Sunteți pe pagina 1din 11

METODE SI TEHNICI INTERACTIVE DE GRUP

Metode traditionale si interactive


Traditionale
Centrate pe profesor(sursa de informatii)
Comunicarea unidirectionala
Transmitere de cunostiinte
Evaluare=reproducere
Pasivitatea copiilor
Autoritatea cadrului didactic
Interactive
Centrate pe elev si pe activitate
Comunicare multidirectionala
Accent pe dezv. gandirii,formare de aptitudini,deprinderi
Evaluare formativa
Incurajeaza participarea copiilor,initiativa,creativitatea
Parteneriatul cadru didactic elev
Ce fac copiii
Copiii se ajut! unii pe al"ii s! #nve"e, #mp!rt!$indu%$i ideile.
Invata cum sa invete , se e&prima li'er, e&perimenteaza
Copiii tre'uie s! fie capa'ili(
%sa asigure conducerea grupului,
%s! coordoneze comunicarea,
%sa sta'ileasca un climat de #ncredere,
%s! poat! lua decizii,
%s! medieze conflicte
%s! fie motiva"i s! ac"ioneze conform cerin"elor
educatoarei.
Ce face ed!catoarea
Aranjeaza mo'ilierul din clas! #n mod corespunz!tor. Ideal este formarea grupurilor in numar de cate patru
copii, aranjati de o parte $i de alta a unei masute.
)ta'ileste criteriul de grupare (se&ul, prieteniile, nivelul a'ilit!"ilor #ntr%un anumit domeniu, diferite jocuri,
etc.) $i dimensiunea grupului (de la * la + copii).
)ta'ileste regulile de lucru (se vor'e$te pe r,nd, nu se atac! persoana ci opinia sa, se consulta intre ei, nu se
monopolizeaz! discu"ia, nu rezolva unul singur sarcina, se lucreaza cu culori diferite,etc.)
E&plica foarte clar o'iectivele activit!"ii, specifica timpul pe care #l au copiii la dispozi"ie.
Pregateste spatiul si materialele
GRUPURI"E
Def# !n n!$ar de persoane care co$!nica intre ele% dest!l de des%intr&o perioada de ti$p #N!$ar!l lor este
$ic astfel incat sa poata co$!nica c! toti ceilalti direct %n! prin inter$edi!l altora#
Gr!p!l se 'a(ea(a pe interrelatia dina$ica a cinci ele$ente)
&activitati
&senti$ente
&nor$e de cond!ita
&interacti!ne
&co$!nicare
Caracteristicile *r!p!l!i
&coe(i!ne+solidaritate %senti$ent de atasa$ent%co$!nicare,- $ari$ea *r!p!l!i infl!entea(a coe(i!nea l!i
% diferentiere .diferentierile in cadr!l *r!p!l!i s!nt date de relatiile de p!tere si sistemul de prestigiu
/E"U" GRUPURI"OR SI TEHNICI DE CONSTITUIRE A GRUPU"UI
-rupuri de studiu formale (copiii sunt .motorul/ procesului de invatare),ei sunt antrenati in activitati
intelectuale,organizeaza materialul,integreaza notiunile noi in structurile conceptuale cunoscute0
-rupurile spontane 1grupuri ad%2oc ,pentru intervale scurte de timp
-rupuri de 'aza 1pe termen lung ,eterogene,cu mem'ri permanenti
Te2nici de constituire
-rupare aleatorie (prin numarare,prin 'ilete,tragere la sorti,loteri, nume de flori animale
-rupare prin distri'uire stratificata%constituirea grupului pe o singura caracteristica comuna ()til de invatare,
pasiuni comune),pe 'aza unui test, c2estionar oral.
