Sunteți pe pagina 1din 54

P.F.A.

BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
P ROIE4T NR. 3//20,,
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5 ,94
5U$. SATU ARE4ONSTRU4IE $RU
PROIE4T TE6NI474AIET $E SAR4INI .
$ETALII $E E8E4UTIE

BENEFI4IAR1
UNI4IPIUL SATU ARE
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT+CS+DE

$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A
SI $5 ,94
5U$. SATU ARE
7 4ONSTRU4IE $RU 7
B O R $ E R O U
PIESE S4RISE
1. List de semnturi i Colectiv de elaborare
. !emoriu "eneral
#. Dimensionarea sistemului rutier$breviar de calcul$L%&'() *m
+. Caiet de sarcini , lucrri de drumuri
-. Fazele de e.ecu/ie determinante
). Pro"ram 0entru controlul calit/ii lucrrilor
(. Centralizatorul 1inanciar al obiectelor Formular C#
2. Centralizatorul 1inanciar al cate"oriilor de lucrri Formular C#
'. Lista cu cantit/iile de lucrri terasamente Formular C+
13. Tabel 0entru calculul terasamentelor
11. Tabel 0entru calculul terasamentelor
1. Tabel 0entru calculul terasamentelor
1#. Lista cu cantitatiile de lucrri& sc4imb de teren Formular C+
1+. Lista cu cantit/iile de lucrri su0rastructura 0arte caros. Formular C+
1-. 5ne.a 6r. 1 , calculul su0ra1e/elor 0entru su0ralr"iri
1). Lista cu cantit/iile de lucrri , 0ode/e Tb.713338L%'$13 m Formular C+
1(. Lista cu cantit/iile de lucrri , 0ode/e Tb.72338L%' m Formular C+
12. Lista cu cantit/iile de lucrri , racord.drumul lat .teras. Formular C+
1'. Lista cu cantit/iile de lucrri , racord.drumul lat.su0rastr. Formular C+
3. Lista cu cantit/iile de lucrri , 0ode/e Tb.7)33la drum lat. Formular C+
1. Lista cu cantit/iile de lucrri , amena9are an/uri lat. Formular C+
. Lista cu cantit/iile de lucrri , an/uri lat. zona 0ode/ Formular C+
#. Lista cu cantit/iile de lucrri , racord la D61'5 terasam. Formular C+
+. Tabel 0entru calculul terasamentelor
-. Lista cu cantit/iile de lucrri , racord la D61'5 su0rastr. Formular C+
). Lista cu cantit/iile de lucrri , 0tr. si"uran/a circula/iei Formular C+
(. Lista consumurilor de resurse materiale Formular C)
2. Lista consumurilor cu m:n de lucru Formular C(
'. Lista consumurilor ore de 1unct/onare a utila9elor de constr. Formular C2
#3. Lista consumurilor 0rivind trans0orturile Formular C'
#1. 5vize si acorduri $ certi1icat de urbanism
$ aviz 56;F
#. 5ne.a 6r. 0ode/e la drumul 0rinci0al
##. 5ne.a 6r. # drumuri laterale
#+. 5ne.a 6r. + 0ode/e la drumul laterale EF PROIE4T

Satu !are oct.311 *9:.B!r!:#;a#;< St!=a9

P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT + CS + DE

$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A
SI $5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7
PIESE $ESENATE Scara
3. Plan de incadrare <n zon $
1. Plan "eneral de situa/ie 1:-333
. Plan de situa/ie P1 , P3 1:-33
#. Plan de situa/ie P1' , P## 1:-33
+. Plan de situa/ie P# , P+' 1:-33
-. Plan de situa/ie P+2 , P)' 1:-33
). Plan de situa/ie P)# , P(2 1:-33
(. Pro1il lon"itudinal P 1 , P 3 1:-33&1:-3
2. Pro1il lon"itudinal P1' , P ## 1:-33&1:-3
'. Pro1il lon"itudinal P# , P+' 1:-33&1:-3
13. Pro1il lon"itudinal P+2 , P)+ 1:-33&1:-3
11. Pro1il lon"itudinal P)# , P(2 1:-33&1:-3
1. Pro1ile transversale P 1$P 2 1:133
1#. Pro1ile transversale P '$ P1( 1 :133
1+. Pro1ile transversale P12$ P- 1 :133
1-. Pro1ile transversale P)$P#+ 1 :133
1). Pro1ile transversale P#-$P+ 1 :133
1(. Pro1ile transversale P+#$P-1 1 :133
12. Pro1ile transversale P-$P)3 1 :133
1'. Pro1ile transversale P)1$P)2 1 :133
3. Pro1ile transversale P)'$P() 1 :133
1. Pro1il transversal ti0 1 :-3&1:3
. =an/ tra0ezoidal 0ereat Detalii 1 :-3&1:13
#. Detaliu amena9are canale in zona 0odetelor 1 :3
+. Pode/ dalat >?m3+313&#3@ la racord cu D61'5 1 :-3
-. Detaliu tre0te 0e taluz <n zona 0odetului 1 :-3&1:3
). Plan de situa/ie intersec/ia cu D61'5 1 :-33
(. Pro1ile transversale D61'5 1 :133
2. Pro1ile transversale D61'5 Detalii sistem rutier 1 :133&1:3
EF PROIE4T"
Satu !are& oct. 311 I9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT + CS + DE

$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI
$5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7
LISTA $E SEN?TURI
R!@r!;!9ta9t -!:a-
aut(r*;at @!9tru A* B9 9u&!-!
P.F. BEREGSZASZY TEFAN *9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
..........................................
EF PROIE4T" *9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
..........................................
4OLE4TIC $E ELABORARE
$ru&ur*" in". Aere"szBszC =te1an

L*#ta Du Da9t*tat* EF!)*;!G" in". Darabos Carol
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSatu ar! (Dt. 20,,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT + CS + DE
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI
$5 ,94
5U$. SATU ARE


7 4ONSTRU4IE $RU 7


EORIU GENERAL

$ru& F! (D(-*r! *9tr! $N ,9 A #* $5 ,94 IuF. Satu ar!
4AP.,. $ATE GENERALE
,.,. $!9u&*r!a ('*!Dt*)u-u* F! *9)!#t*+** 1
$ru& F! (D(-*r! B9tr! $N ,9 A #* $5 ,94 IuF. Satu ar!
,.2. A&@-a#a&!9t 1
5uF!+u- Satu ar!" t!r*t(r*u- aF&*9*#trat*) a- &u9*D*@*u-u* Satu
ar!"EFru& )*D*9a- !J!Dutat @ar+*a-G Du raD(rFar! -a $N ,9 A
ESatu ar! . P!t!aG -a K& 22L/20 B9 F*r!D+*a F! N(rF . E#t
@%9M -a raD(rFar!a Du $5 ,94 ESatu ar! . La;ur* . B!rDuG
,.3. T*tu-aru- *9)!#t*+*!* 1
UNI4IPIUL SATU ARE
,.4. B!9!=*D*aru- *9)!#t*+*!*:
UNI4IPIUL SATU ARE
,.2. E-a'(rat(ru- #tuF*u-u* F! =!;a'*-*tat! 1
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN @r*9 *9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
S@!D*a-*tat!a $ru&ur* A* P(Fur*
,.6. N!D!#*tat!a A* (@(rtu9*tat!a -uDrMr** E*9)!#t*+*!* G1
Din re/eaua total de drumuri din re"iune& doar # *m sunt modernizate
>adic (&D din total@. Pe traseele im0ortante >drumuri euro0ene@ s$au e1ectuat s$au
sunt 0e cale de 1inalizare lucrri de reabilitare.
5naliza densit/ii drumurilor& de toate cate"oriile& 0une <n eviden/ di1eren/e
notabile& 0e de o 0arte& <ntre 9ude/ele re"iunii i mai ales <n interiorul 1iecrui 9ude/& iar 0e
de alt 0arte& <ntre Ee"iunea 6ord$Fest >Transilvania de 6ord@ i alte re"iuni <nvecinate
0este "ranit/i. Cele mai mari di1eren/e a0ar <ns com0arativ cu re"iunile din centrul i
vestul Euro0ei.
Tema 0rezen/ei documenta/ii o 0rezint , modernizarea drumului de ocolire <ntre
D6 1'5 si DG 1'+ > drum vicinal e.ecutat 0artial@ 0e teritoriul administrativ al munici0iul
Satu !are& 9ud. Satu !are cu o lun"ime de +'()&33 *m.
6ecesitatea i o0ortunitatea investi/iei este dat de 1a0tul c stadiul 1izic actual al
drumului nu 0ermite o le"tur decent& <ntre drumul national D6 1'5 si drumul national
D6 1'& 0e traseul de ocolire a munici0iului Satu !are 0entru tra1icul de tranzit dins0re
1rontiera cu Hn"aria >Petea@ s0re 9ud/tele !aramures si Sala9.
Prin modernizarea drumului se realizeaz o le"tur modern i 0osibilitatea de
ocolire a munici0iului Satu !are cu tra1icul de tranzit.
!odernizarea acestui drum va avea ca rezultat dezvoltarea re"iunii& creterea
investi/iilor.
5ctivarea celui de al 0atrulea 0ol de atrac/ie 0e zona 1rontierei de vest a
Eom:niei& 0rin desc4iderea tra1icului de mar1 in PCTF Petea la "rani/a cu Hn"aria& a
accentuat dis1unclionalit/ile de9a e.istente 0e re/aua de strzi 0e care se realizeaz
tranzitarea munici0iului Satu !are.
Ee/eaua urban de strzi 0e care se des1oar circula/ia de tranzit este
subdimensionat at:t sub as0ectul ca0acit/ii de a 0relua 1lu.urile de tra1ic c:t i sub
as0ectul ca0acit/ii 0ortante a sistemului rutier >tra1ic actual i de 0ers0ectiv@.
5ceast situa/ie are ca rezultat: a"lomerarea arterelor de circula/ie& creterea
0olurii I z"omot& "aze de esa0ament& vibra/ii@& risi0a de resurse ener"etice& distru"erea
in1rastructurii rutiere <ntr$un ritm care nasc 0robleme a cror rezolvare de0esc
0osibilit/ile 1inanciare& te4nice i or"anizatorice ale autorit/ilor locale ale munici0iului
Satu !are.
5lternativa care conduce la reducerea semni1icativ a e1ectelor ne"ative& este
devierea 0e latura vestic a teritoriului administrative al munici0iului Satu !are a rela/iilor
de tra1ic "enerate de PCTF Petea.
Hna din 0enetra/iile ma9ore ale oraului Satu !are $ D6 1' $ 0reia o 0arte
im0ortant din interesele de de0lasare ale 9ude/elor Satu !are& !aramures& Aistri/a
6sud& Suceava <n rela/ia cu Festul Euro0ei 0rin PCTF Petea >D61'5@.
Pentru aceast rela/ie este 0osibil realizarea unui drum ocolitor 0e teritoriul
administrative al munici0iului 0e traseul o1erit de: drumul de ocolire <ntre D61'5 $ DG1'+
>&'() *m@8 DG 1'+ $ 1&-(+ *m& DG1'+ 5 $ &221 *m si DG1'+C $ #&+) *m 0:n la
intersec/ia cu D61' <n localitatea Aotiz <n lun"ime total de 13&212 *m.
lntensitatea tra1icului ce se 0ro"nozeaza 0entru clasa de tra1ic "reu la
dimensionarea structurii rutiere& <n 0ers0ective se 0ro0une tra1ic &&;6TE6SJ& ceace <l
<ncadreaz <n clasa te4nica ;F 0entru o 0erioada de 0ers0ective de 1- ani.
Promovarea realizrii drumului este necesar 0entru demararea lucrrilor te4nice
necesar 0entru devierea tra1icului "reu din intravilanul munici0iului Satu !are din i <n
direc/ia 0unctului de 1rontiera cu Hn"aria.
Prin realizarea tronsonului de drum <n lun"ime de &'() *m se des1iin/eaz tra1icul
de tranzit mar1 0e strzile Aari/iu& Lcrmioarei& 5urel Flaicu din intravilanul munici0iului
Satu !are.
4AP.2. ANALIZA SITUATIEI E8ISTENTE

Documenta/ia con/ine 0roiectul te4nic&caietul de sarcini i detalii de e.ecu/ie
0entru obiectivele evaluate la 1aza S.F:
K Drum de ocolire <ntre D6 1'5 si DG 1'+ 9ud. Satu !areJ
2. 1. Situaia actual i informaii cu implementarea proiectului
Drumul de ocolire 0roiectat 0entru modernizare <ntre intersec/ia cu drumul na/ional
D6 1'5 Satu !are , Petea la 0ozi/ia *ilometric ?m --$(2 i intersec/ia cu drumul
9ude/ean DG 1'+ >Satu !are , Lazuri , Aercu@ la 0ozi/ia *ilometric ?m #++# are
lun"imea real de '()&#3 m >&'() ?m@.
Traseul drumului se <ntinde de$a lun"ul canalului de desecare i iri"are Lc #2) i
se su0ra0une 0este traseul drumului de e.0loatare De #2-.
Mbiectul 0roiectului <l constituie modernizarea& res0ectiv e.ecutarea unui drum cu
0artea carosabil la dou benzi de circula/ie cu <mbrcminte as1altic.
Nn 0rezent& acest sector de drum este din 0m:nt i este 0racticabil 0entru utila9e
a"ricole <n sezon 1r 0reci0ita/ii.
Su0ra1a/a de rulare a drumului este 0lin de "ro0i i denivelri.
Pentru a satis1ace necesit/ile tra1icului de 0ers0ectiv este necesar realizarea
unui drum de clasa a ;F$a cu dou benzi de circula/ie i <mbrcminte as1altic.
Tronsonul de drum de ocolire de la intersec/ia cu drumul 9ude/ean DG 1'+
continua traseul 0e drumul 9ude/ean DG 1'+ >Satu !are , Lazuri , Aercu@ 0:n la
intersec/ia cu strada Ooronului& traseul su0ra0us cu DG1'+ 5 de la intersec/ia cu DG 1'+
C se su0ra0une traseul 0:n la intersec/ia cu D6 1' >E 21@ <n localitatea Aotiz.

2.2. Analiza situaiei existente
Lun"imea traseului 0roiectat este de &'() *m de la intersec/ia cu D6 1'5 se
su0ra0une cu traseul drumului vicinal 0artial e.ecutat cu 1unda/ia din 0iatr s0art
res0ectiv 0:n la intersec/ia cu DG 1'+ drumul s0re Lazuri.
$ Tronson de &'() *m lun"ime 0e teritoriul administrativ al munici0iul Satu !are cu
<mbrcminte din 0iatr s0art 0e lun"ime de cca 1&33 *m <n stare de"radat cu
ltimea 0r/ii carosabile de )&33 m.
$ Tronsonul e.istent e.ecutat 0:n la nivel de 0iatr s0art se cu0rinde <ntre ?m
3+333&33 , ?m 3+-))&33 0ro0us 0entru re0ro1ilare cu 13 cm 0iatr s0art.
$ Tronsonul e.istent e.ecutat 0ar/ial 0:n la nivel de 0iatr s0art se cu0rinde <ntre
?m 1+333&33 , ?m 1+--3&33 0ro0us 0entru re0ro1ilare cu 3 cm 0iatr s0art.
$ Tronsonul e.istent cu0rins <ntre ?m 3+-)3&33 0:n la ?m 1+333&33 res0ectiv <ntre
?m 1+--3&33 0:n la ?m +'()&33 drum din 0m:nt 0ro0us cu sistem rutier nou
cu "eote.til din cauza terenului.
Evacuarea a0elor meteorice se realizeaz 0rin an/uri e.istente dealun"ul
traseului 0e o 0arte i 0e ambele 0r/i care se 0ro0un a se re0ro1ila.
=an/urile e.istente nu sunt <ntretinute& sunt doar 0ar/ial e.ecutate. Pode/ele
e.istente dealun"ul traseului sunt semicolmatate& <n s0ecial la cele dou ca0ete.
Partea carosabil e.istent nu este adecvat nici ca sistem rutier& nici ca 0ro1ile
0entru un drum de cate"oria a ;F , a necesar 0entru des1urarea circula/iei <n condi/ii
o0time.
Se 0ro0une realizarea sistemului rutier adecvat la tra1ic "reu.
4AP.3. 4ARA4TERISTI4I GEOFIZI4E ALE TERENULUI $IN
APLASAENT
3.1. Sistem rutier determinat prin sondaje
Nn cadrul 0roiectului <ntocmit ini/ial& s$au e.ecutat un nr de ' buc sonda9e 0e baza
cruia s$a <ntocmit studiul "eote4nic din care ) buc/i sonda9e sunt 0e traseul drumului
de ocolire intre D6 1' 5 si DG 1'+& sonda9e cu nr. F#+3(- , F#+323:
Structura sistemului rutier e.istent 0entru tronsoanele *m 3+333&33 ,*m
3+-))&33 8 *m 3+-))&33 , *m 1+333&33 8 *m 1+333&33 , *m 1+--3&33 in
continuare 0ina la *m +'()&33
6atura terenului din 0atul drumului
Date 0rivind nivelul a0ei 1reatice
Faloarea 0resiunii conven/ionale 0entru stratul de 1undare
Nncadrarea seismic a zonei.
Nn urma e.ecutrii sonda9elor au 1ost stabilite urmtoarele straturi de 0m:nt i
structuri e.istente ale sistemului rutier.
F 340/2 7 N9tr! O& 0L000"00 O& 0L324"00
- artur
3&33 , 3&- m 0iatr s0art
3&- , 3&+3 m balast
3&+3 , 1&+3 m ar"il 0r1oas "alben
1&+3 , #&33 m ar"il 0r1oas nisi0oas "alben
F 340/6 7 N9tr! O& 0L324"00 O& 0L266"00
- artur $ 0une
3&33 , 3&- m 0itr s0art
3&- , 3&+3 m balast
3&+3 $ 1&+3 m ar"il 0ra1oas "alben cenuie
1&+3 , #&33 m ar"il "alben$cenuie
#&33 , #&-3 m ar"il 0r1oas nisi0oas
#&-3 , -&33 m ar"il cenuie ru"inie

