Sunteți pe pagina 1din 14

Masurile procesuale

Institutii de drept procesual penal care constau in anumite privatiuni


sau constrangeri personale sau reale, determinate de conditiile si
imprejurarile in care se desfasoara procesul penal
Au caracter adiacent fata de activitatea principala
Masurile preventive
Institutii de drept procesual penal, prin care invinuitul/inculpatul este
impiedicat sa intreprinda anumite activitati care s-ar rasfrange negativ
asupra desfasurarii procesului penal sau asupra atingerii scopului
acestuia
Conditii generale pentru luarea masurilor preventive:
1. Sa existe probe sau indicii temeinice ca invinuitul sau inculpatul a
savarsit o fapta prevauta de legea penala
!. "entru infractiunea savarsita, legea sa prevada sanctiunea
detentiunii pe viata sau inc#isoare$ arestarea preventiva nu se
poate dispune daca legea prevede alternativ pedeapsa amenii
%. Sa existe unul dintre caurile prevaute la art. 1&' lit a-f
&. Invinuitul sau inculpatul sa (e ascultat numai in preenta
aparatorului
"rin actul in care se ia masura arestarii preventive sau a retinerii, este
necesar a se constata incidenta unui ca de la art. 1&', alaturi de
temeiurile concrete care au condus la dispunerea masurii
)asura obligarii de a nu parasi tara sau localitatea se pot dispune fara
a ( necesara constatarea vreunuia dintre caurile de la art. 1&'
)asura preventiva luata se inlocuieste cu alta masura preventiva, cand
s-au sc#imbat temeiurile care au determinat luarea masurii
"oate ( inlocuita o masura de preventie una mai blanda si invers
*reptul de revocare a unor asemenea masuri este acordat si altui
organ decat cel care l-a dispus -+ instanta de judecata poate revoca
masura de a nu parasi localitatea/tara luata de procuror. "rocurorul nu
poate insa revoca masura arestarii preventive luata de catre instanta
de judecata pe parcursul urmaririi penale
)otive de revocare: masura preventiva a fost luata cu incalcarea
prevederilor legale si nu mai exista vreun temei care sa justi(ce
masura preventiva
Incetarea de drept a masurilor de preventie este un obstacol legal
impotiva mentinerii acestora
Cauri de incetare de drept a masurilor de preventie
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1
1. -a expirarea termenelor prevaute de lege sau stabilite de organele
judiciare
!. Cand se da o solutie de scoatere de sub urmarire penala, incetarea
urmaririi penale, incetarea procesului penal sau ac#itare
%. Cand durata arestarii preventive a atins jumatatea maximului pedepsei
prevaute de lege pentru infractiunea ce face obiectul invinuirii, fara a
putea depasi, in cursul urmaririi penale, 1'. de ile / alte cauri
prevaute de lege 0art. %1. alin %2
Caile de atac
3ecursul declarat impotriva unor #otarari care, potrivit legii, nu poate (
atacata cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevaute de art.
%'1
4,
iar instanta este obligata in afara temeiurilor invocate sa
examinee intreaga caua sub toate aspectele
Plangerea impotriva ordonantei organului de cercetare penala sau a
procurorului privind masura retinerii
"langerea se poate face inaintea expirarii celor !&#, la procurorul care
supraveg#eaa cercetarea penala. *aca ordonanta a fost data de
procuror, plangerea se face la prim-procuror sau la procurorul superior
"rocurorul se pronunta pana la expirarea !&#
Plangerea impotriva ordonantei procurorului privind masurile
preventive prevazute in art. 136 lit b si c (localitatea/tara)
"langere in % ile, judeca instanta careia i-ar reveni caua in prima
instanta. *osarul inaintat instantei in termen de !&#, se reolva in
termen de % ile in camera de consiliu. Invinuitul/inculpatul se citeaa,
preenta procurorului este obligatorie
3I- nr 1'/!..' + inc#eierea prin care se admite plangerea este
supusa recursului, in conditiile art. 1&.