-rupuri constituite de educatoare%are o componenta reprezentativa pentru structura valorica
-rupuri dupa optiunea elevilor%putin recomandat
Ec0ipa$ente didactice adecvate $etodelor si te0nicilor
E1plo(ia stelara%o steluta mare si 3 stelute mici
"ot!s%+ flori de nufar mici si o floare de nufar mare
2!la d!'la%doua cercuri mari de culori diferite cate patru cercuri mici de culori diferite,sageti lungi si
scurte
Predarea3invatarea reciproca %palete cu intre'ari,ecusoane,coronite
Ciorc0inele%cercuri sau ovale de doua marimi si doua culori,sageti
C!'!l%un cu' sau tot atatea cu'uri cate tematici predati ,+ placute cu descrie ,compara,analizeaza
,argumenteaza,asociaza,aplica sim'oluri pentru copii
Palari!te *anditoare%al'a ,rosie,gal'ena,verde,al'astra neagra
Pira$ida si dia$ant!l 1suport de lucru,patrate de culori diferite
Mo(aic!l 1fisa e&pert,ecusoane,c2estionar de evaluare%ilustrat
4# 2RAINSTORMING
In traducere direct! 5f!rt!n6 7n creier5 sau 5asalt de idei5 ,este o metoda de stimulare a creativitatiice
consta in enuntarea spontana a mai multor ideipentru solutionarea unei pro'leme.
4'iectiv e&ersarea capacitatii creatoare a copiilor in procesul didactic care sa conduca la formarea unor
copii activi
Etapele 'rainstor$in*!l!i)&se desfasoara in *r!p!ri de 8&9: copii
5. Etapa pregatitoare% cu cele 6 faze(de selectionare a mem'rilor grupului de organizare si de familiarizare cu
te2nica,faza de pregatire a sedintelor)
*. Etapa productiva a grupuluI(sta'ilirea temei, rezolvarea pro'lemelor,culegerea ideilor
6. Etapa trierii si selectionarii ideilor%evaluarea(analiza ideilor emise,se opteaza pentru solutia finala)
Educatoarea nu are voie sa idei sa comenteze
)e intervine atunci cand nu se respecta regulile
)e accepta toate solutiile dar se preiau doar cele valoroase
Eliminati factorii care 'loc2eaza manifestarea creativa a prescolarilor
)copul
Implementarea modelului international de strategie a sc2im'arii 'azata pe tipul modern de informare si formare a
cadrelor didactice printr%o conceptie glo'ala despre educatie
4'iective
%intelegerea sc2im'arilor urgente din sistemul educativ, prin introducerea de strategii moderne de invatare si
o'tinerea unei e&periente profesionale moderne
%contri'utia programului 7ET48E I9TE:ACTI;E 8E -:<P la procesul educativ de integrare in invatamantul
european a cadrelor didactice din gradinite printr%o participare motivata de introducere a te2nologiilor moderne ca o
provocare a sc2im'arii
%accesul cadrelor didactice ,la e&perienta altor cadre didactice acumulata in procesul educational de cercetare
ameliorativa care prezinta importanta prin adaogarea la invatamantul traditional a altor strategii moderne de
predare%invatare %evaluare
9#C!'!l
)trategie de predare 1invatare ce urmareste un algoritm ce vizeaza descrierea ,comparatia ,asocierea,analizarea,
aplicarea,argumentarea atunci cand se doreste e&plorarea unui su'iect nou sau unul cunoscut pentru a fi im'ogatit
cu noi cunostinte sau a unei situatii privite din mai multe perspective.
Etape 1 se formeaza grupuri de =%3 copii
% fiecare copil din grup interpreteaza un rol in functie de sarcina primita(rostogolici,istetul, stie tot
,umoristul,cronometrorul)
% copiii rezolva sarcina individal intr%un timp dat
% prezinta pe rand raspunsul formulat
;#Te0nica <3;38
Definitie% este o modalitate de lucru,'azata pe constructia de idei pe idei in domeniul creativitatii
Obiectiv stimularea creativitatii de grup a copiilor prin solicitarea de a gasi cat mai multe solutii avand
la baza o tema data
Etape
1 Impartirea copiilor in grupe de cate 6 membri fiecare
2 Prezentarea problemei si a sarcinii de lucru
3 Activitatea propriu-zisa alterneaza activitatea individuala cu cea de grup
Analiza rezultatelor

=#E1plo(ia stelara
8ef. 1este o metoda de stimulare a creativitatii,o modalitate de rela&are a copiilor si se 'azeaza pe
formularea de intre'ari pentru rezolvarea de noi pro'leme si noi descoperiri
4'iective 1formularea de intre'ari si realizarea de cone&iuni intre ideile descoperite de copii in grup prin
interactiune si individual pentru rezolvarea unei pro'leme
8escrierea metodei 1copiii asezati in semicerc propun pro'lema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau
deseneaza ideea centrala
%pe 3 stelute se scrie cate o intre'are de tipul CE,CI9E,<98E,8E CE.CA98,iar 3 copii din grupa e&trag cate o
intre'are
>iecare copil din cei 3 isi alege 6%= colegi,organizandu.se in cinci grupuri.
