. 2e bazeaz pe alternarea creterii i a de$creterii ncrcturii de la o repetare la alta# Re+ula principal ca $ $e formeze
! &alul" e$te ca ntodeauna rata de cretere $ fie mai mare dect rata de de$cretere# ?n funcie de diferena dintre cele dou rate de $e obin ! &aluri
mari" . cnd cele dou rate $unt apropiate &aloricC 79J ' ;9J ' 7*J ' ;*J ' 73J ' ;3J etc#%unde% ca eemplu% rata de cretere e$te de )9J% iar cea de
de$cretere de :J0% ! &aluri medii" . c/nd rata de de$cretere e$te <umtete 8 ca &aloare 8 din rata de cretere . 79J ' ;9J ' 75J ' ;5J ' ;9J ' :9J
etc#0 i ! &aluri mici" . c/nd ntre cele dou rate $unt mari diferene &aloriceC 79J ' ;9J ' 7;J ' ;;J ' ;3J ' :3J etc#% unde% de eemplu% rata de
cretere e$te de )9J% iar cea de de$cretere e$te de ,J#
)? 4rocedeul n ci#cuit
! Circuitul" 8 ca procedeu metodic 8 a fo$t creat pentru dez&oltarea' educarea forei principalelor +rupe mu$culare ale or+ani$mului uman de en+lezii
6or+an i (dam$on# Nu $e includ n circuit eerciii care $e adre$eaz ndem/nrii% &itezei% teBnicii% tacticii etc#
2e lucreazC
' frontal ' toi ele&ii efectueaz aceleai eerciii n aceeai ordine%
' pe +rupe ' care i $cBimb locul n $en$ul !acelor de cea$ornic"D
# Eerciiile trebuie $ ndeplinea$c cel puin patru condiiiC
'$ fie $impleD
'$ fie cuno$cute de $ubieciD
'$ $e cunoa$c po$ibilitile maime ale fiecrui $ubiect la eerciiile re$pecti&eD
'$ fie a$tfel di$pu$e% ca ordine de efectuare% nc/t $ nu $e an+a<eze $ucce$i& mu$culatura aceluiai
$e+ment corporal#
Dup numrul eerciiilor% circuitele pot fiC
):
' $curte% formate din 3 8 7 eerciiiD
' medii% formate din : 8 > eerciiiD
' lun+i% formate din )9 8 )* eerciii#
+o#area efortului fizic n cadrul ! circuitului"# Conform celor care l'au creat% ar fi funcional doar urmtoarea formul indi&idualizat de dozare a
efortului fizicC po$ibilitile maime la eerciiul re$pecti& $upra doi% plu$ rata de cretere#
4entru a fi po$ibil aplicarea unei a$emenea formule% trebuie $ $e lucreze cu puini $ubieci i $ $e di$pun de o baz material foarte bun#
?n lecia de educaie fizic nu $unt po$ibile ace$te condiii # 2'a a<un$ la efectuarea eerciiilor din circuit i a pauzelor dintre ace$tea ! contratimp"# De
re+ul% mai ale$ n educaia fizic% timpul de lucru e$te mai mic dec/t cel de pauz . *9 $ecunde lucru i ,9 $ecunde pauzD ,9 $ecunde lucru i 35
$ecunde pauz etc#0# 1oarte rar $e a<un+e la e+alitate ntre timpul de lucru i cel de pauz . )5 $ecunde lucru i )5 $ecunde pauzD *9 $ecunde lucru i *9
$ecunde pauz etc#0#
c? 4rocedeul izometriei
2e folo$ete pentru dez&oltarea ma$ei mu$culare % de re+ul dup )3 8 )5 ani#
Rezi$tena de n&in$ prin contracie mu$cular e$te imobil% deci impo$ibil de a fi depla$at . o bar fi% un zid con$truit% o Balter foarte +rea etc#0#
-u#ata contraciei mu$culare trebuie $ fie de )9 8 )* $ecunde# .au+a maxim& ntre contraciile mu$culare e$te de >9 8 )*9 $ecunde i trebuie $ fie
numai acti&# ?ntr'o lecie $e recomand $ $e efectueze a$e 8 opt contreacii izometrice% care $e pot repeta ntr 'o $ptm/n doar de dou trei ori#
d? 4rocedeul 4oKer ' Trainin+
2e folo$e$te pentru dez&oltarea forei eplozi&e% acion/ndu '$e prin trei +rupe de eerciiiC
' eerciii cu BaltereD
' eerciii cu min+ea umplut . ! medicinal"0D
' eerciii acrobatice
U n pro+ram de lucru% dup ntemeietorii procedeului% cuprinde )* eerciii% adic c/te patru din fiecare +rup# Deci $unt trei $erii ntre care $e face
pauz de trei 8 cinci minute# In fiecare $erie $e ncepe cu eecuia fiecrui eerciiu de c/te a$e ori# Dac &iteza de eecuie a eerciiilor e$te
core$punztoare% $e trece n aceai acti&itate la c/te )* repetri pentru fiecare eerciiu# C/nd $e con$tat c i cele )* repetri $e fac cu &itez
core$punztoare $e crete ncrctura . fa de po$ibilitile maime indi&iduale 0 i $e reia lucrul cu a$e i% apoi% cu )* repetri# Nu $e folo$ecte n lecia
de educaie fizic#
)>
e? 4rocedeul contraciilor mu$culare izotonice inten$e i rapide
2e mai numete i procedeul ! eforturilor dinamice" i $e folo$ete tot pentru dez&oltarea' educarea forei eplozi&e% adic a forei n re+im de &itez#
Eerciiile $e eecut cu amplitudine maim i ntr 8o manier c/t mai apropiat $au cBiar identic cu $tructura unor deprinderi $au priceperi motrice#
"? 4rocedeul eforturilor repetate p/n la refuz
E$te folo$it cu ncrcturi ale efortului fizic de ,5 8 39 J pentru nceptori i 55 8 79 J pentru a&an$ai# (re mare acce$ibilitate deoarece nu poate
produce accidente a$upra or+ani$mului $ubiecilor#
Eficiena lui e$te &izibil doar la ultimele eerciii% deci dup in$talerea obo$elii reale#
"etodica dezvoltrii forei #n cadrul educaiei fizice.
Cerine care trebuie re$pectate n proce$ul de in$truireC
' la &/r$ta precolar $e &a e&ita antrenementul de for pur . =#HeinecI% )>>*0D
' ntre 7'; i )9 ani% $e &or folo$i eerciii dinamice de dez&oltare a forei% e&it/ndu '$e cele $taticeD
' p/n n <urul &/r$tei de )) 8 )* ani% at/t la fete c/t i la biei% $e nre+i$treaz o e&oluie a$emntoare a indicilor de forD ace$t lucru rm/ne
&alabil doar p/n la acea$t &/r$t
' ntre )9 i )3')5 ani $e pot utiliza eerciii n care ncrctura e$te propriul corp $au +reuti de circa ) 8 * I+D p/na la &/r$ta de )3 ani% cuplul
for 8 &itez poate fi dez&oltat fr re$triciiD
' ntre )) i ), ani% +reutile cu care $e poate lucra $unt de maimum ,9J din +reutatea corpuluiD pe$te )3 ani% $e pot folo$i cBiar eerciii cu
ncrcturi ce depe$c +reutatea corporal a $ubiecilor. L# Aaro+a% )>:90D
*9
:!: RE3ISTEN2A
Definiie$ ' capacitatea or+ani$mului uman de a depune eforturi cu o durat relati& lun+ i o inten$itate relati& mare%menin/nd indici con$tani de
eficacitate optimD deci e$te capacitatea uman de a depune eforturi fr apariia $trii de obo$eal $au prin n&in+erea ace$tui fenomen#
.FB#C/r$tea%*9990
Forme de manifestare.
a! Dup ponderea participrii #n efort a grupelor musculare i a marilor funcii organice@
' Rezi$tena +eneral% ' aproimati& ;9J din +rupele mu$culare i $olicit/ndu'$e mai mult $i$temele ner&o$ central% cardio'&a$cular i
re$piratorD
' Rezi$tena $pecific% de dou feluriC
'#e'ional& . c/nd n efort $e an+reneaz ntre )L, i *L, din +rupele mu$culare 0
' local& . c/nd n efort $e an+reneaz mai puin de )L, din mu$culatur0#
%! Dup p#ocesele meta%olice care furnizeaz ener+ia @
' rezi$tena anaerob ' alactacid% pentru eforturile p/n n )9 $ecunde
lactacid pentru eforturile cuprin$e ntre )9 $ecunde i dou minute%
' rezi$tena aerob%% $pecific pentru eforturile pe$te dou minute
c! Dup du#ata efo#tului$
' /e+isten& de scu#t& durat ntre *')9 minute
' /e+isten& de du#at& medie ntre)9',9 minute
' /e+isten& de du#at& lun'& pe$te ,9 minute
d! Dup natu#a efo#tuluiC
' rezi$ten n efort cu inten$itate con$tantD
' rezi$ten n efort cu inten$itate &ariabil#
e! Dup modul de com%ina#e cu alte calit&i mot#ice$
' rezi$ten in re+im de &itezD
' rezi$ten n re+im de ndem/nareD
' rezi$ten n re+im de for . numit i rezi$ten mu$cular local0#
*)

Factorii de condiionare ai rezistenei. (%(#Dra+nea i colaboratorii *9970

Rezi$tena aerob e$te condiionat deC
"actori mor"olo*ici@
'tipul de fibre mu$culare 8 fibrele lente . roii0 $unt fa&orabileD
' cantitatea de mio+lobinD '
'numrul de mitocondriiD
"actori "i#iolo*ici@
'capilarizarea i re+larea perifericD
' capacitatea cardio&a$cular . -O* maim% debit cardiac% debit $i$tolic0 i pulmonarD
' coordonarea intra' i inter' mu$cularD
"actori meta)olici
Arezer&ele ener+etice . +lico+en i lipide0D
"actori psi-ici@ &oina% moti&aia#
Rezi$tena anaerob e$te determinat deC
tipul fibrelor mu$culare ' fibrele albe D
rezer&ele ener+etice 8 (T4% C4% +lico+enul mu$cularD
rezi$tena la acidoz% re$pecti& la acidul lactic acumulat intracelular i n $/n+e#
?n cazul ambelor tipuri de rezi$ten $e adau+ sta)ilitatea proceselor nervoase "undamentale
= e,citaia &i in-i)iia?%
rocedee metodice de dezvoltare! educare
a0 .#ocedee metodice %a+ate pe variaia volumului efo#tului fi+ic$
a#)# procedeeul eforturilor uniformeD intensitate constant& ,i c#e,te volumul. eprimat prin durat% di$tan% numr de repetri etc#0 n aceea$i
acti&itate $au de la o lecie la alta
**
a#*# procedeul eforturilor repetateD intensitetea constant& , da# c#e,te num&#ul de #epet&#i n aceeai unitate de efort . fie n aceeai acti&itate% fie
de la o acti&itate la altaD
%! .#oceee metodice %a+ate pe variaia intensitii efortului fizicC
b#)# procedeul eforturilor &ariabile% unitate de efo#t constant& , da# se modific& intensitatea% n $en$ de cretere i de$cretereC
b#*# procedeul eforturilor pro+re$i&e% unitate de efo#t constant& , da# se modific& intensitatea% numai )n sens de c#e,te#e . fie pe parcur$ul unitii
de efort% fie de la o unitate de efort la alta0#
c! .#ocedeul metodic 0cu inte#vale1, ca#e se %a+ea+& at2t pe va#iaia volumului, c2t ,i a intensit&ii efo#tului fizic#
-ariaia &olumului efortului fizic $e realizeau numai de la o acti&itate la altaD deci nu n aceeai acti&itate#
-ariaia inten$itii efortului% care e$te $emnificati& pentru ace$t procedeu metodic% $e realizeaz 8 dac e$te nece$ar 8 numai n aceeai acti&itate%
de la o repetare la alta a unitii de efort#
"etodica dezvoltrii rezistenei.(&.'einec(%)**+)
' copii i adole$cenii au o capacitate de efort anaerob redu$% de aceea $e &or folo$i metode de in$truire care $ $olicite capacitatea de efort
aerobD
' ntre ; i )9')) ani% $e &a &iza dez&oltarea rezi$tenei +enerale% prin eforturi de lun+ durat% n tempouri uniformeD
' capacitatea aerob crete pro+re$i& p/na la )9 8 )* aniD
' $e poate inter&eni a$upra ace$tei caliti motrice n primul $tadiu al pubertii% ca urmare a ei$tenei unor proporii optime ntre dimen$iunea
i +reutatea inimii% precum i cea a plm/nilorD
' n timpul copilriei i adole$cenei% metoda eforturilor continue e$te cea mai adec&atD $e &a e&ita metoda eforturilor repetate care $ includ
di$tane care $olicit +licoliza anaerobD
*,
:!D SUPLE2EA
Definiie$ ! Capacitatea unui $porti& e a eecuta micri cu mare amplitudie% n una $au mai multe articulaii prin el n$i $au $ub aciunea unor fore
etreme"# .=# HeinecI%)>>*0# Unii autori folo$e$& i termenul de mobilitate#
Formele de manifestare ale supleei. 1ormele de manife$tare . R# 6anno% )>;*0C
' supleea *eneral < eprimat prin intermediul mobilitii principalelor articulaii ale corpului
. centura $capular% coo 8 femural% coloana &ertebral0D
' supleea speci"ic 8 $olicitat n cadrul anumitor ramuri i probe $porti&e 8 aruncarea $uliei% not etc#D
' supleea activ < caracterizeaz amplitudinea maim a unei micri eecutete prin contracia mu$culaturii a+oni$ticeC
' supleea pasiv < caracterizeaz amplitudinea unei micri efectuate $ub afectul unei fotre eterne# Depinde de capacitatea de ntindere i de
relaare a mucBilor anta+oniti . D# @arre% )>;>% citat de C! Aota% )>>;0D
A supleea mi,t < manife$tat n condiiile de alternare a $upleei acti&e cu cea pa$i&#
Factori de condiionare ai supleei. 2upleea e$te determinat de un comple de factori morfo 8 funcionali din care fac parte.=#HeinecI%)>>30C
2tructura articulaiei 8 mobilitatea cea mai mare $e manife$t la ni&elul articulaiei coo 8 femuralC
' ma$a mu$cular% tonu$ul mu$cular% capacitatea de ntindere mu$cular% capacitate de ntindere a tendoanelor i li+amentelorD
' &/r$ta 8 la copii% mobilitatea e$te cea mai mare comparati& cu adulii i &/r$tniciiD
' $eul 8 per$oanele de $e feminin prezint o mobilitate mai mare dec/t cele de $e ma$culinD
' temperatura mediului ambiant 8 mobilitatea articular i ela$ticitatea mu$cular au &alori optime ntr'un mediu caldD
' obo$eala
' ritmul diurn 8 &alori $czute ale $upleei $e nre+i$treaz dimineaa comparati& cu amiaza#
"etodica dezvoltrii supleei. ?n proce$ul de in$truire de$tinat dez&oltrii $upleei $e &a a&ea n &edere urmtoarele a$pecte . =# HeinecI% )>>*0C
*3
' la &/r$ta precolar% ca urmare a particularitilor aparatului mu$culo 8 articular% nu $e impun eerciii $peciale de$tinate dez&oltrii eiD
' ntre 7 i )9 ani $e recomand creterea numrului de eerciii de$tinate mobilitii articulaiilor coo' femurale i $acpulo' BumeraleD
' $peciali$tii trebuie $ aib n &edere c ntre )9 i )3 ani mobilitatea $e amelioreaz doar n direciile n care $e inter&ine a$upra eiD
' n perioada pubertii% caracterizat printr'un pu$eu de cretere important% $e recomand $ $e inter&in a$upra mobilitii +enerale% dar $e &or
eerciiile care $ $upra$olicite aparatului locomotorD
C!+EPRIN+ERILE 6I PRICEPERILE $OTRICE
C!5 +eprinderile motrice
Definiie$ deprinderile reprezint ! abiliti dob/ndite care permit obinerea unor rezultate optime% cu maimum de $i+uran i minimum de cBeltuial
ener+etic"% A# Mnapp . )>7,0#
6# Epuran . )>>, 0 con$ider c deprinderile reprezint ! caliti ale actelor motrice n&ate% care prin eer$are dob/nde$c indici $uperiori de
eecuieC coordonare% precizie% &itez% uurin% pla$ticitate% automatizare"#
Caracteristici@
ADeprinderile $e n$ue$c n practica &ieii% mai ale$ n copilrie% $au n proce$e de in$truire $pecial or+anizate . educaie fizic% antrenament $porti&
etc#0#
' Deprinderile motrice $e n$ue$c prin repetri multiple% care au ca rezultat formarea le+turilor temporale% a $tereotipurilor dinamice i 8 ca atare ' a
#eflexelo# condiionate, n baza fenomenului fiziolo+ic al coneiunii dintre anumii centrii din $coara cerebral#
' 2unt condiionate de factori oboecti&i i $ubiecti&iCaptitudini motrice%moti&aia%ni&elul in$truirii
'Unele elemente $au pri ale deprinderilor motrice $e pot automatiza% %ceea ce permite economie de ener+ie ner&oa$ i ndreptarea ateniei
$ubiectului ctr rezultatele aciunii motrice
' Elementele componente ale unei deprinderi $e nlnuie$c lo+ic% depind unele de altele% $e combin raional#
'Deprinderile motrice $unt unice $i ire&er$ibile% adic nici o eecuie nu $eamn cu alta i elementele componente $e nlnuie$c ntr'un $in+ur $en$#
,tapele formrii deprinderilor motrice i principalele lor obiective(-../0rstea%+111)
a0 Etapele iniierii n bazele teBnice de eecuie a deprinderii motrice% n care $unt $pecifice urmtoarele principale obiecti&eC
*5
' formarea unei reprezentri clare a$upra deprinderii re$pecti&e% prin eplicaii i demon$traii n mod $peciali . ace$t obiecti& e$te identic cu
aa 8 numita faz de ! formare a ima+inii mentale"C
' formarea ritmului +eneral deeecuie cur$i& a deprinderii motrice re$pecti&eD
' de$compunerea deprinderii motrice% dac e$te nece$ar i po$ibil% n elemente componente i eer$area analitic a ace$toraD
' pre/nt/mpinarea $au corectarea +reelilor tipice de eecuie#
?n acea$t prim etap predomin &olumul efortului fizic#
b0 Etapa consolidrii deprinderii motrice% cu urmtoarele obiecti&e principaleC
' realizarea teBnicii de eecuie a deprinderii n concordan cu caracteri$ticile $paiale% temporale $i dinamice optimeD
' ntrirea le+turilor temporale prin eer$area deprinderii n condiii relati& i predominant con$tante% $tandardizate% fiind create premi$ele i
pentru eecutarea ace$teia n condiii &ariateD
' corectarea% cu prioritate% a +reelilor indi&iduale de eecuie a deprinderii motrice#
?n acea$t etap c#e,te #olul intensit&ii efo#tului fi+ic i al controlului $au autocontrolului ni&elului de eecuie a deprinderii motrice re$pecti&e#
c0 Etapa per"ecionrii deprinderii motrice% cu urmtoarele principale obiecti&eC
' $porirea &ariantelor de eecuie a fiecrei deprinderi% prin de$&/rirea procedeelor teBnice $pecificeD
' eer$area deprinderii motricecu precdere n condiii c/t mai &ariate i apropiate de cele nt/lnite n prectic% mai ale$ n cea competiional 8
$porti&D
' includerea deprinderii n nlnuiri de alte deprinderi motrice i eecutarea ace$tor ! combinaii" cu u$urin% cur$i&itate i eficien#
?n acea$t etap inter&ine i compleitatea efortului fizic la realizarea obiecti&elor propu$e# E$te etapa n care $e face i trecerea de la deprinderi
la priceperi motrice complee#
2ipurile sau categoriile de deprinderi motrice $e pot $tabili dup mai multe criteriiC
a0 Dup ni&elul automati+&#iiC
' deprinderi motrice elementa#e, care $unt complet automatizate%de$fur/ndu'$e $tereotip . mer$% aler+are %$ritur0#
' deprinderi motrice complexe% care $unt parial automatizate# . <ocurile $porti&e% +imna$tic% $arituri% lupte% aruncri0#
b0 Dup finalitatea folosi#ii$
*7
' Deprinderi motrice de %a+& si utilita#3 aplicative. Ele $unt folo$ite% cu precdere% n &iaa cotidian dar i n practicarea unor ramuri $au
probe $porti&e . mer$% aler+are% $aritur% aruncare' prindere% t/r/re% crare% e$caladare% traciune 8 mpin+ere% tran$port de +reuti' obiecte
etc#0#
' Deprinderi motrice specifice ramurilor i probelor $porti&e#
c0 Dup nivelul pa#ticip&#ii sistemului ne#vos la formarea i &alorificarea deprinderilorC
' Deprinderi motrice p#op#iu * +ise, care $e formeaz prin repetri $tereotipe% efectuate de foarte multe ori . +imna$tic% patina< etc#0#
' Deprinderi pe#ceptiv3 mot#ice% care $unt influenate% n formare i &alorificare% de ambian . $cBi% oin% tir cu talere0#
' Deprinderi inteli'ent mot#ice, care $unt influenate% n formare i &alorificare% de partenerii i ad&er$arii de ntrecere . bo% lupte% <udo% $crim
etc#0

C!9 Priceperile motrice
Definiie$ priceperea poate fi definit ! ca po$ibilitatea de a folo$i contient cunotinele i deprinderile motrice 8 eperiena motric n$uit anterior 8
n corelaii noi i n condiii $cBimbtoare"# . FB# 6itra% (# 6o+o% )>:90#
Reprezint rezultate ale n&rii motrice% care urmre$c &alorificarea capacitii intelectuale i motrice a $ubiectului% prin adaptarea ace$tora la
$arcini motrice noi#
2ipuri de priceperi motrice.4riceperile motrice $e mpart nC
' Priceperi elementare .! modaliti de aciune% n cadrul crora $e or+anizeaz un r$pun$ motric pe baza cunotinelor i a unor capaciti
motrice% n condiiile iniiale ale n&rii"0%
' Priceperi superioare .! caracterizate printr'o mare compleitate $tructural' functional% n+lob/nd cunotine teoretice% eperien per$onal%
deprinderi diferite% toate put/nd fi actualizate i mobilizate pentru rezol&area unei $ituaii complee i $cBimbtoare"#0 6# Epuran% )>;70#
2pecific priceperilor% elementare $au $uperioare e$te contientizarea $ituaiei i ale+erea celor mai adec&ate mi<loace% adaptate $ituaiei# 4riceperile
$uperioare $unt caracterizate printr'o mare compleitate funcional% n+lob/nd cunotine teoretice% eperien per$onal% deprinderi diferite

II
*;
PRINCIPIILE +E INSTRUIRE >N E+UCA2IE 1I3IC;
5! PRINCIPIUL INTUI2IEI
3olul intuiiei C
Intuiia pre$upune o cunoatere a realitii cu a<utorul $imurilor% analizatorilor% receptorilor or+ani$mului uman#
?n educaie fizic i $port% principiul intuiiei pre$upune $timularea a c/t mai multor analizatori% pentru a $e forma o ima+ine c/t mai eect de$pre ceea
ce $e n&a# La $ubiecii normali% cel mai $olicitat analizator e$te cel &iGual# La $ubiecii cu deficiene &izuale e$te $olicitatat analizatorul tactil# ?n proce$ul
de n&are motric e$te $olicitat foarte mult i analizatorul auditi&# ?n ace$te cazuri $e trece dincolo de treapta $enzorial a cunoaterii umane% $e trece la
treapta lo+ic% deoarece $e folo$ete limba<ul $pecific celui de al doilea $i$tem de $emnalizare#
"etodele intuitive$
Demon$traia' demon$trarea celor ce urmeaz $ fie n$uiteD
4rezentarea unor materiale . plane% diapoziti&e% $cBie% ca$ete &ideo etc#0 care redau ima+inea celor ce trebuie n&eteD
Ob$er&area eecuiei altor $ubieci% din acelai +rup $au din alte +rupuriD ob$er&area diri<at tematicD
/erine pentru respectarea principiului$
Urmrirea celor prezentate $ fie po$ibil% la ni&el optimal% tuturor $ubiecilor cu care $e de$foar acti&itateaD
2 nu fie folo$ite abuzi& modalitile prin care $e $timuleaz primul $i$tem de $emnalizare% fiindc n ace$t fel $e mpiedic ab$tractizarea i
+eneralizarea 8 proce$e ale +/ndirii foarte importante n educaie fizic i $port#
9! PRINCIPIUL PARTICIP;RII ACTI%E 6I CON6TIENTE
4aturile pe care le implic ace$t principiuC
*:
participarea contientD
participarea acti&#
/erine principaleC
2ubiecii trebuie $ fie contieni n pri&ina efectelor practicrii $i$tematice a eerciiilor fizice a$upra or+ani$mului propriu% dozrii preci$e a
efortului n funcie de particularitile indi&iduale i de obiecti&ele urmrite# Trebuie format la $ubieci o moti&aie puternic i corect pentru
practicarea eerciiilor fizice conform unor norme $au re+uli . pauzele dintre repetriD rolul condiiilor i+ieniceD factori naturali de clire a
or+ani$muluiD refacerea dup efort etc#0#
?nele+erea clar i memorarea actelor i aciunilor motrice% care $e n&a# 2ubiecii trebuie $ nelea+ mecani$mul de baz al eecuiei actelor i
aciunilor motrice care $e n$ue$c% concomitent cu memorarea ace$tui mecani$m#
6anife$tarea unei atitudini re$pon$abile a $ubiecilor pentru n$uirea materialului predatD
1ormarea capacitii $ubiecilor de apreciere obiecti& a propriului randament# E$te &orba de capacitatea de apreciere corect a propriilor eecuii i
rezultate 8 capacitatea de autoapreciere obiecti&#
:!PRINCIPIUL ACCESIEILIT;2II
-eneraliti
4rincipiul acce$ibilitii $ubliniaz nece$itatea de$f$urrii acti&itilor de practicare a eerciiilor fizice n funcie de particularitile $ubiecilor
. &/r$t% $e% ni&el de pre+tire0#
5ciunile celui care conduce in$truireaC
$elecionarea cu atenie a $timulilor% a eerciiilor fiziceD
$tabilirea unei dozri core$punztoare a efortului fizicD
folo$irea unor re+latori metodici pentru a accelera proce$ul de n$uire a unor acte $au aciuni motrice de ctre $ubieciD
*>
adaptarea metodelor i procedeelor metodice de in$truire i educaie la ni&elul de nele+ere i de dez&oltare p$iBo 8 motric a $ubiecilorD
diferenierea e&elurii randamentului $ubiecilor#
/erine pentru re$pectarea ace$tui principiuC
nece$itatea cunoaterii permanente a $ubiecilor cuprini n proce$ul de practicare a eerciiilor fiziceD
$tabilirea unui ritm adec&at de lucru% n funcie de reacia $ubiecilor la $timuliD
nece$itatea cunoaterii i aplicrii celor trei re+uli cla$ice ale practicii didactice% care $e re+$e$c i n cazul altor principii de in$truireC
' trecerea de la uor la +reuD
' trecerea de la $implu la comple% n care funcioneaz prioritar criteriul ndem/nrii nece$are pentru efectuarea actelor i aciunilor motriceD
' trecerea de la cuno$cut la necuno$cut% adic de la elemente de<a n$uite la altele noi% care $ $e bazeze pe cele de<a n$uite#
C!PRINCIPIUL SISTE$ATI3;RII 6I CONTINUIT;2II
-eneraliti
E$te principiul cu cea mai mare importan mai ale$ pentru elaborarea corect i efeicient a documentelor nece$are de planificare' pro+ramare i de
e&iden ale acti&itilor de educaie fizic i $port#
2i$tematizarea i continuitatea reprezint condiiile principale pentru a$i+urarea reuitei n pro+ramarea $timulilor% indiferent de particularitile
$ubiecilor $au de alte &ariabile de ordin material% $paial% temporal#
/erine pentru re$pectarea ace$tui principiuC
6aterialul de n&at trebuie $ fie +rupat% ordonat i pro+ramat n concordan cu lo+ica intern pe care o impune fiecare component $au
$ubcomponent a modelului de educaie fizic i $portD
,9
6aterialul nou predat trebuie $ $e $pri<ine pe cel n$uit de $ubieci n acti&itile anterioare i $ pre+tea$c pe cel ce &a fi predat n acti&itatea
care urmeazD
Coninutul proce$ului de in$truire trebuie $ fie pro+ramat' planificat nc/t $ a$i+ure o le+tur lo+ic ntre lecii% ntre etapele de pre+tire
. $eme$tre% $ezoane0% $au ntre anii de pre+tire% ciclurile de n&m/nt% n ordinea lor cre$c/ndD
4articiparea ritmic a $ubiecilor la proce$ul de in$truire i educaie . ab$enele de la proce$ul de pre+tire% produc perturbri n n$uirea
materialului predat% rm/neri n urm +reu de recuperat#
:!D! PRINCIPIUL >NSU6IRII TE$EINICE
-eneraliti
?n literatura de de $pecialitate $e mai numete i principiul ! n$uirii durabile !# Re$pectarea ace$tui principiu e$te condiionat de modul n care $unt
re$pectate toate celelalte principii de in$truire#
/erine pentru re$pectarea ace$tui principiuC
($i+urarea unui numr $uficient de repetri a actelor i aciunilor motrice% att n fiecare acti&itate concret% dar i n timp# Numai printr'un numr
mare de repetri $e pot realiza obiecti&ele $tabilite pe cele trei planuri principale n educaie fizic i $portC dez&oltarea fizic' corporal% calitile
motrice i deprinderile i' $au priceperile motriceD
?ntr'o perioad $curt de timp $ nu $e pro+rameze i $ $e ncerce n$uirea unui &olum prea mare de material de n&atD
Trebuie ca n mod ritmic $ $e fac &erificarea pre+tirii $ubiecilor prin probe de control% inclu$i& concur$uri $au competiii $porti&e% pentru
cunoaterea permanent a ni&elului de n$uire a materialului predat#
,)
III
$ETO+ELE +E INSTRUIRE >N E+UCA2IA 1I3IC; 6COLAR;
Ne vom re"eri la principalele metode "olosite n educaia "i#ic==/-!Crstea79FFF?@
Aver)ale
Aintuitive
Ametoda e,ersrii
5! $ETO+ELE %EREALE
,xpunerea verbal$ $e realizeaz prin limba<% trebuie $ fie acce$ibil ni&elului de nele+ere a colecti&elor de $ubieci# (cea$t metod ! ei$t ! n
realitate prin cel puin urmtoarele trei procedee metodice folo$ite n educaie fizic i $portC
4o&e$tirea% cu eficien mai ale$ la $ubiecii p/n la opt 8 nou ani# Ea trebuie $ fie !pla$tic"% $u+e$ti& i $ $e bazeze pe elementele cuno$cute
de $ubieci#
Eplicaia% $e folo$ete la toate cate+oriile de $ubieci de pe$te zece ani# 4entru a fi eficient% eplicaia trebuie $ ndeplinea$c urmtoarele patru
condiiiC
' $ fie clarD
' $ fie lo+icD
' $ fie conci$D
' $ fie oportun#
). eplicaia urmrete precizarea unor noiuni ale ele&ilor i mbo+irea cu altele noiD
+. caracterul emoional al eplicaiei dez&olt inrere$ul ele&ilor% i $timuleaz la acti&itate% le creaz buna di$poziie% le dez&olt ncrederea n
forele propriiD
6. epre$i&itatea imprim un caracter acti& eplicaiei i $e realizeaz prin pronunare corect% intonaie% lo+ica frazelorD
,*
7. corectitudinea i claritatea eplicaiei formeaz la ele&i reprezentri motrice adec&ate% care a$i+ur n proce$ul n&rii le+turi ntre primul i
cel de'al doilea $i$tem de $emnalizareD
8. concizia e$te o alt calitate a eplicaiei% care duce la $urprinderea e$enialului acti&itii n cu&inte puine% economi$ind a$tfel timp#
?n relaie cu demon$traia% eplicaia poate a&ea urmtoarele !pla$amente"C
' $ urmeze demon$traieiD
' $ precead demon$traiaD
' $ $e realizeze concomitent cu demon$traia . mai puin recomandat0#
). 6etoda eplicaiei precede de obicei eecutarea eerciiilor fizice cu $copul de a forma reprezentarea micrii% preciz/nd n mod corect
&aloarea parametrilor micrii . mu$cular% temporal% $paial0# 2e mbin cu matoda demon$traiei n mod difereniat% n funcie de tema leciei%
&r$ta i ni&elul de pre+tire al ele&ilor% condiiile concrete de lucru#
+. Eplicaia prealabil prezint micarea n totalitatea ei i $urprinde $tructura micrii prin indicarea $ucce$iunii elementelor componente%
in&oc/nd le+ile anatomo' fiziolo+ice i biomecanice care acioneaz% preciz/nd cerine metodice care a$i+ur corectitudinea eecuiei i
procedeele de eecutare#
6. ?n eplicaia prealabil $e pot include noiuni pri&ind importana eerciiului fizic care $e eecut n an$amblul eerciiilor din ramura de $port
n care $e ncadreaz% le+tura cu alte eerciii% noiuni de$pre ramura re$pecti& de $por% performane% recorduriD
7. (tunci c/nd eplicaia $e face concomitent cu eecuia% $e refer la detaliile micrii% la prile componente ale eerciiului% analiz/nd fiecare
faz a eerciiuluiD
8. (ce$t procedeu urmeaz de re+ul%eplicaiile prealabile% deoarece ele&ul trebuie $'i formeze mai nt/i o ima+ine +lobal a$upra eerciiului
de efectuat%pentru a cunoate eact modelul la care &a a<un+e el prin n&areD
9. Utilizarea metodei eplicaiei are ca rezultat dez&oltarea $piritului de ob$er&aie al ele&ilor% orientarea percepiilor% formarea reprezentrilor
ideomotorii% fornarea noiunilor de educaie fizicD
:. O problem foarte important n le+tur cu folo$irea metodei eplicaiei e$te aceea a ntinderii pe care o ocup n de$furarea leciei# Nu
trebuie $ uitm c n lecia de educaie fizic ele&ul n&a cum $ $e mite i face acea$ta mic/ndu'$e# Eplicaia orienteaz contiina
ele&ului n aciunea motric% pentru ca el $ nu eer$eze mecanic% prin imitaie% fr $ nelea+# De aceea eplicaia nu trebuie $ depea$c
: 8 )9 minute% dar pentru a fi eficace $e impune o temeinic pre+tire a coninutului% conden$area cunotinelor ntr'o form conci$#
Operati&itata eplicaiei depinde de raionaizarea coninutului eiC n cu&inte puine% eplicaia trebuie $'i dea ele&ului mult . e$enialul0
,,
4rele+erea% $e folo$ete cu precdere n n&m/ntul $uperior# Ea poate fi nt/lnit i la cla$ele cu profil de educaie fizic i $por% unde trebuie
predate% prin prele+eri% cunotine teoretice de $pecialitate# La baza oricrei prele+eri ar trebui $ $tea o ar+umentare tiinific a temelor abordate
i folo$irea unei terminolo+ii core$punztoare#
/onversaia % $e refer la dialo+ul permanent care trebuie $ aib loc ntre conductorul proce$ului in$tructi& 8 educati& i $ubieci# 6etoda con&er$aiei
e$te foarte util n forma euri$ticD baz/ndu'$e pe cunotinele n$uite de ele&i n leciile anterioare% profe$orul i conduce prin ntrebri $pre cunotine
noi# (cea$t metod orienteaz +/ndirea ele&ului $pre acti&itatea analitico' $intetic% a$i+ur/nd formarea $i fiarea cunotinelor#
;rain!stormingul % denumire preluat de la en+lezi . brain N creierD $torm N furtun% a$alt0% $e deduce c acea$t metod &erbal $e folo$ete pentru
$timularea participrii acti&e i ceatoare a $ubiecilor n dezbaterea unor probleme de in$truire# In educaia fizc $e folo$ete rar#
<tudiul individual trebuie ndrumat de conductorul proce$ului in$tructi&' educati& i $e realizeaz pe baza celor mai $emnificati&e $ur$e biblio+rafice%
de$pre problema $au problemele $pecifice in$truirii la educaie fizic i $port#
9!$ETO+ELE INTUITI%E
2e adre$eaz primului $i$tem de $emnalizare i a<ut la formarea unei reprezentri clare de$pre ceea ce urmeaz $ $e n&ee# (ce$te metode $unt
reprezentate n acti&itatea de ducaie fizic deC
Demonstraia 8 e$te eficient dac $e realizeaz la ni&el de ! model"# 2unt dou procedee prin care $e concretizeaz acea$t metodC
Demon$traia realizat de conductorul proce$ului in$tructi&' educati&% $e mai numete i ! demon$traie nemi<locit"D
Demon$traia realizat de un $ubiect% cu eperien% al crui ni&el permite ace$t lucru# 2e mai numete
! demon$traie nemi<locitD
Folosirea unor materiale iconografice% precum ima+ini &ideo% plane% filme% Iino+rame# 2e recomand atunci c/nd demon$traia nu poate fi
realizat la ni&el de ! model"% $au $e poate face apel la acea$t &ariant i cnd demon$traia $e realizeaz la ni&el de ! model" % ca o cale $uplimentar de
ntrire a efectelor demon$traiei#
=bservarea execuiei altor subieci 8 e$te o aciune care trebuie $ fie orientat de conductorul proce$ului in$tructi&' educati&# 2e poate ob$er&a
eecuia unor cole+i de +rup $au eecuia altor $ubieci . n concur$uri $au competiii $porti&e0# 2e pot ob$er&a at/t a$pectele poziti&e din eecuia actelor
$au aciunilor motrice% dar i a$pecte ne+ati&e#
,3
:! $ETO+A E(ERS;RII
Eer$area pre$upune o repetare contient i $i$tematic# Eer$area urmeaz% lo+ic i le+ic% dup folo$irea metodelor &erbale i intuiti&e de in$truire i
e$te o ! finalizare"a ace$tora# Ea aparine n eclu$i&itate $ubiecilor i $e face $ub ndrumarea i controlul $peciali$tului n primele etape ale n&rii
motrice#
,xersarea pentru formarea deprinderilor i priceperilor motrice
(cea$t &ariant $e de$foar n modalitile urmtoareC
Eer$area unei $in+ure deprinderi $au priceperi motrice% cuno$cut i $ub numele de eer$are
! independent" a deprinderilor i priceperilor motriceD
Eer$area mai multor deprinderi $au priceperi motrice# 2e realizeaz prin !le+area" a dou% trei $au mai multe deprinderi' priceperi motrice% n
&ariante etrm de diferite% care $e pot nt/lni n &ia% acti&iti competiionale $au profe$ionale#
,xersarea pentru optimizarea dezvoltrii fizice! corporale
2e realizeaz n &eri+a a III' a din leciile de educaie fizic% dar i pe parcur$ul altor &eri+iD
In &eri+a a III'a din lecie $e eer$eaz ! complee" formate din a$e% opt % zece eerciii libere $au cu obiecte folo$ite pentru pre+tirea fizic
+eneralC ba$toane% min+ii medicinale% +antere% cablu ela$tic% eten$oare% corzi e$arfeD $au cu partener . n perecBi0D (ce$te eerciii $e mai pot
de$fura pe banca de +imna$tic i la $cara fi#
(ce$te eerciii $unt n doi% patru $au opt timpi i $e adre$eaz tuturor $e+mentelor corpului# 2e ncepe cu eerciii pentru cap i +/t i $e termin
cu eerciii pentru membrele inferioare# ?n ultimul timp %$peecialiti n +imna$tic recomand $ nu $e nceap cu rotri de cap i +/t#
,xersarea pentru dezvoltarea! educarea calitilor motrice
(ce$t tip de eer$are $e re+$ete tratat la capitolul ! caliti motrice"#
,xersarea pentru formarea >capacitii de organizare?! $arcinile eerciilorC
($i+ur or+anizarea colecti&ului pe tot parcur$ul leciei% precum i mane&rarea ordonat a ace$tuiaD
($i+ur crearea unei omo+eniti a colecti&ului n micare% imprim/nd un ritm &ioi eecuieiD
Dez&olt coordonarea% orientarea n $paiu i timpD
,5
Educa $imul ritmic i e$tetic% precum i inuta corectD
Educ atenia% $i+urana% prezena de $piritD
Educ di$ciplina colecti&ului#
. ,xersarea pentru formarea capacitii de practicare autonom a exerciiilor fizice
Realizarea ace$tui tip de eer$are ncep/nd cu cla$ele a -I'a i a -II'aD
Condiia e$te ca ele&ii $ n$uea$ca n cla$ele anterioare &ariante de ! inclzire"% &ariante de ! influenare $electi&"etc# i apoi $ opteze pentru
una din &ariante% n prezena $peciali$tului i $ub $upra&e+Berea ace$tuia#
. ,xesarea pentru formarea capacitii de precticare independent a exerciiilor fizice
2e realizeaz n leciile de educaie fizc $au n alte forme de or+anizare a practicrii eerciiilor fiziceD
Elementele de baz pentru practicarea independent a eerciiilor fizice $e n$ue$c n proce$ul in$tructi&' educati&D
4rocedeele de eer$are $unt dependente de ! mie$tria didactic a fiecrui profe$or de educaie fizic i $portD
TeBnicile de autoor+anizare% autoconducer% autoe&aluare% trebuie $ fie tran$ferate n timpul liber#

,7
$O MODELUL DE FAZE SENSIBILE ( MARTIN, 1983 )
Vrsta
6 7 8 9 1 11 1! 13 1" 1# 16
a$% a$% a$% a$% a$% a$% a$% a$% a$% a$% a$%
&
a
'
a
(
%
t
a
t
)
a

*
)

(
+
+
r
*
+
$
a
r
)

s
%

,
-
$
(
t
%
%
.
)

'
s
%
/
+
0
+
t
+
r
%
%
&a'a(%tat)a *)
%$1atar)
0+tr%(a
&a'a(%tat)a *)
*%,)r)$t%)r) s%
(+$tr+.
&a'a(%tat)a *)
+r%)$tar)
s'at%a.a
&a'a(%tat)a
r%t0%(a

&a'a(%tat)a *)
)(/%.%2r-&
a
'
a
(
%
t
a
t
)
a

,
%
3
%
(
a

REZISTENTA


FORTA

,;
I%!$OTRICITATEA
5!$otricitatea la vrsta &colar micA perioada antepu)ertar =GA5FH55 ani?
6a$a mu$cular $e dez&olt relati& lent% tonu$ul mu$cular are &alori mai redu$e ceea ce fa&orizeaz efectuarea unor micri cu amplitudine% forta
mu$cular e$te realti& redu$% iar meninerea ecBilibrului nece$it un efort $uplimentar # (cti&itile co+niti&e fa&orizeaz o dez&oltare intelectual
e&ident% ce confer copilului o mare recepti&itate# 4redominana eitaiei corticale face ca $timulii eterni $ produc reacii motrice ea+erate% in$uficient
coordonate% eplicabile i printr'o $lab inBibiie de difereniere# 6otricitatea n acea$t etap e$te foarte mare% capacitatea de n&are motric'remarcabil%
dar po$ibilitile de fiare a micrilor noi $unt redu$e# ?n con$ecin% doar repetarea $i$tematic inte+reaz i $tabilizeaz $tructura nou% n repertoriul
motric al copilului# Deprinderile motrice fundamentale $e $upun unui proce$ de con$olidare' perfectionare# La nceputul perioadei ; ani % are dificulti
de pla$are n $paiu% n raport cu traiectoria min+ii# La >')) ani% depla$rile la min+e $unt mai $i+ure i $e caracterizeaz prin meninerea $tabilitii
po$turale &erticale# Etapa pubertar reprezint un inter&al optim pentru n&area ma<oritii deprinderilor motrice $pecifice ramurilor de $port% percum i
pentru dez&oltarea calitilor &itez% rezi$ten% coordonare# 4e l/n+ perfecionarea deprinderilor motrice de baz% n$uite n etape anterioare% iniierea n
practicarea unor ramuri i probe $porti&e prin n$uirea elementelor teBnico'tactice $pecifice ace$tora reprezint unul dintre obiecti&ele importante ale
ace$tei etape#

9! $otricitatea n etapa pu)ertar =5F A 5C ani?

Caracteri$ticiC
'ritm accentuat al dez&oltrii $omatice .n $pecial ntre )* i )3 ani0prinC dimorfi$m $eual% dezecBilibre ntre diferitele $e+mente
'dezecBilibre ntre $ferele morfolo+ic i &e+etati&#
'mu$culatura $cBeletic $e dez&olt n $pecial prin alun+ire%
'fora relati& nu nre+i$treaz creteri e&idente#
'accelerarea creterii rezult n $pecial din dez&oltarea n lun+ime membrelor fa de truncBi
' mobilitatea articular nre+i$treaz &alori relati& $czute %
,:
' ameliorare a marilor funcii ale or+ani$mului%
' rezi$tena aerob poate dez&oltat n acea$t etap#
Comportamentul motricC
'n&are motric foarte bun%dar fiarea micrilor noi e$te redu$
'aler+area are a$pect apropiat de cel nirmal
'prinderea min+ii $e face cu dificultate la ; ani %mbuntindu'$e la >'))ani
'aruncarea min+ii la acea$t cunoate o faz pre+titoare
'fa&orabil acBizizionrii de $tructuri motrice
$otricitatea n etapa adolescenei =5CA5I ani?
U#EcBiopu% mparte acea$t etap n , $ubetapeC
'preadole$cena .)3')7 ani0 %
' adole$cena propriu 8 zi$ .)7'): ani0%
' adole$cena prelun+it .):'*5 ani0%
Caracteri$tici n plan $omaticC
' reducerea creterii n nlime
' creteri ale perimetrelor i diametrelor $e+ementare
Caracteri$tici n plan funcional
'maturizarea coordonrii $i$temului neuroendocrin
#creterea capacittii marilor funcii
Comportamentul motricC
'reaciile motrice de&in complee
'dez&oltarea abilitilor de a $e$iza elemente $emnificati&e pentru oconduit motric eficient
'calitile motrice pro+re$eaz #
' deprinderile i priceperile motrice con$olidate n etapele anterioare trebuie perfecionate.n $pecial n$portul de performan0#
,>
%!PROIECTAREA 6I PLANI1ICAREA
5!PROIECTAREA +I+ACTIC;
Definiie$ ! proiectarea reprezint acti&itatea de anticipare i pre+tire a tuturor demer$urilor pe care le inplic proce$ul in$tructi& i care are drept $cop
a$i+urarea eficienei ace$tui proce$"# . 6# Epuran% )>;;0#
Conceperea proce$ului didactic n per$ecti&a raionalizrii% prin de$in+% confer ace$tuia eficiena% clar&iziune% ri+urozitate procedural i &ine n
nt/mpinarea ei+enei de planificare i deliberare a acti&itii in$tructi&' educati&e#
Desingul instrucional con$t n (-#De Land$Beer0C
Definirea obiecti&elor% la una $au mai multe ni&eleD
1ormularea de teme de lecie care $ a$i+ure n&area n $en$ul doritD
2tabilirea unor metode i mi<loaceD
4ropunerea unor in$trumente de e&aluare a predrii i n&riiD
1ormularea recomandrilor#
39
(utorii =in+a% Ioan i Ne+re% Ion% )>:*% n lucrarea !4redarea i n&area eficient"% localizeaz prioiectarea didactic numai la ni&elul leciei%
a&an$/nd ideea ei$tenei unui al+oritm procedural% care coreleaz patru ntrebri e$eniale ntr'o ordine tipic al+oritmic# (ce$te ntrebri e$eniale $unt
urmtoareleC
)# Ce &ei face O
*# Cu ce &ei face O
,# Cum &ei face O
3# Cum &ei ti dac ceea ce trebuie fcut a fo$t fcut O
2pecialitii $pun c ntrebrile $unt etape% iar $oluiile la r$pun$uri $unt operaii alefiecrei etape# 2unt n total )* operaii% iar ordinea eecutrii lor
e$te mereu aceeai#
,tapa @C
E$te con$iderat cea mai important etap% deoarece de ea depinde celelalte etape#(ici fim ce &rem $ realizm# Operaiile $pecifice ace$tei etape
&izeaz identificarea i dimen$ionarea obiecti&elor# 4recizarea clar a obiecti&elor e$te condiia fundamental a proiectrii didactice corecte#
Obiecti&ele trebuie $ fie concrete% $ fie m$urabile% $ fie n concordan cu pro+rama de $pecialitate% $ fie compatibile cu timpul a&ut la di$poziie
pentru realizarea lor# 4entru definirea unui obiecti& $'au $tabilit urmtoarele normeC
Obiecti&ele nu &izeaz acti&itatea $peciali$tului% ci $cBimbarea care $e ateapt $ $e produc n urma in$truirii ele&ilorD
Obiecti&ul trebuie $ fie formulat n termeni eplicii% prin folo$irea unor &erbe de aciune% care $ indice un comportament ob$er&abil al
ele&ilorD
1iecare obiecti& trebuie $ &izeze o operaie $in+ular% pentru a uura ma$urarea i e&eluareaD
Obiecti&ul trebuie $ fie a$ociat con$truciei lo+ice a coninutului informaional i $ituaiilor in$tructi&e#
4entru lecie %obiecti&ele $unt operaionale#
,tapa a @@!aC
(cea$t etap con$t n $tabilirea re$ur$elor umane i materiale de care $e di$pune pentru de$furarea leciei# (cea$t etap $e mai numete i de
! analiz a re$ur$elor"# 2unt trei re$ur$e importanteC
Coninutul n&rii . informaii% eerciii% probleme0 8 re$pon$abil profe$orD
3)
Capacitile de n&are . p$iBolo+ia celor care n&a% intere$% aptitudini% moti&aie etc#0% re$pon$abil ele&D
Condiiile concrete . de timp% $paiu% aparatur 0% e$te re$ur$a cea mai obiecti&D
Operaiile $pecifice ace$tei etape a II' a $untC
' analiza calitii materialului ! materialului" uman cu care $e &a lucra . cla$ele de ele&i 0D
' analiza condiiilor materiale concrete#
,tapa a @@@!aC
(cea$t etap &izeaz $tabilirea $trate+iilor optime% adic a unor $i$teme concrete de metode% materiale i mi<loace . !cei trei 6" 0 pe baza crora
$ $e atin+ obiecti&ele propu$e pentru lecia re$pecti&C
'Repartizarea timpului pe &eri+i%
'$tabilirea ordinii de abordare a temelor%
'$elecionarea mi<loacelor i metodelor%
'$tabilirea dozrii%
'$tabilirea formaiilor de lucru i a procedeelor de or+anizare a eer$rii #
,tapa a @V! a$
2e mai numete i ! e&aluarea eficienei acti&itii curente"# (cea$t etap e$te centrat pe eleborarea unui $i$tem de metode i teBnici de e&aluare%
care $ fie n concordan cu obiecti&ele operaionale i coninuturile fiate#
9!PLANI1ICAREA >N E+UCA2IA 1I3IC; 6COLAR;
4lanificarea e$te o acti&itate complea %tinific%care con$t n $tablilirea coninutului%de$furrii i finalizrii unei aciuni# La baza realizrii ei $t
proiectarea#
?n educaia fizic planificarea are o importan foarte mare i are un +rad mare de compleitate determinat de o $erie de &ariabile .FB#C/r$tea% *9990C
)#perioada de timp pentru care $e elaboreaz
*#concepia de tip $i$temic
3*
,#natura componentelor modelului de educaie fizic
3#locul de de$furare a ati&itii
5#componena cla$elorL+rupului de ele&i
' dup criteriul $eului
'dup criteriul ni&elului de pre+tire fizic i motric
Cerine +enerale nece$are n planificarea la educaia fizic colar .FB#C/r$tea% *9990C
)#concordana cu pro+rama colar n &i+oare
*#concordan cu particularitile ele&ilor
,#concordan cu baza material i cu $pecificul zonei +eo+rafice
3#concordan cu tradiiile din unitatea de n&m/nt n pri&ina practicrii unor ramuri $au probe de $port
5#concordan cu opiunile ele&ilor pentru practicarea unorforme de practicare a eerciiilor fizice
Rezultatele planificrii $unt documentele de planificare#Ei$t dou cate+orii de docomenteC
a#documente la ni&elul catedrei de $pecialiti.catedr%comi$ie metodic0'planul anual de acti&itate
b#documente indi&iduale de planificare ale fiecrui profe$orC
)#ealonarea anual a unitilor de n&are.planul anual0
*#planul calendari$tic $eme$trial
,#proiectul unitilor de n&are
3#planul de lecie.proiect didactic0 ' obli+atoriu p/na la obinerea definiti&atului i la toate in$peciile curente $au $peciale pentru obinerea +radelor
didactic
*#) E&alonarea anual a unitilor de nvare =planul anual?
2e elaboreaz $ub form +rafic %pentru fiecare cla$ i cuprindeC
Indicatorii de recunoatereC anul colar%unitatea de n&m/nt%cla$a%re$ur$e materiale
Tabelul n care $e ealoneaz unitile de n&are cuprindeC
3,
' numrul de $ptm/ni de coal i perioadele de &acan.pe orizontal0
' componentele tematice ale modelului de educaie fizic%adic unitile de n&are pe care le &a aborda n anul colar re$pecti&.pe &ertical0
' marcarea probelor de control
Etape &i cerine pentru reali#area e&alonrii anuale a unitilor de nvareC
5!Consultarea planului de nvmnt &i a pro*ramelor &colare n vi*oare
9! Sta)ilirea pro)elor de control pe semestre
:!Sta)ilirea modului de com)inare a unitilor de nvare #
La cla$ele de nceput de ciclu i la cla$ele nou preluate.dac ele&ii nu au fie indi&iduale de e&aluare0
e$te nece$ar efectuarea unor te$tri iniiale .predicti&e0 care $ ne a<ute n ealonarea unitilor de
n&are#
?ntr'o lecie pot fi abordate ntre una &i trei uniti de nvare din care $e abordeaz tot at/tea teme de lecie !E,emplu@ unitatea de
nvare este vite#a 7 iar teme pot "i Jvite#a de reacie J7Bvite#a de deplasareB 7vite#a de reacieB etc
Leciile cu dou teme $unt cele mai utilizate i dup prerea noa$tr cele mai reali$te
Temele pot fi combinate a$tfelC
' leciile cu dou teme@
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i o deprindere motric ' dintr'o ramur de $port % din deprinderi de
baz.cla$ele I'I-0 $au utilitar aplicati&e.I'-III0
o deprindere motric i o calitate motric'for $au rezi$ten
dou deprinderi motrice ' din ramuri de $port diferiteD din aceiai ramur de $port%dintr'o ramur de $port i din deprinderi motrice de baz $au
utilitar aplicati&e
dou caliti motrice '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i for $au rezi$ten
A leciile cu trei teme@
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 D o deprindere motric ' dintr'o ramur de $port % din deprinderi de
baz.cla$ele I'I-0 $au utilitar aplicati&e.I'-III0 i o calitate motric'for $au rezi$ten
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i dou deprinderi motrice
33
dou deprinderi motrice din ramuri de $port diferiteD din aceiai ramur de $port%dintr'o ramur de $port i din deprinderi motrice de baz $au
utilitar aplicati&e i o calitate motric'for $au rezi$ten
?n combinarea unitilor de n&are i implicit a temelor de lecie trebuie $ $e in cont de urmtoarele cerine@
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitile motrice &itez i capaciti coordinati&e .ndem/nare0
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitile motrice for $au rezi$ten
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitatea motric &itez cu aler+area de &itez prob atletic
Nu $e abordeaza n aceeai lecie aler+area de rezi$ten prob atletic cu rezi$tena calitate motric
2e &or aborda teme care $ $e $u$in reciproc n &ederea facilitrii tran$ferului %ca
mecani$m de influenare poziti& a proce$ului n&rii.n&area aruncrii z&/rlite cu o mn%$olicitat la aruncarea min+ii de oin &a
fa&oriza n&area pa$elor i a aruncrilor la poart %din <ocul de Bandbal 0
2e &a e&ita pro+ramarea n aceeai lecie a dou uniti de n&are $ituate n $tadiul de n&are
2e &a e&ita pro+ramarea unor uniti de n&are care $ fie nrerupte de &acanele colare .n $pecial c/nd unitatea de n&are e$te n faza
de n&are0
C!Sta)ilirea mrimii ciclurilor tematice@
?n $tabilirea mrimii ciclurilor tematice.$ucce$iuni de teme din aceeai unitate de n&are0 $e &a ine
$eama deC
' dificultatea coninutului abordat%
' ni&elul de pre+tire al ele&ilor
' timpul alocat $ec&enele tematice .apoimati& ,9',5 minute ntr'o lecie0
$rimea di"eritelor cicluri tematice@
' Caliti motrice 7': lecii#4ot fi reluate pe parcur$ul unui an colar#
' Deprinderi i priceperi motrice de baz 3': lecii
' Deprinderi i priceperi motrice utilitar aplicati&e 3': lecii
' 4robe atletice 5' : lecii
' =ocuri $porti&e 8 79':9J din totalul leciilor din anul colar#(ce$te cicluri tematice pot fi pro+ramate de ' a lun+ul anului colar de mai
multe ori#
' Fimna$tic acrobatic )9')3 lecii
' 2rituri cu $pri<in la aparat 7': lecii
35
D!Timpul alocat veri*ilor tematice @
'tema $ecundar )9')5 minute . caliti motrice %deprinderea motric care nu e n $tadiul de n&are0
' tema principal *9'*5 minute .deprinderi i priceperi motrice0
G!Locul ciclurilor tematice n structura anului &colar
?n $tabilirea locului ciclurilor tematice $e &a ine cont de urmtoareleC
'calitile motrice% $ precead deprinderile care $olicit ace$te caliti
' n&area aler+arii de rezi$ten ca tem din atleti$m %$e pro+rameaz naintea n&rii aler+rii de &itez.pentru c pa$ul lann$at n tempo
moderat $e n&a naintea pa$ului lan$at de &itez
'+imna$tica acrobatic i $riturile la aparate $e pro+rameaz n $li de $port
'&acanele colare nu trebuie $ ntrerup ciclurile tematice .cu ecepia +imna$ticii i a <ocurilor $porti&e0
9!9 $O+ELE +E E6ALONARE A UNIT;2ILOR +E >N%;2ARE
E6ALONAREA ANUAL; A UNIT;2ILOR +E >N%;2ARE
CLAS AA IA A
UNIT;2I
+E
>N%;2ARE
S;PT!
SE$ESTRUL I
2E4TE6A
RIE
OCTO6ARIE NOIE6ARIE DECE6ARIE I(NU(RIE
i II III I- - -I -II -III IP P PI PII PIII PI- P- P-I P-II
37

