Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura programare cod.

PP-008
Pag.1/2

Copyright Magister Software S.R.L., Bucureti, Romnia
Tel/Fax: 021.322.88.11 Tel: 0788.455.441 0788.455.442 0788.455.444 0722.414.753
suport@magister.ro info@magister.ro www.magister.ro www.smartcash.ro www.smartpos.ro
Distribuirea neautorizata a acestui document in afara retelei de distribuitori Magister Software este interzisa!

Programarea casei de marcat
Datecs MP55

Programarea casei de marcat se face prin apasarea tastei OFF dupa care tasta 4, numai dupa ce s-a efectuat
raportul de golire(raportul Z). Afisajul va indica: 1-2-3 4.
Pentru efectuarea raportului de golire (raportul Z), se va apasa tasta OFF, urmata de tasta 3, apoi tasta 1. Se
va introduce parola (30), urmata de TOTAL. Afisajul va indica 0 1. Pentru efectuarea raportului de golire, se
apasa tasta 0.
1. Programarea memoriei operative
Se apasa tasta 1 pentru a intra in acest mod de programare dupa care se introduce parola 30 urmata de tasta
TOTAL. Afisajul va indica: 1.1.4.
1.1 Programarea parametrilor de sistem.
Se apasa tasta X dupa care tasta STL. Astfel ca, pentru:
- programarea numarului logic al casei de marcat se introduce de la tastatura numerica
numarul stabilit, dupa care se apasa tasta TOTAL. Afisajul va indica: 1. x. unde x este numarul
logic stabilit. Atentie! Numarul logic al casei de marcat trebuie sa corespunda cu cel stabilit in cadrul
driver-ului universal pentru casele de marcat.
- programarea tipului de magazin, se mai apasa tasta PRC pana afisajul indica in partea din
stanga numarul 2, dupa care tasta numerica 0 si apoi TOTAL. Pentru valoarea 0 casa de marcat
deserveste tot magazinul.
- programarea modului in care se va deschide sertarul de bani, se mai apasa tasta PRC pana
afisajul indica in partea stanga 3, dupa care tasta numerica 1 si apoi TOTAL. Pentru valoarea 1
introdusa, sertarul se va deschide la orice total.
- programarea modului in care trebuie introdusa suma platita, se mai apasa tasta PRC pana
afisajul indica in partea stanga 4, dupa care tasta numerica 0 si apoi TOTAL.
- programarea modului de plata cu CEC, se mai apasa tasta PRC pana ce afisajul indica in partea
stanga 5, dupa care tasta numerica 1 si apoi TOTAL. Valorea 1 corespunde modului de plata fara
rest cu numerar.
- programarea modului de alimentare, se mai apasa tasta PRC pana ce afisajul indica in partea
stanga 6, dupa care tasta numerica 0 si apoi TOTAL. Valorea 0 corespunde modului standard.
- programarea modului de efectuare al raportului Z, se mai apasa tasta PRC pana ce afisajul
indica in partea stanga 7, dupa care tasta numerica 0 si apoi TOTAL. Valorea 0 se utilizeaza pentru
a anula cantitatea vanduta dupa fiecare raport Z.
- programarea nivelului de comunicatie, se mai apasa tasta PRC pana ce afisajul indica in partea
stanga 8, dupa care tasta numerica 2 si apoi TOTAL. Valorea 2 corespunde modului In-Line si On-
Line.
- programarea vitezei de comunicatie seriala, se mai apasa tasta PRC pana ce afisajul indica in
partea stanga 9, dupa care tasta numerica 3 si apoi TOTAL. Valorea 3 corespunde vitezei de 4800
BPS.
1.2 Programarea parolei de acces a operatorilor
Casa de marcat permite inregistrarea a 30 de operatori. Pentru programarea parolei primului operator se apasa
tasta X pana ce afisajul indica: 3. 1. 1. 10. dupa care PRC. De la tastatura numerica se va introduce parola (maxim
8 cifre) dupa carea se apasa tasta TOTAL. Pentru programarea parolei urmatorilor operatori se apasa tasta %+
dupa care de la tastatura numerica se va introduce parola si apoi se apasa TOTAL.
1.3 Programarea antetului bonului client
Se apasa tasta X pana ce afisajul indica: 6. 1. 1. 32. apoi tasta SBTL. Afisajul va indica: 1. 32. Se introduce
primul rand al antetului folosind tastele numerice si corespondenta acestora cu literle alfabetului latin, descrisa in
manualul casei de marcat (pag11-12), sub forma a patru pagini selectabile cu ajutorul tastelor Dep1, Dep2, Dep3,
Dep4. Dupa aceea se apasa tasta TOTAL, afisajul revenind in forma initiala. Pentru introducerea urmatorului rand
se mai apasa tasta %+, afisajul indicand:6. 2. 1. 32.
Atentie! Odata realizata operatia de fiscalizare antetul este inscris in memoria fiscala si nu mai poate fi
modificat.
1.4 Programarea datei si orei
Se apasa tasta X pana ce afisajul indica: 7. 1. 1. 2. Data si ora se vor introduce in ordinea: ziua, luna, an, ora,
minut, dupa fiacare apasandu-se tasta TOTAL. Pentru salvarea datelor se apasa tasta PLC urmata de tasta 0.