-rupurile coopereaza in ela'orara intre'arilor
?a e&pirarea timpului,copiii revin in cerc in jurul stelutei mari si spun intre'arile ela'orate fie individual,fie un
reprezentant al grupului
Copiii celorlalte grupuri raspund la intre'ari sau formuleaza intre'ari la intre'ari.
%)e apreciaza intre'arile copiilor, efortul acstora de a ela'ora intre'ari corect ,precum si modul de
cooperare,interactiune.
8# METODA >PA"ARIUTE"OR GANDITOARE?
P6l6ria al'astr6 1 este liderul, conduce activitatea. Este p!l!ria responsa'il! cu controlul discutiilor,
e&trage concluzii 1 clarifica3ale*e sol!tia corecta
P6l6ria al'6 1 detine informatii despre tema pusa in discutie ,face cone&iuni,ofera informatia 'ruta asa cum
a primit%o 1 infor$ea(a
P6l6ria ro@ie 1 #$i e&prim! emotiile, sentimentele, supararea, fa"! de personajele #nt,lnite, nu se justifica 1
sp!ne ce si$te
P6l6ria nea*r6 1 este criticul, prezinta posi'ile riscuri,pericole,greseli la solutiile propuse, e&prima doar
judecati negative 1 identifica *reselile
P6l6ria verde 1 ofer! solu"ii alternative, idei noi,inovatoare,cauta alternative @Ce tre'uie facutA0 1
*enerea(a idei noi
P6l6ria *al'en6 1 este creatorul, sim'olul g,ndirii pozitive $i constructive, e&ploreaza optimist
posi'ilitatile, creeaz! finalul. 1 efort!l ad!ce 'eneficii
<# Te0nica "ot!s
Este o modalitate interactiva de lucru in grup care ofera posi'ilitatea sta'ilirii de relatii intre notiuni pe 'aza
unei teme principale din care deriva alte opt teme.
4'iective 1 stimularea inteligentelor multiple si a potentialului creativ in activitati individuale si in gruppe
teme din domenii diferite.
Etape 5. construirea sc2emei diagramei te2nicii de lucruB
*. plasarea temei principale in mijlocul sc2emei graficeB
6.grupul de copii se gandeste la continuturileideilecunostintelor legate de tema principala
=.a'ordarea celor opt teme principale pentru cadranele li'ere
3. sta'ilirea in grupuri mici de noi legaturirelatiicone&iuni pentru aceste opt teme si trecerea lor in
diagrama
+. prezentareav rezultatelor muncii in grup,analiza produselor.aprecierea in mod evaluativ,su'linierea
ideilor noi
A#HARTA CU /IGURI
8ef.%te2nica prin care se poate reprezenta un spatiu 1localitate,teritoriu,loc de desfasurare a unei actiuni,utilizand
desene sc2ematice
4'iectiv urmarit%selectarea elementelor reprezentate prin sim'oluri si pozitionarea lor in spatiul ales
8escrierea metodei 5. Comunicarea sarcinii de lucru
%se formeaza grupuri de cate = copii,se distri'uie materialul si se anunta sarcina de lucru in cadrul unei teme
Timp de C minute copiii se consulta si sc2iteaza conturul spatiului pe care vor sa%l reprezinte ,iar in interiorul lui
isi fi&eaza elementele constitutive ale 2artii si locul pe care%l ocupa fiecare element
*. Activitatea pe grupuri
%fiecare grup lucreaza la propria 2arta cu figuri%deseneaza ,cauta sim'oluri,scriu etic2ete etc.