N9tr! O& 0L266"00 O& ,L000"00
3&33 , 3&(3 m sol ve"etal amestec cu ble"ar
3&(3 , 1&+3 m ar"il 0r1oas "alben cenuie
1&+3 , #&33 m ar"il "alben$cenuie
#&33 , #&-3 m ar"il 0r1oas nisi0oas
#&-3 , -&33 m ar"il cenuie ru"inie
F 340// 7 N9tr! O& ,L000"00 O& ,L230"00
- 0une& drum de 0m:nt
3&33 , 3&#3 m 0itr s0art 13 cm 0e 3 cm balast
3&#3 , 1&13 m ar"il cenuie$ru"inie
1&13 , &33 m ar"il 0r1oas "alben$cenuie
F 340/0 7 N9tr! O& ,L230"00 O& ,L9,6"00
- 0une& drum de 0m:nt
3&33 , 3&13 m um0lutur
3&13 , 1&#3 m ar"il cenuie$ru"inie
1&#3 , &33 m ar"il 0r1oas "alben$cenuie
F 340/9 7 N9tr! O& ,L9,6"00 O& 2L4/,"00
- 0une& drum de 0m:nt
3&33 , 3&3 m um0lutur
3&3 , 3&#3 m sol ve"etal
3&#3 , 1&#3 m ar"il ru"inie
1&#3 , &33 m ar"il 0r1oas "alben$cenuie

F 34000 7 N9tr! O& 2L4/,"00 O& 2L9/6"30
- 0une& de0ozit "unoi& drum de 0m:nt
3&33 , 3&+3 m sol ve"etal
3&+3 , 1&13 m ar"il ru"inie cenuie
1&13 , &33 m ar"il 0r1oas "alben$cenuie

6ivelul a0elor 1reatice a 1ost interce0tat la ,#&33 m <n 1ora9ele F #+3(- i F #+3().
La restul 1ora9elor nu a 1ost interce0tat.
Princi0alele valori "eote4nice a 1orma/iunilor din 0atul drumului sunt:
a) pentru argil b) pentru argil prfoas
;.
0
% #2&) D ;.
0
% #3& D
;.
c
% 3&() ;.
c
% 3&23
% 1-P % 12P
c % #3 ?0a c % #3 ?0a
E.
$#
% 2.333 ?0a E.
$#
% 2.333 ?Pa
$ con1orm normativ P 133$'1: con1orm ST5S 11133I1$'#
$ coe1icient de seismicitate ?
s
% 3&1
$ 0erioada de col/ T
c
% 3&( sec& rezult:nd <ncadrarea <n zona seismic de calcul
KEJ
$ terenul de 1undare di1eren/iat 0e tronsoane: ar"il& ar"il 0r1oas& 0ra1 nisi0os&
nisi0 ar"ilos.
$ modulul de de1orma/ie E
$#
% -333 $ 2333 ?0a.
$ nivelul a0elor 1reatice a 1ost interce0tat la ad:ncimea de $#&3 si $+&3 m.
Con1orm normativului 0rivind 0rinci0iile& e.i"en/ele i metodele cercetrii
"eote4nice a terenului de 1undare&indicativ 6P 3(+I33+ am0lasamentul se
incadreaz ast1el:
a.@ din 0unct de vedere al riscului "eote4nic con1. tab.A#
$ condi/ii de teren terenuri bune 0uncte
$ a0a subteran 1r e0uismente 1 0unct
$ clasi1icarea construc/iei du0 cate". de im0ortan/ normal # 0uncte
$ vecint/i 1r riscuri 1 0unct
Total: ( 0uncte
b.@ din 0unct de vedere al cate"oriei "eote4nice& con1. tab. A# din 6P 3(+I33+
$ cate"oria "eote4nic 1
RIS4 GEOTE6NI4 RE$US

4AP.4. 4ATEGORIA $E IPORTANT?

Construc/ie de im0ortant normal din 0unct de vedere al calit/ii
Cate"oria de im0ortant KCJ
Proiectul te4nic va 1i veri1icat la e.i"entele veri1icatorului: 5+8A8D
4AP.2. SITUATIA PROIE4TATA

La intocmirea 0roiectului s$a avut in vedere le"isla/ia in vi"oare <n domeniu :
Mrdonan/a Ouvernului nr.+#I1''( 0rivind re"imul drumurilor&
Mrdinul nr.+-I1''2 al !.T. 0entru a0robarea 6ormelor te4nice 0rivind
0roiectarea&construirea i modernizarea drumurilor
Mrdinul nr +)I1''2 al !.T. 0entru a0robarea 6ormelor te4nice 0rivind stabilirea
clasei te4nice a drumurilor 0ublice
ST5S '33$2' 0rivind l/imea drumurilor
ST5S 1(3'I181(3'I81(3'I# 0rivind ac/iunea 1enomenului de <n"4e/$ dez"4e/ <n
com0le.ul rutier
ST5S 13(')I1813(')I , (' construc/ii ane.e 0entru colectarea i evacuarea
a0elor
ST5S 1-'2I1 $2' <ncadrarea <mbrcmin/ilor la lucrri de construc/ii noi i
modernizri de drumuri
SE ))$33 a"re"ate naturale de balastier i alte standarde <n vi"oare
7 4at!:(r*a =u9D+*(9a-M a Fru&u-u*
a.@ din 0unct de vedere al destina/iei : $ drum 0ublic in a1ara localit/ii
b.@ din 0unct de vedere al circula/iei : $ drum destinat circula/iei 0ublice
c.@ din 0unct de vedere 1unc/ional i administrativ teritorial :$ drum de ocolire&
de <nteres 9ude/ean
7 4-a#a t!P9*DM a Fru&u-u* @u'-*D 1 Clasa te4nic ;F
7 I9t!9#*tat!a tra=*Du-u* @r(:9(;at 1 TE5F;C ;6TE6S
$ C*t!;a F! @r(*!Dtar! )3 *mI4 , <n cazuri e.ce0/ionale>curbe@ -3 *mI4
7 Nu&Mru- '!9;*-(r F! D*rDu-a+*! 1
7 LM+*&!a &*9*&M a @-at=(r&!*1 2&33 m& am0riza drumului 1#&33 Q1'&33 m
7 LM+*&!a @Mr+** Dar(#a'*-! 1 )&33 m
7 LM+*&!a '!9;** F! D*rDu-a+*!1 #&33 m
7 LM+*&!a '!9;** F! B9DaFrar! 1 . 3&- m
7 LM+*&!a aD(#ta&!9t!-(r1 . 1&33 m inclusiv banda de <ncadrare.
$ Pode/ele e.istente e.ecutate in anul 332 se 0ro0un 0entru 1inalizare&restul
0ode/elor e.istente se 0ro0un 0entru lr"ire& consolidare sau <nlocuire <n
1unc/ie de starea te4nic.

Drumul 0roiectat are ori"inea la intersec/ia drumului de ocolire cu D6 1'5 >*m
--+(33@ i urmrete <n "eneral traseul drumului vicinal e.istent din 0m:nt 0:n la
intersec/ia cu drumul 9ude/ean nr. 1'+ Satu !are , Lazuri la *m #+ + #
Lun"imea drumului 0roiectat 0e acest transon este de '() m.
Drumul 0ro0us va avea 0arte carosabil de )&33 m l/ime cu <mbrcminte
as1altic.
2.,. Tra#!u- *9 @-a9

Traseul drumului de ocolire s$a stabilit 0e traseul e.istent al drumului vicinal cu
racordare din drumul na/ional D6 1'5 la 0ozi/ia *ilometric ?m --+(2 0este terenul
arabil 0arcelele cu nr. to0o (#'I)I18 (#'I(I18 (#'I#+I1 0e o lun"ime de +33&33 ml
res0ectiv 0arcelele cu nr. to0o #'#I1I1 si #'#II1 .;n continuare 0entru tronsonul cu0rins
<ntre ?m 1+-33&33 i ?m +'(#&33 s$au intocmit 1ormalit/ile 0entru e.0ro0riere la
di1eren/ele de su0ra1e/e 1a/ de am0riza drumului de e.0loatare >vicinal@ e.istent.
E.ecu/ia drumului de ocolire a 1ost abandonat <n anul 332$33' realiznd
1unda/ia din 0iatr s0art 0e balast 0e tronsonul ?m 3+333&33 la ?m 3+--)&33 de 3$-
cm "rosime 0iatr s0art 0e intrea"a l/ime res0ectiv de 13$1- cm "rosime 0e tronsonul
cu0rins <ntre ?m 1+333&33 la ?m 1++')&33 su0er1icial 0e o l/ime medie de #&33$#&-3 m
Pe acest tronson s$au e.ecutat 0ode/ele situate la racordarea cu drumul na/ional
D6 1'5 >0ode/e dalate A%1&33 m8L%1&33 m8L%1-&33 m si 1#&33 m@ ne1inisate& 0ode/ul
tubular la ?m 3++3'&-3 >traversare canal desecare$ iri"are@ Tb 71333 L%11&23 m
ne1inisat si 0ode/ul Tb 7233 L%'&33 m situat la ?m 3+-))&33 ne1inisat& res0ectiv dou
0ode/e la drumurile laterale din zona.
Traseul drumului de ocolire du0 traversarea canalului de desecare ,iri"are Lc #2)
urmez traseul drumului de e.0loatare 0e lan" canalul de desecare& este alctuit dintr$o
succesiune de aliniamente i curbe >1- buc@ amana9ate cores0unztor cu su0ralr"iri&
convertiri i su0ra<nal/ri.
2.2. Pr(=*-u- -(9:*tuF*9a-
Traseul drumului <n 0lan vertical se va realiza <n rambleu la -3$(3 cm 1a/ de nivelul
terenului natural. 5v:nd <n vedere relie1ul din zona care 0rezint di1eren/e de nivel de cca
1&33 m 1a/ de nivelul drumului na/ional D6 1'5 res0ectiv 1a/ de nivelul drumului
9ude/ean DG 1'+& <n 0ro1il lon"itudinal s<nt 0revzute declivit/i de 1&)D la 1&-3D <n
zona racordrii la drumurile 0rinci0ale res0ectiv declivit/i de 1&2D la 3&3(D <n
continuarea traseului.
2.3. Pr(=*-u- tra9#)!r#a- t*@ #* #*#t!&u- rut*!r
Pro1ilul transversal ti0 al drumului 0rinci0al are urmtoarele elemente "eometrice:
$ 0artea carosabil )&33 m
$ benzile de <ncadrare . 3&- m
$ 0anta transversal a 0r/ii carosabile este de &-D
$ acostamentele au l/imea de 1&33 m din care 3&- m benziile de <ncadrare
cu sistem rutier identic cu cel al 0r/ii carosabile i 3&(- m din 0iatr s0art
de 1- cm "rosime cu tratament bituminos la su0ra1a/a 0e un sub strat din
balast de 13 cm "rosime
$ 0anta transversal a acostamentelor se va realiza la #&- Q +&3D
$ 0lat1orma este de 2&33 m l/ime& in zona 0ode/elor de '&33 m
Sistemul rutier ado0tat <n con1ormitate cu dimensionare este un sistem rutier
neri"id 0e 1unda/ie din 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire 0entru tra1ic "reu.
Din calculul de dimensionare a sistemului rutier i <n urma veri1icrii acesteia la
1enomenul de <n"4e/ , dez"4e/ a rezultat urmtorul sistem rutier:
$ru&u- @r(*!Dtat
Sistem rutier 0e 1unda/ia e.istent O& 0L000"00 . O&
0L266"00
$ - cm Aa 1) beton as1altic
$ ) cm A5D - binder de criblur
$ ( cm 5A mi.tur dens
$ 13 cm re0ro1ilare cu 0iatr s0art 0este <m0ietruirea e.istenta cu <m0anare
i <nnoroire
$ - cm 1unda/ie din 0iatr s0art e.istent
$ 3cm balast com0actat e.istent
$$$$$$$$$$$$$$$
/3 D& :r(#*&! t(ta-M
Sistem rutier nou O& 0L266"00 . O& 2L9/6"00
$ - cm A5 1) beton as1altic
$ ) cm A5D - binder de criblur
$ ( cm 5A mi.tur dens
$ #3 cm 1unda/ie din 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire <n dou straturi
$ - cm balast com0actat
$ "eote.til 1#3 "Im0
$$$$$$$$$$$$$$$$
/3 D& :r(#*&! t(ta-M
5vnd <n vedere natura terenului de 1undare& teren cu de9ec/ii din urma cur/irii
canalului de desecare$ iri"are Lc #2) 0e tronsonul cu0rins <ntre ?m 3+-+&33 la ?m
3+''&-3 res0ectiv <n zona racordrii la drumul 9ude/ean DG 1'+ <ntre ?m +)12&33 la
?m +'-#&33 se 0ro0une realizarea unui sc4imb de teren 0e adncimea de )3$23 cm
sau c:t este necesar.
2.4. $ru&ur* -at!ra-!
Pentru a evita aducerea noroiului 0e 0artea carosabil a drumului 0rinci0al&
drumurile laterale se amena9eaz 0e o lun"ime de 1-&33 m de la mar"inea <mbrcmin/ii
as1altice la drumul 0rinci0al cu structura rutier
$ + cm beton as1altic A5 1)
$ - cm binder A5D -
$ 13 cm 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire
$ 1- cm 0iatr s0art 1r <m0nare i <nnoroire
$ 1- cm balast com0actat
$$$$$$$$$$$$$$$$
49 D& :r(#*&! t(ta-M
Por/iunea de 1-&33 m lun"ime <m0ietruit la drumurile laterale se realizeaz:
$ 3 cm 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire
$ 3 cm balast com0actat
$$$$$$$$$$$$$$$$
40 D& :r(#*&! t(ta-M
Drumurile laterale au l/imea 0r/ii carosabile de +&33 m
La racordarea drumurilor laterale la drumul 0rinci0al s$au 0revzut 0ode/e
tubulare cu diametrul de 7)33 mm si lun"imea de 2&33 m
5costamentele se vor realiza 0e total lun"imea drumului:
$ 1- cm 0iatr s0art cu tratament bituminos dublu
$ 13 cm balast
2.2. E)aDuar!a a@!-(r &!t!(r*D!
Evacuarea a0elor meteorice se va realiza 0rin an/uri laterale 0roiectate& dalate&
res0ectiv 0rin an/uri colectoare e.istente re0ro1ilate.
Pe sectorul de drum cu0rins <ntre ?m 3+333&33 i ?m 3+--3&33 res0ectiv ?m
+(33&33 0:n la ?m +'()&#3& s$au 0roiectat an/uri 0entru evacuarea a0elor
meteorice& 0e ambele 0r/i ale drumului. ;n continuare de la ?m 3+--3&33 0:n la ?m
+(33&33 evacuarea a0elor meteorice din zona drumului se va realiza 0e 0artea stn"a a
drumului res0ectiv 0rin canalul de desecare e.istent 0e 0artea drea0ta a drumului.
2.6. P(F!+!
De$a lun"ul traseului s$au 0roiectat 0ode/e 0entru a res0ecta continuitatea
an/urilor i a canalelor de desecare e.istente de$a lun"ul traseului.
La racordarea drumului de ocolire >vicinal@ la drumul na/ional D61'5 s$a e.ecutat
un 0ode/ dalat de 1&33 m desc4idere i L % 1&33 m cu lun"imea de 1-&33 m& res0ectiv de
1#&33 m 0entru traversarea an/ului lateral de$a lun"ul drumului na/ional ?m 3+313&-3
urmeza sa se 1iniseze.
La traversarea drumului de ocolire 0este canalul de desecare Lc #2)& s$a
e.ecutat un 0ode/ tubular cu dou tuburi 1333 de 11&23 m lun"ime cu ca0ete
amena9ate& buc tim0ane de 1-&33 m lun"ime 0ozi/ia ?m 3++3'&-3.
La traversarea an/urilor >canalelor@ de ctre drumul de 0m:nt actual& e.ist
0ode/e dalate i tubulare de"radate& ru0te& <n locul crora s$au 0revzut 0ode/e tubulare
noi cu diametrul 233din care s$a e.ecutat 0odetul la ?m 3+-))&33 du0 cum urmeaz :
- ?m 3+-))&33 >P12@ 0ode/ tubular e.istent 233 L % '&33 m cu ca0ete amena9ate8
- ?m 1+3+(&-3 >P'@ 0ode/ tubular e.istent 233 colmatat se <nlocuiete cu 0ode/
tubular 233 L % '&33 m cu ca0ete amena9ate.
- ?m 1+-#3&33 >P+1@ 0ode/ tubular e.istent 233 colmatat& ru0t se <nlocuiete cu
233 L % '&33 m
- ?m +31#&3 >P-#@ 0ode/ tubular e.istent 233 colmatat& ru0t se <nlocuiete cu
1333 L % '&33 m
- ?m +-1)&13 >P)-@ 0ode/ tubular e.istent 233 colmatat& ru0t se <nlocuiete cu
1333 L % 13&33 m
- La racordarea drumurilor laterale s0re c:m0 0e traseul drumului de ocolire s$au
0revzut 13 buc. 0ode/e tubulare )33 cu L % 2&33 m din care buc 0ode/e tubulare
)33 cu L % 2&33 m sunt e.ecutate buc tubulare &restul 0odetelor urmeaza sa 1ie
e.ecutate 0e traseul drumului
)33 cu L % '&33 m 0odete la drumurile laterale s$au 0revazut 0entru traversarea
santurilor laterale