%

A

C

A

N

2

;

%

A

C

A

N

2

;
Nr! leciei ) * , 3 5 7 ; : > )
9
)
)
)
*
)
,
)
3
)
5
)
7
)
;
)
:
)
>
*
9
*
)
*
*
*
,
*
3
*
5
*
7
*
;
*
:
*
>
,
9
,
)
,
*
,
,
Capacitatea de or*ani#are K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
+e#voltarea "i#ic armonioas K K K K K K K K K K K K K K K L K K K K K K K K K K
C
a
l
i
t

i

m
o
t
r
i
c
e

%ite#
>ndemnare
1or
Re#isten
$o)ilitate &i sta)ilitate
articular
+
e
p
r
i
n
d
e
r
i


m
o
t
r
i
c
e
de )a#
$ers K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
Aler*are K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
Sritur L
Aruncare A
prindere
utilitar
<
aplicati
ve
Ec-ili)ru
X
Trre
X
(
Crare (
Escaladare
X
Traciune A
mpin*ere
(
Transport
6ta"ete &i
parcursuri
aplicative
Atletism
Aler*are de
vite#
Aler*are de
re#isten
L
3;
+
e
p
r
i
n
d
e
r
i

s
p
o
r
t
i
v
e

e
l
e
m
e
n
t
a
r
e
Aruncarea
min*ii
de oin
/imnas
tic
acro)atic
ritmic <
sportiv
aero)ic
'oc
sportiv
$ini)asc-et
LEFENDQC
4RINCI4(LQUNIT(TE DE ?N-QR(RE 4RINCI4(LQ K 2E RE(LISE(SQ ?N 1IEC(RE LECRIE% C( 2ITU(RII
DE IN2TRUIRE 2T(AILITE ?N 2TRUCTUR( LECRIEI
' UNIT(TE DE ?N-QR(RE 2ECUND(RQ ( 2E (AORDE(SQ 2I6ULT(N% ?N 4(RCUR2URI
(4LIC(TI-E
L 4ROAQ DE E-(LU(RE
3:

SE$ESTRUL AL IIALEA
1EARU(RIE 6(RTIE (4RILIE 6(I IUNIE
I II III I- - -I -II -III IP
%
A
C
A
N
2
;
P PI PII PIII PI- P- P-I P-II
) * , 3 5 7 ; : > )9 )) )* ), )3 )5 )7 ); ): )> *9 *) ** *, *3 *5 *7 *; *: *> ,9 ,) ,* ,, ,3
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
L
L
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
L
L
L
3>
L
L
Unitatea Scolara..
Profesor

ESALONAREA ANUALA A UNITATILOR DE INVATARE
AN SCOLAR 2008 2009
CLASA a IX-a
C
I
C
L
U
R
I

T
E
M
A
T
I
C
E
UNITATI DE INVATARE
SEMESTRUL I SEMESTRUL II
SEP OCTOMBRIE NOIEMBR. DECEMBR IANUARIE FEBR. MARTIE APRILIE

MAI IUN
1 2 3 4 5 ! 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1

5
1

1
!
1
8
1 2 3 4 5 ! 8 9 1

0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

1
!
Vitez
59
C
A
L
I
T
A
T
I


M
O
T
R
I
C
E
ndemanare(cap.coord.).
Fora
Rezisten
. Calit. motr. combinate
P
R
I
C
E
P
E
R
I

S
I

D
E
P
R
I
N
D
E
R
I

M
O
T
R
I
C
E
A
T
L
E
T
I
S
M
ler!are "iteza
ler!are de rezisten
Sarit#ra.$n l#n!ime
Sarit#ra $n $naltime
r#ncarea !re#tii
"
O
C

S
P
O
R
T
I
V
%asc&et
Volei
'andbal
Fotbal
#
I
M
N
A
S
T
crobatica
erobica
Sarit#ri la aparate
SUSTINEREA PROBELOR DE
EVALUARE
A
V

(
F
S
S
A
(

B
R
9!9PLANUL CALEN+ARISTIC SE$ESTRIAL
5)
Elaborarea planului calendari$tic anual $e face pe baza ealonrii anuale a unitilor de n&are.planul anual0 i ecte un document ce a$ociaz ntr'
un mod per$onalizat % elemente ale pro+ramei colare.obiecti&e de referin $au competene $pecifice i coninuturi0 cu alocarea de timp optim pe
ntre+ul an colar#
2tructura planului calendaricticC
Indicatorii de recunoatere
Obiecti&ele de referin $au competenele $pecifice.la cla$ele IP'PII0
4robele de e&aluare
Tabelul cu unitile de n&are i coninuturile tematice repartizate pe parcur$ul $eme$trului
UNIT(TE( ECOL(RQ
(N ECOL(RC *99: ' *99>
4RO1E2ORC
4L(N C(LEND(RI2TIC
2E6E2TRUL I ' CL(2( a IP'a
UNITATEA
+E
>N%;2ARE
CO$PETEN2E
SPECI1ICE CON2INUTURI
NR! ORE
ALOCATE
SAPT;$
%ITE3A
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
motrice de baz dob/ndite
' &iteza de eecuie
' &iteza de repetiie
' &iteza de depla$are 3 ) ' *
5*
1OR2A
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
motrice de baz dob/ndite
' fora +eneral
' fora $pecific
' fora $tatica
' fora dinamica
)9 )9 ' )3
>N+E$4NAA
RE
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
motrice de baz dob/ndite
' ndem/nare +eneral
' ndem/nare $pecific
: )5 8 ):
ALER/AREA
+E %ITE3;
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baza
' $tartul de <o$
' lan$area din $tart
' pa$ul lan$at de &iteza
' $o$irea
7 , 8 5
EASC0ET
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
5# Procedee te-nice A atac@
' pa$are i prindere
' driblin+ alternati& cu nlimi
i ritmuri &ariate
' aruncarea la co de pe loc i
din depla$are
' oprirea
' pi&otarea
9# Procedee te-niceA aprare
' $coaterea min+iei din driblin+
' poziii i depla$ari $pecifice
)7 * ' >
5,
:# Aciuni tactice "olosite n
atac
A demarca<ul
' depirea
0AN+EAL
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
5! Procedee te-nice "olosite n
atac
' prinderea i pa$area m# de pe
loc i din depla$are
' driblin+ul $implu i multiplu%
cu &ariaii de ritm i $cBimbri
de direcie
' aruncarea la poarta de pe loc
i din depla$are
9! Procedee te-nice "olosite n
aprare
' poziiile i depla$rile
$pecifice pe $emicerc
' blocarea m# aruncate de
ad&er$ar
' $coaterea m# din driblin+
)7 * ' >
%OLEI
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
5! Procedee te-nice "olosite n
atac
' poziii i depla$ri $pecifice
' pa$area m# nainte i pe$te cap
: )5 ' ):
53
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' ridicarea m# pentru atac
$er&iciul de <o$ i de $u$% din
fa
9! 9! Procedee te-nice "olosite n
aparare
:! ' poziii i depla$ri $pecifice
C! ' preluarea cu dou m/ini de
$u$% cu * m/ini de <o$
' blocarea m#
S;RITURI
APARATE
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' $ritura n $pri<in deprtat la
capr
' $ritura la lada de +imna$tic
cu ro$to+olire pe lada aflat
lon+itudinal
: )9 ' ),
S;RITURA
>N
LUN/I$E
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' $ritura n lun+ime cu un pa$
i <umtate
: 7 ' >
/I$NASTIC
;
ACROEATIC
;
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
' elemente acrobatice $tatice
' elemente acrobatice dinamice
' &ariante de le+ri de elemente
: )5 ' ):
55
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
UNIT(TE( ECOL(RQ
(N ECOL(RC *99: ' *99>
4RO1E2ORC
PLAN CALEN+ARISTIC
SE$ESTRUL al IIAlea A CLASA a I(Aa
UNITATEA
+E
>N%;2ARE
CO$PETEN2E
SPECI1ICE CON2INUTURI
NR! ORE
ALOCATE
SAPT;$
%ITE3;
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
motrice de baz dob/ndite
' &iteza de eecuie
' &iteza de repetiie
' &iteza de depla$are : : ' ))
CALIT;2I
$OTRICE
CO$EINATE
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
' &itez n re+im de ndem/nare
' for n re+im de rezi$ten
: 3 ' ;
57
motrice de baz dob/ndite
RE3ISTEN2
;
)#,# Inte+rarea n acti&iti
motrice &ariate a
deprinderilor i a calitilor
motrice de baz dob/ndite
' rezi$tena +eneral
' rezi$ten $pecific
7 )* ' )3
ALER/ARE
+E
RE3ISTEN2
;
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' $tartul de $u$
' pa$ul lan$at n tempo moderat
' aler+area n pluton
' aler+area de $tafet
7

)5 ' );
EASC0ET
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
5! Actiuni tactice "olosite n
aparare
' marca<ul ad&er$arului cu i
far min+e
' pa$are% prindere% driblin+
' aruncare la co de pe loc i
din depla$are
' oprirea i pi&otarea
' depirea
' contraatacul
9! Re*ulile .ocului
' pai% dublu driblin+% fault
' informaii din ba$cBet
: : ' )3
*#)# (plicarea cunotinelor 5! Procedee te-nice "olosite n
5;
1OTEAL i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
atac
' lo&irea m# cu laba piciorului i
cu capul de pe loc i din
depla$are
' preluarea m# cu piciorul i pe
piept
' conducerea m# liber i n
prezena ad&er$arului
9! Procedee te-nice "olosite n
aprare
' depo$edarea din fa i din
lateral
' demarca<ul
' depirea
: )9 ' );
%OLEI
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
Aciuni tactice "olosite n atac
' aezarea pe teren pentru
primirea m# la $er&iciu
' combinaii n atac cu *',
lo&iri ale m# din doua zone
apropiate
Actiuni tactice "olosite n
aprare
' $i$temul de aparare cu
<ucatorul din zona 7 a&an$at
7 ) ' ,
5:
' bloca< indi&idual
Re*ulile .ocului
' atin+erea fileului% clcarea
liniei de centru i la $er&iciu%
dubl $au condu$
/I$NASTIC
A
AEROEICA
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' pai de le+atur
' pai de bazC
' FR(1E 1INE
' LUNFE
' MNE
' 2TE4 TOUC@
' le+ri de pai baz i le+atur
: 3 8 ;
/I$NASTIC
;
ACROEATIC
;
*#)# (plicarea cunotinelor
i a deprinderilor teBnico'
tactice n$uite n ntreceri i
concur$uri $pecifice%
di$ciplinelor $porti&e%
re$pect/nd re+ulile de baz
' elemente acrobatice $tatice
' elemente acrobatice dinamice
' &ariante de le+ri de elemente
7 ) ' ,
5>
9!: PROIECTUL UNIT;2ILOR +E >N%;2ARE
4roiectarea unitilor de n&are $e realizeaz conform particularitilor de dez&oltare% n&are%con$olidare i perfecionare a coninuturilor
din pro+rama colar%ale$e de profe$or pentru a fi tran$mi$e ele&ilor. conform planului calendari$tic0#
2tructura unitilor de n&areC
Indicatorii de recunoatere.cla$a%anul de in$truire%numrul de lecii alocate%perioada de realizare%durata de eer$are n lecie%coninuturile
$upu$e in$truirii
Tabelul care cuprindeC
'numrul leciei
'obiecti&ele de referina $au competenele $pecifice
'detalieri de coninut
'acti&iti de n&are
're$ur$e
'e&aluare

79
PROIECTAREA UNIT;2II +E >N%;2ARE@ ATLETIS$ < SARITURA >N LUN/I$E CU 5M PA6I >N AER
CLASA a I( <a NR!+E LEC2II@ G
ANUL +E INSTRUIRE I PERIOA+A @ OCTO$ERIE
Nr!
lecii
Comp!
Spec!
+etalieri de
coninut
=teme de lecii?
O)iective
operaionale
motrice
STRATE/II +I+ACTICE RESURSE
Evaluare
Proc!
$etodice
de
e,ersare
$i.loace de instruire $odalitti
de or*ani#!
a
colectivului
i e,ersrii
$ateria
le
Tempo
rale
5 9!5 Aataia
unilateral'
n&are
2 eecute bataie
i de$prindere pe
acela$i picior
Eer$are
analitic
' 4a$ $ltat $ucce$i&D
' 4a$ $rit $ucce$i&D
' Aati i de$prinderi
repetate% precedate de
,%apoi de 5 pai de
aler+are#. De$prinderea
Linie pe *
', r/nduri
Teren
plat
)9 min# Eecutarea
batii pe
acelai
picior
7)
mai lun+ dec/t nalt
iar aterizara $e face pe
piciorul de a&/ntare0#
9 9!5 (terizarea'
n&atare
2 marcBeze
aterizarea pe
piciorul de
a&/ntareD
2a marcBeze
aterizarea pe
ambele picioare
Eer$are
analitic
' Cu Tlan de 5'; pai%
$rituri pe diferite
obiecte. de preferat lada
de +imna$tic0% cu
aterizare pe piciorul de
a&/ntare#. 2e in$i$t pe
ridicarea aproape de
orizontal a coap$ei
piciorului de atac i
etinderea completa a
piciorului de impul$ie#
Cobor/rea de pe
ob$tacol pe piciorul de
btaie% cu continuarea a
c/i&a pai de aler+are#
' Cu Tlan de 5'; pai% >'
))% ),')5pa$i% $rituri
pe$te diferite
obiecte. $e prefera
$tacBeta0% aterizare pe
ambele picioare% pe
Coloan
c/te unu
Froapa
de ni$ip
)9 min E&ideniere
a fazei de
aterizare
7*
$altele $au n +roapa de
ni$ip#. naltimea
ob$tacolului 39'79 cm#0
: 9!5 Sborul cu ) U
pa$i n aer '
n&are
2 marcBeze
pa$ul $rit n
timpul zborului
Eer$are
analitic
Eer$are
+lobal
' Elan de ;'> pai%
btaia pe lada de
+imna$tica% de$prindere
n pa$ $rit% aterizare pe
ambele picioare#
' Cu Tlan de >')) pai%
),')5 pai% de$prindere
n Vpa$ $rit"% cobor/rea
piciorului de a&/ntare%
concomitant cu
pendularea nainte a
piciorului de btaie%
aterizare n fandat% cu
piciorul de btaie n
fa#
Coloan
c/te unul
Froapa
de ni$ip
)9 min# 6$urarea
pa$ului $rit
n timpul
zborului
C 9!5 2ritura n
lun+ime cu ) U
pai n aer '
2 menin pa$ul
$rit n timpul
zborului
Eer$are
+lobala
' Elan de ;'> pai%
btaie liber% atin+erea
cu m/na n timpul
zborului a unui reper
$u$pendat#
' Tlan de >'))%),')5
pai% bataie liber i
Coloan
cate unu
Froapa
de ni$ip
)9 min# E&ideniere
a zborului
7,
de$prindere n Vpa$
$arit"% cu tendina
realizrii unui zbor c/t
mai lun+% aterizare fra
+raba% pe piciorul de
a&/ntare#
D 9!5 2ritura n
lun+ime cu ) U
pai n aer '
2 eecute bataia
n zona delimitat
Eer$are
+lobal
' 2aritura n lun+ime cu
Tlan de >')9 pai %
btaia n zone
delimitate .59cm0
Coloan
c/te unu
Froapa
de ni$ip
)9 min# Realizarea
btii n
zona
delimitat
G 9!5 2ritura n
lun+ime cu ) U
pai n aer '
2 eecute btaia
n zona delimitat
Eer$are
+lobala
' 2ritura n lun+ime cu
Tlan de >')9 pai% btaia
n zone delimitate
.59cm0#
' 2rituri inte+rale% cu
Tlan etalonat de ),')5
pai% cu efort mare i
maim#
' 2ritura n lun+ime% n
condiii de ntrecere cu
btaie n zone
delimitate#
Coloan
c/te unu
Froapa
de ni$ip
Realizarea
$riturii
inte+rale% n
condiii de
concur$
73
%I! LEC2IA +E E+UCA2IE 1I3IC;
5! TIPOLO/IE
Ei$t mai multe criterii de $tabilire a tipurilor de lecii n educaie fizic i $port# (m $i$tematizat n felul
urmtor criteriile i tipolo+iile re$pecti&e#
a# Dup componenta tematic a)ordat@
a# )# lecii cu teme din deprinderile i L$au priceperile motriceD
a# *# lecii cu teme din calitile motriceD
a# ,# lecii mite% cu teme at/t din deprinderile $i $au priceperile motrice% c/t i din calitile motriceD
b# Dup "elul deprinderilor si Hsau priceperilor motrice abordate tematicC
b#)# lecii mono$portD
b#*# lecii bi$portD
b#,# lecii poli$portD
c# Dup etapele nvrii deprinderilor &i sau priceperilor motrice abordate tematicC
c#)# lecii de n$uire n&areD
c#*# lecii de con$olidareD
c#,# lecii de perfecionareD
c#3# lecii de &erificareD
75
c#5# lecii mite combinate care rezult din combinarea celor patru etape ale n&rii% luate cel puin c/te dou con$olidare cu
perfecionare% con$olidare cu &erificare etc#
d# Dup plasamentul n structura anului de nvmnt@
d#)# lecii de or+anizare. la nceput de an i $eme$tre% n care $e $u$in de ctre ele&i i unele probe de control% con$tituindu'$e pe baza
rezultatelor% +rupele de ni&el &alorific0D
d#*# lecii curenteD
d#,# lecii bilan .de re+ul% ultimele din fiecare $eme$tru% un tip $pecial de lecie bilan pote fi con$iderat i cea !demon$trati&" $au
!de$cBi$"% de$furat n $cop metodic pentru a prezenta cole+ilor de $pecialitate ni&elul care poate fi atin$ cu un colecti& de $ubieci% dac $e lucreaz
conform unei planificri reali$te#0
e# Dup locul &i condiiile de des"&urare@
e#)# lecii n aer liber% condiii atmo$ferice i climaterice normaleD
e#*# lecii n are liber pe timp fri+uro$D
e#,# lecii n interior% condiii normale $al de educaieD
e#3# lecii n intrerior pe $paii impro&izate .culoar% coridor% Bol% $al de cla$ cu bnci etc#0i pe timp fri+uro$#
f# Dup numrul de teme a)ordate@
f#)# lecii cu o temD
f#*# lecii cu dou temeD
f#,# lecii cu trei temeD

9# STRUCTUR;
77
2tructura leciei de educaie fizic i $port e$te dat de $ucce$iunea unor &eri+i% etape% pri#
?n e&oluia $a% lecia de educaie fizic i $port a a&ut mai multe $tructuri
a! lecia pe patru pri C or+anizare% pre+tire% fundamental i de ncBeiereD
)! lecia pe trei pri C pre+titoare fundamental i de ncBeiereD
c! lecia pe &eri+i $pecific etapei actuale8
%eri*ile7 o)iectivele &i coninutul elementelor de structur ale leciei de educaie "i#ic
5!Or*ani#area colectivului de elevi
O)iective@
' a$i+urarea unui nceput or+anizat al lecieiD
' cunoaterea $ituaiei pri&ind componena i $tarea de $ntate a colecti&ului de ele&iD
' informarea ele&ilor pri&ind coninutul lecieiD
' captarea atenieiD
Coninut@
' $alutul raportul la unele cla$eD
' &erificarea ecBipamentului i a $trii de $ntateD
' anunarea obiecti&elor leciei i $arcinilor motrice $pecifice ace$toraD
' mi<loace de captare a atenieiD
9! Pre*tirea or*anismului pentru e"ort
O)iective@
' $timularea treptat a marilor funciuni ale or+ani$mului i a$i+urarea unui ni&el optim de ecitabilitate cortical pentru acti&itatea ce
urmeazD
' educarea percepiilor $paio' temporale#
Coninut@
7;
' &ariante de mer$ i aler+are% pai de dan$ etc#D
' eerceii din depla$are#D
,# In"luenarea selectiv a aparatului locomotor JOptimi#area de#voltrii "i#iceB
O)iective@
' educarea atitudinii corporale corecteD
' $timularea tonicitii i troficitii mu$culareD
' dez&oltarea armonioa$ a tuturor $e+mentelor corporaleD
' dez&oltarea mobilitii articulare i ela$ticitii mu$culareD
' educarea actului re$piratorD
Coninut@
' complee de eerciii de dez&oltare fizic in$pirate din +imna$tica de baz% care $e pot eecuta liber% cu obiecte% cu partener% pe fond
muzical .tip +imna$tric aerobic0% $tretcBin+D
' eercitii pentru educarea actului re$pirator#
3#+e#voltarea calitilor motrice vite#a sau ndemnarea
O)iective@
'educarea calitilor motrice &iteza $au ndemnare
' abordarea a$pectelor de afecti&itate%co+niie%&oin%etc
Coninut
A mi<loace $pecifice pentru educarea calitilor motrice &iteza $au ndemnare
' modaliti de e&aluare a ni&elului de dez&oltare a ace$tor caliti
5#>nsu&irea7consolidarea7per"ecionarea sau veri"icarea deprinderilor &iAsau priceperilor motrice
7:
O)iective@
' formarea deprinderilor i L$au priceperilor motrice de baz i utilitar aplicati&e $au a celor $pecifice anumitor ramuri i probe $porti&eD
' formarea deprinderilor de epre$iei comunicare $pecifice acti&itiiD
' formarea capacitii de autoor+anizarea% autoconducere% autoe&aluareD
' Coninut
' mi<loace $pecifice ale$e n funcie de caracteri$ticile bio'p$iBo'motrice% $ubordonate obiecti&elor operaionale ale$eD
' modaliti de e&aluare a ni&elului de n&are a celor predate n lecie
7#+e#voltarea calitilor motrice "ora sau re#istena
' O)iective@
' 'educarea calitilor motrice fora $au rezi$ten
' ' dez&oltarea trcturilor de per$onalitate#
' Coninut
' mi<loace $pecifice pentru educarea calitilor motrice &iteza $au ndemnare
' modaliti de e&aluare a ni&elului de dez&oltare a ace$tor caliti
N! Revenirea or*anismului dup e"ort
O)iective@
' $cderea indicilor marilor funciuni ale or+ani$mului la &alori c/t mai apropiate de cele iniiale i relaarea mu$cular#
Coninut@
' depla$are n aler+are uoar $au mer$D
' eerciii de relaare mu$cular i de re$piraieD
I!>nc-eierea or*ani#at a leciei7 JAprecieri &i recomandri"
O)iective@
' contientizarea ni&elului de eecuie i participare din timpul lecieiD
7>
' $timularea acti&itii independenteD
Coninut@
' aprecieri cu pri&ire la modul de de$furare a leciei i al participrii $ubiecilorD
' recomandri pentru acti&itatea independent a $ubiecilorD
' $alutulD
:!PROIECTAREA +I+ACTIC;
5! 4rima etapa a proiectarii didactice e$te precizarea temelor &i o)iectivelor lectiei7 i con$tituie r$pun$ul la ntrebarea !Ce &reau $ realizezO"
a!Tema de lecie eprim coninutul pe care profe$orul urmeaz $'l tran$mit ele&ilor in proce$ul de in$truire#
Re+ulile principale de formare a temelor de lecie $untC
A pentru calitai motrice% temele $e formuleaza prin enunarea formei de
manife$tare pe care &rem $a o abordam# De eempluC
"-iteza de eecutie"%
V-iteza de depla$are"%
"(mbidetria"%
V1ora in re+im de &itez"%
"Rezi$tena in re+im aerob" etc##
A pentru deprinderi motrice7 tema &a menionaC
A p#ocedeul tehnic $au $tructura teBnic ce urmeaz a fi predateC
"(runcarea la co$ cu doua maini de la piept"%
"(runcarea la poarta din aler+are"W%
"Driblin+' pa$a din aler+are cu doua maini de la piept' aler+are' prindere $i oprire intr'un timp 8 aruncare la co$ din $aritura"etc
A actiune tactica C
;9
V6arca<ul 8demarca<ul"%
VD $i du'te" etc#
A elemente de 'imnastica ac#o%atica sau o succesiune de elementeC
VRo$to+olire nainte din +Bemuit n +Bemuit"%
V2t/nd pe omoplai"%
!$t/nd pe m/ini ' cdere n pod"
! $t/nd pe omoplai 8 ro$to+olire napoi 8 cumpn pe un +enuncBi"D
! cumpn pe un picior 8 $t/nd pe m/ini"D
"Ro$to+olire inainte din +Bemuit in +Bemuit 8 ro$to+olire inapoi din +Bemuit in departat" etc#
' s&#itu#a la apa#ateC
V2ritura n $pri<in +Bemuit pe lada aezat tran$&er$al i $ritur cu eten$ie"
! $ritura cu ro$to+olire la lad"D etc#
' in ca+ul temelo# din atletism C
' daca deprinderile $unt n $tadiul de n&aare% $e pot formula ca teme fazele deprinderilor re$pecti&e# De eemplu% la aler+area de rezi$ten putem a&ea
ca tem C
V 4a$ul lan$at n tempo moderat V
V 2tartul de $u$"
' dac deprinderile $unt n faza de con$olidare% tema de lecie &a fi cBiar proba re$pecti&
" (ler+area de rezi$ten"
V(ler+area de &itez" etc#
Com)inarea temelor de lecie
?ntr'o lecie pot fi abordate ntre una i trei %cele mai frec&ente fiind leciile cu dou teme#
Temele pot fi combinate a$tfelC
;)
' leciile cu dou teme@
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i o deprindere motric ' dintr'o ramur de $port % din deprinderi de
baz.cla$ele I'I-0 $au utilitar aplicati&e.I'-III0
o deprindere motric i o calitate motric'for $au rezi$ten
dou deprinderi motrice ' din ramuri de $port diferiteD din aceiai ramur de $port%dintr'o ramur de $port i din deprinderi motrice de baz
$au utilitar aplicati&e
dou caliti motrice '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i for $au rezi$ten
A leciile cu trei teme@
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 D o deprindere motric ' dintr'o ramur de $port % din deprinderi de
baz.cla$ele I'I-0 $au utilitar aplicati&e.I'-III0 i o calitate motric'for $au rezi$ten
o calitate motric '&itez $au capaciti coordinati&e.ndem/nare0 i dou deprinderi motrice
dou deprinderi motrice din ramuri de $port diferiteD din aceiai ramur de $port%dintr'o ramur de $port i din deprinderi motrice de baz $au
utilitar aplicati&e i o calitate motric'for $au rezi$ten
?n combinarea temelor de lecie trebuie $ $e in cont de urmtoarele cerineC
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitile motrice &itez i capaciti coordinati&e .ndem/nare0
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitile motrice for $au rezi$ten
Nu $e abordeaza n aceeai lecie calitatea motric &itez cu aler+area de &itez prob atletic
Nu $e abordeaza n aceeai lecie aler+area de rezi$ten prob atletic cu rezi$tena calitatea motric
2e &or aborda teme care $ $e $u$in reciproc n &ederea facilitrii tran$ferului %ca
;*
mecani$m de influenare poziti& a proce$ului n&rii.n&area aruncrii z&/rlite cu o mn%$olicitat la aruncarea min+ii de oin &a
fa&oriza n&area pa$elor i a aruncrilor la poart %din <ocul de Bandbal
)! O)iectivele operaionale reprezint $cBimbrile de natur motric% co+niti&% afecti&%ce urmeaz $a $e produca in comportamentul ele&ilor
ca urmare a participarii ace$tora la diferitele $ituaii de in$truire in cadrul unei lecii#
AO)iectivele de natura motric =psi-omotric0 $e formuleaza a$tfelC
A pentru temele din calitati motrice7 obiecti&ele operaionale &or preciza comportamentul motric ob$er&abil pe care trebuie $'l
manife$te ele&ul.)0% condiiile n care $e manife$t ace$t comportament.*0 i pra+ul minim de reu$it pe care trebuie $'l atin+ ele&ul la $f/ritul
temei .,0#
De eemplu% la $far$itul lectiei% ele&ul &a fi capabilC
' $ parcur+ .)0 di$tana de *5 m.*0 n timp c/t mai $curt.,0
' $ eecute plecri .)0 din diferite poziii.*0 rapid .,0
' $ conduc min+ea de ba$cBet n driblin+ .)0 cu mana indemanatica i cu cea ne/ndem/natic% din aler+are .*0 far $ o piard de $ub
control.,0
' $ eecute .)0 un numr de )9 repetri .,0 la fiecare $taie a circuitului .*0
' $ aler+e .)0 fra oprire .*0 timp de , min#.,0
'pentru temele din deprinderi &i priceperi motrice@
'pentru "a#a de nvaare7 obiecti&ele operaionale &or meniona comportamentul motric ob$er&abil pe care trebuie $'l
manife$te ele&ul.)0% conditiile in care $e manife$ta ace$t comportament.*0 $i pra+ul minim de reu$ita.,0
#
De eemplu% la $f/r$itul leciei %ele&ul &a fi capabilC
'$ arunce la co.)0 din $ritur .*0 cu de$prindere pe &ertical .,0
'$ arunce la poarta .)0 din $ritur.*0 cu bra i picior opu$ .,0
;,
'$ eecute btaie .)0 pe trambulin .*0 cu amandou picioarele .,0
'pentru "a#a de consolidare7 obiecti&ele operaionale &or preciza comportamentul motric ob$er&abil pe care trebuie $'l manife$te
ele&ul.)0% condiiile n care $e manife$t ace$t comportament.*0 i pra+ul minim de reu$it % eprimat n termeni de eficien.,0
De eemplu% la $far$itul lectiei ele&ul &a fi capabilC
'$a in$crie.)0 5 din )9 co$uri.,0 folo$ind aruncarea la co$ din $aritura
'$a mentina $tandul pe cap .)0 , $ec#.,0 fara a<utor .*0
' Obiecti&ele operaionale de natur motric $e reiau pe parcur$ul mai multor lectii% n cazul n care anumite efecte ale eer$rii $olicit cicluri
tematice de :')9 lectii. calitati motrice0# 2e pot identifica i in cazul ace$tora anumite modificri motrice ce $e pot raporta #De eemplu pentru tema
V1orta mu$culaturii bratelor Vne putem propune ca la $far$itul lectiei ele&ul $ eecute.)0 cu dou repetri mai mult.,0 dec/t lecia anterioara.*0
AO)iectivele de natur co*nitiv reprezint acumulrile de natur teoretic i modificrile ce $e produc #la ni&elul proce$elor p$Bice #
De eemplu% la $faritul leciei %ele&ul &a fi capabilC
'$ identifice rapid culori i forme +eometrice din $paiul de lucru
'$ enune dou re+uli de baza ale <ocului de Bandbal
'$ enunte doua procedee de pa$are a min+ii n <ocul de ba$cBet
'$ de$crie conform terminolo+iei un eerciiu la $ol
A O)iective de natura socialAa"ectiva $e refer la modificrile de natur emoional i relaional#
De eemplu %ele&ii &or de&eni capabili C
'$'i felicite ad&er$arul n caz de nfr/n+ere
'$ coopereze cu cole+ii de ecBipa etc#
;3
9! ( doua etapa a proiectarii didactice con$tituie ra$pun$ul la intrebarea X Cu ce &om realiza cele propu$e O Y4rofe$orul &a completa indicatorii de
recunoa&tere ai planului de lectie C
a0 re$ur$e umane'cla$a%efecti&ul cla$ei.fete %baiei0
b0coala%locul de de$fa$urare.dimen$iuni0%materiale nece$are
c0 re$ur$e temporale'data
Indicatorii de recunoatere $unt ab$olut nece$ari %acetia <u$tific/nd elementele de dozare $i or+anizare a colecti&ului de ele&i ce &or fi con$emnate
n planul de lecie#
:! Etapa a treia r$punde la ntrebarea V Cum &om realiza cele propu$e O V 2e $tabile$c $trate+iile didactice%metodele $i mi<loacele de in$truire#
4rofe$orul &a con$emna in planul de lecie urmatoarele D
'durata &eri+ilor
'metodele $i procedeele metodice utilizate
'mi<loacele de in$truire.actiunile motrice 0
'dozarea mi<loacelor'$e &a realiza prin mentionarea &olumului .di$tante de parcur$% numar de repetri%timp de lucru0%inten$ittii.tempou de
lucru%durata i natura pauzei D
'formaii de lucru
5!C! Ultima etap a realizrii planului de lecie r$punde la ntrebarea V Cum &om ti dac am realizat ce ne'am propu$ O V # 2e $tabile$c metodele i
criteriile de e&aluare a ni&elului de realizare a obiecti&elor propu$e# E&aluarea $e &a prezenta in rubrica $pecial de$tinat#

;5
4LAN DE LE&TIE (4ROIE&T DIDA&TI&)
Sc. nr. .
Clasa a VI a
Data :11.10 2006
Efectiv:24 elevi(14 fete ,14 baieti)
Lc !e !esfas"rare:sala !e s#rt ($%&1'%)
(ateriale :6 %in)i basc*et,6+alane,6 #an"ri,4 bete !e stafeta
TEME :
15V%t)3a *) r)a(t%)
!5Dr%2.%$6 ,+'r%r) %$tr7-$ t%0',ar-$(ar) .a (+s (- + 0a$a.
O2%)(t%1) +')rat%+$a.) :La sfirsit"l lectiei elevii vr fi ca#abili :
O2%)(t%1) 0+tr%() :
,1.Sa e-ec"te #lecari ra#i!e !in !iferite #.itii.
,2.Sa inscrie / !in 10 cs"ri, flsin! ar"ncarea la cs c" %ina #rece!ata !e #rirea intr0"n ti%# :
O2%)(t%1) (+6$%t%1) :
O:!Sa enumere procedeele te-nice din structura !
;7
OC!Sa enunte doua re*uli de )a#a
ale .ocului de )asc-et!
O2%)(t%1) a,)(t%1)8
,/.S1 i2i inc"ra+e.e cle)ii
,6.S1 i2i felicite a!versarii in
cn!i3ii !e infrin)ere
5#Stand departat cu mainile
pe solduri
5AC rotari de trunc-i spre
stan*a
DAI rotari de trunc-i spre
dreapta
7#Stand
5A9 "andare spre dreapta cu
dicarea )ratelor lateral
:AC revenire
DAI aceeasi miscare spre
stan*a
;#Stand
5A9 saritura cu departarea
C ( I
C ( I
C ( I
V)r%6% s%
*-rata
&+$t%$-t D+3ar)
F+r0at%% *)
.-(r- s%
%$*%(at%%
0)t+*%()
M)t+*)
*)
)1a.-ar)
O2s)r1at%%
1.,r)ani.are
a clectiv"l"i
!e elevi
(4 %in)
05!"narea.alinierea
0Verificarea ec*i#a%ent"l"i
2i st1rii !e s1n1tate
05n"n3area te%elr lec3iei
16 Linie #e "n r1n!
2.7re)atirea
r)ani%"l"i
#entr" efrt
(' %in)
0(ers #e v1rf"ri c" bra3ele
s"s
0(ers #e calc1ie c" %1inile
la s#ate
05ler)are "2ara
0(ers
05ler)are c" +c !e )le.ne
0 (ers
05ler)are c" )en"nc*ii s"s
0 (ers
05ler)are c" #en!"larea
)a%belr ina#i
0 5ler)are c" #en!"larea
)a%belr inainte
0(ers
0Din aler)are "2ar1 +c !e
aten3ie: la "n fl"ier0 sarit"ri
ca %in)ea ,la !"a0
)*e%"it,la trei 8ase.at
0(ers c" %iscari !e
res#iratie
1l91L
1L
4 t"re
1l
1L
1l
1D
1l
1D
1D
1L
26
1L
1D
Clana cate
!i
;;
picioarelor si )ataia palmelor
sus
:!C saritura cu apropierea
picioarelor si )ataia palmelor
pe coapse
DAI idem
:#Stand
5AC ridicare pe var"uri cu
ridicarea )ratelor sus7cu
inspiratii
DAI revenire cu e,piratie
D ( I
C!%ite#a de
reactie
=5F minute?
Aridicari din di"erite po#itii la
semnal sonor @
din *-emuit cu "ata
din *-emuit cu spatele
din po#itie de "lotare
din ase#at
Aplecari pe distante scurte la
semnal sonor@
din *-emuit cu "ata
din *-emuit cu spatele
din po#itie de "lotare
9 (
9 (
9 (
9 (
9 ( Dm
Coloana de
*imnastica cate
C
C siruri
se da sirul
casti*ator
;:
din ase#at
Asta"eta pe distanta scurta
din *-emuit

9 ( Dm
C siruri
Primul elev de la
"iecare sir va
avea un )at de
sta"eta!Se
ocoleste .alonul
se da sirul
casti*ator!
Ec-ipele
de pe
locurile :AC
vor da
mana cu
cele de pe
locul 5A9!
D!+ri)lin*7
oprire intrAun
timp7
aruncare la
cos cu o mana
de sus
=5D min?
Adri)lin* cu mana
indemanatica7 oprire intrAun
timp7 pasa cu 9 maini de la
piept !
Aaruncare la cos de pe loc cu
o mana de sus
Adri)lin*7 oprire intrAun
C (
9O
CO
C siruri "ata in
"ata la distanta
de 59 m
G *rupe la G
panouri

G *rupe la G
Se
urmareste
corectituA
dinea
e,ercitiului
casti*a
ec-ipa
care
inscrie mai
multe
cosuri
casti*a
;>
timp7 aruncare la cos cu o
mana de sus
A.oc de )asc-et cu aplicarea
structurii de mai sus
NO
panouri
Cate 9 ec-ipe la
un panou
ec-ipa
care
inscrie mai
multe
cosuri
G! Revenirea
or*anismului
dupa e"ort
=: min?
Aaler*are usoara
Amers cu miscari de
respiratie
Amers in cadenta
5 tura
5 tura
M tura
Coloana cate
unul
N! Conclu#ii7
aprecieri
=9 min?
Aevidentierea elevilor care au
lucrat )ine 7recomandari
pentru activitatea viitoare
9O linie pe un rand
:9
4LAN DE LE&TIE (4ROIE&T DIDA&TI&)
4RO1E2ORC ZZ##
2CO(L(C############################
CL(2( a IP 8 a
E1ECTI-C *>ele&i . )7 fete% ), biei0
LOC DE DE21QEUR(REC $ala de $port . ):m')5m0
6(TERI(LEC ba$toane +imna$tic *3D min+ii 3D <aloane 3D bnci +imna$tic 3
TE$E@
5! Capacitate coordinativ *eneral8
*# Aruncarea la co& din dri)lin*D
OEIECTI%E OPERA2IONALEC La $f/ritul leciei ele&ii &or fi capabiliC
=biective motrice$
O)# 2 parcur+ tra$eul de )9m% n timp c/t mai $curtD
O*# 2 n$crie 7 din )9 couri% folo$ind aruncarea la co din driblin+D
:)
=biective cognitive$
O,# 2 de$crie parcur+erea tra$euluiD
O3# 2 identifice traiectoria min+ii dup aruncareD
=biective afective$
O5# 2 coopereze cu cole+ii n rezol&area $arcinilor motriceD
O7# 2 acorde a<utor n diferite $ituaii de in$truire
Nr#
crt
-ERIFI
DUR(TQ
CONRINUT Doza
re
1ormaii de
lucru i
indicaii
metodice
6etode
e&aluar
e
Ob
$#
)# Or+anizarea
colecti&ului
de ele&i
, min
' adunareaD
' &erificarea ecBipamentului i a $trii
de $ntateD
' anunarea temelor lecieiD
)min
)min
)min
Linie pe un
r/nd
! 8 !
*# 4re+tirea
or+ani$mului
pentru efort
)9 min
' mer$ normal cu apucarea ba$tonului
cu m/na dreaptD
' mer$ pe clc/ie% ba$tonul apucat de
ambele capete la $pate <o$D
' aler+are cu +enuncBii la piept%
ba$tonul inut la $pate $ub aileD
' mer$ pe &/rfuri braele oblic $u$%
)l
)D
)l
)D
In coloan
c/te )
! 8 !
! 8 !
! 8 !
:*
ba$tonul inut de ambele capeteD
' aler+are cu pendularea +ambei la
$pate% ba$tonul inut de ambele capete
la $pate <o$D
' aler+are cu <oc de +lezne% ba$tonul
inut la $pate la ni&elul omoplailor% de
ambele capeteD
' pa$ fandat% ba$tonul inut de ambele
capete la $pate <o$D
' aler+are cu pa$ adu+at% cu ducerea
ba$tonului la fiecare timp% prin nainte
$u$% prin nainte <o$D
' mer$ normal% ba$tonul inut n m/na
dreapt apucat la mi<loc% formarea
coloanei de +imna$tic
)l
)D
)l
)D
)l
! 8 !
! 8 !
! 8 !
! 8 !
din coloan
c/te unu%
formarea
coloanei de
+imna$tic
,# Influenarea
aparatului
locomotor
: min
)# 2t/nd% ba$tonul n fa <o$% apucat
de ambele capeteC
T) ' pa$ nainte cu 4c# dr# cu ducerea
Ar# prin nainte $u$D
T* 8 re&enire T)D
3 :
:,
T,%3 8 idem T)%*D
T5%: 8 idem T)%3D
*#2t/nd% ba$tonul n fa <o$%
apucat de ambele capeteC
T) 8 pa$ lateral cu 4c# dr#% ducerea Ar#
prin nainte $u$D
T*%, 8 ndoire cu arcuire dr#D
T3 8 re&enire T)D
T5 8 idem T)D
T7%; 8 idem T*%,
T: 8 4oD
,# 2t/nd deprtat% braele ntin$e
nainte% ba$tonul apucat la mi<oc cu
ambele m/iniC
T)%* 8 r$ucire cu arcuire dr#D
T,%3 8 r$ucire cu arcuire $t+#D
T5%: 8 idem T)%3D
3# 2t/nd deprtat% braele <o$% ba$tonul
apucat de ambele capeteC
T)%* 8 aplecare cu arcuire% Ar# ini#
T,%3 8 ndoire cu arcuire% Ar# inai#<o$D
T5%7 ' idem T)%*D
T;%: 8 eten$ie cu arcuire% Ar# $u$D
5# 2t/nd% braele nainte <o$% ba$tonul
3 :
3 :
3 :
:3
inut de ambele capeteC
T) 8 +Bemuire% braele nainte <o$D
T* 8 ntinderea picioarelor% Tr# aplecat%
braele nainte <o$C
T, 8 pa$ lateral cu piciorul drept%
ridicarea Ar# i Tr# prin nainte oblic
$u$D
T3 8 idem T)D
T5%: 8 idem T)%3 . T;% cu piciorul
$t+#D
7# Culcat dor$al cu braele $u$%
ba$tonul de ambele capete apucatC
T) 8 ridicare n aezatD
T*%, 8 ndoirea Tr# nainte% ba$tonul
pe$te &/rful picioarelor i arcuireD
T3 8 re&enireD
T5%: 8 idem T)%3D
;# Culcat facial cu braele la $pate <o$%
ba$tonul de ambele capete apucatC
T) 8 eten$ia Tr#
T* 8 re&enireD
T, 8 eten$ia picioarelorD
T3 8 re&enireD
T5%: 8 idem T)%3%
3 :
3 :
3 :
:5
:# 2t/nd cu ba$tonul n faa &/rfurilor
picioarelor% aezat pe $olC
T) 8 $ritur pe$te ba$ton nainteD
T* 8 re&enireD
T,%3 8 idem T)%*D
># 2t/nd deprtat cu braele <o$%
ba$tonul de ambele capete apucatC
T)%3 8 ridicare pe &/rfuri cu ridicarea
braelor prin nainte i in$piraieD
T5%: 8 re&enire cu epiraie
3 :
3 :
3# Capacitate
coordinati&
+eneral
)9min
Tra$euC
)# aler+are pe banca de +imna$ticD
*# ro$to+olire nainte din +Bemiut n
+BemuitD
,# driblin+ printre <aloane cu m/na
ndem/natic . 5 <aloane 0D
3# $rituri la coard .50D
5# driblin+ printre <aloane cu m/na
ne/ndem/naticD
7 3 +rupe 7
ele&i
5# (runcarea la
co din
driblin+
)9 min
)# (runcarea min+ii n $u$ i nainte 8
prindere 8 oprire 8 driblin+ 8 aruncare
la co din driblin+D
*# Driblin+ 8 oprire 8 pi&otare 8 pa$a 8
reprimirea min+ii 'driblin+ cu
7
7
3 +rupe 7
ele&i
:7
$cBimbare de direcie 8 aruncare la co$
din driblin+D
,# Ieire la min+e 8 prindere 8 oprire 8
fent de aruncare 8 fent de depire 8
driblin+ 8 aruncare la co din driblin+D
3# =oc bilateral cu tem 8 toate
aruncrile la co $e &or eecuta din
driblin+
7
3 min
7# Re&enirea
or+ani$mului
dup efort
5 min
' aler+are uoarD
' mer$ cu micri de re$piraieD
' $trecin+C
)# $t/nd deprtatC braul drept ntin$%
palma $pri<init pe umrul $t/n+% m/na
$t/n+ apa$ pe cotuldrept .:"0%
relaare . :"0D $e repet i cu cealalt
m/nD
*# din $t/nd deprtatC ndoirea
truncBiului $pre $t/n+a% braul drept
ntin$ n prelun+irea truncBiului :"
:"D
,# din $t/ndC aplecarea truncBiului
nainte% braele ntin$e la $pate <o$ :"
:"D
) tur
) tur
*)9$
*
*
Coloan
c/te )
$emircerc
;# Concluzii% ' e&idenierea ele&ilor care au lucrat ) min Linie pe un
:;
aprecieri
* min
corectD
' recomandri pentru acti&itatea
&iitoare
) min
r/nd
3#ORF(NIS(RE( CL(2EI
Lecia de educaie fizic colar impune din partea profe$orului o atenie deo$ebita pri&ind modul de or+anizare a colecti&ului de ele&i#
Datorita continuturilor%locului de de$fa$urare% a acti&itatilor motrice dinamice% pe care le de$fa$oara ele&ii in timpul lectiei% profe$orul de
educatie fizica trebuie $a utilizeze permanent cele mai eficiente formatii de lucru#(ce$tea $e &or ale+e in functie de C
'$arcinile motrice care trebuie eecutate D
'$patiul pe care il are la di$pozitieD
'materialele de care di$puneD
1ormatiile de lucru trebuie ale$e a$tfel incatC
'$a a$i+ure realizarea unei den$itati motrice $i functionale core$punzatoare tipului de lectieD
'$a permita eecutarea $arcinilor motrice de catre ele&i fara ri$cul accidentarii D
'$a fie pla$ate la o di$tanta optima fata de alte materiale% peretii $au +ardurile terenuluiD
'ele&ii $a poata a&ea po$ibilitatea urmaririi demon$tratiilor care $e realizeaza in lectie#
Un alt a$pect al or+anizarii colecti&ului de ele&i $e refera la alcatuirea +rupelor nece$are diferitelor eercitii trebuie $a $e tina $eama de
urmatoarele criteriiC
'ni&elul de pre+atire in domeniul temei re$pecti&e.+rupe de ni&el biomotric in cadrul tratarii diferentiate a ele&ilor0D
'prin numaratoareD
'prin &alorificarea coloanei de +imna$tica#
4entru crearea unei atmo$fere de lucru placuta %$timulati&a pentru ele&i%$e &a e&ita repartizarea ele&ilor in +rupuri de care $unt re$pin$i#
::
5# CONDUCERE( CL(2EI
1iecare profe$or di$pune de metode i mi<loace de conducere a +rupului de ele&i% dar $ucce$ul $u e a$i+urat de o $erie de
rutine.con$emne0 pe care le $tabilete cu ele&ii#
La intrarea i ieirea din $ala de $port .$au pe teren0%ele&ii trebuie $a fie n$oii de profe$orD
Comenzile pentru nceperea i ncetarea aciunilor motrice pot fi tran$mi$e &erbal i non&erbal#
Comunicarea &erbal e$te dependent n mare m$ur de modul concret n care $e folo$ete
limba<ul% de caracteri$ticile ace$tuia .para&erbalul0 %ce $e re+$ete n educaie fizic n di&er$e
ipo$tazeC
&olumul &ocii% de preferat $ &arieze pe parcur$ul unei lecii n funcie de $ituaiile createD
ritmul &orbirii% $ubordonat de a$emenea ambianei% trebuie $ e&ite monotonia i $ $u$in demon$traia profe$orului $au eer$area ele&uluiD
poate $cdea n cazul eplicaiilor% recomandrilor% inteniei de a induce calmul i relaarea etc#
tonalitatea &ocii &ariaz n funcie de $ituaie% de la cea ferm cerut de comand% la cea puternic din timpul conducerii% $au $czut impu$
de momentele de eplicaii% recomandri etc#
articularea cu&intelor .dicia0% important pentru claritatea me$a<ului#
In interior% $e prefera comunicarea &erbal care trebuie $ fie ferm%
Comunicarea non&erbal $e face prinC +e$turi% demon$traie% +e$tuale $au $onore cu a<utorul fluierului#In aer liber $e impune utilizarea
fluierului datorita di$tanelor ce pot apare ntre profe$ori $i ele&i# Cu a<utorul fluierului $e $tabile$te un limba< comun% de eemplu Cun fluierat $curt
pentru inceperea actiunii motrice urmat de alt $emnal $imilar pentru oprire D fluierat $curt $ucce$i& pentru ncetarea aciunilor motrice
?n ce pri&e$te utilizarea materialelor% $e &or a&ea in &edere urmatoarele a$pecte C
'intrarea in po$e$ia materialelor $e &a face numai la comanda profe$orului . eemplu C !primul ele& din ir ia cate o min+e"%" al doilea ele& ia c/te trei
<aloane"#0
' nainte de inceperea lectiilor $e &erific $tarea materialelor % a$tfel nc/t $ nu fie deteriorate i $ nu prezinte pericol de accidente#
:>
4rofe$orul trebuie $a dea do&ada de con$ec&enta $i fermitate in aplicarea re+ulilor $i $a nu ridice tonul $au $a ameninte ele&ii care le incalca#
#4L(2(6ENTUL 4RO1E2ORULUI
4la$amentul profe$orului reprezinta un element important al al+oritmului de conducere al lectiei#Un bun pla$ament $e caracterizeaza prin
urmatoarele a$pecteC
'$ poat ob$er&a i $upra&e+Bea toti ele&iiD
' $ permit ele&ilor cea mai buna &izibilitate n timpul demon$traiilor $i corectrilor#
4la$amentul profe$orului faa de formaiile de lucru in cadrul demon$trrii $e &a face pe latura cea mai mare a ace$teia#
?n predarea <ocurilor% profe$orul trebuie $ poat $ circule n interiorul $uprafeei ca $ poata urmri toi ele&ii care particip la acti&itate#
Ele&ii trebuie $a fie or+anizai $ il poata &edea pe cel care demon$treaz#
RESOL-(RE( 2ITU(RIILOR DE INDI2CI4LINQ
4rin atitudinea profe$orului % coninutul leciei i manierea de predare a ace$tui coninut trebuie e&itate problemele de indi$ciplin n
timpul leciei#
4rofe$orul trebuie C
'$ pre&in cazurile de indi$ciplina' prin pla$amentul $u#Ob$er&/nd toi ele&ii % n$eamna a depi$ta orice atitudine ne+ati& n faza incipient i a e&ita
participarea mai multor ele&i#
'$ inter&in n cazul apariiei unor a$tfel de cazuri# Inter&enia &a con$ta n C depla$are n direcia ele&ului ob$er&at% pri&ire in$i$tent a$upra lui $au
depla$are n direcia ele&ului i ob$er&aie &erbal#Ob$er&aia &erbal nu trebuie $ $e fac n faa tuturor ele&ilor% deoarece cei care dore$c $ ia$ in
e&idena prin actele lor de bra&ur% obin de fapt ceea ce i dore$c#Ob$er&aiile $e fac pe un ton calm% per$ua$i& $i nicidecum ner&o$ %$e &or referi la
comportamentul indizerabil i &or conine re+ulile pe care ele&ul nu le'a re$pectat#
>9
G!$OTI%AREA ELE%ILOR PENTRU PARTICIPAREA LA LEC2II
Ei$ta mai multe modalitai de asi*urare a unui nivel optim de motivare
)#De$furarea unor lecii intere$ante% a+reabile% lip$ite de monotonieD maniera de
anuntare $i continutul temelor de lectii
*# Crearea unui climat afecti& n colecti&ul colar i utilizarea unor teBnici de
ridicare a ten$iunii emoionale la ele&i% condiie fa&orizant pentru
manife$tarea acti& a tendinelor emulati&eD
,# Utilizarea n cadrul leciilor a ntrecerilor care $ $timuleze $piritul
competiti& al ele&ilorD
3# Or+anizarea unor ntreceri inter+rupuriD
5# 4rezentarea unor modele de identificare pentru ele&i .profe$ori% $porti&i%
fruntaiD
7# 4rezentarea unor materiale audio'&izuale pe teme $porti&e .filme
documentare% diapoziti&e etc0#
N!A"isarea plani"icarii calendaristice!Copiii vor sti ce coninuturi urmea#a a "i nsu&ite
I!A"i&area sistemului de evaluareApro)ele de control si )aremurile care stau la )a#a veri"icrii7aprecierii si
notrii elevilor8