%
Calea de atac impotriva incheierii pronuntate de judecator in cursul
urmaririi penale privind masurile de preventie
Inc#ierea prin care se dispune luarea unei masuri preventive,
revocarea, inlocuirea, incetarea de drept sau prelungirea masurii
preventive, respingerea propunerii de arestare preventiva + recurs in
termen de !&# de la pronuntare pentru preenti si de la comunicare
pentru cei lipsa
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age !
3I- 1!/!..1 + Inc#ierea prin care se respinge, in cursul urmaririi
penale, cererea de revocare, inlocuire sau incetare a arestarii
preventive nu poate ( atacata, separat, cu recurs
3ecursul poate ( examinat si in lipsa invinuitului/inculpatului arestat,
cand deplasarea acestuia nu este posibila din caue de forta majora ori
stare de necesitate, dar numai in preenta aparatorului sau
"articiparea procurorului este obligatorie. *osarul este inaintat
instantei de recurs in termen de !&#. Se solutioneaa:
&'# in caul invinuitului
% ile in caul inculpatului
Calea de atact impotriva incheierii pronuntate de instanta in cursul
judecatii privind masurile preventive
Inc#eierea data in prima instanta sau in apel prin care se dispune
luarea unei masuri preventive, revocarea, inlocuirea sau incetarea de
drept a masurii preventive, precum si mentinerea arestarii preventive,
poate ( atacata separat cu recurs, in termen de !&# de la
pronuntare/comunicare
3I- 1!/!..1 + Inc#ierea prin care se respinge cererea de revocare,
inlocuire sau incetare de drept nu este supusa niciunei cai de atac
Inc#eierile pronuntate in recurs prin care se dispune luarea unei masuri
preventive, revocarea sau incetarea de drept, nu pot ( atacate cu
recurs
3I- 1'/!..5 + deciiile pronuntate in apel, prin care s-a dispus
rejudecarea cauei, pot ( atacate cu recurs numai cu privire la
masurile preventive
*osarul este inaintat instantei de recurs in !&#, iar recursul se judeca
in % ile
67 este suspensiv de executare recursul declarat impotriva:
1. Inc#eierilor prin care se dispune luarea sau mentinerea unei masuri
preventive
!. Inc#eierilor prin care se dispune incetarea de drept a masurii
arestarii preventive
8S98 suspensiv de executare recursul declarat impotriva:
1. Inc#eierilor prin care se dispune revocarea sau inlocuirea unei
masuri preventive
!. Inc#eierilor prin care s-a constat incetarea de drept a masurii
preventive 0cu exceptia arestarii preventive2
Masurile preventive privite in special
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age %
etinerea
"oate ( dispusa prin ordonanta de organul de cercetare penala sau de
catre procuror pentru cel mult !&#. :rganul de cercetare penala este
obligata sa-l incunostiintee, de indata, pe procuror
Conditii cumulative
1. Sa existe probe sau indicii temeinice ca invinuitul/inculpatul a
savarsit o fapta prevauta de legea penala
!. "entru fapta savarsita, legea sa prevada pedeapsa detentiunii pe
viata sau pedeapsa inc#isorii 0se poate si cand este prevauta
alternativ cu amenda2
%. Sa existe unul dintre caurile prevaute de art. 1&' sau infractiunea
sa (e constata in ;agrant, oricare ar ( limitele pedepsei
&. Invinuitul/incupatul sa (e ascultat numai in preenta aparatorului
Cand organul de cercetare penala considera ca este necesara masura
arestarii preventive, inainteaa procurorului, in primele 1.# de la
retinere, un referat motivat. "rocurorul trebuie sa se pronunte in
interiorul celor !&#. *aca masura retinerii e luata de procuror, acesta
actioneaa tot in primele 1.#
!bligarea de a nu parasi localitatea
Conditii cumulative:
1. *aca sunt probe sau indicii temeinice ca invinuitul/inculpatul a
savarsit o fapta prevauta de legea penala
!. "entru fapta savarsita legea sa prevada pedeapsa detentiunii pe
viata sau pedeapsa inc#isorii
%. Invinuitul/inculpatul sa (e ascultat numai in preenta aparatorului
:bligatii care se dispun"