2./. S!&9a-*;ar! rut*!rM7 *9F*Dat(ar! "&arDaI!
Se vor monta indicatoare rutiere de :
5. avertizare a 0ericolului
1. curb la stn"a
. curb la drea0ta
+. curb dubl
#+. cedeaz trecerea
#). drum cu 0rioritate
#(. s1rit de 0rioritate
)a. de0irea interzisa
)#a. limitare de viteza la curbe
))a&b&c s1ritul restric/iilor
'&'#&'+ direc/iile s0re localit/ile indicate
Se cu0rinde 0rimul marca9 0e drumul 0rinci0al.
2.0. S*:ura9ta D*rDu-at*!*
Para0etele se 0revd 0e sectoare de drum 0ericulos 0entru 0rote9area ve4iculelor
<m0otriva ieirii de 0lat1orma drumului i 0entru "4idarea o0tic a acestora.Para0et
direc/ionar se 0revd de alun"ul rambleelor mai <nalte dec:t 1&-3 m& la 0ode/e i c:te
13 m la ambele ca0ete ale 0ode/elor.
De$ alun"ul an/ului >canal desecare@ cu ad:ncime mai mare dec:t 1&-3 m 1a/ de
nivelul 0r/ii carosabile se 0revd 0ara0e/i direc/ionari <n acostamentul drumului.
4AP.6 . ATERIALE UTILIZATE
La realizarea lucrrilor se vor utiliza numai materiale a"rementate& con1orm
re"lementrilor na/ionale <n vi"oare i le"isla/iei i standardelor na/ionale armonizate cu
le"isla/ia H.E. 5ceste materiale trebuie s 1ie <n concordan/ cu 0revederile Le"ii nr.
13I1''- 0rivind calitatea <n construc/ii i LO nr. ())I1''( 0rivind obli"ativitatea utilizrii
de materiale a"rementate.
4AP./ . ?SURI $E PROTE4IA UN4II
N(r&! F! @r(t!D+*a &u9D** Du DaraDt!r :!9!ra- #@!D*=*D! -uDrMr*-(r F!
Fru&ur*

Semnalizarea 0unctelor de lucru se va e.ecuta con1orm normelor romneti&
o0era/iile de semnalizare i costul acestora cad <n sarcina antr0renorului i vor trebui
cu0rinse <n o1erta.Tronsoanele desc4ise s0re e.ecutare vor 1i obli"atoriu iluminate i
semnalizate cores0unztor indi1erent ca lucrul se des1oar 0e tim0ul no0/ii sau nu.
Devierile de circul/tie se vor semnaliza i amena9a cores0unztor& ob/inerea
autoriz/tilor necesare devierii circula/iei este <n sarcina constructorului.

N(r&! F! @r(t!D+*a &u9D** . D(9=(r& -!:*#-a+*!* B9 )*:(ar!
Constructorul va res0ecta K6ormele de 0rotec/ia munciiJ s0eci1ice lucrrilor de
drumuri.

Nn activitatea s0eci1ic de 0rotec/ia muncii <n lucrrile de drumuri& antre0renorul va
da aten/ie cuvenit urmtoarelor ca0itole :
a@ , obli"a/iile i rs0underile 0ersonalului muncitor8
b@ , mi9loace individuale de 0rotec/ia muncii8
c@ , e.amenul medical al 0ersonalului muncitor i controlul medical 0eriodic8
d@ , instructa9ul de 0rotec/ia muncii8
e@ , or"anizarea antierului8
1@ , <ncrcarea& descrcarea& mani0ularea i de0ozitarea materialelor s0eci1ice
lucrrilor de construc/ii , monta98
"@ , trans0orturi locale8
4@ , dis0ozi/ii "enerale 0rivind normele de 0rotec/ia muncii 0entru e.0loatarea i
<ntre/inera utila9elor& mainilor& instala/iilor i mi9loacelor de trans0ort <n
construc/ii monta98
i@ , e.0loatarea utila9elor& mainilor& instala/iilor i mi9loacelor de trans0ort&
articolele s0eci1ice 0entru lucrri de drum i <n 1unc/ie de dotarea antierului8
9@ , revizia te4nic& <ntre/inerea i re0ararea utila9elor& mainilor& instala/iilor i
mi9loacelor de trans0ort.
De asemenea& constructorul va trebui s aib <n vedere i normele s0eci1ice de
0revenire i stin"ere a incendiilor.
4AP.0 . RE4OAN$?RI
La e.ecu/ie se vor res0ecta cu stricte/e normativele <n vi"oare 0rivind lucrrile de
terasamente.
Partea carosabil& 0lat1orma as1altat inclusiv 1unda/ia din 0iatr s0art se va
e.ecuta 0e tronsoane du0 de1initivarea 0ode/elor 0e tronsonul res0ectiv i realizarea
"radului de con0actare a terasamentelor.
4AP.9 . 4ATEGORIA $E IPORTAN?
Construc/ie de <m0ortan/ normal din 0unct de vedere al calit/ii.Cate"oria de
<m0ortan/ KCJ
INTO4IT
*9:.B!r!:#;a#;< St!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30

Pr(*!Dt 9r. 3//20,,
Fa;a 1 PT L $E
Q$RU $E O4OLIRE NNTRE $N ,9A I $5 ,94R
5uF. SATU ARE
7 4ONSTRU4IE $RU 7

BRECIAR $E 4AL4UL
$IENSIONAREA SISTEULUI RUTIER
,. Sta'*-*r!a tra=*Du-u* F! Da-Du- @!9tru
F*&!9#*(9ar!a #*#t!&u-u* rut*!r
-
Cate"oria 1unc/ional , drum de le"atura intre D6 1'5 si
DG 1'+ L%&'() *m 0entru devierea
tra1icului "reu din intravilanul munici0iului
Satu !are >Drum vicinal@
-
Clasa te4nic: $ ;F
-
Perioada de 0ers0ectiv , 1- ani
-
;ntensitatea medie zilnic anual 0ro"nozat:
$ #33$#(33 ve4icule 1iziceI+ ore cu sarcina
util R -tIzi 113 Q 133 ve4iculeIzi
-
Eta0a de 0ro"noz , 3- $3#3
-
Denumirea intensit/ii tra1icului $ ;6TE6S
-
Clasa de tra1ic $ OEEH
-
!odul de de1orma/ie ec4ivalent necesar % )#- $ (#+ da6Icm

2. 4a@aD*tat!a @(rta9tM -a 9*)!-u-u* @atu-u* Fru&u-u*


-
Denumirea 0m:ntului din 0atul drumului& con1orm ST5S 1+#
ntre Km 0+000 0+680,00
$ 5r"il 0r1oas "alben& "alben cenuie
$ ti0ul 0m:ntului , P-
ntre Km 0+680 2+976,30
$ 5r"il cenuie ru"inie& ar"il ru"inie
$ ti0ul 0m:ntului , P-
$ ti0ul climatic ;;
Condi/ii 4idrolo"ice >ST5S 1(3'I@ !ED;MCEE
- Faloarea de calcul a modulului de de1orma/ie 0entru 0m:ntul de 1unda/ie
E
d0
% -333 *0a >-3 da6Icm

@ <n con1ormitate cu avizul "eote4nic.


Sistemul rutier se ado0t 0entru sistemul rutier 0ro0us in documenta/ia ini/ial din
care s$a e.ecutat 1unda/ia din 0iatr s0art <n "rosime de - Q 13 cm 0e tronsonoane de
?m 3+333 Q ?m 3+-)3 res0ectiv ?m 1+333 Q ?m 1+-33
3.G $*&!9#*(9ar!a #*#t!&u-u* rut*!r 7 9(u
4
1
% - cm $ beton as1altic <n strat de uzur E
1
% 233 da6Icm

% ) cm $ beton as1altic <n strat de le"tur E

% )33 da6Icm

4
#
% ( cm $ mi.tur dens E
#
% 33 da6Icm

4
+
% 1- cm $ 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire E
+
% 1133 da6Icm

4
-
% 1- cm $ 0iatr s0art 1r <m0nare i <nnoroire E
-
% 233 da6Icm

4
)
% - cm $ balast E
)
% -33 da6Icm

(# cm
$ ar"il 0r1oas "alben& ar"il cenuie E
t
% 23 da6Icm

0entru teren neomo"en E


t
% )- da6Icm

E
ec4
.
nec.
% )(3 Q )23 da6Icm

E
t
)-&33 4
)
-
aG SSSS % SSSS % 3&1#3 SSSS % SSSS % 3&(#-
E
)
-33 D #+
E
)ec4
SSSS % 3&#+1 E
)ec4
% 3&#+1 . -33 % 1(3&-3 da6Icm

E
)
E
)ec4
1(3&-3 4
-
1-
'G SSSS % SSSS % 3&1# SSSS % SSSS % 3&++1
E
-
233 D #+
E
-ec4
SSSS % 3&#+1 E
-ec4
% 3&#+1 . 233 % (&23 da6Icm

E
-
E
-ec4
(&23 4
+
1-
DG SSSS % SSSS % 3&+2 SSSS % SSSS % 3&++1
E
+
1133 D #+
E
+ec4
SSSS % 3&#23 E
+ec4
% 3&#23 . 1133 % +12 da6Icm

E
+
E
+ec4
+12&33 4
#
(
FG SSSS % SSSS % 3&1'3 SSSS % SSSS % 3&3)
E
#
33 D #+
E
#ec4
SSSS % 3&+ E
#ec4
% 3&+ . 33 % -#&+ da6Icm

E
#
E
#ec4
-#&+ 4

)
!G SSSS % SSSS % 3&3- SSSS % SSSS % 3&1()
E

)33 D #+
E
ec4
SSSS % 3&-3 E
ec4
% 3&-3 . )33 % )-3&33 da6Icm

E
ec4
)-3&33 4
1
-
=G SSSS % SSSS % 3&# SSSS % SSSS % 3&1+(
E
1
233 D #+

E
1ec4
SSSS % 3&(3 E
1ec4
% 3&(3 . 233 % (-)&33 da6Icm

T (#+
E
1
valoare ma.ima 0entru tra1ic "reu

4.G C!r*=*Dar!a #*#t!&u-u* rut*!r -a B9:P!+ . F!;:P!+
4
1
% - cm $ beton as1altic A5 1) <n strat de uzur C
t1
% 3&-3 4
e1
% &- cm
4

% ) cm $ beton as1altic A5D - <n strat de le"tur C


t
% 3&)3 4
e
% #&) cm
4
#
% ( cm $ mi.tur dens 5A C
t#
% 3&-3 4
e#
% #&- cm
4
+
% 1- cm $ 0iatr s0art cu <m0nare i <nnoroire C
t+
% 3&(- 4
e+
% 11&- cm
4
-
% 1- cm $ 0iatr s0art 1r <m0nare i <nnoroire C
t-
% 3&(- 4
e-
% 11&- cm
4
)
% - cm $ balast C
t)
% 3&'3 4
e)
% &-3 cm
SSSSSS SSSSSS
Lst % (# cm Le % -+&)3 cm
a.@ Caracteristicile terenului din 0atul drumului
$ ar"il 0r1oas "alben&ar"il cenuie$ru"inie
$ nivelul a0elor 1reatice $#&33m8 $&33m
b.@ Sensibilitatea la <n"4e/ a 0am:ntului de 1unda/ie
Tabel 1$ ST5S 1(3'I ti0ul 0m:ntului P.- 1oarte sensibil
c.@ Condi/ii 4idrolo"ice KmediocreJ
4
a1
%#&3 m 4
cr
% #&3 m
$ evacuarea a0elor 0rin an/uri laterale
d.@ 5d:ncimea de <n"4e/ a 0m:ntului de 1unda/ie
Ti0 climatic ;;
I
#I#3
med.
% )1+ sistem rutier neri"id
6umrul curbei din dia"rama 1i".1 , curba (
5d:ncimea de <n"4e/ a 0m:ntului de 1unda/ie $ U % ' cm
L
st
, "rosimea sistemului rutier alctuit din straturi de materiale rezistente
la <n"4e/ a sistemului rutier % (# cm

L
e
, "rosimea ec4ivalent de calcul a sistemului rutier % -+&)3 cm
U % L
st
$ L
e
% (# $ -+&)3 % 12&+3 cm
U
cr
, ad:ncimea de <n"4e/ al com0le.ului rutier
U
cr
% U + U % ' + 12&+3 % 113&+3 cm
L
e
-+&)3
? % SSSS % SSSS % 3&+'- V 3&-3
U
cr
113&+3

Tabelul # condi/ia KeJ L
st
V U
cr
V 6
a1
ST5S 1(3'I$'3
Con1orm tabel + "radul de asi"urare la 0atrunderea <n"4e/ului ? % 3&-3
0entru sistem rutier cu straturi bituminoase cu "rosime total 1- cm 1r strat
stabilizat cu lian/i& veri1icarea rezisten/ei la <n"4e/ $ dez"4e/ nu este necesar.
NNTO4IT"
*9:. B!r!:#;>#;< t.
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30

Pr(*!Dt 9r. 3//20,,
Fa;a 1 PT L4SL $E
Q$RU $E O4OLIRE NNTRE $N ,9A I $5 ,94R
5uF. SATU ARE
7 4ONSTRU4IE $RU 7
CAIET DE SARCINI
LU4R?RI $E $RUURI
$OENIU $E APLI4ARE
Prezentul caiet de sarcini se a0lic la e.ecutarea lucrrilor de in1rastructur i
su0rastructur 0entru:
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9A SI $5,94 5U$. SATU ARE

