Sunteți pe pagina 1din 7

.

S01

FACTURA
Seria: AV / Numar: 5002884559
Data emiterii: 20.06.2013
FURNIZOR: S.C. CEZ Vanzare S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007 CIF: RO21349608
Capital social subscris si varsat: 40053142,64 lei
Adresa: str. BRESTEI, nr. 2, CRAIOVA, jud. Dolj,
CP. 200581
CLIENT: Marin F. MANGIRU

Pagina: 1

COD CLIENT: 91402697


SC CEZ Vanzare SA
2013.06.20 10:56:52 CEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si
iesirilor press.

Dist: 0118
Destinatar: Marin F. MANGIRU
ADRESA DE CORESPONDENTA
Localitatea:SLATINA (OT)
Strada: VLAD TEPES
nr. 78
Judet Olt, cod postal 230096

CIF/CNP : 1780208284364
Nr. Ord. Reg. Comert:
Adresa: Localitatea: SLATINA (OT)
Strada: VLAD TEPES
nr. 78
Judet Olt, cod postal 230096

In functie de metoda de plata disponibila, puteti alege oricare din partenerii nostri: BRD Groupe Societe Generale,
BCR, Banca Transilvania,UniCredit Tiriac Bank,Citi Bank,ING,Banca Centrala Cooperatista Creditcoop, Posta
Romana,Payzone, PayPoint, ENI (Agip). Detalii pe verso "Obligatii de plata".
Cota TVA: 24 %
DENUMIREA SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR FACTURATE
REGULARIZARE PERIOADA 14.03.2013 - 12.06.2013
ESTIMAT PERIOADA 14.03.2013 - 20.05.2013
DIFERENTA DE PLATA PENTRU PERIOADA 14.03.2013 - 12.06.2013
Taxe Radio-TV conf. temei legal
VALOARE REGULARIZARE

Valoare fara TVA (lei)


172,95
-115,77
57,18 --> DETALII PE VERSO
12,00
69,18

ESTIMAT PERIOADA 13.06.2013 - 16.07.2013

53,88

ESTIMAT PERIOADA 17.07.2013 - 19.08.2013

48,60

VALOARE FACTURA FARA TVA


din care valoare baza de calcul TVA
VALOARE TVA
TOTAL FACTURA
TOTAL DE PLATA

171,66
159,66
38,32
209,98
209,98

ATENTIE, INREGISTRATI FACTURI RESTANTE!

PENTRU EFECTUAREA PLATILOR LUNARE VA RUGAM SA UTILIZATI AVIZELE DIN


PAGINA CU OBLIGATIILE DE PLATA.
Intervalul preconizat pentru emiterea urmatoarei facturi (citirea grupului de masura) este 07.09.2013 - 17.09.2013
Contractul de furnizare la Locul de Consum 51569653 expira la data de 11.12.2033

Termenele lunare pana la care trebuie sa va onorati obligatiile de plata sunt prezentate in Avizele de plata. In cazul
in care nu respectati termenele de plata din avize(agreate contractual) se va proceda la deconectarea locului de
consum.Pentru reconectare este necesara achitarea debitelor restante si a tarifelor aferente serviciului de deconectare/reconectare (cuprinse intre 264 si 564 lei).Pentru informatii suplimentare apelati Info Linia CEZ - 0251 929.

DETALII FACTURA

Pagina: 2

Seria: AV / Numar: 5002884559


Cod loc de consum (LC): 51569653

Denumire LC: LOCUINTA

ENERGIE MASURATA
Cod punct de masura (PM): 71484233
Nivel de tensiune PM: JT
Serie contor: 58741
Tip contor: CONTOR ENERLUX-TG; 3X230/400V;5Cod unic: 59401050000197314971484233
80A;CL.2
Specificatie
UM
Const. Index citit Index citit
Cantitate Corectii
Alte
Cantitate
12.06.2013 14.03.2013
PD PM corectii de facturat
Energie
kWh
1
2 622
2 265
357
357
electrica activa
PERIOADA FACTURARE REGULARIZARE
Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT
Denumirea serviciilor sau
UM
a produselor facturate
Energie electrica activa
kWh
Energie electrica activa
kWh
REZERVARE / ABONAMENT
nr.zile
REZERVARE / ABONAMENT
nr.zile
Contributie cogenerare
kWh
Contributie cogenerare
kWh
Acciza necomerciala
MWh
Acciza necomerciala
MWh
Certificate Verzi
MWh
Certificate Verzi
MWh
Total energie regularizare
lei

14.03.2013 - 12.06.2013
Tip tarif: CR
Cantitate
Pret unitar
fara TVA (lei)
357
0,36140
-236
0,36140
91
0,17380
68
0,17380
357
0,02310
-236
0,02310
0,357
4,52230
-0,236
4,52230
0,357
51,12343
-0,236
51,50026