o Sa se preinte la organul de urmarire penala, la instanta de
judecata, de cate ori este c#emat
o Sa se preinte la organul de politie desemnat cu supraveg#erea
o Sa nu sc#imbe locuinta fara incunostintarea organului judiciar
care a dispus masura
o Sa nu detina, sa nu foloseasca sau sa nu poarte nici o categorie
de arme
:bligatii care pot # dispuse:
o Sa poarte permanent un sistem electronic de supraveg#ere
o Sa nu se deplasee la anumite spectacole sportive sau culturale
sau in orice alte locuri stabilite
o Sa nu se apropie de persoana vatamata, membrii familiei
acesteia, persoana impreuna cu care a comis fapta, martori,
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age &
experti, ori alte persoane stabilite de organul judiciar si sa nu
comunice cu acestea, direct sau indirect
o Sa nu conduca nici un ve#icul sau anumite ve#icule stabilite
o Sa nu se a;e in locuinta persoanei vatamate
o Sa nu exercite profesia, meseria sau sa nu desfasoare activitatea
in exercitatea careia a savarsit fapta
In timpul urmaririi penale, aceasta masura poate ( luata pentru maxim
%. de ile si prelungita motivat , durata maxima (ind de 1 an sau de !
ani 0pentru pedepse mai mari de 1. ani2
In timpul judecatii, masura poate ( luata pana la solutionarea cauei,
(ind deci nelimitata in timp
!bligarea de a nu parasi tara
Aceleasi conditii ca la obligarea de a nu parasi localitatea
$restarea preventiva
$restarea invinuitului (inainte de punerea in miscare a actiunii
penale)
Conditii cumulative cerute:
1. Sa existe probe sau indicii temeinice ca invinuitul a savarsit o fapta
prevauta de legea penala
!. "entru fapta savarsita legea sa prevada pedeapsa detentiunii pe
viata sau pedeapsa inc#isorii , nu poate ( dispusa pentru
infractiunile pentru care legea prevede alternativ amenda
%. Sa existe vreunul din caurile prevaute in art. 1&'
&. Invinuitul sa ( ascultat in prealabil numai in preenta aparatorului
ales sau a celui numit din o(ciu
Se dispune numai de catre judecator. "rocurorul din o(ciu, sau la
propunerea organelor judiciare, daca apreciaa ca arestarea
invinuitului este necesara, dupa ascultarea acestuia in preenta
aparatorului, intocmeste propunerea motivata
"ropunerea se preinta presedintelui sau judecatorului delega de
presedinte. Competenta alternativa a instantei: instanta careia i-ar
reveni judecare fondului sau instanta egala in grad in a carei
circumscriptie se a;a locul de detinere, locul unde s-a constatat
savarsirea infractiunii, sediul parc#etul procurorului care desfasoara
urmarirea penala
Se (xeaa termen pana in !&# de ore daca invinuitul este retinut
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1
Se solutioneaa in camera de consiliu, de un singur judecator,
indiferent pentru ce infractiune. Invinuitul este preentat impreuna cu
aparatorul, preenta procurorului este obligatorie
*urata maxima a arestarii preventive este de 1. ile si nu se poate
prelungi
3ecurs in !&#
Invinuit in fata instantei de judecata: in caul infractiunilor de audienta
si in caul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane
$restarea inculpatului (dupa ce s%a pus in miscare actiunea penala)
Caracter de exceptie
-a conditiile de la arestarea invinuitului se mai adauga si existena unui
inculpat in caua
)asura arestarii poate ( luata numai dupa ascultarea inculpatului,
afara de caul cand este disparut, se a;a in strainatate, se sustrage de
la urmarirea penala ori de la judecata, se a;a in stare de retinere sau
de arestare si din caua sanataii ori din caua de forta majora nu poate
( adus in fata instantei
Inc#ierea se intocmeste in patru exemplare
Se dispune numai de catre judecator. "rocurorul din o(ciu, sau la
propunerea organelor judiciare, daca apreciaa ca arestarea
invinuitului este necesara, dupa ascultarea acestuia in preenta
aparatorului, intocmeste propunerea motivata