>)
N! PARTICULARIT;2I ALE LEC2IEI +E E+UCA2IE 1I3ICA
5!Particulariti aleleciei de educaie "i#ic n nvmntul primar@
4ipolo'ie,
' lecii de n&are a deprinderilor motrice de baz
' lecii de con$olidare a deprinderilor motrice de baz%
' leciile mite combinate% cu teme at/t din deprinderi c/t i din caliti motrice #
St#uctu#a leciei e$te a$emntoare cu cea de la celelalte cicluri de n&m/nt#
Durata &eri+ilor leciei e$te &ariabil de la o cla$ la alta i pe parcur$ul aceluiai an colar#%
5#'ani+a#ea colectivului de elevi C 5 minute% a<un+/nd cBiar la :')9 minute La cla$a aIa# i la nceput de $eme$tru 2e anun temele leciei# La cla$ele
I i a II'a% ace$tea $e &or anuna i n momentul n care $e trece la realizarea lor#
.#e'&ti#ea o#'anismului pent#u efo#tC predomin eerciiile din coala mer$ului i aler+rii% <ocurile de micare i o parte din eerciiile de front i
formaii#
Influena#ea selectiv& a apa#atului locomoto#% $e recomand eerciii indi&iduale libere% localizate la ni&elul $e+mentelor corpului# Nu $unt
recomandate eerciiile n perecBi# 4ot fi eecutate i complee de dez&oltare fizic de +imna$tic aerobic#
6e#'ile tematice$ temele de lecie $e con$tituie din caliti motrice% deprinderi i priceperi motrice% componente ale capacitii de or+anizare
.ntoarcerile de pe loc% formaiile de depla$are0% elemente din coala aler+rii% $riturii#
=ocul e$te principala metod de in$truire pentru dez&oltarea calitilor motrice i con$olidarea deprinderilor motrice# =ocurile i ntrecerile
de&in i mi<loace eficiente de rezol&are a altor teme i obiecti&e de in$truire %dup n&area re+ulilor de de$furare i a $arcinilor motrice $pecifice#
.#ocedele de o#'ani+a#e a exe#s&#ii$
' frontal. e$te cel mai eficient0D
' pe +rupe . preponderent la cla$ele a IIIa i aI-a0
>*
9!Particularitile leciei de educaie "i#ic n nvmntul *imna#ial@
4ipolo'ie$
3 lecii de n&are a deprinderilor i priceperilor motrice $pecifice ramurilor de $port#
' lecii mite . atunci c/nd unele teme $unt din calitile motrice de baz i altele $unt din deprinderile motrice0#
' lecii de pre+tire fizic +eneral% cu teme numai din caliti motrice de baz.n $ezonul rece %n ab$ena condiiilor materiale $pecifice#
St#uctu#a leciei#
5#'ani+a#ea colectivului de elevi *'5 minute.durata e$te mai mare la nceput de an i la cla$ele a-a i -Ia 0
.#e'&ti#ea o#'anismului pent#u efo#t D $e recomand conceperea unor pro+rame pentru o anumit perioad inndu'$e cont i de temele de lecie ce
urmeaz a fi abordateD $e pot concepe pro+rame de ncalzire $peciale% care $ poat fi condu$ de un ele&#
Influena#ea selectiv& a apa#atului locomoto#7 $e recomand C
' alctuirea unor complee de eerciii de de dez&oltare fizic $ub conducerea profe$orului% cu $au fr fond muzical
' comple de eerciii $ub comanda unui ele&D'
'comple de eerciii pentru fete i $eparat pentru bieiD
'comple de +imna$tic aerobic%
' comple de eerciii cu caracter corecti&#
6e#i'ile tematice7
Calit&ile mot#ice D$e pot dez&olta foarte bine toate calitile motrice# Deo$ebit de eficiente pentru dez&oltarea calitilor motrice la ace$t ciclu
de n&m/nt rm/n <ocurile de micare% tafetele i parcur$urile aplicati&e#
-ep#inde#ile ,i p#icepe#ile mot#ice spo#tive D $e recomand ca de la eer$area lor $eparat $ $e treac la eer$area n cadrul $tructurilor
teBnice% apropiate de <oc% apoi la eer$are n condiii de <oc D
?n cazul deprinderilor atletice% la cla$ele -II' -III% $e &a pune accent pe eer$area n condii de concur$ .ma$urarea performanelor obinute0
Temele pentru aca$ crete pot fi date at/t pe parcur$ul leciei% c/t i n ultima &eri+ a ace$teia#
>,
:!Particularitile leciei de educaie "i#ic n nvmntul liceal@
4ipolo'ie$
'lecii de n&are.mai puine 0
'lecii de tip con$olidare .predominante0
'perfecionare
.#e'&ti#ea o#'anismului pent#u efo#t D $e pot concepe pro+rame de ncalzire $peciale%adec&ate temelor de lecie care $ poat fi condu$ de
ele&i#
2e pune accent pe autocondu&ere i autoor+anizare
Influena#ea selectiv& a apa#atului locomoto# 7 nu $e mai in$i$t a$upra optimizrii dez&oltrii fizice #Uneori acea$t &eri+ nu mai e$te
abordat $au $e realizeaz mpreun cu pre+tirea or+ani$mului pentru efort
6e#i'ile tematice7
' Calitile motrice $e pot aborda ca teme de lecie $eparat $au combinat#.detent0
' 2e pot aborda mai multor ramuri de $port% $imultan% n funcie de oferta educaional i
opiunile ele&ilorD
' 2e eer$eaz pe +rupe difereniateD
' 6i<loacelor de in$truire pot fi diferite cBiar pentru acelai coninut tematicD
'?ntrecerea% $ub form de concur$uri re+ulamentare% capt pondere mult $porit #
'2e lucreaz pe +rupe de ni&el &aloric biomotric cu caracter de$cBi$#
'Tratarea difereniat n funcie de $e e$te o nece$itate
'Crete participarea ele&ilor la or+anizarea % conducerea i e&aluarea propriilor eecuii $au a eecuiilor cole+ilor de +rup#
Temele pentru aca$ $e dau at/t pe parcur$ul leciei c/t i n ultima &eri+#
>3
3#Particularitile ale leciei des"&urate n aer li)er pe timp "ri*uros= se#on rece?!
Leciile de educaie fizic i $port de$furate n aer liber afar% au efecte mai benefice a$upa ele&ilor fa de cele de$furate n interior% indiferent de
$ezon#
leciile de educaie fizic i $port $e pot de$fura n aer liber afar numai dac $unt ndeplinite urmatoarele condiiiC
' temperatura aerului $ nu fie mai mare de minu$ )9 +rade
' $ nu fie precipitaii puternice ploaie $au' mai ale$' nin$oareD
' &iteza &/ntului $ fie doar p/n la 5mL$
' umiditatea aerului $ fie cuprin$ ntre ,5'75JD
' $ nu ei$te nebulozitate i poluare a aerului D
4entru de$furarea ace$tor lecii% trebuie neaprat $ fierealizat o pre+tire treptat ele&ilor n a$emenea condiii i $ di$pun de un ecBipament
adec&at#
4ipolo'ie
Dez&oltarea calitilor motrice.nu &erificare0
#Con$olidarea deprinderilor iL$au priceperile motrice.inclu$i& din $cBi% patina< pe +Beat% $anie dac $unt conditii concrete prielnice0%# Temele i
obiecti&ele operaionale core$punztoare nu trebuie $ $olicite% aproape deloc% folo$irea metodelor i procedeelor metodice &erbale i intuiti&e de
predare in$truire#
5#'ani+a#ea colectivului de elevi % trebuie $ fie $ub ,9 de $ecunde $au $ $e efectueze n $paiul din interior unde $e ecBipeaz $ubiecii .cla$
$au cBiar culoar 0#
.#e'&ti#ea o#'anismului pent#u efo#t % &a a&ea o durat de aproimati& ;': minute % a&/nd n &edere temperatura mediului ambiant#
'Influena#ea selectiv& a apa#tului locomoto#% nu $e mai con$tituie n &eri+ de $ine $tttoare# Unele obiecti&e $pecifice ace$tei &eri+i $e
realizeaz parial% pe parcur$ul &eri+ii pre+tirea or+ani$mului pentru efort#
'(precierile i recomandrile" trebuie $ fie foarte $curte $au $ $e realizeze $uccint% n interior #
>5
D!Particularitile ale leciei des"&urat n spaii improvi#ate din interior7 pe timp "ri*uros= se#on rece?
2paiile pot fiC
' culoare% coridoare $au BoluriD
' $li de cla$e cu bnci $au $li de fe$ti&iti#
Ce#ine pentru de$furarea leciei n $paii impro&izate C
3 $ nu aib le+tur cu alte $paii $au $li n care $e de$foar alte acti&iti didactice% cu ali ele&i#
' $ fie $ituate la parter $au la $ub$ol% n cazul cldirilor cu eta<e% pentru a nu deran<a celelalte acti&iti#
' $ aib totui dimen$iuni rezonabile pentru practicarea eerciiilor fizice#
' m&su#i de o#din i'ienic% aeri$irea $paiului re$pecti& aran<area i ter+erea de praf a
!mobilierului" %ecBipament core$punztor al ele&ilor#
' nu $e recomand folo$irea mobilierului din $paiile ale$e% mai ale$ din $lile de cla$% pentru practicarea eerciiilor fizice#
2e pot aborda teme dinC
' calitile motrice .mai puin &iteza de depla$area i rezi$tena de tip aerob0
' din unele deprinderi iL$au priceperi motrice. mai ale$ utilitar aplicati&e% din +imna$tica acrobatic i ritmic% din unele $rituri cu $pri<in $pecifice tot
+imna$ticii $au cBiar din <ocurile $porti&e' cum ar fi pa$ele $au cBiar driblin+ul etc#0

>7
I!E%ALUAREA >N LEC2IA +E E+UCA2IE 1I3IC;
5!Criteriile de evaluare
a# Per"ormana motric7 adic rezultatul la probele de control m$urabile#
b# Pro*resul realizat de $ubiect# E$te o formula de calcul al ace$tui pro+re$% dar cel mai important e$te $a $tim $a'l interpretam $i $a'l
re$pectam#Dificultatea con$ta in aceea ca pro+re$ul e$te intoteauna mai mare la cei cu ni&el initial mai mic la cei cu ni&el initial mai mare# Deci% nu
ne putem +Bida eclu$i& dupa marimea cifrica $au calitati&a a ratei de pro+re$#
c# Cantitatea $i% mai ale$% calitatea elementelor in$u$ite in raport cu prevederile pro*ramei de specialitate. pentru $ub$i$temele educatiei fizice $i
$portului care au o a$emenea pro+rama0#
d# Capacitatea $ubiectului de a aplica in practica elementele insusite7 adica Ycapacitatea de +eneralizare Y#
e# Capacitatea de practicare independenta a eercitiilor fizice de catre $ubiect#
f# Capacitatea $ubiectului de restructurare % a$amblare etc#% a elementelor in$u$ite#
+# Nivelul cunostintelor teoretice7 in$u$ite de $ubiect% pri&ind practicarea erecitiilor fizice#
B# Atitudinea su)iectului "ata de educatie "i#ica si sport% concretizata prin frec&enta la lectii% participarea la actiunile competitional' $porti&e%
modul de indeplinire a unor $arcini or+anizatorice etc#
i! Nivelul de de#voltare "i#ica a su)iectului!
Care e$te cel mai important criteriu O Ra$pun$ul nu poate fi decat unul $in+ur C toate $unt importante in unitatea $i interdependenta lor# Nu ei$ta
criteriu fara importanta $i nici unul cel mai important#
9#$etodele de evaluare
a! $etode de veri"icare @
a#)# Trecerea probelor motrice pre&azute in X 2i$temul National 2colar de E&aluare la di$ciplina Educatie 1izica $i 2port" % aplicat incepand cu
anul de in&atamant )>>>'*999% in functie $i de optiunile profe$orului $i ele&ilor pri&ind probele pre&azute#
>;
a#*# Trecerea unor probe de motrocitate% $tabilite de fiecare profe$or pentru orele de educatie fizica din Curricum'ul la decizia $colii $i pentru orele
etracurriculare% conform principiului autonomiei#
a#,# Trecerea unor probe de cuno$tinta teoretice de $pecialitate .prezenta in etapa actuala% doar la cla$ele cu profil de educatie fizica $i $port% dar
nece$ara $i pentru re$tul educatiei fizice $i $porti&e $colare0#
a#3# 6a$urarea .care% in ace$t caz $i numai in ace$ta inlocuie$te &erificarea $au' mai corect' $e $uprapune &erificarii0 unor indici de dez&oltare
fizica. atunci cand nu $e face control medical autentic $i $e re$pecta criteriul dez&oltarii fizice in e&aluarea randamentului ele&ilor la educatia fizica
$i $porti&a $colara [0
a#5# Eecutarea de catre ele&i a unor deprinderi $i priceperi motrice in conditii analoa+e .a$emanatoare0 probei% ramurei $au acti&itatii re$pecti&e#
a#7# Eecutarea de catre ele&i a unor deprinderi $i priceperi motrice in conditii concrete de concur$ . de$fa$urat conform re+ulamentului oficial0#
a#;# Indeplinirea de catre ele&i a unor $arcini $peciale de natura or+anizatorica $au metodico' didactica C conducerea unor &eri+i din lectie D
arbitrarea unor intreceri% inclu$i& a unor <ocuri $porti&e bilaterale D conducerea +imna$ticii zilnice D conducerea recreatiei or+anizate pentru ele&ii
din cla$ele I'I- D re$pon$abil.a0 cu prezentarea in $cri$ a cole+ilor ab$enti de la lectii $au alte acti&itati $pecifice D re$pon$abil.a0 cu aducerea unor
materiale din &e$tiar $au ma+azie D lider% atunci cand $e imparte cla$a pe +rupe de lucru etc#
a#:# Ob$er&area curenta a ele&ilor $i inre+i$trarea datelor ob$er&atiei.reactia la efort% atitudini comportamentale pe an$amblu $i in $ituatii deo$ebite
etc#0
b! $etode de apreciare si notare sau acordare de cali"icative 8
b#)# 6etoda aprecierii &erbale% atunci cand aprecierea e$te in$otita' permanent' de acordarea unor calificati&e# Cine face apreciere% dar nu eprima'
prin cu&inte' &aloarea aprecierii re$pecti&e nu procedeaza bine din punct de &edere metodic% dar $i din punct de &edere educati&# Nu $e produce
feed'bacI'ul# Ele&ul% in ma<oritatea cazurilor% nu cunoa$te ni&elul eecutiei $ale% nu $tie daca a eecutat bine% foarte bine% $ati$facator% in$uficient
etc#
b#*# 6etode de apreciere $i notare $au acordare de calificati&e nonAver)ale7 mai preci$ $cri$e% cand $e acorda $i note $au calificati&e% care $e trec in
catalo+ C
>:
b#*#)# 6etoda aprecierii% notarii $au acordarii de calificti&e pe baza unor norme $au baremuri cuprin$e in anumite tabele &alabile pe plan
national% zonal $au cBiar local# (cea$ta metoda% numita $i a)soluta% $e poate aplica in cazul efectuarii de catre ele&i a unor probe pentru calitatile
motrice#
b#*#*# 6etoda aprecierii% notarii $au acordarii de calificati&e prin comparatia rezultatelor obtinute doar la ni&elul unei cla$e de ele&i% metoda
numita $i relativa! Ea e$te foarte buna pentru $colile in care nu ei$ta decat cate o cla$a de ele&i la acela$i ni&el de &ar$ta de pre+atire#4rofe$orul
X a$eaza Y in ordine rezultatele ele&ilor din cla$a re$pecti&a $i face $calarea ace$tora pe inter&ale core$punzatoare notelor#
b#*#,# 6etoda de apreciere% notare $au acordarede calificati&e pe baza pro*resului individual# Deci% e$te luat in calcul doar indicile de
pro+re$% calculat in functie de &aloarea performantiala initiala $i finala#
b#*#3# 6etoda de apreciere% notare $au acordare de calificati&e pe baza ni&elului de eecutie teBnica $ai tactica a unor deprinderi $i priceperi
motrice in conditii de eer$are partiala $au +lobala. inclu$i& <oc $porti& bilateral0# E$te metoda care depinde aproape eclu$i& de competenta
profe$ionala a cadrului didactic e&aluator#
b#*#5# 6etoda de apreciere% notare $au acordare de calificati&e in functie de modul in care ele&ii indepline$c unele $arcini $peciale de natura
or+anizatorica $au metodico' didactica#
%II! 'OCURILE +E $I6CARE >N LEC2IA +E E+UCA2IE 1I3IC;
5! CONSI+ERA2II /ENERALE
?n cadrul literaturii de $pecialitate con$acrat problemei acti&itii umane% <ocului ca factor primordial de $ocializare% i $e atribuie o
importan deo$ebit# (ce$ta e$te o aciune $pecific ncrcat de $en$uri i
ten$iuni% ntotdeauna de$furat dup re+uli acceptate de bun&oie i n afara $ferei utilitii $au nece$itii materiale% n$oit de $imminte de nlare
i ncordare% de &oioie i de$tindere
>>
=ocurile %$unt acti&iti de tip ludic% cu implicaii deo$ebite a$upra dez&oltrii per$onalitii#1olo$ite foarte mult i n formele de or+anizare ale
timpului liber ele $unt acti&iti totale% atracti&e%naturale cu mari &alene recreati&e i compen$atorii#
Ideea de a folo$i <ocul n $copuri educati&e a &enit nc din anticBitate
eprimat de 4laton iar mai t/rziu% n &remea Renaterii% de -ittorino da 1eltre% apoi de Aacon% iar n epoca modern de 1roebel% 6onte$$ori% DecrolG%
Cer+Bit #a#
Cu toate ace$tea% de'abia n epoca noa$tr $'a fcut din <oc un
ade&rat in$trument educati& didactic n care $e menioneaz rolul preponderent i deo$ebit al <ocurilor de micare pentru formarea la ele&i a
anumitor capaciti p$iBo'fizice% a priceperilor i deprinderilor motrice% dar i pentru orientarea i $elecia iniial n unele ramuri $porti&e#
?n ace$t contet% o importan ma<or n educaia fizic a ele&ilor i
ndeo$ebi a ele&ilor din cla$ele primare% aparine <ocurilor de micare
care po$ed potenialul formrii la acetia a capacitilor $ocio'p$iBomotrice i a atitudinilor de autoafirmare% autoe&aluare i a orientrii &alorice a
per$onalitii##
?n concluzie putem $pune c <ocul e$te o acti&itate comple% predominant motric i emoional% de$furat $pontan dup re+uli pre$tabilite% n $cop
recreati&% $porti& i totodat de adaptare la realitatea $ocialD
9! CERIN2E $ETO+ICE /ENERALE @
?n ale+erea i or+anizarea <ocurilor de micare trebuie re$pectate unele cerine metodice care condiionaz n mare m$ur atin+erea obiecti&elor
urmrite#
' 4re+tirea materialelor pentru <ocuri ca i rearan<area lor % $e recomand a aparine ele&ilor
' Coninutul <ocului trebuie $ core$pund particularitilor $omato' funcionale i p$iBice ale ele&ilor# Dac <ocul e prea $implu intere$ul ele&ilor &a
fi $czut% ei particip/nd din obli+aie# Dac <ocul e prea
complicat ca $tructur i efort% depind po$ibilitile de nele+ere i eecuie% reacia ele&ilor &a fi identic#
)99
Re+ulile trebuie $ fie nele$e i reinute de ele&i% elementele care'l compun $ fie cuno$cute% durata efortului i $olicitarea or+ani$mului
core$punztoare &/r$tei i ni&elului de pre+tire#
' La ale+erea <ocului $e &a ine $eama deC
$copul in$tructi&'educati& urmrit unde din numrul mare de <ocuri $e &a ale+e cel care contribuie cu cea mai mare eficien la realizarea obiecti&elo
de in$truie pre&zuteD
condiiile materiale i climaterice n care urmeaz $ $e defoare acti&itateaD
' Re+ulile <ocului &or fi a$tfel $tabilite% nc/t $'l obli+e pe ele& $ eecute aciunile care pot contribui la realizarea obiecti&elor in$tructi&'educati&e
propu$eD
' 1ormarea ecBipelor $au +rupelor $e face a$tfel nc/t $ fie aproimati& e+ale ca &aloare%pentru a fi competiti&eD n cadrul aciunilor de formare a
ecBipelor trebuie rezol&at i problema ale+erii cpitanilor de ecBip% acetia pot fi numii de ctre profe$or% $arcina ncredin/ndu'$e prin rotaie%
mai multor ele&iD
' Eplicarea i demon$trarea <ocului cere ca ace$tea $ fie $curte% dar
complete% prezent/nd coninutul <ocului% $copul urmrit% calitile $olicitate
de <oc% re+ulile de de$furare etc#
=ocul poate fi demon$trat inte+ral $au numai prin unele momente importante% c/nd pretinde re$pectarea unui numr mare de re+uli $e poate recur+e
la eecutarea %%ncetinit V a <ocului cu ntre+ul colecti&% dup care $e &a eecuta n ritm normalD
' Dozarea efortului n <ocurile de micare trebuie $ fie n concordan cu &eri+a leciei n care $e folo$e$c i cu obiecti&ele operaionale p$iBomotrice
pe care le ndepline$c D dozarea efortului e$te dependent $i de urmtoarele &ariabile C
\&olumul%inten$itatea i compleetitatea efortului fizic implicatC
\numrul participanilor%dimen$iunile terenului de <oc %&olumul i calitatea materialelor folo$ite
\formaiile de lucru i modalitile concrete de eer$are#
)9)
: LOCUL7 ROLUL 6I +ESCRIEREA PRINCIPALELOR 'OCURILOR +E
$I6CARE >N LEC2IA +E E+UCA2IE
?n funcie de obiecti&ul urmrit% <ocul de micare poate fi folo$it cu $ucce$ n aproape toate momentele leciei% ecepie fc/nd &eri+ile de$tinate
influenrii $electi&e a aparatului locomotor i cea a aprecierilor i recomandrilor#
=ocurile folo$ite trebuie $'i propun atin+erea obiecti&elor operaionale de natur p$iBo'motric% co+niti&e i $ocio'afecti&e#
:!5! 'ocuri "olosite n veri*a JOr*ani#area colectivului de eleviB!
?n &eri+a I a leciei $e recomand atunci c/nd e cazul % utilizarea unor <ocuri pentru captarea i educarea ateniei#
'ocuri "olosite@
!Colurile colorate"
!Reacia in&er$ comenzii"
2u$% <o$
(lb ne+ru
AucBeelele
)9*
Colurile colorate
Condiii@
A2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
1iecare col al $lii $au terenului &a primi denumirea unei culori#Ele&ii trebuie $ in minte i la anunarea unei culori de ctre profe$or% $ aler+e la
colul re$pecti&#Cei care +ree$c $au ezit% &or fi penalizai#
Indicaii metodice@
4entru a creea $urpriza% pot fi $tri+ate i alte culori n afara celor atribuie colulurilor#
4entru cla$ele I'I-% colurile pot primi denumiri de animale $au p$ri#
Reacie invers comen#ii
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
=uctorii pot fi n depla$are $au pe loc i li $e adre$eaz diferite comenzi% iar ei trebuie $a eecute micarea in&er$ celei comandate#
)9,
De eempluC $e comand ridicarea braului drept% i toi copiii ridic braul $t/n+% $au $e comand pa$ aler+tor i ele&ii eecuta mer$#
Sus .os =e,ecuie invers comen#ii?
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
Ele&ii care $e depla$eaz n mer$ $au la aler+are% &or eecuta mer$ +Bemuit la comanda !$u$" i mer$ pe &/rfuri la comanda !<o$"#
Re*uli@
Ele&ii care +ree$c $unt penalizai cu un punct#
Indicaii metodice@
Comenzile pot $ $e $uccead i con$ecuti& pentru a creea $urpriza#
Al)A ne*ru
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
)93
+escriere
Ele&ii $e depla$eaz ntr'o formaie de mar% iar profe$orul ncepe o po&e$tire n care introduce foarte frec&ent cu&intele alb% ne+ru% la auzul crora
ele&ii trebuie $ eecute anumite &ariante de mer$% aler+are% $au $rituri ca min+ea% $tabilite n prealabil#
De eempluC la cu&/ntul alb ele&ii &or $ri ntr'un picior% la ne+ru &or re&eni la mer$ul obinuit#
Re*uli@
1iecare nt/rziere $e penalizeaz% ca i +reelile %cu un punct#C/ti+ ele&ul cu cele mai puine penalizri#
Indicaii metodice@
4o&e$tirea trebuie a$tfel impro&izat a$tfel nc/t ele&ii $ nu poat bnui momentul c/nd $e &or pronuna cele dou cu&inte#
:!9! 'ocuri "olosite n veri*a JPre*tirea or*anismului pentru e"ortB!
?n &eri+a a II'a a leciei $e folo$e$c de re+ul <ocuri de micare cuno$cute 7 atracti&e i care $ an+reneze frontal n eer$are toi ele&ii#
'ocuri "olosite@
!AucBeelele"%
!Leapa".n di&er$e &ariante0%
Eoarecele i pi$ica
Aati$ta
!Earpele i prinde coada"
!4e$carul i pla$a"
!2cBimb liniile"#
)95
Euc-eelele
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
=uctorii $e depla$eaz prin flanc c/te unul $au c/te doi i prime$c din mer$% diferite comenzi pentru mer$ rapid $au ncet% mer$ pe &/rfuri $au pe
clc/ie etc#% $au pentru eecutarea anumitor micri din mer$ $au aler+are#
La un moment dat% conductorul <ocului $tri+ un numr% de eemplu !patru"#La auzul numrului $tri+at% <uctorii $e +rbe$c $ formeze +rupe e+ale
de <uctori% aezai n cercule apucai de m/ini pe la $pate#
Re*uli@
=uctorii care au rma$ n afara +rupelor formate din patru <uctori% &or fi penalizai cu un punct $au &or primi pedep$e mici% Bazlii#
Indicaii metodice@
La nceput <ocului% precum i la cla$ele mici .I'II0 $e &or $tri+a numere mici pentru a uura +ruparea ele&ilor#
Numerele $tri+ate trebuie $ duc la rm/nerea unui <uctor $au a doi <uctori n afara +rupelor .nu mai mult0#
)97
Leap&a cu *-emuire
Condiii@
'2al mare% teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
Dintre <uctori $e ale+e un urmritor#=uctorii alear+ liber pe $paiul fiat pentru <oc% e&it/nd $ fie prini prin +Bemuire#
Urmritorul nu are &oie $ prind <uctorul +Bemuit#=uctorul atin$% de&ine urmritor#
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $a rm/n +Bemuii mai mult )]' *". $ecunde0#
Indicaii metodice@
4rofe$orul &a urmri ca ele&ii $ nu $taioneze prea mult#
2e pot $tabili mai muli prinztori dac numrul de <uctori e$te mare#
%ariante@
VCu cocoare" C
Leapa cu pan+lic% fiecare <uctor are o pan+lic pe care urmritorul caut $ o ia#
VDe'a prin$elea cu a<utor"% pentru a $cpa de urmritor% <uctorii $e prind c/te doi#
)9;
6oarecele &i pisica
Condiii@
' $e <oac de obicei pe teren $au n $al
' numr nelimitat de <uctori#
+escriere
=uctorii formeaz un cerc cu faa $pre interior i $e apuc de m/ini#?n cerc $e afl un <uctor care e$te oarecele iar n afar altul pi$ica#
4i$ica ncearc $ prinda oarecele# =uctorii din cerc uureaz fu+a oarecelui% permi/ndu'i intrarea $au ieirea din cerc prin ridicarea braelor#4i$ica
e$te n$ mpiedicat $ treac n ac$t fel% ea put/nd folo$i numai cele dou pori ei$tente#
Re*uli
Dac pi$ica a prin$ oarecele% alt perecBe ncepe <ocul#
Indicaii metodiceC
=ocul $e recomand pentru copiii p/n la )9 ani#
Dac un timp de )'* minute pi$ica nu reuete $ prind oarecele% conductorul <ocului poate $cBimba rolurile celor care $e urmre$c $au poate numi
o alt perecBe#
Eatista
Condiii@
'2al% teren
'O bati$t
'Numr nelimitat de <uctori#
)9:
+escriere
Colecti&ul cla$ei formeaz un cerc cu faa la centru# Un ele& rm/ne n afara cercului cum bati$ta pe care o la$ n $patele unui ele& din cerc i i
continu aler+area# Dac ele&ul cruia i'a l$at bati$ta nu $e$izez p/n a<un+e din nou la el $cBimb locul $i rolurile cu ace$ta#Dac ele&ul a ob$er&at
bati$ta% pornete n aler+are dup cel ce i'a l$at'o% dac l atin+e $cBimb $en$ul aler+rii i re&ine la locul $u 8cellalt continu <ocul' dac nu'l atin+e
continu el <ocul#
Re*uli@
Ele&ii nu au &oie $ $e uite la $pate nainte de a fi dep$ii de <uctorul din afar cercului
nu au &oie $ fac $emne pentru a atra+e atenia celui cruia i $'a l$at bati$ta#
Indicaii metodice@
Dac $unt mai muli ele&i n cla$ $e &or face dou $au trei cercuri
=ocul $e &a repeta pentru ca toi ele&ii $ participe efecti& la <oc#
6arpele &i prinde coada
Condiii@
'4e teren $au $al mare
'Frupe de :')9 <uctori
)9>
+escriere
=uctorii n flanc c/te unul $e prind cu m/inile de mi<loc# 4rimul <uctor e$te capul iar ultimul e$te coada arpelui format# Capul &a ncerca $ prind
coada arpelui $cBimb/nd continuu direcia aler+rii#
Re*uli@
Dac e$te prin$ coada% <uctorii de la cap i coad $e $cBimb#
=uctorii trebuie $ $e in $tr/n$ de mi<loc fr $ dea m/inilor #
Indicaii metodice@
Depla$area $e &a face n aler+are
?n cazul n care $paiul e$te $uficient i cla$a numeroa$ $e &or forma mai multe iruri#
Pescarul &i plasa
Condiii@
'2al $au teren
+escriere
Dintre <uctori $e ale+e un pe$car %careu alear+ ncerc/nd $ atin+ ele&ii#=uctorii alear+ liber pe $paiul fiat pentru <oc% e&it/nd $ fie atini#Ele&ii
atini $e prind de m/n cu pe$carul% form/nd o pla$ i alear+ a$tfel dup ceilali ele&i#
=uctorul care rm/ne ultimul e declarat c/ti+tor i de&ine pe$car n <ocul urmtor
Re*uli@
Ele&ii care depe$c $paiul de <oc intr n pla$#
))9
?n momentul atin+erii pla$a nu trebuie $ fie rupt.ele&ii $ fie prini de m/n
Indicaii metodice@
Dimen$iunea $paiului de <oc $e ale+e n funcie de numrul de ele&i #
:!:! 'ocuri "olosite n J+e#voltareaH educarea calitilor motrice vite#a sau ndemnareaB!
I%!:!5 'ocuri pentru de#voltarea vite#ei@
!Cur$a pe numere"
!Crabii i cre&eii"
!(l treilea fu+e"
!Leapa".n di&er$e &ariante0
Lupul
Etafete pe diferite di$tane
!AucBeelele"
Cursa pe numere
=uctorii mprii n ecBipe e+ale ca numr $e afl n ez/nd ncruciat#
Componenii ambelor ecBipe prime$c numr de ordine pe care trebuie $'l rein#
La comand% copiii care i aud numrul ocole$c n aler+are o dat ecBipa i re&in la locurile lor n poziia iniial c/ti+ un punct pentru ecBipa $a#
=ocul $e termin dup ce toi copiii au aler+at#
EcBipa care totalizez mai multe puncte e$te declarat c/ti+toare#

)))

Cra)ii &i creveii
Condiii@
'Teren $au $al mare
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
Ele&ii% mprii n dou ecBipe e+ale ca numr% $e afl fa n fa la )'* pai unul fa de cellalt# O ecBip $e numete !crabii" iar cealalt
!cre&eii"#4rofe$orul numete una din ecBipe% care atunci c/nd i aude numele $e ntoarce i fu+e n linie dreapt n &iteza cea mai mare# Ele&ii din
ecBipa cealalt alear+ dup ei ncerc/nd $'i atin+% primind a$tfel un punct#
C/ti+ ecBipa care totalizeaz mai multe puncte#
Re*uli@
Ele&ii &or ncerca $ aler+e n linie dreapt pentru a nu pro&oca accidente#
Indicaii metodice@
Di$tana de aler+are $e $tabilete n funcie de obiecti&ele operaionale p$iBo'motrice propu$e#

))*
Alun*Al pe al treilea =JAl treilea "u*eB?
Condiii@
'Teren $au $al
'Numr nelimitat de <uctori'perecBi
Scopul@
Dez&olt $piritul de orientare n $paiu% ateniei
+escrierea
=uctorii $e aeaz n cerc pe perecBi unul n faa celuilalt% ambii a&/nd faa la centru cerc dublu#
Doi dintre <uctori nu intr%n formaie% unul prinde pe cellalt care $e poate $al&a aez/ndu'$e n faa unei perecBi# Ultimul adic cel din eteriorul
cercului% de&enit acum al treilea fu+e n aceea$i direcie#
Re*uli@
Dac un <uctor e$te prin$ $au atin$ rolurile $cBimb% $cBimb/nd i direcia de aler+are#
Dac al treilea nu fu+e la timp% de&ine prinztor#
Indicaii metodice@
Cercul trebuie p$trat prin depla$rea cu un pa$ napoi a perecBii de la care a fu+it al treilea#
%ariante@
Dac efecti&ul cla$ei e$te mic $e &a <uca folo$ind aceleai re+uli (l doilea fu+e#
)),
Leap&a n trei

Condiii@
'2al $au teren
'Toi ele&ii
+escriere
Dintre ele&ii participani la <oc $/nt alei *', care <oac rolul urmaritorilor# =uctorii urmrii pot $cpa de atin+erea urmtritorilor dac $e +rupeaz
c/te trei# ?n ace$t fel cei trei de&in inta+ibili# (tunci c/nd un ele& urmrit nu reuete $'i +$ea$c ali doi parteneri cu care $ $e +rupeze i e$te atin$
de urmritor ie$e din <oc#
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $a rm/n +rupai mai mult
Lupul
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori#
))3
+escriere
=uctorii $e aeaz pe ecBipe e+ale ca numr n iruri n formaie de $tea .pe razele unui cerc0# 4rimul <uctor din$pre centru e$te eful# La $emnalul
profe$orului% ultimul <uctor de la una din ecBipe .fiat dinainte0% lo&ete uor pe umr <uctorul din faa lui% $emnalul ace$ta e$te tran$mi$ p/n la
primul <uctor .la ef0 care $tri+C Vlupul] i face )'* fente n cBip de plecare% apoi o ia la fu+ prin afara cercului $pre $t/n+a $au dreapta cercului%
urmat de toi <uctorii ecBipei re$pecti&e% fiecare cut/nd $'i depaea$c pe cei din fa n $copul de a a<un+e primul i de a de&eni ef# Ceilali
<uctori $e &or aeza n ir n ordinea $o$irii# =uctorul $o$it ultimul% continu <ocul cu alt ecBip#
Re*uli@
Ele&ii nu au &oie $ $e lo&ea$c#
6ta"eta simpl
))5
Condiii@
'2al $au teren
+escriere
=uctorii $e aeaz pe ecBipe ca pentru tafet# La di$tan de l9'*9 pai de la linia de plecare $e fieaz punctul de ntoarcere#
La $emnal primul <uctor pleac% a<un+e la linia de oprire $au <alon i alear+ napoi p/n la linia de plecare%pred/nd tafeta urmtorului# C/ti+
ecBipa care termin prima
Re*uli@
Nu e &oie $ $e arunce tafet
Indicaii metodice@
Di$tana de aler+are $e $tabilete n funcie de numrul de ele&i i de obiecti&ele operaionale propu$e
I%!:!9 'ocuri pentru de#voltarea ndemnrii@
VRo$to+olete min+ea"D
V2emnatul i cule$ul cartofilor"
Lupul i oaia
Cine e$te mai ndem/natic
Cur$a n $aci
))7
6in+ea n pre$
?mbrac i dezbrac cercul
Etafete cu tra$ee aplicati&e