A. LU4R?RI $E TERASAENTE
Art. , 7 PI46ETA5UL LU4R?RILOR
1.1. Pe 0lanurile to0o"ra1ice 0use la dis0ozi/ie de ctre bene1iciar& sunt eviden/ia/i
0ic4e/ii materializa/i 0e teren cu /rui.
1.. Pozi/ia 0ic4e/ilor se va identi1ica de ctre to0o"ra1 la 0redarea am0lasamentului.
1.#. Pic4e/ii metalici im0lanta/i sunt <n acelai tim0 i re0eri de nivel.
1.+. Nnaintea <nce0erii lucrrilor de terasamente& 5ntre0renorul& 0e c4eltuiala sa& trece la
restabilirea i com0letarea 0ic4eta9ului.
1.-. Pic4e/ii im0lanta/i <n cadrul 0ic4eta9ului com0lementar vor 1i le"a/i& <n 0lan i <n 0ro1il
<n lun"& de aceiai re0eri ca i 0ic4e/ii din 0ic4eta9ul ini/ial.
1.). 5ntre0renorul este rs0unztor de buna conservare a tututor 0ic4e/ilor i re0erilor i
are obli"a/ia de a$i restabili sau de a$i ream0lasa dac este necesar.
1.(. Nn caz de nevoie& scoaterea lor <n a1ara am0rizei lucrrilor este e1ectuat de ctre
5ntre0renor& 0e c4eltuiala i rs0underea sa& dar numai cu a0robarea scris a
Aene1iciarului& cu noti1icare cu cel 0u/in + ore <n devans. Cu ocazia e1ecturii
0ic4eta9ului vor 1i identi1icate i toate instala/iile subterane i aeriene& a1late <n
am0riza lucrrilor <n vederea mutrii sau 0rote9rii acestora.
Art. 2 7 LU4R?RI PREG?TITOARE
.1. Nnainte de <nce0erea lucrrilor de terasamente se e.ecut urmtoarele lucrri
0re"titoare <n limita 0ros0ectului drumului.
.. Des1acerea sistemului rutier e.istent al 0r/ii carosabile.
.#. !aterialele 0rovenite din demolare vor 1i str:nse cu "ri9& se0arat <mbrcmintea
as1altic& i se0arat& amestecul de 0iatr s0art& 0iatr brut i balast& 1r al
contamina cu 0m:nt.
.+. !aterialele str:nse cu "ri9 vor 1i trans0ortate la locul indicat de Aene1iciar 0entru a
1i reutilizate sau <n "roa0a 0ublic cea mai a0ro0iat& trans0ortul 1iind <n sarcina
5ntre0renorului.
.-. Toate "olurile vor 1i um0lute cu 0m:nt bun 0entru um0lutur& con1orm 0revederilor
ST5S 1+# i com0actate 0entru a ob/ine "radul de com0actare de 133D la
ad:ncime -3 cm sub 0atul drumului.
.). 5ntre0renorul nu va trece la e.ecu/ia terasamentelor <nainte ca Aene1iciarul s
constate i s acce0te e.ecu/ia lucrrilor 0re"titoare enumerate <n 0rezentul
ca0itol.
5ceast acce0tare trebuie s 1ie <n mod obli"atoriu men/ionat <n re"istrul
de antier.
E8E4UTAREA TERASAENTELOR
Art. 3 7 P?SNTURI PENTRU TERASAENTE
#.1. Cate"oriile i ti0urile de 0m:nturi& clasi1icate con1orm ST5S 1+# care se 0ot
<nt:lni la e.ecutarea terasamentelor din 0atul drumului ><n debleu@ con1orm studiului
"eote4nic.
$ Pm:nturi coezive: um0lutur de 0m:nt nisi0os& anor"anice&
cu com0resibilitate i um1lare liber reduse&
sensibilitate mi9locie la <n"4e/ $ dez"4e/
$ Simbol +a
$ ;ndice de 0lasticitate ;
0
0entru 1rac/iunea 3&- mm < 13
$ Hm1lare liber H
l
D < +3
$ Calitatea materialului 0entru terasamente W!ediocrJ
Pm:nturi coezive: 0ra1 nisi0os& anor"anice cu com0resibilitate mi9locie i
um1lare liber reduse sau medii& 1oarte sensibile la
<n"4e/ $ dez"4e/
$ Simbol +b
$ ;ndice de 0lasticitate ;.
0
0entru 1rac/iunea sub 3&- mm < #-
$ Hm1lare liber H
l
D < (3
$ Calitatea materialului 0entru terasamente : W!ediocrJ
#.. 6u se vor utiliza la lucrrile ocazionale de um0lutur 0m:nturi or"anice& m:luri&
nmoluri& turba i 0m:nturile ve"etale& 0m:nturile cu consisten/ redus >;
c
<
3&(- D@ 0recum i 0m:nturile cu con/inut mai mare de - D de sruri solubile <n
a0. 6u se vor introduce <n um0luturi bul"ri de 0m:nt <n"4e/at sau cu con/inut de
materii or"anice <n 0utre1ac/ie >brazde& 1runzi& rdcini& cren"i& etc.@.
4. CERIFI4AREA 4ALIT?II P?SNTURILOR
+.1. Feri1icarea calit/ii 0m:ntului const <n determinarea 0rinci0alelor caracteristici ale
acestuia:
$ Oranulozitate $ ST5S 1'1#I-$2-
$ Limita de 0lasticitate $ ST5S 1'1#I+$2)
$ Densitate uscat ma.im$ ST5S 1'1#I#$() C:te o <ncercare 0entru
$ Coe1icient de neuni1ormitate $ ST5S (#3$2' 1iecare ti0 de 0m:nt
$ Caracteristici de com0actare $ ST5S 1'1#I1#$2# utilizat
$ Hm1lare liber $ ST5S 1'1#I1$22
$ Sensibilitate la <n"4e/ $ dez"4e/ $ ST5S 1(3'I#$'3 $ M <ncercare la
1iecare -3 ml de strad
$ Hmiditate $ ST5S 1'1#I1$2 $ zilnic sau la 1iecare -33 m
#
+.. Laboratorul 5ntre0renorului va avea un re"istru cu rezultatele tuturor determinrilor
de laborator$
Art. 2 7 APA $E 4OPA4TARE
-.1. 50a necesar com0actrii nu trebuie s 1ie murdar i nu trebuie s con/in materii
or"anice <n sus0ensii.
-.. Eventuala adu"are a unor 0roduse destinate s 1aciliteze com0actarea nu se va
1ace dec:t cu a0robarea Aene1iciarului& a0robare care va 0reciza i modalit/ile de
utilizare.
Art. 6 7 I4AREA P?SNTULUI
).1. E.cedentul de s0tur va 1i trans0ortat <n de0ozite de1initive.
).. Trans0ortul 0m:ntului se va 1ace 0e baza unui 0lan <ntocmit de 5ntre0renor
WTabelul de micare a 0m:ntuluiJ care de1inete <n s0a/iu micrile i localizarea
1inal a 1iecrei cantit/i izolate de 0m:nt din debleu.
).#. El /ine cont i de 0unctele de trecere obli"atorii ale itinerariului de trans0ort.
).+. Nn cazul <n care de0ozitele de 0m:nt nu sunt im0use 0rin 0roiect sau <n caietul de
sarcini s0eciale& ale"erea acestora o va 1ace 5ntre0renorul& cu acordul
bene1iciarului.
).-. Aene1iciarul se va o0une e.ecutrii de0ozitelor susce0tibile de a <nrut/i as0ectul
<m0re9muirilor i a scur"erii a0elor 1r ca 5ntre0renorul s 0oat 0retinde 0entru
acestea 1onduri su0limentare sau des0"ubiri.
Art. / 7 E8E4UTAREA $EBLEURILOR
(.1. 5ntre0renorul nu va 0utea e.ecuta nici o lucrare <nainte ca modul de 0re"tire a
am0rizelor de debleu& 0recizat de 0rezentul caiet de sarcini i caietul de sarcini
s0eciale >dac e.ist@ s 1i 1ost veri1icat i recunoscut ca satis1ctor de ctre
Aene1iciarul lucrrii.
(.. 5ceste acce0tri trebuie <n mod obli"atoriu s 1ie men/ionate <n re"istrul de antier.
S0turile trebuiesc atacate 1rontal 0e <ntrea"a l/ime.
(.#. 6u se vor crea su0raad:ncimi <n debleu. Nn cazul c:nd <n mod accidental a0ar
asemenea situa/ii se va trece la um0lerea lor& con1orm modalit/ilor 0e care le va
0rescrie Aene1iciarul lucrrii i 0e c4eltuiala 5ntre0renorului.
(.+. Terasamentele se vor e.ecuta 0ro"resiv& asi"ur:ndu$se 0ermanent drenarea i
evacuarea a0elor 0luviale 0entru a 0reveni umezirea 0m:nturilor.
(.-. Nn cazul <n care terenul <nt:lnit la cota 1i.at 0rin 0roiect nu va 0rezenta calit/ile
stabilite i nu este de 0ortan/ 0revzut& se va 0utea 0rescrie realizarea unui strat
de 1orm 0e c4eltuiala Aene1iciarului.
(.). Com0actarea acestui strat de 1orm se va 1ace la "radul de com0actare de 133 D
Proctor 6ormal.
Nn acest caz se va limita 0entru stratul su0erior al debleurilor& "radul de
com0actare la '( D Proctor 6ormal.
(.(. Debleurile <n terenuri moi& a9unse la cot& se vor com0acta 0:n la 133 D Proctor
6ormal& 0e o ad:ncime de #3 cm >con1orm 0revederilor ST5S '1+@.
(.2. 5ntre0renorul va trebui s men/in o 0ant su1icient 0entru scur"ere& la su0ra1a/a
0r/ii e.cavate i s e.ecute <n tim0 util an/uri& ri"ole& lucrri 0rovizorii necesare
evacuarii a0elor <n tim0ul e.cavrii.
Art. 0 7 4ONTROLUL 4OPA4T?RII
2.1. Laboratorul 5ntre0renorului va /ine un re"istru <n care se vor consemna toate
rezultatele 0rivind <ncercarea Proctor de determinarea umidit/ii i a "radului de
com0actare realizat 0e 1iecare sector de strad.
2.. Frecven/a minim a testelor trebuie s 1ie du0 cum urmeaz:
Nncercarea Proctor $ 1Istrad $ sau c:te una 0entru 1iecare ti0 de 0m:nt
Determinarea con/inutului de a0 1 la -3 m 0lat1orm
Determinarea "radului de com0actare # la -3 m 0lat1orm.
2.#. 5ntre0renorul 0oate s cear rece0/ia stratului numai dac toate "radele de
com0actare rezultate din determinri au valori minime sau 0este valorile 0rescrise.
5ceast rece0/ie va trebui& <n mod obli"atoriu& men/ionat <n re"istrul de antier.
Art. 9 7 FINISAREA PLATFOREI
'.1. Stratul su0erior al 0lat1ormei va 1i bine com0actat& nivelat i com0letat res0ect:nd
cotele <n 0ro1il <n lun" i <n 0ro1il transversal& declivit/ile i l/imea 0revzut <n
0roiect.
'.. Oradul de com0actare <n debleuri 0e ad:ncimea de #3 cm sub 0atul drumului va 1i
de 133 D Proctor 6ormal.
'.#. Toleran/ele de nivelare admise 0entru 0lat1orma 1r strat de 1orm $ +I$- cm
sub lata de #&33 m.
'.+. Nn ce 0rivete l/imea 0lat1ormei i cotele de e.ecu/ie abaterile limit sunt:
- la l/imea 0lat1ormei se admit
3&3- m 1a/ de a.
3&13 m 0e <ntrea"a l/ime
- la cotele 0roiectului se admit
3&3- m 1a/ de cotele de nivel ale 0roiectului.
'.-. Dac e.ecu/ia sistemului rutier nu urmeaz imediat du0 terminarea
terasamentelor& 0lat1orma va 1i nivelat transversal& urmrind realizarea unui 0ro1il
aco0eri& <n dou a0e& cu <nclinarea de + D s0re mar"inea acestora.
Art. ,0 7 4ONTROLUL E8E4UIEI LU4R?RILOR
13.1. Controlul calit/ii lucrrilor de terasamente const <n:
10.1.1. Verificarea trasrii axului i ampriei strii i a tutur!r cel!rla"i
reperi #e trasare
5ceast veri1icare se 1ace <nainte de <nce0erea lucrrilor de e.ecu/ie
a terasamentelor& urmrindu$se res0ectarea <ntocmai a 0revederilor
0roiectului.
Toleran/a admisibil 1iind de 3&13 m <n ra0ort cu re0erii 0ic4eta9ului
"eneral.
10.1.2. Verificarea pre$tirii terenului #e fun#a"ie i c!mpactrii
6umrul minim de 0robe& con1orm ST5S '1+& 0entru determinarea
"radului de com0actare este de # <ncercri 0entru 1iecare 333 m