"ropunerea se preinta presedintelui sau judecatorului delega de
presedinte. Competenta alternativa a instantei: instanta careia i-ar
reveni judecare fondului sau instanta egala in grad in a carei
circumscriptie se a;a locul de detinere, locul unde s-a constatat
savarsirea infractiunii, sediul parc#etul procurorului care desfasoara
urmarirea penala
3ecurs in !&# de la pronuntare/comunicare , nu este suspensiv de
executare , se judeca in % ile
-egalitatea masurii arestarii preventive, luata sau mentinuta de
instanta fata de inculpat intr-o caua, nu este afectata de existenta
unui alt mandat de arestare preventiva a inculpatului, emis in alta
caua
*urata arestarii preventive a inculpatului este de %. de ile, dar poate
( prelungita. *urata totala a arestarii preventive in cursul urmaririi
penale nu poate depasi 1'. de ile. &n cursul judecatii, arestarea
preventiva este luata pe o durata ce poate depasi %. de ile. Instanta
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 5
trebuie sa veri(ce periodic, dar nu mai tariu de 5. de ile, legalitatea
si temeinicia arestarii preventive
Prelungirea arestarii inculpatului
"relungirea duratei arestarii preventive se dispune numai in faa de
urmarire penala
Competenta alternativa
"ropunerea motivata a procurorului se depune la instanta impreuna cu
dosarul, cu cel putin 1 ile inainte de expirarea arestarii preventive
Se solutioneaa in camera de consiliu, de un singur judecator,
indiferent de infractiune. <udecarea in sedinta publica atrage nulitatea
relativa. 6ul absoluta privind publicitatea se refera la acele cauri cand
legea prevede judecata in sedinta publica, si se judeca fara publicitate
<udecatorul se pronunta in !&#. 3ecurs in !&# de la
pronuntare/comunicare
3I- !1/!..' + recursul declarat impotriva inc#eierii prin care s-a
dispus admiterea sau respingerea propunerii de prelungire a arestarii
preventive va ( solutionat intotdeauna inainte de expirarea duratei
arestarii preventive dispuse anterior inc#eierii atacate
*urata (ecarei prelungiri nu poate depasi %. de ile. In total, in cursul
urmaririi penale, durata maxima este de 1'. de ile.
Mentinerea arestarii inculpatului
In faa de judecata, masura arestarii preventive se poate mentine, atat
cand a fost luata in cursul urmaririi penale, cat si daca a fost luata in
cursul judecatii
*aca a fost luata in timpul urmaririi penale:
o *osarul se inainteaa cu cel putin 1 ile inainte de expirarea
mandatului de arestare
o Instanta veri(ca din o(ciu, in camera de consiliu, legalitatea si
temeinicia arestarii preventive
*aca a fost luata in timpul judecatii:
o Instanta veri(ca periodic, dar nu mai tariu de 5. de ile,
legalitatea si temeinicia arestarii preventive
o Se poate ataca cu recurs separat
9ermenul de recurs este !&# de la pronuntare/comunicare si se judeca
in % ile. 6u este suspensiv de executare
etinerea minorului
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age =
Se aplica minorul intre 1& si 15
Conditii:
1. )inorul sa raspunda penal
!. Sa existe date certe ca minorul a comis o infractiune pedepsita de
lege cu pedeapsa detentiunii pe viata sau inc#isoarea de 1. ani ori
mai mare
%. Instiintarea procurorului care exercita supraveg#erea urmaririi
penale
*urata retinerii este de 1. ore si poate ( prelungita de catre procuror,
prin ordonanta, pentru inca 1. ore
$restarea preventiva a minorului
Se aplica inculpatul minor intre 1&-15 ani
Conditii:
1. )inorul sa raspunda penal
!. "edeapsa prevauta de lege pentru fapta de care este invinuit este
detentiunea pe viata sau inc#isoarea de 1. ani ori mai mare. 3I- +
pedeapsa prevauta de lege care incrimineaa fapta in forma
consumata, fara luarea in considerare a cauei de reducere a
pedepsei
%. Alta masura preventiva nu este su(cienta
Inculpat minor 1&-15:
o In cursul urmaririi penale, cel mult 11 ile, poate ( prelungita,
exceptional, cu cate 11 ile.