Rosto*ole&te min*ea
Condiii@
'2al% teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i medicinale $au de ba$cBet% core$punztor numrului de ecBipe
+escriere
=uctorii $e aeaz pe ecBipe ca pentru tafet# La di$tan de l9'*9 pai de la linia de plecare $e fieaz punctul de ntoarcere#
La $emnal% primul <uctor de la fiecare ecBip , pornete ro$to+olind pe $ol prin atin+ere cu m/na la fiecare pa$% o min+e medicinal % p/n la punctul
de ntoarcere pe care ocolete i re&enind la ecBip n acelai procedeu% o d celui care urmeaz i trece apoi la coada irului# =ocul continu% cu
fiecare <uctor% p/n c/nd ultimul a &enit la locul lui# C/ti+ ecBipa care termin prima#
));
Re*uli@
6in+ea trebuie mpin$ la fiecare pa$ .controlat0 nu $e mpin+e departe#
)):
Indicaii metodice@
2e poate $tabili $ fie mpin$ alternati&e cu o m/n i cealalt du$ i ntor$#
%ariante@
)# 2e pot ro$to+oli n acelai timp dou min+iD de &olei% ba$cBet etc#
*# 2e poate ro$to+oli min+ea cu capul% fr a<utorul m/inilor .numai n $al $au pe iarb0
,# (ceeai or+anizare cu diferena c ro$to+olirea min+ii $e face cu m/na% pe banca de +imna$tic#
Lupul &i oaia
Condiii@
'?n aer liber% $al de $port
'*', ecBipe a cte )9')* copii
Scop$
Dez&oltarea ndem/nrii% coordonrii micarilor#
+escriere
=uctorii $unt n coloan c/te unul% fiecare in/ndu'l pe cel din fa de mi<loc $au de umeri
Cel din capul irului e$te ciobanul% cel din coada irului e$te oaia% iar un alt <uctor% care nu face parte din ir% e$teWWlupul#WW
!OaiaWW trebuie $ nu $e la$e prin$ de !lup" folo$ind depla$ri con$tante% fr ca ea i nici &reun alt <uctor din ir $ $e deprind#
!CiobanulWW &a mpiedica !lupulWW i pentru acea$ta el ine braele de$fcute% urmrindu'l permanent# (ce$ta poate e&ita !ciobanulWW dar nu'l poate
atin+e# Dac !oaia" e$te atin$% toi intr/nd n mi<locul irului &or fi nlocuii de ali trei copii i <ocul &a continua#
))>
Re*uli@
De la un $emnal la altul ele&ii $e &or depla$a fr $ $e de$prind#
Dac !oaia" e$te prin$ $e &or $cBimba toi treiC oaia% ciobanul $i lupul#
Indicaii metodice@
?n condiiile n care cla$a e$te numeroa$ $e &or face mai multe iruri% cu condiia $ fie $paiu $uficient#
Cine este mai ndemanatic
Condiii@
'2al% teren
'Numr nelimitat de <uctori
'Trenin+uri .core$punztor numrului de ecBipe0
+escriere
1ormaia de <oc e$te pe iruri ca pentru tafet# ?n faa fiecrei ecBipe la di$tan de )9')5 m de linia de plecare %$e fieaz c/te un $caun
$au o banc de +imna$tic pe care $e aeaz# c/te un trenin+#
La $emnal% primul <uctor de la fiecare ecBip% alear+ p/n la trenin+% l mbrac i apoi alear+ napoi la ecBip i napoia liniei de plecare%
dezbrac i d trenin+ul urmtorului <uctor dup care l mbrac i apoi alear+ la $caun unde $e dezbrac i l aeaz pentru urmtorul <uctor dup
care $e ntoarce i tran$mite tafeta mai departe#
C/ti+ ecBipa al crui <uctor trece primul linia de plecare#
)*9
Re*uli@
Trenin+ul $e mbrac n ordineD nt/i pantalonul i apoi bluza .obli+atoriu0
'$cBimbarea trenin+ului ntre parteneri $e face obli+atoriu napoia liniei de plecareD
'<uctorii nu au &oie $ fie a<utai la mbrcat $au dezbrcat#
Indicaii metodice@
La +rupele de fete $e poate adu+a la ecBipament i o ba$ma ce &a trebui nodat $ub brbieD
'trenin+ul &a fi de m$ur mi<locie pentru a putea fi mbrcat de toi ele&ii .$ nu fie nou ci uzat% pentru a nu $e $trica0D
'trenin+ul &a fi l$at n $tare normal pentru a fi uor de mbrcat#
%ariant@
(celai <oc $e poate or+aniza cu de$clatul i nclatul pantofilor i cBiar cu punerea i le+area ireturilor#
Cursa n saci
CondiiiC
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'2aci core$punztor numrului de ecBipe#
+escriere
)*)
Or+anizarea ecBipelor ca pentru tafet% pe iruri .cu numr e+al0 n $patele unei linii de plecare i la di$tana de )9'*9 pai de linia de ntoarcere#?n
faa fiecrei ecBipe $e +a$ete un $ac pe care la $emnal% primul <uctor l tra+e p/n la br/u% intr/nd cu picioarele n el% dup care $e depla$eaz p/n la
punctul de ntoarcere i re&ine la ecBip% la$ $acul <o$ i trece la coada irului#
=ocul e$te repetat de toi ele&ii i $e termin c/nd ultimul <uctor a re&enit la loc#
C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
=uctorul czut $e ridic i continu cur$a fr a fi a<utat#
Indicaii metodice@
Di$tana du$ i ntor$ $ nu depaea$c )5' *9 m#
$in*ea n pres
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i .ba$cBet%&olei%Bandbal $au medicinale0%
+escriere
)**
1ormaia de lucru pe ecBipe cu numr e+al de <uctori aezai prin flanc c/te doi napoia unei linii de plecare# 1iecare ecBip are c/te o min+e#La
$emnal% prima perecBe de la fiecare ecBip ridic min+ea i o aeaz ntre capetele lor% pre$/nd'o% apoi $e prind de brae i porne$c n aler+are $pre
punctul de ntoarcere% l ocole$c% i re&in la ecBip% tran$mit min+ea perecBei urmtoare% dup care $e duc la coada irului#
)*,
C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
Dac o perecBe $capa min+ea%e$te obli+at $ o ridice i $ continue de unde au ntrerupt cur$a#
=uctorii nu au &oie $ $e a<ute cu m/inile pentru meninerea min+ii ntre capete#
4redarea min+ii $e face numai dincolo de linia de plecare .n $patele ace$teia0#
Indicaii metodice @
Freutatea min+iilor e$te n funcie de &/r$ta <uctorilor#
2e &a recomanda <uctorilor $ mear+ $au $ aler+e n acelai pa$#
4entru &/r$ta colar mare% )3'); ani% $e recomand n+reuirea <ocului% nepermi/ndu'le $tin+erea min+ii cu m/na n tot timpul ntrecerii#4entru
acea$ta% fiecare perecBe i &a lua min+ea de pe $ol% n+enuncBind i apuc/nd'o ntre capete% iar perecBea care termin cur$a% o &a depune n acelai
mod de pe $ol#
La repeterea <ocului% <uctorii i &or $cBimba locurile n perecBi pentru a lucra alternati& pe $t/n+a i dreapta#
>m)rac &i de#)rac cercul
Condiii@
'2al% teren
)*3
'Numr nelimitat de <uctori
'Cercuri% core$punztor numrului de ecBipe#
+escriere
=uctorii $e mpart n ecBipe e+ale ca numr i $e aeaz pe iruri n $patele unei linii de plecare#
?n faa fiecrei ecBipe ae aeaz la di$tana de l9')5 m un cerc# La $emnal% primul <uctor de la fiecare ecBip% alear+ p/n la cerc% l ]mbrac]%
trec/nd prin el nt/i piciorul $t/n+ apoi truncBiul i capul% dup care l ] dezbrac] $co/nd din cerc piciorul drept# (eaz cercul pe $ol i re&ine la
ecBip% pred tafeta dup care trece la coada irului#
=ocul $e continu p/n particip toi <uctorii#
C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
Cercul &a fi mbrcat i dezbrcat la fel de toat ecBipa#
Indicaii metodice@
4rocedeul de mbrcare i dezbrcare a cercului &a fi demon$trat inainte de nceperea <ocului#
%arianteC
=ocul $e poate realiza i din formaie de cerc pentru fiecare ecBip#
Dupa mbrcarea i dezbrcarea cercului de ctre primul <uctor% ace$ta e$te trecut din m/n n m/n pentru aceeai aciune de fiecare <uctor# C/nd
cercul re&ine la cel care a nceput% <ocul $e termin .Di$tana ntre <uctori pe cerc e$te o lun+ime de bra0#C/ti+ ecBipa care termin prima#
)*5
I%!C! 'ocuri "olosite n veri*a J>nvarea consolidarea &i sau per"ecionarea deprinderilor &i sau priceperilor motrice!
<ocuri $porti&e
+imna$tic acrobatic
$rituri la aparat
atleti$m
I%!C!5 < 'ocuri "olosite pentru consolidarea &i per"ecionarea deprinderilor de )a#C
5! Aler*are
!De'a prin$elea"
!Eoarecele i pi$ica"%
(lun+'l pe al treilea
Etafeta n zi+ za+
Eatista
Condiii@
'2al% teren
'O bati$t
'Numr nelimitat de <uctori#
)*7
Scopul@
Dez&oltarea $piritului de ob$er&aie% cin$tei% ateniei#
+escriere
Colecti&ul cla$ei formeaz un cerc cu faa la centru# Un ele& rm/ne n afara cercului cum bati$ta pe care o la$ n $patele unui ele& din cerc i i
continu aler+area# Dac ele&ul cruia i'a l$at bati$ta nu $e$izez p/n a<un+e din nou la el $cBimb locul $i rolurile cu ace$ta#Dac ele&ul a ob$er&at
bati$ta% pornete n aler+are dup cel ce i'a l$at'o% dac l atin+e $cBimb $en$ul aler+rii i re&ine la locul $u 8cellalt continu <ocul' dac nu'l atin+e
continu el <ocul#
Re*uli@
Ele&ii nu au &oie $ $e uite la $pate nainte de a fi depii de <uctorul din afar cercului#
Nu au &oie $ fac $emne pentru a atra+e atenia celui cruia i $'a l$at bati$ta#
Indicaii metodice@
Dac $unt mai muli ele&i n cla$ $e &or face dou $au trei cercuri
=ocul $e &a repeta pentru ca toi ele&ii $ participe efecti& la <oc#
Ultima perec-e "u*e
Condiii@
'2al $au teren
',9'39 <uctori
)*;
Scopul@
Dez&olt $piritul de orientare n $paiu% &iteza de depla$are#
+escriere
=uctorii $e aeaz pe perecBin coloan# ?n faa coloanei$tWWprinztorulWW cu $patele $pre <uctori i $tri+WWultima perecBe fu+eWW#La ace$t $emnal
<uctorii ultimei perecBi $e de$part i alear+ $pre cellalt capt al coloanei% unul al coloanei% unul prin $t/n+% altul prin dreapta pentru a $e nt/lni din
nou n fa#Dac unul e$te prin$ de&ineWWprinztorWW% iar cellalt formeaz perecBe cu prinztorul i $e aeaz n faa coloanei#
Ele&ii &or purta pe iruri dr#) i * #C/ti+ ecBipa care a a&ut cel mai mic numr de !priniWW#
Re*uli@
Ele&ii ferindu'$e de prinztor nu &or aler+a prea departe de coloan D
4rinztorul $e depla$eaz numai n lateral% $t/n+a% dreapta i nainte#
Indicaii metodice@
Dac numrul <uctorilor e$te mare $e &or or+aniza dou coloane#
E$te nece$ar $ $e acorde puncte c/ti+torilor care &or fi totalizate n finalul repetrilor <ocului% pentru a $timula ecBipele#
6ta"eta n #i*A #a*
Condiii@
'Teren $au $al mare
)*:
'*9',9 <ucatori
'*' 3 tafete
+escriere
=uctorii $e mpart n dou $au patru ecBipe e+ale ca numrD aezai pe dou linii fa n fa la di$tan de )9 metri#
2e &a face numrarea n continuare aa nc/t pe o linie $ a&em numerele cu $o % iar pe cealalt% numerele fr $o#
1iecare numr ) &a a&ea o tafet pe carela $emnalul profe$orului o &a tran$mite numrului * i &a trece n $t/n+aliniei re$pecti&e#Numrul * &a duce
tafeta la , #a#m#d# C/nd ultimul <uctor a primit tafeta %alear+ i o d numrului ) #
C/ti+ ecBipa care aduce prima tafet la numrul )#
Re*uli@
=uctorii nu pleac nainte de a primi tafeta#
Indicaii metodice@
4rofe$orul trebuie $ urmrea$c atent plecarea <uctorilor i $ penalizeze ecBipa ai cror <uctori nu re$pect re+ula de <oc
Cursa n spate
Condiii@
)*>
'2al $au teren
'*9'39 de <uctori
+escriere
=uctorii pe perecBi% $pate n $pate% napoia unei linii tra$ate pe $ol#Unul din ele&i &a fi cu faa pe direcia de depla$are% altul cu $patele #La di$tana de
)5'*9 m $e ta$eaz linia de $o$ire#
La $emanlul n&ttorului perecBe alear+% in/ndu'$e de bra la ni&elul coatelor ndoite% p/n la linia de $o$ire i de acolo napoi $cBimb/nd rolurile#
Re*uli@
Nu e$te permi$ aler+area lateral
2e con$ider perecBea $o$it c/nd ambii <uctori au trecut linia de $o$ire
Indicaii metodice@
?n funcie de &/r$t $e pot ine perecBile de m/ini la $pate
4erecBile $e &or forma cu <uctori de aceeai talie i +reutate
?n funcie de &/r$t $e poate mri $au micora di$tana de depla$are#
Aler*are n cerc
Condiii@
'2al mare $au terenD
'*9',9ele&i#
+escriere
),9
2e formeaz o ecBip de 3'7 <uctori i $e aeaza napoia unei linii de plecare%n formaie de cerc cu lan de brae% cu faa $pre direcia de aler+are #
La o di$tan de )9')5 m de la linia de plecare $e marcBeaz cea de ntrecere#
La $emnal ecBipa alear+ pn la linia din fa i napoi#
Re*uli@
?n aler+are $ nu $e de$fac lanul de braeD
Linia de ntoarcere trebuie depit ca i linia de plecare la napoiereD
Indicaii metodice@
La cercuri $ fie aezai cei mai buni ele&i n fa#
+rum lun*
+escriere
=uctorii $e afl n $patele liniei de plecare
?n faa <uctorilor $e aeaz rui $au popice n zi+'za+ l adi$tana de )'* m unul de altul
La $emnal primul <uctor pornete ocolind n zi+'za+ ob$tacolele fr oprire la capt% ntorc/ndu'$e n acelai fel #
Re*uli@
=uctorii trebuie $ ocolea$c ruii n zi+'za+
Nu au &oie $ dr/me $au $ atin+ ruii% dar dac au fcut'o trebuie $'i aeze la loc i $ continue <ocul#
),)
2.Sritur
Cursa n cercuri
Alergarea n trei picioare
Undia(cercul zburtor)
Podul
Sare bul
Lupta cocoilor
Gsete pantoful
Cursa n trei picioare
Condiii@
'Teren% $alD
'Aati$te $foar n numr e+al cu <umtate din numrul total de <uctoriD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere
=uctorii $e mpart pe perecBi% i lea+ piciorul din interior de al perecBii#
La )9'*9 m n faa liniei de plecare $e tra$eaz o linie de ntoarcere#
),*
La $emnal% <uctorii alear+ pn la linia de $o$ire% de$fac le+tura de la picioare i
$e ntorc atin+nd perecBea urmtoare#
Re*uli$
4erecBea care urmeaz nu pleac pn ce nu a fo$t atin$ de ambii <uctori din perecBea
anterioar#
=uctorii care au a<un$ la linia de ntoarcere $e ntorc unul prin $tn+a i cellalt prin dreapta irului#
Indicaii metodice@
=ocul $e poate complica mrind di$tana $au p$trnd picioarele le+ale i la ntoarcere#
Undia =JCercul #)urtorB?
Condiii@
' Teren% $al mare
' O $foar% un $cule cu ni$ip $au min+e de Bandbal le+ate de un capt al $forii#
' )9')3 <uctori
+escriere
Ele&ii $tau n cerc cu faa $pre centru la di$tana de ) metru ntre ei#?n centrul cercului e$te un ele& care ine $foara cu un $cule $au cu min+ea#El $e
n&/rtete pe loc %trec/nd $foara pe $ub picioarele ele&ilor din cerc%la aproimati& *9',9 cm dea$upra $olulului#=uctorii trebuie $ $ar c/t mai $u$
Re*uli@
),,
Cine atin+e $foara trece la centrul cercului #
Indicaii metodice@
La nceput% $foara &a fi n&/rtit pe $ol mai ncet i la o nlime mai mic% mrindu'$e treptat &iteza i nlimea#
=uctorul din mi<loc &a fi $cBimbat dup trei patru n&/rtiri mpre<ur cBiar dac nu a atin$ pe nimeni#
Cursa ntrAun picior
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere@
Etafet' parcur+erea di$tanei prin $rituri pe un picior pn la un punct fi% ntoarcerea prin
2ritur pe cellalt picior% $au prin aler+are#
Re*uli@
2 nu pun piciorul <o$#
Indicaii metodice@
Di$tana i &arianta n funcie de colecti&#
(tenie a$upra modului de a eecuta $riturile#
),3
6ta"eta cu sritul din cerc n cerc
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere@
?n faa ecBipei $e tra$eaz n zi+'za+ 7 cercuri#Diametrul fiecrui cerc &a fi aproimati& dou'trei
Lun+imi de talp# Di$tana dintre cercuri i ntre primul cerc i linia de $tart &a fi de )'* m #
La $emnal% primul <uctor din ecBip ncepe $ $ar dintr'nu cerc n altul ateriznd pe unul
$au pe dou picioare# Dup ultimul cerc% <uctorii $e ntorc ocolind% e&itnd cercurile% predau tafeta urmtorului din ecBip atin+nd palma i trec apoi
la $patele irului#
Re*uli@
Un <uctor nu poate porni n cur$ pn nu a primit tafeta #
Indicaii metodice@
Di$tana dintre cercuri i diametrul ace$tora $e $tabilete n funcie de &r$t i +radul de pre+tire al participanilor#
),5
Sritura pe dou picioare n cerc
Condiii@
'Teren $alD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere@
?n faa ecBipei $e de$eneaz ,'5 cercuri cu diametrul de ;9cm#Di$tana ntre ele e$te n funcie de po$ibilitile <uctorilor#
Re*uli@
2 nu fie clcat linia cerculuiD
?ntoarcerea prin aler+are pe ln+ cercuri prin dreapta#
Indicaii metodice@
Di$tana i numrul cercurilor $e mrete potri&it cu &r$ta <uctorilor#
%ariante@
4arcur+erea di$tanei $e face$ prin $ritur cu picioarele apropiate n cerc i deprtate n afar $au prin $ritur cu ambele picioare din cerc n cerc#
),7
6ta"eta cu coarda
Condiii@
'Curbe% terenD
'Numr nelimitat de <uctoriD
'*'5 corzi de $ritD
'*'5 $te+ulee $au pietre#
+escriere
La o di$tan de *9',9 m n faa ecBipei $e marcBeaz cu $te+ulee $au pietre punctul de
?ntoarcere#
La $emnal primul <uctor din ecBip% care are coard n mn pornete $rind coarda% ocolete punctul propriu% $e ntoarce% pred urmtorului coarda i
trece la coada irului#
Re*uli@
Di$tana $tabilit $e parcur+e% att la du$ ct i la ntor$ cu $rituri la coardD
Dac un <uctor $e &a'mpiedica n coard% $e &a opri% o &a de$curca i apoi &a pleca mai departe $rind coarda#
),;
Indicaii mtodice@
Di$tana de aler+are $e &a $tabili n funcie de cla$#
2e mai poate complica prin alte procedee de $ritur la coard% pe un picior% pe dou picioare $au combinat##
Podul
Condiii@
'2al% terenD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere@
=uctorii mprii n ecBipe% $tau perecBi n flanc cte doi inndu'$e de mn% la di$tan de * pai ntre ei# Di$tana ntre perecBi e$te 3'5 pai#
La $emnal <uctorii $e aeaz n +Bemuit ultima perecBe inndu'$e de mn $are pe$te braele cole+ilor pn a<un+e n faa unde $e aeaz +Bemuit'
pornete perecBea urmtoare% i tot aa pn $e termin tot irul#
Re*uli@
4erecBea care $are nu'i &a da drumul la mini#
Indicaii metodice@
),:
?n&torul &a $tabili felul n care $e &a face $ritura#
?nlimea la care $e in braele &a fi n funcie de &r$ta <uctorilor#
Terenul sltre
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere
2e mparte colecti&ul pe ecBipe e+ale ca numr :')9')* n ir cte unul napoia liniei de plecare#
1iecare <uctor ridic un picior prin alternan primul dreptul% al doilea $tn+ul #a # m# d # i prinde
cu braul opu$ piciorului +lezna din $pate% iar braul liber l aeaz pe umrul celui din fa#
Depla$area $e face prin $rituri $ucce$i&e% la $emnal pn la linia de $o$ire#
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $ rup irul n timpul depla$rii $au $ pun piciorul <o$#
Indicaii metodice@
Di$tana $e $tabilete n funcie de &r$ta <uctorilorD
),>
=ocul $e poate eecuta i continua n $en$ul in&er$ primei depla$ri#
Lupta coco&ilor
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori perecBi#
+escriere
=uctorii $e mpart n dou ecBipe e+ale ca numr# 4e $ol $e tra$eaz dou linii paralele la di$tana de 3 m una de alta# ?n $patele fiecreia $e aliniaz
cte o ecBip# 1iecare <uctor are n fa un ad&er$ar#4oziia deWWluptWW e$te $t/nd ntr'un picior cu braele ncruciate la piept#
La $emnal% cele dou ecBipe $e depla$eaz nainte n $paiul celor 3m prin $rituri pe un picior% fiecare <uctor lupt cu ad&er$arul $u prin mpin+eri
ener+ice cu pieptul $au umrul% ori prin fente% $e caut dezecBilibrarea ad&er$arului obli+ndu'l $ pun al doilea picior <o$#
=uctorul care a pu$ al doilea picior <o$ e$te luat prizonier i de a$emenea <uctorul care a fo$t mpin$ napoia liniei de atac proprii#
La al doilea $emnal lupta nceteaz% <uctorii $e retra+ n $paiul lor# 2e repet nc dou reprize i <uctorii care nu mai au ad&er$ar pot $ a<ute
coecBipierii luptnd doi contra unu# Dac e$te luat prizonier un <uctor care la rndul $u a luat prizonieri% acetia de&in lideri i particip la reprizele
urmtoare#
Dup trei reprize $e numr prizonierii i $e continu <ocul pn ce au rma$ mai puini
<uctori#
)39
Re*uli@
De la un $emnal la altul depla$area $e face numai ntr'un picior# Nu au &oie $ $cBimbe piciorul n timpul unei reprize#
Un <uctor nu poate fi atacat dect din fa#
Indicaii metodice@
Numrul reprizelor i durata $e $tabilete n funcie de &/r$ta copiilor#
/se&te panto"ul
Condiii@
'Teren% $al
'Numr nelimitat de <uctori#
+escriere
=uctorii $e mpart pe ecBipe e+ale ca numr% aezai n ir c/te unul% n $patele unei linii de plecare# La )9')5 metri $e marcBeaz a doua linie dup
care $unt aezai n faa fiecrei ecBipe pantofii <uctorilor# 1iecare <uctor rm/ne ntr'un pantof% cellalt fiind dat la +rmad#
La $emnal% primul <uctor de la fiecare ecBip pornete $rind ntr'un picior% p/n la linie% i caut pantoful% l pune n picior i $e ntoarce la ecBipa $a%
apoi pleac urmtorul#
Re*uli@
=uctorii% la du$% trebuie $ $ar ntr'un picior% iar la napoiere $ aler+e#
)3)
1iecare <uctor trebuie $ ia pantoful $u#
Nu are &oie $ aler+e nenclat#
Indicaii metodice@
Di$tana &a fi $tabilit n funcie de po$ibilitile colecti&ului#
3.Aruncare
ingea la cpitan
Cine arunc !ai departe
"aele i #$ntorii
Cursa cu oc%ire
Atacul cetii
Cine arunc mai departe
Condiii@
ATeren
'Numr nelimitat de <ucatori#
'6in+i .core$punztor numrului de ecBipe0
+escriere
)3*
4e iruri% fiecare ecBip are n fa un

cule+tor de min+i% $e tra$eaz linia de aruncare i la :'*9m% alta#
1iecare <uctor are dreptul $ arunce doua min+i de oin $pre linia de ocBire#
4entru fiecare min+e ce depete acea$t linie $e acord un punct#
.4uncta<ul $e poate mri% n funcie de numrul de metri cu care $e depete linia0#
C/ti+ ecBipa cu cel mai mare numr de puncte#
Indicaii metodice@
2e &or forma ecBipe cu po$ibiliti apropiate ca &aloare#
Raele &i vntorii
Condiii@
3Sal mare $au teren
'Numr nelimitat de <ucatori
'O min+e
+escriere
4e teren $e marcBeaz doua cercuri concentrice% unul cu raza de ,'3m% iar cellalt de 7';m#
=uctorii mprii n dou ecBipe e+ale oecBip $t n cercul mic i reprezint %%raele iar
cealalt ecBip %%&ntorii $t n afara cercului mare#
EcBipa &ntorilor are min+ea pe care o arunc de la unul la cellalt% iar cnd $ocotete
6omentul prielnic arunc n %%rae # %%Raele $e apr prin depla$ri repezi $au prin
)3,
2rituri n interiorul cercului#
O %%ra lo&it $e $ocotete un punct pentru ecBipa %%&ntorilor# Dup cte&a minute $e
$cBimb rolurile ecBipelor'$e noteazC punctele marcate i <ocul continu# ?n&in+e ecBipa
care are cel mai mare numr de puncte#
Re*uli@
%%-ntorii nu au &oie $ depea$c limitele cercului# O min+e ricoat din pmnt $au de la
un alt ele&% nu $e $ocotete punct#
Indicaii metodice@
Reprizele de <oc trebuie $ aib aceeai durat#
Cursa cu oc-ire
Condiii@
'2al% curte
'Numr nelimitat de <uctori
'2aculee cu ni$ip $au min+i mici#
+escriere
=uctorii $e mpart n ,' 3 ecBipe e+ale ca numr care $e alinieaz pe iruri n $patele unei linii#
?n faa fiecrei ecBipe la di$tan de :'l9 pai $e de$eneaz pe pm/nt c/te o int .dou cercuri concentrice% cercul mare cu diametrul de ) m % iar cercul
mic cu diametrul de 9%59 m0# 4rimul <uctor din fiecare ecBip% arunc $culeul cu ni$ip $au min+ea n inta din faa ecBipei $ale# Dac $culeul cade
n cercul mic $au pe linie% $e c/ti+ * puncte% ) punct pe $au n cercul mare# 1iecare <uctor alear+ i aduce napoi $culeul i l d urmtorului#
)33
EcBipa care termin prima c/ti+ , puncte de fiecare <uctor din ecBipa ad&er$% care nu a apucat $ arunce% la care $e adau+ $i punctele c/ti+ate
prin aruncare# C/ti+ ecBipa care are cel mai mare numr de puncte
Re*uli
(runcarea $e face din $patele liniei#
Indicaii metodice
Di$tana p/n la int e$te n funcie de &/r$t dar i de po$ibilitile medii ale coecBipierului#
Eli)erea# pri#onierii
Condiii@
'2al $au teren de $port
'4articip tot efecti&ul cla$ei
'O min+e mare i o min+e mic pentru fiecare ele&
Scopul$
Dez&olt $piritul de de orientare% atenia% ndem/narea#
+escriere@
)35
=uctorii $unt mprii n dou ecBipe e+ale ca numr% fiecare a&nd cte o min+e n mn#
2ealiniaz fa n fa la di$tan de 59'79 pai#
?n faa fiecrei ecBipe $e tra$eaz cte o linie
6i<locul terenului $e marcBeaz printr'un cerc% iar diametrul cercului $e tra$eaz cu o
linie cu celelalte dou# ?n centrul cercului $e aeaz min+ea mare# La $emnal% fiecare <uctor
arunc min+ea n cea din centrul cercului cutnd $ o depla$eze $ub ploaia de min+i n terenul ad&er$# Dup aruncare <uctorii i reiau min+ile #
EcBipa care reuete $ mpin+ min+ea n terenul ad&er$ cti+ un punct#
Re*uli@
=uctorii cnd arunc min+ea nu au &oie $ depeac linia D
Dac min+ea din centru a fo$t micat $e repet ataculD
4entru fiecare min+e depla$at n terenul ad&er$% ecBipa cti+ un punct#
Indicaii metodice@
=ocul $e &a repeta pentru a da $ati$facie ambelor ecBipe#
%ariant@
2e poate <uca cu bul+ri de zpad fr a limita numrul de bul+ri pe care i arunc un
ele& i $e oprete <ocul la $emnalul cadrului didactic#
Atacul cetii
Condiii@
'Teren $au $al mare
)37
'Numr nelimitat de <uctori
'O min+e mare i c/te o min+e mic pentru fiecare ele&% $au bul+ri de zpad#
+escriere
=uctorii mprii n dou ecBipe e+ale ca numr% fiecare a&/nd c/te o min+e n m/n% $e aliniaz fa n fa% la di$tan de 59' 79 pai# ?n faa fiecrei
ecBipe% $e tra$eaz c/te o linie# 6i<locul terenului $e marcBeaz printr'un cerc% iar diametrul cercului $e tra$eaz cu o linie paralel cu celelalte dou# ?n
centrul cercului $e aeaz min+ea mare# La $emnal% fiecare <uctor arunc cu min+ea mic n cea din centrul cercului caut/nd $ o depla$eze $ub
]ploaia de min+i] n terenul ad&er$# Dup aruncare <uctorii i reiau min+iile#
EcBipa care reuete c/ti+ un punct#
Re*uli@
=uctorii% c/nd arunc min+ea% nu au &oie $ depea$c linia#
Dac min+ea din centru nu a fo$t micat% $e repet atacul#
4entru fiecare min+e depla$at n terenul ad&er$% ecBipa c/ti+ un punct#
Indicaii metodice@
=ocul $e &a continua pentru a da $ati$facie ambelor ecBipe#
I%!C!9 < 'ocuri "olosite pentru consolidarea &i per"ecionarea deprinderilor utilitar aplicative:
1.Crare
)3;
Crarea n diferite #ariante
2.Trre
&recerea prin tunel
'tafeta pe sub pod
Cursa t$r$
Cursa tr&
Condiii@
'2al% pa<ite
'Numr nelimitat de <uctori
'Aee n funcie de numrul de <uctori
+escriere
=uctorii mprii n ecBipe e+ale de 7': ele&i $unt aliniai pe iruri n $patele unei linii de plecare# Inter&alul ntre ecBipe e$te de 3 '5 pai# ?n faa
fiecrei ecBipe% la o di$tan de 5'7m% $e aeaz un obiect ce &a trebui ocolit de <uctori#
4rimii ele&i de la fiecare ecBip pleac t/r/ pe +enuncBi i coate% ocolete obiectul% $e ntoarce la ecBip tot t/r/% d tafeta urmtorului i trece la
coada irului $u#
C/ti+ ecBipa care a terminat prima#
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $a plece nainte de a primi tafeta#
Nu au &oie $ cBimbe procedeul de t/r/re pe parcur$ul depla$rii#
)3:
Indicatii metodice@
4rocedeul de t/r/re &a fi $tabilit de profe$$or#Di$tana parcur$ e$te n funcie de &/r$ta i pre+tirea ele&ului#
%ariante@
)0 alunecare pe $ol din poziia pe +enuncBi i $pri<in pe m/iniD
'n +rup% depla$are nainte din poziia pe +enuncBi cu m/inile pe +leznele celui din faa $aD
*0 depla$are nainte cu bra i picior opu$ din poziia $pri<in +BemuitD
,0 depla$are nainte din poziia pe +enuncBi i $pri<in pe m/ini pe $ub aparate $au pe $ub picioarele deprtate ale cole+ilor aezai n coloan c/te unulD
30 depla$are pe coate i pe +enuncBi% ocolind anumite obiecte fiate pe parcur$D
'depla$are pe antebrae i +enuncBi .napoi i lateral0D
50 depla$are pe +enuncBi i $pri<in pe m/ini p/n la un punct fi .7 m0 dup care ridicare i aler+are napoi' trece la coada iruluiD
70 aceeai cu ocolirea ob$tacolelor 8 min+ii% cercuri% popiceD
;0 depla$area n +rup' p/n% la un punct fi .5m0% c/ti+ ecBipa care a a<un$ primaD re&enirea $e face n acelai mod' n direcia opu$D
:0 depla$are nainte prin poziia 3 labe.pe +enuncBi0% bra i picior opu$D
>0 t/r/re liber' tra$ee &ariate cu trecere prin alunecare pe$te banc% cu t/r/re pe banc%cu t/r/re nainte% lateral i napoiD
)90 depla$are pe antebrae i pe &/rfurile picioarelor% nainte% napoi% lateral#
3.Escaladare
'tafete cu obstacole
Parcursuri cu obstacole
)3>
Parcursuri cu o)stacole
Condiii@
'2al
'Numr nelimitat de <uctori
'Anci% b/rne% $altele% lad
+escriere ]2ub form de torent] % refc/nd formaia pe Vloc $cBimbat]%
$e eecut pe mai multe ecBipeC aler+are% $ritur cu atin+erea unui reper nalt i trecere% prin crare orizontal% de la un aparat la altul#
)59
] 3 ecBipe $imultan% cu depaire pe parcur$] $e eecut la un careu cu ob$tacoleC ro$to+olire nainte n+Bemuit pe $altea% e$caladare pe$te lada n lime%
depla$are in ecBilibru pe b/rn i mer$ n $pri<in +Bemuit de'a lun+ul bncii de +imna$tic#
Re*uli@
Ele&ii nu au &oie $ $e $tin+Berea$c reciproc#
Indicaii metodice@
2e pot realiza numai cu ele&ii cl$# -'-III#
Parcursuri cu o)stacole
Condiii@
'2al% teren
'Numr nelimitat de <uctori
'(parate i obiecte#
+escriere
Urcare pe un plan incl nat cu obiecte in mina% . borire prin $aritura# in i dincime% $arituri intr'ui picior% aruncare% ro$to+c lire cu obiecte in bra\e
e$ealadore#
%ariant@
)5)
Depla$are pe banca de +imna$tic% fiat cu un pat la $cara fi% a&/nd min+i in brae% depla$are lateral% la ,'3 ipci% pe $cri apropiate i $aritur n
ad/ncime . de la 59' 79 cm 0 $rituri ntr'un picior pe di$tana i ro$to+olire nainte n +Bemuit pe $alteaua n lun+ime .a&/nd min+iile n brae0 de
la o di$tan de 3m $e arunc min+iile $ucce$i& partenerului din ecBip% care efectueaz acelai tra$eu#
)5*
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $ plece nainte de a primi min+iile#
Indicaii metodice@
2e pot combina mai $implu% $au pot fi folo$ite ob$tacolele n alt mod#
Numrul <uctorilor n ecBipa $a nu &a fi mai mare de 7': <uctori#
6ta"eta cu o)stacole
Condiii@
ATeren% $al
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
Tra$eul ' aler+are 5 m% $ritur pe$te un $an marcat pe $ol .)%5 m lime0% $cBimbarea direciei prin depla$are cu $patele . ntoarcere ):9^0 i re&enire
prin $rituri pe un picior#
)5,
Re*uli@ ?n $ritura $a nu $e atin+ liniile ce demarc $olul#
Indicaii metodice@
A2 $e urmrea$c corectitudinea eecuiei#
'2e &or forma c/te&a ecBipe cu numar e+al de <uctori%
' 2e poate complica tra$eul i cu ob$tacole ce &or fi e$caladate cu $pri<in pe un picior#
I%!C!: < 'ocuri "olosite pentru nvarea &i consolidarea deprinderilor &i priceperilor motrice din .ocurile sportive!
=ocuri folo$ite pentru !O)i&nuirea cu min*eaC
("ostogolete !ingea)*
(+uga dup !inge)
(Culegerea !ingilor)*
(Lo#irea popicelor)
(ingea roat)
(ingea peste pod,
(ingea prin tunel,
(ingea prin lateral,- co!binri ale celor trei .ocuri de !ai sus*
(Se!natul i culesul carto/lor)-
.ocuri cu rostogolirea !ingii n su#eic-
.ocuri cu rostogolirea !ingii i ocoliri de obstacole
.ocuri cu transportarea !ingii- a dou !ingi- a !ai !ultor !ingi de diferite !ri!i-
.ocuri cu transportarea i rostogolirea !ingii0
)53
Arunc min*ea cpitanului &i a&ea#Ate
Condiii@
'Numr nelimitat de <uctoriD
'2al $au terenD
'6in+i n funcie de numrul ecBipelor#
+escriere@
?n faa ecBipei $e pla$eaz un copil %%cpitanul"% cu faa $pre <uctori#
La comanda de ncepere a <ocului% cpitanul% care deine min+ea% arunc min+ea primului <uctor din ir% ace$ta o prinde% o arunc napoi la %%cpitan%
iar dup aceea $e aeaz <o$ ncruciat#
%%Cpitanul arunc min+ea urmtorului i <ocul continu# Dup ce o prime$te de la ultimul% cpitanul arunc min+ea n $u$% iar copiii $e ridic n
picioare#
Re*uli@
Dac unul dintre copii $cap min+ea% e$te obli+at $ $e duc dup ea% apoi $ continue <ocul#
La reluarea <ocului% cpitanul e$te $cBimbat cu ultimul din ir% iar fo$tul cpitan trece n
captul formaiei#
)55
$in*ea prin tunel
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctoriD
'6in+e n funcie de numrul de ecBipe#
+escriere@
Efecti&ul e$te mprit n patru ecBipe e+ale ca numr% aezate pe iruri% n $t/nd deprtat%
napoia liniei de plecare#
4rimul din fiecare ecBip e$te conductorul <ocului i are n m/n o min+e#
La $emnalul de ncepere a <ocului primii ro$to+ole$c min+ea prin tunel $pre ultimul din ecBip # (ce$ta prinde min+ea % alear+ prin dreapta irului i
$e aeaz n faa% cu picioarele deprtate $e apleac nainte i ro$to+olete min+ea prin tunel#=ocul continu a$tfel pn cnd% primul copil din fiecare
ecBip re&ine n capul irului#
Re*uli@
Dac min+ea ie$e afar din tunel% <uctorul pe ln+ care a ieit alear+ dup ea%$e ntoarce la locul $u i o tran$mite mai departe#
Indicaii metodice$
Nu $e admit bru$criD
Cu c/t ele&ii $unt mai mari% di$tana dintre <uctori e$te mai mare#
)57
Suveica cu min*ea
Condiii@
'2al de $port $au terenD
'Numr nelimitat de <uctoriD
'6in+e n funcie de numril ecBipelor#
+escriere
Efecti&ul cla$ei e$te mprit n ecBipe e+ale ca numr#1iecare ecBip $e aeaz fa n fa
pe dou iruri#4rimii <uctori din ir dein min+ea# La comanda de ncepere% cei care dein
min+ea o pa$eaz primului din +rupa din fa% apoi fu+e la coada +rupei care a primit min+ea#
Cel care a primit min+ea o arunc primului din irul din fa i fu+e la coada irului care
a primit min+ea#
?n felul ace$ta toi <uctorii din fiecare +rup i $cBimb locurile#
Re*uli@
=uctorul care a $cpat min+ea fu+e dup ea i continu <oculD
Di$tana ntre iruri &a fi de ,'3 mD
Nu $e admit bru$cri#
Indicaii metodice@
Di$tana dintre iruri poate fi mrit $au micorat#
Cursa pe numere7 cu min*i
)5;
Condiii@
'2al%teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i de ba$cBet core$punztor numrului de ecBipe
+escriere
=uctorii $e mpart n ecBipe de 3'7 ele&i aezai n ir c/te unul napoia liniei de plecare i la o di$tan de o lun+ime de bra intre ei#1iecare ecBip $e
numeroteaz n continuare de la primul la ultimul <uctor#=uctorii pot $ta n picioare $au ez/nd#?n faa fiecrei ecBipe% la )m de linia de plecare% $e
marcBeaz pe $ol un cerc cu diametrul de 59cm%n care $e aeaz c/te p min+e% iar la )9')5 m mai departe% $e aeaz un <alon#4rofe$orul $tri+ un
numr% <uctorul cu numrul re$pecti& de la fiecare ecBip pornete n aler+are prin dreapta ecBipei% cule+e min+ea cu care care pornete n driblin+%
ocolete <alonul% $e ntoarce $pre linia de plecare n acelai mod% aeaz min+ea n cerc i re&ine la locul $u n formaie#=uctorul care a a<un$ primul
c/ti+ un punct pentru ecBipa $a#=ocul continu% profe$orul $tri+/nd !pe $rite" toate numerele#C/ti+ ecBipa care la $f/ritul <ocului totalizeaz cele
mai multe puncte#
Re*uli@
2e alear+ numai pe partea $tabilit iniial% ntoarcerea fc/ndu'$e pe partea cealalt#
6in+ea trebuie aezat n cerc i nu trebuie $ $e ro$to+olea$c n afara ace$tuia#
Indicaii metodice@
-or fi $tri+ate toate numerele#2e pot $tri+a de dou ori aceleai numere#
2e &a lucra i cu m/na dreapt i cu cea $t/n+#
%ariant@
2e poate fia un tra$eu erpuit printre <aloane#
)5:

1 2ocuri folosite pentru Prinderea, inerea i Pasarea mingii:
S!ulge !ingea)
(ingea prin porti)-
3c%ete bara porii de %andbal)-
(ingea n cerc)
Cursa celor dou !ingi)-
(Pase n cerc cu sc%i!b de locuri)
(4n linie cu cpitan)-
(&riung%iul alergtor)
(Concurs de pase)
(Su#eic cu sc%i!b de locuri)
(Cursa n perec%i)
(Ca!pionii)
(Cercul ca!pionilor)
(ingea n stea)
(ingea n zig1zag)
(5e1a prinselea cu !ingea de %andbal-basc%et- #olei etc-)
(Prinde1l pe cel cu !ingea)
(Leapa 6!ingea sal#eaz)
(+erete capul,
("aele i #$ntorii,
)5>
(ingea la cpitan,
(Aprarea cetii, ,Leapa cu pase,
(Leapa n perec%i cu pase,
(ingea la cpitan cu g%e!uire,
(Cine e7ecut !ai !ulte pase,0
$in*ea la cpitan
Condiii@
' 2al% teren
' Numr nelimitat de <uctori
+escriere
a0 pe iruri% cu cpitani n fa% $e folo$ete min+ea de oin#Cpitanul arunc o dat% $au de dou ori% fiecrui coecBipier care i trimite napoi i dup
aceea trece la coada irului#
C/ti+ ecBipa care termin prima#
%ariant@
Din aceeai formaie%iuctorii $e aeaz +Bemuit $au ez/nd dup ce au primit i trimi$ min+ea#
$in*ea n #i*A#a*
)79
Condiii@
'Teren% $al mare
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i .core$punztor numrului de ecBipe0#
+escriere
=uctorii $e &or aeza pe dou linii fa n fa la di$tan de ,'3 m una de alta% a&/nd ntre <uctorii aceleiai linii di$tan de )m#2e trece apoi la
numratoarea <uctorilor Vc/te doi" din flancul drept i $e continu cu cealalt linie#?n felul ace$ta% <uctorii cu numrul ) &or a&ea n fa <uctorii cu
numrul *#=uctorii cu acelai numr formeaz o ecBip#=uctorii dintr'o etrem prime$c c/te o min+e% pe care la $emnal o pa$eaz n zi+'za+
<uctorilor cu acelai numr#C/nd min+ea a<un+e la ultimii <uctori% e$te pa$at in&er$ p/na c/nd a<un+e la <uctorul de la care a plecat#C/ti+ ecBipa
care a terminat prima#
Re*uli@
=uctorii &or lo&i min+ea numai cu piciorul i n modul $tabilit iniial de profe$ori#
Indicaii metodice@
Di$tana dintre <uctori e$te &ariabil n funcie de &/r$t i po$ibilitile copiilor#
'oc de pase n doi cu ntrecere
Condiii@
)7)
A2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i de Bandbal .core$punztor numrului de ecBipe $au e+al cu <umtate din efecti&ul de <oc0#
+escriere
=uctorii $e mpart n dou% aliniai pe dou linii fa n fa% perecBi#Di$tana ntre cele dou linii e$te de ,'3m#
=uctorii de pe o linie au c/te o min+e pe care la $emnal o pa$eaz <uctorului perecBe#2e &or realiza un numr de pa$e ntre doi <uctori .5')9 pa$e0 %iar
perecBea care termin prima c/ti+#
Re*uli@
2e &or efectua pa$e cu un $in+ur procedeu n cadrul aceleiai ntreceri#
Dac un <uctor $cap min+ea% o &a ridica i &a continua numrtoarea#
Indicaii metodice@
(ce$t <oc $e poate realiza n cadrul in$truirii i pentru ba$cBet% &olei i fotbal#
Di$tana ntre cele dou linii% deci ntre perei &a ine cont de &/r$ta ele&ilor i pre+tirea ace$tora#
=ocul $e poate de$fura contra'timpD c/ti+ ecBipa care realizeaz cel mai mare numr de pa$e#
1 2ocuri folosite pentru dribling:
,Cine e7ecut de !ai !ulte ori dribling pe loc i n deplasare, ,Psrile cltoare,
,Su#eic si!pl cu dribling,*
,'tafet cu dribling printre .aloane,
)7*
,Cursa pe nu!ere cu dribling,*
6ta"eta cu dri)lin* n cerc
Condiii@
'2al $au teren
'3'7 <uctori la o ecBip
'6in+i de ba$cBet pentru fiecare ecBip
+escriere
=uctorii $e mpart n ecBipe e+ale i $e aeaz n formaii de cerc#?n centrul cercului $e aeaz un <uctor#Raza cercului e$te de cel puin ,'5m# La
fiecare cerc $e +$ete o min+e la unul dintre <uctori#C/nd $e d $emnalul de ncepere al <ocului% fiecare <uctor cu min+ea pornete n driblin+ $pre
centru% d min+ea <uctorului din centru% cruia i ia locul#(ce$ta pleac n driblin+ $pre locul de pe cerc de unde a plecat primul <uctor# Dup ce
a<un+e% pa$eaz min+ea <uctorului din $t/n+a lui i <ocul continu p/n ce toi <uctorii au re&enit la locurile lor% iar primul <uctor are din nou min+ea#
Indicaii metodice@
Locul ocupat de fiecare <uctor &a fi marcat#

$in*ea aler*toare
Condiii@
)7,
'2al%teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i pentru fiecare ecBip
+escriere
=uctorii $e mpart pe ecBipe e+ale ca numr% aezate napoia unei linii de plecare#?n faa fiecrei ecBipe $e fieaz la )9')5m un punct de ntoarcere
marcat cu un <alon#La $emnal% primul <uctor de la fiecare ecBip ia min+ea care $e +$ete pe linia de plecare i pornete cu ea n driblin+% ocolete
<alonul% $e ntoarce i aeaz min+ea pe linia de plecare#=ocul $e repet p/n c/nd toi <uctorii au eecutat tra$eul#C/ti+ ecBipa care a terminat prima#
Re*uli@
6in+ea $e &a aeza obli+atoriu pe linia de plecare#
Indicaii metodice@
Di$tana $e $tabilete n funcie de &/r$t#
2e &a lucra alternati& cu ambele m/ini .picioare0#
+ri)lin*
La <oc particip *', ecBipe0 fete $au biei0 formate din :')9 <uctori#1iecare ecBip primete c/te o min+e de fotbal 0pentru biei0 $au Bandbal 0pentru
fete0 #EcBipele $unt aran<ate n coloan c/te unul la un inter&al de ,'3 m di$tan ntre participani#2paiul de <oc e$te delimitat prin dou linii paralele
)73
naintea i la $f/ritul coloanei#La $emna% primul <uctor aflat n captul irului coloanei#La $emnal% primul <uctor aflat n captul irului pornete n
driblin+ printre coecBipierii aflai n $patele $u bieii conduc/nd min+ea cu piciorul% iar fetele cu m/na% ocolete pe ultimul coecBipier% $e ntoarce
$pre captul irului i pred min+ea urmtorului#(ce$ta la r/ndul $u pornete n driblin+ erpuit printre coecBipieri#C/ti+ ecBipa a crei ultim <uctor
$au <uctoare $trbate tra$eul i pred min+ea primului coecBipier#
+ri)lin* &erpuit
Condiii@
'Teren% $al mare
'3'7 ele&i la o +rup
+escriere
=uctorii $e mpart pe ecBipe i $e aeaz n ir c/te unul ca pentru tafet#?n faa fiecrei ecBipe $e aeaz pe di$tan de )5'*9m <aloane% la ,m unul de
altul#La $emnal% primul ele& de la fiecare ecBip %pornete conduc/nd o min+e pe $ol n aler+are %printre ob$tacolele aezate pe teren %iar dup ce l
ocolete pe ultimul% $e ntoarce n acelai mod i tran$mite min+ea urmtorului#=ocul continu p/n ce fiecare <uctor a parcur$ tra$eul#C/ti+ ecBipa
care a terminat prima#
Re*uli@
Ele&ii &or conduce min+ea alternati& cu ambele picioare#
Indicaii metodice@
Di$tana de parcur$ &a fi $tabilit n funcie de &/r$ta copiilor
)75
1 2ocuri folosite pentru aruncri la handbal
!3c%ete bara porii de %andbal)
(3c%ete cifrele)
(3c%ete printre picioarele scaunului)
(3c%ete !ingea de %andbal)
(3c%ete colul porii)
(3c%ete !ingea !edicinal)
('tafet cu dribling i aruncare)
(3c%itorul dibaci)
(3c%itorii)
(3c%ete inta)
(Cloca i apr puii)
(8inta #ie)
(Cine !arc%eaz !ai !ulte goluri,- (Partizanii)- (9utiuluc)- (Cine c$tig teren)
(Cine doboar !ai !ulte !ingi)* (inge stai)* (Cloca i apr puii)* (4ntre patru focuri)* (+eretete de !inge)*
(8inta #ie)* (Cine !arc%eaz !ai
!ulte goluri- couri)* (4ntre dou focuri)* (Cine arunc
!ai departe)* (9andbal la int)* (3blig1i s nscrie)* (+r greeal)* (Cel !ai bun din zece ncercri)*
)77
Handbal la int
Condiii:
Sal- teren
1:u!r neli!itat de .uctori
1ingi de %andbal (;)
!escriere
2uctorii se !part n patru ec%ipe egale ca nu!r- /ecare a#$nd c$te o !inge de %andbal0Pe un perete al slii (sau al
slii dac se .oac n aer liber) se !arc%eaz o poart de %andbal de di!ensiuni nor!ale0Prin patru linii #erticale se
!parte spaiul porii n cinci co!parti!ente-din care patru sunt egale ca li!e iar cel din !i.loc e
dublu0Co!parti!entul din !i.loc se !arc%eaz cu cifra )% iar cele laterale cu *%,# <c%ipele sunt aezate la se!icercul de nou
!etri- de unde #or arunca la poart alternati#0+iecare .uctor #a aduce ec%ipei puncte c$te reprezint co!parti!entul
porii lo#it cu !ingea0 C$tig ec%ipa care totalizeaz cele !ai !ulte puncte0
"e#uli:
:u este per!is depirea liniei de nou !etri0
5ac !ingea lo#ete !ingile despritoare ale co!parti!entelor- se acord ec%ipei nu!rul de puncte corespunztor
co!parti!entului dinspre centrul porii0
ingea nu are #oie s ating p!$ntul nainte de a lo#i peretele0
$ndicaii %etodice:
)7;
2ocul se poate folosi pentru perfecionarea aruncrilor la poart0
Pentru a#ansai- poarta poate / !prit n co!parti!ente !ai !ici0
Hu&tiuluc
Condiii:
1Sal- teren
1:u!r neli!itat de .uctori
13 !inge de %andbal
!escriere
2uctorii se !part n dou ec%ipe egale0ingea se aeaz la centru- iar .uctorii se aeaz napoia liniei de fund0La
se!nal- .uctorii a!belor ec%ipe alearg spre !inge0 Cel care ia !ingea o paseaz colegilor i ncearc prin pase s
a.ung la linia de fund ad#ers pentru a aeza !ingea dincolo de aceasta0Ad#ersarii se apr i caut s intre n posesia
!ingii05ac !ingea este aezat pe sol- se !arc%eaz punct i .ocul se reia de la centru0
"e#uli:
ingea se aeaz - nu se arunc0
$ndicaii %etodice:
5ac clasa are !uli ele#i i terenul este !ic- se #or face patru ec%ipe care #or .uca alternati#0
)7:
2ocuri folosite pentru baschet
Arunc la perete
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i de ba$cBet .core$punztor numrului de ecBipe0
+escriere
=uctorii $e mpart pe ecBipe e+ale ca numr care $e aeaz n iruri .c/te unul0 la o di$tan de ,'3 m, de un perete% napoia unei linii marcate pe
$ol#4e perete $e de$eneaz n faa fiecrei ecBipe% la nlime de *%39'*%79 m% un cerc cu diametrul de ) m#
4rimul <uctor de la fiecare ecBip are o min+e# La $emnal% min+ea trebuie aruncat n cercul de pe perete# 4entru fiecare aruncare
reuit% ecBipa c/ti+ un punct#?n&in+e ecBipa care totalizeaz mai repede un numr de puncte e+al cu numrul <ucatorilor#
)7>
Re*uli@
(runcarea $e &a face numai cu dou m/ini de la piept#
%ariante@
Se poate eer$a i aruncarea la co n acelai mod#
6ta"eta )asc-et)alistului
Condiii@
'2al cu teren de ba$cBet .$au teren de ba$cBet n aer liber0
'Numr nelimitat de <uctori
'* min+i de ba$cBet#
+escriere
=uctorii $unt mprii n dou ecBipe e+ale i $unt aezai pe iruri n colurile opu$e ale terenului de ba$cBet napoia unei linii# 4rimul <uctor de la
fiecare ecBip are o min+e# La $emnal% <uctorii cu min+ea porne$c fiecare $pre terenul din faa lui n driblin+ % a<un+/nd n apropierea coului% tra+ la
);9
co% cule+ min+ea% $e ntorc n driblin+ p/n la linia de centru de unde pa$eaz <uctorului urmtor din ecBipa $a% care continu <ocul% iar el trece la
coada irului#
C/ti+ ecBipa a crui ultim <uctor a<un+e primul la locul $u#
Re*uli@
Nu $e permite aler+area cu min+ea n m/n#
Indicaii metodice@
2e poate marca o linie n apropierea coului de unde $ fie obli+atorie aruncarea la co
'ocuri (olosite pentru (otbal
)asa *n cerc
Condiii:
);)
Teren% $al mare
'Numr nelimit at de <uctori
'6in+i .core$punztor numrului de ecBipe#
!escriere
=uctorii $e mpart n mod e+al n ecBipe care $e aeaz n cercuri% a&/nd n centru un cpitan# 1iecare cerc con$tituie o ecBip # Cpitanii au c/te o
min+e pe care la $emnal o pa$eaz cu piciorul drept .$t/n+0 fiecrui <uctor de pe linia cercului# C/ti+ ecBipa care termin prima pa$area min+ii de
ctre toi <uctorii# C/nd min+ea re&ine de la ultimul <uctor de pe cercc la cpitan% ace$ta ridic min+ea n $u$#
);*
Re*uli@
2e &a urmari ca toi <uctorii $ primea$c min+ea#
Indicaii metodice@
La repetarea <ocului% $e &a $cBimba piciorul de eecuie#
'ocuri (olosite pentru volei.
$in*ea deasupra cercului
Condiii@
'Teren $au $al
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i de &olei#
);,
+escriere
=uctorii $e mpart pe ecBipe e+ale ca numr i $e aeaz n flanc c/te unul napoia unei linii de plecare# 4e $ol% la di$tan de , m $e marcBeaz c/te un
cerc cu diametrul de 59 cm n care $e aeaz primul <uctor de la fiecare ecBip#
La $emnal% <uctorii din cerc care au c/te o min+e de &olei% o pa$eaz nalt dea$upra capului i apoi pleac la Vcoada" irului# =uctorul urmtor alear+
n cerc .n timp ce min+ea zboar0 i efectueaz aceeai pa$ dea$upra capuluiD <ocul continu a$tfel p/n c/nd toi <uctorii au fo$t n cerc i re&in la
locul lor iar min+ea a<un+e din nou n po$e$ia primului <uctor din cerc#
C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
4entru fiecare min+e cazut $au prin$ $e penalizeaz cu ) punct#
Indicaii metodice@
La nceput $e &a da V<oc c/ti+tor" ecBipei care nu are penalizri $au are mai puine#
=ocul $e or+anizeaz cu colecti&e mai a&an$ate#
6ta"eta cu elemente de volei
Condiii@
'2al%teren
'6in+i de &olei
+escriere
);3
=uctorii $e mpart pe ecBipe e+ale ca numr#1iecare ecBip are dou iruri#?n faa fiecrei ecBipe%la )9')5m di$tan $e pune un <alon#La $emnal%
primii doi <uctori de la fiecare ecBip porne$c efectu/nd pa$e i re&in n acelai mod la ecBip% pa$/nd min+ea perecBii urmtoare#C/ti+ ecBipa care
termin prima#
Re*uli@
4entru fiecare min+e czut $au prin$% ecBipa e$te penalizat cu un punct#
Indicaii metodice@
=ocul $e poate face cu ele&ii care au n$uit deprinderea de pa$are corect a min+ii#
:!C!C < 'ocuri "olosite pentru nvarea &i consolidarea deprinderilor &i priceperilor motrice din *imnastic acro)atic &i srituri
PArmonicaB
4e ecBipe $e eecut trecerea c/t mai rapid din $tand% n $pri<in +Bemuit cu aruncarea palmelor pe $ol i in&er$ din $pri<in +Bemuit re&enire n $tand cu
btaia palmelor $u$#
PLea*nulB
4e ecBipe% $e eecut rulare napoi pe $pate din $pri<in +Bemuit n culcat cu +enuncBii ndoii i re&enire#
);5
PRoa)a n doiB
4e perecBi% un eecutant n $pri<in culcat $e depla$eaz numai n m/ini% fiind tran$portat de partener care l $u$ine de coap$e#
PEar#a ntrAun piciorB
6ai muli eecutani $t/nd ntr'un picior cu ducerea celuilalt +enuncBi la piept i apucare de +lezn% ncearc $ menin acea$t poziie c/t mai mult
timp% fr depla$area piciorului de $u$inere#
P$ori&caB
Doi <uctori fa n fa% la capetele $altelei .n lun+ime0#2imultan $e eecut% la un capt ro$to+olire nainte n +Bemuit% iar la captul opu$ $ritur
nalt pe$te partener cu picioarele deprtate#(poi % prin ntoarcere rapida la ):9W% din nou fa n fa $e repet eeciiul precedent% cu rolurile $cBimbate
i tot aa n continuare% $ub form de concur$ % pentru coordonarea aciunilor cu partenerul de <oc fa de alte perecBi de eecuie#
JAtin*eAmB
=uctorii% numerotai n ordine% $tau n cerc n <urul lzii de +imna$tic .$au calului0#
Conductorul <ocului indic pe unul din participani% care nu $e urc n picioare pe aparat#
(ce$ta are dreptul ca prin cobor/re cu $ritur n ad/ncime% n partea opu$ fa de locul unde apare alt <uctor $tri+ pentru a'l atin+e% $ re&in
neatin$ n cerc printre ceilali <uctori#Dac reuete% urmtorul i ia locul pe aparat#Dac din contr e$te atin$% cel de pe aparat continu $ rm/n n
ace$t rol#
JSritur lateralB
La aparatul de $rit% cal $au lad aezat n lime% $e eecut n torent $ritur prin $pri<in lateral i aterizare cu $patele $pre aparat% refc/ndu'$e
formaia n partea opu$#
JTorente de srituriB
);7
Dou ecBipe $tau alturate cu faa $pre o lad $au cal% a&/nd eecutanii n coloan# 2e eecut $ub form de torent% $ritur n $pri<in +Bemuit i
cobor/re direct n partea opu$% refc/ndu'$e formaia c/t mai repede#
:!D! >n veri*a a &asea a lecieiJ+e#voltarea educarea calitilor motrice "ora sau re#istenaB
3.+.1 'ocuri pentru de,voltarea (orei-