su0ra1e/e com0actate& re0artizate st:n"a a.& drea0ta.
5ceste 0uncte vor 1i la cel 0u/in 1 m de la mar"inea 0lat1ormei&
situate 0e o lun"ime de ma.im -3 m.
Feri1icarea "radului de com0actare se 1ace 0rin com0ararea
densit/ii <n stare uscat a acestor 0robe cu densitatea <n stare
uscat ma.im stabilit 0rin <ncercarea Proctor& ST5S 1'1#I1#.
Nn cazul c:nd valorile ob/inute la veri1icri nu sunt cores0unztoare&
celor 0revzute se va dis0une 1ie continuarea com0actrii& 1ie
scari1icarea i recom0actarea stratului res0ectiv.
6u se va trece la e.ecu/ia stratului urmtor dec:t numai du0
ob/inerea "radului de com0actare 0rescris& com0actarea ulterioar a
stratului ne mai 1iind 0osibil.
Uonele insu1icient com0actate 0ot 1i identi1icate uor cu
0enetrometrul sau cu de1lectometrul cu 0:r"4ie.
10.1.3. Verificarea calit"ii i strii pm%ntului utiliat
&n patul #rumului
Feri1icarea calit/ii 0m:ntului const <n determinarea 0rinci0alelor
caracteristici ale 0m:ntului& con1orm 5rt. +.1.
10.1.'. (!ntr!lul caracteristicil!r patului #rumului
Controlul caracteristicilor 0atului drumului se 1ace du0 terminarea
e.ecu/iei terasamentelor i const <n veri1icarea cotelor realizate i
determinarea de1ormabilit/ii cu a9utorul de1lectometrului cu 0:r"4ie
la nivelului 0atului drumului.
Toleran/ele de nivelment im0use 0entru nivelarea 0atului su0ort sunt
3&3- m 1a/ de 0revederile 0roiectului.
Feri1icrile de nivelment se vor 1ace 0e 0ro1iluri transversale.
De1ormabilitatea 0atului drumului se va stabili 0rin msurtori cu
de1lectometrul cu 0:r"4ie.
Con1orm 6ormativului CD #1& ca0acitatea 0ortant necesar la
nivelul 0atului drumului se consider realizat dac& de1orma/ia
elastic& cores0unztoare sub sarcina osiei etalon de 11- *6& are
valori mai mari dec:t cele admisibile& indicate mai 9os& <n cel mult
13 D din numrul 0unctelor msurate
6isi0 0r1os& nisi0 ar"ilos #-3 1I133 mm
Pra1 nisi0os& 0ra1 ar"ilos nisi0os&
0ra1 ar"ilos& 0ra1 +33 1I133 mm
5r"il 0r1oas& ar"il nisi0oas&
ar"il 0r1oas nisi0oas& ar"il +-3 1I133 mm
C:nd msurarea de1orma/iei elastice& cu de1lectometrul cu 0:r"4ie& nu este
0osibil& 5ntre0renorul va 0utea 1olosi i alte metode standardizate sau a"rementate&
acce0tate de in"iner.
Nn cazul utilizrii metodei de determinare a de1orma/iei liniare 0revzut <n ST5S
'1+I+& 1recven/a <ncercrilor va 1i de # <ncercri 0e 1iecare sec/iune de drum de ma.im
-3 m lun"ime.
RE4EPIA LU4R?RII
Lucrrile de terasamente vor 1i su0use unor rece0/ii 0e 0arcursul e.ecu/iei >rece0/ii
0e 1aze de e.ecu/ie@ unei rece0/ii 0reliminare i unei rece0/ii 1inale.
Art. ,, RE4EPIA PE FAZE $E E8E4UIE
11.1 Nn cadrul rece0/iei 0e 1aze determinante >de lucrri ascunse@ se e1ectueaz con1orm
Ee"ulamentului 0rivind controlul de stat al calit/ii <n construc/ii& a0robat cu LO
(I'+ i con1orm Procedurii 0rivind controlul statului <n 1azele de e.ecu/ie
determinante elaborat de !LP5T i 0ublicat <n Auletinul Construc/iilor volumul
+I1'') i se va veri1ica dac 0artea de lucrri ce se rece0/ioneaz s$a e.ecutat
con1orm 0roiectului i atest condi/iile im0use de normativele te4nice <n vi"oare i
de 0rezentul caiet de sarcini.
11. Nn urma veri1icrilor se <nc4eie 0roces verbal de rece0/ie 0e 1aze& <n care se
con1irm 0osibilitatea trecerii e.ecu/iei la 1aza imediat urmtoare.
11.# Eece0/ia 0e 1aze se va 1ace <n mod obli"atoriu la urmtoarele momente ale lucrrii:
- trasarea i 0ic4etarea lucrrii
- com0actarea terenului de 1undare
- <n cazul s0turilor& la cota 1inal a s0turii.
11.+ Eece0/ia 0e 1aze se e1ectueaz de ctre WAene1iciarJ i 5ntre0renor& iar documentul
ce se <nc4eie ca urmare a rece0/iei va 0urta semnturi.
11.- Ee"istrul de 0rocese verbale de lucrri ascunse se va 0une la dis0ozi/ia or"anelor
de control& c:t i a comisiei de rece0/ie 0reliminar sau 1inal.
11.) La terminarea lucrrilor de terasamente sau a unei 0r/i din acesta se va 0roceda la
e1ectuarea rece0/iei 0reliminare a lucrrilor& veri1ic:ndu$se:
- concordan/a lucrrilor cu 0revederile 0rezentului caiet de sarcini i a 0roiectului
de e.ecu/ie
- natura 0m:ntului din cor0ul drumului.
11.( Lucrrile nu se vor rece0/iona dac:
- nu sunt realizate cotele i dimensiunile 0revzute <n 0roiect
- nu este realizat "radul de com0actare la nivelul 0atului drumului >atestat de
0rocesul verbal de rece0/ie 0e 1az@
- nu s$au res0ectat 0antele transversale i su0ra1a/area 0lat1ormei
- lucrrile de scur"erea a0elor sunt necores0unztoare
- se observ 1enomene de instabilitate& <nce0uturi de cr0turi <n cor0ul
terasamentelor
- nu se asi"ur ca0acitatea 0ortant la nivelul 0atului drumului.
De1ec/iunile se vor consemna <n 0rocesul verbal <nc4eiat <n care se va stabili i
modul i termenele de remediere.
Art. ,2 7 RE4EPIA PRELIINAR? LA TERINAREA LU4R?RILOR
Eece0/ia 0reliminar se 1ace la terminarea lucrrilor& 0entru <ntrea"a lucrare&
con1orm Ee"ulamentului de rece0/ie a lucrrilor de construc/ii i instala/ii a1erente
acestora& a0robat cu LO (#.
Art. ,3 7 RE4EPIA FINAL?
La rece0/ia 1inal a lucrrii se va consemna modul <n care s$au com0ortat
terasamentele& <n 0erioada de "aran/ie a <ntre"ii lucrri& <n condi/iile res0ectrii
0revederilor Ee"ulamentului a0robat cu LO (#.
B. LU4R?RI $E SUPRASTRU4TUR?
B.,. FUN$AIE $E BALAST
Art. , 7 OBIE4T I $OENIU $E APLI4ARE
Prezentul caiet de sarcini con/ine s0eci1ica/iile te4nice 0rivind e.ecu/ia i rece0/ia
stratului de 1unda/ie din balast din sistemul rutier .
El cu0rinde condi/iile te4nice care trebuie s 1ie <nde0linite de materialele de
construc/ie 1olosite& 0revzute <n SE )) i de stratul de 1unda/ie realizat con1orm ST5S
)+33.
Art. 2 7 PRECE$ERI GENERALE
.1. Stratul de 1unda/ie din balast se realizeaz la "rosimea stabilit <n 0roiect.
.. 5ntre0renorul va asi"ura 0rin laboratoarele sale sau 0rin colaborare cu un laborator
autorizat e1ectuarea tuturor <ncercrilor i determinrilor rezultate din a0licarea
0rezentului caiet de sarcini.
.#. 5ntre0renorul este obli"at s e1ectueze& la cererea Aene1iciarului& veri1icri
su0limentare 1a/ de 0revederile 0rezentului caiet de sarcini.
.+. Nn cazul <n care se vor constata abateri de la 0rezentul caiet de sarcini& Aene1iciarul
va dis0une <ntreru0erea e.ecu/iei lucrrilor i luarea msurilor ce se im0un.
Art. 3 7 AGREATE NATURALE
#.1. Pentru e.ecu/ia stratului de 1unda/ie se va utiliza balast& cu "ranula ma.im de )#
mm.
#.. Aalastul trebuie s 0rovin din roci stabile& nealterabile la aer& a0 sau <n"4e/& nu
trebuie s con/in cor0uri strine vizibile >bul"ri de 0m:nt& crbune& lemn& resturi
ve"etale@ sau elemente alterate.
#.#. Nn con1ormitate cu 0revederile SE )) 0ct. .#.+.& balastul 1olosit <n stratul de
1unda/ie& trebuie s <nde0lineasc urmtoarele caracteristici calitative.
4ARA4TERISTI4I 4ON$III $E
A$ISIBILITATE
FUN$AII RUTIERE
ETO$E $E
CERIFI4ARE
SMET 3 $ )# mm
Con/inut de 1rac/iuni D ST5S 1'1#I-
Sub 3&3 mm ma.. #
ST5S +)3)
Sub 3& mm # $ 12
3 $ 1 mm + $ #2
3 $ + mm 1) $ -(
3 $ 2 mm - $ (3
3 $ 1) mm #( $ 2
3 $ - mm -3 $ '3
3 $ -3 mm 23 $ '2
3 $ )# mm 133
Oranulozitate continu
Coe1icient de neuni1ormitate
>H
n
@ minim
1-
Ec4ivalent de nisi0 >E6@ minim #3
ST5S (#3 Hzura cu maina ti0 Los
5n"eles L5 D ma..
-3
#.+. 5v:nd <n vedere com0ozi/ia "ranulometric a balastului din zona Satu
!are& care se <ncadreaz <n "eneral <n ti0ul - i ) >balast nisi0os@& condi/iile limit
admise a com0ozi/iei "ranulometrice sunt cele cores0unztoare balastului ti0 -.
T*@
'a-a#t
4(&@(;*+*a :ra9u-(&!tr*DM
1rac/iuni sub 3& mm
D
1rac/iuni 3$2 mm
D
1rac/iuni )$)# mm
D
- .... 1- -- .... )- - ..... -
#.-. 6u se admite 0unerea <n o0er a balastului ti0 ) cu urmtoarea com0ozi/ie
"ranulometric
T*@
'a-a#t
4(&@(;*+*a :ra9u-(&!tr*DM
1rac/iuni sub 3& mm
D
1rac/iuni 3$2 mm
D
1rac/iuni )$)# mm
D
ti0 ) .... 12 )- .... (- ..... 3
#.). 50rovizionarea balastului la locul de 0unere <n o0er se va 1ace numai du0
e1ectuarea testelor de laborator com0lete& 0entru a veri1ica dac a"re"atele din
de0ozite <nde0linesc cerin/ele 0rezentului caiet de sarcini i du0 a0robarea
;6O;6EEHLH;.
#.(. Nn cazul <n care la veri1icarea calit/ii balastului& "ranulozitatea acestuia nu
cores0unde 0revederilor de la art. #.#& #.+& aceasta se corecteaz cu sorturile
"ranulometrice de1icitare 0entru <nde0linirea condi/iilor calitative 0revzute.
Art. 4 7 APA
50a necesar com0actrii stratului de balast 0oate s 0rovin din re/eaua 0ublic
sau din alte surse& dar <n acest din urm caz nu trebuie s con/in nici un 1el de 0articule
<n sus0ensie.
Art. 2 7 4ONTROLUL 4ALIT?II BALASTULUI NNAINTE $E
REALIZAREA STRATULUI $E FUN$AIE
-.1. Controlul calit/ii se 1ace de ctre 5ntre0renor 0rin laboratorul su& <n con1ormitate
cu 0revederile demai 9os.
$ E.aminarea datelor <nscrise <n $ la 1iecare lot a0rovizionat& la
certi1icatul de calitate a0rovizionare
$ Determinarea "ranulometric& $ o 0rob la 1iecare lot a0rovizionat
Ec4ivalentul de nisi0 de -33 tone& la a0rovizionare
Coe1icient de neuni1ormitate con1.ST5S +)3)8 ST5S (#3
$ Hmiditate $ o 0rob 0e sc4imb de <nce0erea
lucrrilor i la sc4imbarea
cauzat de condi/ii meteorolo"ice
la locul de 0unere <n o0er& con1.
ST5S +)3)
$ Eezisten/ la uzur cu maina $ o 0rob la 1iecare lot a0rovizionat
ti0 Los an"eles >L5@ 0entru 1iecare surs& la 1iecare
-.333 tone& a0rovizionare& con1.
ST5S (#3.
-.. Pentru certi1icarea calit/ii balastului 1urnizorul va 0rezenta la livrare o declara/ie de
con1ormitate 0e baza rezultatelor determinrilor 0eriodice i 0e lot e1ectuate&
consemnate <n ra0oarte de <ncercri.
Art. 6 7 4ARA4TERISTI4ILE OPTIE $E 4OPA4TARE
Caracteristicile o0time de com0actare ale balastului se stabilesc de ctre un
laborator de s0ecialitate acreditat <nainte de <nce0erea lucrrilor de e.ecu/ie.
Prin <ncercarea Proctor modi1icat& con1orm ST5S 1'1#I1# se stabilete:
d.
u ma.
. P.! % "reutatea volumic <n stare uscat& ma.im e.0rimat <n
"Icm
#
& din domeniul WumedJ al curbei Proctor
X
o0t.
P.! % umiditatea o0tim de com0actare& e.0rimat <n D
Art. / 7 4ARA4TERISTI4ILE EFE4TICE $E 4OPA4TARE
(.1. Caracteristicile e1ective de com0actare se determin de laboratorul antierului 0e
0robe 0relevate din lucrare& i anume:
d.
u.c.1
% densitatea <n stare uscat& e1ectiv& e.0rimat <n "Icm
#
X.
e.1
% umidtatea e1ectiv de com0actare& e.0rimat <n D <n vederea
stabilirii "radului de com0actare
"
c
d.
u.c.1

".c % $$$$$$$$$$$$$$$$$ . 133
d.
u ma.
. P.!
(.. La e.ecu/ia stratului de 1unda/ie se va urmri realizarea "radului de com0actare din
tabelul de mai 9os:
Cate"oria
strzii
Oradul de com0actare al balastului
Nn '-D din 0unctele de
msurare
Nn toate 0unctele de
msurare
;;; min. 133 D min. '2 D
Art. 0 7 E8PERIENTAREA PUNERII NN OPER? A BALASTULUI
2.1. La e.ecu/ia stratului de 1unda/ie din balast& se va trece numai du0 rece0/ionarea
lucrrilor de terasamente& <n con1ormitate cu 0revederile caietului de sarcini 0entru
realizarea acestor lucrri.
2.. Nnainte de <nce0erea lucrrilor& 5ntre0renorul este obli"at s e1ectueze o
e.0erimentare 0e un tronson de 0rob <n lun"ime de minimum #3 m i o l/ime de
cel 0u/in #&+3 m >dublul l/imii utila9ului de com0actare@.
2.#. Com0actarea de 0rob 0e tronsonul e.0erimentral se va 1ace <n 0rezen/a
;n"inerului& e1ectu:nd controlul com0actrii 0rin <ncercri de laborator& stabilite de
comun acord i e1ectuate de un laborator de s0ecialitate.
Nn cazul <n care "radul de com0actare 0revzut nu 0oate 1i ob/inut&
5ntre0renorul va trebui s realizeze o nou <ncercare& du0 modi1icarea
"rosimii stratului sau a utila9ului de com0actare 1olosit.
5ceste <ncercri au dre0t sco0 stabilirea 0arametrilor com0actrii i anume:
- "rosimea ma.im a stratului de balast 0us <n o0er
- condi/iile de com0actare >veri1icarea e1icacit/ii utila9elor de com0actare i
intensitate de com0actare a utila9ului@
;ntensitatea de com0actare YIs
Y % volumul de balast 0us <n o0er& <n unitatea de tim0 >or& zi& sc4imb@ e.0rimat
<n mc
S % su0ra1a/a com0actat <n intervalul de tim0 dat& e.0rimat <n m

Nn cazul 1olosirii de utila9e de acelai ti0& <n tandem& su0ra1e/ele com0actate de


1iecare utila9 se cumuleaz.
2.+ Partea din tronsonul e.0erimental e.ecutat cu cele mai bune rezultate& va servi ca
sector de re1erin/ 0entru restul lucrrii. Caracteristicile ob/inute 0e acest tronson se
vor consemna <n re"istrul de antier& 0entru a servi la urmrirea calit/ii lucrrilor ce
se vor e.ecuta.
Art. 9 7 PUNEREA NN OPER? A BALASTULUI
'.1. Pe terasamentul rece0/ionat se aterne i se niveleaz balastul cu auto"rederul sau
buldozerul cu res0ectarea caracteristicilor "eometrice stabilite anterior& <n 1unc/ie de
"rosimea 0revzut <n 0roiect. 5ternerea i nivelarea se 1ace la ablon& cu
res0ectarea l/imilor i 0antelor 0revzute <n 0roiect.
'.. Com0actarea stratului de 1unda/ie din balast se 1ace cu atelierul de com0actare
stabilit 0e tronsonul e.0erimental& res0ect:ndu$se com0onen/a atelierului& viteza
utila9elor de com0actare& te4nolo"ia i intensitatea YIS de com0actare.
'.#. Cantitatea necesar de a0 0entru asi"urarea umidit/ii o0time de com0actare se
stabilete de laboratorul de antier& /in:nd seama de umiditatea a"re"atului i se
adau" 0rin stro0ire. Stro0irea va 1i uni1orm evit:ndu$se su0raumezirea local.
'.+. Denivelrile care se 0roduc <n tim0ul com0actrii stratului de 1unda/ie& sau care
rm:n du0 com0actare& se corecteaz cu material de a0ort i se recom0acteaz.
Su0ra1e/ele cu denivelri mai mari de + cm se com0leteaz& se reniveleaz i a0oi
se com0acteaz din nou.
'.-. Este interzis 1olosirea balastului <n"4e/at.
'.). Este interzis aternerea balastului 0e 0atul aco0erit cu un strat de z0ad sau cu
0o9"4i/ de "4ea/.
Art. ,0 7 G6I$ ORIENTATIC PENTRU E8E4UTAREA
STRATULUI $E FUN$AIE
13.1. 5cest WOL;DJ nu este obli"atoriu& el este 0rezentat 0entru a veni <n s0ri9inul
W5ntre0renoruluiJ la stabilirea te4nolo"iei de e.ecu/ie.
13.. Descrcarea balastului la locul de 0unere <n o0er se va 1ace 0rin basculare& de
0re1erin/ din mers.
13.#. Nm0rtierea i nivelarea balastului se 1ace cu auto"rederul sau buldozerul.
13.+. Se determin umiditatea balastului aternut& <nainte de com0actare& <n minimum #
0uncte la -3 m band sau 1333 m

su0ra1a/ i se com0ar valoarea ob/inut cu


valoarea umidit/ii o0time de com0actare stabilit <n laborator.
13.-. Hmiditatea balastului determinat <nainte de com0actare trebuie s 1ie e"al cu X.
o0t
1. Hmidit/i mai mici conduc la com0actare di1icil datorit siturii balastului <n
a0ro0ierea umidit/ii critice iar la umidit/i mai mari materialul devine instabil& 1iind
de asemenea "reu de com0actat.
13.). Com0actarea cu a9utorul com0actoarelor cu 0neuri se recomand 0entru balasturile
cu ec4ivalent de nisi0 #3 $ +3 D iar com0actoarele vibratoare 0entru balasturile cu
ec4ivalent de nisi0 de min. +3 D.
13.(. Com0actarea se <nce0e de la mar"ine <n sensul lun"imii aternute& avans:nd
0ro"resiv ctre a.ul drumului& 0rin treceri succesive.
F:iile succesive trebuie s se su0ra0un 0e minimum 3 cm.
13.2. Nn cazul com0actrii 0rin vibrare& 0entru asi"urarea calit/ii su0ra1a/a stratului
com0actat <n condi/iile 0revzute de ST5S )+33& sunt necesare la 1inal ... + treceri
1r vibrare& eventual 0recedate de o uoar umezire a stratului >cca. - l a0Im