o Arestarea preventiva nu poate sa depaseasca in cursul urmaririi
penale 5. de ile
o Instanta veri(ca periodic legalitatea si temeinicia arestarii
preventive in cursul judecatii, dar nu mai tariu de %. de ile
Inculpat minor 15/:
o In cursul urmaririi penale, cel mult !. de ile, poate ( prelungita,
exceptional, cu cate !. de ile
o Arestarea preventiva nu poate sa depaseasca in cursul urmaririi
penale 4. de ile. 8xceptie -+ daca pedeapsa este detentiunea
pe viata/1./ atunci arestarea preventiva se poate prelungi pana
la 1'. de ile
o Instanta veri(ca periodic legalitatea si temeinicia arestarii
preventive in cursul judecatii, dar nu mai tariu de &. de ile
Invinuitul minor 01&-1'2 poate ( arestat maxim % ile
'iberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe
cautiune
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age '
Conditiile liberarii provizorie sub control judiciar (premise)
Sa existe invinuit/inculpat impotriva caruia sa se ( dispus masura
arestarii preventive
Infractiunea sa ( fost savarsita din culpa sau din intentie 0in ultimul
ca, pedeapsa nu trebuie sa depaseasca 1' ani2
6u se acorda in caul in care exista date din care reulta necesitatea
de a-l impiedica pe invinuit/inculpat sa savarseasca alte infractiuni sau
ca acesta va incerca sa adarniceasca a;area adevarului
!bligatiile invinuitului/inculpatului pe dura liberarii provizorii
1. Sa nu depaseasca limita teritoriala (xata decat in conditiile stabilite de
instanta
!. Sa se preinte la organul de urmarire penala sau la instanta de
judecata, ori de cate ori este c#emat
%. Sa se preinte la organul de politie desemnat cu supraveg#erea de
instanta
&. Sa nu isi sc#imbe locuinta fara incunostintarea instantei care a dispus
masura
1. Sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme
:ptional :
1. Sa poarte permanent un sistem electronic de supraveg#ere
!. Sa nu se deplasee la anumite spectacole sportive sau culturale sau in
orice alte locuri stabilite
%. Sa nu se apropie de persoana vatamata, membrii familiei acesteia,
persoana impreuna cu care a comis fapta, martori, experti, ori alte
persoane stabilite de instanta si sa nu comunice cu acestea, direct sau
indirect
&. Sa nu conduca nici un ve#icul sau anumite ve#icule stabilite
1. Sa nu se a;e in locuinta persoanei vatamate
5. Sa nu exercite profesia, meseria sau sa nu desfasoare activitatea in
exercitarea careia a savarsit fapta
Conditiile liberarii provizorii pe cautiune
Aceleasi ca la liberarea proviorie / obligatia depunerii cautiunii
Cautiunea este suma de bani care trebuie sa o depuna
invinuitul/inculpatul cu scopul de a garanta respectarea de catre acesta
a obligatiilor care ii revin in timpul liberarii proviorii
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 4
Cuantumul este de cel putin 1...3:6
Se restitutie cautiunea:
o Se descopera fapte noi, se revoca eliberarea conditionata si se
dispune arestarea
o Cand se dispune condamnarea
o Cand se respinge cererea de liberare
o Cand nu mai exista temeiurile care au justi(cat masura arestarii
preventive
o Cand se dispune scoaterea de sub up, incetarea up, ac#itarea
sau incetarea procesului penal
o Cand se pronunta pedeapsa cu amenda sau cu suspendarea
executarii
Cautiunea 67 se resitutie in caul condamnarii la pedeapsa inc#isorii,
cand liberarea proviorie s-a revocat pentru nerespectarea cu rea-