(Cursa ntr1un picior)
(Cal i clre)
(ingea la cpitan) cu !inge !edicinal
4!pinge1l(trage1l) din cerc
"oaba
Cursa ntrAun picior
Condiii@
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori#
);;
+escriere
Etafet' parcur+erea di$tanei prin $rituri pe un picior pn la un punct fi% ntoarcerea prin
$ritur pe cellalt picior% $au prin aler+are#
Re*uli@
2 nu pun piciorul <o$#
Indicaii metodice@
Di$tana i &arianta n funcie de colecti&#
(tenie a$upra modului de a eecuta $riturile#
Lupta coco&ilor
Condiii$
'2al $au terenD
'Numr nelimitat de <uctori perecBi#
+escriere@
=uctorii $e mpart n dou ecBipe e+ale ca numr# 4e $ol $e tra$eaz dou linii paralele la di$tana de 3 m una de alta# ?n $patele fiecreia $e aliniaz
cte o ecBip# 1iecare <uctor are n fa un ad&er$ar# 4oziia deWWluptWW e$te $t/nd ntr'un picior cu braele ncruciate la piept#
);:
La $emnal% cele dou ecBipe $e depla$eaz nainte n $paiul celor 3m prin $rituri pe un picior% fiecare <uctor lupt cu ad&er$arul $u prin mpin+eri
ener+ice cu pieptul $au umrul% ori prin fente% $e caut dezecBilibrarea ad&er$arului obli+ndu'l $ pun al doilea picior <o$#
=uctorul care a pu$ al doilea picior <o$ e$te luat prizonier i de a$emenea <uctorul care a fo$t mpin$ napoia liniei de atac proprii#
La al doilea $emnal lupta nceteaz% <uctorii $e retra+ n $paiul lor# 2e repet nc dou reprize i <uctorii care nu mai au ad&er$ar pot $ a<ute
coecBipierii luptnd doi contra unu# Dac e$te luat prizonier un <uctor care la rndul $u a luat prizonieri% acetia de&in lideri i particip la reprizele
urmtoare#
Dup trei reprize $e numr prizonierii i $e continu <ocul pn ce au rma$ mai puini
<uctori#
Re*uli@
De la un $emnal la altul depla$area $e face numai ntr'un picior# Nu au &oie $ $cBimbe piciorul n timpul unei reprize#
Un <uctor nu poate fi atacat dect din fa#
Indicaii metodice@
Numrul reprizelor i durata $e $tabilete n funcie de &r$ta copiilor#
'oc de ntrecere cu pasarea min*ii medicinale
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'6in+i medicinale .core$punztor numrului de ecBipe0
+escriere
);>
1ormaia de lucruC pe iruri napoia unei linii de plecare% ca pentru tafet#
?n faa fiecrei ecBipe% la di$tan de * m% $e aeaz un <uctor ]cpitan] care primete o min+e medicinal# La $emnal% ]cpitanii] arunc min+ea
primului <uctor din ecBipele re$pecti&e care o prind i apoi o arunc la ]cpitani]% dup care trec la coada irului#=ocul continu p/n c/nd toi
<uctorii au primit i pa$at min+ea#C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
=ocul $e ncBeie c/nd ultimul <uctor a trecut Vla coada irului"#
Indicaii metodice@
Di$tana de aruncare i prindere e$te ca i +reutatea min+ii n funcie de &/r$ta copiilor#
>mpin*eAl din cerc
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
+escriere
):9
=uctorii $e mpart n dou ecBipe e+ale ca numr %care $e aliniaz fiecare pe o linie la o di$tan de 5'7m una de alta#=uctorii fiind aezai n acea$t
formaie% $e numr c/te trei% form/nd n cadrul fiecrei ecBipe +rupe de c/te trei <uctori#
?n interiorul culoarului dintre ecBipe% $e delimiteaz pentru fiecare +rup de trei% cte un cerc cu diametrul de 9%5m#
=ocul $e de$foar $ub forma unei lupte de traciune mpin+ere ntre perecBi% pe +rupe#Lupa ncepe cu <uctorii care poart numrul !)" din toate
+rupele% care nainteaz $pre cercul din faa lor i $e apuc de m/ini rm/n/nd cu picioarele n afara cercului#La comand%fiecare <uctor caut $'i
tra+ ad&er$arul n cerc#?n caz de nereuit a unui <uctor% ace$ta aduce un punct ecBipei care
C/ti+ ecBipa care realizeaz mai multe puncte#
Re*uli@
=uctorul care a pit n cerc cBiar cu un $in+ur picior%e$te n&in$#
?n timpul luptei $e pot eecuta depla$ri n <urul cercului% fr a da drumul m/inilor#2e poate lupta i numai cu o m/n#
Indicaii metodice@
1orele <uctorilor trebuie $ fie aproimati& e+ale #
Diametrul cercului poate fi modificat% in/ndu'$e $eama de nlimea <uctorilor#
'oc de ntrecere cu transportul cole*ului
n trei &i n patru
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori#
):)
+escriere
=uctorii $e mpart n ecBipe care $e aeaz n flanc c/te trei n $patele unei linii de plecare# La $emnal% c/te doi <uctori de la fiecare ecBip formeaz
prinz/ndu'$e de m/ini un $cunel pe care $e aeaz al treilea <uctor i porne$c n aler+are p/n la punctul de ntoarcere $ituate la )9')5m n faa
fiecrei ecBipe%dup care $e ntorc la loc i <ocul continu cu alt +rup de trei <uctori#C/ti+ ecBipa care termin prima#
Re*uli@
=uctorii nu au &oie $ plece n cur$ nainte ca ceilali $ treac linia de plecare#
Indicaii metodice@
2caunul $e poate forma prin apucarea ambelor m/ini $au numai c/te una#
Traciunea cu "rn*-ia
Condiii@
'2al $au teren
'Numr nelimitat de <uctori
'O fr/n+Bie lun+a de )9')* m
+escriere
):*
=uctorii% mpriti pe dou ecBipe de c/te 7')9 <uctori% $e aeaz prin flanc c/te unul% fa n fa#
4e $ol $e tra$eaz o linie care &a de$pri cele dou ecBipe# 1iecare ecBip &a prinde un capt al fr/n+Biei% <uctorii fiind aezai n zi+'za+
.deoparte i de alta a fr/n+Biei0 apuc fiecare de fr/n+Bie% la $emnalul de ncepere al <ocului# La <umtatea fr/n+Biei $e lea+ o earf i de la acea$ta%
ntr'o parte i alta a fr/n+Biei $e $tabilete un alt $emn la di$tan de )')%5 m de la care $e aeaz primul <uctor al ecBipei#
La comanda ]pre+atii] fiecare <uctor apuc fr/n+Bia cu ambele m/ini% o ridic la nlimea oldului i o ine ntin$% c/t pentru traciune# La $emna'
lul !tra+ei]% <uctorii caut $ tra+ ecBipa ad&er$ dincolo de linia de centru#
Re*uli@
2e &or re$pecta cei doi timpi de comandD ultimul <uctor nu are &oie $'i nfoare captul fr/n+Biei n <urul truncBiului $au $') fieze cu picioarele#
Indicaii metodice@
-or fi aezai n fa <uctorii cei mai puterniciD numrul <uctorilor n ecBipe e$te n funcie de lun+imea fr/n+Biei #
C/nd numrul <uctorilor nu permite an+a<area lor inte+ral% n <oc $e &or forma $erii i $e &a face o ntrecere final#
3.+.2 'ocuri pentru de,voltarea re,istenei-
,9utiuluc)-
0u&tiuluc
):,
Condiii@
'2al%teren
'Numr nelimitat de <uctori
'O min+e de Bandbal
+escriere
4articipanii la <oc $unt di$pui pe liniile de fund ale unui teren de <oc dreptun+Biular cu laturile de ,)9 m#?n centru terenului de <oc $e afl o min+e de
&olei% fotbal $au Bandbal# La $emnal% <uctorii ambelor ecBipe porne$c n aler+are $pre centrul terenului de <oc% ncerc/nd $ intre n po$e$ia
min+ii#=uctorii ecBipei care intr n po$e$ia min+ii ncep $ o pa$eze de la unul la altul i $ $e depla$eze $pre linia de fund al ecBipei ad&er$e% ncearc
$'o depun cu m/na pe linie $au n $patele liniei# Reuita aduce un punct ecBipei $ale#C/ti+ ecBipa care totalizeaz cel mai mare numr de puncte#
Re*uli@
6in+ea $e aeaz%nu $e arunc#
Nu $e &or admite brutaliti#
Indicaii metodice@
6in+ea poate fi pa$at cu capul% cu piciorul% cu m/inile $au pieptulD cei care nainteaz cu min+ea pot fi oprii prin ! placa<WW% pot fi luai n brae%
a+ai cu m/iniD $unt interzi$e piedica i lo&iturile#
V@@@./A33@/A4A" 45 D,/@B@5 C/=4@@ DE ,DA/5F@5 F@B@/G C/=453G
I!5 >nvmntul primar &i *imna#ial
):3
5!Curriculum apro"undat
' $e aplic numai la di$ciplinele care% n planul 8 cadru de n&m/nt n &i+oare% au pre&azut pla<a orar . numr minim i numr maim de ore
pe $ptm/n0D
' $e realizeaz n limita numrului maim de ore pre&zut n pla<a orar a di$ciplinei &izate% numai n locuri de recuperare% pentru cla$eleL
+rupele de ele&i care nu reue$c $ atin+ ni&elul minimal al obiecti&elor pre&zute de pro+rama n anii anterioriD
' urmrete aprofundarea obiecti&elor de referint ale di$iplinelor din truncBiul comun% prin di&er$ificarea acti&itilor de n&are% n limita
numrului maim de ore pre&zut n pla<a orar a unei di$cipline#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
4ro+rama pentru truncBiul comun% n limita numrului maim de
ore din pla<a orar pre&zuta n planul 'cadru
2e aloc din
pla<a orar a
di$cilpinei
(ceeai rubric
din catalo+ cu
di$ciplina $ur$
9!Curriculum e,tins
A $e aplic numai la di$ciplinele care% n planul' cadru de n&m/nt n &i+oare% au pre&azut pla<a orar . numr minim i maim de ore pe
$ptm/n0D
' $e realizeaz n limita numrului maim de ore pre&zut n pla<a ora a di$ciplinei &izateD
' urmrete etinderea obiecti&elor cadru $i a coninuturilor din pro+rama de truncBi comun% prin obiecti&ele de referint i unitile de coninut
marcate cu a$teri$c . \0 n pro+rama $colar n &i+oareD
' pre$upune parcur+erea pro+ramei n ntre+ime.inclu$i& a elementelor marcate cu a$teri$c0#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
):5
Obiecti&ele de referint i coninuturile notate cu a$teri$c% .\0din
pro+rama colar a di$ciplinei &izate% n limita numrului maim de
ore din pla<a orar pre&zut n planul' cadru
2e aloc din
pla<a orar a
di$cilpinei
(ceeai rubric
din catalo+ cu
di$ciplina $ur$
:!Opional la nivelul disciplinei
' con$t fie din acti&itiL moduleL proiecte care nu $unt inclu$e in pro+rama colar naional% fie dintr'o di$ciplin care nu e$te pre&azut ca
atare n planul' cadru $au care nu apare la o anumit cla$L ciclu curricular#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
Noi obiecti&e de referint i noi coninuturi% altele decat cele din
pro+rama de truncBi comun a di$cilplinei#
2e aloc de
la
-iscipline
optionale
Rubric nou n
catalo+
3!Opional la nivelul ariei curriculare
' pre$upune ale+erea unei teme care implica cel putin doua di$cipline din aceea$i arie curricularD n ace$t caz% pornind de la obiecti&ele' cadru
ale di$ciplinelor% &or fi formulate noi obiecti&e de referint% din per$pecti&a temei pentru care $'a optat#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
Noi obiecti&e de referint i noi coninuturi complee.noutatea e$te
definite fa de pro+ramele di$ciplinelor de truncBi comun implicate
n inte+rare_#
2e aloca de
la
-iscipline
Rubric noua n
catalo+
):7
opionale
D! Opional la nivelul mai multor arii curriculare
4re$upune ale+erea unei teme care implic cel putin dou di$cipline aparin/nd unor arii curriculare diferiteD n ace$t caz% informaiile cu care
ele&ii &or opera au un caracter comple i% ca atare% permit dob/ndirea de acBiziii co+niti&e de tipul +eneralizrii% al tran$ferului etc#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
Noi obiecti&e de referint i noi coninuturi complee.noutatea e$te
definit fa de pro+ramele di$ciplinelor de truncBi comun implicate
n inte+rare_#
2e alocade
la
-iscipline
opionale
Rubric nou n
catalo+
I!9 >nvtmntul liceal
5!Curriculum apro"undat
' e$te deri&at din oricare din di$ciplinele $tudiate n truncBiul comun iL $au n curriculumul difereniat% urmrind aprofundarea competenelor $pecifice
ale di$ciplinei &izate% prin noi uniti de coninut#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
):;
(celeai competene $pecifice' ca i n pro+rama $colar n &i+oare#
Noi coninuturi' cele notate cu a$teri$c.\0 n pro+rama colar n
$au altele#
2e aloc din
CD2#
(ceeai rubrica
din catalo+ cu
di$ciplina $ur$#
9!Curriculum e,tins
' e$te deri&at din oricare dintre di$ciplinele $tudiate n truncBiul comun iL $au n curriculumul diferentiat% urmarind etinderea competenelor
+enerale ale di$ciplinei% prin noi competene $pecifice corelate cu noi coninuturi#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
Noi competene $pecifice i noi coninuturi% corelate cu acelea ale
pro+ramei de truncBi comun i L $au ale celei de curriculum
difereniat
2e aloc din
CD2#
Rubric nou n
catalo+
,# Opional ca disciplin nou
' introduce un obiect de $tudiu % n afara celor pre&zute n truncBiul comun iL $au n curriculumul difereniat pentru un anumit profilL pentru o
anumit $pecializare#
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e )n catalo'
Noi competene $pecifice i noi coninuturi% altele dec/t cele ale
pro+ramelor pentru diciplinele pre&zute n planul' cadru
2e aloc din
CD2#
Rubric nou n
catalo+
3# Opional inte*rat
' introduce % ca obiect de $tudiu% o nou di$ciplin% $tructurat n <urul unei teme inte+ratoare pentru o anumit arie curricular $au pentru mai multe
arii curriculare#
)::
Ca#acte#istici ale p#o'#amei /e'im o#a# 8ota#e in catalo'
Noi competene $pecifice' complee% inte+rati&e#
Noi coninuturi' interdi$ciplinare#
2e aloc din
CD2
Rubric nou n
catalo+
I!: Pro*rama de opional
4ro+rama de opional &a fi realizat dup modelul pro+ramelor de truncBi comun i &a cuprindeC
' Ar*umentul &a conine maim o pa+ina n care $e moti&eaz cur$ul propu$C ne&oia ele&ilor% ale comunitatii locale% formarea unor
competente de tran$fer etc#
' O)iectivele de re"erintaHcompetene speci"ice &or fi redactate dup modelul celor din pro+rama national a materiilor de truncBi comun0% dar
nu vor fi reluari ale acestora!
Obiecti&ele de referint $unt corect formulate dac enunurile $ale r$pund la ntrebarea
! ce poate $a fac ele&ulO"# O pro+ram de opional &a conine 5'7 obiecti&e de referin#
' Activiti de nvare care $unt eemple pentru e&idenierea modului n care $e anticipeeaz rezolcarea obiecti&elor
' Coninuturile cuprind informaiile pe care opionalul le propune ca baz de operare pentru formarea capacitilor &izate de obiecti&e#
Informaiile din li$ta opionalului &or fi con$iderate ca un mi<loc pentru formarea intelectual#
' $odaliti de evaluare ' &or fi prezentate tipurile de probe de control care $e potri&e$c opionalului propu$#La educaie fizic ace$tea pot fi
practice i teoretice .noiuni de re+ulament%terminolo+ie%etc0#
' Ei)lio*ra"ie pro+rama de opional trebuie $ conin i biblio+rafie#
):>
Opionalul pre&zut pentru un ni&el de colaritate $au un ciclu curricular% e$te nece$ar $ aib definite i o%iectivele cad#u din care se deduc
o%iectivele de #efe#int& pentru fiecare an de $tudiu# ?n aceact $ituaie $e redacteaz c/te o pro+ram pentru fiecare an de $tudiu
4ro+rama de opional e$te a&izat obli+atoriu de in$pectorul de $pecialitate pentru educaie fizic i $port% dup aprobarea ei n Con$iliul de
admini$traie al unitii colare#
(&izarea pro+ramei $e face pna la o dat $tabilit de in$pectoratul colar<udeeanLal6unicipiului Aucureti %dar nu mai trziu de nceputul anului
colar pentru care e$te propu$ opionalu
:#3 6$uri pentru creterea an$elor de acordare a orelor din C#D#2## la educaie fizic
Orele din curriculum la decizia coliii $unt din pcate atribuite% neinandu'$e cont de opiunea indi&idual a ele&ului% ele fiind diri<ate n $copul
ntre+irii diferitelor norme didactice#
(&/nd n &edere numarul limitat de ore opionale pre&zute n planul de n&m/nt% numarul de ore maim afectat unei cla$e i concurena cu
celelate di$cipline de n&m/nt care $olicit atribuirea ace$tor ore% obinerea lor de ctre profe$orul de educaie fizica e$te determinat deC
Calitatea proce$ului didactic realizat n orele de truncBi comunD
4romo&area unei relaii profe$or' ele& bazat pe colaborare i re$pect reciprocD
Dotarea material core$punztoare% a bazei $porti&eD
($i+urarea unui $i$tem competiional intern de duratD
Lr+irea ariei de $pecializare a profe$orilor pentru a re$pecta opiunile reale ale ele&ilorD
4opularizarea n r/ndul ele&ilor i prinilor a ofertei educaionale a catedreiD
)>9
4ro+ramarea $tabil a orelor n aa fel nc/t $ nu $e $uprapun cu alte acti&itai pe acelai $paiu al bazei $porti&eD
4articiparea la cat mai multe competiii#
I(!ANSA$ELUL SPORTI% 6I ORELE PENTRU PRE/ATIREA
1OR$A2IILOR REPRE3ENTATI%E
Ansam)lul sportivA form de acti&itate etracurricular care $e re+$ete n planurile de n&tm/nt at/t la ni&elul in&tm/ntului
+imnazial% c/t i la cel liceal % eprimat $ub mai mai multe formulri#
9a #nvm0ntul gimnazial, orele de an$amblu $porti& $unt re+lementate prin Ordinul :G:IH9FF5 cu pri&ire la aplicarea planului 8
cadru de n&m/nt% (rt#7.*0 V?n n&m/ntul +eneral $e pot or+aniza acti&iti de an$amblu coral i de an$amblu $porti& n afara orarului zilnic $i n
zilele de $/mbt# (ce$te acti&iti pot fi inclu$e n norma profe$orului% cu c/te o or pe $ptm/n% pentru fiecare +rup#"
Ora de an$amblu $porti& nu intr n sc-ema orar a claseiH claselor% fiind o acti&itate de$tinat practicrii $portului la care pot
participa ele&ii din mai multe cla$e% acceptai pe baza unor criterii $tabilite pentru fiecare di$ciplin $porti& la ni&elul catedrei# De re+ul $unt acordate
3 ore de an$amblu $porti&% a&/nd ca element de orientare opiunile ma<ore ale ele&ilor % tradiia colii i inteniile catedrei de a participa la anumite
ramuri de $port n campionatele intercolare#
4rofe$orul &a prezenta la $ecretariatul colii un tabel cuprinz/nd compoziia nominal a ele&ilor care particip la ora de an$amblu
$porti& ca document do&editor% pentru normarea profe$orului cu a$emenea ore#
Coninutul proce$ului de in$truire e$te aat realizarea la dimen$iuni re$tr/n$e a principalilor factori ai antrenamentului $porti& la ni&el de
nceptori#
Ora de an$amblu $porti& particip i $e n$crie n orarul colii i n condic% imediat dup ncBeierea orarului zilnic al ele&ilor#
9a #nvm0ntul liceal% prin Ordinul $!EdC nr! DN5IH 99!59!9FFD cu pri&ire la aprobarea planurilor cadru de n&m/nt pentru ciclul
$uperior al liceului% $e pre&d re+lementri clare cu pri&ire la po$ibilatatea de acordare a orelor de an$amblu $porti&e i a orelor pentru con$tituirea i
pre+tirea formaiilor $porti&e reprezentati&e% formulate dupa cum urmeazC
)>)
(rt#*.)0#"La solicitarea scris a elevilor7 din nvmntul liceal7 la "iliera teoretic te-nolo*ic &i vocaional7 e,ceptnd
speciali#rile din cadrul pro"ilului sportiv7 se pot or*ani#a ansam)luri sportive! Ansam)lurile sportive se des"&oar pe *rupe cu cte o or pe
sptmn7 n a"ara orarului #ilnic! Aceste activiti sunt incluse n norma didactic a pro"esorului si se consemnea# n condic!B
.*0"1iecare +rup pre&zut n alin# .)0 &a fi alctuit din minimum )5 i maimum ,9 de ele&i pro&enii din una $au mai multe cla$e#"
(rt#**.)0# V Pentru constituirea &i pre*tirea "ormaiilor sportive repre#entative ale &colilor participante la competiiile
inter&colare se poate aloca7 n a"ara orarului #ilnic7 n "uncie de resursele materiale &i umane ale unitii de nvmnt7 un numr de dou
ore pe smptmn pentru "ormaia sportiv pe &coal! Aceste ore intr n norma didactic a pro"esorului &i se nre*istrea# n condic!B
.*0"Or+anizarea i pre+tirea formaiilor $porti&e $e realizeaz dup cum urmeazC
.a0 toi ele&ii participani la formaiile $porti&e reprezentati&e ale liceului &or fi $elecionai pe baza unor probe de aptitudini% elaborate
de ctre catedrele de $pecialitateD
.b0 numrul formaiilor $porti&e ale liceului i con$tituirea ace$tora $e aprob de ctre Con$iliul de admini$traie al unitii de
n&m/nt% la propunerea cadrelor didactice de educie fizic i $portD
.c0 pre+tirea formaiilor $porti&e ale liceului $e de$foar n afara orarului zilnic% c/te dou ore pe $ptm/n#"
(rt#*,#"Pentru activitile sportive prev#ute la Art!95&i 99 se pot aloca n norma didactic a pro"esorului cel mult patru oreH
sptmn#"
La ora de ansam)lu sportiv% ele&ii pot practica di$cipline $porti&e de care $unt intere$ai .i pentru care ei$t condiii de practicare n
liceu0% c/t i alte tipuri de acti&iti orientate ctre mbuntirea condiiei fizice $au a e$teticii corporale% cum ar fi de eemplu realizarea unor
pro+rame de +imna$tic aerobic% pro+rame de fitne$$% pro+rame tip culturi$m etc## (cceptarea ele&ilor care particip la ace$te tipuri de acti&iti $e
face n principiu dup criterii opionale .$porti&e0 $tabilite la ni&elul catedrei# O)iectivele acestor activiti nu sunt orientate spre o)inerea de
per"ormane sportive% n ace$t $cop a&/nd la di$poziie alte forme de or+anizare n liceu% ca de eemplu orele pentru pre+tirea formaiilor
reprezentati&e#
(cti&itatea de planificare $e realizeaz prin elaborarea de pro+rame $pecifice acti&itii acti&itilor pentru care au optat ele&ii L+rupele
de ele&i#
)>*
4e parcur$ul acti&itii% ele&ii &or fi iniiai pentru &erificarea adaptrii or+ani$mului la efort% aplic/nd metoda pul$ometriei% urmat de
formularea % dup caz% a unor recomandri de meninereL modificare a ncrcturii $au a duratei de lucru# E&aluarea ni&elului de realizare a pro+re$elor
obinute $e realizeaz prin in$trumente de e&aluare recomandate de profe$or% dar care nu $e finalizeaz cu notare# Ora de an$amblu $porti& $e n$crie n
orarul colii i n condic% imediat dup ncBeierea orarului zilnic al ele&ilor#
Un tabel cu ele&ii participani $e nainteaz la $ecretariatul liceului pentru fiecare +rup con$tituit% ca form de <u$tificare a normrii
cadrului didactic#
Ora de an$amblu $porti& $e n$crie n condica de prezen% iar frec&ena ele&ilor care particip la orele de an$amblu $porti& $e
nre+i$treaz n caietul profe$orului#

Orele pentru pre*tirea "ormaiilor repre#entative #
(ce$te ore $unt acordate n re+im de C#D#E# de ctre Con$iliul de admini$traie al liceului# 4entru acordarea ace$tor ore
%2carlat.*9970%prezint urmtoarele etape C
' dezbaterea n catedr i $tabilirea $trate+iei de participare la $i$temele competiionale intercolare% repartiz/nd pentru fiecare
profe$or )'* di$cipline $porti&e pentru care are di$ponibiliti profe$ionale i pe care le &a pre+ti i prezenta n competiii# 4entru
acea$t acti&itate $e &or aloca * ore $ptm/nal% pentru o formaieD
' naintarea unei $olicitri $cri$e ctre Con$iliul de admini$traie% cuprinz/nd propunerile ar+umentate ale catedreiD
' elaborarea criteriilor de $elecie $pecifice pentru fiecare di$ciplin $porti&D
' popularizarea iniiati&ei catedrei n r/ndul ele&ilor i or+anizarea la nceputul fiecrui an colar a unui campionat intercla$e .$i$tem
eliminatoriu0ca o form $uplimentar de $elecieD
' pro+ramarea $tabil pe baza $porti& a colii a dou poziii de antrenament $ptm/nal% dup orele de cur$ i cuprinderea lor n
orarul colii i condica profe$orilorD
' $tabilirea de ctre fiecare profe$or .de eemplu la <ocuri $porti&e0 a modelului de <oc i de in$truire i elaborarea unei planificri
adec&ateD
' a$i+urarea cu materiale $porti&e care $ permit realizarea unei in$truiri inten$i&eD
)>,
' realizarea unui proce$ de antrenament $imilar ce cel pentru +rupele de a&an$ai din cluburile $porti&e colareD

(! +OSARULUI CO$ISIEI $ETO+ICE
Conform art#,5 din noul Re*ulament de or*ani#are &i "uncionare a unitilor de in&m/nt preuni&er$itar . R#O#1#0% cadreleL comi$iile
metodice $e con$tituie din minimum 3 membri% pe di$cipline de $tudiu% pe di$cipline inrudite $au pe arii curriculare#

Eeful de catedrL comi$iei metodice coordoneaza acti&itile ace$teia . aa cum reie$ din R#O#10 i r$punde n faa directorului i a in$pectorului
de $pecialitate de acti&itatea profe$ional a membrilor catedrei# Ca urmare% dup director i director ad<unct% eful de catedrL comi$ie metodic are un
rol deci$i& n realizarea unei acti&iti didactice de calitate#
De aceea% pentru a a$i+ura o coordonare optima la ce$t ni&el mana+erial% con$ideram nece$are $i utileC
Elaborarea de catre director a fiei po$tului pentru eful de catedrL comi$ie metodicD
Ei$tena unui portofoliu minimal al ace$tuiaD
In$trumente de lucru care $ or+anizeze i $ $implifice acti&itatea mana+erial la ace$t ni&el
)# 4ORTO1OLIUL 2E1ULUI DE C(TEDRQL CO6I2IE 6ETODICQL
DOCU6ENTE 6(N(FERI(LE L( NI-ELUL C(TEDREIL CO6I2IEI 6ETODICE

4ropunem $tructura portofoiului $efului de catedrL comi$ie metodic pe urmatoarele $eciuniC
A! RE/ISTRUL CATE+REI@
)>3
a0 DOCU6ENTE (D6INI2TR(TI-EC
Tabel nominal cu componena catedrei de $pecialitateL comi$iei metodice . date per$onale% $tudii% &ecBime% +rad didactic% ultimul
cur$ de perfecionare 8 nr# ore% nr# credite D
Orarul membrilor catedrei
Incadrarea membrilor catedrei
Repartizarea $arcinilor pe fiecare membru al catedrei
Temetica $edinelor de catedr
Re$pon$abilitatile membrilor catedrei
1ia po$tului efului de catedr
b0 DOCU6ENTE 6(N(FERI(LEC
(naliza 2HOT la ni&elul catedrei
4lanul mana+erial la ni&elul catedrei
Raport de analiza a acti&itatii . $eme$trial $i anual0
4lanuri de imbuntire a acti&itii
c0 CO64ONENT( O4ER(RION(LQC
4lanificarea calendari$tic
4roiecte didactice 8 $cBia leciei

d0 C3P3:<:&A <=&"ACU"">CULA"?@
Calendarul $porti&e competiional ON22
4ro+ramul de pre+tire pentru ecBipele reprezentatie&e
E&idena participrii la competiii
)>5
Catalo+ul +rupei
2e$iuni de referate i comunicri
4articipri ale membrilor catedrei la pro+rame i proiecte
e0 4ER1ECRION(RE L 1OR6(RE CONTINUQC
Oferta de formare la ni&el local $au re+ional
Tematici de perfecionare la ni&elul catedrei $au ariei curriculare
Table nominal cu per$onalul didactic care urmeaz cur$uri de dez&oltare profe$ional i L $au formare continu
A# RE/ISTRUL +E PROCESE %EREALE al catedreiL comi$iei metodice . $e ncBeie un proce$ &erbal n timpul fiecrei $edine% nre+i$tr/ndu'
$e c/t mai fidel de$furarea acti&itii0D
C! +OSARUL CU ANE(E@
E&idena normelor i probelor de control
2ituatii $tati$tice pri&ind rezultatele competiionale
6ateriale prezentate de profe$ori la $e$iuni de comunicri i referate
2CO(L(ZZZZZZZZZZ
(DRE2(ZZZZZZZZZZ
TELE1ONZZZZZZZZZ#
CO$PONEN2A CATE+REI +E E+UCA2IE 1I3IC;
AN SCOLAR 9FFIA9FFQ
Nr!
crt
Numele si
prenumele
=titularH suplinitor?
1acult!
A)solvit
= anul?
%ec-ime
n nv!
/r!
+idactic
= anul
o)!?
Cursuri
Per"ecionare
=anulH cursulH
nr! Credite?
Cursuri
"ormare
=anulH
cursul?
>NCA+RARE Tele"on
ScoalaH
acasa
Responsa)iliti
n cadrul
comisiei
metodice la nivel
de sector
Tr! comun Ans!
sportiv
C+S
IA
I%
%
%III
I(
(II
)>7
>NSCRIERI CO$PETI2II
Nr!crt NU$ELE SI PRENU$ELE CO$PET2IA SPORTI%; CATE/ORIA +E
%ARST; SI SE(
UNITATEA 6COLAR;RRRRRRRR!
(N 2COL(R *99:'*99>
REPARTI3AREA SARCINILOR PE $E$ERII CO$ISIEI $ETO+ICE
5! /0EOR/0E %! @
- proiectarea didactic clasele I( < (II8 SA$ I7II7 AN III completare@
- evidena caietului comisiei metodice8
- particip in ONSS7 cu @ volei "ete8 -and)al )iei 8 sport aero)ic!
9! POPESCU $! @
- ntocme&te dosarul cu competiii interne8 ONSS8 tere!
- nrocmeste re*ulamentele de des"asurare a campionatelor intene pe ramuri de sport8
- particip n ONSS7 cu@ )asc-et "ete8 -and)al "ete8 tenis de masa8
)>;
:! ANTON 1! @
- ntocme&te dosarul cu normative8
- particip n ONSS7 cu@ volei )aiei8 )asc-et )aiei8 "ot)al8
- rapunde de pre*atirea &i or*ani#area P Ealului )o)ocilorB
NOTA@ TO2I $E$ERII CO$ISIEI7 RASPUN+ +E $O+UL >N CARE SE +ES1ASOAR; CA$PIONATUL INTERN= LA CEL
PU2IN TREI RA$URI +E SPORT? 6I +E CO$PETI2IILE LA NI%EL +E SECTOR SI $UNICIPIU LA CARE PARTICIP;
6E6ARII C(TEDREIC
F@EORF@E -#
4O4E2CU 6#
(NTON 1

SECTOR RRRRRRR
UNITATEA 6COLAR;RRRRRRRR!
AN SCOLAR 9FFIH9FFQ
ASOCIA2IA SPORTI%; 6COLAR;
Numele
Asociaiei
Sportive
&colare
SediulH
adresa
Tele"onH
"a,
Actul de
constituireH
Numar &i
data
+aca are
personalitate
.uridic@
+AHNU
Coti#aie
sportiv@
+AHNU
Cont8
+AHNU
Pre&edintele ASS
' nume8
' prenume8
' pro"esor8
elev8
Nr!
$em)rii
ASS
)>:
director
6e" catedr7
UNITATEA 6COLAR;RRRRRRRR!
%I3A +IRECTOR@
(N 2COL(R *99:L*99>
TE$ATICA 6E+IN2ELOR +E CATE+R;
SE$ESTRUL I
5! REOR/ANI3AREA CATE+REI@
A ncadrare7
A ale*erea &e"ului de catedr8
A responsa)iliti pe "iecare mem)ru al catedrei8
A sta)ilirea comisiilor de la nivelul unitii = comisia de or*ani#are a competiiilor8 comisia de contestaii &i disciplin8 comisia pe
discipline sportive?!
A ntocmirea dosarului comisiei metodice8
A ntocmirea plani"icrilor
A sta)ilirea normelor de protecie a muncii
+ATA @ SEPT! 9FFI
)>>
9 ' Alcatuirea calendarului competiional intern ONSS
A +e"initivarea re*ulamentului de des"asurare a competiiilor interne ONSS8
A >nscrierea n competiiile or*ani#ate n ONSS 8
A Raport asupra participrii la competitile oca#ionale
A Re"erat@ P Perspective moderne asupra proiectrii didactice la disciplina educaie "i#ic &i sportB!

+ATA @ OCT! 9FFI
: A Procesarea datelor evalurilor predictive &i anali#a acestora8
A Anali#a participrii &i a re#ultatelor o)inute la competiiile din cadrul ONSS8
A Pro)leme curente8
A Re"erat@ pro"esor %asilescu Loredana PLocul &i rolul *imnasticii in educaia "i#ic &colar7 ca "actor de )a# n de#voltarea "i#ic *eneral a
tineretuluiB!
+ATA @ NO%! 9FFI

C < Lecie desc-is@
TE$A@ PProcedee metodice pentru de#voltarea "orei in ciclul licealB
PRO1ESOR@ E! A! +ATA@ Q +ECE$ERIE8
LOC +E +ES1ASURARE@ LIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A $asuri pentru nc-eierea n )une condiii a situatei &colare la educaie "i#ic &i sport7 pe semestrul I
*99
$E$ERII CO$ISIEI@ E!A!8 %!L!8 /!S!8 E!I!8 P!+!Catedra#############################
Re$pon$abil comi$ie########################
(n colar#######################################
RAPORT +E ACTI%ITATE
+O$ENIUL OEIECTI%E ACTI%IT;2I
PROPUSE
STA+IUL +E
REALI3ARE
NE4$PLINIRIA
+I1ICULT;2I
CO$ENTARII
PROPUNERI +E
RE$E+IEREA
RECO$AN+;RI
$ANA/E$ENT
CURRICULU$
RESURSE U$ANE
RESURSE
$ATERIALE
PRO/RA$EA
PARTENERIATE
I$A/INEA
CATE+RELOR
ALTE ASPECTE
*9)
NOT;@ Raportul va "i nsoit de ane,e
Responsa)il comisie matodic
Catedra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Responsa)il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An &colar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANALI3A S!S!O!T
PUNCTE TARI PUNCTE SLAEE
OPORTUNIT;2I A$ENIN2;RI
*9*
UNIT(TE( ECOL(RQZZZZZZZZZ
4rof# ZZZZZZZZZZ## PLAN $ANA/ERIAL
ARIA CURRICULAR; E+UCA2IE 1I3IC; 6I SPORT
AN 6COLAR 9FFI < 9FFQ
+
O
$
E
N
I
U
L
ACTI%IT;2I TER$ENE
RESPONA
SAEILI
RESURSE
NECESARE
/RUPUL
2INT;
IN+ICATORI
+E PERA
1OR$AN2;
C
U
R
)# ?ntocmirea 3aportului de analiz pentru anul colar *99;
8 *99:% a raportului pri&ind eamenul de A(C
9)#)9#*99: 2# I# rezultatele
ele&ilor
ab$ol&enii
*99:
note ntre :%59
8 )9
*# ?ntocmirea lanului "anagerial al catedrei L ariei
curriculare
9)#)9#*99: 2# I# 4lanul mana'
+erial al colii
(C mana+ement
foarte bun
,# ?ntocmirea planificrilor calendari$tice pentru anul colar
*99: 8 *99>
)5#9>#*99: 6embrii (C 4ro+ramele
colare
profe$orii
(C
rezultatele
ele&ilor
*9,
R
I
C
U
L
U
$
C
U
3# Elaborarea 4lanului Operati& al catedrei de educaie fizic
L (C $i al Fraficului lunar de acti&itate
9)#)9#*99: 2# I# 4lan mana'
+erial
ele&ii cl#
IP'PII
rezultatele
ele&ilor
5# Elaborarea testelor predictive pentru toate cla$ele )5#9>#*99: membrii
catedrei
4ro+ramele
colare
membrii
ariei
:5J pe$te nota
;%99
7# Corelarea acti&itilor de la ni&elul cole+iului cu cele
$tabilite n cadrul catedrei% n funcie de fia po$tului% pentru
trecerea n do$arul catedrei
permanent 2# I# 1ia
indi&idual a
po$tului
membrii
ariei
implicare )99J
;# Elaborarea pro+ramului de $elecie i pre+atire a ele&ilor
ce &or reprezenta Cole+iul la ON22 L acti&iti culturale#
9)#)9#*99:
9)#)9#*99:
membrii
catedrei
2#I#
te$tri
$pecifice
Calendarul
competiional
$porti&ii
ecBip# repr
ele&ii
ecBipele
reprezent#
calificri n
fazele $upe'
rioare
cla$ele
IP'PII A`1
:#?ntocmirea /alendarului competiional pentru faza pe
$coal a ON22 8 an colar *99: 8 *99>
>#4articiparea la reactualizarea 3egulamentului de
funcionare a bazei $porti&e $i a Eormelor de protecti a
muncii $pecifice acti&itilor $porti&e#

)5#9>#*99: 2# I# RC ' ROI ele&ii re$pectarea
celor dou
re+ulamente
)9# Elaborarea proiectului acti&itilor n catedr% n cadrul
aciunilor (riei curriculare
)5#9>#*99: 2#I# 4lanul mana+#
(C
membrii
(C
pro+rame cult#'
$porti&e
))# Di$cuii n &ederea reactualizrii Fiei individuale de )5#9>#*99: 2# I# 1ia de auto' membrii e&aluare
*93
R
R
I
C
U
L
U
$
autoevaluareH (cordarea calificati&e finale L *99;'*99: e&aluare (C corecta
)*# ($i+urarea pentru fiecare membru al catedrei L (C a
tuturor documentelor pri&ind acti&itatea catedrei de ed#
fizic L (C . pro+rame colare% fia po$tului% Ordine 6EdCT
$i I26A 0
permanent 2#I# documente
catedr
membrii
(C
perfecionare
),# Realizarea unei baze de date la ni&elul catedrei
cuprinz/nd documentele ariei curriculare#
permanent 2#I# documente
arie
re$p# arie buna or+ani'
zare a acti&#
)3# Or+anizarea unei $e$iuni de referate i comunicri pe
tema practicrii $porturilor alternati&e i a oportunitii
introducerii lor n cadrul orelor de educaie fizic#
2em# II 2#I# re+ulamente
$porturi alter'
nati&e
ele&i di&er$ificarea
leciilor
)5# 4articiparea la toate aciunile or+anizare de I26A
.concur$uri colare% aciuni de perfecionare a cadrelor
didactice% etc#0 i a$i+urarea prezenei la toate acti&itile
catedrei L ariei curriculare#
permanent 2#I# lo+i$tica%
materiale
auiliare
membrii
(C
perfecionare
)7# 4ropuneri pentru $tabilirea ofertei educaionale CD2
pentru anul colar *99>'*9)9
martie *99> membrii (C opiunile
ele&ilor
ele&i adaptarea
pro+ramei
*95
C
U
R
R
I
C
U
L
U
$
);# 6onitorizarea i &alorificarea rezultatelor obinute de
ele&i la te$tele predicti&e% e&aluri la ni&elul catedrei%
eamen .admitere la facultate% ON22% competiii 0
Conform
+raficului
membrii
catedrei
rezultate%
$tati$tice
ele&i creterea
performan#
):# 2u$inerea de lecii demon$trati&e martie *99> A#I# lo+i$tica prof# deb

4erfecionare
)># Urmrirea modului n care $e realizeaz atribuiile
mana+eriale la ni&elul ariei curriculare n cazul fiecrui
cadru didactic n parteC
' controlul parcur+erii ritmice a pro+rameiD
' analiza obiecti& a ni&elului de pre+atire a ele&ilor% cu
m$uri concrete de ameliorare a $ituaiilor necore$punza'
toareD
' controlul e&alurii continue i corecte a ele&ilorD
' de$furarea orelor de an$amblu $porti&
permanent 2#I# 4ro+rama
colar% pro'
iecte didactic'
ce% planificri
calendari$tice
$tati$tici
membrii
(C
Cre$terea
calitii pro'
ce$ului de
n&m/nt
*9# Realizarea de $onda<e n r/ndul ele&ilor n ceea ce
pri&e$te CD2
$em# I membrii (C cBe$tionare ele&i cre$terea nr#
orelor CD2
*)# ($i+urarea unui climat de munc eficient n cadrul ariei
curriculare% n folo$ul ele&ilor#
permanent membrii (C interrelaii ele&ii cadru educa'
ional bun
*97
$
A
N
A
/
E
$
E
N
T
$
A
N
)# Or+anizarea i proiectarea acti&itii de a$i$ten la ore
urmrind urmatoarele a$pecte C
' ni&elul de pre+tire al ele&ilor dela cla$ele a$i$tate D
' $e &a $olicita i prezena unui membru al conducerii D
' $e &a a$i+ura planificarea calendari$tic pentru momentul
a$i$tenei D
2e &or efectua a$i$tene la ore n mod $pecial la profe$orii
$uplinitori i cei care &or $u$ine +rade didactice i $e &a
$tabili nc de la nceputul anului colar +raficul ace$tora#
conform
+raficului
Dir# (d<unct
2# I
planificari
calendari$tice
membrii
(C
ndrumare i
perfecionare
*# 4lanificarea i efectuarea de a$i$tene &a urmariC
' cunoa$terea c/t mai obiecti& a ni&elului re$ur$elor umane
ale ariei curriculare pentru a$i+urarea corectitudinii n
acordarea calificati&ului fiecarui profe$or D
' di$cuii cu membrii ariei curriculare i cu ele&ii n &ederea
cule+erii de informaii referitoare la obiecti&e noi ce pot fi
inclu$e in 4lanul mana+erial pentru anul colar &iitor D
' $e &a urmri creterea intere$ului ele&ilor i al profe$orilor
n lan$area de proiecte de parteneriat cu ele&ii din licee
$imilare din UE#
permanent
permanent
permanent
Dir# (d<unct
2# I
membrii (C
membrii (C
documente
a$i$tene
4lanul mana'
+erial% fia
po$tului
proiecte par'
teneriate
cadrele
didactice
membrii
(C
membrii
(C% ele&ii
e&aluare
corect
performane
educaionale
Inte+rare
European
*9;
A
/
E
$
E
N
T
,# 2e &or $tabili concret re$pon$abilitile ce re&in fiecrui
profe$or pentru a finaliza toate obiecti&ele propu$e n 4lanul
mana+erial
9)#)9#*99: 2# I# fia po$tului membrii
(C
performane
mana+eriale
3# 2e &a a$i+ura elaborarea proiectului de ncadrare pe cla$e
pentru anul colar *99>'*9)9% in/nd $eama de opiunile
membrilor catedrei% ntr'o edint de catedr#
mai *99> 2# I# 4ro+rame
colare
membrii
catedrei
continuitate n
predare
5# ($i+urarea parcur+erii ritmice i inte+rare a pro+ramei
colare pentru fiecare cla$% prin C
' re$pectarea planificrilor D
' re$pectarea perioadelor de te$tare D
' a$i$tene la ore D
' $onda<e n randul ele&ilor#
permanent 2# I# planificri
calendari$tice
membrii
catedrei
n&m/nt de
calitate
7# ?ndeplinirea obli+aiei fiecrui profe$or de a depune la
do$arul (riei curriculare documentele $olicitate de eful
ariei . planificri% proce$e &erbale de protecie% etc#0
permanent 2#I# lo+i$tica ele&ii or+anizare
mana+erial
*9:

$
A
N
A
/
E
$
E
N
T

;# 6onitorizarea participrii cadrelor didactice membre ale
ariei curriculare la acti&iti de perfecionare#
conform
+raficului
dup caz cur$uri
acreditate
cadrele
didactice
perfecionare

:# Implicarea membrilor catedrei de educaie fizic n
participarea i or+anizarea competiiilor $porti&e cuprin$e n
/alendarul /ompetiional#

conform
+raficului
membrii
catedrei
Calendarul
competiional
ele&ii performane
$porti&e
># 1luidizarea tran$miterii tuturor actelor normati&e ale
6ECT $i I26A ctre toi membrii ariei curriculare
permanent 2# I# documente
normati&e
cadre
didactice
pre+atire
profe$ional
)9# Realizarea unei edinte de arie curriculara pentru o
analiz de tip <'=2 pentru anul colar *99;'*99:#

9)#)9#*99: 2# I# Raport de
acti&itate
cadre
didactice
or+anizarea
acti&# eficient
))# 2timularea membrilor ariei curriculare ce $e remarc
printr'o acti&itate profe$ional i educaional deo$ebit prin
recomandarea ace$tora pentru obinerea $alariului de merit
$au a +radaiei de merit#L premiu *J
permanent 2# I# documente
<u$tificati&e
cadre
didactice
performane
profe$ionale
*9>
)*# 2pri<inirea cadrelor didactice care $e pre+te$c pentru
$u$inerea +radelor didactice

permanent 2# I# eperiena
profe$ional
cadre
didactice
perfecionare
),# (r+umentarea i ne+ocierea calificati&elor acordate
membrilor ariei curriculare pentru fiecare a$pect n parte#
mai
$eptembrie
2# I# documente
<u$tificati&e
membrii
(C
$tandarde
profe$ionale
)3# 4romo&area colaborrii interdi$ciplinare n +eneral i n
mod particular n cadrul (riei curriculare Ed# 1izic i 2port
$i iniierea de pro+rame comune#
permanent membrii
catedrelor
pro+rame%
proiecte
ele&ii relaii inter'
di$ciplinare
R
E
S
)# 4roiectarea unor aciuni la ni&elul ariei curriculare pe
di&er$e tematici% care $ contribuie la formarea tinerilor
profe$ori% componeni ai ariei curriculare% in/nd $eama de
modificrile din 4ro+ramele colare i de eperiena
profe$orilor componeni ai ariei curriculare#
conform
+araficului
2# I# referate%
in&itai din
domeniu
cadre
didactice
perfecionare

*# Or+anizarea punctului de documentare al 1ilialei COR
$ector cu toate apariiile editoriale din domeniu n &ederea
formrii i perfecionrii n $pecialitate#

$eptembrie
*99:
2# I# documente n
$pecialitate
cadre
didactice
perfecionare
*)9
U
R
S
E
U
$
A
N
E
,# 2e &a ntocmi o planificare a con$ultaiilor cu prinii n
care fiecare profe$or &a fia o zi de nt/lnire cu acetia n
&ederea $tabilirii unei relaii c/t mai $tr/n$e i eficiente
.relaia $coal 8 familie0
$ptm/nal membrii (C pro+rame
educaionale
parinii i
ele&ii
cunoaterea
ele&ului prin
printe
3# Recomandarea n cadrul Comi$iei de re$ur$e umane a
cadrelor didactice care trebuie $ urmeze cur$uri de
perfecionare n cadrul aciunilor I26A% CCD% etc#
Conform
+raficului de
perf#
2# I# cur$uri
acreditate
membrii
(C
perfecionare
profe$ional
5# 2tabilirea unor ntalniri planificate cu conducerea
cole+iului pentru realizarea unei informri corecte a$upra
acti&itii catedrelor i a e&entualelor nea<un$uri n &ederea
re+lemantrii ace$tora
bi$eme$trial 2# I# rezultate
acti&iti
membrii
(C
mana+ement
de calitate
7# 2e &a $timula acti&itatea cadrelor didactice ale ariei
curriculare a$tfel ncat acetia $a fie implicai c/t mai mult
po$ibil n micarea cultural 8 $porti& a cole+iului#

permanent 2# I# pro+ram de
acti&iti
ele&ii acti&iti
etracurricu'
lare
*))
;# Con$ilierea i orientarea profe$orilor n$crii la +rade $au
debutani pentru obinerea ace$tora#
permanent 2# I# cur$ perf# membrii
(C
perfecionare
P
A
R
T
E
N
E
R
I
P
R
)# La inceput de an colar% $f/rit i nceput de $eme$tru% $e
&or or+aniza edinte de arie curricular pentru aplicarea unor
$onda<e de opinie i cBe$tionare n &ederea $tabilirii
prioritilor acti&itii catedrelor% a$tfel ncat toi membrii lor
$a fie implicai in elaborarea 4lanului operati& al (riei
curriculare#

conform
+raficului
2#I# 4lan mana+#
4lan operati&
membrii
(C
mana+ement
de calitate
*# 4lanificarea acti&itilor membrilor ariei curriculare n
concordan cu acti&itile cuprin$e n 4lanul mana+erial al
cole+iului
conform
+raficului
2# I# 4lan mana+#
al cole+iului
membrii
(C L ele&ii
mana+ement
de calitate
,# Cunoa$terea ne&oii de practicare a eerciiului fizic a
membrilor comunitii locale% prin intermediul ele&ilor i al
parinilor i or+anizarea unor proiecte pe linie cultural 8
$porti& n parteneriat 8 Catedra de ed# fizic 8 $indicat 8
comunitate% n folo$ul ambelor parti#
decembrie 2# I# 4roiect de
parteneriat
comunitate
local
inte+rare
3# Coordonarea i $pri<inirea ele&ilor n derularea proiectelor conform 4re$edinte calendar ele&i ima+inea
*)*
O
/
R
A
$
E
colare pe linie de $port prin ($ociaia 2porti& i COR '
filiala $ector i e&aluarea ace$tora prin rezultatele
competiionale#
+raficulu (2 competiional cole+iului
5# Implicarea n or+anizarea de acti&iti $porti&e n &ederea
atra+erii de $pon$ori pentru dez&oltarea bazei materiale#
ocazional membrii
catedrei
pro+rame%
proiecte
ele&i%
parini
baza
material
7# Implicarea profe$orilor ariei curriculare n acti&itile
etracurriculare n$cri$e n Calendarul cultural ' $porti& al
cole+iului pentru anul $colar *99:'*99>#
ocazional membrii (C Calendarul
cultural'
$porti&
cadre
didactice L
ele&i
+ri<a pentru
$natate
$
A
N
A
/
;# 6embrii catedrei de educaie fizic &or or+aniza
mpreuna cu 2I a treia ediie a Campionatului cadrelor
didactice din $ector#
decembrie
*99:
2#I
2ind# In&#
baza $porti&Q
a cole+iului
cadre
didactice
inte+rare
:# 4rofe$orii ariei curriculare $e &or implica ?n aciunile
cole+iului or+anizate cu ocazia X T/r+ului de ofert
educationale Y $i a X Silei Cole+iului Y
Conform
+raficului
membrii (C plan
mana+erial
parini L
ele&i
ima+inea
cole+iului
*),
E
$
E
N
T
># Colaborarea cu C22 pe probleme de performan%
arbitra<% nt/lniri bilaterale la ba$cBet bieti
permanent 2# I Calendar
competiional
ecBipa re'
prezentat#
performana
$porti&
)9# Or+anizarea de pro+rame $porti&e $peciale pentru
profe$orii de alte $pecialiti din coal . +imna$tic
aerobic% teni$ de ma$% fotbal' teni$% etc#0
$ptam/nal 2#I pro+rame cadre
didactice
+ri<a pentru
$ntate
R
E
S
U
R
S
E
$
A
T
)# ($i+urarea funcionalittii $lii de fitne$$ ca parte
inte+rant a $alii de $port
permanent 2# I baza material ele&i L
profe$ori
$porturi
alternati&e
*# Efectuarea la $f/ritul fiecrui $eme$tru a unei analize
pri&ind nece$arul dotrii core$punzatoare a bazei $porti&e
untima $apt#
din $eme$tru
2# I baza material ele&ii n&m/nt de
calitate
,# Elaborarea unui plan de nece$iti i naintarea lui
or+anelor abilitate n rezol&area problemelor pri&ind baza
material a colii . baza $porti& n aer liber 0
9)#)9# *99: 2# I fonduri
4rimrie 23
ele&ii n&m/nt de
calitate
*)3
E
R
I
A
L
E
3# Colectarea fondurilor de la ($ociaia 2porti& n &ederea
acBiziionrii de ecBipamente pentru ecBipele repre$entati&e
anual membrii
catedrei
fonduri (2 ecBipe
repre$ent#
ima+inea
cole+iului
R
E
S
U
R
S
E
$
A
T
E
R
I
A
L
E
5# (cBiziionarea de aparate de fitne$$ din fondurile
($ociaiei 2porti&e nece$are pre+tirii fizice a ele&ilor at/t
n cadrul orelor de cur$ c/t i la antrenamente i repararea
celor ei$tente#
$em# I preedinte
(2
fonduri (2 ele&ii di&er$ificare
coninut
pro+ram
7# Or+anizarea de acti&iti cultural 8 $porti&e% la ni&elul
ariei curriculare% n &ederea obinerii de fonduri de premiere
pentru $porti&ii cu rezultate deo$ebite n acti&itatea de nalt
performan#
$em# II preedinte
(2
acti&iti
educati&e
$porti&ii de
perform#
$timularea
acti&itii
$porti&e
;# Iniierea unor cur$uri de arbitrii ele&i care $ a$i+ure
arbitra<ul la competiiile cuprin$e n calendarul
competiional intern#
$em# I membrii
catedrei
re+ulamente
oficiale
ele&i L
profe$ori
mana+ement
de calitate
*)5
I
$
A
/
I
N
E
A
C
A
T
E
+
R
E
I