)e pot folosi te&te 1lecturate de educatoare,imagini, fotografii pentru ca 2arta sa fie cat mai aproape de realitate
6. Prezentarea de grup
se prezinta 2arta de catre un raportor care e&plica motivele aranjarii elementelor in spatiul 2artii
B# TURU" GA"ERIEI
8efinitie 1te2nica de invatare prin cooperare care stimuleaza gandirea,creativitatea $i inva"area eficienta incurajand
copiii sa%$i e&prime opiniile cu privire la solu"iile propuse de colegii lor
4'iective 1ela'orarea unui plan care sa conduca la finalizarea unui produs ce constituie conceptia ,opinia tuturor
mem'rilor grupului
8escrierea metodei
)e formeaza grupuri de cate = copii
Copiii rezolva o sarcina de lucru care permite mai multe perspective de a'ordare sau mai multe solutii
Produsele activita"ii grupelor de copii%desene, colaje,postere
)e e&pun pe pere"ii clasei,care se transforma intr%o galerie e&ozitionala
?a semnalul dat de educatoare prin diferite procedee,grupurile de copii trec pe la fiecare e&ponat pentru a
e&amina solutiile,ideile propuse de colegi si le inscriu pe poster intr%un loc sta'ilit anterior,comentariile
critice,intre'arile, o'servatiile%cu ajutorul unor sim'oluri
8upa ce se termina turul galeriei ,grupurile revin la locul initial si citesc comentariile,o'servatiile de pe
lucrarea lor,ree&aminandu%si produsul .
C#CVINTETU"
8efinitie 1 te2nica de reflectie ce consta in crearea de cinci versuri respectandu%se cinci reguli in scopul de a se
sintetiza continutul unei teme a'ordate
4'iective 1sa se sintetizeze cunostintele ,informatiile despre su'iect
% sa e&prime ganduri ,sentimente ,idei personale asupra su'iectului prin intermediul cuvantului
8escrierea metodei
5.Comunicarea sarcinii de lucru (se anunta tema si sunt reamintite regulile de alcatuire a unui cvintet)
primul vers un singur cuvant ce denumeste su'iectul
al doilea vers * cuvinte care definesc caracteristicile su'iectului %* adjective
al treilea vers 1 format din 6 cuvinte care e&prima actiuni( ver'e la gerunziu)
al patrulea vers 1format din patru cuvinte care e&prima starea copilului fata de su'iect
al cincilea vers% un cuvant care arata insusirea esentiala a su'iectului
*.Activitate pe grupuri copii se impart in * grupuri ,iar educatoarea pentru fiecare vers compus repeta regula
6. )e prezinta cele doua cvintete si se analizeaza
Activitati premergatoare ( pregatitoare)
cuvinte care denumesc su'iectul (Cine esteA, Ce esteA )
cuvinte care descriu su'iectul (Ce stii despre mineA )
cuvinte care e&prima actiuni (Ce face A)
cuvinte care e&prima sentimente ,insusiri sufletesti (Ce simti pentruDA)
cuvinte care arata insusiri esentiale ( 8escrie%ma printr%un cuvant)
4:# CIORCHINE"E
)timuleaza realizarea unor asociatii noi de idei
Permite cunoasterea propriului mod de a intelege o anumita tema
ETAPE)
)e scrie un cuvant sau se deseneaza un o'iect in mijlocul sau in partea de sus a ta'lei foaie de 2artie
Copiii, individual sau in grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene legate de tema data
)e fac conec&iuni, de la titlu la lucrarile copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la
contri'utiile copiilor sau a grupurilor
Este 'ine ca tema propusa sa fie cunoscuta copiilor, mai ales cand se realizeaza individual
44# Trierea aserti!nilor
8ef. Este o metoda 'azata pe analiza pentru a reliefa trasaturile definitorii ale unei notiuni, idei,opinii.