credinta a obligatiilor sau incearca sa adarniceasca a;area adevarului
ori, savarseste, din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este
urmarit sau judecat
Procedura
Substituiti procesuali: sotul si rudele apropiate. Cererea poate ( facuta
pana la ramanerea de(nitiva #ot
Competenta in timpul 7" revine instantei care ar judeca pe fond iar in
timpul judecatii, instantei sesiate cu judecarea cauei
>eri(cari premergatoare: daca contine mentiunile legale / daca
cererea este insusita de catre invnuit/inculpat 0atunci cand este facuta
de un substituit2
*aca instanta constata ca sunt indeplinite conditiile, (xeaa cautiunea.
*upa ce e platita, (xeaa termen pentru judecarea cererii
Indeplinirea conditiilor nu atrage intotdeauna admiterea cererii,
instanta apreciind si asupra temeiniciei
3ecurs in !&# de la comunicare/pronuntare, se judeca in termen de
!ile in conditii de publicitate, cu preenta invinuitului/inculpatului si a
procurorului. Instanta se pronunta in aceeasi i
evocarea liberarii provizorii
Cauri
1. Se descopera fapte sau imprejurari care nu au fos cunoscute la data
admiterii cererii de liberare proviorie si care justi(ca arestarea
invinuitul/inculpatului.
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1.
!. Invinuitul/inculpatul nu indeplineste cu rea-credinta obligatiile ce-i
revin sau incearca sa adarniceasca a;area adevarului ori
savarseste din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este
urmarit si judecat
In caul revocarii, instanta dispune arestarea preventiva a
invinuitului/inculpatului si emite un nou mandat de arestare
Masurile de ocrotire si siguranta
Masurile de ocrotire
! conditii cumulative:
o In ingrijirea inculpatului/invinuitului se a;a persoane care au
nevoie de ocrotire
o In lipsa invinuitului/inculpatului care urmeaa sa (e privat de
libertate, aceste persoane raman fara nici o ocrotire
Masurile de siguranta
*oua masuri de siguranta devin masuri procesuale: obligarea la
tratament si internarea medicala
Conditiile in care pot ( luate:
o Starea de boala sau de intoxicare cronica
o 8xistenta pericolului pentru societate
o 0In caul internarii medicale2 iresponsabilitatea faptuitorului,
cauata de o boala mintala sau cauata de intoxicarea cu diferite
substante
)asurile nu pot ( luate deca procurorul dispune neinceperea urmaririi
penale, pentru ca acestea pot ( luate doar pe parcursul procesului
penal
)asurile pot ( luate c#iar daca se dispune incetarea urmaririi penale
sau scoaterea de sub urmarire penala 0cu exceptia a,b si c2
Procedura
Singura competenta este a instantei de judecata
*aca procurorul dispune scoate de sub up pe motiv de
iresponsabilitate, masura internarii medicale se dispune de instanta de
judecata, la sesiarea procurorului
8ste obligatorie ascultarea invinuitului/inculpatului in preenta
aparatorului si cu preenta obligatorie a procurorului
In caul netrimiterii in judecata a faptuitorului, masura de siguranta a
internarii medicale, poate ( luat de catre instanta, la sesiarea
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 11
procurorului, c#iar daca aceasta nu a fost luata in mod provioriu in
timpul up
?otararea prin care s-a luat masura internarii poate ( atacata separat
cu recurs
In cursul urmaririi penale masura internarii poate ( dispusa pe maxim
1'. de ile