)# 4romo&area aciunilor ariei curriculare n cadrul
cole+iului i n edinele cu parinii% a&/nd ca $cop realizarea
unei ima+ini c/t mai fa&orabile pentru catedre#
permanent membrii (C documente profe$orii
de $pecialit
ima+inea
catedrelor
*# Reactualizarea -azetei <port i a Vitrinei <portive%
urmrind prin acea$ta mediatizarea la ni&el de Cole+iu i nu
numai% a rezultatelor deo$ebite obinute de ecBipele
reprezentati&e la competiiile $porti&e la care particip#
permanent 2#I# rezultate%
diplome
ele&i L
profe$ori
nalta per'
forman
,# 4rezentarea rezultatelor $porti&e i culturale la 20rgul de
ofert educaional% contribuind la ima+inea colii
cf# planific# membrii (C diplome% cupe ele&ii ima+inea
cole+iului
3# 4rezentarea n competiiile $porti&e cu ecBipe bine
pre+tite% ocup/nd locuri bune n cla$amentul oficial#
permanent membrii
catedrei
cla$amente ecBipe
reprezent#
ima+inea
cole+iului
5# (mena<area $ediului 1ilialei COR $ect# i dotarea cu
materiale informati&e de ultim or#
$em# I 2#I# documente%
$tati$tici
ele&i%
profe$ori
ima+inea
cole+iului
A. COORDONATELE ELABORARRII PLANULUI MANAGERIAL
*)7
1. ARGUMENT
2. VIZIUNE
3. MISIUNE
4. ANALIZA S.W.O.T.
a) PUNCTE TARI
b) PUNCTE SLABE
c) OPORTUNITI
) AMENINRI
2. PLAN MANAGERIAL
NR.
CRT
.
OBIECTIVUL
GENERAL
OBIECTIVE
SPECI!ICE
ACTIVITI
" ACIUNI
PLANI!ICA
TE
PERSOANE"
INSTITUII
RESPONSABI
LE
TERMENE
DE
REALIZAR
E
REZULTAT
E
ANTICIPAT
E
MSURI"
ACIUNI
DE
REGLARE
#1.
#2.
Porto"oliu pro"esor@
*);
Curriculum &itae
1ia de atribuii Lfia po$tului
1ia de e&aluare anual
4lanificarea anual a materiei
4lanificrile $eme$triale
4roiectarea unitilor de n&are
4ro+rama $colar
4ro+rama pentru opionale
2cBeme orare
4roiecte didactice zilnice pentru profe$orii fr definiti&at i profe$orii cu calificati&ul $ati$fctor i ne$ati$fctor#
Te$te predicti&e% concluzii
(naliza te$telor% m$uri $tabilite n cadrul catedrei i indi&idual
(naliza rezultatelor pentru anul colar precedent
E&idena pro+re$ului colar n anul colar curent i pe parcur$ul colarizrii
Li$ta materialului didactic i $tarea lui
(dre$e internet
4roce$ele &erbale de protecia muncii
(de&erinele medicale ale ele&ilor
2cutirile medicale
Criterii de notare $tandardizate
Componena ecBipelor reprezentati&e
Diplome ale ele&ilor obinute la concur$uri
(de&erine% diploma de participare la acti&ti de formare i perfectionare
*):
Fraficul pre+tirilor $uplimentare
E&idena acti&itilor etracolare
E&idena ele&ilor $porti&i
Referate $u$inute n cadrul comi$iilor metodice% cercuri% proiecte de colaborare% parteneriate
(I! CO$PLE(E +E E(ERCI2II PENTRU +E3%OLTARE 1I3IC;
5!CO$PLE( +E E(ERCITII LIEERE
Coloan de *imnastica cate C
5! Stnd@ CT ( I(
)'ridicarea braelor prin nainte $u$
*'re&enire
,'ndoirea +enuncBilor cu ridicarea braelor
3're&enire
*)>
9! Stnd@ 9T ( I(
)'*' fandare $pre $t/n+a cu ridicarea braelor lateral
,'3 8 re&enire
5':' aceeai micare $pre dreapta
:! Stnd deprtat@ @ CT ( I(
)' ridicarea braelor prin nainte%$u$
*' ndoirea truncBiului nainte%palmele pe $ol
,' eten$ia truncBiului cu mainile pe $old
3' re&enire
C! Pe *enunc-i pe clcie a&e#at@ CT ( I(
)' r$ucirea truncBiului $pre $t/n+a%cu ridicarea braelor lateral
*' re&enire
,' 3 8 aceea$i mi$care $pre dreapta
D! Culcat "acial cu minile su) )r)ie@ CT ( I(
)' * 8 eten$ia truncBiului cu ntinderea braelor lateral
,'3' re&enire
G! Culcat dorsal cu spri.in pe ante)rae@ CT ( I(
)' ndoirea +enuncBilor la piept
*' ntinderea picioarelor n ecBer
,' ndoirea +enuncBilor
**9
3' re&enire
N! Stnd@ 9T ( I(
)' $ritura n deprtat cu ridicarea braelor lateral
*' re&enire
I! Stnd deprtat@ CT ( I(
)'*' ridicare pe &/rfuri cu ridicarea braelor prin lateral cu in$piraie
,'3' re&enire cu epiraie
*# CO$PLE( +E E(ERCITII LA SCARA 1I(;
C4TE +OI ELE%I LA SCARA 1I(;
5! Stnd deprtat cu "aa spre scara "i,@ CT ( I(
)' nclinarea truncBiului ninte%cu ndoirea braelor%minile pe ipc la ni&elul pieptului
*' ,' doua arcuiri
3' re&enire
9! Stnd cu umrul drept spre scar7 mna dreapt pe &ipc@ CT ( I(
**)
)#*' fandarea $pre $t/n+a cu ndoirea truncBiului $pre dreapta i ridicarea braului $t/n+ prin lateral $u$
,'3 8 re&enireD$e repeta $i cu umarul $tan+ $pre $cara
:! Stnd deprtat cu "aa spre scara "i,7 apucat cu am)ele mini la nivelul taliei@
)' aplecarea tuncBiului nainte %cu eten$ia umrului CT ( I(
*' ,' doua arcuiri
,' re&enire
C! Stnd cu "aa la scara "i, 7 la un pas departare7 am)ele mini pe o &ipc7 n dreptul pieptului@
CT ( I(
)' balan$area piciorului drept inapoi
*' re&enire
,' 3' aceea$i mi$care cu piciorul $tan+# 2e &a repeta cu balan$area picioarelor lateral $i inainte#
D! A&e#at cu spatele la scara "i,7*enunc-ii ndoiti )raele ntinse sus7 minile apuc &ipca@
CT ( I(
)'*' intinderea +enuncBilor cu ridicare in pod
,'3 re&enire
G! Atrnat@ 9T ( I(
)' ndoirea +enuncBilor la piept
*' re&enire
***
N! Stnd cu "aa la scara "i,7 minile pe &ipc n dreptul pieptului@ 9T ( I(
)' $aritura cu a$ezarea piciorului pe $ipca a doua de <o$
*' $aritura cu $cBimbarea piciorului
I! Stnd cu umrul drept spre scara "i,@ 9T ( I(
)' 3' pa$ inainte cu piciorul drept i ridicarea braului $t/n+ prin nainte $u$% cu in$piraie
5':' re&enire cu epiraie
:!CO$PLE( +E E(ERCI2II CU PARTENER

>N LINIE PE +OU; R4N+URI
5! Stnd "a n "a7 de mini apucat@ CT ( I(
)' fandare $pre dreapta.$t+0 braele lateral
*' re&enire
,' 3' aceea$i micare $pre $t/n+a.dr0
9! Stnd umr ln* umr7 )raul din interior .os7 cel din e,terior sus7 de mini apucat@
CT ( I(
**,
)' fandare $pre eterior cu ndoirea tuncBiului $pre interior
*' ,' doua arcuiri
3' re&enire
:! Stnd "at in "a7 cu )raele nainte@ CT ( I(
)' rotarea bratelor n plan $a+ital ncepand de <o$
*' ,' aplecarea truncBiului inainte cu mainile pe umarul partenerului $i arcuire
3' re&enire
C! Stnd "a in "a cu minile pe umarul partenerului@ CT ( I(
)' ndoirea +enuncBilor
*' re&enire cu balan$area piciorului drept napoi
,' 3' aceeai micare cu piciorul $tan+
D! Stnd deprtat7 spate n spate7 cu )raele sus7 de mini apucat@ CT ( I(
)'*' aplecarea tuncBiului nainte $imultan cu eten$ia truncBiului
,'3' re&enire
5':' aceea$i micare in&er$/nd rolurile
G! A&e#at deprtat "a n "a 7 tlp n talp 7 de mini apucat@ 9T ( I(
)'trecere n culcat dor$al $imultan cu ndoirea truncBiului nainte
*','doua arcuiri
**3
3're&enire
5':'aceeai micare n $en$ in&er$
;# A&e#at "a n "a7pe ante)rate spri.init7talpa in talpa7*enunc-ii indoiti@ CT (I(
)'* intinderea +enuncBilor $i ridicare picioarelor in ecBer
,'3're&enire
I! Culcat "acial cu )raele sus7 de mini apucat@ 9T ( I(
)' ridicarea picioarelor in eten$ie
*' re&enire
C!CO$PLE( +E E(ERCI2II CU EASTOANE
COLOAN; +E /I$NASTIC; CATE G
5! Stnd deprtat cu )astonul .os de am)ele capete apucat@ CT ( I(
)'ridicarea braelor prin nainte $u$ i eten$ie
*','dou arcuiri
3're&enire
**5
9!Stnd cu )raele nainte7 )astonul de am)ele capete apucat@ CT (I(
)'+Bemuit cu aezarea ba$tonului pe $ol
*'ridicare n $t/nd cu balan$area picioarului drept napoi i ridicarea braelor prin nainte $u$
,'3'aceea$i micare cu piciorul $t/n+
:!Stnd cu )raele .os7 )astonul de am)ele capete apucat@ 9T ( I(
)' pa$ $pre dreapta cu ridicarea braelor prin nainte $u$
*',' ndoirea truncBiului $pre dreapta cu arcuire
3're&enire
5':'aceea$i micare $pre $t/n+a
C!Stnd cu )astonul vertical 7 spri.init pe sol7 inut cu o mn de cellalt capt@
)'*'ridicarea piciorului drept i trecerea lui pe$te ba$ton% $pre interior 9T ( I(
,'3'aceea$i micare n $en$ in&er$
5':'aceeai micare cu piciorul $t/n+
D!Culcat dorsal cu )raele sus7)astonul de am)ele capete apucat@ CT ( C(
)'ridicare n a$ezat
*','ndoirea truncBiului nainte %ba$tonul pe$te &/rful picioarelor i arcuire
3're&enire
**7
G!Culcat "acial cu )raele .os7 )astonul de am)ele capete apucat@ CT ( I(
)' eten$ia truncBiului i a capului
*' re&enire
,' eten$ia picioarelor
3' re&enire
N!Stnd a&e#at pe sol 7cu )astonul n "aa vr"urilor@ 9T ( I(
)' $ritura pe$te ba$ton
*' re&enire
I!Stnd deprtat cu )raele .os7)astonul de am)ele capete apucat@ CT ( I(
)'3' ridicare pe &/rfuri cu ridicarea braelor prin nainte i in$piraie
5':'re&enire cu epiratie
D!CO$PLE( +E E(ERCITII LA EANCA +E /I$NASTICA
Cte patru elevi la )anca de *imnastic
5! A&e#at transversal clare pe )anca de *imnastic@ CT (I(
)' ndoirea braelor cu m/inile la piept i eten$ie
*' ntinderea braelor lateral cu palmele $u$ i eten$ie
,' arcuire
3' re&enire
**;
9! Stnd cu "aa la )anc@ CT ( I(
)' ndoirea piciorului drept i aezarea lui pe banc
*' ridicare n $t/nd pe banc prin ntinderea piciorului drept i apropierea piciorului $t/n+
,' paire napoi%<o$ cu piciorul drept
3' re&enire
,# Stnd cu umrul drept spre )anc7 piciorul drept intins spri.init pe )anc7)raele lateralC
IT( I(
)' ndoirea truncBiului lateral cu braul drept <o$ i $t/n+ul $u$
*' ,' dou arcuiri
3' re&enire
5':' aceeai micare $pre eterior#
C! Stnd cu umrul stn* spre )anc7 piciorul stn* ntins spri.init pe )anc7 )raele lateral@
9T ( I(
)' r$ucirea truncBiului $pre banc% palmele n $u$
*' ,'doua arcuiri
3're&enire
5':'aceea$i micare pe partea dreapt#
D! Stnd cu "aa la )anc7 spri.in culcat "acial cu palmele pe )anca@ 9T ( I(
)'*'rotun<irea $patelui cu barbia in piept
,'3're&enire
5'7'eten$ia truncBiului $i a capului
**:
;':'re&enire
G! A&e#at lon*itudinal cu picioarele ntinse pe sol 7 minele de mar*inea ndeprtat apucat@
CT (I(
)'* ndoirea +enuncBilor la piept
,'3're&enire
N! Stnd cu umrul stn* spre )anc@ 9T (I(
)' $ritur pe$te banc cu ndoirea +enuncBilor
*' re&enire prin $ritur
I! A&e#at transversal pe )anc7 picioarele departate@ 9T ( I(
)'3'ridicarea bratelor lateral cu in$piratie
5':'re&enire
(II! $ETO+ICA >N%;2;RII PRINCIPALELOR ELE$ENTE 6I PROCE+EE TE0NICE +IN /I$NASTIC;
Ea#ele metodice ale nvarii sariturilor cu spri.n
2aritura n ntre+ime $e &a n&aa numai dup ce au fo$t n$uite fazele $eparat% incep/nd cu cele mai $imple $arituri la aparate i nalime potri&ita#
2ucce$iunea n&rii fazelor $rituriiC aterizare% elanul% pa$ul $rit i btaia% primul zbor i $pri<inul m/inilor pe aparat% zborul al doilea#
**>
$odele operaionale pentru nvarea ateri#arii@
)# 2t/nd% ndoirea +enuncBilor cu ducerea braelor lateral ' meninut i re&enireD )WD n linie pe dou rnduri#
*# (celai eerciiu din $ritura de pe ambele picioare% aterizare# )WD n linie pe dou r/nduri#
,# 2rituri n ad/ncime de pe banca de +imna$tic# )W D +rupe de patru ele&i #
3# 2ritura n adncime din atrnat cu $patele la $cara fi# )WD +rupe de 3 8 7 ele&iD
5# De pe dou trei cutii de lad% $ritur dreapt% aterizare cu picioarele +BemuiteD )WD n coloan c/te unu#
7# (ler+are% btaie pe trambulin $i aterizare pe $alteaD *WD n coloan c/te unuD
;# (celai eerciiu ridicnd treptat nalimea aparatuluiD *WD coloana cte unuD
$odele operaionale pentru nvarea elanului@
Pe loc@
)# 6icari de brae ca la aler+are% eecutate c/t mai de+a<at# )WD n linie pe dou rnduri#
*# 2t/nd cu faa la $cara fia% cu $pi<inul m/inilor pe $carC aler+are pe loc cu ridicarea coap$elorD )WD +rupe de 3 8 7 ele&iD
,# (celai eerciiu fr $pri<inul m/inilorD )WD +rupe de 3 8 7 ele&iD
+in aler*are@
)# (ler+are cu ridicarea nalt a +enuncBilorD )WD coloana c/te unuD
*# (le+arepe )9 ')5 m% cu accelerare treptataD )WD coloana c/te unuD
,# (ler+are n pant $au pe $cri n $en$ul urcuuluiD )WD coloana c/te unuD
$odele operaionale pentru nvarea pasului srit &i a )tii@
)# 2rituri $imple de pe dou picioareD $rituri de pe un picior pe dou picioareD *WD n coloan c/te treiD
*# 2rituri drepte cu picioarele apropiate% cu accent pe nalarea corpuluiD *W D n coloan c/te treiD
,# (celai eerciiu pe trambulina $emiela$tic% cu $pri<inul minilor pe aparatD *WD n coloan c/te unuD
3# Trei pai aler+ai i trecerea prin $ritur de pe un picior pe ambele picioare i aterizarea pe $alteaD *WD n coloan c/te unuD
5# (celai eerciiu cu mrirea elanului i corectarea +reelilorD *WD n coloan c/te unuD
7# 2arituri in tempo pe ambele picioare cu depla$are inainteD )WD in linie pe trei randuriD
*,9
;# 2arituri pe$te un $ir de banci $au min+ii medicinale a$ezate la un metru una de altaD *WD in coloana cate doiD
:# Cu elan pro+re$i&% bataie pe trambulina $i de$prindere cu aterizare pe doua picioare . cu trecere in ro$to+olire pe o $ti&a de $alteleD ,WD in
coloana cate unuD
$odele operationale pentru invatarea primei "a#e de #)or si spri.inului
)# Ro$to+olire lun+a pe $alteaD *WD 3 $alteleD in coloana cate patruD
*# Ro$to+olire lun+a pe$te $foara% cu bataie pe trambulina $emiele$tica $au ele$ticaD *WD in coloana cate unuD
,# 2tand cu fata la perete% la di$tanta de un metru% cadere $pre perete cu bratele ininte $u$% impin+ere ener+ica $i rapida cu bratele intin$e% cu palma
$i cu de+eteleD *WD +rupe de cate : ele&iD
3# 2pri<in culcatC impin+ere ener+ica $i bataia palmelor% re&enire in $pri<in culcat D ,9W lucruD )5W pauzaD 3D in linie pe doua randuriD
5# 2artituri $ucce$i&e pe trambulina cu impin+erea mainilor pe capra $i departarea picioarelor% cu aterizare tot pe trambulinaD ,WD in coloana cate
unuD
IN+ICATII $ETO+ICE /ENERALE
A profe$orul &a $electiona eercitiile core$punzatoare in&atarii $i perfectionarii fazelor izolate ale $atiturilor cu $pri<inD
A n pre+atirea +enerala $e &a pune accent pe dez&oltarea forei% &itezei% coordonarii% cura<ului% ncrederii in fortele propriiD
A pentru pre/ntampinarea refleului de aparare . frica 0% mai ale$ la ele&e% $e &or lua o $erie de ma$uriC eecutarea $riturilor pe aparate mai <oa$e
la nceput% $au pe$te aparate pe$te care $'a aezat o $alteaD $rituri pe$te $altele $uprapu$eD
A trambulina $e &a aeza ntodeauna pe direcia aparatului de $ritD
A nu $e &a modifica $tructura $riturii n timpul efecturii $riturilor pre+titoare i nu $e &a in$i$ta prea mult la ace$tea% pentru a nu $e forma
deprinderi +reiteD
A trambulina $e &a folo$i numai dup n$uirea $riturilor de baz i teBnica de baz a $riturilor cu $pri<inD
5! S;RITURA >N SPRI'IN +EP;RTAT PESTE CAPR;
*,)
Descrierea te.nic$ dup btaie% braele $e ntind $pre capr% corpul $e nclin nainte aproimati& la 35 +rade fa de $olD n momentul aezrii
m/inilor pe capr picioarele $e deprteaz% bazinul $e ridic uor napoi% realiz/ndz'$e o ndoire din articulaiile coo'femurale# Urmeaz
mpin+erea ener+ic i $curt cu m/inile% urmat de ridicarea umerilor i pre$area bazinului nainte# Dup mpin+ere% bratele $e duc lateral $u$ i
copul $e etinde% iar picioarele $e apropie nainte de aterizare#
5Iutorul$ profe$orul $t n faa caprei pe $altea i apuc $ritorul de brae% aproape de umeri i'l tra+e pe$te aparat#
"etodica #nvrii$
)#2t/nd% ndoirea +enuncBilor cu ducerea braelor lateral ' meninut i re&enireD
)WD n linie pe dou rnduri#
*# 2rituri n ad/ncime de pe banca de +imna$tic# )W D +rupe de patru ele&i #
,# (ler+are% btaie pe trambulin $i aterizare pe $alteaD *WD n coloan c/te unuD
3# Trei pai aler+ai i trecerea prin $ritur de pe un picior pe ambele picioare i aterizarea pe $alteaD
*WD n coloan c/te unuD
5# Cu $pri<inul m/inilor pe capr% bti $ucce$i&e pe trambulin cu deprtarea picioarelorD
, minuteD n coloan c/te unuD
7# 2ritur deprtat pe$te un partener care $t cu truncBiul ndoit nainte . capr &ie0D
* minuteD 7 +rupe 5 ele&iD
;# 2ritur dreapt pe$te capra n lime $au n lun+ime% cu nlime redu$D * minuteD 7 +rupe 5 ele&iD
:# (celeai $rituri% ridic/nd treptat nlimea aparatuluiD * minuteD 7 +rupe 5 ele&iD
9! S;RITUR; CU ROSTO/OLIRE >NAINTE PESTE LA+A >N LUN/I$E!
Descrierea te.nic$ btaia pe trambulin e$te urmat de balan$ul napoi i n $u$ al picioarelor i ridicarea bazinului# ?n timpul primului zbor%
$ritorul $e nal dea$upra aparatului% cu corpul uor ndoit din articulaiile coo'femurale# ?n momentul cnd bazinul $e apropie de &erticala umerilor%
m/inile $e $pri<in pe mi<locul lzii# Capul $e apleac nainte cu brbia n piept% $patele $e rotun<eta# 4rin ndoirea braelor eecutantul $e ro$to+olete
*,*
pe lad% menin/nd corpul ndoit# Cnd a<un+e cu bazinulpe mar+inea lzii% $ritorul $e de$prinde i prin uoar ntindere a corpului aterizeaz# ?n
timpul $ariturii% picioarele pot fi ndoite $au ntin$e#
(Iutorul$ $e d din lateral% cu o m/n la ceaf% pre$/nd brbia n piept% iar cu cealalt $ub coap$e% pentru a'i uura rotaia#
"etodica #nvrii$
)# 2ritura n ad/ncime din at/rnat cu $patele la $cara fi# )WD +rupe de 3 8 7 ele&iD
*#De pe dou% trei cutii de lad% $ritur dreapt% aterizare cu picioarele +BemuiteD )WD n coloan c/te unu#
,#(ler+are% btaie pe trambulin $i aterizare pe $alteaD *WD n coloan c/te unuD
3#Ro$to+olire lun+a pe $alteaD *WD 3 $alteleD in coloana cate patruD
5#Ro$to+olire lun+a pe$te $foara% cu bataie pe trambulina $emiele$tica $au ele$ticaD *WD in coloana cate unuD
7# 2ritur lun+ cu ro$to+olire pe mai multe $altele aezate una pe$te altaD * minuteD in coloan c/te treiD
;# 2ritur cu ro$to+olire pe$te lada mai <oa$D * minuteD * lazi +imna$ticD * coloane )5 ele&iD
:# 2ritur cu ro$to+olire nainte pe$te lada n lun+imeD * minuteD * lazi +imna$ticD * coloane )5 ele&iD
/I$NASTIC; ACROEATIC;
). ,lemene statice cu caracter de mare mobilitate$
a? Podul de .os = din culcat dorsal ?
De$criere teBnicC din culcat dor$al $e ndoaie picioarele din +enuncBi i $e deprteaz u$or% $pri<inindu 8 $e pe $ol% cu toat talpaD n acelai timp%
m/inile iau contact cu $olul% n dreptul capului% cu faa palmar% Din acea$t poGiie $e ntind braele i picioarele% bazinul $e proiecteaz n $u$% n
aa fel nc/t proiecia umerilor $ cad dea$upra palmelor# Capul $e duce mult napoi% iar +enuncBii $e ntind#
*,,
6etodica n&riiC eerciiile pre+titoare $unt +rupate n dou cate+oriiC prima cate+orie &izeaz o pre+tire mai +eneral i o ncalzire $pecial a
articulaiilor i +rupelor mu$culare ce intr n micare% iar a doua cate+orie% &izeaz eecuia teBnic pre&zut# EC
)# eten$ii cu arcuiri la ni&elul umrului cu a<utorul unui partenerD )min#D )5 +rupe * ele&iD
*# rulari pe piept din culcat facial% cu +leznele apucate cu m/inile% corpul n eten$ie mareD ) min#D indi&idualD
,# pe +enuncBi% pe clc/ie ez/nd% eten$ia mare a truncBiului atin+/nd $olul cu m/inileD) min#D indi&idualD
3# $t/nd cu $patele la $cara fi% la di$tan de un pa$% cu braele ndoite i m/inile apucate de ipc la ni&elul capului% cu i fr arcuiriD * min#D ,
+rupe )9 ele&iD
5# culcat dor$alD ridicre n pod cu a<utorD * min#D )5 +rupe * ele&iD
7# culcat dor$al cu picioarele lipite de $cara fiD podul de <o$D , +rupe )9 ele&iD
;# culcat dor$alC podul cu picioarele pe a treia ipc a $crii fie% cu ntinderea i ndoirea picioarelor% cu eten$ie puternic din articulaiile
$capulo 8 BumeraleD * min#D , +rupe )9 ele&iD
:# culcat dor$alC pod eecutat lent . n patru timpi0 i rapid . intr'un timp0% la $emnalD , min#D
, +rupe )9 ele&iD
(<utorulC $e acord din lateral la ni&elul articulaiei $capulo' Bumerale% a<ut/nd la ridicare i ntinderea braelor#
Freeli de eecuieC braele ndoite din coate i picioarele din +enuncBi% lip$a de arcuire a coloanei &ertebraleD capul $e aduce nainte cu brbia n
pieptD proiecia umerilor nu e$te dea$upra palmelor% linia umeilor fc/nd un+Bi a$cuit cu $olulD mobilitate prea mare n re+iunea lombar i prea
mic n re$tul coloanei &ertebrale#
)? Podul de sus7 din stnd deprtat
De$criere teBnicC $t/nd deprtat cu braele $u$C accentuarea eten$iei corpului prin proiectarea bazinului inainte i umerii napoi# Araele ntin$e $e
duc napoi% contactul cu $olul $e ia cu palmele% c/t mai aproape de picioare# Re&enirea $e realizeaz prin mpin+erea m/inilor n $ol i proiectarea
bazinului nainte 8 $u$% cu picioarele ntin$e $au uor ndoite% braele rm/n $u$% capul napoi p/n la re&enirea n poziia $t/nd#
6etodica n&riiC
)# culcat dor$alC podul de <o$D 3 8 5 repetri le+ateD , +rupe )9 ele&iD lucru indi&idualD
*,3
*# $t/nd deprtatC eten$ii accentuate cu partenerD * minuteD )5 +rupe * ele&i la +rupD
,# $t/nd deprtat unul n $patele celuilaltC primul eecut eten$ie $imul/nd podul% iar partenerul l apuc de brae i ncearc $'i apropie palmele
de $olD , minuteD )5 +rupe * ele&i la +rupD
3# $t/nd deprtatC pod cu a<utor% aez/nd palmele pe c/te&a $altele $uprapu$e% pe o ipc a $crii fieD , min#D , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idual#
5# $t/nd deprtat cu $patele la $cara fi% apucat de o ipc n dreptul capuluiC trecere n pod cobor/nd m/inile pe fiecare ipc i re&enireD , min#D
, +rupe )9 ele&i% lucru indi&idual#
7# $t/nd deprtat% braele $u$C podul de $u$ cu aezarea palmeor pe un plan mai naltD
, min#D 5 +rupe 7 ele&iD lucru indi&idualD
;# $tnd deprtatC podul de $u$ cu a<utor i frD , min#D )5 +rupe * ele&i la +rupD
:# le+area elementului cu alte elemente cuno$cuteD * min#D , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idual
(<utorul $e acord din lateral% cu o m/n la braul apropiat i cu a doua la omoplai# E$te contraindicat a<utorul% pentru ridicare% la ni&elul re+iunii
lombare#
Freeli de eecuieC arcuire in$uficient la ni&elul coloanei &ertebrale i de$cBidere in$uficient la ni&elul articulaiilor $capulo 8 BumeraleD
nceperea eecuiei cu poziia +reit a breelor . nu $u$0D lip$a eten$iei capului% eecutantul neurmrind cu pri&irea aezarea corect a palmelor pe $ol#
c? Podul din stnd pe mini
De$criere teBnicC din $t/nd pe m/ini% dup/ ce $e accentueaz eten$ia capului i de$cBiderea un+Biului dintre truncBi i brae% corpul $e etinde%
iar umerii $e tra+ uor napoi# 4icioarele coboar pe $ol i $e re&ine n poziia $t/nd#
6etodica n&riiC nainte de a $e trece la ace$t element $e n&a $t/ndul pe m/ini#
)# $t/nd pe m/ini la $cara fiC eten$ia corpului prin deprtarea bazinului de $cara fiD * minD , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idualD
*# aceeai poziieC cobor/rea $ucce$i& a picioarelor din ipc n ipc% odat cu pirea napoi cu braeleD * min#D , +rupe )9 ele&i% lucru
indi&idualD
,# acelai eerciiu% cu cobor/rea $imultan a picioarelor din ipc n ipcD * min#D , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idualD
3# $t/nd pe m/iniC trecere n pod cu aezarea tlpilor pe $altele $uprapu$e . plan mai ridicat0D , min#D
*,5
5 +rupe 7 ele&iD lucru indi&idualD
5# $tnd pe m/iniC trecere n pod cu a<utor i frD , min#D , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idualD
7# introducerea elementului n combinaii $impleD , min#D , +rupe )9 ele&i% lucru indi&idualD
(<utorul $e acord din lateral i $e inter&ine cu o m/n pentru a prinde braul eecutantului% cu cealalt $pri<inindu 8i la $pate#
Freeli de eecuieC nu $e eecut corect poziia de $t/nd pe miniD cderea bru$c a picioarelor i lip$a amortizriiD lip$a eten$iei capului%
eecutantu cade pe $pateD eten$ie ea+erat n re+iunea lombar#
4odul din $t/nd pe m/ini e$te un element eecutat mai mult de ctre fete i poate fi con$iderat ca un eerciiu pre+titor pentru r$turnrile lente
nainte#
d? S"oara nainte
2foara e$te o poziie n care picioarele% mult deprtate% formeaz o linie continu# E$te un element teBnic de mare mobilitate% care $olicit articulaiile
coo' femurale% dar i ela$ticitatea mu$culaturii membrelor inferioare#
De$crierea teBnicC din $t/nd% un picior alunec nainte i cellalt napoi% p/n ce piciorul din fa atin+e $olul cu partea po$terioar% iar cel din $pate%
cu partea anterioar% pe toat lun+imea lor# -/rfurile $unt ntin$eD truncBiul i braele pot a&ea diferite poziii# ?n timpul n&rii $e &a in$i$ta la
meninerea poziiei &erticale a truncBiului% cu umerii trai napoi#
?n metodica in$truirii% $e &a in$i$ta la eecutarea $forii cu ambele picioare nainte# Dup eecutarea corect% $foara nainte $e poate eecuta i din
alte poziii iniiale din ez/nd 8 prin ducerea unui picior napoiD ' din $pri<in culcat nainte 8 $pri<in plutitor cu ducerea rapid a unui picior nainte
printre brae#
6etodica n&riiC
)# $t/nd co$tal l/n+ $cara fi% apucat de o ipcC balan$area piciorului nainte i napoi cu amplitudineD $e $cBimb piciorulD * min#D , +rupe )9
ele&iD
*# $t/nd dor$al la $cara fiC ridicarea c/t mai $u$ a unui picior i ntinderea mu$culaturii% cu a<utorul unui partenerD , min#D )5 +rupe * ele&iD
,# fandri nainte i napoi cu arcuiriD * min#D , +rupe )9 ele&iD
3# $foar nainte% pro+re$i&% cu ap$are de ctre partenerD , min#D )5 +rupe * ele&iD
*,7
5# $foar cu meninerea poziiei . *9" 8 )min 0D , min#D , +rupe )9 ele&iD
7# $foar cu mrirea un+Biului pe$te ):9 +rade% prin ntinderea pa$i& cu piciorul din fa $pri<init pe o banc de +imna$tic $au $car fi . ipca a
II' a $au a III'a0D , min#D , +rupe )9 ele&iD
;# introducerea elementului n combinaii $impleD 3 min#D 5 +rupe 7 ele&iD
Freeli de eecuieC orientarea +reit a picioarelor% nere$pectarea planuluiD r$ucirea truncBiului $pre piciorul din faD orientare +reit a &/rfului
piciorului din $pate#
-ariante mai uoareC $emi$foara% n care piciorul din fa e$te pe +enuncBi% aezat pe clc/i% iar cel din $pate e$te ntin$# TruncBiul i braele n diferite
poziii# 2emi$foara $e poate eecuta i din $t/nd pe cap% $t/nd pe omoplai% $t/nd pe m/ini#
e? S"oara lateral
E$te un element mult mai dificil care cere o mobilitate mult mai mare#
De$criere teBnicC din poziia $t/nd% picioarele $e deprteaz n plan frontal i iau contactul cu $olul cu partea intern% pe toat lun+imea ei% bazinul e$te
mpin$ puin nainte% truncBiul e$te drept# TruncBiul i braele pot a&ea i alte poziii#
6etodica n&riiC
)# fandri laterale $t/n+a 8 dreapta% cu arcuiriD ) min#D , +rupe )9 ele&iD
*# $t/nd cu faa% cu $patele $au cu un umr la $cara fiC balan$area lateral a unui picior i a celuilaltD
, min#D , +rupe )9 ele&iD
,# $t/nd cu $patele $au cu un umr la $cara fiC ridicarea pa$i& a piciorului lateral% cu partenerD , min#D
)5 +rupe * ele&iD
3# $foara lateral cu $pri<inul m/inilor nainte% cu arcuiriD * min#D , +rupe )9 ele&iD
5# acelai eerciiu fr $pri<inul m/inilorD , +rupe )9 ele&iD
7# $foara cu ntindere pa$i&% cu ap$area pro+re$i& pe umeri de ctre partenerD * min#D )5 +rupe * ele&iD
;# $foar lateral cu $pri<inul unui picior lateral pe o banc $au pe a doua $au a treia ipc a $crii fieD , min#D
, +rupe )9 ele&iD
*,;
:# introducerea elementului n combinaieD 3 min#D 5 +rupe 7 ele&iD
Freeli de eecuieC picioarele ndoite din +enuncBiD $pri<in pe bazin din cauza lip$ei de mobilitateD picioarele i bazinul nu $unt pe aceeai linieD
orientarea +reit a &/rfurilor picioarelorD poziia incorect a truncBiului . $pate rotun<it eten$ia accentuat a coloanei lombare etc#0#
3. Elemente acrobatice statice, cu caracter de echilibru
a? Cumpna nainte!
De$criere teBnicC e$te o poziie cu caracter de ecBilibru% n care eecutantul $e +$ete n $pri<in pe un picior% cu truncBiul la orizontal . $au mai
$u$0 n plan $a+ital% cu braele n diferite poziii# 6icarea ncepe prin ridicarea unui picior napoi% ntin$ din toate articulaiile% concomitent cu eten$ia
$patelui i ridicarea braelor lateral . $au alte poziii0% capul n eten$ie# ?n momentul n care piciorul $e ridic% truncBiul coboar nainte% p$tr/nd
eten$ia% oprindu'$e dea$upra orizontalei# 4iciorul dinapoi% trebuie $ treac pe$te orizontal# 2e menine poziia aproimati& ,"%n care linia odurilor
i umerilor rm/ne paralel cu $olul% piciorul de baz rm/ne pe toat talpa#
6etodica n&riiC
)# )# $t/ndC ncordare mu$culaturii pentru a realiza eten$ia +eneral i ridicarea piciorului napoi 8 $u$D ) min#D, +rupe )9 ele&iD lucru
indi&idualD
*# $t/nd cu faa la $car fi% cu truncBiul aplecat la ni&elul olduluiC balan$ri alternati&e de picioare% cu corpul etin$D ) min#D 5 +rupe 7 ele&iD
,# aceeai poziieC balan$ri alternati&e cu oprirea piciorului $u$D ) min#D 5 +rupe 7 ele&iD
3# cumpn cu $pri<inirea piciorului la $cara fi% de$prinderea piciorului de pe $car% meninere i re&enireD *min#D5 +rupe 7 ele&iD
5# cumpn cu ntindere pa$i&% cu a<utorul parteneruluiD * min#D )5 +rupe * ele&iD
7# cumpn cu a<utorD * min#D )5 +rupe * ele&iD
;# cumpn pe piciorul mai puin ndem/naticD * min#D )5 +rupe * ele&iD
:# introducerea elementului n combinaii $impleD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
)? Cumpna napoi
*,:
De$crierea teBnicC din $t/nd 8 ducerea unui picior uor nainte% odat cu ridicarea breelor lateral $u$D urmeaz eten$ia corpului i cobor/rea
ace$tuia napoi%concomitent cu ridicarea unui picior nainte% dea$upra orizontalei# Corpul completeaz eten$ia truncBiuluiD +enuncBii $e menin ntini%
braele pot a&ea diferite poziii#
6etodica n&riiC
)# culcat facial cu braele lateralC eten$ia truncBiului i a capuliD ) min#D 5 linii 7 ele&iD
*# $t/nd cu $patele la $cara fi# 6/inile apuc $cara la ni&elul oldurilorC ridicarea unui picior nainte i meninerea lui dea$upra orizontalei *'
,$ecundeD )9D 5 +rupe 7 ele&iD
,# acelai eerciiu cu eten$ie mareD )9D 5 +rupe 7 ele&iD
3# $t/nd cu $patele la un pa$ de $cara fiC cumpn napoi cu apucarea $crii cu m/inile% *' ,$ecundeD )9D 5 +rupe 7 ele&iD
5# cumpn napoi cu a<utorD ) minD )5 +rupe * ele&iD
7# $t/ndC cumpn napoi cu meninerea poziiei 3'5 $ecundeD :D 5 +rupe 7 ele&iD
;# introducerea cumpenei n combinaii $impleD , min#D 7 +rupe 5 ele&i#
7. ,lemente statice cu caracter de ec.ilibru i for
Caracteri$tic pentru ace$te elemente e$te faptul c ma<oritatea $e eecut cu corpul r$turnat% iar +reutatea e$te repartizat numai pe m/ini% $au pe
m/ini i alte pri ale corpului# (u caracter de for% $olicit/nd dez&oltarea mu$culaturii braelor% $patelui i centurii abdominale# 2e pot eecuta din
for $au din elen% realizat prin balan$area% mpin+erea i ntinderea picioarelor
a0 Stnd pe omoplai# 4oziiile cele mai folo$ite pentru eecutarea ace$tui element $untC $t/nd% aezat% culcat#
De$crierea teBnicC din poziia ez/nd $e eecut o rulare napoi cu +ruparea corpului% urmat de aezarea m/inilor pe bazin% braele cu partea
po$terioar $unt $pri<inite pe $ol# Urmeaz ntinderea picioarelor i a corpului la &ertical% n aa fel nc/t% clc/iele% ezuta i umerii $ $e
+$ea$c pe aceeai linie &ertical# Dup n$uirea corect a elementului% $e &a eecuta cu picioarele ntin$e% apoi din poziia $t/nd prin rulare pe
*,>
$pate% cu i fra $pri<inul m/inilor pe bazin% braele rm/n ntin$e pe $ol# In $t/nd pe omoplai picioarele pot fi ntin$eD un picior ndoit i cellalt
ntin$D n $foar etc#
6etodica n&riiC
)# ez/ndC rulare napoi cu corpul +rupat $au ntin$ i re&enireD ) min#D , linii )9 ele&iD
*# $pri<in +BemuitC rulare napoi cu p$trarea +ruprii i re&enireD ) min#D , linii )9 ele&iD
,# culcat dor$al cu m/inile apucate de a doua ipcC ndoirea picioarelor cu apropierea +enuncBilor de piept% meninerea poziiei i re&enireD
* min#D , +rupe )9 ele&iD
3# aceea$i poziieC ndoirea picioarelor% rulare pe $pate cu ntinderea picioarelor $pre &ertical atin+/nd $cara c/t mai $u$ i re&enireD * min#D
, +rupe )9 ele&iD
5# ez/ndC rulare napoi cu corpul +rupat i n momentul $pri<inului pe omoplai i ceaf% ntinderea braelor i aezarea lor pe $alteaD *
min#D , +rupe )9 ele&iD
7# $t/nd pe omoplai cu i fr a<utorD * minD * +rupe )5 ele&i%
;# $t/nd pe omoplai din poziia aezat i $t/nd% prin rulare napoiD * min#D , +rupe )9 ele&iD
:# introducerea elementului n combinaii $impleD 3 min#D 7 +rupe 5 ele&i#
(<utorul $e acord din lateral fa de eecutant% apuc/ndu' l de +lezne% iar cu un +enuncBi $pri<init pe bazinul ace$tuia% $e fieaz poziia
&ertical#
Freeli de eecuieC elen prea mare la ridicarea picioarelor i corpul $e r$toarnD ridicarea in$uficient pe umeriD cderea corpului pe$te capD
ndoire din articulaiile coo 8 femuraleD nerealizarea poziiei &erticale#
)? Stnd pe cap
La eecutarea ace$tui element% baza de $u$inere e$te format din m/inile aezate pe $ol la nlimea umerilor i pe cap . pe partea $uperioar
a frunii0# Capul i m/inile formeaz un triun+Bi ecBilateral# Corpul e$te ntin$% uor cambrat# -erticala coboar din centrul de +reutate% trebuie $
cad n centrul poli+onului de $u$inere#
*39
La n&are% $eciunile principale $unt orientate n primul r/nd $pre aducerea corpului n poziia r$turnat i n al doilea r/nd $pre meninerea
ecBilibrului# Ridicarea corpului $e realizeaz din elen $au din for#
Stnd pe cap din *-emuit
De$crierea teBnicC $t/nd 8 trecerea n $pri<in +Bemuit% cu m/inile deprtate la limea umerilor% urmat de aezarea capului cu fruntea pe $ol%
form/nd u palmele un triun+Bi ecBilateral# 4rintr'o uoar mpin+ere cu picioarele% corpul $e r$toarn% trec/nd n $pri<in pe m/ini i pe cap% cu
bazinul dea$upra poli+onului de $u$inere# Urmeaz ntinderea lent a picioarelor $pre &ertical% fi/nd poziia corpului% cu +reutatea e+el
repartizat pe m/ini i pe cap#
Re&enirea $e poate efectua prin cobor/rea picioarelor /ndoite $au ntin$e% urmat de re&enirea n $t/nd% $au prin ro$to+olire nainte% care $e
realizeaz prin tra+erea brbiei n piept% concomitent cu +ruparea corpului i rularea pe $pate n +Bemuit#
6etodica n&/rii
)# $pri<in +BemuitC aezarea minilor i capului pe $ol i re&enireD * min#D 7 +rupe 5 ele&iD
*# $pri<in +BemuitC aezarea m/inilor i capului pe $ol i prin uoar $ltare% de$prinderea picioarelor de pe $ol% cu meninerea ecBilibrului% cu
picioarele ndoiteD re&enire . la nceput cu a<utor0D * min#D 5 +rupe 7 ele&iD
,# acelai eerciiu% dar cu ntinderea alternati& a picioarelor $pre &ertical i re&enireD * min#D 5 +rupe 7 ele&iD
3# $pri<in +Bemuit cu $patele la $cara fi $au pereteC urcarea alternati& a picioarelor% p/n ce corpul a<un+e la &erticalD * min#D 7 +rupe 5
ele&iD
5# $pri<in +BemuitC $t/nd pe cap cu $pri<inirea $patelui i a picioarelor la $carafi $au pereteD D * min#D 7 +rupe 5 ele&iD
7# $tnd pe cap cu a<utor i frD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
;# introducerea elementului n combinaii $impleD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
(<utorul $e acord din lateral% cu o mn la ni&elul bazinului% iar cealalt la +lezn# 2e a<ut la ridicarea picioarelor i fiarea poziiei corpului la
&ertical#
*3)
Freeli de eecuieC m/inile prea apropiate $au deprtate $au nerealizarea triun+Biului de $u$inereD aezarea capului pe cretetD brbia n pieptD
repartizarea ine+al a +reutii corpului pe m/ini i pe capD corpul rm/ne ndoit din articulaiile coo 8 femuraleD elen prea mic $au prea mare% ceea ce
face dificil $tabilirea ecBilibrului#

Stnd pe cap din spri.in *-emuit pe un picior7 cu elan
2e eecut prin impul$ul piciorului de baz% combinat cu balan$area piciorului liberC E$te un procedeu mai +reu% deoarece dozarea balan$ului
pentru oprirea la &ertical prezint unele dificulti pentru nceptori# Re&enirea $e efectueaz prin cobor/rea picioarelor n ordine in&er$ urcrii $au
prin ro$to+olire#
Dup n$uirea celor dou &ariante de elan% cu el&ii mai ndem/natici i cu o pre+tire fizic core$punztoare% $e poate trece la n&area
elementului $t/nd pe cap din for#
Stnd pe cap din spri.in deprtat7 din "or
De$crierea teBnicC din $t/nd deprtat cu braele lateral% corpul $e ndoaie% iar m/inile $e aeaz c/t mai aproape de linia ima+inar ce unete
tlpile# In continuare% braele $e ndoaie pro+re$i&% prelu/nd o parte din +reutatea corpului# Dup acea$t faz# Urmeaz aezarea capului pe $ol%
ridicarea pe &/rfuri% odat cu depla$area bazinului pe &ertical# In momentul c/nd centrul de +reutate +eneral a a<un$ dea$upra poli+onului de $u$inere%
picioarele $e ridic prin lateral i $e apropie n momentul &erticalei# Re&enirea la poziia iniial $e realizeaz prin deprtarea picioarelor i cobor/rea
lor pe $ol% $au prin ro$to+olire nainte#
6etodica n&rii
)# $t/nd pe cap cu elen din poziiile n&ateD * min#D 5 +rupe 7 ele&iD lucru indi&idualD
*# at/rnat r$turnat ndoit la $cara fi# Cu picioarele deprtateD trecere n atrnat r$turnat% cu picioarele apropiateD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
,# $pri<in deprtat l/n+ $cara fi . perete0 C $t/nd pe cap cu a<utor% cu $pri<inirea $patelui i picioarelor pe $carD * min#D 5 +rupe 7 ele&iD
*3*
3# $pri<in deprtatC trecere n $t/nd pe capD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
5# aceeai poziieC $tnd pe cap din for cu i fr a<utorD , min#D 5 +rupe 7 ele&iD
7# introducerea elementului n combinaii $impleD 5 min#D 5 +rupe 7 ele&iD
Freeli de eecuieC apropierea prea de&reme a picioarelor% nainte ca bazinul $ a<un+ la &erticalD lip$a ridicrii pe &/rfuri i a depla$rii
triun+Biului dea$upra poli+onului de $u$inereD apropierea picioarelor nu $e face pe plan frontal% din lateral#
(<utorul ' $e acord din fa% prinz/nd eecutantul de coap$e% a<ut/nd le depla$area truncBiului $pre &ertical i apropierea picioarelor% fi/nd corpul
n poziie &ertical# 4oziiile din care $e poateefectua ace$t element $untC $pri<in +BemuitD $pri<in pe +enuncBi% $au pe un +enuncBi% $t/nd deprtat $au
$t/nd cu corpul /ndoit% nainte $pri<in culcat% $t/nd pe m/ini#
?n metodica n&rii $e folo$ete urmtoarea $ucce$iuneC
A $tnd pe cap din $pri<in +BemuitD din elenD
A $tnd pe cap din $pri<in +Bemuit pe un picior $au din $pri<in pe un +enuncBi% cu cellat picior ndoit $au ntin$ napoiD
A $tnd pe cap din $pri<in deprtat cu elenD
A $tnd pe cap din $pri<in deprtat din forD
A $tnd pe cap din $pri<in cu picioarele ntin$e i corpul ndoit% din forD
A $t/nd pe cap din for% din $pri<in nainte culcat% prin alunecarea picioarelorD
C0 Stnd pe mini
E$te un element $pecific de ecBilibru i for% fiind unul dintre elementele cBeie n +imna$tica acrobatic i $porti&# ?n$uirea corect a ace$tui
element de baz% nece$it o bun dez&oltare a forei mu$culaturii $patelui i a celei abdominale% o bun mobilitate la ni&elul articulaiilor $capulo 8
Bumerale i coo 8 femurale% o bun ela$ticitate a mu$culaturii po$terioare a picioarelor#