Valoare
fara TVA (lei)
129,02
-85,29
15,82
-11,82
8,25
-5,46
1,61
-1,06
18,25
-12,14
57,18

ENERGIE ESTIMATA
Cod punct de masura (PM): 71484233
Serie contor: 58741
Cod unic: 59401050000197314971484233
Specificatie
UM
Const.
Energie electrica activa

kWh

Energie electrica activa

kWh

Nivel de tensiune PM: JT


Tip contor: CONTOR ENERLUX-TG; 3X230/400V;580A;CL.2
Index
Index estimat
Index citit
Cantitate
estimat
anterior
Estimata
16.07.2013
13.06.2013
2 731
2 622
109
19.08.2013
17.07.2013
2 828
2 731
97

PERIOADA FACTURARE ESTIMAT


Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT
Denumirea serviciilor sau
UM
a produselor facturate
Energie electrica activa
kWh
REZERVARE / ABONAMENT
nr.zile
Contributie cogenerare
kWh
Acciza necomerciala
MWh
Certificate Verzi
MWh
Valoare consum estimat
lei

13.06.2013 - 16.07.2013
Tip tarif: CR
Cantitate
Pret unitar
fara TVA (lei)
109
0,36140
34
0,17380
109
0,02310
0,109
4,52230
0,109
51,12343

PERIOADA FACTURARE ESTIMAT


Nivel de tensiune punct de delimitare (PD): JT
Denumirea serviciilor sau
UM
a produselor facturate
Energie electrica activa
kWh
REZERVARE / ABONAMENT
nr.zile
Contributie cogenerare
kWh
Acciza necomerciala
MWh
Certificate Verzi
MWh
Valoare consum estimat
lei

17.07.2013 - 19.08.2013
Tip tarif: CR
Cantitate
Pret unitar
fara TVA (lei)
97
0,36140
34
0,17380
97
0,02310
0,097
4,52230
0,097
51,12343

Valoare
fara TVA (lei)
39,39
5,91
2,52
0,49
5,57
53,88

Valoare
fara TVA (lei)
35,06
5,91
2,24
0,43
4,96
48,60

TAXE RADIO - TV
TIP TAXE: PERSOANE FIZICE
Denumirea serviciilor sau
a produselor facturate

Perioada

Taxa serviciul public Televiziune01.04.2013 - 30.06.2013

UM
nr.luni

Cant.
3

Pret unitar
fara TVA
(lei)
4,00

Valoare
fara TVA
(lei)
12,00

.
Pagina: 3

Stimate client, obligatiile dumneavoastra de plata sunt:


Ultima plata inregistrata la 28.05.2013
Sold la data 20.06.2013

108,92 lei Va multumim!


244,61 lei

Suma de plata pana la 05.07.2013 este de 117,54 lei


Suma de plata pana la 31.07.2013 este de 66,81 lei
Suma de plata pana la 03.09.2013 este de 60,26 lei

----> Va rugam utilizati "Aviz de plata I"


----> Va rugam utilizati "Aviz de plata II"
----> Va rugam utilizati "Aviz de plata III"

VA RUGAM SA PASTRATI AVIZELE DE PLATA!


PENTRU A PUTEA EFECTUA PLATA LUNARA UTILIZATI AVIZUL DE PLATA CORESPUNZATOR.
Facturat in baza contract numar 3005879403
Temei Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 30,51,52,53,54/2012
Certificate Verzi: Legea 134/2012; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat
CV - www.opcom.ro
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 9,10/2011, 50/2012
Acciza unitara conform Legii 571/2003 cu completarile ulterioare:
Consum necomercial Euro/MWh=1,00, curs de schimb la data de 01.10.2012: 4,52230 lei/Euro
Temei Legal al tarifelor Radio-TV : HG 977/22.08.2003 si 978/22.08.2003

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DE PLATA PANA LA 03.09.2013


Factura numar: 5002884559

AVIZ DE PLATA III

III

perioada 17.07.2013 - 19.08.2013


Cod Client

Nume Client

Data scadenta

Valoare de plata (lei)

91402697

Marin F. MANGIRU

03.09.2013

60,26

914026970020000000030000006026

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DE PLATA PANA LA 31.07.2013


Factura numar: 5002884559

AVIZ DE PLATA II

II

perioada 13.06.2013 - 16.07.2013


Cod Client

Nume Client

Data scadenta

Valoare de plata (lei)

91402697

Marin F. MANGIRU

31.07.2013

66,81

914026970020000000030000006681

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DE PLATA PANA LA 05.07.2013

Factura numar: 5002884559

AVIZ DE PLATA I

Cod Client

Nume Client

Data scadenta

Valoare de plata (lei)

91402697

Marin F. MANGIRU

05.07.2013

117,54

Total de plata curent: 82,91 lei


Total de plata restant: 34,63 lei

data scadenta: 05.07.2013


914026970020000000030000011754

.
.

S-ar putea să vă placă și