@.
13.'. Nn cazul com0actrii 0rin com0rimare& este necesar ca 0rima trecere s se
e1ectueze la viteze care s nu de0easc &3 ... &- ?mI4& iar urmtoarele treceri
s 1ie e1ectuate la viteze de 2 ... 1 ?mI4.
13.13. Nn cazul com0actrii 0rin vibrare& viteza de de0lasare se recomand s se situeze
<ntre ... + ?mI4.
13.11. Com0actarea se consider terminat dac la determinarea "radului de com0actare
se ob/in cel 0u/in valorile minime 0rescrise 0entru aceasta.
Art. ,, 7 4ONTROLUL 4ALIT?II 4OPA4T?RII BALASTULUI
11.1 Nn tim0ul e.ecu/iei stratului de 1unda/ie din balast se vor 1ace& 0entru veri1icarea
com0actrii& <ncercrile i determinrile artate mai 9os:
a@ Nncercarea Proctor modi1icat ST5S 1'1#I1#
b@ Determinarea umidit/ii de com0actare i corela/ia umidit/ii $ Wzilnic& dar
cel 0u/in un test la 1iecare -3 m band de circula/ieJ $ ST5S +)3)
c@ Determinarea "rosimii stratului com0actat $ Wminim # 0robe la o su0ra1a/
de 333 m0 de strat.
d@ Feri1icarea realizrii intensit/ii de com0actare YIS WzilnicJ.
e@ Determinarea "radului de com0actare 0rin determinarea "reut/ii
volumice <n stare uscat $ Wzilnic <n minim # 0uncte 0entru su0ra1e/e
< .333 m0 i minim - 0uncte 0entru su0ra1e/e > .333 m0 de stratJ
ST5S 1'1#I1-8 ST5S 1.22.
1@ Determinarea ca0acit/ii 0ortante la nivelul su0erior al stratului de 1undare
$ W<n c:te trei 0uncte situate <n 0ro1iluri transversale la distan/e de ma..
3 m unul de altul 0entru 1iecare band cu l/ime mai mare de (&- m.
Firele mar"inale de msurare vor 1i la 1&33 m de mar"inea 0r/ii carosabile.
11. Nn ce 0rivete ca0acitatea 0ortant la nivelul su0erior al stratului de balast& aceasta
se determin 0rin msurtori cu de1lectometrul cu 0:r"4ie& con1orm 6ormativ CD #1
$ 33.
11.# Laboratorul 5ntre0renorului va /ine urmtoarele eviden/e 0rivind calitatea stratului
e.ecutat:
- com0ozi/ia "ranulometric a balastului utilizat
- caracteristicile o0time de com0actare& ob/inute 0rin metoda Proctor modi1icat
>umiditate o0tim& densitate ma.im uscat@
- caracteristicile e1ective ale stratului e.ecutat >umiditate& densitate& ca0acitate
0ortant@.
Art. ,2 7 4ON$III TE6NI4E" REGULI I ETO$E $E CERIFI4ARE
,2., 7 E-!&!9t! :!(&!tr*D!
1.1.1 Orosimea stratului de 1unda/ie din balast este cea din 0roiect.
5baterea limit la "rosime 0oate 1i de ma.imum 3 mm.
Feri1icarea "rosimii se 1ace cu a9utorul unei ti9e metalice "radate& cu care
se str0un"e stratul& la 1iecare 33 m de strat e.ecutat.
Orosimea stratului de 1unda/ie este media msurtorilor ob/inute 0e 1iecare
sector de strad 0rezentat rece0/iei.
1.1. L/imea stratului de 1unda/ie din balast este 0revzut <n 0roiect.
5baterile limit la l/ime 0ot 1i - cm.
Feri1icarea l/imii e.ecutate se va 1ace <n dre0tul 0ro1ilelor transversale ale
0roiectului.
1.1.# Panta transversal a 1unda/iei din balast este cea a <mbrcmin/ii sub care se
e.ecut& 0revzut <n 0roiect. Denivelrile admisibile sunt cu 3&- cm di1erite de
cele admisibile 0entru <mbrcmintea res0ectiv i se msoar la 1iecare m
distan/.
1.1.+ Declivit/ile <n 0ro1il lon"itudinal sunt con1orm 0roiectului.
5baterile limit la cotele 1unda/iei din balast 1a/ de cotele din 0roiect 0ot 1i
de 13 mm.
,2.2 4(9F*+** F! D(&@aDtar!
1..1 Stratul de 1unda/ie din balast trebuie com0actat 0:n la realizarea urmtoarelor
"rade de com0actare& minime din densitatea <n stare uscat ma.im determinat
0rin <ncercarea Proctor modi1icat con1orm ST5S 1'1#I1#.
Pentru strzile de cate"oria ;;;:
133 D <n cel 0u/in '- D din 0unctele de msurare
'2 D <n cel mult - D din 0unctele de msurare
1.. Ca0acitatea 0ortant la nivelul su0erior al stratului de 1unda/ie se consider
realizat dac valoarea de1le.iunilor msurate nu de0esc valoarea de1le.iunilor
admisibile& 0rezentat mai 9os& con1orm CD$#1$33.
Orosimea stratului de 1unda/ie din balast $ - cm.
Faloarea de1le.iunii admisibile $ ' $ 3&31 mm.
;nter0retarea msurtorilor cu de1lectometrul cu 0:r"4ie ti0 Aen*elmen
e1ectuate <n sco0ul calit/ii e.ecu/iei lucrrilor de 1unda/ii se va 1ace 0rin
e.aminarea modulului de varia/ie la su0ra1a/a stratului de 1unda/ie a valorii
de1le.iunii cores0unztoare ve4iculului etalon >cu sarcina 0e osia din
s0ate de 11- *6@ i a valorii coe1icientului de varia/ie >Cv@.
Hni1ormitatea e.ecu/iei este satis1ctoare dac& la nivelul su0erior al
stratului de 1unda/ie& valoarea coe1icientului de varia/ie este sub #- D.
Art. ,2.3 7 4araDt!r*#t*D*-! #u@ra=!+!* #tratu-u* F! =u9Fa+*!
1.#.1 Feri1icarea denivelrilor su0ra1e/ei 1unda/iei se e1ectueaz cu a9utorul latei de #&33
m lun"ime& ast1el:
- <n 0ro1il lon"itudinal& msurtorile se e1ectueaz <n a.ul 1iecrei banzi de
circula/ie i nu 0ot 1i mai mari de &3 cm
- <n 0ro1il transversal& veri1icarea se e1ectueaz <n dre0tul 0ro1ilelor artate <n
0roiect i nu 0ot 1i mai mari de 1&3 cm
Nn cazul a0ari/iei denivelrilor mai mari dec:t cele 0revzute <n 0rezentul
caiet de sarcini& se va 1ace corectarea su0ra1e/ei 1unda/iei.
RE4EPIA LU4R?RILOR
Art. ,3 7 R!D!@+*a @! =a;M F!t!r&*9a9tM
Eece0/ia 0e 1az determinant& stabilit <n 0roiect& se e1ectueaz con1orm
Ee"ulamentului 0rivind controlul de stat al calit/ii <n construc/ii a0robat cu LO (I'+ i
con1orm Procedurii 0rivind controlul statului <n 1azele de e.ecu/ie determinante& elaborat
de !LP5T i 0ublicat <n Auletinul Construc/iilor volum +I1'')& atunci c:nd toate lucrrile
0revzute <n documenta/ii sunt com0let terminate i toate veri1icrile sunt e1ectuate <n
con1ormitate cu 0revederile 5rt. -& 5rt. 11& 5rt. 1.1& 5rt. 1.& 5rt. 1.#.
Comisia de rece0/ie e.amineaz lucrrile i veri1ic <nde0linirea condi/iilor de
e.ecu/ie i calitative im0use de 0roiect i caietul de sarcini& 0recum i constatrile
consemnate 0e 0arcursul e.ecu/iei de ctre or"anele de control. Nn urma acestei rece0/ii
se <nc4eie WProces verbalJ <n re"istrul de lucrri ascunseJ.
Art. ,4 7 R!D!@+*a @r!-*&*9arM" -a t!r&*9ar!a -uDrMr*-(r
Eece0/ia 0reliminar se 1ace odat cu rece0/ia 0reliminar a <ntre"ii lucrri& con1orm
Ee"ulamentului de rece0/ie a lucrrilor de construc/ii i instala/ii a1erent acestora& a0robat
cu LO (#I'+.
Art. ,2 7 R!D!@+*a =*9a-M
Eece0/ia 1inal va avea loc du0 e.0irarea 0erioadei de "aran/ie 0entru <ntrea"a
lucrare i se va 1ace <n condi/iile 0revederilor Ee"ulamentului a0robat cu LOE (#I'+.
B.2. . FUN$AIA $E PIATR? SPART?
Art. , . Pr!)!F!r* :!9!ra-!
,.,. Pentru e.ecutarea 1unda/iei din 0iatr s0art se utilizeaz urmtoarele
a"re"ate:
$ 0iatr s0art +3$)#8 )#$'3 mm
$ 0iatr s0art >0lit@ 1-$- mm 0entru <m0nare
$ nisi0 3 $ ( mm
,.2. 5"re"atele trebuie s 0rovin din roci stabile& adic nealterabile& la aer& a0
sau <n"4e/. Se interzice 1olosirea a"re"atelor 0rovenite din roci 1elds0atice sau istoase
,.3. 5"re"atele 1olosite <n realizarea stratului de 1unda/ie nu trebuie s con/in
cor0uri strine i trebuie s <nde0lineasc urmtoarele condi/ii de admisibilitate :
Denumirea curent Cantitatea de "ranule ce trec 0rin
ciurul
su0erior in1erior
Piatra necore0unz.
dimensiunilor
D ma..
Savur 3$2 mm 92.....,00 7 7
Piatr s0art 1-$- mm 92.....,00 07,0 ,2
Piatr s0art +3$)#8
)#$'3 mm
90.....,00 07,0 ,2
Cor0uri strine admise &aJ. ,T
Art. 2 . Fu9Fa+*! F*9 @*atrM #@artM =MrM B&@M9ar! A* =MrM B99(r(*r!
2.,. Se aterne 0iatra s0art numai du0 rece0/ia stratului in1erior de balast care <n
0realabil va 1i umezit.
2.2. Piatr s0art mare )# $ '3 mm se aterne i se cilindreaz la uscat <n re0rize.
Cilindrarea se 1ace du0 o 0realabil netezire cu auto"rederul i "rebla& 1r nici un
adaos de alt material& 0:n ce 0ietrele s$au <ncletat i nu mai 9oac sub tal0 <n tim0ul
mersului.
2.3. Se aterne stratul de 0iatr de "ranula/ie +3 $ )# mm& se cilindreaz <n uscat cu
cilindri uori ) $ 13 t1 av:nd "ri9 ca 0iatr s mi se s1r:me.
Se continu a0oi cilindrarea cu cilindri de ma.. 1 t1. Nn tim0ul acestei cilindrri se
e.ecut o uoar stro0ire cu a0.
2.4. Controlul calit/ii lucrrilor:
$ calitatea materialelor 0use <n o0er
$ veri1icarea elementelor "eometrice& l/imi& "rosimi& 0ante.
Art. 3. 7 Fu9Fa+*! F*9 @*atrM #@artM Du B&@M9ar! A* B99(r(*r!
3.,. Pentru e.ecu/ie se utilizeaz :
$ 0iatr s0art sort +3$)3 mm
$ 0iatr s0art >s0lit@ 1-$- mm
$ nisi0 3 $ ( mm
3.2. Piatra s0art se aterne <ntr$un strat uni1orm i se cilindreaz la uscat 0:n
la 1i.are& a0oi se aterne 0litul de <m0nare& <n dou re0rize& se stro0ete cu a0 i se
continu cilindrarea 0:n la <ncletare.
3.3. Cilindrarea se 1ace la <nce0ut cu rulouri com0resoare uoare i a0oi cu
rulouri com0resoare mi9locii. Su0ra1a/a trebuie s 0rezinte la 1iecare re0riz un as0ect de
mozaic cu 0ietre rs0:ndite c:t mai uni1orm.
3.4. Du0 ce o0era/ia de <m0nare s$a terminat se e.ecut o0era/ia de
<nnoroire.
Nnnoroirea se realizeaz 0rin aternerea unui strat de material de a"re"a/ie de
dimensiunea 3 , ( mm.
Primul strat de material de a"re"a/ie va 1i de 1 cm "rosime. Du0 o stro0ire
abundent cu a0& cu a9utorul 0eriilor 0iasava& 0rin 0eriere ener"ic& acest 0rin strat este
introdus <n rosturile dintre 0ietrele stratului alctuit din sortul +3 , )# mm. Nn acest tim0 se
continu cilindrarea cu cilindrii "rei.
Se re0et a0oi de <nc dou ori o0era/ia de <nnoroire.
3.2. Controlul calit/ii lucrrilor
- Calitatea materialelor 0use <n o0er
- Feri1icarea elementelor "eometrice: l/imi& "rosimi& 0ante
- Feri1icarea com0actrii.
B.3 . I8TURI ASFALTI4E PENTRU STRAT $E BAZ? AB 2 / 4
3.,. La 0re0ararea i 0unerea <n o0er a mi.turii as1altice se vor res0ecta
0revederile ST5S ('(3$() , KStraturi de baz din mi.turi bituminoase cilindrate& e.ecutate
la caldJ.
3.2. Oranulozitatea a"re"atelor& con/inutul minim de a"re"ate concasate i limitele
doza9elor sunt cele cores0unztoare ti0ului de mi.tur KCJ , clasa de tra1ic "reu din tabelul
nr. 1 , ST5S ('(3$().
- "ranulozitatea a"re"atelor cu0rinse
<ntre rosturile 3 $ 1) 0:n la 3 , #1 =*:. 3
- con/inut de a"re"ate cu dimensiuni 0este
#&1- mm .................... D din mas 207/2 T
- con/inut ma.im admisibil de a"re"ate cu
dimens.0este #1&- mm .............D din mas ,0 T
- con/inut <n 0r/i 1ine sub
3&3' mm ................D din mas 27,0 T
- con/inut minim de 1iler
.........................D din mas 4T
- con/inut obli"atoriu minim de a"re"ate
concasate ....................D din mas 32T
- ti0ul de bitum ne0ara1inos 0entru drumuri $ 00/,00
- doza9 de bitum la mi.turi cu a"re"ate concasate
...............D din mas 3"4 ... 2"0
3.3. Caracteristicile 1izico$mecanice ale mi.turii bituminoase sunt cele 0revzute <n
tabelul # din ST5S ('(3$().
3.4. Pre0ararea se 1ace <n sta/ie centralizat iar re/eta va 1i de1initivat de
laboratorul sta/iei.
3.2. Nnainte de aternerea mi.turii& stratul su0ort de 1unda/ie trebuie bine cur/at.
Su0ra1a/a stratului su0ort 0e care se aterne stratul de baz trebuie s 1ie uscat.
3.6. 5ternerea se 1ace mecanizat cu re0artizor 1inisor de mi.turi as1altice& iar <n
s0a/ii <n"uste se va e1ectua manual.
3./. !i.tura bituminoas trebuie s aib o tem0eratur de minim 1#3 PC la 0unctul
de lucru.
Se recomand e.ecutarea com0actrii imediat du0 aternere la tem0eraturi de
13 PC.
Locurile inaccesibile rulourilor com0actoare& <n s0ecial <n lun"ul bordurilor& <n 9urul
"urilor de scur"ere sau a camerelor de vizitare& se vor com0acta cu maiurile mecanice.
B.4. NBR?4?INI BITUINOASE 4ILIN$RATE E8E4UTATE
LA 4AL$
Art. ,. . Pr!)!F!r* :!9!ra-!
1.1. Ti0urile de mi.tur as1altice
A5 1) $ mi.tur as1altic - cm
A5D - $ binder de criblur ) cm
1.. Elemente "eometrice
Orosimea <mbrcmin/ii A5 1) % - cm8 A5D - % ) cm.
Pantele <n 0ro1il transversal sunt cele din 0roiectul te4nic.
1.#. 5bateri limit la elemente "eometrice
5baterile limit locale admise <n minus 1a/ de "rosimea 0revzut <n 0roiect 0ot 1i
de 13 D& adic + mm.
5baterile <n 0lus la "rosime nu constituie motiv de res0in"ere a lucrrii.
5baterile limit locale admise la l/imea <mbrcmin/ii 0ot 1i cu0rinse <n intervalul
-3 mm.
5baterile limit admise la 0anta 0ro1ilului transversal 0ot 1i cu0rinse <n intervalul -
mmIm.
La cotele 0ro1ilului lon"itudinal se admite o abtere limit local de 3 mm.
Art. 2. . at!r*a-!-! ut*-*;at!
.1. 5"re"ate naturale
BA ,6 BA$ 22
$ criblur sort. # , 2& 2 , 1) # , 28 2 , 1)8 1) , -
$ nisi0 de concasa9 3 , # 3 , #
$ nisi0 natural 3 , # sau 3 , ( 3 , # sau 3 , (
.. Filer
- Trebuie s cores0und 0revederilor ST5S -#'.
- 6u se admite 1olosirea 1ilerului a"lomerat.
.#. Liant
Aitum ti0 D )3I23.
Nn cazul <n care adezivitatea bitumului 1a/ de a"re"atele naturale este mai mic de
1- D se 1olosete numai bitum aditivat.
Pentru amordri i badi9onri se 1olosete emulsie bituminoas cu ru0ere ra0id
sau bitum tiat.
2.4. 4(&@(;*+*a A* DaraDt!r*#t*D*-! =*;*D(7&!Da9*D! a-!
&*Jtur** a#=a-t*D!
$Limitele 0rocentelor de a"re"ate naturale i 1iler din cantitatea total de a"re"ate:
BA ,6 BA$ 22
$ Filer i 1rac/iuni din nisi0uri sub 3&' mm 2 Z 1 D 1 Z ) D
$ Filer i nisi0 >3&3' Z #&1-@ mm rest 0:n la 133 D
$ Cribluri 0este #&1- mm +- Z (3 D )- Z 23
2.2. Gra9u-(;*tat!a a&!#t!Du-u* F! a:r!:at! 9atura-!
!rimea oc4iului
sau sitei <n mm
Treceri 0rin ciur sau sit
<n D
A5 1) A5D -
- $ '3 Z. 133
1) $ )3 Z 23
2 '3 Z 133 #- Z --
#&1- #3Z -- 3 Z #-
3&)# 12 Z #- 13 Z #3
3& 11 Z - - Z 3
3&3' 2 Z 1 1 Z )
La betoane as1altice !5 SF 1) i A5D - se 1olosete nisi0 de concasa9 sau
amestec de nisi0 de concasa9 cu nisi0 natural din care nisi0ul natural este <n 0ro0or/ie de
ma.. - D iar 0entru A5D - <n 0ro0or/ie de -3 D.
Con/inutul o0tim de liant se stabilete 0rin studii 0reliminare de laborator.
Nn continuare& se dau orientativ& limitele con/inului de bitum:
BA ,6 BA$ 22
Con/inutul de liant din masa mi.turii as1altice D)&- Z (&- +&3 Z -&3
Ea0ortul 1iler , bitum se va <ncrie <ntre limitele 1&1 Z 1&- 3& Z 1&3
Prin 1iler se <n/ele"e 1rac/iunea 1in sub 3&3' mm din amestecul total de a"re"ate i
1iler.
Caracteristicile 1izico$mecanice ale mi.turii as1altice se determin 0e 0rob ti0
!ars4all i 0e cuburi con1ec/ionate din mi.turi as1altice 0re0arate <n laborator 0entru
stabilirea com0ozi/iilor& din 0robe 0relevate de la mala.or sau de la aterne 0e 0arcursul
e.ecu/iei& 0recum i din straturile <mbrcmin/ii "ata e.ecutate.
aracteristici pe cilindrii !ars"all
BA ,6 BA$ 22
Stabilitate >S@ la )3PC min. ?6 )&33 $
;ndice de cur"ere >1@ mm 1&- , +&- $
Ea0ort S>1& ?6Imm 1&- , +&3 $
Densitate a0arent& min. *"Im
#
#33 -3
5bsorb/ie de a0 D vol. Z - # Z )
aracteristici pe cuburi
BA ,6 BA$ 22
$ Eezisten/ la com0resiune la PC& min. 6Imm