Asertiunea este 1un enunt care este dat de adevar
4'iectiv urmarit%e&erseaza capacitati de analiza asupra unei idei in vederea selectarii lor dupa diferite criterii
8escrierea metodei
5. Prezentarea sarcinii didactice
*.Activitatea individuala%rezolvarea fisei de lucru

49# D!rnal!l *rafic
8efinitie% metoda prin care copiii identifica caracteristicile unor notiuni care le individualizeaza si diferentiaza de
celelalte din aceeasi categorie
4'iective 1identificarea elementelor specifice notiunii studiate
Ecompararea si alegerea celor mai semnificative elemente
Etape pregatitoare copiii si%au insusit te2nica completarii unui jurnal cand au scris
In jurnalul grupei si cand au completat calendarul naturii de aceea li se e&plica copiilor ca pe perioada parcurgerii
temei sau a proiectului....ne vom juca un joc 8escopera diferentele,completand un alt fel de jurnal prin desen,
imagini decupate sau fotografii etc. El este alcatuit din mai multe file ,impartita in F patratr
8escrierea metodeiB comunicarea sarcinii de lucru
completarea jurnalului grafic
evaluarea
;arianta * 1completarea jurnalului in grup(se constituie = grupuri formate din 3 copii. )e alege anotimpul
preferat timp de 5G%53 minute vor completa in jurnalul grafic desenand sau alegand imagini specifice numai
anotimpului ales
4;#Predarea .invatarea reciproca
8efinitie( strategie de invatare prin studiu pe te&timagine sau imaginete&t pentru dezvoltarea comunicarii copil%
copil si e&perimentarea rolului educatoarei
)e poate aplica atat in jocurile li'ere cat si in activitatea frontala(povestire,lectura dupa imagini,memorizare,etc.)
5!ezumarea%se e&pune sinteza te&tului citit sau a imaginii contemplate timp de 3%Cmin.(:EH<7AT4:I)
*.Punerea de intre'ari%analizeaza te&tul sau imaginea in grup apoi se formuleaza intre'ari folosindu%se de paletele
cu intre'ari%I9T:EIAT4:II
6.Clarificarea datelor% se identifica cuvinte, e&presii,comportamente,etc. si se gasesc impreuna raspunsuri%
C?A:I>ICAT4:II
=.Precizarea (pronosticarea)%se analizeaza te&tul,imagineasi prognozeaza ce se va intampla, e&primand cele mai
neasteptate idei,fapte,P:EHICAT4:II
4=#Metoda /risco
8efinitie 1este o metoda de rezolvare a unei pro'leme de catre participanti pe 'aza interpretarii unui rol specific
J 4'iectiv%identificarea unor pro'leme comple&e si rezolvarea lor prin strategii eficiente s accesi'ile nivelului
de intleger al copiilor
J Etape%5. Identificarea ,e&tragerea pro'lemei
*.:epartizarea rolurilor C%Conservator,E%E&u'erant,P%Pesimist,,4%4ptimist
6. 8ez'aterea pro'lemei
=.)istematizarea ideilor si concluziilor asupra solutiei
48#Partener!l de spriEin
J 8efinitie%modalitatea de invatare prin care un copil cu dificultati de invatare este sprijinit de un alt coleg%
partener
J 4'iectiv%dezvoltarea capacitatii de a sprijini un copil cu dificultati de invatare
J In evaluarea initiala,continua,dar si in o'servarea permanenta a comportamentelor se depisteaza copii care
prezinta dificultati in invatare
Calitatile partenerului de sprijin
%sa fie un copil recunoscut de grup,de cel care are nevoie de sprijin
%sa stie sa coopereze, sa ajute,sa e&plice ,sa se faca inteles
%sa fie e&pert in activitate, adica sa dispuna de tipul de inteligenta caracteristic domeniului respectiv
Calitatile celui sprijinit%sa ai'a curajul sa recunoasca ca are nevoie de sprijin
%sa accepte sprijinul de incredere
%sa solicite sprijin
%sa%si aleaga partenerul de sprijin
4<#Sc0i$'a perec0ea
J 8einitie%metoda de predare invatare interactiva de grup ce consta in rezolvarea sarcinii de lucru in perec2e
J 4'iectiv%stimularea comunicarii si rezolvarea de pro'leme prin lucru in perec2e
J Etape %5. 4rganizarea grupului de copii%doua grupe egale ,care se aseaza in doua cercuri concentrice pe
scaune
*. Comunicarea sarcinii didactice%pro'lemei% cazului
6. Activitatea in perec2i%la un semnal sc2im'a perec2ea copiii din cercul e&terior
=.Prezentarea rezultatelor%copiii revin in cerc si se analizeaza ideile perec2ilor
5C.7inicazurile
J 8efinitie%te2nica prin care copiii identifica si prezinta situatii pozitive sau negative din mediul in care traiesc
J 4'iective sa identifice o situatie pro'lema
sa compare diferite siuatii reale
sa descopere alternative de rezolvare
Etape se vor forma grupuri de cate = copii
5. se comunica sarcina de lucru prin identificarea unei situatii pro'lema
*. activitate in grupuri%copiii discuta si ela'oreaza minicazurile in grupuri
6. activitate frontala%se prezinta fiecare minicaz al grupului de catre un raportor
=. alegerea unui minicaz din cele prezentate.