Stnd pe mini cu elan7 din po#iia stnd
De$crierea teBnicC din $t/ndC ridicarea braelor prin nainte $u$% odat cu ridicarea unui picior nainte% urmat de pire cu piciorul puin ndoit
i ndoirea corpului din articulaiile coo 8 femuraleD n continuare% $e aeaz m/inile pe $ol% deprtate la limea umerilor# Un+Biul dintre brae i
*3,
truncBi $e &a menine con$tant la aproimati& ):9 +rade# Urmeaz balan$area piciorului din $pate napoi 8 $u$% urmat de cel de pe $ol% care $e ridic
$pre &ertical% oprindu' $e l/n+ primulD corpul trece n poziie r$turnat% cu mu$culatura bine ncordat% caun tot unitar% iar $ub a$pect e$tetic 8
drept# Capul e$te ridicat% cu pri&irea nainte
6etodica n&rii
)# $pri<in culcat nainteC ndoiri i ntinderi de braeD ) min#D , +rupe )9 ele&iD lucru indi&idualD
*# mer$ pe m/ini cu picioarele $u$inute de un partener . roaba0D * min#D )5 +rupe * ele&iD
,# $pri<in culcat nainte cu picioarele pe $cara fi% pe a treia ipcC ridicare din ipc n ipc $pre $t/nd pe m/ini i re&enireD * min#D 5 +rupe 7
ele&iD
3# $pri<in +Bemuit pe un piciorC balan$area picioarelor napoi i $u$% cu forfecarea lor pe &erticalD * min#D
5 +rupe 7 ele&iD
5# $pri<in +Bemui pe un piciorC balan$area picioarelor napoi $u$% n $t/nd pe m/ini% cu $pri<inul picioarelor la perete $au $cara fi% cu a<utorD ,
min#D 5 +rupe 7 ele&iD
7# acelai erciiu din $t/nd% cu i frr a<utorD * min#D 5 +rupe 7 ele&iD
;# $t/nd pe m/ini cu a<utor% din $pri<in +Bemuit $au cu elanD * min#D )5 +rupe * ele&iD
:# introducerea elementului n combinaiiD , min#D , +rupe )9 ele&i
(<utorul $e acord din lateral% la ni&elul +leznelor% oprind eecutantul n $t/nd pe m/ini i find corect poziia#
Freeli de eecuie C mu$culatura nu e$te $uficient contractatD elan in$uficient i nea<un+erea la &erticalD elan prea mare cu cderea n partea
opu$D braele ndoiteD un+Biul ntre brae i truncBi $ub ):9 +radeD capul cu brbia n piept
Stnd pe mini din "or cu plecare din spri.in deprtat
De$crierea teBnicC din $t/nd deprtat cu braele $u$% corpul $e /ndoaie nainte% iar palmele $e aeaz pe $ol c/t mai aproape de picioare% deprtate
la limea umerilor# 2e continu aciunea% trec/ndu' $e pro+re$i& +reutatea corpului pe brae% concomitent cu proiectarea umerilor nainte i ridicarea pe
&/rfuri# Efortul cel mai mare re&ine acum mu$culaturii centurii $capulo 8 Bumerale% care acioneaz n $copul de$cBiderii un+Biului dintre brae i
*33
truncBi# Urmeaz ridicarea truncBiului la &ertical% cu picioarele deprtate# Din ace$t moment% picioarele ncep $ $e apropie i $e ridic la &ertical%
umerii $e retra+ i corpul $e ndreapt n $t/nd pe m/ini#
6etodica n&rii
)# eerciii $peciale pentru dez&oltarea i ntrirea centurii $capulo' BumeraleD * minD 5 linii 7 ele&iD
*# $pri<in culcat facial cu picioarele deprtate% $u$inute de un partenerC ducerea umerilor nainte odat cu ncBiderea truncBiului% cu ridicarea
bazinului i re&enireD * min#D )5 +rupe * ele&iD
,# acelai eerciiu cu ridicarea bazinului la &erticalD * min#D )5 +rupe * ele&iD
3# $pri<in $t/nd deprtatC ridicarea pe &/rfuri cu trecerea +reutii corpului pe brae% cu umerii adui uor nainte i re&enireD , minD 7 linii 5
ele&iD
5# cu faa la $cara fi $au pereteC ducerea uoar a umerilor nainte% p/n ce atin+ $cara fi% trecerea +reutii corpului pe brae% $patele i
bazinul atin+ $cara fi 8 meninerea poziiei , $ecundeD , minD 7 linii 5 ele&iD
7# acelai eerciiu cu ridicarea i apropierea picioarelor la $cara fi% n $t/nd pe m/ini cu a<utorD , minD7 linii 5 ele&iD
;# $t/nd pe m/ini cu braele ntin$e i cu picioarele deprtate% cu i fr a<utorD
, minD 7 linii 5 ele&iD
:# introducerea elementului n combinaiiD 3 minD 7 linii 5 ele&iD
+. ,lemente acrobatice dinamice
+e"iniieC ace$te elemente $e caracterizeaz prin micri de rotaie complete $au incomplete ale corpului% n <urul aei lon+itudinale $au tran$&er$ale#
Rotarea corpului $e poate face prin intermediul unui $pri<in. ro$to+oliri% ndreptri% r$turnri0 $au fr $pi<in . $alturile0
Elementele dinamice fiind foarte numeroa$e% au fo$t +rupate dup anumite caracteri$tici% n mai multe +rupeC rulri% ro$to+oliri% r$turnri%
ndreptri% $alturi#
Rulrile i ro$to+olirile $unt con$iderate elemente $imple% care $e folo$e$c n cadrul unor eerciii ca elemente a<uttoare $au de le+tur#
?ndreptrile% r$turnrile din $aritur i $alturile $unt con$iderate elemente mai dificile#
*35
RUL;RILE
2unt ro$to+oliri incomplete% n care diferite pri ale corpului &in n mod $ucce$i&n contact cu $olul# 2e eecut pe $pate% pe abdomen i pe prile
laterale ale corpului% con$tituind pri $au faze de elan $au le+tur pentru eecutarea altor elemente#
G#upa#ea 3 con$t ntr'o ndoire la maimum din toate articulaiile% cu $patele rotun<it% brbia n piept% braele cuprind +ambele# 2e eecut din
poziiileC culcat% aezat% $t/nd#
a0 Rulare nainte &i napoi . pe $pate0# 2e eecut o +rupare% pri dezecBilibrare $ucce$i& pe bazin% $pate% ceaf i in&er$# La rularea napoi% n
momentul dezecBilibrrii% e$te important ca $patele $ fie rotun<it% iar +enuncBii pre$ai c/t mai mult $pre umeri# ?n timpul rulrii nainte% clc/iele $e
lipe$c de coap$e% iar capul i umerii $e duc ener+ic nainte# (ce$tea $unt fazele de rtecere pentruC ro$to+olire . nainte $au napoi0% $t/nd pe omoplai%
cilindru% $t/nd pe m/ini#
(<utorul $e acord din lateral% menin/nd +ruparea corpului#
c0 Rulare lateral . $t/n+a% dreapta0# 2e eecut din poziiileC culcat% $pri<in +Bemuit% pe +enuncBi% pe clc/ie ez/nd cu $pi<in pe palme#
d0 Rulare pe a)domen! 2e folo$ete ca faz de elan pentru trecerea n alte poziii i micri $au con$tituie pri din element . partea a doua a
cilindrului0D rularea poate deri&a i din alte poziii i micri caC $t/nd pe m/ini $au $t/nd pe cap i rulare pe abdomen% cilindru napoi#
?n$uirea corect a +ruprilor i rulrilor reprezint baza de plecare n n&area ro$to+olirilor
ROSTO/OLIRI! 2unt elemente acrobatice cu caracter de rotare complet% n care +reutatea corpului trece de pe picioare pe brae i in&er$% prin
rularea corpului nainte% napoi $au lateral
2e pot eecutaC
A nainte% napoi $au lateralD
' cu picioarele ndoite $au ntin$eD
A cu picioarele apropiate $au deprtateD
A cu corpul +rupat $au ntin$D
A de pe loc i cu elan#
*37
a0 Rosto*olire nainte cu corpul *rupat . din *-emuit n *-emuit0
De$criere teBnicC din $t/nd cu braele $u$% corpul trece n $pri<in +Bemuit% cu palmele deprtate la limea umerilor% capul aplecat nainte% cu
fruntea aproape de +enun+Bi# Imediat dup +rupare% picioarele efectueaz o impul$ie pentru ridicarea bazinului i trecerea unei pri din +reutatea
corpului pe brae# Urmeaz de$prinderea de pe $ol i aezarea cefei pe $altea% braele $e ndoaie% $patele e$te rotun<it# Dup ce tlpile au pra$it $olul%
&/rfurile $e ntind# ?n momentul c/nd eecutantul $imte c $pri<inul palmelor nu mai e$te nece$ar% apuc rapid +ambele% $ub +enuncBiD dup trecerea
centrului de +reutate n interiorul poli+onului de $u$inere i $e a<un+e n $pri<in +Bemuit% picioarele $e ntind i eecutantul $e ridic n $t/nd cu braele
$u$
6etodica n&rii
)# ez/ndC trecerea rapid i lent n +rupatD * minD 7 linii 5 ele&i
*# ez/nd cu corpul +rupatC rulri nainte i napoiD * minD 7 linii 5 ele&i
,# culcat dor$alD +rupare cu apucarea +ambelor i meninere ) 8 * $ecundeD , minD 7 linii 5 ele&i
3# $pri<in +BemuitC rulare napoi i re&enire n poziia iniialD * minD 7 linii 5 ele&i
5# $pri<in +BemuitC ridicarea bazinului cu rotun<irea $patelui i ducerea brbiei n pieptD * minD 7 linii 5 ele&i
7# ro$to+olire nainte din +Bemuit n +Bemuit pe un plan nclinat . trambulin acoperit cu o $altea0D , minD 7 linii 5 ele&iD
;# $pri<in +Bemuit pe captul unei bnciC ro$to+olire nainte din +Bemuit pe o $altea aezat la captul bnciiD ro$to+olire cu a<utorD , minD 5 bnci
de +imna$ticD 7 ele&i la fiecare banc#
(<utorul $e acord din lateral% cu o m/n la ceaf i cu cealalt la bazin% conduc/nd eecutantul prin micare% pentru meninerea +ruprii i mrirea
&itezei de eecuie#
Freeli de eecuieC de$cBiderea +rupriiD in$uficient mpin+ere n $ol cu m/inile i picioareleD in$uficient rotun<ire a $patelui% atin+erea $olului cu
capulD lip$a +ruprii n partea a doua a ro$to+oliriiD mpin+erea incomplet cu braele i tendina de cdere napoi#
b0 Rosto*olire nainte din sritur! 2e eecut a$emntor cu ro$to+olirea nainte% cu corpul +rupat% dar nainte de $pri<inul m/inilor pe $ol $e
eecut o npin+rere ener+ic din picioare% urmat de o $ritur i ro$to+olire nainte#
*3;
6etodica n&rii
)# $t/nd n poziia de $tart ca la notC balan$area braelor% mpin+erea picioarelor i $ritur n lun+ime de pe locD * min#D , linii )9 ele&iD
*# aceeai pe$te un ob$tacolD * min#D 5 linii 7 ele&iD
,# $t/nd% cdere nainte pe m/ini% cu ndoirea braelor% pe dou trei $altele $uprapu$eD * min#D 5 linii 7 ele&iD
3# culcat facialC meninerea corpului n etan$ie cu braele lateral $u$ , 8 5 $ecunde% pentru obinuirea cu poziia corpului n faza de zborD *
min#D 5 linii 7 ele&iD
5# ro$to+olire nainte cu de$prinderea ener+ic de pe $olD * min#D 5 linii 7 ele&iD
7# $t/nd pe lada de +imna$ticC $ritur cu ro$to+olire nainte pe un plan nclinat% cu a<utor la ni&elul coap$elor i pieptuluiD * min#D n coloan
c/te unulD
;# aler+are , 8 5 pai% btaie pe ambele picioare i ro$to+olire din $ritur pe$te un ob$tacol . &iu% cerc% $foar0D * min#D n coloan c/te unulD
:# $ritura petelui la trambulina $emiela$ticD * min#D n coloan c/te unulD
(<utorul $e acord% la o faz mai a&an$at% din lateral% cu o m/n la ni&elul coap$elor i cu cealalt la ni&elul pieptului pentru nalarea i eten$ia
corpului#
Freeli de eecuieC lip$a de nalime n faza de zborD ne$incronizarea ntre btaie i ducerea ener+ic a braelor nainteD aterizare dur% pe braele
ntin$eD lip$a +ruprii dup ce palmele iau contactul cu $olul i cdere pe $pate#
1olo$irea ace$tui element $e recomand ncep/nd cu cla$a a -II 8 a biei#
c? Rosto*olire napoi cu corpul *rupat=din *-emuit n *-emuit?
De$cierea teBnicC din poziia $t/nd% $e trece n $pri<in +Bemuit% cu $patele rotun<it i capul plecat nainteD urmeaz o dezecBilibrare napoi cu
mpin+ere din brae i picioare n aceeai direcie i rulare napoi# Araele $unt ndoite din coate% la ni&elul cefei i $e aeaz pe $ol cu faa palmar#
?n continuare% $e efectueaz o mpin+ere cu m/inile pe $ol% pentru a putea ridica capul i $e trece pe$te cap n $pri<in +Bemuit% pe toat talpaD prin
ntinderea braelor% picioarelor i corpului $e a<un+e n poziia $t/nd cu braele $u$#
6etodica n&triiC
*3:
)# $pri<in culcat cu picioarele pe un plan mai ridicatC flotriD * min#D 5 linii 7 ele&iD
*# $pri<in +BemuitC rulare napoi cu aezarea palmelor pe $ol n dreptul capuluiD * minD , linii )9 ele&iD
,# ro$to+olire napoi pe un plan nclinatD * min#D n coloan c/te unulD
3# ro$to+olire napoi cu i fr a<utorD * min#D , linii )9 ele&iD
5# le+area a trei ro$to+oliri napoi n ritm con&enabilD 3 min#D , linii )9 ele&iD
(<utorul $e acord din lateral% apuc/nd eecutantul de mi<loc $au de bazin% ridic/ndu'l uor n $u$ i napoi% pentru uurarea lucrului braelor
i ridicrii capului#
Freeli de eecuieC nep$trarea +rupriiD aezarea defectuoa$ i cu nt/rziere a m/inilor pe $olD lip$a mpin+erii cu braele i picioarele pe
$ol n prima faz% pentru a mri &iteza de rulareD &itez dr rotare neuniformD lip$a mpin+erii braelor n partea a doua% +reutatea corpului rm/n/nd pe
ceaf i pe cap% cu tendina de cdere napoiD $patele drept n timpul rulrii#
d? Rosto*olire napoi cu picioarele deprtate
4oziii iniiale folo$iteC aezatD aezat deprtatD culcatD $t/nd deprtatD $t/nd
De$crierea teBnicC din $t/nd deprtat cu breele lateral $u$C ndoirea truncBiului nainte cu ducerea braelor napoi% printre picioare% p/n la
ni&elul coatelor% pentru amortizare# 4almele iau primele contect cu $olul% dup care ncepe rularea napoi pe bazin% $pate% umeri% odat cu ducerea
braelor prin nainte $u$ i aezarea palmelor pe $ol% l/n+ capD urmeaz mpin+erea cu braele prin ntinderea lor i trecerea bazinului pe$te cap% cu
aezarea picioarelor deprtate i ntin$e pe $ol% odat cu ridicarea capului# Corpul $e ndreapt i $e trece n poziia $t/nd deprtat cu braele lateral
$u$#
6etodica n&rii
)# a$ezat deprtatC apropierea i deprtarea picioarelor cu ndoirea truncBiului nainteD * min#D , linii )9 ele&iD
*# culcat dor$alC ridicarea picioarelor pe$te cap cu atin+erea $olului cu &/rfurile% concomitent cu aezarea palmelor pe l/n+ corpD * min#D ,
linii )9 ele&iD
,# $t/nd deprtat cu braele $u$C ndoirea truncBiului nainte% concomitent cu cobor/rea braelor nainte n <o$% napoi i trecerea n aezat
deprtatD * min#D , linii )9 ele&iD
*3>
3# aezat deprtat pe un plan nclinat cu braele ndoiteC ro$to+olire napoi cu picioarele deprtate i ntin$e% cu ntinderea ener+ic a braelor
n finalul micriiD , min#D , linii )9 ele&iD
5# $t/nd deprtatC ro$to+oire napoi din deprtat n deprtat cu i fr a<utorD * min#D , linii )9 ele&iD
7# le+ri de dou trei 8 ro$to+oliriD * min#D , linii )9 ele&iD
;# introducerea elementului n combinaii $impleD , min#D , linii )9 ele&iD
(<utorul $e acord din lateral i puin napoia eecutantului% prinz/ndu'l de mi<loc i ridic/nu 8l n $u$ i napoi#
Freeli de eecuieC cdere +reoaie pe bazinD in$uficient ndoire a truncBiului nainteaaaaaaaaaaaa% aezarea m/inilor prea mult naintea
bazinuluiD cdere napoi cu picioarele ndoiteD aezarea picioarelor napoi prea deprtate pe linia braelor dup ro$to+olireD lip$a mpin+erii i ntinderii
braelorD ridicarea nceat $au t/rzie a capului#

e? Rosto*olire napoi cu picioarele apropiate!
De$crierea teBnicC $t/ndC ndoirea truncBiului nainte cu ducerea braelor napoi pe l/n+ coap$e% cdere napoi cu aezarea m/inilor pe $ol
pentru amortizareD rulare napoi pe bazin% $pate% umeri% urmat de aezarea m/inilor cu palma pe $ol% l/n+ cap i ducerea picioarelor pe$te cap% pe
$ol% c/t mai aprope de cap% urmeaz mpin+erea i ntinderea braelor i ridicarea capuluiD re&enire n $t/nd cu braele $u$#
6etodi&a n&riiC
)# eerciii de mobilitate% ndoiri cu ducerea pieptului c/t mai aproape de coap$e% cu arcuire% din poziia aezat i $t/ndD * min#D , linii )9 ele&iD
*# $t/ndC ndoirea truncBiului cu depla$area lui c/t mai nainte% concomitent cu depla$area bazinului napoi i apropierea de $altea% braele
fr/neaz ocul la cdereD , min#D , linii )9 ele&iD
,# culcat dor$alC ridicarea picioarelor pe$te cap% cu atin+erea $olului cu &/rfurile% concomitent cu aezarea palmelor pe l/n+ corpD , min#D , linii
)9 ele&iD
*59
3# $pri<in culcat facialC depla$area alternati& a palmelor napoi $pre picioare% concomitent cu ncBiderea corpului% din articulaiile coo 8
femurale . +enuncBii rm/n ntini0D aceeai micare cu depla$area palmelor napoi i mpin+ereD * min#D , linii )9 ele&iD
5# $t/nd facial pe lun+imea bncii de +imna$ticC ndoirea corpului din articulaiile coo 8 femurale i aezarea palmelor cu coatele ndoite pe
banc% mpin+ere n brae i re&enire n $t/ndD , minD 7 bnci de +imna$tic% $e lucreaz c/te doi la bancD fiecare ele& repet de dou oriD
7# ro$to+olire napoi cu i frr a<utorD , min D , linii )9 ele&iD
;# combinaii $imple cu ro$to+olirea n&atD , min #D , linii )9 ele&iD
(<utorul $e acord din lateral% apuc/nd cu o m/n la ni&elul umrului i cu cealalt la ni&elul bazinului% menin/nd ncBiderea corpului i uur/nd
mpin+erea braelor#
Freeli de eecuieC ndoirea +enuncBilorD cdere pe bazin% fr aezarea m/inilorD mpin+ere lent $au nt/rziat cu braeleD aezarea picioarelor
prea departe de m/ini dup trecerea bazinului pe$te cap#
"? Rosto*olire nainte cu picioarele deprtate
De$crierea teBnicC din poziia $t/nd deprtat% truncBiul $e ndoaie nainte% m/inile $e aeaz pe $ol ntre picioare% deprtate la limea umerilor%
cu de+etele nainte# Urmeaz o mpin+ere din picioare% trecerea ezutei pe$te cap% rulare pe omoplai% $pate i bazinD n continuare picioarele
coboar ntin$e i deprtate $pre $ol% braele $e duc rapid nainte i $e aeaz printre picioare . c/t $e poate $ub bazin0 i efectueaz mpin+erea
ener+ic n $olD pieptul i capul $e proiecteaz nainte# Concomitent% truncBiul $e a&/nt nainte i $e eecut o ndreptare a ace$tuia% finalizat n
poziia $t/nd deprtat#
6etodica n&riiC
)# aezat deprtatC rulare pe $pate i re&enire nainte cu picioarele deprtate i ntin$eD 3D , linii )9 ele&iD
*# aezat deprtatC rulare napoi i re&enire n ez/nd cu picioarele deprtate i aezarea m/inilor ntre picioare% cu uoar ridicare a bazinului de
pe $olD * min#D , linii )9 ele&iD
,# ez/nd deprtat pe banca de +imna$tic% cu m/inile $pri<inite pe banc ntre picioareC ndoirea truncBiului nainte% mpin+ere din brae i
ridicarea corpului n $t/nd deprtatD 3 D c/te doi ele&i aezai pe banc% fiecare la c/te un capt al bnciiD )9 bnci * ele&i pe bancD
3# $t/nd pe omoplaiC rulare nainte cu deprtatrea picioarelor i mpin+ere n m/ini% cu ridicare n $t/nd deprtatD 7D , linii )9 ele&iD
*5)
5# aezat deprtat cu faa la captul de $u$ al unui plan nclinatC ro$to+olire nainte cu picioarele deprtateD
3D , linii )9 ele&iD
7# $t/nd deprtatC ro$to+olire nainte n $t/nd deprtat cu i fr a<utorD :D , linii )9 ele&iD
;# combinaii $imple cu ro$to+olirea n&atD , min #D , linii )9 ele&iD
(<utorul $e acord din fa% prinz/nd eecutantul cu m/inile la ni&elul umerilor% a<ut/nd la ridicarea corpuluiD $e mai poate a<uta din $patele
eecutantului% % ridic/ndu'l de la bazin pentru a'i uura lucrul braelor#
Freeli de eecuieC ndoirea +enuncBilorD nt/rzierea m/inilor pe $ol i lip$a mpin+eriiD lip$a de aciune a capului i truncBiuluiD ridicarea
truncBiului $pre &ertical% n loc $ $e duc nainte% pentru a e&ita cderea napoi#
*? Rosto*oliri napoi peste umr = cilindrul?
2e eecut n plan $a+ital . antero 8 po$terior0% realiz/ndu'$e un <oc de uncBiuri n articulaiile coo'femurale i ale coloanei &ertebrale% nece$it/nd
o bun orientare n $paiu#
De$crierea teBnicC $t/ndC ndoirea truncBiului nainte% aezarea m/inilor i a bazinului pe $ol% urmat de o rulare pe $pate% p/n c/nd centrul
de +reutate a<un+e dea$upra omoplailor# ?n ace$t moment% $e realizeaz o ntindere a corpului $pre &ertical cu ducerea braelor lateral i a capului
pe umrul opu$ trecerii picioarelor# 2e trece pe$te umr i n continuare $e eecut o rulare pe piept . facial0% abdomen% coap$e% cu corpul n
eten$ie mareD oprirea e$te n $pri<in nainte culcat#
6etodica n&riiC
)# culcat facialC ridicarea corpului n eten$ieD * min#D , linii )9 ele&iD
*# culcat facialC partenerul l ridic n eten$ie la 35 +rade% cu indicaia $ menin eten$ia i $ contracte mu$culatura po$terioar% dup care l
la$ liberD 3D )5 +rupe * ele&iD fiecare ele& din +rup eecut de 3D
,# ez/nd culcat $au $t/ndC rulare napoi% cu ridicarea corpului ntin$ la &ertical% cu ducerea breelor lateral i a capului $pre umrul opu$ trecerii
picioarelorD * min#D , linii )9 ele&iD
3# culcat dor$alC cilindru napoi cu a<utor% cu meninerea picioarelor la &ertical% fr/nare i rulare ncetinitD
3D )5 +rupe * ele&iD fiecare ele& din +rup eecut de 3D
*5*
5# $t/ndC cilindru cu a<utor n partea a douaD 7D )5 +rupe * ele&iD
7# $t/nd cu braele $u$C cilindru cu i fr a<utorD 7D )5 +rupe * ele&iD
;# combinaii cu cilindruD 3 min#D , linii )9 ele&i#
(<utorul $e acord din lateral% apuc/nd eecutantul de +lezne% trec/ndu'l prin fazele elementului% la nceput mai lent% pentru orientare#
Freeli de eecuieC lip$a amortizrii cu braele cu braele la rulare napoiD ntinderea in$uficient a corpului la &erticalD lip$a eten$iei n timpul
i dup trecerea de &erticalD ndoire n articulaiile coo'femuraleD aezarea incorect a capuluiD lip$a controlului i orientrii n $paiu#
R;STURN;RI