#&- $
$ Eezisten/ la com0resiune la -3PC& min. 6Imm

3&( $
$ Eeducerea rezisten/ei la com0resiune la P la
2 zile de 0strare <n a0& ma.. D #3 $
$ Densitate a0arent min. *"Im
#
-3 33
$ 5bsorb/ie de a0 D vol. Z ) # Z 2
2.6. 4(9tr(-u- Da-*tM+** D(&@aDtMr** #tratu-u* F! B&'rMDM&*9t! '*tu&*9(a#M
Com0actarea stratului de <mbrcminte bituminoas se determin 0rin analize de
laborator 0e carote sau 0rin msurtori <n situ.
Condi/iile te4nice 0entru aceste caracteristici sunt urmtoarele :
BA ,6 BA$ 22
$ Densitate a0arent& min. *"Im
#
-3 33
$ 5bsorb/ie de a0 D Z ) # Z 2
$ Oradul de com0actare& min. D ') ')
2./. Su@ra=a+a B&'rMDM&*9+** '*tu&*9(a#!
U9*=(r&*tat!a #u@ra=!+!*
Hni1ormitatea su0ra1e/ei de rulare <n 0ro1il lon"itudinal se veri1ic cu dre0tarul i
0ana.
Denivelrile ma.ime admisibile <n 0ro1il lon"itudinal msurate sub dre0tatul de # m
sunt de ( mm.
Art. 3. . R!D!@+*a -uDrMr*-(r
3.,. Eece0/ia 0reliminar a lucrrilor de ctre bene1iciar se va 1ace la cel 0u/in 1-
zile de la darea <n circula/ie& 0e sectoare com0let e.ecutate.
3.2. Comisia de rece0/ie va e.amina: lucrrile e.ecutate 1a/ de 0revederile
0roiectului& documenta/ia de control <ntocmit <n tim0ul e.ecu/iei& veri1ic:nd totodat 0rin
msurtori 0e teren:
- uni1ormitatea su0ra1e/ei
- res0ectarea 0antei <n 0ro1il transversal
- res0ectarea "rosimii 0revzut <n 0roiect.
Eviden/a tuturor veri1icrilor 1ace 0arte din documenta/ia de control a rece0/iei
0reliminare.
4. RIGOLE" PO$EE
Art. , 7 O'*!Dt A* F(&!9*u F! a@-*Dar!
Prezentul caiet de sarcini se a0lic la realizarea ri"olelor& an/urilor 0entru
evacuarea a0elor meteorice i la realizarea 0ode/elor noi& res0ectiv lr"irea i
consolidarea 0ode/elor e.istente 0e traseu.
Art. 2 7 Pr!)!F!r* :!9!ra-!
.1. 5ntre0renorul este obli"at s asi"ure msurile or"anizatorice i te4nolo"ice
cores0unztoare 0entru res0ectarea 0revederilor 0rezentului caiet de sarcini.
.. 5ntre0renorul va asi"ura 0rin laboratorul su e1ectuarea tuturor <ncercrilor i
determinrilor din a0licarea 0rezentului caiet de sarcini.
ATERIALE PENTRU ORTARE I BETOANE
Art. 3 7 4*&!9tur*
#.1. Cimenturile 0entru montare i betoane vor 1i con1orm 0rescri0/iilor standardelor <n
vi"oare <n Eom:nia.
#.. La 0re0ararea betoanelor i mortarelor se va utiliza unul din urmtoarele ti0uri de
ciment care trebuie s cores0und condi/iilor te4nice de calitate.
- ciment ;;I5 $ S#&-E $ >Pa #-@ $ con1. SEE6 1'($1
- ciment ;+&- $ >P+3@ $ con1. SEE6 1'($1
- ciment L;;I5 $ S#&- $ Lz#- $ con1. SE #311
- ciment CD +3 $ con1. ST5S 133'
- ciment ! #3 $ con1. SEE6 1'( $ 1
#.#. Domeniile de a0licare a acestor ti0uri de ciment 0entru betoane i mortare:
pentru )et!ane
ti0uri de ciment
$ clasa de beton $ C)I(&- >A 133@ Pa #-8 Lz#-
$ clasa de beton $ C2I13 >A 1-3@ Pa #-8 Lz#-8 P+38 CD+3
$ clasa de beton C 1I1- >A 33@ Pa #-8 Lz#-8 P+38 CD+3
$ clasa de beton $ C12I&- >AcE#&-8 A#33@ Pa#-8 P+38 CD+3
pentru m!rtare
$ !ortare de com0letarea rosturilor dintre elemente 0re1abricate
Pa#- I !#3
$ !ortar de zidrie de marca 133 !#3 I Pa #-
#.+. Condi/iile te4nice de rece0/ie& livrare i control ale cimentului trebuie s cores0und
0revederilor standardelor res0ective.
#.-. Durata de de0ozitare a cimentului nu va de0i +- zile de la data livrrii de ctre
0roductor.
Cimenturile care vor 0rezenta rezisten/e mecanice in1erioare limitelor 0rescrise
mrcii res0ective& vor 1i declasate i utilizate cores0unztor.
Cimentul alterat se va evacua& 1iind interzis a 1i utilizat la 0re0ararea
mortarelor sau betoanelor.
Art. 4 7 A:r!:at!
+.1. Pentru 0re0ararea mortarelor i a betoanelor de ciment se 1olosesc:
$ a"re"ate naturale $ nisi0 natural 3 $ #8 # $ ( sau 3 $ ( $
balast 0t. betoane 3 #1
+.. 5"re"atele trebuie s 0rovin din roci stabile nealterabile la aer& a0 sau <n"4e/8 se
interzice 1olosirea a"re"atelor 0rovenite din roci alterate.
+.#. 6isi0ul i 0ietriul utilizat nu va con/ine:
- cor0uri strine& resturi animale sau ve"etale& 0cur& uleiuri& crbune& ar"il <n
buc/i
- 0elicul de ar"il sau alt materiale aderent 0e "ranulele a"re"atelor
- sul1a/i sau sul1uri
Pr/ile levi"abile <n D ma.. D $ nisi0
3&- D $ 0ietri
+.+. Sorturile de a"re"ate trebuie s 1ie caracterizate 0rin "ranulozitate continu& iar
con/inutul <n "ranule care trec& res0ectiv rm:n 0e sitele sau ciururile ce
delimiteaz sortul nu trebuie s de0easc 13D& dimensiunea ma.im a
"ranulelor ce rm:n 0e ciurul su0erior nu trebuie s de0easc 1&- dma..
+.-. Oranulozitatea nisi0ului este dat <n urmtorul tabel:
Sortul de nisi0 Treceri& <n D 0rin sita sau ciurul de:
3& 3&- 1 #&1- (&3
3 $ min.
ma..
$
$
13
-3
+-
2-
'3
133
$
$
$
$
3 $ # min.
ma..
-
#3
$
$
#-
(-
$
$
'3
133
$
$
3 $ ( min.
ma..

1
$
$
3
(3
$
$
-)
2(
133
133
+.). Nn cazul balastului 0entru betoane& "ranulozitatea acestuia trebuie s <nde0lineasc
urmtoarele condi/ii:
balast 3 $ #1 mm
treceri <n D 0rin sita sau ciurul de:
#&1- min. 3
ma.. -3
1) min. --
ma.. 2-
d.ma. min. 23
ma.. 133
+.(. Laboratorul 5ntre0renorului va /ine eviden/a calit/ii a"re"atelor ast1el:
- <ntr$un dosar vor 1i cu0rinse toate certi1icatele de calitate emise de 1urnizor
- <ntr$un re"istru rezultatele determinrilor e1ectuate de laborator
Art. 2 7 A@M
-.1. 50a utilizat la 0re0ararea betoanelor i mortarelor 0oate s 0rovin din re/eaua
0ublic sau din alt surs& care <nde0linete condi/iile te4nice 0revzute <n ST5S
('3.
-.. Nn tim0ul utilizrii 0e antier se va evita ca cu0a s se 0olueze cu deter"en/i& materii
or"anice& uleiuri ve"etale& ar"ile& etc.
A rt. 6 . Tu'ur* @r!=a'r*Dat! F*9 '!t(9 #*&@-u #au Pr!&(
).1. Pentru evacuarea a0elor 0rin an/uri de scur"ere se vor e.ecuta 0ode/e tubulare noi&
res0ectiv se vor reabilita 0ode/ele e.istente la care se vor 1olosi tuburi 0re1abricate din
beton sim0lu cu sec/iune circular cu ce0 i buz la 0ode/e cu )33& res0ectiv se vor
1olosi tuburi 0re1abricate ti0 Premo la 0ode/e cu 233 $ 133.
).. Tuburile trebuie s aib su0ra1a/a interioar cu as0ect de beton nesclivisit.
).#. Tuburile trebuie s 1ie im0ermeabile <nde0linind condi/iile 0revzute <n tabel 0rivind
valoarea medie a 0ierderilor de a0 determinat sub 0resiune. Eezultatele
individuale nu trebuie s di1ere de medii cu mai mult de #3D.
$IAETRUL
NOINAL
$
PIER$EREA $E AP? LA PRESIUNEA $E 2 E62OG
44/ LUNGIE ELA
TUBURI NNTREGIG A8.
44/$2 SUPRAFAA $E
NN4ER4ARE
)33 $ 233 #33 1&-
).+. 5bsorb/ia total de a0 determinat 0e cioburi de tub con1orm ST5S 21)& va 1i de
ma.imum )D.
).-. Eezisten/a la com0resiune 0e "eneratoare 0e tuburi de 0rob av:nd o vec4ime de
2 zile& <ncercate con1orm 0revederilor ST5S 21) trebuie s <nde0lineasc
urmtoarele condi/ii.
Diametre nominale D mm Nncrcare minim P& 6I!
)33 (.333
233 #-.333
).). !ani0ularea i de0ozitarea tuburilor se va 1ace cu aten/ie 1erindu$le de lovituri i
ocuri.
De0ozitarea se 0oate 1ace i 0e vertical& cu condi/ia asi"urrii 0laneit/ii terenului
de de0ozitare.
).(. Fiecare lot de livrare va 1i <nso/it de documentul de certi1icare a calit/ii& <ntocmit
con1orm dis0ozi/iilor le"ale.
4ONTROLUL 4ALIT?II ATERIALELOR
Art. / 7 4(9tr(-u- Da-*tM+** &at!r*a-!-(r
).1. !aterialele 0ro0use de 5ntre0renor sunt su0use <ncercrilor 0reliminare de in1ormare
i <ncercrilor de re/et de1initiv con1orm clauzelor te4nice comune a tuturor lucrrilor
rutiere.
6atura lor i 1recven/a cu care sunt e1ectuate sunt artate <n tabelul urmtor:
at!r*a-u- N9D!rDMr* #au
DaraDt!r*#*t*D* Dar! #!
)!r*=*DM
!t(F!
D(9=(r&
Fr!D)!9+a B9D!rDMr*-(r
N9D!rDar!a F!
*9=(r&ar!
N9D!rDar!a
B9a*9t! F!
ut*-*;ar!
Ciment
E.aminarea datelor
din certi1icatul de
calitate
$
La 1iecare lot $
Constante de volum SE 1')I#
M determinare la
1iecare lot
a0rovizionat
$
$
Tim0ul de 0riz SE 1')I#
Eezisten/e mecanice
la >(@ zile
Eezisten/e mecanice
la 2 zile
SE E6
1')$1
M 0rob la 133 t
sau la 1iecare
siloz la care s$a
de0ozitat lotul
$
Starea de conservare
numai dac s$a
de0it termenul de
de0ozitare sau au
<nt:rziat 1actorii de
alterare
SE E6
1')I# $
Dou determi$
nri 0e siloz sus
i 9os
5"re"ate
E.aminarea datelor
din certi1icatul de
calitate
$ La 1iecare lot
a0rovizionat
$
Parte levi"abil SE ))( $ M determinare 0e
lot de 133 m
#
Lumus ST5S +)3) La sc4imbarea
sursei
$
Cor0uri strine& ar"il
<n buc/i& ar"il
aderent& con/inut de
carburan/i& mic
ST5S +)3) $ M determinare 0e
lot de 133 m
#
Oranulozitatea
sorturilor
SE E6 '## M 0rob la ma..
-33 mc 0entru
1iecare sort i
surs
M determinare 0e
lot de 133 m
#
Ec4ivalentul de nisi0 ST5S (#3 M determinare
0entru 1iecare
surs
M determinare 0e
lot de -3 m
#
Eezisten/a la uzura cu
maina ti0 Los
5n"eles
ST5S (#3 M determinare la
ma..-33 mc 0tr.
1iecare sort i
surs
$
50 5naliza c4imic ST5S ('3 Pentru a0a
0otabil nu este
cazul. Pentru a0a
care nu 0rovine
din re/eaua
0ublic de a0
0otabil o analiz
0tr.1iecare surs
Mri de c:te ori se
sc4imb sursa
sau c:nd a0ar
condi/ii de
0oluare
Tuburi din
beton
0entru
canalizare
E.aminarea datelor
din certi1icatul de
calitate
$ La 1iecare lot
a0rovizionat
$
Dimensiuni >diametre
i "rosimi@ ecarturi
ST5S 212 Determinri
obli"atorii dac
cantitatea este
mai mare de 133
ml i 0t.1iecare
surs
M serie de
determinri 0e
1iecare lot de
133 m
E.aminarea vizual a
su0ra1e/elor interioare
ST5S 212
Aorduri de
trotuare
din beton
E.aminarea datelor
din certi1icatul de
calitate
$ La 1iecare lot
a0rovozionat
Dimensiuni ST5S 11#( Nncercri
obli"atorii dac
cantitatea este
mai mare de
-33 ml 0entru
1iecare surs
M <ncercare 0e
1iecare lot de
-33 m
#
Eezisten/a la
<ncovoiere
ST5S 11#( ;dem ;dem
4OPOZIIA I UTILIZAREA ORTARELOR
I A BETOANELOR
Art. 0 7 4(&@(;*+*a A* ut*-*;ar!a &(rtar!-(r
2.1. !ortarele vor avea urmtoarea com0ozi/ie i <ntrebuin/are:
!ortar !133 $ Destinat tencuielilor de ciment sclivisit& rosturilor de 0re1abricate
>borduri@& um0lerii rosturilor tuburilor de canalizare av:nd un doza9 de +33 *" ciment ! #3
sau Pa #- la mc de nisi0.
Art. 9. 7 Pr!@arar!a &(rtar!-(r F! D*&!9t
'.1. Pentru dozarea com0ozi/iei mortarului& nisi0ul este msurat <n ldi/e sau <n roabe a
cror ca0acitate 0rezint un ra0ort sim0lu cu numrul de saci de liant de 1olosit.
'.. !ortarul este 0re0arat manual& amestecul nisi0 i ciment se 1ace la uscat& 0e o
su0ra1a/ 0lan i orizontal din sc:nduri sau 0anouri metalice 0:n la omo"enizare
0er1ect. Se adau" <n mod 0ro"resiv& cu o stro0itoare& mestec:nd cu lo0ata& cantitatea
de a0 strict necesar.
!ortarul trebuie s 1ie 1oarte bine amestecat 0entru ca& 1rm:ntat cu m:na&
s 1ormeze un bul"re uor umezit ce nu cur"e <ntre de"ete.
'.#. !ortarul trebuie s 1ie 1olosit imediat du0 0re0ararea lui. Mrice mortar care se va
usca sau va <nce0e s 1ac 0riz trebuie s 1ie aruncat i nu va trebui niciodat amestecat
cu mortarul 0roas0t.
Art. ,0 7 4-a#*=*Dar!a A* ut*-*;ar!a '!t(a9!-(r
Clasa C&2I#&- $ Aeton de e"alizare Eb* % #&- min. 11- *" cimentIm
#
Clasa C)I(&- $ Aeton <n 1unda/ia 0ode/elor Eb* % #&- min. 123 *" cimentIm
#
Clasa C2I13 $ Aeton <n eleva/ia 0ode/elor Eb* % 13&3 min. +3 *" cimentIm
#
Clasa C12I&-$Aeton rutier la accese im0ortante Eb*%&- min.#23 *"IcimentIm
#
Art. ,, 7 4(&@(;*+*a '!t(a9!-(r
11.1. La stabilirea com0ozi/iei betonului se va /ine seama de 0revederile WCodului de
Practic 0entru e.ecutarea lucrrilor din beton& beton armat i beton 0recom0rimat E6$
31J lu:nd <n considerare
- doza9ul minim de ciment 0rezentat la 5rt. 11
- lucrabilitatea betonului care trebuie asi"urat
lasa betonului Ap# l$m
3
pentru lucrabilitatea
%1 %2 %3
C&2I#&- ... C)I(&- 1)3 1(3 $
C 2I13... C12I&- 1(3 12- 33
$ rezisten/ele minime ale betonului ce trebuiesc asi"urate
>rezisten/a la com0resiune 6Imm