3. formularea unor decizii 1timp de 3 minute fiecare lider va prezenta decizia grupului gasind raspunsul la
intre'area 1Ce ai face in aceasta situatie
+. activitate frontala de discutie asupra deciziilor
4B#Patratele divi(ate
J 8efinitie%aceasta metoda faciliteaza cooperarea in grup pentru rezolvarea unei pro'leme reprezentata prin
figuri geometrice ilustrate
J 4'iectiv%sa ofere sprijin colegilor de grup pentru asi indeplini sarcina%asam'larea patratului,fara a fi solicitat
J Etape 5. Comunicarea sarcinii de lucru%grupuri de cate + ,din fiecare grup 3 copii lucreaza,iar unul este
o'servator
*.:econstituire patratelor
4C#Te0nica Viselor
J 8efinitie 1te2nica prin care copilul isi lasa in voie imaginatia sa lucreze pentru a e&prima ceea ce au gandit
ca poate face elnin viitor ,cum va arata locuinta lui,colegii,scoala,parcul etc.,apoi compara visul cu realitatea in
vederea o'tinerii unor situatii via'ile pentru viitor
J 4'iectivul urmarit%stimularea imaginatiei prin crearea de situatii compara'ile cu cele e&istente in viata reala
J Etapele metodei 5.4rganizarea copiilor pe grupuri de cate patru
*.Prezentarea sarcinii didactice de e&emplu in cadrul temei 4rasul meu fiecare copil isi va
imagina cum va arata localitatea in care traieste cand va fi mare grupa 5%lingvistii,grupa *%ar2itectii,grupa 6%
naturalistii,grupa =. 1artistii
6.E&plorarea visului%in grup copiiiisi imagineaKza ,cola'oreaza pentru realizarea sarcinii de lucru
=. Prezentarea muncii in grup%fiecare grup prezinta rezultatele o'tinute
te&tul,mac2eta,poster,tetru de papusi,in forma cat mai placuta.
3.Activitati in grupuri%li se da o alta sarcina didactica Ce poate fi realizat cu adevarat
+.Prezentarea reLultatelor

9:#Cate*ori(area
J 8efinitie%este o te2nica prin care se fi&eaza si sistematizeaza cunostintele do'andite prin diferite cai si
mijloace utilizate in procesul instructiv 1educativ
J 4'iectivul urmarit%e&ersarea capacitatii de structurare a cunostintelor dupa diferite criterii in vederea
consolidarii si sistematizarii acestora
J Etape%
J 5. 4rganizarea pe grupuri 1se lucreaza in grupuri de cate =%3 copii
J *.Comunicarea sarcinii didactice
J 6.Activitatea pe grupuri
J =.Prezentarea muncii in grup
J 3.Evaluarea
94#Sinteti(area
J 8efinitie% este o metoda de reflectie asupra unui su'iect care presupune o derulare procesuala
J 4'iectiv( dezvoltarea operatiilor gandirii prin aprofundarea tematicii propuse in munca in grup sau in
perec2i
J Etape(
J 5.4rganizarea in perec2e%in grupuri
J *.Comunicarea sarcinii didactice
J 6.7unca independenta
J =.?ucrul in perec2e%in grupa
J 3.Activitatea frontala
99#Acvari!l
J 8efinitie%este o te2nica ce evalueaza comportamentul prescolarului in grupul unei activitati de invatare
organizata in grup
J 4'iective%rezolvarea creativa a unei sarcini de invatare si evaluare comportamentelor individuale si de grup
J Etape% 5. 4rganiLarea copiilor in doua grupuri,grupul pestilor%cercul interior,grupul o'servatorilor 1cercul
interior
*. :ealizarea activitatii propuse in cercul interior
Cerinte pentru copiii pesti%cercul interior%lucreaza timp de 5G minute in rezolvarea sarciniiavand la dispozitie
materialele informative adecvate
reLolva sarcina de lucru ,ascultand cu interes ideile colegilor de grup
Cerinte pentru o'servatori%cercul e&terior%o'serva comportamentul unui singur coleg din cercul interior si
activitatea intregului grup,formuleaza intre'ari pentru copiii pesti ,nu critica ,e&plica demersul folosit de copiii pesti
pentru rezolvarea sarcinii,descrie comportamentul copiilor pesti,raspund la intre'arile adresate de copilul peste
9;#ReportaE!l
J 8efinitie( este o strategie care utilizeaza informatii despre situatii si evenimente specifice prescolarilor.