Pentru a parasi modul de programare al memoriei operative se apasa tasta OFF.
Procedura programare cod.PP-008
Pag.2/2

Copyright Magister Software S.R.L., Bucureti, Romnia
Tel/Fax: 021.322.88.11 Tel: 0788.455.441 0788.455.442 0788.455.444 0722.414.753
suport@magister.ro info@magister.ro www.magister.ro www.smartcash.ro www.smartpos.ro
Distribuirea neautorizata a acestui document in afara retelei de distribuitori Magister Software este interzisa!
2. Programarea memoriei fiscale
Atentie! Aceste operatii sunt accesibile numai personalului de service autorizat.
Programarea memoriei fiscale se face prin apasarea tastei OFF dupa care tasta 4, numai dupa ce s-a efectuat
raportul de golire(raportul Z). Afisajul va indica: 1-2-3 4. Selectarea acestui mod de programare se face prin
apasarea tastei 2 dupa care se introduce parola 30 urmata de tasta TOTAL. Afisajul va indica:1. 1. 1. 10.
2.1 Programarea seriei fiscale (cifre)
Se introduce seria fiscala de la tastatura numerica (ex. 0140123456) dupa care se apasa tasta TOTAL. Se
tipareste folosind tasta PY. Daca a fost introdusa corect se apasa tasta PLC si apoi 0 pentru a fi introdusa in
memoria fiscala, altfel se repeta operatia. Atentie! Odata ce a fost inscrisa in memoria fiscala nu mai poate fi
modificata chiar daca operatia de fiscalizare nu a fost incheiata.
2.2 Programarea seriei fiscale (litere)
Se apasa tasta X pana ce afisajul indica: 2. 1. 1. 2. Se introduc cele doua litere folosind tastele numerice si
corespondenta acestora cu literle alfabetului latin(ex. pentru a introduce MB se apasa: Dep1, 5, Dep2, 7) dupa care
se apasa tasta TOTAL. Se tipareste folosind tasta PY. Daca au fost introduse corect se apsa tasta PLC si apoi 0
pentru a fi introdusa in memoria fiscala, altfel se repeta operatia. Atentie!Odata ce a fost inscrisa in memoria fiscala
nu mai poate fi modificata chiar daca operatia de fiscalizare nu a fost incheiata.
2.3 Programarea codului fiscal
Se apasa tasta X pana ce afisajul indica: 3. 1. 1. 13. Se introduce codul fiscal de la tastatura numerica (ex.
Pentru a introduce codul R14441945 se apasa: Dep3, 6, 1, 4, 4, 4, 1, 9, 4, 5) dupa care se apasa tasta TOTAL. Se
tipareste folosind tasta PY. Daca a fost introdus corect se apasa tasta PLC si apoi 0 pentru a fi introdus in memoria
fiscala, altfel se repeta operatia. Atentie!Odata ce a fost inscris in memoria fiscala nu mai poate fi modificat chiar
daca operatia de fiscalizare nu a fost incheiata.
2.4 Programarea numarului de zecimale
Se apasa tasta X pana ce afisajul indica: 4. 1. 1. 1. apoi de mai multe ori tasta PRC pana ce afisajul indica: 4.
1. 18. 1. se introduce valoarea 0 de la tastatura numerica dupa care se apasa TOTAL.
2.5 Programarea cotelor TVA
Se apasa tasta X de mai multe ori pana ce afisajul indica: 4. 1. 1. 1. Pentru introducerea unei singure taxe se
apasa tasta SBTL dupa care 1 si apoi TOTAL. Se apasa apoi de mai multe ori tasta PRC pana ce afisajul indica: 4.
1. 9. 4 si se introduce valoarea taxei (ex. 19) dupa care se apasa TOTAL.
Pentru a parasi modul de programare al memoriei fiscale se apasa tasta OFF.
3. Trecerea in regim fiscal
Atentie! Aceasta operatie este ireversibila, accesibila numai personalului de service autorizat si se executa
pentru trecerea casei de marcat in regim fiscal!
Aceasta operatie se face prin apasarea tastei OFF dupa care tasta 4, numai dupa ce s-a efectuat raportul de
golire(raportul Z). Afisajul va indica: 1-2-3 4. Selectarea acestui mod de programare se face prin apasarea tastei 3
dupa care se introduce parola 30 urmata de tasta TOTAL. Se comfirma cu tasta 0 dupa care casa de marcat va
emite un bon prin care va anunta ca a trecut in regim fiscal.
4. Efectuarea raportului periodic fiscal
Atentie! Aceasta operatie este accesibila numai personalului de service autorizat.
Raportul periodic fiscal se face prin apasarea tastei OFF dupa care tasta 2. Afisajul va indica: 1-2-3 2. Se
apasa apoi tasta 2 dupa care se introduce parola 30 urmata de tasta TOTAL. Se va introduce de la tastatura
numerica data de inceput a raportlui (sub forma DDMMYY) si se apasa apoi tasta DEP 1 dupa care data de sfarsit
(sub aceeasi forma) urmata de tasta DEP 2. Pentru afisarea raportului se va apasa tasta STL.