@
Clasa betonului ( zile 2 zile
C 2I13 11&( 12&3
C1I&- 3&2 #&3
11. Toleran/ele admisibile asu0ra com0ozi/iei betonului sunt du0 cum urmeaz:
$ 0entru 1iecare sort de a"re"at +I$#D
$ 0entru ansamblul de a"re"ate +I$D
$ 0entru ciment +I$D
$ 0entru a0 total +I$-D
Prelevarea de a"re"ate i controlul doza9elor de ciment i a0 sunt e1ectuate de
;n"iner <n momentul betonrii.
Art. ,2 7 Pr!@arar!a '!t(9u-u*
1.1. Aetonul va 1i 0re0arat mecanic 0rin amestecul simultan al tuturor constituen/ilor <n
mala.orul betonierei.
5"re"atele vor 1i introduse <n betonier <n ordinea urmtoare:
- a"re"atele cu cele mai mari dimensiuni8
- cimentul
- nisi0ul
- a"re"atul cu cele mai mici dimensiuni8
- a0a
1.. Duratele minimale ale mala.rii cores0und urmtoarelor numere de tururi:
- mala.or cu a. vertical 13 tururi
- mala.or cu a. orizontal 3 tururi
- betonier cu a. orizontal 3 tururi
- betonier cu a. <nclinat #3 tururi
Duratele ma.ime nu trebuie s de0easc de # ori duratele minimale.
1.#. La betoanele de clasa C2I13 i C12I&-& cantitatea de a0 introdus <n betonier va
1i determinat /in:nd cont de umiditatea nisi0urilor i a"re"atelor& care va trebui s 1ie
msurate cel 0u/in o dat 0e zi.
1.+. Htila9e de 1abrica/ie trebuie s 0ermit msurarea a"re"atelor& liantului i a0ei.
1.-. !odul de trans0ort al betonului 0e antier va trebui su0us a0robrii ;n"inerului
<nainte de e.ecu/ie.
Art. ,3 7 Pu9!r!a B9 (@!rM a '!t(9u-u*
1#.1. Aetoanele 0entru 1unda/iile bordurilor sunt 0use <n o0er 0rin batere iar cele 0entru
1unda/ia trotuarelor i a intrrilor <n cur/i 0rin vibrare.
1#.. Aetonul trebuie 0us <n o0er <nainte de a <nce0e 0riza.
1#.#. Aetonul trebuie s 1ie 1erit de se"ra"a/ii <n tim0ul trans0ortului i <n momentul 0unerii
<n o0er.
1#.+. 5ntre0renorul va trebui s ia msurile necesare 0entru ca tem0eratura betonului <n
cursul 0rimelor ore s nu de0easc #-PC. Tem0eratura minim care trebuie men/inut
<n toate 0unctele betonului este de cel 0u/in +13PC tim0 de ( ore.
1#.-. Du0 terminarea 0rizei& su0ra1e/ele de beton se trateaz 0rin stro0ire cu a0.
Art. ,4 7 N9D!rDar!a A* D(9tr(-u- '!t(a9!-(r
1+.1. Nn sco0ul de a veri1ica corectitudinea 1abricrii betonului& ;n"inerul 0oate& <n orice
moment& s ordone <ncercri de control.
1+.. Pentru controlul rezisten/elor& va 1i 0relevat& la ieirea din betonier sau din mala.or
i de 1iecare dat c:nd ;n"inerul o va considera necesar& un minim de 1 0robe <n vederea
urmtoarelor <ncercri:
la & zile la 2' zile
- com0resiune # #
- <ntindere # #
1+.#. Dac <ncercrile la ( zile conduc la rezisten/e in1erioare rezisten/elor
cores0unztoare acestei v:rste& ;n"inerul va trebui s o0reasc lucrrile de betonare i de
a 0roceda la o nou <ncercare de a relua lucrrile de betonare.
El 0oate subordonarea acce0trii sale& lucrarea sau 0r/i de lucrare <n cauz& cu o
re1acere la un cost total care 0oate s atin" 3D.
1+.+. Dac rezisten/ele ob/inute la 2 zile sunt considerate neacce0tabile& ;n"inerul va
0utea sa ordone demolarea lucrrii sau o 0arte din lucrarea <n cauz 0e c4eltuiela
5ntre0renorului.
1+.-. Consisten/a betoanelor va 1i msurat cu conul 5brams. Ea va trebui s se situeze
<ntre 3&2 $ 1&3 din tasarea ob/inut cu betonul de 0rob cores0unztor. Nn caz contrar
cantitatea de a0 va 1i modi1icat 0entru a reveni la tasarea de re1erin/.
NN4ER4?RI I 4ONTROALE
A. N9D!rDMr* @r!-*&*9ar! F! *9=(r&ar!
5ceste <ncercri care cu0rind studii de com0ozi/ie a betoanelor i a as1altului turnat
sunt e1ectuate <naintea <nce0erii 1abricrii betoanelor i a as1altului turnat.
B. N9D!rDMr* F! D(9tr(- F! Da-*tat!
5ceste sunt e1ectuate <n cursul lucrrilor <n condi/ii de 1recven/ s0eci1icate <n tabel
com0letat cu dis0ozi/iile caietului de sarcini s0eciale.
4. N9D!rDMr* F! D(9tr(- F! r!D!@+*!
5ceste <ncercri sunt e1ectuate 1ie la s1:ritul e.ecu/iei uneia din 1azele lucrrii& 1ie
<n momentul rece0/iei 0rovizorii a lucrrii& <n condi/iile 0recizate <n tabel& com0letate 0rin
dis0ozi/iile caietului de sarcini s0eciale.
Denumirea
lucrrii
6atura <ncercrii Cate"oria de
control
Frecven/a
5 A C
Aetoane > C2I13
$ Studiul com0ozi/iei
$ Nncercri la com0resiune
$ Nncercri la <ntindere

$Pentru betoane de
clase > C2I13
$Pe 0r/i de lucrare
Aetoane < C2I13 $ Nncercri la com0resiune
$ Nncercare la 0lasticitate

$ Pe 0r/i de lucrri la
cererea diri"intelui
Canalizare
$ 5m0lasamentul
$ Cotele radierului
$ Pozarea corect a tubu$
rilor i realizarea <mbi$
nrilor <ntre ele
$ Eealizarea corect a
um0luturii
$ 5ezarea i e.ecu/ia
corect a "urilor de

$ La 1iecare lucrare
scur"ere i a cminelor de
vizitare
$ Eacordarea <ntre "urile de
scur"ere i canalizare
$ Controlul 1unc/ionrii
Aorduri de
trotuare
$ 5m0lasament
$ Eealizarea corect a
1unda/iei
$ Ees0ectarea cotelor

5: Nncercri 0reliminare de in1ormare


A: Nncercri de control de calitate
C: Nncercri de control de rece0/ie.
RE4EPIA LU4R?RILOR
Art. ,2 7 R!D!@+*a @! =a;!
1-.1. Nn cadrul rece0/iei 0e 1az >de lucrri ascunse@ se va veri1ica dac 0artea de
lucrare ce se rece0/ioneaz s$a e.ecutat con1orm 0roiectului i atest condi/iile im0use de
documenta/ia de e.ecu/ie i de 0rezentul caiet de sarcini.
1-.. Nn urma veri1icrilor se <nc4eie 0roces verbal de rece0/ie 0e 1aze <n care se
con1irm 0osibilitatea trecerii e.ecu/iei la 1aza imediat urmtoare.
1-.#. Eece0/ia 0e 1az se e1ectueaz de ;n"inerul lucrrii i 5ntre0renor&
documentul se <nc4eie ca urmare a rece0/iei i 0oart ambele semnturi.
1-.+. Ee"istrul cu 0rocese verbale de lucrri ascunse se va 0une la dis0ozi/ia
or"anelor de control c:t i comisiei de rece0/ie 0reliminar sau 1inal.
Art. ,6 7 R!D!@+*a @r!-*&*9arM
1).1. La terminarea lucrrilor sau a unei 0r/i din acestea se va 0roceda la e1ectuarea
rece0/iei 0reliminare a lucrrilor& veri1ic:ndu$se:
- concordan/a cu 0revederile 0rezentului caiet de sarcini i a 0roiectului de
e.ecu/ie8
- dac veri1icrile 0revzute <n caietul de sarcini au 1ost e1ectuate <n totalitate8
- dac au e1ectuate rece0/iile 0e 1aze i rezultatul acestora8
- condi/iile te4nice de calitate ale e.ecu/iei& 0recum i constatrile consemnate <n
cursul e.ecu/iei de ctre or"anele de control.
Nn urma acestei rece0/ii se <nc4eie Proces verbal de rece0/ie 0reliminar i <n care
se consemneaz eventualele remedieri necesare& termenul de e.ecu/ie a acestora i
recomandri cu 0rivire la modul de /inere sub observa/ie unde s$au constatat unele abateri
1a/ de 0revederile 0rezentului caiet de sarcini.
Art. ,/ 7 R!D!@+*a =*9a-M
La rece0/ia 1inal a lucrrilor se va consemna modul <n care s$au com0ortat
lucrrile& dac au 1unc/ionat bine i dac au 1ost bine <ntre/inute.
NNTO4IT"
*9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT + CS + DE

$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5
,94
5U$. SATU ARE
7 4ONSTRU4IE $RU 7
FAZELE $E E8E4UIE $ETERINANTE
;SCLPH5T ................................ re0rezentat 0rin :..................................
;6FEST;TME: Pr*&Mr*a u9*D*@*u-u* Satu ar! re0rezentat 0rin :..................................
E[ECHT56T:.................................... re0rezentat 0rin :..................................
PEM;ECT56T: P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN re0rezentat 0rin : in".Aere"szBszC =t.
Nn con1ormitate cu LEOE5 nr. 13I1''- > !on.M1.nr.1I+.31.1''- @ i L.O.E. nr.
(I 1''+ > !on.M1.nr.1'#I2.3(.1''+ @& se stabilesc <n comun acord 0rezentul 0ro"ram 0entru
1azele de e.ecu/ie determinante la care se <ntocmesc K Procese Ferbale de Control al Calit/ii
Lucrrilor K :
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
6r. Faze determinante Cine <n$ 6r.i data docu$
crt. tocmete mentului <nc4eiat
i semnturile
P$;$E$A
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
3 1 #
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1. Feri1icarea terenului de 1undare
din 0atul drumului ;TC ;$E$P
. Feri1icarea terenului de 1undare la
0ode/ele 0roiectate ;TC ;$E$P
#. Feri1icarea "radului de com0actare
la 1unda/ia din balast ;TC ;$E$P
+. Eece0/ia stratului din 0iatr s0art ;TC ;$EP
cu <m0nare i <nnoroire
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6MT5 : P Proiectant > structura @ E E.ecutant
; ;ns0ec/ia <n construc/ii A Aene1iciar$ ;nvestitor
INSPE4TIA TERITORIAL? IN 4ONSTRU4TII E8E4UTANT"
INCESTITOR" PROIE4TANT"

P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT + CS + DE

$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5
,94
5U$. SATU ARE
7 4ONSTRU4IE $RU 7
P R O G R A PENTRU 4ONTROLUL 4ALITATII LU4RARILOR
PROIE4TANT1 P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN re0rezentat 0rin : in". Aere"szBszC =t.
INCESTITOR : Pr*&Mr*a u9*D*@*u-u* Satu ar! re0rezentat 0rin :...........................
E8E4UTANT: re0rezentat 0rin:............................
Nn con1ormitate cu Le"ea nr.13I1''- >!on.M1. nr. 1I+.31.1''-@& av:nd <n vedere i 0revederile
6ormativului C.-)$2- >Aul.Constr.nr.1$I1'2)@& se stabilesc <n comun acord 0rezentul 0ro"ram 0entru controlul
calit/ii lucrrilor:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6r. Lucrri ce se contro$ Document Cine <ntocmete 6r.i data actului
crt. leaz& se veri1ic sau scris ce i semntura <nc4eiat
se rece0/ioneaz cali$ se <nc4eie
tativ i 0entru care \PFT
trebuiesc <ntocmite PFEC P$;$E
documentele scrise
..............................................................................................................................................................
3 1 # +
..............................................................................................................................................................
1. Feri1icarea trasrii 0e teren PFT P$;$E
. Feri1icarea 1azei 0remer"toare
e.ecutrii 1unda/iilor la 0ode/e
$ cota de 1undare PFEC P$;$E
#. Eece0/ia calitativ a 0atului PFEC ; $ E
drumului i a lucrrilor de
terasamente inclusiv sc4imb de teren
+. Eece0/ia calitativ a straturilor PFEC ; $ E
0use <n o0er
- stratul de balast
- stratul de 0iatr s0art
-. Eece0tia calitativa a stratului de
le"atura din mi.tura PFEC ; $ E
). Eece0/ia calitativ a co1ra9elor
0entru eleva/ia 0ode/elor PFEC ; , E
(. Eece0/ia calitativ a an/urilor PFEC ; , E
0entru scur"erea a0elor
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\P.F.T.$ Proces Ferbal de Trasare
PFEC $ Proces Ferbal de Eece0/ie Calitativ
PROIE4TANT" INCESTITOR" E8E4UTANT
EPG EIG EEG
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT+CS+DE
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7

A N E 8 A Nr. ,
4AL4ULUL SUPRAFETELOR PENTRU SUPRALARGIRI IN 4URBA
C1 % +3&33.3&-3+'1&33.3&-3 % )-&-3 m0
C % $
C# % $
C+ % $
C- % $
C) % +3&33.3&-3+)#&1-.3&-3 % -1&-2 m0
C( % $
C2 % +3&33.3&-3++&+1.3&-3 % +1&1 m0
C' % $
C13%-&33.1&33I+>-&+2+2&(-@.1&33 % (&(# m0
C11%>2&(-+''&(@.3&23+-&33.3&23I % ')&+ m0
C1% $
C1#%3&33.3&23I+>)-&-3+2&(-@.3&23 % )(&+3 m0
C1+%>2&(-+-#&+1@.3&-3+3&33.3&-3I % #)&23 m0
C1-%.3&33.3&23I++'&1(.3&23 % --&#+ m0
C1)% $
C1(% $
C12% $
C1'% $
77777777777777777777777777777
TOTAL1 406"90 &@
R(tu9F 40/"00 &@
NNTO4IT"
*9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT+CS+DE
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7
A N E 8 A Nr. 2
P(F!+! -a Fru&u- @r*9D*@a-
6r.
crt. Pozitia *ilometrica E.istent Pro0us nou

1@ ?m 3+313&#3 Pode/ dalat L%1&-3 m8 A%1&33m 1inisare si 0ara0eti
L%1&33m8 L%1#&33m +1-&33m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
@ ?m 3++'3&-3 Pode/ Tb 13338 L%11&23 m tim0ane 1inisate si 0ara0eti la
1-&33 m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
#@ ?m 3+-))&33 Podet Tb 2338 L% '&33 m $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+@ ?m 1+3+(&-3 Pode/ Tb 2338 de"radat Tb 2338 L% '&33 m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-@ ?m 1+-#3&33 Pode/ Tb 2338 de"radat Tb 2338 L% '&33 m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
)@ ?m +31#&3 Pode/ Tb 2338 de"radat Tb 13338 L% '&33 m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(@ ?m +-1)&13 Pode/ Tb 2338 ru0t Tb 13338 L%13&33 m
oblic 2'&-3 "rade
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
NNTO4IT"
*9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT+CS+DE
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7
A N E 8 A Nr. 3
$ru&ur* -at!ra-!
6r. Pozi/ia *ilometric S S
crt. as1alt 0iatra s0arta
+&33 mI1-&33 m +&33mI1-&33m

1@ 3+---&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
@ 3+-((&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
#@ 1+3#-&-3 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
+@ 1+3-'&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
-@ 1+-1'&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
)@ 1+-+1&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
(@ 1+-)+&-3 la dr. (-&+- m0 )3&33 m0
2@ +33#&3 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
'@ +3#&3 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
13@ ++''&33 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
11@ +-)&-3 la st". (-&+- m0 )3&33 m0
1@ +-##&33 la dr. (-&+- m0 )3&33 m0

T O T A L 1 902"40 &@ /20"00 &@
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

NNTO4IT"
*9:. B!r!:#;>#;< t!=a9
P.F.A. BEREGSZSZY TEFAN
REZOLUIE Nr. 624/04.02.2009
Satu ar!" #tr. $%&'()*+a Nr. ,0
T!-. 026, . //.0/.66
('*-1 0/22 . 26.39.30
PROIE4T NR. 3//20,,
Faza: PT+CS+DE
$RU $E O4OLIRE INTRE $N ,9 A SI $5 ,94
5U$. SATU ARE

7 4ONSTRU4IE $RU 7
A N E 8 A Nr. 4
P(F!+! -a Fru&ur* -at!ra-!
6r. Pozi/ia *ilometric E.istent Pro0us
crt.

1@ 3+---&33 la st". Tb )338 L%2&33 m $
@ 3+-((&33 la st". Tb )338 L%2&33 m $
#@ 1+3#-&-3 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
+@ 1+3-'&33 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
-@ 1+-1'&33 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
)@ 1+-+1&33 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
(@ 1+-)+&-3 la dr. Podet dalat $
2@ +33#&3 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
'@ +3#&3 la st". $ Tb )338 L%2&33 m
13@ ++''&33 la st" $ Tb )338 L%'&33 m
11@ +-)&-3 la st". $ Tb )338 L%'&33 m
1@ +-##&33 la dr. Podet dalat $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

INTO4IT V

*9:. B!r!:#;>#;< t!=a9