J 4'iectiv( dezvoltarea capacitatii de a transmite informatii despre un eveniment, un fapt, o situatie pentru a
determina pe ascultator sa inteleaga cursul real al evenimentului prezentat
J Etape(
J 5. Identificarea evenimentului
J *. Culegerea informatiilor
J 6. )electarea informatiilor culese
J =. Ela'orarea unui plan
J 3. :edactara te&tului
9=#Mo(aic!l
J 8efinitie( presupune invatarea prin cooperare, prin interdependenta grupurilor si e&ercitarea statutului de
e&pert in realizarea unei sarcini de invatare
J 4'iectiv( documentarea si prezentarea rezultatelor studiului independent celorlalti, devenind e&pert pntru
tematica studiata
J Etape(
J 5. )ta'ilirea temei si impartirea in =%3 su'teme
J *. 4rganizarea grupelor de invatare
J 6. Constituirea grupelor de e&pert
J =. Activitati in ec2ipa initiala de invatare
J 3. Evaluare
*3.8iagrama ;enn
J )e aplica cu eficienta ma&ima in activitatile de o'servare ,povestiri,jocuri didactice, convor'iri
J 4'iectiv( sistematizarea cunostintelor% restructurarea idelor unui continut a'ordat
J Etape(
J 5.Comunicarea sarcinii de lucru
J *.Activitatea in perec2e sau in grup
J 6.Activitate in grup
J =.Activitate frontala
*+.Ienzi desenate
J 8efinitie 1procedee de stimulare a creativitatii si de realizare a o'iectivelor curriculumului printr%o
succesiune de desene, sc2ite ilustrate prezentate cronologic.
J 4'iectiv( 8ezvoltarea capacitatii de a realiza desene succesive
J Cerinte(
J 4rice 'anda desenata are * parti 1 o parte scrisa% asezata in 'ule 1cerculete
sau ovale
% o parte desenata
Te&tul va contine cuvinte c2eie

9<#GHICITORI"E
J 8efinitie% sunt procedee didactice de stimulare a creativitatii, in care se prezinta su' forma metaforica un
o'iect , o fiinta, un fenomen, cerandu%se identificarea acestuia prin asocieri logice
J 4'iectiv( stimularea creativitatii si e&ersarea capacitatii de a formula descrieri sintetice ale aspectelor
caracteristice,importante ale fiintelor,fenomenelor,o'iectelor care intereseaza.