CaracterizareC r$turnrile $unt elemente acrobatice cu caracter de rorare% n care +reutatea corpului trece de pe picioare pe brae i de pe brae din nou
pe picioare% fr ca al parte a corpului $ mai ia contact cu $olul#
Roata lateral
E$te un element de baz n +imna$tica acrobatic# 2e poate eecuta din poziia $t/nd% cu un umr $au cu faa la direcia de depla$areD din $t/nd pe un
+enuncBi% cu cellalt picior ndoit nainte etc#
De$crierea teBnicC $t/nd cu umrul $t/n+ $pre direcia de depla$areC ridicarea piciorului $t/n+ i a braelor lateral $u$% cu uoar nclinare a corpului
$pre dreapta% pri&irea dup braul $t/n+% pe direcia depla$riiD urmeaz aezarea piciorului $t/n+ pe $ol% c/t mai departe de piciorul de baz% uor
fandatD urmeaz o a&/ntare a piciorului drept n $u$' napoi% n timp ce brail drept $e duce $u$% pe l/n+ cap# 2e aeaz palmele $ucce$i& pe $ol . $t/n+'
drept> deprtate la limea umrului% cu trecere prin $t/nd pe m/ini cu picioarele deprtate# 4artea a doua a micrii e$te con$tituita din aezarea
$ucce$i& a tlpilor pe $ol . drept 8 $t/n+0 i ridicarea truncBiului . n plan frontal0% n $t/nd deprtat cu braele $u$#
6etodica n&riiC
*5,
)# culcat dor$al cu braele $u$C deprtarea picioarelor i ncordarea mu$culaturii ntre+ului corp n acea$t poziieD 3D pauz )9 $ecundeD , linii
)9 ele&iD
*# culcat facial cu braele $u$C deprtarea picioarelor i meninerea poziiei , $ecunde% cu mucBii fe$ieri ncordaiD 7D , linii )9 ele&iD
,# $t/nd pe m/ini% $pri<init de $cara fiC deprtarea i apropierea picioarelorD 3D 5 linii 7 ele&iD
3# e$caladarea bncii% prin $imularea r$turnrii laterale% ridic/nd treptat picioarele c/t mai $u$D , min#D 5 linii 7 ele&iD e$caladarea $e face cu
depla$are de la un capt la altul al bnciiD dup ce eecut prima linie% $e ntorc la coada irului din care fac parte#
5# roata lateral cu aezarea m/inilor pe$te o min+e medicinal% cu a<utorD :D , linii )9 ele&iD
7# roata lateral cu aezarea m/inilor pe un culoar Baurat $au pe $emne marcate pe $olD :D , linii )9 ele&iD
;# includerea roii n combinaii $impleD 5 min#D , linii )9 ele&i#
(<utorul $e acord din $patele eecutantului% apuc/ndu'l pe ace$ta de mi<loc . talie0 cu m/na care core$punde direciei de depla$are 8 dea$upra#
Freeli de eecuieC r$ucirea umerilorD ndoirea corpuluiD de&iere din planul micriiD aezarea m/inilor napoia liniei picioarelorD apropierea $au
forfecarea picioarelor n momentul trecerii prin $t/nd pe m/iniD ndoirea picioarelor $au a braelorD lip$a mpin+erii n brae n partea a doua a
micrii% pentru redre$area rapid a truncBiuluiD aezarea pe +enuncBii ndoii $au cdere pe bazin#
(III!$ETO+ICA >N%;2;RII PRINCIPALELOR ELE$ENTE 6I PROCE+EE TE0NICE ATLETIS$
5!EA3ELE $ETO+ICE ALE >N%;2;RII ALER/;RILOR PE TEREN PLAT
a? Pasul aler*tor7 lansat n tempo moderat = pa$ul aler+tor de $emifond i fond0
6etodica n&riiC
*53
)# mer$ obinuit i mer$ cu pa$ul ntin$% din ce n ce mai rapid% urmat de trecere n aler+are uoarC alternri de mer$ obinuit i mer$ cu pa$ul
ntin$% aler+are uoar i odiBn acti&D )99mD ,D n coloan c/te doiD
*# aler+are pe linia marcat a culoarului% cu atenia ndreptat a$upra a$upra puneri tlpilor paralel cu aa aler+riiD 3D )99mD n coloan c/te unulD
,# aler+ri cu aterizri diferiteC pe clc/iD pe toat talpaD pe pin+eaD 59 mD 5 linii 7 ele&iD
3# aler+ri cu a&/ntarea ea+erat a +ambelor nainte i napoi% apoi a coap$elorD , minD 5 linii 7 ele&iD
5# aler+ri pe di$tane de :9% )99% )59 m% cu eecutarea unui numr minim de pai . $e &a e&ita aler+area $rit0D , minD 7 +rupe 5 ele&iD +rupele
pleac una dup alta la inter&al de 5 $ecundeD
n paralel cu lucrul pentru n&area teBnicii aler+rii pe plat i atunci c/nd di$tanele de lucru depe$c *99m% $e &a tree la n&area
ritmului re$pirator #
7# in$piraie i epiraie de durat e+al% efectuate pe *% 3% 7% : pai de mer$% apoi de aler+are . un pa$ in$piraie% un pa$ epiraieD doi pai
in$piraie% doi pai epiraie etc#0#
;# in$piraie i epiraie pe durate ine+ale . epiraia &a fi todeauna mai lun+0C un pa$ in$piraie i doi epiraie% $au un pa$ in$piraie i trei pai
epiraie etc#% p/n la aflarea celui mai con&enabil ritm re$pirator
2tartul din picioare i lan$area de la $tart
A $e face direct pe baza demon$traiei i a repetrilor inte+rale% pu$e n le+tur direct cu comenile $tarterului#
)# $t/nd deprtat cu piciorul drept nainteC pornire n aler+are% prin aplecarea i pierderea ecBilibrului D )9 8 )5 eecuiiD 5 linii 7 ele&iD
*# din aceeai poziieC pornire n aler+are la $emnalD )9 8 )5 eecuiiD 5 linii 7 ele&iD
,# $tart din picioare de la linia de plecare% pe +rupe de 3 8 7 aler+tori% n linie dreapt la comandD 3D )5 mD
3# acelai eerciiu efectuat n turnant% c/te unul i c/te doi% apoi n +rupD ,D :9m#
Eerciii de aler+are n +rupC
)# c/te *% apoi c/te , $au 3 aler+tori% depla$are ! pa$ n pa$"D ele&ii $unt aezai prin flanc c/te unulD :9mD 3D
*55
*# aler+are n pluton $tr/n$% pe linie dreaptD 7 8 )9 aler+toriD 79 mD ,D
,# acelai eerciiu% dar n turnant . 5 8 7 aler+tori0% ncercnd $ aler+e c/t mai aproepe de bordura interioar a pi$teiD )59mD *D
3# $tart la intrarea n turnanta i aler+are n turnant n &ederea ocuprii unui loc c/t mai fa&orabil pe turnnant . 3 8 7 aler+tori0D )59mD ,D
5# aler+are n +rup% pe linie dreapt% cu ncercri de e&adare din plutonD cel care ! e&adeaz" e$te de$emnat $i% ca atare e$te cuno$cut dinainteD 3 8
7 n +rupD )99mD 3 8 7D
7# aler+are n +rup% . 7 8 > aler+tori0% cu e&adare din pluton la intrarea n turnant% pe turnant i la ieirea din turnantD $tartul $e &a da n linie
dreapt% cu circa 59 m nainte de intrarea n turnantD 399mD *D
;# aler+are n plutonD un aler+tor rm/ne n urm la )9 8 )*m% apoi ncearc $ reintre n pluton% prin accelerarea treptat a aler+riiD +rupe 7 8 :
aler+toriD ,99mD *D
*# Pasul aler*tor de accelerare
?n cur$ul acti&itii de n&are i perfecionare a ace$tui element% atenia aler+torilor &a fi ndreptat a$upra creterii trptate a &itezei% p/n
la atin+erea &itezei normale a ace$teia# La nceput $e &a e&ita atin+erea &itezei maime% p/n c/nd aler+area nu mai prezint +reeli# Eerciiile
$e caracterizeaz prin mrirea i micorarea &itezei efectuate% mai lin $au mai bru$c#
6etodica n&riiC
)# aler+are accelerat% n linie dreapt% la nceput pe *9 8 ,9 m% apoi pe 39 8 79 m# -iteza nu depete la nceput :9 8 >9 J din
po$ibilitile maimeD mai t/rziu $e poate a<un+e la >5 8 )99 J D $e eecut indi&idual dar i pe perecBi% ori 3 8 7 ele&i aezai n linieD
creterea &itezei $e face lentD 3D
*# aler+are accelerat n turnantD di$tanele de lucru 39 8 79 m% indi&idual apoi n perecBiD $e indic aplecarea truncBiului $pre interiorul
turnantei i aciunea mai ampla a braului eteriorD *D
*57
,# aler+are n tempo &ariatD di$tana de aler+are )99 8 )59mD $e mrete i $emicoreaz &iteza n tempouri i pe di$tane pre$tabiliteD a$tfel%
$e eecut 5 8 7 $cBimbri de &itez% a<un+/ndu'$e i la >9 8 >5 J din po$ibilitile maime ale eecutanilorD +rupe de 7 8 : ele&iD ,D
3# $tarturi din picioare% n linie dreapt% pornindu'$e la nceput cu &itez maimD $e lucreaz pe *9 8 ,9 mD oprirea din aler+are $e face pe
di$tan mai mare% lucr/ndu'$e indi&idual% dar i pe +rupe de 3 8 5 eecutani% aezai n linieD 3D
5# acelai eerciiu% ca mai $u$% dar n turnant% pe culoareD 3 8 5 eecutaniD ,9 mD *D
7# trecere n aler+are accelerat din <oc de +lezneD frec&ena n <ocul de +lezne crete treptat% p/n la maimum% apoi $e trece n aler+are
accelerat% cu pa$ul din ce n ce mai lun+D +rupe de 7 8 : aler+toriD ,9 8 39 mD *D
;# accelerri brute% efectuate din poziii nalte% de pe loc% prin dezecBilibrarea bru$c nainteD pentru a e&ita cderea nainte% aler+torul
e$te obli+at $ eecute o aler+are cu pai $curi i rapizi% apoi din ce n ce mai lun+iD +rupe de 7 8 : aler+toriD ,9 8 39 mD *D
:! Pasul aler*tor lansat de vite#
De$crierea teBnicC
A contacul cu $olul $e &a face eclu$i& i permanent pe pin+eaD
A pa$ul e$te ce&a mai lun+ dec/t n aler+area n tempo moderat% fr o pendulare prea e&ident a +ambei nainte% dar cu ridicarea ampl a
clc/iului la $pateD
A poziia truncBiului e$te dreapt% capul afl/ndu'$e /n prelun+irea truncBiului% iar pri&irea ndreptat n$pre linia de $o$ireD
A micrile braelor $unt ritmice% ace$tea afl/ndu'$e ndoite din coate la un+Bi drept#
6etodica n&riiC
)# aler+are cu accelerare% n linie dreapt i cu atin+erea &itezei maime la $f/ritul accelerriiD 3D 5 linii 7 ele&i% ,9mD
*# aler+are accelerat% n linie dreapt pe *9 8 ,9m% atin+erea &itezei maime% urmat de o aler+are liber% fr efortD $e eecut indi&idual% apoi pe
+rupe mici n linieD 3D
,# eerciiul de mai $u$ e$te repetat n continuare% fr pauzeD accelerare% aler+are liber% accelerareD ,9mD ,D 5 linii 7 ele&iD
3# aler+are cu accelerare% pe *9 ' ,9m% n linie dreapt% cu atin+erea &itezei indicate i meninerea ei pe o di$tan de )9 8 *9m% urmat de
ncetinirea &itezei i oprirea aler+riiD ,D 5 linii 7 ele&iD
*5;
5# eerciiile b% c% d% $e &or eecuta i pe turnant% n &ederea n$uirii particularitilor teBnicii aler+rii pe turnantD ,D +rupe de 5 ele&iD
7# aler+are cu eecutarea micrii corecte a braelor n ritmuri diferiteD 39mD ,D 5 linii 7 ele&iD
C! Startul de .os &i lansarea de la start
6etodica n&riiC
)# $tart din picioare% +reutatea corpului pe piciorul din fa% piciorul din $pate $pri<init napoi la o di$tan mai mate de * tlpiD plecarea $e face
liber i la comand% pe +rupe de 3 8 7 ele&i% aezai n linieD )9mD 3%
*# plecri din poziia +Bemuit% apropiat mult de poziia $tartului de <o$D plecri libere i la comandD )9mD 3D
,# luarea poziiei core$punztoare comenzii ! pe locuri"% apoi trecerea n poziia core$punztoare comanzii
! +ata"D $e fac reluri i alternri ale celor dou poziii% fr comand i la comandD $e lucreaz la nceput pe +rupe n linie% apoi indi&idual
pentru corectriD , min#D
3# $tarturi de <o$ la comand% n linie dreapt% pe 5 8 )9m% apoi pe *9 8 ,9m% cu atenia ndreptat i a$upra
lan$rii de la $tartD 3D 5 linii 7 ele&iD
5# eerciiul de mai $u$ eecutat n turnantD *D +rupe de 3 8 7 ele&iD
7# $tarturi de <o$% pe $ub o $foar ori o bar% aezat tran$&er$al pe pi$t% la 7 ':m de la linia de plecareD 3D 5 linii 7 ele&iD
2O2IRE(C
;# aler+are cu $tart len$at i cu trecerea liber pe$te linia de $o$ireD 3D 5 linii 7 ele&iD )5 8 *9mD
:# aler+are cu pa$ lan$at i cu aplecarea truncBiului pe$te linia de $o$ire% afectuat pe ultimul pa$ de aler+areD $e &a continua aler+area n &itez%
pe$te i dup linia de $o$ire . 5 '7m 0#
!5ALER9:RILE DE 9ARDURI
a?# E,erciii e"ectuate pe loc7 "rr *ard@
*5:
)# luarea poziiei de trecere a +ardului% ez/nd . la nceput n condiii uurate% apoi normal 0D * minD , linii )9 ele&iD
*# acelai eerciiu% dar imit/nd lucrul cu braele% ca n aler+area de +arduriD * minD , linii )9 ele&iD
,# atacul +ardului la perete $au la un alt $pri<inD * minD * linii )5 ele&iD
3# eerciiu de tra+ere a remorcii% cu $pri<in nainteD * minD )5 +rupe * ele&iD
)?! E,erciii e"ectuate n deplasare7 "r *ard@
)# din mer$% ducerea unui +enuncBi nainte 8 $u$% apoi eten$ia +ambei pe coap$ i aplecarea truncBiului pe coap$% n$oit de micarea braului
opu$ piciorului de atacD * minD 5 linii 7 ele&iD
*# din <oc de +lezne% ducerea unui +enuncBi $ub ailD * minD 5 linii 7 ele&iD
,# din <oc de +lezne% efectuarea atacului +arduluiD * minD 5 linii 7 ele&iD
c?! Trecerea succesiv a mai multor o)stacole cu trei pa&i@
)# ele&ii aezai +Bemuit% trecere liber apoi cu trei paiD * minD 5 linii 7 ele&iD
*# treceri pe$te brae inute orizontalD * minD 7 linii 5 ele&iD
,# treceri pe$te ob$tacole <oa$e% din aler+are cu +enuncBii $u$D * minD 7 linii 5 ele&iD
3# treceri pe$te +arduri <oa$e% cu trei paiD * minD 7 linii 5 ele&iD
d?! E,ersarea *lo)al@
)# treceri din mer$ pe$te +arduri de ;7%* i >)%3 cmD * minD 7 linii 5 ele&iD
*# cu a<utor nainte% cu accent pe trecerea piciorului deremorc% cu $pri<inul m/inilor pe +ardD * minD 7 linii 5 ele&iD
,# treceri pe$te un +ard% urmate de aler+are acceleratD * minD 7 linii 5 ele&iD
3# treceri pe$te un +ard i mai multe% cu ritm de trei paiD * minD 7 linii 5 ele&iD
e?! Studiul piciorului de atac &i al aplecrii trunc-iului@
)# pe l/n+ +ard% din mer$% trecerea piciorului de atac pe$te +ardD , minD 5 linii 7 ele&iD
*# pe l/n+ +ard% din aler+are% trecerea piciorului de atac pe$te mai multa +arduri% cu ritm de 5 i , paiD * min#D 5 linii 7 ele&iD
,# treceri +lobale pe$te un +ard i mai multe% cu $tart din picioare . concomitent $e &a face i $tudiul micrii braelor0 D , minD 5 linii 7 ele&iD
"?! Studiul trecerii piciorului de remorc@
*5>
)# pe l/n+ +ard% din mer$% tra+erea piciorului de remorcD , minD 5 linii 7 ele&iD
*# acelai eerciiu din aler+are% cu ritm de 5 i , pai ntre +arduriD , minD 5 linii 7 ele&iD
,# treceri +lobale pe$te un +ard i mai multe% cu $tart din picioare . concomitent $e &a face i $tudiul micrii braelorD 7 minD 5 linii 7 ele&iD
:!ALER/;RILE +E 6TA1ET;
Indicaii metodiceC
' $e &a ale+e i preda o $in+ur teBnic% acea care $e preteaz la po$ibilitile celor in$truiiD
' pentru nceptori $e &a preda teBnica $+Bimbului de acce$i parte . din mna $t/n+ n m/na dreapt% bul odat preluat% e$te trecut imediat n m/na
$t/n+0D
' predarea $e &a face printr'o micare de <o$ n $u$ i dinainte 8 napoi% primitorul afl/ndu'$e cu braul ntin$ napoi% cu palma orientat n <o$D
' $e recomand o perioad de obinuire cu bul de tafet% prin m/nuirea ace$tuia n diferite eerciiiD
' n&area teBnicii $+Bimbului are loc n trei etapeC de pe loc% din mer$% din aler+are cu &iteze redu$e la nceput% apoi din ce n ce mai rapideD
' n&atea &a fi a$tfel or+anizat% nc/t fiecare aler+ator &a fi pe r/nd% primitor i aductor#
6etodica n&riiC
)# aler+are cu bul de $cBimb i trecerea lui dintr'o m/n n altaD 39mD 3D 5 linii 7 ele&iD
*# $tart de <o$% cu bul de tafet inut n m/na $t/n+% fr i la comand% n linie dreapt i apoi n turnantD
,# tran$miterea bului de $cBimb de pe loc% la $emnalul dat de aductorD bul e$te tran$mi$ cu m/na $t/n+ n cea dreapt a primitorului% care'l &a
trece imediat n cea $t/n+D eerciiul $e efectueaz cu ele&ii aezai n $ir% bul fiind tran$mi$ de la coada iruluiD * min#D5 $iruri 7 ele&iD
3# tran$miterea bului de $cBimb din mer$D eerciiul $e de$foar ca la e# )% dar irul% ori perecBile% $e depla$eaz nainteD braele imit
micrile efectuate ntr'o aler+are de &itezD predarea $e &a face% de a$emenea% la $emnalul dat de aductorD * min#D5 $iruri 7 ele&iD
5# tran$miterea bului de $cBimb din aler+are% la nceput n tempo moderat% apoi din ce n ce mai repedeD $e &a lucra n perecBi con$tituite%
partenerii aler+/nd cu acceai &itez% la un inter&al de ) metru% n aa fel nc/t la $emnal $cBimbul $$e fac fr nt/rziereD 79mD )5 +rupe *
ele&iD 3D
*79
7# tran$miterea bului de $cBimb din aler+areD ntre cei doi di$tana &a fi mai mare . )9 m 0% pentru predarea bului aductorul &a fi obli+at $
accelereze &iteza% pentru a $e apropia de primitorD 79mD )5 +rupe * ele&iD 3D
;# tran$miterea bului n zona de $cBimb% la nceput ca n eerciiul 3% apoi marcat n mod re+ulamentarD 79mD )5 +rupe * ele&iD 3D $e eecut
n linie dreapt% apoi n turnantD
C!S;RITURA >N LUN/I$E
SUCCESIUNEA >N%;2;RII
a? E,erciii pentru nvarea elanului@
)# mer$ cu picioarele ntin$eD dup de$prindere% talpa $e ridic uor% piciorul e$te du$ nainte &u &/rful ridicat% talpa e$te aezat ela$tic i plat pe
$ol ncep/nd cu baza decetelorD * min#D , linii )9 ele&iD *9mD
*# aler+are cu <oc de +lezne i trecere n aler+are acceleratD ,D di$tana *9mD 7 linii 5 ele&iD . fiecare linie alear+ di$tana i $e ntorc pe
mar+ine la pa$0D
,# aler+are cu <oc de +lezn i trecere n aler+are acceletatD 3D di$tana )5mD 7 linii 5 ele&iD
3# aler+are accelerat pe di$tanele de *9 8 ,9mD apoi pe 39 8 59mD ,D 5 linii 7 ele&iD
5# aler+are accelerat pe *9 8 ,9m% atin+/nd $pre $f/ritul di$tanei &iteza maimD *% 5 linii 7 ele&iD
7# poziie de plecare n elancu picioarele pe acceai linie% palmele $pri<inite pe +enuncBi $au cobor/te liber <o$% +enuncBii uor ndoiiD pa$ cu
piciorul de btaie i accelerare pe )5 8 *9m% ,D 5 linii 7 ele&iD
;# plecri n elan cu marcarea celui de'al patrulea pa$D )5 8 *9mD ,D 5 linii 7 ele&iD
:# concur$ cu punerea piciorului de btaie ntr'o zon marcat% fr dere+larea pailorD 3D )9 8 )5mD 5 linii 7 ele&iD
># $rituri cu marcarea ultimilor pai ai elanuluiD 3D )9 8 )5m di$tan elanD n coloan c/te unulD
*7)
)9# aler+are uoar% cu aezarea piciorului de atac ntr'ozon de 39 8 ;9 cm#% marcat ladi$tan de 5 8 7m de pra+D dup care urmeaz aler+are
rapid . piciorul de btaie% apoi cel de atac i de$prindere0#
)? E,erciii pentru nvarea )tii@
)# eecutarea de$prinderii din mer$% la fiecare al treilea pa$D * min#D , linii )9 ele&iD
*# acelai eerciiu efectuat din aler+are uoarD 79mD )5 +rupe * ele&iD 3D
,# din mer$% api din aler+are% $rituri cu a&/ntarea piciorului de atac la $cara fi% piciorul de btaie at/rn liber n <o$D * min#D 5 linii 7 ele&iD
3# elan de , 8 5 paiC de$prindere n V pa$ul tren+arului" cu atin+erea unui obiect $u$pendatD * min#Dcoloan c/te doiD
5# cu elan de , 8 5 paiD apoi de ; 8 > pai de$prinderi n pa$ $ltat% cu efectuarea btii la mar+inea +ropiiD * min#D coloan c/te *D
7# elan de , 8 5 pai% apoi de ; 8 > pai de$prinderi n pa$ $rit i aterizare pe piciorul de atacD * min#D coloan c/te *D
;# accelerare pe di$tana de )9 8 )5 m% cu $imularea de$prinderii n finalul aler+riiD * min#D coloan c/te 3D
:# $ritur pe lada de +imna$tic . cu mai puine cutii0D $altele $uprapu$e% cu elan de 3 8 7 8 : pai% cu aterizare pe piciorul de btaieD
de$prinderea $e eecut pe un pra+ fiat la aproimati& ) 8 ,m de aparat . n funcie de +radul de pre+tire al ele&ilorD , min#D coloan c/te )D
># acelai eerciiu ft pra+D , min#D coloan c/te )D
)9# $rituri pe $altele $uprapu$e% folo$ind un elan de 3 8 7' : pai cu aterizare pe ambele picioareD 3 min#D coloan c/te )D
c? E,erciii pentru nvarea #)orului@
)# din at/rnat . la leciile de$furate n $al 8 la bar% inele% paralele% iar la cele de$f$urate n aer liber% de cren+ile copacilor $au ce&a $imilar0%
$e &or eecuta pai de aler+areD * min#D *% ,% $au 3 n funcie de condiiiD
*# eecutarea ampla a micrilor de aler+are n aer cu $pri<in pe umerii a doi parteneriD , min#D coloan c/te ,D
,# acelai eerciiu% cu a<utorul a doi cole+i care alear+ cu eecutantul% $pri<inindu 8l de coateD * min#D coloan c/te ,D
*7*
3# elan de 3 8 7 pai% bztaie pe lada de +imna$tic cu dou cutii i aterizare pe piciorul de de$prindereD indicaiiC piciorul de atac e$te puternic
a&/ntat nainte 8 $u$% cel de de$prindere rm/ne ntin$ napoi% truncBiul dreptD dup ce piciorul de atac coboar% cel de btaie e$te du$
nainte. ndoit din +enuncBi0% continu/nd aler+area i aterizare la +roapa de ni$ipD 3D coloan c/te )D
5# acelai eerciiu fr ladD 3D coloan c/te )D
7# $rituri de pa un ob$tacol mai nalt% cu elan de 7 paiD $e urmrete prelun+irea fazei de zborD indicaiiC piciorul de btaie $ fie rapid aezat%
truncBiul drept% iar piciorul de de$prindere n timpul zborului $ rm/n napoia truncBiului . ducerea piciorului de btaie prea repede n fa
nu permite o eten$ie $uficient n aer 0D 7% coloan c/te )D
;# $rituri de pe un ob$tacol% cu de$prindere% eecutarea a doi pai n aer i aterizare cu continuarea aler+riiD $e urmrete obinuirea cu
continuarea aler+rii n timpul zboruluiD indicaiiC de re+ul nceptorii eecut pai n aer mai mult la ni&elul +ambelorD pentru a'i n&a
micarea corect .din old 0% i obli+m $ continue aler+areaD 7% coloan c/te )D
:# elan 7 8 : pai i $rituri cu efectuarea btii pe un po$tament mai nalt i a pailor n aerD $e urmrete uurarea eecuiei micrilor n
an$amblul lorD indicaiiC dup de$prindere . care trebuie $ fie V eplozi&"0% $e accentueaz micarea pa$ului% n $pecial al
doilea% deoarece ace$ta pre+tete aterizareaD 7D coloan c/te )D
># pentru n&area zborului $e mai poate folo$i trambulina ela$ticD acea$ta aproape c dubleaz durata fazei de zbor% ceea ce permite $ritorului
$ eecute pai de Valer+are" n aerD de a$emenea% ea a<ut la obinuirea cu meninerea ecBilibruluiD trambulina nutrebuie folo$it prea de$%
deoarece duneaz de$prinderiiD
d? E,erciii pentru nvarea ateri#rii@
' n +eneral ace$te eerciii &or urmrii $'l obi+e pe $ritor $ 8 i ridice c/t mai mult picioarele n momentul aterizriiD
)# $aritui n lun+ime pe$te o band ela$tic . $foar% band ela$tic% ba$ton de +imna$tic 0% aezate la o nlime de aproimat& *9 cm% n zona
de aterizareD$ritorul e$te obli+ar $ 8 i ridice picioarele pentru a putea ateriza dincolo de banda ela$icD indicaiiC $ e&ite cderea pe $pate%
prin mpin+erea rapid a oldurilor i a truncBiului nainteD 3D coloan c/te *D
*# de$prinderi cu piciorul de atac% aterizare pe o +rmad de ni$ipD 3Dcoloan c/te *D
,# $rituri n lun+ime de pe loc% pe$te un anumit $emnD $e recomand ca ace$te eerciii $ $e de$foare i $ub form de concur$% pentru ai
$timula pe el&iD :D coloan c/te *D
*7,
D!S;RITURA >N >N;L2I$E PRIN ROSTO/OLIRE %ENTRAL;
Indicaii metodice@
teBnica probei impune trecerea unui ob$tacol 8 tacBeta i cderea de la o anumit nlime pe o alt parte a corpului dec/t picioarele 8
aterizareaD
at/t ei$tena tacBetei c/t i particularitile aterizrii pot produce o $tare de inBibiieD
prima +ri< a profe$orului la n&area $riturii prebuie $ fie aceea de a pre+ti cu atenie locul de antrenament i n $pecial $uptafaa de
aterizareD
nainte de a $e trece la lucrul practic% $e recomand ca ele&ii $ fie pui n tem cu teBnica procedeului% cu a<utorul diferitelor foto+rafii%
cBino+rame% eplicaii &erbale i n $pecial demon$traii practice#
a? E,erciii pentru nvarea )tii@
)# $t/nd pe piciorul de atac ndoitC picorul de btaie $e duce nainte i concomitent% braele napoiD $e urmrete punerea acti& a piciorului de
btaie pe $ol i a&/ntarea bazinului nainte% +reutatea corpului fiind trecut pe piciorul de btaie care $e ndoaie% amortiz/nd micarea D braele
rm/n napoi% iar piciorul de atac nu $e de$prinde de pa $olD 7 ': repetriD , linii )9 ele&iD
*# $t/ndC pendularea piciorului de atac nainte 8 $u$% c/t $e poate de ntin$% fr n$ a $e l$a corpul pe $pateD 7 ': repetriD , linii )9 ele&iD
,# acelai eerciiu ca la )D dar cu pendularea piciorului de atac i de$prindere de pe $olD braele $e a&/nt nainte 8 $u$D $e eecut $erii de : 8 )9
repetriD 5 linii 7 ele&iD
3# eerciiile * i , $e pot efectua dup aceea cu ) 8 , pai de elanD trebuie $ $e urmrea$c $incronizarea perfect ntre aciunea piciorului de
btaie% a celui de atac i a braelorD la ace$te eerciii aterizarea $e face pe piciorul de btaieD , min#D 5 linii 7 ele&iD
*73
5# elan de , 8 5 pai% perpendicular pe tacBet% cu eecuia btiiD piciorul de atac e$te cobor/t acti&% dup ce a trecut dincolo de tacBet% iar cel
de btaie% ndoit din articulaia +enuncBiuluiD , min#D coloan c/te )D
7# acelai eerciiu ca la 5% eecutat fr trecere pe$te tacBet i fr elenD el $e poate eecuta din mer$D , minD n coloan c/te ,D
;# acelai eerciiu% cu $rituri $ucce$i&e pe$te 7 8 )9 +arduriD nalimea +ardului &a fi $tabilit n funcie de &/r$t% $eul i pre+tirea ele&ilorD $e
urmrete eecuia corect a micriiD 3 min#D coloan c/te )D
)? E,erciii pentru nvarea atacului@
5! $pri<in la $palier cu un braD balan$area nainte a piciorului de atacD ) min#D 7 linii 5 ele&iD
9! acelai eerciiu cu partener% eecutanii $t/nd lateral fa n fa% $pri<inindu 8$e cu m/inile unul pe umrul celuilaltD * min#D )5 +rupe * ele&iD
:! $t/nd n faa $pelierului% cu piciorul de atac napoi $pri<init pe &/rfC a&/ntarea i aezarea ace$tuia pe $palier% c/t mai $ur$dea$upra capuluiD *
min#D 7 linii 5 ele&iD
C! acelai eerciiu cu o uoar de$prindereD $e poate eecuta i cu ) 8 , pai de elanD , min#D 7 linii 5 ele&iD
D! elan de ) 8 * 8 5 paiC de$prindere cu eecutarea atacului . piciorul de atac &a fi du$ ntin$ din +enuncBi i cu &/rful piciorului tra$ napoi0D $e
urmrete atin+erea unui obiect $u$pendat% cu piciorul de atacD nalimea la care &a fi $u$pendat obiectul trebuie $a fie n aa fel alea$ nc/t $'l
$olicite la maimum pe $ritorD , min#D 7 linii 5 ele&iD
G! la eerciiile de mai $u$ $e lucreaz i cu braele% n $en$ul c ele $unt du$e puternic n $u$% odat cu a&/ntarea piciorului de atac i cu impul$ia
celui de btaieD , min#D 7 linii 5 ele&iD
N! din poziia $t/nd% pa$ cu piciorul de btaie pe un $emn marcat pe $ol% btaie% de$prindere i ntoarcere ):9 +rade% atarizare pe piciorul de atac% pe
acelai $emn% re$pecti& e&itarea micrii de tran$laieD , min#D 7 linii 5 ele&i%
c? E,erciii pentru nvarea trecerii peste &tac-et@
)# elan de un pa$% $rituri pe$te tacBet cu ntoarcere de >9 +rade i aterizare pe piciorul de atacD nlimea tacBetei &a fi de 59 8 ;9 cmD , min#D
coloan c/te )D
*# acelai eerciiu cu elan de , paiD , min#D coloan c/te )D
,# idem cu ntoarcere de )35 +radeD ace$t eerciiu $e poate eecuta cu un elan de , '5 paiD , min#D coloan c/te )D
*75
3# eecutarea micrii de n&luire a tacBetei din poziia $pri<in culcatD 3 min#D coloan c/te )D
5# elan de ) 8 , pai i $ritur pe$te tacBet cu a<utorul partenerului la eecutarea n&luiriiD 3 min#D coloan c/te )D
7# $pri<in cu braele pe lada de +imna$ticC imitarea micrii de e&itare a tacBetei cu piciorul de btaieD 3 min#D coloan c/te )D
;# cu elan de , 8 5 pai% $rituri la tacBeta oblic% fiat pe $uporii $t/lpilor% aterizare /n +roapa de ni$ip% $au pe o $uprafa moale mai <oa$D
tacBeta $e fieaz la nalimi uor acce$ibileD 3 min#D coloan c/te )D
:# cu elan de 5 pai% $rituri n condiii de concur$D 7 min#D coloan c/te )D
G!S;RITURA >N >N;L2I$E CU R;STURNARE +ORSAL;
Succesiunea nvrii@
a0 elanul i btaia cu rotaie n <urul aei lon+itudinaleD
b0 aterizarea i trecerea tacBetei prin r$turnare n <urul aului tran$&er$alD
c0 elaborarea formei +lobaleD
d0 perfecionarea teBniciiD
a? E,erciii pentru nvarea elanului &i a )tii@
)# $ucce$iune de pai $ltai% con$ecuti& numai pe piciorul de btaie% a&/ntarea cu piciorul de atac n dia+onal $pre cel de btaie i cu ambele
braeD *9 mC 3D 5 linii 7 ele&iD
*# de pe loc% a&/ntarea piciorului de atac n dia+onal i cu ambele brae% pi&otare >9 +rade $pre piciorul de impul$ieD )9D 5 linii 7 ele&iD
,# acelai eerciiu% dar cu de$prindere i aterizare n acela/i punct de pe loc% apoi cu elan de un pa$% cu proiectarea n fa a bazinului i
aezarea rapid pe $ol a piciorului de impul$ieD )9D 5 linii 7 ele&iD
3# din aler+are pe un cerc cu raza de )9 8 )5m% btaie i de$prindere% ntoarcere cu >9 +rade $pre piciorul de impul$ie% aterizare pe locul
de$prinderiiD $en$ul aler+rii $pre partea piciorului de !btaie"D la nceput btaia $e face la $emnal% apoi dup , 8 5' ; pai de aler+areD , min#D ,
cercuri )9 ele&iD
*77
5# acelai eerciiu% dar aler+area $e face pe un tra$eu n form de :% btaia fc/ndu'$e pe &/rful buclei% unde $en$ul aler+rii e$te cel nece$ar
. $t/n+a $au dreapta % dup caz0D , min#D * +rupe )5 ele&iD
7# cu elan de , 8 5 pai% pe un tra$eu curb cu raza de : 8 )9m% btaie% ntoarcere% cu >9 +rade% aterizare pe locul de$prinderii% liber i n faa
tacBeteiD 3 min#D n coloan c/te )D
;# cu elan de , 8 5 pai rectiliniar% urmat de nc , 8 5 pai efectuai pe un tra$eu curb% aceeai raz% btaie% ntoarcere cu >9 +rade% aterizare pe
locul de$prinderii% liber i n faa tacBeteiD 3 min#D n coloan c/te )D
)? E,erciii pentru nvarea ateri#rii &i trecerii &tac-etei@
)# din poziia $t/nd% cu $patele la locul de aterizare . $altea 0% de$prindere de pe ambele picioare $pre n $u$ i napoi% aterizare pe $pate% re+iunea
toracal% cu corpul n ecBerD 3 minD n coloan c/te )D
*# acelai eerciiu $e poate efectua de pe banca de +imna$ticD de pe )% *% , cutii de la lad de +imna$ticD de pe o trambulin ela$ticD 3 minD n
coloan c/te )D
,# din $t/nd% a&/ntarea cu ambele brae i de$prindere de pe ambele picioare% cu trecere n eten$ie pronunat la ni&el lombar i coo' femuralD ,
minD n coloan c/te )D
3# din $t/nd cu $patele% a&/ntare cu ambele brae% de$prindere pe ambele picioate% aterizare pe $altea% pe $pate% cu +ambele fleate i at/rn/nd la
mar+inea $alteleiD 3 minD n coloan c/te )D
5# acelai eerciiu% pe $altele $upra/nlate i cu de$prindere de pe lada de +imna$tic i apoi de pe trambulina ela$ticD , minD n coloan c/te )D
7# acelai eerciiu ca la 5% dar aterizarea $e face pe o $altea $pecial% $ub form de plan nclinat . prefi+ureaz cobor/rea truncBiului dup
trecerea $tacBetei0D , minD n coloan c/te )D
;# $ritur ! flop"% de pe ambele picioare% cu btaie% pro+re$i& pe banc% lad i trambulin ela$tic% pe$te tacBetD , minD n coloan c/te )D
:# acelai eerciiu% cu accent pe etinderea +ambelor pe coap$e% e&itarea tacBetei i trecere n poziia LD , minD n coloan c/te )D
c? E,erciii pentru nvarea "ormei *lo)ale@
)# $ritur n nlime cu ! pire"% cu elan de ! flop"D , minD n coloan c/te )D
*7;
*# cu , 8 5 pai . ! curba de impul$ie"0 i 5 pai accelerare n linie dreaptD , minD n coloan c/te )D
,# cu , 8 5 pai . ! curba de impul$ie"0% $ritur cu aterizare pe $pate% cu +ambele fleateD
, minD n coloan c/te )D
3# cu elan de , 8 5 pai . curba de impul$ie0% $ritur cu r$turnare dor$al la nlimi mai acce$ibile i% pro+re$i&% la nlimi mai mari% care
$timuleaz lucrul corect dea$upra tacBeteiD $e &a urmrii i lucrul corect al braului% opu$ piciorului de btaie i al capuluiD , minD n coloan
c/te )D
5# acelai eerciiu% dar elanul &a fi complet% re$pecti& 5 ` , 8 5 . 5 pai fat de accelerare n linie dreapt ' , 8 5 pai curb de impul$ie0D , minD
n coloan c/te )D
7# introducerea pailor preliminari i $tabilirea% n raport cu calitile de &itez ale ele&ului% a &ariantelor optime pri&ind numrul pailor . , $au
5 0% curbei de impul$ie% ca i a celor din faza de accelerareD , minD n coloan c/te )D
;# trecerea tacBetei % n condiii de elan mic i n condiii de elan de concur$D
5 minD n coloan c/te )D
(I%! $ETO+ICA >N%;2;RII PRINCIPALELOR ELE$ENTE 6I PROCE+EE TE0NICE +IN 'OCURILE SPORTI%E
5!$ETO+ICA >N%;2;RII AC2IUNILOR +E 'OC >N %OLEI
A? $etodica nvrii .ucrii min*ii
*7:
a? Pasa@
)# pa$e de control 8 $erii c/t mai lun+i eecutate de pe loc% din depla$are% din $riturD * minD , linii
)9 ele&iD
*# pa$e la perete la punct fi% realizate n $erii c/t mai lun+iD , minD 5 linii 7 ele&iD
,# pa$e n trei . cu ele&ii aezai n triun+Bi0% $erii c/t mai lun+iC $pre dreapta i $pre $t/n+aD din depla$are pe poziia &iitoareD 3 min#D )9 +rupe
, ele&iD
3# ) ) la fileu cu pa$ de control i trecerea min+ii pe$te . inerea min+ii c/t mai mult 0D 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
5# * * cu trei pa$e . cu dou m/ini de $u$ 0 i trecerea min+ii pe$te pla$D 3 min#D ; +rupe 3 ele&iD
7# eerciii $pecifice fazei de <oc n care $e include pa$aC pa$e precedate de preluarea unei min+ii aruncate% $er&ite $au atacateD 3 min#D ; +rupe
3 ele&iD
;# , ,% 3 3% pe teren redu$ $au normal cu trei lo&ituri obli+atorii% lo&irea a doua $e &a eecuta cu dou m/ini de $u$D 3 minD +rupe de 7 $au :
ele&iD
:# 7 7 pe teren normal% cu trei lo&ituri obli+atorii% lo&itura a doua $e &a eecuta obli+atoriu cu dou m/ini de $u$D 7 min#D
b0 Preluarea din serviciu C
)# preluri cu dou m/ini de $u$ $au de <o$% n afara terenului% din min+ii aruncate de partenerD cu depla$are i oprire i precizarea eact a
locului de lo&ire a min+iiD , min#D )5 +rupe * ele&iD
*# preluri din $er&iciu din afara pla$ei la di$tane &ariabileD , min#D )5 +rupe * ele&iD
,# preluri din min+ii aruncate pe$te fileuD , min#D )5 +rupe * ele&iD
3# preluri din $er&iciul de $u$ $au de <o$ pe$te fileu ' $er&iciu eecutat la diferite di$tane ,% 7% :% )9mD
, min#D )5 +rupe * ele&iD
5# preluarea min+ii $er&ite $pre un cole+% urmat de depla$area la min+ea ridicat de ace$ta i trecerea min+ii pe$te fileu% cu o anumit
de$tinaieD 3 min#D )9 +rupe , ele&iD
*7>
7# n formaie de trei <uctori aezai n triun+Bi% doi la di$tan de pla$ pentru preluare% cel de' al treilea l/n+ pla$% n partea dreaptD $e
&a eecuta $er&iciul din terenul ad&er$ $pre unul din cei doi <uctori aezai mai departe de pla$% care &or efectua preluare $pre <uctorul
de l/n+ pla$% care la r/ndul $u &a ridica min+ea $pre cellalt <uctor% care &a trece min+ea pe$te fileu cu $au fr efectuarea unui atacD
5 minD )9 +rupe , ele&iD
;# compeiie cu efecti& normal pe teren normalD )9 minD
c? Lovitura de atac@
)# lo&irea min+ii cu palma $pre $olD $erii c/t mai lun+iD , min#D , linii )9 ele&iD
*# lo&irea min+ii cu palm $pre $ol% pentru a ricia $pre pereteD $erii c/t mai lun+iD , min#D , linii )9
ele&iD
,# ) ) n afara pla$ei% din min+e aruncat% lo&irea min+ii cu o m/n de $u$ $pre cole+% care face
preluare cu * m/ini de <o$D , min#D )5 +rupe * ele&iD
3# trei ele&i cu min+e aezai n triun+Bi% un ele& eecut lo&itur de atac $pre al doilea% care eecut
preluare din atac $pre al treilea% care ridic min+ea ctre primulD $e &a ine min+ea c/t mai mult n
<oc% toi ele&ii eecut per/nd lo&itura de atacD 3 min#D )9 +rupe , ele&iD
5# ) ) cu trecerea min+ii pe$te pla$ cu una $au * m/ini de $u$D 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
7# eerciii $ub form de $tructuri de <oc din care face parte atacul% de eempluC trecerea min+ii pe$te
pla$ din a treia lo&itur% cu o m/n $au cu * m/ini de $u$% precedat de preluare i pa$ eecutate de
ali <uctori% $e poate eecuta n diferite zone ale terenului% $ub diferite forme $pecifice $tructurilor
de <oc% fie pentru c/ti+area $er&iciului fie pentru c/ti+area punctului0D 5 minD ; +rupe 3 ele&iD
;# eecutarea atacului n cadrul fazei I de <oc la c/ti+area $er&iciului% precedat fiind de preluare din
$er&iciu i pa$a dat de ridictor% localizat n diferite zone ale pla$eiD 3 min#D , +rupe 7 ele&i
*# eecutarea atacului n cadrul <ocului la c/ti+area punctului% precedat fiind de o preluare din <oc i
pa$ localizat n diferite zone ale terenuluiD , min#D , linii )9 ele&iD
*;9
d? Serviciul de .os
)# inerea min+ii cu m/na ne/ndem/natic i lo&irea ace$teia cu palma m/inii ndem/naticeD
* min#D , linii )9 ele&iD
*# idem eerciiul de mai $u$% lo&irea min+ii cu palma din min+e $u$inutC $pre $ol% $pre nainte
* minD , linii )9 ele&iD
,# $er&iciu pe$te o linie tra$at pe pereteD , min#D , linii )9 ele&iD
3# $er&iciu $pre perete de la di$tana de 7 8 ;m# Cu intrare $ub traiectoria min+ii riciate din perete i
prinderea ace$teia n cup $ituat la ni&elul fruniiD
5# ) ) pe$te pla$% la di$tan de 3 8 5 metri% eecuia $er&iciului $pre partenerul care prinde min+ea i
eecut la r/ndul lui $er&iciulD 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
7# $er&iciul n $erii pe$te pla$ de la di$tane diferite% n zone diferiteD , $erii )9 $er&icii D
linia de fund a terenului n zona 5 ad&er$0D * +rupe )5 ele&iD
;# <oc coal ) ) pe$te pla$ cu eecuia $er&iciului% autopreluare i trecerea min+ii pe$te pla$ cu
inerea ei n <oc c/t mai multD 5 min#D )5 +rupe * ele&iD
:# <oc coal pe teren redu$% cu efecti& redu$% cu eecuia $er&iciului i prelurii din $er&iciuD 5 min#D
3 +rupe 7 ele&i#
e? Serviciul de sus din "a
)# $e&iciu $pre perete% de la di$tan de 5 8 7m% dea$upra unei linii core$punztoare nlimii fileuluiD
3 min#D 3 +rupe : ele&iD
*# pe perecBi cu o min+e% di$tan 3 8 7mC un ele& eecut $er&iciu% cellalt prinde min+ea n cupD
3 minD )5 +rupe * ele&iD
,# acelai eerciiu cu mrirea treptat a di$tanei dintre ele&i% p/n la > 8)9mD 3 minD )5 +rupe * ele&iD
3# $er&iciu $pre perete% de la di$tana de 5m% dea$upra unei linii tra$ate la aproimati& 5mD 3 minD
3 +rupe : ele&iD
*;)
5# acelai eerciiu cu &erificarea punctului de lo&ire prin atin+erea min+ii inute de )'* ori nainte de
efectuarea $er&iciuluiD , minD 3 +rupe : ele&iD
7 $er&iciu de $u$ precedat de ) '* aruncri ale min+iiD dup fiecare aruncare min+ea $e la$ $ cad $olD
, minD 3 +rupe : ele&iD
;# pe perecBi cu o min+e% de o parte i de alta a fileuluiC $er&iciu cu efectuarea unei preluri de controlD
3 minD )5 +rupe * ele&iD
:# $er&iciu efectuat de la di$tan mare% concur$% cel mai bun din : ')9 ncercriD 3 +rupe : ele&iD
A? $etodica nvrii lovirii min*ii@
a? Invarea lovirii min*ii cu dou mini de sus@
)# eplicarea i demon$trarea lo&irii min+iiD ) minD ele&ii $unt aezai pe , linii )9 ele&iD
*# luarea poziiei corecte% cu poziia uor fleat a truncBiului% cu palmele $ub form de cup dea$upra capului% cu de+etele r$firate i
imitarea lo&irii fr min+eD * minD , linii )9 ele&iD
,# fiarea min+ii n cup 8 efectuarea de corectri a poziieiC de+etelor% braelorD truncBiului% picioarelorD , minD 7 linii 7 ele&iD
3# aruncri i prinderi ale min+ii n cup de pe loc% din depla$are i oprireD eerciiile $e pot eecuta indi&idual $au n +rupuri mici de * 8 ,
ele&i% cu eecuii dea$upra capului $au la pereteD , minD
5# lo&irea min+ii cu dou m/ini de $u$ dup depla$are i oprire% min+ea fiind aruncat de un partenerD , min#D )5 +rupe * ele&iD
7# lo&irea min+ii cu dou m/ini de $u$ dea$upra capului . lo&iri de control0% n $erii c/t mai lun+iD *9 eecuii fiecareD 5 linii 7 ele&iD
;# lo&irea min+ii cu dou m/ini de $u$ n trei ele&iD n triun+BiD de pe locD din depla$are% $pre $t/n+a i $pre dreaptaD 3 min#D )9 +rupe ,
ele&iD
:# lo&irea min+ii cu dou m/ini de $u$% ) ) pe$te pla$% cu inerea min+ii c/t mai mult timpD 5 minD )9 +rupe , ele&iD $e lucreaz c/te
trei +rupe la fileuD
*;*
)? Invarea lovirii min*ii cu dou mini de .os@
)# aezarea min+ii de ctre profe$or $au partener pe manet pentru a $e arta locul de lo&ire
a min+ii i imitarea micrii de lo&ire a min+iiD * min#D )5 +rupe * ele&i
*# min+e inut de profe$or $au partener% imitarea micrii de lo&ire a min+iiD * min#D )5
+rupe * ele&iD
,# din min+e aruncat de profe$or $au partener% lo&irea min+ii cu dou m/ni de <o$ . cu
maneta 0 de pe loc i precedat de depla$are i oprireD * min#D )5 +rupe * ele&iD
indi&idual% lo&irea min+ii cu dou m/ini de <o$ . cu maneta 0% n $u$ la )%5 8 * m%
3# dea$upra capului $ub form de lo&iri de control% n $erii c/t mai lun+iD , minD 5 linii 7
ele&iD
5# acelai eerciiu ca la 3% dar cu lo&iri alternati&eC odat cu dou m/ini de $u$% odat cu
dou m/ini de <o$D * min#D )5 +rupe * ele&iD
7# lo&ire de control cu dou m/ini de <o$% urmat de tran$miterea min+ii la un partener cu dou
m/ini de $u$D inerea min+ii n <oc c/t mai mult timpD 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
;# lo&irea min+ii cu dou m/ini de <o$% de pe loc% din depla$are% $pre $t/n+a% $pre dreaptaD )9
+rupe , ele&i aezai n triun+BiD 3 min#D
: lo&irea min+ii cu dou m/ini de <o$% ) ) pe$te pla$% cu inerea min+ii n <oc c/t mai mult
timp 5 minD )9 +rupe , ele&iD $e lucreaz c/te trei +rupe la fileuD
c? Lovirea min*ii cu o mn de sus = cu palma?@
)# eplicarea i demon$trarea procedeului de lo&ire . precizarea clar a $uprafeelor de lo&ire i a poziiei palmeiD * minD , linii )9 ele&iD
*# lo&irea min+ii cu palma . min+ea e$te inut de partener 0D * minD )5 +rupe * ele&iD
,# lo&irea min+ii $u$inut mn palma braului ne/ndem/natic la di&er$e nlimiD * min#D ,linii
)9 ele&iD
*;,
3# lo&ire cu palma i tran$miterea min+ii $pre $ol% din min+e $u$inut n palma braului
ne/ndem/natic la di&er$e nlimiD * min#D ,linii )9 ele&iD
5# lo&irea min+ii cu palma i tran$miterea ei $pre $ol oblic pentru a ricoa n pereteD la nceput
min+ea inut apoi din min+e aruncat i $e &a ncerca realizarea unor $erii c/t mai lun+iD * min#D ,linii )9 ele&iD
7# lo&irea min+ii cu palma i tran$miterea ei pe$te o linie tra$at pe pereteD , min#D ,linii )9
ele&iD
;# ) ) la fileu% cu tran$miterea min+ii pe$te pla$ prin lo&irea ace$teia cu palma . $e &a eecuta
autopreluare% cu dou m/ini de $u$ $au de <o$ i trecerea min+ii pe$te pla$ cu lo&irea ace$teia
cu dou m/ini de $u$0D 5 min#D )5 +rupe * ele&iD
E? $etodica nvrii .ucrii min*ii
e? Pasa@
)# pa$e de control 8 $erii c/t mai lun+i eecutate de pe loc% din depla$are% din $riturD * minD , linii )9
ele&iD
># pa$e la perete la punct fi% realizate n $erii c/t mai lun+iD , minD 5 linii 7 ele&iD
)9# pa$e n trei . cu ele&ii aezai n triun+Bi0% $erii c/t mai lun+iC $pre dreapta i $pre $t/n+aD din depla$are pe poziia &iitoareD 3 min#D )9 +rupe
, ele&iD
))# ) ) la fileu cu pa$ de control i trecerea min+ii pe$te . inerea min+ii c/t mai mult 0D 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
)*# * * cu trei pa$e . cu dou m/ini de $u$ 0 i trecerea min+ii pe$te pla$D 3 min#D ; +rupe 3 ele&iD
),# eerciii $pecifice fazei de <oc n care $e include pa$aC pa$e precedate de preluarea unei min+ii aruncate% $er&ite $au atacateD 3 min#D ; +rupe
3 ele&iD
)3# , ,% 3 3% pe teren redu$ $au normal cu trei lo&ituri obli+atorii% lo&irea a doua $e &a eecuta cu dou m/ini de $u$D 3 minD +rupe de 7 $au :
ele&iD
*;3
)5# 7 7 pe teren normal% cu trei lo&ituri oblo+atorii% lo&itura a doua $e &a eecuta obli+atoriu cu dou m/ini de $u$D 7 min#D
f0 Preluarea din serviciu C
)# preluri cu dou m/ini de $u$ $au de <o$% n afara terenului% din min+ii aruncate de partenerD cu depla$are i oprire i precizarea eact a
locului de lo&ire a min+iiD , min#D )5 +rupe * ele&iD
*# preluri din $er&iciu din afara pla$ei la di$tane &ariabileD , min#D )5 +rupe * ele&iD
,# preluri din min+ii aruncate pe$te fileuD , min#D )5 +rupe * ele&iD
3# preluri din $er&iciul de $u$ $au de <o$ pe$te fileu ` $er&iciu eecutat la diferite di$tane ,% 7% :% )9mD
, min#D )5 +rupe * ele&iD
5# preluarea min+ii $er&ite $pre un cole+% urmat de depla$area la min+ea ridicat de ace$ta i trecerea min+ii pe$te fileu% cu o anumit
de$tinaieD 3 min#D )9 +rupe , ele&iD
7# n formaie de trei <uctori aezai n triun+Bi% doi la di$tan de pla$ pentru preluare% cel de' al treilea l/n+ pla$% n partea dreaptD $e
&a eecuta $er&iciul din terenul ad&er$ $pre unul din cei doi <uctori aezai mai departe de pla$% care &or efectua preluare $pre <uctorul
de l/n+ pla$% care la r/ndul $u &a ridica min+ea $pre cellalt <uctor% care &a trece min+ea pe$te fileu cu $au fr efectuarea unui atacD
5 minD )9 +rupe , ele&iD
;# compeiie cu efecti& normal pe teren normalD )9 minD
*? Lovitura de atac@
)# lo&irea min+ii cu palma $pre $olD $erii c/t mai lun+iD , min#D , linii )9 ele&iD
*# lo&irea min+ii cu palm $pre $ol% pentru a ricia $pre pereteD $erii c/t mai lun+iD , min#D , linii
)9 ele&iD
*;5
,# ) ) n afara pla$ei% din min+e aruncat% lo&irea min+ii cu o m/n de $u$ $pre cole+% care face preluare cu * m/ini de <o$D , min#D )5
+rupe * ele&iD
3# trei ele&i ala min+e aezai n triun+Bi% un ele& eecut lo&itur de atac $pre al doilea% care eecut preluare din atac $pre al treilea% care
ridic min+ea ctre primulD $e &a ine min+ea c/t mai mult n <ocD toi ele&ii eecut per/nd lo&itura de atacD 3 min#D )9 +rupe , ele&iD
5# ) ) cu trecerea min+ii pe$te pla$ cu una $au * m/ini de $u$D 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
7# eerciii $ub form de $tructuri de <oc din care face parte atacul% de eempluC trecerea min+ii
pe$te pla$ din a treia lo&itur% cu o m/n $au cu * m/ini de $u$% precedat de preluare i pa$
eecutate de ali <uctori . $e poate eecuta n diferite zone ale terenulio% $ub diferite forme
$pecifice $tructurilor de <oc% fie pentru c/ti+area $er&iciului fie pentru c/ti+area punctului0D 5 minD
; +rupe 3 ele&iD
;# eecutarea atacului n cadrul fazei I de <oc la c/ti+area $er&iciului% precedat fiind de preluare
din $er&iciu i pa$a dat de ridictor% localizat n diferite zone ale pla$eiD 3 min#D , +rupe 7 ele&iD
:# eecutarea atacului n cadrul <ocului la c/ti+area punctului% precedat fiind de o preluare din <oc i pa$%
localizat n diferite zone ale terenuluiD , min#D , linii )9 ele&iD
-? Serviciul@
)# inerea min+ii cu m/na ne/ndem/natic i lo&irea ace$teia cu palma m/inii ndem/naticeD * min#D , linii )9 ele&iD
*# idem eerciiul de mai $u$% lo&irea min+ii cu palma din min+e $u$inutC $pre $ol% $pre nainte $au lateralD * min#D , linii )9 ele&iD
,# $er&iciu pe$te o linie tra$at pe pereteD * min#D , linii )9 ele&iD
3# $er&iciu pe$te o linie tra$at pe pereteD , min#D , linii )9 ele&iD
5# ) ) pe$te pla$% la di$tan de 3 8 5 metri% eecuia $er&iciului $pre partenerul care prinde
min+ea i eecut la r/ndul lui $er&iciulD 3 min#D )5 +rupe * ele&iD
7# $er&iciul n $erii pe$te pla$ de la di$tane diferite% n zone diferite . , $erii )9 $er&icii de la , metri de
linia de fund a terenului n zona 5 ad&er$0D * +rupe )5 ele&iD
;# <oc coal ) ) pe$te pla$ cu eecuia $er&iciului% autopreluare i trecerea min+ii pe$te pla$ cu m/n de
*;7
$u$ i inerea ei n <oc c/t mai multD 5 min#D )5 +rupe * ele&iD
:# <oc coal pe teren redu$% cu efecti& redu$% cu eecuia $er&iciului i prelurii din $er&iciuD 5 min#D , +rupe
7 ele&iD
9!0AN+EAL
PROCE+EE TE0NICE 1OLOSITE >N ATAC C
a? Prinderea min*iei cu dou mini@
)# Ele&ul are min+ea n m/n i o arunc n $u$% dea$upra capului% la , 8 5m% dup care o prinde fr $ cadD
* minD , r/nduri )9 ele&iD
*# (celai eerciiuC n timpul n care min+ea e$te n aer% ele&ul eecut bti din palme% dup care prinde min+eaD * minD , r/nduri )9 ele&iD
,# ele&ul are min+ea n m/n i o arunca n $u$ n timp ce eecut ntoarceri de ):9+rade i ,79 +rade% dup care o prinde fr $ cadD * minD
, r/nduri )9 ele&iD
3# ele&ul are min+ea n m/n i o arunca n $u$ n timp ce eecut una $au mai multe +Bemuiri% p/n la reprimirea min+iiD * minD , r/nduri )9
ele&iD
5# min+ea aruncat n $u$ e$te l$at $ cad pe $ol i abia dup accea e$te prin$D * minD , r/nduri )9 ele&iD
7# c/te doi fa n fa la circa , m% partenerii arunc min+ea de la unul la cellalt% n aa fel ca prinderea min+ii $ $e fac din diferite poziiiD )5
+eupe * le&iD * minD
;# <ocul ! Culorile"C <uctorii $unt mprii n mai multe +rupe formate din 3 ' 5 8 7 <uctori aezai n cercD fiecare <uctor al +rupei re$pecti&e i
ale+e o culoare . rou% +alben% alb0D un copil din +rup are o min+e pe care o arunc n $u$% $tri+/nd o culoare din +rupD ele&ul care i aude
*;;
culoarea $tri+at trebuie $ prind min+ea nainte ca ea $ atin+ $olulD dac a reuit% el e$te cel ce re/ncepe <oculD dac n'a reuit% <ocul $e reia
cu acelai ele&D cei care reue$c $ reia <ocul de mai multe ori $unt c/ti+toriD n loc de culori% $e pot ale+e nume de flori% tri% etc#D
Indicaii metodiceC
<uctorul care urmeaz $ intre n po$e$ia min+ii trebuie $ adopte o poziie care $'i nle$nea$c prindereaC pri&irea i braele ndreptate
n direcia din care prime$c min+eaD o dat cu apropierea min+ii de <uctor% braele $e ntind n nt/mpinarea ei% cu palmele orientate n
<o$% puin nainte% de+etele r$firateD de+etele mari $unt apropiate% mpreun cu palma i celelalte de+ete form/nd cup n care intr
min+eaD min+ea ia contact cu &/rfurile de+etelor% apoi cu ntrea+a palm i e$te oprit de de+etele mariD ocul produ$ n momentul
prinderii e$te amortizat printr'o micare de ndoire pro+re$i& a membrelor $uperioare din articulaiile pumnului i ale cotuluiD min+ea
prin$ e$te adu$ n dreptul abdomenului pentru a fi prote<atD
)? +ri)lin*ul simplu &i multiplu
)# Ele&ii aezai pe , r/nduri% fiecare cu c/te o min+e n m/n% eecut driblin+ $impluD
, r/nduri )9 ele&iD * minD
*# (ceeai formaie% $e eecut driblin+ multiplu p/n la linia de mar+ine a terenului i napoiD
r/nduri )9 ele&iD * minD
,# =ocC ! Cine eecut de mai multe ori driblin+ de pe loc i din depla$are"C ele&ul care eecut de mai
multe ori driblin+ fr +reeal e$te c/ti+torD ntrecerea $e de$foar ntre +rupe de 5 8 : ele&i minD
5 +rupe 5 ele&iD
3# =ocul ! 4$rile cltoare"C ele&ii $unt di$pui n cerc%cu min+ii de Bandbal n m/nD un $in+ur copil
rm/ne n afara cerculuiD la $emnalul de ncepere% ele&ii pleac din cercuri .! cuiburi" 0% eecut/nd
driblin+ din mer$ i uoar aler+are $pre $t/n+a $au $pre dreapta% mai repede $au mai ncet% conform
indicaiei profe$oruluiD la al diolea $emnal% fiecere ele& caut $ ocupe un cerculeD acelai lucru l
ncearc i ele&ul care iniial nu a a&ut ! cuib"D n timpul depla$rii $pre centru% ele&ii $unt obli+ai $
eecute driblin+D n final% un alt ele& . $au acelai 0 rm/ne fr ! cuib"D
*;:
Copii care la terminarea <ocului . dup un timp $tabilit de profe$or0% au reuit $ nu rm/n niciodat
frr cuib $unt p$rile cltoere cele mai Barnice#
Indicaii metodiceC
ele&ii care $i'au ocupat locul n cerc eecut driblin+ pe loc .$implu $au multiplu 0D
depla$area pe teren i re&enirea $pre cerc $e fac numai prin driblin+D
ele&ul care nu eecut driblin+ n condiii re+ulamentare rm/ne ! pa$re fr cuib"D
prin ace$t <oc fa&orizm con$olidarea procedeelor teBnice de conducere a min+ii n condiii de <ocD
5# 2u&eic $impl% cu btaia min+ii n pmnt dup prindere i apoi pa$ la <uctorul din faD pentru
mrirea &itezei de depla$are i a efortului% numarul <uctorilor care formeaz $u&eica $e reduce la ,D
5 +rupe 7 ele&iD , min#D
7# Trei p/n la 5 <uctori $e depla$eaz liber pe o $uprafa limitat de teren i i pa$eaz min+ea ntre eiD
dup fiecare prindere <uctorul e$te obli+at $ eecute un driblin+ i $ pa$eze apoi min+ea altui <uctor%
folo$ind pentru acea$ta pa$a din aler+areD 7 +rupe 5 ele&iD , minD
;# =ocul ! 2cBimb min+ea"C primul ele& din ecBip care are min+ea% alear+ p/n la cerc% unde eecut
driblin+ pe loc de , ori% dup care $cBimb min+iile% alear+ i pred min+ea urmtorului <uctorD
c/ti+ ecBipa care termin primaD 7 +rupe 5 ele&iD , minD
:# C/te doi fat n fa% ocolirea coecBipierului prin driblin+ i re&enire la locul de plecareD apoi rolurile $e
$cBimbD )5 +rupe * ele&iD
c? Pasarea min*ii cu o mn de deasupra umrului
*;>
)# ! 2u&eic fr $cBimb de locuri"C ele&ii $unt di$pui n iruri aezate fa n fa% dou iruri reprezent/nd o ecBip# 4rimul <uctor care are min+ea
arunc primului <uctor din irul de &iza&i% dup care alear+ la coada iruluiD <uctorul care a primit min+ea o arunc napoi la primul din cellalt ir
#a#m#d#% <ocul $e termin n momentul n care ele&ul care a nceput <ocul primete min+eaD c/ti+ ecBipa care termin primaD 7 $iruri 3 ele&iD 3 min#D
Indicaii metodiceC
$e $tabile$c re+uli care $ fa&orizeze eecuia corect a aruncriiD
di$tana dintre iruri $e Botrte n funcie de fora aruncrilor i $paiul ei$tentD
*# Ele&ii $unt di$pui pe dou r/nduri% fa n fa% la di$tan de 3 ' 5 metri% cu un inter&al de * ', metri ntre <uctorii din r/ndD ele&ul cu min+ea
eecut driblin+ $pre cole+ul din fa% l ocolete i re&ine n poziia din care a plecat% dup care pa$eaz min+ea coecBipierului% care reia eerciiul n
acelai felD 3 $iruri ; ele&iD 3 min#D
,# =ocul ! OcBete min+ea medicinal" 8 procedeul de aruncareC cu o m/n de dea$upra umruluiD
3# (runcarea i prinderea min+ii la pereteD ele&ii $unt aezai la , '3 metri de perete% arunc min+ea n perete% dup care o reprind frr ca acea$ta $
atin+ $olulD di$tana ntre perete i ele& depinde de fora de aruncare a eecutantuluiD 5 +rupe 5 ele&iD 3 minD
5# 4a$e n cerc cu $cBimb de locuriD <uctorii $unt di$pui n formaie de cercD unul dintre ei are o min+e de BaNdbal% pe care o pa$eaz unui
coecBipier din cerc% dup care alear+ n locul <uctorului unde a pa$atD <uctorul care a primit min+ea pa$eaz mai departe la alt <uctorD , cercuri )9
ele&iD 3 minD
d? Aruncarea la poart din aler*are
)# 4aralel cu linia porii% la di$tan de 3 metri% $e tra$eaz linia de aruncare# Ele&ii $e aeaz pe dou iruri% la di$tan de , metri de la linia de
aruncare% cu min+i n m/nD eecut aler+are p/n la linia de pe $ol% dup care arunc la poart din aler+arD dup recuperarea min+ii% ele&ul trece la
coada propriului irD 5 minD
*# Ele&ii $unt di$pui n ir la centrul terenului de Bandbal% cu faa $pre una din poriD ele&ul i arunc min+ea nainte% o prinde i eecut driblin+
p/n la linia tra$at pe $ol% de unde arunc la poart din aler+areD , $iruri )9 ele&iD
*:9
,# Ele&ii $unt aezai n ir% la circa )5 metri de poartD primul ele& din ir pa$eaz unui ele& aflat lateral% continu aler+area i reprimete min+ea% la *
8 , metri nainte de linia de aruncareD ele&ul prinde min+ea i o arunc la poart din aler+areD * $iruri )5 ele&i D 3 minD
3# (runcare la poart din aler+are cu ad&er$ar pa$i&% $emiacti& i acti&D
5# 4e toat lun+imea terenului% pa$e n doi din aler+are% finalizare cu aruncarea la poart din aler+areD
)5 +rupe * ele&iD
e? Aruncarea la poart din sritur
)# 2rituri cu +enuncBii la piept% precedate de *', $rituri cu picioatrele ntin$eD , linii )9 ele&iD , $erii 5 $rituriD
*# 2rituri $ucce$i&e pe piciorul de btaie% cu ridicarea celuilalt ndoit la pieptD , linii )9 ele&iD * minD
,# 4a$e din $ritur $ub form de $u&eic ntre , 8 3 <uctoriD ; +rupe 3 ele&iD , minD
3# 4a$e din $ritur $ub form de $u&eic% precedate de driblin+ i fr driblin+% : +rupe 3 ele&iD , minD
5# (runcri la poart din $ritur% precedate de driblin+ $implu i multipluD 7 +rupe 5 ele&iD , minD
7# (runcri la poart pe$te o banc aezat ntre cele dou $emicercuri% $au la $emicercul de > metriD 7 +rupe 5 ele&iD 3 minD
;# Driblin+ : metri i aruncare la poart din $riturD 3 coloane 7 ele&iD 3 minD


*:)
:!EASC0ET
E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA ARUNCARII LA CO6 +IN +RIELIN/
)# din apropierea panoului.)%5m0%din un+Bi de 35 de +rade de panou%cu min+ea inuta in priz a$imetric cu dou maini%$e eecut pa&ire pe
piciorul stn*7cu desprindere n sritura &i aruncare la co&%aterizare pe ambele picioare aproimati& n acelai locD
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
*# de la o di$tant de *%5 m fa de co%din un+Bi de 35 de +rade de panou%cu min+ea inuta in priz a$imetric cu dou maini %$e eecut p&ire
pe piciorul drept 7 pe piciorul stn*Adesprindere cu sriturAaruncare la co&'aterizare pe ambele picioare
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
,# de la o di$tant de *%5 8 , m fa de co% din un+Bi de 35 de +rade de panou %$e eecut pa&ire cu piciorul stn* simultan cu trimiterea min*ii
n sol nainte7p&ire cu piciorul drept o dat cu prinderea min*ii venite din sol7p&ire pe piciorul stn*7desprindere n sritur &i
aruncare la co&7urmat de aterizare pe ambele picioare%c/t mai aproape de locul de$prinderiiD
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
3# de la o di$tana de 3 m fa de co% din un+Bi de 35 de +rade de panou %$e eecut dri)lin* pe loc7 o impulsie a min*ii mai puternica
inainte7ceea ce inseamn semnalul de psire cu piciorul stn*7p&ire cu piciorul drept simultan cu prinderea min*ii7p&ire cu piciorul
stn*Adesprindere n sriturAaruncare la co&'aterizare pe ambele picioareD
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
5# de la di$tana de 7'; m fa de co%$e eecut driblin+ cu aruncare la co din driblin+'recuperarea min+ii'driblin+% pa$a i depla$are la coada
iruluiD
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
7 aruncarea min+ii n $u$ i nainte depla$are'prindere'oprire'driblin+'aruncare la co din driblin+'
recuperarea min+ii'pa$a la $ir%depla$are la coada $irului opu$D
3 +rupe la 3 couriD 7D pN*9 V
*:*
N =oc **D ,, cu temaC
Coul marcat din driblin+ &aloreaza , puncteD
3 ecBipe %cte * la un co pe U de terenD 5W%pN*9" .$e $cBimb terenul0
E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA ARUNCARII LA CO6 +IN ALER/ARE
) (ler+are'prinderea min+ii luata din mainile pro"esorului %$imultan cu pirea lun+ pe piciorul drept'paire $curt pe piciorul $t/n+'
de$prindere n $aritura'aruncare la co$'aterizare pe doua picioare aproape de locul de$prinderiiD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9 V
* (ler+are'prinderea min+ii aruncat usor n sus simultan cu pirea lun+ pe piciorul drept'paire $curt pe piciorul $t/n+'de$prindere
n $aritura'aruncare la co$'aterizare pe doua picioare aproape de locul de$prinderiiD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9 V
, (ler+are'prinderea min*ii pasat de pro"esor de pe partea mainii ndemanatice $imultan cu pirea lun+ pe piciorul drept'paire
$curt pe piciorul $t/n+'de$prindere n $aritura'aruncare la co$'aterizare pe doua picioare aproape de locul de$prinderiiD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9 V
3 (ler+are'prinderea min*ii pasat de pro"esor de pe partea opus mainii ndemanatice $imultan cu pirea lun+ pe piciorul drept'
paire $curt pe piciorul $t/n+'de$prindere n $aritura'aruncare la co$'aterizare pe doua picioare aproape de locul de$prinderiiD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9 V
5 Driblin+'pa$a'depla$are'prindere'aruncare la co$ din aler+areD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9 V
7 4a$e n doi din aler+are aruncare la co din aler+are
3 +rupe la * couriD 3DpN,9 V
; =oc ** D,, la un panou%cu temaD
Coul marcat din aler+are &aloreaza , puncteD
*:,
3 ecBipe %cte * la un co pe U de terenD 5W%pN*9" .$e $cBimb terenul0
E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA ARUNCARII LA CO6 +IN S;RITUR;
) Din un+Bi de 35 de +rade fa de panou% di$tana aproimati& )m%de$prindere pe dou
picioare%$imultan cu ducerea min+ii dea$upra capului in priza a$imetrica%aruncare la co$
din $aritur% aterizare pe dou picioare# (ccentul $e pune pe momentul aruncrii care
$ucceede atin+erea punctului cel mai nalt al $rituriiD
3 +rupe la 3 couriD :D pN*9V
* Din un+Bi de 35 de +rade fa de panou% di$tana aproimati& )%5 m $i ele&ul i$i arunca
min+ea in $u$ $i inainte 8 $e depla$eaza 8prinde min+ea cu oprire intr'un timp'
de$prindere de pe doua picioare 8 aruncare la co din $rituraD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*9V
, Driblin+ 8oprire''aruncare la co din $arituraD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*5V
3 (ler+are ' prinderea min+ii din pa$ primit de pe partea minii de aruncare' aruncare la
co din $riturD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*5V
5 a01enta de aruncare' aruncare la co din $aritura
b01enta de pa$are' aruncare la co$ din $arituraD
3 +rupe la 3 couriD 3D pN*5V
7 4a$e'n doi % din aler+are%cu aruncare la co din $arituraD coloana cate )D 3D
3 +rupe la * couriD 3DpN,9 V
*:3
; =oc ** D,, la un panou%cu temaD
Coul marcat din $ritur &aloreaz , puncteD
3 ecBipe %cte * la un co pe U de terenD 5W%pN*9" .$e $cBimb terenul0
C!1OTEAL
E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA LO%IRII $IN/II CU PICIORUL CU LATUL
)#Lo&irea min+ii cu latul la zid $au partener de pe loc% *)W%c/te * la o min+e %pN)W
*# Lo&irea min+ii cu latul la zid $au partener din <oc de +lezne% *)W%c/te * la o min+e% pN)W
,# Lo&irea min+ii cu latul la zid $au partener din aler+are pe loc% *)W%c/te * la o min+e% pN)W
3#4a$e n doi printre <aloane.di$t#ntre <aloane *m0%* la min+e %di$t#de :')9 m%*,W%pN*9"
5#4a$e n trei din $u&eic%cu trecere la irul opu$%, la min+e%di$t#:')9 m%5W% pN)9"
7#4a$e ntre patru ele&i aezai n ptrat%3 la min+e%di$t#:')9 m%3)W%pN)5"
;#4a$e ntre doi ele&i din aler+are%du$ ntor$%di$t#,9 m%3%pN)5"
E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA LO%IRII $IN/II CU PICIORUL CU 6IRETUL PLIN
)#Lo&irea min+ii cu iretul plin la zid $au partener din <oc de +lezne% *)W%c/te * la o min+e
%pN)W"
*# Lo&irea min+ii cu iretul plin la zid $au partener din aler+are pe loc% *)W%c/te * la o min+e
%pN)W
*:5
,#Lo&irea min+ii cu iretul plin la zid $au partener din aler+are uoar% *)W%c/te * la o min+e
%pN)W
3#4a$e n doi cu iretul plin printre <aloane .di$t#ntre <aloane *m0%* la min+e %di$t#de :')9
m%*,W%pN*9"
5#4a$ cu iretul plin la un partener aflat la :')9 m di$tan%aler+are %preluarea min+ii i ut la
poart $u iretul plin%3 +rupe la * pori%7% pN,9"
7#Conducerea min+ii pe o di$t#de *9 m%ut laa poart cu iretul plin%3 +rupe 3ele&i% pN,9"
;#4a$e n doi din aler+are%ut la poart cu iretul plin%* la min+e .la ntoarcere utez cellalt0%
di$t#,9m%3%pN)5"

E(ERCI2II PENTRU >N%;2AREA LO%IRII $IN/II CU CAPUL +E PE LOC
)#Ele&ul are min+ea n m/ini i o arunc n $u$ dea$upra lui %apoi o lo&ete cu capul%7
+rupe%)9% pN*9"
*#Lo&irea min+ii cu capul de pe loc%din min+e aruncat de partener%)9% pN5"
,#Ele&ul arunc min+ea n pm/nt apoi o lo&ete cu capul la partener%* la min+e %)9% pN)9"
3#6eninerea min+ii n aer prin lo&iri cu capul de pe loc %* la min+e%)5WW% pN)5"
5#4a$e cu capul ntre doi ele&i%*,9WW% pN)5"
7#4a$e cu capul ntre trei ele&i%*,9WW% pN)5"
;#Lo&irea min+i cu capul $pre poart %din min+e aruncat de un ele&%3 +rupe .c/te * la o poart0%
,W% pN*9"
EIELIO/RA1IE
*:7
)# CaR2TE(% FB# .*9990% Didactica educaiei fizice% (#N#E#1# 2% Aucureti#
*# CROITORU% D# .*9990% -olei% Editura (#N#E#1#2% Aucureti#
,# CERF@IT% I# .)>>>0% 6etode de n&m/nt# Editura Didactic i 4eda+o+ic% Aucureti#
3# C@IRIRQ % FB# .)>:90% Educaie prin <ocuri de micare# Editura 2port' Turi$m#
5# CRI2TE(% 2# .)>>:0% Dicionar de termeni peda+o+ici# Editura Didactic i 4eda+o+ic% Aucureti#
7# DR(FNE(% (# .coord#0% . *99*0% Teoria educaiei fizice i $portului# Editura 1e$t% Aucureti#
;# DR(FNE(% (#.)>>90% Orientri pri&ind formularea obiecti&elor educaiei fizice i $tabilirea
coninutului pro+ramelor ace$tei di$cipline de n&m/nt% Re&i$ta E12% nr#; 8 :#
:# DR(FNE(% (#% AOT(% (#% 2TQNE2CU% 6#% TEODORE2CU% 2#% EERAQNOIU% 2#% TUDOR%-#
.*9970% Educaie fizic i $port 8 teorie i didactic# Editura 1E2T% Aucureti#
># DR(FO6IR% 4#% 2C(RL(T% E# .*9930% Educaia fizic 8 repere noi% mutaii nece$are# Editure
Didactic i 4eda+o+ic% Aucureti#
)9# E4UR(N% 6# .)>7;0% 4$iBolo+ia educaiei fizice # Editura 2port'Turi$m% Aucureti#
))# E4UR(N% 6#% @ORF@ID(N% -# .)>>30% 4$iBolo+ia educaiei fizice% (#N#E#1#2#% Aucureti#
)*# E4UR(N% -# .)>;,0% =ocuri de micare% I#E#1#2% Aucureti#
),# FRIFORE% -# .*99,0% Fimna$tica 8 manualul pentru cur$ul de baz# Editura Aren% Aucureti#
)3# FRIFORE% -#% NICULE2CU% F# .*9930% Fimna$tica acrobatic 8 elemente i modele# Editura Aren%
Aucureti#
)5# F@ID 6ETODOLOFIC pentru formarea mentorilor de practic peda+o+ic% (NE12 *995#
)7# NICOL(U% T# .)>;;0% 2riturile n atleti$m# Editura 2port'Turi$m% Aucureti#
);# RU2U% I#% 4(ECN% I#%FRO2U%E#%CUCU%A# .)>>:0% Fimna$tic% Editura F#6#I#% Clu<' Napoca#
):# EICLO-(N% I# .)>;>0% Teoria educaiei fizice i $portului# Editura 2port'Turi$m% Aucureti#
)># 2TQNE2CU% 6# .*99*0% Educaia fizic pentru precolari i colari mici# Editura 2emne% Aucureti#
*:;
*9# EERAQNOIU% 2# . *99*0% Lecia de educaie fizic# Editura (1IR% Aucureti#
*)# EERAQNOIU% 2# .*9930% 6etodica educaiei fizice# Editura Cartea Uni&er$itar% Aucureti#
**# T(TU% T#% (LEP(NDRE2CU% D#% (RDELE(N% T# .)>:,0% (tleti$m# Editura Didactic i
4eda+o+ic% Aucureti#
*,# TUDOR% -# . )>>>0% Capacitile condiionale i coordinati&e 8 componente ale capacitii motrice%
Editura Rai Core$i% Aucureti#
*3# TUDOR% -# . *99)0% E&aluarea n educaia fizic colar# Editura 4rintecB% Aucureti#
*::