Masurile asiguratorii( restituirea lucrurilor si restabilirea
situatiei anterioare savarsirii in)ractiunii
Masurile asiguratorii
)asurile asiguratorii garanteaa executarea obligatiilor de ordin
patrimonial ce decrug din reolvarea actiunii penale si actiunii civile in
cadrul procesului penal
6u pot ( luate masuri asiguratorii pentru garantarea acordarii
c#eltuielilor judiciare catre stat
)asurile asiguratorii in vederea acoperirii pagubei se pot lua asupra
bunurile invinuitului sau inculpatului si ale persoanei responsabile
civilmente 0daca bunurile inv/inc nu sunt su(ciente pentru acoperirea
pagubei2
)asurile asiguratorii in vederea executarii pedepsei amenii se iau
numai asupra bunurilor inv/inc
6u pot ( sec#estrate bunurile care apartin unei unitati de la art 1&1 C"
/ &.5-&.4 C"C
-uarea masurilor asiguratorii este obligatorie numai in caul
infractiunilor din -egea nr ='/!... 0coruptie2
)asurile se dispun prin ordonanta procurorului sau prin inc#eierea
instantei
*echestrul penal propriu%zis
In mod obisnuit, bunurile sec#estrate raman in posesia celui caruia ii
apartin, cu interdictia de a le instraina sau greva cu sarcini, insa in
caul in care exista pericol de instrainare, bunurile mobile sec#estrate
vor ( puse sub sigiliu, sau ridicate
Se ridica in mod obligatoriu:
o @unurile perisabile
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1!
o )etalele sau pietrele pretioase
o )ijloacele de plata straine
o 9itlurile de valoare interne
o :biectele de arta sau mueu
Poprirea
Sumele de bani datorate cu orice titlu invinuitului, inculpatului sau
partii responsabile civilmente de catre o a treia persoana, ori de catre
cel pagubit , sunt poprite in mainile acestora
&nscriptia ipotecara
Aorma speciala a sec#estrului aplicabila bunurilor imobile 0imobile prin
natura lor si imobilele prin destinatie2
Contestarea masurii asiguratorii
Se poate face contestatie contra acestor masuri sau impotriva modului
de aducere la indeplinire a masurii
Contestatia poate ( facuta de invinuit/inculpat, partea responsabila
civilmente si orice alta persoana interesata
"langerea impotriva ordonantei prin care a fost luata o masura
asiguratorie in timpul up se adreseaa numai procurorului. *aca este
adresata instantei, se impune trimiterea acesteia la procuror
estituirea lucrurilor
)odalitate de reparare in natura
Conditii:
o -ucrurile ridicate de la invinuit/inculpat au fost luate pe nedrept
din posesia sau detentia sa
o 3estituirea lucrurilor sa nu sting#ereasca a;area adevarului si
justa solutionare a cauei
3estituirea se dispune de catre procuror prin reolutie, in timpul up,
sau de catre instanta prin inc#eiere
Cel caruia ii sunt restituite are obligatia sa le pastree pana la
ramanerea de(nitiva a #ot jud
estabilirea situatiei anterioare
"rocurorul sau instanta de judecata poate lua masuri de restabilire a
situatiei anterioare savarsirii infractiunii, cand sc#imbarea acelei
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1%
situatii a reultat in mod vadit din comiterea infractiunii, iar restabilirea
este posibila
3estituirea unor sume de bani persoanelor vatamate 0nu este
restituirea lucrului, pentru ca banii nu sunt lucruri in acceptiunea art.
1542
In caul infractiunii de bigamie -+ constatarea nulitatii casatoriei
*rept "rocesual "enal , )asurile "rocesuale "age 1&