Tipuri de g2icitori% g2icitori de descriere
%g2icitori analiza
% g2icitori de comparatie
%g2icitori de generalizare
% g2icitori liliterare
%g2icitori muzicale
g2icitori eliptice
9A#PUFF"E
J 8efinitie% este un joc 1e&ercitiu ce consta in reconstituirea unei imagini din forme, figuri%piese, a unei
propozitii din cuvinte, a unui cuvant din sila'e, litere
J 4'iectiv% e&ersarea capacitatii de a reconstitui 1 asam'la o imagine , un cuvant, sta'ilirea unei relatii
pozitive de comunicare intre emitator si receptor
J Etapele jocului
J 5. 4rganizarea pe grupuri
J *. 8istri'uirea materialului utilizat
J 6. Comunicarea sarcinii de lucru
J =. Activitatea in grup
J 3. Activitatea o'servatorului
J +. Analiza imaginilor reconstituite
9B#DIAGRAMA CAUFA&E/ECT
J 8efinitie% 8iagrama cauza% efect ,ofera posi'ilitatea de a evidentia cauza si efectul unor procese,
evenimente, fenomene, pro'leme etc.
J 4'iectiv 1 stimularea imaginatiei copiilor pentru rezolvarea pro'lemei analizate din mai multe perspective
J Etape de realizare
J 5.Impartirea copiilor in grupe de lucru
J *.Prezentarea pro'lemei de discutat
J 6. 8ez'aterea in grup
J =. Construirea diagramei cauzelor si a efectului
J 3.Prezentarea muncii in grup
J 3. Concluzii% evaluare
9C#2U"A DU2"A
Te2nica 'ula du'la grupeaza asemanarile si deose'irile dintre doua o'iecte ,procese,fenomene,idei,concepte
Iula du'la este prezentata grafic prin doua cercuri mari in care se aseaza imaginea care denumeste su'iectul
E&emple Animale%pasari
Copii%parinti
>ructe%legume
In cercurile mici asezate intre cele doua cercuri mari se deseneaza sau se aseaza sim'olurile ce reprezinta
asemanarile dintre cei doi termeni c2eie
In cercurile situate in e&terior la dreapta si la stanga termenilor c2eie se inscriu caracteristicile,particularitatile sau
deose'irile
;:#POSTERU"
J 4'iectiv 1gasirea prin cooperare a elementelor caracteristice ale unor teme ce vizeaza situatii
,procese,fenomene,mediul inconjurator in general si relatiile dintre ele, potrivit temei de studiu
J :ealizarea in grupuri mici a ansam'lului,prin folosirea unor materiale didactice variate
fotografii,desene,ilustratii
J Crearea unor structuri ver'ale adecvate 1versuri,g2icitori,curiozitati,mesaje,reflectii,etc.
J )e formeaza grupuri de = copii
fiecare grup va primi o foaie tip A= sau A6 si material ilustrativ adecvat
copiii audiaza un te&t,descrierea unei situatii pro'lema sau un mesaj
copiii realizeaza un montaj de tip poster cu tema data
;4#TEHNICA 2"AFONU"UI
J Te2nica 'lazonului presupune completarea compartimentelor unei sc2eme cu desene,jetoane ,cuvinte sau
propozitii care prezinta sinteza unui aspect real
J 4'iective %identificarea caracteristicilor unei teme su' forma sim'olica sau scrisa
%realizarea unei sarcini comune intr%un timp dat ,intr%o atmosfera rela&anta si cooperanta
Etapele de realizare a 'lazonului
5. Comunicarea sarcinii de lucru%grupuri de =%3 copii in 53 minute vor reliza 'lazonul cu una din su'temele....
*. :ealizarea 'lazonului in grup
6.E&punerea si evaluarea frontala a 'lazonului
;9#Calatorie $isterioasa
J 4'iectivul urmarit 1e&ersarea orientarii in spatiu pe 'aza reprezentarilor spatiale prin indicatii scurte si
precise
J 8efinitie 1un joc de imaginatie prin care copiii sunt directionati sa se orienteze in functie de pozitiile
spatiale
J Etape
5. 4rganizarea pe grupuri%copiii se impart in grupuri de cate patru .Cate un grup,pe rand devine g2idul
calatoriei
*.Prezentarea temei,a o'iectivelor si a sarcinii didactice
6.Activitatea in grupuri mici
=. Calatoria spre destinatie
3. )osirea la destinatia locului misterios
+.Evaluarea
;;# Pira$ida si dia$ant!l
4'iectiv % dezvoltarea capacitatii de a sintetiza principalele pro'leme ,informatii,idei ale unei teme date sau
unui te&t literar